Page 1

Numer 22 (145) • 3 września 2013 • Rok VI • ISSN 1899-1785 • al. Marcinkowskiego 12k, 63 - 600 Kępno • Tel.: 62 58 31 550

KOLEJNY KURIER 17 WRZEŚNIA

facebook.com/kurierlokalny

Będą zmiany na hali? Czarne chmury nad KOSiRem

Kontrola rozpoczęła się 22 sierpnia i potrwa do 20 września. Przeprowadzi ją inspektor ds. kontroli wewnętrznej. Powodów przeprowadzenia nie znamy. Próbowaliśmy się skontaktować z burmistrz Anielą Kempą w piątek o 10.45. Asystent burmistrz przekazała nam informację, że Aniela Kempa ma spotkanie i jak tylko spotkanie

się zakończy to otrzymamy telefon z taką informacją. Do 16.00 nikt jednak nie zadzwonił. Od poniedziałku natomiast burmistrz Kempa jest na urlopie. Wróćmy jednak do kontroli. Poddane jej zostaną następujące obszary działalności KOSiRu: prawidłowość ustalonych zakresów obowiązków służbowych pracowników hali, ewidencja godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracowników, z uwzględnieniem prawidłowości udzielanego pracownikom czasu wolnego za godziny nadliczbowe. Kontrola do-

tyczyć także ma prawidłowości zawartych umów zleceń lub o dzieło i umów na świadczenie medyczne w ramach półkolonii organizowanych w tym roku. Inspektor sprawdzi też rozliczenie tych półkolonii. Domniemywam, że kontrola została wszczęta na podstawie informacji o możliwych uchybieniach lub błędach w tych obszarach działalności. Informacje takowe być może dotarły do burmistrz Kempy i stąd kontrola zarządzona 20 sierpnia ze skutkiem prawie natychmiastowym. Tego nie wiemy, nie udało się nam ustalić dokładnych powodów kontroli. Być może po kontroli burmistrz Kempa podejmie jakieś decyzje personalne w stosunku do pracowników hali. W ostatnim czasie dochodziło przecież do zgrzytów między burmistrz a dyrektorem hali Janem Sienkiewiczem i menadżerem KOSiRu Maciejem

REKORD 2 KOLEJNY POBITY

MONO NA 3 DE POŻEGNANIE LATA

5 SEKRETARZ Z UPRAWNIENIAMI

Czarne chmury zbierają się nad Kępińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Burmistrz Aniela Kempa zarządziła bowiem kontrolę wewnętrzną na hali.

100 litrów krwi udało się zebrać podczas kolejnej zbiórki „Kropla Życia” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam

Grupa De Mono i Kabaret Pod Wyrwigroszem - to gwiazdy kolejnej edycji festynu powiatowego zorganizowanego na KOSiRze

Sekretarz Miasta i Gminy Kępno otrzymała nowy zakres obowiązków od burmistrz Anieli Kempy

Bacińskim. Przypomnieć należy tu sytuację, jaka miała miejsce po odwołaniu wiceburmistrza Szymona Szczęsnego. Wtedy to Maciej Baciński protestując przeciwko takiej decyzji burmistrz Anieli Kempy zapowiedział, że rezygnuje z przygotowań dożynek gminnych w Klinach jako sołtys, ale włączy się w te przygotowania jako mieszkaniec Klin. Pamiętamy konferencję Bacińskiego, na której obecna była także Aniela Kempa. Burmistrz zarzuciła wtedy Bacińskiemu nieodpowiedzialne zachowanie. Szerokim echem rozniosły się informacje, że być może nawet dożynki będą przeniesione z Klin do innej miejscowości. Ostatecznie dożynki w Klinach się odbyły, a Baciński brał udział w ich przygotowaniu. Ale zgrzyt na linii Baciński Kempa nastąpił. Jak nas informowały anonimowe źródła w urzędzie Baciński

6 ROLNICY ODZNACZENI

Senator Andżelika Możdżanowska odznaczyła rolników z powiatu kępińskiego medalami od Ministra Rolnictwa

miał nawet pożegnać się ze stanowiskiem. Na razie tak się jednak nie stało. Być może będzie to pokłosiem kontroli w hali. Być może ze stanowiskiem pożegna się dyrektor Jan Sienkiewicz. Mnóstwo negatywnych uwag pojawia się ostatnio wokół działalności hali. Wystarczy poczytać forum na portalu radiosud. pl. Urzędnicy z magistratu również potwierdzają gęstniejącą atmosferę wokół dyrektora i menadżera hali. Być może burmistrz Kempa ma już dosyć niepochlebnych komentarzy na temat KOSiRu. Tego nie wiemy. Czy nasze przypuszczenia okażą się prawdziwe - o tym zapewne przekonamy się już niebawem. Wyniki kontroli poznamy pod koniec września. Wtedy też prawdopodobnie poznamy decyzje pokontrolne burmistrz Anieli Kempy. Michał Zaczyk zaczyk@radiosud.pl

10 EKSTREMALNA WYPRAWA

Grupa przyjaciół z Kępna postanowiła wyruszyć na podbój Europy. Zamierzają dokonać tego starym Żukiem

reklama

10 tysięcy egzemplarzy 140 punktów dystrybucji

T£UMIKI - osobowe - BUS - ciê¿arowe

KATALIZATORY Wymiana - Naprawa

Przygodzice (obok Shell)

tel. 516 189 455


2 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Drodzy Czytelnicy! Sporo ciekawych wydarzeń przynosi nam końcówka lata. Najciekawiej w gminie Kępno. Burmistrz Aniela Kempa obdarzyła nowymi obowiązkami Sekretarz Krystynę Wiertelak i to ona faktycznie sprawuje władzę podczas nieobecności burmistrz. Wiertelak, a nie drugi zastępca burmistrza Andrzej Tyra. Taki stan rzeczy to pokłosie utraty zaufania Kempy do swoich zastępców. Sprawa ciągnie się od czasu, kiedy radni sprzeciwili się Pani burmistrz i wycofali się z inwestycji budowy drogi w Świbie. Jeden z zastępców Kempy - Szymon Szczęsny już pożegnał się ze stanowiskiem, drugi jak wynika z rozporządzenia podlega faktycznie Sekretarz Krystynie Wiertelak. Jakby nie patrzeć, wszystko logicznie przez burmistrz Kempę poukładane. Gminą rządzą kobiety... 1 września oddawaliśmy hołd poległym w walce o niepodległość Ojczyzny. 1 września ksiądz Palpuchowski odprawił Mszę Świętą za Ojczyznę, w intencji ofiarowanej przez senator Andżelikę Możdżanowską, z którą następnie składał kwiaty pod pomnikiem. Również 1 września kwiaty złożył starosta kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz. O jakież było moje zdziwienie, kiedy przeczytałem, że obchody wybuchu II wojny światowej organizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie mają się odbyć dzień wcześniej, 31 sierpnia. Pochwalić należy sam hołd złożony ofiarom II wojny, ale od kiedy to rocznicę wybuchu wojny obchodzimy 31 sierpnia? Wszyscy wiemy, że to 1 września wszystko się zaczęło, w Wieluniu, na Westerplatte i w innych miejscach... Dla przypomnienia: obchody odzyskania niepodległości obchodzimy 11 listopada, wigilię 24 grudnia, Nowy Rok 1 stycznia, Dzień Matki 26 maja, Dzień Ojca 23 czerwca, Dzień Wojska Polskiego 15 sierpnia... a rocznicę wybuchu II wojny światowej 1 września... Dla przypomnienia jeszcze: przed nami dożynki gminy Trzcinica - 8 września, dożynki powiatowe w Piaskach 15 września. Zapraszam także na Pólko. Już 7 września koronacja papieskimi koronami wizerunku Matki Boskiej w tamtejszym sanktuarium. Zapraszają kustosz sanktuarium ks. Dariusz Smolnik i wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Będzie to z pewnością największe wydarzenie religijne na terenie naszego powiatu. Szczegółowy program znajdziecie na stronie parafii w Bralinie. Mówić o tym także będziemy na falach Radia Sud i informować na portalu radiosud.pl.

Dziękujemy za kolejny rekord! KĘPNO: ZEBRANO 100 LITRÓW KRWI PODCZAS ZBIÓRKI NA KOSIRZE

W niedzielę, 25 siepnia w Kępnie Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam i Radio Sud zorganizowało po raz kolejny akcję zbiórki krwi „Kropla życia”. Pobito ubiegłoroczny rekord. Zebrano 100 litrów tego życiodajnego płynu. Już od wczesnych godzin rannych tłumy ludzi oczekiwały na rozpoczęcie akcji. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zabezpieczyło 10 stanowisk odbioru krwi. W ciągu kilku godzin zarejestrowało się 230 osób. Większość z nich w kolejce spędziła blisko dwie godziny, ale cierpliwie i z wielką determinacją. To im wszystkim należy się szczególne podziękowanie. - Ponownie okazało się, że możemy liczyć na mieszkańców powiatu kępińskiego, którzy nie są obojętni na tego typu akcje - powiedziała prezes Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam Joanna Kaczorowska. - Bardzo dziękujemy, że zawsze jesteście Państwo z nami i odpowiadacie na nasze zaproszenia do udziału. Dzięki wam czujemy, że robimy coś ważnego i potrzebnego. Ak-

krew ufundował obiady. Jak zawsze akcję wspiera Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz senator Andżelika Możdżanowska, która jako pierwsza prezes Stowarzyszenia była inicjatorką akcji. Atrakcyjne nagrody rozdało też Stowarzyszenie Po Prostu Pomagam i Radio Sud.

Kolejny numer Kuriera za 2 tygodnie - 17 września. Zapraszam do lektury! Michał Zaczyk, redaktor naczelny

KĘPNO: Nagroda przekazana W tegorocznej akcji „Kropla Życia” wzięło udział ponad 200 krwiodawców. W przeprowadzonym na żywo na antenie radia SUD

losowaniu nagroda główna przypadła Tadeuszowi Kupczakowi z Miechowa. Tadeusz Kupczak, jak mówił podczas przekazania roweru jest już wieloletnim krwiodawcą.

Od 1991 roku dzieli się nią z innymi, przez lata oddał już 33 litry krwi. W akcji „Kropla Życia brał już drugi raz udział i cieszył się że może wes-

przeć tak szczytną inicjatywę. Rower podaruje swojej żonie Katarzynie. Jeszcze raz wszystkim krwiodawcom dziękujemy. (icz)

03/09/2013

cja w Kępnie to jedna z największych prowadzonych w Wielkopolsce i kraju. Centrum Krwiodawstwa przygotowuje się do niej z wyprzedzeniem, szczególnie licząc na mieszkańców powiatu kępińskiego. Okres letni to czas szczególny, kiedy krew jest bardzo potrzebna a występują jej niedobory dodała Kaczorowska. Każdego roku w akcję włączają się sponsorzy. Na szczególną uwagę i podziękowania z naszej strony zasługuje Marian Kamiński oraz jego Hotel Kamiński a Zdrowie, który wszystkim osobom oddającym

Akcję „Kropla życia” wsparli w tym roku również artyści znani z Listy Śląskich Szlagierów, którzy w charytatywnym koncercie wystąpili dla krwiodawców oraz Kępińska Grupa Rozpoznania. W poniedziałek 26 sierpnia w studio Radia Sud odbyło się losowanie nagród dla

osób, które oddając krew wsparły akcje Kropla Życia. W studiu zebrali się przedstawiciele organizatorów i ofiarodawców, redaktor naczelny Radia Sud Andrzej Mroziński, prezes Stowarzyszenia Po Prostu Pomagam Joanna Kaczorowska, przedstawiciel Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu Ewa Pastusiak, senator Andżelika Możdżanowska oraz wicestarosta Ryszard Dachowski. Spośród złożonych oświadczeń przez krwiodawców, które przywiozła ze sobą Ewa

Pastusiak z Centrum Krwiodawstwa losowano poszczególne nagrody. W pierwszej kolejności ufundowane przez siebie nagrody losowała senator Andżelika Możdżanowska. Wyprawka szkolna dla ucznia trafiła do Jerzego Wrześniaka z Kępna, kolacja dla rodziny do Artura Leśniaka, również z Kępna. W kolejności rozdał

nagrody Starostwa wicestarosta Ryszard Dachowski, robot kuchenny otrzyma Leszek Mejza z Grębanina, mikser Emilia Dudziak z Łęki Mroczeńskiej a suszarka do owoców trafi do Piotra Florczaka z Klin. Później przeszedł czas na nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie, Radio SUD i sponsorów wspierających akcję. Voucher do „Gabinetu Kosmetycznego Marioli Suwalskiej” otrzyma Monika Kłobucka z Rzetni oraz Zbigniew Grabowski z Kępna. Voucher do Salonu „GABRIEL PROFESSIONAL” trafi do Tomasza Dudziaka z Lęki Mroczeńskiej, Sławomira Uszyckiego z Trzebienia i do Anny Foryś z Domasłowa. Komodę firmy Stolarz Lempert otrzyma Grzegorz Grabowski z Kępna. Adrian Bijak z Kępna skorzysta z pakietu „Day Spa” dla 2 osób. Tablet trafi do Janusza Przewdzięka z Bralina. Główną nagrodę rower miejski otrzyma Tadeusz Kupczak z Miechowa. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. (jk, icz)

reklama

Adres redakcji: al. Marcinkowskiego 12k, 63-600 Kępno

tel.: 62 58 31 550 • fax: 62 58 31 550 • mail: redakcja@radiosud.pl Zespół redakcyjny: Michał Zaczyk - redaktor naczelny • Andrzej Mroziński • Daniel Tarchała • Joanna Kaczorowska • Ireneusz Czechlowski • Witold Rybczyński; • Druk: POLSKAPRESSE SP. Z O.O., ODDZIAŁ POLIGRAFIA, DRUKARNIA WROCŁAW • Skład: Michał Zaczyk • Współpraca: FOTO-STUDIO 2000 Wydawca: mSTUDIO PRODUKCJA MEDIALNA Michał Zaczyk, Smardy Dolne, ul. Wielka 3a, 46-200 Kluczbork

Kępno - Szpital, rej. 502 517 325, przyjęcia: soboty


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

De Mono na pożegnanie lata KĘPNO: KOLEJNY FESTYN POWIATU KĘPIŃSKIEGO ZA NAMI

25 sierpnia na ternie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Festyn Powiatowy – Pożegnanie Lata 2013. Program festynu przewidywał liczne atrakcje i zabawy. Dla dzieci przygotowano specjalny pokaz pod nazwą „Świat Magii Apollino”. Korzystać można było również z imprez towarzyszących. Przeprowadzono m.in. akcję „Kropla Życia”, która zakończyła się wielkim sukcesem - zebrano 100 litrów krwi. Przygotowano „baranowską grochówkę”, której celem było wsparcie zakupu komuni-

katorów językowych dla dzieci z autyzmem. Mieszkańcy bawiący się w czasie festynu mogli posłuchać wielu znanych utworów w wykonaniu Orkiestry Muzyki Rozrywkowej „Queento Band”. Gwiazdą wieczoru był występ zespołu De Mono, który z nowym wokalistą zaprezentował mnóstwo przebojów takich jak „Statki na niebie” czy „Budzikom śmierć”. Koncert skończył się licznymi bisami i gromkimi brawami zgromadzonej widowni. Dobrą

zabawę zapewnił także występ kabaretu Pod Wyrwigroszem. Natomiast ostatnią atrakcją

kończącą festyn był pokaz sztucznych ogni. (icz)

Pamiętamy o II wojnie światowej KĘPNO: UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH

31 sierpnia w przeddzień 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Kępnie odbyła się uroczystość upamiętniająca to wydarzenie.

O godz. 12:00 zawyły syreny i zabrzmiał hymn Polski a delegacje Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Związku Kombatantów RP, jednostek organizacyjnych gminy Kępno oraz

Szkół złożyły kwiaty pod Pomnikiem na kępińskim Rynku. Po obchodach na kępińskim Rynku przedstawiciele Związku Kombatantów RP, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno Aniela Kempa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie Krzysztof Dąbrowski udali się na Rondo Kombatantów, gdzie również zostały złożone wiązanki. (red)

informacje

3

KĘPNO: Nowy rok szkolny w ZSP nr 1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie było szczególnym wydarzeniem. Uroczyście pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora Adama Mikołowskiego.

gazowej, ocieplenie budynków i dachów, malowanie i płytkowanie elewacji budynków. Droga młodzieży jest to bardzo duże przedsięwzięcie, proszę was abyście to zrozumieli - apelował dyrektor. Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych będzie rokiem wyznań organizacyjnych, do kwietnia przyszłego roku w szkole będą prowadzone prace modernizacyjne. Rozpoczęta w wakacje termomodernizacja jest wyzwaniem dla dyrekcji, pracowników i uczniów, którzy przez kilka miesięcy będą musieli radzić sobie z ograniczonym dostępem do klas i korytarzy szkolnych. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego mówił o tym dyrektor Zygmunt Nowacki. Młodzież korzystać będzie także z klas sąsiedniej szkoły LO nr 1, dzięki uprzejmości ks. Jerzego Palpuchowskiego także z pomieszczeń domu katolickiego oraz Biblioteki Powiatowej. - Zakres prac jest bardzo szeroki. Pełna wymiana okien z lat siedemdziesiątych, wymiana centralnego ogrzewania, budowa nowej kotłowni

miało szczególny charakter również z innego powodu uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę wicedyrektora po 43 latach pracy pedagogicznej i 28 latach dyrektorowania Adama Mikołowskiego. Z wielkim wzruszeniem wicedyrektor Adam Mikołowski słuchał miłych i ciepłych słów podczas krótkiego benefisu zorganizowanego podczas uroczystości. Sam wzruszony dzielił się swoim doświadczeniem pedagogicznym. - Do szkoły przychodzą surowe diamenty, a nauczyciel jest po to, aby je oszlifować i aby wyszli ci uczniowie ze szkoły, jako brylanty. Tego całej kadrze pedagogicznej i całej szkole życzę. Dziękuje dyrektorowi za słowa uznania i serdeczne podziękowanie - powiedział odchodzący na emeryturę Mikołowski. (icz)

radiosud.pl

reklama

Restauracja-Pensjonat Dwór Myśliwski Ustronie poleca

KUCHNIĘ JESIENI W miesiącach jesiennych proponujemy wędrówkę po daniach przepełnionych smakami jesiennych warzyw i owoców Na przystawkę: ZUPA DYNIOWA, Czyli kremowa zupa z dyni z kluseczkami – 10zł PASZTET KRÓLEWSKI: Na swojskim chlebie, w asyście sosów - 8zł Na główne danie: GULASZ SZTRASBURSKI Czyli polędwiczki duszone z kiszonym ogórkiem, cebulką w śmietanie, podane z warzywną kaszą gryczaną – 24zł Deser: JABŁKO PIECZONE Z BAKALIAMI, czyli tradycyjnie pieczone w piecu z aromatycznym nadzieniem – 8 zł

W każdy weekend, od 12.00 do 22.00 Rezerwacja 600037193


4 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KĘPNO: Nauczycielskie awanse

03/09/2013

Inauguracja roku szkolnego PIASKI: WÓJT ROZPOCZĄŁ ROK SZKOLNY W WYREMONTOWANYM PRZEDSZKOLU

W Piaskach odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w szkołach i przedszkolach w gminie Łęka Opatowska.

W kępińskim Ratuszu odbyła się uroczystość, podczas której burmistrz Aniela Kempa wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W sali sesyjnej magistratu zebrali się nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych. W tym roku awans otrzymało 9 nauczycieli: Aleksandra

Podstawowej nr 3 w Kępnie, Sylwia Seiffert, Katarzyna Schimrosczyk-Jańska oraz Iwona Brylak ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie oraz Marta Papiernik z Gimnazjum w Krążkowach. Wraz z gratulacjami i życzeniami kolejnych sukcesów burmistrz wręczyła im symboliczny upominek oraz różę. W tym roku egzaminy dla

Była ona okazją do wizyty wójta Witolda Jankowskiego w wyremontowanym przez gminę przedszkolu w Piaskach. W ramach modernizacji rozebrany został stary piec kaflowy i skute stare tynki ze ścian. Wszystkie ściany w sali przedszkolnej i na korytarzu zostały pomalowane. Obecny na inauguracji nowego roku szkolnego wójt podkreślił także ogromny wkład rodziców dzieci, którzy na własny koszt

kuchenne pozyskane od sponsora, zakupiono nową kuchnię

Rodziców drewniany „pociąg” na placu zabaw i wymieniono

gazową, zakonserwowano huśtawki na placu zabaw, zamontowano zakupiony przez Radę

siedziska huśtawki „bujak”.

(red)

Bralin dziękował za plony CHOJĘCIN: GMINNE DOŻYNKI 2013

Społeczność gminy Bralin podziękowała za tegoroczne zbiory z pól, ogrodów i sadów. Dożynki

Brząkała ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie, Alicja Kostencka i Małgorzata Hadas z Gimnazjum nr 1 w Kępnie, Beata Smardz i Daniel Radziszewski ze Szkoły

wymienili trzy okna w sali przedszkolnej, zakupili wykładzinę a także dokonali drobnych poprawek instalacji elektrycznej. Zmiany zaszły także w przedszkolu w Rakowie, gdzie rodzice wraz z dyrektor Izabelą Krzywańską dokonali modernizacji tamtejszego przedszkola. Do wykonania remontów zakupiono jedynie niezbędne materiały, prace remontowe wykonali rodzice dzieci oraz pracownik obsługi. Pomalowano dwie sale zabaw oraz kuchnię i magazyn, założono panele podłogowe w kuchni oraz panele ścienne w jednej sali zabaw, w kuchni zamontowano nowe szafki

Gminno-Parafialne

odbyły się w Chojęcinie-Parcelach 25 sierpnia, a gospodarzami byli mieszkańcy trzech sołectw: Chojęcina, Chojęcina-Parceli i Działoszy. Funkcje gospodarzy pełnili Starostowie

nuczycieli odbyły się w gminie Kępno w dniach 16, 17, 19 lipca i okazały się one pomyślne dla wszystkich nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. (ugk)

reklama

dożynek: Agnieszka Sobczak z Działoszy i Rafał Dirbach z Chojęcina-Parceli. Procesja delegacji z poszczególnych sołectw z wieńcami dożynkowymi udała się do sanktuarium Na Pólku, gdzie odprawiona została msza św. dziękczynna za tegoroczne żniwa. Podczas dożynek ogłoszone zostały wyniki konkursu gminnego pn. „Piękny ogród”. Za najpiękniejszy ogród w piątej edycji konkursu komisja

uznała ten należący do Elżbiety i Wiesława Dwernickich z Bralina. W zmaganiach uczestniczyli właściciele 9 ogródków z Bralina, Chojęcina, Goli, Nowej Wsi Książęcej i Weronikopola. Komisja konkursowa w pierwszych dniach sierpnia odwiedziła i przyjrzała się dziewięciu zgłoszonym przydomowym ogródkom z terenu gminy. Przyznała punkty, obejrzała dokumentację fotograficzną i zgodnie stwierdzi-

ła, że poszczególne posesje są naprawdę zadbane i wypielęgnowane. Widać, że właścicielom zależy na pięknym otoczeniu. Przez to również sołectwa i gmina stają się coraz piękniejsze. Po dyskusji jury postanowiło przyznać 3 pierwsze miejsca i symbolicznie nagrodzić wszystkich pozostałych uczestników konkursu. II miejsce zajęli Elżbieta i Tadeusz Paradyszowie z Goli, a III miejsce Ewa i Marcin Hojeńscy z Nowej Wsi Książęcej oraz Magdalena i Mirosław Sawiccy z Nowej Wsi Książęcej. Wyróżnienia i upominki otrzymali pozostali uczestnicy konkursu. (br)


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

informacje

Sekretarz,amożewiceburmistrz?

ROZPOCZYNA SIĘ NOWY ROK SZKOLNY Nowy rok szkolny właśnie się rozpoczyna. Uczniowie powrócą do szkół, aby znów zmierzyć się z trudami nauki. Pomagać im w tym będzie komputer. Pamiętajmy jednak, że komputer i Internet to nie tylko źródło korzyści, ale także potencjalne zagrożenie – szczególnie dla dzieci i młodzieży.

KĘPNO: SEKRETARZ GMINY KRYSTYNA WIERTELAK Z NOWYMI UPRAWNIENIAMI

Burmistrz Aniela Kempa przydzieliła nowy zakres obowiązków Sekretarz Gminy Krystynie Wiertelak. 2 tygodnie temu zastanawialiśmy się kto obejmie stanowisko I wiceburmistrza po odwołanym z tej funkcji Szymonie Szczęsnym. Od tego czasu nikt nie został powołany na to stanowisko, ale specjalnym zarządzeniem nowe obowiązki, a zatem i przywileje uzyskała Krystyna Wiertelak, Sekretarz Miasta i Gminy Kępno. Zakres tych obowiązków jest dość spory: sprawy z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej, nadzór nad wydziałami urzędu, kierowanie urzędem w razie nieobecności burmistrza lub jego I zastępcy

(tego jak wiemy na razie nie ma, Andrzej Tyra jest II zastępcą). Wiertelak może także kierować na urlopy i delegacje służbowe Andrzeja Tyrę (w razie nieobecności Anieli Kempy). Będzie także prowadzić sprawy Wydziału Administracji i Wydziału Inwestycji. Będzie także wykonywać uprawnienia właścicielskie w spółkach. Może także przyjmować skargi mieszkańców na działalność urzędu, a także zawierać umowy w imieniu urzędu w razie nieobecności burmistrza. Zarządzenie weszło w życie 27 sierpnia ze skutkiem natychmiastowym. Wygląda na to, że Krystyna Wiertelak będzie teraz drugą najważniejszą osobą w gminie Kępno, drugą po Anieli Kem-

pie. Jak wynika z rozporządzenia będzie ważniejszą personą niż II zastępca burmistrza Andrzej Tyra, którego Aniela Kempa oskarżała publicznie podczas sesji Rady Miejskiej o niepoinformowanie radnych o stanowisku burmistrz w sprawie drogi w Świbie („droga donikąd”). Stąd pewnie decyzja burmistrz o nadaniu szerokich uprawnień Krystynie Wiertelak. W przypadku nieobecności Kempy to Sekretarz będzie sprawowała władzę nad gminą, urzędem i urzędnikami, a także nad wi-

ceburmistrzem. Na razie więc nie zanosi się na powołanie I zastępcy burmistrza, bo faktycznie jego kompetencje przejęła Wiertelak, sprawująca funkcję Sekretarza, a faktycznie będąca nieformalnym wiceburmistrzem. (mz)

Motocyklowy koniec wakacji BRALIN: IMPREZA KLUBU ISKRA MC POLAND JUŻ PO RAZ DRUGI

31 sierpnia odbył się w Bralinie piknik „II Motocyklowe Zakończenie Wakacji” organizowany przez Klub Motocyklowy Iskra MC Poland.

ło godziny 15.30 utworzyła się kolumna motocykli, która przejechała do kępińskiego Rynku, gdzie zrobiono pamiątkowe zdjęcie motocyklistów a

kich na popołudniowe i wieczorne koncerty i atrakcje. Atrakcją dla dzieci oraz dorosłych były darmowe przejażdżki na mechanicznym

cje dwuletniej JULKI. Wieczorem wystąpiły zespoły rockowe: De Gejs, Menace, V-Twin oraz Bloody Rider. Pod osłoną nocy wysłano

w drodze powrotnej parada motocykli przejechała ulicami Bralina zapraszając wszyst-

byku oraz walki sumo. Nie mogło zabraknąć poczęstunku w postaci kiełbasek z grilla czy żurku i bigosu. Wśród konkurencji największym powodzeniem cieszył się przejazd ręczną drezyną, skok na gumie po piwo, czy spacer na szczudłach. W czasie pikniku odbyła się loteria fantowa z licznymi nagrodami oraz licytacja minimotocykla, zgromadzone z nich pieniądze przeznaczone zostały na leczenie i rehabilita-

w niebo świecące lampiony szczęścia, które były kierowane dla naszych zmarłych Braci Kmiecia, Teki, Krzyśka. O północy motocykliści podsumowali wakacje głośną pracą silników i „strzelaniem z wydechów” oraz pokazem sztucznych ogni. Iskra MC Poland pragnie podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia. (jh)

Na pikniku pojawiło się ponad 100 dwukołowych maszyn przeróżnych marek oraz trajki. Dopisali także mieszkańcy Bralina i okolicznych miejscowości. Impreza rozpoczęła się

w sobotę około godziny 14.30 występem Tomasza Hodyńskiego. W międzyczasie okoreklama

5

Chroń dziecko w sieci Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na uzależnienie od komputera i sieci. Następujące obecnie zmiany kulturowe i technologiczne sprawiają, że komputer stał się jednym z podstawowych narzędzi pracy, nauki i rozrywki. Zwróćmy jednak uwagę na to, co nasze dziecko robi w sieci. W Internecie może być nie tylko ofiarą, ale i przestępcą. Z sieci internetowej, zwanej także cyberprzestrzenią korzystają coraz młodsze dzieci. Coraz więcej z nich staje się ofiarami internetowej przemocy, szkalowania, wyśmiewania, oszustw. To rodzice i pedagodzy powinni uczyć dziecko, jak właściwie korzystać z sieci i jak reagować na zagrożenia z niej płynące. Cyberstalking, czyli kto mnie nachodzi w sieci Stalking jest to uporczywe nękanie osobiste (tzw. nachodzenie), telefonami, sms drugiej osoby wbrew jej woli. Cyberstalking to dokładnie to samo, ale dobywa się w Internecie – za pomocą emaili, wiadomości z komunikatorów i na portalach społecznościowych. Cyberstalking to także podszywanie się pod kogoś, zakładanie ośmieszających i szkalujących fałszywych witryn oraz profili na portalach społecznościowych. Mają one na celu ośmieszyć ofiarę. Cyberbulling jest szczególną formą przemocy wobec drugiego człowieka – przemocy w Internecie. Zastraszanie, wyśmiewanie, agresja, groźby przesyłane za pomocą sieci są szczególnie niebezpieczne, bo niewidoczne dla rodziny ofiary. Ofiara zmaga się z nimi sama, często bojąc się przyznać, co tak naprawdę się dzieje. Już wiadomo, że taka praktyka jest częsta a jej ofiarami pada coraz więcej nastolatków i dzieci. Przestępcami nie są obce osoby – to zazwyczaj koleżanki i koledzy z klasy lub podwórka, pozornie zaprzyjaźnione osoby, którym wydaje się, że w sieci mogą być anonimowe. Tak nie jest. Stalking – w wymiarze realnym i internetowym jest przestępstwem zagrożonym nawet karą pozbawienia wolności. Co zrobić, by pomóc dziecku? Przede wszystkim należy uczyć się Internetu wraz z dzieckiem. Nastolatek, może nas już całkiem poważnie poprowadzić przez świat wirtualnej nauki i zabawy. Warto to zrobić, bo dzięki temu poznamy, a jaki sposób nasz nastolatek spędza wolny czas. Niestety, przy stalkingu i cyberbullingu nie pomogą tzw. zapory i filtry rodzinne. Informacje o tym, że pojawiają się negatywne wiadomości przesyłane przez koleżanki i kolegów mogą nie dotrzeć do was rodziców, jeśli dziecko nie będzie mieć do nas zaufania i nie będzie wierzyć, że możemy mu pomóc. Jak to zrobić? Jeśli twoje dziecko jest ofiarą stalkingu i przemocy w Interencie zbierz odpowiednie dowody – nie kasuj i nie usuwaj emaili oraz fałszywych kont internetowych. Wydrukuj je wszystkie, zapisz w pamięci i przynieś na policję. Jeśli ktoś nęka dziecko telefonami i sms – nie kasuj ich i nie zmieniaj od razu numeru, nie wyrzucaj karty. Jeśli przestępcami są koledzy i koleżanki sama zmiana numeru nic nie da. Zaś zapisane, będą stanowić dowód w sprawie. Zebrane dowody należy przynieść na policję i złożyć zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Jeśli pokrzywdzonym jest niepełnoletni, takie zawiadomienie musi złożyć pełnoletni opiekun prawny (najczęściej rodzic). Trzeba jednak pamiętać o tym, że dziecko musi przyjść również, gdyż zostanie przesłuchane w charakterze świadka. Udowodnić stalking nie jest łatwo, jednak właściwa współpraca policji i samej ofiary może dać pozytywne skutki. Co jeśli stalking się udowodni? Jeśli przestępstwo rzeczywiście zostało popełnione i wskażą na to dowody (sms, bilingi telefoniczne, emaile itd.) policje rozpocznie dochodzenie. Jeśli dowody w sprawie będą wystarczające i będą jednoznacznie wskazywać na popełnienie przestępstwa oraz samego sprawcę, sprawa trafi do sądu. Jeśli sprawca jest pełnoletni może mu grozić nawet 3 lata więzienia. Sprawcą niepełnoletnim zajmie się sąd Rodzinny i to on zadecyduje o rodzaju kary.

Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Zimny


6 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

KĘPNO: Odnowiono współpracę Podczas XXXII Sesji Rady Powiatu Kępińskiego odnowiono uroczyście umowę o partnerstwie z powiatem Aurich w Niemczech. Deklaracja dalszej współpracy pomiędzy Powiatem Kępiński a Powiatem Aurich jest odnowieniem bezterminowe-

go porozumienia o partnerstwie i współpracy podpisanej przez przedstawicieli samorządów w 2002 roku. Podczas obrad w wystąpieniu starosta Włodzimierz Mazurkiewicz przypomniał historię zacieśnienia współpracy miedzy powiatami i minioną dekadę. - Ważne jest to, że umiemy ze sobą rozmawiać, ważne jest to, że przełamujemy pewne stereotypy, że inaczej o sobie myślimy i się poznajemy. Ja myślę, że jest to rzecz nie do przecenienia. Ważne są też kontakty młodych ludzi, ale też samorządów. Ja przed laty nawiązywałem pierwsze kontakty z Aurich i przez te kilka lat wiele się nauczyłem - powiedział starosta. Starosta Aurich Harm UweWeber również podkreślił owocną współprace miedzy powiatami. - Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, szczególnie, jeśli chodzi

o kontakty miedzy szkołami i innymi organizacjami, które są bardzo aktywne w swoich dziedzinach. Takie partnerstwa są bardzo istotne dla rozwoju wspólnej zjednoczonej Europy. Wiele się dzieje dzięki współpracy. ZSP zawarł współpracę

ze szkołą w Norden, szpitale nawiązały kontakty dzięki 10-letniemu partnerstwu. - Przy projektowaniu SOR-u wiele rzeczy podpatrywaliśmy ze szpitala w Aurich. My też się uczymy jak np. budować budżet, jak go realizować. Warto to robić - dodaje Mazurkiewicz. Niemiecka delegacja była pod wrażeniem tak szybkiego rozwoju regionu. - Myślę, że czas porad, którymi mogliśmy służyć naszym partnerom już się zakończył. Rozwinęliście się w takim stopniu, że dorównujecie nam a nawet w niektórych przypadkach rozwinęliście się bardziej niż my - powiedział starosta Aurich. Po wystąpieniach starostów przyszedł czas na oficjalne odnowienie współpracy. Umowę podpisali starostowie zaprzyjaźnionych powiatów. (icz)

reklama

BEZPIECZNA PRACA W NIEMCZECH

DożynkoweświętowTrębaczowie TRĘBACZÓW: GMINA PERZÓW PODZIĘKOWAŁA ZA TEGOROCZNE PLONY

1 września mieszkańcy gminy Perzów oraz goście świętowali zakończenie żniw. Dożynkowe święto rozpoczęła uroczysta Msza Święta odprawiona w miejscowym kościele parafialnym. Następnie

barwny korowód, w którym uczestniczyli samorządowcy, parlamentarzyści i przedstawiciele organizacji wiejskich przemierzył sołectwa Trębaczów i Zbyczyna. Głównym punktem obchodów było przekazanie dożynkowego chleba i wieńca. Na ręce gospodarzy dożynek: wójt gminy Perzów Bożeny Henczycy i Przewodniczącej Rady Gminy

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ul. Podwale 62 +48 71 733 04 97

Danuty Froń owoc tegorocznych prac żniwnych przekazali starostowie dożynkowi: Renata Owoc i Paweł Kruszelnicki. Za trud rolniczej pracy dziękowała rolnikom wójt gminy. Nie zabrakło także tradycyjnego dzielenia chlebem

wśród gości i mieszkańców Trębaczowa oraz licznych życzeń i podziękowań przekaza-

nych przez władze samorządowe. Senator RP Andżelika Możdżanowska wręczyła pięciu rolnikom zamieszkującym

się: Maria Paluszek, Grzegorz Woźniak, Julian Golec, Stanisław Paluszek oraz Rajmund Radajewski. W swoim

sołectwo Trębaczów medale „Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród odznaczonych znaleźli

wystąpieniu senator podkreśliła trud pracy rolników i ich przywiązanie do ziemi. Podczas tradycyjnych obchodów dożynkowego święta nie mogło zabraknąć artystycznych prezentacji. Jako pierwsi z programem pieśni i zwyczajów charakterystycznych dla polskiej wsi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół w Trębaczowie następnie zaprezentowali się „Perzowianie”. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna. (ugp)

Odznaczeniadlarolnikówpowiatu POWIAT: SENATOR MOŻDŻANOWSKA UHONOROWAŁA ROLNIKÓW ZIEMI KĘPIŃSKIEJ

Senator Andżelika Możdżanowska podczas tegorocznych obchodów Święta Plonów doceniła osiągnięcia oraz zasługi na rzecz rolnictwa wręczając rolnikom z powiatu kępińskiego najwyższe odznaczenie honorowe Ministra Rolnictwa.

- Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej jestem dumna, że na Polskiej Wsi zawsze najważniejsza jest Rodzina, dbanie o nią i jej rozwój, zgoda w działaniu, wspólna praca i jednocześnie czas na odpoczynek, który pozwala oderwać się od trudów dnia codziennego i wyzwolić w sobie nowe siły. Zawód rolnika to praca, która łączy pasję z umiłowaniem do ziemi, co daje ogromne zado-

OPIEKA NAD OSOBAMI STARSZYMI

03/09/2013

wolenie dobrego Gospodarza, którego jesteście wzorem do godnego naśladowania. To wyróżnienie to symbol mojej wdzięczności i szacunku za wysiłek i zaangażowanie, jakie wkładacie tworząc plon. Dziękuję za całoroczny wysiłek i życzę zawsze obfitych plonów, wytrwałości oraz satysfakcji

z wykonywanej pracy. Życzę, by zawsze trwał dobry czas dla rolnictwa, którego ja będę strażnikiem w Polskim Parlamencie - senator podziękowała Rolnikom i ich Rodzinom. Na wniosek Senator oraz wójta gminy Bralin Romana Wojtysiaka odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Władysław Bajer z Mnichowic, Józef Mes z Nowej Wsi Książę-

cej, Bogdan Głąb z Bralina, Rafał Dirbach z Chojęcina-

wniosek Senator oraz wójta gminy Baranów Bogumiły

Parcele, Zdzisław Myśliński z Taboru Małego, Hieronim Głowik z Nosal. Na wniosek Senator oraz wójta Rychtala

Lewandowskiej-Siwek odznakę otrzymali: Kazimierz Kuźnik z miejscowości Jankowy, Józef Parzonka z Łęki

Czesława Balcerzaka odznakę otrzymali: Krzysztof Łapacz i Romuald Maryniak z Rychtala, Edward Machowski, Roman Kula i Andrzej Uruski ze Skoroszowa. Na

Mroczeńskiej, Rafał Latusek z Żurawińca, Jerzy Tomaszek z Marianki Mroczeńskiej, Marlena Szubert ze Słupi pod Kępnem, Sylwester Sołtysik z Donaborowa. (red)

I nagroda za chleb wiejski żytni POZNAŃ: SUKCES NA KONKURSIE „SMAKI REGIONÓW”

Tylko teraz wakacyjne bonusy!

Pracuj z liderem na rynku!

16 sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu odbyły się konkurs pt. ,,Nasze kulinarne dziedzictwo Smaki Regionów”. Produkty biorące udział w konkursie były wytwarzane tradycyjnymi metodami, przy użyciu lokalnych surowców. W konkursie brało udział sześć Panie z Kół Gospodyń

Wiejskich z Gminy Baranów. Z KGW Mroczeń Barbara Lipińska przygotowała ,,Chleb wiejski żytni’’, za który zdobyła pierwszą nagrodę. Pozostałe panie biorące udział w konkursie zostały wyróżnione i otrzymały dyplomy. Organizatorką wyjazdu i udziału w konkursie była Urszula Oleś. (icz)


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE

reklama 7

GMINA ŁĘKA OPATOWSKA

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE 15 września 2013 r. Boisko Sportowo-Rekreacyjne w Piaskach

PROGRAM UROCZYSTOŚCI DOŻYNKOWYCH: 13.00 Msza święta polowa (boisko w Piaskach) 14.15 Przejazd korowodu dożynkowego

CZĘŚĆ OFICJALNA DOŻYNEK: 14.45-15.45

ò 8ZTU¨QJFOJF4UBSPTUZ,²QJ¿TLJFHP J8ĦKUB(NJOZ¼²LB0QBUPXTLB ò 0CS[²E8JF¿DBJ$IMFCB XUZNLSĦULB D[²ÅªBSUZTUZD[OB[UPXBS[ZT[FOJFN $IĦSV&DIP[,P½B&NFSZUĦXJ3FODJTUĦX X¼²DF0QBUPXTLJFK

15.45-16.30 8ZTU²QZBSUZTUZD[OF 16.30-17.45 Poczęstunek 18.00-19.00

,PODFSUï.POB-JTBî #JFTJBEBÄM¨TLB

19.00-24.00 Zabawa taneczna

REK L A M A W K UR I ERZ E LOK A LNY M TEL .: 62 58 315 50

PIĄTEK Piątek 6 WRZEŚNIA 05:55 Info poranek 08:00 Wiadomości 08:10 Polityka przy kawie 08:25 Telezakupy 08:55 Komisarz Alex (5) – polski serial kryminalny 09:55 Wielki Rów Afrykański – serial dok. 11:00 Świat się kręci 12:00 Wiadomości 12:15 Agrobiznes 12:35 Sekrety lamparta – angielski film dokumentalny 13:35 Jedna scena – magazyn 13:55 Jaka to melodia? 14:30 Program publicystyczny 15:00 Wiadomości 15:15 Klan (2459) 15:45 Sprawa dla reportera 16:40 Polska non stop – magazyn 17:00 Teleexpress 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Lidzbark O – program rozrywkowy 18:30 Świat się kręci 19:30 Wiadomości 20:05 IV Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 20:07 Droga do Rio 20:20 Piąty stadion 20:25 L Piłka nożna Polska – Czarnogóra polecamy Gs.3 22:55 Piąty stadion 23:05 Ostatni dom po lewej 3 – thriller USA 2009 Z Reż. Dennis Iliadis, wyk. Tony Goldwyn, Monica Potter. (125 min) 01:10 Świat się kręci  O – the best of 02:00 Weekendowy magazyn filmowy 02:30 Frost/Nixon – dramat 4 amer.-ang.-fr. 2008 Reż. Ron Howard, wyk. Frank Langella. (125 min) 04:35 Zakończenie programu

6 wrześniaPiątek 2013

05:55 Wiadomości z drugiej ręki 06:30 Lokatorzy 07:05 M jak miłość (331) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie 10:40 Barwy szczęścia (959) – polski serial obyczajowy 11:15 Na dobre i na złe (128) 12:15 Banda pawianów – angielski serial dokumentalny 12:45 Wojciech Cejrowski  – boso przez świat 13:20 Kabaret Ani Mru Mru 14:15 Pojedynek nie na żarty 15:05 Rodzinka.pl 15:45 Panorama – kraj 16:20 U Pana Boga w ogródku (1/12) – polski serial komediowy 2008 17:10 Kabaretowa Scena Dwójki 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Barwy szczęścia (959) 20:00 Boscy w sieci 20:05 Barwy szczęścia (960) – polski serial obyczajowy 20:45 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 21:50 Dzięki Bogu już weekend O – program rozrywkowy 23:05 Tylko dla dorosłych O – program rozrywkowy 23:25 Piąty stadion 23:30 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas XI (1/22) – serial USA 2010 00:25 Straszny film (Scary Mo2 vie) – komedia USA 2000 Reż. Keenan Ivory Wayans, wyk. Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elizabeth. (95 min) 02:00 PitBull (27) 03:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas XI (1/22) – serial USA 2010 03:55 Zakończenie programu

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularno-dokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 13:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Pierwsza miłość (1730) – polski serial obyczajowy 14:50 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1731) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Marley i ja (Marley & Me) 3 – komediodramat USA 2008 Reż. David Frankel, wyk. Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane. (135 min) 22:20 Pakt milczenia (The Co2 venant) – horror USA 2006 Reż. Renny Harlin, wyk. Steven Strait, Sebastian Stan, Toby Hemingway. (125 min) 00:25 Ostrzeżenia (Silent War2 nings) – horror USA 2003 Reż. Christian McIntire, wyk. Stephen Baldwin, A.J. Buckley, Billy Zane. (110 min) 02:15 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

6 września 2013 05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1783) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Wawa non stop – reality show 12:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:00 Sherlock Holmes – kry4 minał amerykańsko-angielsko-niemiecki 2009 polecamy Gs.3 Reż. Guy Ritchie, wyk. Robert Downey jr, Jude Law, Rachel McAdams. (165 min) 22:45 Paranormal Activity 3 – horror USA 2007 Reż. Oren Peli, wyk. Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs. (100 min) 00:25 Kuba Wojewódzki – talk-show 01:25 Uwaga! – magazyn 01:40 Arkana magii – program interaktywny 03:00 Rozmowy w toku 03:55 Zakończenie programu

05:35 We dwoje 0 typ (9) 07:20 Sąd Sędzia Anna Maria 09:15 Detektyw M Ostry dyżur (6) – s USA 11:20 Mango 12:55 Sąd rodzinn fab.-dok. 13:55 S Wesołowska – pol 14:55 Bez śladu ( minalny USA 15:5 (10) – hiszpański s 17:05 Punkt kryty nadyjski serial krym Detektyw Monk (1 19:00 Bez śladu ( nalny USA 20:00 7 – komedia USA 20 Evans, wyk. Judge Sweeney, Joe Pich Maratończyk – kry 00:40 Wszystkie w – serial obyczajow Śmiertelna kuracja 2007 Z 03:35 Ark Pascal: po prostu g

TT

07:55 Rozmowy w 08:40 Uwaga! po Kocham. Enter 10 wesele 11:15 Sęd Wesołowska 12:10 cje 13:15 Blisko lu mowy w toku (201 na białym 15:10 O 16:10 Jeszcze raz 16:40 Usterka 17 17:45 Express 18 rów 19:00 Kulisy Exterminator 19:4 Ostre cięcie 20:40 21:45 Express 22 22:30 Ola w trasie 23:00 Kulisy porn 23:30 Miłosny biz 01:25 Miłość na s


8 kurier tv

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

SOBOTA Sobota 7 WRZEŚNIA 07:10 Las bliżej nas 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Naszaarmia. pl 08:25 Magazyn Ligi Mistrzów 08:55 Dora poznaje świat 09:30 Pingwiny z Madagaskaru 10:00 iCarly 10:30 Jak to działa? 11:00 Glob 11:30 Nie ma jak Polska 12:00 Weekendowy magazyn filmowy 12:25 Jaka to melodia? 13:00 Blondynka (14) 13:55 Najmłodsi w zoo 14:30 Okrasa łamie przepisy 15:10 Opowieści na dobranoc 3 – komedia USA 2008 Reż. Adam Shankman, wyk. Adam Sandler, Keri Russell. 17:00 Teleexpress 17:25 Ojciec Mateusz (122) 18:25 Sąsiad na widelcu 19:10 Smerfy – serial animowany 19:30 Wiadomości 20:00 Droga do Rio 20:10 IV Festiwal Biegowy Forum Ekonomicznego 20:25 Komisarz Alex (41) 21:20 Śluby panieńskie 3 – komedia polska 2010 polecamy Gs.3 Reż. Filip Bajon, wyk. Maciej Stuhr, Marta Żmuda-Trzebiatowska. (105 min) 23:05 Wrzuć na luuuz 23:15 Żywe trupy – serial USA 00:10 To skomplikowane – ko3 media romantyczna USA 2009 polecamy Gs.13 Reż. Nancy Meyers, wyk. Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin. (130 min) 02:20 Pora na czarownice 1 – dramat polski 1993 Reż. Piotr Łazarkiewicz. 04:10 Piękniejsza Polska 04:30 Zakończenie programu

7 wrześniaSobota 2013

05:55 Stawka większa niż życie (16): Akcja „Liść dębu” – polski serial wojenny 07:05 M jak miłość (996) – polski serial obyczajowy 08:00 Pytanie na śniadanie – magazyn 11:10 Barwy szczęścia (956–958) 12:40 Ja to mam szczęście!  – ulubione skecze 12:50 1000 razy M jak miłość  – gala jubileuszowa 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 15:40 Boscy w sieci 15:45 Słowo na niedzielę 15:55 Czas honoru (66) – polski serial obyczajowy 16:55 1000 razy M jak miłość  – gala jubileuszowa 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion 20:05 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 22:05 Ziemia żywych trupów 3 (Land of the Dead) – horror francusko-amerykańsko-kanadyjski 2005 Reż. George A. Romero, wyk. Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper. (105 min) 23:50 Tomasz Stańko New York O Quartet – „Wisława” – koncert 01:30 Przyjaciele (The Last 3 Kiss) – dramat USA 2006 Reż. Tony Goldwyn, wyk. Zach Braff, Jacinda Barrett, Casey Affleck. (115 min) 03:25 Ziemia żywych trupów 3 (Land of the Dead) – horror francusko-amerykańsko-kanadyjski 2005 Reż. George A. Romero, wyk. Simon Baker. (95 min) 05:00 Zakończenie programu

7 września 2013

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:45 Jeźdźcy smoków 08:20 8 Orzeszek – film przygodowy USA 2004 09:55 Ewa gotuje 10:25 Scooby-Doo i miecz samuraja – film animowany USA 2009 12:00 Must be the music  O – tylko muzyka 14:00 L Formuła 1 Grand Prix Włoch – kwalifikacje. 15:00 Kabaretowa ekstraklasa O – program rozrywkowy 15:45 2XL (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 16:45 Ślubna gorączka – polski serial fab.-dok. 17:45 Fat Killers  – zabójcy tłuszczu polecamy Gs.29 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:10 Noc w muzeum 3 (Night at the Museum) – amerykańsko-angielska komedia sensacyjna 2006 Reż. Shawn Levy, wyk. Ben Stiller, Carla Gugino, Robin Williams. (140 min) 22:30 Jak rozpętałem II wojnę 4 światową – komedia polska 1969 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Wirgiliusz Gryń, Stanisław Milski. (105 min) 00:15 Koszmar minionego lata 3 – horror USA 1997 Reż. Jim Gillespie, wyk. Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe. (135 min) 02:30 Dziewczyny z fortuną 03:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

Niedziela 2013 NIEDZIEL A 8 WRZEŚNIA 8 wrześniaNiedziela 05:50 Moda na sukces 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:25 Domisie 08:55 Ziarno 09:30 Bananowy doktor 11:10 Biegajmy razem 11:25 Piękniejsza Polska 11:50 Między ziemią a niebem i Anioł Pański 12:55 Świat się kręci – the best of – program rozrywkowy 13:20 Sąsiad na widelcu 14:05 Dzika Arabia – serial dok. 15:10 Śluby panieńskie 3 – komedia polska 2010 polecamy Gs.3 Reż. Filip Bajon, wyk. Maciej Stuhr. (110 min) 17:00 Teleexpress 17:25 Komisarz Alex (41) 18:20 Jaka to melodia? 19:00 Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda 19:30 Wiadomości 20:05 Droga do Rio 20:25 Blondynka (15) 21:25 To skomplikowane – ko3 media romantyczna USA 2009 polecamy Gs.13 Reż. Nancy Meyers, wyk. Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin. (125 min) 23:25 Tajne taśmy SB – polski film dokumentalny 00:05 Prowokator – film sensa3 cyjny polsko-czeski 1995 Reż. Krzysztof Lang, wyk. Bogusław Linda. (105 min) 01:50 Homeland (1/12) – serial obyczajowy USA 2011 polecamy Gs.3 02:50 Żywe trupy – serial USA 03:40 Sąsiad na widelcu 04:20 Świat się kręci – the best of 04:40 Zakończenie programu

06:30 Ala z elementarza 07:15 M jak miłość (997) 08:05 Barwy szczęścia (959 i 960) 09:10 Kultura, głupcze 09:50 Świat się kręci 10:50 Wojciech Cejrowski – boso przez świat 11:25 Makłowicz w podróży 12:00 Kogel-mogel – komedia 3 polska 1988 Reż. Roman Załuski, wyk. Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn. (120 min) 14:00 Familiada – teleturniej 14:40 The Voice of Poland O – program rozrywkowy 16:25 Na dobre i na złe (527) – polski serial obyczajowy 17:25 Dzięki Bogu już weekend O – program rozrywkowy 18:00 Panorama 18:55 Dzięki Bogu już weekend O – program rozrywkowy 20:05 Wczasy z Kabaretem  O – Szczecin 2013 21:10 Czas honoru (67) – polski serial obyczajowy 22:00 Czas honoru – realia i ludzie: Rząd na uchodźstwie – reportaż 22:10 I kto to mówi? O – program rozrywkowy 22:50 Kocham kino – magazyn 23:20 WOK – wszystko o kulturze – magazyn 00:05 Zerwany – dramat polski 4 2003 Z Reż. Jacek Filipiak, wyk. Krzysztof Ciupa, Jan Frycz, Krzysztof Globisz. (115 min) 02:00 Przyjaciele (The Last 3 Kiss) – dramat USA 2006 Reż. Tony Goldwyn, wyk. Zach Braff, Jacinda Barrett, Casey Affleck. (105 min) 03:45 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Nowy gadżet (1/12) – magazyn. Opinie, testy i komentarze na temat gadżetów i nowinek technologicznych 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1780–1783) – polski serial obyczajowy 12:50 Ugotowani – reality show 13:50 Perfekcyjna pani domu – reality show 14:50 MasterChef – reality show 15:55 Przepis na życie V (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 Anka i Jerzy są szczęśliwi i korzystają z uroków życia, podróżując wraz z Gniewkiem po Europie. Zajęci sobą są nieświadomi, jak bardzo bliscy odczuwają ich nieobecność. 16:55 Bitwa o dom – reality show 18:00 Kuchenne rewolucje – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 Mam talent – program rozrywkowy 21:40 Sposób na teściową 3 (Monster-in-Law) – niemiecko-amerykańska komedia romantyczna 2005 Reż. Robert Luketic, wyk. Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan. (125 min) 23:45 Pitch Black – amerykań4 sko-australijski film s.f. 2000 Reż. David N. Twohy, wyk. Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser. (135 min) 02:00 Uwaga! – magazyn 02:15 Arkana magii – program interaktywny 03:35 Zakończenie programu

8 września 2013

07:50 Scooby-Doo i Brygada Detektywów 08:25 Scooby-Doo! Ahoj piraci! – film anim. USA 09:55 Jeźdźcy smoków 10:20 8 Noc w muzeum – komedia amerykańsko-angielska 2006 12:35 Jaś Fasola – program rozrywkowy 13:45 Formuła 1: studio 14:00 L Formuła 1 Grand Prix Włoch. 16:00 Kabaretowa ekstraklasa O – program rozrywkowy 17:05 Jak rozpętałem II wojnę 4 światową – komedia polska 1969 Reż. Tadeusz Chmielewski, wyk. Marian Kociniak, Wirgiliusz Gryń, Stanisław Milski. (105 min) 18:50 Wydarzenia 19:30 Państwo w państwie – program publicystyczny 20:00 Must be the music  O – tylko muzyka – program rozrywkowy 22:00 To nie koniec świata! (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 polecamy Gs.3 23:00 Kości (13) – serial kryminalny USA Przy szlaku w parku narodowym znaleziono ciało. W trakcie oględzin okazuje się, że pod nim leżą kolejne szczątki. 00:00 Synalek (The Good Son) 3 – thriller USA 1993 Reż. Joseph Ruben, wyk. Macaulay Culkin, Elijah Wood, Wendy Crewson. (120 min) 02:00 Magazyn sportowy 04:00 Tajemnice losu – magazyn 05:00 Zakończenie programu

05:35 Uwaga! – magazyn reporterów 05:50 Mango – telezakupy 07:55 Maja w ogrodzie – magazyn 08:25 Akademia ogrodnika – magazyn 08:30 Dzień dobry TVN – magazyn 11:00 Kobieta na krańcu świata: Taksówkarka z Hawany, Kuba 11:35 Co za tydzień – magazyn 12:10 Lekarze III (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 13:10 Prawo Agaty IV (1/13) – polski serial obyczajowy 2013 14:10 Mam talent – program O rozrywkowy 15:50 Step Up: Taniec zmysłów 3 (Step Up) – film muzyczny USA 2006 Reż. Anne Fletcher, wyk. Channing Tatum, Damaine Radcliff, De’Shawn Washington. (130 min) 18:00 Ugotowani – reality show 19:00 Fakty 19:45 Uwaga! – magazyn 20:00 MasterChef – reality show 21:00 Przepis na życie (2) – polski serial obyczajowy 22:00 Na językach – magazyn 23:00 Akta Golgoty (Die Akte 2 Golgatha) – niemiecki film przygodowy 2010 Reż. Zoltan Spirandelli, wyk. Marco Girnth, Katharina Schüttler, Adnan Maral. (115 min) 00:55 Kobieta na krańcu świata: Taksówkarka z Hawany, Kuba 01:30 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:05 Zakończenie programu

radiosud.pl

03/09/2013

PONIEDZIAŁEK 9 WRZEŚNIA Poniedziałek 9 wrześniaPonied 2013 05:55 Misja Martyna 06:30 Misja 05:55 Info poranek 08:00 Wia07:05 Mango – teMartyna – domościfinał 08:10 Polityka przy lezakupy jak inne kawie09:10 08:25Rodzinka Telezakupy 09:00 – serial komediowy USA 09:40 serial Komisarz Alex (6) – polski Tajemnice Smallville – amery09:55(18) Dzika Arabia: kryminalny kańsko-kanadyjski serial s.f. 10:40 Piasek, wiatr i gwiazdy Przyjaciele – serialsię komediowy 11:00 Świat kręci USA 12:15 7 Beethoven III – komedia 12:00 Wiadomości USA12:15 2000 14:15 Pan i pani Bloom Agrobiznes 15:15 (7) 12:45 – serial Mieszkańcy sensacyjny USA afrykańskiej Chuck – serial komediowy USAfilm dok. zatoki – angielski 16:15 Kobra – specjalny (1) 13:50 Jakaoddział to melodia? – niemiecki serial na sensacyjny 14:25 Moda sukces 17:20 (5848) Reguły gry (1 i 2/15) – polski serial – telenowela USA komediowy 2011 18:25 Prawo 15:00 Wiadomości Agaty (12) – polski serial obyczajowy 15:15 Okrasa łamie przepisy 19:30 8 Wiecznie młody – film 15:45 fantasy USABonanza 1992, reż.(130) Steve Miner, PolskaJamie non stop – magazyn wyk.16:40 Mel Gibson, Lee Curtis 17:00 Teleexpress 21:40 7 Diukowie Hazzardu: Po17:20 Jaka toUSA melodia? czątek – komedia 2007 (s.11) 23:40 8O – teleturniej Matrix: Rewolucje 17:55 Klan (2460) – australijsko-amerykański film – telenowelaGs.13 polska s.f. 2003 polecamy 18:30 Świat się04:25 kręciW roli 02:20 Arkana magii 19:20 głównej (11Przepis i 12) dnia – magazyn

19:30 Wiadomości 20:05 Droga do Rio TTV 20:25 Teatr TV: „Pamiętnik 06:30 Odlotowy ogród 07:00 Bez pani Hanki” recepty 08:00 Sekretne operacje polecamy Gs.17 09:05 Wiem, co jem. Bosacka 21:50 Homeland (1/12) –naserial tropie 10:00 Orzeł czy reszka? obyczajowy USA 2011 11:00 Kuchnia z wyrokiem 11:00 polecamy Gs.3 Kuchenne koszmary Gordona Ram22:50 Oscar Pistorius: Zbrodnia saya 12:00 Weterynarz z Antypodów czy pomyłka? – angielski 12:30 Córki pastorów (1/10) – serial film dokumentalny dokumentalny USA 13:30 Miejskie 00:00 Glina (3) – polski serial cwaniaczki 14:35 Zakup kontrokryminalny lowany 15:40 Wojny magazynowe 01:05 Świat kręci17:10 16:40 Sposób na się złodzieja 01:50 Bonanza (130) 17:45 Express 18:05 Usterka 02:45ogród Oscar18:35 Pistorius: Zbrodnia Odlotowy Ostre cięcie czy pomyłka? – angielski 19:15 Rosyjskie laleczki 19:45 film Kuchenne dokumentalny Express 20:00 koszmary 03:50Ramsaya Naszaarmia.pl – magazyn Gordona 21:00 Miłosny 04:15 Notacje serial dok. biznes 22:00 Bogaci– polski też płaczą 04:25 Zakończenie 23:00 Ukryte pragnienia programu

06:05 Faceci do wzięcia 05:55 Mega Chichot 06:25 06:35 Benny dla Ciebie 07:05 M jak miłość HillCoś 06:55 Stop! Drogówka 07:55 (332) – polski serial obyczajowy Tajemnicze żywoty apostołów 08:55 08:00 Pytanie śniadanie Podziemne piekłona 10:00 Czysta10:35 Barwy szczęścia chata 11:00 Galileo(960) 12:00– polski Frank i serial obyczajowy dżungla 13:00 Spadkobiercy 14:00 Stop! Drogówka 15:00 11:10 Na dobre i naMindfreak  złe (129) – 12:10 iluzjonista Criss Angel Jaś Makłowicz w 16:00 podróży Fasola Mega Cejrowski  Chichot 17:25 12:4016:30 Wojciech 8 Napoleon – australijsko-japoń– boso przez świat ski13:20 film dla dzieci 1995 19:00 GaliKabaret Ani Mru Mru  leo 20:00O –7 28 dni – komedia urodzinowy strzał USA 2000, reż.wBetty Thomas, wyk. Sandychę dra14:10 Bullock, Viggo DoŚwiat sięMortensen, kręci – angielski minic West 22:10 CSI: Kryminalne serial dokumentalny zagadki Jorku (9) – serial 15:05Nowego Rodzinka.pl USA 23:10 8 Grzech – kryminał – polski serial komediowy USA 2003Panorama – 01:25 Kronikikraj facetów z 15:45 klasą 02:20 Spadkobiercy 16:09 Boscy w sieci 16:15 Rodzinka.pl – polski serial komediowy 17:15 Szkoła życia (1) – polski serial fabularno-dokumen05:30 Z archiwum policji 06:00 Dyżur 201307:00 Taki jest 06:30 Notalny problem! 18:00 Panorama świat 07:50 Nigel Marven przedsta18:50 z dziesięciu wia: rekin Jeden 08:55 Lwy: brutalni zabójcy – teleturniej 09:55 8 Przygody Robinsona Cru19:30 Barwyfiszczęścia (9602003 i 961) soe – fr.-kanad. lm przygodowy – polski serial obyczajowy 12:10 Księga dżungli II – austral.20:40 jak 2003 miłość (998)8 amer. filmManim. 13:40 – polski serial Najpiękniejsze baśnie braciobyczajowy Grimm 21:35film Kulisy serialu jak – niem. dla dzieci 2011„M 14:50 miłość” – polski dok. 8 Tajemnica skarbu Butchafilm Cassi21:45 Lis naUSA żywo dy’ego – fiTomasz lm przygodowy 2006 – program 16:40 Czterej pancernipublicystyczny i pies (1 i 2/21) Paradoks – polski – 22:50 polski serial wojenny(11) 1966 19:00 kryminalny Pingwiny zserial Madagaskaru 20:00 8 23:45 Brudna prawda – duński Equilibrium – film s.f. USA 2002 (s.11) filmGrindhouse: dokumentalny 22:20 9 Planet Terror 00:50USA Instynkt (1/13)6– polski – horror 2007 00:35 Dwugłowy serial kryminalny 2011 rekin atakuje – horror USA 2012 01:50 Tomasz Lis na żywo 02:55 Ślubnie, nieślubnie, inaczej (3 i 4) 04:50 Trzeci oficer (4) 05:45 Zakończenie programu

Wtorek WTOREK 10 WRZEŚNIA 06:30 Misja Martyna –08:10 extra 07:05 08:00 Wiadomości Polityka Reguły09:00 Mango – telezakupy przy kawie 08:2509:10 Telezakupy gry Komisarz (1 i 2/15) Alex – polski serial kome(7) – polski serial diowy 2011 10:15 Przyjaciele kryminalny 09:50 Zaginiona– selaguna: Chuck rial Tajemniczy komediowyświat USA 10:45 zwierząt zamiesz– serial komediowy USAAfryki 11:45 kujących wybrzeże 811:00 GadułaŚwiat – komedia USA 2009 się kręci 13:25 8Wiadomości Wojna pokus – komedia 12:00 muzyczna 2003, reż. Jonathan 12:15 USA Agrobiznes Lynn, wyk. Madagaskar. Cuba Gooding jr., Beyon12:45 Zagrożony cé Knowlesraj 15:55 8 Anioł – angielski filmzemsty – western USA reż. Craig R. doku1995, mentalny Baxley, wyk. Tom Berenger, James 13:50 Jaka to melodia? Coburn 17:55 Kobra – oddział O – teleturniej specjalny (2) – niemiecki serial sen14:25 Moda na sukces (5849) sacyjny 19:00 Pan i pani Bloom (8) 14:50 Przepis dnia – magazyn – serial sensacyjny USA 20:00 8 15:00Rewolucje Wiadomości Matrix: – austral.15:15 -amer. filmKlan s.f. (2460) 2003 polecaBonanza (131) my15:40 Gs.13 22:35 Mentalista (3) 16:40 Polska non 23:35 8 – serial kryminalny USA stop 17:00 Teleexpress Zakładnicy – film sensacyjny USA 17:25 Jaka Hazen to melodia? 2010, reż. Mark Kelly, wyk. O – teleturniej Jeremy London 01:15 Arkana magii 17:55 Klan (2461) 03:20 W roli głównej (13–15) 04:55 18:30 Świat gotuj się kręci Pascal: po prostu 19:20 Przepis dnia – magazyn

19:30 Wiadomości TTV 20:05 Droga do Rio 06:30 OstrePiąty cięciestadion 07:10 Sędzia 20:20 Anna MariaL Wesołowska 20:25 Piłka08:05 nożna Jeszcze razSan dzień dobry 08:35 Bez Marino – Polska Sposób na złodzieja recepty 09:35 polecamy Gs.3 10:00 Usterka. best of 10:30 22:55 Piątythe stadion Świat bez fiProgram kcji 11:00rozrywkowy Koszmarna 23:00 wyprawa 12:00 Bar u Danuśki 23:35 Glina (4) – polski 12:30 Wiem, co jem. Bosacka na serial kryminalny tropie 13:30 Rodzinny galimatias 00:35 Świat się kręci 14:00 Odlotowy ogród 14:30 Ostre 01:25 Wezwanie cięcie 15:10 Córki pastorów 16:10 polski 1997 3 Weterynarz Bogaci też – dramat płaczą 17:10 Reż. Mirosław Dembiński, z Antypodów 17:45 Express 18:05 wyk. Jadwiga JankowskaOrzeł czy reszka? 19:10 Świat bez fikcji 19:45Cieślak, ExpressMaciej 20:00 Szary, Kosz- Stanisław21:00 Brudny. (75 22:00 min) marna wyprawa Taboo Piłka23:00 nożna Cela02:40 22:30L Nie do wiary Brazylia – Portugalia . Kossakowski. Szósty zmysł 23:30 02:55 Zakończenie Usterka 00:00 Superwizjerprogramu

05:00 Ws Nowy dzie Czyja win larno-dok sprawy – dokument 11:00 Dl ria 12:00 Pa – p 13:00 Cz fab 14:00 Pie – p 14:50 Tr – p 15:50 Wy 16:15 Int 16:30 Ma – p fab 17:00 Dl ria 18:00 Pie – p 18:50 Wy 19:30 Św – p 20:05 Ni 3 (Th se po Re Sy Sta 22:10 Kl 4 se po Re Su Le Pa 00:40 Br – s 01:40 Dz 05:00 Za

10 września 2013 Wtorek

06:05Mega Faceci do wzięcia 05:40 Chichot 06:0506:35 Benny Opowieść o ludziach stąd HillMazurzy. 06:35 Lucy i dziwne zwierzaki 07:05Dekoratornia M jak miłość08:05 (333) Au– polski 07:35 serial obyczajowy 08:00 Pytanie stralijskie rekordy Guinessa 08:35 na śniadanie 10:40(3Barwy szczęścia Przygody Merlina i 4) 10:35 (961) 11:45 – polskiL serial obyczajowy Galileo Wyścigi 11:15 Na dobre (130) samochodowe: Grandi na Prixzłe Włoch – polski serial obyczajowy 12:30 Mindfreak – iluzjonista Criss Angel 13:00 Dekoratornia 13:30 12:15 Makłowicz w podróży Frank i dżungla 14:30 Zaklinacz 12:45 Wojciech Cejrowski  psów 15:30 Ekstremalny ranking – boso przez świat zwierząt Wielki podryw 13:25 16:30 Szkoła8 życia – polski se– komediarial USA 2001 19:00 Galileo fabularno-dokumentalny 20:00 6 Tajemnicza przesyłka 14:20 Laskowik & Malicki  – film sensacyjny USA wieczór 2013 22:00 O – Niedziela Spadkobiercy 23:05 6 Pyton II 15:10 Rodzinka.pl – horror USA 2002serial 00:55komediowy Kroniki – polski facetów klasą 01:55 Tydzień 15:45z Panorama – kraj na świecie 16:2003:00 M jak4music miłość (998) – polski serial obyczajowy 17:15 Szkoła życia – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 05:05 Menu na miarę 05:35 Z 18:50 Jeden z dziesięciu archiwum policji 06:00 Dyżur 06:30 Kręcimy z – teleturniej gwiazdami 07:15 Dzika 19:30 09:15 BarwyCzterej szczęścia (961i i 962) przyroda pancerni – polski serialserial obyczajowy pies (1 i 2/21) – polski wojenny 20:40 M Barbie jak miłość (999) 1966 11:35 z Jeziora Łabęserial USA obyczajowy dziego – fi– polski lm animowany 2003 21:40 Kulisy serialu baśnie 13:15 8 Najpiękniejsze „M– niemiecki jak miłość” braci Grimm film dla 21:45 Magazyn „Ekspresu dzieci 2011 14:35 8 Jaguar – fr. reporterów” film przygodowy 1996 16:30 8 22:50z Złowroga charyzma Rycerze Szanghaju – amer.-ang. Adolfa Hitlera: Miliony komedia sensacyjna 2003 (s.7) 19:00 przepaści Pingwiny zprowadzone Madagaskaru ku 20:00 8 (2/3) – angielski Demony wojny według Goiserial – dramat dokumentalny polski 1998 22:00 CSI: Kryminalne 23:55Las Czas honoru zagadki Vegas (23 i 1)(67) 00:00 8 – polski serialUSA obyczajowy Boski żigolo – komedia 1999 00:55 Ślubnie, 02:00 Zobacz to! nieślubnie, inaczej (3 i 4) – angielski serial obyczajowy 02:45 Magazyn „Ekspresu reporterów” 03:40 Zakończenie programu

05:00 Ws Nowy dzie Czyja win larno-dok sprawy – dokument 11:00 Dl ria 12:00 Pa – p 13:00 Cz fab 14:00 Pie – p 14:50 Tr – p 15:50 Wy 16:15 Int 16:30 Ma – p 17:00 Dl ria 18:00 Pie – p 18:50 Wy 19:30 Św – p 20:05 Br 3 po Re To len (13 22:15 Ko – s 23:15 Zd fab 00:15 Go 4 jap Re O. Bu ra 02:05 Dz 03:15 Ta 05:00 Za


03/09/2013

PONIEDZIAŁEK niaPoniedziałek 2013

06:35 k miłość ajowy e 10:35 olski

(129) róży ki at Mru  ał

angielski y

ediowy

ediowy polski kumen-

u

60 i 961) ajowy ) zajowy jak m dok. wo tyczny olski

duński

olski 011 wo e,

ramu

ediowy

) zajowy ski sementalny

u

61 i 962) ajowy ) zajowy

su

ma iony rzepaści rial

zajowy e, gielski

su

ramu

9 WRZEŚNIA 9 września 2013

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularnodokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 13:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Pierwsza miłość (1731) – polski serial obyczajowy 14:50 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1732) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Niezniszczalni 3 (The Expendables) – film sensacyjny USA 2010 polecamy Gs.17 Reż. Sylvester Stallone, wyk. Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li. (125 min) 22:10 Klient (The Client) – film 4 sensacyjny USA 1994 polecamy Gs.17 Reż. Joel Schumacher, wyk. Susan Sarandon, Tommy Lee Jones, Mary-Louise Parker. (150 min) 00:40 Breaking Bad (11) – serial sensacyjny USA 01:40 Dziewczyny z fortuną 05:00 Zakończenie programu

śnia 2013 Wtorek WTOREK

6:35 ch stąd polski tanie na zęścia owy (130) zajowy róży ki  at ski sementalny ki  ór

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Co za tydzień – magazyn 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Wawa non stop – reality show 12:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1784) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Lekarze (2) – polski serial obyczajowy 22:30 Perfekcyjna pani domu – reality show 23:30 Wybrani (14) – serial sensacyjny USA 00:30 Dowody zbrodni (17) – serial USA 01:30 Uwaga! – magazyn 01:45 Arkana magii – program interaktywny 03:05 Rozmowy w toku – talk-show 04:00 Zakończenie programu

10 września 2013 10 WRZEŚNIA

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularnodokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Pamiętniki z wakacji – polski serial fab.-dok. 13:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Pierwsza miłość (1732) – polski serial obyczajowy 14:50 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1733) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:05 Bracia – dramat USA 2009 3 polecamy Gs.21 Reż. Jim Sheridan, wyk. Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie Portman. (130 min) 22:15 Kości (14) – serial kryminalny USA 23:15 Zdrady – polski serial fabularno-dokumentalny 00:15 Godzilla – amerykańsko4 japoński film s.f. 1956 Reż. Ishirô Honda, Terry O. Morse, wyk. Raymond Burr, Takashi Shimura, Akira Takarada. (110 min) 02:05 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1784) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Wawa non stop – reality show 12:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1785) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Prawo Agaty (2) – polski serial obyczajowy 22:30 Kuba Wojewódzki – talk-show 23:30 Superwizjer – magazyn 00:05 Na językach – magazyn 01:05 Gdzie pachną stokrotki – serial komediowy USA 02:05 Uwaga! – magazyn 02:20 Arkana magii – program interaktywny 03:40 Rozmowy w toku – talk-show 04:35 Zakończenie programu

ŚRODA Środa 11 WRZEŚNIA

kurier tv

11 września 2013 Środa

05:35 We dwoje 06:50 Męski 05:05 Notacje 05:55 Infotyp poranek 07:20 Sąd Wiadomości rodzinny 08:15 Sędzia 08:00 08:10 Polityka Anna Maria Wesołowska 09:15 przy kawie 08:25 Telezakupy Detektyw (12) 10:15 Ostry 09:00Monk Komisarz Alex (8) – polski Mango – telezakupy dyżur (7) 11:20 serial kryminalny 09:55 Madaga12:55 SądZagrożony rodzinny – polski serial skar. raj – film dok. fabularno-dokumentalny 13:55 11:00 Świat się kręci Sędzia AnnaWiadomości Maria Wesołowska 12:00 i Agrobiznes – polski serial fabularno-dokumen12:45 Głuptaki i sardynki talny13:50 14:55Jaka Bez śladu (11) – serial to melodia? kryminalny USA 15:55 Czerwony 14:25 Moda na sukces (5850) Orzeł (11) – hiszpański serial przy14:50 Przepis dnia – magazyn godowy 17:05 Punkt krytyczny 15:00 Wiadomości (6) – kanadyjski serial kryminalny 15:15 Klan (2461) 18:00 Detektyw Monk (13) – serial 15:40 Bonanza (132) USA 19:00 Bez śladu (12) – serial 16:40 Polska non stop kryminalny USA 20:00 8 Gdzie 17:00 Teleexpress są moje dzieci? – dramat USA 1994, to melodia? reż.17:25 GeorgeJaka Kaczender, wyk. Marg 17:55 Klan (2462)Martells Helgenberger, Cynthia 18:30 Świat się kręci (s.19) 22:05 Detektyw Monk (9) 19:20 dniaW– magazyn – serial USAPrzepis 23:05 8 sieci Wiadomości – fi19:30 lm sensacyjny USA 1994 20:05 Droga do Rio polecamy Gs.17 01:40 Arkana 20:15 03:45Piąty W rolistadion głównej (16 i 17) magii 20:25 Drzewo Jozuego 04:55 Pascal: po prostu gotuj– film 3 sensacyjny USA 1993 (s.27) Reż. Vic Armstrong, wyk. Dolph Lundgren, Kristian Alfon06:55 Bliskoso,ludzi 07:25 Czarno namin) George Segal. (110 białym 07:55 w toku (1978) 22:15 LotRozmowy 93 (United 93) – dra08:40 Uwaga! Uwadze 09:20 Kar2006 4 matpofr.-ang.-amer. Córki pastorów 11:15 toteka 10:15polecamy Gs.25 Sędzia AnnaReż. Maria Wesołowska 12:10 Paul Greengrass, wyk. Bez recepty J.J. 13:10 Uwaga! po Uwadze Johnson. (120 min) 13:55 Rozmowy w toku (2014) 14:40 00:15 Siódme piekło – pol.-fr. Czarno na białym 15:15 Jeszcze 3 film sensacyjny 1991 raz dzień dobry 15:45 Psie adopcje Reż. Bernard Uzan, wyk. 16:10 Orzeł czy reszka? 17:10 Blisko Lemler. (60 co min) ludzi 17:45 Christine Express 18:05 Wiem,

06:00 Faceci do wzięcia 06:30 05:50 Ukryta miłość (60) 06:45 Zaklinaczka dzieci – angielski Przyjaciele z Kieszonkowa 07:20 serial07:55 dokumentalny 07:05 M jak Simba Scooby Doo 08:55 miłość (334) 08:00 Pytanie Komisarz Rex (10) 09:55 Niepo-na śniadaniemiłość 10:35(5)Barwy skromiona 10:55szczęścia Kiedy – polski obyczajowy się(962) zakocham (60)serial 11:50 Księga dżungli Mega iChichot 11:1013:00 Na dobre na złe 13:30 (131) Tylko miłość (6) 14:30wPrzyjaciółki 12:10 Makłowicz podróży (6)12:45 15:30 Wojciech Komisarz Rex (11) – auCejrowski  striacko-niemiecki serial świat sensacyjny – boso przez 16:30 Hotel 52 (6)życia – polski serialse13:20 Szkoła – polski obyczajowy Nieposkromiona rial17:30 fabularno-dokumentalny miłość (6) 60 – telenowela meksykań14:15 minut na godzinę ska 18:30– program Scooby Doo – serial anirozrywkowy mowany 19:30 Mega Chichot 15:05 USA Rodzinka.pl 20:00 Zaklinacz Galileo – polskipsów serial21:00 komediowy 23:00 Słodkie tajemnicekraj – film 15:45 Panorama – erotyczny USA 01:00 (999) Kroniki fa16:20 M jakZmiłość cetów z klasą 02:00 To – polski był dzieńse17:15 Szkoła życia rial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30Menu Barwy szczęścia 05:05 na miarę 05:30(962 Z i 963) serial obyczajowy archiwum– polski policji 06:00 Dyżur 06:30 20:40 Na dobre i na złei (528) Menu na miarę 07:00 Tom Jerry – polskipsów serial08:55 obyczajowy 08:00 Zaklinacz Nigel 21:45przedstawia: Galimatias,rekin czyli10:00 kogelTTV Marven Na 2 mogel II10:30 – komedia polska pomoc! Krokodyl! Medicopter (50) 11:301989 Kasia(s.27) i Tomek 12:30 Reż.13:30 Roman Załuski, wyk. Mike i Molly Nowe przygody Grażyna Błęcka-Kolska, Robina Hood (16) 14:30 Kasia i Dariusz13. Siatkowski, Katarzyna Tomek 15:30 posterunek 16:55 Łaniewska. (110 skarbów min) Mike i Molly 18:00 Łowcy 23:35 – magazyn (19) 19:00Reporter PingwinyPolski z Madagaskaru 00:15 Zabójcze umysły 20:00 6 Pterodaktyl – horror(24) USA – serial kryminalny 2005 (s.19) 21:55 6 LodoweUSA tornaHistoria kina w Popielado01:05 – kanadyjsko-amerykański film lm obyczajowy s.f. 2009 4 wach (s.19) – fi 23:55 7 Krwawa polski 1998 Świat się kręci uczta III – horror USA 2009 01:35 jem.01:15 Bosacka na tropie 19:10 UsterJanTaki Jakub 02:00 (132) 20:05 Zobacz to!Reż. 02:20 jestKolski, świat – ka. the bestBonanza of 19:45 Express wyk. Krzysztof Majchrzak, 03:00 Duchy 20:45 Goi – dramat pod lupą 03:10 JRG w akcji Uwaga! po Uwadze Świat bez Bartosz Opania, Grażyna fikcji 21:154 amer.-hiszp. Odlotowy ogród2006 21:45 Błęcka-Kolska. (110 min) polecamy Ostre cięcieGs.29 22:40 Express 22:00 Milosz 02:55 Reporter Polski – magazyn SuperwizjerReż. 23:10 Cela Forman. 23:40 Taboo 04:55 Notacje – polski 03:30 Apetyt na życie (3 i 4) 00:40 Obsesja zbierani 01:35 serial Kossa-dok. 05:10 Zakończenie programu 04:10 Zakończenie programu kowski. Szósty zmysł

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularnodokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Ślubna gorączka – polski serial fab.-dok. 13:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Pierwsza miłość (1733) – polski serial obyczajowy 14:50 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1734) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:35 Top chef – reality show polecamy Gs.25 21:55 Szkoła uwodzenia 4 (Cruel Intentions) (1/2) – dramat USA 1999 Reż. Roger Kumble, wyk. Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. (125 min) 00:00 Kocham Cię na zabój 3 (I Love You to Death) – komedia USA 1990 Reż. Lawrence Kasdan, wyk. Kevin Kline, Tracey Ullman, Joan Plowright. (125 min) 02:15 Dziewczyny z fortuną 03:30 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

Czwartek 12 WRZEŚNIA 12 września 2013 Czwartek CZWARTEK 05:55 Info poranek 08:00 Wia05:35 We dwoje 06:35 W-11 wydział śledczy 07:20 Sąd ro-przy domości 08:10 Polityka dzinny 08:15 Sędzia Anna Maria kawie 08:25 Telezakupy 09:00 Wesołowska Detektyw Komisarz09:15 Alex (9) – polskiMonk serial (13)kryminalny 10:15 Ostry09:55 dyżur Głuptaki (8) – serial i sarMango – teobyczajowy dynki – USA ang. 11:20 film dokumentalny lezakupy 11:0012:55 ŚwiatSąd sięrodzinny kręci 13:55 Sędzia AnnaWiadomości Maria Wesołowska 12:00 – polski serial fabularno-dokumen12:15 Agrobiznes talny12:45 14:55Gepardy Bez śladuoceanicznych (12) – serial kryminalny głębin USA 15:55 Czerwony – angielski film dok. Orzeł (12) – hiszpański serial przy13:50 Jaka to melodia? godowy 17:05 Punkt 14:25 Moda na krytyczny sukces (5851) (7) – kanadyjski serial kryminalny 14:50 Przepis dnia – magazyn 18:00 Detektyw Monk (14) – serial 15:00 Wiadomości USA 19:00 Bez śladu (13) – serial 15:15 Klan (2462) kryminalny USA 20:00 8 Wehikuł 15:40 (133) reż. czasu – filmBonanza s.f. USA 2002, 16:40 Polska nonPearce, stop Mark Simon Wells, wyk. Guy 17:00 Teleexpress Addy, Phyllida Law (s.23) 22:05 Jaka to melodia? The17:25 Event: Zdarzenie (6) – serial kry17:55 (2463) minalny USAKlan 23:05 8 Blade  18:30 łowca ŚwiatIIsię kręciamer.– wieczny – horror 19:20 – magazyn niem. 2002Przepis Z 01:30dnia Arkana magii 19:30 Wiadomości 03:35 W roli głównej 04:55 Pascal: 20:05gotuj Droga do Rio po prostu

20:10 Kronika RSMP 20:30 Ojciec Mateusz (123) TTV 21:25 Sprawa dla reportera 07:55 Rozmowy w toku (1979) 08:40 22:25 Duchy Goi (Goya’s Uwaga! po 4 Uwadze Kocham. Ghosts)09:20 – dramat ameryOdlotowy ogród 10:452006 Enter 10:15kańsko-hiszpański Ostra pobudka z Kim 11:15 Sędzia polecamy Gs.29 Anna Maria Reż. Wesołowska 12:10 UsterMilosz Forman, wyk. ka 12:40 Jeszcze dzień dobry Javier raz Bardem, Natalie 13:10 Uwaga! po Uwadze 13:55 Portman, Stellan Skarsgard. Rozmowy w toku (2015) 14:40 Czarno (120 min) na białym 15:15 Kuchenne koszmary 00:25 Świat się kręci Gordona Ramsaya 16:10 Obsesja 01:15 Bonanza (133) zbierania 17:10 Blisko ludzi 17:45 02:10 Życzenie śmierci V – film Express 18:05 Zakup kontrolowany USA 1994 Z 3 sensacyjny 19:10 Sposób na złodzieja 19:45 Reż.Uwaga! Allan A. Express 20:05 po Goldstein, Uwadze wyk. Charles Bronson, 20:45 Miłosny biznes 21:45 Express Lesley-Anne Down, 22:00 Łowcy nazistów 23:00 BarMichael u Parks. (95pragnienia min) Danuśki 23:30 Ukryte (1/6) 03:45 – polski – ang. serialNotacje dok. 00:30 Bogaciserial też dok. 03:55 Zakończenie programu płaczą 01:30 Orzeł czy reszka?

06:00 Faceci do wzięcia – polski 05:50 Ukryta miłość (61) 06:45 Przyserialz komediowy jaciele Kieszonkowa06:30 07:20Lokatorzy Simba (13) Scooby 07:05 MDoo jak08:55 miłośćKomisarz (335) – pol07:55 serial obyczajowy 08:00 Pytanie Rexski(11) 09:55 Nieposkromiona na śniadanie szczęścia miłość (6) 10:5510:35 Kiedy Barwy się zakocham – polski serial zobyczajowy (61)(963) 11:50 Przyjaciele Kieszonkowa 11:10 Na 13:00 dobre Mega i na złe (132) 12:30 Simba Chichot 12:10 Anna Dymna  13:30 Tylko miłość (7) 14:30 spotkajmy się Rex Przyjaciółki–(7) 15:30 Komisarz (12)12:40 16:30Wojciech Hotel 52 (7) 17:30 NieCejrowski  poskromiona miłośćprzez (7) – telenowela – boso świat meksykańska 18:30 Scooby Doo se13:20 Szkoła życia – polski – serial animowany USA 19:30 Mega rial fabularno-dokumentalny Chichot Stop!naDrogówka 14:1520:00 Postaw milion 21:00 Ekstremalny ranking zwierząt 22:00 15:05 Rodzinka.pl 6 Siła taktyczna – kanadyjski film – polski serial komediowy sensacyjny 2011 23:50 9 15:45 Panorama – kraj Prześladowca USA 2003 16:15 – thriller Na dobre i na złe01:55 (528) To był dzień 02:55 serial 4musicobyczajowy – polski 17:15 Szkoła życia – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Panorama 18:50 Jeden z dziesięciu 05:35 Z archiwum policji 06:00 19:30 Barwy szczęścia (963 i 964) Dyżur 06:30 No problem! 07:00 Tom i Jerry– polski 07:25serial Kaczeobyczajowy opowieści 20:40 Straszny film II Lwy: 08:00 Zaklinacz psów 09:00 3 – komedia 2001 brutalni zabójcy 10:00 USA Tarzan w polecamy Gs.29 wielkim mieście 10:30 Medicopter Keenan Ivory12:30 Wayans, (51) 11:30Reż. Kasia i Tomek wyk. Marlon Wayans, Shawn Mike i Molly 13:30 Nowe przygody Wayans, Anna Faris. Robina Hood (17) 14:30 Kasia(95 i min) 22:1515:30 Wygrany – dramat pol. 2011 Tomek 13. posterunek 16:55 Wiesław Saniewski, 3 Reż. Mike i Molly 18:00 Łowcy skarbów Pawełz Szajda, Janusz (20) 19:00wyk. Pingwiny Madagaskaru Gajos, Grażyna Barszczew20:00 6 Totalna zagłada (1/2) – film ska. W.Brytania/RPA/Kana(125 min) katastroficzny Dzieci8 Gułagu – francuski da00:20 2007 22:00 Demony wojny dokumentalny według Goifilm – dramat polski 1998 01:20 Twarzą w twarz – polski 00:00 9 Grindhouse: Planet Terfilm dokumentalny ror – horror USA 2007 02:05 Zobacz – dramat pol.Z2011 to!02:00 02:40 Wygrany Dziewczyny na ekran 3 Reż. Wiesław Saniewski, wyk. Paweł Szajda, Janusz Gajos. (125 min) 04:05 Stańko+ – koncert 04:45 Zakończenie programu

radiosud.pl

05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 09:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 10:00 Trudne sprawy – polski serial fabularnodokumentalny 11:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 12:00 Fat Killers  – zabójcy tłuszczu polecamy Gs.29 13:00 Czyja wina? – polski serial fabularno-dokumentalny 14:00 Pierwsza miłość (1734) – polski serial obyczajowy 14:50 Trudne sprawy – polski serial fab.-dok. 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja – magazyn 16:30 Malanowski i partnerzy – polski serial fab.-dok. 17:00 Dlaczego ja? – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1734) – polski serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:30 Świat według Kiepskich – polski serial komediowy 20:00 Zdrady – polski serial fabularno-dokumentalny 21:00 Hotel 52 (2) – polski serial obyczajowy 22:00 2XL (2) – polski serial obyczajowy 23:00 Fat Killers  – zabójcy tłuszczu polecamy Gs.29 00:05 Mój mąż zabójca (My 3 Husband My Killer) – dramat australijski 2001 Reż. Peter Andrikidis, wyk. Colin Friels, Martin Sacks, Geoff Morrell. (125 min) 02:10 Dziewczyny z fortuną 03:15 Tajemnice losu 05:00 Zakończenie programu

9

11 września 2013 05:05 Uwaga! – magazyn reporterów 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1785) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Wawa non stop – reality show 12:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1786) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Bitwa o dom – reality show 22:30 Pan i pani Smith (Mr. 3 & Mrs. Smith) – komedia sensacyjna USA 2005 polecamy Gs.25 Reż. Doug Liman, wyk. Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn. (145 min) 00:55 Ugotowani – reality show 01:55 Uwaga! – magazyn 02:10 Arkana magii 03:30 Rozmowy w toku – talk-show 04:25 Zakończenie programu

05:20 We dwoje 0 dział śledczy 07:20 08:15 Sędzia Anna łowska – polski se kumentalny 09:15 (14) – serial USA 1 (9) – serial obycza Mango – telezakup rodzinny – polski s dokumentalny 13:5 Maria Wesołowska fabularno-dokume śladu (13) – serial 15:55 Czerwony O pański serial przyg Punkt krytyczny (8 serial kryminalny 1 Monk (15) – serial śladu (14) – serial 20:00 8 Joe Bla USA 1998, reż. Ma Brad Pitt, Anthony Forlani (s.27) 23:4 – serial kryminalny Zatańcz z nim – dr 2007 03:00 Arkan

TT

08:40 Uwaga! po U Kocham. Enter 10: Bosacka na tropie na Maria Wesołows Danuśki 12:40 Rod 13:10 Uwaga! po U Rozmowy w toku (2 no na białym 15:15 nowe 16:10 Odloto Nieobliczalni lokato ludzi 17:45 Expres narz z Antypodów 1 koszmary Gordona Express 20:05 Blis Usterka. the best o na złodzieja 21:45 Kossakowski. Szós Miejskie cwaniaczk zjer 00:05 Sekretn

12 września 2013 05:05 Uwaga! – magazyn 05:20 Rozmowy w toku – talk-show 06:20 Mango – telezakupy 07:25 Na Wspólnej (1786) – polski serial obyczajowy 08:00 Dzień dobry TVN – magazyn 11:10 Wawa non stop – reality show 12:15 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 13:15 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 14:15 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 15:00 Ukryta prawda – polski serial fabularno-dokumentalny 16:00 Rozmowy w toku – talk-show 17:00 Szpital – polski serial fabularno-dokumentalny 18:00 Wawa non stop – reality show 19:00 Fakty 19:50 Uwaga! – magazyn 20:05 Na Wspólnej (1787) – polski serial obyczajowy 20:45 W-11 wydział śledczy – polski serial fabularno-dokumentalny 21:30 Kuchenne rewolucje – reality show 22:30 Poranek kojota 3 – komedia polska 2001 Reż. Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej Stuhr, Karolina Rosińska, Tadeusz Huk. (120 min) 00:30 Superwizjer – magazyn 01:05 Perfekcyjna pani domu – reality show 02:05 Uwaga! – magazyn 02:20 Arkana magii 03:40 Rozmowy w toku 04:35 Zakończenie programu

05:20 We dwoje 0 wydział śledczy 07 dzinny 08:15 Sędz Wesołowska 09:15 (15) – serial USA 1 (10) – serial obycz Mango – telezakup rodzinny 13:55 Sę Wesołowska – pols no-dokumentalny 1 (14) – serial krymin Czerwony Orzeł (14 serial przygodowy krytyczny (9) – kan kryminalny 18:00 (16) – serial USA 1 (15) – serial krymin 9 Jaja w tropik ang.-niem. komed 2008, reż. Ben Stil Stiller, Jack Black, jr (s.31) 22:30 Pr – polski serial obyc 8 Sekspedycja – mantyczna USA 20 magii 03:55 W rol

TT

06:55 Blisko ludzi na białym 07:55 R 08:40 Uwaga! po Kocham. Enter 10: best of 10:45 Rod 11:15 Sędzia Anna łowska 12:10 Mie 13:15 Blisko ludzi w toku (2020) 14:3 łym 15:10 Kartote co jem. Bosacka n Blisko ludzi 17:45 Świat bez fikcji 18 rania 19:45 Expre ludzi 20:40 Wojny 21:45 Express 22 22:30 Taboo 23:3 Szósty zmysł 00:0 01:00 Usterka. the


10 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

NASZE BOBASY Mieszko Łapacz, syn państwa Kingi i Krzysztofa Łapacz z Rychtala urodził się dnia 21.08,2013 r. 0 godz. 16.30. W dniu urodzeni chłopiec ważył 4370 g i miał 55 cm. Darek Skiba, syn państwa Sabiny i Dawida Skibów z Jankowych urodziła się dnia 27.08,2013 r. o godz. 9.50. W dniu urodzenia chłopiec ważył 4480 g i miał 57 cm.

Zofia Polerska, córka państwa Kornelii i Rafała Polerskich z Kępna urodziła się dnia 31.08.2013 r. o godz.5.05. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 4050 g i miała 56 cm. Lenka Ziołańska, córka państwa Magdaleny i Sławomira Ziołańskich z Opatowa urodziła się dnia 31.08.2013 r. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3520 g i miał 53 cm. Aśka Godek, córka państwa Renaty i Adama Godków z Mroczenia urodziła się dnia 28.08.2013 r. o godz. 14.35. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 2180 g i miała 49 cm. Lena Lenart, córka państwa Grażyny i Krzysztofa Lenartów z Rychtala urodziła się dnia 30.08.2013 r. o godz 9.45. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3470 g i miała 56 cm. Jagoda Sołtysik, córka państwa Eweliny i Daniela Sołtysików z Kępna urodziła się dnia 30.08.2013 r. o godz. 8.50. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3480 g i miała 56 cm.

03/09/2013

Ekstremalna wyprawa Kępnian KĘPNO: ŻUKIEM NA KONIEC ŚWIATA

Siedmiu mieszkańców Kępna i okolic bierze udział w Złombolu - ekstremalnej wyprawie do najdalszych zakątków Europy, której celem jest uzbieranie środków na domy dziecka. Kępińska drużyna uwierzyła, że nie mając absolutnie żadnych doświadczeń i umiejętności, będzie w stanie dotrzeć starym Żukiem do najdalej na północ wysuniętego punktu Europy... na Nordkapp! Poza pokonaniem przeciwności losu i wspaniałą przygodą, celem jest wsparcie dzieciaków z domów dziecka. Kępińska załoga Galaktikos podróżuje starym Żukiem, którego własnoręcznie przygotowali do wyprawy. Każdy zespół, któ-

ry bierze udział w akcji musi nabyć samochód z epoki komunizmu o orientacyjnej wartości do 1000 zł i przygotować go do wyprawy. Warunkiem udziału jest pozyskanie określonej kwoty od Darczyńców. Przekazują oni środki bezpośrednio na konto wskazanej przez organizatorów Fundacji, z czego 100% trafia do dzieci. W zamian za pomoc Darczyńcy otrzymują miejsce reklamowe (zdjęcia, logo firmy itd.) na samochodach - w naszym przypadku na Galaktikosie. Każdy Team pokrywa koszty wyprawy we własnym zakresie i dba o powodzenie wyjazdu. Galaktikos Złombol Team Kępno reprezentują: Miłosz, Tomek, Radek, Dennis, Kuba, Konrad i Jacek. Szczegółowe

informacje na temat wyprawy Złombol dostępne są na stro-

stronie: https://www.facebook. com/Zlombol2013

nie: http://www.zlombol.pl/ Przebieg wyprawy kępińskiej załogi możemy też śledzić na

Trzymamy kciuki za nasz zespół i życzymy powodzenia. (icz)

Nowy rok szkolny w powiecie KĘPNO: INAUGURACJA ROKU W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

W Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kępnie odbyła się uroczysta Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2013/14. 2065 uczniów rozpoczęło naukę w czterech szkołach prowadzonych przez powiat kępiński. Nowym zwyczajem inauguracja roku szkolnego odbywać się ma co roku w innej placówce, w tym roku uroczystość miała miejsce w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, radny Sejmiku Wielkopolskiego Andrzej Mroziński, dyrektorzy szkół oraz uczniowie klas pierwszych, którzy przeszli pomyślnie rekrutację. Szczególnie serdecznie powitała nowych uczniów dyrektor Danuta Stefańska. - W tym roku szkolnym naukę rozpoczęło 103 uczniów, którym gratulujemy. Bardzo proszę starsze roczniki licealne by otoczyły opieką młodzież z klas pierwszych i pomogły im wejść w życie szkolne. Pozna-

wanie rzeczywistości szkolnej to wielki trud, ale w nim swoim doświadczeniem, wiedzą i doświadczeniem będą nas wspierać wychowawcy klas pierwszych oraz uczący nauczyciele - mówiła dyrektor.

tał nowych uczniów rozpoczynających naukę w szkołach powiatowych. - W tym roku przybyło do naszych szkół 560 nowych uczniów, przyjmijcie ich tak by czuli się jak u siebie. Naj-

Podczas wystąpienia dyrektor przedstawiła także swojego nowego zastępcę Lidię Krzemińską, która zastąpią przechodząca na emeryturę wieloletnia wicedyrektor Jolantę Waliszewską. Starosta Włodzimierz Mazurkiewicz równie ciepło przywi-

ważniejszym elementem naszej edukacji jest matura. Maturę w trym roku szkolnym będzie zdawało 439 uczniów. Życzę powodzenia - powiedział starosta. Swoje wystąpienie starosta zakończył podsumowaniem inwestycji oświatowych. Wybudowano Centrum Kształce-

nia Ustawicznego, rozpoczęto termomodernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Złożył także publicznie obietnice, że przyszedł czas na inwestycje, na którą od dawna czeka w LO nr 1. - Mam nadzieje i będę się starał abyśmy w następnym roku szkolnym rozpoczęli inwestycję dotyczącą budowy boiska szkolnego przy liceum. Wierzę, że się to uda - dodał Mazurkiewicz. Podczas uroczystości głos zabrał również ks. proboszcz parafii pw. Świętego Marcina Jerzy Palpuchowski, który odniósł się również do uczniów. - Niech te kwiaty jak najpiękniej się rozwijają. Niech one będą jak najpiękniejsze i w życiu i codzienności, dbajcie też, aby te soki jak najpiękniej rozwinęły te nasze kwiaty, aby to wszystko owocowało. Inauguracja roku szkolnego była także okazją do wręczenia awansów zawodowych nauczycieli. Tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało czterech nauczycieli. (icz)

reklama

Maciek Feja, syn państwa Agnieszki Feja i Mateusza Sobczaka z Kępna urodził się dnia 24.08.2013 r. o godz. 14.15. W dniu urodzenia chłopiec ważył 2080 g i miał 46 cm. Maria Gruszka, córka państwa Pauliny i Wojciecha Gruszków z Łęki Opatowskiej urodziła się dnia 19.08.2013 r. o godz. 19.20. W dniu urodzenia dziewczynka ważyła 3460 g i miała 53 cm. Mikołaj Mendel, syn państwa Sylwii Cicharskiej i Mateusza Mendla z Opatowa urodził się dnia 20.08.2013 r. o godz. 18.45. W dniu urodzenia chłopiec ważył 3220 g i miał 52 cm.

(daria)

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kobylej Górze, Plac Wiosny Ludów 18, 63-507 Kobyla Góra ogłasza przetarg nieograniczony na

SPRZEDAŻ DZIAŁKI 142/2 3UCt – 6108 M2,

położonej 50 m od plaży zalewu, 300 m od centrum Kobylej Góry, przy drodze asfaltowej, częściowo zalesiona, otoczona lasem. Cena wywoławcza nieruchomości netto 400 000,00 zł Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym 62 7316 217 lub 697 540 516 w godz. 8-14

Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2013 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 13.00. Wadium w kwocie 50,000.00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy G.S.”S.Ch” w Kobylej Górze SBL w Kępnie o/Kobyla Góra 29 8413 0000 1126 2389 2000 0001, najpóźniej w dniu przetargu, do godz. 10.00. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Dzień otwarty w Starostwie KĘPNO: BUDYNEK STAROSTWA JUŻ PO REMONCIE

Dzień otwarty połączony z uroczystym oddaniem do użytku siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 w Kępnie odbył się w ostatnią sobotę. Na niecodzienne spotkanie przybyło wielu ważnych gości. Wśród nich znaleźli się parla-

mentarzyści, włodarze gmin powiatu kępińskiego, pracownicy administracji oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Na samym początku poświęcenia obiektu dokonał ks. Jerzy Palpuchowski. W ramach remontu zabytkowy budynek zyskał nowy dach i całkowicie zmodernizowane wszystkie pomieszczenia. Prace objęły praktycznie wszystko, od okien przez wymianę instalacji i ogrzewania. Zdaniem samorządowców i pracowników starostwa, budynek będzie bardziej funkcjonalny i

będzie spełniał standardy nowoczesnego budynku użyteczności publicznej, bo właśnie taki jest jego cel. - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego jak wygląda ten obiekt. Przede wszystkim dziękuję radnym Rady Powiatu, z przewodniczącym Ryszardem

Przybylskim na czele, bo to tak naprawdę dzięki ich decyzji mogliśmy tę inwestycję realizować. Pragnę podziękować władzom Kępna. To 9 miesięcy tułaczki. Wszyscy musieliśmy współpracować - przyznał starosta, Włodzimierz Mazurkiewicz. Całość remontu nadzorował konserwator zabytków i wiele prac zostało wykonanych zgodnie z jego zaleceniami. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI W NOWYM MIEJSCU Najtrudniejsza sprawa zwią-

zana była jednak z przeniesieniem Wydziału Komunikacji, który teraz będzie mieścił się w nowo wyremontowanym budynku starostwa. Powiato-

ogromny teren. Można np. kupić wcześniej materiały kostkę, piasek, sól za zdecydowanie niższą cenę i to obniża koszty funkcjonowania. Nie chodzi o

wy Zarząd Dróg wyniesie się z ulicy Przemysłowej, po przeprowadzce Wydziału Komunikacji i Transportu. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie zostanie przeniesiony do Słupi. Zmiana siedziby jednostki starostwa jest związana z jej reorganizacją. - Zdecydowaliśmy, że Zarząd Dróg ma pełnić pewną funkcję. Nie funkcję administracyjną, biurową, ale funkcję jednostki działającej, czyli żeby miał swój sprzęt, ludzi. To jest niemożliwe na ulicy Przemysłowej, tam jest 10 arów, praktycznie nie ma gdzie postawić sprzętu, nie można się rozwijać. Stanęliśmy pod ścianą albo wracamy do koncepcji zlecania wszystkiego albo dalej rozwijamy Zarząd Dróg. W Słupi są naprawdę wielkie możliwości, jest tam

oszczędności w budżecie powiatu, ale w działalności Zarządu Dróg, a zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na remonty i utrzymanie dróg powiatowych - powiedział starosta. Teren, którym dysponuje starostwo jest bardzo rozległy i niezagospodarowany. Pomieszczenia biurowe znajdą swoje miejsce w byłej bursie, którą przejął od starostwa za symboliczna złotówkę przed kilku laty Caritas. - Ostatnie piętro będzie przeznaczone na biura Zarządu Dróg. Z caritasem zawrzemy umowę, która będzie polegać na tym, że my te piętro wyremontujemy a potem będziemy odzyskiwać wymieszkując wydatkowane środki na remont. Koszty wyniosą około 7-8 tys. rocznie. (icz, pah)

Prace remontowe dobiegły końca TRZCINICA: DOMY LUDOWE ZYSKAŁY NOWY WIZERUNEK

W gminie Trzcinica zakończono operację pn. „Remont połączony z modernizacją Domu Ludowego w Pomianach i Aniołce Pierwszej”. Była ona w części dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków własnych Gminy Trzcinica. W ramach prac w Domu Ludowym w Aniołce Pierwszej wymienione zostały drzwi zewnętrzne oraz wereklama

wnętrzne, zamontowany piecyk kominkowy oraz system

Domu Ludowym w Pomianach wymieniono drzwi zewnętrzne

kominowy i malowanie. W

oraz stolarkę okienną wraz z

parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Ułożono także płytki podłogowe na dużej sali i panele podłogowe na scenie, dokonano płytkowania schodów zewnętrznych, zamontowano daszek nad schodami zewnętrznymi, wykonano wentylację w kuchni i na sali oraz malowanie. Wykonawcą prac remontowych i modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Wykonawczo Usługowo Handlowe PKD Stanisław Kempa z Hanulina. (red)

informacje

11

KĘPNO: Koncert w Gramofonie 24 sierpnia odbyła się akcja charytatywna w Caffe & Pub Gramofon w Kępnie, która miała na celu pomoc Pani Dorocie z Kępna chorujące na zespół Arnolda Chiariego. W całe przedsięwzięcie zaangażowało się młodzieżowe stowarzyszenie ARTwarium. Ideą tego koncertu było dozbieranie pieniędzy na operację dla wspaniałej osoby. Całą imprezę poprowadził

koncertu okazję odbycia za cegiełkę jazdy próbnej nowym samochodem Renault Captur. Oprócz tego wielką atrakcją, jaką stowarzyszenie przygotowało z partnerem była możliwość wylosowania nowego samochodu Renault z pełnym zatankowanym bakiem paliwa na cały wybrany weekend. Młodzież z ARTwarium stworzyła również bajkę – projekt słuchowiska radiowego pt. „HUMGA,

Jarosław Matysiak. Zespół Arnolda-Chiariego czyli malformacja mózgowia polega na przemieszczeniu struktur tyłomózgowia do kanału kręgowego. Może współistnieć z przepukliną oponowordzeniową. Syndrom Arnolda Chiari, opisany ponad 100 lat temu, wskazuje na istnienie przepukliny w wewnętrznej części mózgu. Syndrom Chiari II i III, wskazuje na to że istnieje napięcie w rdzeniu kręgowym, jak również inne malformacje takie jak przepuklina oponowo-rdzeniowa etc. W przypadku syndromu Chiari, nie odkryto przyczyny tej choroby w momencie jej klasyfikacji. Leczenie tej choroby może odbyć się poprzez odbarczenie otworu wielkiego lub otworu potylicznego, operacja taka jest możliwa w jednej z placówek w Polsce ale nie eliminuje przyczyny choroby. Stąd też najskuteczniejszą metodą jest operacja dostępna w jednej z klinik w Barcelonie. Koszt takiej operacji to 16500 euro. Stowarzyszenie ARTwarium i radio BRALIN FM jako partner również przyłączyło się do akcji pomocy dla bliskiej dla nich osoby. Wraz z salonem Renault Nawrot z Długołęki przygotowali dużą atrakcję stworzono dla uczestników

BUMGA, BANG”, która jako cegiełka była przeznaczona na opisany szczytny cel. Na scenie zagrało osiem kapel z różnych nurtów muzycznych: Brokat, Val De Mar, So fresk, Delbirt, Human Defilad, The Cadence, Clavesyny oraz Bandaże. Ponadto odbył się tego wieczoru pokaz barmański w wykonaniu Pawła Troski oraz pokaz Kępińskiej Grupy Rozpoznania w pełnym umundurowaniu. Potrawy z grilla, domowe ciasto, chleb ze smalcem i ogórkiem tego również nie zabrakło na imprezie organizowanej co warto podkreślić przez dużą grupę dobrych znajomych i przyjaciół. Całości imprezy towarzyszyła niezapomniana i specyficzna atmosfera. Podczas całego dnia imprezy udało się zebrać kwotę 15200 zł, która została przeznaczona na operację. Patronat medialny nad imprezą objęło Radio Sud i Bralin FM. Pani Dorota Gruca składa ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia, jak podkreśla wszystkie działania i gesty były dla niej niesamowitym zaskoczeniem. Wskazuje, że cały koncert i akcja to jedno z najbardziej wzruszających wydarzeń w jej życiu. (br)


12 informacje

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Rusza projekt budowy biblioteki TRZCINICA: USTALONO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BUDOWY BIBLIOTEKI

23 sierpnia w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się spotkanie w sprawie budowy nowego obiektu biblioteki gminnej w Trzcinicy.

W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Renata Gość - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Skarbnik Grzegorz Baraniak oraz inspektor Bronisław Zataj. Przedmiotem spotkania było ustalenie źródeł finansowania, w tym pochodzącego z dotacji zewnętrznej, jak również środków gminy Trzcinica. Ustalono harmonogram prac, termin ogłoszenia przetargu oraz

termin zakończenia dwóch etapów inwestycji. Wniosek o dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego

złożony przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcinicy został pozytywnie rozpatrzony, otrzymał ostateczną

Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”

akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uzyskując dofinansowanie w wysokości 1.653.554,00 zł, natomiast uzupełniające środki gminy Trzcinica szacowane są na około 400.000,00 zł. Opracowanie wniosku, jak również realizacja inwestycji jest możliwa dzięki ścisłej współpracy wójta i pracowników gminy z dyrektorem biblioteki. Nowy budynek biblioteki będzie stanowić wydzieloną część budynku wielofunkcyjnego, przyległego do nowo wybudowanego przedszkola w Trzcinicy. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się na koniec 2015 r. (ugt)

Straż z Muratora ma sztandar BARANÓW: SPOŁECZEŃSTWO UFUNDOWAŁO SZTANDAR DLA OSP

15 sierpnia Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie Osiedle Murator otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego na Muratorze w intencji strażaków, do którego sztandar na ceremonię poświecenia zanieśli przedstawiciele fundatorów w osobach Henryka Jerzyka, Ludwika Noculaka i Mariana Wesołego. Komitetowi fundacyjnemu towarzyszyły poczty sztandarowe, pluton honorowy miejscowej OSP oraz pododdział złożony ze strażaków z zaproszonych jednostek. O godzinie 17-tej strażacy, goście oraz społeczeństwo Osiedla Murator zebrało się przed budynkiem wielofunkcyjnym gdzie mieści się m.in. strażnica OSP. Tu przebiegła główna część strażackiego święta. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz Związku OSP RP, a także władze samorządowe. Na uroczystość zaproszono delegacje wszystkich OSP z terenu gminy Baranów oraz miejscowości sąsiednich jak Olszowa i Myjomice-Ostrówiec. Szczególnymi gośćmi były delegacje OSP

zaprzyjaźnione z jednostką z Muratora z Gorazdowa w Gminie Kołaczkowo oraz Rutka Tartak. Nie zabrakło oczywiście fundatorów sztandaru, których jest obszerna lista, a

Mieczysław Walczak, Szymon Kasperkiewicz i Robert Szalek. Podczas tej uroczystości kilku strażaków wyróżniono odznaczeniami a mianowicie Brązowym Medalem

niektórzy z nich zostali wyróżnieni możliwością wbicia symbolicznego gwoździa w trakcie uroczystości na czele z Przewodniczącym Towarzystwa Rozwoju Gminy Baranów Janem Sarnowskim oraz Przewodniczącą Towarzystwa Społecznego „TILIA” z Wodzicznej Bożeną Henczycą. Sztandar z rąk wiceprezesa wojewódzkiego Krzysztofa Grabowskiego przyjął prezes miejscowej jednostki druh Robert Seiffert. Sposobność noszenia sztandaru w czasie uroczystości dostąpili strażacy

„Za zasługi dla pożarnictwa” druhów Grzegorz Grądowego i Mieczysława Walczaka a Odznakami „Strażak Wzorowy” druhów Szymona Hadrysia i Krzysztofa Rachel. Przedstawiciele zaproszonych gości w swoich wystąpieniach życzyli strażakom z Muratora kolejnych sukcesów w działalności, a na ręce prezesa złożyli okolicznościowe listy gratulacyjne. Niespodziewanym gościem uroczystości była Pani Irena Frąszczak Zastępca Dyrektora Oddziału Rejonowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w Poznaniu, która przekazała jednostce torbę z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratownictwa medycznego. Inicjatorem tego zdarzenia była Andżelika Możdżanowska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, która dowiedziała się, że jednostka ma przeszkolonych kilku strażaków z uprawnieniami ratownika i czyni starania o pozyskanie odpowiedniego sprzętu. Ceremonię przekazania sztandaru zakończyła defilada pocztów i pododdziałów strażackich. Ze względu na inne obowiązki zawodowe i społeczne na uroczystość nie mogła przybyć senator oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, którzy reprezentowani byli przez asystentów Joannę Urbańską i Romana Rychlewicza. Po zakończeniu głównej części prezes OSP zaprosił wszystkich na wspólną strażacką grochówkę i grilla przygotowane przez członków jednostki i żony strażaków. Całość uroczystości uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Dzietrzkowic, która w trakcie posiłku przedstawiła krótki program muzyczny. (br)

03/09/2013 BRALIN: Kolejne warsztaty przed nami Gmina Bralin od kilku lat kieruje liczne projekty artystyczno – kulturalne do dzieci i młodzieży. Zbliżający się jesienno – zimowy okres warsztatowy jak nigdy do tej pory będzie charakteryzował szerokim wachlarzem możliwych zajęć i wydarzeń. Na projekty składać się będą następujące warsztaty: taneczne, dziennikarsko – medialne, teatralne oraz muzyczne. Główne zajęcia taneczne poprowadzi młodzieżowa grupa Dubbers Team z Wrocławia. Wszyscy z nich to słuchacze Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury we Wrocławiu na specjalizacji tanecznej. Są to instruktorzy tańca we wrocławskiej szkole tańca NoLimits i nie tylko. Zajęcia odbywać się będą również w profesjonalnym studiu tańca w Warszawie – Egurrola Dance Studio. - Warsztat taneczny to zupełnie nowa oferta rozwoju talentów naszych mieszkańców w ramach programu ministerialnego „Świetlica – dzieci – praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny”. Skierowaliśmy ten rodzaj zajęć do dzieci i młodzieży rozpoznając sytuację jaka panuje wśród naszego środowiska i odpowiadając na ich zapotrzebowanie. Cieszy ogromnie fakt, że w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym mamy już duże wyniki, możemy kontynuować dalsze przedsięwzięcia - komentuje wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Z kolei jeżeli ktoś z młodych osób chciałby odkryć wspólne cechy mediów oraz rządzących ich rozwojem prawidłowości będzie mógł uczęszczać na warsztaty dziennikarsko – medialne. Na zajęciach będzie można nauczyć się zasad dziennikarstwa lokalnego, mediów i publiczności mediów masowych. Praca będzie odbywać się także w studiu nagraniowym. Podczas wyjazdu młodzież uczestniczyć będzie w zajęciach w studiach krajowych rozgłośni, wytwórni filmowej, redakcji

gazety. Kolejna oferta programowa skierowana będzie do osób zainteresowanych teatrem i aktorstwem. Warsztaty teatralne ukształtują amatorską grupę oraz pracownię. Uczestnicy będą pracować nad posiadanym warsztatem aktorskim pod okiem doświadczonych instruktorów z Kalisza, jak również aktorów z Warszawy. Po raz kolejny otwarty zostanie teatr radia, czyli projekt słuchowisk radiowych, który cieszył się ogromny powodzeniem w poprzednich działaniach czynionych przez młodzież z ARTwarium. Tradycyjnie otwarta zostanie katedra muzyczna radia BRALIN FM. To już czwarta edycja zajęć tego typu na świetlicy. Warsztaty muzyczne to lokalna kuźnia młodych, uzdolnionych artystów z regionu. Będzie możliwość nagrania własnych autorskich utworów. Dzieci i młodzież dostaną szansę nauki gry na instrumentach. - Mamy nadzieję, że podczas tego sezonu projektowego podczas warsztatów będziemy mogli kreatywnie zaskoczyć uczestników ciekawymi pomysłami i budować kolejne elementy pracy na następne koncepty - mówi Dawid Kosakiewicz, koordynator projektów. Termin spotkań organizacyjnych: 1. Warsztaty teatralne: 11 września - środa, godz. 19:00 2. Warsztaty taneczne: 10 września, godz. 18:00 3. Warsztaty muzyczne: 12 września, godz. 18:00 4. Warsztaty dziennikarsko medialne: 11 września, godz. 18:00. Głównym miejscem realizacji warsztatów będzie Świetlica „Tęcza” w Bralinie przy ul. Lipowej 14a. Zapisy: e-mail: artwarium@onet.pl, dawid. kosakiewicz@bralin.pl oraz telefonicznie: 627811210 poniedziałek - piątek - od godz. 7:30 do 15:30 lub kom. 793114877. Zapisać można się również bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bralin, pok. nr 5. (br)

reklama

Baranowskie Studio Tańca zaprasza na kurs tańca dla dzieci i młodzieży I spotkanie: 9 września, 17.00 sala Domu Ludowego w Baranowie (Rynek) tel.: 604 53 47 63


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

ogłoszenia

13

ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE W KURIERZE ORAZ NA PORTALU radiosud.pl Wyślij SMS-a o treści: SUD DROBNE + treść ogłoszenia pod numer 73601 (koszt 3,69 zł brutto)

OGŁOSZENIE UKAŻE SIĘ W JEDNYM WYDANIU KURIERA ORAZ PRZEZ MIESIĄC NA PORTALU radiosud.pl. Oferta dotyczy tylko Klientów Indywidualnych. Usługa ogłoszeń drobnych nie dotyczy oferowania usług, zatrudnienia pracowników, wynajęcia lokalu pod działalność. W tych przypadkach prosimy o kontakt z BiuremReklamy, tel.: 62 583 15 50

KOREPETYCJE I NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 725 296 566 Jeśli poszukujesz doświadczonej księgowej, która każdą prowadzoną firmę traktuje jak swoją własną zadzwoń 695-503-529, napisz ksiegowa.bk@onet.pl Twoje zadowolenie z mojej pracy będzie dla mnie osobistym sukcesem. Stawiam sobie za cel profesjonalną i rzetelną obsługę księgowo-podatkową swoich klientów

Sprzedam tarcicę wysezonowaną, dąb, buk, jesion, topola, grubość 50 i 32, tel.: 692 427 002

LOKAL NA BIURA W MIANOWICACH DO WYNAJĘCIA

WYSOKI STANDARD, WSZYSTKIE MEDIA, DUŻY PARKING Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ. 601-534-994

OCIEPLANIE BUDYNKÓW,

WTRYSKOWO POPRZEZ TŁOCZENIE PIANY W SZCZELINĘ MURU. KOSZT TO 1/4 KOSZTU OCIEPLANIA STYROPIANEM. DOCIEPLANIE STROPODACHÓW, ŚCIAN I PODŁÓG PRZEZ WDMUCHIWANIE WEŁNY MINERALNEJ. WYCENA GRATIS. TEL.: 600 977 623

Gabinet Psychiatryczny spec. psychiatra Cezary Maciejak Gabinet czynny w środy od godziny 13.00, Kępno, ul. Graniczna 21 Rejestracja: 62 730 10 78

(26.08)

PRACA Fabryka Mebli Wersal zatrudni tapicerów, szwaczki oraz kontrolera jakości mebli tapicerowanych. Bardzo dobre warunki pracy i płacy. Kontakt: 62 78 29 219 lub osobiście w siedzibie firmy Jankowy 1a. Firma Progress z Nowej Wsi Książęcej zatrudni spawaczy. Wymagane: umiejętność czytania dokumentacji technicznej, spawanie metodą mag 135. Oferujemy bardzo ciekawe warunki płacy i pracy. 519-519-053 Firma zatrudni stolarzy, pomoc. Stolarzy oraz osoby do przyuczenia w zawodzenie stolarz. 692 744 690 lub 62 78 179 29 Firma transportowa zatrudni kierowców w transporcie międzynarodowym. Mile widziane doświadczenie. Kontakt: 601-750-606. Firma meblowa zatrudni dorywczo kierowcę z kat. Prawa jazdy b i c oraz kartą kierowcy. Kontakt: 607-929265. Firma meblowa zleci zrobienie sklepu internetowego od podstaw wraz z szablonami allegro. Kontakt: 607929-265. Fabryka mebli zatrudni kobiety i mężczyzn do produkcji mebli lub osoby do przyuczenia. Kontakt: 603591-751. Kobieta z doświadczeniem szycia tapicerki meblowej przyjmie szycie; tel.: 601222692 (22.08) Kierowca z uprawnieniami z1p 2z16 T 1p-2z do udźwigu 16 ton T,2Z żurawie przenośne,1P i karta kierowcy, okolice Kępna; tel.: 783112344 (22.08) Mężczyzna 30l z dużym doświadczeniem w branży mebli tapicerowanych podejmie się pracy na stanowisku kierowniczym, kontrolera jakości lub podobnym; tel.: 782848430 (22.08) Mężczyzna 33 lata poszukuje pracy fizycznej, podejmie się pracy na stanowisku operatora Wózka Widłowego; tel.: 883590712 (26.08) Kobieta 50 lat poszukuje jakiejkolwiek pracy na terenie Kępna i okolic; tel.: 667981300 (29.08) Odpowiedzialna, starsza kobieta szuka pracy jako opiekunka do dziecka; tel.: 512950549 (29.08) Mężczyzna lat 33 szuka pracy fizycznej, dod. upr. wózek widłowy; tel.: 796963113 (29.08) Zaopiekuję się osobą starszą lub sprzątaniem domu, mam grupę lekkiego stopnia; tel.: 798609778 (02.09)

MOTORYZACJA Sprzedam motocykl Java CZ 350; tel.: 608678235 (22.08) Sprzedam motor 606663405 (22.08)

Cezeta;

tel.:

Sprzedam samochód dostawczy marka Hyundai Porter, poj. silnika 2477, ładowność 1200 kg, rok prod.1996, cena do uzgodniena; tel.: 720323072 (22.08) Sprzedam Opla Vectrę, 2005r., 1.9DT, sedan, 6 biegów, klimatronic, airbagi, hak, elektryka, alufelgi, halogeny, tempomat, kierownica regulowana multimedialna, granatowa, 167 tys. km, 120KM, sprowadzona z Holandii, 16.000zł. (do opłat); tel.: 668170712 (26.08) Sprzedam BMW 318d model e46, 2003r., diesel, przebieg 160tys. km, skóra, klimatyzacja, tempomat, cena 18200zł. (do uzgodnienia); tel.: 695917407 (26.08) Sprzedam Opla Corsę B, 1,2, rok 97, ważne przegląd i OC; tel.: 534091026

lub przelewem, tel.: 606 427 238

Sprzedam Renault Scenic 1997r, 1.6+gaz, cena 3200zł.; tel.: 781125354 (29.08) Sprzedam Forda Transita: 9-cio osobowy, rok 1997, poj. 2,5 diesel, cent. zamek w pilocie, cena 5800zł.; tel.: 605993189 (29.08) Sprzedam Peugeota 306, 98r., 1,4 benz., niebieski metalik, idealny na dojazd do pracy, cena 3500zł.; tel.: 606992346 (29.08) Sprzedam silnik, osprzęt oraz skrzynię biegów do Corsy B 1.2 96r.; tel.: 508944906 (29.08) Sprzedam skutera Daelim s-five, 50 cm, rok produkcji 2002, cena 1300 zł.; tel.: 667955605 (02.09) Sprzedam Seata Toledo 1.8+gaz, 1992, szyberdach, c. zamek, wspomaganie, cena do uzgodnienia; tel.: 880416060 (02.09) Sprzedam Golfa 3, cena 1700zł.; tel.: 721496914 (po 16.00) (02.09) Sprzedam Renault Megane Classic, rok 1996, przebieg 180.000 km, pierwszy właściciel, centralny zamek, elekt. sterowanie lusterek, hak, cena do uzgodnienia; tel.: 793723404 (02.09) Sprzedam Forda Fiestę Mk4, rok pr.98, 5 drzwi, 1,3 benzyna, przeb. 123 tys. km, cena 22OOzł.; tel.: 696529549 (02.09)

ROLNICZE Sprzedam prosięta; tel.: 505238386 (19.08) Sprzedam maszt od widłaka do ciągnika, wys. podnoszenia 3,5m, lekki; tel.: 669347959 (19.08) Sprzedam kurę bażanta polnego i gołębie ozdobne; tel.: 881629617 (19.08) Sprzedam maszt od widlaka do ciągnika, wys. podnoszenia 3,5m lekki; tel.: 669347959 (26.08) Sprzedam pług 4-skibowy zagonowy, do głębokiej orki, czerwony, stan b. dobry; tel.: 723423981 (26.08) Rozrzutnik obornika jednoosiowy, polski z nadstawkami; tel.: 695248758 (29.08) Sprzedam króliki średnie, biało-czarne; tel.: 607375841 (29.08) Sprzedam słomę w balach 120/120; tel.: 609043419 (po 17.00) (29.08) Sprzedam kukurydzę na kiszonkę; tel.: 661957360 (29.08) Sprzedam króliki; tel.: 669454272 (02.09) Sprzedam prosięta; tel.: 507551272 (02.09)

RÓŻNE Sprzedam mahoniowe dwuskrzydłowe drzwi frontowe w dobrym stanie; tel.: 509155025 (22.08) Sprzedam podręczniki do klasy 1 technikum, stan bardzo dobry; tel.: 722302851 (22.08) Sprzedam podręczniki szkolne do kl. IV SP 1 Kępno; tel.: 517432445 (22.08) Sprzedam 2 oryginalne nowe komplety alufelg do Audi A3 A4 A6 i jeden komplet używanych alufelg z oponami do Audi A3; tel.: 724134528 (22.08) Kupię cynę do lutowania, 60-tkę lub 90-tkę, wysoka cena; tel.: 698949493 (22.08)

(gm. Łęka Opatowska), atrakcyjna lokalizacja, korzystna cena; tel.: 667602800 Wynajmę umeblowane 2-pokojowe mieszkanie w Rynku; tel.: 530075707 (22.08) Sprzedam dom w Siemianicach z garażem, 165 tys. zł.; tel.: 509833270 (22.08) Sprzedam działki budowlane 9-arowe w Klinach; tel.: 691880931 (22.08) Sprzedam dom w Mroczeniu, www.nieruchomosci-onlin.pl; tel.: 886463810 (22.08) Sprzedam działkę o pow. 63 arów, Grębanin Kolonia 1 przy trasie Kępno-Żurawiniec; tel.: 514912830 (22.08)

Sprzedam książki do I klasy ponadgimnazjalnej; tel.: 722319041 (22.08)

Do wynajęcia miejsce w pokoju dwuosobowym w mieszkaniu studenckim we Wrocławiu przy ulicy Ledóchowskiego, koszt to 400zł. + opłaty; tel.: 693717703 (22.08)

Sprzedam tanio książki do I klasy Gimnazjum nr 2 w Kępnie; tel.: 697670822 (22.08)

Sprzedam dom w zabudowie bliźniaczej na Osiedlu Murator; tel.: 728468492 (22.08)

Sprzedam solidne stemple budowlane, nadają się na ogrodzenie, 140szt. dł., 285cm, cena (za calość) 950PLN (kliny do podbijania gratis); tel.: 51038505 (22.08)

Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kępnie an ul. Przemysłowej o pow. 60m2 (z garażem), 2 piętro, kuchnia, łazienka z oknem, 3 pokoje, 2 piwnice, mieszkanie po kapitalym, remoncie, cena do uzgodnienia; tel.: 602497530 (22.08)

Sprzedam stemple drewniane na budowę, cena do uzgodnienia; tel.: 667953560 (22.08) Sprzedam stebnówkę jednoigłową, silnik 230 V; tel.: 783829574 (22.08) Sprzedam nowe regały, 7 szt. o wymiarach 80x30x250, kolor orzech, możliwość zmniejszenia wysokości, cena 130zł. za sztukę; tel.: 534757900 (22.08) Sprzedam piękną suknię ślubną, biała, rozm. 36/38, cena do uzgodnienia, welon gratis; tel.: 695031303 (22.08) Sprzedam nową wannę akrylową, 150/70, cena 150zł.; tel.: 791318585 (22.08) Sprzedam łóżko piętrowe drewniane, cena 200zł. oraz oddam za darmo meble dziecięce; tel.: 781308575 (26.08) Sprzedam tablet Manta MID08S 7”, 230zł. oraz Wiatrówkę, typ Pistolet100zł.; tel.793246342 (26.08) Sprzedam stemple budowlane; tel.: 662154580 (26.08) Przyjmę jesienno-zimowe ubrania dla półrocznej dziewczynki; tel.: 667981300 (29.08) Skradziono armatkę hukową, uczciwego znalazcę czeka nagroda; tel.: 661957360 (29.08)

Mieszkanie do wynajęcia, 48m2, dwa pokoje, tanio, Syców; 604779457 (26.08) Do wynajęcia mieszkanie w Mianowicach; tel.: 513238701 (26.08) Sprzedam działkę rekreacyjną (za Kopcem), altana z tarasem, pomieszczenie gospodarcze+wc+pergola, drzewa, iglaki i owocowe; tel.: 783196328 (26.08) Sprzedam działki budowlane w Taborze Wielkim (10,62ar,11, 48ar, 1,1029ha); tel.: 694593788 (26.08) Sprzedam atrakcyjne działki budowlane w Myjomicach, dobra lokalizacja i cena; tel.: 509755264 (29.08) Do wynajęcia kawalerka w Kępnie; tel.: 886500412, 889001750 (29.08) Sprzedam dom jednorodzinny z garażem w Kępnie, na działce o powierzchni 460m2, cena do uzgodnienia; tel.: 603985191 (29.08) Sprzedam dom wolnostojący, 130m2 w centrum Kępna; tel.: 605449710 (29.08) Do wynajęcia nowe mieszkanie 3-pokojowe, Os. Kopa, parking, ogrzewanie gazowe, czynsz 1000zł., kaucja 2000zł.; tel.: 505312705 (29.08) Poszukuję garażu do wynajęcia na Os. Kopa; tel.: 600991458 (29.08)

Sprzedam samozbierak T 055, cena 2500zł.; tel.: 693966163 (02.09)

Sprzedam podręczniki do Technikum Logistycznego kl.I oraz Gimnazjum nr 1: muzyka i chemia kl. III; kontakt.: ano_wi_5@poczta.onet.pl (29.08)

Sprzedam wapniarkę RCW3, po remoncie, stan dobry, cena 3800, tel.: 601 295 027 (02.09)

Sprzedam używany piec c.o. na węgiel i drewno, tanio; tel.: 664706692 (02.09)

Wydzierżawię mieszkanie w Kępnie w bloku, 2 pokoje; tel.: 727235085 (02.09)

Sprzedam koparkę Białoruś, rolnicza, z osprzętem, cena 13 tys. zł; tel.: 607 797 129

Sprzedam po likwidacji zakładu tapicerskiego: wyposażenie, towary i materiały do produkcji mebli tapicerowanych, cena 20 tys. zł.; tel.: 502225730 (02.09)

Sprzedam działkę budow.-przem. o pow. 0,3801ha, przy obwodnicy S-8 w Sycowie, cena 5 tys. zł./ar; tel.: 502225730 (02.09)

Sprzedam przegrabiarkę do siana, szerokość 4,60m, cena 3200 zł, tel.: 607 797 129 (15.07) Sprzedam mleko kozie; 797 129

tel.: 607

Sprzedam prasę wysokiego zgniotu SIPMA, kostkująca, z drabinką, cena 10 tys. zł; tel.: 607 797 129 Sprzedam kombajn do ziemniaków Anna, stan dobry, tel.: 668 386 158 Skup macior, knurów i tuczników na wagę, żywa i wbc. Płatne gotówką

Sprzedam tkaninę meblową tapicerską obiciową, tanio; tel.: 502225730 (02.09) Sprzedam meblościankę w kolorze buk-aluminium, stan bdb, producenta Gib Meble, możliwy transport, zdjęcia na email, cena 500zł.; tel.: 697433643 (02.09)

NIERUCHOMOŚCI Sprzedam działki budowlane o dowolnej wielkości, w Rakowie

Sprzedam działki budowlane w Myjomicach w dobrej cenie; tel.: 601386903 (29.08)

Sprzedam mieszkanie w Wielkim Buczku, 75m2, na parterze, 3 pokoje, balkon, kuchnia, łazienka, garaż, piwnica, 5 arów ogródka; tel.: 661035544 (02.09) Sprzedam zadbany ogródek działkowy na ul. Wieluńskiej, 450m2, drewniany domek, altana, huśtawka; tel.: 697433643 (02.09) Sprzedam działkę budow. przem. o pow. 0.3801 ha. przy obwodnicy S-8 w Sycowie, cena 5 tys zł./ar; tel.: 502225730 (19.08)


14 sport

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

Trojak zastąpił Ferenca Józef Trojak został trenerem Sokoła Świba. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Ferenca. W debiucie, Trojak pokonał na wyjeździe swój poprzedni klub LKS Jankowy 8:3. W niedzielę Świba wygrała z Czajkowem 4:3.

- Na chwilę obecną mam umowę słowną z prezesem Sokoła, że poprowadzę drużynę w dwóch meczach. Później usiądziemy do dalszych rozmów - powiedział nowy trener Sokoła, który o swoim nowym klubie rozmawiał

z poprzednikiem. - Wiem, że Przemek rozstał się z klubem za porozumieniem stron i bardzo pochlebnie wypowiadał się o włodarzach tego klubu. Nawet mnie namawiał, abym się zgodził objąć tę posadę dodał trener Trojak. Jak powiedział nowy trener drużyny

ze Świby, w drużynie jest spory potencjał. - Jeżeli udałoby nam się ściągnąć do drużyny jakiegoś klasowego obrońcę na środek defensywy, to myślę, że powalczymy o okręgówkę powiedział Trojak. (dete)

Turniej siatkonogi 17 sierpnia odbył się II Turniej Siatkonogi drużyn dwuosobowych na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Trzcinicy. Tym razem w turnieju wzięło udział 11 zespołów.

z każdym. Mecz wygrywała drużyna, która pierwsza zdobyła 15 punktów z zachowaniem co najmniej 2 punktowej przewagi nad rywalem. Wyniki rozgrywek finałowych:

5. kolejka klasy okręgowej POLONIA KĘPNO – ŻAKI TACZANÓW 5:1 (2:1)

Po słabym meczu z Odolanovią Odolanów (0:0) i fatalnym występie w Jankowie Przyg. (0:1) piłkarze Polonii musieli odbudować zaufanie kibiców, a przede wszystkim wiarę we własne umiejętności. Lekarstwem miała być konfrontacja z B-klasowym KS Hanulin. Biało-niebiescy rozstrzelali się na dobre i pokonali rywala 14:2. Posunięcie okazało się trafnym, bo kępnianie pojedynek z Żakami Taczanów rozpoczęli niezwykle imponująco. Już w pierwszej minucie dwukrotnie zagrozili bramce przyjezdnych. Jednak najpierw Michałowi Góreckiemu zabrakło zimnej krwi, a kilkanaście sekund później strzał Witolda Kamosia znakomicie wybronił golkiper przyjezdnych. Beniaminek z Taczanowa, który swoimi przyzwoitymi wynikami nastraszył ligowych rywali, okazał się przeciętną drużyną, żeby nie powiedzieć słabą. Goście w przekroju całej pierwszej połowy tylko raz zagrozili bramce miejscowych. Tym większe

zaskoczenie, że Polonia w niegroźnej sytuacji straciła gola. Gapiostwo obrońców wykorzystał w 19. minucie Remigiusz Korzeniewski. W 28 minucie bardzo blisko wyrównania był Łukasz Walczak, jednak jego strzał minimalnie minął bramkę. Chwilę później piłkarze z Kępna przeprowadzili jedną z najładniejszych akcji w meczu. Znakomicie włączył się do ataku lewy obrońca Witold Kamoś, który dośrodkował wprost na głowę do Piotra Cierlaka, jednak tym razem bramkarz był na posterunku. W 37. minucie po faulu na Wojciechu Drygasie sędzia Piotr Marucha podyktował rzut wolny z 25 metrów. Stały fragment gry na gola zamienił Adrian Kurzawa. Piłka po uderzeniu stopera Polonii odbiła się od słupka i wpadła do siatki. Kępnianie poszli za ciosem i opłaciło się. Jeszcze przed przerwą do remisu doprowadził najlepszy piłkarz tego dnia na boisku Łukasz Walczak. Wcześniej dwukrotnie poprzeczkę ostrze-

na ligowe potyczki. Po porażce 1:5 w Taczanowie teraz przyszłą przegrana w takich samych rozmiarach z Zielonymi Koźminek, a przecież to drużyna, która w niczym nie przypomina ekipy z poprzedniego sezonu, która zaliczana

I miejsce: Patryk Werner i Patryk Słupianek, II miejsce: Bartosz Gąszczak i Kamil Nawrot, III miejsce: Mikołaj Okaj i Adam Żłobiński. (red)

sport na portalu radiosud.pl

nie dał szans bramkarzowi. Swój wyczyn powtórzył także w 72. minucie kompletując hattricka. - Wyszliśmy bardzo agresywnie na rywala i mimo że stra-

„mara” zagrał na lewą stronę do Marcina Gruszki, ten podał wzdłuż bramki do wbiegającego w pole karne Cierlaka i było 3:1. W 64. minucie było już 4:1. Drygas prostopadle podał na czystą pozycję do Cierlaka, a nowy kapitan Polonii w pojedynku sam na sam

ciliśmy gola, to chłopcy się nie podłamali i grali dalej to, co nakreśliłem w szatni przed meczem. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie sytuacje, to wynik byłby wyższy. Jednak szacunek dla rywala, bo to nie jest słaby zespół - ocenił spotkanie trener Polonii Mariusz Strzelak.

była do najlepszych drużyn z okręgówki. W Bralinie goście już do przerwy prowadzili różnicą trzech goli, a do siatki miejscowych trafiali dwukrotnie Marcin Gaweł (27. i 32. minuta) oraz Konrad Helt w 41. minucie z rzutu karnego.

POGOŃ TRĘBACZÓW – BARYCZ JANKÓW PRZYG. 1:2 (0:0)

Piłkarze Baryczy Janków Przyg. w trzech z rzędu potyczkach z drużynami z powiatu kępińskiego wywalczyli 6 punktów. Tylko Bralin ograł zawodników trenera Remigiusza Wojtczaka. Zarówno Polonia jak i w minioną niedzielę Pogoń Trębaczów musiał uznać wyższość ekipy z powiatu ostrowskiego. - Nie zasłużyliśmy na porażkę

w tym meczu, bo z gry wynikało, że nie jesteśmy na pewno słabszą drużyną - powiedział trener Pogoni Jarosław Karnasiewicz. Szkoleniowiec piłkarzy z Trębaczowa ma poważny problem na dalszą część rundy jesiennej, bowiem w pierwszej części spotkania kontuzji barku nabawił się Arkadiusz Pawłowicz. Bramkarz Pogoni

LZS TRZCINICA – KS OPATÓWEK 1:3

Patryk Werner/Patryk Słupianek - Kamil Nawrot/Bartosz Gąszczak 15 - 8 Kamil Nawrot/Bartosz Gąszczak - Mikołaj Okaj/Adam Żłobiński 19-7 Patryk Werner/Patryk Słupianek - Mikołaj Okaj/ Adam Żłobiński 22-20

lał Michał Górecki. To właśnie ten zawodnik zapoczątkował akcję w 47. minucie, która rozwiała nadzieje przyjezdnych na wywiezienie jakiegokolwiek punktu. Popularny

SOKÓŁ BRALIN – ZIELONI KOŹMINEK 1:5 (0:3)

Fatalnie spisują się piłkarze Sokoła Bralin. W dwóch ostatnich meczach drużyna z Bralina straciła aż 10 goli! Trzeba jednak odnotować, że trener Paweł Falszewski miał sporo problemy z zestawieniem optymalnego składu

- Popełniliśmy za dużo błędów pod swoją jak i bramką rywala. W tej klasie rozgrywkowej stwarzane sytuacje, zwłaszcza sam na sam z bramkarzem trzeba wykorzystywać, a my nawet tych najlepszych nie potrafiliśmy zamienić na gola.

Zawody przeprowadzone zostały przez Animatorów Sportu Dawida Alberta i Andrzeja Moskala, natomiast system rozgrywek został dostosowany do ilości drużyn. Zgłoszone drużyny zostały podzielone na trzy grupy. W pierwszej i drugiej grupie (A i B) wzięły udział 4 drużyny, natomiast trzecia grupa (C) liczyła 3 drużyny. Po przeprowadzeniu meczów grupowych i półfinałowych rozegrano finał, w którym udział wzięły 3 zwycięskie pary. Mecze finałowe rozegrano systemem każdy

03/09/2013

My operowaliśmy piłką na murawie, prowadziliśmy grę, a rywale prostymi środkami zdobywali teren i to jak się okazało na nas wystarczyło powiedział po meczu mocno rozgoryczony Andrzej Moskal, trener LZS Trzcinica.

Po przerwie ten sam zawodnik podwyższył na 4:0 (62 min.). Autorem piątego trafienia był Dominik Wątrobowski w 74. minucie. Rozmiary porażki zmniejszył w 80. minucie Wojciech Zieliński.

został odwieziony do szpitala, a wstępne diagnozy mówią o dłuższym rozbracie z futbolem. Na placu gry pojawił się młodziutki Sebastian Gatkowski. 16-letni junior Pogoni to melodia przyszłości klubu, ale być może będzie musiał stanąć między słupkami swojej drużyny już do końca sezonu. Jakby tego było mało trębaczowianie większą część drugiej

połowy grali w osłabieniu. To konsekwencja dwóch żółtych kartek jakie zobaczył Paweł Kozłowski. Wcześniej jednak Pogoń objęła prowadzenie po trafieniu Błażeja Ostrego w 47. minucie. Do remisu doprowadził niezawodny Damian Wnuk w 55. minucie. Gola na wagę trzech punktów zdobył w 73. minucie Daniel Walczak.

Spadkowicz z IV ligi prowadził w tym meczu 3:0. Już w 17. minucie Arkadiusz Maciejewski pokonał golkipera miejscowych. Na 2:0 podwyższył w 31. minucie Szymon Janik. Kiedy w 77. minucie trzeciego gola dla Opatówka

strzelił Stanisław Walczyński było już praktycznie po meczu. Rozmiary porażki zdołał zniwelować Łukasz Biczysko w 80. minucie. Trzcinica nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli kaliskiej okręgówki.

Marcinki przegrały z Lechem KĘPNO: DRUŻYNA JUNIORÓW NA PRZEDOSTATNIM MIEJSCU W TABELI

Marcinki Kępno przegrały w meczu 3 kolejki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych (gr. 1) z Lechem II Poznań 1:3. Mecz rozegrano na boisku ze sztuczną nawierzchnią KOSiR.

Był to niezły mecz w wykonaniu młodych piłkarzy z Kępna. Na tle wymagającego rywala Marcinki zagrały przyzwoite zawody. - Mimo porażki, muszę pochwalić swoich zawodników. Chłopcy dali z siebie wszystko. Walczyli na ile było ich stać. Była to dla nas dobra lekcja futbolu - powiedział Jacek Falszewski, trener Marcinków. Jedyną bramkę dla naszego zespołu strzelił

Dawid Matuszewski. - Nie jestem zadowolony z gry swojego zespołu, bo mieliśmy zagrać z Marcinkami szybko, dynamicznie, z pomysłem a wyszło coś innego ocenił występ piłkarzy Lecha II trener Krzysztof Kołodziej. Lech II pozostał liderem rozgrywek. Wyprzedza w tabeli Wartę I Poznań. Marcinki na siódmym (przedostatnim) miejscu. Kolejnym rywalem naszego zespołu w lidze wojewódzkiej będzie Górnik Konin.

(dete)


03/09/2013

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

IV liga - grupa południowa 5 kolejka - 1 września Victoria Września - Dąbroczanka Pępowo PKS Racot - KKS Kalisz Warta Krzymów - Piast Kobylin KS Górnik Konin - Grom Wolsztyn Olimpia Koło - LKS Gołuchów Victoria Ostrzeszów - SKP Słupca Orzeł Mroczeń - Obra 1912 Kościan BS Płomyk Jarota II Jarocin - LKS Ślesin 1. Dąbroczanka Pępowo 2. Orzeł Mroczeń 3. Victoria Ostrzeszów 4. Victoria Września 5. Górnik Konin 6. Obra Kościan 7. KKS 1925 Kalisz 8. LKS Ślesin 9. Olimpia Koło 10. PKS Racot 11. Grom Wolsztyn 12. Warta Krzymów 13. SKP Słupca 14. LKS Gołuchów 15. Jarota II Jarocin 16. Piast Kobylin

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0-1 3-4 1-1 0-1 1-2 1-1 1-1 3-1 12 11 11 10 10 7 7 7 7 7 6 4 4 4 3 2

4-1 8-5 7-4 13-7 13-8 12-6 10-8 9-8 5-4 10-13 8-11 4-10 8-10 7-10 5-10 1-9

6 kolejka - 7 września 11:00 Grom Wolsztyn - Orzeł Mroczeń

klasa okręgowa ZINA 5 kolejka: 1 września Stal Pleszew - Czarni Dobrzyca Sokół Bralin - GOS Zieloni Koźminek Polonia Kępno - Żaki Taczanów Pogoń Trębaczów - Barycz Janków Przygodzki Nowe Skalmierzyce - Odolanovia Odolanów Re-Bud Piast Czekanów - Astra Krotoszyn Biały Orzeł Koźmin - Gorzyczanka Gorzyce LZS Trzcinica - KS Opatówek

6-1 1-5 5-1 1-2 1-2 0-0 6-1 1-3

1. Barycz Janków Przygodzki 2. Biały Orzeł Koźmin 3. Stal Pleszew 4. Gorzyczanka Gorzyce Wielkie 5. Odolanovia Odolanów 6. Astra Krotoszyn 7. Pogoń Nowe Skalmierzyce 8. Polonia Kępno 9. Piast Czekanów 10. Żaki Taczanów 11. KS Opatówek 12. Czarni Dobrzyca 13. Zieloni Koźminek 14. Sokół Bralin 15. Pogoń Trębaczów 16. LZS Trzcinica

10-5 17-4 17-6 8-10 8-7 8-4 8-6 9-5 6-10 9-10 10-10 8-12 8-10 6-16 2-10 3-12

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12 12 12 9 8 8 8 7 7 7 6 5 4 4 3 1

6 kolejka - 8 września 14:00 Czarni Dobrzyca - KS Opatówek 12:00 Gorzyczanka Gorzyce Wielkie - LZS Trzcinica 15:00 Astra Krotoszyn - Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski 16:00 Odolanovia Odolanów - Re-Bud Piast Czekanów 11:00 Barycz Janków Przygodzki - Nowe Skalmierzyce 11:00 Żaki Taczanów - Pogoń Trębaczów 16:00 GOS Zieloni Koźminek - Polonia Kępno 16:00 Stal Pleszew - Sokół Bralin

klasa A, grupa II 3 kolejka - 1 września Victoria Laski - GKS Rychtal-Skoroszów Zawisza Łęka Opatowska - Zefka Kobyla Góra Strażak Słupia - LKS Czarnylas Sokół Świba - LZS Czajków Pelikan Grabów - LKS Jankowy 1968 LZS Siedlików - LZS Olszowa Masovia Kraszewice - LZS Doruchów 1. LKS Czarnylas 2. LZS Olszowa 3. Zefka Kobyla Góra 4. Sokół Świba 5. GKS Rychtal/Skoroszów 6. Pelikan Grabów 7. Masovia Kraszewice 8. LZS Doruchów 9. Zawisza Łęka Opatowska 10. LZS Czajków 11. Strażak Słupia 12. Victoria Laski 13. LKS Jankowy 14. LZS Siedlików

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 9 7 6 6 4 4 4 3 3 3 1 1 0

0-1 1-6 0-4 4-3 2-2 1-2 1-1

15-4 9-2 11-3 13-10 8-7 5-6 8-8 4-5 5-12 7-8 5-8 4-8 6-14 3-8

4 kolejka - 8 września 16:00 GKS Rychtal-Skoroszów - LZS Doruchów 16:00 LZS Olszowa - Masovia Kraszewice 16:00 LKS Jankowy 1968 - LZS Siedlików 16:00 LZS Czajków - Pelikan Grabów 15:00 LKS Czarnylas - Sokół Świba 16:00 Zefka Kobyla Góra - Strażak Słupia 16:00 Victoria Laski - Zawisza Łęka Opatowska

2 kolejka - 8 września 12:00 Ajax Rojów - LZS Mikorzyn 14:00 KS Rogaszyce - Pogoń Drożki 11:00 KS Hanulin - Płomień Opatów 11:00 Zryw Kierzno - LZS Ostrówiec 16:00 Błękitni Perzów - Wielkopolanin Siemianice

15

Orzeł remisuje z Obrą 1912 Kościan MROCZEŃ: ORZEŁ NADAL NA DRUGIM MIEJSCU TABELI, TYLKO PUNKT MNIEJ OD LIDERA

W weekend rozegrano V kolejkę na boiskach grupy południowej IV ligi. W Mroczeniu tamtejszy Orzeł podzielił się punktami z Obrą 1912 Kościan. Remis padł także w Ostrzeszowie, gdzie bohaterem spotkania został Krzysztof Godek. tymczasem w Koźmińcu wreszcie punkty wywalczył zespół rezerw Jaroty. Nowym liderem została za to Dąbroczanka Pępowo. Piłkarze z Mroczenia przegrywali z Obrą od 9. minuty po golu Łukasza Kamińskiego. Do remisu doprowadził Szymon Dworak w 19. minucie. Jak się okazało kibice nie doczekali się innego rozstrzygnięcia niż remis, podobnie jak nie zobaczyli już więcej bramek. W sobotę mroczenianie zagrają w Wolsztynie z Gromem. Do niedzielnego pojedynku z SKP zespół Victorii Ostrzeszów

przystąpił wzmocniony. Między słupkami bramki pojawił się kępnianin Krzysztof Godek. No i nowy bramkarz ostrzeszowskiej jedenastki nie mógł narzekać na

umiejętności. W II połowie natomiast na boisku pojawił się Maciej Stawiński. 25-letni napastnik ostatni rok spędził w Ostrovii. W minionym tygodniu rozstał się

brak zajęć. Goście byli bowiem surowym egzaminatorem jego

jednak z ekipą biało-czerwonych. W tym niedzielnym pojedynku

emocji nie brakowało. Do przerwy w lepszych nastrojach znajdowali się gospodarze. W 25. minucie po uderzeniu Marcina Mazurka było 1:0 dla Victorii. Po zmianie stron podopieczni Waldemara Przysiudy ruszyli do ataku. Piłkarze SKP przejęli inicjatywę. Victoria znajdowała się w sporych opałach. Gospodarze popełnili błąd w 72. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, przy biernej postawie ostrzeszowian, Szymon Duszyński skierował futbolówkę do siatki. W końcu złą passę zakończył zespół rezerw Jaroty. W niedzielę w Koźmińcu drużyna dowodzona przez Macieja Dolatę pokonała LKS Ślesin 3:1. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0. Na początku II połowy na 3:0 podwyższył wyrzucony kilka dni wcześniej z pierwszej drużyny Krzysztof Czabański. (dete, Bartosz Karasiński)

Kamil Drygas jednak w Zawiszy BYDGOSZCZ: DRYGAS NOWYM ZAWODNIKIEM KLUBU EKSTRAKLASY

Zawisza Bydgoszcz wykupił z poznańskiego Lecha 21-letniego pomocnika Kamila Drygasa. Zawodnik podpisał w piątek trzyletnią umowę z Zawiszą.

Wychowanek Marcinków Kępno występował w Lechu od 2009 roku. W tym czasie rozegrał 21 spotkań w barwach „Kolejorza”. Cały poprzedni sezon Drygas spędził na wypożyczeniu w Zawiszy Bydgoszcz, gdzie walnie przyczynił się do awansu tego zespołu do ekstraklasy. W I lidze rozegrał 23 mecze, w których strzelił 8 goli. Po powrocie do Poznania piłkarz nie potrafił jednak wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie Lecha (rozegrał tylko trzy spotkania). Z okazji skorzystali działacze

klubu z Bydgoszczy, którzy wykupili 21-letniego pomocnika. Nie ujawniono kwoty transferu. - Kamil chciał grać u nas i z pewnością będzie cennym zawodnikiem. Porozumieliśmy się z Lechem w kwestii ceny, a także kontraktu, więc zawodnik wraca do bydgoskiego klubu - powiedział Radosław Osuch, prezes Zawiszy. Zawodnik przyjechał do Bydgoszczy w piątkowe popołudnie i złożył podpis pod trzyletnią umową. Nie zagra jednak jeszcze w niedzielnym spotkaniu ligowym z Lechem w Poznaniu. Taką umowę zawarły władze obu klubów. Kontrakt z Drygasem jest prawdopodobnie ostatnim, który w tym oknie transferowym zawarto w Bydgoszczy. (dete)

Srebro dla Marcinków w Paquito Cup KĘPNO: ROZEGRANO INTERMARCHE PAQUITO CUP 2013

W dniach 24-25 sierpnia w Kępnie rozegrano turniej piłki nożnej Intermarche Paquito Cup 2013, w którym udział wzięli piłkarze rocznika 2002/03. Zawody wygrali piłkarze MKS Kluczbork.

W finałowym meczu MKS Kluczbork pokonał Marcinki Kępno w serii rzutów karnym 2:1. Mecz w normalnym wymiarze czasowym zakończył się remisem 2:2, chociaż zawodnicy trenerów Bartłomieja Steinerta i Marcina Wiśniewskiego prowadzili już w tym meczu 2:0. Trzecie miejsce zajęli piłkarze Szóstki Śrem, którzy w decydującym meczu zwyciężyli MKP Wołów 3:2. W turnieju

udział wzięli również: WKS Wieluń, Hattrick Głuchołazy, Astra Krotoszyn, MKP Wołów, Polonia Słubice, AP Oleśnica, Grom Wolsztyn, Rega Trzebiatów, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, AP Ostrzeszów, Lechia Dzierżoniów. Najlepszym zawodnikiem turnieju trenerzy wybrali zawodnika Marcinków Kępno Adrian Gawlik. Fabian Mrozek z Kluczborka został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju a najlepszym strzelcem został zawodnik Lechii

Dzierżoniów Krzysztof Pochyra (23 gole). Turniejowym zmaganiom przyglądał się między innymi Dariusz Dudka, 65-krotny repre-

zentant Polski. Organizatorem imprezy był MUKS Marcinki Kępno oraz kępińskie Intermarche. (dete)

II runda Okręgowego Pucharu Polski

klasa B, grupa IV

1 kolejka - 1 września Pogoń Drożki - LZS Mikorzyn Błękitni Perzów - Ajax Rojów Wielkopolanin Siemianice - Zryw Kierzno LZS Ostrówiec - KS Hanulin Płomień Opatów - KS Rogaszyce

sport

2-8 5-2 3-5 0-1 0-0

KALISZ: ROZLOSOWANO PARY KOLEJNEJ RUNDY ROZGRYWEK

W siedzibie kaliskiego OZPN rozlosowano pary II rundy rozgrywek o Okręgowy Puchar Polski. Do rywalizacji przystępują zespoły z kaliskiej klasy okręgowej ZINA.

Jednak nie wszystkie drużyny z okręgówki rozpoczną rywalizację na tym etapie. Mając na względzie

podział terytorialny postanowiono, że siedem drużyn z okręgówki zagra dopiero w III rundzie. W gronie szczęśliwców, którzy przeszli do kolejnego etapu jest Pogoń Trębaczów i Sokół Bralin. Inni reprezentanci okręgówki z powiatu kępińskiego toczyć będą boje w II rundzie. Polonia Kępno zagra z B-klasowym LZS Miko-

rzyn, a LZS Trzcinica w Rychtalu z A-klasowym GKS (11.09). PROMET Koźmin Wlkp rywalizować będzie z Czarnymi Dobrzyca, WKS Witaszyce z Żakami Taczanów, Iskra/Prosna Sieroszewice zmierzy się z Pogonią Nowe Skalmierzyce, LZS Doruchów zagra z Baryczą Janków Przygodzki, Zefka Kobyla Góra w drugiej rundzie

podejmuje Odolanovię Odolanów, Jaskiniowiec Rajsko zagra z Zielonymi Koźminek, Tarchalanka Tarchały zaprasza na mecz Gorzyczankę Gorzyce W. Mecze II rundy rozegrane zostaną w środę 4 września o 16:30. III rundę zaplanowano na 2 października. (dete)


16 reklama

gazeta bezpłatna KURIER LOKALNY

03/09/2013

NOWO OTWARTY SKUP ZŁOMU BARANÓW, PLAC GSu, UL. WROCŁAWSKA. ATRAKCYJNE CENY. CZYNNY CODZIENNIE OD 8.00 DO 16.00 KONTAKT: 661 787 441

Sprzedaż mebli twardych i tapicerowanych www.ewomax.pl

Powiat kępiński, wieruszowski i ostrzeszowski - TRANSPORT GRATIS

tel.: 794 622 921

Hurtownia papiernicza „KACPER” poleca: ARTYKUŁY SZKOLNE PO HURTOWYCH CENACH HURT-DETAL

Kępno, ul. Zachodnia 1 (były Dworzec PKP Zachodni)

SPRZEDAM MIESZKANIE NA OSIEDLE 700-LECIA. PARTER, 3 POKOJE, 49m2. 603 583 866

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

(3) MONA LISA: ZAGRAJ MI JESZCZE RAZ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6633 na numer 72601 (1) KARPOWICZ FAMILY: GDY MAMY SIEBIE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6558 na numer 72601 (2) DUET KARO: 1, 2, 3, 4 DZIUBKA MI DEJ Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.6232 na numer 72601 (5) JACEK SILSKI: LIST Z MORZA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8940 na numer 72601 (9) TOMASZ CALICKI: JEDNO SERCE, DWIE DZIEWCZYNY Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3283 na numer 72601 (8) NATALIA: GIMNAZJALISTKA ZE ŚLĄSKA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.1222 na numer 72601 (6) KARPOWICZ FAMILY: LECĘ SZKODA MI LATA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.8009 na numer 72601 (4) TERESA WERNER: DAŁABYM CI DAŁA Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.7099 na numer 72601 (N) MIROSŁAW SZOŁTYSEK: W MOIM PARKU Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.4445 na numer 72601 (7) TERESA WERNER: KOCHAM SWOJE MORZE Wyślij SMS o treści SUD.LISTA.3433 na numer 72601

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 145  

GAZETA BEZPLATNA KURIER LOKALNY KEPNO 145

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you