Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

R O K X I I I N R 1 ( 4 6 7 ) 1 1 - 1 7 S T YC Z N I A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Internet dla wszystkich str. IV

Nadarzyn odzyska prawa miejskie? NADARZYN W 560. rocznicę nadania Nadarzynowi praw miejskich obecne władze rozważają złożenie wniosku o ich przywrócenie. - Jesteśmy na etapie wstępnych konsultacji społecznych - informuje wójt Janusz Grzyb. Zdaniem Ryszarda Zalewskiego - społecznika i badacza historii Nadarzyna, nie ma on obecnie miejskiego charakteru, a idea jest próbą odwrócenia uwagi od problemów w gminie str. I

Dwa śmiertelne wypadki

Komunikacyjne zmiany str. V

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W ciągu kilku dni na trasie kolejowej, w Brwinowie i Jaktorowie zginęły dwie osoby - 67-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna

Pionierski implant wszczepiony

str. III

str. VI R

Zamów ogłoszenie drobne największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek,

Piaseczno, ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17 reklama@kurierpoludniowy.pl

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Budżet Mazowsza 2013

Radni województwa mazowieckiego przyjęli budżet Mazowsza na 2013 r. Samorząd w tym roku będzie dysponował kwotą 2,9 mld złotych. Ponad 806 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe, w służbie zdrowia czy kulturze. Aż 661 mln złotych samorząd województwa będzie musiał przeznaczyć na „janosikowe”, które trafi do biedniejszych regionów

Udało nam się wygospodarować ponad 800 mln zł na realizację ważnych i niezbędnych dla regionu inwestycji – ocenia budżet Mazowsza na 2013 rok Adam Struzik, marszałek województwa - Przed nami kolejny trudny rok, wymuszający mądre zarządzanie i szukanie oszczędności - podkreślał Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. - Jednak udało nam się wygospodarować ponad 800 mln zł na realizację ważnych i niezbędnych dla regionu inwestycji - dodał marszałek.

wialne źródła energii w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Kultura W 2013 r. inwestycje nie ominą również ważnych instytucji kultury, które łącznie otrzymają ponad 44 mln zł. Najwięcej, 12 mln zł trafi do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Natomiast 3,6 mln złotych na budowę centrum kulturalno-rekreacyjnego otrzyma Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kolejne 1,5 mln zł trafi do Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem. Muzeum Niepodległości w Warszawie otrzyma 1,8 mln zł na rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej. Środki trafią także do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – 1,1 mln zł, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie – blisko 800 tys. zł, Muzeum Etnograficznego w Warszawie – ponad 280 tys. zł, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – ponad 590 tys. zł, Muzeum Wsi Radomskiej – ponad 545 tys. zł oraz do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” – ponad 950 tys. zł.

Służba zdrowia Do szpitali, które są podległe samorządowi, trafi ponad 75 mln zł. Najwięcej (ok. 46 mln zł) otrzyma szpital dziecięcy przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowego obiektu, w którym znajdą się blok operacyjny, oddział pooperacyjny, oddział intensywnej terapii oraz szpitalny oddział ratunkowy. Szpital bródnowski otrzyma 2,4 mln złotych, które będą przeznaczone na termomodernizację i na budowę lądowiska dla helikopterów ratunkowych. Poza stolicą na środki inwestycyjne może liczyć Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu, który otrzyma ponad 1,5 mln zł na budowę instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym. Ponad 3 mln zł przeznaczonych zostanie na informatyzację, termomodernizację oraz wdrożenie rozwiązań wykorzystujących odnaR

E

K

dokończenie na str. 4 L

A

M

A

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Andrzej Szymański, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

Nadarzyn odzyska prawa miejskie?

Zmarła Barbara Wiśniewska MILANÓWEK W ubiegły piątek odbył się pogrzeb zmarłej 23 grudnia Barbary Wiśniewskiej, wieloletniej radnej rady miejskiej Milanówka, członkini Towarzystwa Miłośników Milanówka, Stowarzyszenia „Milanówek Dziś i Jutro” i Związku Emerytów i Rencistów

NADARZYN W 560. rocznicę nadania Nadarzynowi praw miejskich obecne władze rozważają złożenie wniosku o ich przywrócenie. - Jesteśmy na etapie wstępnych konsultacji społecznych - informuje wójt Janusz Grzyb. Zdaniem Ryszarda Zalewskiego - społecznika i badacza historii Nadarzyna, nie ma on obecnie miejskiego charakteru, a idea jest próbą odwrócenia uwagi od problemów w gminie Anna Żuber - W przyszłym roku przypada 560. rocznica nadania praw miejskich, a my spełniamy wszelkie kryteria, aby móc starać się o ich odzyskanie - mówił pod koniec grudnia wójt Janusz Grzyb. - Stąd idea, by Nadarzyn znów stał się miastem. Spełniają warunki Zdaniem władz, istnieje realna szansa, że od 1 stycznia 2014 r. samorząd stanie się miastem i gminą Nadarzyn. - Teraz chcą przedyskutować z mieszkańcami pomysł przywrócenia praw miejskich. Władze gminy wstępnie zweryfikowały także możliwości korzystania z funduszy pomocowych po zmianie. - Najprawdopodobniej nie będzie ona miała wpływu na ubieganie się o dofinansowanie, ale sprawdzamy to jeszcze, żeby mieć stuprocentową pewność - informuje Janusz Grzyb. - Na pewno spełniamy wszystkie formalne warunki, aby być miastem. W Nadarzynie mieszka obecnie 3 tys. osób, a wymogiem jest liczba 2 tys. mieszkańców. Jednak, aby od przyszłego roku znów stał się on miastem, władze złożyć muszą wniosek do końca marca. Jego rozpatrywanie trwa bowiem 9 miesięcy. W 2010 i 2011 roku Rada Ministrów nie odrzuciła żadnego wniosku, natomiast w roku ubiegłym negatywną odpowiedź z różnych przyczyn otrzymały Bnin, Skierbieszów, Stopnica oraz Zaklików. Brak miejskiego charakteru - Myślę, że temat przywrócenia praw miejskich Nadarzynowi jest próbą odwrócenia uwagi od złej sytuacji gminy - pomysł komentuje Ryszard Zalewski, społecznik i badacz historii Nadarzyna i okolic. - Odnosząc się do samej idei muszę przyznać, że traktuje to bardzo emocjonalnie. Moja wiedza o Nadarzynie jest inna niż ogółu. Pamiętam jak byłem młodym chłopakiem i wszystkie osoby pełniące tu jakieś funkcje urzędnicze używały określenia „osada miejska”. Zdaniem Zalewskiego, Nadarzyn swój miejski charakter stracił przed I wojną światową, później była to klasyczna wieś i nie ma w tym nic złego. - Często ludzie z innych miejscowości mówili mi „Nadarzyn to wieś”, ale szczerze mówiąc mi to nie przeszkadzało, zresztą potrafiłem w takiej dyskusji się obronić - stwierdza. - Jednak moim zdaniem Nadarzyn nie posiada obecnie atrybutów wizualnych, miejskiej zabudowy, ogólnie mówiąc miejskiego charakteru. Jak informuje Janusz Grzyb, do urzędu dotarły już pierwsze opinie mieszkańców, dotyczące przywrócenia Nadarzynowi praw miejskich. - Nie mają nic przeciwko, obawiają się tylko,

że zmusi ich to do zmiany dokumentów, ale to nie jest prawda - mówi wójt. - Po zapoznaniu się z opiniami radnych oraz sołtysów na sesji 23 stycznia, jeśli okaże się, że jest aprobata dla tej idei, konsultacje społeczne i akcja informacyjna ruszą na większą skalę.

go Bolesława IV przywilej na lokację miasta na prawie chełmińskim. Przywileje miejskie zostały potwierdzone przez królów polskich: Zygmunta Starego w 1529 r., Zygmunta II Augusta w 1559 r., Jana III Sobieskiego w 1682 r., Augusta II w 1698 r. i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1779 roku. Prawa te dekretem z 1866 r. (choć podaje się także datę 1869 r.) r. zostały odebrane, oficjalnie z powodu utraty znaczenia gospodarczego i reformy administracyjnej przez Cara Aleksandra II. Była to jednak kara, jak dla większości z 388 (na ogólną liczbę 452 miast), za pomoc udzieloną powstańcom styczniowym w 1863 roku.

To była kara za powstanie Nadarzyn jest starą osadą z tradycją sięgającą czasów Księstwa Mazowieckiego. Pierwsze wzmianki o Nadarzynie pochodzą z początków XV wieku, kiedy stanowił prywatną własność rodziny Nadarzyńskich herbu Radwan, rezydującej w sąsiednim Ruścu. W roku 1453 Tomasz Nadarzyński uzyskał od księcia mazowieckieR

E

K

L

A

M

A

Barbara Wiśniewska była rodowitą milanowianką, wieloletnim pracownikiem milanowskich Zakładów Jedwabiu Naturalnego. Aktywnie działała również w organizacjach sportowych (w przemyśle włókienniczym). Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w pracę w organizacjach społecznych (w zarządzie Związku Emerytów i Rencistów oraz w komisji rewizyjnej Towarzystwa Miłośników Milanówka). - Wielokrotnie promowała Barbara Wiśniewska wraz z mężem miasto, m.in. z jej inicjatywy I podczas ubiegłorocznej uroczystoProgram TVP nakręcił repor- ści wręczenia medali za długoletnie taż z Milanówka, poświęcony pożycie małżeńskie historii i wydarzeniom oraz przyrodzie i architekturze naszego miasta – wspomina Andrzej Pettyn, prezes Towarzystwa Miłośników Milanówka. - Jako radna dwóch ostatnich kadencji rady miasta Milanówka wykazała się dużym zaangażowaniem, m.in. współpracując przy organizacji wypoczynku i rekreacji, imprez sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Troszczyła się o sprawy bezpieczeństwa. Była prawą i szlachetną osobą. Żegnaj, Droga Basiu! Ceremonia pogrzebowa odbyła się w piątek, 28 grudnia, w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku. Po nabożeństwie żałobnym trumnę ze zmarłą odprowadzono na miejscowy cmentarz. - Miałaś tę niesamowitą zdolność, że swoją pogodą ducha, swoim uśmiechem rozładowywałaś najcięższą atmosferę, najbardziej pochmurne niebo stawało się w jednej chwili słonecznym bezchmurnym niebem – napisał w księdze kondolencyjnej Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Pochylałaś się nad wieloma problemami, z wielkim zaangażowaniem podchodziłaś do każdej sprawy, niezależnie od tego czy były to sprawy małego, czy większego kalibru. Po prostu żyłaś życiem naszego miasta. Barbara Wiśniewska zmarła po długiej chorobie przeżywszy 74 lata.

WK R

E

K

L

A

M

A


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 1 (467)/2013

Zmienią się granice gminy?

KRONIKA POLICYJNA GRODZISK MAZOWIECKI

Okradali markety W sobotę, 22 grudnia, grodziscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z marketów. Na miejscu kierownik sklepu wskazała mundurowym mężczyznę, który ukradł produkty spożywcze. Razem z ujętym 19-latkiem byli jeszcze inni złodzieje, którzy wynosili towar, a gdy ich kolega wpadł, grozili pracownikom nożem i zniszczeniem placówki. Kilka minut później w okolicy sklepu policyjny patrol zatrzymał kolejnych dwóch złodziei. W samochodzie, którym poruszali się 19- i 24-latek funkcjonariusze znaleźli duże ilości różnych artykułów, a w kieszeni młodszego z nich scyzoryk. Cała trójka trafiła do celi grodziskiej komendy. W czasie wyjaśniania okoliczności kradzieży policjanci ustalili, że złodziejska grupa działała w różnych marketach w Grodzisku Mazowieckim i Żyrardowie. Kamil Z., Damian R. i Hubert G. usłyszeli zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi im do pięciu lat więzienia. Ostatni z mężczyzn odpowie dodatkowo za zmuszanie pracowników sklepu do zwolnienia zatrzymanego kolegi groźbami z użyciem noża. Taki czyn zagrożony jest karą nawet 3 lat pozbawienia wolności.

PIASTÓW Piastów, jedna z najmniejszych gmin w Polsce, może powiększyć się o ponad 20 hektarów. Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany granic miasta, polegającej na włączeniu do gminy części sąsiadującego od północy sołectwa Ożarów Wieś

JAKTORÓW

Udaremnili kradzież Kilka dni temu przed północą grodziscy policjanci odebrali telefon od mieszkanki Jaktorowa, która zauważyła obce osoby na posesji sąsiadów. Kobieta wiedziała, że właścicieli od kilku dni nie ma w domu. Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres, gdzie zaskoczyli dwóch mężczyzn. Mundurowi szybko potwierdzili nieuczciwe zamiary 48- i 25-latka. Za jednym z budynków znaleźli przygotowaną do wyniesienia pompę wodną. Stanisław W. i Patryk C. trafili do celi grodziskiej komendy. Obaj usłyszeli zarzuty. O tym, co ich czeka w związku z próbą nieuczciwego wzbogacenia się – zadecyduje sąd.

PRUSZKÓW

Wyłudzali telefony Policjanci z wydziału kryminalnego pojechali w okolice jednej z pruszkowskich firm kurierskich. Mieli się tam zjawić również oszuści, którzy zamierzali odebrać przesyłkę zawierającą telefon komórkowy jednego z operatorów. Po dwugodzinnej obserwacji funkcjonariusze zauważyli nadjeżdżającego opla. Kierowca wysiadł z samochodu i poszedł odebrać paczkę. Kiedy wracał czekała go niemiła niespodzianka – został zatrzymany. Okazało się, że aby odebrać telefon, 29-latek posłużył się cudzym dokumentem. Pasażer również posiadał cudze dokumenty, a w jego mieszkaniu znaleziono narkotyki. Obaj mężczyźni zostali odprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Zastosowano wobec nich dozór policyjny. Grozi im ośmioletnia odsiadka.

Mateusz wciąż poszukiwany BRWINÓW Po raz kolejny policjanci zwracają się do mieszkańców o pomoc w odnalezieniu 14-letniego Mateusza Kozaka, który 16 października 2010 roku wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił We wtorek, 8 stycznia, policjanci, którym pomagali strażacy i górskie pogotowie ratunkowe, ponownie przeszukali okolice Brwinowa. Ich starania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów. Wciąż nie wiadomo, co stało się z zaginionym 14-latkiem, w związku z czym funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat. RYSOPIS ZAGINIONEGO Wzrost – 170 cm, waga – 50 kg, jasne oczy, twarz – owalna. Znaki szczególne to krzywy przedni ząb i czerwona plamka pod okiem na prawym policzku. W dniu zaginięcia Mateusz ubrany był w szarą bluzę w biało-niebieskie łaty, ciemne spodnie dresowe, buty sportowe i niebieski podkoszulek. Poruszał się na rowerze marki BMX. Ktokolwiek zna miejsce pobytu chłopaka, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub telefonicznie pod numerem telefonu 112 i 997.

TK K O N D O L E N C J E

Piastów ma szansę powiększyć się o fragment obszaru odciętego autostradą i obwodnicą od sołectwa Ożarów Wieś Budowa autostrady A2 i obwodnicy S2 spowodowała odłączenie od gminy Ożarów Mazowiecki ponad 20 hektarów terenu – tłumaczy burmistrz Piastowa Marek Kubicki. - Mieszkańcy, którzy chcieliby tam inwestować, byliby więc zmuszeni do korzystania z naszej infrastruktury. W związku z tym po wstępnych rozmowach z burmistrzem Ożarowa wystąpiliśmy z inicjatywą, by obszar ten włączyć do gminy Piastów. Chcemy przystąpić do konsultacji społecznych, a następnie, jeśli pomysł zmiany granic zostanie zaak-

ceptowany, do kontynuowania działań na drodze administracyjnej. Propozycja burmistrza spotkała się z rzadko spotykaną aprobatą opozycji. - Bardzo popieram ten wniosek – przyznał radny Zdzisław Brzeziński. - Ten fragment przyda się Piastowowi, choćby po to, by na obszarach przyautostradowych nie zrealizowano uciążliwych i niesprzyjających naszym mieszkańcom przedsięwzięć, tym bardziej, że obowiązujący tam plan zagospodarowania przewiduje usługi. Ponadto zmienia to sytuację w przypadku

konserwacji rowu Konotopa, a także powiększa obszar gminy, która jest jedną z najmniejszych w Polsce. Radny Brzeziński zwrócił uwagę, że po próbach przymusowego włączenia okolicznych wsi do takich miast jak Ełk czy Rzeszów prawodawstwo w tym zakresie bardzo się zaostrzyło. - Uzasadnienie musi więc być bardzo rzeczowe, bo to, że granicą będzie zamiast naturalnego cieku wodnego autostrada, to zbyt mało – dodał.

Tomasz Kuźmicz

Problem cmentarza bliski rozwiązania

BRWINÓW Dzięki zmianom w przepisach przyjętych przez sejm i senat samorząd brwinowski będzie miał szansę pozyskać grunty należące do Skarbu Państwa w Żółwinie z przeznaczeniem na cmentarz komunalny. Jak twierdzą władze ratusza, wiąże się to z oszczędnościami budżetowymi, sięgającymi nawet kilkunastu milionów złotych Sławomir Krejpowicz Problem miejsc pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie gminy jest stary i znany zarówno mieszkańcom, jak i władzom samorządu. W myśl przepisów obowiązujących przez dwie dekady (od 1991 do końca 2010 roku) gmina mogła nieodpłatnie pozyskać od Skarbu Państwa teren na utworzenie nowej nekropoli w Żółwinie. Z możliwości tej nie skorzystał Andrzej Guzik, pełniący przez dwie kadencje funkcję burmistrza Brwinowa. W listopadzie 2010 roku parlament przyjął ustawę modyfikującą wykaz przedsięwzięć (w tym tworzenie cmentarzy), na realizację których gmina mogła nieodpłatnie nabyć nieruchomości od Skarbu Państwa. Od 2011 roku jedyną możliwością był zakup za kilkanaście milionów złotych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych. Urządzenie cmentarza (wyznaczenie kwater, budowa ogrodzenia, chodników, placów gospodarczych i śmietników, kolumbarium, drogi dojazdowej, odwodnienia, wodociągu z publicznymi zdrojami, instalacji kanalizacyjnej, zieleni, itp., to koszt kolejnych 5-7 mln złotych.

Z problemem musiał się zmierzyć Arkadiusz Kosiński, nowy burmistrz, wybrany jesienią 2010 roku. - Wiedziałem, że w ciągu 2-3 lat zabraknie miejsca na kwatery na cmentarzu w Brwinowie – mówi. - Dodatkowo z przeprowadzonych badań geotechnicznych wynika, że na terenie gminy jedynym miejscem możliwym do usytuowania cmentarza komunalnego jest teren w Żółwinie przy ul. Szkolnej. Rozważaliśmy także lokalizację na terenie wsi Koszajec, niestety poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki i nie spełnia wymagań przepisów. Inną było sąsiedztwo cmentarza w Rokitnie. Okazało się, że dzisiaj, w myśl obowiązujących przepisów, cmentarz nie mógłby być tam usytuowany. Został jeszcze Grudów (tereny SGGW). Niestety, żadna z tych lokalizacji nie odpowiada warunkom technicznym. Władze brwinowskiego ratusza wiedząc, że gminy obarczonej olbrzymim projektem „Czyste Życie” nie będzie stać na zakup gruntów po cenach rynkowych, postanowiły podjąć działania zmierzające do zmiany ustawy. - Konkretnie o do-

pisanie zwrotu „zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych – tłumaczy Arkadiusz Kosiński. - Efektem licznych spotkań z posłami oraz korespondencji do Prezydenta RP jest poselski projekt ustawy (wniosek 50 posłów Platformy Obywatelskiej złożony pod koniec lipca ubiegłego roku). Projekt uzyskał niezbędne opinie i w listopadzie trafił do pierwszego czytania w sejmie. W grudniu, po „przepracowaniu” poprawek w komisjach problemowych ustawa została podjęta i skierowana do senatu. - Senatorowie mają się nią zająć w połowie stycznia – dodaje burmistrz. - Potem jeszcze podpis Prezydenta RP. Nie czekając jednak na ostateczne wyniki już zrobiliśmy podział gruntów. Niebawem przedstawimy projekt uchwały o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Żółwina. Pod koniec roku przejmiemy teren pod cmentarz od Skarbu Państwa. Pozostanie jeszcze wygospodarowanie 5-7 mln złotych na urządzenie nowej nekropoli.


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 1 (467)/2013

III

Dwa śmiertelne Trudna lekcja historii wypadki

GRODZISK MAZOWIECKI Młodzież z grodziskich szkół uczestniczyła w niecodziennej lekcji historii. Przed świętami w Centrum Kultury odbyło się uroczyste przekazanie rodzinie Stanisławy Olewnik medalu „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”

POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI W ciągu kilku dni na trasie kolejowej, w Brwinowie i Jaktorowie zginęły dwie osoby - 67-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna

Do pierwszego zdarzenia doszło w czwartek, 3 stycznia, w godzinach popołudniowych, w rejonie stacji kolejowej Brwinów. - Około godziny 17 67-letnia kobieta przechodziła przez tory w miejscu niedozwolonym – mówi Dorota Nowak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji R

E

K

L

A

M

A

w Pruszkowie. - Zginęła w wyniku potrącenia przez pociąg. Na miejscu był prokurator. Maszynista był trzeźwy. W poniedziałek, 7 stycznia, po godzinie 11, miał miejsce tragiczny wypadek w Jaktorowie-Chylicach. - Ofiarą jest 40-letni mieszkaniec naszego powiatu – mówi Katarzyna Zych z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. - Pociąg pośpieszny potrącił mężczyznę, kiedy ten przechodził przez tory. Badamy przyczyny zdarzenia. Obydwa wypadki miały miejsce poza stacjami kolejowymi i wyznaczonymi przejściami przez tory.

sk

Sławomir Krejpowicz Na początku grudnia burmistrz Grodziska Mazowieckiego, w imieniu rodziny zmarłej Stanisławy Olewnik, odebrał odznaczenie „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”. Uroczystość miała miejsce w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Więcej na ten temat w artykule „Sprawiedliwa wśród narodów”, w nr 465 Kuriera Południowego. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia odbyła się uroczystość przekazania medalu rodzinie Stanisławy Olewnik. - Mimo, że upłynęło 70 lat od aresztowania Stanisławy Olewnik i jej śmierci, dla jej potomków ta historia jest nadal bolesna – informuje Aneta Caban z urzędu miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. - To dlatego grodziszczanin, syn Stanisławy, dziś już starszy pan, nie uczestniczył w uroczystości. Jak wyjaśniała żona Jana Olewnika, wspomnienia o matce i tamtych czasach są bardzo bolesne dla męża, a on sam jest poważnie chory na serce, więc silne wzruszenie nie jest wskazane. Emocje towarzyszyły obecnym w sali kinowej grodziskiego Centrum Kultury. Medal odebrała synowa zmarłej, wnuczka z mężem i prawnuk. - To wielkie przeżycie dla naszej rodziny – powiedziała Hanna Olewnik. - Wzruszenie nie pozwala nic więcej powiedzieć. Bardzo dziękujemy za odebranie medalu w naszym imieniu. - To najważniejsze wyróżnienie, jakie kiedykolwiek zdarzyło mi się odbierać i dziś jestem dumny z tego, że jestem Polakiem - powiedział w czasie ceremonii burmistrz Grzegorz Benedykciński. - Gratuluję babci i prababci. To niezwykły zaszczyt dla Grodziska. R

E

K

W uroczystości licznie wzięli udział uczniowie grodziskich szkół gimnazjalnych. - To będzie trochę trudna lekcja historii, ale byłoby źle gdybyście jej nie znali – zwrócił się do młodzieży burmistrz. - Nie wiedzieli, jak trudne to były czasy, jak wielu Polaków odegrało wielką rolę w pomocy naszym sąsiadom – Żydom. Zgromadzeni na sali obejrzeli materiał z ceremonii w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W kontekst historyczny związany z obecnością Żydów na terenie Polski,

a przede wszystkim w Grodzisku Mazowieckim wprowadził Łukasz Nowacki, historyk, pracownik Centrum Kultury. - Trudno to dzisiaj sobie wyobrazić, ale przed wojną na grodziskich ulicach rozbrzmiewał język polski, jidysz, ale i niemiecki czy rosyjski – powiedział. Na zakończenie odbyła się prelekcja jednego z filmów dokumentalnych o polskich rodzinach, ratujących w czasie okupacji niemieckiej Żydów, często za to płacąc, jak Stanisława Olewnik, najwyższą cenę.

Medal „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” jest najwyższym odznaczeniem cywilnym przyznawanym przez władze Izraela. Stanisława Olejnik otrzymała je pośmiertnie za pomoc w czasie drugiej wojny światowej 5-osobowej żydowskiej rodzinie Mławskich, uciekinierom z getta. W wyniku niemieckiej obławy jedna z córek Mławskich trafiła do niewoli i w wyniku tortur wyjawiła tożsamość Stanisławy Olewnik. Cała rodzina, razem z niosącą im do tej pory pomoc, trafiła do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Wszyscy zginęli w 1944 roku. Stanisława Olewnik sama wychowywała dwóch synów. Mimo to zdecydowała się pomóc żydowskiej rodzinie. Po jej śmierci chłopcy zostali rozdzieleni i wychowani osobno. Nigdy się więcej nie spotkali. L

A

M

A


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 1 (467)/2013

Budżet bez zastrzeżeń Inwestycje na skalę możliwości PRUSZKÓW Radni niemal jednogłośnie uchwalili budżet na 2013 rok – tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu. Obyło się również bez tradycyjnej już ostrej wymiany zdań i odczytywania oświadczeń

PIASTÓW Piastowski budżet na rok 2013 zakłada realizację dwóch sztandarowych inwestycji – budowę modułowego przedszkola przy ulicy Godebskiego oraz przebudowę ulicy Północnej wraz z odwodnieniem. Opozycyjni radni z klubu Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa głosowali przeciw, uznając, że projekt nie ma nic wspólnego z rozwojem miasta Tomasz Kuźmicz

Podczas ostatniej sesji pruszkowscy radni pochylili się nad uchwałą budżetową na 2013 rok – projekt został przyjęty bez zastrzeżeń, niemal wszystkimi głosami Przyszłoroczny budżet zakłada przychody w wysokości 163,6 mln zł, a wydatki na poziomie przeszło 176 mln zł. Oznacza to ponad 12-milionowy deficyt. Biorąc pod uwagę, że projekt został przygotowany starannie, a Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała do niego żadnych uwag, tym, co najbardziej interesuje mieszkańców są zaplanowane inwestycje. W roku 2013 pochłoną one przeszło 32 mln zł. Wśród modernizowanych ulic znajdą się między innymi Mickiewicza, Graniczna, Miodowa, Liliowa czy Parzniewska. Sporo będzie również inwestycji związanych z budową wodociągów i kanalizacji – takie plany dotyczą m.in. ulic: Parzniewskiej, Plantowej, Cicheckiego, Jarzynowej, Brzezińskiego, Pogodnej czy Lisieckiego. Na liście znalazło się również zagospodarowanie parku na osiedlu Bolesława Prusa oraz Placu Kardynała Wyszyńskiego, modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta, rozpoczęcie budowy Centrum Dziedzictwa Kulturowego, termomodernizacja budynku SP nr 2 i zakończenie przebudowy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Podczas tegorocznej sesji budżetowej wyjątkowo obeszło się bez dyskusji, protestów i odczytywania oświadczeń. Do pełnej jednomyślności zabrakło jednego głosu. Prezydent Pruszkowa Jan Starzyński podziękował radnym za przyjęcie uchwały, zapewniając, że będzie realizował budżet zgodnie z ich wolą.

Tomasz Kuźmicz

Za śmieci najtaniej w okolicy RASZYN Rada gminy ustaliła wysokość tzw. podatku śmieciowego. Za posegregowane odpady mieszkańcy zapłacą 9 zł, a za zmieszane 13 zł od osoby miesięcznie

Radni dwukrotnie pochylali się nad pakietem uchwał dotyczących znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na listopadowej sesji zdjęli je z porządku obrad w celu dogłębniejszego zaznajomienia z tematem. Powrócił on pod koniec grudnia i radni zdecydowali, że podatek naliczany będzie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. I tak mieszkańcy, którzy posegregują śmieci, zapłacą miesięcznie 9 zł. Ci, którzy będą mniej staranni i pozbywać się będą zmieszanych odpadów, zapłacą więcej, bo 13 złotych. - Uważam, że są to dobre stawki, najniższe w okolicy - stwierdza Dariusz Marcinkowski, przewodniczący rady gminy Raszyn. - Według naszych szacunków na razie kwoty te powinny wystarczyć na opłacenie wywozu śmieci. Sytuacja może się zmienić za jakieś trzy lata, ale opłatę będziemy mogli regulować nową uchwałą. W najbliższej przyszłości nie będzie to jednak konieczne.

Zaproponowany przez burmistrza Piastowa Marka Kubickiego projekt uchwały budżetowej na rok 2013 zakłada dochody w wysokości przeszło 58 milionów złotych przy wydatkach większych od tej kwoty o 6,5 mln zł. Deficyt ten ma być pokryty środkami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Wydatki bieżące pochłoną 56 mln zł, natomiast majątkowe - 8,3 mln zł. Niestety lista zaplanowanych inwestycji jest niezwykle krótka. Widnieją na niej przede wszystkim dwa główne założenia – przebudowa nawierzchni ul. Północnej wraz z odwodnieniem oraz długo oczekiwana budowa przedszkola miejskiego, które ma zażegnać poważne problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości miejsc dla najmłodszych piastowian. To właśnie ten „rozmach” był głównym argumentem przeciwko uchwale dla radnych z klubu Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa, którzy przyznali, że pod względem formalno-prawnym projekt jest bez zarzutu. - Trzeba by jednak zrobić trochę więcej niż to, co lakonicznie przedstawiono jako cztery tytuły inwestycyjne na przyszły rok – zauważył radny Grzegorz Szuplewski. - To jest wstyd, panie burmistrzu. Jak miasto ma się rozwijać, gdy realizuje pan

Podczas ostatniej sesji piastowscy radni podjęli uchwałę budżetową na 2013 rok. „Za” głosowali radni koalicji PiS – PO – PdP ulicę Północną, którą należało zrobić w roku 2012 i przedszkole, którego budowę pokryją środki z zaciągniętego kredytu? Gdzie jest ta wizjonerska siła menadżera, o której pan mówił? Gdzie są obiecane pieniądze z unii? - Zapisaliśmy taką kwotę, jaką zapisywaliście i wy – odciął się burmistrz, dodając, że radny do tej pory jest nieszczęśliwy, bo spodziewał się innych wyników podczas ostatnich wyborów. - Trudno, taki był wybór ludzi. Odpowiedź radnego przerwała przewodnicząca rady Maria Ziółek, stwierdzając, że czas, by uchwałę przegłosować.

„Za” opowiedzieli się radni Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i Porozumienia dla Piastowa. Przedstawiciele klubu Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa zagłosowali „przeciw”. - Serdecznie dziękuję za uchwalenie uchwały budżetowej – powiedział na koniec burmistrz Marek Kubicki. - Mam nadzieję, że podobnie jak w roku 2012, będziemy mogli wygenerować trochę większe możliwości finansowe na realizację zadań, które nie zostały uwzględnione w projekcie.

Internet dla wszystkich

PRUSZKÓW W minionym roku zakończono budowę tzw. socjalnej sieci szerokopasmowego dostępu do internetu. Inwestycja pochłonęła ponad 4 miliony złotych, przy czym 85 procent kosztów pokryły środki z Unii Europejskiej. Projekt zwieńczyła konferencja informacyjna, która odbyła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia Po trzech latach projekt zapewnienia mieszkańcom Pruszkowa oraz przyjezdnym bezpłatnego dostępu do internetu na terenie miasta doczekał się finału. Inwestycja została zakończona, przynosząc 95 punktów dostępu, z których każdy umożliwia godzinną sesję. Najwięcej jest ich oczywiście w centrum, wzdłuż ulicy Kraszewskiego, gdzie niemal w każdym miejscu powinniśmy bez trudu uzyskać połączenie. W mniejszym zakresie jest ono możliwe w pozostałych częściach miasta – na Ostoi, Gąsinie, Żbikowie, Wyględówku, w Tworkach czy w Malichach, a także na terenie parków: Mazowsze, Kościuszki i Potulickich. - Pomysł powstał w 2006 roku – mówi wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela. - Początkowo chcieliśmy, by internet był ogólnodostępny, doprowadzony do domów. Okazało się to jednak niemożliwe, bo nie możemy stanowić konkurencji dla dostawców komercyjnych. Sieć ma więc charakter socjalny. Możliwa jest ograniczona czasowo sesja, pozwalająca na korzystanie z podstawowych funkcji, takich jak przeglądanie stron, obsługa poczty czy połączenie z urzędem. Ponadto w ramach tego projektu uzyskaliśmy nowoczesną sieć telefoniczną, która pozwala na obniżenie kosztów komunikacji w urzędzie miasta i jednostkach mu podległych. Na potrzeby mieszkańców w dwóch miejscach

Na terenie Pruszkowa jest 95 punktów dostępu, które umożliwiają bezpłatne połączenie z internetem – przy stacji PKP oraz w sąsiedztwie urzędu powstały też infopunkty. Dla zainteresowanych tematem przygotowano konferencję informacyjną, która odbyła się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 21 grudnia. Frekwencja nie była jednak zbyt wysoka, nad czym ubolewał wiceprezydent. - Szkoda, bo używając języka tabloidowego, mamy dziś koniec świata, a właściwie koniec starej i początek nowej ery – ery tzw. internetu socjalnego – stwierdził Kurzela.

- Chcemy być otwarci dla mieszkańców, mieć dobrą komunikację, a przy okazji przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu, bo są w naszym mieście osoby, których nie stać na internet komercyjny – podsumował zakończony projekt prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. Ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja kosztowała przeszło 4,2 mln zł, przy 85-procentowym dofinansowaniu unijnym.

Tomasz Kuźmicz


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 1 (467)/2013

Komunikacyjne zmiany

PRUSZKÓW Od Nowego Roku mieszkańcy Pruszkowa mają do dyspozycji cztery linie autobusowe. Trzy z nich to istniejące już wcześniej, ale oznaczone jako 1, 2 i 3, natomiast czwarta (Pruszków – Gąsin) jest zupełnie nowa Środa, 2 stycznia, przyniosła pasażerom dotychczasowej linii L11 niemiłą niespodziankę. - Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, z którym rozwiązaliśmy współpracę w zakresie prowadzenia linii autobusowych, okazał się bardzo gorliwy i zamieścił na przystankach informacje o ich czasowym zawieszeniu – tłumaczy wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela. - Zrobił to zanim my zdążyliśmy wszędzie rozwiesić nasze rozkłady jazdy, co wprowadziło pewne zamieszanie, bo autobusy nadal kursują, tyle, że mają inne oznaczenie. Analogicznie oznakowane są dotychczasowe linie Pruszków – Komorów i Pruszków – Piastów oraz nowa Linia 4 Pruszków – Gąsin. Na jednolitych tablicach informacyjnych poza numerami linii znalazł się również herb miasta. Wiceprezydent dodaje, że rezygnacja ze współpracy z ZTM i organizacja komunikacji miejskiej przez urząd ma pozytywnie wpłynąć na koszty funkcjonowania pruszkowskich linii. Linia 1 Trasa L11, zmienionego na Linia 1 Os. Staszica – PKP, nie uległa zmianie i autobus będzie kursował ulicami Os. Staszica - Wojska Polskiego, Plantową, Powstańców, Chopina, Kościuszki, Sienkiewicza - PKP - Stalową, Plantową, Wojska Polskiego. Linia 2 Nie zmieniła się również trasa autobusu Pruszków – Komorów, który zyskał oznaczenie Linia 2. Prowa-

dzi ona przez Os. Staszica, Wojska Polskiego, Plantową, Powstańców, Staszica, Sienkiewicza (PKP), Kościuszki, B. Prusa, Armii Krajowej, Lipową, Kraszewskiego (WKD), Ireny i Tadeusza oraz komorowską Al. Starych Lip, SUW i Pętlę przy cmentarzu. Linia 3 Dotychczasowa L12 zyskała oznaczenie Linia 3 Pruszków – Piastów. W tym przypadku również trasa pozostała be zmian - (Pruszków) Inżynierska (pętla), Waryńskiego, POW, 3-go Maja, Długa, Zdziarska, Korczaka, (Piastów) M. Dąbrowskiej, Traugutta (rondo), powrót

Broniewskiego, Długą, 3-go Maja, Łączniczek AK. Waryńskiego i Inżynierska. Linia 4 Dodatkowo wprowadzono nową Linię 4 Pruszków – Gąsin, której autobusy kursują Inżynierską (pętla) Waryńskiego, Promyka, Robotniczą, Błońską, Traktową, Przejazdową, Promyka, Waryńskiego i Inżynierską. W autobusach obowiązują ceny biletów oraz ulgi uchwalone we wrześniu ubiegłego roku. Bilet normalny kosztuje 3 złote, a ulgowy o połowę mniej (1,5 zł).

Ostrożnie z wydatkami POWIAT PRUSZKOWSKI Pruszkowska rada powiatu przyjęła plan finansowy na rok 2013. Mimo przyjętych wskaźników zarząd podkreśla, że jego realizacja będzie trudna ze względu na sytuację gospodarczą w kraju. Opozycja poparła projekt uchwały, chociaż wskazała, że polityka finansowa powiatu jest niedostateczna i oparta na doraźnych zadaniach Tegoroczny plan finansowy powiatu zakłada uzyskanie dochodów na poziomie 134 mln zł i niewiele mniejszej kwocie wydatków. Niespełna milionowa nadwyżka zostanie przeznaczona na sfinansowanie spłaty kredytów z lat ubiegłych. Według opozycyjnych radnych z klubu PiS, może to świadczyć o odpowiedzialności zarządu za przyszłość finansów powiatu w niepewnych czasach trwającego kryzysu gospodarczego w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do możliwości realizacji dochodów. - Tym niemniej duże zaniepokojenie budzi deklaracja zarządu, iż proponowany do przyjęcia projekt budżetu jest stworzony tak, aby osiągnąć odpowiednie wskaźniki oraz o planowanej rychłej głębokiej korekcie budżetu – powiedział radny Przemysław Bryksa. - Jest to dowodem na to, że długofalowa polityka finansowo-inwestycyjna zarządu jest niedostateczna i oparta na doraźnych zadaniach. Obecny projekt należy uznać za tymczasowy. Natomiast cięcia w wydatkach bieżących na poziomie 2,6 mln zł radni uznali za spóźnione. - Żałujemy, że do tej pory zarząd mimo naszych licznych apeli nie dokonywał

ograniczeń tych wydatków odpowiednio wcześnie w poprzednich latach, aby możliwe było uzyskiwanie dodatkowych środków na inwestycje – dodał radny Bryksa. - Proponowany zakres zadań inwestycyjnych wykazuje w swych podstawowych pozycjach kontynuację podjętych już działań. Przez to, kiedy warunki finansowe będą już na to pozwalały, przygotowanie nowych inwestycji będzie bardzo ograniczone. Mimo zastrzeżeń klub poparł projekt budżetu, wnosząc jednocześnie o kompleksową analizę finansów budżetu przed planowaną korektą. - Widzę, że państwo wykazujecie bardzo dużą troskę o budżet i zadania inwestycyjne i za to dziękuję, bo nawzajem myślimy o sobie i wspólnych sprawach – powiedziała starosta Elżbieta Smolińska. - Każdą uwagę kierowaną do zarządu przyjmujemy bardzo poważnie. Będziemy gospodarować środkami ostrożnie. Starosta przyznała, że realizacja budżetu będzie trudna, a sam projekt uwzględnia sytuację gospodarczą w kraju. - Stanowisko radnych klubu PiS nie oburza mnie, bo też się martwię – powiedziała. - Gdybym wiedziała, że uda się nam jako samo-

rządom walczącym o zmniejszenie „janosikowego”, uzyskać jakiś rezultat, powiedziałabym, że możemy odetchnąć. A tak to co miesiąc musimy odprowadzić 2,5 mln zł do budżetu centralnego, w sumie 27 mln rocznie. Dla porównania, dzisiaj na inwestycje możemy przeznaczyć 20 mln zł. Na pewno będziemy ostrożnie wydawać pieniądze i przyglądać się czy się nam uda zachować płynność finansową. Wszystko zależy, jak będą one spływały z planowanych dochodów z podatków od osób fizycznych, bo to nasz główny, ponad 50 procentowy udział. Na pewno lekko nie będzie. Wśród zadań inwestycyjnych na rok bieżący jest m.in. rozpoczęcie budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie, zakończenie budowy ul. Przyszłości, remont mostu na Utracie wraz z przebudową ul. B. Prusa. Na tę ostatnią inwestycję zarząd złożył wniosek o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa, licząc nawet na 3 mln złotych. Wsparciem dla zakończenia przebudowy Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie mają być środki z programu krajowego tzw. „schetynówek”.

Sławomir Krejpowicz

V

Będzie Karta Mieszkańca PRUSZKÓW Władze miasta przygotowują się do wprowadzenia Pruszkowskiej Karty Mieszkańca. Według założeń miałaby ona zawierać pakiet ulg na usługi i towary oferowane na lokalnym rynku przez firmy prywatne oraz różnego rodzaju instytucje Pruszkowska Karta Miejska ma być dostępna dla każdego dorosłego mieszkańca zameldowanego w Pruszkowie lub odprowadzającego podatki w miejscowym Urzędzie Skarbowym. Będzie ona spersonifikowaną kartą magnetyczną, umożliwiającą w przyszłości korzystanie również z innych funkcji. Z jej wprowadzenia skorzystają nie tylko konsumenci, ale i miejscowe firmy, które przystąpią do projektu. Zwiększone zainteresowanie mieszkańców zakupami towarów czy świadczonymi przez nie usługami zapewni bo- Pruszkowska Karta Mieszkańca ma wiem większy obrót, a tym zapewnić korzyści zarówno mieszsamym i wpływy. Dodat- kańcom, jak i uczestniczącym w prokowo na ich promocję bęjekcie firmom dzie miało wpływ oznaczenie logiem projektu oraz zamieszczenie informacji o uczestnikach projektu na internetowej stronie urzędu miasta. - Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz przedstawicieli firm do wstępnego zadeklarowania, że są zainteresowani tym projektem – zachęca prezydent Pruszkowa Jan Starzyński. Mieszkańcy mogą wysyłać swoje uwagi oraz deklaracje na adres promocja@miasto.pruszkow.pl tytułując maile „Karta Mieszkańca”.

TK R

E

K

L

A

M

A


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 1 (467)/2013

O uzależnieniach on-line GRODZISK MAZOWIECKI Z początkiem stycznia ruszyła internetowa poradnia uzależnień. Na stronie noweuzaleznienia. blox.pl znajdziemy informacje nt. zachowań będących źródłem cierpień, a nawet uzyskamy pomoc specjalistów on-line. - Problem uzależnień jest coraz większy, dlatego uważamy że taka inicjatywa jest bardzo potrzebna mówi Wojciech Wanat, terapeuta

GRODZISK MAZOWIECKI Kolejny raz władze samorządu ufundowały wózek dla pierwszego nowego mieszkańca Grodziska Mazowieckiego. Rodzice najwcześniej urodzonego w 2013 roku malucha otrzymają dodatkowo fotelik samochodowy

Anna Żuber Wojciech Wanat był nauczycielem w szkolnym ośrodku socjoterapii SOS. Sam ukończył pełen cykl terapeutyczny w ośrodku MONAR. Jest autorem książek „Odlot donikąd – narkomani, narkotyki” książki polecanej na kierunkach pedagogicznych i psychologii oraz „Rok w Monarze”. Od kilku lat w Grodzisku Mazowieckim tworzy i realizuje programy z zakresu profilaktyki uzależnień. Wspólnie z małżonką Katarzyna Panejko-Wanat, która również jest terapeutką, zainicjował powstanie poradni internetowej. Funkcjonuje ona w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim. Szkodliwy internet - Problem uzależnień jest coraz większy - mówi Wojciech Wanat. Według Centrum Badania Opinii Społecznej niektóre negatywne zachowania, prowadzące do uzależnień, dotyczą nawet kilku procent społeczeństwa. Okazuje się, że na przykład na obszarach wiejskich istnieje większy problem z uzależnieniem od internetu niż w miastach. Nowo powstała poradnia dotyczy przede wszystkim tzw. nowych uzależnień. Zalicza się do nich hazard, seks, zakupy, korzystanie z internetu, gry internetowe, pornografia, jedzenie, a nawet opalanie, praca oraz ćwiczenia fizyczne.

Szopen będzie Chopinem BRWINÓW Patroni brwinowskich ulic „odzyskają” imiona. Zamiast „Piłsudskiego” na tabliczce pojawi się „marsz. J. Piłsudskiego”, a „Szopena” stanie się „F. Chopina”. Samorządowcy zdecydowali o sprostowaniu i ujednoliceniu pisowni nazw istniejących ulic Projekt uchwały w sprawie sprostowania i ujednolicenia nazw brwinowskich ulic to efekt uwag zgłaszanych przez radnych. - Na zmianę tabliczek daliśmy sobie czas do 2020 roku, więc perspektywa jest odległa – mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz Brwinowa. - Jednak dzisiejsze przepisy wymagają, aby nazwy ulic były pełne. I tak, istniejąca „Piłsudskiego” nazywać się będzie „marszałka Józefa Piłsudskiego”, natomiast „Batorego” - „Stefana Batorego” Swoje imiona na tabliczkach miejskich odzyskają patroni w Brwinowie (24 ulice), w Kaniach (5 ulic), w Otrębusach (10), w Owczarni (6 ulic). Jak zapewniają władze brwinowskiego ratusza, mieszkańcy nie poniosą z tytułu wprowadzonych zmian żadnych kosztów. - Podjęta uchwała pozwoli nam na ujednolicenie wszelkich systemów informatycznych – dodaje burmistrz.

wk

Strona nie tylko informuje czym są i z czym wiążą się nowe uzależnienia, ale także daje możliwość uzyskania porady on-line. - Udzielamy odpowiedzi na pytania z szeroko pojętymi zagadnieniami uzależnienia i współuzależnienia, wskazujemy także miejsca, w których można szukać pomocy - informuje Wanat. - Pod adresem nowe.uzaleznienia@ gmail.com czekamy na maile od osób, które chcą po prostu upewnić się, że nie są uzależnione. W najbliższych dniach chętni będą mieli możliwość kontaktowania się ze specjalistami także poprzez chat. Z czasem planowane jest również uruchomienie telefonu informacyjnego. - Strona będzie rosła, chcemy rozbudowywać bazę informacji i ofertę pomocy - dodaje Wojciech Wanat. - Poradnię prowadzimy na zasadzie wolontariatu. Planowaliśmy coś takiego od kilku miesięcy, teraz wreszcie udało nam się te plany zrealizować. Wątpliwości budzą niepokój Uzależnienie jest chorobą, także uzależnienie od seksu czy internetu. Być może ma ono wtedy nieco inne objawy, jednak wiele je łączy. Uzależnienie jest stanem emocji, postrzegania świata, w którym jakaś czynność – picie alkoholu, używanie narkotyków czy granie w gry

Wózek czeka na pierwszego noworodka

Problem z uzależnieniem od internetu jest większy na obszarach wiejskich niż w miastach RPG staje się najważniejszym elementem życia i co ważne wracanie do tej czynności odbywa się kosztem innych elementów życia. Jak rozpoznać czy ktoś jest uzależniony i czy zawsze uzależnienie musi być szkodliwe, ocenić może terapeuta uzależnień, psycholog lub lekarz psychiatra. - Istnieje jednak kilka objawów, które powinny budzić nasz niepokój - oceniają specjaliści. - Koncentrowanie uwagi na podejrzanej czynności, np. seksie, zakupach, pracy, w czasie, kiedy nie jest się w trakcie tej czynności. Przekładając na praktykę – osoba uzależniona od zakupów, w czasie prac domowych, w czasie pracy myśli o tym gdzie, co i jak kupi, ukradkiem szuka okazji, wspomina ostatnie zakupy. Osoba uzależniona siłą rzeczy poświęca dużo cza-

su, energii i nierzadko pieniędzy na czynności związane ze swoim uzależnieniem. Gorzej pracuje, mniej czasu poświęca rodzinie, zdrowiu. Zdaniem terapeutów, nie jest prawdą, że osoba uzależniona musi codziennie lub w jakiś sposób regularnie wracać do swoich czynności, zachowań. Tak jak alkoholik jest w stanie odstawić alkohol na kilka miesięcy, tak i osoba uzależniona od czynności potrafi przez jakiś czas się od nich powstrzymywać. Nierzadko po to, żeby udowodnić sobie i innym że nie jest uzależniona. Co ważne – bardzo często osoba, która ma wątpliwości czy nie jest uzależniona, czy hazard, alkohol nie są dla niej problemem, jest uzależniona. Samo pojawienie się wątpliwości jest już niepokojącym objawem.

Wielofunkcyjny wózek i fotelik samochodowy, jako prezenty dla pierwszego urodzonego w nowym roku mieszkańca, stał się świecką tradycją grodziskiego samorządu. Urzędnicy ratusza także i w tym roku zwrócili się do rodziców o zgłaszanie dzieci urodzonych w styczniu. - Nie jest istotne, w którym szpitalu dziecko przyszło na świat, ważne by mama była zameldowana w Grodzisku Mazowieckim - informuje Aneta Caban z wydziału promocji urzędu miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. - Warto pamiętać o takim prezencie, bo jest to solidny wózek, jednego z lepszych producentów. Z pewnością będzie to miły upominek, który powinien usatysfakcjonować najbardziej wymagających rodziców. Otrzymanie wózka nie jest uzależnione od dochodów rodziny. Zgłaszać się mogą rodzice, których dziecko bądź dzieci przyszły na świat nawet w kolejnych dniach stycznia 2013 roku. - Na razie dowiedzieliśmy się o chłopcu, urodzonym 2 stycznia – mówi Aneta Caban. - Czekam na oficjalne zgłoszenie i kontakt z jego rodzicami. Urzędnicy czekają na zgłoszenia do końca przyszłego tygodnia. Prawdopodobnie wręczenie prezentu dla pierwszego urodzonego w tym roku małego grodziszczanina odbędzie się przed najbliższą sesją rady miejskiej. Zgłoszenia urodzin dzieci przyjmowane są w wydziale promocji urzędu miasta pod numerem telefonu (22) 463 46 16. wk

Pionierski implant wszczepiony

NADARZYN W Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach wszczepiono pierwszy w Polsce pionierski implant słuchowy Bonebridge. W kolejce po nowatorskie rozwiązanie czeka obecnie prawie 180 osób. - To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii - ocenia prof. Henryk Skarżyński, dyrektor ŚCS Anna Żuber Implant Bonebridge przeznaczony jest dla osób dotkniętych jednostronną głuchotą, ubytkiem słuchu, który wynika z wrodzonego lub nabytego uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego lub wewnętrznego. Jego rewolucyjność polega na tym, że daje szansę usłyszenia otaczających dźwięków zwłaszcza tym młodym pacjentom, którzy są za mali, aby przeprowadzić operację rekonstrukcyjną małżowiny usznej. Można go wszczepić wcześniej, nie czekając na rekonstrukcję. Implant umożliwia przekazywanie dźwięku bezpośrednio do ucha wewnętrznego przez kości czaszki. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla osób, u których nie można przenosić dźwięków akustycznych naturalną drogą słuchową wiodącą przez ucho zewnętrzne i środkowe do wewnętrznego. - To kolejny milowy krok w polskiej otochirurgii i cieszę się, że tę przełomową operację możemy wykonać w Światowym Centrum Słuchu - mówił prof. Henryk Skarżyński tuż przed pionierskim wydarzeniem. - Tworząc Centrum chciałem, aby jego działalność kliniczna nie tylko

dawała wymierne korzyści polskim pacjentom, którzy mają dostęp – jako jedni z pierwszych w świecie - do najnowszych, najbardziej zaawansowanych technologii medycznych. Zwiększa to nie tylko możliwości terapeutyczne o kilkadziesiąt procent, ale także upowszechniała współczesne światowe standardy medyczne. Pionierska operacja wszczepienia implantu Bonebridge jest przykładem na to, że w Światowym Centrum Słuchu wdrożono już szereg najnow-

szych rozwiązań innowacyjnych w nauce, edukacji i działalności klinicznej - dodaje pomysłodawca ŚCS. System Bonebridge jest wszczepialnym systemem słuchowym, w którym implant znajduje się całkowicie pod skórą, natomiast mikroprocesor dźwięku utrzymywany za pomocą magnesu pod włosami na skórze rejestruje dźwięk, a następnie przetwarza go na sygnały, które są przekazywane przez skórę do wszczepionego implantu. Implant zako-

twiczony w kości skroniowej przetwarza odebrane sygnały na drgania mechaniczne, które następnie przekazywane są do otaczającej go kości. Kość przewodzi drgania do obu uszu wewnętrznych, gdzie odbywa się ich odbiór i przekazanie w postaci mikroimpulsów do dalszych centralnych odcinków drogi słuchowej. Operację można było śledzić na żywo w internecie. Na wszczepienie pionierskiego implantu w placówce czeka obecnie blisko 180 osób.


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 1 (467)/2013

Widzew pod kontrolą

KOSZYKÓWKA Ekstraklasa Dobrze rozpoczęły nowy rok koszykarki Matizolu Lidera Pruszków. W niedzielę w hali Znicza pokonały zespół Widzewa Łódź, zapewniając sobie awans do fazy play-off. - Mecz toczył się pod nasze dyktando - powiedział po spotkaniu trener Adam Prabucki, tradycyjnie już dodając, że z poziomu gry swojej drużyny nie jest jednak zadowolony. A już w sobotę pruszkowianki zagrają na wyjeździe z PTK Pabianice Anna Żuber

Po świątecznej przerwie, jeszcze przed sylwestrem zawodniczki z Pruszkowa powróciły do treningów. W zajęciach uczestniczyły także koszykarki spoza Polski, które na wolne dni wyjechały do Stanów Zjednoczonych. Bez Grabowskiej i Jankowskiej Z początkiem nowego roku na „Liderki” czekają trzy najsłabsze drużyny rozgrywek. Na pierwszy ogień poszedł Widzew Łódź, a w jego szeregach nie mogła zagrać jego liderka podkoszowa Leona Jankowska, która ze średnią 15,1 punktu na mecz oraz 6,9 zbiórki jest najlepszą statystycznie zawodniczką tego zespołu. Z kolei Matizolu nie mogła wspomóc Justyna Grabowska, która z powodu kontuzji pauzowała od końca listopada. Wprawdzie najbardziej doświadczona koszykarka pruszkowskiej drużyny wznowiła treningi, ale kontuzja znów dała się jej we znaki. Spotkanie lepiej rozpoczęły łodzianki, które po dwóch „trójkach” Aleksandry Pawlak wyszły na prowadzenie 6:0. Trener Adam Prabucki jeszcze przed upływem pierwszej minuty korygować musiał grę swoich podopiecznych, choć na poprawę musiał jeszcze poczekać. Jego zmiany przyniosły jednak efekt i mimo iż Matizol przegrywał już 5:14, zdołał wygrać pierwszą kwartę. Dobrze zaprezentowała się Paulina Rozwadowska i Kiara Buford, które rzuciły sporo punktów w ataku. Zdecydowanie lepiej wyglądała także gra obronna, dzięki czemu pruszkowianki po pierwszej kwarcie prowadziły 20:18. W drugiej odsłonie obu zespołom zdobywanie punktów po prostu nie szło, na szczęście dla miejscowych kibiców to głównie pruszkowiankom udawało się trafiać do kosza rywalek. Z gry jako pierwsza punkty zdobyła Kiara Buford, która nie pomyliła się zza linii 6,75 m. po 3 min. znów Amerykanka trafiła z tej samej odległości i prowadzenie Matizolu Lidera Pruszków urosło do 9 oczek

Bardzo dobry mecz przeciwko Widzewowi rozegrała Paulina Rozwadowska, która zdobyła 11 punktów i miała 10 zbiórek (27:18). Ponadto pruszkowianki rządziły pod tablicami (43:28 w zbiórkach), za to rywalki popełniały coraz więcej błędów i fauli. W końcówce tej części gry dwie szybkie akcje w wykonaniu Sidney Colson pozwoliły na utrzymanie przez pruszkowski zespół prowadzenia (35:26). Było po meczu Po przerwie znów za trzy trafiła Buford i nic nie wskazywało na to, by rywalki mogły dogonić Matizol. Ten bowiem systematycznie powiększał dorobek punktowy, który na koniec trzeciej kwarty wynosił już 53 oczka. Widzew miał ich zaledwie 35 i choć wygrał ostatnią kwartę (17:16), musiał pogodzić się z porażką z lepiej zorganizowanym zespołem z Pruszkowa. Paulina Rozwadowska, która zdobyła 11 pkt i miała 10 zbiórek, przeciwko Widzewowi statystycznie rozegrała swój najlepszy mecz w karierze. Ważnym ogniwem była też Kiara Buford, która rzuciła 22 punkty. - Udanie rozpoczęłyśmy nowy rok, z czego się bardzo cieszę - powiedziała po meczu Rozwadowska. - Oby tak dalej, bo kolejne mecze przed nami. - Kto był na hali, ten widział, że mecz toczył się pod nasze dyktando - stwierdził trener Adam Prabucki. - Wygraliśmy trzy pierw-

sze kwarty, a w czwartej osiągnęliśmy przewagę dwudziestu punktów i było po meczu. Z poziomu naszej gry nie jestem jednak zadowolony. Kolejny Matizol Lider Pruszków rozegra w sobotę, 12 stycznia w Pabianicach, gdzie zmierzy się z tamtejszym PTK. Najbliższe rywalki pruszkowianek zajmują w tabeli przedostatnie miejsce. Matizol Lider Pruszków - Widzew Łódź 69:52 (20:18, 15:8, 18:9, 16:17) Matizol Lider Pruszków: Kiara Buford 22, Briana Gilbreath 14, Paulina Rozwadowska 11, Sydney Colson 7, Paulina Antczak 6, Barbara Głocka 4, Anna Pietrzak 3, Agnieszka Kaczmarczyk 2, Marta Jujka 0, Kali Bennett 0. Widzew Łódź: Aleksandra Pawlak 21, Lidia Kopczyk 10, Agnieszka Modelska 8, Aleksandra Dziwińska 6, Małgorzata Chomicka 5, Anna Tondel 2, Magdalena Rzeźnik 0, Katarzyna Bednarczyk 0, Anna Kolasa 0, Wiktoria Zapart 0. Tabela Ford Germaz Ekstraklasy: 1. CCC Polkowice 2. Artego Bydgoszcz 3. Wisła Can-Pack Kraków 4. Energa Toruń 5. Matizol Lider Pruszków 6. Centrum Wzgórze Gdynia 7. KSSSE AZS PWSZ Gorzów 8. AZS OPTeam Rzeszów 9. Widzew Łódź 10. PTK Pabianice

Liderki zagrały dla WOŚP-u PRUSZKÓW W niedzielę wieczorem, podczas meczu Matizolu Lidera Pruszków odbyła się licytacja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy W przerwie ligowego spotkania pomiędzy pruszkowskim klubem Ford Germaz Ekstraklasy, a Widzewem Łódź odbyła się aukcja koszulek meczowych. T-shirty przekazały na ten cel Sydney Colson oraz Agnieszka Kaczmarczyk. Koszulka z autografem Kaczmarczyk została wylicytowana za 110 złotych. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszył się t-shirt Amerykanki, którą nabyto za 410 złotych. Na aukcje trafiła również piłka meczowa z autografami całego zespołu Matizolu Lidera Pruszków. Nowy właściciel zapłacił za nią 450 złotych. To już kolejny sezon, w którym klub przeprowadził tego typu aukcje w hali Znicz, a 21 Finał największej orkiestry na świecie już w niedzielę, 13 stycznia. Dochód z niego przeznaczony będzie na ratowanie życia dzieci i godną opiekę medyczną seniorów. aż

VII

Nadarzyn i Raszyn w finale WOŚP NADARZYN/RASZYN Przed nami XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W akcję po raz kolejny włączają się placówki i mieszkańcy z terenu naszych gmin I tak w Nadarzynie finał ruszy już w sobotę, 12 stycznia po południu. O godz. 19 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się bowiem spektakl Nok!Teatru, zatytuowany „Rozmówki (przed)małżeńskie”. „Rozmówki (przed)małżeńskie”, to druga premiera NOK!Teatru, a spektakl złożony jest z dwóch części. W pierwszej zobaczymy współczesną amerykańską jednoaktówkę A.R. Gurney´a pt. „Problem”, w drugiej znaną rosyjską humoreskę „Oświadczyny” Antoniego Czechowa. Łączy je kwestia ludzkich pragnień, potrzeb i niemożności ich artykułowania, a także absurdalność zachowań i gra, jaką jest każda relacja międzyludzka, zwłaszcza małżeńska. Widowisko przeznaczone jest dla widzów dorosłych. Zarówno przed jak i po widowisku odbywać się będzie kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę gra z orkiestrą Jurka Owsiaka rozpocznie się o godz. 15.30 pokazem ratownictwa przedmedycznego, który wykonają strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie. w programie także licytacje przedmiotów, występ Chóru „Cantate Domino” z Nadarzyna, występy dzieci, mini koncert gitarowy oraz pokaz tańca nowoczesnego. O godz. 17:30 wystąpi natomiast Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza. W Raszynie XXI finał odbywać się będzie w gimnazjum przy ul. Unii Europejskiej 1. W programie niedzielnej imprezy występy raszyńskich przedszkolaków (godz. 12-14), pokazy rasowych psów hodowlanych (godz. 14-15), pokaz i nauka tańca z Mario di Somma (godz. 15-16), czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, występy zespołów: Seniorki, Barwy Jesieni i Rybianie (godz. 16-17). Odbędzie się także Jasełka w wykonaniu uczniów i nauczycieli gimnazjum (godz. 17-18) oraz zawody sportowe: m. in. szachy, piłka siatkowa, tenis stołowy (godz. 12-16). Chętni będą mogli także zmierzyć ciśnienie i poziom cukru (godz. 14-16), jak również obejrzeć galerię prac gimnazjalistów. W tym roku połowa zebranych środków wykorzystana ma być na wsparcie terapii noworodków i niemowląt, druga część na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych.

ms

Znicz wznowił treningi PIŁKA NOŻNA II liga W poniedziałek, 7 stycznia Znicz Pruszków wznowił treningi. Z zespołem pożegnał się Przemysław Sztybrych, a nowym zawodnikiem został Igor Biedrzycki Przemysław Sztybrych dołączył do zespołu żółto-czerwonych przed rozpoczęciem sezonu 2011/2012. Pomocnik w barwach drużyny z Pruszkowa rozegrał 36 spotkań, w których zdobył trzy bramki. W ostatniej rundzie wystąpił w 12 spotkaniach, łącznie przebywając na boisku 909 minut. W tym czasie strzelił jednego gola, dającego trzy punkty w spotkaniu z Resovią Rzeszów. Szansę gry w Pruszkowie dostał natomiast Igor Biedrzycki, Przemysław Sztybrych poktóry może występować na pozy- żegnał się z pruszkowskim cji pomocnika oraz obrońcy. Uro- zespołem dzony w Olsztynie 20-latek w sezonie 2011/2012 występował barwach Stomilu, w którym w 18 meczach zdobył jedną bramkę. Przez ostatnie pół roku grał w III-ligowym Sokole Ostróda, gdzie w szesnastu spotkaniach strzelił dwa gole. W poniedziałek, 7 stycznia zespół odbył pierwszy w tym roku trening, a już za tydzień rozegra pierwszy sparing. W sobotę, 19 stycznia zmierzy się ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. tydzień później drużyna pojedzie na obóz przygotowawczy. Wśród kolejnych sparingpartnerów Znicza znajdzie się także m.in. Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Dolcan Ząbki, Mazur Karczew i Pogoń Siedlce. Pierwszy mecz rundy wiosennej ze Świtem zaplanowano na 9 marca w Nowym Dworze Mazowieckim.

aż SIATKÓWKA

Kadetki w I lidze Zawodniczki GLKS-u Nadarzyn wygrały finałowy turniej piłki siatkowej fazy play-off II mazowieckiej ligi kadetek. Siatkarki nadarzyńskiego klubu najpierw pokonały UKS Olimp Tłuszcz 3:0, a następnie zespół Nike Ostrołęka 3:1. Oba zwycięstwa oraz wcześniejsze rozstrzygnięcia dały im awans do wyższej klasy rozgrywkowej, czyli I mazowieckiej ligi kadetek.

ms


VIII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

nr 1 (467)/2013

Minister wsparł samorząd, ekranów nie będzie POWIAT GRODZISKI/POWIAT PRUSZKOWSKI Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podtrzymał decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, zakazującą spółce PKP PLK budowy ekranów akustycznych wzdłuż torów kolejowych, od granic Grodziska Mazowieckiego aż do Pruszkowa Sławomir Krejpowicz

Decyzja ministra zapadła w połowie grudnia i jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. PKP PLK S.A. ma czas do połowy stycznia na wniesienie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Budowa ekranów akustycznych to część projektu, modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź, dostosowującej jazdę pociągów z prędkością 160 km/h. Ich wzniesienie zaplanowano na ponad 12-kilometrowym odcinku od granic Grodziska Mazowieckiego do Pruszkowa. Plan inwestora zakłada całkowite „odcięcie” północnej od południowej części Milanówka dwoma częściowo przeziernymi ścianami. Dodatkowo projekt obejmował wycięcie na terenie miasta, wzdłuż nasypu kolejowego ponad 500 drzew i setek krzewów. O sprawie pisaliśmy wiosną ubiegłego roku w artykule „Totalna wycinka oddalona”, w nr 429 Kurier Południowego. Zamierzenia inwestora nie mogły spodobać się w Mieście-Ogrodzie. Protesty złożyły organizacje pozarządowe, głos zabrały władze miasta. W wyniku negocjacji liczbę drzew udało się zmniejszyć do 30 procent wcześniej zaplanowanych. R

E

K

W sprawie ekranów PKP PLK było nieugięte. Milanowianom z pomocą przyszedł Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie, który we wrześniu ubiegłego roku wydał odmowną decyzję na budowę ekranów akustycznych w Milanówku na terenie objętym ochroną konserwatorską. Inwestor odwołał się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej o sprawie w nr 458 Kuriera Południowego „Konserwator przeciwko ekranom”. W tym czasie władze Milanówka ponownie zwróciły się do urzędników różnych instancji o niezabudowywanie miasta ekranami, bo zmieniłoby to diametralnie jego zabytkowy charakter i urbanistyczny układ. Jednocześnie wskazywano, że ich pięciometrowa wysokość, oprócz pozytywnego efektu obniżenia poziomu hałasu, będzie negatywnie wpływać na naturalne doświetlenie działek przyległych i spowoduje konieczność wycinki kilkuset drzew, w tym chronionego starodrzewia milanowskiego. Sprzeciw budziła zaproponowana „zielona” estetyka ekranów. - Wnosimy o przeanalizowanie innych możliwych rozwiązań niwelacji L

A

M

A

hałasu niż zaproponowane, jak na przykład zastosowanie nowoczesnych urządzeń technicznych i technologicznych, nie ingerujących w krajobraz zabytkowego miasta i jego zabytkowy drzewostan, a możliwych do realizacji poprzez modernizację szyn, taboru, nasadzenia zieleni lub ewentualne formy architektoniczne, uprzednio poddane lokalnej konsultacji, dostosowane do charakteru miasta i oczekiwań estetycznych mieszkańców – uzasadniali włodarze miasta. PKP PLK było jednak nieugięte. Jeszcze podczas listopadowej sesji burmistrz Jerzy Wysocki informował radę miejską o pacie w rozmowach z inwestorem. - Nie mamy żadnej odpowiedzi na nasze pismo – mówił. Sytuacja zmieniła się w połowie grudnia, kiedy sprawę odwołania od decyzji konserwatora zabytków przez PKP PLK rozpatrzyły służby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister podzielił pogląd konserwatora. - Ustawione ciągi ahistorycznych ekranów akustycznych, stworzą wielkoformatowe, agresywne struktury, prowadzące do degradacji zabytkowej przestrzeni, obniżając jej istotne

wartości krajobrazowe, oparte w głównej mierze na harmonijnym współistnieniu zabudowy i przyrody – czytamy w decyzji. Minister zwrócił uwagę, że obecnie wzdłuż torów rosną szpalery drzew, nierzadko stanowiące cenny staroderzw, zaś na działkach położonych nieopodal jest zabudowa jednorodzinna. - Ekrany w tej przestrzeni byłyby elementem całkowicie obcym – zauważa minister. - Nadto, w wyniku realizacji planowanej inwestycji likwidacji uległyby istniejące obecnie połączenia widokowe pomiędzy częścią północną i południową Milanówka, tym samym całkowicie dezintegrując przestrzeń miasta. Wprowadzenie prześwitów w formie ekranów przeziernych nie

łagodzi negatywnych skutków tej inwestycji. Z obrotu sprawy cieszą się władze Milanówka, jednak mają na uwadze, że inwestor może odwołać się do WSA w Warszawie. - Decyzja ministra jest słuszna - mówi Jerzy Wysocki. - Mam nadzieję, że PKP PLK będzie szukać innego rozwiązania. Zdajemy sobie sprawę, że mogą one wymagać partycypowania w kosztach. Na wczoraj zaplanowano spotkanie urzędników milanowskich z udziałem przedstawicieli PKP PLK, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Będziemy szukali porozumienia – dodaje burmistrz.

Pożar strawił baraki

PIASTÓW W czwartek, 3 stycznia ogień doszczętnie strawił baraki mieszkalne przy ulicy Piłsudskiego. Ewakuowano cztery osoby. Dwóm z nich trzeba było udzielić pomocy. W akcji wzięło udział 15 zastępów straży pożarnej

Raszyn, dnia 9 stycznia 2013r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Raszyn o terminie sesji Rady Gminy Raszyn w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionego zarzutu zgłoszonego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst. jedn. Dz. U. z 2012r. poz.647) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2013r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Raszynie (pok. 102) odbędzie się sesja Rady Gminy Raszyn, na której zostanie rozpatrzony nieuwzględniony zarzut zgłoszony do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część II” . Z up. Wójta Zastępca Wójta mgr inż. Mirosław Chmielewski

To już drugi (po wrześniowym z ubiegłego roku) pożar piastowskich baraków. Tym razem ogień doszczętnie strawił obiekt, pozostawiając jedynie murowane „kikuty”. Oficjalnie nikt nie był tam zameldowany, w budynku przebywały jednak cztery osoby. Dwie z nich zostały poszkodowane i potrzebowały pomocy. Zaalarmowani przez policję strażacy ruszyli do akcji po godzinie 3 rano. Walka z żywiołem, który objął około 600 metrów kwadratowych, trwała około pięciu godzin – mówi Karol Kroć, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. - W akcji wzięło udział 15 zastępów. Przyczyny pożaru są nieznane. Zbada je policja.

Tomasz Kuźmicz

Po czwartkowym pożarze baraków przy ul. Piłsudskiego zostały tylko zgliszcza R

E

K

L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 1 (467)/2013 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl Firma produkcyjna Euroimpex Polska w Karolinie (koło Góry Kalwarii) poszukuje pań do pakowania (7zł netto) i operatorów maszyn z doświadczeniem. CV na office@eipolska.pl tel. 512 494 564 Zatrudnimy pracowników fizycznych, Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 889 618 040 , pn-pt: 09:00-16:00 Zatrudnimy dystrybutorów książek Warszawa . Praca w terenie , bez doświadczenia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , pn-pt: 09:00-16:00 Drukarnia Galia Reklama Poligrafia zatrudni osoby na stanowiska: GK1/13. Operator DTP/Grafik: Indesign, Photoshop, Illustrator, Corel. Wymagane doświadczenie. Pełny etat. GK2/13. Operator DTP/Montażysta: Wymagane doświadczenie. Możliwa praca online. GK3/13. Krajacz/Introligator/Operator falcerki: Wymagane doświadczenie. Praca na Wohlenberg/GUK/Duplo. Pełny etat. GK4/13. Introligator/ka: Wymagane doświadczenie. Pełny etat. GK5/13. Kierowca kat. B lub B+E: Preferowana znajomość języka niemieckiego. Pełny etat. Oferty prosimy kierować z zaznaczeniem którego stanowiska dotyczy oferta na: praca@galia.net.pl Firma z branży spożywczej zatrudni pakowaczki do pracy przy pakowaniu słodyczy w systemie 3-zmianowym . Miejsce pracy: Żabia Wola. Wymagana książeczka sanepidu. Tel.604-527-592 Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby do rozdawania gazet na skrzyżowaniach. Praca raz w tygodniu (piątek), praca w Pruszkowie, tel. 22 758 70 52 W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013 Mężczyzna do sprzątania magazynu w Piasecznie, 1 x tydz. Tel. 503 099 941

Maszyna do pisania Carrera II Tel. 500 464 096

Dom w Zalesiu Górnym, tel. 22 756 53 58

1-pokojowe, 1100, Piaseczno, tel. 603 932 284

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Dom 90 m kw, prąd, woda, gaz, Gołków, tel. 603 373 697

Domek, Szczaki. Pokój, kuchnia, łazienka, tel. 506 337 685

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Działkę budowlaną, Koryta k. Prażmowa, 1100 m kw., tel. 600 662 650

Pawilon 25 m kw., ul. Szkolna 13 C nr 9 w Piasecznie (lub sprzedam), tel. 601 25 41 70

Dom 100/400m kw., w Zalesiu Dolnym, 650 tysięcy złotych tel. 511 492 355, 500 859 057

Wolnostojący dom 56 m kw., pod biuro lub mieszkanie. Piaseczno, tel. 535 139 926

3-pokojowe, Piaseczno, 290 tys. zł, tel. 603 932 284

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Meble typ Apteczny, nowe, ładne, tel. 501 719 637 Pustaki, tel. 501 757 450 Używany komplet wypoczynkowy, rozkładany tel. 790 616 155 Olej przepracowany tel. 605 094 400 Drewno opałowe, kominkowe tel. 605 094 400 Drewno kominkowe, tel. 603 308 170 Łóżko ortopedyczne,w bardzo dobrym stanie, z nieużywanym materacem, atrakcyjna cena, tel. 692 420 348 Odśnieżarkę, tel. 503 956 291 Brykiet PDJ, drewno kominkowe. Tel. 607 133 222

KUPIĘ Firma z okolic Tarczyna zakupi duże ilość drewna tartacznego: topoli, akacji, buka, graba i jesiona, Partie powyżej 20m3. odbierzemy własnym transportem, ponadto kupię nieograniczoną ilośc zużytych podkładów kolejowych, dostawa na miejsce, Grzędy ul. Ogrodowa 38 gm Tarczyn lub do stacji PKP Tarczyn, proszę podać cenę podkładów. tel. 532 611 317 Antyki. Stare srebra, obrazy, platery, sztućce, bibeloty tel. 696 508 057 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

AUTO-MOTO KUPIĘ Auto-Skup, wszystkie marki, gotówka, tel. 501 830 898 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Mieszkanie 27m kw Tarczyn Centrum po całkowitym remoncie, tel. 502 232 559 2-pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł, tel. 603 932 284 Działkę budowlaną, Koryta k. Prażmowa, 1100 m kw., tel. 600 662 650 Sprzedam działkę budowlaną na Ursynowie. Tel: 797 223 732 Działkę zamienię na dwa mieszkania, tel. 608 13 12 14 2-pokoje, Grójec, 125 tys. zł, tel. 604 792 991 Lokal użytkowy 32m kw, Piaseczno tel. 515 631 058 Ustanów, działka budowlana, 1926 m kw., uzbrojona, c. 175 zł/m kw.,, tel. 514 004 444 2-pokoje, Grójec, 125 tys. zł, tel. 604 792 991 Działki na mazurach nad jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198 Dom, 245/1200 m kw., 05-552 Garbatka, tel. 692 649 468 Pół bliźniaka w Górze Kalwarii tel. 22 72 74 330 Działka bud,media, 4200 m,20zł/m, tel. 608 486 889 BP Dom w Jeziórku koło Zalesia Górnego 200/1200, wykończony, tel. 606 611 113, pilnie Piaseczno,3p. 76 m kw. ,ładne, ciche, tel. 605 275 270 Sprzedam,wynajmę Mieszk, Konst Grapa, meble, poremoncie,tel. 530 874 594 Sokołów k/Pęcic 3 300 m kw. Tel. 662 050 083

Przyjmę pracowników do ochrony, Piasevzno i okolice, tel. 22 736 16 61

Każdy, tel. 604 157 703

Rezydencja, Michałowice, Owczarnia, tel. 662 050 083

Przyjmę pracowników do sprzątania na terenie Piaseczna i okolic, tel. 22 736 16 61

Skup-aut Stan bez znaczenia do 3tys., tel. 510 357 529

Kawalerka w centrum Pruszkowa, po generalnym remoncie. Tel. 503 018 068

Lokal usługowy 36 m kw., tel. 501 086 828 Pracującej mieszkanie, niedrogo, Zalesie , tel. 512 461 692 Mieszkanie 50 m kw.,, Piaseczno, 1350 zł, tel. 603 932 284 Lokal użytkowy ul. Albatrosów w Piasecznie, 40 m kw., 2 wejścia, toaleta, tel. 608 674 811 Pokój 20 m kw., Łazy, tel. 515 043 217 Kawalerka, Piaseczno tel. 608 866 830 po 15-tej Pomieszczenia mieszkalne dla pracowników firm, 60 m kw., Gołków, tel. 695 080 112 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 Do wynajęcia lokal usługo-handlowy o powierzchni 160 m kw., dwie kondygnacje, z parkingiem, centrum Konstancina. Kontakt: 606 205 506 Konstancin kawalerka 1000 zł+opłaty, tel. 600 171 919 Pruszków, kwatery pracownicze. Tel. 609 218 062 Centrum Pruszkowa, dwu i trzy pokojowe. Tel. 504 444 298

Poszukuję kawalerki lub małego mieszkania w Piasecznie, tel. 603 807 472

USŁUGI

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Kupię każde auto, tel. 665 209 099 Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Działka 1000 m kw. Łoziska, tel. 501 406 191

Wychowawcę do żłobka w Piasecznie, z wykształceniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z dziećmi. E-mail: m4ns@wp.pl

Każde auto tel. 519 455 452

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Kupię każdą Corolle E10, E11, tel. 665 209 099

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Kosmetyczka, Piaseczno, tel. 502 140 063

Skup aut. Gotówka. Tel. 508 392 155

Młodą ekspedientkę do sklepu spożywczego w Nowej Woli, tel. 535 847 522

Kupię każdą Toyotę Corollę, tel. 502 327 971 Fiata, Opla, Seata, tel. 502 968 566

Zatrudnię emeryta lub rencistę w Mysiadle, tel. 601 215 212

Kupię każde auto cale zepsute do naprawy dzwoń będziesz zadowolony, tel. 516 045 766

Do sprzątania w godz. popołudniowych w Konstancinie, niepaląca, tel. 601 31 31 88

Opla, Volkswagena, Seata, tel. 604 157 703

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowisko, tel. 509 310 592

Skup aut w każdym stanie i roczniku, najwyższe ceny, płatność od ręki, 500 540 100

Do montażu stolarki z AL i PCV. Tel. 601 303 640 Licealistce 5 godz tygodniowo, Zalesie, tel. 512 461 692 Apteka w Piasecznie zatrudni mgr i technika. Tel. 22 711 14 46 Avon-zostań konsultantką, tel. 605 532 475 Avon konsultantki-spróbuj. Tel. 607 030 097

AUTO-MOTO SPRZEDAM SGGW RZD Wilanów-Obory ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Kia Picanto r.produkcji-2010, cena wywoławcza 21.365,00. Tel. 22 842 37 85 Laguna 99r., 1.6 +gaz, tel. 505 040 047

Zatrudnię kierowcę tira C+E z doswiadczeniem po kraju, tel.797 239 649 Ekspedientkę do sklepu w Ustanowie, tel. 602 119 041 Opiekunka do dwójki dzieci (4 i 6 lat), na popołudnia, w tym odbiór dzieci ze szkoły, 2-3 h dziennie, osoba niepaląca, z samochodem, kontakt po 17-tej tel. 609 555 171 Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659 Do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna pracownika magazynowego, pracownika z prawem jazdy kat. C. Praca w godz. 5.00 13.00, tel. 501 719 625 ( 12.00 - 13.00)

SZUKAM PRACY Opieka nad dziećmi. Z doświadczeniem. Tel. 512 515 124 Sprzątanie, Ukrainka, tel. 886 011 564 Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą. Piaseczno tel. 22 750 12 16 Elektryk tel. 608 13 12 14 Remontowe, tel. 512 598 512 Posprzątam i poprasuje, tel. 787 160 481

SPRZEDAM Płyty klejone z litego drewna, dąb, buk, jesion, czereśnia, akacja, na meble, schody, parapety. Atrakcyjne ceny, tel. 602 777 906 Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959 Drewno kominkowe i do pieca, suche, tel. 504 477 302 Akumulatory Varta i Quand, Centra, wymiana i serwis gratis, tel. 502 708 824, 22 750 28 36

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Działkę rolną, ponad 1,2 ha i szer. ponad 41 m, tel. 722 268 838

KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL. 728 207 800

Mieszkanie 56 m kw., Mokotów, tel. 888 20 15 52 Działka 1735 m kw z domem 160 m kw. pow. użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż), w Zalesiu Górnym, 900 tys zł tel. 784 943 137 Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040 Sprzedam pół bliźniaka w Górze Kalwarii, tel. 22 727 43 30 Działka 2800 m kw. w centrum Złotokłosu z domem, możliwość postawienia 2 domów. Tel. 510 695 061 Prażmów 1140 m kw. media, przy asfalcie 75 tys. zł, tel. 502 232 559 Bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m kw., media, uzbrojona, Józefosław, tel. 600 464 926, 606 409 054 Miejsca postojowe w garażu podziemnym, wł.hipoteczna, ul.Warszawska, Piaseczno, tel. 501 615 244 Atrakcyjny dom 170 m kw., got. do zam. Wólka Kozodawska, tel. 601 272 716 Pilnie działkę budowlaną, 70 arów, okolice Tarczyna, tel. 515 264 837 WYJĄTKOWY lokal mieszkalno - użytkowy 51 m kw. w centrum Piaseczna, ul. Żeromskiego 9. Całkowicie wyposażona kawalerka 33,5 m kw. połączona eleganckimi drzwiami z lokalem biurowym 17,5 m kw. Obydwa lokale posiadają osobne, niezależne wejścia - idealne miejsce do pracy i przyjmowania klientów obok mieszkania. Cena 250 tys. zł do negocjacji tel. 602 341 028 Bezpośrednio, 2-pokojowe, Mysiadło, tel. 887 758 812

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182 GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

Piaseczno, 10zł/doba, 240 zł/m-c, tel. 502 222 555 Ładne, wyposażone, 2 – pokojowe mieszkanie w Piasecznie, tel. 605 471 306 Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, ww.harddogcafe.pl Pawilon wolnostojący (parter+piętro) 180m kw. w Piasecznie. Tel. 601 27 48 08 Kwatery pracownicze Piaseczno, najniższe ceny tel.503 425 741

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

REMONTY, WYKOŃCZENIA. PEŁEN ZAKRES !! tel. 510 335 936

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, tel. 600 604 547 Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289 Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88 Malowanie, tapetowanie, tanio tel. 602 50 73 25 Pranie dywanów, kanap, foteli, tel. 531 182 199 Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360 Ogrody, tel. 697 087 572

Kwatery Piaseczno, tel. 508 118 599

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Tanie, samodzielne, tel. 535 398 463

Remonty tanio tel.791 987 915

Samodzielny, umeblowany, nieduży dom. Wola Prażmowska, tel. 607 983 600

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Montaż, serwis, tel. 508 329 491

Jednopokojowe, umeblowane w Piasecznie, tel. 605 896 425, po 19 – tej

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131

Kawalerka, 35 m kw., z garażem, Mysiadło, tel. 505 82 82 14

Wycinka drzew, alpinistycznie tel. 721 881 995

Lokal 48 m2 na działalność, Piaseczno. Tel 505 82 82 14

Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi tel. 503 425 741

Wycinka i pielęgnacja drzew – alpinistycznie, karczowanie samosiewów i porządkowanie terenu, tel. 661 920 022

ODSZKODOWANIA za bezprawnie postawione słupy, instalacje wodne i gazowe, tel. 606 28 10 14

Remontowe od A do Z, tel. 661 920 022

Reklama wizualna Produkcja-Montaż-Serwis banery, kasetony, Szyldy,wydruki wielkoforamtowe, Tapety, Tablice reklamaowe/menu, Tabliczki posesyjne,oklejanie samochodów/ witryn, wizytówki, Ulotki tel.796 326 798

Instalatalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers tel. 603 132 454 Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907 Stany surowe, wykończenia, remonty. Wieloletnie doświadczenie. Tel. 604 214 635 CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP: servis, podzespoły, inne specjalne www.przyczepy.waw.pl , tel. 601 449 898 www.TermowizyjneBadania.pl 515 966 458 Remonty, wykończenia, tel. 503 321 785 Cyklinowanie, tel. 721 649 745

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 Transport do 1,5 T, tel. 514 891 395

Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

Hydrauliczne tel. 660 130 799 Glazurnicze tel. 660 130 799

Matematyka, egzaminator maturalny tel. 602 690 229

Wykańczam poddasza tanio, tel. 602 50 73 25

Korepetycje z j. rosyjskiego, tel. 519 497 865

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Biologia, chemia, tel. 887 758 812

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Korepetycje, fizyka, matematyka. Każdy zakres, tel. 602 290 595

Glazurnicy, faktury, tel. 501 676 346

Murarz, tynkarz, remonty, tel. 505 877 194 Malowanie, gładź, poddasze, tel. 511 631 255 Glazura, terakota, remonty. tel.511 631 255

Remonty, od A do Z, tel. 882 579 808 Budowa domów, remonty, wykończenia, tel. 501 386 629 Parapety, rolety, blaty, montaż, tel. 782 155 790 Cyklinowanie bezpyłowe, tel. 501 125 307 www.TermowizyjneBadania.pl 515 966 458 Remonty, wykończenia, tel. 503 321 785 Cyklinowanie, tel. 721 649 745 Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 Dachy - krycie niedokończonych, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

największy nakład, największa skuteczność,

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 624 562 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Cyklinowanie, tel. 663 163 070 Przewozy, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Kawalerka w Konstancinie, 1200zł. Tel. 609 517 110

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Renault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

www.kurierpoludniowy.pl

drobne

Budowa domów. Kompleksowe usługi budowlane, tel. 694 401 711

Malowanie, panele, gładź gipsowa, płyty K/G, tel. 885 397 821

Maglowanie dojeżdżam. Tel. 500 464 096

ogłoszenie

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie, tanio wynajmie lokal magazynowo-handlowyo powierzchni 110m kw. Tel 22 757 09 56

Zamów

Aranżacje wnętrz, tel. 790 525 025, www.mo-studio.pl

Pokój, Piaseczno, tel. 500 666 869

Wykończenia wnętrz, angielska gładź bezpyłowa, glazura, terakota, sufity, panele, ścianki działowe itp, tel. 506 63 49 24, 726 19 68 62

Terapia dysleksji, tel. 694 635 610

Glazurnicze, tel. 515 85 11 39

Architektura wnętrz, tel. 790 525 025, www.mo-studio.pl

Mieszkanie 2-pokojowe 50m kw. w Piasecznie. Tel. 695 023 166

Angielski, tel. 608 651 034

Budowa domów, remonty, wykończenia, tel. 501 386 629

Instalacje elektryczne, profesjonalnie, tel. 501 236 987

Remonty, wykończenia, kompleksowo, tel. 601 51 51 01

Angielski, tel. 503 163 083

Odśnieżanie dachów i obiektów. Tel 518 452 245

Dachy - naprawa, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl

Mieszkanie 80 m kw., osobne wejście, garaż, tel. 509 579 008

Niemiecki, nauczycielka, tel. 797 453 520

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

DOCIEPLANIE PODDASZY, tel. 501 624 562

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Chemia, tel. 504 270 495

Gipsy, glazura i inne tel. 667 356 939

43 m kw., 2 pokoje z kuchnią, osiedle zamknięte, Piaseczno, tel. 881 408 897

Lokal usługowy pod gabinet kosmetyczny lub masaże, 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

NAUKA Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Piaseczno i okolice, tel. 784 943 137

Kominki, tel. 726 280 541

Krycie dachów, montaż okien dachowych, podbitki, tel. 693 556 251

Powierzchnia usługowa do wynajęcia. Parter, 42m kw. i 35 m kw., w nowym budynku przy ul. Pomorskiej w Zalesiu Dolnym, tel. 514 004 444

Masaż, tel. 504 825 005

Wycinka drzew, tel. 695 708 422

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Magazyny 2 x135m kw. lub 270m plus plac 500m. Józefosław, tel. 602 286 097

Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Rehabilitacja specjalistyczna od 50 zł, tel. 501 278 548

Kawalerka 37 m kw. z garażem, Piaseczno, 1200,00 zł, tel. 505 82 82 14

BRUKARSTWO, układanie tradycyjne i artystyczne. Profesjonalnie i kompleksowo, rezerwacje wiosennych terminów, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

ZDROWIE I URODA Odchudzanie, tel. 602 690 229

Wycinka drzew, alpinistycznie tel. 518 452 245

Poddasza, glazurnictwo, malowanie, łazienki, kompleksowo, hydraulika, elektryka, tel. 509 069 238

Działka budowlana 1350 m kw. media, bezpośrednio, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525

RÓŻNE Wywiozę nieodpłatnie złom, stare pralki, komputery, telewizory, kaloryfery, piece, itp., Piaseczno, Konstancin jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Usługi Glazurnicze tel. 664 136 268

Tanie remonty, tel. 506 955 330

Każde auto tel. 503 425 793

Punto, Yaris, tel. 502 968 566

Glazura, malowanie,wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Magazyn 350 m kw. Antoninów ul. Masztowa 65, tel. 604 470 270, 604 470 370

Serwis sprzątający zatrudni. Tel. 502 129 189

Kupię działkę, teren przy asfalcie okolice Prażmowa, Sierzchowa, Uwielin, Lesznowoli, Mirowic 502 232 559

Hydrauliczne tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Domofony, tel. 603 375 875

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Elektryk, instalacje, przyłącza, papiery, tel. 602 876 843

Kwatery - dom, tel. 728 899 673

Lokal gastronomiczny w Magdalence wynajmę, tel. 501 719 657, 508 092 657

ZWIERZĘTA

Usługi wykończeniowe, glazurnictwo tel. 511 805 660 Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

3

Piaseczno,

ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39 , pon-pt 8:30-18

Glazurnictwo, remonty, malowanie tel. 501 513 740 Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, tynki gipsowe z agregatu. Solidnie. tel. 602 23 86 20 Poddasza, tynki, remonty, tel. 508 690 268 ABC Remonty oleba.pl kompleksowo, gwarancja, tel. 796 329 415 Dachy - pogotowie, tel. 601 20 98 98, www.dachy-ebos.pl

Pruszków,

Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

! Czytaj on-line eże i w ś e i n n e i z d Co informacje

www.facebook.com/kurierpoludniowy


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Budżet Mazowsza 2013 dokończenie ze str. 2

Drogi Samorząd województwa planuje wydać na inwestycje drogowe ponad 131 mln zł. 29 mln zł będzie kosztowała przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (Klwów – Szydłowiec), 17,3 mln zł drogi wojewódzkiej nr 580 (odcinek Leszno – Kampinos), 9,2 mln zł drogi nr 544 do Ostrołęki. W tegorocznym budżecie znajdą się również fundusze na drogę wojewódzką z Kazunia Polskiego do Radziejowic (8,8 mln zł) oraz na trasę Warszawa – Węgrów (11,7 mln zł na ). 6,4 mln zł ma kosztować remont drogi nr 719 z Warszawy do miejscowości Kamion. Przebudowa drogi nr 541 od Młochowa do granicy z województwem warmińsko-mazurskim ma natomiast pochłonąć 2 mln złotych. Oszczędności dotkną m.in. instytucji kultury, które na swoją działalność otrzymają o 5 proc. mniejsze dotacje niż w ubiegłym roku. O 10 proc. zmniejszą się również dotacje dla przewoźników kolejowych. W tym roku zabraknie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (z wyjątkiem dotacji na zadania związane z upowszechnianiem sportu dzieci i młodzieży).

Grzegorz Traczyk/inf. R

E

K

L

A

M

A

Kurier Południowy 1(467), wydanie pruszkowsko-grodziskie, 11 stycznia 2013.  

wydanie pruszkowsko-grodziskie, 11 stycznia 2013