Page 1

POWIAT PIASECZYŃSKI

POWIAT GRÓJECKI

ROK XIV NR 20 (532) 6 - 26 CZERWC A 2014 ISSN 1643-2843

POWIAT GRODZISKI

W NUMERZE

URSYNÓW

G AZETA BEZPŁ ATNA

POWIAT PRUSZKOWSKI

Kraksa z trzema tirami. Tony szkła na ulicy GRÓJEC-GÓRA KALWARIA Wczoraj, 5 czerwca doszło do groźnego wypadku na krajowej pięćdziesiątce w miejscowości Karolina, na trasie z Grójca do Góry Kalwarii. Zderzyły się trzy tiry, a na ulicę runęło 28 ton szkła

str. II

Nie było czasu na świętowanie str. III

Grójeckie bastionem PiS POWIAT W kraju wybory do Parlamentu Europejskiego minimalną różnicą głosów wygrała Platforma Obywatelska. Tymczasem w powiecie grójeckim zdecydowanie górowało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 38,08 proc. głosów.

Lider Powiatu Grójeckiego ‘2013

str. I

str. IV R

E

K

L

A

M

A


2

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Nie przeżyjemy, gdy wyginą pszczoły Przed kilkunastoma dniami w gminie Błędów pszczelarze zauważyli masowe padanie pszczół. Przyczyną, jak się okazało, było nieostrożne i nieodpowiedzialne używanie środków chemicznych. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak ważną rolę pełnią pszczoły w naszym ekosystemie. Dosładzają nam życie, ale przede wszystkim zapewniają... wyżywienie. Albert Einstein mówił, że jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną cztery lata istnienia. Dzisiejsze badania tezę tę potwierdzają. Tymczasem na początku XXI wieku było w Polsce około 2,5 mln uli – szacuje się, że obecnie jest ich ok. 1 mln. Pszczelarze biją więc na alarm Pszczoła miodna jest obecnie niemal jedynym zapylaczem drzew i krzewów owocowych. Jej udział w zapyleniu wynosi około 90 proc., pozostałe przypadają na inne owady, np. trzmiele i pszczoły samotnice dziko żyjące oraz muchówki. Znaczenie pszczół w zapylaniu drzew i krzewów owocowych nie ogranicza się tylko do wzrostu plonów, wpływają one również na ich jakość. Tymczasem populacja owadów biorących udział w zapylaniu znacznie się zmniejszyła wskutek powszechnie stosowanych środków ochrony roślin. Każda pszczoła na wagę złota - Jeżeli pszczoła nie zapyli jabłoni, wiśni, czereśni, gruszy - owoców będzie o połowę mniej – mówi Leszek Przybytniak radny sejmiku województwa mazowieckiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Jeżeli zabraknie owadów na polach truskawek - owoce będą małe i brzydkie. To samo dotyczy rzepaku, którego plony spadną o 20-30 proc. Trudno sobie nawet wyobrazić, jak będą wyglądały nasze pola, lasy, całe otoczenie, jeśli zbraknie pszczół. Powoli staniemy się jałową pustynią. Zniknie trzy czwarte roślinności, bo tyle roślin w naszym klimacie wymaga zapylaczy, którymi są w głównej mierze pszczoły. 85 procent roślin endofilnych wymaga zapylenia krzyżowego. Jeżeli nie byłoby pszczół, zmniejszy się dramatycznie ilość pokarmu. Będzie coraz trudniej żyć, bo sprzedaż produktów pszczelarskich stanowi tylko ułamek wartości, jaką

pszczoły stanowią dla gospodarki. Trudno wprost przecenić ich znaczenie dla środowiska – kończy Przybytniak. Bezrobocie w ulach? Chcieliśmy się przekonać, czy sprawa ginących rojów wygląda rzeczywiście tak źle w terenie. Trafiliśmy do gospodarstwa Sylwestra Janoty, członka komisji rewizyjnej grójeckiego związku pszczelarskiego. Jego pasieka wprawdzie nie jest duża, ale typowa dla tego terenu – około 40 uli rozstawionych w sadach. - Mamy około 1,2 mln uli w Polsce , w tym 2,3 tys. uli w powiecie grójeckim. Słyszymy o coraz gorszej kondycji pasiek w kraju, a właściwie na całym świecie, ale na naszym terenie pszczoły mają się dobrze. Nawet zauważyliśmy ostatnio tendencję wzrostową. Ale to i tak jest kropla w morzu potrzeb. Grójeccy sadownicy dysponują około 50 tys. hektarów sadów. Na każdy hektar – jak twierdzą Holendrzy – powinno przypadać co najmniej 8 uli. Tymczasem my wystawiamy dwa. Byłem na kilku szkoleniach, gdzie usłyszałem od zagranicznych prelegentów, że gdybyśmy spełnili normy (zwiększenie populacji zapylaczy, czyli pszczół), nasze plony uległyby podwojeniu, a owoce byłyby klasy premium... Wszystko pięknie – można powiedzieć – tylko co pszczoły miałyby robić po zapyleniu drzew owocowych? Okres ten trwa przecież około 100 dni – zadaje retoryczne pytanie Sylwester Janota.

R

E

K

L

A

M

A

www.kurierpoludniowy.pl Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. Rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione

Redakcja: 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel./fax: (22) 756 79 39; e-mail: redakcja@kurierpoludniowy.pl 05-800 Pruszków, al. Wojska Polskiego 16a/41; tel./fax: (22) 758 70 52; e-mail: pruszkow@kurierpoludniowy.pl

Redaktor naczelny: Kamil Staniszek Redaguje zespół: Grzegorz Traczyk (z-ca redaktora naczelnego), Tomasz Wojciuk, Sławomir Krejpowicz, Anna Żuber

Stale współpracują: Adam Braciszewski, Grzegorz Tylec, Wawrzyniec Kornacki, Ewa Adamowicz, Leszek Świder

Dział reklamy: Piaseczno tel. (22) 756 79 39, Pruszków (22) 758 70 52. Dyrektor: Anna Staniszek Katarzyna Paradowska (z-ca dyrektora ds. reklamy i promocji), Marek Marciniuk, Michał Deryngowski, Przemek Matyjasiak, Anna Modzelewska, Zuzanna Heba

Wydawca: Kamil Staniszek

Skład: Galia Reklama Poligrafia

Nakład: 50 tys. egz. (powiat piaseczyński i Ursynów), 30 tys. egz. (powiat pruszkowski i grodziski), 20 tys. egz (powiat grójecki) ISSN: 1643 - 2843

Środki zaradcze - Właściwie znamy odpowiedź, ale jest ona niezwykle trudna do realizacji. Można przecież w sposób naturalny wspomagać pszczoły... Poza tym, sady – twierdzi Janota - wcale nie stanowią już wystawnego stołu dla pszczół. Nowe gatunki jabłoni, czy wiśni wcale im nie smakują. Prawdziwą ucztę mają one na łąkach, tam gdzie najwięcej kwiatów, a także na krzewach i drzewach miododajnych oraz w lasach, czyli w swym naturalnym środowisku. Na razie więc zamiast ułatwiać pszczołom życie, robimy wszystko, aby pracowały więcej za mniej... – kończy Janota. Sadźmy rośliny miododajne Ten problem od dawna leży na sercu nie tylko pszczelarzom, ale także rolnikom i sadownikom. Z inicjatywy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale związków pszczelarskich tworzony jest na Mazowszu program odbudowy roślin miododajnych, naturalnie występujących w ekosystemie. Planowane jest obsadzanie lipami, akacjami, określonymi bylinami i innymi roślinami nieużytków, które byłyby dla pszczół rajem, ale także dla innych owadów np. dzikich pszczołowatych, jak murarka ogrodowa, a także trzmiel (ich długie języczki zapewniają im niemal monopol na głębokie kielichy), błonkówka, motyl (z ćmami włącznie), chrząszcz i muchówka. - Przez lata niszczono środowisko naturalne owadów - mówi Sylwester Janota. - Zaprzestano obsa-

dzania sadów szpalerami drzew, wycinano wierzby i lipy. Ale w ich miejsce nie sadzono już nic. Znad strumyków, cieków, stawów, oczek wodnych, czy rowów usuwano akacje i olchy. Polepszało to przepustowość, poprawiało stan melioracji, ale środowisko naturalne traciło swą różnorodność. Tego nie da się już odbudować. Na niekorzyść zmieniła się także struktura drzewostanu. Wystarczy popatrzeć na nasze działki. Czy są tam drzewa liściaste? Popularnie nazywa się je śmieciuchami, ponieważ opadłymi liśćmi zaściełają plac. Same kłopoty: trzeba je zgrabić, a później wywieźć i jeszcze za to zapłacić. O wiele korzystniejsze - z punktu widzenia właściciela - jest obsadzenie działki drzewami iglastymi. Dla pszczół są one jednak bezwartościowe – kończy Janota.

Chrońmy pszczoły Aby ograniczyć do minimum wymieranie pszczół należy przestrzegać następujących zasad: - nie należy przeprowadzać zabiegu opryskiwania w czasie oblotu pszczół, lecz dopiero po zachodzie słońca - przed zastosowaniem środków owadobójczych niezbędne jest wykoszenie kwitnących chwastów i innych roślin - przestrzegać okresów prewencji podawanych przez producentów środków ochrony roślin - konieczne jest nie przekraczanie zalecanych dawek - zaleca się stosowanie selektywnych środków owadobójczych Rolnicy i sadownicy używają ponad 300 różnych substancji owadobójczych. Większość z nich osadza się na pyłkach kwiatowych i nektarze i szkodzi pszczołom. Zwykle ich nie zabija, ale dezorientuje, nie potrafią wrócić do uli i te pustoszeją.

Leszek Świder R

E

K

L

A

M

A


GRÓJEC • WARKA • CHYNÓW • JASIENIEC • BELSK DUŻY • BŁĘDÓW • PNIEWY • GOSZCZYN • MOGIELNICA • NOWE MIASTO

Po wyborach do Europarlamentu Grójeckie bastionem PiS

GRÓJEC

Festiwal Pieśni Sakralnej

POWIAT W kraju wybory do Parlamentu Europejskiego minimalną różnicą głosów wygrała Platforma Obywatelska. Tymczasem w powiecie grójeckim zdecydowanie górowało Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 38,08 proc. głosów. Co ciekawe, na drugim miejscu uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe – 24,30 proc. Platforma Obywatelska (16,22 proc.) była dopiero trzecia z ponad dwukrotnie mniejszym poparciem niż zwycięskie PiS Podobnie jak w całym kraju, zaskakująco dużo głosów zyskała Nowa Prawica Janusza Korwin -Mikkego – 6,69 proc. Co więcej – pokonała w pow. grójeckim Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unię Pracy o niespełna 1 proc., co już – podobnie jak powyższe rozstrzygnięcia - można chyba uznać za ewenement w skali kraju. Dodajmy, że w gminie Grójec zwycięstwo PiS nad PO nie było już tak zdecydowane – niespełna 2 proc. Przybytniak w czołówce Tradycyjnie, w kilku gminach, partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała przygniatającą przewagę nad pozostałymi. W Goszczynie poparcie to wyniosło 49,43 proc., w Mogielnicy – 49,70 proc. i Nowym Mieście nad Pilicą – 45,46 proc. W innych gminach PiS wygrywało już z mniejszą przewagą, a w Grójcu obie partie dzieliło jedynie 1,81 proc. na korzyść PiS. W wyborach bardzo dobrze wypadł Leszek Przybytniak, jedyny zresztą reprezentant powiatu grójeckiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Startował dopiero z 7. miejsca listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, a mimo to uzyskał 1337 głosów. Największe poparcie (trudno się dziwić, przy takim wyniku PiS) zyskał Zbigniew Kuźmiuk - ponad 3,6 tys. głosów. Drugi był Jarosław

Kalinowski (PSL) – 1,6 tys., a trzecia Julia Pitera (PO) – 1,4 tys. Niska frekwencja Niestety, frekwencja w powiecie grójeckim była katastrofalnie niska. Uprawnionych do głosowania było 79511 osób, tymcza-

W kościele Miłosierdzia Bożego w Grójcu odbył się 30 maja Festiwal Pieśni Sakralnej. W tym roku parafia Miłosierdzia Bożego gościła wykonawców m.in. z Wrocławia i z Przemyśla. Nowością w tej edycji festiwalu były występy w kategorii „chóry”. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: Przedszkola i klasy „0”: Ewa Godlewska; klasy 1-3: Karolina Stępień; klasy 4-6: Gabriela Kurzac; schole młodsze: Gwiazdeczki Michała; soliści gimnazjum: Lidia Dytrych; soliści starsi: Iwona Janus; schole starsze: Fletnia Pana; chóry: GRAND PRIX oraz 1. miejsce - Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti.

JASIENIEC

Poznajemy Ojcowiznę Marta Dąbrowska z klasy VB Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu brała udział w XXI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym ,,Poznajemy Ojcowiznę”, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny w Warszawie. Praca uczennicy pt. ,,Warka - moje najciekawsze chwile spędzone z babcią” przygotowana pod opieką mgr Wiesławy Rusin zdobyła I nagrodę w kategorii prac indywidualnych. Bohaterką pracy jest babcia Marty.

Info R

Wyniki wyborów w Grójcu

Wyniki wyborów w powiecie grójeckim sem do urn poszło zaledwie 16 120 osób (tj. 20,15 proc. uprawnionych). Przypomnijmy, że w kraju frekwencja wyniosła 23,83 proc. Granicę tę przekroczono jedyR

E

K

L

A

M

A

nie w Nowym Mieście nad Pilicą (26,26), a zbliżono się w Belsku Dużym (23,77).

E

K

L

A

M

A


II

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Kraksa z trzema tirami. Tony szkła na ulicy GRÓJEC-GÓRA KALWARIA Do groźnego wypadku doszło na krajowej pięćdziesiątce w miejscowości Karolina, na trasie z Grójca do Góry Kalwarii. Zderzyły się trzy tiry, a na ulicę runęło 28 ton szkła

Jadący pasem od strony Grójca samochód ciężarowy marki Man uderzył w tył ciężarowego mercedesa, który przewoził 28 ton szkła. Ciężkie auto pod wpływem uderzenia wpadło z impetem na jadącego przed nim ciężarowego dafa. Szkło wysypało się na ulicę, a ranny kierowca mana, obywatel Białorusi, został unieruchomiony w zmiażdżonej kabinie. Na miejsce wypadku przyjechali strażacy z OSP Góra Kalwaria oraz trzy zastępy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Za pomocą sprzętu hydraulicznego uwolniono rannego mężczyznę, którego służby medyczne niezwłocznie przetransportowały do szpitala. Gdy zamykaliśmy ten numer Kuriera Południowego, trwało jeszcze usuwanie z drogi szkła. Wprowadzono ruch wahadłowy. - Przypuszczamy, że prace porządkowe potrwają do godziny 21 – poinformował nas Łukasz Darmofalski, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej.

AB

Kolejny sukces Moderato WARKA W malowniczo położonej na północnych stokach Beskidu Małego wsi Kozy, w weekend 31 maja – 1 czerwca odbył się XI Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”. Wzięła w nim udział, nie bez sukcesów, Orkiestra Moderato z Warki

Dzień Dziecka, czyli malowanie na parkanie GRÓJEC To jedyne święto, w którym zamiast przemówień, gratulacji, wręczania medali i awansów jest po prostu doskonała zabawa. Tak było w sobotę (31 maja, od godz. 11 do 14) podczas Dnia Dziecka w grójeckim Ogródku Jordanowskim. Na dzieci oraz ich opiekunów czekało mnóstwo atrakcji, m.in. naukowe eksperymenty, występy klauna, malowanie twarzy, pokaz baniek mydlanych i malowanie na parkanie Największa kolejka tworzyła się do Ilony Feliksiak z Grójeckiego Ośrodka Kultury, która przyozdabiała twarze dzieci, wyczarowując z nich przymilne kotki lub groźne drapieżniki. Wkrótce po ogródkowych alejkach biegała cała sfora zwierzaków. Wielkim powodzeniem cieszył się też kącik naukowy. Trafiliśmy tam, gdy dzieci z przemyślnej pneumatycznej tuby strącały umieszczone na stole plastikowe kubeczki. Radości było co niemiara, gdyż jedni „strzelali Panu Bogu w okno”, a inni popisywali się niezwykłą celnością oka – jak na strzał sprężonym powietrzem oczywiście. Sfrustrowani przechodzili od razu pod opiekę klauna, który błyskawicznie potrafił nauczyć każdego malucha wprawiania w ruch talerzyka na długim patyku. Komu ta sztuka nie imponowała – przenosił się na stojącą obok zjeżdżalnię lub „pająka” (okazuje się, że na tę niepozorną zabawkę potrzeba aż 500 m lin). Szybko jednak wracał do klauna, podziwiać otaczające go olbrzymie obłoki mydlane. Po chwili połowa ogródka lśniła i błyszczała wszystkimi kolorami tęczy – puszczanie baniek mydlanych dla nikogo nie stanowiło problemu. Dzieła na płocie Malowano nie tylko twarze. Dla bardziej zaawansowanych „malarzy” zorganizowano plener na ogródkowym płocie. Trudno było ocenić wartość artystyczną powstałych dzieł, ale niewątpliwie były one niezwykle kolorowe, w większości abstrakcyjne. Czasem trzeba było pytać autora, co uwiecznił na obrazie. Zwykle odpowiedź była zaskakująco oczywista... Dzieci z zacięciem sportowym mogły się wyszaleć w tunelu, specjalnie na tę okazję przygotowanym przez Grójecki Ośrodek Sportu. Natomiast bardziej rodzinnie usposo-

bione – fundowały sobie przejażdżkę bryczką zaprzęgniętą w kucyki. Dla wszystkich maluchów były atrakcyjne nagrody, które pozostaną miłą pamiątką po tym dniu pełnym wrażeń. Radości więc było co niemiara. Zabawa przeciągnęła się nawet poza godzinę 14, choć widać było, że dzieci, a także ich opiekunowie są już zmęczeni. Gdy jednak zapytaliśmy jednego z rodziców, jak udał się Dzień Dziecka – odparł, że na dziś ma rzeczywiście dość, ale jutro z pewnością tu wróci... Oaza zieleni - To właściwie jedyne takie miejsce zabaw dla najmłodszych w naszym mieście – mówi opiekujący się ogródkiem Jerzy Wąsik. – Na dobrą opinię pracowaliśmy kilka ładnych lat. Nasz ogródek jest duży, ładny, znakomicie wyposażony i bezpieczny. Nic dziwnego, że czasem przewija się przez niego nawet ponad 400 dzieci z opiekunkami. Rano, gdy fre-

Obradował Sejm Dzieci W Dzień Dziecka młodzi ludzie opanowali Sejm, Pałac Prezydencki i Kancelarię Premiera. Na Wiejskiej obradowała 20. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Dyskutowano o wyborach parlamentarnych, samorządowych, europejskich i do samorządu w szkole. Po raz pierwszy Sejm Dzieci i Młodzieży zebrał się w 1989 roku. Każda sesja ma temat przewodni. W tym roku były nim wybory parlamentarne. Dzień Dziecka w Pałacu Prezydenckim przebiegał pod znakiem 25-lecia wolności.

kwencja jest o wiele mniejsza, mamy czas na przygotowanie terenu - czyścimy zabawki, przesiewamy piasek. Po południu dzieci mogą się bezpiecznie bawić – dodaje Wąsik. Ogródek prezentuje się wspaniale. Drzewa, krzewy i większość kwiatów jest w pełnym rozkwicie. Przytulony do miejskiego parku Ogródek Jordanowski jest oazą zieleni. Zgromadzono tu rzadko spotykane w mieście rośliny.

Odwrócone role PNIEWY W gospodarstwie agroturystycznym Ewy i Andrzeja Rusieckich na Przykorach dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Jeziorze wystawiono znaną bajkę braci Grimm Kopciuszek. Po przedstawieniu były kiełbaski, napoje i inne smakołyki, a także przejażdżki na kucykach, na wozie z sianem, bryczką, huśtawki, wspinaczki i wiele innych zabaw Nie byłoby w tym nic nadzwyInfo

W sobotę orkiestra Moderato wystąpiła (obok 8 innych) w konkursie estradowym. Następnie przemaszerowała ulicami Bielska-Białej ze starego rynku do parku pod Miejskim Domem Kultury i zaprezentowała również plenerowo program pozakonkursowy. Niedziela była dniem równie pracowitym. Wszystko zostało podporządkowane musztrze paradnej. Po śniadaniu odbyła się próba generalna na stadionie miejskim w Ustroniu, a kilka godzin później - już na stadionie w Jasienicy - tym razem zaprezentowała się przed konkursowym jury. Dodać wypada, że w konkursie musztry paradnej orkiestra Moderato otrzymała złoty dyplom i pierwsze miejsce. Natomiast w konkursie estradowym warczanom przyznano brązowy dyplom. W jury zasiadało wielu wybitnych teoretyków muzyki orkiestrowej. Ponadto Moderato, jako jedyna, została przez jury nazwana „orkiestrą rozrywkową”. Autorami musztry byli Mirosław Chilmanowicz i dyrygent – Artur Gębski. Bazę noclegowo-wypadową muzycy z Warki mieli na wysokości 477 m. n.p.m. w schronisku „Wiecha” w Ustroniu (sponsor - Dworek na Długiej). Organizatorzy zadbali o posiłki dla orkiestry po występach plenerowych.

Info

czajnego, gdyby nie fakt, że tym razem role się odwróciły. To nie dzieci występowały przed dorosłymi, tylko... rodzice z nauczycielami wystąpili przed własnymi dziećmi. Bajka jest, jak wiemy, piękna, pouczająca, ale dzieci najbardziej tym razem interesowali aktorzy. Przecież na scenie występowali ich mamy, tatusiowie, ciocie, a grało aż 18 osób. Zabawa była wspaniała, przerywana poczęstunkiem (lody) i współczesnymi przebojami muzycznymi. Po przedstawieniu robiono sobie wspólne zdjęcia, bo przecież te fotografie pozostaną pamiątką na całe życie.


WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

KURIER POŁUDNIOWY

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Nie było czasu na świętowanie

III

NOWE MIASTO NAD PILICĄ

Przebudowana droga

GRÓJEC Dzień Strażaka obchodzony jest 4 maja, w dzień patrona - św. Floriana. Tym razem pogoda pokrzyżowała plany grójeckim druhom. Ze względu na zagrożenie powodziowe związane najpierw z wezbraną falą na Wiśle, a następnie z obfitymi opadami deszczu na Dolnym Śląsku, uroczystości były przekładane. W bardzo skromnej formie odbyły się dopiero 27 maja, gdyż wielu strażaków pośpieszyło z pomocą ludności z zagrożonych terenów W związku z zagrożeniem powodziowym, nie mogli przybyć do Grójca przedstawiciele władz pożarniczych. Wśród zaproszonych gości byli natomiast: radny sejmiku województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, starosta powiatu grójeckiego Marian Górski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Grójcu ks. Zenon Trzaskowski, komendant powiatowy policji, inspektor Michał Toporkiewicz, zastępca dowódcy Pierwszego Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego ppłk. Mariusz Gułaj, przedstawiciel Aresztu Śledczego w Grójcu por. SW Andrzej Ekiel, naczelnik Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Lesznowoli ppłk. SG Wiesław Gregorczyk oraz prezes ZOP ZOSP w Grójcu dh Władysław Piątkowski, wiceprezes ZOP ZOSP w Grójcu, były komendant powiatowy PSP w Grójcu dh płk. Henryk Truszkowski, przewodniczący Koła Emerytów PSP w Grójcu, dh płk. Wojciech Kłosiński. Medale i awanse Rolę gospodarza pełnił komendant powiatowy PSP w Grójcu – st. bryg. mgr inż. Jacek Wichowski. Uroczystość - w związku z sytuacją na południu kraju - ograniczała się do kilku krótkich przemówień, w których podkreślano rolę druhów nie tylko w ratowaniu życia i mienia ludności, ale także pozycję straży w środowisku. Po tych ciepłych słowach nastąpiło wręczenie nominacji na wyższe stopnie zawodowe. Nominacje wręczali starosta Marian Górski, dh. Władysław Piątkowski i komendant Jacek Wichowski. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony st. ogn. Piotr Majewski. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: asp. Cezary Matysiak, kpt. Tomasz Kondej, ogn.

W środę, 28 maja dokonano odbioru końcowego przebudowanego odcinka drogi gminnej o długości 800 mb Wólka Magierowa – granica gminy Nowe Miasto (Małe Łęgonice). W ramach realizowanej inwestycji wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 5 cm, szerokości 4 m na podbudowie z kruszywa kamiennego o grubości warstwy 15 cm. Koszt realizacji zadania wyniósł 195 tys. zł. To zadanie zakończyło przebudowę całego odcinka drogi, leżącego w granicach gminy, łącząc ją z gminą Odrzywół.

PNIEWY

1200 m nowego asfaltu Mieczysław Lewandowski, mł. ogn. Robert Poncyliusz, mł. ogn. Dariusz Tokarski. Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: sekc. Przemysław Etnerski, sekc. Tomasz Chmielewski, st. sekc. Leszek Dudkiewicz, kpt. Grzegorz Michalski i st. sekc. Ryszard Olejnik. Kilkunastu druhów awansowano na wyższe stopnie, m.in.: st. kpt. Adam Sewastianowicz na mł. brygadiera, kpt. Paulina Nadolska na stopień st. kapitana, a mł. kpt. Tomasz Kondej na kapitana. Nowy wóz – subaru forester Miłym akcentem uroczystości było poświęcenie przez ks. proboszcza Zenona Trzaskowskiego nowego pojazdu dla PSP w Grójcu – subaru forestera. Nie jest to wprawdzie wóz bojowy, ale z pewnością będzie nim można dotrzeć do pożaru nawet w najtrudniejszym terenie, co pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne prowadzenie akcji gaśniczej.

Leszek Świder

Strażak z Melbourne i św. Florian Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest w Polsce od 2003 roku. To majowe święto wywodzi się z dalekiej Australii. Jego pomysłodawcą i promotorem był strażak z Melbourne, który chciał w ten sposób uczcić pamięć swoich kolegów poległych w czasie ratowania ludzkiego życia z pożaru. Symbolem i znakiem rozpoznawczym straży pożarnych na całym świecie stała się czerwono-niebieska wstążka. Na patrona strażaków wybrano św. Floriana, którego święto przypada 4 maja. Jest on również patronem hutników, kominiarzy, a także piekarzy. Jako młodzieniec służył w armii imperium rzymskiego. Dowodził oddziałami gaśniczymi. W 304 roku n.e. , 4 maja poniósł męczeńską śmierć za wsparcie, jakie okazał prześladowanym legionistom chrześcijańskim. Relikwie św. Floriana zostały sprowadzone do Polski i obecnie znajdują się w Chorzowie. Pierwotnie były one przechowywane na krakowskim Kleparzu w Kościele pod wezwaniem św. Floriana. Wierzono, że to św. Florian ocalił kleparski kościół przed spaleniem w czasie ogromnego pożaru miasta.

W czwartek, 29 maja dokonano odbioru przebudowanego odcinka drogi powiatowej Wilczoruda – Michrów (Jeziórka-Dąbrówka), na długości 1200 mb. za kwotę 314,5 tys. zł. Przebudowa sfinansowana została ze środków starostwa powiatowego w Grójcu i urzędu gminy w Pniewach. Zakres robót obejmował: wykonanie remontu istniejącej nawierzchni o szerokości 5 m, ułożenie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-asfaltową oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm i wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

Info P

R

Senior latem

O

M

O

C

J

A

Nie wszystkich cieszą zapowiedzi upalnego lata. Wiele osób nie najlepiej się czuje przy temperaturach powyżej 25 stopni

GRÓJEC

Kazimierz Kochański w Domu Literatury Kazimierz Kochański (jedyny członek Związku Literatów Polskich z Grójca) prezentował 28 maja swoje utwory w Domu Literatury w Warszawie

Wieczór poetycki grójeckiego artysty połączony był z promocją jego najnowszej książki „Kulminacje”. Goście mogli posłuchać różnych rodzajów twórczości artysty. Kochański prezentował swoje wiersze, fraszki, a także piosenki. Spotkaniu towarzyszył niezwykły klimat. Przybyło wielu gości, znajomych i przyjaciół artysty, również z Grójca. Kochański podkreślił, że wiele zawdzięcza temu miastu. To w Grójcu organizujemy konkurs poetycki „O Laur Jabłoni”, który ma już renomę w całej Polsce. W naszym mieście odbywają się również Krajowe Mistrzostwa Tańca, na które przyjeżdżają tancerze z całej Polski. Jesteśmy też gospodarzami Festiwalu Teatrów Szkolnych im. Wojciecha Siemiona.

Info

Aby cieszyć się latem równie silnie jak osoby młodsze senior powinien zadbać o prawidłowe nawodnienie . Wraz z potem tracimy również elektrolity - picie samej wody może być nie wystarczające. Należy wybierać soki owocowe lub warzywne, kompoty , chłodniki . Pocąc się regulujemy temperaturę naszego ciała , dlatego latem nie powinno się stosować blokerów pocenia ( anty –pot) na dużą powierzchnię ciała. W przypadku gdy bardzo dokucza gorąco można schronić się w klimatyzowanym Centrum Handlowym na czas największych upałów , zwilżać skórę wodą ( parując zabiera ciepło), wypić lub zjeść coś chłodnego. W okresie letnim warto jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, a podczas upałów w godzinach od 11 do 15 warto schronić się przed słońcem w budynku. Mimo lat wiele osób aktywnie uprawia sport, do czego szczerze namawiam. Należy spróbować znaleźć aktywność dla siebie taką, aby nie wymagała wysiłku ponad siły, była dostosowana do możliwości i sprawia-

ła dużo radości –nawet osoby mało sprawne fizycznie mogą wieczorami pod chmurką rozegrać turniej gier planszowych. Podczas przebywania na słońcu należy zawsze pamiętać o jasnym nakryciu głowy , ciemnych okularach i owocowym koktajlu uzupełniającym płyny. W nasze szerokości geograficznej słońca mamy dość mało, szczególnie jeśli jesień jest deszczowa i co za tym idzie duże niedobory witaminy D3 . Z wiekiem skóra coraz mniej sprawnie produkuje witaminę D3 i seniorzy po 75 roku życia również powinni dostarczać jej większą ilość z dietą. Skóra na twarzy jest bardziej wrażliwa na słońce dlatego proponuję na twarz krem z filtrem przeciwsłonecznym minimum 25. Ramiona, plecy powinniśmy wystawiać na słońce nie w godzinach największego nasłonecznienia i z przerwami. Wiele osób chętnie opala nogi, ale jeśli na skórze nóg są widoczne pajączki naczyniowe lub są żylaki , jest tendencja do obrzęków, należy je skryć pod przewiewną tkaniną i nie wystawiać bezpośrednio na słonce. Długi dzień i przebywanie na słońcu, podobnie jak wysiłek fi-

zyczny stymuluje do produkcji endorfin, hormonów szczęścia - dzięki nim mamy dobre samopoczucie . Lato i jesień to okres kiedy na naszym stole pojawiają się w dużej ilości owoce i warzywa. To możliwość uzupełnienia niedoborów witamin w naturalny sposób. Wiele osób unika jedzenia surowych owoców obawiając się bólu brzucha z powodu nadmiaru kwasu. Z wiekiem często błona śluzowa żołądka nie produkuje dużych ilości kwasu, wręcz częściej mamy do czynienia z brakiem wystarczającej ilości soków żołądkowych, co pogarsza trawienie i spowalnia perystaltykę jelit. Wprowadzając do menu po zimie nowe smaki, ważne aby wybierać owoce krajowe ( unikniemy konserwantów ), dojrzałe, starannie je myć lub obierać. Aby przyzwyczaić swój przewód pokarmowy do letniej diety dobrze zacząć od mniejszych ilości owoców spożywanych po lekkich posiłkach. Miłych radosnych chwil spędzonych z bliskimi na łonie natury życzy

Dorota Łukaszuk - Lekarz Geriatra

Dom Seniora Sekwoja Al. Krakowska 24 a Wola Mrokowska Tel. 503 772 400


IV

KURIER POŁUDNIOWY

WYDANIE POWIATU GRÓJECKIEGO

AKTUALNOŚCI

nr 20 (532)/2014

Lider Powiatu Grójeckiego 2013 GRÓJEC W Pałacu w Kobylinie odbył się 22 maja finał X edycji konkursu Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego. Na imprezę przybyło około 100 gości. Prestiżowy tytuł „Lider Roku 2013 Powiatu Grójeckiego” przyznano w 6 kategoriach. Oto zwycięzcy W kategorii firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników tytuł Lidera otrzymał Fruit Logistics Sp. z o. o. z Ostrowca, gmina Chynów - grupa producencka zrzeszająca 25 sadowników z powiatu grójeckiego. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano ABR Serwis Body Line Fitness Klub z Grójca, której właścicielami są Państwo Alicja i Bartosz Radzio – działalność Klubu prowadzona jest od 5 lat. Oferuje zajęcia fitness, treningi personalne, biegowe, propaguje zdrowy styl życia i żywienia oraz podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające chorobom cywilizacyjnym. W tej kategorii nagrody wręczył wicestarosta powiatu grójeckiego – Janusz Różycki. W kategorii firma zatrudniająca powyżej 20 pracowników bezkonkurencyjna okazała się firma MCMS Warka Sp. z o. o. z Warki – firma od 12 lat prowadzi działalność gospodarczą. Jest producentem maszyn i urządzeń dla sadownictwa i rol-

nictwa. Firma wdraża nowości na rynku europejskim na rynek polski. Uzyskała wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Gazela Biznesu 2013. Kapituła Konkursu przyznała w powyższej kategorii wyróżnienie, które otrzymała firma SUN-SAD Sp. z o. o. z Nowych Grobic, gm. Chynów - grupa producencka działająca od 1997 r. Firma dysponuje bazą magazynowo–sortowniczą na 11 tys. m kw. Spółka dynamicznie się rozwija inwestując w gospodarstwa członków grupy. Nagrody wręczył Starosta Grójecki – Marian Górski. W kategorii gospodarstwo rolno - sadownicze statuetkę oraz tytuł Lidera otrzymał Jan Szymaniak ze Starej Warki, gmina Warka - właściciel gospodarstwa sadowniczego o powierzchni 17,5 ha. Specjalizuje się w produkcji jabłek. W 2013 r. gospodarstwo przeprowadziło inwestycje polegające na zakupie ciągnika, utwar-

dzeniu placu kostką i budowie komory chłodniczej. W tej kategorii nagrodę wręczył poseł na Sejm RP – Mirosław Maliszewski. Za działalność społeczną statuetkę odebrało Koło Gospodyń Wiejskich Lesznowola z Grójca – zrzeszające aktywne kobiety, które działają społecznie na rzecz wsi Lesznowola i regionu powiatu grójeckiego. Stowarzyszenie jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń aktywizujących i integrujących mieszkańców wsi Lesznowola. W kategorii działalność społeczna zostały również przyznane dwa wyróżnienia. Jedno dla Stowarzyszenia „Przyszłość Naszych Dzieci” Izabelin – Górki, gmina Mogielnica - Stowarzyszenie powstało w 2008 r. Jego głównym obszarem działalności jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz propagowanie idei integracji i tolerancji osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej. Drugie wyróżnienie otrzymała

Odpowie za handel ludźmi GRÓJEC Funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 54-letniego mężczyznę podejrzanego o handel ludźmi, zmuszanie do nierządu oraz przymusowej pracy. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności Do zatrzymania doszło w miniony wtorek, w jednej z podgrójeckich miejscowości. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, 54-letni mężczyzna, jeden z polskich potentatów owocowych, wykorzystywał do przymusowej pracy domowej, a także zmuszał do świadczenia usług seksualnych młodą kobietę pochodzącą z jednego z państw Afryki Północnej. Z dotychczasowych, zebranych w sprawie materiałów wynika, że młoda kobieta miała przyjechać do Polski, a dokładnie do firmy należącej do podejrzanego, w charakterze pracownicy biurowej. Jednak finał jej podróży okazał się zupełnie inny. Zamiast do biura kobieta trafiła do posiadłości mężczyzny, gdzie wbrew własnej woli była więziona, zastraszana i zmuszana do prac porządkowych oraz wykorzystywana seksualnie. Cudzoziemce zabrano również paszport i dokumen-

ty, uniemożliwiając jej w ten sposób ucieczkę i powrót do kraju pochodzenia. Na trop przestępstwa udało się wpaść organom ścigania dzięki determinacji kobiety, która zdołała uciec od oprawcy i opowiedzieć o wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej. W środę mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Radomiu, gdzie usłyszał zarzuty z art. 189 a kk. oraz art. 464 ustawy o cudzoziemcach. Za przestępstwa, których się dopuścił grozi kara co najmniej 3 lat pozbawienia wolności. Po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tys. złotych mężczyzna został zwolniony. Na razie pozostaje pod dozorem policyjnym. Ma również zakaz opuszczania terytorium Polski. Funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału SG wspólnie z prokuraturą analizują materiały, sprawdzają czy więcej R

E

K

L

A

M

A

osób mogło paść ofiarą tego typu przestępstwa, tym bardziej, że mężczyzna był już wcześniej zamieszany w sprawę noszącą znamiona handlu ludźmi. Sprawa spod Grójca doskonale wpisuje się w nowe zadania jakie stawia przed funkcjonariuszami Straży Granicznej nowa ustawa o cudzoziemcach. Od 1 maja 2014 roku wprowadza ona istotne zmiany w zakresie uregulowań prawno-pobytowych cudzoziemców zidentyfikowanych na terytorium Polski jako ofiary handlu ludźmi. Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o Straży Granicznej, zgodnie z którymi funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do ścigania sprawców przestępstwa handlu ludźmi.

Info.

Agnieszka Socha z Bądkowa, gm. Goszczyn - inicjatorka utworzenia w 2004 r. Niepublicznego Przedszkola – przez 8 lat było to jedyne przedszkole w gminie Goszczyn. Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Goszczyn. Wyróżniona pracuje charytatywnie na rzecz dzieci i młodzieży a także całej społeczności gminnej. Nagrody wręczył przewodniczący Rady Powiatu – Janusz Karbowiak. W kategorii działalność sportowa i turystyczna, tytuł Lidera otrzymało Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum z Grójca - Stowarzyszenie powstało w listopadzie 2011 r. Głównymi obszarami działalności organizacji są m.in.: promocja regionu grójeckiego, rozwój kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia oraz rozwinęło akcję BiegamBoLubię. Wyróżnienie za działalność sportową i turystyczną otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Lipie - prowadzi on działalność w sferze kultury fizycznej, rozwoju i upowszechniania aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci z terenu Gminy Błędów. Klub istnieje od R

E

K

października 2010 r. W tej kategorii nagrody wręczył burmistrz gminy i miasta Grójec – Jacek Stolarski. W ostatniej, szóstej kategorii działalność kulturalna, kapituła konkursu jednogłośnie pierwszym miejscem nagrodziła Katarzynę Leśniak z Jasieńca – inspiratorkę i moderatorkę Grup Teatralnych „Kultywator” i „Scena”. Młodzież pod jej kierownictwem przygotowała i wielokrotnie prezentowała na różnych scenach przed różną publicznością sztuki wg. jej scenariusza i reżyserii, osiągając liczne sukcesy na szczeblu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim, zdobywając wiele cennych nagród i wyróżnień. Nagrodę wręczył radny województwa mazowieckiego – Leszek Przybytniak. Dla wszystkich gości zagrał Zespół Wokalno - Instrumentalny Cantabile z Warki, zaśpiewała Karolina Woźniak-Zygmunt, która wykonała znane piosenki z repertuaru Ewy Bem, Krystyny Prońko i Maryli Rodowicz. Na zakończenie imprezy goście mogli skosztować tortu w kształcie mapy powiatu grójeckiego.

Info. L

A

M

A


KURIER POŁUDNIOWY

OGŁOSZENIA DROBNE

nr 20 (532)/2014 DAM PRACĘ Gazeta Kurier Południowy zatrudni specjalistę ds. sprzedaży powierzchni reklamowej. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku . Praca na etat w biurze w Pruszkowie, CV proszę kierować na mail m.deryngowski@kurierpoludniowy.pl Ekspedientka spożywczy Kawęczyn k/Konstancina, tel. 508 084 245 Zatrudnimy kierowców CE w transporcie międzynarodowym i krajowym. Baza Piaseczno tel. 22 737 20 47, e-mail: e.kowalczyk@tpc.com.pl Sklep Fresh Market zatrudni do pracy kasjerów, praca od zaraz, Piaseczno tel. 535 741 111 Firma handlowo-usługowa z branży motoryzacyjnej zatrudni: -kierownika serwisu, -handlowca ds. obrotu częściami, tel.605 553 377 e-mail:biuro@rtc.com.pl

Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bocian Pożyczki! Zapewniamy dodatkową pracę w ciekawym, dynamicznym zespole, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie. Aplikację należy przesłać na adres e-mail:przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w temacie napisz miejscowość. Tel. 600 100 100 Stolarza zatrudnię, tel. 504 166 952 Licealistce, humanistce, tel. 510 98 89 00 Fryzjera/kę damsko męski Góra Kalwaria, tel. 512 769 233 Tokarz z doświadczeniem,stal k.o. Umowa o pracę.Gołków Tel. 22 757 47 62 Księgowa do prowadzenia Wspólnot Mieszkaniowych. CV na email: h@qualityhouse.com.pl Lakiernia proszkowa Dekotech z Pruszkowa zatrudni lakiernika proszkowego, tel. 602 585 843

Krawców/krawcowe, Raszyn, tel. 603 75 75 47 Czołowy dystrybutor ploterów poszukuje osoby na stanowisko: asystenta działu sprzedaży. Szczegółowe informacje na stronie: www.grawcom.com.pl, zakładka praca. CV proszę kierować na: praca@grawcom.com.pl

Chevrolet Blazer 5.7, 93r. Tel. 530 700 055 CYMERMAN PRODUKCJA PRZYCZEP I AKCESORIÓW”: przyczepy , podzespoły, specjalne, servis. www.przyczepy.waw.pl, tel. 601 449 898 Opel Insignia 2011 r., tel. 516 254 503 Kia Sorento 2008 r, tel. 730 232 612

AUTO-MOTO KUPIĘ

SKUP AUT, TEL. 666 274 444

Zatrudnię kasjera/doradcę do banku w Piasecznie.cv na adres marta.blados@santanderconsumer.pl

Sprzedawczynię w delikatesach w Prażmowie, tel. 797 188 368, 22 736 13 65

USTANÓWEK - sprzedam działki budowlane w atrakcyjnym miejscu, naprzeciw peronów, tel. 507 551 429

Osobę szyjącą zatrudnię. Tel. 888 402 878

Murarza z doświadczeniem, mile widzine prawo jady kat. B, tel. 501 966 103

Zatrudnię kierowcę z kat. B, z doświadczeniem w zaopatrzeniu, standard@standarddystrybucja.pl

Pilnie, Corsa C, 3-drzwiowa, 2002 r., przebieg 140 tys., stan bardzo dobry, doinwestowana, po wymianie oleju, dwa komplety kół, tel. 508 34 44 51

AUTO-SKUP WSZYSTKIE MARKI – CAŁE, USZKODZONE, SKORODOWANE – SZYBKO I SOLIDNIE, GOTÓWKA, TEL. 510 357 529

Do sprzątania Józefosław 3 razy w tyg. pon. czw. Sob. 9.00-17.30 1200zł na rękę, kobieta do 40lat. Dzwonić od pon. do pt. w godzinach 8.00-18.00, tel. 22 715 30 00

Manicurzystkę, pedicurzystkę z umiejętnością hybrydy, stylizacji i przedłużania paznokci. Poszukuje salon z Piaseczna, tel. 692 488 278

Działka budowlana 15800 m kw. Lub 2000 m kw. Kędzierówka, tanio tel. 604 304 592

Pracowników ochrony Wólka Kosowska, tel. 513 291 188

Firma z Góry Kalwarii zatrudni osobę z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds. kadrowo płacowych , atrakcyjne wynagrodzenie , przyjazna atmosfera, w.kurek@apsolano.pl, tel. 513 168 804,

Zatrudnię Pana do sprzątania osiedla w Wilanowie tel. 696 215 018

Skoda Felicja 2000 r., przebieg 126 tys., tel. 602 11 37 37

Zatrudnię ekspedientkę spożywczy Zgorzała tel.501 717 687 Ze względu na dynamiczny rozwój Firma Provident zatrudni Doradców Klienta. Mile widziani kandydaci w każdy wieku. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub sms o treści praca na numer 600 400 338 (koszt połączenia według taryfy operatora) Firma transportowo-spedycyjna zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym „TIR”. Atrakcyjne wynagrodzenie. Jakubów 11, 05-610 Goszczyn. Telefon: 48 663 22 33, 501 207 252 Kelnera z doświadczeniem na bankiety do hotelu w Otrębusach, tel. 503 164 828

Dom 120/ 686 w Piasecznie, tel. 798 175 963 Grunt rolny Prażmów, tel. 602 77 03 61 Działka budowlana 3000 m kw. z pozwoleniem na budowę 150 tys. okolice Prażmowa, tel. 602 77 03 61 Budowlana Łoziska, tel. 510 771 333 Budowlana 1500 m kw. Dobiesz k. Piaseczna, tel. 601 381 640 Mieszkanie 49 m kw. cena 179 tys. Góra Kalwaria, tel. 515 58 44 41 32 m kw., balkon + komórka lokatorska + garaż, Piaseczno, 179 tys. zł, tel. 512 691 867 Tanio – działkę budowlaną 3000 m kw., Martynów k.Warki, tel. 887 510 510 Zamienię dwa pokoje z widną kuchnią (III piętro) na mniejsze i niżej, tel. 22 756 27 31

Docieplanie budynków, konkurencyjne ceny, tel. 795 96 96 96

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360 Kominki, tel. 509 916 548

Sprzedam super działkę w SIEDLISKACH, tel. 602 340 549

Każdy rozbity lub cały, uczciwie, gotówka, tel. 604 874 874

Ładne budowlane działki pod Piasecznem, tel. 604 624 875

Skup aut za gotówkę tel. 692 49 11 82 Skup aut – wszystkie marki, auto – laweta, tel. 512 391 270

Działki dla młodych, niezamożnych pod W-wą 40 zł/1m kw., tel. 602 340 549 Sprzedam działki po 8 zł/1m kw., pod W-wą, tel. 604 624 875

Skup aut, tel. 516 938 671 Skup aut, skutery. Całe, rozbite, skorodowane, tel. 609 001 824 skorodowane,

Daewoo Nexia, tel. 668 171 639 Kupię samochód cały skorodowany rozbity do naprawy, tel. 690 513 365

NIERUCHOMOŚCI - KUPIĘ

Ogrodzenia,Docieplenia,Remonty, tel. 505 564 064

Instalacje hydrauliczne - profesjonalnie, szybko, tanio, tel. 605 079 907 Usługi ślusarskie ze spawaniem, konstrukcje stalowe, bramy, ogrodzenia, tel. 785 562 486

NIERUCHOMOŚCI - SPRZEDAM

Naprawa, krycie dachów, tel. 511 928 895 Ogrodnicze, tel. 661 920 022 Tani transport 1,5T tel. 516 856 115 www.transport-i-przeprowadzki.pl

Wykończenia, remonty, docieplania, tel. 503 004 639 Kosiarki, piły spalinowe, serwis. Szybko, tanio, tel. 785 962 286

Kupię siedlisko lub ziemię, tel. 501 219 527

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 691 983 917

NIERUCHOMOŚCI - DO WYNAJĘCIA

Serwis sprzątający zatrudni młodą, energiczną Panią do sprzątania klatek. Praca w Piasecznie tel. 503 514 774 Murarz – ścianki działowe, Otwock, tel. 509 558- 880 Poszukujemy osoby do ulotkowania i plakatowania na terenie Góry Kalwarii i okolic 506416414 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, Piaseczno Józefosław, tel. 793 016 890 Spawacz, Wilcza Góra, tel. 501 22 95 73 Ekipa brukarzy ze sprzętem do napraw kostki, Lesznowola, tel. 501 22 95 73

SZUKAM PRACY Chętnie w kulturze, sztuce lub społecznej, prawo jazdy kat.B, angielski średnio zaawansowany, dobra prezencja, zamiłowanie do ludzi i sztuki tel. 881 966 833

Grafik/Operator DTP. CV prosimy wysyłać na adres: praca@galia.net.pl Do obsługi zleceń w drukarni offsetowej. CV prosimy wysyłać na adres: praca@galia.net.pl Kierowcę do piekarni, Konstancin, tel. 601 28 20 71 Zatrudnię ekspedientkę do sklepu spożywczego, Konstancin, tel. 601 28 20 71 Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego Praca w Piasecznie sprzątanie biur w godz 05-09 rano. Tel. 512 117 967 Firma sprzątająca zatrudni pracowników do serwisu sprzątającego. Praca w godzinach nocnych i na dzień Tel. 508 133 359

Lokale do wynajęcia przy WKD w Komorowie, tel. 501 012 555

ODWODNIENIA LINIOWE. tel. 504 008 309

Pranie dywanów, obić mebli, tapicerki samochodowej, czyszczenie kostki i elewacji, tel. 506 449 992 Prace ziemne minikoparką, szerokość od 30cm do 60cm, głębokość 1,9m. Tel. 506 929 819

Wynajmę lokal usługowy 53 m kw. Piaseczno, tel. 669 847 726 Mieszkanie dwupokojowe , 48m kw, Piaseczno ul. Puławska, ewentualnie pokój do wynajęcia tel. 694 189 045 Dwupokojowe umeblowane, Piaseczno, tel. 600 604 547 Pokój, kuchnia, łazienka, z osobnym wejściem, tel. 785 147 211

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Układanie kostki brukowej, tel. 604 174 152 Elektryk – instalacje, tel. 694 025 507 Instalacje elektryczne, tel. 601 41 88 01

Wylewki betonowe agregatem, tel. 668 327 588 Glazura, gipsy i inne, tel. 667 356 939 Budowa domów, rozbudowy, elewacje, dachy, remonty, tel. 501 386 629

Drzwi stalowe na wymiar, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75 Okna PCV, raty, tel. 22 643 06 54, 601 20 14 75 Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 500 783 313

Wszelkie prace porządkowe, ogrody, tel. 666 713 372

Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 695 708 422

Remonty tel. 666 713 372

Wycinka drzew alpinistycznie, tel. 721 881 995

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerek tel. 666 713 372

RÓŻNE

Lokal 19,5 m kw. z zapleczem, na działalność, w Piasecznie, tel. 692 336 002

Glazura, gres, hydraulika, tel. 601 21 94 82

Stare motocykle, części i przedmioty wojenne: szable, bagnety, hełmy, czapki, mundury..., tel. 505 529 328

Pilne, Konstancin Grapa (centrum) 2 pokoje z kuchnią, 38 m kw., Ip., tel. 507 975 993

Kawalerka, umeblowana, pokój z aneksem, po remoncie, Piaseczno, tel.516 283 655

Remonty, wykończenia, hydraulika, elektryka pełny zakres, tel. 601 304 250

Działki Stara Iwiczna, budowlane, tel. 605 577 682

Pawilon, 25 m kw., „Bazarek”, ul. Szkolna 13 ,Piaseczno, tel. 668 566 803

Elektryk, tel. 666 890 886

Skup srebra, tel. 509 447 601 Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę, tel. 504 017 418

Wulkanizacja – Stara Iwiczna , tel. 605 577 682

Pawilon, bazarek w tel. 511 182 258

Posadzki betonowe mixokretem, tel. 508 017 870

Dom, Prażmów, tel. 667 910 250

Kwatery pracownicze. Chyliczki, Tel 509 310 592

Budowa domów, tel. 518 420 242

Ładne mieszkanie 55 m kw., w Piasecznie, tel. 602 234 764

30 m kw , Góra Kalwaria tel. 515 502 764

Docieplanie poddaszy - solidnie, tel. 501 624 562

Andrzej Ciesielczyk – wróżbita z ponad 40-letnim doświadczeniem tel. 537 202 900, 694 063 831. Realna pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów.

Hydraulik, tel. 884 016 690

Chwilówki, tel. 519 498 741

SPRZEDAM SPRZEDAM! ZIEMIĘ SORTOWANĄ, BETON KRUSZONY, CEGŁĘ KRUSZONĄ, KOSTKI GRANITOWE, KRAWĘŻNIKI GRANITOWE. WYKONAM USŁUGI Z ZAKRESU: ROBÓT ZIEMNYCH, ROBÓT WYBURZENIOWYCH ORAZ TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH, TRANSPORTU HDS. NUMER KONTAKTOWY, TEL. 502 388 110, 509 825 030

Budowlana, Głosków 1200 m kw, media, tel. 501 844 934 30 m kw., z balkonem, Tarczyn, tel. 515 367 933 Budowlano – rolną 3 ha, Jeżewice, tel. 501 064 050

Przyczepę kempingowa z przedsionkiem tel. 501 549 508

Bezpośrednio 1200 m kw 13 km od Piaseczna Wola Wągrodzka, przy asfalcie mediach, 30x40, 70 pln tel. 502 232 559

Drewno kominkowe, sezonowane, palety, tel. 607 133 222

Zamienię wykończone mieszkanie na domekrównież do remontu tel. 530 700 055

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, tel. 502 544 959

Działki budowlane, 2000 mkw. i 1000 m kw., od 25 zł/ m kw., Barcice Drwalewskie, tel. 661 245 043

Drewno kominkowe, tel. 508 23 85 86 Drewno kominkowe i opałowe tel. 605 094 400

Piekarnia w Zalesiu Dolnym zatrudni piekarza, cukiernika, pomocnika, tel. 536 002 001

Płuczkę do warzyw i ziemniaków tel. 781 804 339

Kosmetyczka do współpracy, tel. 882 033 939

Krzewy ozdobne tel. 880 479 679

Podnajmę stanowisko kosmetyczce, fryzjerce, masażystce , Piaseczno tel. 503 370 421

Pług 3 – skibowy Grudziądz, 1020 zł, tel. 506 85 20 04

Panią do szycia, tel. 603 642 377

Drewno kominkowe suche, tel. 504 477 302

W sklepie spożywczym w Żabiej Woli, tel. 785 855 013

Sztachety ogrodzeniowe-olcha, producent, tel. 504 477 302

W sklepie spożywczym w Głoskowie, tel. 785 855 013

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Tapicer - pilnie ! tel. 602 48 37 85

Dwa domy sąsiadujące, Piaseczno – Zalesie Dolne., tel. 733 106 446

Koparko-ładowarka, mini-koparka, wykopy i niwelacja terenu, tel.603 357 962

Remonty i wykończenia wnętrz. Tel. 517 698 290

Dom na pięknej działce z linia brzegową Narwi (50 m), tel. 600 284 250

KUPIĘ

Bale sosnowe, suche, grubość 8 cm, ok. 20 m3, tel. 793 74 10 01

Kosmetyczkę i manikiurzystkę do salonu w Łazach k. Magdalenki tel. 503 018 891

Siedlisko k. Powsina, tel. 783 925 629

Odstąpie sklep w centrum Piaseczna, tel. 504 328 579

CHODNIKI.

sprzedam ziemię rolną 2,8 ha, tel. 600 284 250

Poszukujemy uczciwej osoby do sprzątania biura w Piasecznie, 2 x w tygodniu, tel. 501 604 917, pon – pt

Hurtownia piwa w Gołkowie k Piaseczna zatrudni młodego kierowce z kat.C, CV na bajwid@bajwid.pl, tel. 603 807 472

Atrakcyjna działka budowlana, 1370 m kw., media, Dobiesz, tel. 661 885 525

Malowanie, gładź, remonty, tel. 513 986 439

OGRODY. WIOSENNE PORZĄDKI. tel. 504 008 309

Atrakcyjne 62 m kw., 2 pokoje, garaż, tel. 664 061 205

Fryzjerkę w K.Jeziornie, tel. 606 817 356 Zatrudnię fryzjerki/-ów w salonie w centrum Piaseczna tel .601 374 564

Działkę budowlaną w Łbiskach 1400 m kw tel. 514 499 366

Brukarstwo, tel. 609 755 190

Noclegi – od 8zł, tel. 502 222 555

Księgowe, tel. 517 083 951

Serwis sprzątający zatrudni Pana z doświadczeniem, wiek do 50 lat. Tel. 721 228 094,

Kostka brukowa, ogrodzenia, tel. 502 379 809

CYKLINOWANIE, PARKIETY, WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388

Wynajmę ogrodzona działkę 5500 m kw., na każda działalność, tel. 600 284 250

Okazja, dom 300 m kw., z działką 1720 m kw., tanio, Siedliska, przy głównej ulicy, tel. 605 726 356

Remonty, wykończenia wnętrz, uczciwie, Jurek tel. 515 644 549

Naprawa pralek, tel. 605 112 216

1500m kw Prażmów, przy drodze asfaltowej, mediach 50 tys pln, tel. 502 232 559

Odstąpię dwupokojowe mieszkanie w TBS Grójec. Tanio, tel. 694 898 272

Ogrodzenia, mycie kostki, ogrodzeń, dachów, tel. 511 126 841

Schody szafy stolarskie tel. 602 847 608

BRUKARSKIE, tel. 608 390 733

Kelnera, kelnerkę - Wólka Kosowska, tel. 22 708 98 96

Działki nad jeziorami i rzeką Skrwą od 120 km od Warszawy, tel. 605 099 422

Anteny DVB-T SAT, tel. 510 401 644 Dachy, krycie – naprawa, tel. 792 354 779

Styropian - tanio, docieplenia, tel. 604 938 861

Mieszkanie, Piaseczno i okolice, tel. 509 464 042

Wycinka drzew, tel. 661 920 022 Ogrodzenia, tel. 661 920 022

Glazura, terakota, poddasza, ocieplenia, elewacje, tel. 601 304 250

BRUKARSTWO. PODJAZDY. OPASKI. tel. 504 008 309

Działki nad jeziorem koło Sierpca, 140 km od Warszawy, 15 zł za m kw., tel. 605 099 422

Remonty od A do Z, tel. 661 920 022

Układanie kostki brukowej, chodniki, podjazdy, tel. 603 304 250

Wynajmę 55 m kw na działalność gospodarczą, tel. 600 284 250

Do spożywczego Nadarzyn, tel. 698 261 469

Wykaszanie zarośli, karczowanie działek, tel. 519 874 891 Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Domy do 590 tys za stan deweloperski, www.osiedleskalna.pl,tel. 515 000 040

Firma zleci montaże okien, tel. 604 094 034

Ogrody-Koszenie Trawy,Zarośli, tel. 603 315 531

Anteny nowocześnie, tel. 603 375 875

Cukiernika i pomoc, tel. 608 079 659

Zatrudnię Pana z doświadczeniem do sprzątania obiektu, Konstancin-Jeziorna tel. 501 163 228

Elektryk, tel. 692 434 893

Brukarstwo solidnie, tel. 696 437 501

Zatrudnimy listonoszy i kurierów z Piaseczna i okolic, ul. Warszawska 18, Piaseczno, tel. 791 647 639

Młodą dziewczynę do sprzedaży na stoisku cukierniczym, Piaseczno , tel. 601 727 181

Studnie, tel. 601 231 836

TYNKI, TEL. 513 008 131

Działki budowlane pod Konstancinem, tel. 787 380 200

Biuro Rachunkowe Takros w Piasecznie zatrudni na stanowisku księgowego (umowa o pracę/ zlecenie) osobę z bardzo dobrą znajomością programów office. tel. 698 044 454

Malowanie, tapetowanie, remonty, tel. 787 231 129

Elektryk pełen zakres, tel. 518 830 327

Kupię lub wynajmę działkę min.1 ha Konstancin, okolice, tel. 601 334 400

Każde auto, tel. 519 455 452

Piekarz ciastowy do piekarni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

Elektryczne pomiary ochronne, tel. 504 033 328

Malowanie, tapetowanie, glazura, tel. 600 254 705

Cukiernik - specjalista od tortów do piekarni cukierni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

Do Hotelu na Ursynowie zatrudnimy Pokojowe mile widziane cudzoziemki, tel. 22 329 25 05, 22 329 25 06

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Dachy papą, tel. 725 229 079

Elektryk, tel. 501 236 987

Mechanika samochodowego, Głosków, tel. 607 591 787

PRACA DLA KURIERA, Warszawa, kontakt: agata.tomczyk@manpower.pl tel. 22 487 53 27

Glazura, terakota, gres, tel. 502 720 600

Fotograf na każdą okazję, ślub, chrzest, ostatnie wolne terminy 2014, lemonphoto13@gmail.com, tel. 692 569 927

Domofony, tel. 603 375 875

Auto skup, tel. 535 661 903

Zatrudnię brukarzy, tel. 602 114 307 Kierowca na pół etatu do piekarni w Piasecznie, piekarniawzorowa@gmail.com

ogrodzeń, tel. 502 473 605

Anteny TV/SAT. TV cyfrowa. Tel. 508 329 491

Malowanie dachów, tel. 500 556 941

Skup aut. Autokasacja tel. 796 165 139, 517 799 183

Skup aut. Uszkodzone, tel. 792 572 932

3

Drewno kominkowe, sezonowane (grab, buk), tel. 665 008 357

AUTO-MOTO SPRZEDAM Motor Suzuki G500, 1996r., tel. 509 855 922

Zamów ogłoszenie drobne

Czachówek, działka, 1050 m kw., bezposrednio, tel. 504 111 503 Ustanów, atrakcyjna działka budowlana, 950 m kw, cena: 185 zł/m kw pilnie sprzedam. Tel. 514 004 444 Bezpośrednio mieszkanie 2 – pokojowe 44 m kw., Centrum Piaseczna, świetna lokalizacja, tel. 502 269 740 Działka, okolice Góry Kalwarii, tel. 600 90 30 95 Pawilon 25 m kw. bazarek Piaseczno, tel. 888 539 709 Działki leśne 3zł/ m kw. 693 059 883 Sprzedam bezpośrednio: 92 metrowe mieszkanie w bloku z cegły w Piastowie, w bliskim sąsiedztwie pętli autobusowej, szkoły, przedszkola, kościoła i sklepów, tel. 660 498 204

Mieszkanie, 48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273 Umeblowane 36m kw. Żabieniec , 700 zł tel. 502 129 189 Kwatery - super warunki, tel. 889 129 234

Szybka pożyczka od 300zł do 10 000 zł.! Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora)

Hydrauliczne – tanio i solidnie, tel. 606 13 00 18

Dla firmy do 10 000 zł! Szybka pożyczka, wygodna spłata. Provident Polska S.A. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora) Sklep Wędkarski u Janka, Chyliczki, ul. Śniadeckich 1, sprzedajemy również na allegro (sklepjanek63), niskie ceny, solidna obsługa, tel. 698 713 287, 509 307 014

Budowa domów, dachy, rozbudowy, tel. 508 529 008

NAUKA

Brukarstwo 501 683 631 www.gost-bruk.pl

Matematyka, dojeżdżam, tel. 509 464 042

Hala magazynowo - usługowa 250 m kw. w Głoskowie, tel. 697 086 066

WYLEWKI, TYNKI TRADYCYJNE TEL. 604 415 352

Koreański tel. 606 623 606

3 pokoje na nowym osiedlu zamkniętym w Piasecznie, z garażem, tel. 602 120 838

KUCHNIE, SZAFY, MEBLE NA WYMIAR, WWW.ADWID.PL, TEL. 530 963 905

Matematyka tel. 602 690 229

Domek umeblowany z Wi-Fi, tel. 505 040 137

OGRODYTRAWNIKI ZAKŁADANIE, TEL. 501 233 483

Kwatera pracownicza, tel. 515 753 972 Wynajmę lub sprzedam pawilon na bazarku w Piasecznie tel. 693 440 622 Wynajmę kawalerkę umeblowaną w Górze Kalwarii, tel. 605 288 934, 793 011 899

ZDROWIE I URODA

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, dokumenty, tel. 506 498 222 Posadzki cementowe i anhydrytowe z agregatu, tel. 603 633 529

Mieszkanie, 48 m kw., Piaseczno, tel. 501 103 273

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji - kilkunastoletnie doświadczenie, tel. 501 62 45 62

Umeblowane 36m kw. Żabieniec , 700zł tel. 502 129 189

Docieplenia budynków, szybko, tanio, solidnie, tel. 502 053 214 Cyklinowanie, tel. 604 651 722

USŁUGI TYNKI CEMENTOWO – WAPIENNE, RĘCZNE, TEL. 792 456 182 BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182 DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/GIPS, TEL. 792 456 182

Mieszkanie Drwalew 68 m 3 pok. parter, tel. 881 923 754

Układanie kostki brukowej, profesjonalnie i terminowo, gwarancja, www.dobrybrukarz. pl tel. 698 698 839

Sprzedam lub zamienię dwa mieszkania 2 i 4 pokoje w Konstancinie. Tel. 601 287 641

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, tel. 784 363 960

Sprzedam działkę budowlaną 1700 m kw. Gołków/Zalesie Dolne. Tel. 609 888 901

Wylewki betonowe mixokretem spalinowym, tel. 695 04 22 88

największy nakład, największa skuteczność, w każdy piątek, cena od 3 zł za słowo

Kominki i piece szamotowo - kaflowe, www. abramczyk.info.pl, tel. 608 728 666 Docieplanie budynków, podbitki, tanio, solidnie, tel. 507 768 230 Docieplanie budynków, elewacje i podbitki. tel. 507 740 469 Tynki agregatem - profesjonalnie, tel. 608 444 405 Dachy - pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605 Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki, tel. 501 277 407 Cyklinowanie, układanie, renowacja podłóg, tel. 601 091 977 Malowanie,

czyszczenie

dachów,

Angielski indywidualnie,od 30 zł/godz., z dojazdem, tel. 881 966 833 Masaże, tel. 504 825 005 Lekarz seksuolog, tel. 22 825 19 51 Masaż klasyczny na terenie Piaseczna, tel. 731 710 578, 603 304 250 Odchudzanie tel. 602 690 229 Terapia manualna kręgosłupa i miednicy wg japońskiej metody YUMEIHO;Wskazania: bóle kręgosłupa, wady postawy, skoliozy. Piaseczno; tel. 505 610 257 Masaże, tel. 532 529 888

ZWIERZĘTA SKLEP I SALON PIĘKNOŚCI DLA PSÓW RAS MAŁYCH I ŚREDNICH „BAJECZNY PIES” ZAPRASZA! KONSTANCIN, UL. RYNKOWA 6 A, TEL. 517 308 815 Kocięta perskie i egzotyczne, z rodowodem, tel. 506 958 514 Hotel dla zwierząt, behawiorysta, szkolenia, tel. 534 059 059 Psy do adopcji, tel. 606 989 442, 501 434 618

elewacji,

www.kurierpoludniowy.pl Piaseczno, ul. Ludowa 2; tel. 22 756 79 39; pon-pt 8:30-18 Pruszków, Al. Wojska Polskiego 16 a, lok. 41; tel. 22 758 70 52, pon-pt 9-17


Kurier Południowy 20(532), wydanie grójeckie, 06.06.2014  

20(532), wydanie grójeckie, 06.06.2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you