Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIV NR 6 (518) 21 LUTEGO - 6 MARCA 2014 ISSN 1643-2843 GAZE TA BEZPŁATNA

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Maliszewski: To polityczna prowokacja str. II

Czy budowa CEM będzie wymagała rewaloryzacji str. III

Grójeckie jabłka zrobiły furorę w Berlinie POWIAT Po raz kolejny odbyły się (w dniach 5-7 lutego) w Berlinie międzynarodowe targi Fruit Logistica 2014. Zaprezentowały się na nich firmy z ponad 130 krajów z całego świata. Wśród nich wyróżniała się – naszym zdaniem - organizowana przez Związek Sadowników RP wystawa polskich firm i grup producentów owoców i warzyw str. IV R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 6 (518)/2014

Nie taki gender straszny

Rada powiatu piaseczyńskiego jako jedna z pierwszych w Polsce przyjęła rezolucję „w sprawie obrony dzieci i młodzieży przed ideologią gender”. Z dr Justyną Szachowicz-Sempruch, naukowcem, filozofem, specjalistką w dziedzinie gender studies i mieszkającą w Piasecznie prezeską Fundacji Studio (S)praw Kobiet o gender rozmawia Grzegorz Traczyk Czym jest ideologia gender? Samo pojęcie genderu nie ma w sobie ideologii. Ideologia gender jest abstrakcją, błędnym skojarzeniem. Historia pokazuje nam, że z każdej teorii można zrobić ideologię, a każdy polityczny wiec podeprzeć nauką, co w przeszłości ludzkości miało zawsze tragiczne konsekwencje. To bardzo smutne zjawisko socjologiczne i w tym niebezpieczeństwo, gdy teoria dostaje się w ręce fanatyków i radykalistów. W takim razie mogłaby pani wyjaśnić, jak należy rozumieć gender? Jest pojęciem naukowym opisującym zjawisko płci kulturowej, współczesny nurt filozofii, wpisujący się w myśl feministyczną wspólną dla spraw kobiet i mężczyzn. Im bardziej zajmujemy się tym zagadnieniem, tym więcej pojawia się różnych kategorii, uzależnionych od danej kultury. Badania nad genderem są pluralistyczne, w zależności od tego, kto się nimi zajmuje i gdzie są prowadzone. Zupełnie inne problemy możemy wyróżnić w kulturze zachodnioeuropejskiej, północnoamerykańskiej czy arabskiej. Gender może wzbudzać kontrowersje również w kontekście polskiej kultury chrześcijańskiej. Jakie są główne założenia tej teorii naukowej? Gender nawiązuje do angielskiego słowa oznaczającego rodzaj gramatyczny. Gender to płeć, rozumiana jednak szerzej niż zespół cech biologicznych. To społecznie i kulturowo określana „męskość” i „kobiecość”, na którą składają się wbudowane w każdą kulturę oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn. Gender odnosi się do socjalizacji, czyli procesu uzależnionego od tego, gdzie człowiek się urodzi, w jakiej kulturze i w jakim systemie politycznym.

nak zawieszona w próżni. Od początku istnienia, prarodzice kultury chrześcijańskiej są również nacechowani kulturowo, inaczej mówiąc - genderowo. Mężczyzna jest fizycznie silniejszy, poluje, toczy wojny w imię Boga. Ewa tworzy ognisko domowe, rodzi dzieci i otacza je opieką. Gender to właśnie sposób, w jaki się zachowują, role, jakie wypełniają w społeczeństwie. Warto również zaznaczyć, że wzorzec kulturowy ulega ciągłym przemianom pod wpływem czasu i rozwoju ludzkości.

nam wszystkim dobrze znane. To samo z kobietą, która zamknięta z dziećmi w czterech ścianach domu, popada w depresję. Teoria gender służy więc propagowaniu szeroko rozumianego równouprawnienia? Tak. Jednym z głównych nurtów badań naukowych jest gender equality, zajmujący się właśnie nierównością płci i dążeniem do jej zmniejszania. Pomocnym wydaje się fakt, że równość praw i szans kobiet i mężczyzn należy do zasad traktatowych Unii Europejskiej. Mówię tu o strategii gender mainstreaming, obecnie obowiązującej zresztą w całym cywilizowanym świecie, a więc również w Polsce. Celem tej strategii jest włączenie idei równości płci do wszystkich działań realizowanych na szczeblu krajowym i lokalnym, w tym edukacji równościowej.

Do jakich wniosków doprowadziły badania nad gender? Badania wskazują przede wszystkim na fakt, że zróżnicowanie płci ma swoje konsekwencje zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Mamy do czynienia z nierównością płci na różnych etapach życia i w rozmaitych jego aspektach np. w rodzinie czy w pracy. Nie tylko kobiety borykają się ze stereotypizacją, która pozbawia ich wyboru, niejako narzucając im rolę opiekunki domowego ogniska. Całkiem niedawno okazało się, że wielu mężczyzn nie odnajduje się w kulturowej roli osoby zarabiającej na dom. Znacznie lepiej czuliby się w domu z dziećmi, umożliwiając kobiecie robienie kariery zawodowej, ale stoją pod presją piętnującego ich społeczeństwa. Urlop tacierzyński nie jest powszechnie akceptowanym zjawiskiem. Jeżeli człowiek nie odnajduje się w roli genderowej, np. jako ojciec rodziny, którą przyszło mu utrzymać, narasta w nim frustracja, ta natomiast przeradza się często w agresję. Zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej jest O

G

Ł O

W równouprawnieniu kobiet i mężczyzn nie ma przecież niczego złego. Skąd więc biorą się kontrowersje dotyczące gender oraz niechęć kościoła i środowisk prawicowych? W kulturze chrześcijańskiej operujemy pewnym schematem myślowym na temat płci – mamy model męski i żeński. Gender męski reprezentuje odwagę, siłę, rozum, bezpieczeństwo, sferę publiczną a kobiecy - emocje, spontaniczność, biologiczność, macierzyństwo, dom. Dążenie do równości, dającej kobiecie i mężczyźnie te same prawa, burzy ten schemat. Kościół uważa, że taki społeczny rozwój może mu zagrażać. Kontrowersje wzbudzać może również możliwość wymiany ról. S

Jakie role społeczne obu płci są typowe dla naszej kultury? Rozpatrzmy kulturowy model Adama i Ewy znany większości Europejczykom ze Starego Testamentu i stanowiący jeden z fundamentów myśli europejskiej. We współczesnym świecie, wszyscy nadal rozumiemy, że Ewa została stworzona kobietą, a Adam mężczyzną. Tak więc biologicznie Ewa jest wyznacznikiem płci kobiecej, a Adam – męskiej. Fizyczność ich ciał nie jest jed-

www.kurierpoludniowy.pl Re­dak­cja nie zwra­ca ma­te­ria­łów nie­za­mó­wio­nych i za­strze­ga so­bie pra­wo do ich skra­ca­nia i re­da­go­wa­nia. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl

05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk,

Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

Z

E

N

I

E

Przeciwnicy teorii gender twierdzą, że propagowanie możliwości wyboru ról społecznych, oznacza de facto zmianę płci... Absolutnie nie. Gender equality w żaden sposób nie neguje płci biologicznej. Podkreśla natomiast potrzebę wyboru roli, z jaką się utożsamiamy. Nie chodzi o to, żeby kobiety i mężczyźni wymieniali się rolami, a raczej wybierali z nich te, które indywidualnie im odpowiadają. Jeżeli kobieta chce być przywódcza, silną ręką prowadzić firmę i kierować zespołem, powinna mieć do tego prawo. Niestety często w takiej sytuacji w oczach otoczenia traci swoją kobiecość i wytyka jej się, że zachowuje się jak mężczyzna.

Czyli przykładowy fakt, że Adam tworzy ognisko domowe, a Ewa poluje. Niektóre środowiska mogą mieć problem z taką wymianą, jednak należy pamiętać, że w teorii genderu płeć rozumiemy w kontekście kultury. Nie chodzi tu o kompletne odrzucenie biologii naszych ciał. Restrykcyjny podział na kobiece i męskie role społeczne to fundament nie tyle myśli chrześcijańskiej, co dzisiejszej polityki kościoła katolickiego, nastawionej na utrzymanie popularności. Kojarzy mi się to z brutalną walką z czarownicami, która miała miejsce w Średniowieczu. Zarówno wtedy, jak i dziś to kobiety są na cenzurowanym, bo to one najczęściej muszą zabiegać o swoje prawa. R

E

K

dokończenie na str. 8 L

A

M

A


GRÓJEC • WARKA • CHYNÓW • JASIENIEC • BELSK DUŻY • BŁĘDÓW • PNIEWY • GOSZCZYN • MOGIELNICA • NOWE MIASTO

Ponad pół wieku

sołtysuje w Bądkowie

GOSZCZYN W Bądkowie, a właściwie w całej okolicy, wszyscy znają Jana Klimeckiego. Trudno zresztą, aby było inaczej, skoro od 50 lat pełni tu funkcję sołtysa. Umówiliśmy się na spotkanie, ale w czasie odwilży, przy padającym deszczu, który przechodził w mokry śnieg trudno było trafić. Ale kierowca pierwszego napotkanego po drodze samochodu, podprowadził nas niemal pod dom Klimeckiego. Gdy wjeżdżaliśmy na podwórze, wyszedł z domu wysoki, prosto trzymający się starszy mężczyzna. Z początku myśleliśmy, że to syn pana Jana, ale wątpliwości szybko zostały rozwiane - to ja, sołtys Klimecki - usłyszeliśmy Po chwili siedzieliśmy w kuchni, która przy dwóch rodzinach zamieszkujących dom, stała się jakby pokojem dziennym. Klimecki rzeczywiście nie wygląda na swoje lata. Mówi zresztą bez ogródek, że czuje się znacznie młodszy. Wprawdzie gospodarstwo oddał już synowi, ale jeszcze wiele prac wykonuje sam. Czy czuje się pierwszym gospodarzem wsi? Raczej takim, który starał się przez całe swoje sołtysowanie, aby była to wieś spokojna, dostatnia, aby ludzie czuli się w niej dobrze. Skoro przez 50 lat wybierali mnie na tę funkcję, to chyba w miarę dobrze ją pełniłem - mówi z przekonaniem. Przystojny i z motocyklem Bądków ma 770 ha w zdecydowanej większości sadów i liczy około 100 gospodarstw. Zaledwie kilku rolników hoduje krowy i konie. - Raczej dla przyjemności, niż z potrzeby - mówi Klimecki. - Sołtysem wybrano mnie po raz pierwszy, gdy miałem niespełna 30 lat. Było to dokładnie 23 sierpnia 1963 r. Byłem chłopakiem przystojnym, towarzyskim, miałem motocykl, ludzie mnie lubili. Poza tym, jak to się mówi, udzielałem się społecznie, choć nigdy nie wstąpiłem do R

E

K

L

żadnej partii. Warto przypomnieć, że wtedy były tzw. gromadzkie rady narodowe. Przez dwie kadencje byłem radnym gminnym, a przez jedną powiatowym i przez kilka ławnikiem sądu w Grójcu, a przecież to funkcja zaufania społecznego. To wszystko sprawiało, że mogłem walczyć o sprawy wsi - może nawet trochę skuteczniej niż inni sołtysowie. Poza tym żona była kierowniczą urzędu stanu cywilnego, co na pewno w tamtych czasach też pomagało - dodaje Jan Klimecki. W wyborze Klimeckiego na pierwszą kadencję - o czym on sam mówi z lekkim zażenowaniem - pomógł... poprzedni sołtys, który narobił jakiś finansowych przekrętów. - Później nie było już żadnych wątpliwości, czy taki młodziak, jak ja, da sobie radę. Prawie przez 50 lat wybierano mnie zdecydowaną większością głosów. Dopiero w ostatnich wyborach utworzyła się we wsi opozycja, która postanowiła mnie usunąć z sołtysowania. Okazała się zbyt słaba - wygrałem wybory 59:16 - wyjaśnia Klimecki. Przez 50 lat był sołtysem

Nie tak dawno na sesji Rady Gminy Goszczyn były życzenia, kwiaA

M

A

ty i dyplom, było także gromkie 100 lat – Jan Klimecki, sołtys wsi Bądków w gminie Goszczyn otrzymał od samorządowców podziękowania za długoletnią pracę i zaangażowanie w codzienną działalność na rzecz lokalnej społeczności. 80-letni sołtys Bądkowa swoją funkcję pełni już od 50 lat i zawsze był najbliżej mieszkańców sołectwa oraz codziennych ludzkich spraw i to on - mimo swego wieku - od razu reagował na najważniejsze potrzeby mieszkańców. Sołtysowanie to nie jedyna działalność społeczna Jana Klimeckiego. Od 58 lat jest też strażakiem w OSP Bądków, a od 38 lat prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Zaufanie to podstawa Sołtys Bądkowa twierdzi, że nie robił nic nadzwyczajnego, to znaczy nic takiego, co wyróżniałoby go wśród innych sołtysów. Ponieważ jest towarzyski z natury, lubi przebywać wśród ludzi, stara się w miarę możliwości pomagać w rozwiązywaniu nie tylko problemów całej wsi, ale także indywidualnych rolników zyskał zaufanie. Tym bardziej, że nie zazdrości nikomu, potrafi docenić pracę innych. Poza tym przyjął zasadę, że to nie mieszkańcy mają przychodzić do niego załatwiać sprawy, tylko on chodzi „po ludziach”, aby nie musieli tracić czasu. W ten sposób np. zbierane są we wsi podat-

ki. - Zadowoleni są wszyscy - rolnicy nie muszą pamiętać o obowiązku uiszczania opłat, a sprawa jest załatwiana w terminie. Poza tym zawsze walczyłem o jak najlepszy stan dróg w naszej wsi. Nie wszystko mi się udało, ale jak na drogi lokalne, nie są najgorsze. Choć akurat w tej materii można jeszcze wiele zrobić. Ale tym zajmie się już mój następca. Wstępnie postanowiłem, choć nadal się waham, że w tych wyborach już nie wystartuję. Trzeba trochę wypocząć, nacieszyć się rodziną - mówi Klimecki. Druga pasja - strażak - To trochę nietypowa sylwetka, jak na polską wieś, prawda? - słyszę w urzędzie gminy w Goszczynie. Wójt Sławomir Słabuszewski też z uznaniem mówi o Klimeckim. Już nawet nie o jego sołtysowaniu, ale innych zainteresowaniach. Sołtys z Bądkowa od 58 lat jest też strażakiem w OSP Bądków, a od 38 prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, jest członkiem Zarządu Powiatowego OSP. Wspomnienia Klimecki pamięta jeszcze czasy, gdy do pożaru jeździło się wozem konnym, na którym umieszczona była 300 l beczka z wodą, którą pompowało się za pomocą ręcznej pompy. - We wsi było sześć par dyżurnych koni, które w każdej chwili musiały być do dyspozycji. Skutecz-

ność tej straży była niestety niewielka. Gdy strażacy dojeżdżali do pożaru, to on właściwie już sam przygasał. Może to się wyda paradoksem, ale w czasach PRL-u jakoś łatwiej było zmobilizować ludzi do wspólnego działania. Klimecki opowiada, jak to do Bądkowa miał przyjechać jakiś prominent, z gospodarską wizytą. Tymczasem drogi były nieprzejezdne, zasypane śniegiem. Trzeba było przekopać kilkaset metrów. - Wtedy każdy chwycił, co miał - łopaty, szufle, szpadle poszły w ruch. Droga została odśnieżona ręcznie i wieś pokazała się z jak najlepszej strony - wspomina Klimecki. Co sołtys uważa za największy sukces 50-lecia swej pracy? Właściwie nie ma takiego, który by się wybijał. Telefonizacja Bądkowa dzisiaj może się wydawać sprawą błahą, ale jakiś czas temu była wielką sprawą. Natomiast doprowadzenie gazu do wsi było już małą rewolucją, za którą mieszkańcy Bądkowa są zapewne wdzięczni Klimeckiemu. On sam żałuje tylko, że gazu nie ma nadal kilka gospodarstw. Ciekawe, czy 50 lat sołtysowania jest rekordem ogólnopolskim, czy tylko na skalę powiatu? Tego bowiem jesteśmy pewni, w grójeckim drugiego sołtysa z takim stażem nie ma.

Leszek Świder

Rok Kolberga

POWIAT Oskar Kolberg został ogłoszony przez radnych województwa, na posiedzeniu sejmiku 10 lutego, patronem roku 2014 na Mazowszu. W tym roku przypada bowiem 200. rocznica urodzin tego wielkiego badacza kultury ludowej

Urodzony 22 lutego 1814 w Przysusze (zmarły 3 czerwca 1890 w Krakowie) – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Pracował jako prywatny nauczyciel muzyki, księgowy, urzędnik bankowy i w dyrekcji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Publikował hasła z dziedziny muzyki i muzykologii w Encyklopedii Powszechnej Samuela Orgelbranda. Dzięki uzyskanemu za pośrednictwem Kasy Mianowskiego sfinansowaniu edycji przez Witolda Zglenickiego, opublikował pięcio-

tomową pracę pt. Mazowsze. W 1875 został uhonorowany członkostwem Akademii Umiejętności (AU). Główną dziedziną jego działalności była etnografia. Jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował według regionów rodzimą kulturę ludową w monumentalnym dziele zatytułowanym „Lud”. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz „Obrazy Etnograficzne”.

W latach 1857–1890 wydał 33 tomy „Ludu”. Niedługo po śmierci wydano jeszcze 3 tomy z jego spuścizny.

Info.


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 6 (518)/2014

Maliszewski: To polityczna prowokacja GRÓJEC Przed sądem w Grójcu rozpoczął się proces posła i jednocześnie prezesa Związku Sadowników RP Mirosława Maliszewskiego, którego prokuratura oskarża o to, że 18 czerwca 2010 r. w biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nowej Wsi sfałszował podpis swojej żony na wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej do gospodarstwa rolnego, wyłudzając - jak to określono w akcie oskarżenia - wsparcie finansowe na jej rzecz w kwocie 9 566,77 złotych Na ławie oskarżonych zasiadł też Daniel B., pracownik biura, który dokonał nieprawdziwej – zdaniem prokuratury - daty wpisu przyjęcia wniosku od posła. Wniosek został złożony, mimo że - jak twierdzi prokuratura - upłynął już ostateczny termin składania tych dokumentów. Grafolog potwierdził, że podpis na wniosku złożonym przez Mirosława Maliszewskiego nie należy do jego żony, tylko do parlamentarzysty. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat. Odmówił wyjaśnień Poseł Maliszewski nie przyznał się do winy. W krótkim oświadczeniu stwierdził, że wniosek na nazwisko żony złożył we właściwym terminie, przed 15 maja. Dodał też, że miał na to jej ustną zgodę. Następnie odmówił odpowiedzi na pytania sądu, prokuratury i obrońców. Podczas śledztwa także nie składał żadnych wyjaśnień. Dodajmy, że przed kilkoma miesiącami sam zrzekł się immunitetu poselskiego, żeby sąd mógł wyjaśnić sprawę. Wtedy powiedział nam: - Myślę, że w czasie postępowania sądowego udowodnię, że byłem obiektem perfidnej prowokacji. Wielu osobom zależy na wyeliminowaniu mnie z życia publicznego, wielu liczy też, że szybko zajmie moje miejsce. Nie udało im się tego zrobić w wyniku demokratycznych wyborów, więc… - zakończył Mirosław Maliszewski. Żona potwierdza Dość istotne dla sprawy były wyjaśnienia współoskarżonego Daniel B. On również nie przyznał się do winy. Oświadczył, że wniosek żony Maliszewskiego wprowadzono

do bazy ARiMR dopiero 21 czerwca (widniała na nim data złożenia 13 maja), gdyż się po prostu „przeleżał”. W tych dniach wpłynęło tyle wniosków, że wiele z nich zostało zarejestrowanych znacznie później niż widniejące na nich daty złożenia. Zeznający później na tę okoliczność świadkowie nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi, czy taka sytuacja rzeczywiście mogła mieć miejsce. Żona posła potwierdziła, że mąż złożył wniosek w jej imieniu i z jej upoważnienia. Wyjaśniła też, że na przesłuchaniu w prokuraturze, gdzie nie rozpoznała podpisu męża, była tak zestresowana, że mogła się pomylić. Sąd odroczył rozprawę do marca. Maliszewskiemu grozi od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia, Danielowi B. od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Z naszych informacji wynika, że właścicielce gospodarstwa (żona posła Maliszewskiego) należało się unijne wsparcie finansowe w kwocie 9 566,77 zł.

Leszek Świder

GRÓJEC

Dyplomy dla gminy Gmina Grójec otrzymała dwa dyplomy za udział w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2013”. Wyróżnienia zostały przyznane za modernizację Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W.S. Laskowskiego oraz za adaptację terenu na pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Laskowej w Grójcu. Obiekt uzyskał prawo udziału w finale konkursu „Modernizacja Roku 2013” i są prezentowane na stronie internetowej www.modernizacja-roku.pl na pozycjach 180 i 181 na liście obiektów w I etapie.

Finaliści konkursu W Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu odbywają się co roku konkursy przedmiotowe, które organizowane są przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym dwoje uczniów przebrnęło przez trudne etapy zawodów i dotarli do finału. Uczennica klasy 6e Katarzyna Szawłoga została finalistką konkursu przedmiotowego z języka polskiego, a uczeń klasy 6b Tomasz Żebrowski - finalistą konkursu przedmiotowego z matematyki.

GOSZCZYN

Puchar wójta 8 lutego zorganizowano w hali sportowej w Goszczynie zawody w halowej piłce nożnej „o Puchar wójta”. 9 drużyn reprezentujących gminę i okolicę rozegrało mecze systemem „każdy z każdym”. Zwyciężyła drużyna Długowola w składzie: Piotr Białkowski, Maciej Sałyga, Dominik Kucman, Krzysztof Białkowski, Michał Sałyga, Łukasz Maciak, Adam Przybysz i Michał Kowaliszewski. Drugie miejsce zajęła drużyna Zbrosza Duża, a trzecie FC Na(n)Kacu.

Będą żywą lekcją historii i patriotyzmu

WARKA 15 lutego 1864 roku pod Lipą koło Głowaczowa rozegrała się jedna z bitew Powstania Styczniowego. Z tej okazji w kościele pw. św. Wawrzyńca w Głowaczowie odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia. Uczestniczyła w niej nowo powstała Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARKA działająca przy Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej” Wystąpiła ona podczas koncertu oraz mszy św. w intencji poległych żołnierzy. W koncercie wzięli udział: Anna Zagdańska, sopranistka z Warszawy oraz Robert Grudzień, znany muzyk i kompozytor, solista Filharmonii Lubelskiej. Komentarz historyczny przedstawiła – Anna Drela, dziennikarka i historyk. Uroczystości odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu autorskiego Roberta Grudnia: „Każdemu marzy się wolność”. – Kontynuujemy projekt, upamiętniając bitwy i inne ważne wydarzenia, których 150. rocznica przypada właśnie teraz. Pamiętajmy, że powstanie to trwało dwa lata – wyjaśnia Robert Grudzień. Pasjonaci W ubiegłym roku, z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w całym kraju odbywało się wiele mniejszych lub większych uroczystości upamiętniających tamten patriotyczny zryw Polaków w walce o wolność. Podobnie było również w Warce i najbliższej okolicy. Uczestnicząc w uroczystościach zarówno w Warce (22.01, 4.06), Anielinie Kępie (5.05), Gołębiowie (18.05) czy w innych miejscach (Zwoleń, Henryków Urocze, Bukówno) łatwo było zauważyć ludzi przebranych w stroje powstańcze. To pasjonaci historii, dla których czynny udział w tego typu uroczystościach, to sposób na podtrzymanie tradycji oręża polskiego oraz pomysł na żywe świadectwo patriotyzmu i obywatelskiego obowiązku.

Kultywowanie tradycji Przed kilkoma dniami w „Dworku na Długiej” oficjalnie zawiązała się Grupa Rekonstrukcji Historycznej WARK A. Sześciu członków założycieli (Przemysław Barszcz, Sławomir Gabler, Adam Gajownik, Grzegorz Kocyk, Jan Marczak, Lech Ozimkiewicz), którzy uczestniczyli w zebraniu, przyjęli regulamin i podjęli decyzję o jeszcze bardziej profesjonalnym kultywowaniu tradycji historycznych naszego narodu. Impulsem do przygotowania przez „Dworek na Długiej” projektu zakładającego formalne utworzenie Grupy, była aktywność i pasja osób, które we własnym zakresie wyposażyły się w stroje z czasów powstania 1863 roku i z chęcią uczestniczyły w licznych wydarzeniach historycznych. Dzięki pozyskanej dotacji nowo powstała Grupa wyposa-

żona zostanie w 4 komplety strojów z czasów Powstania Listopadowego, w którym walki toczył bohater Warki – Piotr Wysocki. Zorganizowane zostaną również w szkołach gminy Warka żywe lekcje historii o dwóch powstaniach narodowych, w których udział brali bohaterowie związani z Warką – wspomniany wyżej Wysocki (1830 r.) oraz pułkownik Władysław Kononowicz (1863 r.). Pierwszym dowódcą Grupy wybrany został jednogłośnie Sławomir Gabler, a jego zastępcą - Grzegorz Kocyk, który będzie dodatkowo sprawował opiekę merytoryczną nad działaniami Grupy. Osoby zainteresowane udziałem w Grupie Rekonstrukcji Historycznej WARKA zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i kontakt z dowódcą, jego zastępcą lub „Dworkiem na Długiej”.

Info./LŚ

Dzięki S7 Warszawa będzie bliżej

POWIAT Podczas spotkania w Kośminie przedstawicieli GDDKiA oraz projektantów z firmy Jacobs Sp. z.o.o. z mieszkańcami gminy Grójec, omawiano przebieg planowanej drogi S7 („Puławska Bis”), a więc od węzła Okęcie do obwodnicy Grójca

Największe kontrowersje dotyczyły nieuwzględnienia w planie wiaduktu w miejscowości Głuchów. Wprawdzie nowa „S” na terenie naszej gminy liczy zaledwie 2,68 km, ale może bardzo utrudnić (zamiast usprawnić) życie mieszkańców kilku miejscowości. Jeżeli przedstawiony projekt zostanie zatwierdzony bez istotnych poprawek, mieszkańcy Głuchowa i pobliskiego Wysoczyna zostaną „odcięci od świata”. Dzisiaj, aby dojechać do Grójca, wystarczy im pokonać 5 km. Jeżeli przedstawiony projekt zostanie zaakceptowany, będą musieli dojechać najpierw do Podola, aby dostać się na najbliższy wiadukt, który umożliwi im wjazd na „S7”. W sumie więc będą zmuszeni pokonać trasę trzykrotnie dłuższą niż dzisiaj - 15 km. Mieszkańcy już zwrócili uwagę, że będzie to bardzo obciążona droga, gdyż węzeł w Podolu będzie przyjmować wszystkie auta, również ciężarowe, z całej okolicy.

Węzeł Głuchów niezbędny Na szczęście podobnego zdania są również władze samorządowe Grójca. Uważają one, że wybudowanie węzła w Głuchowie jest w pełni uzasadnione i o to będą zabiegać. Kontrowersyjna była również sprawa odprowadzania wód z S7. Projekt przewiduje bowiem, że w pewnym odcinku będzie ona odprowadzana do zbiornika retencyjnego na rzece Jeziorce. Pomysł ten budzi obawy mieszkańców, gdyż może dojść do sytuacji, że woda dostanie się do rzeki (np. w czasie powodzi). Umiarkowany optymizm Przedstawiciele GDDKiA oraz projektant z firmy Jacobs Sp. z o.o. poinformowali, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem – inwestycja zostanie ukończona pod koniec 2018 lub na początku 2019 roku. Termin ten wydaje się bardzo optymistyczny. Na razie nie tylko nie ma pieniędzy na budowę S7, ale – jak się okazało – nie jest nawet prawomocna decyzja środowiskowa, która będzie ponownie rozpatrywana.

Puławska bis O tym, że projektowana trasa jest niezwykle potrzebna, nie trzeba przekonywać. Puławską w ciągu doby przejeżdża około 100 tysięcy samochodów, co czyni ją jedną z najbardziej obciążonych tras w stolicy. Gdyby brakujący fragment S7 powstał, wziąłby na siebie część ruchu z Puławskiej, ale odciążyłby również wjazd do Warszawy od strony Janek i Raszyna. Co to oznacza dla dojeżdżających z Grójca do Warszawy – znamy z własnego doświadczenia. Niestety, jak wiemy, budowa tego odcinka trasy S7 została odłożona w czasie, by dokończyć budowę południowej obwodnicy Warszawy. Eksperci twierdzą jednak, że decyzja ta spowoduje utratę korzyści w wymiarze zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Tymczasem wybudowanie sześciu kilometrów wylotówki S7 kosztowałoby około 350 mln zł, a inwestycja zwróciłaby się w ciągu 6-7 lat.

Leszek Świder


KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI

nr 6 (518)/2014

3

Wielkie powierzchnie odchodzą do lamusa

Cieplejsza aura niesie ze sobą nie tylko rozkwit roślinności, ale również budownictwa. Stawiając nowy dom inwestorzy coraz częściej rezygnują z wielkich powierzchni na rzecz małych, ale funkcjonalnych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Anna Żuber

Drogie w utrzymaniu wielkopowierzchnowe obiekty, na szczęście odchodzą do lamusa

Początek lat 90. ubiegłego wieku to większe możliwości rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, większe środki finansowe, a w konsekwencji przepych w budownictwie. To wtedy pojawił się trend budynków dla 4-5 osobowej rodziny powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych. Wiekszy dom miał być oznaką lepszego statusu społecznego. Nie brano pod uwagę względów użyteczności czy rzeczywistego wykorzystania, ale i kosztów utrzymania. Po czasie opuszczane przez część domowników gigantyczne powierzchnie wykorzystywane były przez na przykład zaledwie dwie osoby, a dziś wielu właścicieli ma problem z „pozbyciem się” drogich w eskploatacji obiektów. Na szczęście trend „postaw się, a zastaw się” odchodzi do lamusa. Nowe, znaczy lepsze - Budujemy coraz rozważniej, wykorzystując wiedzę ekspertów i bogactwo dostępnych materiałów – mówi Adam Czajkowski z firmy Simple House. - Dziś dla inwestorów nie liczą się tak bardzo metry. Polacy są mądrzejsi, budują na miarę rzeczywistych potrzeb. Mają też coraz większą wrażliwość estetyczną, gdyż dużo wagi przykładają do świetnego, niebanalnego designu. Jak podkreślają budowniczowie, coraz częściej stawiamy na proste rozwiązania. Bryła domu w kształcie stodoły czy ustawionych na sobie prostopadłościanów nie jest niczym dziwnym. Im prostszy dach i bryła, tym szybsza budowa i mniejsze koszty wykonania. Najbardziej ekonomiczne są obiekty z poddaszem użytkowym, bo mają bardziej zwartą bryłę i mniejszą powierzchnię ścian zewnętrznych.

Coraz częściej decydujemy się na mniejsze, ale funkcjonalne i energooszczędne domy Tym samym koszt fundamentu, dachu i stropu rozkłada się na dwie kondygnacje. Modne nowe technologie Małe domy są tanie w budowie, a niewielka powierzchnia użytkowa nie oznacza braku komfortu. Ważne jest, aby budynku nie stawiać dla pokoleń, ale dla własnych, rzeczywistych potrzeb. Jeśli myślimy o przyszłości dzieci, ich rodzin, nie musimy od razu stawiać dwustumetrowego domu. Dostępne technologie, na przykład modułowe, umożliwiają nam łatwą i szybką rozbudowę o nowy pokój, garaż czy kuchnię, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Myśląc o miejscu dla samochodu, pamiętajmy, że garaż wolno stojący zajmie więcej miejsca na działce, a ponadto będzie droższy niż ten wkomponowany w budynek Budując dom, coraz częściej wykorzystujemy nowoczesne technologie – podkreśla Adam Czajkowski. - Jest to wyrazem nie tylko troski o środkowisko, ale także o niskie koszty eksploatacji. W głównej mierze chodzi o energię, potrzebną do ogrzania budynku. Im bardziej rosną jej koszty, tym większy nacisk kładzie się na ograniczenie strat ciepła w budynku. Należy pamiętać, że dobra izolacja to nie tylko ciepło zimą, ale również chłód latem. R

E

K

L

A

M

Eko się opłaca Aby nasz dom był energooszczędny, zastosować należy trzyszybowe okna z ciepłym montażem, ściany zewnętrzne z dodatkowym wewnętrznym ociepleniem i membranami, stropodach (pogrubiona w stosunku do obowiązujących standardów izolacja termiczna), posadzkę na gruncie (zwiększoną grubość przegrody cieplnej), ocieplone ponad standard drzwi, wentylację i rekuperację, odpowiednio dobraną do konkretnego budynku. Dom energooczędny to taki, który zużywa 40 - 50 kWh/m kw. w ciągu roku. Dla porównania, dom spełniający podstawowe normy,

potrzebuje 100 - 120 kWh/m kw. na rok. Z kolei dom pasywny, to zużycie zaledwie poniżej 15kWH/m kw. na rok. Zapotrzebowanie na energię w takich obiektach jest ośmiokrotnie mniejsze niż w tradycyjnych domach. Wprawdzie koszt budowy domu energooszczędnego czy pasywnego będzie o 10-20 proc. wyższy od tradycyjnego, to jednak jego użytkowanie będzie dużo tańsze. Warto więc czasem zrezygnować z dodatkowych, często niewykorzystywanych później metrów stawianych na wszelki wypadek, na rzecz ekologicznego obiektu.

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ tel. 22 758 70 52 reklama@kurierpoludniowy.pl


Przegląd ofert deweloperów z powiatów podwarszawskich

R

E

K

L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY NIERUCHOMOŚCI/PROMOCJA

nr 6 (518)/2014

5

Targi Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE

W dniach 1 i 2 marca na warszawskim Torwarze swoją ofertę zaprezentuje blisko 150 wystawców - deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, banków i pośredników w obrocie nieruchomościami. Wystawcy przedstawią najnowsze realizacje i zaoferują atrakcyjne rabaty, niedostępne na co dzień w biurach sprzedaży. Prawie połowa mieszkań z targowej oferty ma być oddana do użytkowania jeszcze w tym roku. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach: rabaty nawet do 10%, własne programy dopłat do rat kredytu czy nowe inwestycje oferujące rachunek powierniczy zgodny z wymogami ustawy. Targi Nowy DOM Nowe MIESZKANIE o kompleksowy przegląd stołecznej oferty domów i mieszkań - nowych i „z drugiej ręki”, a także okazja do uzyskania informacji o aktualnych warunkach kredytowych. Powiało optymizmem… Ceny mieszkań utrzymują się na stałym poziomie, deweloperzy zamierzają wprowadzić na rynek więcej nowych inwestycji, a klienci... przy podobnej cenie za metr kwadratowy poszukują większych mieszkań i o tej samej liczbie pokoi. Banki zapowiadają przyznawanie większej liczby kredytów, przy utrzymującym się poziomie stóp procentowych. A na targach zawsze można kupić nieruchomość na specjalnych, korzystnych warunkach. Oferujący prześcigają się w opracowywaniu strategii promocyjnych: niższe ceny, bonusy w postaci garażu, balkonu lub innego pomieszczenia, wykończenie pod klucz, własne programy dopłat do rat kredytu czy nowe inwestycje oferujące rachunek powierniczy zgodny z wymogami ustawy, aranżacja wnętrza i wiele innych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Promocje zapowiadane są we wszystkich targowych stoiskach. Marcowa edycja targów to nie tylko prezentacja oferty mieszkań z rynku pierwotnego, po raz drugi już pod patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami funkcjonuje Centrum Rynku Wtórnego, w którym agencje nieruchomości prezentują oferty mieszkań, domów, działek i gruntów, lokali użytkowych i biurowych, czy nieruchomości komercyjnych we wszystkich dzielnicach Warszawy i okolicach. Największym zainteresowaniem cieszą się nadal mieszkania dwu- i trzypokojowe, których poszukiwało aż 81% ankietowanych na styczniowej edycji targów w tym roku. Przy czym ponad połowa z nich oczekiwała, że będzie to mieszkanie w granicach 40-60 metrów kwadratowych

WSTĘP NA TARGI 1 i 2 marca (sobota-niedziela) w godzinach: 10.00–17.00 COS TORWAR, ul. Łazienkowska 6a odwiedzający otrzymają m.in.: mapy inwestycji mieszkaniowych w aglomeracji warszawskiej, katalog Mazowieckie Inwestycje Mieszkaniowe, w którym zamieszczone są prezentacje inwestycji znajdujących się aktualnie w sprzedaży z podziałem na dzielnice, dokładne informacje o cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura sprzedaży i wizualizację budynku. Oraz przewodnik targowy – czytelną broszurę ułatwiającą poruszanie się po stoiskach wystawców i programie wydarzeń towarzyszących. R

E

K

L

A

M

A

przy cenie za 1 m2 na poziomie 5-7 tys. zł. Wprowadzona rekomendacja S spowodowała wydłużenie okresu kredytowania na potrzeby liczenia zdolności kredytowej. Zgodnie z nową rekomendacją banki mogą okres kredytowania na potrzeby liczenia zdolności kredytowej wydłużyć o 5 lat. W wyniku tego wielkość dostępnego kredytu wzrośnie średnio o 5 proc. Ale… ta sama rekomendacja od lipca 2014 r. nakazuje bankom udzielanie kredytów w walucie w jakiej klient otrzymuje wynagrodzenie, czyli kredyt w euro może otrzymać tylko zarabiający w euro. Wykłady, warsztaty, bezpłatne porady Część wystawiennicza jest uzupełniona programem merytorycznym: wykładami, specjalistycznymi poradami, raportami nt. rynku mieszkaniowego. W trakcie wykładów nie zabraknie dużej porcji wiedzy z zakresu prawa, szczególnej uwadze polecane są zawsze spotkania poświęcone klauzulom niedozwolonym w umowach deweloperskich, usuwaniu negatywnych wpisów w rejestrach bankowych i konsumenckich czy ustawie deweloperskiej. Omawiane będą także: bezpieczne kupowanie na rynku wtórnym i pierwotnym oraz rozliczenia podatkowe przy zakupie i sprzedaży nieruchomości. Zainteresowani dowiedzą się jak korzystnie kupić mieszkanie od dewelopera, z fachowcem obejrzą nowe projekty deweloperskie w Warszawie. Przede wszystkim jednak nie do przecenienia są spotkania z inspektorem nadzoru budowlanego, na których można poznać techniczne wskazówki pomagające w uniknięciu błędów przy odbiorze mieszkania od dewelopera. Szczególnej uwadze polecana jest publiczna debata dotycząca bezpieczeństwa kupowania miesz-

kań będących w budowie. W trakcie debaty, która odbędzie się 1 marca na Targach, o godzinie 13.30, a którą poprowadzi dziennikarz GazeR

E

K

ty Wyborczej Marek Wielgo, zostaną omówione m.in. także: sprzeczne z prawem zapisy w umowach z deweloperem czy sposoby wyegzekwoL

A

M

A

wania od dewelopera usunięcia wad mieszkania lub budynku. Szczegółowy program targów: www.targimieszkaniowe.pl


6

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

Chronić drzewa Pierwszą mazowiecką gminą, która wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „Drogi dla Natury”, finansowanym przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a realizowanym przez Fundację EkoRozwoju FER jest gmina Lesznowola (powiat piaseczyński). Drugą gminą z naszego województwa będzie Żabia Wola (powiat grodziski)

W ramach programu „Drogi dla Natury” w gminie Lesznowola, posadzono ok. 100 klonów i czeremch nad stawem w Mysiadle. Wrocławska Fundacja EkoRozwoju pomaga nie tylko w koncepcji nasadzeń nowych przydrożnych drzew i pomaga w inwentaryzacji starych drzew alejowych, ale także w obejmowaniu ich ochroną. Program „Droga dla Natury” jest realizowany na terenie Lesznowoli od jesieni 2012 roku. Dąb jak ...dąb! Jednym z działań było wykonanie wzorcowych ekspertyz dendrologicznych na dziesięciu drzewach rosnących na terenie gminy. Wśród wybranych do przeprowadzenia badań, znalazło się drzewo z gatunku dąb szypułkowy, o obwodzie pnia 318 cm, rosnące w Mysiadle przy najstarszym budynku w gminie, dworku z 1866 roku. Na początku maja ubiegłego roku wykonano ekspertyzę, która wykazała że: „Dąb jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, ma prawidłową budowę a klasa ryzyka upadku określona została na A (nieznacząca). W związku z bardzo dużą wartością przyrodniczą, krajobrazową i kulturową drzewa należy je chronić. W przypadku wykonywania prac budowlanych w są-

Dzięki współpracy gminy Lesznowola z Fundacją EkoRozwoju FER w ramach programu „Drogi dla Natury” dąb rosnący przy starej willi zyskał status pomnika przyrody siedztwie drzewa (w promieniu 20 m od pnia) konieczne jest opracowanie szczegółowej gospodarki drzewostanu i zastosowanie w projektach rozwiązań technicznych, które pozwolą na ochronę korony, korzeni i pnia drzewa. Drzewo w chwili obecnej nie jest w kolizji z infrastrukturą. Niedopuszczalne jest w tym przypadku cięcie konarów i nadmierne uszkodzenie korzeni drzewa” – czytamy w ekspertyzie przeprowadzonej przez dr Marzenę Suchocką z SGGW. Zabytek przyrody Lesznowolski Referat Ochrony Środowiska przygotował uchwałę, by drzewo zakwalifikować jako pomnik przyrody. - Dąb odznacza się wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi drzewo wśród innych tworów przyrody żywej na tym terenie. Uznanie za pomnik przyrody w/w dęba szypułkowego ma istotne znaczenie dla kształtowania tzw. zielonego wizerunku gminy Lesznowola. Przyczyni się także do kształtowania wśród mieszkańców wrażliwości estetycznej na piękno przyrody, wzrostu świadomości ekoloR

E

K

L

A

M

A

gicznej mieszkańców, a także zwiększenia dbałości o walory przyrodnicze środowiska naturalnego – by jego wartości zachować dla przyszłych pokoleń – argumentowano w projekcie uchwały, którą przegłosowano. Kształcić i edukować Aktualnie Fundacja EkoRozwoju FER podjęła współpracę z drugą mazowiecką gminą – Żabią Wolą. - Odbyły się już przeglądy zadrzewień, a wiosną planujemy szkolenia dla urzędników i zarządców dróg – informuje Anna Szmigiel-Franz z fundacji. - Pokazujemy nie tylko jak sadzić drzewa, ale także wskazujemy, że przy drogach jest dla nich miejsce. Uczymy je pielęgnować oraz jak prawidłowo określić ich stan i klasyfikować do ewentualnej wycinki. Na naszych szkoleniach urzędnicy dowiadują się także w jaki sposób projektować zadrzewienia i czego wymagać od inwestorów, by te, które już istnieją, ochraniać podczas inwestycji. Szkolenia w Żabiej Woli będę otwarte i bezpłatne. Wkrótce podamy ich termin na naszej stronie internetowej http://www.aleje.org.pl/.

Adam Braciszewski


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 6 (518)/2014

III

Mistrzostwa w ortografii,

czyli IX Grójeckie Dyktando GRÓJEC Pisać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej, gdyby jeszcze zgodnie z zasadami polskiej ortografii... Niestety, tak pogmatwaliśmy przez stulecia nasz język, że dzisiaj tylko najtężsi poloniści mogą go rozszyfrować. Dlatego chyba powstała u nas nowa dyscyplina sportowa – zawody w poprawnym pisaniu, czyli mistrzostwa w ortografii. Niedawno w siedzibie Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu odbył się powiatowy championat, czyli IX Dyktando o tytuł Grójeckiego Mistrza Ortografii Podczas tegorocznej edycji w zmaganiach wzięło udział 143 uczestników z niemal wszystkich gmin powiatu grójeckiego (102 w kategorii 10-13 lat i 41 w kategorii OPEN). Jak zwykle, organizatorem imprezy był Grójecki Ośrodek Kultury. Natomiast patronat nad imprezą sprawował przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu, który był również fundatorem nagród dla laureatów ( tablety, pen drive, słuchawki, słowniki). Jak zwykle nad przebiegiem Dyktanda czuwało Jury w składzie: prof. dr hab. Radosław Pawelec – językoznawca, Kierownik Zakładu Języka Mediów w Instytucie Dzien-

nikarstwa przy Uniwersytecie Warszawskim; Małgorzata Bińkowska z Publicznego Gimnazjum w Grójcu; Magdalena Knap z PSP w Lesznowoli; Justyna Piliszek z PSP nr 3 w Grójcu; Ewelina Majewska z PSP nr 2 w Grójcu. Podczas pisania Dyktanda nie wolno było: korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem wszystkich prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, tj. telefonów komórkowych, słowników, laptopów itp., pisać dyktowanego tekstu wielkimi literami. Ocenie podlegały błędy ortograficzne oraz interpunkcyj-

ne - w przypadku takiej samej ilości błędów ortograficznych. Podczas pisania dyktanda w sali kinowej GOK, uczestnicy testu przeżywali prawdzie emocje. Nie spodziewaliśmy się nawet, że zawiłości naszego języka, gramatyki, fleksji, a szczególnie ortografii i interpunkcji mogą wywoływać żywiołowe reakcje, a czasem nawet śmiech. Po dyktandzie zapytaliśmy jednego z uczestników, dlaczego trudniejsze sformułowania wywoływały u niego wesołość? Odpowiedź była prosta. – Bo nie miałem pojęcia, jak to napisać. A myślałem, że z „polaka” jestem dobry. Jedna z dziewcząt, która również wolała zachować anoni-

mowość, stwierdziła, że nigdy podczas dyktand w szkole nie czuła takich emocji. To pewnie trochę wpłynęło na jej wynik. W kilku przypadkach – jak nam powiedziała – zdała się na los szczęścia. W kategorii I (klasy IV-VI szkół podstawowych) tytuł Grójeckiego Mistrza Ortografii zdobyła Ola Wolska z PSP nr 1 w Grójcu, tuż za nią uplasowały się: Katarzyna Przyborek z Nowego Miasta nad Pilicą oraz Katarzyna Szawłoga z PSP nr 1 w Grójcu. Przyznano także tytuł II wicemistrza, który przypadł Natalii Byrskiej z Belska Dużego. W kategorii OPEN bezapelacyjnie najlepszy okazał się Michał Łukasz-

czyk z Liceum Ogólnokształcącego im Piotra Skargi w Grójcu. Tuż za nim uplasowała się Dominika Bednarek również z LO Grójec. Lektorem dyktanda w kategorii I był burmistrz gminy i miasta Grójec Jacek Stolarski. Wprawdzie burmistrz przed laty był nauczycielem, ale trochę obawialiśmy się, czy teraz sprosta zadaniu. Okazało się, że Stolarski nadal ma bezbłędną dykcję. Dla uczestników kategorii II tekt miał przeczytać starosta grójecki Marian Górski, ale nie dotarł do GOK-u ze względów zdrowotnych. Nad przebiegiem imprezy ze strony organizatora czuwała Grażyna Dubiel.

Leszek Świder

Czy budowa CEM będzie wymagała rewaloryzacji? WARKA Dzisiaj już wiadomo, że z braku funduszy Centrum Edukacyjno-Muzealne w Warce nie powstanie w tym roku. Budowa zawieszona przed kilkoma miesiącami, została zabezpieczona na zimę i w tym stanie zapewne przetrwa do... Właściwie nie wiadomo do kiedy. Ostatecznym terminem ma być połowa 2015 r. Pytanie tylko, czy nowe władze powiatowe (będzie już przecież po wyborach) znajdą 2,5 mln zł na dokończenie inwestycji i... gdzie podzieje się w tym czasie administracja muzeum, dla której w pałacu Pułaskich nie przewidziano pomieszczeń

Natomiast nad całym projektem rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego wisi groźba, że brak ukończenia w terminie budowy może spowodować cofnięcie dotacji ponad 7 mln zł, co – przy obecnym stanie finansów - oznaczałoby bankructwo powiatu. Oczywiście to mało prawdopodobne rozstrzygnięcie, ale powoduje, że teraz nie ma już miejsca na błędne decyzje. Przypomnijmy w jaki sposób doszło do tej sytuacji. Budowa CEM od początku była pechowa. Starostwo zerwało umowę z wykonawcą (choć minął termin oddania inwestycji do użytku – firma zrealizowała tylko 38 procent robót). W międzyczasie w starostwie zabrakło 2,5 mln zł na kontynuowanie budowy. Więcej złych wieści Rosnący niepokój stara się nieco uspokoić starosta Marian Górski. Twierdzi, że rozmawiał w sprawie przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na połowę 2015 r. z mar-

szałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem. Uzyskał na to wstępną zgodę. Z drugiej jednak strony złe informacje (bo żadne) napływają z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Muzeum Pułaskiego wystąpiło z prośbą o dotację 1,5 mln zł. Właściwie jest już przesądzone, że tych pieniędzy nie otrzyma. Przed kilkunastoma dniami w muzeum doszło do spotkania radnych powiatu, gminy oraz zarządu lokalnego społecznego komitetu, który powołano do życia, aby otoczyć inwestycję społecznym nadzorem. Wnioski z tej narady nie są optymistyczne, choć obietnica niewielkich prac w CEM daje nadzieję... Na CEM ani złotówki - Jesteśmy na ostrym zakręcie – mówi dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Iwona Stefaniak. - Sytuacja jest dla nas bardzo niekorzystna. Robiliśmy wszystko, aby zakończyć budowę CEM przed wyborami. Nie udało się i teraz Bóg

raczy wiedzieć, jak potoczą się losy tej inwestycji. Żaden z radnych, co już zapowiedzieli, nie zgodzi się dodać na ten cel ani złotówki z powiatowego budżetu, zwłaszcza przed wyborami. Poza tym, jeżeli brakuje pieniędzy, to zawsze najbardziej na tym cierpi kultura, tak jest nie tylko u nas. Polowania na czarownice - Docierają do mnie z różnych źródeł informacje, że niepotrzebnie tak rozbudowaliśmy projekt, że Centrum Edukacyjno-Muzealne wcale nie jest tak niezbędne, jak przedstawialiśmy przy zgłaszaniu projektu - kontynuuje Iwona Stefaniak. - Mam na to tylko jedną odpowiedź: tego projektu nie można było robić etapami. Nadal twierdzę, że jest w całości potrzebny i po realizacji będzie wzorcowym obiektem muzealnym nie tylko na skalę Mazowsza. Poza tym, chcę oponentom przypomnieć, że właściwie nie było głosów przeciwnych projektowi rewitalizacji muzeum. Nie moją R

E

K

L

A

M

A

zaś winą było, że w trakcie realizacji koszty rosły. Trzeba się było zastanawiać przed, a nie po – czy gra jest warta świeczki. Bezdomna administracja? - Mamy oczywiście i inny problem - przyznaje dyrektor. - Część naszych zbiorów, zwłaszcza bibliotecznych i archiwalnych, wraz z nami, czyli administracją muzeum, na czas rewaloryzacji znalazła siedzibę w pobliskim budynku po szkole. Mamy umowę najmu do czerwca br. Wiemy już, że właściciel niechętnie będzie przedłużał umowę, bo zamierza gmach sprzedać. Jeżeli do tego dojdzie – znajdziemy się na lodzie. Nie wyobrażam sobie administrowania takim obiektem, jak muzeum, na odległość z miasta lub spo-

za miasta. Poza tym, znów czekałaby nas zawierucha z przenosinami. Nie, to trudno sobie wyobrazić... - Mimo tych trudności, Muzeum im Kazimierza Pułaskiego otwieramy 16 maja. W dniach 17-18 maja, także podczas Nocy Muzeów wszyscy będą mogli zobaczyć efekty prac w pałacu. Jak wiadomo, jest już właściwie gotowy na przyjęcie gości. Trwają prace przy rewitalizacji parku, a ze zbliżającą się wiosną nabiorą jeszcze tempa, szczególnie przed pałacem. Otoczenie zmieni się znacząco, m.in. powstanie ozdobna brama wjazdowa, nowe oświetlenie, droga z kostki granitowej, nowe alejki, ławeczki – wszystko to zmieni wygląd podupadającego do tej pory parku – zakończyła Iwona Stefaniak.

Leszek Świder


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 6 (518)/2014

Uczniowskie „Śluby panieńskie” BŁĘDÓW Uczniowie ze Szkolnego Koła Teatralnego z Gimnazjum w Błędowie wzięli udział w Festiwalu Teatrów Młodzieżowych organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu” Podczas wielogodzinnych prób młodzi aktorzy z gimnazjum, wraz z opiekunką koła Jadwigą Dobrosz, przygotowywali spektakl pt. „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry. Mimo iż nie udało się zdobyć głównej nagrody, uczniowie byli bardzo zadowoleni z występu, dlatego też postanowili zaprezentować przedstawienie dla społeczności gminy Błędów. Spektakl odbył się w sali OSP w Błędowie. Młodzi aktorzy dzięki ciekawej scenografii przenieśli widzów w realia dziewiętnastowiecznego szlacheckiego dworku. To tam dwie młode panny, Klara i Aniela (w tych rolach Monika Małachowska oraz Klaudia Pacocha) składają przysięgę: „Nienawidzić ród męski, nigdy nie być żoną”. Kobietom – jak wiemy - nie udaje się dotrzymać słowa za sprawą intryg przebiegłego panicza Gustawa (Mateusz Kołacz), który ubiega się o serce jednej z nich. Dynamizm oraz wartkość akcji gwarantowały postacie Radosta (Damian Pawlak) oraz pani Dobrójskiej (Magda Rożecka). Ci dojrzali opiekunowie próbują zaaranżować małżeństwo swoich niesfornych podopiecznych. Ich silne osobowości oraz wielka miłość do wychowanków często przyczyniają się do zabawnych sporów dotyczących sposobu wychowania młodzieży. Nie można zapomnieć również o płaczliwym i wiecznie wzdychającym do Klary Albinie (Radosław Gwiazdowicz) oraz służącym Janie (Paweł Małachowski). Postacie te kontrastowały z pozostałymi osobami komedii, z ich dynamicznymi osobowościami, wprowadzając do sztuki mnóstwo komizmu. Krótkie przerwy między aktami wypełniały fragmenty utworów Mozarta, dodatkowo oddając charakter epoki. Nad oprawą muzyczną czuwał Michał Kołacz wraz z opiekunem Januszem Szarlipem. Sztuka w wykonaniu młodzieży z gimnazjum bardzo spodobała się widowni. Młodzi aktorzy zaimponowali publiczności swoją grą oraz stopniem opanowania długiego i trudnego tekstu komedii. Podziwiano także stroje z epoki romantyzmu, wypożyczone z profesjonalnej wypożyczalni specjalnie na potrzeby spektaklu. Gimnazjaliści na scenie wypadli bardzo dobrze, grali naturalnie i przekonująco, wzruszali i rozśmieszali.

Info

Pasożyci społeczni - prywaciarze

GRÓJEC Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia można zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 6 marca (czwartek) o godzinie 18 w Galerii Grójeckiego Ośrodka Kultury. Wystawa będzie dostępna do 25 marca „Spekulanci, badylarze, cinkciarze, a przede wszystkim prywaciarze — tak przez długie lata opisywano żywą kastę „pasożytów społecznych”, choć oficjalnie nazywano ją „prywatną inicjatywą”. W ogłoszonym 22 lipca 1944 Manifeście PKWN konstytuujące się władze komunistyczne zapowiadały między innymi „Zniesione zostaną niemieckie znienawidzone zakazy, krępujące działalność gospodarczą, obrót handlowy między wsią i miastem. Państwo popierać będzie szeroki rozwój spółdzielczości. Inicjatywa prywatna, wzmagająca tętno życia gospodarczego, również znajdzie poparcie państwa”. W praktyce znalazła się ona w roli oficjalnego „wzorca negatywnego”, wroga „ludowego” kraju i przez państwo była dławiona, spychana na margines. Prekursorzy wolnego rynku Ponieważ przez lata PRL-u „prywaciarze” działali na granicy wolnego rynku i gospodarki scentralizowanej, media kontrolowane przez władze kierowały niezadowolenie społeczne przeciwko prywatnej inicjatywie, „prywaciarzom”. I tak latami kształtował się pejoratywny wizerunek „prywaciarza”, który niestety utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Pomimo tego „prywaciarze” funkcjonowali, a jak to wyglądało w praktyce będzie można zobaczyć na wystawie „Prywaciarze – początki polskiej mikroprzedsiębiorczości”. Składają się na nią archiwalne fotografie i dokumenty przedstawiające konkretne historie oraz prezentujące ludzi wielu zawodów, uprawia-

Grójeckie jabłka zrobiły furorę w Berlinie

POWIAT Po raz kolejny odbyły się (w dniach 5-7 lutego) w Berlinie międzynarodowe targi Fruit Logistica 2014. Zaprezentowały się na nich firmy z ponad 130 krajów z całego świata. Wśród nich wyróżniała się – naszym zdaniem - organizowana przez Związek Sadowników RP wystawa polskich firm i grup producentów owoców i warzyw - Targi Fruit Logistica – mówi ich uczestnik, radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak - to jedno z ważniejszych wydarzeń handlowych w branży owocowo-warzywnej. Wzięło w nim udział ponad 60 firm z Polski, przede wszystkim przedstawicieli producentów jabłek, ale też owoców miękkich, jak również producentów borówki amerykańskiej i pieczarek. Dzięki wspólnemu działaniu, tak jak dotychczas polskie firmy były usytuowane w jednej hali, tworząc jednolitą wystawę reprezentującą nasze rolnictwo – stwierdza Przybytniak. Takie zorganizowanie polskiej ekspozycji umożliwiła finansowa pomoc Funduszu Promocji Produktów Rolnych Agencji Rynku Rolnego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Firmy wspierały również województwa lubelskie, kujawsko - pomorskie, łódzkie i wielkopolskie. Pozwoliło to na profesjonalne zorganizowanie wystawy, co z kolei

przełożyło się na pozytywny wizerunek polskich produktów. - Polskie stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Przybytniak. - W ciągu trzech dni targowych odwiedziło nas kilkuset kupców z różnych krajów Europy i świata. Kilku naszych wystawców przyznało, że prowadzili owocne rozmowy biznesowe. Liczą więc na zwiększone kontakty handlowe – zakończył Leszek Przybytniak. Udział w tego typu wystawach jest koniecznością i idealną okazją do osiągania sukcesów produkcyjnych i handlowych. Mamy do zaprezentowania ogromną gamę produktów żywnościowych. Mamy wspaniałe owoce, bardzo zdrowe i smaczne oraz warzywa najwyższej jakości. Polskie produkty przetworzone mogą już śmiało konkurować z najlepszymi, zwłaszcza soki tłoczone z owoców. Polski cydr, przez lata u nas zaniedbywany, śmiało wkracza nie tylko na krajowy rynek, ale tak-

że podbija rynki tradycyjnych producentów tego niskoalkoholowego napoju. W ostatnich latach odnosimy sukcesy na rynku międzynarodowym. Sprzedaż naszych produktów rolnych osiągnęła wartość około 20 mld Euro. Wartość eksportu znacznie przewyższa import, a więc mamy saldo dodatnie w handlu zagranicznym produktami rolnymi. Znakomita organizacja targów Fruit Logistica tylko tę tendencję utrwaliła.

Leszek Świder R

E

K

L

A

M

A

jących prawdziwe rzemiosło. Bohaterowie wystawy nie byli na ogół ludźmi sukcesu, także finansowego. Często przegrywali z agresywnym wobec nich państwem. Jednak stali się prekursorami normalnego, wolnego rynku.

dych mężczyzn sprzedających gadżety Euro 2012. Wystawa była prezentowana w wielu miastach Polski. Plansze z fotografiami, z których cześć została wypożyczona, a część przygotowana przez Fundację, wzbudzą zapewne zainteresowanie historią polskiej mikroprzedsiębiorczości, poszerzą wiedzę na ten temat i nauczą szacunku dla inicjatywy prywatnej oraz ludzi podejmujących trud prowadzenia działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy.

Obrazy smutne, ale przwdziwe Historie i obrazy czasami zabawne, czasami smutne, ale zawsze prawdziwe i przejmujące. Ostatnia z 28 plansz pokazuje „prywaciarzy 2012” z radomskiego targowiska Korej. Widać na niej dwóch młoR

E

K

L

A

M

A

Info.


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 6 (518)/2014 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl

Fryzjerkę, okolice Piaseczna – od zaraz, tel. 607 445 965 Salon urody w Piasecznie przyjmę do pracy kosmetyczkę, praca na etat, tel.532 351 706 Potrzebny pracownik do obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych, CV na: a.hubl@admin.warszawa.pl Grafik, Operator DTP. Praca na etat w Piasecznie, CV proszę kierować na mail praca@galia.net.pl

Zatrudnię elektromonterów z uprawnieniami SEP i prawem jazdy kat.C , mile widziane inne uprawnienia , tel. 601 241 403, 506 274 413 Pracownika do hurtowni spożywczej z terenu Piaseczna. Konieczne prawo jazdy kat. C. Praca 5.00 - 13.00, tel. 501 719 625 w godz. 14 - 16 Do szwalni, szwaczkę i do prasowania, k.Piaseczno tel. 605 88 33 74 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu w Piskórce, tel. 608 055 738 Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds. kadrowo-płacowych, atrakcyjne wynagrodzenie, przyjazna atmosfera tel. 513 168 804, e-mail:w.kurek@apsolano.pl Pracowników fizycznych do przyuczenia do budowy kanalizacji sanitarnych i wodociągów, tel. 502 593 777 pon – pt w godz. 8 -14 Monterów kanalizacji sanitarnych i wodociągów z doświadczeniem min. 5 lat, tel. 502 593 777 pon – pt w godz. 8 -14 Magazynier z doświadczeniem potrzebny od zaraz. Miejsce pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii). CV na office@eipolska.pl tel. 512-494-564 Aktualnie firma spożywcza zatrudni do pracy na produkcji, przy obróbce warzyw oraz w magazynie. Dawidy k. Raszyna, 22 720 57 42 w 125 Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem, możliwość zamieszkania, Zajazd Staropolski, Konstancin-Jeziorna, tel. 22 756 33 66, 605 033 103 Salon fryzjerski w Piasecznie przyjmie na etat fryzjera, tel. 532 351 706 Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego, tel. 607 615 231 Fryzjerkę, Piaseczno, tel. 790 590 603 Specjalista ds. handlowych. Towary AGD, wyroby z drewna, inne. Praca w Pyrach. CV na adres: biuro@eurogold.pl Firma w Tarczynie zatrudni do pracy w biurze osobę z doświadczeniem w sprzedaży i księgowości, kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 12 pod nr tel. 600 404 293 Firma ochrony zatrudni pracowników z II grupą inwalidzką na umowę o pracę lub na umowę zlecenie do pracy w m. Kajetany, tel. 42 682 43 32 lub 515 095 064 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego „Żabka”, CV osobiście, ul. Julianowska 42 Zatrudnię kucharza do baru w Piasecznie, tel. 667 348 672 Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel. 502 159 936

Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel. 502 159 936

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Tapicerów do produkcji krzeseł,foteli biurowych. Konstancin-Jeziorna, tel. 530 516 974

1000 m kw Prażmów, ostatnie 3 działki, każda 53.000 PLN, bezpośrednio, 33x30m, media, asfalt, tel. 502 232 559

Zatrudnimy w Grójcu PRACOWNIKÓW OCHRONY z orzeczeniem 2 stopnia niepełnosprawności(umiarkowanym). Umowa o pracę 1300 netto/ miesięcznie, system 24/48, tel 698 698 501

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Zatrudnię ślusarza do remontu kontenerów, Grzędy k.Tarczyna. CV wysyłać na warszawa@combros.pl, 509 903 037 Przedszkole w Kamionce zatrudni samodzielna kucharke/kucharza tel. 696 418 116 Glazurników, prace wykończeniowe, tel. 605 057 467 Panie z doświadczeniem, do sprzątania fitness klubu w Piasecznie, od poniedziałku do piątku w godz. 16-23 tel. 505 581 255 Podnajmę pomieszczenie na usługi kosmetyczne w salonie fryzjersko – kosmetycznym w Piasecznie (oprócz manicure i pedicure), tel. 668 215 213 Avon - dołącz do nas! Zarabiaj dodatkowo! Kosmetyki do -40%, tel. 607 030 097 Nic nie ryzykujesz! Możesz tylko zyskać.

SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833 Handlowiec z praktyką, tel. 784 799 799 Poprowadzę księgowość – WDT, WNT, kadry, ZUS, tel. 604 113 663

Wyposażony lokal fryzjerski , Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Hydrauliczne tel. 660 130 799

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860 Elektryk, tel. 666 890 886

Kwatery, tel. 728 899 673

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 661 795 098

Konstancin, ul.Wierzbinowska 800m kw budowlana, media, bezpośrednio 250.000PLN, tel. 502 232 559

Mieszkanie 2 pokoje z kuchnią, 43 m kw, Konstancin tel. 608 156 484

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wycinka drzew tel. 721 8881 995

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

Dom 1400zł już z opłatami, Kazuń Nowy gm. Czosnów tel. 606 302 774

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558

Lokal pod działalność gastronomiczną lub inną, Prażmów, tel. 603 495 418

Remontowo – budowlane od a do z, tel. 504 100 418

Działki: Prażmów - 1256 m kw., Barcice – 3000 m kw., Sierzchów – 1000 m kw., tel. 606 920 791

Spółdzielnia Rzemieślnicza w Piasecznie wynajmie pawilon handlowy o pow. 44 m kw. w centrum miasta, tel. 22 757 09 56

Glazurnictwo, tel. 503 318 519

Złotokłos, budowlana 1040 m kw., tel. 506 590 916

Pawilon 28 m2 Piaseczno, tel. 501 277 407

Krawiectwo, tel. 788 393 400

Pokój, kuchnia, łazienka z osobnym wejściem, tel. 785 147 211

Hydraulika, modernizację kotłowni tel. 691 983 917

Magazyny w Antoninowie, ochrona, monitoring, tel. 604 470 270, 604 470 370

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870

Lub wynajmę. Ładne mieszkanie 55 m kw, w centrum Piaseczna tel. 602 234 764

Kawalerka, Piaseczno, ładna tel. 505 82 82 14

Glazura, terakota, tel. 664 136 268

Samodzielne mieszkanie na poddaszu ok. 35 m kw. z łazienką, oddzielnym wejściem w Piasecznie, tel. 508 421 225

Kompleksowo remonty, tel. 509 226 078

Salon fryzjersko-kosmetyczny, tel. 600 937 400

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907

Budowlana w Wólce Kozodawskiej 2364 m kw., media, asfalt, tel. 602 463 705

SPRZEDAM

2 działki nad Jeziorem Śniardwy, tel. 698 249 198

Frezowany asfalt (destrukt), gruzobeton, betonowe, ceglane, na utwardzenie dróg, + możliwość transportu , tel. 668 12 96 43

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH B.TANIO, tel. 602 340 549

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Działka budowlana w Ustanowie, 950 m kw, pilnie sprzedam, tel. 514 004 444

Drewno dł. 120 cm:brzozowe po 160 zł/m kubiczny, sosnowe po 125 zł/m kubiczny (dostawa gratis od 5m), Tel. 504 091 797

Sprzedam piękną działkę w CHYLICACH, tel.698 225 965

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302 Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel. 504 477 302 Ekogroszek - producent sprawdzony z gwarancją za rozsądną cenę. Prażmów, tel. 22 727 07 00 Stemple, 5 zł/ szt, tel. 665 918 531 Piec CO Olsztyn, do 90 m kw., węgiel, koks, drzewo, stan dobry, tel. 663 545 151 Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400 Tuje - Szmaragd, Braband, świerki, jałowce, tanio, Gołków, tel. 501 679 121

Działka w KONSTANCINIE J. Tanio, tel. 22 750 33 66 Działki budowlane po 40 zł, tel. 698 225 965

Działka w CZARNYM LESIE -ładna ,tanio, tel.604 273 249 Działka w SIERZCHOWIE, tel. 22 756 82 25 Budowlana Łoziska, tel. 504 825 005 Dom 120 m kw/ 686 m kw w Piasecznie, tel. 798 175 963

Działki budowlane z pozwoleniami 10 km od Piaseczna okazja, tel. 695 111 500

Sprzedam siano w kostkach 550 zł/ t, słoma w kostkach 450 zł/ t. Zamówienia od 3 ton, cena zawiera transport, tel. 888 321 542

Mieszkanie dwupokojowe 36m w Piasecznie tel. 505 82 82 14

AUTO-MOTO KUPIĘ SKUP AUT, TEL. 665 209 099 AUTO SKUP –UCZCIWIE Z LAT 19972012, GOTÓWKA, tel. 694 547 204

Pilnie krawcowa do poprawek krawieckich, Piaseczno, bazarek, ul. Jana Pawła II 20, tel. 787 936 906 Zatrudnię handlowca – branża spożywcza (napoje, piwo) ze znajomością Warszawy i okolic, tel. 603 807 472, CV - bajwid@bajwid.pl

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874

2 pok.57 m kw., Piaseczno, tel. 502 203 468 Konstancin 30 m kw., tel. 600 171 919, 850 zł+opłaty Lokal 80 m kw. na produkcję, wszystkie warunki zatwierdzone przez Sanepid, w Piasecznie, tanio, tel. 508 421 225

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ Podnajmę stanowisko kosmetyczne i manicure/ pedicure do 12 m kw. na terenie Warszawy, Piaseczna i okolic, tel. 509 244 664

Działki budowlane niedaleko stacji kolejowej Ustanówek, tel. 507 551 429

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ Kupię powyżej 4 ha gruntu rolnego w pow. piaseczyńskim , grójeckim, tel. 602 340 549 Mieszkanie dwupokojowe w Piasecznie tel. 505 82 82 14

USŁUGI TYNKI CEMENTOWO – RĘCZNE, TEL. 792 456 182

WAPIENNE,

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182 BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, TEL. 600 604 547 Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Wynajmę lokal 103m kw w Raszynie, przy rynku, ul. Szkolna 9 lok 2, parter tel. 603 899 899

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Noclegi, tel. 502 222 555

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

POWIERZCHNIA MAGAZYNOWA Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, 1100 m kw., LESZNOWOLA-WILCZA GÓRA, tel. 22 797 44 50 lub 607 460 760

Studnie, tel. 694 869 194 Kompleksowe wykończenia wnętrz www. kon4you.pl, Tel. 510 335 936 § Doradztwo prawne/ prawo cywilne i administracyjne/ www.co-partners.pl/ tel. 503 092 999 Księgowe, tel. 517 083 951 Docieplenia budynków - elewacje - 16 lat doświadczenia - gwarancja - tel : 602 482 572 Transport – Mercedes kontener, 15 europalet, 35 m3, winda, współpraca stała lub doraźna, również przeprowadzki, tel. 502 573 173

Układanie glazury, terakoty, gresu tel. 601 722 578 Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008 ANTENY TELEWIZJA montaż serwis, tel. 534 10 20 10 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

AGD naprawa zmywarek lodówek pralek piekarników płyt ele. tel. 511 204 952

Remonty, tel. 667 356 939

Spóldzielnia Rzemieslnicza sprzeda budynek biurowo-handlowy o pow. 2200 m kw. w centrum Piaseczna, tel. 22 757 09 56

Mieszkanie 65 m kw. Piaseczno sprzedam lub zamienie na mniejsze, kom.501 195 198

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Lokal usługowo-biurowy Piaseczno. Tel. 669 847 726

Działka w SIEDLISKACH, 100 % uzbrojona, tel. 604 624 875

Brykiet, drewno kominkowe sezonowane, tel. 607 133 222

KUPIĘ

Elektryk, tel. 501 236 987

Budowa domów, tel. 694 401 711 Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62 Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, www.abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666 Rynny, tel. 512 256 799

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budowa domów, tynki. Kierownik budowy. tel. 602 23 86 20

Naprawa, regulacja i smarowanie okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Hydraulika domy, tel. 505 762 018

Detektyw, tel. 780 06 17 46

Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. tel. 507 740 469

Mieszkanie dwupokojowe w Piasecznie tel. 603 170 045

Wycinka samosiejekdrzew-każda ilość, działki pola ugory. Odbiór gałęzi Usługi rębakiem i koparkami, tel. 669 750 794

Hydraulika, malowanie, remonty, tel. 501 050 907

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

Biuro do wynajęcia, 127 m kw po kancelarii adwokackiej w centrum Piaseczna, tel. 22 727 10 36

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Domofony, tel. 603 375 875

Tynki tradycyjne tel. 604 415 352

Ogrodnicze, tel. 661 920 022

Artdom – NAWIEWNIKI (sprzedaż, montaż), SERWIS OKIEN (regulacja, naprawa), tel. 510 109 600, artdom@adres.pl

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www. transport-i-przeprowadzki.pl

Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Każde auto, tel. 519 455 452 Opla, Volkswagena, Toyotę, tel. 604 157 703 Fiata, Sodę, Seata, tel. 502 968 566 Polonez, Nexia, tel. 668 171 639

Piaseczno, biuro: 23,6m kw., umeblowane, klimatyzowane, z Internetem; II piętro, ul. Jana Pawła II 10 cicha, sprzyjająca pracy przestrzeń, recepcja, dostępność salki konferencyjnej, kuchni, tel. 22-727-10-36 Biuro do wynajęcia 17m kw I piętro, Piaseczno ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36 Piaseczno, biuro 34 m kw., I piętro, ul. Jana Pawła II 10, tel. 22-727-10-36

Pilnie zatrudnię w sklepie spożywczym w Magdalence, tel. 509 312 052

AUTO-MOTO SPRZEDAM Astra tel. 511 386 951 Lanos 1,6/16 V, 2003 r., benzyna + LPG, tel. 665 831 308 Astra II, diesel. Tel. 535 796 247

Lokal usługowy 67 m kw., Józefosław, tel. 502 474 923 2-pokojowe, 47 m kw., ul. Energetyczna, tel. 606 391 592 Lokale usługowe 40 m kw. Oraz 19 m kw., na bazarku w Piasecznie, tel. 606 391 592

Odśnieżanie posesji, parkingów, podjazdów pługiem oraz dachów tel. 603 304 250 Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250 Kominki, tel. 509 916 548 Pranie, sprzątanie tel. 797 822 868 Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2014, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222

Wycinka drzew, tel. 661 920 022

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644 Dach - awaria, krycie tel. 500 825 770 Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152 Dekarskie papą termozgrzewalną, tel. 601 229 860 Tanie remonty, tel. 533 432 537 Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Malowanie, g/k, glazura, remonty tel. 606 141 944

Budowy domów tel. 798 836 860

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895

Malarskie, tel. 696 120 208

www.kurierpoludniowy.pl

Tynki, tel. 518 488 335 Docieplanie budynków, poddaszy, remonty od A do Z, tel. 603 722 837 Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 Gładzie i malowanie tel. 730 030 115 Usługi remontowe, docieplenia, podbitki, tel. 609 511 496 Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670 Glazura,malowanie,elektryka,hydraulika, kominki,panele, tel. 506 335 573 Brukarstwo, solidnie. Tel. 696 437 501 Remonty,wykończenia tel. 730 030 115 Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

ZDROWIE I URODA Profesjonalny makijaż karnawałowy gratis tel. 602 690 229 Masaż, fizjoterapia, kinesiotapin, www.aktywanafizjoterapia.pl, dojazd gratis tel. 500 754 074 Masażysta, Piaseczno i ok. Masaż rekreacyjny, sportowy, bańką chińską, tradycyjny. Również możliwość dojazdu do Kienta, tel. 731 710 578, 603 304 250 Masaże, tel. 510 771 333 Dom opieki, Piaseczno, tel. 22 757 20 19

NAUKA Logopeda;terapia zaburzeń mowy dzieci i dorosłych ania@logopedzi.pl, tel. 607 166 215 Matematyka tel. 602 690 229 Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., z dojazdem, tel. 881 966 833 Angielski – polecam, tel. 721 406 227 FIZYKA, MATEMATYKA, DOKTOR, TEL. 695 397 597 Matematyka tel. 694 749 006 Matematyka dojeżdżam tel. 509 464 042 Koreański tel. 602 690 229 Matematyka, tel. 667 415 381 Angielski , matematyka, tel. 511 494 471

ZWIERZĘTA Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Psy i koty do adopcji, tel. 533 109 039

Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230

Skup aut. Autokasacja tel. 796 165 139, 517 799 183

Biuro do wynajęcia, 60 m kw, 6 pomieszczeń, Piaseczno, tel. 22 727 10 36

Budowa altan, wiat, tarasów tel. 500 783 313 Geodeta, tel. 519 498 741

Szkolenie Psów Piaseczno, tel. 533 109 039

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Tapetowanie, malowanie, profesjonalnie tel. 502 062 131

Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, tel. 512 391 270

Glazura, panele, malowanie itp. Tel. 502 57 42 76

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

Powierzchnia magazynowa 350 m kw.+biuro 60 m kw., Sękocin Nowy, tel. 502 170 319

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Bezpośrednio, 58 m kw., Mysiadło, ul. Topolowa, tel 607 107 726

Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809

Naprawa, pralki, lodówki tel. 603 047 616

Mieszkanie, Gołków – tylko 800 zł, tel. 605 192 755

Opieka, sprzątanie, tel. 515 616 026

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Działki w Holendrach Baranowskich przy autostradzie: 3 tys. m kw., 4,5 zł/m kw., tel. 531 998 690

Hydraulik, tel. 884 016 690

Pielęgniarka od rehabilitacji ruchowej, podejmie prace przy osobie niepełnosprawnej, tel. 510 543 385

Remonty tel. 505 970 480 Glazurnicze tel. 660 130 799

Pawilon bazarek, tel. 511 182 258

Auto skup, tel. 535 661 903

Fryzjerce w salonie w Łazach k. Magdalenki tel. 503 018 891

50 m kw., 2 pokoje, bardzo ładne, Piaseczno, tel. 695 023 166

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

Układanie glazury, terakoty, gresu tel. 601 722 578

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Panią do sprzątania biura w Górze Kalwarii, praca w godzinach popołudniowych tel. 660 720 764

Handlowiec z doświadczeniem w branży budowlanej, Łazy k./Magdalenki, tel. 22 757 99 59

Dwupokojowe, os. Lech, Piaseczno, tel. 502 826 898

Budowa domów z wykończeniem, tel. 504 100 418

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631

2-pokojowe 40 m kw., Piaseczno, 1200 zł tel. 505 82 82 14

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Do biura ze znajomością branży budowlanej i WF-MAG, Łazy k./Magdalenki, tel. 22 757 99 59

Mieszkanie w Piasecznie – tanio, tel. 602 458 594

PROFESJONALNE DEKARSTWO, TEL. 507 595 394

Barcice, działka rolna 15 zł/m kw., tel. 796 796 985

Zatrudnię na skład z kamieniami, Łazy, tel. 509 447 601

Piekarnia Wiedeńska w Prażmowie zatrudni piekarzy, tel. 22 727 05 80

Tarczyn, Dwa pokoje, tel. 53 53 98 463

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, EL. 502 514 388

Mercedes 126 S, 1985r., tel. 605 694 235

Skup aut za gotówkę osobowe dostawcze ciężarowe, tel. 666 274 444

Kosmetyczkę i manikiurzystkę do salonu w Łazach k. Magdalenki tel. 503 018 891

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Pokój 2 – osobowy, Piaseczno, tel. 508 118 599

Opieka nad dzieckiem, osobą starszą, tel. 692 944 015

Do małego spożywczego w Nowej Iwicznej, ekspedientkę tel. 509 974 521

Zatrudnię kierowcę kat C – praca w Gołkowie, tel. 603 807 472, CV - bajwid@bajwid.pl

Domy w zabudowie bliźniaczej, Piaseczno ul. Czajewicza, tel. 501 482 997, www.inwest-kul.pl

Dom 40 m kw., Piaseczno, 900 zł, tel. 501 261 562

7

RÓŻNE Przyjmę drewno, tel. 508 34 44 51

KOMUNIKAT Poszukujemy osób czujących się poszkodowanymi przez panią „Kryśkę” ze Śląskiej w Zalesiu, tel. 784 799 799

Zamów ogłoszenie drobne Piaseczno, ul. Ludowa 2, tel. 22 756 79 39, pon-pt 8:30-18

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

macje r o f in e ż ie w ś Codziennie

www.facebook.com/kurierpoludniowy

! Czytaj on-line


8

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 6 (518)/2014

Nie taki gender straszny Rajdowa Monte Kalwaria dokończenie ze str. 2 A kobieta może przecież być zarówno silnym menagerem, jak i troskliwą matką. Kultura tłamsi tożsamość człowieka, który nie może się w niej odnaleźć. Ta dysproporcja jest chyba najbardziej jaskrawa na przykładzie Chin, gdzie przeważająca tradycja do niedawna jeszcze preferowała w rodzinie syna, który nadal utrzymywał rodzinę, w tym swoich rodziców, podczas gdy córka, wydana za mąż, pracowała na rodzinę męża. Noworodki płci żeńskiej były więc masowo zabijane, a córki w przyszłości zależne od mężczyzn, z założenia mniej wartościowe dla rodziców. Ciekawostka: skąd w multikulturowej Kanadzie wziął się zakaz prawny informowania przyszłych rodziców o płci ich jeszcze nienarodzonego dziecka? Właśnie w związku z dużym procentem ludności z kultur preferujących chłopców. Czy teoria gender powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania dzieci i młodzieży? Czy wiąże się to z jakimś zagrożeniem dla młodych ludzi, uczących się życia w społeczeństwie? Najważniejsze, żeby tego typu programy opracowywały osoby odpowiednio przygotowane merytorycznie, a zajęcia prowadzili nauczyciele, rozumiejący zagadnienie. Każda mądrze przygotowana próba wprowadzenia zasad rów-

nouprawnienia na wczesnym etapie edukacji jest dobra. Jednak jeśli w szkole czy w przedszkolu ktoś przebierze dziewczynki za chłopców i odwrotnie, to oczywiście nie ma to większego sensu. Chodzi o to, by dzieci nauczyć równości i sprawiedliwości, żeby we wzajemnych relacjach nie operowały stereotypem mamy z wózkiem i siatką zakupów oraz ciągle nieobecnym w domu tatą, który zawsze jest w pracy. Jest wiele publikacji dla dzieci w różnym wieku, bajek i opowiadań, które w przystępny i wyważony sposób uczą dzieci równościowego postrzegania świata. W tego typu czytankach, wbrew stereotypom, to tata myje okno czy zmywa naczynia, a mama odpoczywa czy ogląda telewizję. Myślę, że to jest najlepszy sposób, by trafić do najmłodszych. W Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych jednym z elementów uczących różnorodnych ról społecznych jest równowaga miedzy kobietami i mężczyznami pracującymi jako wychowawcy w przedszkolach. Dzięki temu dzieci od najmłodszych lat uczą się postrzegania świata zrównoważonego genderowo i nie ma w tym niczego złego. Nie wyobrażam sobie też, żeby wykształceni, podróżujący po całym świecie polscy rodzice, byli dziś przeciwni zasadzie równouprawnienia ich dzieci.

W sobotę, 15 lutego w Górze Kalwarii (powiat piaseczyński) odbyła się 49. edycja Rallye Monte Calvaria, najstarszej konkursowej jazdy samochodem w Polsce. Impreza została zorganizowana przez Automobilklub Polski. W tym roku na starcie stanęło 98 samochodów, z których w klasyfikacji generalnej najlepsze okazało się subaru impreza Dariusza Chodzyńskiego i Huberta Frelicha Jak w ubiegłych latach kierowcy biorący udział w 49. Rallye Monte Calvaria wyruszyli spod urzędu miasta, gdzie sygnał do startu dał im burmistrz Dariusz Zieliński

Grzegorz Traczyk Rajd rozpoczął się w sobotę rano przy urzędzie miejskim w Górze Kalwarii. Sygnał do startu dał załogom burmistrz Dariusz Zieliński. Do rywalizacji przystąpiło 98 samochodów. Wśród kierowców byli zarówno pełni zapału i spragnieni rywalizacji amatorzy, szlifujący swoje umiejętności, jak i licencjonowani zawodnicy z ogromnym doświadczeniem i umiejętnościami, a także gwiazdy tej dyscypliny sportu. Dla uczestników rajdu przygotowano 12 prób sprawnościowych, zlokalizowanych na terenach targowisk w Piasecznie i Górze Kalwarii, dawnych jednostek wojskowych w Górze Kalwarii i Lininie oraz na prywatnych placach partnerów imprezy - Centrum Logistycznego Point of View w Górze Kalwarii oraz Zakładu Produkcyjnego Brukmann w Gąskach. Rywalizacji na różnych nawierzchniach (asfalt, beton, szuter) w tym roku dość nietypowo towarzyszyła niemal wiosenna pogoda. Zabrakło śniegu, z którym zwykle borykali się zawodnicy Rallye Monte Calvaria. Mimo to przejazdy były pełne emocji i efektownych popisów kierowców, które z pewnością mogły się podobać kibicom zgromadzonym na trasie. Uroczyste zakończenie rajdu tradycyjnie odbyło się w Hotelu i Restauracji Podzamcze w Górze KalR

E

K

L

A

M

A

warii, gdzie nagrodzono najlepszych zawodników 49. edycji rajdu. Gościem specjalnym uroczystości był zwycięzca Rajdu Monte Carlo oraz wielokrotny Mistrz Polski Xavier Panseri, który wręczył puchar najlepszej załodze imprezy. Ten zaszczyt w tym roku przypadł Dariuszowi Chodzyńskiemu i Hubertowi Frelichowi w samochodzie subaru impreza, którzy wygrali w klasyfikacji generalnej. Z drugim wynikiem uplasowali się Wojciech Krawczyk i Mateusz Krawczyk w mitsubishi lancer, a trzecie miejsce zajęli Filip Kamieński i Wojciech Szczygłowski, jadący subaru imprezą. W klasie 1. najlepsi okazali się Rafał Bielicki i Konrad Makowski (fiat seicento), a w klasie 2. trium-

fowali Przemysław Budzis i Paweł Witczak (subaru justy). W klasie 3. rywalizację wygrali natomiast Mariusz Kostecki i Artur Dźwigałowski (honda civic). W klasie 4. najlepszą załogą okazali się Piotr Kordos i Kuba Machnikowski (toyota celica). W klasie 5. najlepszy rezultat odnotowali Dariusz Chodzyński i Hubert Frelich (subaru impreza). W klasie „Gość” najszybciej pojechała załoga Mariusz Zapała i Łukasz Piotrowicz (subaru impreza), a w klasie „Legendy” najlepszy wynik „zrobili” Adam Kacprzyk i Michał Gawlik (lancia delta integrale). Natomiast w klasyfikacji RWD zwyciężyli Robert Kwaśniak i Łukasz Struk, jadący bmw 318IS.

Kurier Południowy 6(518), wydanie grójeckie, 21.02.2014  

wydanie grójeckie, 21.02.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you