Page 1

POWIAT PIASECZYŃSKI

POWIAT GRÓJECKI

ROK XII NR 3 8 ( 4 5 7 ) 12 - 25 PAŹDZIERNIKA 2012 ISSN 1643-2843

GAZETA BEZPŁATNA

Trwają jabłkowe żniwa

POWIAT GRODZISKI

W NUMERZE

URSYNÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

POWIATSadownikowi i jednocześnie

Barwny korowód dożynkowy str. I

radnemu sejmiku województwa mazowieckiego Leszkowi Przybytniakowizłożyłemprzeztelefon ofertę pracy przy zbiorze jabłek. - Niech pan przyjeżdża, teraz każda para rąk się przyda - zgodził się od razu. - Mamy najgorętszy okres żniw... Do 25 października powinniśmy zakończyć zbiór jabłek. Ale przedtem muszę zobaczyć, jak pan radzi sobie w sadzie...- usłyszałem str. III

Szkoda że Pułaski nie może go zwiedzić... str. II

LO im. Piotra Skargi weszło w drugie stulecie GRÓJEC Przeszukiwanie domowych archiwów trwało właści-

Nową drogą z Goszczyna do Kozienic

wie od kilku lat. Z czułością spoglądano na wyblakłe często świadectwa. - Ileż uroczych chwil spędzonych razem, ileż spontaniczności, ciekawych miejsc, ileż szczegółów utkwiło mi w pamięci…- wspominała jedna z sędziwych już pań, szepcząc do ucha innej szacownej damie podczas spotkania inaugurującego obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu. - Działo się naprawdę wiele, oj wiele… - potakiwał starszy pan str. IV

str. II

R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Tataspartakiada z góralską muzyką

POWIAT W ubiegłą sobotę, w ZS im. Jana Pawła II w Łazach odbyła się kolejna, siódma już edycja Tataspartakiady, czyli pikniku sportowego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Imprezę objął honorowym patronatem minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz Impreza rozpoczęła się o godz. 11, a wszystkich obecnych powitał prowadzący zawody Piotr Kandyba, na co dzień radny powiatu piaseczyńskiego. Wśród gości honorowych znaleźli się m.in. Artur Pozorek, pełnomocnik marszałka ds. osób niepełnosprawnych, Maciej Michalski, zastępca wójta gminy Prażmów, Bożenna Korlak – przewodnicząca rady gminy Lesznowola. Nie zabrakło także znanych wolontariuszy, którzy od lat sympatyzują ze stowarzyszeniem Dobra Wola, będącym organizatorem Tataspartakiady. Wśród nich należy wymienić koszykarza Leszka Karwowskiego, politologa Wawrzyńca Konarskiego i radną powiatową, Katarzynę Obłąkowską-Kubiak. Międzynarodowa obsada Z każdą kolejną edycją Tataspartakiada cieszy się coraz większą popularnością, co jest zasługą nie

tylko perfekcyjnej organizacji, ale także panującej na imprezie świetnej atmosfery. W tym roku do szkoły przy ul. Ks. Słojewskiego 1 w Łazach przybyło około 260 niepełnosprawnych dzieci z różnych miejsc Polski (m.in. Hajnówki i Nowego Targu) oraz - po raz pierwszy - drużyna z Ukrainy. Razem z rodzicami, wolontariuszami (było ich kilkuset) i zaproszonymi gośćmi na terenie ZS przebywało w sumie prawie 1000 osób. Niepełnosprawni sportowcy i ich ojcowie zostali podzieleni na 19 zespołów, rywalizujących w różnych dyscyplinach. Minister podziękował za inicjatywę Po wykonaniu nieoficjalnego hymnu Tataspartakiady, czyli piosenki „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena, Jacek Arendarski, prezes Mazowieckiego Związku Pracodawców tradycyjnie wręczył głównemu organizatorowi zawo-

dów Jackowi Zalewskiemu koszulkę „Dobrej Woli” w kolorze czerwonym (w ubiegłym roku obowiązywał kolor pomarańczowy). Nie obyło się także bez gratulacji i ciepłych słów, popierających szczytną inicjatywę zawodów dla niepełnosprawnych i ich rodzin. List od ministra Kosiniaka-Kamysza przeczytał Artur Pozorek. W liście minister zwrócił uwagę, że Tataspartakiada nie tylko aktywizuje ruchowo niepełnosprawne dzieci, ale przede wszystkim buduje pozytywny wizerunek ojca i jego roli w procesie wychowania. Gminę Lesznowola, gospodarza zawodów, reprezentowała w tym roku przewodnicząca rady, Bożenna Korlak. - Organizując dzieciom zabawę, przybliżamy ich świat do naszego świata – mówiła. - A dzięki zawodom sportowym niepełnosprawni mogą pokonywać swoje trudności. Dziękuję za zorganizowanie TataR

SZAMBA BETONOWE Atest PZH Transport Montaż tel. 0 601 29 34 65, (48) 33 17 441 www.transbet.pl Brzozówka k. Warki

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Tomasz Kuźmicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Andrzej Szymański, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek

Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Mateusz Błaszczak

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

E

K

L

A

M

A

spartakiady. Dzieciom życzę dużo uśmiechu, a ich rodzicom i zaproszonym gościom dobrej zabawy. Na góralską nutę Jedną z największych atrakcji tegorocznej Tataspartakiady były występy prawdziwej góralskiej kapeli, która od początku starała się umilać wszystkim sportową rywalizację. Furorę zrobił także ukraiński chór Ranok oraz Indianie, którzy przybyli do

Łaz z Żuromina. Pozytywną energię w serca dzieci wlewał też klaun, który starał się być wszędzie. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy wszyscy jej uczestnicy uformowali pociąg, który kilkakrotnie „objechał” dużą halę. Zaraz potem zaczęła się zacięta sportowa rywalizacja, którą – wraz z grupą wolontariuszy – prowadzili Piotr Kandyba i Leszek Karwowski.

dokończenie na str. 4


GRÓJEC • WARKA • CHYNÓW • JASIENIEC • BELSK DUŻY • BŁĘDÓW • PNIEWY • GOSZCZYN • MOGIELNICA • NOWE MIASTO

Barwny korowód dożynkowy CHYNÓW Odżywa tradycja organizowania regionalnych dożynek w powiecie grójeckim. Gminne święto plonów odbyło się ostatnio w Chynowie. Wójt Tadeusz Zakrzewski przyrzekł, że wejdzie ono już na stałe do kalendarza gminnych imprez Leszek Świder go Bartnika i Halinę Rylksę. Wspaniałe bochenki pięknie zdobione, w barwnie przystrojonych koszykach złożyli też mieszkańcy wsi Krężela, Woli Chynowskiej, Starej Wsi, Budziszynka, Żelaznej i Żelechowa. Natomiast wieńce i kosze dożynkowe przygotowały wsie: Machcin, Watraszew, Jakubowizna, Budziszynek, Dąbrowa Duża, Piekut, Chynów, Żelazna, Wygodne, Pawłówka, Żelechów, Wola Chynowska (od Starej Wsi do przejazdu), Krężel, Wola Chynowska oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Grójeckiej.

Dożynki gminno-parafialne zgromadziły niemal wszystkich mieszkańców tej niewielkiej miejscowości i sporo ludzi z okolicznych wiosek. Jak mówili - to przecież ich święto, łatwiej żyć ze świadomością, że ktoś dostrzega trud ich pracy. Poza tym chcą we własnym gronie podzielić się radością po dobrych zbiorach, trochę ponarzekać na przeciwności losu, a zwłaszcza aury i słabą opiekę państwa, na chwilę zapomnieć o czekającej ich pracy w jesiennym przygotowaniu gospodarstw do zimy. Chleb, wieńce i kosze Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościółku św. Trójcy - najstarszej świątyni zbudowanej z drewna modrzewiowego na Mazowszu. Później ks. proboszcz Jacek Zalewski poświęcił chleb - wypieczony z tegorocznej mąki - a przyniesiony przez starostów dożynkowych Jerze-

Barwny korowód Po uroczystościach w kościele, barwny korowód dożynkowy przeszedł przez wieś do Domu Kultury. Prowadzili go starosta grójecki Marian Górski, wójt Tadeusz Zakrzewski i ks. proboszcz miejscowej parafii Jacek Zalewski. Przemarsz przez

wieś również staje się tradycją chynowskich dożynek, rzadko spotykaną w innych miejscowościach. Wprawdzie dla starosty i księdza przygotowano pięknie przystrojoną bryczkę, ale obaj odmówili, mimo że po operacjach wspomagają się w chodzeniu kulami. Po prostu nie wyobrażali sobie jazdy, gdy wszyscy idą pieszo. Wójt - gospodarz Przed budynkiem Domu Kultury wójt zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania i uczestniczenia w dożynkowych obrzędach i zabawach. Sala okazała się za mała. Sporo chętnych musiało stać w przejściach. Ci, którzy krytykowali władze gminy za zbyt duży rozmach w budowie, mogli się przekonać, że pieniądze zostały z pożytkiem wydane na rzecz mieszkańców. Gdy już wszyscy znaleźli miejsca, starostowie do-

żynkowi przekazali chleb wójtowi Zakrzewskiemu, a ten obiecał dzielić go sprawiedliwie między mieszkańców gminy. Kromkami chleba, podzielonego przez żonę wójta panią Halinę, obdzielono wszystkich zgromadzonych. Wójt wyraził też nadzieję, że nie zabraknie go żadnemu z chynowian. Uroczystość uświetnił występ zespołu Klubu Emeryta Pełnia Życia przy chynowskim Domu Kultury. Teksty piosenek rozbawiły publiczność, niekiedy do łez. Po seniorach, pałeczkę na scenie przejęła młodzież z Zespołu Folklorystycznego Ziemi Grójeckiej. Oni z kolei rozruszali wiR

R

E

K

L

A

M

A

E

K

L

A

M

A

downię nie tylko śpiewem, ale również obrzędowymi tańcami. Dodajmy, że wcześniej, w kościele wystąpili: Zespół Muzyczny z Rososzki i chór z Nowej Wsi, a przemarsz korowodu przez wieś umilała Orkiestra Dęta OSP Chynów. Organizatorzy dożynek gminno - parafialnych Chynów 2012 dziękują za przekazanie owoców na wystawę plonów rolnych: Małgorzacie Kowalczyk - sołtysowej wsi Budziszynek, Agnieszce Jędral - sołtysowej Krężela, Krzysztofowi Krakowiakowi -sołtysowi Wartaszewa, Krystynie Albrecht i Krzysztofowi Ambroziakowi.


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Szkoda, że Pułaski nie może go zwiedzić...

KRONIKA POLICYJNA GRÓJEC

Znów alkohol metylowy? Przed kilkoma dniami przez Grójec przetoczyła sie wiadomość, że w mieście sprzedawany jest alkohol metylowy. Szybko też wyszedł na jaw powód tej plotki. Otóż jeden z mieszkańców zmarł po wypiciu tego „zajzajeru”. Policja nie potwierdza jednak tej informacji. - Taki przypadek miał miejsce - usłyszeliśmy w komendzie policji - ale nie jest potwierdzone, że śmierć nastąpiła na skutek wypicia alkoholu metylowego. Mężczyzna nie prowadził zbyt higienicznego trybu życia, więc jego śmierć mogła nastąpić z przyczyn naturalnych - usłyszeliśmy. Jak się jednak dowiedzieliśmy, przeprowadzono badania na obecność alkoholu metylowego. Wyników jednak nie znamy.

WARKA

1700 zł za kobietę To historia przypominająca scenariusz filmów policyjnych lub dokument, mówiący o handlu żywym towarem. Jest w niej zmuszanie do nierządu, stręczycielstwo i - jak wspomnieliśmy - handel kobietami. Przed kilkoma laty do Polski przyjechała Bułgarka Severina H. zamieszkała w Warce. Zarabiała na życie prostytucją. Część zarobku musiała jednak oddawać Mihailowi S. Nie były to duże kwoty, skoro przez kilka lat uzbierało się około 6 tys. zł. Widocznie oboje myśleli o rozwinięciu „firmy”, skoro zaprosili do Polski kolejną Bułgarkę. Miała ona pomagać w prowadzeniu domu Severiny H., ale szybko okazało się, że wspólnie ze swoją opiekunką będzie uprawiać najstarszy zawód świata. Interes rozwijał się, a bracia Angel i Mihail S. mogli wieść dostatnie życie, zasilani gotówką przez obie panie. Trudno stwierdzić, dlaczego ten spokojny proceder został zakłócony. W każdym razie Angel S. zapragnął chyba mieć na własność Bułgarkę, odkupił ją za 1700 zł i na wszelki wypadek zamknął w domu swojej matki w Warszawie. Dzięki działaniom policji, cała sprawa wyszła na jaw i miała swój finał w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Angel S. został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, a jego brat Mihail na 1 rok więzienia. Wobec Severiny H. sąd orzekł karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na pięć lat, uwalniając ją jednoczenie od zarzutu handlowania kobietami. Wyrok nie jest prawomocny.

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Połaszczyli się na... szyny Przed kilkoma miesiącami trzech młodych mężczyzn usiłowało ukraść szyny kolejki wąskotorowej w miejscowości Brzostowiec. Widocznie miejsce upatrzyli sobie dużo wcześniej, gdyż przyjechali dobrze wyposażeni. Mieli przy sobie piły i palniki do cięcia szyn, a do transportu miał im posłużyć specjalny pojazd terenowy wyposażony w wyciągarkę. Zanim na gorącym uczynku złapali ich policjanci z Nowego Miasta nad Pilicą, zdołali wyciąć około 200 metrów szyn z torowiska. Mimo iż kolejka na odcinku Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą jest nieczynna od wielu lat, zniszczenia wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Złodziejom grozi teraz do 5 lat więzienia.

Nie chciała dalej żyć GRÓJEC Z soboty na niedzielę, około godziny 4 nad ranem, w kamienicy przy pl. Wolności w Grójcu znaleziono powieszoną na poręczy klatki schodowej młodą kobietę Po wstępnym śledztwie policja orzekła, że to samobójstwo. Nie stwierdzono bowiem działania osób trzecich. Okoliczni mieszkańcy mówią, że właśnie obchodziła 28 urodziny. Życie chyba się jej nie układało. Miała męża, z którym się rozstała, 7-letniego syna. Na imprezie pokłóciła się z nowym chłopakiem. To on właśnie odkrył zwłoki. Ci, którzy znali denatkę, mówią dzisiaj, że prędzej czy później musiało się to tak skończyć. Alkohol i narkotyki tylko na chwilę sprawiają, że świat staje się piękny. Później ze zdwojoną siłą wraca się do ponurej rzeczywistości. Wielu nie może się z tym pogodzić.

WARKA Wczoraj Pałac w Winiarach po dwuletnim remoncie został pokazany pierwszym gościom. Do pieczołowicie odrestaurowanych wnętrz wróciły zabytkowe meble, dokumenty, książki oraz obrazy i lustra. Prace konserwatorskie zakończono po dziesięciu miesiącach (reportaż w następnym wydaniu Kuriera Południowego) Wznoszony jest również gmach Centrum Edukacyjno - Muzealnego. Właściwie tam koncentrują się teraz prace budowlane. Zrewaloryzowany zostanie także park pałacowy, ale nastąpi to już w późniejszym terminie. Dzień bohatera dwóch narodów Otwarcie Muzeum uświetniło Dzień Kazimierza Pułaskiego (233. rocznica śmierci bohatera dwóch narodów - Polski i Stanów Zjednoczonych). Uroczystości rozpoczęła patriotyczna msza św. z udziałem pocztów sztandarowych w kościele parafialnym Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. Następnie w parku w Winiarach i przed pomnikiem Pułaskiego odbyła się część patriotyczno - historyczna. Dla potomnych, jak określono ten akt, wmurowano na terenie Centrum Edukacyjno-Muzealnego pamiątkową „Kapsułę czasu”. Potem odbyła się ta część uroczystości, na którą z pewnością wszyscy najbardziej czekali - prezentacja pałacu w Winiarach po remoncie oraz muzealiów poddanych konserwacji w ramach projektu: Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce. Z pewnym sentymentem oglądano wystawę fotograficzną pt. Metamorfoza. Jak wyremontowaliśmy pałac… Muzeum jak nowe Do muzeum powróciło 166 sztuk zabytkowych mebli, zarówno tapice-

rowanych i złoconych, jak również politurowanych. Są wśród nich saloniki z kanapami, fotelami i krzesłami, komody, serwantki, witryny, stoły i stoliki oraz lustra. Wyreperowano konstrukcje mebli i wiele z nich wzmocniono, wymieniono i zakonserwowano obicia oraz tapicerkę, wykonano nowe złocenia. Zwiedzający zapewne nie poznają eksponatów, które przez lata nie tylko straciły swój wygląd, ale w niektórych wypadkach kończyły swój żywot. Dzisiaj, przywrócone do świetności, będą cieszyć oko zwiedzających kunsztem wykonania, barwami, artystycznym wyrazem lub po prostu swą historią.

Centrum w budowie Budowa Centrum Edukacyjno – Muzealnego rozpoczęła się ze znacznym opóźnieniem, ale teraz prace posuwają się w dość szybkim tempie. Stoją już parterowe ściany zewnętrzne. Na nich trwają prace przy pierwszej kondygnacji. Na parterze wymurowano już ściany działowe. Wykonano również szyb windy oraz wzmocniono skarpę poprzez palowanie. Ale doprowadzenie budynku do stanu surowego zamkniętego, wymaga jeszcze sporo roboty. Oficjalne otwarcie Pałacu w Winiarach planowane jest w lipcu przyszłego roku.

Nową drogą z Goszczyna do Kozietuł

MOGIELNICA Mieszkańcom Kozietuł Nowych od pewnego czasu sen z powiek spędza stan drogi, przebiegającej od wsi Kozietuły do stacji CPN przy drodze 728 Jeszcze w 1998 r. była to droga gruntowa, z licznymi „pofalowaniami”, na jej części znajdował się bruk. Później wykonano na tym odcinku nawierzchnię tłuczniową. Przyszedł w końcu czas na wykonanie nawierzchni grysowo - asfaltowej. Wykonana w ten sposób droga spodobała się jednak „tirowcom”, którzy skracając sobie dojazd, zaczęli ją intensywnie eksploatować. Ten typ nawierzchni nie jest przystosowany do przenoszenia tak dużych obciążeń, dlatego na długości 486 mb doszło do zniszczenia jezdni. Mieszkańcy wsi z sołtys Beatą Haśke aktywnie zabiegali o remont tego odcinka. We wrześniu na najbardziej uszkodzonym fragmencie wykonano asfalt, pozostałą część drogi wzmocniono mieszanką grysowo - asfaltową. To nie rozwiązuje jednak problemu wykorzystywania drogi przez TIR-y, dopóki nie zostanie wyremontowany odcinek ciągu R

E

K

L

A

M

A

Goszczyn – Kozietuły. Dlatego zawarto trójstronne porozumienie: powiat grójecki - gmina Mogielnica - gmina Goszczyn, mające na celu remont generalny drogi (odtworzenie nawierzchni asfaltowej, odtworzenie rowów, wykonanie zjazdów do gospodarstw na całym odcinku od Goszczyna przez Kozietuły do skrzyżowania z drogą wojewódzką 728). Modernizacja ma być sfinansowana z dotacji, jaką zamierza pozyskać starostwo powiatowe w Grójcu z tzw. „schetynówek”. Wartość zadania to 2,7 mln zł, w tym udział gminy Mogielnica - 442 tys. zł. Był gazociąg, wodociąg, teraz droga Wyremontowany został kolejny odcinek drogi gminnej do Jastrzębi Nowej. Na długości 532 mb wykonano nawierzchnię asfaltową za kwotę 167 tys. zł, oczyszczono rowy przydrożne oraz utwardzono tłuczniem pobocza.

Przypomnijmy, że na przełomie roku 2011/2012, wzdłuż wyremontowanej w tym roku drogi, został ułożony kanał sanitarny. W trakcie tych prac wykonano z płyt ażurowych fragment rowu przydrożnego. W ten sposób zakończono prace remontowe na całym odcinku o łącznej długości 3,2 km.

Info


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

III

Trwają jabłkowe żniwa

POWIAT Sadownikowi i jednocześnie radnemu sejmiku województwa mazowieckiego Leszkowi Przybytniakowi złożyłem przez telefon ofertę pracy przy zbiorze jabłek. - Niech pan przyjeżdża, teraz każda para rąk się przyda - zgodził się od razu. - Mamy najgorętszy okres żniw... Do 25 października powinniśmy zakończyć zbiór jabłek. Ale przedtem muszę zobaczyć, jak pan radzi sobie w sadzie...- usłyszałem Leszek Świder Oczywiście na żadne próby nie przystałem. Musiałem więc zrezygnować z zarobku ok. 10 zł za godzinę pracy. Nie pozostało mi nic innego, jak pozostać przy roli reportera i pojechać do sadu oglądać zbiór jabłek. Przedtem gospodarz oprowadził mnie po obejściu. Mieliśmy też trochę czasu na rozmowę. - Między sierpniem, a listopadem mamy urwanie głowy - mówi Przybytniak. - Wcześniej zbieramy tak zwane odmiany letnie, ale to jedynie przygrywka do właściwych jabłkowych żniw. Tak to przynajmniej układa się w naszym największym sadzie Europy. Choć właściwie od tych terminów nie ma większych odstępstw w Europie. Zbieramy teraz wszystkie odmiany jabłek. Do 25 października musi być dokonany zbiór owoców, które nadają się do przechowywania. Później można ewentualnie zbierać jabłka do bezpośredniej sprzedaży (do konsumpcji). W moim sadzie rwiemy teraz kilka odmian jabłek: gloster, alwa, jonagored, idared... wylicza Przybytniak. Do gospodarstwa prowadzi urokliwa aleja. Z obu stron rozciągają się sady. Tu jabłka jeszcze pięknie czerwienią się na drzewach. Tuż za mną, na wybetonowane podwórze wjeżdża olbrzymi TIR z naczepą. - Przyjechał po jabłka, ale nie moje - szwagra. To samochód z innej grupy producenckiej - wyjaśnia Przybytniak. W podwórzu od razu zwracają uwagę kilkumetrowe wrota, które prowadzą do kilku pomieszczeń, a właściwie hal, które są już zapełnione w połowie olbrzymimi plastikowymi skrzyniami. Mieści się w nich do 350 kg jabłek. Natychmiast podjeżdża wózek widłowy i naczepa powoli zapełnia się skrzyniami. My tymczasem przechodzimy do drugiego skrzydła hali. - Mam tu trzy komory chłodnicze, każda na 100 t jabłek. Oczywiście chłodzenie odbywa się za pomocą komputera, który dobiera skład mieszanki atmosferycznej (odpowiednie pro-

porcje tlenu, azotu itp.) i temperaturę. Zwykle ma ona około +2 st. C. Trochę jabłek już tu trafiło, ale to dopiero wstęp. Za kilkanaście dni wszystkie komory będą pełne mówi z wyraźnym zadowoleniem Przybytniak. Sadownik, społecznik W tym momencie przerywa nam rozmowę telefon. Radny nigdy się z nim nie rozstaje. W każdej chwili mogą dzwonić z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi sejmiku mazowieckiego, której nasz gospodarz jest przewodniczącym. Poza tym otrzymuje mnóstwo zapytań i próśb o interwencję. - Wie pan ile dociera do mnie skarg, ilu ludzi domaga się interwencji - nie prosi, żąda, natychmiast. Tu robota mi się pali, ale dla ludzi muszę być zawsze do dyspozycji. Zresztą lubię takie intensywne życie. Tylko czasu niekiedy nie wystarcza. Sam się zastanawiam, jak to wszystko jeszcze biegnie właściwym rytmem. Gdyby nie udało mi się poukładać spraw, zyskać życzliwości rodziny, zapewne sprawy społeczne i polityczne musiałyby zejść na drugi plan. Ale na razie daję sobie radę - w jego zapewnieniu słychać niemal ulgę. Operator wózka widłowego Na chwilę gospodarz przeprasza, musi bowiem zwieźć z podwórka kilka pozostawionych tam skrzyń z jabłkami. Wsiada do wózka widłowego i z wprawą zawodowego kierowcy manewruje między skrzyniami, a traktorem i TIR-em. - Dopiero przed rokiem zrobiłem prawo jazdy, bo tego wymagały nowe przepisy. Ale potrafię manewrować wózkiem od kilkunastu lat. Uczył mnie jeszcze ojciec. Ktoś w rodzinie musiał opanować tę umiejętność - dodaje z uśmiechem. Widocznie w rodzinie Przybytniaków jazda rolniczymi maszynami jest chlebem powszednim, gdyż po chwili żona gospodarza odjecha-

ła spod domu traktorem ciągnącym platformę. A trzeba było sporych umiejętności w manewrowaniu tym pojazdem, aby bez kolizji wyjechać na drogę do sadu. Niemal wszystko na eksport Sad Leszka Przybytniaka jest doskonałym przykładem gospodarstwa w powiecie grójeckim. Około 12 ha sadu, w większości jabłoniowego. Są wprawdzie nasadzenia czereśni, gruszek i śliwek, ale stanowią one jedynie uzupełnienie gamy owoców. Ponad 90 proc. zbioru zostaje, z pomocą grupy producenckiej, wyeksportowane do Rosji i na Ukrainę. W tym kierunku grupa się wyspecjalizowała. Jest oczywiście niewielka część zbioru, która nadaje się do przetwórstwa. Nie przekracza ona zwykle - przynajmniej w przypadku sadu Przybytniaka - 10 proc. Ale również po przetworzeniu koncentrat wysyłany jest za granicę, a więc i w tym przypadku można mówić o eksporcie. Trzeba mieć trochę szczęścia Sad, w którym rwane są jabłka, znajduje się kilkaset metrów od zabudowań. Gospodarz nie chce tracić czasu na spacer, jedziemy więc samochodem. Po drodze dowiaduję się, że wszelkie przeciwności losu w tym roku gospodarstwo omijały. Wprawdzie również w Uleńcu panowały mrozy przekraczające zimą -30 st. C, ale w sadzie nie ma jabłoni najbardziej zagrożonych przez niskie temperatury - Champion, prince, red prince. - Arktyczne mrozy i później anomalie pogodowe, ulewne deszcze i opady gradu, najbardziej zaszkodziły sadom w gminach Jasieniec, Chynów i Warka. U nas było spokojnie. Dlatego właściwie nie mam żadnych strat - wyjaśnia Przybytniak. Najbardziej odporne na wahania naszego klimatu, jak lobo, kortland, z innych względów (np. trudności z przechowaniem) są tzw. odmianami schodzącymi. Te-

Folklor żywy, czy zapomniany?

POWIAT Dotychczas niewiele było słychać o folklorze w powiecie grójeckim. Przed kilkoma laty, z inicjatywy dwóch nauczycielek chynowskiego gimnazjum - Moniki Górniewicz i Joanny Kurzei - powstał tam zespół Vistula, który następnie przekształcił się w Zespół Folklorystyczny Ziemi Grójeckiej Brak funduszy i szerszego wsparcia przez starostwo spowodowały, że działalność zespołu jakby trochę przygasła. Na szczęście coraz głośniej słychać o Zespole Pieśni i Tańca „Hołubce”. Ale młodzieży właściwie w nim nie ma... Ta z Chynowa ucieka do Warszawy, gdzie z otwartymi ramionami przyjmowana jest przez zespół Vistula. O innych inicjatywach było do niedawna cicho. Co też miało swoje odbicie na II Święcie Kultury Regionalnej w Warce. Wystąpiły tam: Zespół Folklorystyczny Ziemi Grójeckiej, Kapela Vistula z Warszawy, Kapela Chabry z Rzeczycy, Zespół Śpiewaczy z Mlądza oraz Kapela Jana Gacy i Przystalanki. A więc jeden zespół z powiatu grójeckiego.

Jest jednak szansa, że coś się pod tym względem zmieni. Niedawno Koło Gospodyń Wiejskich „Bielinianki” (gmina Nowe Miasto nad Pilicą) otrzymało od zarządu województwa mazowieckiego finansowe wsparcie festynu Święta Plonów 2012, w którym czynnie uczestniczyło. Dotacja 6 tys. zł przeznaczona była m.in. na przygotowanie potraw regionalnych i poczęstunek uczestników festynu. Ale członkinie koła traktują tę dotację również jako poparcie idei tworzenia stowarzyszeń i kultywowanie lokalnych tradycji. Chcą - jak same twierdzą - pielęgnować lokalne zwyczaje i obrzędy. W ostatnim czasie pojawił się również pomysł stworzenia kapeli ludowej, która przypomniałaby lu-

dowe pieśni oraz przyśpiewki. Może więc, obok Chynowa, powstanie drugi ośrodek w powiecie, w którym odżyją ludowe tradycje?

raz zastępują je: idared, ligol i gala. Odradza się, dzięki olbrzymiemu zainteresowaniu na rynku rosyjskim i ukraińskim, boiken. Lepiej, ale nie rekordowo Po wspomnianych już arktycznych mrozach, przy bezśnieżnej zimie, a później anomaliach pogodowych, wydawało się, że zbiory będą na marnym, ubiegłorocznym poziomie. - Nie jest tak źle - uspokaja Leszek Przybytniak. - Są oczywiście rejony, które ucierpiały i tam zbiory będą słabe, niższe nawet o 30-50 proc. U mnie jednak, podobnie jak w większości sadów, zbiory zapowiadają się średnio na poziomie 30-40 t z hektara. To niezły plon. Mam oczywiście kwatery, w których pozyskamy około 60 t z ha idareda odmiany jabłek, która w tych warunkach rzeczywiście pięknie owocuje. W sadzie Przez kilka minut przedzieramy się wąskimi dróżkami wśród nabrzmiałych owocami drzewek. Dojeżdżamy wkrótce do działki, gdzie kilkuosobowa grupa ludzi zrywa jabłka. Praca idzie sprawnie i kosze błyskawicznie się zapełniają. W ustawionych na platformie skrzynkach rośnie góra jabłek. Po chwili podjeżdża ciągnik i taki mały wagonik z owocami znika w głębi sadu. Jego miejsce zastępuje inny. Teraz już domyślam się, dlaczego Przybytniak chciał przekonać się, jak radzić sobie będę w sadzie. Praca nie wymaga specjalnych umiejętności, ani uzdolnień. Wymaga natomiast

pewnych zdolności manualnych, cierpliwości i kondycji. Nie dałem jednak za wygraną i próbowałem w rekordowym tempie zebrać jabłka z jednego drzewka. Wcale nie osiągnąłem złego czasu, ale gdy pomyślałem, że będę tak musiał przez dziesięć godzin... Czy to warto..? Właściwie żaden z sadowników, gdy zaczynałem rozmowę o opłacalności produkcji jabłek, nie chciał jej kontynuować. Leszek Przybytniak również nie był skory do rozmowy na ten temat. - Gdy wszystko idzie dobrze - mówi - z sadownictwa można się wyżywić. Ale wystarczy przypomnieć sobie rok 2008, gdy pikietowaliśmy zakłady przetwórcze. Wtedy za 1 kg jabłek płacono 8 groszy, podczas gdy produkcja kosztowała ponad 30 groszy. Dzisiaj mamy nieco inny problem - w zastraszającym tempie drożeje energia. W wyprodukowaniu 1 kg jabłek koszt energii wynosi od 25 do 30 proc. Nie chciałbym, aby powtórzyła się sytuacja z Francji, gdzie mimo urodzaju, chłodnie stały puste, a sadownicy za wszelką cenę sprzedawali towar na pniu. Po prostu nie opłacało się, przy kosztach energii, przechowywać owoców. Musimy poważnie zastanowić nad pozyskiwaniem tzw. energii odtwarzalnej, a więc nad budową w gospodarstwach elektrowni wiatrowych, czy kolektorów słonecznych. Sądzę, że w najbliższych latach stanie się to koniecznością w naszych warunkach - zakończył Leszek Przybytniak.

Muzyka dawna WARKA W piątek, 5 października w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce odbył się koncert sopranistki Magdaleny Schabowskiej i akompaniującego jej na organach Patryka Lipy

Koncert odbył się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia. Publiczność mogła wysłuchać m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha (aria „Quia respexit” z „Magnificatu”), Felixa Mendelssohna-Bartholdy (aria „Jerusalem” z oratorium „Paulus”), Claudio Monteverdiego („Signor quel infelice” z IV aktu opery „L’Orfeo”), Jerzego Fryderyka Handela (aria Cleopatry z II aktu opery „Giulio Cesare”) czy Wolfganga Amadeusza Mozarta (aria Hrabiny z II aktu opery „Le nozze di Figaro”, aria Electry z II aktu opery „Idomeneo, Re di Creta” i aria Vitelli z I aktu opery „La Clemenza di Tito”).


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

LO im. Piotra Skargi weszło w drugie stulecie GRÓJEC Przeszukiwanie domowych archiwów trwało właściwie od kilku lat. Z czułością spoglądano na wyblakłe często świadectwa. - Ileż uroczych chwil spędzonych razem, ileż spontaniczności, ciekawych miejsc, ileż szczegółów utkwiło mi w pamięci…- wspominała jedna z sędziwych już pań, szepcząc do ucha innej szacownej damie podczas spotkania inaugurującego obchody 100-lecia Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Grójcu. - Działo się naprawdę wiele, oj wiele… - potakiwał starszy pan

Leszek Świder Uroczystości jubileuszowe, poprzedzone mszą św. w intencji społeczności szkolnej w kościele Miłosierdzia Bożego, odbyły się w gmachu szkoły przy ul, Poświętne 17. W Grójcu tradycją jest, że wielkie święta obchodzą właściwie wszyscy mieszkańcy - jeżeli nawet nie uczestnicząc bezpośrednio w uroczystościach, to stając się ich tłem. Tym razem przemarszowi ulicami Grójca uczniów grójeckiego liceum towarzyszyły tłumy mieszkańców. Wszędzie spotykali się z życzliwymi uśmiechami. Na dobrą sprawę, co czwarty grójczanin jest przecież absolwentem tej szkoły. I niezależnie od wyników, z sentymen-

tem wspomina szkolne lata... Pochód otwierała Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu. Za nią honorowe miejsce miał Poczet Sztandarowy Liceum i czterej dyrektorzy szkoły: Jan Makara, Andrzej Kowalski, Ryszard Pękacki, Zbigniew Krawczak. Dalej znajdowały się: poczty sztandarowe szkół, placówek oświatowych i instytucji z terenu powiatu grójeckiego, czyli cała brać uczniowska z wychowawcami oraz zaproszeni goście. Wyróżniona i obsypana medalami Przed szkołą wciągnięto flagę na maszt i uczestnicy uroczystości prze-

Krótka historia LO im. Piotra Skargi To jedna z najstarszych szkół w powiecie grójeckim i na Mazowszu. Przybliżony rok założenia - 1912. Obecny budynek został wybudowany przed wybuchem II wojny światowej. Po zakończeniu wojny cyklicznie rozbudowywany. W latach 60. dobudowano salę gimnastyczną i skrzydło od ulicy Poświętne z trzema salami i szatniami dla uczniów. Pod koniec lat 80. nad salą gimnastyczną nadbudowano aulę z łącznikiem, a obok szkoły wybudowano dla nauczycieli budynek mieszkalny. Przed dwoma laty powstał kompleks boisk. Szkoła dysponuje 17 salami lekcyjnymi, 5 małymi salkami na grupy językowe, pracownią chemiczną, biologiczną, geograficzną dwoma pracowniami informatycznymi, salą gimnastyczną. Uczniowie mają do dyspozycji aulę, klub uczniowski oraz stołówkę. Każdego dnia do dyspozycji uczniów jest biblioteka z czytelnią i szkolnym centrum multimedialnym. Kadra pedagogiczna liceum liczy 50 nauczycieli. Wszyscy mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Monografia jest, będzie historia W połowie sierpnia 2009 r. do jednej z grójeckich księgarni trafiła książka „W przeddzień 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu” pod redakcją prof. Szeląga. W 14 rozdziałach przedstawiona została historia szkoły, biografie 16 dyrektorów i 16 nauczycieli oraz lista 432 nauczycieli i wychowawców z informacją, czego uczyli i w jakich latach. Osobne rozdziały zajmują: rejestr 5807 absolwentów w układzie rocznym i alfabetycznym, zestawienie wychowawców klas w latach 1944 - 2008, 63 biografie naukowe wybitnych wychowanków i absolwentów. W zarysie monograficznym znajduje się też lista osiągnięć licealistów w olimpiadach przedmiotowych oraz wspomnienia o szkole 15 maturzystów. Osobne miejsce w publikacji zajmują wojenne losy wychowanków i absolwentów. Są także opisy dwóch powojennych zjazdów i kilkunastu spotkań koleżeńskich roczników i klas. Książkę kończy obraz szkoły w 2008 roku, wybór dokumentów, bibliografia materiałów do dziejów szkoły i honorowa lista darczyńców na rzecz wydania książki. Całość ilustrowana jest 160 fotografiami. Dodajmy, że Małgorzata Czacharowska (zastępca dyr. LO) i Zofia Ratyńska są w trakcie pisania historii szkoły.

szli na korytarz I piętra, gdzie dyrektor Jan Makara i fundator Antoni Stankiewicz odsłonili pamiątkową tablicę. Później odbyła się uroczysta akademia rocznicowa, podczas której szkoła wyróżniona została m.in. medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, który w imieniu marszałka województwa mazowieckiego przekazał radny województwa mazowieckiego – Leszek Przybytniak oraz medalem „Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego”, który wręczyli starosta grójecki Marian Górski w asyście wicestarosty Janusza Różyckiego i przewodniczącego rady powiatu Witolda Wójcika. Mazowiecki kurator oświaty Karol Semik odznaczył dyrektora LO Zbigniewa Krawczaka medalem KEN, przyznanym przez ministra edukacji narodowej – Krystynę Szumilas oraz wręczył nagrody kuratora Anecie Oszczak i Zbigniewowi Krawczakowi. Po tej oficjalnej części uroczystości jubileuszowych, odczyt wygłosił dr Remigiusz Matyjas. Jak zawsze opowiadający ze swadą, humorem, przytaczając zabawne anegdotki i ciekawostki, czasem z poważną nutą, odrobiną zadumy nad motywami kierującymi ludźmi w „tamtych czasach” - potrafił znakomicie przybliżyć zasłuchanej publiczności wiek ks. Piotra Skargi, ale przede wszystkim - bliższą siedzącym w sali historię szkoły. Było to uzasadnione, gdyż ten pierwszy dzień jubileuszu kończyła sztuka „Złote serca, złote usta” o czasach, w których żył Piotr Skarga, w wykonaniu uczniów szkoły, przygotowana przez Agatę Sobierajewską i Monikę Oziemską. Dawnych wspomnień czar Drugi dzień był przeznaczony na „sentymentalną podróż w czasy szkolne” - odbył się V Zjazd Absolwentów. Zdecydowało się powrócić, choć na chwilę, w szkolne mury poR

E

K

L

A

M

A

nad 400 dawnych uczniów. Niektórzy przyjechali z odległych zakątków świata. Jak mówili - nie mogli sobie odmówić tej przyjemności. Możliwość spotkania się ze swoimi nauczycielami, koleżankami i kolegami ze szkolnych lat sprawiała, że wszystkie przeciwności były do pokonania. Zasiadali w „swoich” ławkach wzruszeni, by choć na chwilę wrócić pamięcią do tamtych szalonych, pięknych lat. Były więc chwile radości i łezka w oku, niejedno serce mocniej zabiło na widok szkolnej miłości. Na koniec był czas wspomnień przy wspólnym stole, przygotowanym przez uczniów LO i ich rodziców. Wcześniej absolwenci mieli okazję podziwiać swych młodszych kolegów (aktualnych uczniów) w programie artystycznym. Wystąpił szkolny chór, uczniowie ze szkolnego koła teatralnego zaprezentowali „Skrzypka na dachu”. Później absolwenci mogli podziwiać m.in. Orkiestrę „Moderato” z Warki, Pawła „Bibę” Binkiewicza, Grupę „Gama”, Scholę z Jasieńca i zespół grający muzykę z „ich lat”, czyli Średnią 55. Pamięć o Tych, których nie ma Trzeciego, ostatniego dnia uroczystości odbyła się koncelebrowana przez księży - absolwentów msza św. w intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników i wychowanków, po czym delegacje uczniów i nauczycieli przeszły na miejscowe cmentarze, by złożyć kwiaty, zapalić znicze i w chwili zadumy powspominać tych wszystkich, którzy odeszli już na zawsze.

Nie zabrakło nikogo Patronat Honorowy nad uroczystościami jubileuszowymi objęli: marszałek województwa mazowieckiego - Adam Struzik, wojewoda mazowiecki – Jacek Kozłowski, mazowiecki kurator oświaty – Karol Semik, starosta grójecki – Marian Górski, burmistrz gminy i miasta Grójec – Jacek Stolarski. W uroczystości udział wzięli: wicemarszałek Senatu – Stanisław Karczewski, posłowie na Sejm RP – Mirosław Maliszewski i Marek Suski, mazowiecki kurator oświaty – Karol Semik, dyrektor delegatury MKO w Radomiu – Dorota Sokołowska, przedstawiciele marszałka województwa mazowieckiego i wojewody mazowieckiego, władze samorządowe: starosta grójecki Marian Górski, wicestarosta Janusz Różycki, przewodniczący rady powiatu Witold Wójcik, burmistrz gminy i miasta Grójec Jacek Stolarski, zastępcy burmistrza Janusz Gaweł i Tadeusz Krzyżanowski, przewodniczący rady miejskiej Adam Siennicki, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych, instytucji i organizacji z terenu powiatu grójeckiego, przedstawiciele służb mundurowych, byli i emerytowani nauczyciele liceum, sponsorzy, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci, rodzice i przedstawiciele społeczności uczniowskiej. Wśród gości byli także państwo Anna i Piotr Morawscy, potomkowie księcia Zdzisława Lubomirskiego, inicjatora założenia Szkoły.


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 38 (457)/2012 DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail:k.paradowska@kurierpoludniowy.pl

Poszukuję pracy biurowej: wykształcenie wyższe, obsługa urządzeń biurowych, dokładna, odpowiedzialna, pakiet Office. Ursynów, Tel. 692 823 921

Zatrudnimy pracowników fizycznych, Warszawa , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie, 22 468 81 08 , 889 618 040 , pn-pt: 09:00-16:00

Poszukuję pracy w sklepie: odzież, obuwie, kosmetyki. Ursynów, Tel. 692 823 921 Odpowiedzialna, cierpliwa, zaopiekuje się osobą starszą, chorą lub dzieckiem, tel. 604 202 290

Zatrudnimy dystrybutorów książek Warszawa . Praca w terenie , bez doświadczenia , CODZIENNE WYPŁATY , darmowe zakwaterowanie , 22 468 81 08 , 608 811 044 , pn-pt: 09:00-16:00

Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, tel. 880 870 633

STOLARZA Z DOŚWIADCZENIEM TEL. 503 606 578

Samodzielna/Główna Księgowa poprowadzi spółkę. Tel. 534 034 862

Emeryt, dyspozycyjny,samochód, tel. 22 711 11 52

Gazeta Kurier Południowy zatrudni osoby do rozdawania gazet, praca 1 raz w tygodniu w piątki na terenie Pruszkowa i Piaseczna, tel. 22 756 79 39

Niania - opiekunka. Dzieci lub osoby starsze. Referencje, dyspozycyjność, 8 zł/h, tel. 697 916 736

W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013

Konserwator z doświadczeniem, złota rączka – przedszkole, szkoła i inne, prawo jazdy kat. B,C,E , tel. 602 670 836

Niepalącą do sprzedaży rajstop i bielizny w Piasecznie, tel. 664 721 999 Zatrudnię kierowcę C+E w Tarczynie, transport międzynarodowy, weekendy wolne, tel. 501 19 66 83 Ogrodnika do bardzo dużego ogrodu w Łosiu, tel. 601 257 500 Sprzedawczyni do pracy w delikatesach w Zalesiu Dolnym, tel. 601 257 500 lub 22 737 35 83 Pielęgniarkę, dyspozycyjną, może być emerytowana, Dom Opieki w Konstancinie, tel. 516 126 025 Ekspedientkę do sklepu spożywczego w Konstancinie, tel. 501 333 956 Kosmetyczkę, manikiurzystkę, Konstancin, tel. 501 333 956 Fryzjerka damsko – męska z doświadczeniem, zapewniona stała pensja, Konstancin, tel. 507 436 748 Przyjmę Pana do ochrony na terenie Piaseczna i Konstancina, tel. 22 736 16 61 Firma Dawidczyk zatrudni stolarzy meblowych, Kolonia Mrokowska, tel. 501 86 86 57 Kucharzom, kelnerom, pokojówkom, tel. 609 80 20 33 Przyjmę do pracy ślusarza - spawacza Łazy k. Magdalenki, tel. 608 58 58 57 Panią do sprzątania samochodów ciężarowych, Łazy k. Magdalenki, tel. 608 58 58 57 FIRMA ZATRUDNI DYPLOMOWANEGO PROTETYKA SŁUCHU ORAZ HANDLOWCA. WARUNKI UMOWY DO UZGODNIENIA. CV ORAZ LIST MOTYWACYJNY PROSZĘ KIEROWAĆ NA e-mail: praca@forte.biz.pl, tel. 604 211 915 Zatrudnię mechanika samochodowego, zaopatrzeniowca – doświadczenie, wiek pow. 30 lat., tel. 501 22 95 73 Asystentce stomatologicznej, Piaseczno, pół etatu, tel. 601 320 751 Do pralni w Konstancinie na cały i pół etatu, tel. 605 332 585 Uczennicę do zakładu fryzjerskiego, tel. 22 757 29 03 Elektryka tel. 664 656 931 Blacharza, dekarza samodzielnego, tel. 502 473 605 Ekspedientkę do sklepu samoobsługowego w Ustanowie, tel. 602 119 041 Ogrody, Podkowa Leśna, tel. 696 039 978 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu z bielizną w Piasecznie, tel. 501 107 362 Prace pomocnicze w drukarni, tel. 22 750 22 45 Do prac biurowych - mail: biuro2@atsreklama.pl Firma Transportowo- Spedycyjna zatrudni kierowców samochodów ciężarowych – TIRY. Atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. (48) 663 22 29, 0 501 207 252 Zatrudnię energiczną osobę do kawiarni na stanowisk kelner/ barman, mile widziane doświadczenie , Piaseczno tel. 503 13 05 05 Firma handlowa Dagr-Bis zatrudni magazyniera/kierowcę z Piaseczna do 25 lat. Tel. 22 756 77 08. Od poniedziałku do piątku po godzinie 8.00 Domowe obiady, Panią smacznie gotującą, Mokotów, tel. 602 594 852 Zatrudnię gipsiarza-malarza z doświadczeniem tel. 691 675 387 Aktualnie firma spożywcza zatrudni do magazynu. Dawidy k. Raszyna, tel. 22 720 57 42 wew. 125 Ekspedientkę do sklepu spożywczego, Warszawa – Powsin, tel. 889 648 388, 22 648 11 49

Sprzątanie, tel. 519 684 241

Dom 160 m kw. pow. użytkowej + 120 m kw (piwnica, garaż) z działką 1735 m kw., w Zalesiu Górnym, 800 tys zł tel. 784 943 137 Działki nad jeziorami, 150 km od Warszawy, linia brzegowa, prawo zabudowy, media, od 1 000 m kw., tel. 605 099 422 SPRZEDAM DZIAŁKĘ 1550 M KW., 39 X 39 M BUDOWLANA W CENTRUM PODKOWY LEŚNEJ, TEL. 698 659 273 Działkę budowlaną z domkiem letniskowym, ogrodzoną, w Ustanowie, 1150 m kw. - bezpośrednio, tanio, tel. 502 603 021 Bezpośrednio, okazja, apartament 163 m kw., dwupoziomowy, I p, budynek czterolokalowy z garażem i piwnicą – do zamieszkania, Piaseczno, ul. A.Mickiewicza, tel. 603 85 67 51, krzysiekwaszczyniuk@gmail.com Bezpośrednio, okazja, dom 220/500 m kw., Piaseczno, ul. Orzeszkowej, tel. 603 85 67 51, krzysiekwaszczyniuk@gmail.com Pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną 1300 m kw., media, uzbrojona, Józefosław, tel. 600 464 926, 606 409 054

Piętro jednorodzinnego domu 75 m kw., umeblowane, tel. 660 316 730, 505 040 137

Tani transport 1,5T tel. 516 856 115

Domek (kuchnia, salon, łazienka) +parking ok. Piaseczna, tel. 505 040 137 Lokal usługowy 19 m kw., bazarek, Piaseczno, tel. 606 391 592 Wynajmę samodzielny domek, pokój z kuchnią, łazienka. Szczaki, Mrokowska 1a, 800zł tel. 506 33 76 85 Pokój dla kulturalnego Pana, tel. 691 401 730 Lokal użytkowy 125m kw, Przy ul. Źródlanej, okolica Zalesia Górnego tel. 694 61 62 10

Usługi remontowo-wykończeniowe, płytki, malowanie, elektryka, hydraulika, ocieplenia, poddasza, tel. 601 304 250 Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Naprawa , krycie dachów, tel. 511 928 895

ZAKŁADANIE OGRODÓW, BRUKARSTWO - profesjonalnie i kompleksowo, www.ogrodybrukarstwo.pl, tel. 698 698 839 Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588

Wykończenia, malowanie, gładź, sufity podwieszane, płytki, adaptacja poddaszy, udostępniamy zdjęcia, tel. 693 138 503

Pomocnik mechanika, tel. 787 394 115 Dyspozycyjna opiekunka tel. 502 046 117 Samodzielny mechanik samochodowy podejmie pracę. Tel 791 27 57 33

Spółdzielnia sprzedaje działki budowlane i rolne w okolicy Piaseczna tel. 665 353 100 Segment środkowy, 163/350 m kw., Nowa Iwiczna, tel. 609 373 455 Działka zabudowana 3460 m kw., Stara Iwiczna, tel. 609 373 455

Pokój z kuchnią dla uczciwej osoby, Piaseczno, tel. 607 988 337 Lokal pod gabinet kosmetyczny, atrakcyjna lokalizacja, tel. 602 864 348

Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95

Wynajmę/sprzedam mieszkanie 57 m kw., Drwalew, tel. 604 127 112

Sprzedam lub wynajmę segment w Piasecznie, tel. 880 211 886

2 pokoje + aneks kuchenny, umeblowane, Piaseczno, tel. 514 037 006

Nowy dom w Piskórce 160/1100 m kw., tel. 600 546 397

2-pokojowe z kuchnią, łazienką w Zalesiu Dolnym, tel. 505 111 381

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86

Mieszkanie 32 m kw., pokój, kuchnia, łazienka, 195 tys. zł, Piaseczno, tel. 608 113 292

Mieszkanie 74 m kw., ogródek, garaż,Góra Kalwaria, Wyszyńskiego, tel. 605 338 550

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Dom 120/713 m kw., Czachówek, tel.692 156 629

Wynajmę dom w Złotokłosie, tanio tel. 500 207 813

SPRZEDAM Siatka ocynkowana tel. 22 727 55 75 EKO-GROSZEK PRODUCENT ORAZ WĘGIEL, MIAŁ, KOKS,TEL. (22) 727 07 00, www.gawegpol.pl

Bloczki, pustaki. Producent. Tanio. Tel. 501 757 450 Tuje duże tel. 880 479 679 Słupki ogrodzeniowe, tel. 601 752 077 Świerk srebrny, zielony – doniczka, wys. 1-2 m, tel. 500 283 223 Buty dziecięce tel. 600 499 826 Wózek dziecięcy – gondola + spacerówka, tel. 696 012 097 Betoniarkę 250 l. - siłowa, tel. 601 62 33 32 Drewno kominkowe, tel. 608 230 959 Materiały budowlane, stropy teriwa, nadproża, drewno opałowe tel. 22 757 49 31 Drzewo kominkowe tel. 602 77 03 61 Sosna opałowa tel. 602 77 03 61 Drewno kominkowe, tel. 603 308 170 Drewno kominkowe, sezonowane, tel. 607 133 222 Sprzedaż drewna opałowego, tel. 605 094 400 Tanio sprzedam ogrodzenie metalowe z rozbieranego parkingu na Ursynowie, tel. 605 077 537

KUPIĘ Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 601 336 063, 504 017 418 Kuchnię gazową w dobrym stanie – niedrogo, tel. 504 509 539 Skupujemy opony używane w dobrym stanie, tel. 505 040 047

AUTO-MOTO KUPIĘ KAŻDE AUTO, STAN , MARKA, WIEK NIEISTOTNY, TEL. 728 207 800 Skup aut od 1996, uczciwie gotówka, tel. 608 174 892 Skup aut – wszystkie marki, tel. 512 391 270 Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874 Każde, uszkodzone, całe, tel 798 38 22 31 Kupię Mondeo od pierwszego właściciela 2003-2007, tel. 668 172 777 Kupię Toyote Corolle, tel. 666 274 444 Skup aut gotówka!!! Tel. 666 274 444

Luksusowe dwupokojowe + garaż, Piaseczno, tel. 510 162 025 Działki rolne w Cieciszewie k/Konstancina, tel. 603 838 885, 22 754 45 18 Działka budowlana 1600 m kw. W Tomicach tel. 511 398 617 Gmina Tarczyn, 32 000 m kw. tel. 692 339 521 Atrakcyjne działki budowlane, Henryków Urocze tel. 504 258 037 Mieszkanie 2 – pokojowe w Mysiadle, tel. 887 758 812

Kupię auta. Gotówka. Tel. 508 392 154

Niemiecki, Seata, Skodę. Tel. 502 968 566 Każdy 1998/2006. Tel. 604 157 703 Skup aut po 98 r. Najwyższe ceny, płatność od ręki, profesjonalna obsługa, tel. 500 540 100 Kupię każde auto z lat 1998 - 2012, najwięcej zapłacę, szybki dojazd, gotówka, tel. 500 666 553

AUTO-MOTO SPRZEDAM Opel Meriva, 1.3, diesel, 2006, tel. 693 393 890 Honda CR-V, 2.0 benzyna, rok produkcji 2003, pierwszy właściciel, tel. 22 756 76 66 Opel Astra Classic I, 99r, 158 tys. przebieg, 1.6 benzyna, tel. 668 172 777 Jelcz wywrotka. Tel. 501 757 450

Lokal na salon fryzjerski o pow. 37 m. kw. Tel 501 086 828 Hala magazynowa/ warsztat samochodowy 540 m kw., + 1200 m kw., utwardzonego terenu, atrakcyjna cena, Piaseczno, tel. 601 34 04 33 Magazyny 50 m kw. Piaseczno, tel. 501 064 050 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234 2-pokojowe, 47 mkw., w pełni wyposażone, z miejscem parkingowym, Pruszków, tel. 664 053 405

Budowlano-rolna, 3ha, Jeżewice tel. 501 064 050 Grunt rolny, Prażmów tel. 602 77 03 61 Prace Duże 80zł/m kw., budowlana w działce woda, prąd, tel. 504 372 384 Atrakcyjną działkę budowlaną w m. Łoś, pow. Piaseczno - sprzedam. Media: woda, prąd. Tel. 691 120 733 Atrakcyjny dom sprzedam w m. Łoś, powiat Piaseczno - stan surowy otwarty. Media: woda, prąd. Tel. 691 120 733, www.dzialki-los.pl

Mieszkanie pracownicze, 70 m. kw. Tanio. Tel. 609 218 062 Mieszkanie w bardzo dobrym punkcie komunikacyjnym niedaleko przystanek autobusowy (1 min) market Auchan dostępne od zaraz. Cena 1500 zł + opłaty licznikowe (meble,pralka,lodówka), tel. 504 639 897 Budynek magazynowo-biurowy w Nadarzynie przy trasie katowickiej. Parter 234 i 453 m kw., piętro 246 i 310 m kw., lub w całości. Tel. 608 205 113 Parterowy budynek mieszkalny w Nadarzynie przy trasie katowickiej, pow. 63 m kw. + garaż 20 m kw., tel.608 205 113

Działka bud,media, 4200 m,20zł/m, tel. 608 486 889 60 m kw. w Piasecznie, c. 279 tys. PILNIE, tel. 501 792 737 Działka budowlana 1360 m kw. media, Dobiesz k. Piaseczna, tel. 661 885 525 Atrakcyjna działka 700 m2 kw. w ścisłym centrum Grójca, tel. 605 25 11 37 2-pokojowe, Piaseczno, 185 tys. zł., tel. 603 932 284 Działka budowlana, Barcice, 45 tys zł., tel. 502 308 688

Wynajem miejsc paletowych wraz z obsługą logistyczną w Piasecznie, ul. Raszyńska 13. Bardzo atrakcyjna cena. Tel. 608 205 113 Biura w Piasecznie, ul. Raszyńska 13, pow. 148 m kw. Tel. 608 205 113

Dwupokojowe, Konstancin, tel. 502 308 688 Lesznowola, działka 1200 m kw, 2400 m kw., tel. 601 752 077 Ludwików 1000 i 1500 m kw., 13 km do Piaseczna, media, tel. 728 478 485 Lisówek 1030 m kw., budowlana, media 45000 zł, tel. 728 478 485 Ustanów, działka budowlana, 1926 m kw., uzbrojona, c. 175 zł/m kw., Tel. 514 004 444

Restaurację w Magdalence wynajmę, tel. 501 719 657, 508 092 657

Poszukuję lokalu handlowego do wynajęcia w ścisłym centrum Pruszkowa, Grójca i Grodziska Mazowieckiego, tel. 792 248 219

TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182 BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA BUDYNKÓW, ELEWACJE Z MATERIAŁEM, CENY PRODUCENTA, TEL. 792 456 182

Piaseczno, 240 zł/m-c, tel. 502 222 555

WYWIOZĘ NIEODPŁATNIE ZŁOM, stare pralki, komputery, telewizory, kuchnie, piece, kaloryfery, itp., Piaseczno, Konstancin Jeziorna i okolice, tel. 698 698 839

Masz Dług? Pomożemy ci, Pożyczki Pozabankowe Zadzwoń 728 414 177 Toczenie, tel. 510 35 28 16 Brukarstwo, tel. 501 683 631 Architekt, tel. 603 862 559 Projekty, rozbudowy, adaptacje, kierownictwo budowy Wróżka, tel. 693 76 52 83 Brukarstwo, tel. 696 437 501 Brukarstwo, glazura, hydraulika. Tel 660 336 695 Jesienna aeracja trawników, tel. 698 698 839 Styropian-Tanio! Docieplenia tel. 604 938 861 Sprzątanie, tel. 511 374 044 Remonty, tel. 505 520 778 Rynny, tel. 798 836 860 Układanie glazury, terakoty, gresu, tel. 601 722 578 Koparka Volvo, roboty ziemne, rozbiórki, tel. 603 932 235 Malowanie drzwi i inne tel. 513 986 439 Glazurnicze, tel. 515 85 11 39 Remonty, od A do Z, tel. 882 579 808 Grabienie liści, tel. 513 510 606 Malowanie, remonty, tel. 532 805 641

Cyklinowanie, układanie, schody. Sprzęt zachodni. Parkiet, deski w cenie producenta, tel. 506 488 404, 22 724 91 28 Wycinka drzew, alpinistycznie, tel. 518 452 245

Pranie: dywanów, obić mebli, tapicerek samochodowych. Mycie elewacji, tel. 506 449 992

ZDROWIE I URODA Dromader – Prywatny Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień w Piasecznie, tel. (22) 497 93 90, 608 168 510. Możliwa bezpłatna terapia pod NFZ. Masaż leczniczy, tel. 788 242 595 Multispecjalistyczny Zespół Psychologów, Terapeutów i Pedagogów Kliwia www.kliwia.org 22 392 07 88 Rehabilitacja specjalistyczna - rwa kulszowa, tel. 501 278 548 Odchudzanie, tel. 602 690 229 Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51

NAUKA Profesjonalna nauka języka francuskiego, Piaseczno, tel. 501 727 157, 22 757 76 67 Przedszkole Złota Rybka, zapisy-czesne tylko 560zł tel. 505 335 620 Gitara klasyczna – nauka. Tel. 519 162 525 Angielski indywidualnie,od 35 zł/godz., Piaseczo i okolice, tel. 784 943 137 Angielski, tel. 503 163 083 Niemiecki, nauczycielka, tel. 794 388 720

Matematyka, tel. 667 415 381 Angielski, dojazd, tel. 798 48 47 11

Złota rączka, tel. 692 339 521

Matematyka, egzaminator maturalny tel. 602 690 229

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

Angielski, chemia, dojeżdżam, tel. 698 189 998

Kancelaria Prawna T.Wróblewski - postępowania sądowe, windykacje, tel. 603 112 161

Nauka angielskiego poprzez zabawę- dzieci w wieku przedszkolnym, Piaseczno i okolice tel. 508 837 555

Krycie dachów, montaż podbitki, ocieplenia poddaszy, szybko, tanio i solidnie tel. 518 334 356 Glazura, remonty, ocieplenia, tel. 503 004 639

Matematyka, doktor, każdy zakres tel. 22 757 68 40, 604 238 705 Fizyka, tel. 604 45 87 87 Matematyka , tel. (22) 415 35 14 Chemia, fizyka, tel. 609 560 736

Tynki, tel. 510 907 698

Matematyka tel. 507 270 759

Krycie dachów z materiałem, tel. 518 313 627

Angielski dla dzieci i młodzieży, grupy 4-osobowe, 20 zł/godz. zegarową, tel. 517 973 826

Cyklinowanie bezpyłowe tel. 501 125 307 Ocieplenia, elewacje - pokrycia dachowe tel. 507 834 857

Wylewki agregatem, tel. 509 685 125

Zamów ogłoszenie drobne

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

Ogrody, zagospodarowanie terenu, drewno kominkowe, tel. 501 70 13 70

Docieplanie budynków, inne budowlane, tel. 795 96 96 96

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Yorki, tel. 604 09 04 27

Matematyka, tel. 785 493 923

Tynki maszynowo, tel. 503 098 766

Anteny TV/SAT, TV cyfrowa naziemna i SAT, montaż, serwis, tel. 508 329 491

ZWIERZĘTA Kocięta perskie z rodowodem, tel. 506 958 514

Domofony, tel. 603 375 875

Malowanie, tel.723 06 82 81

Wszystkie sprawy prawne, tel. 605 54 00 22

Uwędzę ryby na indywidualne zamówienie, tel. 691 737 522

Angielski, Urynów, Głosków, tel. 694 449 866

Naprawa , krycie dachów, tel. 511 928 895

Mieszkanie 2 – pokojowe 60 m kw., Zalesie Dolne, tel. 601 304 250

Posiłki regeneracyjne dla firm, z dowozem tel. 510-286-240, 502-213-491

Gładź i malowanie, tel. 660 285 409

Lokal na imprezy okolicznościowe, Piaseczno tel. 607 36 37 08, ww.harddogcafe.pl

1-pokojowe, Piaseczno, 1100 zł, tel. 603 932 284

www.pispiaseczno.pl

Remonty, tel. 667 356 939

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

Prażmów 1000 m kw., budowlana 2013, media, asfalt, tel. 728 478 485

RÓŻNE

Budowy domów tel. 798 836 860

Świadectwa energetyczne, szybko solidnie tanio, tel. 501 120 289

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, wylewki samopoziomujące, tel. 601 091 977

Hydrauliczne, tanio i solidnie tel. 606 13 00 18

Odrębny magazyn o powierzchni 48 m kw. Z placem, na zamkniętym terenie przemysłowym,Piaseczno, tel. 601 09 80 64

HALA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ, RAZEM 1200 M KW., WILCZA GÓRA, TEL. 607 460 760

Hydraulika domy jednorodzinne, tel. 505 762 018

Dachy papą, tel. 605 606 914

Projektowanie wnętrz, www.form.com.pl, tel. 600 710 980

Prace porządkowe usługi ogrodnicze, tel. 501 634 158

Komputerowa pomoc, również u klienta, przy zdjęciach, internecie, naprawie i modernizacji sprzętu, tel. 535 80 88 85 www.pcpomoc.waw.pl

Instalatorstwo,modernizacja kotłowni, autoryzacja Vaillant, Saunier Duval, Junkers tel. 603 132 454

Naprawa i regulacja okien, wymiana szyb, tel. 697 051 266

Pawilon 30 m kw., Piaseczno – bazarek, tel. 665 425 894

Cyklinowanie, tel. 663 163 070

Prace wykończeniowe, elewacje, remonty, tynki gipsowe z agregatu. Solidnie. tel. 602 23 86 20

Lokal 110 m kw., I p. Piaseczno, tel. 22 750 19 20

Lokal w centrum Tarczyna 50 m kw., tel. 694 479 353

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407

Dachy, pokrycia - naprawy, tel. 502 473 605

GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, tel. 600 604 547

Montaż okien, drzwi, parapetów, rolet, moskitiery, tel. 697 051 266

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW, TEL. 501 231 791

Anteny - TV - Sat ( A - Z) specjalista - ekspresowo, tel. 513 968 325

Transport, przeprowadzki, tel. 664 417 724

WIĘŹBY DACHOWE, TEL. 792 456 182

DEKARSKO-BLACHARSKIE, tel. 507 595 394

Docieplanie budynków z gwarancją, tanio, szybko, profesjonalnie, tel. 507 768 230

Remonty, www.martbud.biz, tel. 535 372 608

Porządkowanie terenu tel. 518 452 245

NIERUCHOMOŚCI WYNAJMĘ

Remonty łazienek i mieszkań, tel. 501 513 740

Glazura, malowanie, wykończenia, www.remdom.com.pl, tel. 798 828 783

Układanie kostki brukowej, tel. 509 069 235

Okazja! Atrakcyjne mieszkanie 54 m kw. Piaseczno centrum, duży balkon, winda, garaż, tel. 600 883 358

NIERUCHOMOŚCI DO WYNAJĘCIA

Remonty, wykończenia, pełny zakres, gwarancja – Piaseczno, tel. 601 304 250

3 pokoje z kuchnią o pow. 130 m kw. w domu jednorodzinnym w Górze Kalwarii, cena 1300 zł + media, tel. 503 320 659

USŁUGI

Działkę teren w okolicy Chojnowa/Sierzchowa i Prażmowa ok 20 zł/m kw., tel. 728 478 485

Elewacje, dachy, tel. 798 836 860

Dachy – rozbudowy, tel. 798 836 860

Lokal użytkowy 75 m kw., 3 pomieszczenia, na biuro, gabinet, Piaseczno, tel. 507 788 809

NIERUCHOMOŚCI KUPIĘ

Dachy-kominy, tel. 798 836 860

Pawilon 24 m kw. Piaseczno, tel. 501 277 407

Dwie hale w Solcu po 90 m kw., tel. 500 279 508

NIERUCHOMOŚCI SPRZEDAM

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Lokal 37 m kw., na działalność usługową, tel. 501 086 828

Budowa domów. Usługi budowlane, tel. 694 401 711

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODY-PODLOGI.NGB.PL, TEL. 502 514 388

Pawilon 20m kw, Piaseczno ul. Fabryczna 31 tel. 666 094 392 Lokal 22m kw, Józefosław, ul. Wilanowska tel. 691 977 724, 505 329 562

Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 624 562

Atrakcyjna działka na Mazurach, tel. 515 108 431 60 m kw., Piaseczno, 279 tys. tel.501 792 737

Cyklinowanie, tel. 604 651 722

BRUKARSTWO, www.dobrybrukarz.pl, tel. 698 698 839

Sprzątanie, prasowanie, poniedziałki – Piaseczno, tel. 698 174 449

1-2 pokojowe, kupię, Piaseczno i ok. Tel. 502 308 688

Ekspedientke do sklepu spożywczego w Mrokowie z doświadczeniem.507-182-926lub CV delikatesymrokowskie@gmail.com

Wykończenia kompleksowo, docieplenia, elewacje, tanio, tel. 791 987 915

Nadzór i obsługa Bhp i Ppoż – szkolenia, tel. 795 511 944

Toyoty tel. 668 171 639

Szukam niani do dziecka 11 mies.- 8-9h dziennie Piaseczno,Al.Kalin, tel. 509 238 583

Manicure i pedicure hybrydowy 50/60 zł, japoński 30zł, przedłużanie paznokci żelem 100zł, dojazd gratis, tel. 507 249 417

Podnajmę część lokalu na działalność 300 zł tel. 504 250 151

Samodzielny domek w Otwocku. Pilnie, tel. 600 238 153

Osobę energiczną do dowozu i pomocy w kebabie w Piasecznie, tel. 696 713 207

Punkt przedszkolny Niezapominajka w Piasecznie, poszukuje nauczyciela muzyki i rytmiki, tel. 793 58 50 23

Hydraulik tanio, tel. 505 700 880

Gipsy,malowanie, tel. 781 694 389

Atrakcyjne działki na Mazurach nad Jeziorem Śniardwy koło Pisza, tel. 698 249 198

3-pokojowe, Piaseczno, tel. 603 932 284

Restauracja w Konstancinie-Jeziornie szuka osób na stanowisko Kelnera. Wymagamy doświadczenia,chęci do pracy, dyspozycyjnosci. CV prosimy przesyłać na adres:alicja@oit.pl

Ogród, tel. 781 694 389

Mieszkanie 70 lub 47 i 40 m kw., Tarczyn, tel. 503 109 648

Sprzątanie – profesjonalnie i niedrogo, tel. 502 213 486

Całe, uszkodzone, skorodowane, z oświadczeniem do wyrejestrowania, do 1000zł tel. 601 270 078

Restauracja SUSHI w Piasecznie zatrudni Kelnerkę/ Kelnera. Praca w weekend. Mile widziani studenci studiujący dziennie. Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV na adres: restauracja@czasnasushi.eu

Tynki cementowo-wapienne agregatem. Tel. 880 670 400

Mieszkanie, ok 30 m kw., Głosków, oddzielne wejście, tel. 602 317 889

Zatrudnię panów do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71

Restauracja SUSHI w Piasecznie zatrudni Przedstawiciela Handlowego. Zainteresowane osoby są proszone o przesłanie CV na adres: restauracja@czasnasushi.eu

Ogrody, tel. 697 087 572

Działkę budowlaną Koryta/Prażmów, 15km od Piaseczna,66 tys zł tel. 600 662 650

Skup aut. Gotówka. Tel. 504 068 745

Mobilnych doradców klienta tel. 697 477 233

Pokoje, Janki 12 m kw.- 300zł, 20 m kw. - 500 zł + media, tel. 501 22 95 73

Tani szybki serwis Citroen, Peugeot Renault, osobowe, dostawcze, Kawęczyn 4, www.chendosko.pl, tel. 698 684 611

Do nowo otwartej włoskiej restauracji w Józefosławiu zatrudnię kucharzy, pizzerów, kelnerów, tel. 503 505 037

Podnajmę część fryzjerską w dobrze prosperującym salonie kosmetycznym dobremu fachowcowi z minimum 4. letnim stażem fryzjerskim. Tel 691 964 620

Wykończenia, gładź szpachlowa, malowanie, solidnie, glazura terakota , tel. 606 141 944

Dom 150 m kw., okolice Piaseczna, tel. 509 413 828

Sprzątanie, tel. 788 341 587

Elektryk, tel. 692 434 893

Dwupokojowe, Piaseczno, 1200 zł., tel. 502 308 688

Działki budowlano- rekreacyjne nad jeziorami blisko Warszawy, tel. 503 833 426

Młody, kat.B i C, podejmie pracę jako kierowca, dobra znajomość topografii Warszawy i okolic tel. 507 047 623

3

Budowa domów – rozbudowy tel. 507 834 857 Remonty łazienek i mieszkań, tel. 501 513 740

Hydraulik 24h, tel. 535 872 455 0000 Tani Serwis Komputerowy 18 zł/h 24 H Dojazd 0 zł 503-432-422 Instalacje elektryczne – montaż, naprawa, konserwacja. Solidnie, szybko i tanio. Tel. 604 191 773 Hydraulika, elektryka, zienka, tel. 510 610 743

remonty-glazura-ła-

Język polski, szkoła podstawowa, gimnazjum, nauczyciel, tel. 722 07 17 82 Chemia, tel. 504 270 495 Angielski, dojeżdżam, tel. 607 596 383 Chemia, tel. 509 694 657 Komputer Indywidualnie, tel. 692 872 151 Chemia, tel. 791482233 Rosyjski Góra Kalwaria, centrum, tel. 663 167 242

MATRYMONIALNE Poznam Panią (55 – 65 l.,165 – 172 cm) zainteresowaną kursami umożliwiającymi udział w turniejach tanecznych. Tel. 603 112 161

www.kurierpoludniowy.pl

Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


4

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 38 (457)/2012

Tataspartakiada Granatem w wójta z góralską muzyką

NADARZYN W nocy z poniedziałku na wtorek, około godz. 1.30, na posesji w Młochowie, należącej do wójta Janusza Grzyba eksplodował granat ręczny. Nikomu z domowników nic się nie stało. Wybuch zniszczył elewację, uszkodził szyby, kostkę brukową i bramę

dokończenie ze str. 2 Konkurencje dziecięce od czasu do czasu przeplatane były zabawami dla ojców. Każda z kilkunastu konkurencji (nam najbardziej podobał się rzut beretem babci) była punktowana. Na tej podstawie, po zsumowaniu punktów wybierana była najlepsza drużyna oraz Supertata. Szampańska zabawa Hasłem przewodnim każdej Tataspartakiady jest dobra zabawa, połączona z integracją różnych środowisk. Idee te realizowane są poprzez rywalizację sportową, podczas której niepełnosprawni pokonują własne słabości, walcząc o zwycięstwo. Przez cały czas na terenie ZS działała stołówka, w której można było zjeść pyszny obiad. W menu, standardowo już, królowała sezonowa zupa z dyni. Na wysokości zadania stanęli strażacy, którzy zajmowali się niepełnosprawnymi, pokazywali im swoje wyposażenie

i samochody. Na placu przed szkołą rozstawili także namioty, które służyły niektórym za szatnie. Około godziny 15 odbyło się uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów. Dzięki ludziom wielkiego serca... To, że impreza kolejny raz zakończyła się wielkim sukcesem, jest zasługą wielu osób zaangażowanych w jej organizację oraz przebieg. Ludzi wielkiego serca było tylu, że wymienienie wszystkich zajęłoby kilkanaście minut i Jacek Zalewski, w obawie, aby o kimś nie zapomnieć, podziękował wszystkim razem. - Byliście naprawdę wspaniali – mówi, nie kryjąc swego wzruszenia. - To dzięki wam uczestnicy Tataspartakiady mogli dostać ogromną porcję radości. Następny,ósmy piknik sportoworekreacyjny już za rok.

Tomasz Wojciuk

W nocy z poniedziałku na wtorek na posesję wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba nieznany jak dotąd sprawca wrzucił granat ręczny. Rodzina włodarza była przekonana, że to petarda. Rano okazało się jednak, że eksplozja była wystarczająco silna, by zniszczyć nie tylko kostkę w miejscu, gdzie spadł ładunek, ale również uszkodzić elewację budynku, szyby i bramę wjazdową. Sprawą zajęła się policja. - Dopiero dzisiaj zostało wszczęte śledztwo – powiedział w środę, 10 października, zastępca prokuratora rejonowego w Pruszkowie Andrzej Zwoliński. - Na razie nie wiemy jeszcze kto i dlaczego mógł wrzucić granat na posesję wójta. Nie wiemy też, czy wójt otrzymywał jakieś pogróżki. Według prokuratury jest to pierwsze tego typu zdarzenie, do jakiego doszło na terenie należącym do Janusza Grzyba. Jednak zaledwie przed dwoma miesiącami, w nocy z 12 na 13 sierpnia, tuż obok R

E

K

L

A

M

A

Wójt Nadarzyna Janusz Grzyb pod ostrzałem – w nocy z poniedziałku na wtorek na jego posesji eksplodował granat tej samej posesji doszczętnie spłonęły dwa auta. Czy był to przypadek i czy oba te zdarzenia mają ze sobą coś wspólnego, czy też nie – na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć prokurator.

Sam wójt nie odbierał telefonu komórkowego, natomiast w urzędzie gminy dowiedzieliśmy się, że w środę był na wyjeździe, a od wczoraj ma urlop.

TK

Kurier Południowy 38(457) 12.10.2012 wydanie grójeckie  
Kurier Południowy 38(457) 12.10.2012 wydanie grójeckie  

38(457) 12.10.2012 wydanie grójeckie

Advertisement