Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

R O K X I I I N R 4 2 ( 5 0 8 ) 2 1 - 2 8 L I S T O PA D A 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3 - 2 8 4 3

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Rondo Tadeusza Mazowieckiego str. I

Uroczyste otwarcie boiska

PIASECZNO W ubiegłą sobotę odbyło się oficjalne otwarcie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią, które zostało zbudowane na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja. Obiekt robi wielkie wrażenie, a gra na nim jest prawdziwą przyjemnością str. V

Domagają się nowego wariantu obwodnicy str. XIII R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 42 (508)/2013

Kup mieszkanie na kredyt - bez wkładu własnego przyjdź na Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE Blisko 100 wystawców: deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i pośredników kredytowych. Bez mała 2 tys. mieszkań w tym także inwestycje spełniające kryteria nowego rządowego programu Mieszkanie dla młodych. Centrum Rynku Wtórnego prezentujące aktualne oferty wszystkich typów nieruchomości pod patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Oferty finansowania zakupu mieszkania nawet do 100% jego wartości (po zabezpieczeniu z tytułu brakującego wkładu własnego), badanie wstępnej zdolności kredytowej, pomoc w wypełnieniu wniosku oraz informacje o wymaganych dokumentach potrzebnych do rozpatrzenia wniosku, ocena ryzyka zakupu mieszkania. Warsztaty, wykłady i prelekcje. Publiczna debata dotycząca nowego rządowego programu Mieszkanie dla młodych. A wszystko to już 23 i 24 listopada na Torwarze, można zobaczyć, dotknąć… i kupić na 43. edycji targów mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE.

Na targach deweloperzy i spółdzielnie mieszkaniowe prezentują bogatą ofertę mieszkań w nowych lokalizacjach, z terminem oddania do użytku w 2014 roku, i w tych oddanych już do użytkowania w poprzednich latach, gwarantują dostosowanie cen do realnych możliwości finansowych każdego klienta. Zaś przedstawiciele banków i pośredników kredytowych kuszą szerokim zakresem kredytowania, długim okresem spłaty oraz krótkim czasem podjęcia decyzji kredytowej. Godne polecenia jest także Centrum Rynku Wtórnego, w którym członkowie Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zaprezentują oferty mieszkań, domów, działek i gruntów, lokali użytkowych i biurowych, czy nieruchomości komercyjnych m.in.: na Mokotowie, w Śródmieściu, Wawrze, Ursynowie, Wilanowie i Ursusie. Przedstawione zostaną także nieruchomości w południowych okolicach Warszawy od Piaseczna po Grójec, lokalizacje na linii otwockiej, wołomińskiej a także te zlokalizowane przy linii kolejki WKD. Wszyscy przedstawiciele WSPON urzędujący w targowym Centrum Rynku

Wtórnego służą pomocą i radą przy transakcjach kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu, wycenie nieruchomości, obsłudze posprzedażowej. Prowadzą również: doradztwo finansowe i inwestycyjne w nieruchomości. Służą pomocą w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz home stagingu. W 2014 roku będzie znacznie trudniej zaciągnąć kredyt na zakup mieszkania Warto przed końcem roku wybrać mieszkanie na targach i rozpocząć procedurę kredytową, ponieważ w czerwcu tego roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nowelizację rekomendacji S, która wprowadza od przyszłego roku konieczność posiadania wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. W 2014 roku trzeba będzie posiadać minimum 5% wkładu własnego. W roku następnym będzie to 10%. W kolejnych latach wymaganie będzie wzrastało o 5% co rok, aż osiągnie poziom 20% w 2017 roku. Przy wymaganym przez bank 15 czy 20% wkładzie własnym brakujący wkład własny kredytobiorca będzie mógł zastąpić ubezpieczeniem

pod warunkiem, że będzie dysponował kwotą odpowiadającą 10% ceny mieszkania. Ponadto KNF przyjęła, że od przyszłego roku kredyty walutowe będą dostępne tylko dla osób osiągających dochody w walutach. Po nowym roku zmiany wynikające z tzw. rekomendacji „S” mogą pozbawić dostępu do kredytów hipotecznych nawet co piątego klienta. Dlatego warto na targach skorzystać z oferty pośredników kredytowych m.in.: Murator Finanse, Gold Finance i Tax Care. Porozmawiać z doradcami banku Pekao SA (stoisko 121), który targowym gościom proponuje spłaty kredytu hipotecznego w ratach równych lub malejących, długi okres kredytowania nawet 30 lat, a targową ofertę dopełnia bezpłatną promesą kredytową ważną aż 60 dni, uproszczoną wyceną nieruchomości dla kredytów do 300 tys. zł oraz tzw. „wakacjami kredytowymi”, czyli możliwością zawieszenia spłaty kredytu łącznie nawet na 12 miesięcy. Mieszkanie dla Młodych 27 września Sejm przyjął projekt ustawy Mieszkanie dla Młodych. Z programu Mieszkanie dla Młody będą mogły skorzystać osoby 35 roku życia, w tym single, przy zakupie swojego pierwszego mieszkania. O dopłatę będą mogły ubiegać się osoby, które kupią mieszkanie od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa zakłada dofinansowanie wkładu własnego, pomoc w spłacie części kredytu lub możliwość odzyskania części

VAT za materiały użyte do budowy domu. Program polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków. Rządowemu programowi Mieszkanie dla Młodych będzie poświęcona publiczna debata, która odbędzie się 23 listopada na Torwarze, o godzinie 13.30. W trakcie debaty, którą poprowadzi dziennikarz Gazety Wyborczej Marek Wielgo, zostaną omówione m.in.: wysokość wsparcia, limit ceny mieszkania, które można kupić w ramach programu, limit powierzchni nieruchomości czy minimalny okres na jaki należy zaciągnąć kredyt oraz jak ten program wpłynie na ceny mieszkań? Forum Wspólnot Mieszkaniowych Już po raz trzeci równolegle z listopadową edycją tragów Nowy

WSTĘP NA TARGI: 23 i 24 listopada (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00-17.00, TORWAR, ul. Łazienkowska 6a odwiedzający otrzymają: kupon o wartości 500 zł do wykorzystania przez 5 dni po targach na usługę negocjacji ceny mieszkania czy domu, dodatkowo - kupon promocyjny ważny 7 dni po tragach uprawniający do bezpłatnego sprawdzenia umowy rezerwacyjnej i umowy w formie aktu notarialnego z deweloperem pod względem zapisów dotyczących: obliczania powierzchni nieruchomości, odbioru technicznego lokalu, kar umownych, gwarancji oraz terminów płatności. R

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

DOM Nowe MIESZKANIE odbędzie się Forum dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości i wszystkich zainteresowanych gospodarką nieruchomościami. Partnerem merytorycznym tej edycji Forum jest poradnik „Wspólnota i Mieszkanie”. W tym roku w ramach Forum w dniu 24 listopada (niedziela) odbędzie się seminarium, w trakcie którego omówione zostaną m.in.: rozliczenia i podatki we wspólnocie i spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy i rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, systemy głosowania współwłaścicieli hali garażowej nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej, czy orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące własności mieszkań po zakończeniu terminu wieczystego użytkowania. Szkolenia poprowadzą znani i uznani w dziedzinie zarządzania nieruchomościami eksperci: Krzysztof Dziewior, Włodzimierz Witakowski oraz Krzysztof Pławski.

E

K

L

A

M

A


Powiat Piaseczyński

Rondo Tadeusza Mazowieckiego

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej radni długo dyskutowali nad nazwą ronda u zbiegu ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego. W końcu, po licznych komentarzach, większością głosów zdecydowano nazwać rondo imieniem Tadeusza Mazowieckiego Choć zmarły pod koniec października tego roku Tadeusz Mazowiecki nigdy w Piasecznie nie mieszkał, nie da się ukryć, że był jedną z wiodących postaci dokonanej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku transformacji ustrojowej. Mimo to sporej grupie radnych pomysł burmistrza nie przypadł do gustu. Większość oponentów stała na stanowisku, że piaseczyńskie ronda i ulice powinny nosić imiona lokalnych bohaterów. Jeszcze dalej poszedł radny Zbigniew Mucha, który przypomniał niechlubne momenty z życiorysu Tadeusza Mazowieckiego. Patriota ze skazą? Zbigniew Mucha już na początku sesji zaproponował, aby zdjąć uchwałę nadającą nazwę nowemu rondu z porządku obrad. Uchwała nie została jednak zdjęta, zaś podczas jej uchwalania doszło do gorącej dyskusji. - Były już składane wnioski w sprawie nadania nazwy nowemu rondu, ale żaden nie zaowocował propozycją uchwały – przypomniał radny Mucha. - Tadeusz Mazowiecki, być może był patriotą okresu transformacji, jednak ma też swoją inną historię, sięgającą czasów stalinowskich. To w latach 50. publiko-

wał teksty odnoszące się do tworzonej wówczas rzeczywistości. Na łamach „Wrocławskiego Tygodnia Katolików” we wrześniu 1953 roku odniósł się do sfingowanego procesu biskupa Czesława Kaczmarka, uwiarygadniając orzeczenie sądu. Był wówczas młody, ale to go nie usprawiedliwia. Rok wcześniej w książce „Wróg pozostał ten sam” Tadeusz Mazowiecki przedstawił żołnierzy wyklętych jako morderców. Czy ta osoba wydaje się rzeczywiście najlepsza na patrona ronda, jeśli porównamy ją z innymi kandydatami? Moim zdaniem niekoniecznie.

PIASECZNO

Wtorek teatralny We wtorek, 26 listopada w Domu Kultury w Piasecznie wystąpi Teatr Łups i Manufaktura Snów, które zaprezentują przedstawienie kabaretowe złożone z drobnych utworów Aleksandra Fredry. Początek o godzinie 20. Tyl.

Lesznowola

Wystawa Grzegorza Kołodko W niedzielę, 24 listopada w świetlicy GOK Lesznowola w Starej Iwicznej (ul. Nowa 6, II p.) odbędzie się wernisaż wystawy fotografii prof. Grzegorza W. Kołodko pt. „Módlmy się”. Początek o godzinie 17. Tyl.

KONSTANCIN-JEZIORNA Rondo na skrzyżowaniu ulic Nadarzyńskiej i Wojska Polskiego będzie nosić imię Tadeusza Mazowieckiego

dość rządzi się swoimi prawami – podjęła polemikę KatarzyW książce „Wróg pozostał ten sam” Ta- na Nowocin-Kowalczyk. - Predeusz Mazowiecki przedstawił żołnie- mier Tusk też palił kiedyś marihuanę, nie trafiają do mnie pana rzy wyklętych jako morderców argumenty. Inni radni byli równie krytyczni. Zwracali uwagę, Zbigniew Mucha, radny że w czasach komunizmu trudno było normalnie funkcjonować i prawie każdy, prędzej czy późRadni stanęli za Mazowieckim Krótki wykład historyczny wy- niej, musiał pójść na jakiś komprogłoszony przez Zbigniewa Muchę mis. Magdalena Woźniak i Andrzej wywołał gorącą dyskusję wśród rad- Hubl zwrócili uwagę, że rozpatrynych. - Każdą postać można przed- wanie wad i zalet kandydata podstawiać w różny sposób, każdy czło- czas sesji rady miejskiej jest nieprzywiek szuka swojej drogi, a mło- zwoite. - W Polsce od jakiegoś czaR

EK

L

A

M

A

su obserwujemy niszczenie autorytetów. Najpierw Wałęsa, potem Kaczyński, teraz Mazowiecki. Mnie i mojemu pokoleniu to się nie podoba – zabrał głos najmłodszy w radzie Michał Rosa. - Wszyscy, którzy żyli w tamtych czasach mają coś na sumieniu – dodała Hanna Krzyżewska. Wyrozumiałość radnych znalazła zwoje odzwierciedlenie w głosowaniu. 10 osób było za nazwaniem ronda imieniem Tadeusza Mazowieckiego, 7 radnych było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Tomasz Wojciuk

Wirtualne Muzeum zaprasza W najbliższą sobotę, 23 listopada o godz. 17 w Konstancińskim Domu Kultury przy ul. Jaworskiego 18 w ramach spotkań z cyklu Wirtualne Muzeum Konstancina, odbędzie się spotkanie poświęcone Jadwidze Pate. Muzeum zaprasza nie tylko mieszkańców, którzy chcieliby poznać życiorys tej wyjątkowej postaci, lecz także wszystkich pamiętających mieszkankę letniska i mogących podzielić się wiedzą i wspomnieniami, a także zdjęciami, dokumentami lub pamiątkami. Wirtualne Muzeum planuje bowiem zebrać i opublikować informacje o życiu Heidi Pate. GT


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

KRONIKA POLICYJNA PIASECZNO

Rozbój w Józefosławiu We wtorek, 12 listopada po godz. 18 w Józefosławiu doszło do rozboju na 16-letnim Mikołaju K., który został pobity i okradziony z telefonu komórkowego. Policja wszczęła dochodzenie. Następnego dnia zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o popełnienie przestępstwa: 20-letniego Emila S., 19-letniego Daniela P., 19-letniego Łukasza K. oraz 19-letniego Łukasza D. Dwaj pierwsi mężczyźni odpowiedzą za pozbawienie 16-latka wolności z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zaś Łukasz K. i Łukasz D. dodatkowo za rozbój, za co grozi do 12 lat więzienia. - Skierowaliśmy do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla wszystkich zatrzymanych – mówi Jolanta Wrońska, prokurator rejonowa w Piasecznie. - Sąd przychylił się do tego wniosku. Obecnie wszyscy zatrzymani przebywają w areszcie w Grójcu, gdzie pozostaną przez najbliższe 3 miesiące.

Na podwójnym gazie Jeden z kierowców powiadomił policję, że w rejonie ulicy Armii Krajowej jedzie mazdą nietrzeźwy kierowca. Po chwili funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Okazało się, że za kierownicą mazdy siedzi 37-letni Marcin J. Mężczyzna faktycznie był pijany, miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem, grozi mu do 2 lat więzienia.

Przestępcy trafili do aresztu Paweł K. i Sławomir W. zostali zatrzymani przez piaseczyńskich kryminalnych. Mężczyźni ukrywali się przed organami ścigania od kilku miesięcy. Za Pawłem K. list gończy wydał sąd rejonowy w Jeleniej Górze, celem doprowadzenia do aresztu śledczego. O Sławomira W. upomniały się dwie prokuratury rejonowe z Warszawy. Mężczyźni zostali umieszczeni w aresztach śledczych.

Na przejażdżkę z narkotykami Wieczorem policjanci zatrzymali do kontroli fiata. Funkcjonariusze znaleźli w pojeździe torebkę strunową z białym proszkiem, który po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych okazał się metaamfetaminą. Siedzący za kierownicą fiata Bartłomiej Z. został zatrzymany. Za posiadanie środków odurzających mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

KONSTANCIN-JEZIORNA

Poszukiwani świadkowie wypadku Policja poszukuje świadków wypadku, do którego doszło w ubiegły piątek, 15 listopada około godz. 17 w rejonie skrzyżowania ulic Prusa i Środkowej. Nieznany pojazd, jadący ulicą Prusa (od ulicy Wojewódzkiej w kierunku ulicy Kościelnej) na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku doznanych obrażeń kobieta zmarła w szpitalu. Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ulicy Kościelnej 3, lub telefonicznie pod numerem (22) 60-45-211, 997 i 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.

GÓRA KALWARIA

Kolizja po alkoholu W ubiegłą sobotę w Solcu siedzący za kierownicą hondy Filip F. wjechał w ogrodzenie posesji, a później uderzył jeszcze w zaparkowany na poboczu samochód. Gdy na miejscu zdarzenia zjawili się policjanci, poddali kierującego badaniu na trzeźwość. Okazało się, że Filip F. ma w organizmie prawie 1,3 promila alkoholu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 2 lat więzienia.

LESZNOWOLA

Podrobione zabawki W centrum handlowym w Wólce Kosowskiej uwagę policjantów zwróciły sprzedawane w jednej z firm zabawki. Jak się okazało, zabawki zostały opatrzone zakazanymi znakami towarowymi. Nielegalny towar o wartości ponad 7 tys. zł został zabezpieczony. Właściciel firmy, 23-letni obywatel Rosji odpowie za wprowadzanie do obrotu rzeczy z zastrzeżonymi znakami towarowymi, za co zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.

URSYNÓW

Groził i uszkodził samochód Jedna z mieszkanek zawiadomiła policję, że do drzwi jej mieszkania dobija się były narzeczony. Mężczyzna odwiedził swoją dawną dziewczynę nie po raz pierwszy. Już wcześniej groził jej nożem i oblaniem kwasem. Tym razem jednak posunął się zdecydowanie za daleko. Nie dość, że porządnie przestraszył kobietę, to jeszcze zdemolował jej samochód przecinając opony i wybijając tylną szybę (straty wyceniono na 3 tys. zł). 35-latek został zatrzymany i po wytrzeźwieniu usłyszał dwa zarzuty. Został objęty dozorem policyjnym, grozi mu do 5 lat więzienia

nr 42 (508)/2013/W1

Batalia o lokal socjalny

PIASECZNO W ubiegłym tygodniu w mieszkaniu przy ul. Matejki, zajmowanym przez 4-osobową rodzinę, zaczął ulatniać się czad. Okazało się, że uszkodzeniu uległa instalacja odprowadzająca spaliny. Lokal nie mógł być dłużej użytkowany, więc rodzina wystąpiła do gminy o mieszkanie zastępcze. I zaczęły się problemy...

W czwartek, 14 listopada pani Magdalena (prosi, aby nie podawać jej nazwiska – przyp. red.), podejrzewając, że w wynajmowanym przez jej rodzinę mieszkaniu przy ul. Matejki ulatnia się czad, wezwała straż pożarną. Strażacy potwierdzili przypuszczenia kobiety, zakazując użytkowania piecyka węglowego do czasu naprawy instalacji odprowadzającej spaliny. Gmina proponuje ośrodek kryzysowy Jako, że bez ogrzewania, z rozszczelnionym przewodem kominowym w mieszkaniu nie dało się dłużej mieszkać, gmina zaproponowała rodzinie zakwaterowanie w hotelu. Początkowo na jeden dzień, jednak ostatecznie niemający gdzie się podziać ludzie spędzili tam cztery doby. - MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaproponował tej rodzinie pobyt w ośrodku pomocy kryzysowej w Pyrach lub – do wyboru - w Konstancinie-Jeziornie – informuje Krzysztof Kasprzycki, asystent burmistrza. - Hotel jest w takim przypadku jedynie rozwiązaniem tymczasowym. Chcą zostać w Piasecznie Jednak rodzinie propozycja gminy się nie spodobała. - Mam chore dzieci, starsza córka ma lekkie upośledzenie, ADHD i dużą wadę wzroku – mówi pani Magdalena. - Młodsza natomiast ma podejrzenie autyzmu. Zmiany szkoły czy przedszkola dla moich dzieci są niewskazane. A przecież nie będę dojeżdżać do Piaseczna z Pyr czy Konstancina-Jeziorny, bo to daleko, a poza tym nie mam samochodu. Gmina przyznała lokal W ubiegłym tygodniu Krzysztof Kasprzycki poinformował nas, że rodzina jest od 2011 roku na liście osób zakwalifikowanych do przyznania lokalu socjalnego. Jest na tej liście dość wysoko, bo na 160 możliwych do zdobycia punktów, otrzymała 110. - Mimo to gmina lokalami socjalnymi na razie nie dysponuje – mówił w ubiegłym tygodniu asystent burmistrza. - Niedługo oddamy do użytku bloki komunalne. Wówczas zwolni się część mieszkań socjalnych i będziemy mieli większe pole manewru. Sytuacja zmieniła się w poniedziałek, 18 listopada. Wtedy to gminie udało się znaleźć w swych zasobach niewielki lokal przy ul. Puławskiej o powierzchni 16 m kw. Gmina zadeklarowała, że udostępni go potrzebującej rodzinie po przedstawieniu dokumentu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyłączającego z użytkowania lokal przy ul. Matejki. - To prawda, otrzymaliśmy w końcu przydział i szykujemy się do przeprowadzki – potwierdza pani Magdalena. Wszystko wskazuje więc na to, że cała historia znalazła pozytywne zakończenie.

TW

KO N D O L E N C J E


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 42 (508)/2013/W1

Rusza budowa skateparku

III

KONSTANCIN-JEZIORNA W poniedziałek, 18 listopada w urzędzie miasta została podpisana umowa na długo oczekiwaną budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem i skateparkiem przy ul. Bielawskiej. Budowa, która zacznie się w ciągu dwóch tygodni i potrwa do 31 maja przyszłego roku, będzie kosztowała ponad 2,33 mln złotych Przetarg na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego wygrała firma Park-M ze Starego Sącza, która była wcześniej wykonawcą przebudowy Parku Zdrojowego. W poniedziałek burmistrz Kazimierz Jańczuk, skarbnik Dariusz Lipiec oraz Wiesław Matusik, prezes zarządu spółki podpisali umowę. W uroczystości uczestniczyli nie tylko urzędnicy i radni z Andrzejem Cieślawskim, przewodniczącym rady miejskiej na czele, lecz także przedstawiciele konstancińskiej młodzieży, która od blisko czterech lat zabiegała o budowę skateparku.

Tort od młodzieży - Z ogromną przyjemnością podpisuję dzisiaj tę umowę, ponieważ to jedna z pierwszych dużych inwestycji przeznaczonych dla młodych mieszkańców naszej gminy, którzy dotychczas nie mieli takiego miejsca. Cieszę się, że przełamaliśmy niemoc poprzednich władz i skutecznie doprowadziliśmy do realizacji pomysłu młodzieży. Jest to nowe otwarcie, którym pokazujemy, że inwestycje sportowo-rekreacyjne są dla nas nie mniej ważne niż inne, które realizujemy na terenie naszej gminy

Tomasz Nowicki, inicjator budowy skateparku podziękował w imieniu młodzieży, wręczając burmistrzowi tort

- dodał burmistrz. W imieniu młodzieży władzom gminy podziękował Tomasz Nowicki, jeden z inicjatorów budowy skateparku, wręczając burmistrzowi symboliczny tort z napisem „Budowa skateparku”. - To dla nas wielka chwila, na którą czekaliśmy kilka lat – przyznał Tomasz Nowicki. - Bardzo dziękujemy nie tylko za doprowadzenie do budowy i realizację naszego pomysłu, lecz także za to, że niemal na każdym etapie przygotowywania projektu mogliśmy uczestniczyć w pracach, opiniując sposób zagospodarowania tego placu. Dzięki temu wiemy, że będzie spełniał nasze oczekiwania – dodał Tomasz Nowicki. Dla każdego coś miłego Na terenie kompleksu, który będzie miał prawie 11 tys. m kw., powstaną parking dla 53 samochodów, boisko wielofunkcyjne z miękką poliuretanową nawierzchnią do gry w minipiłkę nożną i piłkę ręczną, pełnowymiarowe boisko do siatkówki, plac z urządzeniami do ćwiczeń, wysoka na ok. 5 m ścianka wspinaczkowa oraz wiaty na rowery i toaleta. Jednak największą atrakcją ma być długo oczekiwany skatepark, który będzie miał 264 m kw. powierzchni. Dla sympatyków deski i rolek będą przygotowane rampy, drążki, półki, a także „chinese bank” i „cycek”. R

EK

L

A

M

A

W poniedziałek, 18 listopada burmistrz Kazimierz Jańczuk oraz Wiesław Matusik, prezes zarządu spółki Park-M podpisali umowę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bielawskiej Na terenie kompleksu nie zabraknie również alejek wyłożonych kostką, ławek, koszy na śmieci oraz nowej zieleni, która umili spacery i wypo-

2,33 mln

Ponad złotych będzie kosztowała budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz ze skateparkiem i parkingiem, który w przyszłym roku powstanie przy ul. Bielawskiej czynek. Cały teren zostanie oświetlony, dzięki czemu będzie mógł służyć mieszkańcom także po zmroku. Boiska będą zabezpieczone piłkochwytami, by piłka nie wypadała na ulicę. Ponadto boiska mają zostać wyposażone w niezbędną instalację, aby zimą można było urządzić na nich lodowisko z taflą chłodzoną specjalnym agregatem.

Cztery lata i jeszcze pół roku Przygotowanie tej inwestycji przedłużyło się, ponieważ projekt wymagał wielu uzgodnień w związku z sąsiedztwem terenu z torami i wałem Jeziorki. Urzędnicy musieli otrzymać zgody na odstępstwa od przepisowych odległości, które muszą dzielić każdą inwestycję od rzeki i torowiska. Prace budowlane mają się zacząć w ciągu dwóch najbliższych tygodni i potrwają do 31 maja przyszłego roku. Jeśli nie pojawią się jakieś komplikacje, a pogoda będzie sprzyjała wykonawcy, kompleks sportowo-rekreacyjny będzie gotowy do użytkowania latem, przed wakacjami. Inwestycja pochłonie ponad 2,33 mln złotych.

Grzegorz Traczyk


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 42 (508)/2013/W1

Coraz skromniejszy festiwal

PIASECZNO Międzynarodowy Festiwal Musica Classica w Józefosławiu wystartował kilka lat temu i od razu stał się jedną z ciekawszych propozycji kulturalnych w powiecie piaseczyńskim. Koncerty w miejscowym kościele przyciągały prawdziwe tłumy, a klasa wykonawcza poszczególnych artystów sprawiała, że okoliczni mieszkańcy mieli możliwość obcowania z kulturą wysoką. Niestety, z roku na rok, kurczą się fundusze przyznawane na imprezę W niedzielę, 27 października odbył się jedyny koncert tegorocznej, piątej już edycji Musica Classica. W kościele parafialnym w Józefosławiu wystąpił miejscowy chór Con Fuoco pod batutą Andrzeja Sochockiego, prezentując utwory o tematyce maryjnej, różnych epok i stylów. Jako solistki zaprezentowały się sopranistki: Marta Pierzchała i Iwona Bagniewska, a na instrumencie „organopodobnym” zagrał Mateusz Mickiewicz. Licznie przybyła publiczność, wśród której nie zabrakło wie-

jest tak, że jeśli organizuje się festiwal, który jest bardzo dobrze odbierany przez publiczność, to z roku na rok dostaje się coraz większe środki na jego realizację – mówił dyrygent i jednocześnie prezes zarządu Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco”. - Tymczasem u nas jest dokładnie odwrotnie.

na oferta jest gorsza od innej – mówi Andrzej Sochocki. - Mamy jednak wątpliwości co do kompetencji osób o tym decydujących. Nasze pisma z prośbą o merytoryczne uzasadnienie nieprzyznania nam dotacji spotkały się z wymijającymi odpowiedziami. W trakcie ostatniego koncertu w Józefosławiu dyrygent miejscowego chóru pozwolił sobie na zacytowanie korespondencji sygnowanej przez wiceburmistrz gminy Honoratę Kalicińską. Słowa uzasadniające odmowę „W ocenie komisji zdecydowane zmniejszenie środków o jakie występują organizacje pozarządowe przy projektach rangi znacznie wykraczającej poza zasięg gminy, wpłynęłoby negatywnie na ich rezultaty i spodziewane efekty” spotkały się ironicznym śmiechem ze strony widowni. - Moim zdaniem takie odpowiedzi to kompromitacja władzy – uważa Andrzej Sochocki. - Na koncercie obiecałem publiczności upublicznienie korespondencji z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno i można ją sobie przeczytać na stronie internetowej chóru (www.confuoco.eu). Każdy sam może sobie wyrobić zdanie na ten temat.

Uzasadnienie rozbawiło publiczność O ile na pierwsze, znakomicie przyjęte edycje imprezy gmina i powiat przeznaczyły łącznie około 50 tysięcy złotych, to już na trzecią i czwartą edycję festiwalu Fakt, że taki festiwal powinien ist- przyznano odpowiednio 10 (z nieć i się rozwijać nie podlega dysku- funduszy gminy) i 14 tysięcy złosji, dziwi nas i odbiorców brak wspar- tych. Tegoroczna edycja „Musica Classica” nie otrzymała z kolei cia ze strony decydentów dla tak po- już żadnej dotacji, o czym zdecytrzebnej i uznanej inicjatywy spo- dowała komisja opiniująca oferty złożone na II Otwarty Konkurs łeczno-kulturalnej Ofert na realizację zadań publiczAndrzej Sochocki nych dotowanych z budżetu gminy dyrygent i prezes zarządu Stowarzyszenia Miło- Piaseczno w 2013 roku. Po otrzyśników Muzyki Klasycznej „Con Fuoco” maniu odpowiedzi odmownej, Stowarzyszenie Miłośników Mulu ludzi młodych, nagrodziła wysiłki zyki Klasycznej „Con Fuoco” zwróartystów owacją na stojąco. ciło się do gminy (jako organizator Na zakończenie głos zabrał An- festiwalu) z prośbą o umotywowanie drzej Sochocki, który w emocjonal- takiej decyzji. nym wystąpieniu nakreślił wszystkim - Konkursy mają to do siebie, że obecnym trudną sytuację festiwalu. jedni je wygrywają, a inni przegrywa - W każdym europejskim kraju ją i nie ma w tym nic złego, jeśli jedR

EK

Rola kultury wysokiej Czy taki festiwal jak „Musica Classica” jest w ogóle potrzebny? Zdaniem jego organizatorów spełL

A

M

A

nia on ważną, nie tylko w sensie artystycznym, rolę w powiecie i w gminie. - Warto zauważyć, że Festiwal „Musica Classica” podjął się niełatwego zadania inkulturacji w zakresie percepcji wyższej sztuki muzycznej, zwłaszcza wśród społeczności lokalnej, które to zadanie, choć podstawowe, dotychczas było rażąco zaniedbane na terenie gminy Piaseczno – czytamy w piśmie Andrzeja Sochockiego do gminy. - Mimo znaczącego dorobku w tym zakresie, wypracowania pewnej tradycji, w konsekwencji czego Festiwal „Musica Classica” stał się pewną wizytówką kulturalną Piaseczna natrafiamy na trudności ze strony gminy Piaseczno, uniemożliwiające kontynuację tego festiwalu. Fakt, że taki festiwal powinien istnieć i się rozwijać nie podlega dyskusji, dziwi nas i odbiorców brak wsparcia ze strony decydentów dla tak potrzebnej i uznanej inicjatywy społeczno-kulturalnej.

Ambitne plany Obecnie chór „Con Fuoco” ma w planach wydanie płyty z kolędami z okazji swojego dziesięciolecia. Niestety, prośby o wsparcie finansowe wydania albumu, również spotkały się z dwukrotną odmową ze strony gminy Piaseczno. Pomimo trudności finansowych, chórzyści planują przygotowanie na kolejny festiwal „Requiem” Mozarta oraz serię koncertów styczniowych. - Wykonanie „Requiem” to jednak koszty związane ze sprowadzeniem orkiestry, więc nie wiadomo jeszcze czy uda się nam zrealizować to ambitne przedsięwzięcie – kończy Andrzej Sochocki.

Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 42 (508)/2013/W1

Uroczyste otwarcie boiska

V

PIASECZNO W ubiegłą sobotę odbyło się oficjalne otwarcie boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią, które zostało zbudowane na stadionie miejskim przy ul. 1 Maja. Obiekt robi wielkie wrażenie, a gra na nim jest prawdziwą przyjemnością Ceremonia otwarcia boiska rozpoczęła się od zwyczajowego przecięcia wstęgi, którego dokonali burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis i dyrektor GOSiR-u, Marek Frącz. Następnie nowe boisko pobłogosławił proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Andrzej Krynicki, modląc się m.in. o to, aby wszystkim bezpiecznie się na nim grało, a sportowa rywalizacja przebiegała w poszanowaniu dla bliźniego. Obiekt z innej bajki - Jestem szczęśliwy, że po wielu latach mamy wreszcie obiekt godny XXI wieku – mówił, witając zapro-

szonych gości, burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis. - Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego boiska, w tym zarządowi klubu KS, wykonawcy, radnym i dyrekto-

2,9 mln zł

kosztowała budowa nowego boiska na stadionie miejskim rowi Markowi Frączowi, który trzymał pieczę nad tą inwestycją. Następnie Tomasz Bernat, pre-

W meczu pokazowym Gosirki Piaseczno wygrały z reprezentacją samorządowców 2:0

zes firmy Gardenia Sport, która realizowała inwestycję, przekazał na ręce burmistrza certyfikat jakości FIFA 2 Stars, świadczący o tym, że boisko może być wykorzystywane nawet do profesjonalnych rozgrywek międzynarodowych. - Byli tu ludzie z FIFA, którzy przyznali, że boisko zostało wykonane perfekcyjnie – dodał Tomasz Bernat. Podziękowania za wybudowanie obiektu złożyli również na ręce burmistrza przedstawiciele dwóch klubów, które na co dzień będą z niego korzystały – Gosirek Piaseczno i UMKS-u Piaseczno. - Mamy nadzieję, że sportowa rywalizacja będzie odbywała się na takim poziomie, na jaki ten obiekt zasługuje – mówił Bartek Bieńkowski z UMKS-u. - Gratuluję tak wspaniałej inwestycji, ale i... trochę zazdroszczę – zwrócił się do zaproszonych na otwarcie gości wójt Prażmowa, Grzegorz Pruszczyk, który przekazał na ręce burmistrza Lisa worek piłek. Ładne, duże, nowoczesne Boisko ma wymiary 105×68 m i powierzchnię 8510 m kw. Jego nawierzchnię stanowi syntetyczna trawa, zasypana granulatem gumowym i piaskiem kwarcowym. Podczas budowy na teren stadionu wjechało aż 290 samochodów z piaskiem i 215 z kruszywem. Gdyby zsumować drogę, jaką pokonały, mogłyby trzykrotnie dojechać do... Australii. Nawierzchnia R

EK

L

A

M

A

Przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Zdzisław Lis (z prawej) i dyrektor GOSiR-u, Marek Frącz boiska, wraz z wypełnieniem, waży 300 ton. Obiekt został wyposażony w dwie bramki stałe i cztery, które będzie można demontować. Sześć słupów oświetleniowych umożliwi korzystanie z obiektu także po zmroku, a 60 siedzisk kubełkowych pozwoli kibicom na wygodne oglądanie treningów i meczów piłkarskich. Wokół boiska został ułożony chodnik z kostki brukowej. Inwestycja, która rozpoczęła się w sierpniu, kosztowała 2,92 mln zł. Gosirki rozbiły samorządowców Po części oficjalnej odbyły się dwa mecze towarzyskie, które sędziował były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN, Michał Listkiewicz. W pierwszym spotkaniu przedstawiciele samorządu grali z Gosirkami. Od początku na boisku dominowały dziewczyny, przewyższając samorządowców kulturą gry. Gosirki były o wiele lepiej zorganizowane, celniej podawały i więcej biegały. Już po

pierwszej połowie wygrywały różnicą dwóch bramek i taki rezultat utrzymał się do końca spotkania. Gdyby nie sędzia Listkiewicz, który patrzył na poczynania samorządowców łaskawym okiem (m.in. nie odgwizdując jednego ewidentnego rzutu karnego), ich porażka mogła być wyższa. W drugim meczu inauguracyjnym zawodnicy UMKS Piaseczno zagrali z gwiazdami KS Piaseczno, pokonując ich gładko 5:2. Jednak nie były to jedyne tego dnia atrakcje. W przerwie między meczami odbywały się zabawi i konkursy piłkarskie z nagrodami. Atrakcją były też profesjonalne pokazy trików piłkarskich w wykonaniu Dawida Krzyżanowskiego, jednego z najlepszych freestylerów w Europie. Kto zmarzł, mógł posilić się pysznym, gorącym żurkiem oraz kawą. Imprezę zwieńczył efektowny pokaz sztucznych ogni.

Tomasz Wojciuk


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 42 (508)/2013/W1

Inwestują w przedszkola

PIASECZNO

Platforma od grudnia

KONSTANCIN-JEZIORNA Od maja trwa budowa żłobka i modernizacja przedszkola przy ul. Jaworskiego. Inwestycja pochłonie ponad 8,8 mln złotych. Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć budowa nowego przedszkola w Oborach, które będzie kosztowało ponad 3,44 mln złotych Od kilku lat konstanciński samorząd stara się zwiększyć liczbę miejsc w gminnych przedszkolach, poprzez ich remonty oraz budowę nowych placówek. Każdego roku w publicznych przedszkolach brakuje kilkadziesiąt miejsc, dlatego też samorząd stara się tę sytuację poprawić. Przedszkole w Oborach Już od kilku lat trwają przygotowania do budowy nowego przedszkola w Oborach. Na początku kadencji burmistrz Kazimierz Jańczuk stwierdził, że projekt przygotowany przez jego poprzednika należy zmienić, ponieważ zaplanowane przedszkole wraz ze żłobkiem jest zbyt duże w stosunku do potrzeb tej części gminy. Podjęto decyzję, by zlecić opracowanie nowego projektu, a nowy żłobek zbudować w Mirkowie, w miejscu istniejącej placówki. Dokumentacja inwestycji w Oborach miała być gotowa w grudniu ubiegłego roku, by w 2013 można było rozpocząć budowę, na którą rada miejska zarezerwowała w budżecie pieniądze. Jednak firma projektowa nie wykonała zlecenia na czas. Teraz w końcu udało się przygotować do-

kumentację i inwestycja, wreszcie po kilku latach trudności, zostanie rozpoczęta. Urzędnicy rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę przedszkola, do którego zgłosiło się pięć firm. Najtańsza okazała się firma Pamar z Warszawy. We wtorek, 19 listopada władze gminy podpisały umowę z wykonawcą. Obiekt ma być gotowy do końca lipca przyszłego roku. Nowoczesny, parterowy budynek, w którym znajdą się cztery oddziały dla dzieci, będzie kosztował ponad 3,44 mln złotych.

Przebudowa istniejącego budynku „Tęczowego przedszkola” przy ul. Jaworskiego ma być ukończona do 30 czerwca 2015 roku

Żłobek w Mirkowie Natomiast od maja trwa budowa nowego żłobka i przebudowa przedszkola w Mirkowie przy ul. Jaworskiego. Remont i rozbudowa, których podjęła się firma Do-

inwestycji została podzielona na etapy. Pierwszy obejmuje budowę gminnego żłobka. W Mirkowie już powstał nowy, jednopiętrowy, nowoczesny i funkcjonalny budynek. Znajdą się w nim m.in. sale zabaw, sypialnie, dwie jadalnie, kompleks kuchenny, wózkownia i winda. Nowy żłobek dla 75 dzieci będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek będzie połączony z „Tęczowym przedszkolem”, którego modernizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Budowa samego

3,44 mln

Ponad złotych będzie kosztowała budowa nowego przedszkola w Oborach, która ma się zacząć jeszcze w tym miesiącu rbud SA, będą kosztowały łącznie ponad 8,8 mln złotych. Realizacja R

EK

L

A

M

A

żłobka pochłonie prawie 5,6 mln złotych z czego 1,725 mln złotych stanowić będzie rządowa dotacja w ramach programu „Maluch 2013”. Żłobek ma być gotowy do 30 czerwca 2014 roku. Wówczas wykonawca przystąpi do drugiego etapu - rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku „Tęczowego przedszkola”, które ma być gotowe do 30 czerwca 2015 roku.

Grzegorz Traczyk

Wraz z początkiem grudnia osoby niepełnosprawne będą mieć wreszcie znacznie ułatwiony dostęp do Domu Kultury w Piasecznie przy ulicy Kościuszki Jedną z ważniejszych inwestycji przy okazji przyprowadzonej niedawno gruntownej modernizacji piaseczyńskiego Domu Kultury jest platforma dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia transport na pierwsze piętro budynku. Inicjatywa zbudowania platformy zrodziła się już kilka lat temu, ale wiązały się z tym znaczne koszty. W tym roku, dzięki środkom własnym ośrodka oraz funduszom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pozyskanych przez samorząd województwa mazowieckiego), udało się w końcu zrealizować cel. - Całkowity koszt inwestycji w Domu Kultury to 400 tys. złotych – mówi Ewa Dudek, dyrektor Centrum Kultury w Piasecznie. - Sam podnośnik kosztował około 100 tys. złotych. Do końca listopada mają zakończyć się wszystkie odbiory techniczne i od grudnia będzie już można korzystać z podnośnika. Korzystanie z podnośnika będzie możliwe w asyście pracowników Centrum Kultury. Przy okazji modernizacji ośrodka przygotowano również toalety dla osób niepełnosprawnych. Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 42 (508)/2013/W1

Składowisko śmieci przy Okrzei

VII

PIASECZNO Duża posesja przy ulicy Okrzei w Piasecznie przypomina dzikie wysypisko śmieci lub magazyn niepotrzebnych nikomu rzeczy różnych. Ilość nagromadzonych tam odpadów zaczęła przeszkadzać sąsiadom, którzy poprosili o pomoc straż miejską Na posesji przy ulicy Okrzei można zobaczyć praktycznie wszystko. W sąsiedztwie niewielkiego domu z dużym ogrodem leżą poukładane w stosy stare ubrania, mnóstwo pustych plastikowych wiaderek, pudełek, koszy oraz worków z trudną do określenia zawartością. Część rzeczy wietrzy się na rozciągniętych sznurach. Za ogrodzeniem z metalowej siatki widać też stare, poukładane w stosy materace,

Dotychczas straży miejskiej nie udało się wyegzekwować uprzątnięcia terenu kołdry, drewniane palety, stare deski, płyty a nawet kilka mocno zużytych wózków dziecięcych. Osobną kategorię śmieci stanowią odpady organiczne. Po co właścicielki posesji zbierają to wszystko, trudno powiedzieć, ponieważ ani sąsiedzi, ani straż miejska nie mają z nimi praktycznie żadnego kontaktu. Poza tym na terenie posesji bywają rzadko, ponieważ tu nie mieszkają.

Uciążliwe śmieci - Te panie na pierwszy rzut oka wydają się całkiem miłe, zaczynają denerwować się dopiero wtedy, gdy wspomni się przy nich o śmieciach – mówi pani Krystyna*, jedna z sąsiadek. - Wielokrotnie prosiliśmy, aby tą sprawą zajęła się straż miejska. Podobno strażnicy podjęli jakieś działania, jednak, przynajmniej do tej pory, nie przyniosły one żadnego efektu. Osoby mieszkające nieopodal zaśmieconej posesji twierdzą, że śmieci nie tylko drażnią ich poczucie estetyki, ale także – zwykle latem – są źródłem nieprzyjemnego zapachu i siedliskiem różnych gryzoni, w tym szczurów. - Ponadto na terenie posesji mieszka uwiązany do budy pies, który jest na bardzo krótkim łańcuchu i nie ma należytej opieki – dodaje pani Krystyna. Podobno w sprawie psa interweniowała nawet Straż Ochrony Zwierząt, jednak nadal znajduje się on na terenie posesji. Straż miejska robi co może W ciągu ostatnich trzech lat mieszkańcy ulicy Okrzei kilkanaście razy próbowali zainteresować

Na terenie posesji przy ul. Okrzei znajduje się co najmniej kilka ton różnego rodzaju odpadów problemem straż miejską. - Nie rozumiem, dlaczego gmina do tej pory nie jest w stanie nic z tymi śmieciami zrobić? - załamuje ręce pani Krystyna. Jak się dowiedzieliśmy, strażnicy miejscy pierwszy raz próbowali skontaktować się z właścicielami posesji przed R

EK

L

A

M

A

wakacjami. Pomimo kilku wizyt, nie udało im się wyegzekwować uprzątnięcia terenu. - Potem zaczęliśmy z tymi paniami korespondować. Po pewnym czasie jedno z pism zostało odebrane, jednak nie wywołało to żadnej reakcji – informuje Mariusz Łodyga, komendant

straży miejskiej. - Teraz wystąpimy do sądu rejonowego, aby ukarał właścicieli posesji grzywną, która może wynieść nawet 5 tys. zł oraz zobligował ich do usunięcia śmieci. * imię zmienione na potrzeby artykułu

TW


VIII KURIER SYLWESTROWY KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 42 (508)/2013/W1

Pomysły na Sylwestra W związku ze zbliżającym się Sylwestrem wiele osób stoi przed dylematem gdzie spędzić tę jedyną, najważniejszą w roku noc. Okazuje się, że jest całkiem sporo możliwości, od spokojnej imprezy w domu, aż po elegancki bal. Oprócz tego można skorzystać z wielu propozycji niestandardowych, jak choćby Sylwester w... kolejce wąskotorowej Impreza sylwestrowa w domowym zaciszu i otoczeniu przyjaciół ma wiele zalet. Przede wszystkim sami decydujemy o tym, kogo zaprosimy. Tym samym zapewniamy sobie dobrane towarzystwo, które jest

gwarantem dobrej zabawy. Możemy też sami ustalić formułę sylwestra, wybrać temat przewodni, określić ubiór gości, przygotować dekorację, wyselekcjonować muzykę, ustalić menu. Daje to duży komfort i eliminuje przykre niespodzianki, których możemy doświadczyć na zorganizowanym balu. Sylwester w domu jest zwykle tańszy od zorganizowanej imprezy i może być niezłym rozwiązaniem dla osób, które nie mają z kim zostawić dzieci. A może jednak bal? Wystawny bal sylwestrowy również ma wiele zalet. Przede wszystkim nie musimy się niczym przejmować. Płacimy za imprezę, zakładamy odpowiednią kreację i to inni muszą myśleć nad tym, jak zapewnić nam maksimum rozrywki. Bale sylwestrowe organizowane są przeważnie w hotelach, restauracjach, klubach. Najlepiej rezerwować je z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, wcześniej wybierając odpowiadający nam charakter miejsca. Dokonując wyboru warto zwrócić R

EK

L

A

M

A

na pewno uwagę na muzykę (zwykle w ten wyjątkowy wieczór gościom przygrywa do tańca orkiestra) oraz menu. Zapytajmy czy w cenie balu jest również alkohol, a wybierając się do hotelu, czy istnieje możliwość zarezerwowania noclegu (często dla gości sylwestrowych przewidziane są różne promocje). Jeśli chodzi o koszt balu sylwestrowego, to najczęściej zawiera się on w przedziale od 250 zł do 1000 zł za parę. Wieczór nietypowy Choć większość Polaków spędza Sylwestra na prywatnych domówkach w gronie znajomych oraz na balach, coraz większą popularnością cieszą się imprezy nietypowe, których największą zaletą jest oryginalność. Na przykład w powiecie piaseczyńskim od kilku lat organizowany jest Sylwester z Koleją Wąskotorową. W tym roku impreza zacznie się 31 grudnia o godz. 21. Pociąg wąskotorowy wyjedzie ze stacji w Piasecznie i – przy dźwiękach muzyki – dojedzie do Runowa. Tam na gości będzie czekać wiele atrakcji, zaczynając od ogniska i tańców „na dechach”, a na pokazie fajerwerków kończąc. Powrót do Piaseczna planowany jest 1 stycznia o godz. 2.30.

wą noc ciekawe oferty przygotowują niemal wszystkie ośrodki turystyczne zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bale w największych europejskich stolicach, przeważnie połączone także ze zwiedzaniem miasta, mają w ofercie największe biura podróży. Miłośnicy słońca i plaży mogą wybrać się także dalej, np. do Egiptu, Tunezji, Tajlandii, Maroka, czy na Wyspy Kanaryjskie zaś amatorzy śniegu - do Austrii, Włoch lub Francji. Ceny zależą od miejsca i standardu hotelu. Mimo wszystko należy mieć świadomość, że nie jest to impreza tania. Koszt kilkudniowego wyjazdu nie jest zwykle niższy niż 1500 zł.

Cena biletu: 140 zł, są jeszcze wolne miejsca. Od lat imprezę sylwestrową organizuje także ursynowskie Multikino. Ma ona przede wszystkim charakter filmowo-taneczny. Rozpoczyna się o godzinie 20 i trwa do bladego świtu. Oprócz zabawy przy muzyce w holach kin uczestnicy mają okazję obejrzeć największe hity filmowe, przedpremiery oraz koncerty na wielkim ekranie. Kto zgłodnieje, może posilić się lekkimi, smacznymi daniami podanymi w formie bufetu. Sylwester z dala od domu Ciekawym pomysłem, zapewniającym oderwanie od codziennych obowiązków, może być także Sylwester poza domem. W tę wyjątkoR

EK

Tomasz Wojciuk L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI

nr 42 (508)/2013

Działka lub mieszkanie

Zakup mieszkania lub działki budowlanej to z pewnością jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Oczywiście kluczową kwestią jest cena nieruchomości oraz nasze możliwości finansowe. Ważne są jednak także inne czynniki, których sprawdzenie przed zakupem uchroni nas od niemiłej niespodzianki. Postaramy się doradzić, na co należy zwrócić uwagę, szukając wymarzonego mieszkania. Podpowiemy także jak szukać działki budowlanej, a także jak przygotować ją do budowy Grzegorz Traczyk Szukając odpowiedniej nieruchomości zarówno mieszkania, jak i działki do budowy domu, przede wszystkim powinniśmy ustalić, w jakiej okolicy ma się ona znajdować. Powierzchnia oraz lokalizacja mają oczywiście decydujący wpływ na cenę. Planując zakup trzeba więc przede wszystkim ocenić swoje możliwości finansowe oraz zdolność kredytową, jeśli nie dysponujemy wystarczającą ilością gotówki. Na rynku nieruchomości przeważnie obowiązuje zasada, że im dalej od większych miast czy ich centrum, tym jest taniej. Ofert można szukać w firmach deweloperskich, agencjach nieruchomości lub na własna rękę, przeglądając ogłoszenia w lokalnej prasie czy też na stronach internetowych. Można również popytać mieszkańców danej okolicy czy też rozejrzeć się w poszukiwaniu tablic lub banerów z ofertami sprzedaży. Lokalizacja nieruchomości Zastanawiając się nad lokalizacją mieszkania, warto zwrócić uwagę na jego nasłonecznienie oraz usytuowanie względem stron świata. Zarówno w przypadku działki, jak i osiedla wielorodzinnego należy sprawdzić dostępność komunikacji publicznej, plany budowy dróg oraz odległość do szkół, przedszkoli, sklepów, przychodni medycznej apteki czy też punktów usługowych, parku czy placu zabaw. Nawet jeśli mamy samochód, zawsze wygodniej

i taniej jest mieć wszystko pod ręką. Warto również sprawdzić ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium, by dowiedzieć się co w przyszłości może powstać w sąsiedztwie naszej nieruchomości. Supermarket, centrum handlowe, zakład przemysłowy, magazyny czy droga szybkiego ruchu lub wieżowiec w sąsiedztwie niższej zabudowy mogą być niemiłą niespodzianką. Decydując się na działkę, przed zakupem należy również sprawdzić w urzędzie gminy, jakie jest przeznaczenie danej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu można ustalić czy będziemy mogli zbudować tam upragniony dom. W tym przypadku również ważne jest przeznaczenie terenu, rodzaj zabudowy, która może powstać w sąsiedztwie – jednorodzinna czy wielorodzinna. Może się również okazać, że ziemia jest rolna lub ma inne ograniczenia zabudowy. Może się bowiem znajdować na terenie ochrony przyrody, lub w rejonie zalewowym, czy też wyłączonym z zabudowy z uwagi na sąsiedztwo rzeki, torów kolejowych, linii wysokiego napięcia lub innych mediów. Nie kupuj kota w worku Każdy może otrzymać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Trzeba znać numer ewidencyjny działki, arkusza mapy i nazwę obR

E

K

L

A

M

A

rębu. Te dane powinny znajdować się w księdze wieczystej lub w umowie notarialnej kupna nieruchomości. Jeśli natomiast nie mamy dostępu do tych dokumentów, dane działki można ustalić w starostwie powiatowym. Wyrys i wypis za opłatą można uzyskać, zgłaszając się do wydziału architektury (geodezji, gospodarki przestrzennej lub budownictwa) danego urzędu gminy i wypełnić odpowiedni wniosek. Jeżeli na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego należy zwrócić się do urzędu gminy o decyzję o warunkach zabudowy. We wniosku trzeba określić rodzaj planowanej inwestycji i wielkość domu, by nie naruszał lokalnego ładu przestrzennego. W takim przypadku zazwyczaj na podstawie dobrego sąsiedztwa można zbudować podobne obiekty do tych, które już powstały w pobliżu. Nowe mieszkanie Przed zakupem mieszkania warto również sprawdzić koszty jego eksploatacji. Trzeba poznać wysokość opłat związanych z jego utrzymaniem. Jeśli interesujemy się nowym mieszkaniem, należy także zebrać jak najwięcej informacji na temat dewelopera oferującego wybrany lokal. Opinie można znaleźć w internecie i w prasie.

dokończenie na str. 4

R

E

K

L

A

M

A

3


4

KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI

nr 42 (508)/2013

Działka lub mieszkanie dokończenie ze str. 3

Warto również odwiedzić inne inwestycje zrealizowane przez daną firmę, obejrzeć budynki, ocenić jakość ich wykonania. Można również zapytać o zdanie innych klientów, którzy już skorzystali z oferty, sprawdzić czy nie mieli żadnych kłopotów z formalnościami i usterkami budowlanymi. Z rynku wtórnego Kupując mieszkanie na rynku wtórnym również należy poprosić o opinię ewentualnych sąsiadów. Ocenić stan techniczny zarówno mieszkania, jak i całego bloku (instalacji, elewacji i dachu). O planowanych i zrealizowanych remontach można dowiedzieć się w administracji osiedla, spółdzielni lub zarządzie wspólnoty. Stan techniczny budynku ma decydujący wpływ na wysokość opłat za utrzymanie mieszkania. W przyszłości będziemy musieli bowiem partycypować w kosztach ewentualnych remontów. Natomiast w przypadku wadliwej lub przestarzałej instalacji czy braku odpowiedniego ocieplenia opłaty za ogrzewanie będą znacznie wyższe. Radzimy również odwiedzić okolicę zarówno w dzień, jak i późnym wieczorem, żeby się nie okazało, że pod naszymi oknami, lub co gorsze w bloku odbywają się uciążliwe i hałaśliwe spotkania. Jeśli nie możemy wykupić miejsca postojowego dla samochodu, trzeba również zorien-

tować się czy na osiedlu jest parking z odpowiednią liczbą miejsc. Należy również sprawdzić księgę wieczystą, która może być skarbnicą istotnych informacji. Dowiemy się z niej nie tylko o zadłużeniu mieszkania, ewentualnych prawach i roszczeniach innych osób, lecz także o tym czy ktoś wcześniej nie zawarł z właścicielem umowy przedwstępnej. Po zakupie Po zakupie nieruchomości należy sporządzić akt notarialny oraz założyć księgę wieczystą, co również wiąże się z kosztami. W przypadku mieszkania możemy się już wprowadzić lub rozpocząć remont. Natomiast jeśli zdecydowaliśmy się na działkę i planujemy budowę domu, czeka nas sporo formalności. Najpierw należy zwrócić się o pomoc do geodety, który nie tylko musi sporządzić mapę sytuacyjnowysokościową do celów projektowych, lecz także pomoże w przygotowaniu nieruchomości do zabudowy. Często bowiem teren należy wyrównać, odwodnić oraz zniwelować różnice wysokości. Należy to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa sporządzona przez geodetę umożliwi również ubieganie się o przyłączenie mediów, jeśli nasza działka nie jest uzbrojona. Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na budowę jest zapewnienie działce mediów – wodociąg, kanalizacja (jeśli w pobliżu nie ma sieci, trzeba

wybudować szambo, na które również trzeba otrzymać zgodę urzędu) gaz i prąd. Formalności należy załatwiać u dostawców, funkcjonujących na danym terenie, co wiąże się z dość dużymi wydatkami. Przed wbiciem pierwszej łopaty Kiedy uzyskamy już wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy działki, należy zaprojektować wymarzony dom. Można zarówno kupić gotowy projekt, jak i zlecić jego wykonanie architektowi, co będzie nieco droższe. Żeby rozpocząć prace, musimy uzyskać pozwolenie na budowę, które jest najważniejszym dokumentem. W tym celu należy się zwrócić do miejscowego starostwa powiatowego, do wydziału architektoniczno-budowlanego. Do wniosku trzeba dołączyć wszystkie uzyskane wcześniej dokumenty i uzgodnienia - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, cztery egzemplarze projektu domu, wypis z rejestru gruntów i budynków nie tylko dla naszej działki, lecz także dla sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia dotyczące mediów oraz dojazdu do nieruchomości. Do starostwa trzeba dostarczyć także dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Jeśli natomiast działka R

E

K

L

A

M

A

była wcześniej odralniana, do wniosku trzeba załączyć także decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Starostwo zwykle ma 30 dni, żeby rozpatrzyć wniosek. Jeśli natomiast wiąże się to z komplikacjami, procedura może się przedłużyć do 65 dni. Po uzyskaniu pozwolenia należy odczekać 14 dni na jego upra-

womocnienie. W tym czasie od decyzji mogą odwołać się strony postępowania np. sąsiedzi. Następnie możemy zacząć szukać ekipy budowlanej. Przed wbiciem pierwszej łopaty, rozpoczęcie prac trzeba jeszcze zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.


KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI

nr 42 (508)/2013

5

Mieszkania dla młodych

W przyszłym roku zacznie obowiązywać nowy rządowy program, ułatwiający zakup mieszkania „Mieszkanie dla Młodych”, który może spowodować spadek cen nieruchomości. Jednak od stycznia banki mają zaostrzyć kryteria kredytowe. Trudniej będzie uzyskać fundusze na zakup lokalu, co również może mieć wpływ na ceny. Mimo różnych prognoz, koszty zarówno nowych mieszkań, jak i lokali oferowanych na rynku wtórnym, utrzymują się na korzystnym poziomie. Dlatego też większość ekspertów przyznaje, że przełom roku jest dobrym czasem na zakup mieszkania Od stycznia 2014 roku zacznie obowiązywać nowy program rządowy „Mieszkanie dla młodych”. Program jest przeznaczony dla ludzi młodych, którzy chcą zakupić swoje pierwsze mieszkanie i nie są właścicielami lub współwłaścicielami jakiejkolwiek innej nieruchomości. Żeby uzyskać pomoc w ramach programu rządowego, kwota kredytu musi stanowić minimum 50 proc. ceny lokalu. Kredyt musi być udzielony w złotówkach na nie mniej niż 15 lat. W ramach programu dofinansowany może być tylko taki kredyt, który został udzielony wyłącznie na zakup mieszkania. Wsparcie nie może obejmować finansowania zakupu garażu, miejsca postojowego czy pomieszczenia gospodarczego, które są odrębnymi nieruchomościami. Warto dodać, że jeśli osoba lub rodzina ubiegający się o kredyt nie spełniają kryteriów banku, program przewiduje możliwość przystąpienia do kredytu i dotacji członków najbliższej rodziny nabywcy danego mieszkania. Uczestnicy programu będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 10 proc. wartości kredytu. Będzie to jednorazowa pomoc finansowa, wypłacana w chwili zakupu nieruchomości, co ma zwiększyć wkład własny rodziny, a co za tym idzie poprawić zdolności kredytowe i umożliwić zaciągnięcie mniejszej pożyczki. Program będzie skierowany do osób w wieku do 35 lat, zarówno dla rodzin z dziećmi, osób samotnych, jak i rodziców samotnie wychowujących dzieci. Na wyższą dopłatę w wysoR

E

K

kości 15 proc. wartości lokalu mogą liczyć rodziny z dziećmi. Program przewiduje również dodatkową pomoc dla rodzin wielodzietnych (powyżej trojga), które będą mogły ubiegać się o dodatkową, 5-procentową dotację. Nawet jeśli trzecie dziecko urodzi się w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania. Dzięki dotacji będzie można zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym, którego powierzchnia nie przekroczy 75 m kw. Jednak suma dotacji będzie obliczona jedynie do 50 m kw. w przypadku rodzin i 30 m kw. dla osób samotnych. Finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” będzie udzielał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. Wnioski należy składać za pośrednictwem wybranego banku lub innej instytucji udzielającej kredyt do Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2018 roku. Wartość lokalu, którego zakup będzie mógł uzyskać dofinansowanie, nie może przekroczyć kwoty wskaźnika określonego dla danej lokalizacji - iloczynu współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w danym regionie. Wysokość tego wskaźnika dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m.st. Warszawy, w pierwszym kwartale przyszłego roku została ustalona na 3203 zł (brutto). Natomiast dla Warszawy L

A

M

A

na 5258 zł (brutto). Biorąc więc pod uwagę średnie ceny mieszkań w podwarszawskich powiatach, które wahają się między 5 a 6 tys. zł/m kw. w tym regionie będzie trudno znaleźć lokal odpowiadający tym kryteriom. Jednak eksperci prognozują, że wielu deweloperów, chcąc poprawić sprzedaż mieszkań, obniży ceny i dostosuje je do wymogów programu. Analitycy rynku nieruchomości bardzo różnie oceniają możliwy wpływ nowego programu na ceny nieruchomości, niektórzy uważają również, że należy spodziewać się podwyżki. Ceny mieszkań mogą zacząć rosnąć już pod koniec tego roku, ponieważ wiele rodzin będzie chciało skorzystać z obecnych warunków kredytowych, które od stycznia 2014 roku będą za-

ostrzone. Banki będą bowiem wymagały wkładu własnego. Tylko do końca roku będzie możliwość zaciągnięcia kredytu na 100 proc. wartości mieszkania. Od stycznia osoba starająca się o kredyt hipoteczny będzie musiała wyłożyć z własnych oszczędności co najmniej 5 proc. wartości nieruchomości. W 2015 roku wysokość preferowanego przez banki wkładu własnego wzrośnie do 10 proc., a w 2016 roku ma wynieść 15 proc., by do 2017 uplasować się na poziomie 20 proc. Tak duży wkład własny może znaczR

E

K

L

A

M

A

nie utrudnić zaciągnięcie kredytu, a co za tym idzie zniweczyć marzenia wielu rodzin o własnym „M”. Co prawda będzie można z bankiem wynegocjować niższy wkład własny, ale wtedy będzie trzeba więcej zainwestować w ubezpieczenie kredytu. Ponadto od przyszłego roku banki właściwie przestaną oferować hipotecznych kredytów walutowych, a pożyczki będą udzielana na maksymalnie 35 lat, co również ograniczy możliwości wielu rodzin.

Grzegorz Traczyk


6

KURIER POŁUDNIOWY

PRZEGLĄD OFERT DEWELOPERÓW Z POWIATÓW PODWARSZAWSKICH

R

E

K

L

A

nr 42 (508)/2013

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 42 (508)/2013/W1

Jak toast, to tylko szampanem

Toast za pomyślność w nadchodzącym Nowym Roku w dobrym tonie jest wznosić szampanem, wytwornym trunkiem, idealnie pasującym do tego wyjątkowego wieczoru Szampan to trunek powszechnie kojarzony ze świętowaniem i luksusem. Tym głównie różni się od win musujących, że jest produkowany metodą tradycyjną (fermentacja rozpoczyna się jesienią) w zarezerwowanym dla niego regionie, czyli francuskiej Szampanii (obszar obejmujący około 30 tys. ha). Nazwa Szampan została zastrzeżona przez producentów w 1911 roku. Inne francuskie wina musujące produkowane metodą szampańską nazywają się „mousseux”. Szampana produkuje się bez sztucznego nasycania go dwutlenkiem węgla (słynne bąbelki), który tworzy się na skutek naturalnego dojrzewania młodego, nie do końca przefermentowanego (podwójna fermentacja moszczu) wina w butelkach. Trunek z bogatą historią Pierwsze krzewy winorośli posadzili w Szampanii Rzymianie. Określenie „wino szampańskie” narodziło się za panowania Henryka IV. Od XVII wieku wina z Szampanii zaczęły cieszyć się coraz większym uznaniem nie tylko we Francji, ale także w Anglii. Metody wytwarzania i przechowywania szampana zrewolucjonizował mnich Dom Perignon, który zmienił nieco mieszankę winogron wykorzystywanych do jego produkcji, co przyczyniło się do uszlachetnienia trunku oraz wprowadził dębowe korki, przywiązywane do butelki włóknem konopnym. Międzynarodowe uznanie szampan zaczął zdobywać od początku XVIII wieku dzięki intensywnym zabiegom promocyjnym właścicieli „domów szampana”. Dziś najpopularniejsze domy produkujące szampana to: Bollinger, Krug, Moet&Chandon. Klasyczna butelka szampana ma pojemność 0,75 l i jest

wykonana z nieco grubszego niż w przypadku win tradycyjnych szkła (musi wytrzymać ciśnienie 6 atmosfer). Każdego roku w Szampanii produkuje się około 250 mln butelek szampana. Ze względu na zawartość cukru, szampany dzielimy na surowe (brut) – stanowią około 80-85 proc. wszystkich trafiających do sprzedaży szampanów, wytrawne (sec) lub półwytrawne (demi-sec). Szampana możemy serwować w postaci aperitifu, ale także podawać go do przystawek, dań głównych oraz deserów. W Sylwestra można pomyśleć także o kolorowych drinkach z szampanem. Najpopularniejsze to Mimosa, Kir Royal, Golden Lady, Bellini. Przepisy na nie można znaleźć w internecie. Jak podawać szampana Szampana należy podawać w wysokich wąskich kieliszkach, ponieważ dłużej zatrzymują one bąbelki i aromat. Napełniamy je do połowy, maksymalnie do 2/3. Przed otwarciem butelkę odchylamy pod kątem 45 stopni, odrywamy górną część folii i zdejmujemy druciany koszyR

EK

L

A

M

A

czek, podtrzymując palcem korek. Delikatnie ruszamy korkiem, a gdy zacznie się unosić, powoli go wykręcamy. Uwaga: strzelanie korkiem od szampana jest w złym tonie. Podczas nalewania szyjka butelki nie może dotykać brzegu kieliszka. Szampan powinien być odpowiednio schłodzony. Zwykle serwuje się go w temperaturze 6-8 stopni C w specjalnym wiaderku, na dnie którego powinno być kilkanaście kostek lodu. Bardziej dojrzałe (starsze) i słodsze szampany mogą być podawane nieco cieplejsze (14-15 stopni C). Uwaga: nigdy nie wkładamy szampana do zamrażalnika. Spory wydatek Obecnie wiele dobrych sklepów z winami ma w swojej ofercie gatunkowe szampany. Ich ceny zaczynają się już od 120 zł za butelkę. Każdy z nich smakuje inaczej, każdego też do czego innego powinno się podawać. Mają jednak jedną cechę wspólną: każdym można znakomicie świętować nadejście Nowego Roku!


X AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 42 (508)/2013/W1

Miziołki w jedynce

Święto seniorów

KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 7 listopada Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej PIASECZNO W sobotę, 9 listopada swoje święto obchodzili seniorzy odwiedziła Joanna Olech – jedna z najpopularniejszych pisarek i ilustratorek książek zrzeszeni przy lokalnym kole Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży. Jest autorką wielokrotnie nagradzanego bestsellera „Dynastia Miziołków”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI Wcześniej Zespół Szkół nr 1 odwiedzili już m.in. znani autorzy książek dla dzieci i młodzieży Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Wanda Chotomska i Grzegorz Kasdepke. Teraz do grona pisarzy dołączyła Joanna Olech. Podczas spotkania pisarka bardzo szybko zjednała sobie sympatię dzieci, w dowcipny i pouczający sposób opowiadając o swoim życiu i książkach. Opowiedziała dzieciom o tym, jak została pisarką, zaprezentowała napisane i zilustrowane przez siebie książki, przeczytała fragmenty niezwykle popularnej książki pt. „Dynastia Miziołków”, za którą w 1995 r. dostała wyróżnienie w konkursie na Dziecięcy Bestseller Roku oraz Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, a następnie „Pompona w rodzinie Fisiów”. Autorka przygotowała dla dzieci również krótkie konkursy związane z książkami jej autorstwa. Dzieci odgadywały zagadki, charakteryzowały postaci z książek, a nawet wymyślały zabawne historyjki, które Joanna Olech „na żywo” ilustrowała. Pisarka zachęcała swoich czytelników do twórczych prób i udziału w konkursach literackich, gdyż, jak podkreślała, pisarzem może zostać każdy niezależnie od wykonywanego zawodu. Kacper Oleksiak zyskał

Uczniowie wymyślali zabawne historyjki, które „na żywo” ilustrowała Joanna Olech, autorka książek dla dzieci i młodzieży uznanie pisarki i kolegów za wielkie podobieństwo do Miziołka. Na zakończenie Joanna Olech usłyszała utwór napisany przez Tosię Dobrowolską z klasy VIb. Pisarka była zachwycona, ponieważ był to pierwszy wiersz napisany na jej cześć. Wielką niespodzianką i pamiątką dla

uczestników spotkania były dedykacje i autografy w książkach lub na specjalnie przygotowanych kartkach z miziołkową i smoczą pieczęcią. Na zakończenie dzieci, nauczyciele i dyrekcja szkoły podziękowali pisarce za wizytę.

Grzegorz Traczyk R

EK

L

A

M

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Obchody zorganizowane zostały w budynku OSP w Złotokłosie przez Miejsko-Gminny Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Piasecznie, przy wsparciu Zespołu Śpiewaczego „Kłosowianki” działającego pod szyldem Centrum Kultury. Ciepłe słowa do seniorów skierowali m.in. burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis oraz starosta Jan Dąbek. Życzenia złożył też ks. Kacper Kisieliński, proboszcz parafii w Złotokłosie. Niezwykle wzruszającym momentem Dnia Seniora było wyróżnienie osób mających ponad 80 lat. Burmistrz obdarował seniorów pamiątkowymi dyplomami oraz praktycznymi upominkami, natomiast róże w imieniu Centrum Kultury wręczała Kierowniczka Klubów Kultury, Zdzisława Stenrzycka. Tradycyjnie też nie zapomniano o solenizantach, którzy niedawno obchodzili imieniny. Każdy z nich otrzymał woreczek ze słodkościami. Piękny jubileusz tego dnia obchodziły również dwie członkinie zespołu „Kłosowianki”, śpiewające w tej formacji od momentu jej powstania. Halinie Wojdzie i jej mężowi Kazimierzowi minęło w tym roku 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, zaś Teresie Romanowskiej z mężem Stanisławem – 25 lat. Z tej okazji małżeństwa otrzymały wazony opatrzone grawerowanymi tabliczkami pamiątkowymi. Miłym akcentem uroczystości było również uhonorowanie Brązową Odznaką Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej dwóch członków lokalnego koła Antoniego Wąsika i Marka Stępnia. Odznaka została przyznana za aktywność na rzecz osób starszych.

TW/inf.


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 42 (508)/2013/W1

Niech nam żyją 100 lat!

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej siedmiu parom przyznano medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Burmistrz Zdzisław Lis życzył jubilatom kolejnych 50 lat spędzonych razem

Pary, które pozostają w związku małżeńskim nie krócej niż 50 lat, odebrały z rąk burmistrza Zdzisława Lisa medale za długoletnie pożycie małżeńskie, które są przyznawane w imieniu prezydenta RP. Czcigodni jubilaci otrzymali także pamiątkowe dyplomy, legitymacje, kosze delikatesowe ze smakołykami oraz bukiety pięknych róż. Zdzisław Lis pogratulował jubilatom tak długiego okresu pożycia małżeńskiego. - Wielu z was tak młodo wygląda, nie chce się wierzyć, że spędziliście ze sobą już pół wieku – mówił. - Ży-

czę wam kolejnych 50 lat spędzonych razem. Życzenia jubilatom przekazał także przewodniczący rady miejskiej, Piotr Obłoza. Przypomnijmy. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nie są przyznawane automatycznie przez urząd gminy, lecz na wniosek zainteresowanych osób. Najpierw należy złożyć stosowne podanie do urzędu stanu cywilnego. Następnie wniosek trafia do kancelarii prezydenta RP, która przygotowuje medale, dyplomy i legitymacje oraz przesyła je do urzędu gminy. Procedura przyznawaR

EK

L

A

M

A

nia medali za długoletnie pożycie małżeńskie trwa około sześciu miesięcy.

Tomasz Wojciuk Pary uhonorowane medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 1. Anna i Tadeusz Dziełak 2. Maria i Czesław Gruszka 3. Ela i Andrzej Kubasiewicz 4. Wanda i Aleksander Pudzianowscy 5. Halina i Kazimierz Wojda 6. Halina i Jerzy Żebrowscy 7. Wiesława i Stanisław Rybiccy


XII AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 42 (508)/2013/W1

Pierwsze Kontakty

URODZENI W PIASECZNIE fot. Marcin Otulak

PIASECZNO W piątek, 25 października w Domu Kultury w Piasecznie zainaugurowana została nowa impreza cykliczna. Kontakt stawia sobie za cel promowanie lokalnej twórczości. Dzięki imprezie muzycy z terenu powiatu piaseczyńskiego będą mieć okazję na zaprezentowanie się szerszej publiczności. Na pierwszy ogień poszły zespoły Refluks, Delirium i Enemy of I

Pierwszy, jako support, zagrał zespół Reflux, który wykonał cztery utwory bez wokalisty, gdyż grupa ciągle pracuje jeszcze nad tekstami do swoich kompozycji. Następnie zaprezentował się eklektyczny projekt Delirium. Występ ten był jednocześnie pożegnalnym koncertem perkusisty Tomasza Zarębskiego. Na zakończenie zagrał Enemy of I - eksperymentalny zespół metalowy złożony z muzyków mieszkających w Warszawie i okolicach (klawiszowiec i perkusista mieszkają w Piasecznie). - Generalnie fajnie, że jest taka nowa impreza – mówi Maksymilian Wiernicki, muzyk grający w Reflux i Delirium – Szkoda tylko, że na koncerty przyszło niewielu ludzi. Może impreza jest jeszcze za słabo rozpromowana? Kolejny „Kontakt”, który odbył się 15 listopada, zgromadził już jednak większą publiczność. Organizatorzy zadbali przy tym o odpowiednie stopniowanie napięcia. Od nastrojowego i instrumentalnego występu Those Who Dream By Day, poprzez bardziej dynamiczny Salvator Elvis, aż po pełen rockowej energii Westwood. Następna impreza z cyklu zaplanowana jest na piątek, 13 grudnia. Ze specjalnym, inspirowanym wydarzeniami stanu wojennego, koncertem zaprezentuje się, między innymi, grupa Jazda na kocie.

Grzegorz Tylec R

EK

L

A

M

A

Gaja Kucharska 07.11.2013, 3740g, 57cm

Amelia Kamińska 06.11.2013, 4180g, 58cm

Filip Sitarz 10.11.2013, 3440g, 57cm

Zuzia Żaczek 16.10.2013, 3540g, 58cm

Alicja Róża Maj 02.11.2013, 3400g, 54cm

Hanna Krawczak 03.11.2013, 3900g, 56cm

Klaudia Umiastowska 03.11.2013, 3700g,58cm

Nikola 30.10.2013, 2960g, 52cm

Wiktoria Gawłowska 30.10.2013, 2420g, 49cm

Na pierwszym koncercie w ramach nowej imprezy zagrał zespół Delirium R

EK

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 42 (508)/2013/W1

Domagają się nowego wariantu obwodnicy

AKTUALNOŚCI

XIII

KONSTANCIN-JEZIORNA We wtorek, 19 listopada w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii. „Bezsens, dziadostwo, lekceważenie i robienie ludzi w konia” - tak mieszkańcy ocenili wstępny projekt przebiegu obwodnicy, przedstawiony przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i projektantów z firmy Mosty Katowice. Główne zastrzeżenia mieszkańców i samorządowców dotyczyły braku alternatywnego przebiegu obwodnicy w rejonie Parceli i Cieciszewa Grzegorz Traczyk Mieszkańcy gminy KonstancinJeziorna poznali wstępny przebieg obwodnicy miasta. Konsultacje społeczne dotyczące planowanej inwestycji przeprowadził Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich wraz z przedstawicielami firmy projektowej Mosty Katowice. Nowy-stary przebieg Niestety, wbrew oczekiwaniom mieszkańców i samorządowców przygotowany projekt jest niemal identyczny z tym, który opracowała poprzednia firma – pokrywa się z oprotestowanym korytarzem zarezerwowanym pod budowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez radnych w 2006 roku. Poprzednia procedura wskutek protestów skończyła się niepowodzeniem i MZDW postanowił zacząć wszystko od nowa. Projekt obwodnicy, która ma mieć 19,75 km, na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ma de facto tylko jeden wariant (formalnie są dwa, ale pokrywają się ze sobą). Zacznie się w Powsinie na wysokości ul. Przyczółkowej i od wschodu ominie Konstancin-Jeziornę, przebiegając przez Okrzeszyn, Bielawę, pola między Mirkowem a Habdzinem, Obory, Parcelę, Cieciszew, Dębówkę i Kawęczyn. Na południu obwodnica ma być połączona z drogą krajową nr 50 lub planowaną obwodnicą Góry Kalwarii (droga krajowa nr 79). Wraz z budową trasy, na której w gminie ma być tylko pięć skrzyżowań, ma powstać sieć dróg dojazdowych.

Punkt zapalny Najwięcej kontrowersji wzbudza fragment obwodnicy, przebiegający przez Parcelę (planowane skrzyżowanie przy ul. Podlaskiej i Grzybowskiej obok gospodarstwa SGGW) i Cieciszew. Mieszkańcy obawiają się, że budowa trasy całkowicie zniszczy im życie.

19,75 km

ma mieć planowana obwodnica Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii - W najbardziej spornym rejonie Cieciszewa i Parceli mamy propozycję odsunięcia trasy od Pomnika Powstańców Styczniowych tak, by był zapewniony swobodny dojazd zarówno do mogiły, jak i do okolicznych domostw – mówił podczas prezentacji Marcin Sucheta, przedstawiciel spółki Mosty Katowice. - Zapewniam, że ta inwestycja nie będzie rozcinała tego terenu na dwie części. Poprzez skrzyżowanie będzie zapewniona swobodna komunikacja między oboma częściami miejscowości, znajdujących się po dwóch stronach trasy – przekonywał Marcin Sucheta. To jednak nie satysfakcjonuje mieszkańców. - Nie wzięto pod uwagę naszych wniosków – mówił Robert Bryzek, sołtys Parceli. - Zostaliśmy całkowicie zlekceważeni. Warianty się pokrywają, to jest bez sensu – dodał sołtys. - To robienie ludzi w konia. Czy ta obwodnica jest dla urzędników czy dla mieszkańców – wtórowali mu inni uczestnicy spotkania.

Samorząd murem za Parcelą i Cieciszewem Mieszkańców poparli również przedstawiciele samorządu. - wicemarszałek Strzałkowski zapewniał, że to nowe rozdanie i roztaczał przed nami wizję zupełnie nowego przebiegu – mówił Andrzej Cieślawski, przewodniczący rady miejskiej. - Teraz przychodzą państwo do nas z jednym, oprotestowanym wariantem, pokrywającym się z korytarzem zarezerwowanym w planie, żebyśmy to my wzięli na siebie odpowiedzialność – dodał przewodniczący. Przedstawiciele MZDW odpierali zarzuty. - Chcąc uszanować własność prywatną, założyliśmy poprowadzenie trasy w korytarzu zarezerwowanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który uznaliśmy za wyraz oczekiwań mieszkańców – mówił Mariusz Kozera, zastępca dyrektora ds. inwestycji MZDW. - Jeśli jednak są państwo innego zdania, na etapie postępowania środowiskowego przy odpowiedniej argumentacji jest szansa na zmianę przebiegu, jeśli inne rozwiązanie okaże się lepsze dla ludzi – dodał urzędnik. - Jeśli mieszkańcy będą protestować, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyda decyzji i wrócimy do punktu wyjścia. Może więc warto teraz pochylić się nad tym, żeby drugi wariant uwzględniał alternatywny przebieg obwodnicy. Apeluję o projekt ominięcia Parceli i Cieciszewa – naR

EK

L

A

M

A

Nowego wariantu przebiegu planowanej obwodnicy domagał się m.in. Robert Bryzek, sołtys Parceli mawiał burmistrz Kazimierz Jańczuk. W odpowiedzi Mariusz Kozera wytknął samorządowcom, że mimo protestów mieszkańców, nie zrobili nic, by zmienić plan. Dodał również, że nie ma idealnego rozwiązania. - Teraz protestują mieszkańcy Parceli i Cieciszewa. Jeśli zaproponujemy inny przebieg, zaczną protestować mieszkańcy Dębówki lub innych miejscowości. To państwo powinni wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie – przekonywał Mariusz Kozera. Długa, droga do drogi Nie zabrakło także pytań o przybliżony termin budowy nowej drogi. Niestety, przedstawiciele MZDW nie potrafili na nie odpowiedzieć. Jak wiadomo obwodnica nie zmieściła się w finansowych planach rządu na lata 2014-2020. Jednak urzędnicy MZDW chcieliby do końca przyszłego roku uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, by jak naj-

szybciej móc ubiegać się o dofinansowanie unijne na budowę. Koszty inwestycji mogą wynieść nawet ok. 1 mld złotych i tak na prawdę nie wiadomo, kiedy samorząd województwa zbierze taką kwotę. Teraz przed projektantami kolejny krok - prace nad tzw. oceną oddziaływania na środowisko, w ramach której zostanie przeprowadzona m.in. analiza akustyczna. Od jej wyników zależeć będzie, czy i gdzie na planowanej trasie zostaną zamontowane ekrany dźwiękochłonne. Mieszkańcy, którzy nie uczestniczyli we wtorkowych konsultacjach, swoje uwagi i wnioski do projektu obwodnicy mogą składać w formie pisemnej. MZDW będzie przyjmował je do 4 grudnia. Po przeanalizowaniu opinii mieszkańców do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na tym etapie mieszkańcy również będą mogli zgłaszać swoje zastrzeżenia.


XIV AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 42 (508)/2013/W1

Nielegalne składowisko odpadków?

KONSTANCIN-JEZIORNA Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, znajdujący się na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej działa bez pozwolenia. Starostwo powiatowe stwierdziło, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na tym terenie tego typu działalności

Mieszkańcy cały czas mogą przewozić posegregowane odpadki do punktu przy ul. Słowiczej Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadków, którego utworzenie przez gminę wymusiła nowa ustawa śmieciowa, został otwarty w lipcu, nim operator, firma Lekaro, wystąpiła do starostwa o pozwolenie na jego prowadzenie. Po sprawdzeniu zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego starostwo wydało odmowną decyzję, ponieważ, zdaniem powiatowych urzędników, na tym terenie nie można prowadzić tego typu działalności. Mimo że w myśl przepisów funkcjonowanie PSZOK-u jest nielegalne, składowisko nadal działa i mieszkańcy mogą przywozić odpadki na ul. Słowiczą. - Nic się nie zmieniło. Każdy mieszkaniec, który złożył deklarację śmieciową może w tym miejscu - tak jak dotychczas - oddać posegregowane odpady komunalne – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk. - Decyzja starosty nie jest prawomocna, zostało złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i nie widzę powodów, by przed jego rozstrzygnięciem punkt został zamknięty – dodaje burmistrz. Kazimierz Jańczuk podkreśla, że baza ZGK istnieje od wielu lat i zawsze była wykorzystywana na tego typu działalność. Mimo że nie do końca zgadza się z interpretacją zapisów miejscowego planu przez powiatowych urzędników, przyznaje, że samorząd gminy musi rozwiązać problem. - Już przygotowaliśmy projekt uchwały rozpoczęcia zmiany miejscowego planu, który będzie przedłożony radzie miejskiej na najbliższej sesji. Do czasu zakończenia procedury będziemy się starali również znaleźć inne miejsce w naszej gminie, do którego można byłoby przenieść PSZOK – dodaje burmistrz. Obecnie zakwestionowany punkt prowadzi ZGK. Gminie grożą wysokie kary finansowe, które może na nią nałożyć Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który w tej sprawie prowadzi postępowanie kontrolne.

Grzegorz Traczyk O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

E

I edycja Katolickiej Szkoły pod Żaglami

PIASECZNO Od listopada wystartowała I edycja Katolickiej Szkoły pod Żaglami „Wypłyń na głębię” dla młodzieży gimnazjalnej z dedykowanych szkół oraz parafii powiatu piaseczyńskiego. Celem organizatorów jest zachęcenie młodzieży do pracy społecznej w wolontariacie przez cały przyszły rok. Taka aktywność będzie biletem wstępu na pokład żaglowca STS Pogoria, którym młodzież może opłynąć Europę w maju 2015 roku Mottem I edycji Katolickiej Szkoły pod Żaglami jest hasło „Zanim zrobisz coś dla siebie, zrób coś dla innych”. Inicjatywa powstała we wrześniu 2013 roku w zaciszu plebanii parafii św. Rocha w Jazgarzewie. Ks. proboszcz Wiesław Zaręba zorganizował spotkanie dla ludzi zaangażowanych w życie parafii i postawił pytanie: - Co zrobić, by ożywić lokalną społeczność, nie tylko w aspekcie duchowym, ale też i społecznym w duchu Nowej Ewangelizacji? Propozycji było wiele, ale jedna z nich zdziwiła wszystkich. - Zorganizujmy Katolicką Szkołę pod Żaglami, gdzie młodzież będzie miała okazję przeżyć przygodę życia, spotkać drugiego człowieka i zmierzyć się z własnymi słabościami oraz poznać swoje mocne strony. Rozwijać się fizycznie i duchowo – zaproponował Marcin K luczyk. Zapadła cisza i do każdego z wolna zaczęło docierać znaczenie takiego projektu. Pomysł przypadł do gustu zarówno młodszym, jak i starszym uczestnikom spotkania. Od pomysłu do decyzji, że warto podjąć się realizacji takiego przed-

sięwzięcia, minęło około tygodnia. W tym czasie udało się nawiązać współpracę z armatorem żaglowca. Wybór padł na STS Pogoria. Jest to żaglowiec typu barkentyna, który od wielu lat jest wykorzystywany do realizacji Szkół pod Żaglami. Następne wydarzenia potoczyły się lawinowo. Organizatorzy pozyskali patronaty honorowe Starosty Powiatu Piaseczyńskiego Jana Dąbka, Burmistrza Gminy Piaseczno Zdzisława Lisa, Wójta Gminy Prażmów Grzegorza Pruszczyka oraz ks. Kard. Kazimierza Nycza – Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Wszystkim pomysł przypadł do gustu i nie mieli chwili wątpliwości, by zaangażować się w pomoc przy jego realizacji. Do programu I edycji Katolickiej Szkoły pod Żaglami wytypowane zostały szkoły i parafie w dużej mierze leżące na terenach wiejskich. Są nimi gimnazja: Uwieliny, Prażmów, Złotokłos, Jazgarzew, Zalesie Górne, Gołków-Piaseczno, oraz parafie w Prażmowie, Złotokłosie, Zalesiu Górnym, Zalesiu Dolnym, Kamionce oraz Jazgarzewie. Szczególnymi uczestnikami rejsu będą wytypowani uczniowie Zespołu O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

E

Szkół Specjalnych w Łbiskach. Organizatorom zależy na tym, by po okresie wolontariatu w 2014 roku, młodzież nie zapominała o osobach potrzebujących pomocy. Nabór chętnej młodzieży trwa do dnia 31 grudnia 2013 roku. Na rok 2014 zaplanowano już harmonogram wydarzeń – zarówno tych duchowych – comiesięczne msze święte - jak i organizacyjnych – spotkanie z kapitanem Adamem Buszem oraz rozrywkowych – Letnie Boże Granie oraz szanty w plenerze. Wszystkie nadchodzące wydarzenia w roku 2014 mają sprawić, by młodzież przeżyła niezapomniane chwile oraz zawalczyła o nagrodę, jaką jest miesięczny rejs wokół Europy w ramach Katolickiej Szkoły pod Żaglami. Jeżeli jesteś ze szkół w programie lub parafii w programie, zgłaszaj się już dzisiaj i nie czekaj, by okazja nie przeszła Ci koło nosa! Wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych www.kspz.org.pl. Kontakt z organizatorami: biuro@kspz.org.pl

AB/inf


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

XV

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 42 (508)/2013/W1

Derbowa sobota Nerwówka na własne życzenie PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, KS KONSTANCIN – PERŁA ZŁOTOKŁOS 3:0, LAURA CHYLICE – JEDNOŚĆ ŻABIENIEC 0:0, KOSA KONSTANCIN – KORONA GÓRA KALWARIA 1:3 W związku z problemami ze wznowieniem rundy wiosennej w poprzednim sezonie z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej podjął decyzję o rozegraniu jednej kolejki zmagań rewanżowych awansem. Jak to zwykle bywa w przypadku spotkań derbowych, nie zabrakło emocji i było wszystkiego po trochu: raz wygrali gospodarze, raz goście, a raz doszło do podziału punktów

Klasyczny hat-trick „Kościana” Po zwycięstwie Perły Złotokłos na boisku ówczesnego lidera z Chylic mecz z aspirującym do awansu do czwartej ligi KS Konstancin zapowiadał się szczególnie interesująco. Piłkarze z Konstancina mieli ostatnio problemy z wygranymi u siebie w Oborach (remisy po 3:3 z Błonianką Błonie i Koroną Góra Kalwaria), ale tym razem, chcąc poważnie myśleć o promocji o klasę wyżej, musieli sięgnąć po trzy punkty. Od samego początku przewaga gospodarzy nie podlegała dyskusji, którzy w spotkanie weszli z dużym animuszem. Perła natomiast zagrała swój najgorszy mecz od dłuższego czasu, nie stwarzając większego zagrożenia pod bramką KS, a sama popełniając proste błędy w defensywie. Wykorzystał to bezwzględnie bohater spotkania Patryk Kościanek, który strzelił trzy bramki w pierwszej połowie (w 19, 42 i 45. minucie meczu), kompletując tym samym klasyczny hat-trick. W drugiej połowie bramki już nie padły i tym samym pewna i w pełni zasłużona wygrana piłkarzy z Konstancina stała się faktem. Dla Perły byłoby z kolei zdecydowanie lepiej gdyby ligowe granie zakończyło się tydzień wcześniej. Nam strzelać nie kazano Kibice w Chylicach nie obejrzeli tym razem ani jednego trafienia. Jedność przyjechała bowiem „na Laurę” z jednym podstawowym celem – nie stracić gola i to zadanie udało im się zrealizować. Na niewielkim boisku w Chylicach trudno było rozwinąć skrzydła gospodarzom grającym przeciwko skomasowanej obronie gości. Najbliżej pokonania bramkarza Jedności był Piotr Madetko, który w pierwszej połowie zdołał urwać się żabienieckim defensorom, ale w sytuacji sam na sam uderzył piłką w słupek. Po rzucie rożnym Rafał Michalski nie trafił głową w światło bramki, a strzał z rzutu wolnego Łukasza Mani odbił bramkarz. Jedność tylko ograniczała się do kontrataków, ale jeden z nich, przy odrobinie szczęścia, mógł zakończyć się golem. W tej sytuacji Maks Litka był jednak na posterunku. Remis w Chylicach z pewnością bardziej ucieszył walczących o utrzymanie przyjezdnych. Korona Kosie nie leży Choć patrząc na pozycje w tabeli obu zespołów, wydawało się, że w meczu Kosy Konstancin z Koroną Góra Kalwaria to gospodarze będą faworytami, to jednak nie udało im się tego dnia zrewanżować za porażkę (2:0) z podopiecznymi Jacka Kasztankiewicza na inaugurację rozgrywek. Większe emocje zaczęły się w drugiej połowie. W 60. minucie Artur Korczak wykorzystał zamieszanie pod bramką Korony i umieścił piłkę w siatce. Piłkarze z Góry Kalwarii, nie po raz pierwszy w tym sezonie, pokazali jednak charakter i błyskawicznie zdołali odpowiedzieć gospodarzom. Zaraz po wznowieniu gry sytuacyjnie uderzył futbolówkę głową Tomasz Folwarski i było 1:1. Następnie goście poszli za ciosem. Dziesięć minut później ładnym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Maciej Wesołowski i było już 1:2, a w 84. minucie sędzia podyktował rzut karny za faul na Folwarskim. Jedenastkę zamienił na gola najlepszy strzelec Korony Mikołaj Nojek, dla którego było to już 13 trafienie w tych rozgrywkach.

Grzegorz Tylec

KOSZYKÓWKA, II LIGA, KS PIASECZNO – ASZ AWF KRAKÓW 83:79 Po wyjazdowym zwycięstwie w Warce (82:79), koszykarze z Piaseczna chcieli podtrzymać zwycięską passę w meczu u siebie. Po pierwszej połowie wydawało się, że z pokonaniem przyjezdnych nie będzie tego dnia większych problemów, ale krakowianie pokazali charakter, dzięki czemu niemalże do ostatnich minut ważyły się losy spotkania jednym punktem (61:60). Nieco oddechu dało jeszcze trafienie trzypunktowe Łukasza Zajączkowskiego, ale w ostatniej części gry mecz wciąż był na styku. Na szczęście na dwie minuty przed końcem trafił za dwa Łęczycki (83:77) i choć było to już ostatnie tego dnia punkty gospodarzy, wystarczyło to do odniesienia zwycięstwa, bo goście zdołali już tylko raz trafić do kosza. Końcówka była mimo wszystko nerwowa i trudno było się oprzeć wrażeniu, że zawodnicy KS dopuścili do niej niejako na własne życzenie. Kolejne ligowe spotkanie KS Piaseczno rozegra w najbliższą sobotę na wyjeździe z zespołem KS Księżak Łowicz.

Piasecznianie rozpoczęli mecz zgodnie z planem, szybko wypracowując sobie dwucyfrowe prowadzenie i konsekwentnie powiększając przewagę. Dobrze radzili sobie z ry walami zwłaszcza Sebastian Okoła i Tomasz Wójcikowski, którzy zaliczyli po kilka skutecznych akcji. Słabszy dzień miał z kolei Patryk Andres, który – choć walczył na tablicach – w całym spotkaniu zaliczył tylko jedną punktową akcję. Prowadzenie do przerw y (46:32) było w pełni zasłużone i nic nie wskazy wało na to, że może być zagrożone. Po zmianie stron trafił na początku dwukrotnie Arkadiusz Łęczycki (51:32), po czym... Piaseczno stanęło i zaczęli grać goście, którzy na 30 sekund przed końcem kwarty przegrywali już tylko Tabela grupy C II ligi

1 SKK Siedlce 2 UMKS Kielce 3 KS Księżak Łowicz 4 AZS AGH Alstom Krak ów 5 MKS Skierniewice 6 Rosa II Radom 7 KS Piaseczno 8 BKS Tur Bielsk Podlaski 9 KS Pułaski Warka 10 TS Wisła Kraków 11 AZS AWF ggmedia.pl Kraków 12 Sokół Ostrów Mazowiecka

13 12 12 2 12 11 11 10 9 9 8 7

Grzegorz Tylec

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 - 1 5 - 2 5 - 2 5 - 2 5 - 2 4 - 3 4 - 3 3 - 4 2 - 5 2 - 5 1 - 6 0 - 7

4 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 1 4 - 0 3 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 3 1 - 2 0 - 3

2 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2 2 - 2 0 - 3 1 - 3 1 - 2 0 - 4 0 - 4

614 - 479 543 - 458 552 - 486 535 - 473 560 - 549 515 - 437 572 - 565 531 - 548 517 - 534 518 - 612 483 - 520 396 - 675

1.2818 1.1856 1.1358 1.1311 1.02 1.1785 1.0124 0.969 0.9682 0.8464 0.9288 0.5867

Przeżyliśmy najcięższy okres Z trenerem KS Piaseczno Todorem Mollovem rozmawia Grzegorz Tylec

Jak oceniłby pan spotkanie z AZS AWF Kraków? Dla mnie najważniejsze jest zwycięstwo. Nie oczekuję jeszcze od tego zespołu równej gry, bo w każdym meczu gramy, póki co, w innym składzie. Są kontuzje, sprawy zawodowe różnych zawodników i w ciągu dwóch miesięcy nie jest łatwo stworzyć z nowych ludzi zespół. Na razie mamy jednak coraz pewniejszą pozycję w tabeli i morale zespołu rośnie. Przeżyliśmy najcięższy okres z kontuzjami i krótką ławką.

Zagrał bardzo dobre spotkanie, tylko on jeszcze nie jest przygotowany po chorobie na 40 minut walki na parkiecie. Musi mieć zmiennika, którego, wobec absencji Rafała Pietrzaka i Wojciecha Bocianowskiego, w tym meczu brakowało. Testujemy właśnie nowego zawodnika, który być może do nas dołączy. Na meczu byli dziś przedstawiciele gminy Lesznowola na czele z panią wójt Marią Jolantą BatyckąWąsik... To dla mnie bardzo istotne, że pani wójt była dziś na meczu i zobaczyła jak to wygląda. Oznacza to, że najprawdopodobniej

Szczególnie dobre zawody zagrał w niedzielę Sebastian Okoła (21 punktów, 11 zbiórek)

nie zostawi nas i będzie nam pomagała. Jeśli taka poważna osoba i gmina deklarują pomoc, budują halę w Mysiadle, to znaczy, że przed nami, mając na myśli powiat piaseczyński, jest jakaś przyszłość. Niestety arogancja władzy w Piasecznie jest nadal ogromna. Wciąż są problemy z treningami i terminami rozgrywania meczów? Możemy grać i trenować wtedy, kiedy panowie z MUKS nam zezwolą. Nie wiemy nigdy kiedy będziemy mogli grać. Godziny są zarezerwowane dla trzeciej ligi i młodzieży, a druga liga zatyka

dziury. Nawet kiedy przekładają swoje mecze i jest wolny termin to nas o tym nie informują. Wszędzie jest tak, że starsze ligi mają pierwszeństwo, a młodsze zespoły grają przed starszymi, a u nas jest od kilku lat absolutna paranoja.

Wyniki naszych zespołów seniorskich IV liga grupa południowa Kolejka 18 - 16-17 listopada Pauza: Victoria Sulejówek. Mazowsze Grójec 0-0 Okęcie Warszawa Wilga Garwolin 0-0 UKS Łady Energia Kozienice 4-0 Oskar Przysucha Józefovia Józefów 3-1 PKS Radość (Warszawa) Orzeł Wierzbica 1-1 Ożarowianka Ożarów Mazowiecki Szydłowianka Szydłowiec 2-1 Drukarz Warszawa Znicz II Pruszków 4-0 Pogoń II Siedlce Mszczonowianka Mszczonów 2-0 Sparta Jazgarzew

Tabela IV ligi grupy południowej 1. Pogoń II Siedlce 17 35 11 2 2. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 17 34 9 7 3. Mszczonowianka Mszczonów 17 34 10 4 4. Mazowsze Grójec 17 31 8 7 5. Szydłowianka Szydłowiec 17 30 8 6 6. Okęcie Warszawa 17 29 8 5 7. Energia Kozienice 17 28 8 4 8. Drukarz Warszawa 17 27 8 3 9. Orzeł Wierzbica 17 26 7 5 10. Józefovia Józefów 17 22 5 7 11. Wilga Garwolin 17 18 3 9

4 41-29 1 27-17 3 38-18 2 27-19 3 4 5 6 5 5 5

24-14 26-18 30-24 30-20 25-25 22-20 24-28

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Oskar Przysucha 17 18 Sparta Jazgarzew 17 17 Znicz II Pruszków 17 16 UKS Łady 17 12 Victoria Sulejówek 16 9 PKS Radość (Warszawa)17 2

4 4 4 2 1 0

6 5 4 6 6 2

Liga okręgowa warszawska – grupa II Kolejka 18 - 16-17 listopada Pauza: Przyszłość Włochy (Warszawa). Świt Warszawa 0-1 Błonianka Błonie GLKS Nadarzyn 1-1 Piast Piastów Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 1-3

7 32-28 8 34-34 9 22-30 9 17-36 9 15-26 15 17-65

Korona Góra Kalwaria KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 3-0 Perła Złotokłos Laura Chylice 0-0 Jedność Żabieniec Milan Milanówek 2-0 LKS Chlebnia Sarmata Warszawa 3-1 Ursus II Warszawa KS Raszyn 3-2 KS Teresin Tabela ligi okręgowej warszawskiej 1. KS Raszyn 17 41 13 2 2 2. Laura Chylice 17 38 12 2 3 3. KS Konstancin (Konstancin-Jeziorna) 17 36 11 3 3 4. Perła Złotokłos 17 33 10 3 4 5. Błonianka Błonie 17 26 7 5 5 6. Kosa Konstancin (Konstancin-Jeziorna)

74-28 37-21 45-19 33-22 28-22

17 26 8 7. Przyszłość Włochy (Warszawa) 16 26 8 8. Milan Milanówek 17 22 6 9. Ursus II Warszawa 17 22 7 10. Korona Góra Kalwaria 17 22 6 11. KS Teresin 17 20 5 12. GLKS Nadarzyn 17 20 6 13. Jedność Żabieniec 17 18 4 14. LKS Chlebnia 17 15 4 15. Sarmata Warszawa 17 14 3 16. Piast Piastów 17 13 3 17. Świt Warszawa 17 11 2

2 7 39-32 2 4 1 4 5 2 6 3 5 4 5

6 37-24 7 31-33 9 24-38 7 26-34 7 31-34 9 24-34 7 18-29 10 18-31 9 19-40 10 14-34 10 13-36


XVI AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 42 (508)/2013/W1

Na grzyby w połowie listopada

PIASECZNO Nasz cykl grzybów gigantów wzbudził spore zainteresowanie czytelników. Dziś prezentujemy zdjęcie grzyba może nie rekordowo wielkiego, ale za to znalezionego o nietypowej porze, bo 14 listopada

Grawitacja na medal

PIASECZNO Podczas ostatniej sesji rady miejskiej burmistrz Zdzisław Lis pogratulował członkom Mini Formacji Juniorów z Klubu Sportowego Grawitacja, którzy w październiku zdobyli tytuł Mistrzów Świata IDO Podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych w Dani Bartosz Całka, Maciej Elbe, Andrzej Kleban, Kuba Kossykowski, Kuba Michalak, Olek Wierzbicki i Dawid Żak, trenujący pod okiem młodego choreografa i uznanego zawodnika Grawitacji Mateusza Strzeżka, pokonali 41 najlepszych ekip na świecie i zdobyli tytuł Mistrzów Świata IDO. - Było to jedyne złoto dla Polski na tych Mistrzostwach - podkreśla Szymon Kowalewski z KS Grawitacja. Utalentowani zawodnicy, na prośbę burmistrza Zdzisława Lisa, dali popis swoich niezwykłych umiejętności, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy z gratulacjami oraz upominki w postaci kart prezentowych o wartości 200 zł do zrealizowania w sieci EMPIK.

TW R

Ładnego i, co najważniejsze, zdrowego prawdziwka znalazła w połowie listopada w Czachówku (gmina Góra Kalwaria) mieszkanka Piaseczna, Maria Lenard. - Jeżdżę do Czachówka na grzyby od dziecka – mówi pani Maria. - Nigdy jednak nie zbierałam grzybów tak późno. Oprócz prawdziwka, pani Maria i jej syn znaleźli także sporo podgrzybków i gąsek. Prawdziwek i podgrzybki zostaną ususzone i zużyte do pierogów, gąski „pójdą” natomiast do marynaty.

TW R

EK

L

A

M

A

EK

L

A

M

A

niowy.pl www.kurierpolud

Czytaj on-line!

Jesteśmy również na:

www.facebook.com /kurierpoludniowy


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 42 (508)/2013 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnię lakiernika i stolarza do stolarni, tel. 503 606 578 Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl Ekspedientka do delikatesów, Józefosław, tel. 504 701 854

Grafik, Operator DTP, pełny etat. Indesign, QuarkXPress, Photoshop, Illustrator, Corel Draw, oprogramowanie do impozycji. CV prosze przesyłać na adres: praca@galia.net.pl Sprzedawcę do sklepu meblowego , cv osobiście, pl. Piłsudskiego 6, Piaseczno. Młodego do serwisu opon, z doświadczeniem, Piaseczno, tel. 505 040 047

Elektryków, tel. 600 499 826 Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, ,tel. 501 105 411 Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, tel. 602 637 732

SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833 Zaopiekuję się dzieckiem, Piaseczno i okolice tel. 505 523 173 Małżeństwo szuka pracy- Piaseczno i okolice, tel. 605 612 837 Elektryk, tel. 608 13 12 14 Handlowiec, kierowca tel. 796 802 449 Sprzątanie, prasowanie, tel. 787 277 440 Sprzątanie, tel. 511 335 316 W gastronomi, catering, zmywak, doświadczenie, tel. 792 589 382

KUPIĘ

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego Ustanów, tel. 601 953 432

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Apteka w Zalesiu Dolnym zatrudni magistra farmacji, tel. 694 451 563

Kupię uż y wane półki i wsporniki systemu IKE A BRODER. e -mail: marcin.gosiewski @ bvsystemy.pl

Sprzedawcę do delikatesów w Prażmowie tel. 694 451 562 Do biura nieruchomości w Pruszkowie, agenta z doświadczeniem, dobre warunki tel. 797 700 610 Kierowcę C+E , stała trasa Warszawa – Debreczyn, 4 dni w tygodniu, tel. 501 19 66 83 Kierowcę C+E , stała trasa Warszawa – Rumunia, tel. 501 19 66 83 Do pracy przy posadzkach epoksydowych, konieczne prawo jazdy, tel. 602 297 109 Do kwiaciarni w Konstancinie z doświadczeniem 606 105 922 W gospodarstwie ogrodniczo-warzywniczym mężczyźnie na stałe, z zamieszkaniem, tel.608 133 447 Kierowca kat. C, 1/2 etatu, wymagana karta kierowcy i kurs przewozu rzeczy tel. 502 035 909 Bar zatrudni osobę gotującą,Piaseczno, tel. 22 756 98 05 (9:00-13:00) Operator oraz programista maszyn CNC do narzędziowni, praca stała, tel. 502 22 90 77 Niania, praca 2-3 x w tygodniu dla osoby dyspozycyjnej, godziny ruchome, z prawem jazdy i najlepiej własnym samochodem,Zalesie Górne, tel. 506 044 451 Fryzjerkę do salonu w Piasecznie. Wymagane doświadczenie, dyspozycyjność, miła aparycja. Zapewniamy pracę w młodym energicznym zespole, etat z ubezpieczeniem, szkolenia, CV na adres beyou.praca @wp.pll lub kontakt telefoniczny 532 351 706 Cukiernik i pomoc, tel. 608 079 659 Zatrudnię mechanika samochodowego z doświadczeniem w Piasecznie, tel. 607 383 353 Apteka w Piasecznie zatrudni magistrów i techników farmacji na pełny etat, tel. 22 299 29 30, 667 152 313 Kelnerce, ul. Nadrzeczna 3 B, Wólka Kosowska, tel. 22 708 98 96 Spawacz Mig/ Tig Gołków k. Piaseczna, tel. 602 253 180

SPRZEDAM Drewno opałowe, tel. 513 829 569 Wypoczynek (sofa+2 fotele), stan bardzo dobry, cena 550 zł pilnie, tel. 668 172 777 Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86 Przyczepę kempingową z przedsionkiem, tel. 501 549 508 Drewno kominkowe sezonowane, brykiet PDJ, tel. 607 133 222 Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959 Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny (dostawa gratis od 5m), Tel. 504 091 797

Pracowników ochrony i monitoringu Wólka Kosowska, tel. 513 291 188 Elektryk, tel. 501 236 987 Zatrudnię sprzedawcę w sklepie spożywczym, Konstancin, tel. 602 126 840 Szukam blacharza samochodowego, najchętniej emeryt – rencista, ze znajomością starszych samochodów, ale niekoniecznie, tel. 505 461 264 Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Konstancin tel. 601 28 20 71 Zatrudnię ucznia do przyuczenia w zawodzie piekarz tel. 601 28 20 71 Manicurzystkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356 Przyjmę uczennicę do salonu fryzjerskiego, Falenty k. Raszyna, tel. 505 942 419

Lokal użytkowy o pow. 44 m kw. na parterze + piętro. Na dole. duża witryna, bezpośrednio przy ul. Warszawskiej (ulica o dużej przepustowości ruchu samochodowego i pieszego).Możliwość adaptacji na wybraną działalność usługową lub handlową tel. 504-100-806

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Zakładanie i pielęgnacja ogrodów, tel. 781 694 389

Remonty, budowy tel. 730 953 413

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422 Mieszkanie dwupokojowe, 2001r, Piaseczno - Józefosławtel. 606 41 42 63 Działka budowlana 1860 m kw.ładnie położona w otulinie Parku chojnowskiego w Piskórce ul. Świerkowa,,media w działce, ogrodzona, zagospodarowana, tel. 602 10 85 65 Bezpośrednio, 3-pokojowe, 60 m kw., Piaseczno, tel. 664 648 268 Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, tel. 605 726 356

Wynajmę lub sprzedam mieszkanie 38 m kw., Piaseczno, tel. 512 166 735

Tapetowanie, malowanie, tel. 502 062 131

BP Sprzedam gotowy dom 200/1026 w Jeziórku koło Zalesia Górnego. Cena 749000. Tel. 606 611 113 SPRZEDAM MIESZKANIE 47m kw.(3 piętro) Konstancin Jeziorna, umeblowane i z AGDCENA DO NEGOCJACJI tel. 662 096 761 Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH – tanio. Tel. 602 340 549. Działkę 1 ha, bezpośrednio, rolną, Koryta k. Prażmowa, tel. 694 748 857 Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m kw., pilnie sprzedam, tel. 514 004 444 Gospodarstwo rolne, 3,58 ha, Wola Prażmowska, tel. 604 432 527, 22 727 62 72 Tarczyn 30 m kw., 146 tys. zł, tel. 515 367 933 Lux mieszkanko, ul. Staszica, ochrona, tel. 797 700 623 Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95 Atrakcyjna działka budowlana 1250 m kw , media, Dobiesz k. Piaseczno tel. 661 885 525 Mieszkanie, Piaseczno, os. Albatrosów, 3 pokoje, 54,2m kw tel. 601 854 167 Spółdzielnia Rzemieślnicza sprzeda budynek biurowo-handlowy położony w centrum Piaseczna o pow. 2200 m kw., tel. 22 757 09 56

Najtańsza działka na obrzeżach Piaseczna. Tel. 602 340 549. Działka super w CZARNYM LESIE. Tel. 604 273 249.

Skup samochodów, wszystkie marki, tel. 503 394 426

Tarczyn nowe bloki kawalerka wykończona, tel. 783 416 731

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Sprzedam dom 290 m kw. w Grójcu bardzo ładny, tel. 691 411 311 Sprzedam tanio działkę budowlaną ok.40km od Wa-wy Szczęsna/Grójec, tel. 669 028 711 Sprzedam nowe mieszkanie (pierwsze piętro) 2-pokojowe 56,15 m kw z zielonym tarasem 118 m kw. i piwnicą na osiedlu im. kard. St. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii . Cena 252 000 zł., tel. 602 235 319 Piękne mieszkanie w centrum Piaseczna 2 pok.50 m kw.,winda, garaż. Tel. 602 366 848 Sprzedam nowe mieszkanie 3-pokojowe 65,07 m kw na osiedlu im. Kard. St. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii. Mieszkanie posiada balkon 6 m kw. oraz boks piwniczny, cena 262 000zl., tel. 604 917 479 Grunt rolny Prażmów 1,1 i 7 ha, tel. 602 77 03 61 Łoziska, Fabryczna 1000 m kw. tel. 501 406 191

Matiza, Lanosa, Punto, tel. 502 968 566

Sprzedam dom 200/750 m2 Warka, 259 tys. zł, tel. 519 155 738

Opla, Seata, Toyotę, Volkswagena, tel. 604 157 703

Działki budowlane Prażmów, tel. 602 77 03 61 Działka 767 m kw. zabudowana, Konstancin, tel. 513 543 432

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Kupię nieużytek rolny Piaseczno,Grójec, tel. 602 340 549 Kupie słaby grunt rolny, tel. 608 613 003

Remonty, tel. 535 872 455

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

Budowlana 1300 m kw. w Pęcherach, tel. 600 852 292

Domek z działką do 180 tys zł.,Piaseczno i okolice, tel. 881 966 833

Domofony, tel. 603 375 875

Elektryk, tel. 692 434 893

KUPUJEMY AUTA WSZYSTKICH MAREK W KAŻDYM STANIE RÓWNIEŻ USZKODZONE, POWYPADKOWE, TEL. 731 928 081

AUTO-MOTO KUPIĘ

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Okazja! Działka budowlana 1300 m kw. Krzaki Czaplinkowskie tel. 501 130 000

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Skup aut, tel. 519 455 452

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Wykonam prace remontowo-wykończeniowe, tel. 730 030 115

Tanie Działki w WOLI GOŁKOWSKIEJ. Tel. 22/750 33 66 lub 698 225 965

Chevrolet Blazer 5.7, 1993r., tel. 530 700 055

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

Tanie Działki w CHYLICACH - 604 624 875.

Astra 2003 r. tel. 511 386 951

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

2-pokojowe, umeblowane, Piaseczno, przy stadionie, tel. 603 294 174

Kuchenkę elektryczną do zabudowy, używana, sprawna, tanio, tel. 606 209 916

Opony zimowe nowe i używane, Ogromny wybór, tel. 539 455 569

Stacja gazowa LPG, Góra Kalwaria tel. 512 505 142

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TEL. 663 92 50 40

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644

Plac przy myjni, Góra Kalwaria tel. 512 505 142

Budowlana, 4700 m kw., media, gm Tarczyn, tel. 601 433 437

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

Wynajmę domek umeblowany, 50m kw, w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, kuchnia, tel. 607 509 996

Naprawa, regulacja i smarowanie okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

AGD SERWIS, Piaseczno i okolice, www.naprawy-agd.pl, tel. 506 167 562

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Firma transportowo-spedycyjna zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym „TIR”. Atrakcyjne wynagrodzenie. Jakubów 11, 05-610 Goszczyn. Telefon: 48 663 22 33, 501 207 252

Ekspedientki sklep spożywczy Pruszków,cały etat,umowa o pracę, tel. 609 106 607

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Budowlana 2364m kw w Wólce Kozodawskiej tel. 602 463 705

Opony zimowe nowe i używane, ogromny wybór, Piaseczno, ul. Główna 40, tel. 539 455 569

Dachy kompleksowo, te. 500 556 941

Mieszkanie 30 m kw, 1000 zł z opłatami, tel. 502 129 189

Bardzo dobrze prosperującą restaurację PEZZO Italia w Józefosławiu, zdjęcia na facebooku, tel. 503 505 037 Okazja

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Działkę budowlaną w Chylicach 620 m kw., cena 130 000 zł, tel. 22 750 00 67

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Hydraulik, tel. 601 807 302, 601 506 954 Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Owies, cena 65 pln za 1m, tel. 606 394 195

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 602 77 03 61

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Mieszkanie 40 m kw., Mysiadło, tel. 510 57 82 97

Sprzedam 1,5ha , Falencin tel. 796 796 985

Pustaki, tel. 501 757 450

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Działka rolna, 1,12 ha, Kotorydz, 1/4 studium, gm. Tarczyn, tel. 782 489 516

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Hurtownia fryzjerska w Piasecznie zatrudni osobę na stanowisko sprzedawcy/ przedstawiciela handlowego. Wymagane prawo jazdy kat. B, tel. 512 298 084

Osobę do działu windykacji z doświadczeniem, rekrutacja@rekrutacja .mail.pl

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

7

Dom, Piaseczno, 120 m kw., blisko PKP, tel. 602 649 160 Lux dwupokojowe, ul. Staszica, ochrona, tel. 797 700 623 Kwatery, tel. 728 899 673 Kwatery, Piaseczno, tel. 516 211 882 Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie działkę o pow. 820 m kw., pod działalność gospodarczą przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie, tel. 22 757 09 56 Kawalerka 800 zł Piaseczno, tel. 698 491 981 Mieszkanie ok. 30 m kw., Wilcza Góra, tel. 601 235 264 Powierzchnia biurowo-usługowa - 40 m kw., do wynajęcia, Zalesie Dolne, tel. 514 004 444 Łbiska, Dom 90 m kw., dwie kondygnacje, od zaraz, tel. 696 794 495 Dwupokojowe, Piaseczno ul. Grochowskiego tel. 605 953 248 Magazyn 350m kw + biuro, al. Krakowska 8, Sękocin, tel. 502 170 319, 22 720 32 84 Spółdzielnia Rzemieślnicza wynajmie działkę o pow. 820 m kw., pod działalność gospodarczą przy ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie, tel. 22 757 09 56 Wynajmę mały domek całoroczny , okolice Bobrowca tel. 601 807 302 Wynajmę lub sprzedam wyposażony lokal pod gastronomię, 42 m kw., na bazarku w Piasecznie, tel. 607 23 09 81

profesjonalnie

Kominki, tel. 509 916 548 Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927 Glazura, panele, malowanie itp. Tel. 502 57 42 76 BRUKARSTWO, tel. 501 683 631 www.gost-bruk.pl Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562 CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388 Auto Serwis, diagnostyka komputerowa, przeglądy, zawieszenie, ABS, silniki, montaż opon, Piaseczno, ul. Główna 40, tel. 539 455 569

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783 Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

2 pokoje z kuchnią, umeblowane, Zalesie Dolne, tel. 505 111 381 2 – pokojowe na działalność 48 m kw., Piaseczno, tel. 505 82 82 14 57m kw., trzypokoje, garaż, Piaseczno, tel. 503 138 750 Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258 Pawilon, tel. 22 757 05 33

Glazurnicze, tel. 664 136 268 Pranie dywanów i wykładzin, tel. 668 101 920 UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ , www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839 ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie, kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529 Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222 Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Transport, przeprowadzki, tel. 531 566 124

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Mieszkanie 40 m kw. w Piasecznie sprzedam lub zamienię na 30 m kw. lub kupię, tel. 605 085 563

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. tel. 504 008 309 Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

ZDROWIE I URODA Kurs makijażu 400 zł + kosmetyki, tel. 602 690 229 Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411 Masaże, tel. 504 825 005 Terapia i rehabilitacja dzieci, z dojazdem do domu. Piaseczno tel. 606 680 674 Masażysta, Piaseczno i ok. Możliwośc dojazdu do Kienta, tel. 731 710 578 Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19 Dromader – Pry watny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

ZWIERZĘTA Zaopiekuję się pieskami, tel. 501 077 491 Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Kominki, zduństwo nowoczesne www.abramczyk.info.pl - I nie musi być drogo, tel. 608 728 666

Okazja!!! 3-pokojowe 60 m kw., Piaseczno, tel. 505 82 82 14

Reedukacja, tel. 694 635 610

Budowa domów, tel. 694 401 711

USŁUGI

WAPIENNE,

Angielski, matematyka, tel. 511 494 471

Polski, angielski, rozwijanie umiejętności literackich, tel. 608 651 034

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

TYNKI CEMENTOWO – RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Francuski tel. 607 924 999

Matematyka tel. 667 415 381

Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, tel. 507 740 469

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Hydraulik, kompleksowo, tel. 502 326 580

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230

Działki, Prażmów, 1256 m kw., tel. 606 920 791

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 784 943 137

Poprowadzę księgowość, tel. 664 708 403 po 16.30

Anteny TV-SAT, tel. 501 806 722

Pokój Piaseczno, tel. 694 851 008

NAUKA Matematyka, egzaminator, tel. 602 690 229

Chemia, tel. 504 270 495

Gabinet kosmetyczny i gabinet masażu, Piaseczno, tel. 728 952 655

Domek dla pracowników lub rodziny, okolice Piaseczna, tel. 505 040 137

Kucharz na przyjęcia okolicznościowe, tel. 799 051 888

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Dom 40 m kw., Piaseczno, 900 zł, tel. 501 261 562

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek tel 519 874 891

FIZYKA, MATEMATYKA DOKTOR, TEL. 695 397 597

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Pawilon, tel. 22 757 05 33

Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578

Pawilon na bazarku, tel. 511 182 258

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455

Logopeda - terapia dzieci i dorosłych 607 166 215, ania@logopedzi.pl

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870

57m kw., trzypokoje, garaż, Piaseczno, tel. 503 138 750

Geodeta, tel. 519 498 741

Angielski, polecam, tel. 721 406 227

2-pokojowe 45 m kw., Józefosław, tel. 505 82 82 14

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Studnie tel. 694 869 194

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary tel. 603 132 454

Pokój, tel. 601 222 111

Kolektory słoneczne z dof.45%, tel. 508 194 041

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Domek wolnostojący, 2 – pokojowy, Głosków – Bąkówka, tel. 607 872 813

Kwatery, tel. 502 222 555

Wykańczanie wnętrz, tel. 698 676 877

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

RÓŻNE Zaproś Świętego Mikołaja, tel. 886 960 011 WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839 Szkolna i przedszkolna pomoc psychologiczna, tel. 797 598 415

Pranie tapicerki i dywanów tel. 666 713 372

Gruz mielony na drogi, piasek, ziemia, tel. 505 664 412

Malarskie, tel. 696 120 208

Wróżka, tel. 693 76 52 83

Remonty budowlane, wykończenia wnętrz, docieplanie budynków, naciąganie struktur, tel. 731 98 30 52

Oddam zużyte podłoże z pieczarkarni Suchożebry, tel. 604 777 480

Remonty, tanio, tel. 882 579 808 Remonty, tel. 667 356 939

Zamów ogłoszenie drobne www.kurierpoludniowy.pl

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


8

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 42 (508)/2013

Otwórz Kino za Rogiem Miliardy euro Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w ramach projektu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego: Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)”organizuje konkurs ofert na „Kino za Rogiem”. Każdy kto chciałby otworzyć własne, nowoczesne kino może zgłaszać swoją kandydaturę do 1 grudnia. Nagrodą jest wszechstronna pomoc w zorganizowaniu Kina za Rogiem oraz wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych

W Polsce działa dziś 447 kin, z czego na Mazowszu 84 – znacznie mniej niż kilkadziesiąt lat temu. Współczesne kino to cud filmowej techniki – cyfrowy projektor, specjalny ekran gwarantujący wysoką jakość obrazu, przestrzenny dźwięk, wygodne fotele, cała infrastruktura sprzyjająca komfortowi odbioru dzieła filmowego, ale budowa takiego kina w miejscowości poniżej 50 tysięcy mieszkańców podobno się nie opłaca. Co więc zrobić, aby się opłacało? Przecież kiedyś kin w Polsce było kilkanaście razy więcej, rozsypane po całym kraju były nie tylko oknem na świat, ale i ważnym w życiu lokalnych społeczności ośrodkiem kulturalnym. W dzisiejszych czasach technologia potrafi znaleźć receptę na wszystko. Nawet na stworzenie kina w miejscowości, gdzie chętnych do uczestniczenia w seansie jest zaledwie kilkudziesięciu, a nawet kilkunastu. Z myślą o nich powstał projekt Kino za Rogiem. Aby otworzyć prawdziwe kino z cyfrową jakością obrazu potrzeba naprawdę niewiele – wystarczy dobrze zaciemniona sala i dostęp do szerokopasmowego internetu. Dostępne

dla każdej kieszeni Kino za Rogiem można założyć przy już działających instytucjach - w ośrodku kultury, bibliotece, remizie, a nawet przy restauracji czy kawiarni. Organizatorzy sieci Kino za Rogiem pomogą w adaptacji pomieszczenia, w doborze wyposażenia, a także zapewnią bogatą ofertą atrakcyjnych tytułów dla każdego. Jednak sukces zależy od operatywności prowadzącego kino – liczby projekcji i doboru repertuaru. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ogłosiła właśnie konkurs ofert na „Kino za Rogiem”. Każda instytucja, która do 1 grudnia zdecyduje się na prowadzenie takiego kina przeznaczonego dla miłośników filmu, przyjaciół i sąsiadów, może zgłosić się do KIGEiT i wziąć udział w konkursie. Nagrodą jest wszechstronna pomoc (także materialna) w zorganizowaniu Kina za Rogiem. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Stworzenie powiązania kooperacyjnego: Mazowiecki Klaster – Małe Kina Społecznościowe (MKS)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalneR

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

E

K

L

A

M

A

go w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Ideą sieci Kino z Rogiem jest zaproponowanie alternatywy kulturowej, która wykorzystując potencjał technologii cyfrowych, pozwala na integrację małych grup towarzyskich czy grona przyjaciół wokół polskiej i światowej sztuki filmowej. Wnioski konkursowe, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym zdjęciami lokalu, można składać drogą elektroniczną na adres: konkurs@ kinozarogiem.pl (złożenie wniosku zostanie potwierdzone zwrotnym emailem), bądź wysłać listem poleconym na adres: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji ul. Stępińska 22/30, 00-703 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na KzR”. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz wymagane załączniki dostępne są na stronach internetowych www.kigeit.pl oraz www.kinozarogiem.pl

gt/inf.

dla Mazowsza

We wtorek, 19 listopada po wielu miesiącach negocjacji, Parlament Europejski zatwierdził długoterminowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Całkowity budżet na kolejną siedmioletnią perspektywę wyniesie 960 mld euro, z czego do Polski trafi bardzo dużo – ponad 105 mld zł, a na Mazowsze w sumie ponad 3,7 mld euro - W ostatnich latach Mazowsze znacząco rozwinęło się gospodarczo, co znalazło odzwierciedlenie w unijnych statystykach – mówi marszałek województwa Adam Struzik. - Stąd od dawna było wiadomo, że województwo będzie uznane za region lepiej rozwinięty. Otrzyma maksymalną możliwą alokację – 3,7 mld euro to znacząca kwota. Trzeba jednak pamiętać, że rozdźwięk między statystykami a realiami jest duży. Są takie części województwa, które nadal potrzebują dużych nakładów finansowych. Już dziś wiemy, że również środki na pomoc dla obszarów wiejskich będą mniejsze. Oczekujemy także wsparcia ze strony rządu – zarówno w częściowym odciążeniu nas z „janosikowego”, jak i w finansowaniu inwestycji na Mazowszu, które są istotne dla całego kraju – dodał marszałek, oceniając nową perspektywę unijną. Zatwierdzenie budżetu UE na kolejne siedem lat to niewątpliwie dobra informacja dla wszystkich, którzy liczą na fundusze unijne, by móc zrealizować swoje plany. Już dziś wiemy, że w ramach kolejnej perspektywy Mazowsze otrzyma ponad 3,7 mld euro, z czego 2 mld euro trafi do regionalnego programu operacyjnego. O kolejne 1,7 mld euro beneficjenci z Mazowsza będą mogli ubiegać się w programach krajowych. Województwo mazowieckie jako pierwszy polski region lepiej rozwinięty będzie miało inaczej niż pozostałe województwa określany budżet. W zaplanowanych unijnych programach główny nacisk został położony na inwestycje w rozwój małej przedsiębiorczości, innowacyjne badania, działania na rzecz ochrony środowiska, a także wsparcie na zmniejszanie dysproporcji społecznych.

gt/inf. R

E

K

L

A

M

A

Kurier Południowy 42(508) wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 22.11.2013  

42(508) wydanie piaseczyńsko-ursynowskie, 22.11.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you