Page 1

l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l

ROK XIII NR 2 9 ( 4 9 5 ) 9-29 SIERPNIA 2013 ISSN 1643-2843

G A Z E TA B E Z P Ł AT N A

l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l

W NUMERZE

Rewolucja śmieciowa wygasa

POWIAT Minął pierwszy miesiąc gospodarowania odpadami przez samorządy. Magiczna data 1 lipca, od której gminy odpowiadają za odpady na swoim terenie, przyniosła rzeczywiście duże zmiany na rynku śmieciowym. Najważniejsza, która od razu rzuca się w oczy, to zmiana podejścia mieszkańców do tej kwestii

G o d z i n a „W ” na grójeckim rynku str. II

str. I

Szóstkowa uczennica

dostanie nagrodę POWIAT GRÓJECKI Po naszej publikacji o Monice Galej z Jasieńca, która mimo średniej ocen 6,0 nie otrzymała nagrody wójta, w postaci tabletu, zgłosił się sponsor. Postanowił wesprzeć lokalny samorząd i ufundować nagrodę dla wybitnej uczennicy str. 4

Cydr - między winem a piwem str. IV R

Zamów ogłoszenie drobne największy nakład największa skuteczność Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17 Piaseczno, ul. Ludowa 2 tel. 22 756 79 39, pon-pt 8-18

www.kurierpoludniowy.pl

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

KURIER BUDOWLANY

nr 29 (495)/2013

Odnawianie powierzchni drewnianych Ciepła i słoneczna pogoda to doskonała pora na konserwację znajdujących się w otoczeniu naszego domu elementów drewnianych, takich jak bramy, płoty, altanki, pergole, okiennice czy meble ogrodowe. Podpowiadamy jakie preparaty najlepiej nadają się do pielęgnacji drewna i jak je stosować Drewno to ładnie wyglądający naturalny materiał, który pasuje niemal do każdego domu i jego najbliższego otoczenia. Niestety jest to także materiał podatny na niszczące działanie czynników zewnętrznych, takich jak słońce, wilgoć, ujemna temperatura czy różnego rodzaju mikroorganizmy. Przyjmuje się, że aby drewno długo było zdrowe i cieszyło oczy ładnym wyglądem, najlepiej malować je co 4-5 lat, używając do tego specjalnych impregnatów, wypełniających włókna drewna i zmniejszających jego nasiąkliwość.

Co jest najgroźniejsze dla drewna? Jednym z największych wrogów drewna są promienie UV, niszczące zawartą w nim ligninę, czyli naturalne, łączące komórki spoiwo. Bez niej drewno zaczyna się kruszyć i zmienia kolor. Słońce powoduje, że drewno pęka, zaś woda wypłukuje z niego żywicę – naturalną ochronę przed grzybami i porostami. Najbardziej narażone na erozję są miękkie gatunki drewna, czyli bardzo popularne w naszej strefie klimatycznej sosna i świerk. To, czy elementy drewniane kwalifikują się do ponownego malowania, musi-

my ocenić sami. O wiele bardziej narażone na niszczące działanie czynników zewnętrznych są konstrukcje niezadaszone, czyli np. płoty i bramy. Jeśli poprzednia warstwa farby łuszczy się, a drewno traci kolor i zaczyna pękać – najwyższa pora, aby pomyśleć o jego odmalowaniu. Od czego zacząć? Impregnatem należy pokrywać tylko suche, wyczyszczone, odpylone, pozbawione żywicy i odtłuszczone powierzchnie. Do odtłuszczenia można użyć np. benzyny ekstrakcyjnej. Pamiętajmy, że poR

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

wierzchnia mokra czy zanieczyszczona nie wchłonie preparatu. Jeśli drewno pokrywa warstwa starej farby, najlepiej jest ją zeszlifować, a następnie wygładzić element papierem ściernym o drobnym ziarnie, jeśli natomiast warstwa starej farby jest gruba, do jej usunięcia można użyć opalarki i szpachelki. Drewno konstrukcyjne, przeznaczone np. na więźby dachowe, przeważnie zabezpieczane jest już w tartaku, przy zastosowaniu impregnatów solnych. Do odnawiania powierzchni drewnianych w pobliżu domu przeważnie używa się impregnatów barwiących lub lakierobejcy, które nadają malowanym elementom ładny kolor. Jak malować? Impregnat, na wcześniej przygotowane drewno, nakłada się przeważnie za pomocą pędzla o miękkim włosiu. Zanim jednak

przystąpimy do malowania, zawartość puszki należy starannie wymieszać. Jeśli zdecydujemy się malować drewno przy wysokich temperaturach, dobrze mieć pod ręką rozpuszczalnik. Do każdego rodzaju impregnatu jest on inny, dlatego kupując preparat powinniśmy poradzić się sprzedawcy, w przeciwnym razie impregnat może się nam zważyć. Sama technika nakładania impregnatu jest dość prosta. Malujemy powierzchnię jeden raz, rozprowadzając dokładnie preparat, a następnie pozostawiamy go do wyschnięcia. Drugą warstwę, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, możemy położyć po kilku lub kilkunastu godzinach. Jeśli używamy impregnatów barwiących, każda kolejna warstwa spowoduje, że kolor drewna będzie bardziej intensywny.

Tomasz Wojciuk


GRÓJEC • WARKA • CHYNÓW • JASIENIEC • BELSK DUŻY • BŁĘDÓW • PNIEWY • GOSZCZYN • MOGIELNICA • NOWE MIASTO

Rewolucja śmieciowa wygasa

POWIAT Minął pierwszy miesiąc gospodarowania odpadami przez samorządy. Magiczna data 1 lipca, od której gminy odpowiadają za odpady na swoim terenie, przyniosła rzeczywiście duże zmiany na rynku śmieciowym. Najważniejsza, która od razu rzuca się w oczy, to zmiana podejścia mieszkańców do tej kwestii Jeszcze w czerwcu przed posesjami były wystawiane do odbioru przez firmy zajmujące się odpadami, pojedyncze pojemniki lub worki. Natomiast w lipcu, przed tymi samymi posesjami pojawiło się po kilka worków. W skrajnym przypadku widziano całą przyczepkę z odpadami. Mogło się na niej zmieścić od 15 do 20 worków. Trudno uwierzyć, że były to odpady wyprodukowane w gospodarstwie domowym w pierwszych dniach lipca. - Przed datą 1 lipca - mówi wójt Marek Pietrzak - w mojej rodzinnej miejscowości, w której funkcjonowały zbiorcze kontenery, byłem świadkiem wielkiego czyszczenia strychów, piwnic i innych miejsc ze zbędnych rzeczy. Na ogromnych pryzmach przykrywających kontenery, znalazły się odbiorniki radiowe i telewizyjne, stare komputery, tony butelek i szklanej stłuczki, stara tapicerka samochodowa, stare wersalki i tapczany, masa opakowań po farbach i chemikaliach, stare opony i inne części samochodowe. Zastanawiające, gdzie i po co to wszystko gromadziliśmy? - dodaje wójt Pietrzak Falstart Nowe podejście do gospodarowania odpadami pokazało także, że firmy, które dość beztrosko brały udział w przetargach w poszczególnych gminach, okazały się nieprzygotowane do nowych zasad gospodarki odpadami. - W naszym rejonie - stwierdza wójt Marek Pietrzak - obiecane i wymagane warunkami przetargowymi pojemniki i kontenery, nie dotarły na czas na wskazane miejsca i to zarówno na prywatne posesje, jak też do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, czy zarządów lokali komunalnych i socjalnych - dorzuca. Nie ma tu znaczenia jaka firma wygrała przetarg. Okazało się, że totalny brak pojemników dotknął

wszystkich. Nasz rodzimy przemysł nie był w stanie sprostać zapotrzebowaniu na ten produkt. Dokonano więc zakupów... w Chinach. Sprzęt, którym dysponują firmy, też okazał się niewystarczający. Psujące się pojazdy-śmieciarki, brak worków do segregacji (jeśli były, to dostarczano je z opóźnieniem), wreszcie nieznajomość terenu i topografii poszczególnych miejscowości przez kierowców potęgowały zdenerwowanie i rozdrażnienie mieszkańców. Zgłaszali oni swoje uzasadnione pretensje do urzędów gmin, do odpowiedzialnych pracowników, czy też bezpośrednio do wójta, burmistrza czy prezydenta. Urzędnicy nasłuchali się o nieudolności, indolencji, nieznajomości prawa, w tym także ustawy „śmieciowej”. Padały oskarżenia o ustawianiu przetargów pod konkretne firmy. A z drugiej strony administracja rządowa zapowiedziała wnikliwe kontrole, które mają wskazać winnych tego stanu rzeczy. Czy przetargi przeprowadzono w terminie i zgodnie z prawem zamówień publicznych, czy gminy w terminie podpisały umowy, czy przyjęte rozwiązania są zgodne z prawem itd. Rząd wymaga, aby gminy wykazały się opanowaniem sytuacji. Gminy zdały egzamin - Moim zdaniem samorządy gminne w większości stanęły na wysokości zadania - twierdzi Marek Pietrzak. - W terminie określonym przez wspomnianą już ustawę, nasza rada gminy - i było to zjawisko powszechne - podjęła stosowne uchwały, przyjęła stawki opłat, ustalono zasady ich naliczania, zasady gospodarowania odpadami wynikające z wojewódzkiego planu, wreszcie wyegzekwowano deklaracje od mieszkańców, na podstawie których wiadomo kto segreguje i będzie płacił za odpady mniej. Mogę zapewnić, że wszystkie gmi-

ny naszego powiatu ogłosiły i rozstrzygnęły przetargi, wyłaniając wykonawców usługi, podpisały stosowne umowy. Przeprowadziliśmy także akcję informacyjną wśród mieszkańców o zasadach gospodarki odpadami, jakie obowiązują po 1 lipca. W gminie Jasieniec deklaracje w terminie złożyło 95 proc. właścicieli nieruchomości. Około 50 proc. zadeklarowało chęć segregowania odpadów. Na tej podstawie wydrukowaliśmy dowody wpłaty poszczególnych rat na okres do końca bieżącego roku. Dostarczyliśmy je mieszkańcom, korzystając z pomocy sołtysów, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się w to, aby ta „rewolucja” śmieciowa przebiegła jak najsprawniej i bezboleśnie dla wszystkich stron tej operacji. Dostarczyliśmy naklejki z zakodowanymi danymi właścicieli oddających odpady, co ma ułatwić identyfikację gospodarstw oraz ustalić, kto prawidłowo segreguje odpady, a kto robi to niezgodnie z przyjętymi zasadami. Potrzebne zmiany - Zastanawiałem się - kontynuuje Marek Pietrzak - czy rzeczywiście potrzebna była tak gruntowna zmiana prawa regulującego kwestie odbioru i przerobu śmieci. A może wystarczyłoby dać większe uprawnienia i efektywniejsze narzędzia do egzekucji opłat i obowiązku zagospodarowania odpadów w poprzednim systemie? Po dyskusji z firmami i mieszkańcami jestem przekonany, że nowy system jest lepszy, sprawniejszy i spełnia oczekiwania mieszkańców oraz wymogi unijnego prawa - zakończył wójt Pietrzak. Biznes się rozkręci Obserwacja tego, co dzieje się obecnie w gospodarce odpadami, skłania do refleksji, że zmiany w gospodarce odpadami są na razie koR

Miejsce na Twoją REKLAMĘ tel. 22 756 79 39

E

K

L

A

M

A

rzystne przede wszystkim dla firm, które wygrały przetargi. Odbiór odpadów od mieszkańców, potem wystawienie jednej faktury za dany miesiąc na ryczałtową umowną kwotę, to w tym momencie główne obowiązki firm. Dojdzie później sprawozdawczość na rzecz gmin i innych organów. Jest też przekonanie, że po trudnym początku śmieciowy biznes będzie się rozwijał tak, jak w całej Europie, czyli zgodnie z prawami rynku. Oczywiście trzeba sobie jeszcze zostawić trochę czasu na dotarcie się wszystkich elementów tego systemu. Mieszkańcy muszą zrozumieć, że segregacja jest nie tylko koniecznością, ale muszą nauczyć się segregować odpady, muszą przywyknąć do wystawiania odpowiednich frakcji odpadów do odbioru wg. harmonogramu, muszą systematycznie wnosić opłaty. Natomiast firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów muszą dojrzeć organizacyjnie do tego zadania. Muszą doposażyć się w niezawodny sprzęt, jeśli chcą nadal funkcjonować na tym rynku. Muszą wreszcie szanować klienta, jakim jest gmina, z którym podpisały stosowną umowę na świadczenie usług.

Natura bierze sprawę w swoje ręce Gminy za to muszą sprostać zadaniu koordynatora całej operacji oraz zadbać o rozsądną lokalizację regionalnych instalacji przerobu odpadów komunalnych. Od tego bowiem będzie zależał koszt zagospodarowania odpadów, a to już w prosty sposób przekłada się na wysokość opłat jakie będą ponosić mieszkańcy. Tym zajmie się w najbliższym czasie Związek Międzygminny Natura, którego zadaniem będzie prowadzenie gospodarki odpadami na terenie wszystkich gmin, które do związku przystąpiły. Prawdopodobnie pod koniec roku ponownie wszyscy mieszkańcy będą musieli złożyć deklaracje. Związek, który zorganizuje się (powstanie kilkuosobowe biuro) do końca września, ustali stawki „opłaty śmieciowej” i wyłoni wykonawców usługi. Przejmie także obowiązek egzekucji opłat wnoszonych przez mieszkańców, właścicieli i zarządców nieruchomości. Przede wszystkim jednak będzie zobowiązany do znalezienia akceptowanego przez mieszkańców miejsca i pobudowania sortowni śmieci.

Leszek Świder


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 29 (495)/2013

Godzina „W” na grójeckim rynku

KRONIKA POLICYJNA PNIEWY

Wymusił pierwszeństwo i zginął W środę, 7 sierpnia w Przęsławicach (gm. Pniewy), kilkanaście kilometrów za Grójcem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Wyjeżdżający z drogi podporządkowanej opel zafira wymusił pierwszeństwo, w rezultacie zderzył się z nadjeżdżającą ciężarówką MAN. Na miejscu zginął 74-letni kierowca auta osobowego, a 60-letni pasażer zafiry został przetransportowany do grójeckiego szpitala. Nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, że samochód towarzyszył przechodzącym tą trasą pielgrzymom i wraz z nimi zmierzał do Częstochowy. W Przęsławicach często dochodzi do zdarzeń drogowych. Miejscowi twierdzą, że to taki czarny punkt. Tym razem doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym.

POWIAT

Nielegalne mandaty..? Od pewnego czasu trwa spór między Prokuraturą Generalną a Strażą Miejską i samorządami o prawo do wystawiania mandatów na podstawie zdjęć z fotoradarów stacjonarnych. Takie prawo - zdaniem prokuratorów ma jedynie policja. Prokuratura kwestionuje więc prawo straży miejskiej czy gminnej do karania na tej podstawie. Natomiast nie ma zastrzeżeń, co do fotoradarów mobilnych. Dwa fotoradary umocowane w masztach zainstalowano po obu stronach krajowej „50” na skrzyżowaniu w Pniewach, obok ośrodka zdrowia, urzędu gminy, apteki i sklepów. Urządzenia zaczęły działać w październiku 2012 roku. Gmina Pniewy, przez którą przebiega na długim odcinku droga nr 50, zainwestowała w zakup, instalację i stworzenie specjalnego biura z wyposażeniem komputerowym ponad 500 tys. zł. Nic dziwnego, że samorządowcy nie zgadzają się z interpretacją Prokuratury Generalnej przepisów o ruchu drogowym. W przeciwnym wypadku można byłoby uznać pół miliona za wyrzucone w błoto. Tymczasem znakomicie rozkręcający się mandatowy biznes skłania raczej samorządowców do kolejnych inwestycji w tym zakresie. Kontrowersyjna sytuacja nie osłabia jednak zapału wójta Wiesława Nasiłowskiego do wlepiania kolejnych mandatów na podstawie „nielegalnych” zdjęć. Wójt ma rację, że fotoradary dyscyplinują kierowców. Podkreśla, że dawniej zginęło na tym odcinku sześć osób, a wiele zostało rannych. Tymczasem po zamontowaniu fotoradarów nikt nie stracił tu życia. Niestety, nawet to nie jest wystarczającą podstawą do łamania prawa. Kierowcy, którzy otrzymają takie mandaty, zdaniem rzecznika Prokuratury Generalnej, mają duże szanse na wygranie sprawy przed sądem.

Opr. LŚ

Budują oczyszczalnie CHYNÓW Gmina Chynów uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 45 proc. kosztów, czyli prawie 966 tys. zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Został już rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na powyższe zadanie. Firma Usługowo - Handlowa Edward Milcarz z Belna zobowiązała się wykonać oczyszczalnie za kwotę prawie 2,39 mln zł. Była to najkorzystniejsza oferta. Na terenie gminy powstanie około 180 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tlenowych typu przepływowego z osadem czynnym. Mają one oczywiście atest zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1, a są produkowane przez litewską firmę Traidenis. Firma przystąpi do montażu oczyszczalni z chwilą, gdy właściciele gospodarstw biorących udział w projekcie, dokonają wpłaty 2 550,00 zł na konto (26 9121 0009 0000 0808 2000 0060) urzędu gminy w Chynowie. Dodatkowe informacje pod nr telefonów: 48 6615775, 48 6615771, 48 6615742. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 października br.

LŚ POWIAT

Królowa Mleka Królowe Mleka są tam ustanawiane zarówno przez władze landów i regionów, jak i organizacje branżowe. Królowa Mleka jest z założenia symbolem, który uosabia zdrowie, a w efekcie urodę i intelekt dzięki właściwemu odżywianiu się. Celem tej akcji jest popularyzacja wiedzy o właściwym odżywianiu się i stylu życia poprzez udział w pogadankach szkolnych, piknikach, festynach (m.in.: regionalnych i centralnych dniach mleka) oraz wystawach, targach poświęconych rolnictwu i żywności. Królowa Mleka wywodzi się z rodziny hodowców bydła mlecznego lub uczy się/studiuje na kierunku związanym z produkcją i przetwórstwem mleka. Jest młodą kobietą w wieku 18–30 lat i posiada wiedzę na temat właściwego odżywiania się i związku produktów mleczarskich R E K L A M A ze zdrowiem. Królowa Mleka na gruncie polskim wspierana jest przez organizacje branżowe: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Info

POWIAT W kilku miejscowościach powiatu grójeckiego uroczyście obchodzono 1 sierpnia 69. rocznicę Powstania Warszawskiego. Dramatycznego zrywu warszawiaków w imię wolności, niepodległości i narodowej dumy. W dwumiesięcznych walkach poległo 200 tys. warszawiaków, w większości była to ludność cywilna. Dzisiaj oddajemy im cześć! Na grójeckim rynku odbyły się główne uroczystości. O godz. „W” (punktualnie o 17) rozległa się syrena alarmowa. W tej samej chwili grójeccy kibice warszawskiej Legii odpalili race i głośno skandowali: Cześć i chwała Bohaterom! Po chwili dołączyli do nich wszyscy obecni na placu. Wczoraj i dziś Podczas uroczystej mszy św. dość kontrowersyjną homilię wygłosił ksiądz prałat Stefan Kazulak - proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i dziekan dekanatu grójeckiego. Mówił o wydarzeniach z roku 1944, ale poświęcił też sporo miejsca czasom komunizmu (prześladowania żołnierzy Armii Krajowej) oraz obecnym (zarzucił władzom dopuszczenie do emisji w publicznej telewizji serialu produkcji niemieckiej „Nasze matki, nasi ojcowie”, który zakłamuje historię). - Powstania listopadowe, styczniowe i warszawskie doprowadziły do tego, że Polska jest wolna, że w ogóle istnieje – zwracał uwagę ks. Kazulak - odpowiadając jakby na głosy, poddające w wątpliwość sens wszystkich powstań, a szczególnie Powstania Warszawskiego. Ksiądz mówił o okrutnych okupantach, ale też o tzw. sojusznikach, którzy z prawego brzegu Wisły bezczynnie przyglądali się wykrwawiającej się Warszawie. Mimo upływających lat ze zdziwieniem można stwierdzić, że pamięć o tragicznych losach powstańczej Warszawy jest nam jakby bliższa, bardziej przejmująca, skłaniająca do refleksji. Nie milknie też dyskusja, a właściwie przybiera na sile (vide homilia), czy krwawo stłumiony przez hitlerowców kolejny wyzwoleńczy zryw Polaków był wtedy konieczny. Kibice Legii w hołdzie powstańcom Po mszy odbyła się oficjalna ceremonia składania kwiatów i wieńców przed pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele wojska, władz samorządowych, partii

politycznych, Grójeckiego Ośrodka Kultury oraz grójeckich kibiców Legii Warszawa. Na zakończenie Teatr Podmiejski z Piaseczna zaprezentował spektakl „Pamiętam tamten sierpień”. Pewnym zaskoczeniem był (w takiej formie) udział w uroczystościach kibiców stołecznej Legii. Przygotowali oni olbrzymi transparent z napisem: 1.VIII.1944 - PAMIĘTAMY. Wyróżniał się też ich wieniec w kształcie emblematu Legii. Wcześniej sympatycy stołecznego klubu rozdali 250 chorągiewek ze stylizowaną kotwicą - symbolem Polski Walczącej. Po uroczystościach w rynku, grupa kibiców odwiedziła m.in. grób zmarłego w lutym tego roku por. Tadeusza Pękackiego „Sławka”, żołnierza Armii Krajowej, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Grójcu. Kwiaty i znicze od kibiców znalazły się też na powstańczych mogiłach w Mogielnicy i Nowym Mieście nad Pilicą. Powstanie w oczach dzieci Pamięć o powstańczej Warszawie wyrażano nie tylko poprzez

składanie kwiatów pod pomnikami. Z pewnością datę 1 sierpnia 1944 będzie pamiętało każde dziecko, uczestniczące w zajęciach letnich w Dworku na Długiej w Warce. Aby uczcić i upamiętnić powstańców warszawskich, Dworek przygotował tego dnia specjalne zajęcia o tematyce historycznej. Na początku wszyscy dowiedzieli się kto i w jaki sposób walczył i dlaczego wybuchło powstanie. Dzieci wykazywały się sporą wiedzą na temat wydarzeń sprzed 69 lat. Następnie wszyscy z zaangażowaniem namalowali kredą na chodniku symbol Powstania Warszawskiego na tle polskiej flagi. Po zakończeniu wspólnego rysowania dzieci kolorowały powstańcze obrazki i komiksy opowiadające o walkach w Warszawie. Szczególnie ciekawa okazała się nauka szyfrowania – dzieci poznały podstawy alfabetu Morse’a. Dzieci dostały również biało-czerwone opaski, na których wypisały swoje wymyślone pseudonimy, co pozwoliło im poczuć się jak prawdziwi mali powstańcy!

Opr. Leszek Świder

Granty za pomysł na wakacje

WARKA Wakacje na półmetku. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wspólnie z Gminną Jednostka Kultury “Dworek na Długiej” i samorządem gminy Warka zachęca młodych ludzi w wieku 14-25 lat do szukania i odkrywania w ten wakacyjny czas własnych pasji i inspiracji do aktywnego działania, bo na realizację własnych przedsięwzięć będzie można zdobyć dofinansowanie do 1000 zł! To już druga edycja Funduszu Małych Grantów Młodzieżow ych – w ramach pierwszej m.in. grupa akty wnej młodzieży zrealizowała ciekawe projekty. Jedna z grup zorganizowała charytaty wną akcję dla niepełnosprawnego kolegi Sebastiana, koordynowaną przez dziewczyny z wareckiego liceum. Grupa młodzieżowa z wareckiego gimnazjum w ydała swoją płytę. Natomiast zafascynowani chemią licealiści przeprowadzili warsztaty chemiczne dla swoich młodszych kolegów i koleżanek.

Czas na Twój pomysł O dotacje do 1000 zł mogą ubiegać się grupy młodzieżowe z terenu gminy Warka. Ważne, by grupa liczyła minimum 3 zaangażowane osoby w wieku 14–25 lat. Konkurs stawia na własne pomysły realizowane z chęci satysfakcji z działania i zrobienia czegoś dla innych. Projekty będzie można realizować od wrześnie do grudnia 2013 roku. Aby zdobyć dofinansowanie należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze wziąć udział w warsztatach przygotowujących do złożenia wniosku i realizacji projektów młodzieżowych organizowanych 7 i 14 września oraz

złożyć wniosek o dofinansowanie na stosownym formularzu do pobrania ze strony internetowej www.stowarzyszeniewarka.pl. Osoby zainteresowane udziałem w programie już dziś mogą zgłosić się, pisząc na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl lub kontaktując się telefonicznie na numer 504 671 770. Warto uwierzyć w siebie i własne możliwości – każdy ma swoje mocne strony i może je wykorzystać, robiąc coś ważnego dla własnej satysfakcji i dobra innych. Kontakt: Dorota Lenarczyk, 504 671 770, dlenarczyk@ stowarzyszeniewarka.pl

inf.


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 29 (495)/2013

III

Woda zagraża nowej bibliotece

GRÓJEC Poddany gruntownemu remontowi budynek dawnej prokuratury rejonowej, w którym od września znajdzie siedzibę Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu, prezentuje się wspaniale. W poprzednim numerze naszej gazety pisaliśmy jednak, że dworek odzyskał blask, ale patrząc na niego z pewnej odległości. Z bliższej - raził nierówny tynk na elewacji. Być może takiej niewprawnej ręki tynkarza wymagał konserwator zabytków, aby budowla przypominała tę z dawnej epoki - zastanawialiśmy się. Miło nam donieść, że zarówno inwestor, jak i budowlańcy wzięli sobie do serca nasze uwagi i dzisiaj... elewacja zachwyca gładzią. Ale pojawił się inny problem... Leszek Świder Odwiedziliśmy siedzibę biblioteki ponownie. Trwały w niej prace porządkowe - czyszczono, myto, sprzątano. Trochę nas zaskoczyło, że wszystkie okna i drzwi były otwarte na oścież. Gdziekolwiek nie ruszyliśmy, towarzyszył nam jednak pisk wykrywaczy ruchu, sygnalizując, że ktoś niepowołany próbuje się dostać do wnętrza. Na szczęście w budynku pracowało tyle osób, że nie zwracano na to uwagi. Bez przeszkód więc zeszliśmy do... piwnic. Dotarła bowiem do nas informacja, że poprzedni administrator obiektu prokuratura rejonowa - miała w piwnicach pomieszczenie rekreacyjne, które szumnie nazywano basenem. Wprawdzie nie można w nim było pływać, ale tylko ze względu na zbyt niski stan wody i niedostateczną jej przejrzystość. Niektórzy więc żartowali, że kąpać się wprawdzie niebezpiecznie, ale jakąś niewielką hodowlę rybek można urządzić. Niestety, wody przez dłuższy czas nie dawało się utrzymywać, więc z wędkarskich emocji też zrezygnowano. W piwnicy Dlaczego przypominamy o tych żartobliwych wspomnieniach pracowników prokuratury? Byliśmy po prostu ciekawi, jak ten wodny problem rozwiązano przy okazji remontu, a właściwie przebudowy dworku na bibliotekę. Zapewne wszyscy zdawali sobie sprawę, jak czułym na wilgoć materiałem są książki. Jak łatwo je zniszczyć przechowując w nieod-

powiednich warunkach. Przedstawiciel firmy budowlanej twierdził, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem. Problem z przedostawaniem się wody do piwnic, wszystkim był znany. Myśleliśmy o tym schodząc na najniższy poziom budynku biblioteki. Wprawdzie owiał nas chłodny, jakby przesiąknięty wilgocią podmuch powietrza, ale w pierwszych pomieszczeniach powitały nas pomalowane na biało ściany i sucha, betonowa zapewne posadzka. Dalej było już gorzej... Rośnie grzyb Piwnice przypominają trochę dawne kazamaty o sklepieniu wykonanym prawdopodobnie z cegły - nie sądzimy bowiem, aby użyto do budowy typowego betonu fortecznego. Trudno dzisiaj stwierdzić, czy służyły za pomieszczenia magazynowe do przechowywania zapasów, czy jako kazamaty mieszkalne. Do poszczególnych „pokojów” prowadzi korytarzyk, który szumnie można nazwać poterną. W jednym z nich zlokalizowana jest nowoczesna kotłownia. Trudno to miejsce nazwać przytulnym, nie tylko ze względu na atmosferę (zapach), ale przede wszystkim z powodu... wyczuwalnej, niemal namacalnej wilgoci w powietrzu i - niestety - na ścianach. Niemal wszystkie noszą wyraźne ślady zawilgocenia, sięgające niekiedy pół metra, choć wody w piwnicy nie było. W kilku narożnikach zmurszały mur, którego nie zdołała

Niebezpieczne zagrzybienie Woda jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla starych budynków. Wilgoć wnika głęboko w niezabezpieczone mury, obniża wytrzymałość ścian i sprawia, że zmniejsza się trwałość tynków. Aby budynek uzyskał swoją pierwotną stabilność należy go osuszyć, a cegły po wyschnięciu uzyskują posiadaną poprzednio wytrzymałość. W wodzie wchłanianej przez mur rozpuszczone są różne minerały i ich sole. Po odparowaniu wody na powierzchni muru zachodzi krystalizacja tych soli przy jednoczesnym zwiększeniu objętości, co powoduje uszkodzenia tynku i cegieł. Dzięki przerwaniu transportu wilgoci zapobiega się jednocześnie dalszemu odkładaniu się soli mineralnych. Na powierzchniach murów schłodzonych na skutek zawartej w nich wody może pojawiać się pleśń, powodująca znaczne zagrożenie dla zdrowia. Zagrzybione mury są często przyczyną ciężkich alergii, mogą również spowodować dolegliwości reumatyczne.

zamaskować świeżo położona warstwa farby, pofałdował się, łuszczył się i odpadał od ściany. Wskazywało to wyraźnie na efekt kapilarnego zawilgocenia ścian i rozwijającego się grzyba. Nie doceniono problemu? W starych budynkach - a ten jest pod nadzorem konserwatora zabytków - zazwyczaj brakuje izolacji poziomej i pionowej lub jest ona uszkodzona - powiedział nam jeden z pracowników firmy, która profesjonalnie zajmuje się osuszaniem budynków - co powoduje, że mury zaczynają nasiąkać wilgocią. Ilość wody absorbowanej przez mury uzależniona jest od porowatości materiału budowlanego oraz od stopnia wilgotności podłoża. Większość materiałów budowlanych jest porowata i w swojej strukturze zawiera dużą ilość naczyń włoskowatych czyli kapilar. W przypadku zetknięcia z wodą materiały tego typu, podobnie jak gąbka, nasiąkają nią. To zjawisko nazywamy efektem kapilarnym - wyjaśnił ekspert. Jesteśmy przekonani, że zjawisko to było znane zarówno wykonawcom, jak i inwestorowi. Być może nie doceniono wagi problemu. Obawiamy się, że podczas przebudowy dworku próbowano jedynie powierzchniowo usunąć przyczyny zawilgocenia fundamentów. W rozmowach z przedstawicielami gminy, jak i wykonawcy, wielokrotnie słyszeliśmy, że w wielu miejscach odkopywano fundamenty sprawdzając, czy zrobiona była izolacja. W tych miejscach była. Jeszcze raz oddajmy głos fachowcowi. - Trwałe usunięcie szkód można przeprowadzić wyłącznie poprzez zastosowanie metody osuszania murów, gwarantującej usunięcie z niego wilgoci oraz wytworzenie bariery uniemożliwiającej ponowne nasiąknięcie murów. Do usuwania szkód nie należy stosować metod, które pogarszają istniejący stan rzeczy: pokrywanie murów szczelnym tynkiem, wykładzinami ceramicznymi, materiałami termoizolacyjnymi itd. R

E

K

L

A

M

A

Metoda termoiniekcji Nie jesteśmy przekonani, czy w przypadku tego budynku nie popełniono tych błędów. Jego przebudowę powinno rozpocząć się od odsłonięcia fundamentów, wykonania izolacji pionowej i poziomej, a przede wszystkim od osuszenia murów. W starych budynkach, jak twierdzą eksperci, wykorzystuje się metody, które nie ingerują w ich konstrukcję. W takich przypadkach stosuje się aparaty emitujące fale elektromagnetyczne. Jest tylko jedna wada tej metody - czas trwania procesu może wynosić od kilku miesięcy do trzech lat. W tym przypadku więc powinna zostać zastosowana metoda termoiniekcji. Polega ona na nawierceniu w mokrych murach nieprzelotowych otworów i wdmuchiwaniu w nie za pomocą zestawu urządzeń termowentylacyjnych suchego ciepłego powietrza o ustalonej temperaturze i prędkości przepływu, a następnie utworzeniu w osuszonych murach blokady hydrofobowej, czyli bariery dla wilgoci. Po wstępnym osuszeniu w otwory wtłacza się środek do iniekcji – roztwór żywicy metylosilikonowej w rozpuszczalnikach organicznych. Główną zaletą tej metody jest szybkość osuszania, a blokadę hydrofobową przed wilgocią kapilarną uzyskuje się już po paru godzinach od zakończenia hydro fobizacji. Pęknięta rura? Prace budowlane prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków, który - jak się dowiedzieliśmy - składał uwagi dotyczące stanu piwnic. W odbiorze technicznym budynku również znalazł się zapis o zawilgoceniu pomieszczeń piwnicznych. Rozmawialiśmy o tym z burmistrzem Jackiem Stolarskim. Przyznał, że znane są mu kłopoty z zawilgoceniem pomieszczeń piwnicz-

nych biblioteki. Na razie zastosowano wietrzenie, aby przekonać się, czy wilgoć ustąpi. Sytuacja jest jednak niepokojąca, gdyż w Grójcu deszcz nie padał już od kilku tygodni. Skąd więc tam woda? Burmistrz podejrzewa, choć to mało prawdopodobne, że w ziemi znajduje się jakaś uszkodzona rura wodociągowa. Ale wtedy zjawisko kapilaru nie występowałoby w oddalonych od siebie pomieszczeniach. Wiceburmistrz Janusz Gaweł jest przekonany, że zawilgocenie ścian wynika po prostu z nałożenia świeżej warstwy farby. W piwnicy schnie ona znacznie dłużej... Potrzebna szybka decyzja Całkowity koszt tej inwestycji ma wynieść 1 282 437,96 zł. Jeżeli zastosowana metoda osuszania budynku, a więc wietrzenie pomieszczeń zawiedzie, zapewne inwestycja okaże się droższa. Dzisiaj trudno jednak stwierdzić, kto popełnił błąd. Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest szybka decyzja, jeszcze przed jesiennymi słotami. Całkowita powierzchnia użytkowa nowej biblioteki to 563,79 m 2. Na parterze są zlokalizowane pomieszczenia o charakterze usługowym, czyli wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia naukowa i multimedialna. Natomiast na pierwszym piętrze wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, a także pomieszczenia biurowe, pomocnicze i zaplecze socjalne. Na szczęście piwnica nie jest brana pod uwagę jako pomieszczenie do składowania jakichkolwiek urządzeń bibliotecznych, a tym bardziej książek. Obiekt, mimo przebudowy i dostosowania wnętrz do potrzeb nowoczesnej biblioteki, zachowywał swą pierwotną formę, kształt i wygląd architektoniczny. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie te piwnice...


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 29 (495)/2013

Cydr - między winem a piwem

BŁĘDÓW Trochę cydru tu się przed wojną robiło - mówi Marcin Hermanowicz. - Dziadek chciał nawet produkować ten napój w latach siedemdziesiątych, ale szybko mu ten pomysł wybito z głowy. Mój przyjaciel, prawnik Tomasz Porowski, trochę podróżował po świecie i cydr mu zasmakował. Siedzieliśmy tu kiedyś wieczorem, rozmawialiśmy i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że właściwie mamy wszystko, co do produkcji cydru jest potrzebne. Odziedziczyłem po dziadku 12 ha sadu różnych odmian. Skończyłem SGGW z dyplomem sadownika (dla własnej przyjemności również socjologię). Wszystko wskazywało, że musi się nam udać. Żaden z nas jednak nie spodziewał się tak olbrzymich przeszkód, jakie trzeba będzie pokonać, aby pierwsza butelka cydru znalazła się w sprzedaży... Leszek Świder Przysłuchuję się tej opowieści siedząc przy tym samym stoliku, gdzie przed trzema laty (2010 r.) powstał pomysł, w gospodarstwie Marcina Hermanowicza w Ignacowie. Dookoła rozciąga się sad. Bezpośrednią inspiracją był - jak sądzę - chyba wspaniały cydr z zachodniej Anglii, który wyśmienicie smakował obu panom i ich rodzinom. Niestety, trzeba go było sprowadzać za ciężkie pieniądze. Poza tym były lata, gdy Hermanowicz wysyłał swoje jabłka do Irlandii, a tam produkowano z nich... cydr. Otwarta furtka - To było frustrujące, gdy na naszych jabłkach ktoś robił niezły biznes - mówi Hermanowicz. - Ale do 2010 r. byliśmy bezsilni. Dopiero ustawa, która zezwalała rolnikom wyprodukować w gospodarstwie do 10 tys. litrów napojów alkoholowych, otworzyła małą furtkę. Wtedy właśnie zaczęliśmy się zastanawiać, czy gra jest warta świeczki - dodaje Hermanowicz. Po kilku miesiącach teoretycznych przygotowań rozpoczęli jesienią 2010 r. cydrowe eksperymenty. Przez pół roku badali przydatność różnych odmian jabłek i szczepów drożdży do produkcji cydru. Analizowali przebieg fermentacji i dojrzewania. Efekty były bardzo obiecujące. Pomagali im winiarze i technolodzy żywności - Sylwia Bo-

nin, Tomasz Siedlecki, Marcin Iwaniuk i Artur Wiktor, którzy sami byli ciekawi, co z tego eksperymentu wyniknie. Gotowy cydr mieli w kwietniu 2011 r. Ale do butelek rozlać im się go udało dopiero w grudniu 2012 r. Niemal dziewięć miesięcy, przez gąszcz przepisów nie do pokonania, cydr leżakował w chłodniach w olbrzymich pojemnikach. Urzędniczy cios za ciosem - Ciosu z tej strony nawet się nie spodziewaliśmy - mówi Hermanowicz. - Ale najwięcej kłopotów mieliśmy w pierwszej fazie z urzędem skarbowym. Długo trwało, zanim zaakceptowano miejsce produkcji. Musieliśmy dostarczyć masę zaświadczeń, dokumentów, zgód z różnych ministerstw i oczywiście z Sanepidu. Oni sami właściwie nie wiedzieli, jak podejść do problemu - to był precedens. A tak na marginesie dodam, że nasze służby sanitarne pewnie nie zaakceptowałyby wielu wytwórni cydru w Irlandii czy Anglii, gdzie im piwniczka o bardziej zmurszałych ścianach, tym ma większą wartość - dodaje Hermanowicz. - Gdy pokonaliśmy te problemy, okazało się, że są procedury dotyczące produkcji, rozlewu, ale nie ma na transport - wyjaśnia Hermanowicz. - Stanęliśmy w martwym punkcie. Mieliśmy cydr, zakład chętny do rozlania go do butelek, ale nie mogliśmy napoju przetransporto-

wać. Jednym z powodów było to, że nie mogliśmy przekazać banderoli innemu podmiotowi. Oczywiście najprostszym rozwiązaniem byłoby zakupić własną linię do rozlewu. Ale byłby to wydatek rzędu 300 tys zł plus odpowiedni budynek. Na to nie było nas stać. Poza tym przy produkcji 20 tys. litrów cydru (limit 10 tys. litrów dla Hermanowicza i 10 tys. litrów dla Porowskiego), ta inwestycja byłaby bez sensu - podsumowuje Hermanowicz. Obchodzenie przepisów Panowie pokonali jednak i tę przeszkodę, ale przyznają, że tylko dzięki życzliwości urzędników, którzy sami podpowiedzieli im, jak ominąć niektóre przepisy. Na 1000 l zbiorniki, w których napój był transportowany, Mennica Państwowa musiała na przykład wyprodukować kilka banderol, którymi kadzie zostały oklejone. Cydr został więc sprzedany pewnej niewielkiej rozlewni pod Poznaniem, a następnie od niej odkupiony. Hermanowiczowi i Porowskiemu niezbyt się to opłacało. Musieli jednak ruszyć z miejsca. Po drodze jakby ubyło im około 5 tys. litrów cydru. W czasie wyczekiwania napój fermentował i trzeba było zbierać frakcję, która w tym procesie powstawała. Wszystko to odbiło się na cenie produktu. Hermanowicz i Porowski sprzedają buteleczkę napoju w hurcie po 6,15 zł. Gdyby proces produkcji przebiegał zgodnie z technologią i bez urzędniczych zahamowań - cena byłaby znacznie niższa. Prawdopodobnie utrzymywałaby się na poziomie piwa. Tradycyjna metoda Porowski i Hermanowicz nie są już jedynymi w kraju producentami cydru. W ostatnich dwóch latach wytwórnie tego napoju wyrastają jak grzyby po deszczu. - Ale nie słyszałem jeszcze - mówi Hermanowicz - aby któraś z nich produkowała cydr metodą tradycyjną. Po prostu robią napój z koncentratu jabłkowego. Tymczasem my wytwarzaR

E

K

L

A

M

my cydr z najprawdziwszego soku jabłkowego, w dodatku wyciskanego z kilku gatunków jabłek bez dodawania cukru - dodaje. Fermentacja, dojrzewanie i leżakowanie odbywały się w piwnicach gospodarstwa w Ignacowie. Wszystko okazało się ważne: odmiana i jakość jabłek, ich rozdrabnianie i sposób maceracji przed tłoczeniem soku, szczepy użytych drożdży, temperatura, w której zachodził proces fermentacji. Potem istotne było wielokrotne zlewanie młodego cydru znad osadu, powstającego w wyniku tego procesu i stała kontrola dojrzewającego trunku. - Moglibyśmy produkować znacznie więcej cydru. Na te 20 tys. litrów wystarczyło jabłek z ćwierć hektara sadu. Nadal więc jest to działalność bardziej hobbystyczna, niż poważne przedsięwzięcie. Zaczynamy przyglądać się rynkowi. Coraz więcej zakładów winiarskich, a także browarów zaczyna produkować własny cydr, widząc zapewne przyszłość dla tego rodzaju napoju. W naszym regionie cydrem zainteresowały się już Browar Warka i Warwin w Warce. Dlatego nie zamierzamy na razie gwałtownie powiększać naszej produkcji. Jej powiększenie widzimy w dokooptowaniu do spółki kilku sadowników, aby można było wytworzyć około 50 tys. litrów cydru - dodaje Hermanowicz. Laur Marszałka Trudno nie dodać, że choć cydr z Ignacowa dopiero wchodzi na rynek, już jest nagradzany. W 6. edycji rywalizacji mazowieckich producentów tradycyjnej żywności o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego nagrodzono dwa napoje: cydr Ignaców oraz krupnik kurpiowski. Do gry wchodzą wielcy Według Polskiej Rady Winiarstwa (PRW) olbrzymi sukces produkcji cydru w ostatnich latach na Bałkanach czy w Beneluksie dowodzi, że również i w Polsce podjęcie wytwarzania cydru może okazać się sukcesem.

A

Miejsce na Twoją

REKLAMĘ

tel. 22 756 79 39

Do 31 grudnia 2012 roku stawka akcyzy na cydr w Polsce wynosiła 158 zł od 100 litrów gotowego wyrobu, co blokowało rozwój jego produkcji. Od 1 stycznia 2013 roku stawka akcyzy spadła do 97 zł za hektolitr (o mocy nie więcej niż 5,0% obj.). - Rynek cydru w Polsce ma duże szanse rozwoju. W ostatnich 2 - 3 latach ożywił się, a potencjał konsumpcji cydru jest większy niż wina. Pojawiły się produkty najczęściej importowane przez sieci handlowe z różnych rynków, w szczególności z Ukrainy, Litwy, ale także z Wielkiej Brytanii, Francji. Rynek rośnie także w USA i Kanadzie, choć jest jeszcze w tych krajach zdecydowanie mniejszy niż wina gronowego - mówił w wywiadzie dla serwisu portalspozywczy.pl Robert Ogór, prezes producenta win Ambra. Dodajmy, że w czerwcu Ambra rozszerzyła swoje portfolio o kategorię cydrów, wprowadzając na rynek nowy produkt o nazwie Cydr Lubelski. Cydr wygra z piwem i winem? W oparciu o przeprowadzone badania konsumenckie, cydr ma jedną ważną zaletę - jest produktem, który sytuuje się pomiędzy piwem, a winem (cydru nie należy mylić z winem jabłkowym, które jest sporządzone z soków jabłkowych dosładzanych przed fermentacją cukrem, kupażowane, ewentualnie dodatkowo dosładzane, o mocy 9-18 proc. alkoholu). Wino w dalszym ciągu konsumowane jest u nas przy bardziej oficjalnych okazjach, rzadko ot tak, po prostu dla orzeźwienia. W przypadku cydru mamy więc do czynienia z idealnym połączeniem: jest słodszy niż piwo, bo w wyniku fermentacji tylko do 4,5 proc. alkoholu (ale może być nawet 8 proc.), pozostaje w nim niesfermentowany cukier z moszczu jabłkowego. W związku z tym nadaje się bardziej do codziennej, a więc powszechnej i większej konsumpcji niż wino (konsumpcja win gronowych w Polsce wynosi ok. 3 - 3,5 litra na głowę rocznie).


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 29 (495)/2013 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Pracownika na stację paliw w Piasecznie, stacja.piaseczno@gmail.com Gazeta Kurier Południowy poszukuje osób do rozdawania gazet. Praca 1 raz w tygodniu (w piątki) na terenie Pruszkowa, tel. 22 758 70 52

Hurtownia elektryczna DORIAN zatrudni do nowo powstającego oddziału w miejscowości Kanie kierownika i handlowca ze znajomością branży i rynku . Aplikację wysyłać na adres : sekretariat@dorian.com.pl Restauracja Pezzo Italia w Józefosławiu zatrudni: kierowcę, osobę zmywającą, kucharza. Tel. 502 16 18 17 Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252

Poszukujemy pomocy nauczyciela i nauczyciela w przedszkolu niepublicznym w Kamionce. Od kandydatów oczekujemy:, wykształcenia wyższego o kierunku pedagogika przedszkolna, doświadczenia w prowadzeniu grupy przedszkolnej, umiejętności zarządzania grupa, chęć do rozwijania wiedzy i umiejętności, samodzielności, komunikatywności, zaangażowania, umiejętności pracy w zespole. Oferujemy: pracę w zespole młodych kreatywnych osób, wsparcie merytoryczne możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji praca@akademiapoziomkowa.pl

Podnajmę fryzjerce, wyposażone stanowisko, tel. 509 310 592

Firma z branży spożywczej zatrudni pakowaczki do pracy przy pakowaniu słodyczy w systemie 3zmianowym .Miejsce pracy: Żabia Wola koło Grodziska Mazowieckiego. Wymagana książeczka sanepidu. Tel. 604 527 592, 46 857 82 21

Zatrudnię brygadę do montażu rusztowań na terenie Niemiec tel. 513 318 318

MECHANIK MASZYN PRZEMYSŁOWYCH pilnie poszukiwany. Miejsce pracy: Karolina (koło Góry Kalwarii)Tel. 512-494-564 Mail: office@eipolska.pl Praca dla spawacza - ślusarza od zaraz. Tel. 601 449 898 Pilnie fryzjerce, Piaseczno, tel. 535 920 182 Firma zatrudni osobę na stanowisku koordynatora ds obsługi pracowników. Wymagana znajomość j. rosyjskiego, prawo jazdy, dyspozycyjność, stała umowa o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie, kontakt: biuro.solano@gmail.com Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds kadrowo-płacowych, atrakcyjne wynagrodzenie, przyjazna atmosfera, kontakt: biuro.solano@gmail.com Firma zatrudni doświadczonego pracownika do spraw kadrowo-płacowych. Siedziba firmy: Góra Kalwaria, atrakcyjne wynagrodzenie, przyjazna atmosfera pracy, kontakt: biuro.solano@gmail.com Do montażu drzwi z doświadczeniem do 40 lat tel. 518 589 393 Zatrudnię pielęgniarkę z okolic Tarczyna, tel. 602 637 732 Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni kucharkę, tel. 607 615 231 Zatrudnię manicurzystki w Piasecznie, tel. 602 637 732 Zatrudnię ekspedientkę Ustanów, tel. 661 574 417

sklep

„Grześ”

Konstruktora - wyroby z blachy, casmet-system@wp.pl Gołków k. Piaseczna Dodatkowa praca dla czynnego handlowca, tel. 500 404 362 Zatrudnię brukarzy, tel. 602 114 307 Pana do montażu w Konstancinie, tel. 22 754 46 71 Zatrudnimy panie na stanowisko salowej z orzeczoną II grupą inwalidzką ( stopień umiarkowany). Miejsce pracy: Śródmieście. Wymagana książeczka sanepidu. Kontakt: tel. 698 698 071 Na budowę, tel. 601 20 98 98 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego w Ustanowie, tel. 602 119 041 Na wykończeniówkę, tel. 601 20 98 98 Zatrudnię mechanika pojazdów ciężarowych z doświadczeniem, praca koło Grójca, tel. kontaktowy: 509 795 652 lub 504 003 491 Przyjmę ekspedientkę, Delikatesy MAX ul.Puławska 9 tel. 602 15 35 45 Do ekipy budowlanej tel. 507 191 295 Przyjmę do pracy pilarza alpinistycznego i pracownika fizycznego tel. 661 920 022 Budowlańców tel. 600 604 547 Zatrudnię krawcową do punktu poprawek krawieckich, tel 519 871 841 Mężczyznę do pracy w sklepie meblowym, min.średnie, zgłoszenia osobiscie, pl.. Piłsudskiego 6 Kierowca kat. C,E + HDS, Łazy k.Magdalenki tel. 22 757 99 59 Do biura, znajomość WF-MAG lub branży budowlanej, Łazy k. Magdalenki tel. 22 757 99 59

Na produkcję okien aluminiowych, Jazgarzew, z doświadczeniem tel. 602 322 750 Pracownik do montażu okien, z doświadczeniem, tel. 600 446 225 Klub Sportowy w Józefosławiu poszukuje osoby do sprzątania, praca zmianowa, kadry@tuanclub.pl, tel. 22 380 21 32

Zatrudnię operatora pompy do betonu, z uprawnieniami tel. 510 200 305

Do zbioru pieczarek i sortowni owoców. Bezpłatne zakwaterowanie. Dobre warunki płacowe, tel. 727 803 298 Zatrudnię kierowcę kat. C+ przewóz rzeczy, praca nocą tel. 504 522 214

SZUKAM PRACY Wszelkie prace w domu. Sprzątanie, mycie okien, itp., praca szybka i dokładna – tanio, perfekcyjny polski, posiadam referencje, tel. 788 12 40 24 Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 784 943 137 Niania tel. 661 733 485 Ukrainka, sprzątnie i praca w ogrodzie tel. 513 077 267 Kierowca kat.B,C,E TEL. 698 895 50 Opiekunka do dziecka, tel. 793 027 823 Sprzątanie, prasowanie tel. 791 835 762 Ekonomistka szuka pracy tel. 511 559 624 Zaopiekuje się dzieckiem tel. 511 559 624 Kierowca, kat „B , C, D, E”, karta kierowcy, tel. 660 168 554 Kierowca B,C+E+ ADR tel. 723 314 576 Pustaki, tel. 501 757 450 Urządzenie medyczne Ceragem, tel. 22 758 86 01

SPRZEDAM Frezowany asfalt (destrukt) na utwardzenie dróg, + możliwość transportu, tel. 668 12 96 43 Siatka ocynkowana tel. 22 72 75 575 Wyprzedaż przeróżności (np: wyposażenie domu, RTV, książki, dekoracje, obrazy itp.) tel. 784 943 137 Drzwi garażowe segmentowe, 280 x 280cm, kosze do sklepów 70 x 50 x 30cm, tel. 728 758 738 Rowery elektryczne. Nowe modele, tel. 22 750 28 36, 502 708 824 Jaja wiejskie, kura z domowej hodowli, karmiona własną, naturalną paszą, tel. 504 373 012 Bloczki,stropy Terriva, tanio! Tel. 515 150 433 Drewno Kominkowe i Opałowe, tel. 606 955 809 Krzewy ozdobne za pół ceny tel. 784 943 137 Drewno sosnowe S2A (papierówka) 125 cm po 99 zł/m kubiczny (dostawa gratis od 10 m). tel. 504 091 797 Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86 OFERUJĘ UBRANKA CHŁOPIĘCE POLSKIEGO PRODUCENTA WWW.MODNYDZIECIAK.ES24.PL

Tapicerów,szwaczki zatrudnie.Konstancin Jeziorna. Tel. 530 516 974

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

Atrakcyjna działka (1,29ha. w otulinie krajobrazowego parku chojnowskiego).W atrakcyjnej cenie 53 zł/m. 7 km od Piaseczna. Tel. 609 921 207 Sprzedam fajne,uzbrojone Działki w SIEDLISKACH CENA za 1 m kw. – 200 zł Tel. 602 340 549 Super Działki w CHYLICACH - Tel. 604 624 875

Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270 Skup samochodów, tel. 792 118 666

Działki budowlane pod Piasecznem, tel. 698 225 965

Skup aut. Gotówka. Transport gratis, tel. 500 400890

Działki budowlane południe W-wy po 40 zł 1m kw. Tel. 698 225 965

Skup aut. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824

Super działka w CZARNYM LESIE, tel. 602 340 549 lub 604 273 249

Starsze Toyoty, tel. 668 171 639

Mieszkanie 32 m kw.,umeblowane,,loggia, (piwnica + miejsce garażowe) strzeżone, Piaseczno, Cena 190 tys. zł, tel. 512 691 867

Volkswagena, tel. 502 968 566

Prażmów 1000m kw przy asfalcie i mediach, 30x33 PILNIE, tel. 728 478 485

Opla, Toyotę, tel. 604 157 703

Zawodne 1140 m kw., 14km Piaseczno, media, asfalt, bus 69 000 zł, tel. 502 232 559

AUTO-MOTO SPRZEDAM

Citroen Berlingo, 1,9D, 2005 r., I właściciel, tel. 504 179 415

Lokal, 80 m kw., na trasie Puławska-Słoneczna, w Nowej Woli, handlowo-usługowo-biurowy, tel. 503 023 911

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM Sprzedam ogrody dzialkowe 850m. Piskórka tel. 602 489 649 Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 11 zł za m kw., tel. 605 099 422 Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040 Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422 Działka 25 km od Warszawy, 10 km od Piaseczna, wieś Krępa, budowlana, 5500 m kw, media i prąd przy działce, cena do uzgodnienia, tel. 511 584 884 Małą kawalerkę, Piaseczno, Wojska Polskiego, tel. 503 815 478 Pilnie- atrakcyjne, ul. Jana Pawła II 9a, Piaseczno, 65 m kw., parter na osiedlu strzeżonym z garażem podziemnym i piwnicą, 320 tys. zł, tel. 602 506 405

Drewno kominkowe i opałowe, tel. 605 094 400

Budowy domów tel. 798 836 860

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 25

Malarskie, tel. 798 694 376

Docieplanie budynków, ceny, tel. 795 96 96 96

konkurencyjne

Wynajmę pawilon, 40 m kw, bazarek, Piaseczno tel. 535 777 410 Pokoje w Warszawie, 800 zł, tel. 602 298 681 Lokal fryzjerski i lokal kosmetyczny po 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Aaaa przeprowadzki i transport, tel. 790 885 775

Dachy kompleksowo, te. 500 556 941

AUTOMATYCZNE SYSTEMY NAWADNIANIA OGRODÓW, www.ogrodybrukarstwo. pl, TEL. 698 698 839

Kierownik budowy, projekty architektoniczne, www.domwarowny.pl, tel. 602 43 79 08

Ogrody kompleksowo, odwodnienia. Krótkie terminy. tel. 504 008 309

Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Układanie kostki brukowej. Gwarancja. Krótkie terminy, tel. 504 008 309

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Geodeta, tel. 503 554 214

Tynki maszynowe profesjonalnie, tel. 608 444 405

Brukarstwo. Tel. 696 437 501 Elektryk, tel. 666 890 886

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl

Zakładanie małych trawników tel. 519 874 891

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

Kamieniarstwo, nagrobki sprzedaż montaż zdjęcia litery możliwość wyceny u klienta, tel. 603 798 272

Ogrodnicze, tel. 511 293 358 Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Minikoparka, podnośnik koszowy – usługi, tel. 504 451 489

Fotograf na każdą okazję, wolne terminy 2013, tel. 692 569 927

Domofony, tel. 603 375 875

Kostka brukowa, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Domek 35 m kw., całoroczny, Gołków, tel. 503 999 870

Brukarstwo, tel. 502 379 809

DEKARSKO BLACHARSKIE, TEL. 507 595 394 CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388 ZAKŁADANIE OGRODÓW, profesjonalnie i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839

Ogrodnicze, tel. 661 920 022 Remonty od A do Z, tel. 661 920 022 Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Remonty, wykończenia wnętrz, glazura, terakota, kuchnie, łazienki. Tel. 501 462 388 Kraty, bramy, ogrodzenia, wiaty, balustrady i inne konstrukcje stalowe. Tel. 601 351 670 Ogrodzenia, tel. 661 920 022 Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861

ZDROWIE I URODA

Ginekolog zabiegi, tel. 535 512 411

Działka budowlana o pow. 1 329 m kw. Prąd, gaz, kanalizacja, Piaseczno, ul. Borowa cena 480 zł/m kw., 505 020 zł, tel. 502 548 621

Pokój, pracującej, Zalesie, tel. 512 461 692

Budowa domów, rozbudowy, elewacje tel. 501 386 629

Dom opieki , bardzo dobre warunki, rodzinna atmosfera, Piaseczno tel. 22 757 20 19

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Dromader – Pr y watny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ.

Dom 120/300 m kw., centrum Tarczyna, cena do negocjacji, tel. 600 740 676 Sprzedam dom w Baszkówce 100m/2 na działce 1000m/2 dom zadbany, zagospodarowany ogród. Tel. 501-225-731

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216 Wynajmę kawalerkę w Piasecznie tel. 693 823 385

Dachy, Kominy, tel. 798 836 860

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w Piasecznie, tel. 508 288 782

Studnie, tel. 508 84 16 16

Kwatery, Bobrowiec tel. 698 139 895

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Grunt rolny 1,10 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61

Magazyn Raszyn, tel. 508 849 688

Łoziska, Fabryczna 1000 m2, tel. 501 406 191

Lokal 12 m kw Pruszków, Armii Krajowej 38, tel 510 703 805

Grunt rolny 7 ha Prażmów, tel. 602 77 03 61 Działka budowlano - usługowa przy trasie 722, tel. 602 77 03 61 Mieszkanie 48 m2 Góra Kalwaria, tel. 796 654 322 Dom w Warce 200/750 m kw. 355 tys. zł, okazja, tel. 519 155 738 Lokal usługowy 85 m kw., Piaseczno, tel. 690 883 211

Konstancin 30 m kw. 900 zł + opłaty, tel. 600 171 919 Kawalerka,centrum Piaseczna, umeblowana,osiedle zamknięte. Tel. 605 435 666 Pawilon 28 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407 Wynajem magazynu 500 m kw. Antoninów, ochrona, monitoring, tel. 604 470 270, 604 470 370 Mieszkanie 72 m kw. Konstancin, tel. 519 674 003

Działki budowlane tanio, k. Żyrardowa, tel. 668 483 950 Bardzo ładna działka budowlano – rolna w okolicach Grójca, przy trasie Krakowskiej, 1,3 ha, tel. 604 073 235 Mieszkanie 39m kw., miejsce parkingowe i pomieszczenie gospodarcze, 2011r., ul. Gen. Grochowskiego, tel. 695 491 781

Działka 700 m kw., budowlana, 7 km od Konstancina, tel. 602 298 681 Grójec, Maratońska, 78 m kw i 88 m kw. mieszkania z garażami, tel. 601 595 086 Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95 Mieszkanie dwupokojowe, ul. Kusocińskiego Piaseczno, 190 tys. zł, tel. 668 775 689

Antyki kupimy za gotówkę, Piaseczno – Zalesie Dolne, ul. Pod Bateriami 9, tel. 697 477 620

Bezpośrednio 57 m kw. 3 pokoje, parter, Piaseczno ul. Fabryczna, tel. 666 862 511

AUTO-MOTO KUPIĘ

Domek z ogrodem w Piasecznie, tel. 519 771 449

Dachy, docieplenia, rynny, tel. 798 836 860

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Finansowanie dla firm bez dokumentów finansowych i dla nowych działalności, tel. 513 008 322, 791 777 887

Tanio mieszkanie, tel. 694 851 008

Koszenie trawy, wykaszanie zarośli, wycinka drzew, tel. 519 874 891

BRUKARSTWO tradycyjne i artystyczne, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecznie. Okazja, tel. 880 211 886

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Malowanie, montaż drzwi i inne tel. 513 986 439

Wynajmę lub sprzedam lokal 42 m kw., na bazarku, Piaseczno, tel. 534 564 390, 607 230 981

KUPIĘ

Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Malowanie dwukrotne + gruntowanie od 6 zł m kw szybko i solidnie, tel 788 882 780

Działkę budowlaną, Dobiesz, 1135 m kw., media przy działce, tel. 501 297 558

Działka 6400m kw. + dom, 189 tys zł., tel. 602 298 681

Drewno kominkowe, brykiet PDJ, palety, tel. 607 133 222

Kawalerka, Piaseczno, tel. 506 814 139

REMONTY tel. 600 604 547

Transport, przeprowadzki, duży Mercedes, tel. 602 682 352

BRUKARSTWO, tel. 501 683 631, www.gost-bruk.pl

Szkielet domu drewnianego, 25m kw + poddasze, 4800zł tel. 508 494 073

Drewno opałowe i kominkowe, tel. 602 77 03 61

Hala magazynowa- produkcyjna 600 m kw + pomieszczenia biurowo-socjalne 120 m kw , duży plac sładowy, Łubna. Okazja! tel. 696 098 466

GLAZURA, TERAKOTA, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNETRZ TEL. 792 456 182

Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Mieszkanie 4 pokoje, 87 m kw., 440 tys zł, tel. 602 298 681

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA Pokoje, kwatery od 10 zł/os., tel. 502 222 555

Skuter Ferro tel. 503 956 291

Sprzedam: Okna plastikowe, drzwi antywłamaniowe oraz dwukółkę sadowniczą, tel. 518 425 175

Zatrudnię kucharkę lub kucharza (kuchnia polska), praca w Piasecznie, tel. 22 750 03 96 Przyjmę do pracy w delikatesach, Nowa Iwiczna, Pilnie, tel. 502 159 936

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Józefosław-mieszkanie 64 m kw., tel. 602 239 490

Seat Toledo II 2004 r., 1.6+LPG,stan idealny, tel. 608 819 074

Ochrona Piaseczno, Konstancin, Tarczyn, tel. 22 736 16 61 Młodą osobę do punktu sprzedaży Cyfrowego Polsatu w Piasecznie, mile widziane doświadczenie w sprzedaży usług telekomunikacyjnych, CV na certronic@poczta.onet.pl

AUTO SKUP - WSZYSTKICH MAREK, W KAŻDYM WIEKU, RÓWNIEŻ USZKODZONE TEL. 535 661 903

3

Mieszkanie dwupokojowe, Piaseczno tel. 535 412 478

Wynajmę magazyn 83 m kw. w Piasecznie, ul. Nadarzyńska, tel. 784 004 010 Mieszkanie 52 m kw. Piaseczno, tel. 504 716 505 Wynajmę powierzchnie biurowe, Piaseczno, ul. Nadarzyńska, tel. 784 004 010 Nowe mieszkanie 95 m kw. Tarczyn/Janówek 1950 zł ogród parking FV, tel. 609 533 718

Wycinka i pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną oraz opryski. Tel. 504 091 797 Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578 Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250 Usługi mini-koparką i koparko-ładowarką tel. 698 630 451 Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235 Instalacje, piece, Vaillant, Saunierduval, Junkers, solary tel. 603 132 454 Auto klima, nabijanie – tanio, tel. 512 343 783 Tynki gipsowe, tel. 502 788 561 Brukarstwo. Tel. 517 477 531 Docieplenie budynków, remonty, tel. 603 722 837

Matematyka tel. 785 493 923 Komputer od podstaw, tel. 698 166 368 Chemia, tel. 791482233

RÓŻNE WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery itp, Piaseczno, Konstancin Jeziorna i bliskie ok. tel. 698 698 839 KREDYTY 5000zł tylko 8,7%, bez zaświadczeń tel. 792 727 277 Przyjmę wspólnika do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec (budowlanka), tel. 513 318 318 Ziemię przyjmę w okolicy Zalesia Górnego, tel. 607 167 493

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Owczarki po psach stróżujacych, tel. 696 049 137

Dom, Piaseczno, 40 m kw., 1100 zł, tel. 501 261 562

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Oddam kotka w dobre ręce. tel. 22 757 47 68

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592 2 – pokojowe 40 m kw., w Warszawie, na Ochocie, tel. 22 757 85 48

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Cyklinowanie, tel. 604 651 722 Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

USŁUGI

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

www.dachy-ebos.pl Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, budowa domów. Kierownik budowy. tel. 602 238 620

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

KUPIĘ KAŻDE AUTO, UCZCIWIE ZAPŁACĘ TEL. 506 199 149

Lokal użytkowy 67 m kw. Piaseczno, tel. 502 709 455

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

! Czytaj on-line

MATRYMONIALNE Czekam na prawdziwą, wielką i piękną miłość, mężczyzna 35 lat, gg47204315, mail: luka.perla@gmail.com

Dachy, rynny, tel. 512 256 799

Hydraulik, tel. 535 872 455

Działka 4260 m kw., media, las, jeziora, rzeka, 50 min. od Warszawy, 19 zł m kw., tel. 608 486 889

ZWIERZĘTA

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182

AUTO SKUP –UCZCIWIE OD 96 R., GOTÓWKA, tel. 608 174 892

www.facebook.com/kurierpoludniowy

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Dwa pokoje 46 m kw., I pietro z windą,nowe, Piaseczno ul. Gerbera, tel. 603 878 409

Dachy papą, tel. 725 229 079

Atrakcyjna działka budowlana 1200 m kw przy drodze asfaltowej w Prażmowie, tel. 508 237 320

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz.,z dojazdem, tel. 784 943 137

Budowa domów - rozbudowy, tel. 518 420 242

Ziemię rolną kupię, 1,2 ha lub więcej, tel. 722 268 838

Działka 1000 m kw. Konstancin Czarnów, tel. 601 271 052, 601 38 34 60

NAUKA Matematyka, poprawki, tel. 602 690 229

Pokój 11 m kw., dla 1 osoby (m), umeblowany z dostępem do kuchni i łazienki, Piaseczno, ul. Puławska 32, tel. 22 756 78 57, pon.-pt 8 -17

Siedliskowa, media, 20zł/kw, tel. 886 197 114

www.kurierpoludniowy.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Oczyszczanie, odchudzanie, fotoodmładzanie, makijaż tel. 602 690 229

Hydraulika - pełen zakres, tel. 601 178 005

Zamów ogłoszenie drobne Piaseczno, ul. Ludowa 2, tel. 22 756 79 39, pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41 tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17

formacje in e ż ie w ś ie n Codzien


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 29 (495)/2013

Nauka latania w Gassach

W październiku ubiegłego roku w Gassach w gminie Konstancin-Jeziorna powstał pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie mobilny tunel aerodynamiczny. Symulator lotów został zbudowany przez firmę Mistrzowie Imprez. Dzięki niemu każdy człowiek może, choć na chwilę, poczuć się jak ptak, wznosząc się w powietrze na wysokość ośmiu metrów

Szóstkowa uczennica dostanie nagrodę

POWIAT GRÓJECKI Po naszej publikacji o Monice Galej z Jasieńca, która mimo średniej ocen 6,0 nie otrzymała nagrody wójta, w postaci tabletu, zgłosił się sponsor. Postanowił wesprzeć lokalny samorząd i ufundować nagrodę dla wybitnej uczennicy

Grzegorz Traczyk Firma Mistrzowie Imprez od 1999 roku organizuje różnego rodzaju pokazy oraz imprezy integracyjne i rozrywkowe, zapewniając swoim klientom pełne wrażeń atrakcje. Lot z prędkością huraganu W październiku ubiegłego roku do szerokiej oferty Mistrzów Imprez, dołączył jedyny w Polsce mobilny tunel aerodynamiczny, dzięki któremu człowiek może przeżyć symulację lotu. Podobne urządzenia w Europie są tylko w Niemczech i na Łotwie. Budowa tunelu według autorskiego projektu trwała aż trzy lata. Wymagała od instruktorów długotrwałych testów oraz sprowadzania rozmaitych elementów niemal z całego świata. Na bazie naczepy od tira powstała olbrzymia platforma z potężnym, spalinowym silnikiem napędzającym ogromne śmigło, wytwarzające niezwykle silny, pionowy strumień powietrza. W znajdującym się na szczycie platformy czterometrowym tunelu, do którego wchodzi śmiałek, wiatr wieje z prędkością ok. 200 km/h, dzięki czemu człowiek może wznieść się w powietrze. W tunelu, w którym wiatr wieje z siłą huraganu, powstają warunki

Silny strumień powietrza wiejący w tunelu aerodynamicznym unosi człowieka, umożliwiając mu swobodny lot Mocne wrażenia z gwarancja bezpieczeństwa Urządzenie, z którego mogą korzystać wszyscy, zarówno amatorzy, jak i spadochroniarze, ma niezbędne atesty Instytutu Lotnictwa, które gwarantują bezpieczeństwo symulatora. Ponadto nad lotem zawsze czuwa instruktor, który podczas sesji pilnuje, by nic się nie stało. Każdy ze śmiałków nie tylko otrzymuje ubranie ochronne (specjalny kombinezon, kask i ochraniacze), lecz także wcześniej przechodzi szkolenie, by wiedział jak należy zachować się podczas

Marcin Kur jeden z instruktorów przekonuje, że lot w symulatorze daje niezapomniane wspomnienia, a przy tym jest zupełnie bezpieczny podobne do tych, które podczas skoku odczuwa spadochroniarz – człowiek może więc przez chwilę poczuć się jak ptak, swobodnie szybując w powietrzu. Z tą jednak różnicą, że tunel daje gwarancję bezpieczeństwa, a lot jest przyjemniejszy niż skok z samolotu z wysokości kilku kilometrów.

lotu. - Podczas lotu nie ma prawa nic się stać – z uśmiechem zapewnia Marcin Kur, jeden z instruktorów Mistrzów Imprez. - Zorganizowaliśmy już setki lotów, uszczęśliwiając wielu ludzi – dodaje. Z tunelu mogą skorzystać wszystkie osoby, które ukończyły 15 lat. - Jedynym przeciwwskazaniem jest psychika – podkreśla Marcin

Mistrzowie Imprez przekazali prezent dla czytelników Kuriera Południowego. Dla trzech pierwszych osób, które w poniedziałek, 12 sierpnia o godz. 12 zadzwonią do redakcji Kuriera Południowego pod numer telefonu: (22) 737 23 48 mamy trzy bezpłatne zaproszenia na loty w tunelu aerodynamicznym. R

E

K

L

A

M

A

Kur. - W tunelu przede wszystkim należy się rozluźnić, opanować lęk i położyć, dając się unieść powietrzu. Jednak niektórzy panikują, spinają się, wykonują gwałtowne ruchy, co utrudnia płynny lot. Wtedy instruktor pomaga w znalezieniu odpowiedniej pozycji i uspokaja lot. To nie jest trudne, ponieważ w tunelu nawet 100-kilogramowy mężczyzna wydaje się lekki. Nawet jeśli na początku ktoś się przestraszy, po kilkudziesięciu sekundach udaje mu się opanować i dzięki naszej pomocy może liczyć na spokojny, niezwykle przyjemny lot, który z pewnością jest dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem – dodaje instruktor. Sesja trwa zazwyczaj 3 minuty, ale to wystarczy, by zapewnić sobie niezapomniane wspomnienia. Mistrzowie Imprez przyznają, że z tunelu chętniej korzystają kobiety, które częściej niż panowie podejmują odważne wyzwania. Nie brakuje jednak całych rodzin, grup przyjaciół, a lot coraz częściej staje się również prezentem urodzinowym. Urządzenie wielkości budynku mieszkalnego na stałe znajduje się w Gassach 26a, nad Wisłą, gdzie niemal każdego dnia można nauczyć się latać. Jednak dzięki temu, że maszyna jest zbudowana na naczepie od tira w każdej chwili może pojechać na imprezę w dowolne miejsce w kraju. 3-minutowa sesja podczas trwającej w sierpniu promocji kosztuje 150 złotych. Mistrzowie Imprez przekonują, że za zapierający dech w piersiach lot, nie jest to wygórowana cena. Jednak żeby przekonać się czy mają rację, trzeba sprawdzić to na własnej skórze. R

E

K

L

A

M

A

Monika Galej ukończyła szkołę podstawową ze średnią 6,0. Niestety to nie wystarczyło, by otrzymała nagrodę wójta. Prestiżowe wyróżnienie trafiło do rąk innej uczennicy, która uzyskała średnią 5,6. Tak zadecydowała rada pedagogiczna – tłumacząc, że o wyborze nagrodzonej uczennicy zadecydował całokształt osiągnięć, reprezentowanie szkoły na zewnątrz i udział w olimpiadach. – Sytuacja jaka miała miejsce w tym roku wskazuje, że musimy zmienić kryteria na bardziej obiektywne – przyznał wójt Marek Pietrzak. - Po prostu ocena końcowa ucznia będzie wynikała bardziej z wzoru matematycznego, niż subiektywnych ocen. Monika poczuła się skrzywdzona decyzją rady pedagogicznej, rozgoryczenia nie kryli też jej rodzice. Sprawę opisaliśmy przed dwoma tygodniami na łamach „Kuriera Południowego” w artykule „Z tą nagrodą jakoś tak wyszło...”. Po naszej publikacji zawrzało, mieliśmy dziesiątki telefonów i komentarzy. Już pierwszego dnia zadzwonił do nas Łukasz Krawczyński, radny powiatu...piaseczyńskiego. - Jestem pod ogromnym wrażeniem znakomitych wyników uczennicy z Jasieńca. Rozumiem, że wójt gminy dysponował tylko jedną nagrodą, a o jej przyznaniu zadecydowały inne kryteria niż średnia ocen. Dlatego chciałbym ufundować nagrodę dla Moniki Galej – powiedział radny Krawczyński. - Uważam, że takie osoby należy wspierać, promować i motywować do dalszej pracy. Łukasz Krawczyński zakupił tablet (podobną nagrodę ufundował w tym roku wójt). Skontaktowaliśmy się z rodzicami dziewczynki. Matka szóstkowej uczennicy była zaskoczona. - Bardzo dziękuję sponsorowi, który docenił osiągnięcia naszej córki, ale chciałabym zdecydowanie podkreślić, że materialna nagroda nie była dla nas najważniejsza – powiedziała Agnieszka Galej. - Bardziej liczył się prestiż nagrody wójta i wyróżnienie na forum szkoły. Zabolało nas, że podczas zakończenia roku właściwie nie doceniono osiągnięcia naszej córki. Dziś nie chcemy przyjmować nagrody, myślę że właściwym miejscem dla wynagrodzenia jej wyników jest szkoła. W środę, 6 sierpnia Łukasz Krawczyński odwiedził urząd gminy w Jasieńcu i na ręce wójta Marka Pietrzaka przekazał nagrodę dla szóstkowej uczennicy. Tablet zostanie wręczony we wrześniu podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

AB R

E

K

L

A

M

A

Kurier Południowy 29 (495) wydanie grójeckie  

Kurier Południowy 29 (495) wydanie grójeckie 2013.08.09