Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XII NR 3 8 ( 4 5 7 ) 12 - 18 PAŹDZIERNIKA 2012 ISSN 1643-2843

GAZETA BEZPŁATNA

Granatem w wójta

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Wandal już zatrzymany

str. II

NADARZYN W nocy z poniedziałku na wtorek, około godz. 1.30, na posesji w Młochowie, należącej do wójta Janusza Grzyba eksplodował granat ręczny. Nikomu z domowników nic się nie stało. Wybuch zniszczył elewację, uszkodził szyby, kostkę brukową i bramę str. 4

Zatrzymali fałszywych wnuczków

Głośna autostrada

Mieszkańcy ulicy Kwiatowej położonej w pobliżu autostrady, domagający się dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, będą musieli na ewentualną budowę ekranów jeszcze poczekać. Dopiero po roku od oddania A2 inwestor zobowiązany jest do sporządzenia analizy m.in. w zakresie pomiarów hałasu MILANÓWEK

str. III

Mniejszy podatek dla szpitali str. IV

str. I R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Tataspartakiada z góralską muzyką

POWIAT W ubiegłą sobotę, w ZS im. Jana Pawła II w Łazach odbyła się kolejna, siódma już edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę objął honorowym patronatem minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz Impreza rozpoczęła się o godz. 11, a wszystkich obecnych powitał prowadzący zawody Piotr Kandyba, na co dzień radny powiatu piaseczyńskiego. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. Artur Pozorek, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Maciej Michalski, zastępca wójta gminy Prażmów, Bożenna Korlak – przewodnicząca rady gminy Lesznowola. Nie zabrakło także znanych wolontariuszy, którzy od lat sympatyzują ze stowarzyszeniem Dobra Wola, będącym organizatorem Tataspartakiady. Wśród nich należy wymienić koszykarza Leszka Karwowskiego, politologa Wawrzyńca Konarskiego i radną powiatową, Katarzynę Obłąkowską-Kubiak. Międzynarodowa obsada Z każdą kolejną edycją Tataspartakiada cieszy się coraz większą popularnością, co jest zasługą nie

tylko perfekcyjnej organizacji, ale także panującej na imprezie świetnej atmosfery. W tym roku do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego 1 w Łazach przybyło około 260 niepełnosprawnych dzieci z różnych miejsc Polski (m.in. Hajnówki i Nowego Targu) oraz - po raz pierwszy - drużyna z Ukrainy. Razem z rodzicami, wolontariuszami (było ich kilkuset) i zaproszonymi gośćmi na terenie ZS przebywało w sumie prawie 1000 osób. Niepełnosprawni sportowcy i ich ojcowie zostali podzieleni na 19 zespołów, rywalizujących w różnych dyscyplinach. Minister podziękował za inicjatywę Po wykonaniu nieoficjalnego hymnu Tataspartakiady, czyli piosenki „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, Jacek Arendarski, prezes Mazowieckiego Związku Pracodawców tradycyjnie wręczył głównemu organizatorowi zawo-

dów Jackowi Zalewskiemu koszulkę „Dobrej Woli” w kolorze czerwonym (w ubiegłym roku obowiązywał kolor pomarańczowy). Nie obyło się także bez gratulacji i ciepłych słów, popierających szczytną inicjatywę zawodów dla niepełnosprawnych i ich rodzin. List od ministra Kosiniaka-Kamysza przeczytał Artur Pozorek. W liście minister zwrócił uwagę, że Tataspartakiada nie tylko aktywizuje ruchowo niepełnosprawne dzieci, ale przede wszystkim buduje pozytywny wizerunek ojca i jego roli w procesie wychowania. Gminę Lesznowola, gospodarza zawodów, reprezentowała w tym roku przewodnicząca rady, Bożenna Korlak. - Organizując dzieciom zabawę, przybliżamy ich świat do naszego świata – mówiła. - A dzięki zawodom sportowym niepełnosprawni mogą pokonywać swoje trudności. Dziękuję za zorganizowanie TataR

SZAMBA BETONOWE Atest PZH Transport Montaż tel. 0 601 29 34 65, (48) 33 17 441 www.transbet.pl Brzozówka k. Warki

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Andrzej Szymański, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Mateusz Błaszczak

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

spartakiady. Dzieciom życzę dużo uśmiechu, a ich rodzicom i zaproszonym gościom dobrej zabawy. Na góralską nutę Jedną z największych atrakcji tegorocznej Tataspartakiady były występy prawdziwej góralskiej kapeli, która od początku starała się umilać wszystkim sportową rywalizację. Furorę zrobił także ukraiński chór Ranok oraz Indianie, którzy przybyli do

Łaz z Żuromina. Pozytywną energię w serca dzieci wlewał też klaun, który starał się być wszędzie. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy wszyscy jej uczestnicy uformowali pociąg, który kilkakrotnie „objechał” dużą halę. Zaraz potem zaczęła się zacięta sportowa rywalizacja, którą – wraz z grupą wolontariuszy – prowadzili Piotr Kandyba i Leszek Karwowski.

dokończenie na str. 4


POWIAT PRUSZKOWSKI POWIAT GRODZISKI

Głośna autostrada

Dzieci wsparły policjantów

MILANÓWEK Mieszkańcy ulicy Kwiatowej położonej w pobliżu autostrady, domagający się dodatkowych zabezpieczeń akustycznych, będą musieli na ewentualną budowę ekranów jeszcze poczekać. Dopiero po roku od oddania A2 inwestor zobowiązany jest do sporządzenia analizy m.in. w zakresie pomiarów hałasu Część mieszkańców ulicy Kwiatowej zwróciło się do milanowskiego magistratu z monitami w sprawie zbyt dużego hałasu generowanego przez ruch samochodów na autostradzie. - Faktycznie, w tym rejonie, przy drodze Żuków-Milęcin, nie ma ekranów – mówi Jerzy Wysocki, burmistrz Milanówka. - Uwagi mieszkańców postanowiliśmy wysłać do inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy będą musieli poczekać na porealizacyjną analizę, która zostanie wykonana dopiero po roku od momentu oddania inwestycji do użytkowania. - Uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do podjęcia dalszych działań, tj. budowy dodatkowych zabezpieczeń akustycznych – informuje Elżbieta Brenda z warszawskiego oddziału GDDKiA. - Planowany termin wykonania opracowania to III kwartał 2013 roku. Sprawę może rozwiązać podpisane na początku miesiąca rozporządzenie ministra środowiska, zmieniające dopuszczalne normy hałasu. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ograniczenie stosowania ekranów akustycznych w miejscach, które nie potrzebują tego typu ochrony. – To pierwszy

krok na drodze do rozwiązania problemu plagi nieskutecznych ekranów - podkreśla w komunikacie resortu minister Marcin Korolec. Dotychczas obowiązujące przepisy w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku były jednymi z najostrzejszych norm w Unii Europejskiej. Obecne limity

zostały podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w nocy. - Może się okazać, że natężenie hałasu będzie dopuszczalne, co wyeliminuje możliwość budowy ekranów przez GDDKiA – dodał burmistrz Milanówka.

sk R

E

K

L

A

M

A

GRODZISK MAZOWIECKI Uczniowie dwóch grodziskich podstawówek dołączyli do policjantów, by w ramach akcji „Lizak czy cytrynka” kontrolować zachowania kierowców w okolicach ich szkół. Jak zwykle nie wszyscy zasłużyli na lizaki i część musiała przyjąć kwaśne mandaty Wczoraj i dziś czwartoklasiści z dwóch grodziskich podstawówek - „szóstki” i „jedynki” wspierali policjantów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Zorganizowane w okolicach szkół akcje „Lizak czy cytrynka” miały uświadomić dzieciom zagrożenia, jakie czyhają na nie ze strony nieostrożnych kierowców, a kierującym przypominać o zasadach właściwego zachowania się na drodze. Młodzi „stróże prawa” Czwartoklasiści z grodziskich podstabystrym okiem obserwo- wówek wzięli udział w akcji „Lizak czy wali uczestników ruchu cytrynka”, mającej na celu poprawę drogowego, a wszystkie bezpieczeństwa na drogach wypatrzone błędy przekazywali policjantom. Rozmowy z kierowcami i wręczanie słodkich lizaków w nagrodę lub kwaśnych mandatów za przewinienia były okazją do świetnej zabawy, z której niewątpliwie najmniej uciechy mieli obdarowani cytrynką. Uczniowie wykazali się dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego i z wielkim zaangażowaniem przypominali kierowcom o obowiązku zapinania pasów czy konieczności jazdy z włączonymi światłami. Szczególną uwagę zwracali też na prędkość. Po 45 minut dla każdej z klas minęło bardzo szybko, ale dzieci zobowiązały się dalej upominać swoich rodziców i innych kierowców, jeśli nie będą stosować się do przepisów. - Mamy nadzieję, że efektem wspólnych działań będą bezpieczne zachowania wszystkich użytkowników dróg – podsumowuje Katarzyna Zych, rzecznik prasowy komendy powiatowej policji w Grodzisku Mazowieckim.

TK/info


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

KRONIKA POLICYJNA BRWINÓW

Jedna kontrola, trzy zarzuty

W Koszajcu brwinowscy policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Jak się okazało, kierowca nie miał prawa jazdy ani aktualnych badań technicznych auta. Gdy policjanci chcieli uświadomić Adamowi W., w jakiej znalazł się sytuacji, ten zaproponował im łapówkę. Co prawda dostał ostrzeżenie, ale ponowił swoją propozycję, w związku z czym został przewieziony do komisariatu. Jakby tego było mało, podczas kontroli osobistej funkcjonariusze znaleźli przy zatrzymanym amfetaminę – było więc bardzo prawdopodobne, że pod jej wpływem prowadził samochód. Przeprowadzone w warszawie badanie potwierdziło te przypuszczenie. Ostatecznie 36-latek usłyszał trzy zarzuty. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze. Grozi mu do 8 lat więzienia.

MICHAŁOWICE

Paser okazał się złodziejem

W maju tego roku w komisariacie policji w Michałowicach zostało złożone zawiadomienie o kradzieży. Właściciel powiadomił, że podczas imprezy skradziono mu telefon komórkowy o wartości około 3 tysięcy złotych. Żmudne czynności i ustalenia pozwoliły wytypować osobę, która aktualnie posługuje się zabranym aparatem. Początkowo 20-latek twierdził, że zakupił telefon na jednym z warszawskich targowisk. Jednak już wstępna rozmowa wykazała, że nie mówił prawdy. Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zebranego przez policjantów przyznał, że sam ukradł telefon podczas przyjęcia. Maciej G. dobrowolnie poddał się karze. Aparat wróci do właściciela.

NADARZYN

Kradli co im wpadło w ręce

Kilka dni temu około godziny 14 do nadarzyńskiego komisariatu dotarła informacja, że pracownicy ochrony jednego ze sklepów w centrum handlowym zatrzymali złodziei. Wysłana na miejsce załoga przejęła Rafała U. I Sławomira J., którzy, jak się okazało, chodzili od sklepu do sklepu i brali co im tylko wpadło w ręce. W jednym ukradli skarpety, w innym spodnie, a w kolejnym patelnię. W ten sposób łączna suma strat została oszacowana na blisko 600 złotych. Zabrane przedmioty wróciły do właścicieli, a złodzieje usłyszeli zarzuty. O ich losie zadecyduje sąd.

ŻABIA WOLA

Czujny sąsiad zapobiegł kradzieży

Jeden z mieszkańców żabiowolskiej gminy zadzwonił do grodziskiej komendy, twierdząc, że złapał złodzieja, który usiłował ukraść z posesji sąsiada metalowe przedmioty. Na miejsce została wysłana załoga. Funkcjonariusze ustalili, że 53-letni mężczyzna chciał opuścić cudzy teren z zabranymi stamtąd krzesłami turystycznymi, kuchenką elektryczną i zlewozmywakiem. Złodziej trafił do celi, a poinformowany o kradzieży właściciel wycenił wartość odzyskanych przedmiotów na ponad 400 złotych. Sprawca usiłowania kradzieży usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo Stanisławowi P. grozi nawet 5 lat więzienia.

PRUSZKÓW

Uciekli po kolizji Dyżurny pruszkowskiej komendy został poinformowany, że w Koszajcu doszło do kolizji, a jej sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Już kilka minut później patrol wpadł na dwóch mężczyzn, którzy odpowiadali podanemu przez świadków rysopisowi. Jeden z nich miał przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny i kluczyki do porzuconego wcześniej samochodu. Badanie wykazało, że miał on w organizmie ponad 1,1 promila alkoholu. Na tym jednak nie kończy się lista problemów, jakie sobie zafundował. W radiowozie zaproponował policjantowi pieniądze w zamian za poświadczenie, że nie jest pijany. Pomimo że został poinformowany o popełnieniu przestępstwa, ponowił swoją ofertę. W związku z tym trafił do komisariatu, gdzie sporządzono dokumentację procesową. Grozi mu do 8 lat więzienia. R

E

K

L

A

M

A

Półmetek Święta Seniorów

PRUSZKÓW Za nami niespełna dwa tygodnie „Miesiąca Aktywnego Seniora”. Przygotowane w tym roku atrakcje cieszą się ogromną popularnością i biją rekordy frekwencji. Do tej pory seniorzy wysłuchali prelekcji na temat zdrowia i pielęgnacji ciała, wzięli udział w warsztatach komputerowych, spacerowali z kijkami i bawili się na potańcówce. Już dziś kolejne propozycje – „Prawdy i mity na temat alkoholu” oraz sztuka „Czas na casting” i spotkanie z jej autorem, Stanisławem Sygnarskim Tomasz Kuźmicz

Nie minęły jeszcze dwa tygodnie od pierwszego spotkania w ramach tegorocznego „Miesiąca Aktywnego Seniora”, a już dziś możemy powiedzieć, że i tym razem program przygotowano starannie i zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych. - Zaczęliśmy od drobnej niezręczności, bo w ostatniej chwili okazało się, że nie może do nas przybyć Agata Sotek, która miała wygłosić prelekcję na temat wizażu – mówi Grażyna Zielińska, kierownik Sekcji Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie. - Na szczęście szybko udało się zmodyfikować program i odbył się wykład Anny Barciak o pielęgnacji ciała. Potem było już tylko Tradycyjnie już ogromnym zainteresowaniem cieszyła się zabalepiej. Zarówno warsztaty kompute- wa taneczna, która odbyła się w pierwszym tygodniu tegoroczrowe, jak i zabawa taneczna, uświet- nego „Miesiąca Aktywnego Seniora” niona występem solisty barytona Andrzeja Zagdańskiego, cieszyły się W miniony wtorek po raz kolejny Ponadto odbyły się warsztaty ogromnym zainteresowaniem i dały można było również pospacerować „Zdrowe żywienie osób w starszym z kijkami. Tym razem, w przeci- wieku” oraz zajęcia na basenie „KAseniorom mnóstwo satysfakcji. Ci, którzy chcieli podszkolić się wieństwie do zajęć zeszłorocznych, PRY”. Natomiast już dziś o godz. 12 w obsłudze komputera, ale zabrakło seniorzy obyli się bez udzielającego w Centrum Aktywności Lokalnej dla nich miejsc lub z innych powodów wskazówek specjalisty. Spotkanie przy ul. Jasnej 3 seniorzy wysłuchają nie mogli wziąć udziału w pierwszych było co prawda nieco mniej oblega- prelekcji mgr Agaty Erhardt „Prawdy zajęciach, mogli nadrobić zaległości ne, ale przyznać trzeba, że w zeszłym i mity na temat alkoholu”. Będzie to podczas kolejnych warsztatów w dru- roku frekwencja przeszła najśmielsze jednak tylko wstęp do dzisiejszych oczekiwania organizatorów, przyszło atrakcji, których ciąg dalszy przygim tygodniu „Miesiąca Seniora”. bowiem około setki chętnych. gotowano na godz. 17. To właśnie o tej porze w Młodzieżowym Domu Co jeszcze czeka nas w ramach „Miesiąca Aktywnego Seniora” Kultury w Pałacyku Sokoła zobaczymy przygotowane przez Gerarda • 12 października, godz. 12 – prelekcja mgr Agaty Erhardt „Prawdy i mity na Położyńskiego przedstawienie „Czas temat alkoholu” (Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Jasnej 3). na casting”. - Będzie to propozycja • 12 października, godz. 17 – „Czas na casting” – przedstawienie przygototym ciekawsza, że wzbogacona o wane pod kierunkiem Gerarda Położyńskiego (Młodzieżowy Dom Kultury spotkanie z autorem sztuki Staniprzy ul. Kościuszki 41). sławem Sygnarskim, który promuje obecnie swoją książkę zatytułowaną • 15 października, godz. 18 – warsztaty komputerowe „Zabawy z fotogra„W klinczu” – przekonuje Grażyna fią” (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kraszewskiego 13) Zielińska. - Jej fragmenty również • 17 października, godz. 10 - Zawody tenisa stołowego (Dzienny Dom Pousłyszymy, a przeczyta je aktorka mocy Społecznej, ul. Ks. Józefa 1) Magdalena Warzecha. • 18 października, godz. 16 – zabawa taneczna w Dziennym Domu Pomocy Obchody zakończy gala, która Społecznej (ul. Ks. Józefa 1). Wstęp za zaproszeniem (liczba miejsc ograniodbędzie się 22 października w SDK czona). Odbiór zaproszeń od 15 września w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Hubala 5. Tym razem wy(ul. Jasna 3) stąpią Danuta Stankiewicz i Hanna • 19 października, godz.13 – prelekcja „Wskazówki do postępowania rodzin Śleszyńska. Tradycyjnie będzie też u chorych z zaburzeniami psychicznymi” dr n. med. Paweł Sala (Sala konsłodki poczęstunek. ferencyjna MOPS ul. Helenowska 3a)

Wandal już zatrzymany

NADARZYN Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w ubiegłą sobotę zniszczył wystawę historyczną na nadarzyńskim rynku. Sprawcą okazał się 26-letni mieszkaniec gminy Funkcjonariusze z nadarzyńskiego komisariatu zatrzymali wczoraj 26-letniego mężczyznę, który w miniony weekend zniszczył wystawę historyczną autorstwa Ryszarda Zalewskiego. Do zdarzenia doszło w sobotę, 29 września, około godziny 22. Świadkowie widzieli młodego człowieka, dewastującego plansze ekspozycji. Straty oszacowano na 17,8 tys. złotych. Sprawcę udało się ująć dzięki monitoringowi i zeznaniom świadków. - Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu – informuje Dorota Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. - Jako przyczynę podał wypity wcześniej alkohol. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

wk


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

nr 38 (457)/2012

Zatrzymali fałszywych wnuczków

GRODZISK MAZOWIECKI/MILANÓWEK W ręce policjantów wpadli dwaj bracia Damian i Daniel B., którzy metodą „na wnuczka” wyłudzali pieniądze od starszych mieszkańców Grodziska Mazowieckiego i Milanówka. Zatrzymani usłyszeli łącznie aż siedem zarzutów. Grozi im do ośmiu lat więzienia

W ostatnim czasie priorytetowym zadaniem grodziskiej komendy było ustalenie sprawców oszustw metodą „na wnuczka”. Policjanci wnikliwie analizowali każde zgłoszenie o popełnionym w ten sposób przestępstwie, ale i sygnały o nieudanych próbach. To właśnie jedna z takich informacji doprowadziła kryminalnych do mieszkającego w Sochaczewie Daniela B. Przeszukanie mieszkania i samochodu podejrzanego przyniosło spodziewane rezultaty – kilkanaście kart telefonicznych i telefonów komórkowych oraz ukryte za łóżkiem naczynie z marihuaną i torebki do porcjowania narkotyków jednoznacznie wskazywały na nielegalną działalność 21-latka. Policjanci ustalili też, że Daniel B. często kontaktował się ze swoim starszym o rok bratem Damianem. On również został zatrzymany, gdy tylko pojawił się w Milanówku. 22-latek przyznał się do odbierania przesyłek z pieniędzmi od starszych osób oraz do zaproponowania „współpracy” bratu. Obaj mężczyźni usłyszeli łącznie sześć zarzutów oszustwa i usiłowania oszustwa – informuje Katarzyna Zych, rzecznik prasowy KomenR

E

K

O dwóch fałszywych wnuczków mniej – działający tą metodą bracia Damian i Daniel B. przebywają obecnie w areszcie. Grozi im do ośmiu lat więzienia dy Powiatowej Policji w grodzisku Mazowieckim. - Daniel B. odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Policjanci złożyli wnioski o tymczasowe aresztowanie obu braci. W minioną środę sąd zdecydował o umieszczeniu ich w areszcie na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi im do ośmiu lat więzienia.

TK L

A

M

A


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Kongres i targi w jednym

GRODZISK MAZOWIECKI W ubiegły weekend zakończył się trzydniowy Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczości. Impreza przygotowana przez grodziski ratusz miała charakter spotkań, wykładów, dyskusji oraz formę targów dla lokalnych przedsiębiorców Międzynarodowy Kongres Przedsiębiorczość to część projektu dofinansowanego przez Unię Europejską i zatytułowanego „Inwestycje w Grodzisku Mazowieckim – inwestycją w Mazowsze. Promocja gospodarcza regionu.” Wartość przedsięwzięcia to niemal milion złotych, z czego połowa to środki zewnętrzne. Kolejne działania w ramach projektu obejmować będą m.in. utworzenie portalu/bazy danych dla przedsiębiorców i inwestorów, nakręcenie filmu promującego grodziskie strefy przemysłowe i potencjał gospodarczy gminy, szeroką promocję w mediach. Dodać należy coroczną imprezę Międzynarodowy Jarmark Produktów Regionalnych. Jak podkreślają organizatorzy, międzynarodowy charakter Kongresu jest wymagany w założeniach całego projektu. - Jednak nie chcieliśmy robić ogólnokrajowej imprezy wystawienniczo-targowej – tłumaczy Jan Pazio, sekretarz urzędu miejskiego w Grodzisku Mazowieckim. - Mieliśmy gości, prelegentów z różnych miejsc w Polsce, także z Czarnogóry. Jednak skupiliśmy się na lokalnej przedsiębiorczości. To okazało się sukcesem. Wciąż otrzymujemy informacje, że miejscowi przedsiębiorcy cenią sobie możliwość spotkania się ze sobą na takiej właśnie imprezie, nawiązania kontaktów, wymienienia się spostrzeżeniami, doświadczeniami. Nie bez znaczenia jest również to, że Kongres odbył się w szkolnej hali sportowej przy ulicy Westfala. - Dzięki temu licznie odwiedziła nas młodzież – dodaje Jan Pazio. - Z punktu widzenia pracy u podstaw nad promowaniem przedsiębiorczości w Grodzisku Mazowieckim, był to świetny pomysł. Mogliśmy młodym ludziom pokazać jak tego typu targi wyglądają. Daliśmy im możliwość uczestniczenia w wykładach, panelach dyskusyjnych. To wszystko wpisuje się w nasze myślenie o pobudzaniu przedsiębiorczości w naszym regionie. Jak wyliczają organizatorzy, w ciągu trzech dni trwania Kongresu halę przy ulicy Westfala odwiedziło ponad 1000 osób. Goście tłumnie odwiedzali stoiska wystawców. Dużą popularnością cieszyła się wystawa „Prywaciarze” o polskiej mikroprzedsiębiorczości w latach 1945-1989, przygotowana przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości – Fundacja Bogusława Federa.

wk R

E

K

L

A

M

A

Mniejszy podatek dla szpitali PRUSZKÓW Radni podjęli uchwałę określającą stawki podatku od nieruchomości na rok 2013. Wzorem lat ubiegłych, ustalono je na poziomie górnej granicy roku bieżącego. Od tej zasady jest jednak jeden wyjątek – stanowią go budynki i ich części związane ze świadczeniem usług zdrowotnych Tomasz Kuźmicz Jak co roku pruszkowscy radni pochylili się nad uchwałą dotyczącą stawek podatku od nieruchomości, ustalając je na poziomie maksymalnych kwot zaproponowanych przez ministra finansów w roku bieżącym. Tradycyjnie już projekt zawierał od tej zasady jedno odstępstwo. - Uwzględniając ważny interes społeczny, preferencyjną stawkę ustalono dla budynków i ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – referowała skarbnik miasta Lidia Sadowska-Mucha. - Ma ona wynieść 1,25 zł/m kw. Szpitale zaoszczędzą Zanim radni przystąpili do głosowania nad uchwałą wpłynęły dwa wnioski. Członkowie komisji skarbu, budżetu i finansów chcieli, by wszystkie podmioty potraktować tak samo, a więc dla nieruchomości, w którym świadczy się usługi medyczne stawka podatku powinna wynosić 4,63 zł, zamiast proponowanej, niemal czterokrotnie niższej kwoty 1,25 zł. Wniosek ten przepadł jednak w głosowaniu, przeszła za to stawka 1,30 zł, wnioskowana przez radnego Józefa Osińskiego. - W ten sposób utrzymujemy tendencję wzrostową, ale nie obciążamy szpitali, które i

Pruszkowscy radni, jak co roku, podatek od nieruchomości dla budynków związanych ze świadczeniem usług medycznych ustalili na preferencyjnych warunkach. Wyniesie on 1,30zł/m kw. tak zgłaszałyby się do nas z prośbą o zredukowanie opłat, których nie byłyby w stanie uiszczać. - Dzięki odrzuceniu wniosku komisji skarbu, budżetu i finansów, szpital kolejowy zaoszczędzi 23 tysiące złotych, szpital w Tworkach 73 tys. zł, a szpital na Wrzesinie 15 tys. zł. podsumował radny Jarosław Olszak. - Tak niskie podatki to nic innego jak zawoalowana pomoc dla prowadzących te placówki samorządów. Pozostałe stawki na rok 2013 Ponadto, zgodnie z podjętą jednogłośnie uchwałą, w roku 2013 będą obowiązywać następujące stawki: budynki mieszkalne – 0,70 zł/m kw. nieruchomości związane z

prowadzeniem działalności gospodarczej – 21,94 zł/m kw. nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł/m kw. budynki (lub ich części) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 7,36 zł/m kw. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podatek wyniesie 0,84 zł/m kw. gruntów przeznaczonych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne – 4,33 zł/ha.; pozostałe, w tym na prowadzenie działalności pożytku publicznego – 0,43 zł/m kw.

Niepełnosprawni pojadą za darmo

PRUSZKÓW Niewidomi i niepełnosprawni z I grupą inwalidzką oraz ich opiekunowie będą uprawnieni do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Pruszkowie. Stosowną uchwałę radni przyjęli podczas ostatniego posiedzenia rady Poprzednią uchwałę dotyczącą opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu oraz uprawnień do ulg pruszkowscy radni podjęli w styczniu ubiegłego roku. Zabrakło w niej jednak zapisu o 100-procentowej zniżce dla posiadaczy warszawskiej karty miejskiej. Nie uwzględniono też osób niepełnosprawnych z I grupą inwalidzką. Wymagało to uporządkowania i rada po raz kolejny pochyliła się nad tym problemem 27 września, czyli przed dwoma tygodniami. - Po analizie projektu uchwały zgłosiliśmy wniosek, by niewidomi i niepełnosprawni z I grupą inwalidzką

oraz ich opiekunowie mieli 100-procentową ulgę, zamiast proponowanej 50-procentowej – stwierdził radny Józef Moczuło, przewodniczący komisji budżetu, skarbu i finansów. - Z tym wnioskiem komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Podobny wniosek złożyła również komisja gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. - Oczywiście prezydent przychylnie ustosunkował się do tych propozycji, ale jest to wniosek formalny i wymaga przegłosowania – zauważył wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela. R

E

K

L

A

M

A

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem zarówno wniosku, jak i samej uchwały. Tym samym do ustalonych już wcześniej ulg doszły 100-procentowe zniżki dla niewidomych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także dla posiadaczy długookresowych biletów ZTM dla drugiej strefy. Już przedtem podobne zniżki obowiązywały osoby powyżej 70. roku życia, posłów i senatorów, inwalidów wojennych i wojskowych i ich przewodników oraz dzieci od czterech do siedmiu lat, o ile nie zajmują osobnego miejsca.

TK


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

KURIER SYLWESTROWY

nr 38 (457)/2012

Sylwester z Kurierem Południowym

Zadbaj o swoją sylwetkę

Już za 2,5 miesiąca bal sylwestrowy! Jeśli nie mieścisz się w wymarzoną kreację, zostało jeszcze trochę czasu, aby to zmienić. Chcąc w szybkim tempie zgubić zbędne kilogramy i poprawić sylwetkę, najlepsze efekty osiągniemy łącząc dietę z intensywnym treningiem. Wybierając rodzaj diety oraz sposoby treningu najlepiej jest zasięgnąć rady specjalistów Zanim rozpoczniemy ćwiczenia, powinniśmy wyraźnie określić nasz cel. Ile kilogramów chcemy zgubić, w jaki sposób wymodelować sylwetkę, które partie mięśni wzmocnić itp. Gdy przyjmiemy już główne założenia, dobrze jest udać się do dietetyka oraz instruktora fitness, który pomoże nam opracować plan treningu. Ważne, abyśmy wybrali taką aktywność, która sprawi nam przyjemność. Przyjrzyjmy się naszemu ciału Dziesięć tygodni które pozostały do Sylwestra to czas, w którym spokojnie możemy zrzucić 3-4 kilogramy. Zacznijmy od określenia prawidłowej masy ciała, stosując wskaźnik BMI. Aby obliczyć optymalną dla każdego wagę, masę ciała wyrażoną w kilogramach należy podzielić przez wzrost w metrach do kwadratu. Jeśli otrzymamy wartość poniżej 18,5, oznacza to, że mamy niedowagę. Prawidłowa waga ciała zawiera się w przedziale 18,5-25, 2530 oznacza nadwagę, 30-40 – otyłość II stopnia, zaś wszystko powyżej 40 – otyłość III stopnia. Wybieramy rodzaj diety Biorąc pod uwagę zmieniający się z wiekiem metabolizm, dietę należy dopasować do własnych preferencji, ale także do fizjologii organizmu, który jedne grupy pokarmów toleruje zwykle lepiej niż inne. Tak napraw-

dę diet mogą być dziesiątki, jeśli nie setki. Do najbardziej popularnych należą: dieta 1000 kalorii – stosując ją należy zmniejszyć spożycie potraw zawierających puste kalorie oraz tzw. bomby kaloryczne (tłuszcze, żółte sery, alkohole), a przed posiłkiem, aby zmniejszyć łaknienie, wypijać szklankę wody; dieta Kwaśniewskiego – polega na redukowaniu spożycia białka zwierzęcego, głównym składnikiem tej diety są tłuszcze; dieta dukana – polega na zwiększeniu ilości spożywanego białka i ograniczeniu spożywania węglowodanów i tłuszczy. Oczywiście wybór najbardziej odpowiedniej dla nas diety, zanim zaczniemy ją stosować, dobrze jest wcześniej skonsultować z dietetykiem. Najważniejsze są dobre chęci Uzupełnieniem każdej diety powinny być odpowiednio dobrane ćwiczenia. Jeśli zależy nam na szybkich efektach, powinniśmy ćwiczyć co najmniej trzy razy w tygodniu. W ciągu 3-4 pierwszych tygodni powinniśmy przygotować nasze ciało do wysiłku, dzięki czemu będzie ono mniej podatne na kontuzje. W kolejnym etapie, tzw. kondycyjnym, ćwiczenia powinny stać się bardziej intensywne. W ostatniej fazie trening powinien zostać ukierunkowany na utrzymanie wypracowanych wcześniej efektów. Ćwiczenia powinny R

E

K

L

A

M

A

V

mieć wówczas mniejszą intensywność, co pozwoli organizmowi się zregenerować. Osoby, które nie miały wcześniej kontaktu z fitnessem, powinny przed rozpoczęciem treningu skonsultować się z instruktorem. Jest on w stanie przygotować uwzględniający stosowaną przez nas dietę plan treningowy. Efekty naszej pracy na siłowni, basenie, w sali tanecznej czy w sali fitness powinny być pod stałą kontrolą. Widząc systematyczne postępy, będziemy mieć większą motywację do ćwiczeń, a właśnie brak motywacji jest największym problemem dotykającym osoby próbujące zgubić zbędne kilogramy.

TW

Do Sylwestra zostało jeszcze 10 tygodni. To wystarczająco dużo czasu, by odpowiednio przygotować się do powitania Nowego Roku. Nie tylko zadbać o kondycję, sylwetkę i urodę, lecz także wybrać odpowiedni strój oraz miejsce, w którym spędzimy ostatni wieczór w roku. W tym tygodniu rozpoczynamy publikacje Kuriera Sylwestrowego, w którym co tydzień będziemy starali się podpowiedzieć naszym Czytelnikom, jak przygotować się do Sylwestra i jak go zorganizować, by był to wieczór jedyny w swoim rodzaju W cotygodniowym dodatku na łamach Kuriera Południowego aż do samego Sylwestra będziemy publikowali artykuły, w których będziemy starali się podpowiedzieć naszym Czytelnikom, jak odpowiednio przygotować się do ostatniego wieczoru w roku. Zaproponujemy Państwu kilka sposobów, jak pozbyć się zbędnych kilogramów i poprawić sylwetkę. Podpowiemy również, jak zadbać o kondycję, by nie schodzić z parkietu przez całą noc. W Kurierze Sylwestrowym będzie można znaleźć również fachowe rady na temat urody – modnych fryzur, zabiegów kosmetycznych i strojów, które w tym roku będą królowały na balach. Na naszych łamach znajdą Państwo także garść niezwykle interesujących oraz przydatnych ciekawostek na temat Sylwestra i związanych z nim tradycji. Co chyba najważniejsze, będziemy się starali przedstawić również wszystkie możliwości spędzenia ostatniego wieczoru w roku. Opowiemy o wadach i zaletach wystawnych bali, kameralnych prywatek i sylwestrowych wyjazdów, co ułatwi Państwu najlepszy wybór. Aby nasz dodatek sylwestrowy mógł, jak co roku, stać się kompletnym poradnikiem, do współpracy zapraszamy także wszystkich, którzy oferują usługi związane z Sylwestrem. Nasz dodatek cieszy się dużym zainteresowaniem Czytelników, którzy spośród przedstawionej na naszych łamach oferty chętnie wybierają interesujące ich usługi. Zapraszamy więc do współpracy wszystkie hotele, restauracje, sale bankietowe, firmy cateringowe, zespoły muzyczne i didżejów, którzy organizują Sylwestra. Nasi czytelnicy chętnie skorzystają również z usług salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz sklepów z balowymi kreacjami i imprezowymi gadżetami. Dużym zainteresowaniem cieszą się także oferty sylwestrowo-noworocznych wyjazdów, dlatego do współpracy zapraszamy również biura podróży. Wszystkim życzymy owocnej lektury i udanego Sylwestra. Chcielibyśmy, żeby z pomocą Kuriera Południowego koniec tego roku dla wszystkich naszych Czytelników oraz Reklamodawców był jedyny w swoim rodzaju.

Grzegorz Traczyk R

E

K

L

A

M

A


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

AKTUALNOŚCI/SPORT

nr 38 (457)/2012

Mieszkańcom trzeba zaoferować coś więcej RASZYN - Proces urbanizacji, w tym także wzrost liczby mieszkańców, prędzej czy później zmusi nas do budowy hali sportowej z prawdziwego zdarzenia - uważa Katarzyna Klimaszewska, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie. O planowanej inwestycji i obecnym stanie bazy sportowej w gminie Raszyn z Katarzyną Klimaszewską rozmawiała Anna Żuber Od ponad roku pełni pani funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu. Czy doprowadzenie do budowy hali sportowej z prawdziwego zdarzenia od początku było pani celem? Wiedziałam, że kilka lat temu radni podejmowali ten temat i planowane było stworzenie koncepcji dla takiego obiektu, którego budowa staje się już koniecznością. W sierpniu tego roku otrzymałam pismo z urzędu gminy z informacją, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawarto m.in. środki na projekt hali. Dla mnie to było zielone światło, na które czekałam. Prezentacja wytycznych do koncepcji spotkała się jednak ze sporą krytyką. Radni wskazywali inne potrzeby w gminie, brak środków, zbyt duże gabaryty obiektu. Spodziewała się pani takiej reakcji? Nie, nie spodziewałam się. Po stworzeniu wytycznych do koncepcji sama nalegałam na możliwość przedstawienia radnym idei i wstępnego zarysu obiektu. Nie chciałam,

żeby ta dokumentacja leżała w szufladzie. Kilka dni po prezentacji rozmawiałam z nimi ponownie. Radni przemyśleli temat, zrozumieli, że wytyczne do koncepcji nie zobowiązują do natychmiastowego rozpoczęcia inwestycji. Jestem przekonana, że nasza współpraca będzie nadal układać się dobrze. Czy gmina Raszyn naprawdę potrzebuje hali widowiskowo-sportowej? Tak, proces urbanizacji, w tym także wzrost liczby mieszkańców, prędzej czy później zmusi nas do rozpoczęcia takiej inwestycji. Tylko w jednej miejscowości do odrolnienia jest kilka tysięcy działek. Poza tym rozbudowują się szkoły, powstają nowe przedszkola. Rozumiem radnych, którzy mówią, że najpierw potrzebne są drogi, świetlice itp., ale jedna inwestycja nie może wykluczać drugiej. Mieszkańcom trzeba zaoferować coś więcej, tym bardziej, że nie mamy żadnej hali, mogącej pomieścić liczną grupę zawodników oraz kibiców. Klub Sportowy Ra-

Ze Startem na remis PIŁKA NOŻNA III liga Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała ze Startem Otwock 1:1, a piątego gola w sezonie zdobył Tomasz Feliksiak

Wynik spotkania otworzył w 42. min Tomasz Feliksiak, który zdobył piątego gola w sezonie. Rywale strzał na wagę jednego punktu oddali po przerwie, a dokładnie w 54. minucie, kiedy to Michała Dudka pokonał Mikołaj Tokaj. Zespół trenera Rafała Smalca zajmuje w tabeli 8. miejsce, a w 11. już kolejce III ligi zagra na wyjeździe z przedostatnią Wartą Sieradz. Rywale zdobyli w tym sezonie zaledwie 6 punktów, Pogoń ma ich 15. Być może grodziszczanom uda się w końcu przełamać wyjazdową niemoc. Od początku sezonu ani razu nie wygrali bowiem w roli gości. Spotkanie z Wartą odbędzie się w sobotę, 13 października o godz. 15.

Pierwszy taki rajd MILANÓWEK W sobotę, 6 października kilkadziesiąt osób wzięło udział w I Ekstremalnym Rajdzie na Orientację Babie Lato. Na najdłuższej trasie, liczącej 41 km, zwyciężył Jan Lenczowski - Frekwencja nie była zbyt wysoka, na co na pewno wpływ miała niezbyt przyjemna aura mówi Wojciech Wanat, współorganizator rajdu. - Wśród uczestników byli jednak bardzo doświadczeni zawodnicy, m.in. Jan Lenczowski, zdobywca Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, który u nas zwyciężył na najdłuższej i najbardziej prestiżowej trasie. Dla uczestników przygotowano kilka tras. Kilkukilometrowa, tzw. Familijna, umożliwiła spacer i odkrywanie uroków Milanówka. Wzięły w niej udział całe rodziny, w tym także najmłodsi, a zawodnicy wypatrywali m.in. milanowskich kapliczek. Z kolei najdłuższa trasa dla najwytrwalszych liczyła aż 41 km w linii prostej, a zawodnicy posługując się mapą i kompasem odnajdywać musieli tzw. punkty kontrolne. - Serdecznie dziękuję panu Włodzimierzowi Filipiakowi, który był inicjatorem imprezy – dodaje Wojciech Wanat. - Dzięki jego staraniom uczestnicy czuli się w Milanówku komfortowo. - Ciekawa, trudna trasa rodzinna atmosfera, czego potrzeba więcej – przyznał Jan Lenczowski. – Dla mnie fantastyczne było to, jak potraktował nas burmistrz Jerzy Wysocki, to że chciało mu się być z nami, uścisnąć dłoń najlepszym, to że znalazły się pieniądze na nagrody. To rzadkość na takich imprezach. Babie Lato to fajna inicjatywa, dlatego w przyszłym roku będę polecał innym Milanówek. Dobrze po zmroku, bo po godz. 20, jako ostatni dotarli na metę Dorota Łabądź i Paweł Kurach. - Ona spokojnie wsiadła w pociąg do Warszawy, on na rower i pojechał do domu, pod Garwolin. Miał przed sobą jeszcze sto kilometrów - relacjonuje Wojciech Wanat. - To się nazywa ekstremalne wyzwanie. Na trasie długiej zwyciężył Jan Lenczowski, na najliczniej obsadzonej trasie familijnej Kasia Lisiecka z 5-letnią córką Julią. Organizatorzy - Milanowskie Centrum Kultury - planują już kolejny rajd.

ms

szyn z bardzo bogatą tradycją nie ma normalnej siedziby. Ich budynek jest w opłakanym stanie. Kiedy na mecz przyjechali do nas byli zawodnicy Legii, było nam wstyd ich tam wpuścić. Koniec końców przebierali się na stadionie. Zgodnie z pani wizją, nową halę wykorzystywanoby do celów komercyjnych. Tak, zarabiałaby na siebie i przynosiła dochody ze sprzedaży usług. Stan i oferta obiektu to podstawa. Widać to choćby po gruntownym remoncie naszej pływalni. Wciąż przybywa użytkowników, wracają też instruktorzy, którzy odeszli na inne baseny, a teraz dowiedzieli się, jak dużo się u nas zmieniło. Czy brak hali hamuje rozwój sportu w gminie? Na pewno tak. Dotyczy to nie tylko sportu. Obiekt z prawdziwego zdarzenia umożliwiłby uruchomienie bardzo bogatej oferty dla naszych mieszkańców, ale nie tylko. Nasze

Zdaniem Katarzyny Klimaszewskiej brak hali sportowej hamuje rozwój sportu i ogranicza ofertę zajęć dla mieszkańców, w tym także tych niepełnosprawnych zajęcia cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Wymienię tylko judo, aerobik, fitness, sztuki walki, różne formy aktywności dla dzieci, a nawet dla seniorów. Niestety chętnych jest więcej, niż miejsc, a tych, których przyjmujemy, musimy utykać w różnych salkach, niemających odpowiedniego wyposażenia. Wiele osób oczekuje na listach rezerwowych. Chcielibyśmy także więcej zaoferować osobom niepełnosprawnym. Rodzice dzieci, poruszających się na wózkach pytają o możliwość upra-

wiania przez nich sportu. Moglibyśmy zorganizować dla nich wiele zajęć, ale niezbędna jest do tego odpowiednia baza. Jaki pani zdaniem jest realny termin rozpoczęcia inwestycji? Myślę, że będzie to możliwe najwcześniej za 6 lat, niemniej jednak cieszę się, że dyskusja na ten temat została rozpoczęta. Mamy już wytyczne, kolejnym krokiem będzie wykonanie koncepcji, a następnie projektu.

Konie są jej pasją

PRUSZKÓW Zuzia Kwaśniewska, startująca na kucach Lukrecji i Pliszce zajęła drugie miejsce w tegorocznej edycji Jeździeckiej Ligi Mazowsza. Młoda mieszkanka Pruszkowa wystartowała w 10 z 15 rozegranych zawodów, niemal do końca utrzymując się na czele klasyfikacji

Zuzia Kwaśniewska jeździ konno od trzeciego roku życia. Jak mówi jej mama i trenerka Ewa Muszyńska, w siodle znalazła się tak wcześnie, jak to było możliwe. - To rodzinna tradycja – dodaje. - Ja też kiedyś startowałam w zawodach, ale bez takich sukcesów jak ona. Być może dlatego, że kiedyś dzieci startowały tylko na wysokich koniach. Dzisiaj mogą jeździć na kucykach, przez co łatwiej im zapanować nad zwierzętami. W tym roku Zuzia wzięła udział w kolejnej edycji Jeździeckiej Ligi Mazowsza. To szereg zawodów rozgrywanych na terenie całego województwa w różnych klubach. - Część z nich jest w najbliższej okolicy, np. w Żółwinie, Podkowie Leśnej, Popówku, natomiast inne są po drugiej stronie Wisły – tłumaczy Ewa Muszyńska. - Rozegrano 15 zawodów, a Zuzia wystartowała w 10 z nich. Niemal do końca rozgrywek była liderką. - Zawody polegają głównie na ujeżdżaniu – tłumaczy Zuzia. - W określonym czasie trzeba pokonać przeszkody, które w kategorii openkuce mają 60-70 cm wysokości. Jeżeli nie ma żadnej „zrzutki” zawodnik otrzymuje 6 punktów. W przypadku dogrywki przeszkody (kilka wybranych) są wyższe. Może to być także wyścig. - Zuzia jechała dzielnie, ale w finałowym konkursie nie udało jej się utrzymać pierwszego miejsca – dodaje Ewa Muszyńska. - Konkurentka wyprzedziła Zuzię o 3 punkty. Zawody skończyliśmy z drugą lokatą. Młoda pruszkowianka nie spoczywa na laurach. Przed nią, jeszcze w tym roku, kolejne konkursy. Starty trzeba pogodzić z nauką, obecnie w czwartej klasie Szkoły Podstawowej

nr 8 w Pruszkowie i zajęciami w Szkole Muzycznej. - Grafik mamy napięty – mówi mama Zuzi. - Co prawda z zegarkiem w ręku, ale zdążamy wszędzie. - Kocham jeździectwo, a konie są moją pasją – mówi młoda zawodniczka. - Na takich rozgrywkach jak JLM walczy się o każdy punkt. Wszyscy chcą wykonać swoje przejazdy jak najlepiej. Oczywiście przytrafiają się także kontuzje. W stajni w Żółwinie spadłam z konia i skręciłam kostkę, ale to mnie nie zniechęca. W przyszłym sezonie w JLM prawdopodobnie wystartuje kolejna podopieczna Ewy Muszyńskiej. - Zuzia może startować już na wyższych koniach, ale nie śpieszymy się – mówi. - Na kucykach można jeździć do 14 roku życia. Jednak jeżeli zawodnik wystartuje raz na wyż-

szych koniach, nie może już wrócić do konkurencji na kucach. Wicemistrzyni tegorocznego finału JLM, jako jedna z nielicznych, startowała na dwóch koniach. - Pliszka ładniej skacze, ale nie jest wystarczająco szybka – tłumaczy Zuzia. - Do tego potrzebna jest Lukrecja. Starty w zawodach jeździeckich to nie tylko przyjemność, ale i dosyć duże koszty. - Niestety, stypendia przyznawane przez urząd miasta są dla młodzieży od 15 roku życia – mówi Ewa Muszyńska. - Nie wiem dlaczego młodsze dzieci osiągające sukcesy na ponadlokalnych zawodach nie mogą liczyć na wsparcie gminy. Pojedynczy wyjazd z koniem to koszt 200-250 złotych. Do tego należy doliczyć całoroczne koszty utrzymania konia.

sk


WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 38 (457)/2012

VII

Znicz wygrał, trener i tak zrezygnował

PIŁKA NOŻNA II liga Znicz Pruszków wygrał na wyjeździe z dotychczasowym wiceliderem II ligi grupy wschodniej Pelikanem Łowicz 1:0. Mimo zwycięstwa trener pruszkowian Artur Kalinowski podał się do dymisji. - Zarówno mnie, jak i zarządu klubu nie satysfakcjonują osiągnięte dotąd wyniki - przyznał w poniedziałek szkoleniowiec Znicza Pruszków Anna Żuber Po 10. kolejkach faworytem spotkania był jego gospodarz - wicelider tabeli, który miał na swoim koncie 5. zwycięstw, 4. remisy i tylko jedną porażkę. Pruszkowianie w nowym sezonie radzili sobie gorzej. Tabela II liga grupa wschodnia 1. Wisła Puławy 2. Puszcza Niepołomice 3. Wisła Płock 4. Pelikan Łowicz 5. Resovia 6. Concordia Elbląg 7. Radomiak Radom 8. Unia Tarnów 9. Olimpia Elbląg 10. Stal Stalowa Wola 11. Znicz Pruszków 12. Stal Rzeszów 13. Pogoń Siedlce 14. Garbarnia Kraków 15. Wigry Suwałki 16. Motor Lublin 17. Siarka Tarnobrzeg 18. Świt Nowy Dwór Mazowiecki

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

21 21 20 19 18 18 18 17 15 15 15 14 12 12 9 8 8 8

Przed tym spotkaniem zajmowali 11. miejsce, mając na swoim koncie o 7 oczek mniej od rywali z Łowicza. W dodatku w dwóch ostatnich meczach nie zdobyli nawet punktu, przegrywając na wyjeździe z Concordią oraz u siebie z Wisłą Puławy. Paluchowski za trzy Artur Kalinowski, szkoleniowiec pruszkowian, po mało udanym początku sezonu, do czego przyczyniły się też liczne kontuzje, zapowiadał wstrząs w drużynie. I tak w Łowiczu od pierwszej minuty na murawie pojawił się wyciągnięty z drugiej drużyny Maciej Machalski. Zabrakło natomiast Mariusza Zawodzińskiego i Daniela Kokosińskiego. Początek meczu od zdecydowanych ataków rozpoczął Pelikan. W 2. i 12. minucie główkował Krzysztof Brodecki, ale oba jego strzały minęły bramkę Pawła Pazdana. Znicz

odpowiedział w 20. min jednak uderzenie Dawida Dudy było zbyt lekkie i golkiper miejscowych bez trudu je obronił. W 38. min Pelikan mógł objąć prowadzenie, ale znajdujący się na dobrej pozycji Mariusz Solecki nieczysto uderzył piłkę. Tuż po przerwie, a dokładnie w 49. min pruszkowianie przeprowadzili akcję, która przesądziła o losach spotkania. Mariusz Rackiewicz zagrał prostopadłą piłkę do Adriana Paluchowskiego, a ten będąc sam na sam z bramkarzem Pelikana minął go i z bliska wbił piłkę do siatki. Mimo protestów miejscowych, którzy dopatrzyli się pozycji spalonej strzelca gola, sędziowie nie mieli wątpliwości i bramkę uznali. Kwadrans później Znicz mógł prowadzić już 2:0, ale strzał głową Paluchowskiego był minimalnie niecelny. Gospodarze mieli jeszcze kilka okazji do wyrównania, jednak

Trzecia porażka Liderek Anna Żuber Po środowej porażce 62:58 na wyjeździe z Wisłą Can-Pack - zespołem Euroligi - trener Matizolu Adam Prabucki nie miał zbyt wiele do zarzucenia swoim zawodniczkom. - Uważam, że mecz mógł się podobać publiczności, może było dość dużo błędów, dużo walki, ale ja cieszę się, że mój zespół tak wypadł - stwierdził. - Byliśmy blisko sprawienia niespodzianki. Nie udało się, bo zabrakło nam umiejętności i sił, ale dziękuję zespołowi za taką walkę, bo idziemy w dobrą stronę. cze zmobilizować i ostatnią kwartę zdołały wygrać 14:13, jednak punktowa strata była zbyt duża, by dogonić dobrze dysponowane rywalki. Do Łodzi po pierwszą wygraną? - To był nasz trzeci mecz w tym tygodniu, co kosztowało nas sporo sił - mówił po spotkaniu Adam Prabucki. - Bydgoszczanki w tym czasie mogły odpoczywać i to wykorzystały. - To był nasz pierwszy mecz w roli gospodarza, a dziewczynom z racji młodego wieku nie udało się wytrzymać psychicznie trudów tego spotkania. Efektem tego była spora liczba prostych strat. To raczej nie wynikało z dekoncentracji, a wieku naszych dziewczyn. Trzeba pamiętać, że dziewięć zawodniczek nie skończyło jeszcze 24 lat. Z tego powodu potrzeba jeszcze czasu, aby ten zespół się zgrał - dodał szkoleniowiec Matizolu Lidera Pruszków. Pruszkowianki, które zajmują w tabeli 7. lokatę, muszą przełknąć gorycz trzeciej już porażki i powalczyć o pierwszą wygraną w sezonie. Ich kolejnym rywalem będzie Widzew Łódź, który zajmuje w tabeli 9. pozycję i podobnie jak „Liderki”, ma na swoim koncie trzy porażki. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 13 października o godz. 18 w Łodzi.

Matizol Lider Pruszków - Artego Bydgoszcz 62:69 (22:24, 16:18, 11:13, 13:14) Matizol Lider: Buford 22, Kaczmarczyk 9, Colson 8, Grabowska 6, Bennett 6, Rozwadowska 5, Jujka 4, Antczak 2, Pietrzak 0, Głocka 0 Artego Bydgoszcz: Szczechowiak 24, Mcbride 17, Morris 13, Mowlik 10, Szott-Hejmej 4, Jeziorna 1, Gala 0, Tomiałowicz 0. Tabela Ford Germaz Ekstraklasy 1. KSSSE AZS PWSZ Gorzów 2. Wisła Can-Pack Kraków 3. CCC Polkowice 4. Artego Bydgoszcz 5. Energa Toruń 6. BI Gdynia 7. Matizol Lider Pruszków 8. KK ROW Rybnik 9. Widzew Łódź 10. PTK Pabianice 11. AZS OPTeam Rzeszów

R

E

K

nują osiągnięte dotąd wyniki. - Owszem, Artur złożył dymisję, ale dziś mamy zebranie zarządu, który zdecyduje czy zostanie przyjęta i będziemy szukać nowego szkoleniowca, czy nie - powiedział we wtorek Michał Kozak, wiceprezes Znicza Pruszków. - Na ostateczną decyzję trzeba zatem jeszcze poczekać. A już jutro (w sobotę, 13 października) o godz. 19 pruszkowianie zagrają u siebie ze Stalą Rzeszów. W tabeli rywale znajdują się jedno miejsce niżej od pruszkowian.

Przyjmą dymisję? Pelikan przegrał nieoczekiwanie 0:1 i zamiast fotelem lidera musi zadowolić się, przynajmniej na razie, czwartym miejscem w tabeli. Wygrana nie polepszyła też nastrojów w Pruszkowie. - Nie jestem już trenerem Znicza - poinformował nas w poniedziałek Artur Kalinowski. - Zrezygnowałem, bo zarówno mnie, jak i zarządu klubu, nie satysfakcjo-

Mistrzostwa Grodziska w grę FIFA13

KOSZYKÓWKA Ekstraklasa Matizol Lider Pruszków przegrał pierwszy w sezonie mecz przed własną publicznością, ulegając Artego Bydgoszcz 62:69. To już trzecia z rzędu porażka koszykarek z Pruszkowa w Ford Germaz Ekstraklasie, a już w sobotę zmierzą się one na wyjeździe z Widzewem Łódź

Amerykanki w roli głównej Już w niedzielę pruszkowianki zagrać musiały z Artego. Był to ich trzeci ligowy mecz w ciągu tygodnia. Z rywalkami z Bydgoszczy „Liderki” grały tuż przed nowym sezonem dwukrotnie. Najpierw podczas Memoriału im. Małgorzaty Dydek wygrał Matizol, ale tydzień później górą były podczas turnieju w Łodzi zawodniczki Artego. Początek pierwszego w tym sezonie meczu Matizolu w Pruszkowie był dość wyrównany. Dobrze spisywała się zwłaszcza Amerykanka Kiara Buford, która systematycznie zmuszała rywalki do fauli, a rzuty wolne skutecznie zamieniała na cenne punkty. Po dwóch kwartach miała na swoim koncie 17 pkt, ale jej dobra gra to za mało na Artego w składzie z doświadczoną rozgrywająca Julie Mcbride. Mierząca 163 cm rodaczka Buford rozsądnie i spokojnie rozdawała piłkę koleżankom z zespołu, a tym nie brakowało zimnej krwi. Pierwsze dwie kwarty nieznacznie wygrały bydgoszczanki 22:24 i 16:18, co do przerwy dawało im tylko i aż 4. pkt przewagi. Po przerwie Artego prowadziło już różnicą dziesięciu punktów, przede wszystkim za sprawą Charity Szczechowiak, która znacząco poprawiła swoją skuteczność. Wprawdzie pruszkowianki potrafiły się jesz-

albo brakowało im precyzji, albo skutecznie bronił Paweł Pazdan.

L

A

Organizatorem mistrzostw jest klub Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grodzisku Mazowieckim. Liczba miejsc w pierwszej edycji turnieju jest ograniczona. Udział w nim wziąć mogą 24 osoby. - Turniej rozgrywany będzie na konsoli Play Station3, do dyspozycji uczestników będą dwa telewizory, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie turnieju - informuje Łukasz Masalski, główny organizator rozgrywek. - Najlepsi wygrać mogą gry FIFA13, gadżety takie jak klawiatura solarna, myszki, bilety do kina, kupony na pizzę i jeszcze kilka fajnych gadżetów od Electronic Arts Polska. Zadbamy także o to, by uczestnicy nie czuli się głodni. I tak będą pyszne posiłki z grilla oraz suchy prowiant od PSS Społem z Grodziska Mazowieckiego Chętni do sprawdzenia swoich umiejętności w grze FIFA13 powinni zgłaszać się na adres e-mail: fifa@pogongrodzisk.pl. Ci, którym nie uda się wystartować w turnieju, będą mogli podziwiać umiejętności sterowania piłkarzami wirtualnie, a jak zapewniają organizatorzy, takie mecze stoją na bardzo wysokim poziomie i są bardzo emocjonujące. I Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego w grę FIFA13 odbędą się w budynku klubowym Pogoni przy Al. Mokronoskich 4. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął „Kurier Południowy”.

Bogoria przegrywa w LM TENIS STOŁOWY Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki doznała drugiej porażki w Lidze Mistrzów Najpierw grodziscy tenisiści ulegli w Duesseldorfie Borussi 1:3, a następnie u siebie SVS Niederosterreich 0:3. Po dwóch spotkaniach w tabeli grupy D Ligi Mistrzów Bogoria jest na trzecim miejscu, mając na swoim koncie dwa punkty. Przed grodziszczanami mecze rewanżowe - z Borussią Duesseldorf 16 listopada przed własną publicznością oraz na wyjeździe z SVS 21 grudnia.

ms

245:155 140:97 143:106 143:124 244:213 137:138 177:201 194:221 201:263 42:77 83:154

M

GRODZISK MAZOWIECKI W niedzielę, 14 października o godz. 10 rozpoczną się I Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego w grę FIFA13

A

6 4 4 4 5 3 3 4 3 1 2

R

E

K

L

A

M

A


VIII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO I GRODZISKIEGO

nr 38 (457)/2012

Partnerskie Esslingen z wizytą w Pruszkowie

POWIAT PRUSZKOWSKI Po raz kolejny Pruszków gościł przedstawicieli niemieckiej fundacji Keisjugendring Esslingen e.V. - ustępującego prezesa Kurta Spatlinga oraz jego następcę Ralpha Riecka. Zapoznali się oni m.in. z działaniem miejscowych placówek oświatowych i funkcjonowaniem systemu opieki społecznej nad osobami niepełnosprawnymi

Współpraca Pruszkowa z Esslingen sięga roku 1991. Jej pierwszy etap obejmował seminaria językowe, obozy letnie i wymianę młodzieżowych zespołów muzycznych. Cztery lata później na mocy porozumienia rozpoczęto realizację projektu „Renowacja cmentarza żydowskiego w Pruszkowie przy ulicy Lipowej”. Obecnie prezes fundacji Keisjugendring Esslingen e.V. Kurt Spatling przechodzi na emeryturę i przekazuje swoje obowiązki Ralphowi Rieckowi. Zmiana na tym stanowisku stała się pretekstem do kolejnej wizyty w Polsce, a jednocześnie podsumowań wieloletnich relacji i nakreślenia przyszłych zamierzeń. Goście odwiedzili cmentarz, obejrzeli też pruszkowskie placówki oświatowe i zapoznali się z funkcjonowaniem systemu opieki społecznej, ze szczególnym naciskiem na problemy osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. - Jest to wizyta kończąca moją karierę – mówił prezes Keisjugendring Esslinge e.V. Kurt Spatling. - Przyjechałem z moim

- Mimo braku wystarczających środków, realizujemy wiele zadań – zapewniła starosta powiatu pruszkowskiego Elżbieta Smolińska. - Jest to możliwe dzięki poświęceniu i podejściu do sprawy z sercem i ogromnym zaangażowaniem, bowiem nasi pracownicy traktują swoje obowiązki jak misję. O tym, jak sytuacja wygląda w poszczególnych placówkach, obaj delegaci mieli okazję się przekonać, odwiedzając kilka z nich. Kilkugodzinny objazd zaczęli od wizyty w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym, mieszczącym się przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie, który zrobił na niemieckich gościach szczególne wrażenie. Następny w kolejce był piastowski Zespół Ośrodków Wsparcia. Odwiedzili też Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie i Dom Pomocy Społecznej w Czubinie. Każda z instytucji pochwaliła się swoją bazą lokalową. Wszędzie przedstawiano również zakres obowiązków i możliwości. Go-

następcą i trochę mu zazdroszczę, bo widzę tyle różnych możliwości na przyszłość, która może zaowocować wzajemną nauką. Ostatni dzień wizyty w całości poświęcony był szeroko pojętej pomocy społecznej, a więc problemom przemocy w rodzinie oraz niepełnosprawności. - Dobre towarzystwo można rozpoznać po tym, jak się takimi ludźmi zajmuje – stwierdził Spatling. - Muszę przyznać, że w Niemczech materialna strona jest bardzo dobra, jednak to nie wszystko, na co należy zwrócić uwagę. Toteż od dłuższego czasu, zgodnie z konwencją Narodów Zjednoczonych, staramy się zająć problemem wykluczenia oraz sposobami włączania osób niepełnosprawnych do normalnego życia. Przed nami trudne zadania i trudne decyzje. Mam nadzieję, że uda się nam tutaj znaleźć osoby, dla których jest to tak samo ważne jak dla nas, a współpraca między nami zaowocuje wymianą doświadczeń. R

E

K

L

A

M

A

Wśród odwiedzonych przez delegatów fundacji powiatowych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Czubinie ście z zainteresowaniem przyglądali się i wysłuchiwali przygotowanych prezentacji, na bieżąco dopytując się i prosząc o dodatkowe wyjaśnienia rozmaitych kwestii, dotyczących między innymi funkcjonowania niepełnosprawnych w społeczeństwie, klas integracyjnych, podziału zadań między różnymi komórkami oraz sposobu ich finansowania. - Jestem przekonana, że nasze spotkanie jest zaledwie zwiastunem nowego etapu współpracy – podsumowała starosta Elżbieta Smolińska. - Dzięki partnerstwu zapewne zrobimy wiele

dobrego dla naszych lokalnych społeczności, czego po dzisiejszych rozmowach jestem pewna.

Tomasz Kuźmicz R

E

K

L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 38 (457)/2012 DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl

Poszukuję pracy biurowej: wykształcenie wyższe, obsługa urządzeń biurowych, dokładna, odpowiedzialna, pakiet Office. Ursynów, Tel. 692 823 921

Zatrudnimy pracowników fizycznych, Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 889 618 040 , pn-pt: 09:00-16:00

Poszukuję pracy w sklepie: odzież, obuwie, kosmetyki. Ursynów, Tel. 692 823 921 Odpowiedzialna, cierpliwa, zaopiekuje się osobą starszą, chorą lub dzieckiem, tel. 604 202 290

Zatrudnimy dystrybutorów książek Warszawa . Praca w terenie , bez doświadczenia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , pn-pt: 09:00-16:00

Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, tel. 880 870 633

STOLARZA Z DOŚWIADCZENIEM TEL. 503 606 578

Samodzielna/Główna Księgowa poprowadzi spółkę. Tel. 534 034 862

Emeryt, dyspozycyjny,samochód, tel. 22 711 11 52

Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby do rozdawania gazet, praca 1 raz w tygodniu w piątki na terenie Pruszkowa i Piaseczna, tel. 22 756 79 39

Niania - opiekunka. Dzieci lub osoby starsze. Referencje, dyspozycyjność, 8 zł/h, tel. 697 916 736

W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013

Konserwator z doświadczeniem, złota rączka – przedszkole, szkoła i inne, prawo jazdy kat. B,C,E , tel. 602 670 836

Niepalącą do sprzedaży rajstop i bielizny w Piasecznie, tel. 664 721 999 Zatrudnię kierowcę C+E w Tarczynie, transport międzynarodowy, weekendy wolne, tel. 501 19 66 83 Ogrodnika do bardzo dużego ogrodu w Łosiu, tel. 601 257 500 Sprzedawczyni do pracy w delikatesach w Zalesiu Dolnym, tel. 601 257 500 lub 22 737 35 83 Pielęgniarkę, dyspozycyjną, może być emerytowana, Dom Opieki w Konstancinie, tel. 516 126 025 Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Konstancinie, tel. 501 333 956 Kosmetyczkę, manikiurzystkę, Konstancin, tel. 501 333 956 Fryzjerka damsko – męska z doświadczeniem, zapewniona stała pensja, Konstancin, tel. 507 436 748 Przyjmę Pana do ochrony na terenie Piaseczna i Konstancina, tel. 22 736 16 61 Firma Dawidczyk zatrudni stolarzy meblowych, Kolonia Mrokowska, tel. 501 86 86 57 Kucharzom, kelnerom, pokojówkom, tel. 609 80 20 33 Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza Łazy k. Magdalenki, tel. 608 58 58 57 Panią do sprzątania samochodów ciężarowych, Łazy k. Magdalenki, tel. 608 58 58 57 FIRMA ZATRUDNI DYPLOMOWANEGO PROTETYKA SŁUCHU ORAZ HANDLOWCA. WARUNKI UMOWY DO UZGODNIENIA. CV ORAZ LIST MOTYWACYJNY PROSZĘ KIEROWAĆ NA e-mail: praca@forte.biz.pl, tel. 604 211 915 Zatrudnię mechanika samochodowego, zaopatrzeniowca – doświadczenie, wiek pow. 30 lat., tel. 501 22 95 73 Asystentce stomatologicznej, Piaseczno, pół etatu, tel. 601 320 751 Do pralni w Konstancinie na cały i pół etatu, tel. 605 332 585 Uczennicę do zakładu fryzjerskiego, tel. 22 757 29 03 Elektryka tel. 664 656 931 Blacharza, dekarza samodzielnego, tel. 502 473 605 Ekspedientkę do sklepu samoobsługowego w Ustanowie, tel. 602 119 041 Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu z bielizną w Piasecznie, tel. 501 107 362 Prace pomocnicze w drukarni, tel. 22 750 22 45 Do prac biurowych - mail: biuro2@atsreklama.pl Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252 Zatrudnię energiczną osobę do kawiarni na stanowisk kelner/ barman, mile widziane doświadczenie , Piaseczno tel. 503 13 05 05 Firma handlowa Dagr-Bis zatrudni magazyniera/kierowcę z Piaseczna do 25 lat. Tel. 22 756 77 08. Od poniedziałku do piątku po godzinie 8.00 Domowe obiady, Panią smacznie gotującą, Mokotów, tel. 602 594 852 Zatrudnię gipsiarza-malarza z doświadczeniem tel. 691 675 387 Aktualnie firma spożywcza zatrudni do magazynu. Dawidy k. Raszyna, tel. 22 720 57 42 wew. 125 Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Warszawa – Powsin, tel. 889 648 388, 22 648 11 49

Sprzątanie, tel. 519 684 241

Dom 160 m kw. pow. użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż) z działką 1735 m kw., w Zalesiu Górnym, 800 tys zł tel. 784 943 137 Działki nad jeziorami, 150 km od Warszawy, linia brzegowa, prawo zabudowy, media, od 1 000 m kw., tel. 605 099 422 SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1550 M KW., 39 X 39 M BUDOWLANA W CENTRUM PODKOWY LEŚNEJ, TEL. 698 659 273 Działkę budowlaną z domkiem letniskowym, ogrodzoną, w Ustanowie, 1150 m kw. - bezpośrednio, tanio, tel. 502 603 021 Bezpośrednio, okazja, apartament 163 m kw., dwupoziomowy, I p, budynek czterolokalowy z garażem i piwnicą – do zamieszkania, Piaseczno, ul. A.Mickiewicza, tel. 603 85 67 51, krzysiekwaszczyniuk@gmail.com Bezpośrednio, okazja, dom 220/500 m kw., Piaseczno, ul. Orzeszkowej, tel. 603 85 67 51, krzysiekwaszczyniuk@gmail.com Pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m kw., media, uzbrojona, Józefosław, tel. 600 464 926, 606 409 054

Piętro jednorodzinnego domu 75 m kw., umeblowane, tel. 660 316 730, 505 040 137

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115

Domek (kuchnia, salon, łazienka) +parking ok. Piaseczna, tel. 505 040 137 Lokal usługowy 19 m kw., bazarek, Piaseczno, tel. 606 391 592 Wynajmę samodzielny domek, pokój z kuchnią, łazienka. Szczaki, Mrokowska 1a, 800zł tel. 506 33 76 85 Pokój dla kulturalnego Pana, tel. 691 401 730 Lokal użytkowy 125m kw, Przy ul. Źródlanej, okolica Zalesia Górnego tel. 694 61 62 10

Usługi remontowo-wykończeniowe, płytki, malowanie, elektryka, hydraulika, ocieplenia, poddasza, tel. 601 304 250 Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Naprawa , krycie dachów, tel. 511 928 895

ZAKŁADANIE OGRODÓW, BRUKARSTWO - profesjonalnie i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wykończenia, malowanie, gładź, sufity podwieszane, płytki, adaptacja poddaszy, udostępniamy zdjęcia, tel. 693 138 503

Pomocnik mechanika, tel. 787 394 115 Dyspozycyjna opiekunka tel. 502 046 117 Samodzielny mechanik samochodowy podejmie pracę. Tel 791 27 57 33

Spółdzielnia sprzedaje działki budowlane i rolne w okolicy Piaseczna tel. 665 353 100 Segment środkowy, 163/350 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 609 373 455 Działka zabudowana 3460 m kw., Stara Iwiczna, tel. 609 373 455

Pokój z kuchnią dla uczciwej osoby, Piaseczno, tel. 607 988 337 Lokal pod gabinet kosmetyczny, atrakcyjna lokalizacja, tel. 602 864 348

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Wynajmę/sprzedam mieszkanie 57 m kw., Drwalew, tel. 604 127 112

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecznie, tel. 880 211 886

2 pokoje + aneks kuchenny, umeblowane, Piaseczno, tel. 514 037 006

Nowy dom w Piskórce 160/1100 m kw., tel. 600 546 397

2-pokojowe z kuchnią, łazienką w Zalesiu Dolnym, tel. 505 111 381

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Mieszkanie 32 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, 195 tys. zł, Piaseczno, tel. 608 113 292

Mieszkanie 74 m kw., ogródek, garaż,Góra Kalwaria, Wyszyńskiego, tel. 605 338 550

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Dom 120/713 m kw., Czachówek, tel.692 156 629

Wynajmę dom w Złotokłosie, tanio tel. 500 207 813

SPRZEDAM Siatka ocynkowana tel. 22 727 55 75 EKO-GROSZEK PRODUCENT ORAZ WĘGIEL, MIAŁ, KOKS,TEL. (22) 727 07 00, www.gawegpol.pl

Bloczki, pustaki. Producent. Tanio. Tel. 501 757 450 Tuje duże tel. 880 479 679 Słupki ogrodzeniowe, tel. 601 752 077 Świerk srebrny, zielony – doniczka, wys. 1-2 m, tel. 500 283 223 Buty dziecięce tel. 600 499 826 Wózek dziecięcy – gondola + spacerówka, tel. 696 012 097 Betoniarkę 250 l. - siłowa, tel. 601 62 33 32 Drewno kominkowe, tel. 608 230 959 Materiały budowlane, stropy teriwa, nadproża, drewno opałowe tel. 22 757 49 31 Drzewo kominkowe tel. 602 77 03 61 Sosna opałowa tel. 602 77 03 61 Drewno kominkowe, tel. 603 308 170 Drewno kominkowe, sezonowane, tel. 607 133 222 Sprzedaż drewna opałowego, tel. 605 094 400 Tanio sprzedam ogrodzenie metalowe z rozbieranego parkingu na Ursynowie, tel. 605 077 537

KUPIĘ Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 601 336 063, 504 017 418 Kuchnię gazową w dobrym stanie – niedrogo, tel. 504 509 539 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047

AUTO-MOTO KUPIĘ KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL. 728 207 800 Skup aut od 1996, uczciwie gotówka, tel. 608 174 892 Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874 Każde, uszkodzone, całe, tel 798 38 22 31 Kupię Mondeo od pierwszego właściciela 2003-2007, tel. 668 172 777 Kupię Toyote Corolle, tel. 666 274 444 Skup aut gotówka!!! Tel. 666 274 444

Luksusowe dwupokojowe + garaż, Piaseczno, tel. 510 162 025 Działki rolne w Cieciszewie k/Konstancina, tel. 603 838 885, 22 754 45 18 Działka budowlana 1600 m kw. W Tomicach tel. 511 398 617 Gmina Tarczyn, 32 000 m kw. tel. 692 339 521 Atrakcyjne działki budowlane, Henryków Urocze tel. 504 258 037 Mieszkanie 2 – pokojowe w Mysiadle, tel. 887 758 812

Kupię auta. Gotówka. Tel. 508 392 154

Niemiecki, Seata, Skodę. Tel. 502 968 566 Każdy 1998/2006. Tel. 604 157 703 Skup aut po 98 r. Najwyższe ceny, płatność od ręki, profesjonalna obsługa, tel. 500 540 100 Kupię każde auto z lat 1998 - 2012, najwięcej zapłacę, szybki dojazd, gotówka, tel. 500 666 553

AUTO-MOTO SPRZEDAM Opel Meriva, 1.3, diesel, 2006, tel. 693 393 890 Honda CR-V, 2.0 benzyna, rok produkcji 2003, pierwszy właściciel, tel. 22 756 76 66 Opel Astra Classic I, 99r, 158 tys. przebieg, 1.6 benzyna, tel. 668 172 777 Jelcz wywrotka. Tel. 501 757 450

Lokal na salon fryzjerski o pow. 37 m. kw. Tel 501 086 828 Hala magazynowa/ warsztat samochodowy 540 m kw., + 1200 m kw., utwardzonego terenu, atrakcyjna cena, Piaseczno, tel. 601 34 04 33 Magazyny 50 m kw. Piaseczno, tel. 501 064 050 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 2-pokojowe, 47 mkw., w pełni wyposażone, z miejscem parkingowym, Pruszków, tel. 664 053 405

Budowlano-rolna, 3ha, Jeżewice tel. 501 064 050 Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61 Prace Duże 80zł/m kw., budowlana w działce woda, prąd, tel. 504 372 384 Atrakcyjną działkę budowlaną w m. Łoś, pow. Piaseczno - sprzedam. Media: woda, prąd. Tel. 691 120 733 Atrakcyjny dom sprzedam w m. Łoś, powiat Piaseczno - stan surowy otwarty. Media: woda, prąd. Tel. 691 120 733, www.dzialki-los.pl

Mieszkanie pracownicze, 70 m. kw. Tanio. Tel. 609 218 062 Mieszkanie w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym niedaleko przystanek autobusowy (1 min) market Auchan dostępne od zaraz. Cena 1500 zł + opłaty licznikowe (meble,pralka,lodówka), tel. 504 639 897 Budynek magazynowo-biurowy w Nadarzynie przy trasie katowickiej. Parter 234 i 453 m kw., piętro 246 i 310 m kw., lub w całości. Tel. 608 205 113 Parterowy budynek mieszkalny w Nadarzynie przy trasie katowickiej, pow. 63 m kw. + garaż 20 m kw., tel.608 205 113

Działka bud,media, 4200 m,20zł/m, tel. 608 486 889 60 m kw. w Piasecznie, c. 279 tys. PILNIE, tel. 501 792 737 Działka budowlana 1360 m kw. media, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525 Atrakcyjna działka 700 m2 kw. w ścisłym centrum Grójca, tel. 605 25 11 37 2-pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł., tel. 603 932 284 Działka budowlana, Barcice, 45 tys zł., tel. 502 308 688

Wynajem miejsc paletowych wraz z obsługą logistyczną w Piasecznie, ul. Raszyńska 13. Bardzo atrakcyjna cena. Tel. 608 205 113 Biura w Piasecznie, ul. Raszyńska 13, pow. 148 m kw. Tel. 608 205 113

Dwupokojowe, Konstancin, tel. 502 308 688 Lesznowola, działka 1200 m kw, 2400 m kw., tel. 601 752 077 Ludwików 1000 i 1500 m kw., 13 km do Piaseczna, media, tel. 728 478 485 Lisówek 1030 m kw., budowlana, media 45000 zł, tel. 728 478 485 Ustanów, działka budowlana, 1926 m kw., uzbrojona, c. 175 zł/m kw., Tel. 514 004 444

Restaurację w Magdalence wynajmę, tel. 501 719 657, 508 092 657

Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia w ścisłym centrum Pruszkowa, Grójca i Grodziska Mazowieckiego, tel. 792 248 219

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182 BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Piaseczno, 240 zł/m-c, tel. 502 222 555

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery, itp., Piaseczno, Konstancin Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Masz Dług? Pomożemy ci, Pożyczki Pozabankowe Zadzwoń 728 414 177 Toczenie, tel. 510 35 28 16 Brukarstwo, tel. 501 683 631 Architekt, tel. 603 862 559 Projekty, rozbudowy, adaptacje, kierownictwo budowy Wróżka, tel. 693 76 52 83 Brukarstwo, tel. 696 437 501 Brukarstwo, glazura, hydraulika. Tel 660 336 695 Jesienna aeracja trawników, tel. 698 698 839 Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 Sprzątanie, tel. 511 374 044 Remonty, tel. 505 520 778 Rynny, tel. 798 836 860 Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578 Koparka Volvo, roboty ziemne, rozbiórki, tel. 603 932 235 Malowanie drzwi i inne tel. 513 986 439 Glazurnicze, tel. 515 85 11 39 Remonty, od A do Z, tel. 882 579 808 Grabienie liści, tel. 513 510 606 Malowanie, remonty, tel. 532 805 641

Cyklinowanie, układanie, schody. Sprzęt zachodni. Parkiet, deski w cenie producenta, tel. 506 488 404, 22 724 91 28 Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych. Mycie elewacji, tel. 506 449 992

ZDROWIE I URODA Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ. Masaż leczniczy, tel. 788 242 595 Multispecjalistyczny Zespół Psychologów, Terapeutów i Pedagogów Kliwia www.kliwia.org 22 392 07 88 Rehabilitacja specjalistyczna - rwa kulszowa, tel. 501 278 548 Odchudzanie, tel. 602 690 229 Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

NAUKA Profesjonalna nauka języka francuskiego, Piaseczno, tel. 501 727 157, 22 757 76 67 Przedszkole Złota Rybka, zapisy-czesne tylko 560zł tel. 505 335 620 Gitara klasyczna – nauka. Tel. 519 162 525 Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Piaseczo i okolice, tel. 784 943 137 Angielski, tel. 503 163 083 Niemiecki, nauczycielka, tel. 794 388 720

Matematyka, tel. 667 415 381 Angielski, dojazd, tel. 798 48 47 11

Złota rączka, tel. 692 339 521

Matematyka, egzaminator maturalny tel. 602 690 229

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Angielski, chemia, dojeżdżam, tel. 698 189 998

Kancelaria Prawna T.Wróblewski - postępowania sądowe, windykacje, tel. 603 112 161

Nauka angielskiego poprzez zabawę- dzieci w wieku przedszkolnym, Piaseczno i okolice tel. 508 837 555

Krycie dachów, montaż podbitki, ocieplenia poddaszy, szybko, tanio i solidnie tel. 518 334 356 Glazura, remonty, ocieplenia, tel. 503 004 639

Matematyka, doktor, każdy zakres tel. 22 757 68 40, 604 238 705 Fizyka, tel. 604 45 87 87 Matematyka , tel. (22) 415 35 14 Chemia, fizyka, tel. 609 560 736

Tynki, tel. 510 907 698

Matematyka tel. 507 270 759

Krycie dachów z materiałem, tel. 518 313 627

Angielski dla dzieci i młodzieży, grupy 4-osobowe, 20 zł/godz. zegarową, tel. 517 973 826

Cyklinowanie bezpyłowe tel. 501 125 307 Ocieplenia, elewacje - pokrycia dachowe tel. 507 834 857

Wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Zamów ogłoszenie drobne

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Ogrody, zagospodarowanie terenu, drewno kominkowe, tel. 501 70 13 70

Docieplanie budynków, inne budowlane, tel. 795 96 96 96

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Yorki, tel. 604 09 04 27

Matematyka, tel. 785 493 923

Tynki maszynowo, tel. 503 098 766

Anteny TV/SAT, TV cyfrowa naziemna i SAT, montaż, serwis, tel. 508 329 491

ZWIERZĘTA Kocięta perskie z rodowodem, tel. 506 958 514

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, tel.723 06 82 81

Wszystkie sprawy prawne, tel. 605 54 00 22

Uwędzę ryby na indywidualne zamówienie, tel. 691 737 522

Angielski, Urynów, Głosków, tel. 694 449 866

Naprawa , krycie dachów, tel. 511 928 895

Mieszkanie 2 – pokojowe 60 m kw., Zalesie Dolne, tel. 601 304 250

Posiłki regeneracyjne dla firm, z dowozem tel. 510-286-240, 502-213-491

Gładź i malowanie, tel. 660 285 409

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, ww.harddogcafe.pl

1-pokojowe, Piaseczno, 1100 zł, tel. 603 932 284

www.pispiaseczno.pl

Remonty, tel. 667 356 939

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Prażmów 1000 m kw., budowlana 2013, media, asfalt, tel. 728 478 485

RÓŻNE

Budowy domów tel. 798 836 860

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, wylewki samopoziomujące, tel. 601 091 977

Hydrauliczne, tanio i solidnie tel. 606 13 00 18

Odrębny magazyn o powierzchni 48 m kw. Z placem, na zamkniętym terenie przemysłowym,Piaseczno, tel. 601 09 80 64

HALA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ, RAZEM 1200 M KW., WILCZA GÓRA, TEL. 607 460 760

Hydraulika domy jednorodzinne, tel. 505 762 018

Dachy papą, tel. 605 606 914

Projektowanie wnętrz, www.form.com.pl, tel. 600 710 980

Prace porządkowe usługi ogrodnicze, tel. 501 634 158

Komputerowa pomoc, również u klienta, przy zdjęciach, internecie, naprawie i modernizacji sprzętu, tel. 535 80 88 85 www.pcpomoc.waw.pl

Instalatorstwo,modernizacja kotłowni, autoryzacja Vaillant, Saunier Duval, Junkers tel. 603 132 454

Naprawa i regulacja okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Pawilon 30 m kw., Piaseczno – bazarek, tel. 665 425 894

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, tynki gipsowe z agregatu. Solidnie. tel. 602 23 86 20

Lokal 110 m kw., I p. Piaseczno, tel. 22 750 19 20

Lokal w centrum Tarczyna 50 m kw., tel. 694 479 353

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

Dachy, pokrycia - naprawy, tel. 502 473 605

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, tel. 600 604 547

Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet, moskitiery, tel. 697 051 266

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Anteny - TV - Sat ( A - Z) specjalista - ekspresowo, tel. 513 968 325

Transport, przeprowadzki, tel. 664 417 724

WIĘŹBY DACHOWE, TEL. 792 456 182

DEKARSKO-BLACHARSKIE, tel. 507 595 394

Docieplanie budynków z gwarancją, tanio, szybko, profesjonalnie, tel. 507 768 230

Remonty, www.martbud.biz, tel. 535 372 608

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Remonty łazienek i mieszkań, tel. 501 513 740

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Okazja! Atrakcyjne mieszkanie 54 m kw. Piaseczno centrum, duży balkon, winda, garaż, tel. 600 883 358

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Remonty, wykończenia, pełny zakres, gwarancja – Piaseczno, tel. 601 304 250

3 pokoje z kuchnią o pow. 130 m kw. w domu jednorodzinnym w Górze Kalwarii, cena 1300 zł + media, tel. 503 320 659

USŁUGI

Działkę teren w okolicy Chojnowa/Sierzchowa i Prażmowa ok 20 zł/m kw., tel. 728 478 485

Elewacje, dachy, tel. 798 836 860

Dachy – rozbudowy, tel. 798 836 860

Lokal użytkowy 75 m kw., 3 pomieszczenia, na biuro, gabinet, Piaseczno, tel. 507 788 809

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dachy-kominy, tel. 798 836 860

Pawilon 24 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Dwie hale w Solcu po 90 m kw., tel. 500 279 508

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Lokal 37 m kw., na działalność usługową, tel. 501 086 828

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODY-PODLOGI.NGB.PL, TEL. 502 514 388

Pawilon 20m kw, Piaseczno ul. Fabryczna 31 tel. 666 094 392 Lokal 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 624 562

Atrakcyjna działka na Mazurach, tel. 515 108 431 60 m kw., Piaseczno, 279 tys. tel.501 792 737

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

BRUKARSTWO, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Sprzątanie, prasowanie, poniedziałki – Piaseczno, tel. 698 174 449

1-2 pokojowe, kupię, Piaseczno i ok. Tel. 502 308 688

Ekspedientke do sklepu spożywczego w Mrokowie z doświadczeniem.507-182-926lub CV delikatesymrokowskie@gmail.com

Wykończenia kompleksowo, docieplenia, elewacje, tanio, tel. 791 987 915

Nadzór i obsługa Bhp i Ppoż – szkolenia, tel. 795 511 944

Toyoty tel. 668 171 639

Szukam niani do dziecka 11 mies.- 8-9h dziennie Piaseczno,Al.Kalin, tel. 509 238 583

Manicure i pedicure hybrydowy 50/60 zł, japoński 30zł, przedłużanie paznokci żelem 100zł, dojazd gratis, tel. 507 249 417

Podnajmę część lokalu na działalność 300 zł tel. 504 250 151

Samodzielny domek w Otwocku. Pilnie, tel. 600 238 153

Osobę energiczną do dowozu i pomocy w kebabie w Piasecznie, tel. 696 713 207

Punkt przedszkolny Niezapominajka w Piasecznie, poszukuje nauczyciela muzyki i rytmiki, tel. 793 58 50 23

Hydraulik tanio, tel. 505 700 880

Gipsy,malowanie, tel. 781 694 389

Atrakcyjne działki na Mazurach nad Jeziorem Śniardwy koło Pisza, tel. 698 249 198

3-pokojowe, Piaseczno, tel. 603 932 284

Restauracja w Konstancinie-Jeziornie szuka osób na stanowisko Kelnera. Wymagamy doświadczenia,chęci do pracy, dyspozycyjnosci. CV prosimy przesyłać na adres:alicja@oit.pl

Ogród, tel. 781 694 389

Mieszkanie 70 lub 47 i 40 m kw., Tarczyn, tel. 503 109 648

Sprzątanie – profesjonalnie i niedrogo, tel. 502 213 486

Całe, uszkodzone, skorodowane, z oświadczeniem do wyrejestrowania, do 1000zł tel. 601 270 078

Restauracja SUSHI w Piasecznie zatrudni Kelnerkę/ Kelnera. Praca w weekend. Mile widziani studenci studiujący dziennie. Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV na adres: restauracja@czasnasushi.eu

Tynki cementowo-wapienne agregatem. Tel. 880 670 400

Mieszkanie, ok 30 m kw., Głosków, oddzielne wejście, tel. 602 317 889

Zatrudnię panów do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Restauracja SUSHI w Piasecznie zatrudni Przedstawiciela Handlowego. Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV na adres: restauracja@czasnasushi.eu

Ogrody, tel. 697 087 572

Działkę budowlaną Koryta/Prażmów, 15km od Piaseczna,66 tys zł tel. 600 662 650

Skup aut. Gotówka. Tel. 504 068 745

Mobilnych doradców klienta tel. 697 477 233

Pokoje, Janki 12 m kw.- 300zł, 20 m kw. - 500 zł + media, tel. 501 22 95 73

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Renault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

Do nowo otwartej włoskiej restauracji w Józefosławiu zatrudnię kucharzy, pizzerów, kelnerów, tel. 503 505 037

Podnajmę część fryzjerską w dobrze prosperującym salonie kosmetycznym dobremu fachowcowi z minimum 4. letnim stażem fryzjerskim. Tel 691 964 620

Wykończenia, gładź szpachlowa, malowanie, solidnie, glazura terakota , tel. 606 141 944

Dom 150 m kw., okolice Piaseczna, tel. 509 413 828

Sprzątanie, tel. 788 341 587

Elektryk, tel. 692 434 893

Dwupokojowe, Piaseczno, 1200 zł., tel. 502 308 688

Działki budowlano- rekreacyjne nad jeziorami blisko Warszawy, tel. 503 833 426

Młody, kat.B i C, podejmie pracę jako kierowca, dobra znajomość topografii Warszawy i okolic tel. 507 047 623

3

Budowa domów – rozbudowy tel. 507 834 857 Remonty łazienek i mieszkań, tel. 501 513 740

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 0000 Tani Serwis Komputerowy 18 zł/h 24 H Dojazd 0 zł 503-432-422 Instalacje elektryczne – montaż, naprawa, konserwacja. Solidnie, szybko i tanio. Tel. 604 191 773 Hydraulika, elektryka, zienka, tel. 510 610 743

remonty-glazura-ła-

Język polski, szkoła podstawowa, gimnazjum, nauczyciel, tel. 722 07 17 82 Chemia, tel. 504 270 495 Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383 Chemia, tel. 509 694 657 Komputer Indywidualnie, tel. 692 872 151 Chemia, tel. 791482233 Rosyjski Góra Kalwaria, centrum, tel. 663 167 242

MATRYMONIALNE Poznam Panią (55 – 65 l.,165 – 172 cm) zainteresowaną kursami umożliwiającymi udział w turniejach tanecznych. Tel. 603 112 161

www.kurierpoludniowy.pl

Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Tataspartakiada Granatem w wójta z góralską muzyką

NADARZYN W nocy z poniedziałku na wtorek, około godz. 1.30, na posesji w Młochowie, należącej do wójta Janusza Grzyba eksplodował granat ręczny. Nikomu z domowników nic się nie stało. Wybuch zniszczył elewację, uszkodził szyby, kostkę brukową i bramę

dokończenie ze str. 2 Konkurencje dziecięce od czasu do czasu przeplatane były zabawami dla ojców. Każda z kilkunastu konkurencji (nam najbardziej podobał się rzut beretem babci) była punktowana. Na tej podstawie, po zsumowaniu punktów wybierana była najlepsza drużyna oraz Supertata. Szampańska zabawa Hasłem przewodnim każdej Tataspartakiady jest dobra zabawa, połączona z integracją różnych środowisk. Idee te realizowane są poprzez rywalizację sportową, podczas której niepełnosprawni pokonują własne słabości, walcząc o zwycięstwo. Przez cały czas na terenie ZS działała stołówka, w której można było zjeść pyszny obiad. W menu, standardowo już, królowała sezonowa zupa z dyni. Na wysokości zadania stanęli strażacy, którzy zajmowali się niepełnosprawnymi, pokazywali im swoje wyposażenie

i samochody. Na placu przed szkołą rozstawili także namioty, które służyły niektórym za szatnie. Około godziny 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów. Dzięki ludziom wielkiego serca... To, że impreza kolejny raz zakończyła się wielkim sukcesem, jest zasługą wielu osób zaangażowanych w jej organizację oraz przebieg. Ludzi wielkiego serca było tylu, że wymienienie wszystkich zajęłoby kilkanaście minut i Jacek Zalewski, w obawie, aby o kimś nie zapomnieć, podziękował wszystkim razem. - Byliście naprawdę wspaniali – mówi, nie kryjąc swego wzruszenia. - To dzięki wam uczestnicy Tataspartakiady mogli dostać ogromną porcję radości. Następny,ósmy piknik sportoworekreacyjny już za rok.

Tomasz Wojciuk

W nocy z poniedziałku na wtorek na posesję wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba nieznany jak dotąd sprawca wrzucił granat ręczny. Rodzina włodarza była przekonana, że to petarda. Rano okazało się jednak, że eksplozja była wystarczająco silna, by zniszczyć nie tylko kostkę w miejscu, gdzie spadł ładunek, ale również uszkodzić elewację budynku, szyby i bramę wjazdową. Sprawą zajęła się policja. - Dopiero dzisiaj zostało wszczęte śledztwo – powiedział w środę, 10 października, zastępca prokuratora rejonowego w Pruszkowie Andrzej Zwoliński. - Na razie nie wiemy jeszcze kto i dlaczego mógł wrzucić granat na posesję wójta. Nie wiemy też, czy wójt otrzymywał jakieś pogróżki. Według prokuratury jest to pierwsze tego typu zdarzenie, do jakiego doszło na terenie należącym do Janusza Grzyba. Jednak zaledwie przed dwoma miesiącami, w nocy z 12 na 13 sierpnia, tuż obok R

E

K

L

A

M

A

Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb pod ostrzałem – w nocy z poniedziałku na wtorek na jego posesji eksplodował granat tej samej posesji doszczętnie spłonęły dwa auta. Czy był to przypadek i czy oba te zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego, czy też nie – na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć prokurator.

Sam wójt nie odbierał telefonu komórkowego, natomiast w urzędzie gminy dowiedzieliśmy się, że w środę był na wyjeździe, a od wczoraj ma urlop.

TK

Kurier Południowy 38(457) 12.10.2012 wydanie pruszkowsko-grodziskie  

38(457) 12.10.2012 wydanie pruszkowsko-grodziskie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you