Page 1

facebook.com/kurierlokalny

KOLEJNY KURIER 4 LUTEGO

Radni za głosem Senator

Numer 2 (156) • 21 stycznia 2014 • Rok VII • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • tel.: 62 58 315 50 • mail: redakcja@radiosud.pl

Język angielski i drugie zajęcie dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami rodziców dla wszystkich przedszkolaków w Gminie Kępno zorganizowane zostaną bezpłatnie w ramach „dotacji przedszkolnej”. Teraz zajęcia dodatkowe powyżej 5 bezpłatnych godzin podstawy programowej odbywać się będą w każdym oddziale przedszkolnym w gminie Kępno: dla grup przedszkolaków 3 i 4-latków oraz 5-6 latków. Do tej pory w ramach zajęć dodatkowych język angielski dostępny był tylko dla 5-latków i 6-latków. Odbyło się wspólne posiedzenie Wszystkich Komisji Radnych Rady Miejskiej. Ponad dwie godziny omawiano temat związany z wykorzystaniem dotacji przedszkolnej udzielonej w ramach „Przedszkola za złotówkę”. Konflikt o zajęcia dodatkowe między rodzicami, a samorządem

2 POROZUMIENIE OSIĄGNIĘTE

Gmina Kępno doszła do porozumienia z proboszczami parafii, którzy domagali się obniżenia opłat za wywóz śmieci z cmentarzy

trwa już od kilku miesięcy. Rodzice interweniowali zarówno do burmistrz oraz radnych, o pomoc w rozwiązaniu problemu zwrócili się do senator Możdżanowskiej. W gminie Kępno funkcjonuje 31 oddziałów przedszkolnych w placówkach samorządowych oraz przedszkole niepubliczne, do których uczęszcza ponad 980 dzieci, a za każdym przedszkolakiem dotacja budżetu państwa. Mimo iż od września ubiegłego roku Gmina Kępna otrzymuje w ramach „przedszkola za 1 zł” dotację na każdego przedszkolaka; w tym roku w wysokości 1242 zł. Od listopada zorganizowano jedynie zajęcia z języka angielskiego dla 5 i 6-latków oraz płatne zajęcia z tańca w godzinach funkcjonowania przedszkola, co nie było zgodnie z aktualnymi przepisami. W roku 2013 na każde dziecko uczęszczające do przedszkola, w wieku 2,5-6 lat przypadało 414 zł (okres 4 miesięcy).

ODPRAWA 3 ROCZNA POLICJI

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji

Teraz będzie to 1242 złote. Gmina Kępno otrzyma ponad 1 milion 200 tys. zł z czego pomad 900 tys. na rozwój wychowania przedszkolnego. Radni podczas debaty przegłosowali decyzję odnośnie wykorzystania dotacji 200 tys. zł na dwa zajęcia dodatkowe w każdym przedszkolu. Na debacie pojawiła się senator Andżelika Możdżanowska, której temat znany jest doskonale, bowiem jest członkiem Senackiej Komisji Rodziny i Polityki

UMOWA 4 JEST NA BUDOWĘ

Marszałek Marek Woźniak podpisał umowę o dofinansowanie zjazdu w Bralinie ze starostą Włodzimierzem Mazurkiewiczem

Społecznej. Polemika nad odpowiednim zagospodarowaniem dotacji wywołała spore zainteresowanie, a różnica poglądów senator Możdżanowskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzatą Fralą-Kędzior była znacząca, ale owocna, przede wszystkim dla najważniejszych osób - przedszkolaków. Mimo urlopu w trakcie debaty przybyła Burmistrz Aniela Kempa. - Ta dyskusja powinna mieć miejsce w październiku

6 SPOTKANIE NOWOROCZNE

W Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach odbyło się VII Noworoczne Spotkanie wójta gminy Łęka Opatowska

minionego roku. Dziękuję wszystkim radnym za zrozumienie powagi problemu. Te potrzeby wychowania i rozwoju wieku przedszkolnego i dotacja za złotówkę miała wyjść naprzeciw rodzicom. Opłata za przedszkole publiczne nie może być ani barierą dla rodziców, ani barierą dostępu dziecka do edukacji - powiedziała Senator Możdżanowska. cd str. 2

KOLĘD 6 KONCERT W LASKACH

W kościele filialnym w Laskach odbył się II Gminny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY KĘPNO

SLD przygotowane do wyborów

W piątek odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gościem spotkania był radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Mroziński oraz asystent posła Leszka Aleksandrzaka - Dariusz Witoń. Prowadzący zebranie Przewodniczący Rady Powiatu, a zarazem szef kępińskich struktur SLD Ryszard Przybylski podsumował poprzedni rok działalności Sojuszu. Podkreślał wkład SLD w działania koalicji rządzącej powiatem kępińskim, wymienił m.in. inwestycje w kępińskim szpitalu oraz szereg inwestycji drogowych realizowanych na terenie powiatu. Obecnie SLD posiada 3 radnych

w Radzie Powiatu Kępińskiego. Przybylski wspomniał także o bolączkach gmin powiatu. - Największym naszym problemem jest brak obwodnicy Kępna. Niestety, inwestycja ta oddala się. Po realizacji węzła Bralin przy S8 być może kępińska obwodnica będzie zrealizowana jeszcze później. Obym się mylił - dodał Przybylski. Obecny zarząd SLD otrzymał prawie jednogłośnieabsolutorium za poprzedni rok. Delegatem na zjazd wojewódzki został radny powiatowy Karol Hibner. Obecny na zebraniu Dariusz Witoń przedstawił zebranym plany wyborcze Sojuszu na 2014 rok. - Przed nami wybory do Europarlamentu oraz wybory samorządowe. Liderem listy do Parlamentu w Wielkopolsce będzie były premier Józef Oleksy. Na listach znajdą się też parlamentarzyści, z wyjątkiem Krystyny Łybackiej - zapowiedział Witoń. Radny Sejmiku Andrzej Mroziński ubolewał nad brakiem rozmów i brakiem kompromisu w Sejmiku. - Wszystkie pomysły opozycji są odrzucane przez koalicję PO-PSL. Nie ma możliwości porozumienia się w istotnych dla Wielkopolski sprawach, a my również przedstawiamy dobre pomysły i dobre rozwiązania dla Wielkopolski - mówił Mroziński. Obecni na zebraniu delegaci kępińscy apelowali o walkę o przywrócenie wieku emerytalnego - dla mężczyzn 65 lat i dla kobiet 60 lat. - To powinien być nasz priorytet i główny punkt naszego programu. Tylko z takim postulatem możemy wygrać wybory zgodnie twierdzili delegaci. (mz)

W krzywym y zwierciadle Irek... strzelam: H7?

Trafiony, zatopiony!

W Krzywym Zwierciadle w tym tygodniu zdjęcie z corocznej odprawy Policji. Jeśli komukolwiek do śmiechu nie będzie - z góry nie przepraszamy :). Przedstawione dopiski w chmurkach nie mają żadnego związku z rzeczywistością :).

21/01/2014

Radni za głosem Senator KĘPNO: KONIEC ZAMIESZANIA Z ZAJĘCIAMI DODATKOWYMI

Dokończenie ze strony 1.

przedszkolach w czasie bezpłatnym i w ramach jednej godziny za maksymalnie 1 zł, finansowane z budżetu przedszkola. Zajęcia dodatkowe, to te organizowane dla wszystkich dzieci w ramach 1 zł za każdą dodatkową godzinę ponad minimum 5 bezpłatnych godzin, powinny być przede wszystkim ogólnodostępne i realizowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zajęcia dodatkowe powinny być ogólnodostępne i realizowane z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, czyli dla 3 i 4-latków - 15 min zajęć, dla 5 i 6-latków - 30 min. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice nie mogą płacić za te zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób one będą prowadzone. Zajęcia dodatkowe, w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Zajęcia dodatkowe realizowane na terenie przedszkoli: taniec towarzyski, zajęcia teatralne, zajęcia decoupage, zajęcia recytatorskie, balet, basen, zajęcia szachowe. Po przyjętym stanowisku radnych już wkrótce te dwa zajęcia dodatkowe będą dostępne dla wszystkich przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli w gminie Kępno. Naczelnik Małgorzata Fra-

la-Kędzior zadeklarowała, iż w ciągu dwóch tygodni zapadną decyzje. (dete) Od 1 września 2013 roku w sytuacji, w której dziecko przebywa w przedszkolu średnio 9 godzin, czyli 5 godzin bezpłatnych plus 4 godziny dodatkowe, rodzic płaci za usługę przedszkolną około 92 zł za pobyt swojego dziecka w przeciągu całego miesiąca, wcześniej była to miesięczna kwota około 180 zł. Doliczając do tego jeszcze miesięczne koszty, które rodzice ponosili w związku z opłatą za zajęcia dodatkowe np. zajęcia języka angielskiego (22-25 zł) oraz rytmikę (16 zł), które w ramach „przedszkola za 1zł” powinny być zapewnione bezpłatnie, jeśli oczekują tego rodzice. W tej chwili konieczne są uzgodnienia pomiędzy rodzicami i dyrektorami przedszkoli. Ta sytuacja potwierdza, iż za rozwiązaniem - wdrożeniem przepisów stoi konkretna osoba, a nie system. Niedopuszczalna jest sytuacja, by to rodzice musieli wymuszać na samorządach realizację przepisów Już wkrótce kolejny sprawdzian dla samorządów - przygotowanie szkół do przyjęcia 6-latków. Rodzice powinni weryfikować sytuację, dla bezpieczeństwa swoich dzieci, to nie tylko prawo ale i obowiązek. (mz)

wego. - Osiągnięte porozumienie, to sukces. Od lipca zabiegaliśmy o to, aby gospodarka odpadami była prowadzona w sposób

wywozu śmieci z cmentarzy. Cieszymy się bardzo, że zostało zawarte porozumienie między gminą i proboszczami. Kompromis nigdy do końca nie

racjonalny i jak najmniej obciążający mieszkańców. Stąd też nasze zabiegi o ułatwienie

satysfakcjonuje dwóch stron, ale zmierza do tego, że nie spotkamy się na cmentarzach z

kartkami: proszę śmieci zabierać ze sobą - powiedział radny Stachowiak. Wiceburmistrz Andrzej Tyra powiedział, że porozumienie osiągnięto na spotkaniu 7 stycznia. - Ustaliliśmy, że burmistrz zwróci się do radnych Rady Miasta, z propozycją obniżki kwot, za odbiór poszczególnych pojemników na śmieci. Proboszczowie zadeklarowali ilość śmieci jaka powinna być wywożona z cmentarzy. Stosowny protokół ze spotkania został podpisany przez proboszczów i na najbliższej sesji przedstawimy stosowny projekt uchwały i myślę, że radni go przyjmą - powiedział wiceburmistrz Tyra. Według nowego projektu za kontener KP-7 m3 płacić teraz proboszczowie będą 690 zł i 50 zł za kontener mniejszy o pojemności 110 l. (dete)

Na pytanie, czy gmina Kępno do tej pory łamała prawo brakiem wspomnianych bezpłatnych zajęć dodatkowych senator odpowiedziała kurtuazyjnie. - Nie wracajmy już do tego co było. Istotne jest to,

różnicę między zajęciami dodatkowymi a zajęciami specjalistycznymi, którymi objęte są tylko dzieci wymagające wsparcia w różnych obszarach rozwoju, posiadające opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W kępińskich przedszkolach w sposób bar-

że teraz dzieci i rodzice będą mieli takie możliwości i w ich imieniu po prostu dziękuję. Naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzata Frala-Kędzior omówiła funkcjonowanie kępińskiej oświaty, a poproszona o komentarz w kwestii ważnych dla przedszkoli zmian jakie zajdą nie otrzymała zgody burmistrz Anieli Kempy na udzielenie nam wypowiedzi. Po debacie senator Możdżanowska długo rozmawiała jeszcze z dyrektorami przedszkoli. Senator Andżelika Możdżanowska doprecyzowała

dzo profesjonalny realizowane są zajęcia specjalistyczne zajęcia: m.in. gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, wczesne wspomaganie ucznia itp. lecz nie są to zajęcia dodatkowe. Jeżeli np. dziecko ma dysfunkcje dotyczące wymowy i powinno korzystać z pomocy logopedy, ten logopeda w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej tej pomocy powinien w przedszkolu udzielać. Niektóre miasta wskazują zajęcia dodatkowe, niestety błędnie, także religię jako zajęcia dodatkowe organizowane w

Porozumienie księży z gminą KĘPNO: PARAFIE ZAPŁACĄ MNIEJ

Osiągnięto porozumienie w sprawie opłat za wywóz śmieci z cmentarzy. Przypomnijmy, proboszczowie parafii z terenu Gminy Kępno wystosowali apel do włodarzy miasta Kępna w sprawie wywozu śmieci z cmentarzy.

Apel wystosowany przez proboszczów parafii na czele z Dziekanem Dekanatu Kępińskiego ks. Jerzym Palpuchowskim otrzymali rajcy na ostatniej Sesji Rady Miasta w 2013 roku. Pod listem podpisali się proboszczowie parafii z Mikorzyna, Świby, Hanulina, Myjomic, Baranów-Murator, Kępno (ul Poznańska). Pisemny apel o podjęcie stosownej uchwały „tzw ustawy śmieciowej” , dotyczący cmentarzy przekazał wówczas wszystkim radnym Andrzej Stachowiak z Porozumienia Samorządo-

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Kolejne roszady w Radzie KĘPNO: CZĘŚĆ KOALICJI ZAGŁOSOWAŁA RAMIĘ W RAMIĘ Z OPOZYCJĄ

Klub Radnych Rady Miejskiej w Kępnie „Klub Samorządowy” podjął decyzję o samorozwiązaniu. Oficjalny dokument wpłynął do Przewodniczącego Rady Miasta. To nie jedyne przetasowania politycznej sceny Kępna. Swoją rezygnację i wystąpienie z Forum SG, a więc ugrupowania koalicyjnego złożyła radna Krystyna Możdżanowska i wiceprzewodniczący Rady Miasta Eugeniusz Przybył. Na podstawie §113 pkt. 2 Statutu Gminy Kępno członkowie klubu radnych „Klub Samorządowy” obecni na posiedzeniu klubu 16 stycznia jednogłośnie przyjęli wniosek o samorozwiązaniu klubu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wykonanie obowiązków informacyjnych wobec Przewodniczącego Rady Miejskiej

w Kępnie powierza się Przewodniczącemu „Klubu Samorządowego” - to treść uchwały jaką przedstawił radny Jakub Grabowski (Przewodniczący Klubu Samorządowego). - Klub radnych „Klub Sa-

morządowy” 16 stycznia na skutek podjęcia uchwały o samorozwiązaniu zakończył swoją działalność. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przyczyną było wystąpienie z klubu radnej Danuty Pastok oraz głosowanie nad budżetem naszej gminy na 2014 rok, w

którym ujawniły się niemożliwe do pogodzenia różnice w ocenie priorytetów inwestycyjnych na ten rok. Dziękuję koleżankom i kolegom z klubu za wspólnie przepracowane lata i życzę powodzenia w

dalszej działalności. W zaistniałej sytuacji do końca kadencji pozostanę radnym Platformy Obywatelskiej i nie będę członkiem żadnego klubu. Z tego co mi wiadomo - Andrzej Jóźwik i Grzegorz Leks podjęli podobne decyzje - powiedział radny Grabowski. Decyzja o

samorozwiązaniu była jedyną jaką mogli podjąć radni z tego ugrupowania, bowiem jak udało nam się dowiedzieć radny Maciej Baciński chciał także opuścić szeregi tego ugrupowania. W przypadku Bacińskiego podobnie jak Przybyła i Możdżanowskiej, na chwilę obecną nie wiadomo, czy pozostaną radnymi niezależnymi. Tyle, że radnych takich w obecnym składzie rady miejskiej jest coraz więcej, dlatego niewykluczone, że wkrótce może powstać nowy klub – np. radnych niezrzeszonych. Oceniając ostatnie decyzje, głosowania i układy sił w radzie można śmiało powiedzieć, że aż do nowych wyborów samorządowych możemy być świadkami trudnych do przewidzenia wyników głosowań, bez względu na układy i polityczną przynależność. (dete)

Policjanci podsumowali rok

informacje

3

ŁĘKA OPATOWSKA

Otwarto nową siedzibę Policji

Policjanci mają nową siedzibę w Łęce Opatowskiej. Gmina użyczyła Policji pomieszczenie w zabytkowym budynku Rządcówki.

Trudno porównywać nową siedzibę w nowo wyremontowanym budynku Rządcówki w Łęce Opatowskiej z dotychczasową w Opatowie. Pomysł przeniesienie posterunku Policji do Rządcówki zrodził się już dawno, mówił wójt gminy Łęka Opatowska Witold Jankowski. - W momencie, kiedy wyremontowaliśmy ten budynek myśleliśmy o tym, że tutaj powinien powstać posterunek Policji w Łęce. Ten, który był w Opatowie był w strasznym stanie - dodał wójt. W każdej gminie Powiatu Kępińskiego funkcjonuje punkt przyjęć dzielnicowych, dostępność i łatwość w kontakcie z policjantami to główny cel tworzenia posterunków, tłumaczył komendant KPP insp. Krzysztof Zimny.

KĘPNO: ODPRAWA ROCZNA POLICJI

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 2013 roku. W odprawie wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. Komendant Powiatowy Policji w Kępnie inspektor Krzysztof Zimny przedstawił poziom realizacji Strategii Wielkopolskiej Policji przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie, która w 2013 roku miała 98 pracowników etatowych, z czego 10 pracuje w posterunku policji w Trzcinicy (siedziba Laski). Obecnie jest 5 wakatów do pracy w kępińskiej komendzie. W 2013 roku do pracy w służbie przyjęto 7 osób, a 2 przeszły na emeryturę. Podczas odprawy przedstawiono wyniki pracy kępińskich policjantów w różnych kategoriach. Ciekawą statystykę obrazuje czas reakcji na zdarzenie. Policjanci w 2013 roku, w terenie wiejskim potrzebowali średnio 10 minut i 47 sekund aby dotrzeć na miejsce zdarzenia. W terenie miejskim wygląda to jeszcze lepiej – średnio 7 minut i 6 sekund. To najlepszy wynik od lat, a w obydwu przypadkach mieszczący się w progu wymagalności. Ogółem popełniono

w naszym rejonie 1612 przestępstw (o prawie 300 więcej niż w roku 2012), z czego 703 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. W 7 wybranych kategoriach przestępstw, które

są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa: kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenia ciała i uszkodzenie mienia dokonano 381 przestępstw, a 41 sprawców zatrzymano na gorącym uczynku. Policjanci w Kępnie mogą się poszczycić 100% wykrywalnością przy rozbojach, bójkach i pobiciach, uszkodzeniach ciała. Gorzej jest z wykrywalnością kradzieży samochodów (25 %) i kradzieżą z włamaniem (39%). Wpływ na te wyniki miała z pewnością budowa drogi S8. Spory napływ pracowników z zewnątrz i duża migracja ludności przy tak dużej inwestycji nie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie, tylko na terenie budowy drogi S8 odnotowano 21 kradzieży i 9 włamań. W minionych

dwunastu miesiącach stwierdzono także 156 przestępstw narkotykowych i 446 gospodarczych. Policjanci z Kępna zatrzymali w 2013 roku 693 osoby podejrzane, a w 9 przy-

padkach zastosowano tymczasowe aresztowanie. W 19 przypadkach rodziny zgłosiły zaginięcia osób – wszystkie te osoby policjanci kępińskiej komendy odnaleźli. Zatrzymano 59 poszukiwanych, czy to listem gończym, czy w celu ustalenia miejsca pobytu. Sporo pracy policjanci poświęcili na doprowadzenia do aresztów i zakładów karnych (63 razy). Niestety wzrosły statystyki kolizji drogowych w powiecie kępińskim. Było ich w minionych dwunastu miesiącach 437, czyli o 33 więcej niż w roku ubiegłym. Na szczęście wypadków było o 12 mniej - 21. Życie straciło w nich siedem osób (tyle samo co w 2012). W wyniku zdarzeń drogowych rannych zostało 18 osób, o 22 osoby mniej niż przed rokiem, co jest bardzo dobrą informacją tak dla funk-

cjonariuszy jak i wszystkich innych uczestników ruchu drogowego. Zatrzymano 112 nietrzeźwych kierowców i 389 nietrzeźwych rowerzystów. - To był trudny okres pracy dla policji w Kępnie, szczególnie jeżeli chodzi o pracę w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej. Aspekt pracy policji jest tak szeroki, że nie uda się wszystkiego zrealizować w stu procentach - podkreślał podczas służbowej odprawy komendant Krzysztof Zimny. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski, chwalił pracę kępińskiej jednostki. Zwrócił także uwagę na czynniki, które należy poprawić. - Budzi obawy wzrost dynamiki w niektórych kategoriach przestępstw, najbardziej uciążliwych: kradzieżach, rozbojach, bójkach, uszkodzeniach ciała i mienia. Jednostka w tym zakresie niestety odnotowała wzrost przestępstw z niekorzystnym jednocześnie spadkiem wykrywalności. Być może było to spowodowane budową drogi S8 i wiele z tych spraw miało miejsce w obszarze działalności tej inwestycji. Inwestycja została zakończona i wierze, że poziom wykrywalności wróci do poziomu, jaki komenda Powiatowa Policji w Kępnie miała w latach wcześniejszych - mówił Rzymkowski. (dete)

reklama

POTRZEBNA GOTÓWKA? ZADZWOŃ!!! TEL. 530556904

- Funkcjonowanie jednostek poza siedziba główną komend powiatowych ma jak najbardziej sens i jest racjonalne wykorzystanie. Myślę, że Policja zawsze musi współpracować ze społeczeństwem a niema lepszego rozwiązania jak bezpośredni kontakt. Policjant, który pracuje w terenie współpracuje także z mieszkańcami, którzy są cennym partnerem do pracy - mówił Komendant. Wójt Witold Jankowski podziela argumenty komendanta i zadbał o godne warunki pracy i przyjęć mieszkańców. - Każdy, kto będzie miał sprawę do załatwienia na Policji nie będzie musiał opuszczać gminy. Myślę, że swoją sprawę często trudna i osobistą załatwi w godnych warunkach. Od samego początku właśnie o to nam chodziło w rozmowach z komendantem - stwierdził Jankowski. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał wójt Witold Jankowski, przewodniczący Rady Adam Kopis, komendant insp. Krzysztof Zimny, kierownik posterunku st. asp. Sławomir Kasprzak oraz przedsiębiorca Henryk Kaczorowski, który czynnie wspierał powstanie nowej siedziby policjantów. (icz)

informacje na portalu radiosud.pl


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY HANULIN

Koniec projektu piłkarskiego

KS Hanulin od 10 maja do 30 grudnia minionego roku realizował projekt pt. „Działać? Każdy może! Klub Sportowy Hanulin sposobem na nudę” dofinansowany ze środków PO FIO 2013, w ramach, którego prowadzone były dwa piłkarskie zespoły młodzieżowe. Przedsięwzięcie okazało się sporym sukcesem tego młodego stowarzyszenia. Działania oparte były na pracy społecznej i wolontariacie. Regularnie w treningach zespołów orlika i trampkarza starszego uczestniczyło ponad 50 zawodników, a doliczając do tego uczestników halowego turnieju piłkarskiego, który został zor-

ganizowany na zakończenie projektu to liczba osób, do których udało się do dotrzeć poprzez zadanie wzrasta do prawie 200. Zarząd Klubu nie ukrywa swojego zadowolenia z faktu, że udało się osiągnąć prawie wszystkie cele i rezultaty założone na etapie składania ofert. - Mimo wielu problemów i trudności, jakie napotkaliśmy podczas realizacji projektu to jestem zdania, że znakomicie sobie poradziliśmy z tym wyzwaniem i możemy być z siebie dumni. Mnie jednak najbardziej cieszy większe niż zakładaliśmy zainteresowanie dzieci i młodzieży, do których przecież kierowaliśmy swoje działania - powiedział Karol Szubert, wiceprezes klubu oraz koordynator projektu. Realizacja zadania miała stworzyć warunki do prowadzenia zespołów młodzieżowych w KS Hanulin, teraz przed Zarządem kolejne wyzwania, aby Klub mógł samodzielnie udźwignąć utrzymanie wszystkich swoich zawodników. (red)

radiosud.pl reklama

21/01/2014

Umowa na budowę podpisana KĘPNO: BĘDZIE DOFINANSOWANIE Z WRPO NA BUDOWĘ ŁĄCZNIKA W BRALINIE

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał umowę o dofinansowanie zjazdu w Bralinie ze starostą Włodzimierzem Mazurkiewiczem.

Budowa zjazdu z drogi ekspresowej S8 w Bralinie to „koło ratunkowe dla Kępna”, tak podsumował inwestycje marszałek Marek Woźniak. Łącznik miedzy nową drogą S8 a dotychczasowym przebiegiem drogi krajowej będzie na razie jedynym połączeniem z droga ekspresową w Powiecie Kępińskim. - Uznaliśmy, że w tej sytuacji, kiedy perspektywa realizacji przebiegu S11, który by rozwiązał ten główny problem komunikacyjny Kępna nieco się oddaliła, mam nadzieję, że nie tak bardzo, trzeba rozwiązać problemy komunikacyjne tak, aby mieszkańcy Kępna mieli ułatwiony dostęp do S8. To jest

rozwiązanie jak sądzę bardzo praktyczne, bardzo proste i jednocześnie skuteczne, jako rozwiązanie tymczasowe oczywiście, bo jest to w dalszym

kluczowych” wyniesie ponad 3 mln zł, co przekracza 71% inwestycji, powiat kępiński wyłoży ponad 1 mln zł, co jest blisko 25% udziałem samorzą-

ciągu problem do rozwiązania - dodał Marszałek. Inwestycja zaledwie 1 kilometra i 126 m drogi pochłonie 4 mln 207 tys. zł. Dofinansowanie ze strony marszałka z środków z „listy projektów

du, Gmina Bralin wesprze inwestycję kwotą 170 tys. zł, co stanowi 4% kosztów. Bez tak wysokiego wsparcia ze strony województwa inwestycja była by bardzo trudna do realizacji, podkreślał starosta Mazurkie-

wicz. Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącej drogi powiatowej na odcinku 450 m oraz budowie nowej drogi przez las na odcinku 585 m wraz ze wszystkimi połączniami i infrastrukturą. Połączenie ze starym przebiegiem drogi nr 8 będzie wybudowane w formie skrzyżowania nie będzie jak wcześniej zakładano ronda. Obecnie Powiat Kępiński prowadzi procedurę przetargową, zainteresowanie zgłosiły trzy firmy. Budowa ma zakończyć się w lipcu tego roku. - Cały projekt zakończymy w wersji takiej budowlanej 31 lipca 2014 roku. Myślę, że się to zbiegnie z końcem budowy S8, teraz jest tylko przejazd, ale jest ona ciągle w budowie - dodał Mazurkiewicz. Do lipca wjazd na drogę ekspresową będzie z pewnością utrudniony. (icz)

Z narkotykami i bez świateł KĘPNO: POLICJANCI ZŁAPALI 3 MĘŻCZYZN Z MARIHUANĄ

W minionym tygodniu Policjanci Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Audi, którym podróżowało troje mężczyzn. 13 stycznia w Laskach poli-

cjanci Posterunku Policji w Trzcinicy skontrolowali osobowe audi, które poruszało się bez wymaganych świateł. W aucie znajdowali się trzej młodzi mężczyźni, wszyscy w wieku 20 i 21 lat. Są mieszkańcami gm. Trzcinica i Baranów. Dwaj z nich na widok policjan-

tów zaczęli się zachowywać bardzo niespokojnie. Kontrola pojazdu oraz przeszukanie odzieży i podręcznych przedmiotów młodych mężczyzn ujawniła, że obaj posiadali przy sobie woreczki strunowe z zawartością amfetaminy oraz białe tabletki, które mogą być

tabletkami extasy, co jednak muszą potwierdzić odpowiednie badania. Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania znaleziono u nich także marihuanę. Komenda Powiatowa Policji w Kępnie wszczęła już postępowanie w tej sprawie. (kpp)


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

informacje

5

KRONIKA POLICYJNA

Zdarzyło się w regionie...

POMAGAMY SEBASTIANOWI I MIŁOSZOWI Wpłat można dokonywać także na nasze konto: STOWARZYSZENIE PO PROSTU POMAGAM, nr konta: 64 1500 2152 1221 5000 4094 0000 z dopiskiem: „SEBASTIAN” lub „MIŁOSZ”

ZBIÓRKA PUBLICZNA TRWA DO 15 LUTEGO!

Zastrzeż utracone dokumenty WAŻNE! CO ROBIĆ, GDY ZGUBIMY DOKUMENTY?

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, który działa w niemalże wszystkich bankach w Polsce. Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem! Policja notuje rocznie kilkanaście tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad kilkadziesiąt tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości. System Dokumenty Zastrzeżone działa od 1996 roku, ale do tej pory nie wszyscy z niego korzystali. Do 2008 roku tylko Klienci Banków mogli dokonywać zastrzeżeń utraconych dokumentów. Dziś każdy może i powinien poinreklama

formować o zagubionych bądź skradzionych dokumentach, takich jak dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płat-

nicze i dowody rejestracyjne. Coraz więcej Banków umożliwia zastrzeganie dokumentów także tym, którzy nigdy nie korzystali z usług bankowych albo nie są klientami danego banku. Oznacza to, że wejście do oddziału Banku dla wszyst-

kich staje się najpewniejszym sposobem przed uchronieniem się od wielu przykrych konsekwencji związanych z utraceniem dokumentów. Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np.

poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze. Aby przeciwdziałać przykrym konsekwencjom wystarczy zgłosić się do swojego banku lub do dowolnego, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów. Informacje są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Kampania jest prowadzona we współpracy z Policją, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przy aktywnej współpracy ze strony samorządów miast i gmin a także uczelni. Więcej informacji znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl. (icz)

Poszukiwana 80-letnia mieszkanka Świby została odnaleziona w niedzielny poranek, 19 stycznia 2014 roku. Ekipa poszukiwawcza odnalazła kobietę w polach, daleko za domem. Niestety, w momencie odnalezienia, już nie żyła. Przypomnijmy, kobieta była poszukiwana od sobotniego popołudnia, 18 stycznia. Wyszła z domu około godziny 13.00 i nikt od tej pory jej nie widział. Akcję poszukiwawczą prowadziła policja, włączyły się w nią ochotnicze straże pożarne, strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz mieszkańcy miejscowości Świba. Akcja poszukiwawcza w sobotę trwała do późnych godzin nocnych i została wznowiona w niedzielny poranek. Użyto psów tropiących. Liczyła się każda minuta, gdyż zaginiona 80-latka nie miała na sobie żadnej zimowej odzieży wierzchniej. Policja, poza akcją poszukiwawczą prowadziła także liczne rozpytania wśród mieszkańców. Ostatecznie kobieta została odnaleziona w polach, daleko za domem przez jedną z ekip poszukiwawczych. Lekarz Pogotowia Ratunkowego w Kępnie stwierdził zgon kobiety. Policja, pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Kępnie na miejscu znalezienia ciała przeprowadziła wszystkie potrzebne czynności. Postępowanie w tej sprawie prowadzi KPP w Kępnie. Mimo, iż w Polsce rozbrzmiewają głośne dyskusje na temat jazdy pod wpływem alkoholu, policjanci wciąż zatrzymują pijanych kierowców. Dwóch nietrzeźwych kierowców aut i jednego rowerzystę zatrzymali w poniedziałek, 13 stycznia, kępińscy policjanci. Zatrzymany w samo południe młody mieszkaniec gminy Kępno kierował audi mając w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu. Kontrola policyjna miała miejsce w Kępnie, na ul. Grabowskiej. Za kierownicą audi siedział 23-letni mieszkaniec gm. Kępno. Policjanci wyczuli od niego woń alkoholu. Okazało się, że kierował autem mając w wydychanym powietrzu 2,5 promila alkoholu. Kolejnego nietrzeźwego kierowcę auta zatrzymali funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych KPP Kępno, tego samego dnia w miejscowości Domasłów. 45-latek z powiatu oleśnickiego kierował osobowym oplem mając w wydychanym powietrzu 0,67 promila alkoholu. Za popełnione przestępstwo grozi im do 2 lat pozbawienia wolności. Krótko po północy, 14 stycznia patrol Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymał do kontroli drogowej rowerzystę. 33-latek z gm. Kępno kierował rowerem mając w wydychanym powietrzu 2,35 promila alkoholu. Podczas kontroli ujawnili również, że rowerzysta kieruje rowerem mimo orzeczonego wobec niego zakazu sądowego. Przed sądem w obecności prokuratora odpowie za załamanie sądowego zakazu kierowania wszelkimi pojazdami.


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY LASKI

Gminny festiwal kolęd

W kościele filialnym pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Laskach odbył się II Gminny Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych.

Wspólne kolędowanie rozpoczął chór szkolny z Zespołu Szkół w Trzcinicy pod kierunkiem Renaty Adamskiej, który wykonał 3 utwory: „Biały śnieg”, „Jakaś światłość nad Betlejem” oraz „Kolędowy czas”. Następnie wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach, prezentując się w kategoriach wiekowych: gimnazjum, szkoła podstawowa klasy IV-VI, szkoła podstawowa I-III i przedszkole. Utwory wykonane zostały zarówno w nowoczesnych jak również tradycyjnych aranżacjach muzycznych, a występom towarzyszyły liczne instrumenty muzyczne i ciekawe stroje specjalnie przygotowane na tę okazję. Przegląd kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych zakończył występ chóru szkolnego „VIOLINO” z Zespołu Szkół w Laskach pod kierunkiem Danuty Wieczorek, wykonując utwory: „Skrzypi wóz”, „Cicha noc” oraz „Wesoła nowina”. Wszyscy uczestnicy kolędowania otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe figurki, które wręczyli wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Sekretarz Gminy Trzcinica Renata Ciemny i Przewodniczący Rady Gminy Trzcinica Zdzisław Mikołajczyk. (jk) TRZCINICA

Oświetlenie już działa

W grudniu w gminie Trzcinica zakończono i przekazano do użytkowania linię oświetleniową wraz z oprawami w miejscowości Piotrówka – Hanobry. Wcześniej zainstalowano punkty oświetleniowe w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub pozbawionych tego oświetlenia, a więc przy Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej, Siemionce - w kierunku przystanku autobusowego, Ignacówce Drugiej, następnie na styku miejscowości Borek i Granice oraz w miejscowości Jelenia Głowa. Przekazano także środki finansowe dla Spółki Energa jako wykonawcy zmodernizowania części linii oświetleniowej w miejscowości Teklin, tutaj trwa postępowanie przetargowe i prace wykonane zostaną w najbliższym czasie. (jk)

reklama

21/01/2014

Będzie walka o reelekcję SIEMIANICE: VII NOWOROCZNE SPOTKANIE WÓJTA Z MIESZKAŃCAMI

W Zajeździe Wielkopolskim w Siemianicach odbyło się VII Noworoczne Spotkanie wójta gminy Łęka Opatowska Witolda Jankowskiego z mieszkańcami gminy. Na spotkanie przybyli poseł na sejm RP Adam Rogacki, senator Andżelika Możdżanowska, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy m.in. przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Rad Rodziców, LZS-ów, stowarzyszeń z terenu gminy a także radni gminy, sołtysi, kombatanci, dyrektorzy szkół, oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji, w której wójt Witold Jankowski przedstawił działania obejmujące perspektywę finansową na lata 2007 – 2013 z budżetu Unii Europejskiej a także inwestycje i inne wydarzenia, które miały miejsce w tym okresie czasu na terenie gminy Łęka Opatowska. Wójt wspominał o

budowie kanalizacji w Opatowie, Łęce Opatowskiej i Lipiu, modernizacji stacji uzdatniania wody w Opatowie i Łęce Opatowskiej. Gmina wybudowała salę sportową w Łęce Opatowskiej, przeprowadziła termomodernizację Szkoły Podstawowej w Siemianicach i Gimnazjum w Opatowie. W części poświęconej drogom wójt wymienił szereg dróg wybudowanych w tym czasie na terenie gminy. Inwestycje sportowe to m.in. budowa Orlika w Siemianicach, boiska w Biadaszkach modernizacja boiska w Opatowie i Rakowie. Inwestycje pozostałe to m.in. remont Rządcówki w Łęce Opatowskiej, termomodernizacja Urzędu Gminy, budowa świetlicy w Mariance Siemieńskiej, remont Ośrodka Zdrowia w Opatowie, budowa remizy i szachownicy w Siemianicach, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, budowa szatni w Piaskach, finansowanie jednostek OSP, szkół, przedszkoli i klubów sportowych przez

Gminę. Kwota dofinansowania pozyskanego przez Urząd Gminy w latach 2007-2013 wynosi 13 milionów 629 ty-

nia dla przedsiębiorców z terenu gminy Łęka Opatowska zatrudniających ponad 100 pracowników. Ostatnim punk-

siące zł. Podczas tegorocznego spotkania noworocznego po raz kolejny została wręczona nagroda dla organizacji roku 2013 działającej na terenie Gminy Łęka Opatowska. W tym roku wyróżnienie otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Łęce Opatowskiej. Wójt wręczył również podziękowa-

tem programu był koncert kolęd w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego w Opatowie. Wójt Witold Jankowski podczas spotkania zapowiedział start w wyborach i starania o reelekcję w wyborach samorządowych pod koniec tego roku. (red)

Vidioni podsumowało rok 2013 BRALIN: ROK SUKCESÓW KLUBU KOLARSKIEGO

Zawodnicy sekcji rowerowej MTB Team Sokół Bralin – Vidioni podsumowali swoje starty w 2013 roku. Inicjatorem i głównym organizatorem uroczystego podsumowania trzeciego już sezonu był Marek Boryczka, menadżer teamu. W spotkaniu wzięli udział: zawodnicy, sponsorzy, rodzice najmłodszych kolarzy i goście: wójt gminy Roman Wojtysiak, Mieczysław Godzwon i Edward Gułaj z UKS Stobrawa Kluczbork oraz prezes SPZB Marek Gudra. Była to okazja do podsumowania sezonu startów w imprezach rowerowych i omówienia wyników, były gratulacje, podziękowania, nagrody i planowanie kolejnego sezonu kolarskiego. Podczas spotkania wójt gminy Roman Wojtysiak wyróżnił nagrodą pięciu zawodników bralińskiej sekcji rowerowej. Na wniosek menadżera teamu Nagrodę Wójta Gminy Bralin otrzymało czterech młodych zawodników repre-

zentujących gminę w dwóch drużynach – MTB Team Sokół Bralin-Vidioni oraz UKS Stobrawa Kluczbork, a byli to: Maja Drelak, Tomasz Bryłka, Kacper Kuropka i Karol Przewdzięk. Nagrodę z rąk wójta gminy Romana Wojtysiaka odebrał również Dariusz Drelak, opiekun młodych kolarzy, nieformalny ich trener i zawodnik jednocześnie. Następnie podziękowania w formie okolicznościowej statuetki przekazał również Marek Boryczka. Otrzymali je obecni na spotkaniu sponsorzy, właściciele firm: Wilmat, CartPack i Dor-Kar oraz wójt Gminy Bralin. Statuetką uhonorowany został również Dariusz Drelak za budowanie dobrej aury wokół kolarstwa i pracę z młodymi zawodnikami. Pokrótce menadżer MTB Team Sokół Bralin – Vidioni omówił i podsumował sezon kolarski. Główną imprezą, w której startowało najwięcej zawodników bralińskiej sekcji rowerowej, był Bike Maraton. W klasyfikacji generalnej MTB Team Sokół Bralin – Vidioni jako drużyna sportowa zajął 8. miejsce, w klasyfikacji drużyn muszkieterów – 6. miejsce,

a jako drużyna open – 11. m. Natomiast drużyna młodzieżowa po raz trzeci zajęła miejsce pierwsze. W poszczególnych kategoriach wiekowych indywidualnie wielu naszych zawodników znalazło się w pierwszej dziesiątce (Dariusz Drelak – 1, Tomasz Jarczak –

Oprócz Bike Maratonu kilku zawodników wystartowało w Bike Adventure, Górskich Mistrzostwach Polski, Nutella Mini Tour de Pologne, Uphill Race Śnieżka, a młodzi zawodnicy regularnie przez cały rok startowali z licencją PZKol-u w wyścigach szosowych, prze-

1, Mateusz Czaja – 1, Tomasz Bryłka – 3, Marek Wróblewski – 3, Mateusz Głowik – 5, Włodzimierz Zawadzki – 5, Remigiusz Maryniak – 8, Karol Przewdzięk – 9, Marek Boryczka – 10). Menadżer grupy podkreślał, że w drużynie cały czas jest progres, a wyniki są coraz lepsze.

łajowych i górskich w barwach UKS Stobrawa Kluczbork. Życzymy wszystkim zawodnikom MTB Team Sokół Bralin – Vidioni niesłabnącego zapału w rozwijaniu swoich pasji, sukcesów sportowych, zdrowia i startów bez kontuzji. (br)


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

reklama 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Firma zatrudni:

stolarzy, montażystów mebli oraz pracowników do obsługi maszyn stolarskich CNC. Kontakt 62 78 120 69

Sprzedam lub wynajmę zakład produkcyjny o pow. 350 m2 w Opatowie, możliwość powiększenia o kolejne 300m2 tel.: 509 728 682

PIĄTEK Piątek 24 ST YCZNIA 05:20 Zagadkowa Jedynka 05:55 Info poranek 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 08:55 Ojciec Mateusz (112) – polski serial kryminalny 09:55 Planeta Ziemia 11:00 Świat się kręci – magazyn 12:00 Wiadomości i Agrobiznes 12:45 Planeta Ziemia (4): Jaskinie 13:55 Jaka to melodia? 14:30 Moda na sukces (5920) 15:00 Wiadomości 15:15 Klan (2530) 15:45 Sprawa dla reportera 16:40 Polska non stop 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? O – teleturniej 17:55 Galeria – polski serial obyczajowy 18:30 Świat się kręci – magazyn 19:30 Wiadomości 20:10 Piłka ręczna Kronika mistrzostw Europy. 20:30 Świat bez końca (4) 21:30 Galimatias, czyli 2 kogel-mogel II – komedia polska 1989 (s.7) Reż. Roman Załuski, wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Dariusz Siatkowski, Katarzyna Łaniewska. (110 min) 23:20 Detoks – thriller niemiec3 ko-amerykański 2002 Z Reż. Jim Gillespie, wyk. Sylvester Stallone, Charles S. Dutton, Polly Walker. (100 min) 01:05 Weekendowy magazyn filmowy 01:30 Świat się kręci – magazyn 02:35 Galeria – polski serial obyczajowy 03:10 Parę osób, mały czas 5 – dramat polski 2005 04:55 Notacje – polski serial dok. 05:10 Zakończenie programu

(1)

MONA LISA: BYE BYE KOCHANY Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.5008 na numer 72601 (10) DAMIAN HOLECKI: MAMO DLA CIEBIE JESTEM Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.2123 na numer 72601 (2) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 (4) TERESA WERNER: KOCHAM SWOJE MORZE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3433 na numer 72601 (8) MARIUSZ KALAGA: BIEGNIJ NAD MORZE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.5588 na numer 72601 (3) DUET KARO: 1, 2, 3, 4 DZIUBKA MI DEJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6232 na numer 72601 (5) MIROSŁAW SZOŁTYSEK: W MOIM PARKU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.4445 na numer 72601 (6) TERESA WALERIAŃSKA: JADĘ Z CYGANAMI Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.4447 na numer 72601 (7) BEATA I MARCIN: PIOSENKA O ŻYCIU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6682 na numer 72601 (9) GOLDEN MIX: SŁONECZNE MARZENIA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.9505 na numer 72601

24 stycznia 2014 Piątek

06:00 Faceci do wzięcia – polski serial komediowy 06:30 Lokatorzy – polski serial komediowy 07:05 M jak miłość (429) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:30 Barwy szczęścia (1051) – polski serial obyczajowy 11:10 Na dobre i na złe (217) 12:10 Wielkie ucieczki zwierzaków (1) – angielski serial dokumentalny 2011 12:40 Wojciech Cejrowski – boso przez świat: Rozum 13:15 Szkoła życia 14:00 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 15:45 Panorama – kraj 16:15 Kabaretowa O scena Dwójki 17:05 Herkules (14) – serial kostiumowy USA 17:55 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:25 Barwy szczęścia (1051) 19:55 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 20:05 Barwy szczęścia (1052) – polski serial obyczajowy 20:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:45 Dzięki Bogu już weekend 23:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (21) – serial USA 23:50 Miłość, kawa i pies – ko2 media romantyczna USA 2007 Reż. Marcel Sarmiento, wyk. Malin Akerman, Brendan Hines, Mike Doyle. (105 min) 01:35 PitBull (2) – polski serial sensacyjny 02:30 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (21) – serial USA 03:25 Herkules (14) 04:15 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:25 Świat według Kiepskich 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1823) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1824) – polski serial obyczajowy Majka jest oschła i nieprzyjemna dla Huberta. „Kaśka” zostaje wolontariuszem w fundacji. 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Artur i Minimki III. 3 Dwa światy – francuski film familijny 2010 Reż. Luc Besson, wyk. Mia Farrow, Freddie Highmore, Robert Stanton. (130 min) 22:15 Mgła – horror 2 kanadyjsko-francusko-amerykański 2005 Reż. Rupert Wainwright, wyk. Tom Welling, Maggie Grace, Selma Blair. (130 min) 00:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami (15 i 16) – serial USA 02:30 Dziewczyny z fortuną 03:45 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

24 stycznia 2014 05:00 Uwaga! 05:15 Rozmowy w toku – talk-show 06:15 Mango – telezakupy 07:20 7 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 07:55 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fab.-dok. 14:00 Wawa non stop 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Wawa non stop 18:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Doradca smaku – program Michela Morana 20:05 Mission: Impossible II 3 – amerykańsko-niemiecki film sensacyjny 2000 (s.7) Reż. John Woo, wyk. Tom Cruise, Ving Rhames, Dougray Scott. (160 min) 22:45 Nawiedzony 3 – horror USA 1999 Reż. Jan de Bont, wyk. Lili Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones. (135 min) Sto lat po wzniesieniu Hill House – domu zbudowanego przez potentata przemysłowego Hugh Craina – grupa ekspertów do spraw paranormalnych usiłuje zbadać, jaką tajemnicę kryje ten tajemniczy budynek. 01:00 Kuba Wojewódzki 02:00 Uwaga! – magazyn 02:15 Arkana magii 03:35 Zakończenie programu

06:05 We dwoje 0 Michał Urbaniak 0 08:55 Sędzia Ann ska 09:55 Dr Hou obyczajowy USA 1 (12) – serial obycz Mango – telezakup rodzinny 14:30 Sę Wesołowska 15:3 szpiega (13) – ser 16:25 Na Wspólne serial obyczajowy życie (13) – polski jowy 18:00 Dr Ho obyczajowy USA 1 szpiega (14) – ser USA 20:00 7 Prz – komedia USA 20 Frost, wyk. John L lissa Peterman, Le (s.7) 22:05 7 Ni – komedia USA 20 talista (22) – seria 00:50 7 Smętarz – horror USA 1992 magii – program i

TT

08:05 Rozmowy w sławy extra 09:35 09:45 Sąd rodzinny przeprowadzki 11:0 o jedzeniu 11:35 S Wesołowska 11:45 12:40 Dzieciaki 13 Kulisy sławy 13:50 14:20 Rozmowy w linarne wyprawy Go 16:10 Licytuj i jedz kumentalny 17:10 Express 18:05 Dzie 19:10 Dzieciaki 19 Kulisy sławy extra 2 we piękności 20:40 21:40 Cztery wese też płaczą 23:40 O Orzeł czy reszka? 0


8 kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

SOBOTA Sobota 25 ST YCZNIA 25 styczniaSobota 2014 06:20 Mam przepis na pielgrzmowanie 06:50 Pełnosprawni 07:10 Las bliżej nas 07:25 Rok w ogrodzie 07:50 Naszaarmia.pl 08:20 L Skoki narciarskie: PŚ w Sapporo 10:30 Jak to działa?: Implanty 11:00 Czarne chmury (7) 12:00 Weekendowy magazyn filmowy 12:20 Jaka to melodia? 12:55 Anna German (8) 14:00 Dzika planeta: Koliber. Amator nektaru 14:35 Okrasa łamie przepisy 15:15 Galimatias, czyli 2 kogel-mogel II – komedia polska 1989 (s.7) Reż. Roman Załuski, wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Dariusz Siatkowski. (105 min) 17:00 Teleexpress 17:30 Ojciec Mateusz (70) 18:20 Kabaretowe hity Jedynki 19:00 Smerfy 19:30 Wiadomości 20:05 Piłka ręczna Kronika mistrzostw Europy. 20:15 Spokojnie, to tylko ekonomia! 20:25 Stan gry – thriller 4 amer.-ang.-fr. 2009 polecamy Gs.3 Reż. Kevin Macdonald, wyk. Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams. (135 min) 22:40 Ostatnia akcja – polski 3 film sensacyjny 2009 polecamy Gs.9 Reż. Michał Rogalski, wyk. Jan Machulski, Marian Kociniak, Barbara Krafftówna. (100 min) 00:20 Świat bez końca (4) 01:35 L Skoki narciarskie Puchar Świata w Sapporo. 01:55 Zakończenie programu

06:05 Tygrysy Europy (18) 07:00 M jak miłość (1033) 08:00 Pytanie na śniadanie – magazyn, rozmowy o przyzwyczajeniach, różnicach w postrzeganiu otaczającej rzeczywistości i sposobach bycia 11:10 Sztuka życia – magazyn 11:35 Barwy szczęścia (1048 – 1050) 13:15 Superzaradni – magazyn 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl 15:40 Słowo na niedzielę 15:50 Stawka większa niż życie (4) – polski serial wojenny 17:05 Dzięki Bogu już weekend 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion – teleturniej 20:05 Wczasy z kabareO tem Szczecin 2013 Satyryczne sojrzenie na sposoby wypoczynku Polaków. Program prowadzą Robert Górski i Marcin Wójcik. 22:15 13. dzielnica – francuski 4 film sensacyjny 2004 polecamy Gs.9 Reż. Pierre Morel, wyk. Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D’Amario. (95 min) 23:50 Made in Polska – koncert 01:05 Za ile mnie pokochasz? 3 – włosko-francuska komedia romantyczna 2005 Reż. Bertrand Blier, wyk. Monica Bellucci, Bernard Campan, Gérard Depardieu. (100 min) 02:45 13. dzielnica – francuski 4 film sensacyjny 2004 polecamy Gs.9 Reż. Pierre Morel, wyk. Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D’Amario. (90 min) 04:15 Zakończenie programu

25 stycznia 2014

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Jeźdźcy smoków 08:15 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 08:45 Pocahontas II: Podróż do nowego świata – film animowany USA 1998 10:10 Ewa gotuje 10:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 11:45 Artur i Minimki III. 3 Dwa światy – francuski film familijny 2010 Reż. Luc Besson, wyk. Mia Farrow, Freddie Highmore, Robert Stanton. (125 min) 13:50 Sekretne życie pszczół 4 – dramat USA 2008 polecamy Gs.3 Reż. Gina Prince-Bythewood, wyk. Dakota Fanning, Queen Latifah, Jennifer Hudson. (145 min) 16:15 Top chef – reality show 17:45 Kolacja z szefem 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Sara – polski film 3 sensacyjny 1997 (s.11) Reż. Maciej Ślesicki, wyk. Bogusław Linda, Agnieszka Włodarczyk, Cezary Pazura. (140 min) 22:25 Wojna żeńsko-męska 2 – komedia polska 2011 Reż. Łukasz Palkowski, wyk. Sonia Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Maja Bohosiewicz. (135 min) 00:40 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (14 i 15) – serial kanadyjsko-amerykański 02:30 Dziewczyny z fortuną 03:45 Tajemnice losu – program interaktywny 05:00 Zakończenie programu

Niedziela 2014 NIEDZIEL A 26 ST YCZNIA26 styczniaNiedziela 07:00 Msza św. z Łagiewnik 08:00 Tydzień 08:25 Ziarno 09:05 Kung-fu panda: Legenda o niezwykłości 09:35 SpongeBob Kanciastoporty 10:00 Nela – mała reporterka 10:25 Świat się kręci 10:55 Skoki narciarskie Puchar Świataw Sapporo. 11:55 Między ziemią a niebem i Anioł Pański 12:50 U Pana Boga w ogródku 14:10 Świat z lotu ptaka (3) 15:15 Liceum Avalon – film 2 familijny USA 2010 Reż. Stuart Gillard, wyk. Brittany Robertson, Gregg Sulkin, Molly C. Quinn. (105 min) 17:00 Teleexpress 17:25 Komisarz Alex (4) 18:20 Jaka to melodia? O – teleturniej 19:00 Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda 19:30 Wiadomości 20:05 Piłka ręczna Kronika mistrzostw Europy. 20:20 Anna German (9) 21:20 Kwiat pustyni – ang.3 -niem.-austria. film biograficzny 2009 polecamy Gs.13 Reż. Sherry Horman, wyk. Liya Kebede, Sally Hawkins, Craig Parkinson. (135 min) 23:35 Uciekinier – polski film dok. 00:45 Stan gry – thriller 4 amer.-ang.-fr. 2009 polecamy Gs.3 Reż. Kevin Macdonald, wyk. Russell Crowe, Ben Affleck, Rachel McAdams. (135 min) 03:00 Ostatnia akcja – polski 3 film sensacyjny 2009 polecamy Gs.9 04:40 Homeland (3) 05:35 Zakończenie programu

06:00 Bliskie i groźne spotkania Steve’a 06:35 Ostoja 07:10 M jak miłość (1034) 08:05 Barwy szczęścia (1051 i 1052) 09:10 Głosy 09:55 Planeta Egipt 10:55 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 11:30 Makłowicz w podróży: Austria i Szwajcaria 12:15 Legenda – angielsko-ame4 rykański film fantasy 1985 Reż. Ridley Scott, wyk. Tom Cruise, Mia Sara, Tim Curry. (105 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:45 I kto to mówi? O – program rozrywkowy 16:20 Na dobre i na złe (544) – polski serial obyczajowy 17:20 Rozmowy po-szczególne Ryszard Horowitz i Adam Michnik. 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:55 Dzięki Bogu już weekend 20:05 Mazurska O noc kabaretowa 21:10 Missing: Zaginiony (1 i 2/10) – serial sensacyjny USA 2012 polecamy Gs.13 22:45 Kocham kino – magazyn 23:20 Yugopolis & Parni Valjak – bez prądu – koncert 00:20 Obywatel Milk – film 4 biograficzny USA 2008 Reż. Gus van Sant, wyk. Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin. (135 min) 02:35 Legenda – angielsko-ame4 rykański film fantasy 1985, reż. Ridley Scott, wyk. Tom Cruise, Mia Sara. 04:15 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Top wings – spotkania z miłośnikami lotnictwa, tajemnice maszyn, program prowadzą Wojciech Dobrzeniecki i Piotr Fiedler 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1852–1855) 12:50 Ugotowani – reality show 13:50 MasterChef – reality show 14:50 Mam talent O – program rozrywkowy 16:45 Kobieta na krańcu świata (7): Życie w grobowcu, Filipiny 17:20 Rajd Dakar 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show Magdy Gessler 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 PS Kocham cię 3 – melodramat USA 2007 polecamy Gs.9 Reż. Richard LaGravenese, wyk. Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow. (155 min) 22:35 Prognoza na życie – ko3 mediodramat USA 2005 Reż. Gore Verbinski, wyk. Nicolas Cage, Michael Caine, Hope Davis. (130 min) David, prezenter pogody, otrzymuje propozycję pracy w ogólnokrajowym programie. A że jego życie osobiste nie układa się najlepiej, postanawia naprawić swoje stosunki z bliskimi. 00:45 Teksańska masakra piłą 3 mechaniczną: Początek – horror USA 2006 Z Reż. Jonathan Liebesman, wyk. Jordana Brewster, Diora Baird, Taylor Handley. (105 min) 02:30 Uwaga! – magazyn 02:45 Arkana magii 04:05 Zakończenie programu

26 stycznia 2014

07:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 08:10 Jeźdźcy smoków 08:40 Don Chichot – hiszp.-wł. film anim. 2007 polecamy Gs.3 10:35 Pocahontas II: Podróż do Nowego Świata – film anim. USA 12:05 Anioł Stróż – komedia 2 sensacyjna USA 2005 Reż. Stephen Herek, wyk. Tommy Lee Jones, Cedric „The Entertainer”, Christina Milian. (140 min) 14:25 Wielka biała pięść 2 – komedia USA 1996 Reż. Reginald Hudlin, wyk. Samuel L. Jackson, Jeff Goldblum, Peter Berg. (110 min) 16:15 Świat według Kiepskich 17:45 Nasz nowy dom 18:50 Wydarzenia 19:30 Państwo w państwie – program publicystyczny 20:00 10-lecie Kabaretu O Skeczów Męczących 22:00 Kości (8) – serial kryminalny USA Uliczny artysta spada z dużej wysokości na ludzkie szczątki. Ślady po operacji szyi pomagają ustalić jego tożsamość. 23:00 Jesse Stone: Przemiana 3 – kryminał USA 2007 Reż. Robert Harmon, wyk. Tom Selleck, Kathy Baker, Kohl Sudduth. (115 min) Jesse Stone angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa dokonanego podczas napadu na bank. Równocześnie prowadzi dochodzenie w sprawie gwałtu. Prowadzi to do konfliktu z radnymi. 00:55 Magazyn sportowy 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn reporterski 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn Mai Popielarskiej 08:25 Akademia ogrodnika – poradnik 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Kobieta na krańcu świata (8): Nowe życie, Sudan Południowy 11:30 Co za tydzień – magazyn 12:00 Prawo Agaty (8) – polski serial obyczajowy 12:55 Lekarze (8) – polski serial obyczajowy 13:55 Akademia Policyjna II: 3 Pierwsze zadanie – komedia USA 1985 Reż. Jerry Paris, wyk. Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf. (110 min) 15:45 Piramida strachu 4 – kryminał USA 1985 Reż. Barry Levinson, wyk. Nicholas Rowe, Alan Cox, Sophie Ward. (135 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Egzekutor (Eraser) – film 3 sensacyjny USA 1996 (s.15) Reż. Charles Russell, wyk. Arnold Schwarzenegger, Vanessa Williams, James Caan. (140 min) 22:20 Duch (Poltergeist) 4 – horror USA 1982 Reż. Tobe Hooper, wyk. Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Beatrice Straight. (145 min) 00:45 Agenci NCIS (7) – serial USA 01:45 Uwaga! – magazyn 02:00 Arkana magii – program interaktywny 03:20 Zakończenie programu

radiosud.pl

21/01/2014

PONIEDZIAŁEK 27 ST YCZNIA Poniedziałek 27 stycznia 2014 Ponied 08:00 05:55 poranek 05:55 MisjaInfo Martyna 06:50 Man-Wiado08:1008:55 Polityka go –mości telezakupy The przy Event:kawie 08:25(17) Telezakupy 08:55 Ojciec Zdarzenie – serial kryminalny USAMateusz 09:50 Przyjaciele – serialserial (113) – polski komediowy USA 09:55 11:30 Dr House Świat z lotu kryminalny (12) ptaka11:00 – serial obyczajowy USAkręci 12:30 Świat się 7 Kapitana Drake’a wyprawa po 12:00 Wiadomości nieśmiertelność – bułgarsko-amery12:05 Agrobiznes – magazyn kański film przygodowy 14:15 12:40 Portrecista2009 – polski film Usta usta – polski serial komediowy dokumentalny 2006 15:15 Przepis na życie (9–11) – pol13:50 Jaka to melodia? ski serial 18:25 Czterej 14:25obyczajowy Galeria (149) pancerni (8) – polski serial wo15:00i pies Wiadomości jenny15:15 19:30Okrasa 8 Grinch: nie łamieŚwiąt przepisy będzie – komedia amerykańsko-nie15:45 Drużyna A (20) miecka 2000, reż. Ron Howard, wyk. – serial USA Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey 16:40 Program rozrywkowy Tambor 21:40 8 Podróż przed17:00 Teleexpress ślubna – komedia romantyczna USA 17:25 Jaka toHughes, melodia? 1999, reż. Bronwen wyk. O – teleturniej Sandra Bullock, Ben Affleck, Maura 17:55 Klan (2531) Tierney (s.11) 23:50 8 Coma 18:30 – magazyn – thriller USAŚwiat 1978,się reż.kręci Michael 19:30wyk. Wiadomości Crichton, Michael Douglas, 20:15Ashley Spokojnie, Elizabeth 02:20 Arkana tylkostrona ekonomia! magii 04:25toDruga medalu 20:25 Teatr TV: „W roli Boga” Marka St. Germain polecamy Gs.17 05:00 OstreHomeland cięcie 06:25 recep-USA 21:55 (3)Bez – serial ty 07:25 pogotowie 07:55 23:00Ogrodowe Kwiat pustyni – angielskoŻycie w przepychu 08:55 Cenny 3 -niemiecko-austriacki ładunek 10:00 otyłości filmTajemnice biograficzny 2009 11:05 Kuchenne koszmaryGs.13 Gordona polecamy Ramsaya 12:05 przekrę-wyk. Reż. Tropiciele Sherry Horman, tów 13:05 Cała jedzeniu Liya prawda Kebede,o Sally Hawkins, 13:40 Najdziwniejsze restauracje Craig Parkinson. (135 min) świata 14:10 Miejskie cwaniaczki 01:15 Drużyna A (20) – serial 15:15 Wielkie przeprowadzki 15:45 sensacyjny USA Express 16:10 Wojny magazynowe 02:10 Świat się kręci – magazyn 17:10 Licytuj i niszcz 17:45 Express 03:00 Notacje: Stanisław Szpunar. 18:05 Złote siostrzyczki (11 i 12) W Auschwitz byłem20:00 19:10 Obsesje 19:45 Express numerem Na noże 21:00 Cztery 133 wesela 22:00 03:15 (2531) Wiedeń nocąKlan (4) – austriacki serial 03:45 Uciekinier – polski dokumentalny 23:00 Ukryte pragniefilm dokumentalny 2006 nia (4) – angielski serial dokumental04:50Kulisy Zakończenie programu ny 00:00 porno biznesu Z

TTV

06:00 Faceci do wzięcia – polski 06:30 Ostatnia szansa 07:30 Tuż serial komediowy 06:35kuchni: Coś dla przed tragedią 08:30 Mistrz ciebieRamsay 07:1009:30 M jakMindfreak miłość (430) Gordon – 08:00 Criss Pytanie na 10:30 śniadanie 10:30 iluzjonista Angel Galileo Barwy szczęścia (1052) 11:30 Przygody Merlina (5 i 6)– polski 13:30 serial obyczajowy Stop! Drogówka 14:30 8 Tanguy 11:05 Na dobre 2001 i na złe (218) – komedia francuska (s.19) serial obyczajowy 16:50 8– polski Bruce Lee – legenda 12:05– chiński Superzaradni – magazyn kung-fu film biograficzny 12:45 Cejrowski 2008 19:00Wojciech Galileo 20:00 7 Duch– boso przez Znachor – film sensacyjny USAświat 2001,: reż. Do13:20 Szkoła – polski seuglas Jackson, wyk.życia Michael Madsen, rialTagawa, fabularno-dokumentalny Cary-Hiroyuki Chung Lai 14:10 Dzieje (3) – nie21:50 9 Pan oceanów życia i śmierci serial dokumentalny – thriller miecki amerykańsko-francuski 2005 polecamy Gs.13 reż. An15:10 Ja to mam szczęście! drew Niccol, wyk. Nicolas Ethan – polski serial Cage, komediowy Hawke 00:20 7 Królestwo węża 15:45 Panorama – kraj – kanad.-amer. film sensacyjny 2005 16:10 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 17:10 Herkules (15) – serial kostiumowy USA 18:00 Panorama 06:30 No problem! 07:00 Taki jest 18:50 dziesięciu świat 07:55Jeden Gniewznatury 08:55 WojO – teleturniej ciech Cejrowski. Boso: Karaiby 09:25 19:25Cejrowski. Barwy szczęścia Wojciech Boso: Etiopia (1052 i 1053) – polski 09:55 Dzielny szeryf Lucky Luke obyczajowy 1983 – fr.-amer.serial film animowany 20:40 jak miłość 11:45 7M Zaklęta w widmo(1035) – czeski serial8 obyczajowy film fantasy– polski 2011 13:45 Najpięk21:35 Kulisy jak miłość” niejsze baśnie braci„M Grimm: Królewna 21:45– niem. Tomasz na 2009 żywo Śnieżka film Lis fantasy 15:00 8– program Księżniczkapublicystyczny dwóch światów 22:50 Krew z krwi (1/8) – australijski film familijny 2008 – polski 16:55 serial sensacyjny 2012USA 7 Pracownik miesiąca – komedia 23:55 z obo2006 19:00Treblinka. Pingwiny z Ocaleni Madagaskaru zu zagłady – angielski 20:00 6 Wyspa grozy – horror kanad.-film dokumentalny -niem.-amer. 2005 22:00 62012 Potępiony 01:00 Paradoks (2) – polski – film sensacyjny USA 2007 00:15 serial– thriller kryminalny 9 Rekrut USA 2003 01:55 Tomasz polecamy Gs.3Lis na żywo 02:55 Krew z krwi (1/8) – polski serial sensacyjny 2012 04:05 Herkules (15) – serial kostiumowy USA 04:50 Zakończenie programu

Wtorek28 ST YCZNIA WTOREK 05:20 Zagadkowa 06:30 Mango – telezakupyJedynka 08:35 05:55 Infonaporanek Wiadomości Przepis życie (1208:00 i 13) – polski Polityka przyCzterej kawiepan08:25 serial08:10 obyczajowy 10:30 cerniTelezakupy i pies (8) – polski serial wojenny 09:00 Ojciec Mateusz 11:30 8– polski Conagherserial – western USA (114) kryminalny 199109:55 13:55Radegast 7 Świąteczna – pol.ucieczka film dok. – komedia 1992, Jeff Fran11:00USA Świat sięreż. kręci – magazyn klin,12:00 wyk. Ashley Olsen, Mary-Kate Wiadomości Olsen12:10 15:45Agrobiznes 8 Podróż przedślubna – magazyn – komedia USA 1999, 12:45romantyczna Planeta Ziemia (5): Pustynie reż. 13:55 BronwenJaka Hughes, wyk. Sandra to melodia? Bullock, BenModa Affleck,na Maura Tierney 14:30 sukces (5921) (s.11) 17:55Wiadomości Dr House (13) – serial 15:00 obyczajowy Kobra – od15:15 USA Klan18:55 (2531) dział15:45 specjalny (12) – niemiecki serial USA Drużyna A (21) – serial sensacyjny 20:00 7 Zaginiony w ak16:40 Polska non stop cji II: Początek – film sensacyjny USA 17:00 Teleexpress 1985, reż. Lance Hool, wyk. Chuck 17:25 Jaka to melodia? Norris, Cosie Costa, Steven Williams O – teleturniej (s.15) 22:05 Mentalista (23) – serial 17:55 USA Klan23:05 (2532) kryminalny 9 Niety– telenowela polska kalni – film sensacyjny USA 1987 18:30 Świat polecamy Gs.3się reż.kręci Brian– magazyn De PalWiadomości ma, 19:30 wyk. Kevin Costner, Sean Connery, 20:05 Lekkoatletyka: Pedro’s Cup Charles Martin Smith, Andy Garcia, 20:20 Spokojnie, Robert De Niro 01:35 Arkana magii

06:00 N 08:25 Ś – polski Malanow Trudne s fabularn 11:00 D ri 12:00 D – 14:00 P – 14:45 T ri 15:50 W 16:15 In 16:30 M – 17:00 D ri 18:00 P – 18:50 W 19:30 S L m 20:30 O 2– fi R w B (1 22:30 P 3– R w L (1 00:55 L 1– R F K 02:55 T 05:00 Z

28 stycznia 2014 Wtorek

06:00 Faceci wzięcia – polski 06:25 Benny Hilldo 07:35 Łowca kroserialDzienniki komediowy 06:30 Misja kodyli: 08:40 Dekoratornia Barbikańska – reportaż M jak 09:10 Australijskie rekordy07:05 Guinnes(431) 08:00 Pytanie na śniasa miłość 09:40 Przygody Tintina i kłopoty danie 10:35 Barwy z profesorem – fr. film szczęścia animowany(1053) – polski obyczajowy 1964 11:00serial Galileo 12:00 MindfreNa dobre i na złe (219) ak 11:15 – iluzjonista Criss Angel 13:00 – polski Dekoratornia 13:30serial Frankobyczajowy i dżungla 12:15 Makłowicz podróży: 14:35 Łowca krokodyli:wDzienniki Friuli – Wenecja 15:40 Mistrz kuchni: GordonJulijska. Ramsay Juliapiekło Augusta 16:40 8Via Zimne – dramat 12:45 Wojciech Cejrowski kanadyjski 2003 19:00 Galileo 20:00 bosoiprzez świat: Bieda 9 Pan–życia śmierci – thrilSzkoła – polski seler13:25 amer.-fr. 2005życia polecamy rialAndrew fabularno-dokumentalny Gs.13 reż. Niccol, wyk. 14:15 Kabaretowy Nicolas Cage, Ethan Hawke 22:30 Dwójki 7 PociągO klub śmierci – ang.-jugosłow.-amer. filmJa sensacyjny (s.7) 15:05 to mam 1993 szczęście! 00:35 Stop! Drogówka – polski serial komediowy 15:45 Panorama – kraj 16:15 M jak miłość (1035) – polski serial obyczajowy 17:10 Herkules (16) na – serial 06:00 Dyżur 06:30 Menu miarę kostiumowy USA08:00 07:00 Kręcimy z gwiazdami 18:00 Panorama Gniew natury 09:00 Wojciech Cejrowto tylko ekonomia! Jeden10:05 z dziesięciu ski.18:50 Boso: Etiopia 8 Wyspa 20:30 Chicago TTVFire (4) zbłąkanychO – teleturniej duchów – szwedz.-niem.– serial obyczajowy USA 19:25 Barwy szczęścia -duń. film przygodowy 2007 12:10 07:25 Jeszcze dzieńProgram dobry 07:55 i 1054) – polski 21:20 Po raz prostu. Asterix Gal (1053 – fr.-belg. film animowany Wiem, co jem. BosackaSekielskiego na tropie Tomasza 1967 13:30serial 8obyczajowy Najpiękniejsze baśnie 08:55 Cała Lęk prawda o jedzeniu(Primeval) 09:30 22:05 pierwotny 20:40 M Diabeł jak miłość (1036) braci Grimm: z trzema złotymi Licytuj i niszcz 10:00USA Usterka 200710:30 – polski serial obyczajowy 2 – horror włosami – niemiecki film fantasy 2013 Świat bez fikcji Wojny magaReż.11:00 Michael Katleman, 21:35 Kulisy „Mbuty jak– film miłość” 14:55 7 Magiczne fantasy zynowe 12:00 Orły za kółkiem 12:30 wyk. Dominic Purcell, Magazyn „Ekspresu USA21:45 2002 17:00 6 Merlin i księga beNa noże 13:30 ZłoteLangton, siostrzyczki (10) Brooke Orlando stii – kanad.reporterów” film fantasy 2009 19:00 14:00 OstreJones. cięcie 14:40 Koszmarna (105 min) 22:50z Mała Polska20:00 w Indiach Pingwiny Madagaskaru 9 wyprawa Express 16:10 – polskiUSA film2003 dokumentalny 23:5015:45 Ekstradycja (4) Rekrut – thriller poleCztery wesela 17:10 Najdziwniejsze – polski serial sensacyjny 23:55 Na linii (35) camy Gs.3 reż. strzału Roger Donaldson, restauracje świata 17:45 Express – serial sensacyjny USA 00:50 Drużyna A (21) – serial USA wyk. Al Pacino, Colin Farrell 22:15 18:05 Orzeł czy reszka? 19:10 01:50 Świat się kręci – magazyn 00:50 Czas honoru (68) Spartakus: Krew i piach (7 i 8) 00:35 Świat bez fikcji 19:45 Express 20:00 – polskiUSA serial obyczajowy 02:4020:30 Notacje: Marian Fuks. 6 Szczury – horror 2002 Dzieciaki Kossakowski. Szósty mojego 01:50 Magazyn „Ekspresu zmysł 21:00Przygody Taboo 22:00 Celażycia reporterów” 02:55 Klan (2532) 22:30 7 grzechów (4) 23:00 Waka02:55 Na linii strzału (35) cyjne03:25 piekło Notacje: (2) 00:05 Gustaw Usterka Zemła. 00:35 Edukacja 03:50 Herkules (16) Kartoteka 01:30 Światartystyczna bez fikcji 03:45 Zakończenie programu 04:40 Zakończenie programu 02:00 7 grzechów (4)

06:00 N 08:25 Ś – polski Malanow Trudne s fabularn 11:00 D ri 12:00 D – 14:00 P – 14:45 T ri 15:50 W 16:15 In 16:30 M – 17:00 D ri 18:00 P – 18:50 W 19:30 Ś – 20:05 M 2( – R w K R 22:00 Z 4– p R m E 00:55 R 3– R C A 03:20 T 05:00 Z


21/01/2014

PONIEDZIAŁEK znia 2014 Poniedziałek

– polski Coś dla ć (430) ie 10:30  polski

(218) czajowy magazyn ski – bonachor lski sementalny 3) – niementalny ście! ediowy

ski

erial

u

lski

35) czajowy ość” wo styczny – polski 012 i z oboelski film 2 lski

wo – polski 012 erial

gramu

(219) czajowy dróży: ulijska.

ski at: Bieda lski sementalny

ście! ediowy

35) czajowy erial

u

lski

36) czajowy ość” esu

diach mentalny 5) USA

czajowy esu

5)

gramu

27 ST27 YCZNIA stycznia 2014

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:25 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1824) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1825) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Siatkówka mężczyzn Losowanie grup mistrzostw świata 2014. 20:30 Obcy kontra Predator 2 – amer.-niem.-czes.-ang. film s.f. 2004 (s.19) Reż. Paul W.S. Anderson, wyk. Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen. (120 min) 22:30 Pocałunek śmierci 3 – dramat USA 1995 Reż. Barbet Schroeder, wyk. David Caruso, Samuel L. Jackson, Nicolas Cage. (145 min) 00:55 Lake Placid III 1 – horror USA 2010 Reż. Griff Furst, wyk. Colin Ferguson, Yancy Butler, Kirsty Mitchell. (120 min) 02:55 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

znia 2014 Wtorek WTOREK

polski isja 05 M jak na śniacia (1053)

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

05:00 Uwaga! – magazyn reporterski 05:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:15 Mango – telezakupy 07:20 Co za tydzień 07:55 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgai 17:00 Wawa non stop – reality show 18:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn reporterski 20:05 Doradca smaku – program Michela Morana 20:10 Na Wspólnej (1856) – polski serial obyczajowy 20:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:35 Życie bez wstydu – reality show 22:35 Perfekcyjna pani domu – reality show 23:35 Oblicza prostytucji (3) – polski serial dokumentalny Z 00:35 Pamiętniki wampirów (13) – serial grozy USA 01:35 Uwaga! – magazyn reporterski 01:50 Arkana magii – program interaktywny 03:10 Zakończenie programu

28 stycznia 2014 28 ST YCZNIA

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:25 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1825) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1826) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Misjonarz 2 (Missionary Man) – thriller USA 2007 (s.23) Reż. Dolph Lundgren, wyk. Dolph Lundgren, Kateri Walker, Chelsea Ricketts. (115 min) 22:00 Zaginione (The Missing) 4 – western USA 2003 polecamy Gs.21 Reż. Ron Howard, wyk. Tommy Lee Jones, Cate Blanchett, Evan Rachel Wood. (175 min) 00:55 Radio 3 – dramat USA 2003 Reż. Michael Tollin, wyk. Cuba Gooding Jr., Ed Harris, Alfre Woodard. (145 min) 03:20 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:00 Uwaga! 05:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:15 Mango – telezakupy 07:20 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 07:55 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Wawa non stop – reality show 18:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Doradca smaku – program Michela Morana 20:10 Na Wspólnej (1857) – polski serial obyczajowy 20:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:35 Opór (Defiance) – film 3 wojenny USA 2008 polecamy Gs.21 Reż. Edward Zwick, wyk. Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell. (170 min) 00:25 Kuba Wojewódzki 01:30 Podkomisarz Brenda Johnson (7) – serial USA 02:30 Tajemnice Smallville (20) – amer.-kanad. serial s.f. 03:30 Uwaga! – magazyn 03:45 Arkana magii 05:00 Zakończenie programu

ŚRODA Środa 29 ST YCZNIA 07:25 Męski typ: Artur Boruc 07:55 05:55 05:20 Zagadkowa Jedynka SądInfo rodzinny 08:55 Sędzia Anna poranek 08:00 Wiadomości Maria Wesołowska Dr House 08:10 Polityka09:55 przy kawie 08:25 (16)Telezakupy – serial obyczajowy USA 10:55 09:00 Ojciec Mateusz Ostry(115) dyżur– polski (13) – serial serialobyczajowy kryminalny USA09:55 11:55 Planeta Mango –Ziemia telezakupy (5): Pustynie 13:30 Sąd rodzinny 14:30 11:00 Świat się kręciSędzia – magazyn Anna12:00 Maria Wiadomości Wesołowska 15:30 i Agrobiznes Tożsamość szpiega (14) – serial 12:45 Planeta Ziemia (1): Krainy sensacyjny lodu USA 16:25 i pół 2006 – ang.Dwóch serial dok. – serial komediowy 17:00 Prze13:50 Jaka toUSA melodia? pis na życieModa IV (1/13) 14:25 na– polski sukcesserial (5922) obyczajowy 2013 18:00 Dr House 15:00 Wiadomości (17) – serial obyczajowy USA 19:00 15:15 Klan (2532) Tożsamość szpiega (15) – serial 15:45 Drużyna A (22) – serial USA sensacyjny USA 20:00 8 Twój na 16:40 Polska non stop zawsze – film obyczajowy USA 2005, Teleexpress reż. 17:00 Alex Steyermark, wyk. Michael 17:25 Matt JakaBush, to melodia? Angarano, Gideon Glick – teleturniej O 22:05 Kobra – oddział specjalny (13) 17:55 Klan – niemiecki serial(2533) sensacyjny 23:10 Świat kręci – magazyn 818:30 Jestem Sam się – film oby19:30USA Wiadomości czajowy 2001 polecamy 20:05 Pedro’s Cup Gs.17 reż.Lekkoatletyka: Jessie Nelson, wyk. Sean20:15 Penn, Spokojnie, Michelle Pfeiffer, Dakota to tylko ekonomia! Fanning 01:50 Arkana magii

20:25 Nowa policyjna opowieść sensacyjny Chiny/ 3 – film TTV Hongkong 2004 (s.27) 07:20 Blisko ludzi 07:50 Bez recepReż. Benny Chan, wyk. ty 08:50 Rozmowy w tokuNicholas 09:45 Tse, Jackie Chan, Sąd rodzinnyMak 10:45 Anna Bau.Sędzia (135 min) Maria Wesołowska Cztery ame22:40 Walkiria11:45 – dramat wesela 12:45 Blisko ludzi 13:15 2008 3 rykańsko-niemiecki Czarno na białym 13:50 Ukryta polecamy Gs.25 prawda 14:50 Rozmowy w toku Reż. Bryan Singer, wyk. Tom 15:45 Express 16:10 Detektywi Cruise, Kenneth Branagh, 17:10 Blisko ludzi 17:45 Express Carice van Houten. (125 min) 18:05 Wiem, co jem. Bosacka na 00:45 (4)Express tropie 19:10Chicago Usterka Fire 19:45 01:45 Drużyna A (22) – serial 20:05 Uwaga! po „Uwadze” 20:45 USA 02:40 Świat siębez kręci – magazyn Obsesje 21:10 Świat fikcji 03:30 Notacje: 21:45 Express 22:00Irena OstreAnders. cięcie Polska nie zaginie 22:45 Dzieciaki 23:15 Cela 23:45 03:45 Klan (2533) piekło (2) Taboo 00:40 Wakacyjne 04:15 Notacje: Szósty Krystyna Habs01:40 Kossakowski. zmysł burg. naRozmowy zamku 02:10 Blisko ludziŻycie 02:40 04:35 Zakończenie programu w toku 03:25 Uwaga! po „Uwadze”

kurier tv

29 stycznia 2014 Środa

06:00 Faceci do wzięcia 08:00 Nowy Scooby i Scrappy– polski Doo serialScooby komediowy 06:30 Zakli08:30 Doo 09:00 Komisarz dzieci – angielski serial Rexnaczka (4) 10:00 Nieposkromiona miłość 07:05 M jak (146) miłość (92)dokumentalny 11:00 Kiedy się zakocham (432)Prawdziwe 08:00 Pytanie śniadanie 12:00 uczuciena(94) 13:00 10:30 Barwy szczęścia (1054) Dekoratornia 14:00 Łowca krokodyli: Dzienniki Tylkoi muzyka. Must 11:10 14:30 Na dobre na złe (220) be 12:10 the music 16:30 Strażnik Teksasu Makłowicz w podróży: (21) 17:30Friuli Komisarz Rex (5)Julijska. 18:30 – Wenecja Scooby Doo Nowy Scooby i Od19:00 podszewki Scrappy 19:30 Szczenięce 12:40Doo Wojciech Cejrowski lata – boso Toma i Jerry’ego 20:00 Kopalnia 8 Tanguy przez świat: złota – komedia francuska 2001, reż. se13:15 Szkoła życia – polski Étienne Chatiliez, wyk. Sabine Azéma, rial fabularno-dokumentalny André Dussollier, Eric Berger (s.19) 14:10 Kabaretowa 22:25 6 Honor zabójcy – kanadyjskoO noc listopadowa -angielski 1996, reż. 15:05 film Ja tosensacyjny mam szczęście! Russell Mulcahy (s.27) Dra– polski serial00:25 komediowy gons’ Den.Panorama Jak zostać milionerem? 15:45 – kraj 16:15 M jak miłość (1036) 17:05 Herkules (17) – serial kostiumowy USA 18:00 Panorama 05:50 Codzienna 2 m 3 06:50 Pippi 18:50 Jeden z dziesięciu 07:55 Flintstonowie 09:00 Siły pierO – teleturniej wotne 09:55 Robin Hood (24) 11:00 19:25 Barwy szczęścia Kasia i Tomek 11:30 Niania 12:30 (1054 Zbuntowany aniołi 1055) (56 i 57) 14:25 20:40 Na dobre na złe 15:55 (545) Niania 15:30 Kasia iiTomek – polski serialGliniarz obyczajowy Robin Hood (25) 17:00 i 21:45 Prezydent miłość w prokurator (15) 17:55–Siły pierwotne – komedia (2) 19:00 3 Białym PingwinyDomu z Madagaskaru romantyczna 1995 20:00 6 Rekin w WenecjiUSA – horror Gs.25 USA 2008,polecamy reż. Danny Lerner, wyk. Reż. RobVanessa Reiner, wyk. MichaStephen Baldwin, JohansDouglas, Annette Bening, son, Hildaelvan der Meulen (s.19) Martin grozy Sheen.– horror (125 min) 21:50 6 Wyspa 23:50 Zabójcze umysły (42) kanadyjsko-niemiecko-amerykański 00:45 kto to mówi? 2005, reż.I Uwe Boll, wyk. Christian rozrywkowy O – program Slater, Tara Reid, Stephen Dorff 01:25 – miłość w 23:55 7Prezydent Teoria zabijania – horror Domu – komedia USA 2009,3 Białym reż. Chris Moore romantyczna USA 1995 polecamy Gs.25 03:30 Pogoda na piątek (7) 04:25 Herkules (17) – serial USA 05:10 Zakończenie programu

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:25 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania – reality show 14:00 Pierwsza miłość (1826) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1827) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Agenci bardzo specjalni 1 – komedia kryminalna USA 2004 (s.27) Reż. Keenen Ivory Wayans, wyk. Shawn Wayans, Marlon Wayans, Jaime King. (140 min) 22:55 Kolor zbrodni (Freedom2 land) – thriller USA 2006 Reż. Joe Roth, wyk. Samuel L. Jackson, Julianne Moore, Edie Falco. (135 min) 01:10 Apartament dla dwojga 2 – francuska komedia romantyczna 2008 Reż. Didier Albert, wyk. Richard Berry, Cristiana Réali, Tasha de Vasconcelos. (135 min) 03:25 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

Czwartek 30 ST YCZNIA30 styczniaCzwartek 2014 CZWARTEK 07:10 W-11Info wydział śledczy 07:55 05:55 poranek 08:00 WiadoSądmości rodzinny 08:55Polityka Sędzia przy Annakawie Ma08:10 ria Wesołowska 09:55 Dr09:00 HouseOjciec (17) 08:25 Telezakupy – serial obyczajowy USA 10:55 Ostry Mateusz (116) – polski serial krydyżur (14) – serial USA (1): minalny 09:50obyczajowy Planeta Ziemia 11:55 Mango 13:30 Krainy lodu– telezakupy – ang. serial dok. 2006 Sąd11:00 rodzinnyŚwiat 14:30się Sędzia kręciAnna – magazyn Maria Wesołowska 15:30 Tożsamość 12:00 Wiadomości szpiega (15)Agrobiznes – serial sensacyjny USA 12:10 – magazyn 16:25 Na Wspólnej – polski 12:45 Planeta(1856) Ziemia (2): serial obyczajowy Przepis na Wielkie17:00 równiny życie13:55 (2) – polski obyczajowy Jakaserial to melodia? 18:00 Dr House 14:30 Moda(18) na– serial sukcesobycza(5923) jowy USA 19:00 Tożsamość szpiega 15:00 Wiadomości (16) – serial sensacyjny USA 20:00 15:15 Klan (2533) 9 Nietykalni – film sensacyj15:45 Drużyna A (23) – serial USA ny USA 1987 polecamy Gs.3 – magazyn reż. 16:40 Brian DePolska Palma,non wyk.stop Kevin CostTeleexpress ner,17:00 Sean Connery, Charles Martin 17:25 to melodia? Smith 22:30Jaka Partnerki (11) – serial – teleturniej kryminalnyO USA 23:35 9 Yaku17:55 Klan (2534) za – film sensacyjny USA 1974 polecamy– telenowela Gs.21 reż.polska Sydney 18:30 kręci – magazyn Pollack, wyk.Świat Robertsię Mitchum, Ken 19:30Brian Wiadomości Takakura, Keith 01:50 Dexter 20:05 kryminalny Lekkoatletyka: (7) – serial USA ZPedro’s Cup

20:15 Spokojnie, toTTV tylko ekonomia! 20:30 Ojciec Mateusz (71) 07:05 Uwaga! po „Uwadze” 07:50 – polski serial kryminalny Sekretne Rozmowy 21:25operacje Sprawa08:50 dla reportera w toku 09:45 Sąddziecko rodzinnynie 10:45 22:25 Żeby spadło Sędzia Anna– angielski Maria Wesołowska film dok. 2011 11:45 Dzieciaki 12:15 Jeszcze 23:25 Miasto gniewu – dramat raz dzień dobry 12:45 Blisko ludzi 4 amerykańsko-niemiecki 13:15 Czarno na białym 13:50 2004 polecamy Gs.29 Ukryta prawda 14:50 Rozmowy w Reż. Paul Haggis, wyk. toku 15:45 Express 16:10 DetektyMatt Dillon, Sandra Bullock, wi 17:10 Blisko ludzi 17:45 Express Don Cheadle. (115 min) 18:05 Na noże 19:10 Najdziw01:20 Drużyna A (23)19:45 – serial USA niejsze restauracje świata 02:10 Świat się kręci – magazyn Express 20:05 Uwaga! po „Uwadze” 03:05 Klan (2534) 20:45 Ekstremalne połowy 21:45 03:30 ŻebyMiłosny dziecko nie spadło Express 22:00 biznes (4) film dokumentalny – austriacki– angielski serial dokumentalny 04:30 Notacje : Józefa Nikoforo23:05 Męska inicjacja (3) 23:40 wa. Blokada Ukryte pragnienia 00:35 Leningradu Sekretne 04:4501:35 Zakończenie programu operacje Ekstremalne połowy

05:55 Faceci do07:30 wzięcia – polski 07:00 Dekoratornia Szczenięce 06:25Nowy Lokatorzy lataserial Tomakomediowy i Jerry’ego 08:00 Scokomediowy oby– polski i Scrappyserial Doo 08:30 Scooby07:00 Doo M jak miłość (433) 09:00 Komisarz Rex (5)08:00 10:00Pytanie Niena śniadanie 10:40 poskromiona miłość (93)Barwy 11:00szczęścia Kiedy – polski się(1055) zakocham (147)serial 12:00obyczajowy Prawdziwe 11:20 dobre i na złe (221) uczucie (95)Na13:00 Dekoratornia 14:00 12:20 Makłowicz w 14:30 podróży: Łowca krokodyli: Dzienniki Tylko Ekwador. Quito 16:30 muzyka. Must be the music Strażnik (22) Cejrowski 17:30 Komisarz 12:50Teksasu Wojciech – boso Rex (6) 18:30 Scooby DooKabokle 19:00 przez świat: Nowy Scooby i Scrappy Doo– polski 19:30 se13:25 Szkoła życia Szczenięcerial latafabularno-dokumentalny Toma i Jerry’ego 20:00 7 Ludzie mafii sensacyj14:15 Postaw na– film milion ny 15:10 USA 1999, Louis szczęście! Morneau, wyk. Ja reż. to mam James Belushi, Michael –Beach, 15:45 Panorama kraj Timothy Dalton (s.23) Duch 16:10 Na21:55 dobre7 i na złe– film (545) sensacyjny USA 2001 (18) 23:45– serial Dragons’ 17:10 Herkules USA Den. Jak zostać milionerem? 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu O – teleturniej 19:25 Barwy szczęścia (1055 i 1056) 05:30 Z archiwum policji 05:50 20:40 Powrót do przyszłości III Codzienna 2 m 3 06:55 Pippi 07:55 3 – komedia s.f. USA 1990 Flintstonowie 09:00 Siły pierwotne 1990 (2) 10:00 (s.31) Robin Hood (25) 11:00 Reż. 11:30 Robert Niania Zemeckis, wyk. Kasia i Tomek 12:30 Michael J. Fox, Zbuntowany anioł (57 i 58)Christopher 14:25 Lloyd, Mary Steenburgen. Niania 15:30 Kasia i Tomek 15:55 (130 Robin Hood (26)min) 17:00 Gliniarz i 22:50 Kobiety bez mężczyzn prokurator (16) 17:55 Siły pierwotne (3) 19:00 3 – dramat Pingwinyniem.-austria.-fr.z Madagaskaru -wł.-ukr.-marok. 2009 20:00 9 Kingsajz – komedia Reż.reż. Shirin Neshat, Shoja polska 1987 Juliusz Machulski, wyk. Shabnam wyk. JacekAzari, Chmielnik, Jerzy Stuhr, Katarzyna Toloui, Figura Pegah (s.23) Ferydoni, 22:15 CSI: Shahrzad. (110 (17) min) KryminalneArita zagadki Las Vegas 00:40 KoszmarKrew Darwina 23:10 Spartakus: i piach (7) 00:25 7 – austria.-belg.-fińs.-fr. Krwawa uczta III: Szczęfilm dokumentalny 2004 śliwe zakończenie – horror USA 02:35 Powrót doto!przyszłości III 2009 01:55 Zobacz 3 – komedia s.f. USA 1990 (s.31) 1990 04:40 Oj da da na – Grzegorz z Ciechowa 05:00 Zakończenie programu

radiosud.pl

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:25 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 09:00 Malanowski i partnerzy 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1827) – polski serial obyczajowy 14:45 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1828) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Larry Crowne 3 – uśmiech losu – komediodramat USA 2011 Reż. Tom Hanks, wyk. Tom Hanks, Sarah Mahoney, Roxana Ortega. (130 min) Larry Crowne od wielu lat pracuje w tej samej firmie i prowadzi uporządkowane życie. Pewnego dnia traci posadę, bo nie skończył studiów. Postanawia to nadrobić. 22:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (16 i 17) – serial USA 00:10 Ten pierwszy raz – kome3 dia romantyczna USA 1999 Reż. Raja Gosnell, wyk. Drew Barrymore, Michael Vartan, Molly Shannon. (140 min) 02:30 Dziewczyny z fortuną 03:45 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9

29 stycznia 2014 05:00 Uwaga! 05:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:15 Mango – telezakupy 07:20 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 07:55 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Wawa non stop – reality show 18:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Doradca smaku – program Michela Morana 20:10 Na Wspólnej (1858) – polski serial obyczajowy 20:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:35 Czarny pies (Black Dog) 3 – amerykańsko-francusko-niemiecko-japoński film sensacyjny 1998 (s.27) Reż. Kevin Hooks, wyk. Patrick Swayze, Meat Loaf, Randy Travis. (100 min) 23:15 Agenci NCIS: Los Angeles (4) – serial USA 00:15 Prawo Agaty (8) – polski serial obyczajowy 01:10 Uwaga! – magazyn 01:25 Arkana magii 02:45 Zakończenie programu

07:25 Męski typ: Z 07:55 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoło Dr House (18) – se USA 10:55 Ostry d obyczajowy USA 11 lezakupy 13:30 Są Sędzia Anna Maria Tożsamość szpiega Wspólnej (1857) –  czajowy 17:00 Prz – polski serial obyc House (19) – serial 19:00 Tożsamość – serial sensacyjny 9 Półmrok –  polecamy Gs. Benton, wyk. Paul N Sarandon, Gene Ha Fringe: Na granicy kryminalny USA 23 – dramat australij reż. Laurence Dunm Depp, John Malkov 01:40 Arkana mag strona medalu

TT

07:05 Uwaga! po Jeszcze raz dzień dowe pogotowie 0 w toku 09:45 Sąd Sędzia Anna Maria 11:45 Wojny mag Blisko ludzi 13:15 13:50 Ukryta praw mowy w toku 15:4 Detektywi 17:10 B Express 18:05 Ta 19:10 Cała prawd 19:45 Express 20 Ugotowani 21:45 Kossakowski. Szó Zdrady 23:30 Sup Wojny magazynow co jem. Bosacka n Blisko ludzi 02:20

30 stycznia 2014 05:00 Uwaga! 05:15 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 06:15 Mango – telezakupy 07:20 Detektywi – polski serial fabularno-dokumentalny 07:55 Doradca smaku 08:00 Dzień dobry TVN 11:10 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 12:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Wawa non stop – reality show 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show Ewy Drzyzgi 17:00 Wawa non stop – reality show 18:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Doradca smaku – program Michela Morana 20:10 Na Wspólnej (1859) – polski serial obyczajowy 20:50 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:35 Kuchenne rewolucje – reality show Magdy Gessler 22:40 Zdobycz 2 – thriller USA/RPA 2007 Reż. Darrell Roodt, wyk. Bridget Moynahan, Peter Weller, Carly Schroeder. (110 min) 00:30 Rajd Dakar 01:05 Lekarze (8) – polski serial obyczajowy 02:05 Uwaga! – magazyn 02:20 Arkana magii 03:40 Zakończenie programu

07:25 Męski typ: 07:55 Sąd rodzinn Anna Maria Wesoł Dr House (19) – se USA 10:55 Ostry obyczajowy USA 1 lezakupy 13:30 S Sędzia Anna Maria – polski serial fab talny 15:30 Tożsa (1/16) – serial sen 16:25 Na Wspóln serial obyczajowy życie (4) – polski s 18:00 Dr House (2 jowy USA 19:00 T (2) – serial sensac 8 Ira i Abby – k reż. Robert Cary, w sina, David Margu 22:15 Dowody zb USA 23:15 7 Mo – horror USA 1993 wyk. Ally Sheedy, Trula M. Marcus 0 03:05 Druga stron

TT

08:50 Rozmowy w Sąd rodzinny 10:4 Maria Wesołowska z wyrokiem 12:45 Czarno na białym 1 da 14:50 Rozmow Express 16:10 De ludzi 17:45 Expres przekrętów 19:10 19:45 Express 20 zynowe 21:10 Wie 21:45 Express 22 (4) – serial krymina 23:30 Kossakows 00:00 Ekstremaln Tajemnice otyłości 02:30 Rozmowy w ga! po „Uwadze” 0 04:45 Dzieciaki


10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

NASZE BOBASY

Sukces Wielkiej Orkiestry POWIAT: WOŚP GRAŁA W BRALINIE, PERZOWIE I KĘPNIE

Sukcesem finansowym zakończył się 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w powiecie kępińskim.

Nikola Brzezińska, córka Ilony i Łukasza z Trębaczowa urodziła się 15.01.2014 r. o godz. 4.00. Ważyła 3920 g i miała 58 cm

Jan Nowak, syn Edyty i Pawła z Kępna urodził się 13.01.2014 r. o godz. 13.47. Ważył 4270 g i miał 58 cm

Filip Grzesiak, syn Adrianny i Mateusza z Mianowic urodził się 15.01.2014 r. o godz.14.45.Ważył 4420 g i miał 57 cm

Syn Justyny Fiołki – Krowiarz i Piotra Krowiarza z Trzcinicy urodził się 16.01.2014 r. o godz. 21.45.Ważył 3140 g i miał 54 cm

Syn Marii i Michała Gruszki z Mianowic urodził się 18.01.2014 r. o godz. 16.35

KajaPiszczałka,córkaKatarzynyiWojciecha z Bralina urodziła się 16.01.2014 r. o godz. 18.25. Ważyła 2810 g i miała 52 cm

Izabela Gola, córka Kingi i Marka z Mechnic urodziła się 15.01.2014 r. o godz. 23.20. Ważyła 2680 g i miała 56 cm

Hania Skotnik, córka Emilii i Marcina z m. Klasak urodziła się 17.01.2014 r. Ważyła 4100g i miała 56 cm

21/01/2014

190 wolontariuszy wyszło na ulice powiatu kępińskiego aby kwestować na rzecz WOŚP. A w tym roku pieniądze zbierane były na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Od 16.00 w hali KOSiR rozpoczęło się wielkoorkiestrowe granie. Wystąpił Chór Powiatu Kępińskiego Con Brio”, działający przy Państwowej szkole Muzycznej im.A.Tansamana. Wystąpił też zespół „Resound”, uczestnicy Powiatowego Konkursu Piosenki dzięciecej i Młodzieżowej, były także pokazy taneczne: Studia tańca Retro i Glam Dance Studio oraz koncert zespołu „Ars Poetica”. Nie zabrakło również licytacji gadżetów WOŚP. Udało się zebrać 71 291 zł. Co roku na falach Radia SUD licytowane jest kępińskie Złote Serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku jego fundatorem jest Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie. Serduszko jest w całości wykonane ze złota i wręczane zwycięzcy licytacji

ze specjalnym certyfikatem zapewniającym o jego oryginalności. Posiadanie kępińskiego Złotego Serduszka WOŚP stało się już prestiżem w kręgach kępińskich przedsiębiorców. Co roku kwoty z jego sprzedaży są bardzo wysokie. Licytacja Złotego Serduszka na 101,7 fm trwała od godziny 13 reklama

zamów reklamę w kurierze! 62 58 315 50

w niedzielę 12 stycznia. Po kilku godzinach rzutem na taśmę licytację wygrała firma Fabryka Mebli „Stollech” Justyna i Lech Jóźwiakowscy. Firma zaoferowała kwotę 5000 zł. W imieniu WOŚP i sztabu kępińskiego serdecznie dziękujemy. Łącznie kępińska Orkiestra uzbierała 76 291 zł. W Bralinie jak co roku sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowało Gimnazjum im. Polskich Noblistów. W akcji uczestniczyło 20 wolontariuszy, którzy od wczesnych godzin rannych zbierali do puszek pieniądze na terenie gminy Bralin.

to ogólnopolskiej zbiórki pod

Gminnym Ośrodku Kultury w

batutą Jurka Owsiaka kwotą ponad 7 tys. zł. Prawie siedem tysięcy złotych

O godz. 17.00 odbył się koncert finałowy, w którym wystąpił Reprezentacyjny Chór Powiatu Kępińskiego „Con

zebrano podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Perzów. To najlepszy wynik w historii kilkunastoletniego grania z Orkiestrą w Perzowie. 14 wolontariuszy kwestowało w tym roku na ulicach gminy. Zbierali oni pieniądze przed kościołami a także w innych miejscach, aż do samego finału w Gminnym Ośrodku Kultury. Łącznie zebrali oni 4980.03 zł oraz 8 euro. Od 16.30 w

Perzowie trwało wielkie granie. Podczas niego zaprezentowali się tancerze z Glamdance Studio Ewelina Łachaj,grające na rockowo trio Blind Cow z Wrocławia, dużym zainteresowaniem cieszyli się barmani agencji barmańskiej Relax Flair, którzy przygotowali wspaniały pokaz barmański w stylu flair. Nie zabrakło tez występu zespołu instrumentalno-wokalnego z GOK w Perzowie pod kierunkiem Andrzeja Moskwy, wspartego dwoma artystkami z Sycowa. Około godz.19.30 rozpoczęła się aukcja gadżetów. Zysk z licytacji wyniósł 1885 zł. Łącznie perzowski sztab zebrał 6865,03 zł. W Łęce Opatowskiej w akcji wzięło udział udział 28 wolontariuszy. W tym roku byli to uczniowie Szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej oraz uczniowie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie. Kwota, którą udało się zebrać w 22 Finale WOŚP na terenie gminy, to: 10.075,22 zł + 1 Euro. (icz, br)

Brio” pod dyrekcją Ewy Olek. Następnie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej I st. im. A. Tansmana w Kępnie. Po koncercie odbyła się licytacja gadżetów WOŚP. Kwota, jaką łącznie zebrano w Bralinie, wyniosła 8000 zł. Dla porównania – w ubiegłym roku braliński sztab wspomógł kon-


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY KĘPNO

Akcja dla Weroniki Izak

Przekazanie środków finansowych stanowi dla wielu ludzi, firm, instytucji poważne problemy. Mając to na uwadze, a jednocześnie potrzebując dużych nakładów finansowych na leczenie Weroniki Izak z Młynarki, uruchomiony został program, który łączy szlachetne aspekty wsparcia z szeroko pojętą ekologią. Program polega na możliwości przekazywania na rzecz Weroniki niepotrzebnych wychodzących z użycia telefonów komórkowych. Przekazanie telefonów na rzecz akcji nie obciąża finansowo niczyjego portfela, a ich zwielokrotniona wartość rynkowa stanowi ogromną pomoc finansową na zakup niezbędnych leków potrzebnych do leczenia Weroniki. Telefony zbierane będą do pojemnika znajdującego się przy kasie Urzędu Gminy w Baranowie, który włączył się w akcję. (icz) PERZÓW

Włamywał się do piwnic

Policjanci Wydziału Kryminalnego KPP w Kępnie zatrzymali kolejnego włamywacza. Postawiono mu zarzuty pięciu włamań. Policjanci zajmujący się przestępczością kryminalną otrzymywali sygnały o kradzieżach z włamaniem popełnianych na początku tego roku na terenie gminy Perzów. Sprawca włamywał się do piwnic bloków i wynosił stamtąd części z elementami miedzianymi. Ustalenie personaliów włamywacza nie zajęło policjantom wiele czasu. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec gm. Perzów, dobrze znany funkcjonariuszom. Był bowiem karany za podobne przestępstwa, a obecnych przestępstw dokonał w tzw. recydywie. Policjanci dokładnie ustalili, które z piwnic okradł. Właściciele sami nie zgłaszali faktu włamania, byli więc tym bardziej zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy. W każdym przypadku jednak, ustalenia poczynione przez policjantów sprawdziły się, a pokrzywdzeni w sprawie, przyznali, iż rzeczywiście w minionych dniach ktoś włamał się do ich piwnic. Do zatrzymania młodego sprawcy doszło 16 stycznia. Usłyszał zarzuty 5 włamań do pomieszczeń piwnicznych. W trakcie prowadzonych czynności podejrzany wskazał, do których piwnic się włamał - powiedziała Anna Lubojańska, oficer prasowy KPP w Kepnie. 24-latkowi grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. (jk)

reklama

informacje

11

Marszałek Woźniak w Kępnie KĘPNO: ODROGACH, WRPO I ODLEGŁOŚCI DO POZNANIA

Marek Woźniak Marszałek Województwa podczas wizyty w Kępnie spotkał się z przedstawicielami samorządów południowej Wielkopolski. Spotkanie z marszałkiem Markiem Woźniakiem odbyło się w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Kępnie. Tematem przewodnim była nowa perspektywa programowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W spotkaniu oprócz przedstawicieli samorządów gminnych i instytucji na czele ze starostami z dwóch powiatów Kępińskiego i Ostrzeszowskiego Włodzimierzem Mazurkiewiczem i Lechem Janickim, wziął udział radny sejmiku Andrzej Mroziński. Będzie trudniej z drogami Największe zainteresowania samorządowców wzbudziły jak zawsze środki na modernizację i budowę dróg. W zbliżającej się perspektywie będzie znacznie trudniej uzyskać dofinansowanie w tej dziedzinie tłumaczył marszałek Woźniak.

Środki kierowane będą na bardziej strategiczne połączenia drogowe. - Wsparcie dróg lokalnych będzie możliwe przy założeniu, że zapewniają ko-

mi Europy zachodniej jest bardzo dużo nie należy się jednak spodziewać, że w krótkim czasie uda nam się je wszystkie zaspokoić, mówił marszałek.

nieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych. Wytyczne ograniczają możliwości, ale nie znaczy to, że nie da się znaleźć jakiegoś argumentu. W pewnym sensie jest trochę obawy o budżet województwa czy on sprosta, jeśli chodzi o wskaźniki zadłużenia - powiedział marszałek. Wszystkiego nie zrobimy Potrzeb w likwidowaniu zapóźnień w porównaniu z kraja-

- Nie możemy się spodziewać, że wszystkie te problemy z użyciem tych funduszy i naszych środków, które tez są ograniczone rozwiążemy. Myślę, że mamy dobre doświadczenia z minionej perspektywy nawet, gdy uzyskaliśmy mniej pieniędzy niż nam się zdawało, że uzyskamy. WRPO tylko dla OSP W nowej perspektywie również jednostki Ochotniczych Straży

Pożarnych mogą w większym stopniu skorzystać ze wsparcia w modernizacji sprzętu. - Stało się tak, że ministerstwo teraz ustaliło tzn. linię demarkacyjną w ten sposób, że Zawodowa Straż Pożarna nie będzie mogła korzystać z funduszy regionalnych, wyłącznie Ochotnicza straż Pożarna. Koniec z wyprawami do Poznania Podczas spotkania swój postulat zgłosili także Lokalne Grupy Działania w sprawie dość prozaicznej, jednak bardzo czasochłonnej i kosztownej wyprawie do Poznania. Chodzi o podpisywanie każdej nawet najmniejszej umowy o dofinansowanie. - Jazda do Poznania jest tylko wtedy wskazana, jeśli ma coś konkretnego ułatwić i przynieść a dla samej formalności nie jest potrzebna jazda do Poznania. Ja zwrócę na to uwagę, bo wydawało nie się, że to już powoli odchodzi do przeszłości taki zwyczaj, ale jeśli nie to znaczy, że zatrzymaliśmy się gdzieś w rozwoju, krótko mówiąc - dodał marszałek. (icz)

Stara droga w zarządzie gmin REGION: KRAJOWA ÓSEMKA WE WŁADANIU GMIN POWIATU KĘPIŃSKIEGO

Gmina Perzów, Bralin i Kępno zarządzają starą drogą krajową nr 8. Z mocy obowiązującej ustawy samorządy przejęły odcinki drogi przebiegające przez gminę. Kępiński Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 22 grudnia stracił 25 km drogi krajowej nr 8 i przejął 40 km dwupasmowej drogi ekspresowej S8. Przejęcie starej ósemki w zarząd gmin, przez które przebiega droga odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem. - Stara droga nr 8 z mocy ustawy nazajutrz po dopuszczeniu do ruchu drogi S8 zmieniła zarządcę, przeszła w zarząd gmin, na której terenie leży.

Obecnie trwają prace związane z przekazaniem dokumentacji, działek na rzecz gmin. Jest to proces, który potrwa

obecny sezon zimowy Generalna Dyrekcja będzie dbać o utrzymanie zimowe drogi. - Będziemy do końca tego

jeszcze około miesiąca - mówił kierownik Oddziału GDDKiA Daniel Mrugała. Gminy stały się zarządcą drogi i przejęły wszystkie obowiązki związane z jej utrzymaniem. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Gminą Perzów, Bralin i Kępno jeszcze przez

sezonu, czyli do 15 kwietnia utrzymywać drogę z tym, że będziemy utrzymywać w trochę niższym standardzie niż do tej pory. Będzie to standard trzeci - dodał Mrugała. Do tej pory droga utrzymywana była w standardzie drugim. W ciągu jednego dnia katego-

ria starej ósemki z drogi krajowej przekształciła się w drogę wewnętrzną gminy. - Stara droga nr 8 jest w tej chwili droga wewnętrzną. W momencie, kiedy gminy wystąpią do wojewody o nadanie numeru stanie się droga gminna w myśl ustawy o drogach publicznych. W tej chwili jest to droga wewnętrzna w zarządzie gminy - powiedział kierownik GDDKiA. Natężenie ruchu na starej drodze krajowej nr 8 znacznie spadło, tranzyt z zachodu na wschód kraju przejęła droga S8, nadal jednak jest to najlepsze połączenie miedzy gminami, jednak utrzymanie drogi może wiele kosztować gminne budżety. (icz)

reklama

zamów reklamę w kurierze! centrum reklamy 62 58 315 50


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Wójt Bralina walczy z dziurami

MIKORZYN

Zatrzymany za włamania

BRALIN: DROGA POWIATOWA DO S8 ZNISZCZONA

Wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak walczy w Starostwie Powiatowym o połatanie dziur na drodze dojazdowej do S8. Droga jest w opłakanym stanie, kierowcy narzekają, że niszczą auta, a zanim zmodernizowany zostanie cały odcinek upłynie jeszcze kilka miesięcy. Po oddaniu do użytku trasy S8 na odcinku: Syców – Walichnowy ruch samochodowy w ciągu starej krajowej drogi nr 8, przebiegającej przez centrum Bralina spadł o 80%. Jednocześnie, jak zaznacza wójt Gminy Bralin Roman Wojtysiak, większość kierowców z powiatu kępińskiego kieruje się teraz do węzła Bralin, gdzie można włączyć się do ruchu na S8. I tu pojawia się problem, bowiem planowana przebudowa łącznika dopiero nastąpi, a kierowcy, którzy pokonują krótki odcinek do-

jazdowy narzekają na jakość drogi. Droga jest w opłakanym stanie, a dziury w nawierzchni

aury, takich prac nie widać. - Planowana jest przebudowa tego odcinka, żeby spełniał

spowodowały liczne usterki w pojazdach. Kierowcy zgłaszają problem u wójta Bralina, a ten rozkłada ręce, bo droga do gminy nie należy. To bowiem droga powiatowa. Skoro droga będzie remontowana, to na chwilę obecną, doraźnie wystarczyłoby zwykłe połatanie dziur. Mimo sprzyjającej

odpowiednie normy i wymogi jakościowe. Ruch samochodowy jest już bardzo duży, a prace dopiero się rozpoczęły od wycinki lasu. Stara droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Wielu użytkowników tej drogi zgłasza się do mnie z uszkodzonym autem. Ja niestety rozkładam ręce i powta-

rzam, że to droga powiatowa i jest ubezpieczona, więc powinni wzywać policję. Jednak to nie załatwi problemu. Tutaj konieczna jest chociażby bieżąca naprawa tych fragmentów, które są najbardziej zniszczone. Nie postawiłem do tej pory jeszcze tablicy informacyjnej, że jest to droga powiatowa, ale też nie będę brał winy na siebie za jakość tej drogi. Zgłosiłem jednak problem w starostwie powiatowym. Rozmawiałem jeszcze przed otwarciem S8 z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Adamem Bryłką, że dziury powinny być załatane, bo do modernizacji całego odcinka upłynie jeszcze trochę czasu. Mam nadzieje, że stanie się to już niebawem i nie będziemy narażani na śmieszność, a przede wszystkim nerwy i niebezpieczeństwo użytkowników tej drogi - powiedział wójt Roman Wojtysiak. (dete)

Kępińskiej przypomniała w swoim wystąpieniu Burmistrz Aniela Kempa. - W latach niewoli Wielkopolanie skutecznie opierali się procesowi germanizacji, pracowici i zorganizowani wcielali w życie idee pracy organicznej, nie chcieli wyzbyć się tego co najważniejsze-polskości i nieprzypadkowo to w Wielko-

polsce wybuchło jedyne zwycięskie powstanie, w którym walczono o wolność i niepodległość - mówiła burmistrz. - Wspominamy z wdzięcznością i dumą naszych przodków, których zapał i umiłowanie Ojczyzny pozwoliły na zachowanie tożsamości narodowej pod jażmem obcych mocarstw. (jk)

Rocznica powrotu do Macierzy KĘPNO: UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

Dźwięki syren na kępińskim Rynku oznajmiły mieszkańcom o kolejnej rocznicy powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy. Dokładnie 17 stycznia mija 94 rocznica tego wydarzenia.

Udział w nich wzięły delegacje władz samorządowych na czele z Burmistrzem Miasta i

Gminy, Starostą Powiatu Kępińskiego oraz Senator RP, przedstawiciele organizacji, instytucji i placówek oświatowych, poczty sztandarowe a także mieszkańcy Miasta i Gminy Kępno. Wartę pod pomnikiem pełnili harcerze i funkcjonariusze Straży Miejskiej. O tym jak ważny to dzień dla mieszkańców całej Ziemi

21/01/2014 37-latek zatrzymany przez policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Mężczyzna podejrzany jest o włamania do domu jednorodzinnego w Mikorzynie oraz usiłowania włamania do pięciu domków jednorodzinnych na terenie ośrodka wypoczynkowego w tej miejscowości. O próbie włamania i wybiciu szyb w kilku domkach letniskowych w ośrodku wypoczynkowym Komendę Powiatową Policji w Kępnie powiadomił opiekun Stowarzyszenia Mikory w Mikorzynie. Przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze ustalili dodatkowo, że nieznany sprawca dopuścił się również plądrowania wnętrz. Policja podjęła natychmiastowe działania mające na celu znalezienia sprawcy. Podczas nich okazało się, że włamania miały miejsce również w niezamieszkałym domu położonym w pobliżu ośrodka wypoczynkowego. - Początkowo policjanci nie mieli wielu tropów, które mogłyby ich naprowadzić na sprawcę. Jednak intensywne i żmudne działania policyjne już po kilku dniach pozwoliły im na wytypowanie podejrzanego. Sprawcą okazał się 37-letni mieszkaniec gm. Kępno, który w połowie 2013 roku opuścił zakład karny, odsiadując wyrok za te same przestępstwa - a więc kradzieże i włamania - powiedziała Radiu Sud Anna Lubojańska,oficer prasowy KPP. 37-latek przebywał obecnie w domu na tzw. warunkowym zwolnieniu. Policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali go 12 stycznia w jego miejscu zamieszkania i osadzili w policyjnym areszcie. 37-latek nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Wyjawił policjantom, że plądrował domki letniskowe w poszukiwaniu pieniędzy. Niczego wartościowego jednak tam nie znalazł. Do wszystkich pięciu domków wszedł jednej nocy. Z domu jednorodzinnego, do którego włamał się również tej samej nocy, wyniósł ... aż 4 zł. Więcej pieniędzy nie znalazł. Incydent, którego się dopuścił był jednak dla niego tak męczący, że postanowił na miejscu włamania.... przygotować sobie coś do zjedzenia. Na dodatek przestępstwa dokonał pod wpływem alkoholu. Policjantom opisał nie tylko sposób włamania, ale wskazał także miejsce ukrycia łomu i innych sprzętów, które mogły służyć popełnianiu kolejnych przestępstw. Mężczyźnie postawiono zarzuty włamania do obiektu mieszkalnego oraz usiłowania 5 włamań do domków letniskowych. Grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności. (jk)

centrum reklamy 62 58 315 50

reklama

WGKNOŚiPP.7125. 3 .2014/2

Kępno, dnia 16 stycznia 2014 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży 1.ZAKRES OGŁOSZONEGO WYKAZU 1. Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym położonym w Kępnie, przy ul. Sikorskiego nr 4, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1783/1, o powierzchni 0,1709 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00052721/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli :

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w gruncie. 2.Nieruchomości lokalowe wchodzące w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym położonym w Kępnie, przy ul. Sikorskiego nr 16, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1842/12, o powierzchni 0,0682 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1E/00044944/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie, bliżej opisane w tabeli:

Lokale przeznaczone są do sprzedaży na rzecz najemców lokali. Sprzedaż lokali następuje ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych (piwnic) oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, w tym z udziałem w gruncie. 2. MIEJSCE I TERMIN OGŁOSZENIA WYKAZU 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, z siedzibą : 63-600 Kępno, ul. Ratuszowa 1 oraz przy ul. Sienkiewicza 26, w okresie od 21 stycznia 2014 roku do 11 lutego 2014 roku. 2. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Kępno : http:// www.um.kepno.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul.Sienkiewicza nr 26 ( I piętro ), pok. nr 3 (tel. 062 78-25-819), adres do korespondencji : ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

Firma JANMAR CENTRUM

zatrudni magazyniera z doświadczeniem i uprawnieniami do obsługi wózka widłowego. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@janmarcentrum.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie �irmy Trzcinica ul. Jana Pawła II, 2

Firma JANMAR CENTRUM

zatrudni Operatorów maszyn i urządzeń do produkcji opakowań z tektury. CV prosimy przesyłać na adres rekrutacja@janmarcentrum.pl lub złożyć bezpośrednio w siedzibie �irmy Trzcinica ul. Jana Pawła II, 2

Do wynajęcia lokal użytkowy z zapleczem socjalnym o wysokim standardzie znajdujący się w nowo wybudowanym budynku w Kępnie na ul. Broniewskiego 14 o powierzchni 80m2. Lokal posiada duży parking. 501 078 117

Do wynajęcia w Kępnie:

- lokal o pow. 190 m², położony w ścisłym centrum miasta (dawny AVANS), wyposażony we wszystkie media. Czynsz 2.500 zł netto miesięcznie + media. - lokal o wysokim standardzie, nowy, pow. 56 m², położony w centrum Kępna, 150 m od Ratusza – czynsz 1100 zł netto + media. - lokal o pow. 30 m² - czynsz 1000 zł brutto + media - biuro o pow. 20 m² o wysokim standardzie, róg ul. Staszica i Kościelnej, czynsz 700 zł. W czynszu zawarte koszty ogrzewania i energii.

Tel. 508088628


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

PRACA Firma z siedzibą w Mianowicach zatrudni tapicerów oraz krawcowe . Gwarantujemy stałą pracę oraz wysokie zarobki. Kontakt: 531-907-005. Firma Dolmar z siedzibą w Donaborowie zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy szwaczki i tapicerów. Szczegóły pod numerem telefonu: 62 791 28 50 i 52 lub osobiscie w siedzibie firmy Donaborów 62. Zatrudnimy na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy tapicerów , krawcowe oraz krojcze. Kontakt : 501 078 097 lub 660 821 700 Dynamicznie rozwijająca się firma progress z nowej wsi książęcej zatrudni konstruktora konstrukcji stalowych. Oferujemy pracę w międzynarodowej i rozwojowej firmie. Poszukujemy osób ambitnych i odpowiedzialnych. tel.: 601-952-478 Firma Eltap poszukuje szwaczki z doświadczeniem. Więcej informacji pod numerem 531849461 Młoda, dyspozycyjna dziewczyna poszukuje pracy na stanowisku sprzedawca, mile widziane oferty ze sklepów z odzieżą, obuwiem itp.; tel.: 605877327 (09.01.) Poszukuję pracy jako kierowca kat. B z doświadczeniem lub stałej pracy fizycznej; tel.: 693232478 (13.01.) Ambitna, zaradna, z doświadczeniem podejmie pracę w dziale kadr, handlu, zaopatrzeniu lub innym w Kępnie, Wieruszowie lub okolicach; tel.: 607207665 (13.01.) Młoda dyspozycyjna dziewczyna zaopiekuje się dzieckiem, możliwość opieki u siebie w domu lub z dojazdem; tel.: 725073077 (16.01.) 22-letnia kobieta, wykształcenie średnie typ tech. handlowiec z maturą, podejmie pracę na stanowisku biurowym, posiadam prawo jazdy kat. B; tel.: 781275626 (16.01.) Zatrudnię opiekunkę do opieki nad dwójką dzieci od kwietnia do czerwca, kompleksowa opieka przez 24h z zamieszkaniem, osoba niepaląca, mająca dobry kontakt z dziećmi, prawo jazdy kat. B; tel.: 792201608, 790589046 (16.01.) Rencista lat 49 podejmie pracę jako kierowca kat. B; tel.: 667897241 (20.01.) Szukam pracy-zlecenie w zakresie: malowanie, montaż paneli podłogowych itp; tel.: 724845046 (20.01.)

MOTORYZACJA Kupię auto do 5 tys. zł., może być uszkodzone; tel.: 606855104 (07.01.) Kupię auto od 300zł. do 7 tys.zł.; tel.: 607337100 (07.01.) Sprzedam VW Sharana TDI, 110KM, rok 1997, kolor czerwony, przebieg 197tys. km, klimactronic, webasto, el. szyby, el. lusterka, airbagi, podgrz. siedze-

nia, podgrz. szyby, el. uchylane tylne szyby, c. zam., hak, halogeny, alumy, wspom. kier., podłokietniki, roleta, 6 foteli, relingi, cena 6800zł.; tel.: 723371717 (07.01.) Sprzedam Opla Astrę 2 kombi, 1998r., 1,6 benzyna+gaz, stan dobry, cena 4.500zł. (do negocjacji); tel.: 663676978 (po 17.00) (07.01.) Sprzedam auto marki VW Golf 3,rocznik 1997, diesel SDI, I właściciel w Polsce, pali 4.5l na 100km, stan idealny, biały; tel.: 509493276 (07.01.) Sprzedam Fiata Mareę Weekend, 97r., 154.000 przebieg, bogate wyposażenie, po wymianie rozrządu, niebieski, opony zimowe, przegląd 10.2014r., cena 2300zł.; tel.: 534961233 (07.01.) Sprzedam 4 koła zimowe rozm. 195/65/14, stan bdb, koła pasują do vw, audi, seata, skody, rozm. felg 4*100, cena 400zł.; tel.: 723371717 (07.01.) Sprzedam VW Passata kombi, 1996, 1.8 benzyna, el. szyberdach, ABS, kpl. opon lato-zima, po wymianie rozrządu; tel.: 663695876 (09.01.) Sprzedam Seata Ibizę, 1996r., 3-drzwiowy, 1,4 benzyna, bezwypadkowy, garażowany, cena 3400zł.; tel.: 695289368 (09.01.) Sprzedam Fiata Cinquecento 700ccm, 1994 rok, nowy akumulator, stan dobry, cena 1200zł.; tel.: 782169280 (09.01.) Sprzedam koła zimowe 195/65/14, na felgach 14, 4*100, pasują do vw, seata, audi, skody, cena 400zł.; tel.: 723371717 (13.01.) Sprzedam Opla Vectrę 1.6, rocznik 94-95, benzyna, ABS, centralny zamek, cena do uzgodnienia; tel.: 885543912 (13.01.) Sprzedam alufelgi z oponami, 185x55x14, stan dobry; tel.: 696601573 (13.01.) Sprzedam Mercedesa B klasę 2.0 CDI, 2005r., bogate wyposażenie, stan bdb, cena do uzgodnienia; tel.: 697490163 (13.01.) Sprzedam Hondę Civic 1.7 CTDI, wersja sport, rocznik 2003, oszczędna i zadbana; tel.: 697559061 (13.01.) Sprzedam VW Sharana 1.9TDI, 110KM, 97r., kol. czerwony, zarej., klimactronic, webasto, c. zamek, airbagi, wspom. kier., el. lusterka, el. szyby, el. uchylane tylne szyby, podgrz. fotele, podgrz. przednia i tylna szyba, podgrz. tylne boczne szyby i lusterka, domykane szyby z kluczyka, halogeny, hak, relingi, alumy, podłokietniki, tylne fotele wyposażone w foteliki dla dzieci, 6 foteli, możliwość dołożenia 7 fotela, roleta, zegarek, podgrz. spryskiwacze, przebieg 198tys. km, pierwszy właściciel w Polsce, cena 6.800zł.; tel.: 723371717 (13.01.) Sprzedam Opla Zafirę van 7-osobowy, 2.0 TDI, 2002r., srebrny., klimatyzacja, ABS, el. szyby, el. lusterka, komputer pokładowy, zadbany; tel.: 785532321 (13.01.) Sprzedam Opla Astrę, 95r., poj.

1600 16V, automat+gaz, przebieg 150 tys. km, auto z Niemiec, drugi właściciel, niedzielny kierowca; tel.: 603646669 (16.01.) Sprzedam Opla Zafirę, 1,6 16V comfort, 2001rok, szyberdach, klima, hak itp., przegląd 11.2014, OC 05.2014, cena 11.900zł. (do negocjacji); tel.: 605431064 (20.01.) Sprzedam Seata Cordobę, poj. 1.6, 1996 rok, gaz ważny do 10 lat, hak, stan dobry, 4000zł.; tel.: 725989070 (po 16.00) (20.01.)

Sprzedam 20 ton pszenicy; tel.: 693807632 (16.01.) Sprzedam kołówkę ciągnikową, kopaczkę elewatorową do ziemniaków, przegrabiarkę pięciogwiazdową, przyczepę 3.5t, sztywna, koryta bonclowe; tel.: 726945196 (20.01.) Sprzedam siano w kostkach; tel.: 692254974 (20.01.) Sprzedam ciągnik C-360, nowa kabina, stan b. dobry, 15.500zł.; tel.: 785309221 (20.01.)

Sprzedam Opla Astrę II, 2003r., 145.000km, klima, ABS, elekt. szyby i lust., po wymian. rozrz., amortyz., hamulców, akumul., cena 9.000zł. (do negocjacji); tel.: 502738997 (20.01.)

Sprzedam pszenicę, ok 20 ton; tel.: 693807632 (20.01.)

ROLNICZE

Sprzedam koparkę Białoruś, rolnicza, z osprzętem, cena 13 tys. zł; tel.: 607 797 129

Sprzedam przystawkę do kukurydzy, 4-rzędowa, Class, stan dobry, cena 8500 zł, tel.: 601 295 027 Kupię każde zboże, min. 24t; tel.: 509942079 (07.01.) Sprzedam prasę wysokiego zgniotu Z224, rok produkcji 1987, stan bardzo dobry, cena 8900zł. (do negocjacji), okolice Kępna; tel.: 790760797 lub 666211301 (07.01.) Ciągnik Ursus C-355, 1973, stan db, duża kabina, 10.500zł., Klasak koło Siemianic; tel.: 605461769 (po 17.00) (07.01.) Sprzedam rozrzutnik jednoosiowy produkcji polskiej, stan bdb, nie wymaga wkładu finansowego, cena 3300zł. (do negocjacji); tel.: 695839703 (07.01.) Sprzedam słomę w belach; tel.: 661108163 (09.01.) Sprzedam kabinę do Ursusa C-330 w bdb stanie; tel.: 724134510 (09.01.) Sprzedam Ursusa 1212, rok prod. 1983, stan bardzo dobry, ważny przegląd i OC, 18.500zł. (do negocjacji); tel.: 667440187 (13.01.) Sprzedam ciągnik Ursus C-360 z turem, stan bdb, rok prod. 1986, nowa kabina, silnik nie ruszany od nowości, cena 17.000zł. (do negocjacji), pług obrotowy 3 skiby, części robocze jak nowe, landsberg teraz potinger, cena 4500zł.; tel.: 600542824 (13.01.) Sprzedam łubin słodki żółty; tel.: 604662691 (13.01.) Sprzedam ładowacz Tur do C-330, 360, 3P, MF, hydraulicznie sterowany, nowy; tel.: 785497994 (13.01.) Sprzedam pług trzyskibowy polski, odkładnice pół śrubowe, rok prod. 2007; tel.: 605846380 (16.01.) Sprzedam ciągnik C-4011, stan dobry, zarejestrowany i opłacony, cena 8800zł.; tel.: 663966163 (16.01.) Kupię sprawną kosiarkę rotacyjną, polską lub czeską; tel.: 627914856 (16.01.) Sprzedam króliki rasy kalifornijskiej po rodowodowych rodzicach; tel.: 882421846 (16.01.)

Sprzedam żyto, 600 zł./tona, Laski k. Kępna; tel.: 606854932 (20.01.)

Sprzedam przegrabiarkę do siana, szerokość 4,60m, cena 3200 zł, tel.: 607 797 129 Sprzedam mleko kozie; 607 797 129

tel.:

Sprzedam prosięta, 200 sztuk, tel.: 607 797 129

tel.: 661591916 (13.01.) Sprzedam 2+1+1, nie rozkładane, całe z materiału, ciemny, bez bonel, 2 rok użytkowania, cena 400zł.; tel.: 660684269 (16.01.) Sprzedam meblościankę stylową, ciemna 207-360, stan idealny, cena 500zł.; tel.: 603130949 (16.01.) Sprzedam orbiterek firmy Hertz, maksymalne obciążenie do 150 kg, stan bardzo dobry; tel.: 502036102 (16.01.) Sprzedam szlifierkę walcową, szer. 40cm, fabryczna; tel.: 503834965 (20.01.) Sprzedam tkaninę meblową tapicerską obiciową, tanio; tel.: 502225730 (20.01.) Tanio sprzedam 8-funkcyjny skórzany fotel do masażu oraz małą elektryczną prasowalnicę; tel.: 603160339 (20.01.) Sprzedam konsolę Play Station 2 z kartą pamięci, 2 padami i 4 grami, cena 150zł.; tel.: 723262702 (20.01.)

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA, kostkująca, z drabinką, cena 10 tys. zł; tel.: 607 797 129

Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie (gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800

Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką lub przelewem, tel.: 606 427 238

Sprzedam duży dom w Laskach, gotowy do zamieszkania, cena 160.000zł.; tel.: 603269263, 627815143 (07.01.)

RÓŻNE

Sprzedam działkę budowlaną w Baranowie na os. Murator o pow.6 arów, uzbrojona; tel.: 693065811 (07.01.)

Sprzedam piękną palmę daktylową, wysoka 2,5 metra, tanio; tel.: 661442047 (07.01.) Sprzedam tapczan 2-osobowy, tanio; tel.: 661442047 (07.01.) Sprzedam magiel, tanio; tel.: 661442047 (07.01.) Sprzedam używaną garderobę, biała lakierowana z połyskiem i wenge, 1 szuflada, 2 szafki na buty, wieszak oraz lustro poziome, wys. 195cm, szer. 107cm, gł. 34 cm, 210zł.; tel.: 606644145 (07.01.) Sprzedam większą ilość pampersów Dada, rozmiar 4, cena 24zł.; tel.: 724816009 (07.01.) Sprzedam albę komunijną dla chłopca, stan idealny, białe regulowane spodnie, buty do kompletu; tel.: 663676971 (09.01.) Sprzedam łóżko dziecięce, dwuosobowe, drewniane, olcha, 100zł. oraz zabawki Fisher Price; tel.: 605117909 (09.01.) Sprzedam białą suknię ślubną, rozmiar 37, suknia z gorsetem, welon, buty, cena 400zł.; tel.: 695436130 (13.01.) Sprzedam laptopa Lenovo g 550, dysk 1000GB, RAM 4GB, cena 900zł.; tel.: 792666291 (13.01.) Sprzedam automat, stan dobry, cena 100zł.; tel.: 661591916 (13.01.) Sprzedam meble bez środkowej witryny, kolor wiśnia; tel.: 661591916 (13.01.) Sprzedam wersalkę+2fotele+2pufy, kolor brąz, cena 350zł.;

Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie o pow. 57m2 w Drożkach, do zamieszkania od zaraz; tel.: 609166571 (07.01.) Sprzedam działkę budowlaną, okolice Kępna, Żurawiniec; tel.: 512444394 (07.01.) Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości w Świbie (gm. Kępno), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 723262818 (07.01.) Wynajmę lokale użytkowe w centrum Kępna, pow. 80m2 oraz 50m2; tel.: 509 843 700 (07.01) Sprzedam łąkę na Niwach p/Kępnem oraz 2 działki po 25 arów każda (położone obok siebie) pod zabudowę; tel.: 697478029 (09.01.) Sprzedam grunty rolne w okolicach Bralin-Godki, 4,91ha, w tym 1 ha łąki i 0,93ha, lokalizacja Chojęcin Szum; tel.: 627812824 (09.01.) Wynajmę na długo wyposażoną kawalerkę we Wrocławiu, w ścisłym centrum; tel.: 438866723/511978801 lub gs.stanex@gmail.com (09.01.) Do wynajęcia mieszkanie o pow. 65m2, 2 pokoje, kuchnia, skrytka, łazienka+WC, przestronny korytarz, garaż; tel.: 695835796 (13.01.) Do wynajęcia nowy dom w Chojęcinie Szum (duży salon plus 3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki,

pralnia, garaż); tel.: 533178885 (13.01.) Sprzedam działkę budowlaną w Klinach; tel.: 695817666 (13.01.) Sprzedam 2 działki budowlane sąsiadujące ze sobą o łącznej pow. 14 arów w Kępnie na ul. Potworowskiego, Osiedle Przemysława; tel.: 693621530 (13.01.) Sprzedam działkę budowlaną, Kępno-Osiny (wszystkie media), dobra lokalizacja, cena do negocjacji; tel.: 531750444 (13.01.) Wynajmę kawalerkę w Perzowie, 32m2, umeblowana, z garażem i ogrodem; tel.: 539463118 (13.01.) Sprzedam działkę budowlaną o pow. 9 arów w Krążkowach; tel.: 783487101 (13.01.) Sprzedam dom jednorodzinny z garażem, w Kępnie, cena do uzgodnienia; tel.: 603985191 (16.01.) Do wynajęcia mieszkanie w Kępnie; tel.: 660299081 (16.01.) Do sprzedania mieszkanie 4-pokojowe z balkonem, na parterze, na Osiedlu 700-lecia; tel.: 602251572 (16.01.) Do wynajęcia kawalerka na Osiedlu Murator; tel.: 880722069 (16.01.) Sprzedam mieszkanie w Wielkim Buczku, 75m2 na parterze, 3 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, 5 arów ogródka; tel.: 661035544 (16.01.) Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Myjomicach, dobra cena i lokalizacja; tel.: 509755264 (16.01.) Sprzedam grunt rolny, w studium pod zabudowę mieszkaniową, 1,7ha w Bralinie za torem kolejowym, 20 zł./m2; tel.: 503956559 (16.01.) Sprzedam grunt rolny, idealny na ubezpieczenie KRUS; tel.: 509155025 (20.01.) Sprzedam działkę budow.-przem. o pow. 0.3801ha. przy obwodnicy S-8 w Sycowie, cena 5tys. zł./ ar; tel.: 502225730 (20.01.) Sprzedam działkę budowlaną w Olszowie, 37 arów, cena do uzgodnienia; tel.: 726093497 (20.01.) Sprzedam działkę budowlaną, 11 arów, z warunkami zabudowy, przy drodze asfaltowej w Łęce Mroczeńskiej; tel.: 693591381 (po 17.00) (20.01.) Sprzedam dwie działki budowlane w Myjomicach; tel.: 725448772 (20.01.) Do wynajęcia mieszknie na Osiedlu Murator; tel.: 509728682 (20.01.) Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Myjomicach, dobra cena i lokalizacja; tel.: 509755264 (20.01.) Sprzedam działki budowlane w centrum Trzebienia, o dowolnej wielkości, cena do uzgodnienia; tel.: 782 916 378


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY PIŁKA NOŻNA

Przygotowania Moskala

Piłkarze LZS Trzcinica rozpoczęli okres przygotowawczy do rozgrywek wiosennych w kaliskiej klasie okręgowej ZINA. Trener Andrzej Moskal bardzo starannie opracował plan zajęć. Całe szczęście, że właściwy cykl pracy nad cechami motorycznymi rozpocznie się za dwa tygodnie, bo jeśli okres przygotowawczy miałby wyglądać tak jak pierwsze zajęcia, to śmiało trener Moskal mógł swój misterny plan zachować na bardziej profesjonalne podejście. Na pierwszym treningu pojawiło się raptem 9 piłkarzy. „Pierwsze śliwki robaczywki” chciałoby się rzec, jednak zawodnicy z okręgówki muszą wykazać się poziomem profesjonalizmu chociaż zbliżonym do swojego trenera.

Tym bardziej że czeka ich runda o życie. LZS Trzcinica okupuje strefę spadkową, ale już jesienią beniaminek pokazał w niektórych meczach, że grać w piłkę potrafi i wcale nie musi to być runda pożegnania z okręgówką. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie zespoły walczące o utrzymanie nabierają zupełnie innej jakości w przerwie zimowej, który także w tym okresie może być swoistą trampoliną do zdobywania punktów w okręgówce. Trzeba jednak na to solidnie zapracować. Niepokojące wieści o odejściu piłkarzy z okolic Namysłowa, które pod koniec rundy docierały z Trzcinicy staną się chyba faktem. Kilku zawodników rozpoczęło bowiem przygotowania w drużynie z Głuszyny, a pozostali w GKS Starościn i innych klubach z Opolszczyzny. Zresztą sam trener Moskal skorzystał z propozycji pracy w odradzającej się drużynie z Głuszyny i poprowadzi obecnie jako trener dwa kluby. - Będę się starał pogodzić dwie pracę. Nie chciałbym zaniedbać żadnej z drużyn. Postawiłem sprawę jasno, że pierwszą drużyną dla mnie jest Trzcinica, a w Głuszynie będę pracował raczej dorywczo - powiedział trener Moskal, który dodatkowo zajmuje się także w przerwie zimowej doszkalaniem trenerów dla Opolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie jest wykładowcą na kursie UEFA B. - Po rozgrywkach usiedliśmy z Zarządem i piłkarzami do podsumowania sezonu. Zrobiliśmy rachunek sumienia i wynika z niego, że ta runda nie była taka zła jak wskazuje na to sytuacja w tabeli. Zabrakło w kilku meczach jakości, ale też płaciliśmy często frycowe. Brakowało momentami umiejętności, ale i także szczęścia. Spotkania w których przegrywaliśmy, kończyły się przeważnie jednobramkowym niekorzystnym wynikiem, co pokazuje, że nie brakuje nam wiele, żeby odnosić pozytywne wyniki - dodał Moskal. Szkoleniowiec LZS Trzcinica nie ukrywa, że będzie szukał nowych piłkarzy, którzy wiosną mogliby wzmocnić drużynę. Jednak jest to na chwilę obecną w sferze marzeń. - Zimą trudno jest pozyskać dobrego piłkarza. Chciałbym poszukać trzech młodzieżowców, którzy chcieliby pracować solidnie na treningach i także wnieść sporo w grę naszego zespołu. Nie wiem na razie kto opuści nasz klub, ale wole mieć jakość w drużynie niż ilość. Oby tylko potrafili oddać serce za klub - dodał trener Moskal. LZS Trzcinica w okresie przygotowawczym zagra kilka sparingów. Rywalami będą: Polonia Domaszowice, GKS Starościn, LKS Jankowy, Orzeł Mroczeń, Zefka Kobyla Góra,Żubry Smarchowice Śląskie. (dete)

21/01/2014

Orzeł Mroczeń trenuje w Słupi MROCZEŃ: IV-LIGOWIEC ROZPOCZĄŁ PRZYGOTOWANIA

16 piłkarzy miał do dyspozycji na pierwszym treningu trener Orła Mroczeń – Mariusz Posadzy. IV-ligowiec rozpoczął okres przygotowawczy 13 stycznia.

czym rozegra 10 pojedynków sparingowych. Na początek mecz z Polonią Kępno. Kolejnymi rywalami będą: Gal Gaz Galewice, Odolanovia Odolanów, Strażak Słupia, Barycz

Gorzyce Wielkie. Być może dojdzie jeszcze jedno spotkanie kontrolne, ale uzależnione jest to od terminu rozegrania meczu Pucharu Polski z LZS Doruchów. Na chwilę obecną

Piłkarze trenują na chwilę obecną w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi oraz w terenie. - Przez pierwsze dwa tygodnie będę starał się odpowiednio wprowadzić piłkarzy w trudniejsze obciążenia. Muszę zapoznać się w jakiej dyspozycji są po przerwie świąteczno-noworocznej. Będziemy pracować nad ogólnym rozwojem całego aparatu ruchowego, później popracujemy nad wytrzymałością i będziemy wchodzić w zajęcia typowo-piłkarskie powiedział Mariusz Posadzy. Orzeł w okresie przygotowaw-

Janków Przyg. LZS Trzcinica, LZS Olszowa, Victoria Laski, Unia Murów i Gorzyczanka

nie ma większych zmian w kadrze Orła. Oprócz Łukasza Dziergwy, który zakończył

grę w piłkę nożną i Marcina Góreckiego, który trenuje z IIligową Ostrovią Ostrów Wlkp. drużyny nikt nie opuścił, chociaż pewien problem będzie z młodzieżowcami z Ostrowa Wlkp, którym skończyło się wypożyczenie. - Czekamy na decyzję zwłaszcza w sprawie Marcina, bo dla nas byłoby to duże osłabienie, ale też nie chcemy piłkarzowi blokować szansy gry w II lidze. Lukę po nim będzie trudno wypełnić, ale będziemy się starać sprowadzić kogoś w jego miejsce. Trenuje już z nami jedne piłkarz z Ostrzeszowa, ale nie jestem w stanie określić w tej chwili jak będą wyglądały roszady. Kadrę na wiosnę będę chciał zamknąć już w połowie lutego - dodał trener Posadzy.

(dete)

Biało-niebiescy już trenują KĘPNO: PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA PIŁKARZAMI

28 piłkarzy miał do dyspozycji na pierwszym treningu Mariusz Strzelak, trener Polonii Kępno. Biało-niebiescy rozpoczęli okres przygotowawczy 13 stycznia. Pierwsze zajęcia odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie. - Każdy trener życzyłby sobie jak największej ilości zawodników na zajęciach w okresie przygotowawczym. Mamy na treningach kilku testowanych zawodników z Kluczborka i Ostrzeszowa. Na razie musimy ocenić ich przydatność do drużyny, chociaż niektórych z nich znam i wiem, że potrafią sporo - powiedział trener Mariusz Strzelak, który zaznaczył, że nie wszyscy pozostaną w kadrze na rundę wiosenną. - Muszę zrobić w czasie okresu przygotowawczego selekcję, bo wiadomo że w drużynie nie może zostać 30 zawodników. Nie wiem także ilu z nich

prezentuje oczekiwany przeze mnie poziom sportowy. Chłopcy o tym wiedzą, bo szczerze

- Nie znam w ogóle piłkarzy z Ostrzeszowa, więc nie mogę na chwilę obecną czegokolwiek

rozmawialiśmy przed pierwszym treningiem i wiedzą, że muszą pokazać się z dobrej strony - dodał Strzelak. Szkoleniowiec Polonii nie potrafił ocenić po pierwszym treningu, który z piłkarzy ma największe szansę dołączyć do zespołu.

na ich temat powiedzieć. Natomiast umiejętności Gracjana Gacmagi, Macieja Buły, Damiana Mielczarka są mi znane z MKS Kluczbork - ocenił trener Polonii, który przyznał, że listę życzeń otwiera Patryk Jarema, który wyraził chęć

gry w Kępnie. - Chcemy dobrze przygotować się do rundy wiosennej, bo zdaję sobie sprawę z tego, że będzie ona trudniejsza niż jesienna. Musimy naładować bardzo mocno swoje baterie, aby starczyły na całą rundę. Pierwszy etap przygotowań będzie bardzo ciężki. W drugim tygodniu pracy, rozpoczynamy 14 dniowy obóz dochodzeniowy. Będziemy trenować codziennie, a każdy tydzień pracy kończyć będziemy sparingami - dodał Strzelak. Polonia w okresie przygotowawczym zagra z Orłem Mroczeń (IV liga), Startem Namysłów (III liga), Gal-Gaz Galewice (sieradzka klasa okręgowa), Victoria Ostrzeszów (IV liga), KKS Kalisz (IV liga), LZS Proślice (opolska klasa okręgowa), Pogoń Trębaczów (kaliska klasa okręgowa), Zefka Kobyla Góra (kaliska klasa A). (dete)

Rytual wygrywa halówkę WIERUSZÓW: FINAŁ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Rytual wygrał 10. edycję Wieruszowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. W minioną niedzielę rozegrano ostatnią kolejkę.

Mimo, że Rytual już tydzień wcześniej zapewnił sobie końcowy triumf, to jednak emocji w ostatnich starciach nie brakowało. Większość zespołów miała bowiem realne szanse na zajęcie drugiego miejsca. W pierwszym spotkaniu FC Balanga pokonała Sagan 4:2. W drugim meczu Rytual zwyciężył M-Line 4:3. W niedzielne popołudnie na parkiecie pojawili się także piłkarze Hetmana Żdżary, którzy uznali wyższość Sagana 2:5. FC Polanki pokonali w swym ostatnim występie drużynę z FC Balangę 2:1, a M-Line zwyciężył piłkarzy z Białej 7:3. - W tym roku rozgrywki były niezwykle wyrównane, jednak Rytual zasłużenie triumfował. Trzon tego zespołu to piłkarze

Polonii Kępno wzmocnieni zawodnikami z Mikorzyna i to oni dawali jakość w tegorocznej edycji - powiedział Marcin Wiśniewski, organizator ligi. Na drugim miejscu uplasowa-

ra po drugiej kolejce wycofała się z rozgrywek. Tytuł najlepszego zawodnika rozgrywek otrzymał Damian Kaczmarek, zawodnik M-Line. - W tej lidze grało wielu bar-

ła się FC Balanga, a na trzecim Sagan. Czwartą lokatę zajął MLine, piątą FC Polanki, szóstą Biała, siódmą Hetman Żdżary, a ósmą Łęka Opatowska, któ-

dzo dobrych piłkarzy, dlatego to wyróżnienie jest tym cenniejsze. Bardzo dziękuję za ten tytuł organizatorom, jak i kolegom z drużyny, bez wspar-

cia których nie miałbym szans na to - powiedział Kaczmarek, który od początku okresu przygotowawczego trenuje z II-ligową Ostrovią. Także w ostrowskim klubie trenuje Marcin Górecki. Jego drużyna FC Balanga zajęła drugie miejsce. - Praktycznie na własne życzenie nie wygraliśmy wieruszowskiej tej ligi, ale dla nas była to znakomita forma spędzenia wolnego czasu w weekendy. Już sama nazwa nasza na to wskazuje - powiedział Górecki. Jego kolega z drużyny Marcin Lorek odbierając puchar za drugie miejsce podkreślał, że o nie wygraniu ligi zadecydował przegrany mecz z Rytualem. Najlepszym bramkarzem organizatorzy wybrali Marcina Kalarusa (Rytual), a jego kolega z drużyny Adrian Lenek został najlepszym strzelcem. Rywalizowano o Puchar Burmistrza Wieruszowa Bogdana Nawrockiego. (dete)


21/01/2014

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Kępnianki zagrają z Cracovią KĘPNO: PIŁKARKI POLONII PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO RUNDY REWANŻOWEJ

Piłkarki ręczne Polonii Kępno pracują nad odpowiednim przygotowaniem przed rundą rewanżową na parkietach I ligi. Biało-niebieskie trenują w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kępnie.

Po zakończeniu rundy jesiennej swoją rezygnację z pracy złożył trener Krzysztof Markiewicz, co nie było wielkim zaskoczeniem, bowiem obejmując stanowisko przed rozgrywkami, zaznaczył, że będzie pracował w klubie tylko przez pół roku. Po rozmowie z Zarządem ustalono, że szkoleniowiec zachowa swoją posadę do końca sezonu. - Do końca rozgrywek obiecałem, że będę prowadził Polonię w I lidze, co będzie dalej, to trudno teraz o tym mówić - powiedział Markiewicz. Dziewczęta w pocie czoła pracują na treningach trzy razy w tygodniu. - Staramy

się przygotować do sezonu jak najlepiej. Mieliśmy zaległości z okresu przygotowawczego z pierwszej rundy i musimy to teraz wszystko nadrobić - do-

dał Markiewicz. Polonia rozgrywki rozpocznie 8 marca i jak zapowiada trener naszego zespołu, powinna to być runda łatwiejsza niż jesienna. - Z układu gier wygląda na to,

że powinno być nam łatwiej. Z tymi przeciwnikami, do których mamy najdalsze, najbardziej męczące wyjazdy, to gramy teraz u siebie. Tylko czeka nas

wyprawa do Tczewa na mecz z Samborem. Pozostałe ekipy z pomorza przyjadą teraz do nas - dodał trener Markiewicz. 21 stycznia Polonią czeka wyjazd do Krakowa na mecz Pucharu

Polski z Cracovią. Niestety już teraz wiadomo, że na mecz nie pojedzie większość dziewcząt z podstawowego składu. - To solidny sprawdzian dla nas przed sezonem, bo Cracovia, to zespół niżej notowany, ale z wielkimi aspiracjami. Do Krakowa nie może jechać większość dziewcząt. Jest to środek tygodnia i niektórego z naszych zawodniczek mają obowiązki zawodowe. Nie udało nam się przełożyć tego meczu. Rywal nie wyraził zgody. Szkoda, bo skoro już doszliśmy do tego etapu rozgrywek, to w kolejnej rundzie do Kępna mogłaby przyjechać któraś z najlepszych drużyn w Polsce. Nie znaczy to, że mecz w Krakowie już przegraliśmy. Jedziemy składem takim, jaki mamy i będziemy walczyć o awans do kolejnej rundy Pucharu Polski - powiedział Krzysztof Markiewicz. (dete)

Zimowy raport z okręgówki REGION: PRZYGOTOWANIA DO RUNDY WIOSENNEJ

Prawie wszystkie drużyny kaliskiej klasy okręgowej ZINA rozpoczęły już przygotowania do rundy rewanżowej. Zdaniem trenerów większości zespołów czeka nas niezwykle ciekawa piłkarska wiosna.

Z drużyn z powiatu kępińskiego tylko Polonia Kępno i LZS Trzcinica rozpoczęły oficjalnie okres przygotowawczy. W tym tygodniu do treningów wrócą zawodnicy Pogoni Trębaczów, chociaż w ich przypadku trudno o jakimkolwiek powrocie mówić. Drużyna bowiem przez ostatnie tygodnie systematycznie spotykała się na orliku oraz uczestniczy w rozgrywkach Sycowskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. Pogoń w okresie przygotowawczym zagra z Victorią Laski, LKS Jankowy, LZS Mikorzyn, Polonią Kępno, Pogonią Syców i GKS Rychtal Skoroszów. Trener Jarosław Karnasiewicz nie przewiduje większych zmian w kadrze. Na pewno takie szykuje trener Paweł Falszewski w Sokole Bralin. Drużyna jest w rozsypce. Piłkarze nie podjęli treningów. Na zaplano-

wanych zajęciach w siłowni, stawiło się raptem trzech piłkarzy. Nie wiadomo jak dalej przebiegać będzie impas, ale trener Falszewski zaplanował od początku lutego dwutygodniowy okres pracy każdego dnia. Jednak i tutaj pojawia

się problem, bo właśnie kończy mu się kontrakt w Sokole. Piłkarze Zielonych Koźminek rozpoczęli okres przygotowawczy 8 stycznia. Trzynasta drużyna okręgówki rozegra zaledwie cztery gry kontrolne z Charłupią Małą, Wichrem Dobra, Olimpią Koło i KUKS Zębców. Koźminianie spotkają się także w meczu IV runda Pucharu Polski z KKS Kalisz.

Odolanovia wznowiła treningi po zimowej przerwie 20 stycznia. Jednym z przeciwników w sparingach drużyny trenera Andrzeja Dziuba będzie Orzeł Mroczeń. Przez najbliższe kilka treningów zawodnicy z Odolanowa spotykać będą

się w hali sportowej. Także w hali, okres przygotowawczy rozpoczął główny faworyt do awansu do IV ligi. Biały Orzeł Koźmin Wlkp. na pierwszym tegorocznym treningu spotkał się 16 stycznia, a już w sobotę 25 stycznia zagra w halowym Memoriale im. gen. Edwarda Pastuszka. Sparingpartnerem Białego Orła będzie także: Stal Pleszew, LKS Gołuchów, War-

ta Śrem, Orkan Konarzewo i Polonia Żerków. Dzisiaj (21 stycznia) do treningów wrócą zawodnicy Astry Krotoszyn. W okresie przygotowawczym krotoszynianie rozegrają siedem sparingów. Przeciwnikami podopiecznych trenera Patryka Halaburdy będą: Orla Jutrosin, Kania Gostyń, Tarchalanka Tarchały Wielkie, Victoria Ostrzeszów, WKS Witaszyce, Barycz Milicz, Helios Czempiń. Już od 9 stycznia solidnie na treningach pracują zawodnicy trenera Adriana Popławskiego. Stal Pleszew w okresie przygotowawczym sparować będzie z LKS Gołuchów, Białym Orzeł Koźmin, Krobianka Krobia, ZKZ Zagórów, WKS Witaszyce, Błękitni Sparta Kotlin i Wartą Śrem. W niedzielę na pierwszym treningu spotkali się piłkarze Gorzyczanki Gorzyce Wielkie, która zagra także kilka jednostek sparingowych. Przeciwnikami podopiecznych trenera Ireneusza Ratajka będą: Tarchalanka Tarchały Wielkie, Centra Ostrów Wlkp, LKS Gołuchów, OKS Ostrów Wlkp. Orzeł Mroczeń, Żaki Taczanów. (dete)

Turniej im. generała Pastuszka RASZKÓW: 12 HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW

W sobotę 25 stycznia w Raszkowie rozegrany zostanie już po raz 12. Halowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów.

Organizatorem imprezy są Kaliski OZPN, Urząd Miasta Raszków oraz Raszkowianka Raszków. Przed rokiem gospodarzem tego prestiżowego memoriału było Kępno, a zawody wygrała Victoria Ostrzeszów. W tym roku na parkiecie zobaczymy piłkarzy: Baryczy

Janków Przyg. Białego Orła Koźmin, Centry Ostrów Wlkp. LKS Gołuchów, Raszkowianki Raszków, Stali Pleszew, Victorii Ostrzeszów i Płomyka Jaroty II Jarocin, mimo, że drużyna wycofała się z rozgrywek IV ligi. Jarocinianie swój drugi zespół pozostawiają także w rozgrywkach o Puchar Polski. Turniej zaplanowano na godzinę 11:00. Faza finałowa rozpocznie się o godzinie 15:00. (dete)

sportowy eter na 101,7 fm o 8.30, 12.30 i 16.30

sport

15

PIŁKA NOŻNA

Pracowity sezon dla Wilków

Ciekawy i pracowity był dla zawodników trenerów, zarządu i samych rodziców, którzy stanowią o istocie MUKS WILKI Opatów przełom 2013 / 2014 roku. Najpierw 7 grudnia organizacja II Mikołajkowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej chłopców w roczniku 2002 i młodsi, w pełnym tego słowa znaczeniu mając na uwadze zadowolenie wszystkich uczestników, jak i sam poziom piłkarski. W tym

turnieju występujące dwie drużyny zajęły odpowiednio V i II miejsce, co jak podkreślali rodzice daje nadzieję na przyszłość. Tak też się stało w halowym turnieju piłkarskim organizowanym w Hali KOSIR-u w Kępnie przez KS Hanulin, gdzie w roczniku 2003 i młodsi, zawodnicy MUKS „ WILKI” po zaciętym finale i rzutach karnych zajęli I miejsce. I już na początku roku reprezentacja klubu biorąca udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piłki Nożnej w Głuchołazach zajęła miejsce III, co mimo początkowego rozgoryczenia, ostatecznie zostało przyjęte jako kolejny wspaniały sukces młodych adeptów piłki nożnej z terenu gminy Łęka Opatowska, na który ciężko pracują trenerzy razem z rodzicami, którzy bez reszty potrafią wiele poświęcić dla tych dzieci. Przed drużyną kolejny rok pracy dla dobra i rozwoju młodego pokolenia z terenu gminy, którzy widzą poprzez sport prawidłowy w pełni tego słowa znaczenia rozwój, gdyż mały regulamin ułożyli sami zawodnicy, gdzie grasz i trenujesz, jak się uczysz i zdobywasz pozytywne stopnie. - Dziękujemy Stowarzyszeniu „Po Prostu Pomagam” za współpracę przy zbiórce pieniężnej dla dzieci , które tego potrzebują, bo to też od strony sportowej uczy jak żyć dla innych. Jesteśmy otwarci na tak wspaniałą współpracę - zapowiadają trener i rodzice zaangażowani w działalność zespołu. Zarząd i rodzice, a w szczególności sami zawodnicy bardzo dziękują wszystkim, którzy przychylnie patrzą na wykonywaną pracę i wspomagają MUKS WILKI w poczynaniach i rozgrywkach na różnych szczeblach. Zarząd dziękuje trenerom: Adamowi Kopisowi i Jarosławowi Janemu oraz gminie Łęka Opatowska. Dziękujemy firmom: Idźczak Meble, Gortex, Piekarnictwo - Cukiernictwo B. Kucharski, Poly-System, Centrum Budowlane P.Wojtasik, Nutrena, Domi-Meble, Zakład Mięsny Aldony i Piotra Rachel.

PODARUJ 1% WERONICE W imieniu naszym i naszej córeczki pragniemy serdecznie podziękować za pomoc w organizowaniu funduszy na operację i leczenie Weroniki, która przy porodzie doznała porażenia splotu barkowego. Wszystko zależy od rehabilitacji, tylko ona może przynieść pożądane efekty. Niestety jest ona kosztowna, dlatego w dalszym ciągu pragniemy zbierać pieniążki w tym celu i wierzymy, że z Państwa pomocą się to uda. Dzięki czemu będzie można usprawnić rączkę i ułatwić dalsze życie Weroniki. Nie jesteśmy w stanie sami sfinansować kosztów dalszego leczenia, dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi wielkiego serca o wsparcie naszych wysiłków w kontynuacji leczenia i rehabilitacji WERONIKI. Będziemy Państwu wdzięczni za każdą okazaną pomoc.

FUNDACJA SPLOTU RAMIENNEGO ul. M. Konopnickiej 1/189, Dziekanów Leśny, Nr. 97 1050 1025 1000 0022 3887 9981 Z dopiskiem: Darowizna na leczenie Weroniki Izak PODARUJ 1% PODATKU KRS 0000142952 Dopisek: Weronika Izak


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

21/01/2014

STUDNIÓWKA 2014 LICEUM IM. HENRYKA SUCHARSKIEGO

4 stycznia zgodnie z polską tradycją świętowania 100 dni przed maturą, uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjr-a Henryka Sucharskiego w Kępnie wzięli udział w pierwszym w ich życiu balu. Odbył się on w pięknych wnętrzach Hotelu Aroma Stone w Sycowie. Uroczysty Bal Studniówkowy otwarła dyrektor Danuta Stefańska, życząc wszystkim udanej zabawy do białego rana. Eleganccy tego wieczoru uczniowie zatańczyli poloneza, przygotowanego przez nauczycielki wychowania �izycznego - Edytę Rybczyńską i Barbarę Ślęk. Uczniowie, wdzięczni za opiekę, naukę i wychowanie w murach szkoły, zaprosili do wspólnej zabawy dyrekcję, wychowawców nauczycieli i rodziców. W wyjątkową atmosferę wprowadziły gości melodie z przeszłości: „Powróćmy jak za dawnych lat” i „Nie zapomnisz mnie” w wykonaniu uczennic klasy IIIb: Joanny Samolewskiej, Joanny Wdowiak i Darii Bielińskiej. Nastrojowego walca w części o�icjalnej zatańczyli: Patrycja Skiba z kl. IIIc i Zbigniew Wdowiak z Ia oraz Marta Jurek z IIIc i Oskar Szymański z IIa. Dziewczęta z IIIc zaprezentowały swoje umiejętności taneczne i gimnastyczne w popisowym tańcu z pałeczkami (Aleksandra Rubiszewska, Eliza Długowska, Marta Jurek, Patrycja Skiba, Monika Jańska). W roli sympatycznych konferansjerów sprawdzili się: Joanna Samolewska z IIIb i jej klasowy kolega – Filip Kowalczyk w stylowym cylindrze. W imieniu organizatorów uroczystości głos zabrała Beata Piotrowiak – przewodnicząca Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Mówiąc o upływającym wciąż czasie i czekających młodzież egzaminach, życzyła pomyślności w czasie majowej sesji. Dziękowała też nauczycielom za trud włożony w edukację uczniów. Wesoła zabawa trwała do rana przy muzyce zespołu Magic i suto zastawionych stołach. Niezapomniane chwile STUDNIÓWKI rocznika 2013/2014 odeszły w przeszłość, pozostając jednak w pamięci uczestników balu, zapisie kamery i na licznych zdjęciach. Karina Zalesińska

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 156  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 156

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you