Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIII NR 3 3 ( 4 9 9 ) 13-19 WRZEŚNIA 2013 ISSN 1643-2843

G AZETA BEZPŁ ATNA

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Na rolkach po P uchar Świata str. VI

Skatepark oficjalnie otwarty

PIASECZNO Mimo, że piaseczyńska młodzież korzysta z nowego skateparku już od kilku tygodni, oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w ubiegłą sobotę. Podczas słonecznego, pełnego atrakcji dnia, przez skatepark przewinęło się kilka tysięcy osób. - Dzięki waszej obecności tutaj, ta kupa betonu żyje – zwróciła się do młodzieży radna Magdalena Woźniak, inicjatorka przedsięwzięcia. - To jest nasz wspólny sukces

str. X i XI

Chcą żyć jak ludzie!

PIASECZNO W budynku socjalnym przy ulicy Kościuszki 45 w Piasecznie mieszka sześć rodzin. Jedną z nich są państwo Hnyluchowie, którzy narzekają m.in. na wilgoć i brak bieżącej wody. Wiceburmistrz Honorata Kalicińska informuje, że warunki bytowe lokatorów zrujnowanego domu wkrótce powinny się poprawić

Grzyb jak parasol str. VII

str. XVII R

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

DODATEK BUDOWLANY

nr 33 (499)/2013

Wstawiamy drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne zwykle montuje się na etapie wykańczania domu lub mieszkania. Dobrze jednak wybrać je wcześniej, aby komponowały się z wystrojem pomieszczeń Drzwi wewnętrzne, oddzielające poszczególne strefy domu i tym samym zapewniające domownikom intymność, mogą być wykonane z drewna, płyt drewnopochodnych, ale także szkła, aluminium, tworzyw sztucznych. Drzwi drewniane są najbardziej eleganckie i trwałe, ale też niestety – najdroższe. Zwykle wykonane są z drewna dębowego lub sosnowego. Lite drewno producenci często zastępują drewnem klejonym. Drzwi takie nie tylko są sporo tańsze, ale także odporne na odkształcanie czy pękanie (należy pamiętać, że drewno reaguje na zmiany wilgotności powietrza).

Największą popularnością cieszą się drzwi z płyt drewnopochodnych MDF lub HDF. Są one lżejsze i twardsze od drewna, a jednocześnie bardziej odporne na pękanie. Budowa drzwi Drzwi wewnętrzne składają się ze skrzydła, okuć i ościeżnicy, tzw. futryny, którą mocuje się w otworze drzwiowym. Szerokość ościeżnicy może być stała lub regulowana. Trzeba zwracać na to uwagę podczas zakupu (wcześniej należy zmierzyć grubość ściany) pamiętając, że ościeżnice regulowane są bardziej uniwersalne. W komplecie z drzwiami kupuje się zawiasy (zwykle dwa

lub trzy), klamki natomiast – nie dotyczy to drzwi stalowych – sprzedawane są osobno. Standardowe wymiary Najczęściej stosowane są drzwi otwierane na jedną stronę, na zewnątrz lub do środka. Standardowo skrzydła mają 80-90 cm szerokości i 203 cm wysokości. Musimy zawsze zwracać uwagę na to, czy potrzebne są nam drzwi prawe czy lewe. Prawe mają zawiasy z prawej strony i otwierają się na zewnątrz, lewe mają z lewej strony i otwierają się do środka. Oprócz drzwi uchylnych producenci mają w swojej ofercie także drzwi przesuwne, harmonijkowe i składane. R

E

K

L

A

M

Jakie drzwi do jakich pomieszczeń Drzwi uchylne z drewna lub płyty można montować praktycznie wszędzie. Drzwi metalowe, które są zwykle odporne na wysoką temperaturę, można montować między domem i garażem czy w wejściu do kotłowni. Drzwi ze szkła i aluminium wyglądają elegancko, dlatego mogą np. oddzielać salon od jadalni, sprawdzą się też w łazience. Drzwi przesuwne montuje się w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na drzwi uchylne, np. w garderobach czy przylegających do kuchni spiżarniach.

TW

A

Ekologiczny Groszek do pieców retortowych GRO-RET Produkowany jest w naszym zakładzie z węgla groszku, oraz orzecha II z kopalni: Wieczorek, Mysłowice, Wesoła, Julian, Chwałowice, Kazimierz Juliusz, Murcki. Te kopalnie zostały przez nas sprawdzone oraz wydobywany z nich węgiel, najlepiej nadaje się do produkcji groszku, przeznaczonego do pieców retortowych. Grubszy asortyment, rozdrabniamy w kruszarce, odsie-

wamy miał i uzyskujemy granulację 5÷25mm o kaloryczności 25000Mj/kg÷29000Mj/kg, popiół do 6%, zawartość siarki do 0,3%. Po kruszeniu i odsianiu miału gro-ret jest płukany w roztworze wapna magnezowego w celu wytrącenia siarki z węgla nawet do 80%, dlatego gro-ret jest szary, a nie czarny. Podczas spalania przy temp ok 9000C zachodzi reakcja chemiczna

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

łączenia się siarki węgla z wapniem i magnezem, powstają wówczas siarczan wapnia i siarczan magnezu. Siarczyny te trafiają do popielnika wraz z popiołem, a do atmosfery emitowane zostaje ok. 80% mniej siarki. Jest to związane z ochroną środowiska. Piec i komin są mniej zanieczyszczone a dym prawie nie widoczny. Produkowany przez nas groret sprzedawany jest luzem oraz w

oznakowanych workach po 25 kg. Do każdej sprzedanej ilości dołączony jest certyfikat jakości opału. W sezonach 2008-2012 groret w naszej firmie kupowało ok 1000 osób rocznie i nikt nie zgłaszał żadnych reklamacji. Świadczy to o tym, że nasz groszek spełnia wszystkie wymagania pieców retortowych które są tak skonstruowane, że nie da się ich oszukać złym towarem.

W sprzedaży również posiadamy wszystkie asortymenty: węgla, miału, koksu. GAWĘGPOL znajduję się w miejscowości Prażmów, ul. Czołchańskiego 10 przy trasie Piaseczno – Grójec (droga nr. 722) Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerem (22) 727 07 00 Czynne Pon.-Pt.: 7:00-16:00, Sob.: 7:00-14:00


Powiat Piaseczyński

Ochronić powiat przed powodzią

POWIAT/KONSTANCIN-JEZIORNA W czwartek, 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Piasecznie odbyło się kolejne spotkanie poświęcone sprawom przeciwpowodziowym na terenie powiatu piaseczyńskiego. Natomiast we wtorek, 3 września na Wiśle w Konstancinie-Jeziornie odbyło się szkolenie przeciwpowodziowe Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego Głównym celem spotkania zor- Jeziorna, na wysokości Rezerwatu Wyganizowanego przez Wydział Bezpie- spy Świderskie. Postulowano też o coczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i roczne czyszczenie Wilanówki i Kanału Spraw Obronnych Powiatu Piaseczyń- Habdzińskiego. skiego było ustalenie harmonogramu i procedur dotyczących ochrony przed Kto ma kosić wały? powodzią. Podczas dwóch ostatnich Dyskusję zdominowały jednak spotkań, które odbyły się w kwietniu i w problemy związane z wycinką drzew czerwcu, reprezentanci sołectw przed- i krzewów, znajdujących się w sąsiedzstawili główne protwie rzek oraz z koszeniem wałów. Co blemy i obawy, jakie towarzyszą Wały i budowle wodne są w dobrym stanie. Przy wymieszkańcom te- stąpieniu w tym rejonie wyższych stanów wody w renów narażonych na powódź i pod- Wiśle, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie Paweł Kralik topienia. OpracoBiuro Zarządzania Kryzysowego UMiG Konstancin-Jeziorna wano listę priorytetowych działań, których realizację na- roku powtarza się problem koszenia leży odpowiednio zaplanować. Podczas wałów przeciwpowodziowych Wisły i spotkania ustalono, że zabezpieczenia Jeziorki w gminie Konstancin-Jeziorwymaga wał przeciwpowodziowy, znaj- na. Przez wiele lat wały były koszone dujący się na terenie gminy Konstancin- dwa razy w roku. Chociaż jest to za-

W tym roku koszenie wałów wiślanych zaczęło się dopiero na przełomie sierpnia i września

danie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na podstawie porozumień jedno koszenie finansował samorząd gminy. Jednak Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że gmina nie może wydawać publicznych pieniędzy na zadanie innej instytucji i zakazała gminie koszenia. Dlatego też mimo apeli władz gminy i mieszkańców, w tym roku wały zostały wykoszone tylko raz. Na drugie koszenie najwyraźniej zabrakło pieniędzy. Trawa i krzaki, które, podczas podniesionego stanu wody w rzece, mogą być ogromnym zagrożeniem dla konstrukcji wałów, zniknęły z nich dopiero na przełomie sierpnia i września. Gdyby lato było bardziej deszczowe, to zaniedbanie mogłoby być niezwykle niebezpieczne. Podczas spotkania podjęto decyzję, aby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Uczestnicy spotkania zgodzili się bowiem, że w przyszłym roku w gminie Konstancin-Jeziorna nie może dojść do podobnej sytuacji – wały muszą bowiem być utrzymane w należytym stanie i koszenie musi być co najmniej dwukrotne. Groźna natura Omawiano również sposoby usprawnienia czasochłonnych procedur towarzyszących wycince drzew na terenie wałów i międzywala. Na ręce Leszka Bagińskiego, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej R

EK

L

A

M

A

Członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Konstancinie-Jeziornie sprawdzali stan wałów przeciwpowodziowych Wisły na terenie gminy w Warszawie oraz Doroty Winiarskiej, kierownika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Inspektoratu w Piasecznie złożono apel sołtysów o sprawne działania i współpracę w kwestii wycinki drzew na terenach zagrożonych powodzią. Jesienią tego roku drzewa i krzewy na tych obszarach będą zinwentaryzowane. Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna i pomiary obwodów drzew umożliwią złożenie wniosków, które oceni Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warto wspomnieć, że wnioski dotyczące wycinki drzew muszą być niezwykle rzetelnie przygotowane, gdyż dotyczą m.in. chronionego Obszaru Natura 2000. Uczestnicy spotkania omówili także możliwości interwencyjnego usuwania powalonych drzew z nurtu rzek. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie Natomiast 3 września na wodach Wisły odbyło się szkolenie przeciwpowodziowe Gminnego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w Konstancinie-Jeziornie. Członkowie zespołu przepłynęli łodzią motorową OSP Czernidła od miejscowości Gassy do granic gminy Konstancin-Jeziorna w

kierunku Góry Kalwarii, żeby ocenić stan wałów. - Wały i budowle wodne są w dobrym stanie - zapewnia Paweł Kralik z Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. - Przy wystąpieniu w tym rejonie wyższych stanów wody w Wiśle, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie – dodaje. Chociaż wał w kilku miejscach nadal wymaga kosztownych inwestycji, RZGW wykonał wiele prac zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców nadwiślańskich miejscowości. Została odtworzona budowla wodna w Gassach, przeprowadzono remont dwóch ostróg na wysokości wsi Piaski. Wyremontowano również odpływ kanału brzeskiego. - Są to inwestycje, które w bardzo dużym stopniu poprawiają bezpieczeństwo przeciwpowodziowe tego rejonu oraz całej gminy - dodaje Paweł Kralik. Podczas kolejnego szkolenia sprawdzone zostaną obwałowania Wisły na odcinku Gassy-Wilanów oraz rzeki Jeziorki od ul. Dworskiej do ujścia we wsi Obórki.

Grzegorz Traczyk


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

KRONIKA POLICYJNA

URSYNÓW

PRAŻMÓW

Graffiti na Kabatach

Dni Prażmowa

PIASECZNO

Narkotyki na Sikorskiego W czwartek, 5 września w rejonie ulicy Sikorskiego policjanci zauważyli zaparkowane subaru i siedzących w nim dwóch młodych mężczyzn. W samochodzie funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli narkotyki – 1,4 grama mefedronu i ponad 5 gramów marihuany. 17-letni Mariusz W., i 19-letni Dominik B. zostali zatrzymani i przewiezieni na komendę. Policjanci ustalają skąd mieli narkotyki i czy zajmowali się ich rozprowadzaniem. 17-latek i 19-latek odpowiedzą za posiadanie środków odurzających. Grozi im do 3 lat więzienia.

Poszukiwani świadkowie wypadku W środę, 21 sierpnia po godz. 9 na ulicy Okulickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Wojska Polskiego doszło do wypadku. Kierujący pojazdem dostawczym koloru jasnożółtego lub jasnozielonego potrącił przechodzącego na oznakowanym przejściu dla pieszych mężczyznę i zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku potrącenia mężczyzna doznał złamania obojczyka. Świadkowie wypadku proszeni są o kontakt z KPP w Piasecznie przy ul. Kościelnej 3 lub pod numerami telefonów: (22) 60 45 211, (22) 60 45 213 lub 997 i 112.

LESZNOWOLA

Odpowie za usiłowanie zabójstwa Kilka dni temu, podczas zakrapianej alkoholem imprezy doszło do awantury, w której ranny został 29-letni mężczyzna. Jak się okazało, poszkodowany otrzymał uderzenie siekierą. Wkrótce na miejsce zdarzenia przybyła karetka pogotowia i policja. Funkcjonariusze ustalili, że atak na 29-latka przypuścił 61-letni Edward G. Mężczyzna został zatrzymany. Był nietrzeźwy, miał w organizmie 2 promile alkoholu. Edward G. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie.

Rowerzysta tropił węża W środku nocy, w rejonie Alei Krakowskiej w miejscowości Mroków policjanci zauważyli jadącego wężykiem rowerzystę. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, że Waldemar W. jest nietrzeźwy – mężczyzna miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. Za nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu do 1 roku więzienia.

GÓRA KALWARIA

Zatrzymano groźnego przestępcę Policjanci z wydziału kryminalnego zatrzymali 23-letniego Wojciecha D., którego podejrzewali o dokonanie pięciu kradzieży z włamaniem. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci znaleźli przedmioty pochodzące z kradzieży: elektronarzędzia, akcesoria wędkarskie, narzędzia budowlane i telefon komórkowy. Ponadto okazało się, że 23-latek jest poszukiwany trzema nakazami doprowadzenia do aresztu śledczego, wydanymi przez sąd rejonowy w Piasecznie. Mężczyzna ma do odbycia karę 4,5-roku pozbawienia wolności za rozbój, pobicie i kradzież. Oddzielnie Wojciech D. odpowie za pięć kradzieży z włamaniem, za co może dodatkowo grozić mu 10 lat więzienia.

TARCZYN

Uwaga na fałszywych krewniaków Przed przestępcami działającymi metodą na tzw. „wnuczka” policja ostrzegała już wielokrotnie. Cały czas jednak zdarzają się przypadki, że oszustom podszywającym się pod członków rodziny, udaje się wyłudzić od starszych osób pieniądze, które często są oszczędnościami całego życia. Do jednego z takich przypadków doszło kilka dni temu w Tarczynie. Starszy mężczyzna odebrał telefon od kobiety, która podawała się za jego córkę. Kobieta poinformowała, że ma problemy w pracy i pilnie potrzebuje pieniędzy. Po odbiór gotówki przysłała „koleżankę”, która wzięła od mężczyzny 40 tys. zł. Policja apeluje, aby sprawdzać tożsamość proszących o pieniądze osób, kontaktując się z prawdziwymi członkami rodziny, do których mamy zaufanie. Jeśli już zdecydujemy się pożyczyć pieniądze, przekazujmy je w obecności świadków. Pod żadnym pozorem nie wpuszczajmy obcych do swojego mieszkania, a w razie podejrzeń od razu kontaktujmy się z policją pod numerami telefonów 997 lub 112.

URSYNÓW

Zaproponował policjantom łapówkę W południe, na ulicy Ciszewskiego 24-letni Paweł G., siedząc za kierownica dacii, spowodował kolizję z hyundaiem, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Policjanci zatrzymali go w rejonie ulicy Magellana. Podczas drogi na komendę, znajdujący się pod wpływem alkoholu mężczyzna, zaproponował funkcjonariuszom łapówkę z zamian za odstąpienie od wykonywania czynności służbowych. Policjanci oczywiście odmówili. Teraz Paweł G. odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz próbę przekupienia funkcjonariuszy. Na razie został objęty dozorem policyjnym.

PIASECZNO

Starowierski świat W sobotę, 7 września w Muzeum Regionalnym w Piasecznie (Pl. Pi ł s u d s k i e g o 1 0 ) o d by ł s i ę we r n i s a ż w ys t aw y z at y t u ł owa n e j „Starowierski świat”, związanej tematycznie z regionem Suwalszczyzny. O t w a rc i e e k s p o z yc j i p o ł ą c z o n e z o s t a ł o z p o k a z e m s l a j d ó w „Suwalszczyzna. Szlak Czarnej Hańczy” z opowieścią fotografa i podróżnika Piotra Malczewskiego w pobliskim Przystanku Kultura. Wystawę można oglądać do 29 września w godzinach pracy muzeum (od środy do piątku w godzinach od 9 do 17; oraz w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 15, ceny biletów: normalny - 3 zł, ulgowy - 2 zł, w sobotę wstęp do muzeum bezpłatny).

Tyl.

W najbliższą sobotę i niedzielę, 14 i 15 września w parku przy dworku w Woli Prażmowskiej przy ul. Głównej 57 odbędą się obchody Dni Prażmowa. W sobotę o godz. 14 na scenie zaprezentują się młodzi mieszkańcy gminy Prażmów. Po występach przedszkoli i szkół, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przeprowadzą emocjonujący pokaz akcji ratunkowej i gaszenia płonącego samochodu. O godz. 19 na scenie zagości natomiast muzyka. Wystąpią zespoły Cargo, Rezydent, Mariano MBH, Adson i Przekręt. Hip-hop przeplatał się będzie z beatboxem, a wszystkiemu towarzyszyć będzie taniec. Niedzielne obchody Dni Prażmowa rozpocznie Msza Święta „Dożynkowa”, która odbędzie się o godz. 11.30 w Kościele św. Franciszka w Prażmowie. Następnie w Woli Prażmowskiej (ok. godz. 13) odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Dożynek. Po nim nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego „Prażmów – ocalić od zapomnienia”. Później lokalny Teatr z Uwielin odegra spektakl Koziołek Matołek w Afryce, a o godz. 15 najmłodsi udadzą się w „Baśniową podróż klaunów BIM BAM BOM” z Teatrem Kubika. W programie Akademia Małego Cyrkowca, szczudlarze w efektownych kostiumach i konkursy z nagrodami. A od godziny 17 do lat 60. cofną wszystkich polscy Beatlesi – zespół The Postman. Imprezę zakończy zabawa taneczna z Moniką Boras i zespołem Bolt.

TW KONSTANCIN-JEZIORNA

Święto plonów w Bielawie W najbliższą niedzielę, 15 września w Bielawie na boisku przy ul. Wspólnej odbędą się gminne dożynki. Tegoroczne święto plonów rozpocznie się 15 minut przed godziną 12 – przedstawiciele sołectw zaprezentują wieńce dożynkowe. W samo południe rozpocznie się msza polowa, po której zaplanowano część oficjalną uroczystości. Następnie na scenie wystąpią lokalne zespoły Sonata, Przepióreczka, Łurzycanki, a także Kabaret 30+. Nie zabraknie również wyróżnień dla najlepszych rolników gminy. Natomiast o godz. 15.30 zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejsze wieńce. O godz. 16 na scenie pojawią się tancerze z Egurola Dance Studio oraz zespoły Jarzębina Czerwona i Powsinianie. Gwiazdą dożynek będzie zespół Poparzeni Kawą Trzy, którego koncert rozpocznie się o godz. 17.30. Grupa składa się ze znanych dziennikarzy, wśród których są m.in. Wojciech Jagielski oraz Rafał Bryndal. O godz. 19 zaplanowano zabawę taneczną, którą poprowadzi Dj Łukasz Matusik. Nie zabraknie również zabaw dla dzieci oraz dmuchanych zjeżdżali, trampolin i konkursów z cennymi nagrodami. O godz. 15 odbędzie się również piłkarski turniej sołectw.

PIASECZNO

gt

Rynek godzina 15 W niedzielę, 15 września na rynku w Piasecznie odbędzie się spotkanie z fundacją Pomóż Dorosnąć, pokaz iluzji Arex Show oraz koncert zespołu SekstanZ.

Tyl

W sobotę, 14 września w godzinach 12-21 na wschodnim murze Stacji Techniczno-Postojowej Metra Warszawskiego (dojście do Lasu Kabackiego od stacji metra Kabaty) odbędzie się „Ursynowski Festiwal Sztuki Ulicznej”. Celem imprezy jest promowanie i popularyzowanie sztuki w plenerze poprzez tworzenie jej w miejscu publicznym. Dzięki artystom dojście do Lasu Kabackiego otrzyma zupełnie nowy wygląd – ubarwi je graffiti, nawiązujące do tematyki lasu i natury. - Graffiti to forma sztuki, która pozwala wprowadzić w miejską przestrzeń kolor, życie i oryginalność – mówi Piotr Guział, burmistrz Ursynowa. - Jest to też szansa dla artystów street art’u do zaprezentowania własnej kreatywności w ursynowskiej przestrzeni publicznej – dodaje burmistrz. KO

N

D

O

L

E

N

C

J

E

gt


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 33 (499)/2013/W1

Krzyż ocalony od zapomnienia

AKTUALNOŚCI

III

PIASECZNO W Henrykowie Uroczu poddano renowacji krzyż upamiętniający poległych w Powstaniu Styczniowym. W najbliższą niedzielę, o godz, 10.45 przy odnowionej mogile rozpoczną się uroczystości upamiętniające 150. rocznicę powstania W miejscowości HenrykówUrocze przy drodze prowadzącej z Piaseczna do Tarczyna, tuż przy skręcie na Złotokłos, od lat stoi krzyż. Niewielu spośród przejeżdżających tamtędy kierowców wie, że jest to mogiła upamiętniająca poległych w Powstaniu Styczniowym. Znajduje się ona na działce, której stan prawny nie jest uregulowany, ale zarządza nią gmina Piaseczno. Samorząd nie dbał, mieszkańcy pielęgnowali Od wielu lat teren był zaniedby-

wany przez samorząd. Podstawa wbitego w ziemię, drewnianego krzyża kilka razy zupełnie przegniła i symbol poległych powstańców przewracał się. Jak relacjonują mieszkańcy, ucinano spróchniałą część krzyża i znów wbijano go w ziemię. - Mogiłą przez lata nikt się nie interesował – wspomina Teresa Kurmanowska, mieszkanka Henrykowa. - Opiekował się nią mój dziadek, później mój ojciec, a później ja. Zajmowaliśmy się grabieniem liści, koszeniem trawy. Własnymi siłami staraliśmy się ocalić to miejsce od

Mogiła w Henrykowie Uroczu

Mogiła została utworzona na wzniesieniu nad dawną drogą Piaseczno –Tarczyn w roku 1863 w ówczesnej miejscowości Mroczkowa Wola. Zostały w niej złożone ciała poległych w potyczkach powstańców z okresu sierpień / wrzesień 1863. Są to po części żołnierze z oddziału Władysława Grabowskiego, który starł się z siłami podpułkownika Kulgaczewa, po części uczestnicy starcia pod Tarczynem we wrześniu tegoż roku. 5 sierpnia 1863 idący za kolumną generała majora Meller-Zakomelskiego Kulgaczew zaatakował jazdę W. Grabowskiego, która poszła w rozsypkę uchodząc do Grodziska. W mogile złożono najprawdopodobniej strzelców, których zdziesiątkowano w trakcie walki – 11 do 20 osób. Część z nich spoczywa na cmentarzu w Prażmowie. Druga potyczka, z której zostali prawdopodobnie pochowani polegli miała miejsce we wsi Przypki k. Tarczyna. 30 września 1863 jazda porucznika Pawła Gąsowskiego ( pseud. Pawełek) została zaatakowana przez szwadron dragonów Zankisowa. Walki przesunęły się do miejscowości Prace, gdzie ostatnim akordem było ośmiogodzinne starcie wręcz na mostku w tejże miejscowości. Niektórzy polegli zostali pochowani na cmentarzu w Tarczynie. Bitwy i Potyczki 1863-1864 Stanisława Zielińskiego Rapperswill 1913 Opracował Krzysztof Majewski

zapomnienia i całkowitej degradacji. Przy mogile sporadycznie pojawiały się znicze i kwiaty. Wspólnymi siłami W tym roku, 22 stycznia przypadła 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Bez zbędnego rozgłosu przy mogile w Henrykowie kwiaty złożyła delegacja piaseczyńskiego PiS. Mieszkańcy postanowili dołożyć wszelkich starań, by miejsce pamięci poddać renowacji. W sprawę zaangażowała się sołtys Henrykowa-Urocza, Anna Kostyrka, powołano Komitet Renowacji Mogiły Powstańczej. - Sama bym niczego nie zrobiła, ogromnego wsparcia i motywacji dodał mi mieszkaniec Złotokłosu, Michał Urbańczyk oraz Krzysztof Majewski, ogrodnik a z zamiłowania historyk. Mieszkańcy zwrócili się o pomoc do gminy. - Burmistrz Zdzisław Lis naszą inicjatywę potraktował z dużym entuzjazmem – mówi sołtys Henrykowa. - Otrzymaliśmy od gminy niezbędne wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. złotych. Powiat utwardził pobocze drogi tłuczniem. W renowację mogiły włączyło się wielu mieszkańców, którzy pracowali w czynie społecznym, a także firm robiących niektóre rzeczy po kosztach lub wręcz za darmo. R

EK

L

A

M

A

W pracę społeczną przy renowacji mogiły zaangażowało się wielu mieszkańców Wyjątkowe miejsce pamięci Cynowo-ołowiana tabliczka z 18 maja 1918 roku zachowała się w dobrym stanie, krzyż został poddany renowacji pod okiem konserwatora zabytków. Pojawi się na nim też druga tabliczka, upamiętniająca 150. rocznicę powstania. - Chcemy, by to miejsce zaczęło żyć i nie było zapominane, nie tylko podczas uroczystości rocznicowych – mówi Michał Urbańczyk. - Chcemy, by mogiła powstańcza stała się miejscem, w którym ludzie korzysta-

jący ze szlaku rowerowego będą się zatrzymywać podczas niedzielnych wycieczek. Postawią rower, przysiądą na chwilę na ławce i dowiedzą się czegoś o tym wyjątkowym miejscu. Pojawi się tu również tablica turystyczna i przyrodnicza. W najbliższą niedzielę, 15 września o godz. 10.45 przy mogile powstańczej w Henrykowie Uroczu zaplanowano uroczystość uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

Adam Braciszewski


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 33 (499)/2013/W1

Czy policja sprzyja oszustom?

PIASECZNO Pod koniec lipca jeden z klientów nie zapłacił Zbigniewowi Walczewskiemu za naprawę skrzyni biegów. Kiedy Walczewski zatrzymał mu dowód rejestracyjny, policja nakazała zwrot dokumentu. Mechanik napisał skargę do komendanta powiatowego, poszedł też do prokuratury, oskarżając oficera dyżurnego o przekroczenie uprawnień. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie, a komendant powiatowy uznał skargę za bezzasadną W lipcu do zakładu Zbignie- dzie. Przejechaliśmy się i wszystwa Walczewskiego przyjechał z re- ko było w porządku – relacjonuje klamacją klient, który w sierpniu mechanik. - Zostawiliśmy samoubiegłego roku naprawiał u nie- chód przed bramą, a klient przego samochód. Naprawa została kazał kluczyki od auta młodej kowykonana dokładnie 14 sierpnia biecie która, zanim się zoriento2012 roku na częściach regenero- wałem, wsiadła do samochodu i wanych i mężczyzna otrzymał na odjechała. Nie przejąłem się jednią 6-miesięczną gwarancję, pod nak, bo miałem jeszcze dowód rektórą się podpisał. - Klient zja- jestracyjny pojazdu. Kiedy powił się prawie po roku i chciał, że- nownie poprosiłem klienta o urebym naprawił skrzynię na gwa- gulowanie należności, nagle na rancji – opowiada pan Zbigniew. teren zakładu wtargnęła jego ro- Odmówiłem, proponując mu Działanie policji i prokuratury to zaproszenie do złonatomiast bardzo atrakcyjny dziejstwa i oszustwa Zbigniew Walczewski rabat. Chodzimechanik ło o zregenerowanie sprzęgła konwertera. Najpierw zażyczyłem dzina. Zrobił się harmider, więc sobie za tę usługę 2800 zł, ale po zadzwoniłem na policję. prośbach klienta opuściłem jeszcze 1000 zł, na co ten przystał, Mechanik idzie do prokuratury prosząc o wykonanie naprawy. Oficer dyżurny piaseczyńskiej komendy nakazał Zbigniewowi Klient zabiera samochód Walczewskiemu zwrot dowodu, ar W piątek, 26 lipca po godzinie gumentując, że naprawa była tań10 klient przyjechał do Zbigniewa sza niż samochód. Po kilkunastu Walczewskiego po naprawiony sa- minutach Walczewski, za pokwitomochód. - Ten pan powiedział, że waniem, przekazał dzielnicowemu nie zapłaci, dopóki się nie przeje- dowód. Czuł się jednak poszkodo-

wany, gdyż nie otrzymał pieniędzy za wykonaną usługę. W związku z tym złożył zażalenie na postępowanie oficera dyżurnego, które trafiło do wydziału kontroli wewnętrznej KPP w Piasecznie. Poszedł też do prokuratury, oskarżając oficera dyżurnego o przekroczenie uprawnień. W opinii właściciela zakładu naprawy pojazdów, oficer dyżurny nadużył swojej władzy, dokonując własnej interpretacji Prawa Zatrzymania (KC, art. 461), którego istotą – według Zbigniewa Walczewskiego - jest to, że osoba zobowiązana do wydania cudzej rzeczy – w tym wypadku dowodu rejestracyjnego - może zatrzymać ją do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przysługujących jej roszczeń finansowych – w tym wypadku z tytułu naprawy. - Oszuści dzięki policji mają samochód z dowodem rejestracyjnym, a ja jestem zmuszony dochodzić swoich praw w sądzie – skarżył się przed kilkoma tygodniami załamany mechanik. Oficer prasowy piaseczyńskiej komendy, aspirant Maciej Blachliński, obiecał, że sprawa szybko zostanie wyjaśniona, a wydział kontroli wewnętrznej sprawdzi, czy rzeczywiR

EK

L

A

M

A

ście doszło do nieprawidłowości ze strony policji. Oficer dyżurny działał zgodnie z prawem W sierpniu Zbigniew Walczewski otrzymał odpowiedź na swoją skargę od komendanta powiatowego policji, Witolda Wójcickiego. Komendant uznał, że „zebrany materiał dowodowy nie dał podstaw do uznania stawianych zarzutów kierowanych pod adresem dyżurnego tutejszej jednostki”. Dalej w piśmie czytamy „Naprawa samochodu nie jest nakładem, dlatego też oficer dyżurny poinformował, iż nie przysługuje Panu prawo odmowy wydania klientowi należącej do niego rzeczy...”. W dokumencie znajduje się także wzmianka o tym, że kwestia zatrzymania przez Zbigniewa Walczewskiego dowodu rejestracyjnego jest przedmiotem postępowania

przygotowawczego, prowadzonego pod nadzorem prokuratury rejonowej w Piasecznie. Zbigniew Walczewski otrzymał również postanowienie prokuratury rejonowej w Pruszkowie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza policji. Prokuratura odmówiła wszczęcia w tej sprawie śledztwa. - Poniosłem w związku z tą naprawą nakłady, musiałem zapłacić za części – mówi Zbigniew Walczewski. - Moje wynagrodzenie stanowi tylko pewien procent poniesionych strat. Ta cała sprawa jest groteskowa. Policja i prokuratura zapraszają cwaniaków do złodziejstwa i oszustwa. Zbigniew Walczewski zapowiada, że tej sprawy tak nie zostawi. Na razie na ludzi, którzy, jak twierdzi, go okradli, złożył zawiadomienie do prokuratury.

Tomasz Wojciuk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

Zakończenie półkolonii Dobrej Woli

POWIAT Skończyły się półkolonie Dobrej Woli, które od początku sierpnia odbywały się na terenie ZS im. Noblistów Polskich w Lesznowoli. Wypoczynek niepełnosprawnych intelektualnie dzieci od początku obfitował w wiele niespodzianek... Organizowane po raz dziewiąty półkolonie tradycyjnie dostarczyły dzieciom sporej dozy atrakcji i pozytywnych bodźców. Na miejscu, każdego dnia odbywały się zajęcia plastyczne i sportowe. Dzieci odwiedziły m.in. urząd gminy w Lesznowoli, park i tężnię w Konstancinie-Jeziornie, warszawskie zoo. Były też na spływie kajakowym i latały balonami. Wyjeżdżały też na wycieczki. Niedaleko Supraśla zwiedzały cerkiew prawosławną, były też na polu golfowym. Spotkanie z Michałem Wiśniewskim Jednym z niezaplanowanych wydarzeń było spotkanie ze znanym wokalistą, liderem zespołu „Ich troje”, Michałem Wiśniewskim. Spotkanie odbyło się w Magdalence i przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Były też akcenty humorystyczne, gdy półkoloniści próbowali prezentować Michałowi Wiśniewskiemu swój repertuar jako zespół „Ich sześcioro”. Z wizytą u premiera Natomiast w środę, 21 sierpnia podopieczni stowarzyszenia Dobra Wola odwiedzili kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Tam spotkali się m.in. z pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania, Agnieszką Kozłowską-Rajewicz. Utwo-

V

TARCZYN

Owocobranie na 660-lecie

W najbliższy weekend, 14 i 15 września odbędzie się Tarczyńskie Owocobranie, które w tym roku uświetni 660. rocznicę powstania miasta. Dwudniowe obchody rozpoczną się w sobotę, 14 września na tarczyńskim rynku o godz. 15.30. Zostaną zaprezentowane kolorowanki, a następnie na scenie wystąpi miejscowy Chór Miejski i odbędzie się koncert operetkowy „Usta milczą, dusza śpiewa” (godz. 16.30). Niedzielną część zainauguruje III Półmaraton Tarczyński, który wystartuje z terenu Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów. Zapisy do biegu w godz. 8-10.30. Natomiast o godz. 10.50 odbędzie się uroczyste otwarcie półmaratonu, po którym zawodnicy w poszczególnych kategoriach wybiegną na trasę. Półmaraton zakończy się o godz. 14, a pół godziny później na Rynku odbędzie się dekoracja najlepszych zawodników. Ponadto w niedzielę na Rynku od godz. 13.40 będzie można zobaczyć występy wielu artystów m.in. zespołu Bananas Band i tancerzy z Grawitacji. Gwiazdą wieczoru będzie znany wokalista Łukasz Zagrobelny, który zaśpiewa dla tarczyńskiej publiczności o godz. 16.30.

gt

Młodzież ciągle działa

PIASECZNO We wtorek, 10 września odbyła się pierwsza powakacyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Piaseczno. Oprócz zaprzysiężenia nowych radnych, przekazano również burmistrzowi petycję w sprawie skateparku. Pod koniec miesiąca młodzieżowi radni udadzą się na szkolenie integracyjne, które poprowadzi fundacja Civis Polonus

Jedną z tegorocznych atrakcji była wizyta w kancelarii Prezesa Rady Ministrów rzyli także gabinet cieni, siadając na miejscach zarezerwowanych na co dzień dla premiera i ministrów. - Nasze dzieci rozmawiały nawet o programie wyborczym i snuły plany rozwoju Polski – zdradza Jacek Zalewski, prezes stowarzyszenia Dobra Wola. - Było przy tym mnóstwo śmiechu.

A we wtorek 27 sierpnia, tradycyjnie, odbył się dzień kolonisty, który zdominowała rywalizacja sportowa. Jedną z osób, które tego dnia odwiedziły niepełnosprawne intelektualnie dzieci była wójt Lesznowoli, Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Tomasz Wojciuk R

EK

L

A

M

A

Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno będzie w najbliższym czasie pracować nad wnioskiem o nową inwestycję zawartą w budżecie na 2014 rok, skierowaną dla młodych mieszkańców gminy. - Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z burmistrzem – mówi Michał Iwan, przewodniczący rady. - Widzimy chęć do jej realizacji. Do końca roku w piaseczyńskich szkołach ma być wśród młodzieży przeprowadzona ankieta. Uczniowie wypowiedzą się w niej czego im brakuje w Piasecznie i jaka inwestycja powinna być w pierwszej kolejności realizowana. W trakcie ostatniej, XII sesji złożono również na ręce burmistrza Zdzisława Lisa petycję z 540 podpisami użytkowników skateparku z prośbą o zadaszenie obiektu. Ma być ona poparciem pozytywnej decyzji burmistrza, która pomoże przy negocjacjach z dorosłymi radnymi.

Grzegorz Tylec


VI

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

aktualności

nr 33 (499)/2013/W1

Na rolkach po Puchar Świata

KONSTANCIN-JEZIORNA Aleksandra Goss, 24-letnia studentka z Konstancina-Jeziorny zajęła pierwsze miejsce w generalnej klasyfikacji prestiżowego Pucharu Świata w maratonie we wrotkarstwie szybkim. Reprezentantka Polski, która na co dzień trenuje w konstancińskim klubie „Zryw” Słomczyn, przypieczętowała swoje zwycięstwo podczas sierpniowego maratonu w chińskim mieście Suzhou

Po czterech wyścigach zalicza- wie, gdzie zajęła wysokie trzecie nych do klasyfikacji generalnej Pu- miejsce i zdobyła pozycję liderki w charu Świata w maratonie w jeździe całym cyklu. szybkiej na wrotkach, rozgrywanym na dystansie 42 kilometrów, Alek- Upalny triumf sandra Goss zajmowała pierwsze Ostatnie zawody PŚ odbyły się 10 miejsce. Pierwsze zawody z presti- sierpnia w chińskim Suzhou. - To był żowego cyklu odbyły się w maju w Rennes we Fran- Staram się wyznaczać sobie ambitne cele, ale najcji, gdzie zawod- ważniejsze jest to, że mogę się bawić tym, co robię niczka zajęła pią- i czerpać z tego satysfakcję te miejsce. KolejAleksandra Goss ny świetny występ rolkarka odnotowała we francuskim Dijon, zaj- bez wątpienia najcięższy bieg, w któmując czwarte miejsce i przegrywa- rym brałam udział – przyznaje Alekjąc o centymetry rywalizację o po- sandra Goss. - Temperatura sięgała 50 dium. Chociaż nie wystąpiła w w stopni Celsjusza. Cieszę się, że w ogókolejnych zawodach w Korei, swój le udało mi się dojechać do mety, powynik poprawiła w czeskiej Ostra- nieważ w czasie biegu miałam chwile

Aleksandra Goss z Konstancina-Jeziorny zdobyła Puchar Świata w maratonie w jeździe szybkiej na wrotkach

zwątpienia. Na szczęście udało mi się, a suma punktów dała mi zwycięstwo w generalnej klasyfikacji PŚ, z czego bardzo się cieszę – dodaje zawodniczka. Aleksandra Goss została najlepszą zawodniczką świata w maratonie. To bez wątpienia jej największy sukces w karierze. Jednak lista osiągnięć rolkarki z Konstancina jest imponująca i trudno wymienić wszystkie. Reprezentantka Polski w jeździe szybkiej na rolkach oraz w łyżwiarstwie szybkim jest ponad 100-krotną Mistrzynią Polski i wielokrotną triumfatorką Pucharu Polski. Ma na swoim koncie również m.in. sukcesy w Pucharze i Mistrzostwach Świata oraz Europy, a także udział w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. W ubiegłym roku podczas ME w Szeged na Węgrzech w kategorii seniorek zajęła dziewiąte miejsce w biegu na 10 000 m na punkty oraz szóste miejsce w biegu na 10 000 m na punkty i eliminacje. Chociaż zawodniczka nie przywiozła z Węgier medalu, jej wyniki były najlepsze w historii startów Polek w kategorii seniorek w zawodach tej rangi. Uwierzyłam w siebie W ubiegłym roku Aleksandra Goss w generalnej klasyfikacji PŚ zajęła drugie miejsce z niewielką stratą do zwyciężczyni. - W tym roku postanowiłam poprawić ten wynik i wygrać Puchar Świata, co na szczęście mi się udało – cieszy się zawodniczka słomczyńskiego „Zrywu”. Wrotkarka pierwszy raz wystąpiła w cyklu trzy lata temu w zawodach, które odbyły się w Gdańsku. - Zajęłam tam trzecie miejsce i wtedy uwierzyłam, że mogę rywalizować z najlepszymi zawodniczkami na świecie. Dało mi to takiego pozytywnego kopa. StwierR

EK

L

A

M

A

Zawodniczka konstancińskiego „Zrywu” Słomczyn jest najlepszą i najbardziej utytułowaną wrotkarką w Polsce dziłam, że muszę rywalizować ze światową czołówką, żeby doskonalić swoje umiejętności – dodaje Aleksandra Goss. Zawodniczka przyznaje, że sukcesy zawdzięcza nie tylko swojej ciężkiej pracy, lecz także rodzicom i wsparciu zespołu Zicoracing.com, który zapewnia jej dość kosztowny sprzęt. Profesjonalne buty kosztują bowiem ok. 3 tys. złotych, a płozy ok. 1 tys. złotych. Najwięcej pieniędzy potrzeba jednak na kółka, które trzeba wymieniać przed każdym startem, co wiąże się z wydatkiem rzędu 1 tys. złotych. Do tego trzeba również doliczyć koszty podróży po całym świecie. Pierwsze kroki na rolkach Kariera wychowanki klubu „Zryw” Słomczyn, który od 2008 roku dysponuje jednym z najlepszych torów wrotkarskich w Polsce, rozpoczęła się ponad 10 lat temu. - Wszystko zaczęło się dość niewinnie od dziecięcej zabawy. Po prostu dostałam pierwsze rolki i zaczęłam na nich jeździć – śmieje się zawodniczka. - Potem wygrałam

pierwsze zawody i okazało się, że jestem w tym dobra więc zaczęłam treningi i starty w zawodach – wspomina Aleksandra Goss. Tegoroczny sezon wrotkarski dobiega końca – zawodniczka planuje wystartować jeszcze w dwóch imprezach w Warszawie. - Ten sezon był dla mnie wyjątkowo wyczerpujący i nie ukrywam, że czekam na upragniony odpoczynek – mówi rolkarka, która zdradza, że w przyszłym sezonie jej głównym celem będą starty w Pucharze Europy oraz w Mistrzostwach Europy. - Nie odpuszczę również Pucharu Świata, ale pewnie nie będę startowała we wszystkich biegach cyklu. Staram się wyznaczać sobie ambitne cele, ale najważniejsze jest to, że mogę się bawić tym, co robię i czerpać z tego satysfakcję – dodaje Aleksandra Goss. Gratulujemy mistrzyni z Konstancina-Jeziorny wszystkich sukcesów i życzymy kolejnych udanych startów.

Grzegorz Traczyk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

VII

Koncert na zakończenie lata Grzyb jak parasol KONSTANCIN-JEZIORNA W niedzielę, 8 września w konstancińskim Parku Zdrojowym odbył się koncert wieńczący tegoroczne muzyczne lato na terenie gminy. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej pod dyrekcją Janusza Powolnego oraz zespół „Affabre” zaprezentowały wspólnie największe miłosne przeboje muzyki rozrywkowej

Na koncercie w amfiteatrze licznie zebraną publiczność powitał burmistrz Konstancina Kazimierz Jańczuk. - Smutno mi, że jest to już ostatni koncert w tej edycji – powiedział burmistrz. - Tak to już jest, że wszystko co piękne, szybko się kończy. Mam nadzieję, że występujący tu artyści dostarczyli państwu wielu miłych wrażeń. Następnie burmistrz podziękował Konstancińskiemu Domowi Kultury za organizację imprezy, wręczając kwiaty dyrektor K DK Edycie Markiewicz-Brzozowskiej. - W następnym roku, jak dostaniemy Hugonówkę, będzie jeszcze lepiej – obiecała pani dyOrkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej rektor i zapowiedziała wykonawpod dyrekcją Janusza Powolnego ców „Piosenek o miłości”. Historia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzy- „Złotą płytę” za muzykę filmo- r y”, „Moon r iver” cz y „Ojciec skiej im. O. Kolberga w K ielcach wą. Affabre to z kolei poznański Ch rzestny”), n ieśm ier telnych sięga lat 20. zeszłego wieku, re- sześcioosobow y zespół wokalny przebojów T he Beatles ( „ A l l my lov i ng”, „She loves you”) akty wowanego po wojnie w 1945 śpiewający głównie a’capella. roku. Współcześnie orkiestra li- Na koncercie w Park u Zdro- cz y n iezapom n ianych piosenek czy 80 muzyków i koncertuje jow y m usłyszeć można by ło Hen r yka Warsa ( „M i łość Ci często w kraju i za granicą. Dy- w iele popular nych tematów fi l- wsz ystko w ybacz y”, „Pow róćmow ych ( jak choćby „L ove Sto- my jak za daw nych lat”). P urygent Janusz bliczność nagrodzi ła w ystępuPowolny, laureat wielu mię- Mam nadzieję, że występujący tu artyści dostarczyli jących ar t ystów grom k i m i brawam i. dzynarodow ych państwu wielu miłych wrażeń konkursów dyKazimierz Jańczuk Grzegorz Tylec rygenckich, ostatnio otrzymał burmistrz Konstancina-Jeziorny

R

EK

L

A

M

A

PIASECZNO W środę mieszkaniec Zalesia Dolnego Jarosław Błajda znalazł prawdziwka-giganta. Grzyb ważył 82 dkg, a obwód jego kapelusza miał 77 cm. - To największy grzyb w moim życiu – cieszy się mieszkaniec Zalesia. - W dodatku jest całkiem zdrowy

Grzyb został znaleziony przy rowie, na skraju opuszczonej działki. - Kiedyś znalazłem wielkiego czerwoniaka, ale ten prawdziwek bije wszelkie rekordy – mówi pan Jarosław. - Najciekawsze jest to, że grzyba znalazłem w miejscu, w którym przechodzi codziennie kilkadziesiąt osób. Jarosław Błajda prawdziwka zamierza ususzyć. - W Wigilię dodam go do świątecznej kapusty i pierogów, kawałek grzyba dorzucę też do bigosu– mówi.

TW


VIII aktualności KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 33 (499)/2013/W1

Konstancin otworzył ogrody Rozbiegany Żabieniec KONSTANCIN-JEZIORNA W ostatni weekend w Konstancinie już po raz szósty można było zwiedzać zabytkowe wille i prywatne ogrody. Organizatorzy Otwartych Ogrodów, jak co roku, zadbali o przygotowanie różnorodnych atrakcji. Bogatym programem imprezy mogli być usatysfakcjonowani zarówno miłośnicy sztuki, jak i koneserzy przyrody. Niemniej istotne były również liczne walory edukacyjne całego przedsięwzięcia. Tegoroczny festiwal odbywał się pod patronatem Europejskich Dni Dziedzictwa (pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano”), a patronat medialny nad wydarzeniem objął Kurier Południowy W tym roku dla zwiedzających otwarto 26 ogrodów. Piękna, słoneczna pogoda zachęcała do długich spacerów, na które zdecydowało się wielu okolicznych mieszkańców. Chętni mogli wziąć udział w sobotniej wycieczce po Konstancinie-Jeziornie z przewodnikiem. W ogrodzie historyczno-turystycznym przy ul. Strumykowej 5 można było obejrzeć szereg materiałów związanych z przeszłością miasta, a w Oborach spotkać się ze współczesnymi poetami z warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Duże wrażenie na zwiedzających robiły także Dom Stefana Żeromskiego oraz pięknie odrestaurowana „Villa la Fleur” z prywatną kolekcją malarstwa artystów szkoły paryskiej, rzemiosłem artystycznym i meblami w stylu art déco. Bardzo ciekawie wypadło zwłaszcza spotkanie z twórcą animowanych filmów krótkometrażowych Witoldem Gierszem. Była to znakomita okazja do tego, by obejrzeć kilka filmów, w których artysta (zwany „Malarzem ekranu”) poprzez wirtualne sposoby mieszania farb, pobierania na pęR

EK

slajdów z wyprawy do Nepalu towarzyszyła możliwość skosztowania aromatycznej herbaty Masala Tea. Miłośnicy malarstwa i fotografii mogli odwiedzić wystawy, a także wziąć udział w spotkaniach autorskich z pisarzami. Wiele osób skorzystało także z możliwości odwiedzenia pięknego ogrodu w Domu Aktora w Skolimowie i wspólnego spaceru z jego mieszkańcami. Każdy z 26 ogrodów miał co innego do zaoferowania i z tak bogatej oferty chyba każdy mógł wybrać coś interesującego dla siebie. Organizatorami „Otwartych Ogrodów” byli: gmina Konstancin-Jeziorna, Klub Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwo Miłośników Piękna i Zabytków Konstancina oraz Konstanciński Dom Kultury. Kolejna edycja imprezy już za rok.

Impreza rozpoczęła się od biegu przedszkolaków. Każde dziecko było zwycięzcą. Stu metrowy bieg nagradzany był dyplomem i lizakiem. Następnie na krótkich dystansach, od 200 do 800 metrów, rywalizowały starsze pociechy. Głównym punktem zawodów był bieg dorosłych na 5 i 10 kilometrów. Na krótszym dystansie triumfował Krzysztof Wasiewicz z czasem 15:06, a najszybszą kobietą okazała się Ewa Chreścionko (17:46). Na mecie dziesięciu kilometrów pierwszy pojawił się Mateusz Baran (czas 32:52), a najlepszą kobietą była Dominika Stelmach (czas 39:51). Koniec biegania nie zamknął imprezy. Dla wszystkich biegaczy organizatorzy przygotowali grochówkę i grillowane kiełbaski oraz mnóstwo upominków, które otrzymali nie tylko zwycięscy poszczególnych biegów, ale również szczęśliwie wylosowani zawodnicy. Słoneczna pogoda, pozwoliła na długie świętowanie dobrych wyników w przemiłej atmosferze żabieniec kiego lasu. Bieg zorganizowany jest ze środków finansowych Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie, Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz sponsorów pozyskanych przez Stowarzyszenie Rekreacyjno–Sportowe „Kondycja”. - Tegoroczny Frog Race to była największa i najbardziej liczna impreza w historii Kondycji – mówi Wiesław Paradowski ze Stowarzyszenia Kondycja. - Najwięcej pomogła nam firma Motopartner z Piaseczna oraz Szkółka Roślin ozdobnych, a także mieszkańcy Żabieńca. Szacunkowo liczymy, że na Frog Race w szczycie było około tysiąca osób, łącznie z kibicami. Zjedliśmy blisko tysiąc kiełbasek i 700 porcji 500 gramowej grochówki, wydano tysiąc bułek, 2000 ciastek z Piekarni Krzosek i 700 porcji kawy z Ideea Cafee. Kolejny Frog Race już za rok.

Grzegorz Tylec

Grzegorz Tylec

W trakcie imprezy można było m.in. przespacerować się po pięknym ogrodzie w Domu Aktora w Skolimowie dzel oraz nakładania na powierzchnię kompozycji osiąga efekt ożywienia nieruchomych obrazów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również znakomicie przygotowane i poprowadzone warsztaty w Tęczowej Pasiece w Cieciszewie, gdzie można było nie tylko dowiedzieć się wiele o życiu pszczół, ale również skosztować różnych rodzajów miodu. W egzotyczne miejsca przeniosło z kolei zwiedzających spotkanie w ogrodzie przy ulicy Kościelnej 4 w Skolimowie. Pokazowi L

A

M

A

PIASECZNO W ostatnią sobotę w Żabieńcu odbyła się piąta edycja imprezy Frog Race. Kolejny raz organizatorzy ze Stowarzyszenia Kondycja pokazali, że sport to nie tylko oglądanie relacji w telewizji, lecz przede wszystkim znakomity sposób na miłe spędzenie wolnego czasu w rodzinnej atmosferze

R

EK

L

A

M

A


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

IX

Oświata po wakacjach

KONSTANCIN-JEZIORNA We wrześniu dzieci rozpoczęły naukę w konstancińskich szkołach i przedszkolach. Podczas wakacji niemal we wszystkich placówkach trwały remonty. Samorząd zdążył ukończyć najważniejsze prace przed pierwszym dzwonkiem. Jednak „oświatowe” inwestycje będą kontynuowane – w przyszłym roku mają zostać zbudowane m.in. żłobek w Mirkowie, przedszkole w Oborach oraz rozpocznie się budowa sali gimnastycznej w Opaczy Grzegorz Traczyk W tym roku największą oświatową inwestycją, która zaczęła się w maju, jest modernizacja „Tęczowego Przedszkola” i budowa nowego żłobka przy ul. Jaworskiego 3 w Mirkowie. Inwestycja, która została podzielona na dwa etapy, łącznie pochłonie ponad 8,8 mln złotych. Pierwszy etap obejmuje budowę gminnego żłobka. W Mirkowie powstanie nowy, jednopiętrowy, nowoczesny i funkcjonalny budynek. Znajdą się w nim m.in. sale zabaw, sypialnie, dwie jadalnie, kompleks kuchenny, wózkownia i winda. Nowy żłobek, dla 75 dzieci będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek będzie połączony z „Tęczowym przedszkolem”. Żłobek ma być gotowy do 30 czerwca 2014 roku. Wówczas wykonawca przystąpi do drugiego etapu - rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku „Tęczowego przedszkola”, które ma być gotowe do 30 czerwca 2015 roku. Samorząd inwestuje w przedszkolaki Jednak to nie jedyne prace, któ-

re na terenie konstancińskich pla- tym razem samorządowcom uda się cówek oświatowych toczyły się w rozpocząć budowę. czasie wakacji. Kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztowały prace, które zo- Odświeżone szkoły stały przeprowadzone w Gminnym Mniejsze lub większe remonty Przedszkolu nr 1 przy ul. Oborskiej. były prowadzone niemal we wszystZostała tu wykonana nowa hydro- kich gminnych szkołach. W Zespole izolacja i odwodnienie budynku, Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej dzięki czemu piwnica budynku już m.in. zostały pomalowane ściany nie będzie podtapiana. W Gmin- na korytarzach, w szatni oraz w tonym Przedszkolu nr 4 z Oddziała- aletach. W Zespole Szkół nr 2 przy mi Integracyjnymi „Leśna Chatka” ul. Żeromskiego wyremontowano przy ul. Wareckiej wyremontowano elewację nad wejściem do budynku, magazyn i naprawiono dach. Ko- zamontowano nowe drzwi na ballejną nową i dużą inwestycją, którą kon do biblioteki oraz wymieniono samorząd chce rozpocząć jeszcze oświetlenie wewnętrzne. Dodatkowo przed zbliżającą na parterze zasię zimą, jest buadaptowano dawJeszcze w tym roku ma się ny pokój nauczydowa przedszkola w Oborach. zacząć długo oczekiwana bu- cielski na oddział Urzędnicy ogło- dowa przedszkola w Oborach przedszkolny. Posili już przetarg, mieszczenie zoktóry ma być rozstało gruntownie strzygnięty 19 września. Zakończe- wyremontowane, a także wyposażonie budowy parterowego budynku ne w meble i sprzęt. Prace toczyły się wraz z parkingiem planowane jest również w Zespole Szkół nr 3 przy na koniec sierpnia przyszłego roku. ul. Bielawskiej - pomalowano tam Z powodu licznych komplikacji, ściany, wymieniono dach na budynprzygotowania do budowy przed- ku gospodarczym oraz naprawiono szkola trwają już kilka lat. Być może schody przed szkołą. Natomiast w R

EK

L

A

M

A

Podczas wakacji niemal wszystkie konstancińskie szkoły i przedszkola przeszły remonty Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie w całym budynku położono nową podłogę, pomalowano niektóre sale lekcyjne, częściowo wymieniono instalację elektryczną oraz przystosowano toalety dla dzieci z oddziału przedszkolnego. W Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej przebudowano czytelnię i bibliotekę, a także odświeżono sekretariat, korytarz i kuchnię. Sala tenisowa w Opaczy W tym roku żadne prace nie były realizowane jedynie w Szkole Podstawowej w Opaczy – nie były potrzebne – bo budynek w ubiegłym roku przeszedł generalną przebudowę. Jednak w przyszłym roku w Opaczy samorząd planuje rozpocząć budowę długo oczekiwanej sali gimnastycznej, o którą od wielu lat zabiegają rodzice dzieci uczących się w podstawówce. Urzędnicy już podpisali umowę z projektantem obiektu. Oprócz sali powstaną również dodatkowe pomieszczenia oraz hol. Mimo że cześć rodziców nalegała,

by przy szkole powstała duża, pełnowymiarowa hala sportowa, burmistrz Kazimierz Jańczuk nie ugiął się pod naporem nacisków. Od strony Habdzina ma powstać sala o wymiarach kortu tenisowego, która, zdaniem burmistrza, będzie optymalna dla niewielkiej placówki i wystarczająco duża, by ubiegać się o dofinansowanie na jej budowę. Prawdopodobnie zaczniemy budowę wiosną – zapowiada Kazimierz Jańczuk. - Pewnie nie uda się jej skończyć w ciągu roku, ale będziemy się starali, by prace były realizowane jak najszybciej – dodaje burmistrz. Ponadto samorząd kontynuuje budowę placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Dotychczas powstało ich już cztery za łączną kwotę ponad 679,6 tys. złotych z czego prawie 311,7 tys. złotych wyniosły dotacje. Kolejne place zabaw w ramach programu powstaną przy Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie i Zespole Szkół Integracyjnych nr 5 przy ul. Szkolnej.


X AKTUALNOŚCI

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

nr 33 (499)/2013/W1

Skatepark oficjalnie otwarty

PIASECZNO Mimo, że piaseczyńska młodzież korzysta z nowego skateparku już od kilku tygodni, oficjalne otwarcie obiektu odbyło się w ubiegłą sobotę. Podczas słonecznego, pełnego atrakcji dnia, przez skatepark przewinęło się kilka tysięcy osób. - Dzięki waszej obecności tutaj, ta kupa betonu żyje – zwróciła się do młodzieży radna Magdalena Woźniak, inicjatorka przedsięwzięcia. - To jest nasz wspólny sukces W styczniu ubiegłego roku radni, po burzliwej dyskusji, zarezerwowali w budżecie 3,4 mln zł na budowę przy ulicy Okulickiego 19 w Piasecznie skateparku. Prace ruszyły w lipcu 2012 roku i trwały nieco ponad rok. Koniec końców obiekt do tej pory kosztował prawie 2,5 mln zł, dodatkowo gmina otrzyma na niego dotację z samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 250 tys. zł. Kontrowersyjny pomysł Pomysł budowy skateparku zaakceptowali jeszcze radni poprzedniej kadencji. Inwestycja nie została jednak zrealizowana z powodu braku środków. Wszystko zmieniło się dwa lata temu, kiedy to gmina dowiedziała się, że odzyska pieniądze tytułem VAT-u za zrealizowany projekt wodno-kanalizacyjny – w sumie ponad 50 mln zł. Jednak nawet wtedy wie-

lu radnych stało na stanowisku, Duża inwestycja że pieniądze te możnaby przezna- W końcu radni zdecydowaczyć na inne cele. Od samego po- li, że skatepark powstanie na działczątku spore kontrowersje wzbu- ce o powierzchni 7 tys. m kw., zlodzała też proponowana lokaliza- kalizowanej przy ul. Okulickiego, cja skateparku. Fali krytyki dała na wjeździe do Piaseczna. Działka wówczas odpór radna Magdale- ta od początku miała ograniczona Woźniak, inicjatorka całego ne zastosowanie, ponieważ w zieprzedsięwzięcia, która od kilku lat mi znajduje się sieć ciepłownicza. lobbowała wśród radnych za bu- W ubiegłym roku zaczęły się prace ziemne – PCU dową obiektu. - Na każwymieniło przebiegadą inwestycję jące przez teprzychodzi w ren skateparkońcu czas. kosztowała dotychczas budowa ku rury. WyA my mówiskateparku przy ul. Okulickiego my o obiekkonano drocie unikalnym gę dojazdową w skali województwa, a może na- wraz z odwodnieniem i drogę do wet całego kraju. Przetrwa on lata garaży znajdujących się od stroi będzie służył wielu pokoleniom ny ul. Wojska Polskiego. Ponaddzieci i młodzieży – argumento- to ustawiono betonowe obrzewała podczas jednej z ubiegło- ża i przeszkody w części wschodrocznych sesji. niej placu. Wiosną tego roku prace ruszyły pełną parą. Na żelbetowej płycie zainstalowano 19 przeszkód oraz wykonano żelbetowy bowl. Na terenie skateparku powstały ciągi piesze, nasadzenia zieleni, oświetlenie, elementy małej architektury. Choć budowa skateparku zakończyła się w wakacje, obiekt został oficjalnie

2,5 mln zł

R

EK

L

A

M

A

otwarty 7 września. Jednak gmina nadal zamierza w niego inwestować. Do końca roku ma ruszyć budowa pawilonu usługowo-socjalnego z tarasem widokowym. - Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przystąpić do budowy zadaszenia tego obiektu – mówi burmistrz Zdzisław Lis. Skatepark ma być także monitorowany. Otwarcie z pompą W otwarciu skateparku oprócz burmistrza Zdzisława Lisa i Magdaleny Woźniak wzięli udział m.in. radni gminni i powiatowi, starosta piaseczyński Jan Dąbek, poseł na sejm RP, Andrzej Halicki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Andrzej Krynicki, proboszcz parafii św. Anny w Piasecznie. - Tego obiektu by nie było, gdyby nie wsparcie i pomoc rady miejskiej w Piasecznie. To oni decydowali o przyznaniu funduszy na ten cel – mówił Zdzisław Lis. - Szczególne podziękowania należą się Magdzie Woźniak, radnej gminy Piaseczno. Gdyby nie

jej upór i determinacja, tego skateparku by nie było. Magda Woźniak jest matką tego sukcesu. - Ta ciąża nie trwała 9 miesięcy tylko 5 lat. Tyle czasu minęło od pomysłu do finalizacji zadania, a to jeszcze nie jest koniec – mówiła Magdalena Woźniak, imiennie dziękując osobom, które najbardziej przyczyniły się do powstania skateparku. - Młodzież udowodniła, że ten skatepark nie jest nikomu niepotrzebną kupą betonu, jak mówili przeciwnicy tej inwestycji. Dzięki waszej obecności tutaj widzimy, że ta kupa betonu żyje. To jest nasz wspólny sukces. Bawcie się dobrze, jeździjcie powoli i ostrożnie. Następnie burmistrz przekazał jednemu z rolkarzy symboliczny klucz do skateparku. Po części oficjalnej rozpoczęły się pokazy specjalne (m.in. jazdy na hulajnodze, rolkach i bmx-ach) i koncerty. Były też liczne konkursy dla najmłodszych i pokazy tańca. Stopniowo na obiekt przybywało coraz więcej osób. Przy pięknej, słonecznej pogodzie impreza trwała do późnych godzin wieczornych.

Tomasz Wojciuk


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

W Piasecznie brakowało miejsca dla młodzieży

GÓRA KALWARIA

Europejskie Dni Dziedzictwa

Z Magdaleną Woźniak, radną gminy Piaseczno, pomysłodawczynią i inicjatorką budowy piaseczyńskiego skateparku rozmawia Kamil Staniszek

Jeździsz na desce albo rolkach? Jeżdżę na rolkach, ale amatorsko. Po chodniku. Tylko po płaskim? Po płaskim nie. Ziemia jest przecież okrągła. Kiedy pojawił się pomysł na budowę skateparku w Piasecznie? W roku 2006 lub 2007. Mój syn wraz z kolegami jeździł wyczynowo na rowerze. Sami przygotowywali sobie trasy, budowali przeszkody, rozkopywali las. Ich i im podobnych młodych ludzi często przeganiano. Nie mieli swojego miejsca. Najpierw pojawił się pomysł, by stworzyć tor dirtowy, ziemny. Okazało się jednak, że taka „budowla” z formalnego punktu widzenia nie ma żadnego umocowania. Wtedy starszy kolega mojego syna, Konrad Dąbrowski rzucił: a może by tak skatepark... Bardzo mi się ta perspektywa spodobała, pomyślałam, że warto byłoby stworzyć w Piasecznie miejsce, które stałoby się areną dla entuzjastów rowerów, rolek i desek, ale także miejscem spotkań dla młodzieży. Takich miejsc brakuje. Nie można przecież młodych ludzi usadzić na ławce w obskurnym parku czy kazać im stać pod fontanną. Oni muszę mieć swoje miejsce do spotkań, swoją przestrzeń, dającą im wolność, a tej roli nie spełniają zorganizowane kluby czy Orliki. Czy uważasz, że lokalizacja skateparku jest dobra? Jest najlepsza z możliwych. Mieliśmy ograniczone pole działania, musieliśmy wybrać teren spośród: a) odpowiednio dużych dzia-

łek należących do gminy, b) nieleżący w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej... A że skate’owcy to subkultura blokowa, miejska a nie harcerska - nie można takiego skateparku wybudować w lesie. Wybór był więc siłą rzeczy ograniczony. Atutem dodatkowym tej lokalizacji jest fakt, że „przy okazji” atrakcyjnie zagospodarowany został zapuszczony teren leżący na wjeździe do miasta. A, że blisko ruchliwej ulicy, że spaliny… Niestety, w takiej rzeczywistości żyjemy. Przecież niedaleko jest też ogródek jordanowski, w którym bawią się dzieci. Co czułaś w sobotę, podczas uroczystego otwarcia skateparku? Do dziś jeszcze nie całkiem dociera do mnie, że skatepark już jest i funkcjonuje. Już na papierze projekt był fajny, ale zobaczyć go w realu to naprawdę jest coś! A najważniejsze, że cieszy się tak wielkim zainteresowaniem. To powinno utrzeć nosa wszystkim sceptykom, którzy mówili, że będzie to nikomu niepotrzebna kupa betonu. Ja ani przez moment nie wątpiłam, że ta inwestycja ma sens i jest młodym potrzebna. Intencja była absolutnie czysta - ci których najbardziej on uszczęśliwi nie będą mogli odwdzięczyć się w wyborach. Przecież to głównie ludzie młodzi, niepełnoletni, nie mający prawa do głosowania. Zrobiliśmy to dla nich, a nie dlatego by zdobyć kilka punktów wyborczych, a to niestety bywa częsta motywacja. Młodzież pobryka na skateparku, a w wielu miejscach mieszkańcy toną w błocie albo ryzykują życiem i zdro-

Groźna kolizja w Solcu

GÓRA KALWARIA W środę rano w Solcu doszło do kolizji, w której uczestniczyły trzy samochody. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał

Sprawczynią kolizji była 37-letnia mieszkanka powiatu piaseczyńskiego, która siedząc za kierownicą saaba nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu fiatowi. Doszło do zderzenia, w którym ucierpiało jeszcze uderzone przez fiata bmw. Na szczęście żadnemu z kierowców nic poważnego się nie stało. 37-latka została ukarana mandatem w wysokości 300 zł.

TW

wiem, poruszając się ruchliwymi ulicami pozbawionymi chodników. Co powiesz tym wszystkim, którzy czują się rozgoryczeni tą inwestycją? Powiem, że skatepark nie powstał kosztem czegokolwiek. Inwestycje oświatowe, drogowe i odwodnieniowe są realizowane sukcesywnie i corocznie zajmują olbrzymi procent gminnego budżetu. Wiadomo też, że wszystkiego na raz nie da się zrobić, i nie jest to tylko kwestia ograniczonych środków finansowych, ale realnych możliwości ich „przerobu” przez wydziały merytoryczne. Przypomnę, że potrzeby społeczności lokalnych są róż-

XI

ne i dla zrównoważonego rozwoju gminy konieczne jest w miarę równomierne ich zaspokajanie. Dlatego w budżecie gminnym mamy nie tylko inwestycje i remonty, ale i kulturę, sport, pomoc społeczną. Dlaczego potrzeby młodzieży miałyby być mniej ważne od potrzeb dzieci, dorosłych, strażaków, sportowców, bezrobotnych czy alkoholików? Poza tym skatepark jest inwestycją ponadlokalną, atrakcją dla wszystkich mieszkańców Piaseczna, bez względu na miejsce, w którym mieszkają. Myślę też, że stanie się superznakiem rozpoznawczym naszej gminy. R

EK

L

A

M

A

W niedzielę, 15 września na Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku odbędą się XVI Europejskie Dni Dziedzictwa. Impreza rozpocznie się o godz. 10 i potrwa do godz. 20. O godz. 14 zostanie odegrany Hejnał Czerska, po którym nastąpi oficjalne powitanie gości. Następnie będzie można wysłuchać prelekcji zatytułowanej „Osadnictwo Wczesnośredniowieczne na Górze Zamkowej”, a po niej obejrzeć prezentacje filmowe „Nadwiślańskie Urzecze” i „Tak było w Górze Kalwarii”. Potem odbędzie się Żywa Lekcja Historii w wykonaniu Polskiej Rewii Konnej, zatytułowana „Cesarstwo rzymskie”. Przez cały czas na zamkowym dziedzińcu będą wystawiać się rzemieślnicy i rękodzielnicy. Będzie można także kupić ekologiczną żywność. Wiele atrakcji zaplanowano tego dnia dla dzieci. Opowieść „Zamek Króla Maciusia” zaprezentuje słynny opowiadacz bajek Michał Malinowski, najmłodsi będą mogli także ułożyć zamek z drewnianych klocków. Inne atrakcje to gra zamkowa dla całych rodzin, pokaz tańców narodowych, występy kapeli ludowych oraz Dziecięcego Zespołu Ludowego „Kalwarki”. Imprezę zwieńczy ognisko z gawędą.

TW


XII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 33 (499)/2013/W1

Jarmark Piaseczyński pod znakiem Suwalszczyzny

Góral na rynku

PIASECZNO W piątek, 6 września odbył się kolejny występ w ramach akcji Wolny Rynek

PIASECZNO W niedzielę, 8 września w parku miejskim odbył się IX Jarmark Piaseczyński. Na dorocznej imprezie nie zabrakło występów artystycznych, a w cieniu drzew swoje kramy rozstawili rękodzielnicy, sprzedający rzemiosło ludowe i regionalne przysmaki

Jarmark Piaseczyński od lat Kowal i wioska rzemiosł dawnych jest jedną z najciekawszych im- Atrakcją dla dzieci były stanoprez odbywających się na terenie wiska rzemieślników, zarówno tych powiatu piaseczyńskiego. Przede dawnych, jak i współczesnych. Spowszystkim jest niezwykle malow- rym zainteresowaniem cieszył się niczy, a miejski park stanowi ide- warsztat garncarski, w którym możalną scenerię dla uginających się na było własnoręcznie ulepić z gliny pod ciężarem orynaczynia oraz ginalnych produk- W niedzielę park miejski w kuźnia pod gotów straganów. Piasecznie odwiedziło kilka łym niebem, Podobnie było takw której dzietysięcy osób że w tym roku, a ci i rodzice moznakomita pogoda gli pod czujsprawiła, że z jarmarkowych atrak- nym okiem mistrza kowalskiego wycji skorzystało mnóstwo miesz- kuć m.in. podkowy. W południo-

kańców. Jarmark, jak co roku, zaczął się punktualnie o godzinie 12 od odegrania hejnału Piaseczna. Chwilę potem rozpoczął się koncert Piaseczyńskiej Orkiestry Dętej, a następnie występy zespołów „Łużycanki” i „Lipsk”. Tego dnia atrakcji muzycznych było zresztą o wiele więcej. Publiczność gromkimi brawami nagradzała występy zespołów „Pogranicze” z Szypliszek, a także lokalnych „Kłosowianek” ze Złotokłosu i „Leśnego Echa” z Chojnowa.

wo-wschodniej części parku stanęła wioska rzemiosł dawnych. W zeszłym roku sporą atrakcją dla dzieci było wałkowanie i wypiekanie podpłomyków. W tym roku serwowano podpłomyki już gotowe. Sporym powodzeniem cieszyło się za to stanowisko, na którym wyrabiano liny oraz wędzarnia (wokół unosił się pięknie pachnący dym). Nie zabrakło także innych atrakcji dla najmłodszych, jak choćby dmuchańców czy tradycyjnej karuzeli.

Drogie miody i wędliny Wzdłuż parkowych alejek ustawiono ciąg kramów z regionalnymi wyrobami. Można było zaopatrzyć się w miody, przyprawy do mięs, wypiekane tradycyjnymi metodami ciasta i chleby oraz wędliny. Były też kozie sery i całe mnóstwo niesamowitych przetworów: w tym dżemów, syropów, sosów, pikli itp. Furorę, jak zwykle, robiły pyszne pierogi (w rejonie Suwalszczyzny smaży się je także w głębokim tłuszczu) oraz tradycyjny chleb ze smalcem, podawany w towarzystwie cebulki i ogórka. Z jarmarku z pewnością nikt nie wyszedł głodny, a wiele osób zrobiło tam także solidne zapasy na zimę. Niemniej jednak warto zauważyć, że proponowane produkty spożywcze są coraz droższe. Przykładowo, ceny miodów często przekraczały 40 zł za słoik. Uzupełnieniem oferowanych produktów spożywczych były wyroby rzemieślnicze, w tym rękodzieło artystyczne, wyroby z drewna, szkła, filcu, a także bibeloty, ceramika, ozdoby i biżuteria. Imprezy towarzyszące Przy okazji jarmarku organizatorzy zaplanowali sporo imprez towarzyszących. W sobotę, w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa „Starowierski świat” ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach, którą bezpłatnie można było oglądać w niedzielę. Sporym zainteresowaniem cieszyła się także wycieczka miejska „Nie od razu Piaseczno miastem zostało”. IX Jarmark Piaseczyński upłynął w przyjemnej, leniwej atmosferze. Jubileuszowy X jarmark już za rok. Być może nadszedł czas, aby odświeżyć nieco jego formułę?

Tomasz Wojciuk R

EK

L

A

M

A

Tym razem wystąpił Paweł „Góral” Górski - znany i ceniony lider grupy „Ostatnie Takie Trio” oraz współzałożyciel formacji „Parasol Poetica”. Artysta, znany między innymi z regularnej gry na Świeczowiskach, zaprezentował różnorodny repertuar, na który złożyły się zarówno utwory rodzimych wykonawców, jak i kompozycje z kręgu piosenki autorskiej. Koncert przyciągnął sporą grupę publiczności, która nie puściła „Górala” bez bisów.

Tyl. O

G

Ł

OSZE

N

IE


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

Rekord pływacki w GOSiR-ze Narodowe PIASECZNO/LESZNOWOLA W sobotę, 31 sierpnia na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie mieszkaniec Wilczej Góry Adrian Kociszewski, nie wychodząc z basenu, przepłynął 21 km. - Chciałem w ten sposób uczcić wyczyn Teresy Zarzeczańskiej, która 30 sierpnia 1975 pokonała wpław kanał La Manche – mówi mieszkaniec gminy Lesznowola Adrian Kociszewski ma 46 lat, z wykształcenia jest ogrodnikiem. Sportem pasjonuje się od małego, starając się sprawdzać, a potem przekraczać granicę swoich możliwości. W wieku 26 lat po raz pierwszy wystartował w zawodach Ironman na Węgrzech. Morderczy triathlon, na który składa się 3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i ponad 42 km biegu pokonywał czterokrotnie. Od 1988 roku pan Adrian startuje także w maratonach. Na dystansie 42 km i 195 m biegł aż 40 razy. Dwukrotnie startował także w niezwykle wyczerpującym biegu na 100 km. Uczcił pamięć powstańców 1 sierpnia ubiegłego roku na pływalni GOSiR-u Adrian Kociszewski podjął udaną próbę przepłynięcia dystansu 10 km. Do mety dotarł po 4 godzinach. - Chciałem w ten sposób złożyć hołd swoim dziadkom, Lucynie i Zdzisławowi (ps. Jasieńczyk) Kociszewskim, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim – mówił po wyjściu z basenu. W kwietniu tego roku, znów na basenie GOSiR-u, Adrian Kociszewski przepłynął 16 km. 31 sierpnia podjął natomiast próbę przepłynięcia półmaratonu, czyli dystansu 21 km i 100 m. 21 km w niecałe 10 godzin W sobotę rano pan Adrian wszedł do basenu i zaczął płynąć. - Po przepłynięciu 10 km dopadł mnie kryzys więc zmieniłem styl na żabkę – mówi. - Co jakiś czas posilałem się batonami energetycznymi i przyjmowałem napoje, w tym gorącą herbatę. Podczas próby bolał mnie trochę kręgosłup i ręce, nogi w ogóle.

Dystans 21 km Adrian Kociszewski przepłynął w czasie 9 godzin i 46 minut. - Jestem taki szczęśliwy – mówił. - Chciał bym podziękować żonie Monice i Aleksandrze Zabłockiej z mężem, którzy bardzo pomogli mi w realizacji tego przedsięwzięcia. Po wyjściu z wody pływak został uhonorowany pucharem. Pokonując półmaraton Adrian Kociszewski chciał upamiętnić 38. rocznicę przepłynięcia przez Teresę Zarzeczań-

ską kanału La Manche. 30 sierpnia 1975 roku ta sześciokrotna mistrzyni Polski w pływaniu jako pierwsza z Polaków pokonała wpław dystans 42 km z brytyjskiego Dover do francuskiego Vissant. Zrobiła to w rewelacyjnym czasie 11 godzin i 10 minut. Kiedy dokonywała tego niesamowitego wyczynu, woda w kanale miała zaledwie około 15 stopni C.

Tomasz Wojciuk R

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

EK

L

A

M

A

XIII

czytanie Fredry

PIASECZNO W sobotę, 7 września na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Piaseczno włączyło się do akcji Narodowe Czytanie. Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno oraz Centrum Kultury w Piasecznie

O godzinie 15 dyrektor Biblioteki Publicznej Marzena Styczeń serdecznie powitała licznie zgromadzoną publiczność na Placu Piłsudskiego i odczytała list Prezydenta zapraszający do wspólnego czytania dzieł Aleksandra Fredry. Z młodzieńczym zapałem i humorem imprezę poprowadził Ziemowit Kłujszo. Ze sceny mogliśmy usłyszeć fragmenty sztuk hrabiego Fredry, takie jak: „Zemsta”, „Śluby panieńskie”, „Pan Gelthab” oraz wiersze: „Paweł i Gaweł”, „Można by” czy „Osiołkowi” i inne. Młodzież z Teatru Łups! przedstawiła także inscenizację wierszy „Małpa w kąpieli” i zapowiadając kolejnych uczestników imprezy. Na rynku wystąpili tego dnia: burmistrz Piaseczna Zdzisław Lis, Tadeusz Ross, Ewa Kłujszo, Marzena Styczeń, Elżbieta Zawadzka, Beata Łuczak i Marta Precht. - Zapraszamy za rok do wspólnego czytania dzieł Henryka Sienkiewicza – zapowiada dyrektor Marzena Styczeń.

Grzegorz Tylec


XVI AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 33 (499)/2013/W1

URODZENI W PIASECZNIE

Konstancin Cup 2013

fot. Marcin Otulak

KONSTANCIN-JEZIORNA W sobotę, 7 września w Oborach rozegrana została pierwsza edycja turnieju Konstancin Cup, w którym zmierzyło się ze sobą osiem zespołów z regionu Mazowsza z rocznika 2005. Zorganizowanie imprezy było wspólnym pomysłem zarządu z trenerów Akademii KS Konstancin

Alek Truszkowski 3800g, 52cm, 03.09.2013

Alicja Federowicz 3000g, 52cm, 05.09.2013

Alicja Spocińska 4000g,53cm, 04.09.2013

Amelia 2960g, 50cm, 08.09.2013

Felek Saltik 3920g, 53cm, 28.08.2013

Amelka Tadzik 3340g, 54cm, 26.08.2013

Hania Tchórz 3080g, 50cm, 29.08.2013

Igor Borowiec 3580g, 55cm, 04.09.2013

Madzia Urbaniak 3800g, 55cm, 28.08.2013

Maja Dzięcioł 3220g, 53cm, 07.09.2013

Małgosia Bąkowska 3880g, 57cm, 02.09.2013

Michał Szatkowski 3320g, 53cm, 31.08.2013

Jakub Mirkowski 3360g, 57cm, 07.09.2013

Maja Świtek 3140g, 55cm, 08.09.2013

Nikola Bartnik 3700g, 54cm, 05.09.2013

Lilianna Zera 3620g, 53cm, 04.09.2013

Mateusz Bladuń 3540g, 56cm, 09.09.2013

Pola Mizikowska 3700g, 54cm, 05.09.2013

Wiktor Majos 2480g, 53cm, 28.08.2013

Konstanciński turniej rozgrywany był w systemie dwugrupowym, po cztery drużyny w każdej. Dwa pierwsze zespoły w swoich grupach zagrały w półfinałach, a kolejne drużyny - o miejsca od piątego do siódmego. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawiała się następująco: Legion Warszawa, KS Raszyn, KS Konstancin 2006, SKP Korona Warszawa, Alfa Warszawa, Energia Kozienice, KS Konstancin 2005 i FC Lesznowola. Najlepszym strzelcem turnieju został Filip Gott (SKP Korona Warszawa), najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Adrian Kvamsdal (KS Konstancin 2006), a bramkarzem turnieju - Tomasz Antos (Legion Warszawa). - Jestem bardzo zadowolony z wyników turnieju, ponieważ jako najmłodsi uczestnicy zajęliśmy miejsce na podium, a co najważniejsze, prezentowaliśmy bardzo wysoki poziom – mówi Michał Madeński, trener rocznika 2006 KS Konstancin. - Mimo wszystko, najważniejsza w całym turnieju była dobra zabawa młodych piłkarzy. Jako ich opiekun jestem dumny z wyniku. Rocznik Konstancina 2005, mimo siódmego miejsca, rozegrał bardzo dobre zawody, zwracając uwagę, że w ich grupie znalazły się dwie drużyny, które przodowały w ogólnej klasyfikacji turnieju. KS Konstancin ma w planach organizowanie cyklicznych turniejów nie tylko dla rocznika 2005, ale również i innych grup trenujących w Akademii.

Grzegorz Tylec

Zosia Mazurek 2620g, 50cm, 29.08.2013

PIASECZNO

Festiwal Piosenki Dołującej

Oliwier Piątkowski 2920g, 51cm, 02.09.2013

Michał Studnicki 3100g, 54cm, 20.07.2013

Weronika Rola 3620g, 54cm, 05.09.2013

W sobotę, 14 września na Zimnych Dołach odbędzie się pierwsza edycja Festiwalu Piosenki Dołującej. Od godziny 18 odbędzie się konkurs na piosenkę dołującą (z udziałem, między innymi, Kuby Sienkiewicza, Jerzego Filara i Stanisława Szczycińskiego), a na godzinę 20 przewidziany jest recital Andrzeja Poniedzielskiego. O 21 zostaną wręczone nagrody i odbędzie się koncert laureatów.

Zuzanna Skwarek 4360g, 58cm, 06.09.2013

Tyl.

Trojaczki z grzybem na ścianie

PIASECZNO - Moim dzieciom wciąż przytrafiają się jakieś infekcje – skarży się Edyta Słowik, mama piaseczyńskich trojaczków, które przyszły na świat w kwietniu. - Wszystko przez fatalne warunki mieszkaniowe, na które jesteśmy skazani. - Aktualnie gmina nie dysponuje wolnym lokalem mieszkalnym, który byłby odpowiedni dla tej rodziny – mówi wiceburmistrz Piaseczna, Honorata Kalicińska

Pod koniec marca, mieszkanka Piaseczna, Edyta Słowik urodziła trojaczki. Norbert, Anastazja i Kuba są wcześniakami, urodziły się w 24-tygodniu ciąży. W maju wcześniaki zachorowały na zapalenie płuc i na tydzień trafiły do szpitala. Matka trojaczków uważa, że podatność dzieci na choroby spowodowana jest fatalnymi warunkami mieszkaniowymi. Rzeczywiście, gdy wchodzi się do mieszkania Słowików, w twarz uderza zapach pleśni i grzyba, który na dobre panoszy się na ścianach. Sta-

re, sparciałe okna nie trzymają ciepła – gdy wkrótce nastaną chłodniejsze noce, wiatr będzie hulał po mieszkaniu. - Dzieci cały czas oddychają tym powietrzem – martwi się ich matka. - Ostatnio lekarz powiedział mi, że u jednego z dzieci podejrzewa nowotwór płuc. Byłam w urzędzie gminy prosząc o jakieś inne mieszkanie dla nas, ale nic nie mają. Nie wiadomo, kiedy będą mieć i czy w ogóle coś dla nas znajdą... - Pamiętamy o tej rodzinie, byliśmy u nich w domu i wiemy jaki

jest problem – mówi wiceburmistrz Piaseczna, Honorata Kalicińska. - Cały czas czegoś dla nich szukamy, ale aktualnie w zasobach gminy nie mamy mieszkania, które byłoby adekwatne do potrzeb ośmioosobowej rodziny. Taki lokal musi mieć odpowiedni metraż i dogodną lokalizację – podkreśla wiceburmistrz Kalicińska. - Niedługo będziemy zasiedlać mieszkania komunalne przy ul. Krótkiej, wówczas może uda się wygospodarować odpowiedni lokal. Sądzę, że będzie to możliwe najpóźniej w styczniu.

AB


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013/W1

Straż miejska zabezpieczyła studnię PIASECZNO Przy ulicy Świętojańskiej 45 znajduje się zaniedbana nieruchomość ze zrujnowanym budynkiem mieszkalnym. Obok budynku jest niezabezpieczona studnia – poinformował nas przed kilkunastoma dniami Jerzy Zając. - Zgłosiłem to policji, ale żadne służby do tej pory nie zabezpieczyły tego miejsca. Boję się, że dojdzie tu w końcu do tragedii

Jerzy Zając, mieszkaniec Piaseczna, jest emerytowanym oficerem policji. Przy ulicy Świętojańskiej ma działkę, dlatego dobrze zna tę okolicę. Niezamieszkałą nieruchomość pamięta z czasów jej świetności. Przed wojną był tam ekskluzywny dom schadzek. Za wysokim murem znajdował się wypielęgnowany ogród z fontanną i dwoma budynkami mieszkalnymi. W latach 30., miejsce to podobno chętnie odwiedzali zamożni warszawscy przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżali do Piaseczna wąskotorówką. Po wojnie nieruchomość zamieszkiwali państwo Bogusław i Zofia Golerowie. Teraz obydwoje już nie żyją, a nieruchomość ma nowego właściciela, który jednak przy ulicy Świętojańskiej nie mieszka. Noclegownia dla bezdomnych Jarzy Zając poinformował nas, że na terenie nieruchomości znajduje się niezabezpieczona, głęboka studnia. - Zabezpieczyłem ją prowizorycznie gałęziami, ale w tym miejscu dojdzie w końcu do tragedii – przestrzegał, dodając, że pustostan latem chętnie zamieszkują nie stroniący od alkoholu bezdomni. Pan Jerzy zgłosił sprawę policji. - Dwa tygodnie temu, w sobotę, poszedłem na komendę powiatową i poinformowałem o studni oficera dyżurnego – relacjonuje. - Odpowiedział mi, żebym przyszedł w poniedziałek, jak będzie dzielnicowy. Sam służyłem w policji i w moich czasach pracowało się inaczej. Jak była taka potrzeba, wsiadało się na rower i jechało, nie patrząc na dzień czy godzinę.

Chcą żyć jak ludzie!

PIASECZNO W budynku socjalnym przy ulicy Kościuszki 45 w Piasecznie mieszka sześć rodzin. Jedną z nich są państwo Hnyluchowie, którzy narzekają m.in. na wilgoć i brak bieżącej wody. Wiceburmistrz Honorata Kalicińska informuje, że warunki bytowe lokatorów zrujnowanego domu wkrótce powinny się poprawić Zdzisław i Krystyna Hnyluchowie mieszkają z dwiema córkami – 30-letnią niepełnosprawną Ulą i 17-letnią Zdzisią w lokalu socjalnym o powierzchni 36 m kw. przy ulicy Kościuszki 45 w Piasecznie. Nieszczelne okna, brak wentylacji i słabe ogrzewanie (w lokalu stoi piec kaflowy) sprawiają, że w kuchni i przylegającej do niej pokoju cały czas panuje wilgoć. Ściany i sufit zaatakował grzyb. - Od 2007 roku już trzy razy musieliśmy wymieniać meble, bo najzwyczajniej w świecie zbutwiały – skarży się pani Krystyna. - Wszystkie czyste ubrania trzymamy w reklamówkach, inaczej śmierdzą stęchlizną – dodaje Zdzisia. Nie mają łazienki, kanalizacji, bieżącej wody... Gdy odwiedziliśmy państwa Hnyluchów w ich mieszkaniu, z wizytą wpadła także mieszkająca kilkadziesiąt metrów dalej córka Anna z synem Kacprem. - Ula ma porażenie mózgowe – wyjaśnia pani Anna. - A w mieszkaniu panują fatalne warunki. Nie ma łazienki, a po wodę trzeba przechodzić na drugą stronę ulicy. Jakiś czas temu gmina zlitowała się i postawiła nam w podwórku tojtoja, ale wieczorami strach do niego wychodzić. Ostatnio przekonała się o tym Zdzisia, którą zamknął w toalecie jeden z sąsiadów. Całe szczęście, że miała przy sobie telefon komórkowy...

że w środku dnia, za domem odbywają się libacje alkoholowe – wyjaśnia pani Anna. - Często zagląda tutaj policja, jednak gdy patrol odjedzie, wszystko zaczyna się od początku. Przychodzą tu także narko-

Najprawdopodobniej w styczniu 2014 roku zostanie oddany do użytku kolejny budynek komunalny, w którym znajdzie się 40 lokali mieszkalnych mani, ostatnio Kacper przyniósł do domu zużytą strzykawkę. Od tamtej pory sam na podwórko nie wychodzi. Boję się o zdrowie moich najbliższych, tym bardziej, że kilka dni temu ktoś próbował nas podpalić. - Chcielibyśmy się stąd wyprowa-

Podwórko miejscem spotkań ćpunów Wcześniej państwo Hnyluchowie więcej czasu spędzali na podwórku. Teraz rzadko tam wychodzą. - Wieczorami, a niekiedy tak-

Straż miejska stanęła na wysokości zadania O odkrytej studni, która może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, poinformowaliśmy także straż miejską. - Nie mieliśmy wcześniej takiego zgłoszenia – mówi komendant Mariusz Łodyga. - Pojechaliśmy jednak na miejsce i tymczasowo oznaczyliśmy studnię taśmami, aby była dobrze widoczna. Spróbujemy znaleźć właściciela terenu i poprosić go o docelowe zabezpieczenie tego miejsca.

TW R

EK

L

A

M

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

XVII

dzić – wtóruje córce pani Krystyna. - Marzymy o większym mieszkaniu w spokojniejszej okolicy, o skromnej łazience i bieżącej wodzie. My z mężem mamy już swoje lata, ale Ula jest niepełnosprawna, a Zdzisia dorasta i musi na to wszystko patrzyć... Pani Krystyna przyznaje, że nie reguluje czynszu za zajmowany lokal. - A za co tu płacić, za grzyba na ścianach – obrusza się. - Za normalne mieszkanie, z toaletą i wodą bym płaciła. Gmina planuje inwestycje - Wiem, że w tym budynku panują trudne warunki – przyznaje wiceburmistrz Honorata Kalicińska. – W chwili obecnej nie mamy możliwości przeprowadzenia generalnego remontu ponieważ gmina nie jest właścicielem tego budynku. Trwa proces komunalizacji, póki co jesteśmy tylko zarządcą tej nieruchomości. Honorata Kalicińska informuje, że jeszcze w tym roku na posesję zostanie doprowadzona bieżąca woda i kanalizacja. Na podwórku ma stanąć ogrzewany i oświetlany kontener, w którym znajdzie się toaleta i umywalka. Stare szamba i toalety zostaną zlikwidowane. Póki co gmina nie dysponuje wolnymi mieszkaniami. Być może sytuacja lokalowa poprawi się w styczniu, gdy zostanie oddany do użytku budynek komunalny przy ul. Krótkiej (40 nowych mieszkań). - Wówczas zwolnią się lokale socjalne w lepszym standardzie i będziemy mieli jakieś pole manewru – dodaje wiceburmistrz.

Tomasz Wojciuk R

EK

L

A

M

A


XVIII AKTUALNOŚCI KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

nr 33 (499)/2013/W1

Grały dwie drużyny, strzelała jedna Emocje

PIŁKA NOŻNA, EKSTRALIGA KOBIET, KS GOSIRKI PIASECZNO – MITECH ŻYWIEC 0:4 Po wyjazdowej klęsce w Koninie piłkarkom z Piaseczna zależało na jak najszybszej rehabilitacji. Niestety, w ostatnią sobotę znów nie udało się zrealizować przedmeczowych założeń. W spotkaniu z zespołem z Żywca Gosirki nie były aż tak wyraźnie gorsze od rywalek jak mógłby to sugerować wynik. Choć szanse były dla obu stron, do bramki trafiały jednak wyłącznie przyjezdne Spotkanie rozpoczęło się dla Gosirek obiecująco. Szansę na zdobycie gola miała Linda Dudek, ale to przyjezdne objęły prowadzenie. W 18. minucie Kaja Ożgo nie miała szans na skuteczną interwencję po pięknym uderzeniu z dystansu Haliny Półtorak. W 33. minucie piłka dwukrotnie uderzyła w poprzeczkę. Najpierw, po rzucie wolnym Krystyny Kuśnierz, a po chwili – po szybkim kontrataku Gosirek – bliska wyrównania była Marta Stodulska. Druga połowa rozpoczęła się niestety fatalnie. W 50. minucie prowadzenie gości podwyższyła Karolina Zasada, która – po rzucie rożnym – znalazła się bez opieki w polu karnym. W 69. minucie było już właściwie po zawodach. Piłka trafiła w rękę Emilii Baran, a defensorka Gosirek znajdowała się w tym momencie w polu karnym. Jedenastkę wykorzystała Dominika Sykorova. W 83. minucie dobiła rywalki Karolina Wiśniewska, która z bliska, po błędzie całego bloku defensywnego, posłała piłkę do siatki. Końcówka mogła przynieść bramkę na otarcie łez, ale w dogodnej sytuacji Magda Dudek posłała piłkę obok bramki.

w końcówce

PIŁKA NOŻNA, A KLASA, UMKS PIASECZNO – UKS SIEKIERKI 2:1 Spotkanie z mającymi aspiracje do awansu piłkarzami z Siekierek miało być dobrym sprawdzianem dla aktualnych możliwości zawodników z Piaseczna. Pierwsza połowa meczu nieco rozczarowała, ale niemrawą w tym okresie grę obu jedenastek wynagrodziła kibicom efektowna, obfitująca w gole końcówka

Grzegorz Tylec

Sparta wreszcie zwycięska

PIŁKA NOŻNA, IV LIGA, SPARTA JAZGARZEW – VICTORIA SULEJÓWEK 4:1 Po bardzo przyzwoitym poprzednim sezonie chyba nikt w Jazagarzewie nie spodziewał się aż tak nieudanego startu kolejnych rozgrywek. W dotychczasowych sześciu spotkaniach Sparta zanotowała tylko jeden remis i aż pięć porażek. Okazją na przełamanie było spotkanie z Victorią Sulejówek – drużyną, która również spisuje się na razie dużo poniżej oczekiwań Sparta rozpoczęła mecz z wyraźnym nastawieniem ofensywnym. Drużyna przez pierwsze 45 minut grała dobrze, stwarzała sobie dogodne sytuacje bramkowe, ale gola... zdobyli goście. W 38. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, w polu karnym piłkę otrzymał Sebastian Iwanicki i strzelił dla Victorii gola do szatni. W drugiej odsłonie gry gospodarze pokazali jednak charakter. W 51. minucie wysiłki Sparty w końcu się opłaciły. Zbigniew Obłuski uderzył piłkę z niemalże zerowego kąta, ta przeszła pod nogami bramkarza i wpadła do siatki. Nie da się ukryć, że w tym przypadku dopisało strzelcowi nieco szczęścia. Rozochocona wyrównaniem Sparta poszła za ciosem. W 60. minucie w polu karnym faulowany był Emil Wrażeń i sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę. Victoria była w końcówce bliska zdobycia drugiego gola, ale w 87. minucie swoje trzecie trafienie zanotowała Sparta. Cezary Kur przytomnie wycofał piłkę do nadbiegającego Andrzeja Kacprzaka, który płaskim strzałem posłał piłkę po ziemi obok bramkarza. W doliczonym czasie gry, po dośrodkowaniu z narożnika boiska, przytomnie nabiegł jeszcze na piłkę Kur i strzałem głową trafił piłką do siatki. Był to poważny błąd obrony Victorii, bowiem w tym momencie w polu karnym gości znajdowało się zaledwie dwóch piłkarzy Sparty.

Grzegorz Tylec

Gospodarze już od pierwszych minut spotkania dążyli do zdominowania rywali, ale nie było to już tak łatwe jak w niedawnym spotkaniu z Gwardią Warszawa. Wprawdzie piasecznianie mieli więcej z gry, ale niewiele z tego wynikało, a naprawdę groźnych sytuacji do objęcia prowadzenia było jak na lekarstwo. Strzałów próbowali Paweł Nawrocki, Paweł Dudek i Mateusz Ruta, ale i goście raz groźnie skontrowali i piłka po rykoszecie mało co nie wpadła do bramki. Ciekawiej zrobiło się dopiero po zmianie stron, ale dopiero w okolicach 60. minuty. UMKS ruszył bardziej zdecydowanie do przodu, a sygnał do ataku dał Piotr Krawczyk, który popisał się dynamicznym rajdem w polu karnym, ale jego uderzenie zatrzymało się na bocznej siatce. Wreszcie, w 74. minucie kibice mocniej się ożywili, kiedy to w polu karnym padł Ruta i sędzia bez wahania wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Mariusz Arak, strzelił mocno, ale piłka wyraźnie zeszła mu z nogi i poszybowała nad poprzeczką bramki. Niezadowoleni z takiego obrotu sprawy coraz wyraźniej zaczęli się martwić perspektywą utraty pierwszych ligowych punktów. Na dziesięć minut przed końcem meczu stadion przeżył prawdziwą huśtawkę nastrojów. Najpierw, w 83. minucie, po dobrym dośrodkowaniu Adama Borowskiego z rzutu rożnego, precyzyjnym strzałem głową popisał się Paweł Nowocin i było 1:0 dla Piaseczna. Cóż jednak z tego, skoro tuż po wznowieniu gry goście przeprowadzili szybką kontrę i było już... 1:1! Zaledwie minutę po strzeleniu upragnionego gola. Gospodarze nie załamali się jednak i rzucili do huraganowych ataków. W 86. minucie w polu karnym faulowany był, w niezbyt groźnej sytuacji, Robert Majewski. Dodatkowo, sędzia wyrzucił z boiska za dyskusje Wojciecha Kromkę i Siekierki musiały kończyć mecz w dziesiątkę. Do rzutu karnego ponownie podszedł Arak i tym razem strzelił już tak, jak powinien. Ostatnie minuty meczu to pełna kontrola wyniku ze strony piasecznian, która pozwoliła na odniesienie trzeciego zwycięstwa w trzech meczach u siebie. Wypada tylko liczyć na podtrzymanie tak dobrej passy w kolejnych spotkaniach.

Grzegorz Tylec Jarosław Ludwiniak, trener UMKS Piaseczno

Witold Faliszewski, prezes i trener Sparty Jazgarzew W pierwszych 15. minutach powinniśmy już dzisiaj prowadzić 2:0, ale cieszę się, że w drugiej połowie udało nam się przełamać tę złą passę. Strzeliliśmy cztery bramki i to jest więcej niż dotychczas w sześciu meczach. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. Mamy zespół, który na pewno nie gra na poziomie miejsca, które zajmuje aktualnie w tabeli.

Mamy świadomość tego, że zespoły które, tu przyjeżdżają niestety będą stosować futbol typowo defensywny w nastawieniu na grę z kontrataku. Musimy przygotować się, że takie mecze będą coraz częstsze i musimy temu przeciwdziałać. W drugiej połowie stworzyliśmy sobie kilka sytuacji stuprocentowych, ale ten niewykorzystany rzut karny wprowadził u nas trochę nerwowości. Cieszę się z walki do końca i naszej determinacji. Nie możemy sobie jednak w przyszłości pozwolić na tracenie bramek w taki frajerski sposób jak dziś. Na szczęście się to na nas nie zemściło. Gramy dalej o awans, a boisko będzie weryfikować nasze zamiary.


WYDANIE POWIATU PIASECZYŃSKIEGO I URSYNOWA

KURIER POŁUDNIOWY

SPORT

nr 33 (499)/2013/W1

Dwie połowy w Żabieńcu PIŁKA NOŻNA, LIGA OKRĘGOWA, JEDNOŚĆ ŻABIENIEC – BŁONIANKA BŁONIE 1:1 W trakcie środowego spotkania w Żabieńcu kibice obejrzeli dwie zupełnie różne połowy. W pierwszej odsłonie na boisku było spokojnie i nie działo się wiele ciekawego, a w drugiej – dla odmiany – trzeszczały kości i emocje były do ostatniej minuty W spotkaniu beniaminka z zespołem mającym spore ligowe aspiracje, który ostatnio pokonał na wyjeździe Koronę Góra Kalwaria 5:1, nietrudno było wskazać faworyta. Zawodnicy Błonianki nie ukrywali, że przyjechali do Żabieńca zdobyć trzy punkty. Przez pierwsze 45. minut gry oba zespoły nie zaprezentowały jednak ciekawego widowiska. Składnych akcji było jak lekarstwo, a najczęstszą taktyką było słynne „kopnij i biegnij”, z której – wobec solidnej gry linii defensywnych – niewiele wynikało. Goście oddali w tym okresie gry ledwie dwa celne strzały na bramkę. Piłka kopnięta z dalekiej odległości nie mogła jednak w żaden sposób zaskoczyć bramkarza Jedności. Gospodarze, a konkretnie Przemysław Piekarz, spróbowali szczęścia w 37. minucie. Uderzona z dystansu futbolówka skozłowała przed bramkarzem i poleciała nad poprzeczką. Tuż przed przerwą Piotr Senator, po ładnej akcji kombinacyjnej, wyszedł z kolei sam na sam w polu karnym, ale ostatecznie przegrał pojedynek z golkiperem Błonianki. Po zmianie stron pierwsi przed szansą na objęcie prowadzenia stanęli goście, ale piłka znów poszybowała nad poprzeczką. W 52. minucie Piekarz uruchomił prostopadłą piłką Łukasza Matulkę, ale jego uderzenie bramkarz wybił na rzut rożny. W 60. minucie Sylwester Rajczak strzelał groźnie z lewej strony pola karnego, ale znów niecelnie. Wreszcie, w 64. minucie, padła bramka dla gospodarzy. Adam Niewiadomski w okolicach 20 metra od bramki zdecydował się na strzał, który znalazł, po długim rogu, drogę do siatki. Od tego momentu mecz zrobił się bardzo nerwowy. Niezadowoleni z takiego obrotu sprawy piłkarze Błonianki zaczęli grać coraz bardziej agresywnie.

XIX

Koszykarze zagrają na Mazovia Cup

KOSZYKÓWKA W najbliższy weekend w hali Arena Legionowo przy ul. Bolesława Chrobrego 50b rozegrany zostanie tradycyjny turniej przedsezonowy Mazovia Cup. Udział w zawodach potwierdził także zespół KS Piaseczno

Po odejściu do Legii Warszawa Andrzeja Paszkiewicza i Damiana Zaperta, w drugą stronę, czyli z Legii do Piaseczna, powędrował rozgrywający Łukasz Zajączkowski. Na co będzie stać w najbliższym sezonie podopiecznych Todora Mollova? Częściową odpowiedź na to pytanie będzie można poznać na turnieju Mazovia Cup, w którym oprócz piasecznian wezmą także udział: Sokół Ostrów Mazowiecka, Polonia Warszawa i Legia Warszawa. Najpierw KS Piaseczno podejmie Legię Warszawa (13 września, godzina 17), w sobotę zmierzy się z Sokołem Ostrów Mazowiecka (14 września, godzina 17), a ostatniego dnia turnieju zagra z Polonią Warszawa (15 września, godzina 16.15).

Tyl.

Zawodnicy z Żabieńca nie byli im dłużni, przez co było bardzo dużo fauli i żółtych kartek. W 82. minucie jeden z gości otrzymał drugie „żółtko”, które skutkowało czerwoną kartką i wykluczeniem z gry. Wprawdzie Jedność miała swoje szanse na podwyższenie wyniku z kontrataków, ale to gościom udało się wyrównać. W 86. minucie, po błędzie w kryciu przy rzucie rożnym, piłkę skontrował głową Łukasz Ochocki i trafił do siatki. Choć na boisku było jeszcze trochę nerwów, nie padła już dla nikogo zwycięska bramka. Oba zespoły wydawały się być po meczu wyraźnie niezadowolone z końcowego wyniku. Wydaje się jednak, że remis z przebiegu gry jest rezultatem sprawiedliwym.

Grzegorz Tylec

Łukasz Matulka,

Trzy drużyny w III lidze

trener Jedności Żabieniec W pierwszej połowie kontrolowaliśmy sytuację w obronie, ale w ofensywie nie stworzyliśmy sobie za wiele sytuacji. W drugiej połowie wyglądało to już zdecydowanie lepiej. Udokumentowaliśmy to strzeleniem gola i od tego momentu, głównie z powodu drużyny gości, zrobiła się na boisku nerwowa atmosfera. W końcu, po naszym błędzie indywidualnym, goście wyrwali nam zwycięstwo. Jest to nauczka na przyszłość, ale mimo to sprawiliśmy tutaj raczej niespodziankę. Mam nadzieję, że w przyszłości nie będziemy już tracić takich łatwych goli. Mamy na razie sporo urazów, ale chłopaki powoli wracają do zdrowia.

SIATKÓWKA W zbliżającym się sezonie III ligi siatkówki zagrają ze sobą trzy zespoły z powiatu piaseczyńskiego: Perła Złotokłos, Krótka Mysiadło i SPS Konstancin-Jeziorna, które znajdą się w gronie 14 zespołów rywalizujących o awans do II ligi. Rozgrywki rozpoczną się w październiku. Tyl.

Wyniki naszych zespołów seniorskich IV liga grupa południowa Kolejka 7 - 7-8 września

Liga okręgowa warszawska – grupa II Laura Chylice – LKS Chlebnia 5:1 (zaległy za drugą kolejkę)

Pauza: PKS Radość. Kolejka 8 - 7-8 września Oskar Przysucha 1-2 Mazowsze Grójec Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 1-0 UKS Łady Drukarz Warszawa 2-3 Okęcie Warszawa Pogoń II Siedlce 2-1 Wilga Garwolin Sparta Jazgarzew 4-1 Victoria Sulejówek Mszczonowianka Mszczonów 0-0 Energia Kozienice Znicz II Pruszków 0-0 Józefovia Józefów Szydłowianka Szydłowiec 2-3 Orzeł Wierzbica Tabela IV ligi grupy południowej 1. Pogoń II Siedlce 7 21 7 0 0 19-10 2. Mazowsze Grójec 6 16 5 1 0 11-4 3. Ożarowianka Ożarów Mazowiecki 7 15 4 3 0 7-3 4. Mszczonowianka Mszczonów 7 12 3 3 1 16-8 5. Orzeł Wierzbica 7 11 3 2 2 13-14 6. Okęcie Warszawa 6 10 3 1 2 10-9 7. Energia Kozienice 7 10 3 1 3 13-13 8. Drukarz Warszawa 7 9 2 3 2 9-9 9. Szydłowianka Szydłowiec 7 8 2 2 3 11-11 10. Wilga Garwolin 6 7 1 4 1 11-8 11. Józefovia Józefów 7 7 1 4 2 4-5 12. UKS Łady 6 6 1 3 2 8-10 13. Oskar Przysucha 6 5 1 2 3 8-7 14. Znicz II Pruszków 7 5 1 2 4 7-13 15. Sparta Jazgarzew 7 4 1 1 5 7-12 16. Victoria Sulejówek 6 4 1 1 4 4-9 17. PKS Radość 6 1 0 1 5 8-21

Pauza: Laura Chylice. KS Konstancin 1-2 Milan Milanówek Kosa Konstancin 0-2 Sarmata Warszawa GLKS Nadarzyn 4-5 KS Raszyn Świt Warszawa 1-2 KS Teresin Przyszłość Włochy 0-2 Ursus II Warszawa Błonianka Błonie 4-1 LKS Chlebnia Piast Piastów 1-2 Jedność Żabieniec Korona Góra Kalwaria 1-2 Perła Złotokłos Tabela ligi okręgowej warszawskiej 1. KS Konstancin 7 16 5 1 1 17-6 2. Ursus II Warszawa 8 16 5 1 2 15-11 3. KS Raszyn 7 16 5 1 1 33-17 4. Błonianka Błonie 7 14 4 2 1 16-7 5. Perła Złotokłos 8 13 4 1 3 15-14 6. Przyszłość Włochy 7 12 4 0 3 19-12 7. GLKS Nadarzyn 8 12 4 0 4 12-13 8. KS Teresin 6 11 3 2 1 17-11 9. Laura Chylice 6 10 3 1 2 13-11 10. Kosa Konstancin 7 10 3 1 3 14-14 11. Milan Milanówek 6 10 3 1 2 15-11 12. Jedność Żabieniec 8 9 2 3 3 10-13 13. Świt Warszawa 8 7 1 4 3 9-14 14. Korona Góra Kalwaria 6 7 2 1 3 7-13 15. Sarmata Warszawa 6 3 1 0 5 4-24 16. Piast Piastów 7 2 0 2 5 3-12 17. LKS Chlebnia 8 1 0 1 7 7-23

A klasa – grupa III Kolejka 3 - 7-8 września UMKS Piaseczno 2-1 UKS Siekierki Piast II Piastów 1-4 Gwardia Warszawa FC Lesznowola 4-0 AMT Nowa Wieś Amigos Warszawa 0-1 KS II Konstancin SEMP Ursynów 4-0 Walka Kosów Okęcie II Warszawa 1-3 KS II Raszyn Sparta II Jazgarzew 6-1 Perła II Złotokłos Tabela trzeciej grupy warszawskiej A klasy 1. SEMP Ursynów 3 9 3 0 0 12-2 2. FC Lesznowola 3 9 3 0 0 10-4 3. UMKS Piaseczno 3 9 3 0 0 8-2 4. Sparta II Jazgarzew 3 6 2 0 1 13-6 5. Gwardia Warszawa 3 6 2 0 1 8-3 6. KS II Raszyn 3 6 2 0 1 6-4 7. KS II Konstancin 2 3 1 0 1 2-2 8. Perła II Złotokłos 3 3 1 0 2 11-14 9. UKS Siekierki 3 3 1 0 2 6-9 10. Walka Kosów 3 3 1 0 2 6-10 11. AMT Nowa Wieś 3 3 1 0 2 4-10 12. Amigos Warszawa 3 0 0 0 3 3-6 13. Piast II Piastów 2 0 0 0 2 3-7 14. Okęcie II Warszawa 3 0 0 0 3 3-16 Ekstraliga kobiet Kolejka 3 - 7-8 września Zagłębie Lubin 0-1 AZS PSW Biała Podlaska Unia Racibórz 7-1 Gol Częstochowa KKP Bydgoszcz 1-1 AZS Wrocław GOSiR Piaseczno 0-4 Mitech Żywiec Górnik Łęczna 1-3 Medyk Konin

Tabela Ekstraligi kobiet 1. Medyk Konin 3 9 2. Unia Racibórz 3 7 3. Mitech Żywiec 3 6 4. AZS Wrocław 3 5 5. Górnik Łęczna 3 4 6. AZS PSW Biała Podlaska 2 3 7. KKP Bydgoszcz 3 1 8. GOSiR Piaseczno 3 1 9. Zagłębie Lubin 2 0 10. Gol Częstochowa 1 0

3 2 2 1 1

0 1 0 2 1

0 15-2 0 12-2 1 9-6 0 3-1 1 6-5

1 0 0 0 0

0 1 1 0 0

1 1-3 2 2-9 2 3-14 2 0-3 1 1-7

Jedność Żabieniec - Korona Góra Kalwaria LKS Chlebnia - Piast Piastów Ursus II Warszawa - Błonianka Błonie KS Teresin - Przyszłość Włochy KS Raszyn - Świt Warszawa Sarmata Warszawa - GLKS Nadarzyn Milan Milanówek - Kosa Konstancin Laura Chylice - KS Konstancin 14 września, g.16 A klasa – III grupa Kolejka 4 - 14-15 września

Ligowe zapowiedzi IV liga grupa południowa Kolejka 8 - 14-15 września Pauza: Ożarowianka Ożarów Mazowiecki.

UKS Siekierki - Perła II Złotokłos KS II Raszyn - Sparta II Jazgarzew Walka Kosów - Okęcie II Warszawa KS II Konstancin - SEMP Ursynów AMT Nowa Wieś - Amigos Warszawa Gwardia Warszawa - FC Lesznowola UMKS Piaseczno - Piast II Piastów

Mazowsze Grójec - Orzeł Wierzbica Józefovia Józefów - Szydłowianka Szydłowiec Energia Kozienice - Znicz II Pruszków Victoria Sulejówek - Mszczonowianka Mszczonów Wilga Garwolin - Sparta Jazgarzew 14 września, g.11 Okęcie Warszawa - Pogoń II Siedlce UKS Łady - Drukarz Warszawa Oskar Przysucha - PKS Radość

Ekstraliga kobiet

Liga okręgowa – II grupa

Nie bierzemy odpowiedzialności za terminy błędnie podane nam przez kluby, zmienione lub odwołane.

Kolejka 9 - 14-15 września Pauza: Perła Złotokłos.

Kolejka 4 - 14-15 września AZS PSW Biała Podlaska - Medyk Konin Mitech Żywiec - Górnik Łęczna AZS Wrocław - GOSiR Piaseczno Gol Częstochowa - KKP Bydgoszcz Zagłębie Lubin - Unia Racibórz


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 33 (499)/2013 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl

Zatrudnię kucharkę na pół etatu do restauracji, Zalesie Dolne tel. 606 492 420 Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659 Zatrudnię kierowców kat. C. Praca w firmie kurierskiej w Młochowie k. Nadarzyna, tel. 785 270 469

Skup samochodów, tel. 792 118 666

Kwatery pracownicze, tel. 510 833 734

Każde auto, tel. 519 455 452

Widoczny z obwodnicy lokal biurowy 30 m kw., ul. Młynarska Piaseczno, tel. 609 216 710

Opel, Toyotę, tel. 604 157 703 Lanosa, Volkswagena, tel. 502 968 566 Felgi Alu 5x16 cali, Ford Mondeo, tel. 505 040 047

Zatrudnię pielęgniarkę do domu opieki w Konstancinie tel.516 126 025

Ekspedientka z doświadczeniem, sklep przemysłowy cv na maila: a.weclawiak@gazeta.pl

Skup aut. Gotówka. Transport gratis. Tel. 500 400 890

Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl

Renomowany salon w Piasecznie zatrudni fryzjera i kosmetyczkę z min. 5 letnim doświadczeniem. Mile widziana własna baza klientów. CV na: monat@poczta.onet.pl

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Prasowaczkę konfekcji damskiej z doświadczeniem w szwalni tel. 605 88 33 74 Księgarnia zatrudni studentkę wiek 18-24 lata, tel. 515 719 605 ZATRUDNIĘ POMOCNIKA TEL. 503 606 578

zaoczną,

STOLARZA,

ZATRUDNIĘ STOLARZA Z DOŚWIADCZENIEM, TEL. 503 606 578 Zatrudnię manicurzystki w Piasecznie, tel. 602 637 732 Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby do rozdawania gazet, praca w Piasecznie, 1 raz w tygodniu (w piątki), tel. 22 756 79 39 Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Warki, tel. 602 637 732 Firma sprzątająca zatrudni mężczyzn do pracy w Wólce Kosowskiej, tel. 519 112 478 Pilnie zatrudnię fryzjerkę do salonu w Zalesiu Górnym, tel. 515 233 014 Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy na produkcji, w magazynie i przy obróbce warzyw. Dawidy k. Raszyna,tel. 22 720 57 42 w 125 Kardiologa do Przychodni Lekarskiej tel. 22 651 70 75, 605 440 831,22 722 61 17

Mężczyzn do prac fizycznych przy zakładaniu ogrodów. Tel. 698 698 839 Kasjer/sprzedawca na stację paliw ul. Puławska/Ursynów, CV na mazureklidia@gmail.com Pomoc domowa w Konstancinie. Najlepiej z zakwaterowaniem. Pranie, sprzątanie, gotowanie, tel. 502 426 819 Zespół Szkół Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie zatrudni osobę na stanowisko pomocy kuchennej. CV proszę przesyłać na adres: kancelaria_zsnr1@wp.pl

2 – pokojowe, centrum Piaseczna, tel. 508 739 993

Nissan Micra 1, 1996 r., po wypadku, sprawny silnik 1150 zł, tel. 518 714 173

3 pokoje, 48 m kw., ul. Kusocińskiego 9, Piaseczno, 1350 zł, dzwonić po 16-tej, tel. 660 45 45 50 3-pokojowe, Tarczyn, tel. 507 284 254

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Atrakcyjne działki budowlane,usługowe,media,woda,pozw.na budowe,5 min od Piaseczna 603 106 000

3-pokojowe, Mysiadło tel. 504 057 483 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 Dom 80 m kw., na magazyn lub inną działalność, wszystkie media. Piaseczno, ul. Chyliczkowska tel. 22 750 39 28 Pokój w Starej Iwicznej w domu jednorodzinnym, tel. 601 616 539

Zawodne, 1140 m kw., asfalt, uzbrojona, 13 km od Piaseczna, 64 tys. zł, tel. 502 232 559 Sprzedam dom w Baszkówce 100m/2 na działce 1000m/2 dom zadbany, zagospodarowany ogród.cena: 690 tys zł. Tel. 501 225 731

Lokal 40 m kw., tel. 517 822 428

Działka 3600m kw., Dawidy Bankowe tel. 501 049 908

Mieszkanie, 2 – pokojowe 42 m kw., Ursynów, tel. 784 64 44 81

Okazja, bezpośrednio, 60 m kw., w Piasecznie ,tel. 535 675 675

Budynek produkcyjn – magazynowy, 400 mkw, ok. Piaseczna, tanio, tel. 512 256 860

Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, cena do negocjacji, tel. 600 740 676

Kwatery, tel. 728 899 673

Kierowca kat.B,C,E najchętniej bus tel. 693 338 671 Młody emeryt, wdowiec, zaopiekuje się domem, zwierzętami. Kierowca osobisty, prezencja, Piaseczno tel. 501 077 491 Sprzątanie tel. 788 124 024 Polka - sprzątanie, prasowanie, mycie okien, referencje tel. 534 073 033 Opiekunka do dziecka, referencje tel. 782 187 557

Kierowca kat. B, C, D, E, karta kierowcy, tel. 602 708 460

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61 Tuje szmaragd 0,6 m w doniczkach - 6,50 zł, tel. 797 828 785

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422 Józefosław 126 m kw. + ogród. Kompletnie urządzone wysoki standard. Kontakt 726 029 154

Dynię jadalną, tanio, Jazgarzew, tel. 660 29 33 77 Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575 Wyprzedaż przeróżności (np: wyposażenie domu, RTV, książki, dekoracje, obrazy itp.) tel. 784 943 137

KIEROWCĘ KAT. „C”, KRAJ, PRACA W KÓŁKU, TEL. 600 450 786

Drewno sosnowe S2A (papierówka) 125 cm po 99 zł/m kubiczny ( dostawa gratis od 10 m). tel. 504 091 797 Krzewy ozdobne za pół ceny tel. 784 943 137 Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959 Wyposażenie sklepu ciucholandu, tel. 730 342 116, slawomirboss@gmx.de

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Konstancin 30 m kw., niepalącym, tel. 600 171 919 Mieszkanie 95 m kw. nowe Tarczyn/Janówek parking, tel. 609 533 718 FV 2-pokojowe, Piaseczno tel.502 203 468

BP Sprzedam gotowy dom 200/1026 w Jeziórku koło Zalesia Górnego. Cena 749000. Tel. 606 611 113

52 m kw. Piaseczno, tel. 504 716 505

Łoś, działkę 1300 m kw., ogrodzona, prąd, woda, tel. 501 120 310

Konstancin centrum lokal biurowy 25 m kw., tel. 606 557 071

Działka budowlana w Ustanowie, 2 x 950 m2, pilnie sprzedam. Tel 514 004 444” Działka z domkiem letniskowym 30/730 m kw., Barcice k./Grójca, 36 tys. zł, tel. 692 247 118 Bezpośrednio, mieszkanie 36,6m kw + garaż, ul. Strusia tel. 510 028 376

SPRZEDAM

ZATRUDNIĘ OD ZARAZ: GLAZURNIKÓW, SZPACHLARZY, MALARZY, MONTERÓW SUFITÓW SYSTEMOWYCH I PŁYT G/K, TEL. 22 844 96 97 (8-16)

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego. Sprzątanie biur w Jankach, tel. 721 045 231

Żuka, tel. 724 305 140

Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137

Sprzątanie lub prace ogrodowe, tel. 539 863 515

Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego. Praca w Galerii Handlowej Józefosław, tel. 721 045 231

Mysiadło,

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Pracowników ochrony -Wólka Kosowska, tel. 513 291 188

Zatrudnię kucharkę, pokojówkę i pracownika gospodarczego (emeryt) w ośrodku eventowym Rusiec, tel. 609 802 033

Kawalerkę, tel. 516 396 293

Pawilon 70 m kw. + 67 m kw. (razem lub oddzielnie), Piaseczno tel. 601 27 48 08

Tokarz, frezer, tel. 533 245 307

Fryzjer/-ka pilnie poszukiny/-a do salonu na Ursynowie (Warszawa), tel. Kontaktowy 501 001 364

Wynajmę domek całoroczny, 50m kw, w Zalesiu Górnym, 2 pokoje, łazienka, kuchnia tel. 607 509 996

Żuk A11, 89r., benzyna+gaz tel. 665 831 308

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Sprzątanie, zaopiekuję się dzieckiem, tel. 513 449 171

Lokal usługowy, Mysiadło, tel. 22 224 51 39

Mieszkanie w jednorodzinnym, tel.607 37 44 13

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422

SZUKAM PRACY

Zatrudnimy kierowców z kat.C Zgłoszenia osobiste z CV w logistyce Firmy Rhenus. Piaseczno Raszyńska 13. zgłoszenia od 2-6.09.13r

Nawiążę współpracę z doświadczoną, zgraną ekipą brukarską. Tel. 698 698 839

Opel Corsa D 2007r., tel. 503 746 630

Nowe, dwupokojowe, 43 m kw, Piaseczno, przy stacji PKP tel 733 143 418

Bezpośrednio 2- pokojowe 55 m kw., Mysiadło, 330 tys. zł, tel 607 107 726

Pokój, kuchnia, łazienka, tel. 785 147 211

Kwatery, tel. 725 229 079 Lokal fryzjerski 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562 Domek 35 m kw., całoroczny, Gołków, tel. 503 999 870 Nowe, dwupokojowe, 43 m kw, Piaseczno, przy stacji PKP tel 733 143 418

Działki, Prażmów, 1256 m kw., tel. 606 920 791

Mieszkanie w Tarczynie 52 m kw. dwa pokoje, tel. 504 372 384

Działkę budowlaną, 4000 m kw., Wola Mrokowska, tel. 504 654 852

Pokój z kuchnią Konstancin Grapa, tel. 22 717 38 98

Działkę budowlaną 1746 m kw., Moczydłów k. Góry Kalwarii, tel. 512 166 735 Wilcza Góra, 1000 m kw., tel. 794 203 308, 792 598 449

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dom nad rozlewiskiem 170/903 m kw., ok./ Zalesia Górnego, 550 tys. zł, tel. 608 609 330 Dom jednorodzinny 175/1300 m kw., Krzaki Czaplinkowskie tel. 602 39 77 14

ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie, kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 Ogrody kompleksowo, odwodnienia. Krótkie terminy. tel. 504 008 309

3

Cyklinowanie, tel. 604 651 722 Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230 Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

Gładź bezpyłowo, panele, malowanie, płyty k/g, ocieplenia, tel. 885 397 821

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Naprawa pralek, tel. 602 322 951, 503 598 382

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

Rynny, tel. 609 830 170 Hydraulik, tel. 535 872 455

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Dachy papą, tel. 725 229 079

Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary tel. 603 132 454

Remonty, tel. 601 543 264

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783 Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578 Malowanie, tel. 600 766 989 Elektryk, instalacje, przyłącza, dokumenty, tel. 602 876 843 Dachy, Kominy, tel. 798 836 860 Remonty, tanio, tel. 606 245 779 Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629 Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250 Studnie, tel. 508 84 16 16 Brukarstwo. Tel. 517 477 531

Docieplanie budynków, elewacje, podbitka, tel. 507 740 469 Karczowanie, wykaszanie działek, tel. 511 126 841 Ogrody, zakładanie, pielęgnacja, tel. 511 126 841 Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych, tel. 506 449 992 Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388 Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670 Malowanie, tel. 532 587 599 Budowy domów tel. 798 836 860 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek u klienta, tel. 693 778 112 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

Budowy Rozbudowy remonty domów, tel. 667 993 337 Studnie, tel. 694 869 194 Odwadnianie, osuszanie działek, tel. 511 126 841 Ogrodzenia panelowe i siatkowe, tel. 511 126 841 Docieplenie budynków, remonty, tel. 603 722 837 Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222 Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

ZDROWIE I URODA Oczyszczanie, odchudzanie, fotoodmładzanie, makijaż tel. 602 690 229 Psycholog - konsultacje 50 zł, Porady dietetyczne 50 zł, tel. 703 106 446 Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411 Masaż - Zalesie Dolne, Łbiska lub dojazd, tel. 794 718 105 Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

WSZYSTKO DO DACHÓW, płotki przeciwśniegowe, ławy kominiarskie, tel. 507 203 823, 22 638 07 42

Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

DACHY: pomiary, wyceny, wykonawstwo, transport, więźby dachowe, docieplenia, tel. 507 203 823, 22 638 07 42

Rehabilitacja, tel. 501 278 548

Transport, przeprowadzki, duży Mercedes, tel. 602 682 352 Ogrodzenia, tel. 661 920 022 Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Remonty od A do Z, tel. 661 920 022 Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Masaże, tel. 504 825 005

NAUKA Francuski, hiszpański, angielski, reedukacja, korepetycje, pianino, taniec/balet, piłka nożna, Zalesie Dolne, świetlica, tel. 733 106 446 Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 784 943 137 Matematyka, matura, tel. 515 233 312

Domofony, tel. 603 375 875

Matematyka, angielski, rosyjski, w Górze Kalwarii, solidnie i niedrogo, tel. 607 289 247

Kupię 3 do 6 ha ziemi rolnej w pow.piaseczyńskim lub grójeckim bezpośrednio. Tel. 608 613 003

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Angielski, polecam, tel. 721 406 227

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

BIOLOGIA, TEL. 607 107 726

Gospodarstwo Rolne kupię. Tel. 604 624 875

Tynki tradycyjne, tel. 604 415 352

Chemia, tel. 504 270 495

Remonty, tel. 882 579 808

Matematyka tel. 785 493 923 Niemiecki, tel. 503 083 130

Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809 Sprzedam: Okna plastikowe, drzwi antywłamaniowe oraz dwukółkę sadowniczą, tel. 518 425 175

Konstancin, 3-pokojowe, 59 m kw., I piętro, ul. Mickiewicza, 350 tys. zł, tel. 691 756 440

USŁUGI

Ochrona Piaseczno, Konstancin i Warszawa. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności tel. 22 736 16 61

Pustaki, tel. 501 757 450

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

KOMPLEKSOWO REMONTY, GLAZURNICTWO, TEL. 503 318 519

Sala weselna, catering, imprezy okolicznościowe, obiady regeneracyjne, Łoś, ul. Prażmowska 45, tel. 602 404 477

Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

Panu w wolnym czasie, w domu, ogrodzie, drobne remontowe, na dłużej, tel. 512 70 30 27, 22 756 11 73

Tuje piękne 1,8 – 2,8m różne krzewy własnego ogrodu, niektóre gratis. Okazja! tel. 664 468 456

Działki nad jeziorami, Pojezierze Kujawskie, Dobrzyńskie, od 15 zł m kw., tel. 605 044 270

GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

Mąż na godziny. Hydraulika, elektryka, prace remontowe. Tel. 605 908 901, 602 210 701

Angielski, tel. 518 313 352

Działka 1,6ha Kędzierówka, tel. 604 304 592, tanio

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Hydraulika, domy jednorodzinne, tel. 692 857 639

Angielski, dojazd, tel. 798 48 47 11

Piec gazowy Junkers, dwufunkcyjny, 550zł tel. 660 836 667

Budowlana 1800 m kw., Siedliska k/Piaseczna, tel. 696 460 611

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Rynny, montaz i naprawa, tel. 518 452 245

Angielski, korepetycje z dojazdem, tel. 888 369 699

Pralkę Elektrolux 6 kg – 200zł tel. 660 836 667

Działka bud. 4260 m kw. Media 59000 zł, tel. 608 486 889

Porządkowanie terenu, tel. 518 452 245

Matematyka,fizyka, tel. 501 420 318

Wycinka drzew alpinistycznie i z podnośnika, tel. 518 452 245

Matematyka, nauczyciel z doświadczeniem, Grodzisk i okolice, tel. 662 473 914

Zatrudnię emeryta lub rencistę w Zalesiu Dolnym, tel. 665 672 172 Piekarnia zatrudni piekarzy i kobiety do pracy na produkcji, tel. 22 727 05 80 Zatrudnię kierowców, kat C+E, trasy krajowe, tel. 504 212 224 Zatrudnię kucharkę lub kucharza, kuchnia polska, praca w Piasecznie, tel. 22 750 03 96 Pani do dowożenia dziecka do szkoły- opieka, tel. 517 569 365 Przyjmę uczniów do salonu fryzjerskiego, Piaseczno, tel. 600 590 003 Zatrudnię ucznia – mechanik samochodowy, Opel – Piaseczno, tel. 602 239 344 Zatrudnię kierowcę po kraju, C+E, tel. 510 628 032 Samodzielną baristkę do Cafe Rosso, tel. 505 017 885 Pracownik do montażu okien PCV i aluminium, z doświadczeniem, tel. 600 446 225 Elaktryka, tel. 600 499 826 Fryzjerkę do salonu w Baniosze tel. 604 66 11 80 Tapicerów,szwaczki zatrudnie.Konstancin Jeziorna. Tel. 530 516 974 Poszukujemy asystenta/ki monline.pl tel. 501 283 411

fryzjera.platinu-

Do wiercenia studni, tel. 793 73 44 85 Księgową/ samodzielną księgową do firmy transportowej z okolic Janek zatrudnimy praca@rekrutacja.mail.pl Firma HAL Sp. z o.o. w Baniosze zatrudni Panie do pakowania. Praca na akord, umowazlecenie. Pilnie, tel. 22 736 68 20 Opiekunce z samochodem Bobrowiec-praca po południu, tel. 508 336 115

Pompa, silnik elektryczny tel. 502 437 372 Tanio młode tujki - 22 756 53 35 Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302 Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel. 504 477 302 Krzewy ozdobne tel. 880 479 679 Drewno kominkowe PDJ, tel. 607 133 222

sezonowane,

brykiet

Dywany, firany, wykładziny, (likwidacja sklepu), tel. 603 911 304

TYNKI CEMENTOWO – RĘCZNE, TEL. 792 456 182

Hydraulika – tanio, solidnie, tel. 602 876 843

Reedukacja, tel. 694 635 610

Sprzedam Piekne Działki w CHYLICACH, tel. 602 340 549.

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Angielski, polski, rozwijanie zainteresowań literackich, tel. 608 651 034

Naprawa, regulacja i smarowanie okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Glazurnictwo, malowanie, remonty, tel. 501 513 740

Sprzedam SUPER DZIAŁKĘ w Czarnym Lesie, tel. 602 340 549. Piękne Działki przy PARKU CHOJNOWSKIM –budowlane TANIO, tel. 22/750 33 66. Sprzedam TANIO działkę w WOLI GOŁKOWSKIEJ, tel. 698 225 965. Super działka TANIO w Starej Iwicznej, tel. 698 225 965

Kontener, tel. 22 728 65 29

Grunt rolny 1,10 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61 Budowlana 1839 m kw. zalesiona, Edwardów - Chynów, woda, prąd, tel. 781 953 879 Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047

AUTO-MOTO KUPIĘ AUTO SKUP –UCZCIWIE z lat 1997-2012, GOTÓWKA, tel. 608 174 892 AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Czachówek dom 195 m kw. użytkowa, do wykończenia, działka 1204 m kw. tel. 781 953 879

Działkę 20 ar.+ budynki gospodarcze nad Wisłą, tel. 609 855 033

Sprzedam nieruchomość, Konstancin, tel. 513 543 432

Auto-Skup, tel. 503 394 426

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Pokoje, Kwatery od 8 zł/doba, tel. 502 222 555

Skup pojazdów, złomowanie, transport, gotówka, tel. 604 868 998 Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270

Tynki, tel. 513 008 131

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Niemiecki na każdym poziomie. Możliwość dojazdu. tel. 530 438 639

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Dachy kompleksowo, malowanie te. 500 556 941

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Brukarstwo, tel. 502 379 809

Matematyka, tel. 698 015 409

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88 Docieplanie budynków, konkurencyjne ceny, tel. 795 96 96 96 Aaaa przeprowadzki i transport, tel. 790 885 775 Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360 Ślusarstwo, kraty, bramy, ogrodzenia, tel. 660 074 664 Tynki maszynowe profesjonalnie, tel. 608 444 405

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

SKUP AUT OD 2000 R, GOTÓWKA, DOJAZD DO KLIENTA, TEL. 694 547 204

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Sprzedam mieszkanie 47 m. kw. z wyposażeniem w Konstancinie-Jeziorna. Dobra lokalizacja. Tel. 662 185 790 2 działki po 1000 m kw., tel. 668 31 86 58

Budynek magazynowo – produkcyjny o powierzchni 100 m kw., + pomieszczenia socjalne, Stara Iwiczna, tel. 510 833 734

Angielski, dzieci, młodzież, dorośli. Matura. tel. 601 28 75 14, 22 716 82 92

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927

Budowlano-usługowa, 3500 m kw, Stara Iwiczna, tel. 601 631 500

Agencja Pracy Randstad poszukuje osób na stanowisko:Operator/-ka/montażysta/-ka w Pruszkowie.Pełen etat, praca 3 zmianowa. Cv na adres: ris.pruszkow@pl.randstad.com

WAPIENNE,

Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, tel. 602 77 03 61

AUTO SKUP - WSZYSTKICH MAREK, W KAŻDYM WIEKU, RÓWNIEŻ USZKODZONE TEL. 506 20 15 15

Zatrudnię Manicurzystkę tel. 506 643 119

Zatrudnię brukarzy, tel. 602 114 307

Sprzedam super Działki budowlane , B.TANIO w SIEDLISKACH, tel. 608 613 003

Sprzedam materac rehabilitacyjny, tel. 696 635 284

KUPIĘ

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

J. Angielski, nauczycielka, 30zł/60min, z dojazdem, Piaseczno i okolice tel. 663 401 199

Kominki, tel. 509 916 548

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616 Malarskie, tel. 798 694 376 Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01 Kamieniarstwo, nagrobki sprzedaż montaż zdjęcia litery możliwość wyceny u klienta, tel. 603 798 272 Finansowanie dla firm, kredyty na start, pożyczki unijne, leasingi na oświadczenie, również bez dochodów i bez BIK. Tel. 889 752 457 Architekt Zbigniew Jankowski 603 862 559 projekty, adaptacje, kierownictwo budowy.

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Docieplenia,Ogrodzenia,Malowanie Dachów, tel. 505 564 064

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Docieplenia budynków, remonty od A do Z, tel. 603 722 837

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

Wycinka, przycinka drzew, koszenie trawy i zarośli tel. 519 874 891 Geodeta, tel. 503 554 214

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Anteny Satelitarne i TV Cyfrowa Serwis Naprawa, tel. 790 013 276

NAPRAWY I REMONTY DACHÓW, TEL. 507 203 823

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

UKŁADANIE KOSTKI BRUKOWEJ , www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631, www.gost-bruk.pl

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

www.kurierpoludniowy.pl

RÓŻNE WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839 Przyjmę gałęzie inne pochodne z drzew iglastych, sosna, świerk, tel. 603 106 000

ZWIERZĘTA Rosyjski Toy, szczenięta, najmniejsze pieski świata tel.512 256 860 Owczarki środkowoazjatyckie, stróżujące tel. 512 256 860 Sprzedam kocięta tajskie, tel. 667 686 161 Oddam kotka, tel. 22 757 47 68

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

KOMUNIKAT Znaleziono aparat fotograficzny, tel. 695 878 274


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 33 (499)/2013

Spartanie Dzieciom - Biegając Pomagamy

Środkiem leśnej ścieżki w Chojnowskim Parku Krajobrazowym na obrzeżach Piaseczna, w sobotni wrześniowy poranek biegnie starożytny spartański wojownik. Przyznać trzeba, że niecodzienny to widok w XXI wieku. I nie jest to plan filmu reklamowego. To trening jednego z członków grupy Spartanie Dzieciom. W Piasecznie i okolicy mieszka trzech Spartan i jedna Spartanka ny przed biegiem lub w jego trakcie), ma zwrócić uwagę zawodników, kibiców i mediów na cel, który przyświeca Spartanom w każdym biegu. Jest nim zbiórka środków na leczenie, rehabilitację, operację, czy zakup sprzętu dla konkretnego dziecka lub organizacji mieszczącej się w mieście rozgrywania biegu. Założycielem grupy i przewodniczącym Rady Spartan jest Michał Leśniewski, tata 12-letniej Oli, niepełnosprawnej dziewczynki z porażeniem mózgowym. Chcąc zwrócić uwagę na problemy rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci, brał przez kilka lat udział w różnych biegach w przebraniach (np. Adam Małysz, Anioł, Rzymski Centurion, Robin Hood, Elvis Presley), wzbudzając pozytywne emocje i stając się elementem biegowego krajobrazu. Wkrótce Michał uznał, że grupa powinna mieć większe oddziaływanie. Grupa uformowała się przed Maratonem Warszaw-

Spartanie Dzieciom to charytatywna grupa biegowa powstała w sierpniu 2011 r. Zrzesza biegaczy, którzy swoje zainteresowanie bieganiem długodystansowym postanowili dodatkowo wzmocnić aspektem społecznym. Spartanie są z różnych miast, są w różnym wieku, wykonują różne zawody, ale łączy ich wspólna pasja - pasja biegania i pomagania. Grupa liczy obecnie 76 osób, z czego 9 to kobiety. Reprezentują różne poziomy sportowe. Na co dzień biegają w zawodach, ale kilka razy w roku przebierają się w stroje spartańskich hoplitów i biegną aby zbierać środki na leczenie niepełnosprawnych dzieci. Spartanie chcą pomóc takim dzieciom, a także uhonorować heroiczną walkę ich rodziców o normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Efektowne spartańskie przebranie, stanowiące najważniejszy element rozpoznawczy grupy (drugim jest bojowy taniec haka, wykonywaR

E

K

L

A

M

A

skim 2011, który był pierwszym wspólnym spartańskim biegiem. Wzięło w nim udział 22 Spartan i 2 Spartanki. Celem biegu była zbiórka środków dla centrum Intensywnej Terapii „Olinek” w Warszawie. W 2013 roku głównym biegiem grupy był kwietniowy Cracovia Maraton, w ramach którego prowadzono zbiórkę na zakup protez dla 3-letniego Stasia. Akcja była prowadzona do 30 września i udało się zebrać kwotę niezbędną na zakup protez. Na jesieni Spartanie planują jeszcze start w Bie-

gnij Warszawo (6 października) oraz Biegu Niepodległości (11 listopada). Spartańska grupa ma charakter otwarty i każdy biegacz może do niej przystąpić - Spartanie serdecznie zapraszają do swojego grona wszystkich pasjonatów biegania i pomagania. Regulamin, dane konR

E

K

L

A

M

A

taktowe i inne informacje o grupie, w tym na temat prowadzonych aktualnie zbiórek, można znaleźć na stronie internetowej www.spartaniedzieciom.pl oraz dedykowanym profilu na Facebooku. Do zobaczenia na biegowych trasach!

Marcin Żuk

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Kurier Południowy 33 (499), 13 września 2013  

33 (499), 13 września 2013

Advertisement