Page 1

nr114 l roKIV l CZWartEK10LIstoPada2011 l Issn1689-9563

Koniecprocesuojcobójcy

Zabił w obronie? Kary25latpozbawieniawolnościzażądałaprokuratorKrystynaKasprzak dlaMarcinaB.,którywpaździerniku2009rokuzabiłswojegoojca,poinformowałportalLM.pl.

Droższa woda?

bert Kwieciński – czy tylko zasłaniał się niepamięcią, bo tak było mu wygodnie? - W sytuacjach silnego napięcia mogą występować wyspy niepamięci – wyjaśnił psycholog. - Rzeczy nieprzyjemne, przykre, bolesne mogą być z pamięci wymazywane. Jest to mechanizm służący obronie zdrowia psychicznego. I w ten sposób w pamięci Marcina B. mogły ulec zatarciu najbardziej drastyczne szczegóły tego zajścia, tym bardziej w kilka miesięcy od zdarzenia. O samym zdarzeniu biegli nie chcieli się wypowiadać. - Ja nie wiem, kto sięgnął po nóż – odparł biegły na pytanie obrońcy, czy atak ojca na syna z nożem w ręku mógł spowodować u niego reakcję emocjonalną, znoszącą świadomość tego, co robi.

Fot. R. Olejnik

Podczas rozprawy w dniu 3 listopada na pytania sądu i stron odpowiadały dwie biegłe z zakresu psychiatrii i psycholog. Początkowo wydawało się, że ich opinia jest bardzo korzystna dla oskarżonego. - To nie jest człowiek zdemoralizowany – mówił w imieniu zespołu biegłych Bogdan Dołowicz. – Oskarżony ma poczucie winy, nie akceptuje tego, co się stało i godzi się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności za swój czyn. Sporo czasu poświęcono kwestiom luk pamięciowych, występujących u Marcina B. - Czy oskarżony faktycznie mógł nie pamiętać tego, co się stało 22 października 2009 roku w domu przy ulicy Leszczynowej – pytał sędzia Ro-

DOK. NA STR. 4

Historia Konina

Nowi prezesi JeśliprezydentKoninazatwierdziwyborydokonaneprzezkomisjekonkursowe,tozarządamimiejskichspółekMPECiPWiKbędąkierować nowiprezesi.WPGKiMbezzmian.

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie wnioskujeopodwyżkęcenwodyi ścieków.Uzasadniatorosnącymi kosztamiorazzmniejszającymsię zużyciemwody.

Do władz miasta trafił wniosek PWiK o uchwalenie wzrostu cen metra sześciennego wody. Cena woda dostarczanej dla gospodarstw domowych ma wzrosnąć o 2,8 procent, a o 3,2 procent na potrzeby produkcji. Proponowana cena netto wody ma wynosić: dla gospodarstw domowych 3,25 zł za metr sześcienny, a na potrzeby produkcji 3,27 zł za metr sześcienny. Natomiast cena kubika ścieków odprowadzanych przez gospodarstwa domowe wzrośnie o 3 procent do kwoty 5,52 zł, a dla przemysłu o 0,3 proc. – do 5,85 zł/m sześc. Łącznie cena netto za metr sześcienny wody i ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie 8.77 zł i wzrośnie o 2,93 proc. Przyjmując, że gospodarstwo domowe zużywa na miesiąc 12 m sześc. wody i odprowadza tyle samo ścieków, to na miesiąc koszty utrzymania wzrosną - według prognoz PWiK - o 3,40 zł. Zarząd PWiK argumentuje, że rosną koszty prowadzenia działalności, w tym koszty energii i paliw. Natomiast sukcesywnie zmniejsza się zużycie wody w mieście. RAD

Fot. A. Pilarska

n n n gazetaBEZPŁatna n n n gazetaBEZPŁatna n n n gazetaBEZPŁatna n n n gazetaBEZPŁatna n n n gazetaBEZPŁatna n n n gazetaBEZPŁatna n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K A N

WiceprezydentDariuszWilczewskizJerzymŁojko(zprawej) „CivitasKonin”totytułobszernejmonografiimiasta,napisanejpodredakcjąJerzegoŁojko,którawłaśniezostaławydana.Prezentujedzieje miastaiokolicdoschyłkuXVIIIwieku.Wplanachjestkolejnytom.

To praca zbiorowa, która ukazała się nakładem wydawnictwa „Setidava” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. - Po 11 latach ukazuje się nowa monografia, która wnosi nowe wartości, nową faktografię, nowe propozycje badawcze – powiedział Henryk Janasek, dyrektor MBP. - Jest dużo przypisów, odniesień do źródeł, które zostały wykorzystane po raz pierwszy. Książka kosztuje 55 złotych i można ją kupić w bibliotece miejskiej przy ulicy Dworcowej 13. Trafi także do wszystkich konińskich filii bibliotecznych i będzie dostępna dla czytel-

ników, zainteresowanych dziejami miasta. To bardzo szczegółowa publikacja, powołująca się na wiele udokumentowanych faktów i nazwisk, które się złożyły na historię Konina. Materiały do monografii zbierano od ponad czterech lat. - Ta monografia pokazuje, że Konin to miasto narodów Europy – powiedział Jerzy Łojko, który nadzorował powstanie „Civitas Konin”. - Przez dziesięciolecia mieszkali tu Żydzi i Szkoci, przebywali Ormianie, Węgrzy oraz Niemcy, którzy przyczynili się do jego rozwoju. SKA

W trzech firmach miejskich zakończono już postępowanie, natomiast nowy konkurs rozpisano na prezesa spółki PTHU Konin, która prowadzi Hotel Konin. Tam kandydaci mogą zgłaszać się do 16 listopada. Poprzedni konkurs unieważniono, gdyż osoby zgłaszające się nie spełniły kryteriów konkursu. Nieoficjalnie wiadomo, że Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej pokieruje Stanisław Jarecki. Zastąpi on Andrzeja Chmieleckiego, który brał udział w konkursie, ale komisja wyżej oceniła jego konkurenta. Stanisław Jarecki przez wiele lat związany był z KWB Konin, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Pod odejściu z kopalni pracował w konińskim Urzędzie Miejskim jako kierownik wydziału działalności gospodarczej, później był wicewójtem Starego Miasta, a ostatnio dyrektorem w firmie Europoles. reklama

Z kolei nowym prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ma zostać Zbigniew Szymczak, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PWiK. Drogę zawodową zaczynał jako dziennikarz w „Przeglądzie Konińskim”, prowadził własną firmę wydawniczą, był też zastępcą prezydenta Kazimierza Pałasza, odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Ostatnio związany zawodowo z firmą Franspol. Na stanowisko prezesa PWiK startowało sześć osób, wśród nich brakowało dotychczasowego prezesa Wojciecha Morkowskiego. Decyzje komisji konkursowych musi jeszcze zatwierdzić prezydent Józef Nowicki. Nie będzie natomiast zmian w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tam najwyższe notowania komisji konkursowej uzyskał dotychczasowy prezes Jarosław Derdziński. RAD


2 aktualności

Witraże jak nowe Pijani

Fot. A. Pilarska

Wkonińskiejfarzeodnowionotrzyspośródczterechunikatowychwitraży.PoKościeleMariackimwKrakowie,wkonińskiejświątynizastosowanonowatorskąmetodękonserwacji.

Poseł z pszczołą rynek pracy, obniżenie opłat za przejazdautostradą,prywatyzacja PaKi...narodowydzieńpszczołyto sprawy,którymizamierzasięzająć tomasznowak,posełPo.

Swoją poselską działalności parlamentarzysta chciałby rozpocząć od szerokich konsultacji, najpierw z dyrektorami powiatowych urzędów pracy. Chciałbym porozmawiać o rynku pracy – powiedział poseł. Kolejne spotkania i konsultacje przewiduje z samorządowcami. Natomiast na forum Sejmu w pierwszej kolejności zamierza rozpatrzyć możliwości obniżenia opłaty autostradowej na odcinku Golina – Poznań i złożyć w tej sprawie interpelację. Zamierza także zadać pytanie o ceny energii dla gospodarstw domowych. Dalej chcę się zajmować sprawami energetyki - mówił Tomasz Nowak. Planuje między innymi spotkanie z ministrem skarbu w celu określenia dalszego procesu prywatyzacji ZE PAK. Poseł zapowiedział także kontynuację pomysłu budowania wież widokowych w podkonińskich gminach i remontu bramy napoleońskiej w Ślesinie, przy wsparciu samorządu województwa. Jednak najbardziej zaskakująca okazała się propozycja ustanowienia w Polsce narodowego dnia pszczoły. - W trosce o pszczelarzy, którzy się do mnie zwrócili – tłumaczył poseł. SKA

- Były już nadgryzione zębem czasu, uszkodzone, miały ubytki, wymagały konserwacji – mówią konserwatorzy. - Chcieliśmy powrócić do pierwotnej wizji twórcy, który je zaprojektował. Ona się zachowała w tych szkłach. Konińskie witraże to ewenement z czasów Młodej Polski.- Bardzo ładny zespół witraży – mówi Aleksander Strzyżewski, ar tysta plastyk. - Doskonałe szkła, świetny wzór. Eligiusz Niewiadomski to był bardzo dobry twórca. Przy konserwacji trzech konińskich witraży zastosowano nowoczesną technologie. - To jest 1911 rok. Na owe czasy witraż współczesny. Tworzony z dużych tafli szkła, nie naśladuje rzeczywistości. To pełna wizja twórcy. Zbliżony do witraży Mehoffera czy Wyspiańskiego. Zabawa kolorem, formą - chwalą konińskie witraże specjaliści.

Odnowione witraże zostały osadzone na ramie i dopiero zainstalowane w otworach okiennych. Widać je teraz w całości. Od słońca i innych czynników zewnętrznych chroni je druga warstwa szkła. Jest to, po Kościele Mariackim w Krakowie, kolejne takie zabezpieczenie witraży przed wpływami atmosferycznymi. - To modelowe rozwiązanie, jakie stosuje się na świecie – mówi Marcin Czeski z Pracowni Witraży w Poznaniu. - Myśmy powtórzyli to, co koledzy z Krakowa już wcześniej zastosowali. Trzy witraże odnawiano prawie cztery miesiące. - Tego się nie da szybko zrobić – mówią konserwatorzy. Sporo czasu zajmuje szukanie odpowiednich szkieł. Potrzebny jest też czas technologiczny – relacjonuje Aleksander Strzyżewski. Cała operacja kosztowała dotychczas około 90 000 zł, z czego dwie trzecie wyłożyło miasto. SKA

na drogach Wminionyweekendpolicjancizatrzymali9pijanychkierowcówi2 prowadzących pojazdy pod wpływemalkoholu,kierowcępodwpływem środków odurzających oraz 6nietrzeźwychrowerzystów.

Wśród zatrzymanych rekordzistą okazał się mieszkaniec Goliny, który w Sycewie kierował audi mając w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu. Podobny stan wykazało badanie 30-letniego mieszkańca Konina, który przeforsował na zakręcie i dachował w rowie. Dla 10 osób sprawa zakończy się w sądzie karnym, gdzie usłyszą wyroki za jazdę po pijanemu i kierowanie autem pod wpływem środków odurzających. Grozi za to do 2 lat więzienia. Przed sądem staną również pijani rowerzyści. Za prowadzenie jednośladów w stanie nietrzeźwości grozi kara do roku pozbawienia wolności. Dla 2 osób sprawa znajdzie swój finał w sądzie grodzkim, gdzie sprawcy usłyszą wyroki za popełnione wykroczenia. SKA

Klikają z głową

Kwesta podliczona

otymjakmądrzeibezpieczniekorzystaćzInternetumoglidowiedzieć sięmłodziludziewramachprojektu„Klikajzgłową”.

około8500złzebrał1listopadaKomitetWsparciarenowacjiKonińskich nekropolii tPK. Pieniądze zostaną przeznaczone na renowację najstarszychnagrobkównacmentarzuprzyulicyKolskiejwKoninie.

Prawie trzystu gimnazjalistów z Konina, Budzisławia Kościelnego, Rzgowa, Sławska i Żychlina wzięło udział w szkoleniu na temat jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu. Spotkanie zorganizował Dział Promocji PWSZ w Koninie w ramach ogólnopolskiej akcji „Klikaj z głową”. Akcja wystartowała w styczniu 2010 roku. Jej celem było pokazanie uczniom oraz nauczycielom jak mądrze i bezpiecznie korzystać z Internetu. Poprzez działania szkoleniowe organizatorzy chcą włączyć szkoły w systemowe działania na rzecz e-bezpieczeństwa. Projekt „Klikaj z głową" odbywa się w ramach programu profilaktyczno-edukacyjnego „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Program „Szkoła

Bezpiecznego Internetu” został włączony do działań rządowego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa w kraju „Razem Bezpieczniej". Organizatorami akcji są: NK.pl i Fundacja Kidprotect.pl. Jak powiedziała Agnieszka Wilczyńska z NK.pl, która współorganizowała spotkanie w PWSZ: - Warto organizować takie akcje, gdyż jak wiemy Internet jest dla młodzieży oknem na świat, wielkim centrum rozrywki, miejscem zabaw i kontaktu z rówieśnikami. Jest doskonałym narzędziem zdobywania wiedzy i poszerzania horyzontów, jednak tylko wtedy, gdy korzysta się z niego w sposób bezpieczny i rozsądny. Organizatorzy akcji mówią podczas spotkań o tym, jak uważać na internetowych przestępców, jak chronić swoje dane osobowe i jak bezpiecznie zdobywać wirtualnych przyjaciół w serwisach społecznościowych. SKA

Do puszek kwestarzy wpadło dokładnie 8478,60 zł, 3 funty brytyjskie, 5 koron czeskich i 10 lip chor wackich. - Dziękując państwu raz jeszcze za okazane wsparcie, zachęcamy do pozostania w kontakcie z Towarzystwem Przyjaciół Konina i dalszego wspierania rozpoczętej w zeszłym roku akcji. Prosimy pamiętać, że to co udało się zreali zować jest przede wszyst kim państwa zasługą – powiedział Piotr Pę cher ski w imie niu Ko mi te tu Wsparcia Re nowa cji Ko niń skich Nekropolii TPK.

Zbiórka pieniędzy nie skończyła się na wtorkowej kweście, bowiem do końca tego roku można wpłacać datki na rachunek w Banku Spółdzielczym: Towarzystwo Przyjaciół Konina ul. Mickiewicza 2 62-500 Konin, nr 70 8530 0000 0000 1124 2000 0010. – Na konto wpłynęła już pierwsza kwota – poinformował Piotr Pęcherski. W ubiegłym roku komitet zebrał prawie 10 000 zł, co pozwoliło odnowić mogiłę zbiorową ofiar nalotu z 1939 roku oraz groby Jana Kiegla, Walentego Modrzejewskiego, Teodora Bacciarellego i Stefanii Esse. OLER

Przygarnij zwierzaka!

Małżeńskie medale PięciuparommałżeńskimprezydentJózefnowickiwręczyłmedale“Za długoletniepożyciemałżeńskie”.

Medal za 60 lat małżeńskiego życia otrzymali Marianna i Władysław Rzepka, natomiast medale za 50 lat wspólnego życia wręczono: Reginie i Ryszardowi Wawrzyniakom, Wiesławie i Henrykowi Weberom, Czesławie i Józefowi Gąbkom oraz Teresie i

Eugeniuszowi Deseckim. Składając gratulacje małżonkom, prezydent Nowicki podkreślił, że ich wspólne życie może być przykładem dla młodego pokolenia. Były życzenia od rodzin, symboliczna lampka szampana oraz gromkie „sto lat”. RAD

reklama

PYsZCZoLIna została podrzucona do schroniska w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2006 roku. Miała wówczas 6 lat. Suczka ma wyjątkową urodę i wyjątkowe umaszczenie. Urodzona w 2000 roku, sterylizację ma dawno za sobą, mieszka na ogólnym wybiegu wraz z wieloma innymi psami.

Czasem próbuje dominować, jednak jest w tym zupełnie nieszkodliwa. Lubi ludzi, jest oddana, towarzyska i przyjazna, potrafi chodzić na smyczy. Pyszczolina czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.


aktualności 3

czwartek, 10 listopada 2011

O różnych stronach powiatu

Fot. M. Michalak

dokońcarokuopracowanyzostaniepierwszyetapstrategiipromocji powiatukonińskiego.Wstarostwieodbyłosięspotkaniegrupykonsultacyjnejpowołanejdojejopiniowania.Miałoononaceludokładnerozpoznanie zasobów powiatu pod względem walorów marketingowych orazpoznanieopiniiisprawważnychzpunktuwidzenialokalnychśrodowiskopiniotwórczych.

Licealiści mają Orlika Ósmegowmieścieorlikaoddanodoużytkunapiątymosiedlu,przyII LiceumwKoninie.tymsposobemwkażdejczęścimiastajestjużkompleksboisk,zktóregokorzystaćmogątakżemieszkańcy.

Obiekt przy II Liceum kosztował ponad milion złotych. W otwarciu Orlika uczestniczyli wszyscy uczniowie. Na sztucznej murawie pokaz aerobiku zaprezentowały uczennice. Od 9 listopada wszyscy mogą korzystać z boisk do

siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obok kompleksu sportowego jest murowane, w odróżnieniu od poprzednich Orlików, zaplecze sanitarne i szatnie. Orlik powstał na miejscu starego boiska i świetnie wpisał się w tę lokalizację.

Milowy Słup przyznany W konińskim ratuszu rozdano w miniony piątek nagrody w 31 edycji ogólnopolskiegoKonkursuPoetyckiegoMilowysłup,naktórynadesłałoswojewierszeponadstupoetów.

Jak podkreśla profesor Maria Kwiatkowska-Ratajczak, przewodnicząca jury, konkursy literackie są ważne dla ich uczestników, ale bywają zdecydowanie istotniejsze dla odbiorców sztuki. - Jak bowiem w „Alchemii słowa” dowodził Jan Parandowski, twórcy zawsze wychowywali się sami, czytelnik poezji zwłaszcza młody - potrzebuje wsparcia kogoś, kto odkryje przed nim walory poezji, uczuli na jej język i przekazywane wartości. I taką funkcję pełnią i organizująca poetyckie zmagania Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie - powiedziała prof. Maria Kwiatkowska-Ratajczak.

Grzeszczak wicemarszałkiem Jednym z czterech wicemarszałków sejmusiódmejkadencjizostałwybrany poseł ziemi słupeckiej Eugeniusz Grzeszczak.

Za tym, aby Eugeniusz Grzeszczak obok Cezarego Grabarczyka, Marka Kuchcińskiego i Jerzego Wenderlicha - pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu głosowało 454 obecnych na sali posłów. Oznacza to, że jako jedyny spośród wymienionego grona został on wybrany jednogłośnie. Eugeniusz Grzeszczak uznawany jest za jednego z najbardziej wpływowych Polaków, a po udanych zeszłorocznych wyborach samorządowych w tym roku stanął na czele kampanii parlamentarnej PSL. DOK

Pierwszą nagrodę jury przyznało Edycie Wysockiej z Miastka. Druga nagroda przypadła Wojciechowi Kądzieli z Łodzi, a trzecia - Adamowi Bolesławowi Wierzbickiemu z Dłużka w gminie Lubsko. Ponadto wyróżniono utwory Eli Galoch z Turku, Józefa Mazurkiewicza z Konina, Katarzyny Piątkowskiej z Lublina, Jadwigi Naskręckiej z Konina i Mirosławy Dimitrow z Konina. Nagrodę Młodych, ufundowaną przez Janinę Perathoner „Wenedę”, przyznano Alicji Ignaczak z Kazimierza Biskupiego. Na konkurs nadesłano 321 wierszy, przygotowanych przez ponad stu poetów. RAD

Uciekał z zegarkiem

Konińscypolicjancizatrzymali27-letniegomężczyznę,którynapadłzrabowałznajomemutelefonizegarek.

Gdy pokrzywdzony zakończył rozmowę telefoniczną, towarzyszący mu mężczyzna wyrwał nagle z jego ręki telefon komórkowy. Następnie bijąc go pięściami po głowie i brzuchu oraz grożąc pobiciem butelką, zażądał wydania zegarka, który pokrzywdzony miał na ręku. Sprawca z łupami wartymi 6 tysięcy złotych uciekł w miasto. Po pewnym czasie policyjny patrol zatrzymał pijanego napastnika, który wcześniej był już notowany za przestępstwa narkotykowe, kradzieże i włamania. 27-latek został aresztowany na trzy SKA miesiące.

- Poprzednie boisko było już zniszczone i wyeksploatowane – przyznał Sławomir Lorek, dyrektor II Liceum. - Nowe boiska na pewno zwiększą bezpieczeństwo nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego. - Myślę, że to miejsce pozwoli młodzieży kształtować siłę charakteru, sportowego ducha, a ich wysiłek przełoży się na wspaniałe wyniki – dodał Józef Nowicki, prezydent Konina. SKA

Istotnym elementem w budowaniu marki lokalnej jest głos mieszkańców, dlatego w pierwszym spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział przedstawiciele środowisk, które w przyszłości będą bezpośrednio zaangażowane w jej realizację. Z autorami strategii spotkali się radni powiatowi, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji otoczenia biznesu oraz branży turystycznej, nauczyciele, młodzież i pracownicy Starostwa Powiatowego w Koninie. Dyskusja koncentrowała się na kluczowych obszarach funkcjonowania powiatu. Uczestnicy spotkania poddali analizie aktualną sytuację powiatu, jego ofertę turystyczną, kulturalną i gospodarczą. W ten sposób ustalono zalety i szanse powiatu, a także zagrożenia i wynikające z nich implikacje. Szczególny nacisk położono na atuty wyróżniające powiat koniński na tle innych, atrakcyjne z punktu widzenia mieszkańców, turystów i inwestorów. Oceniając poszczególne sfery warunków życia, przedstawiciele grupy konsultacyjnej uznali za dobre lub zmieniające się na lepsze m.in.: bezpieczeń-

stwo publiczne, stan środowiska naturalnego oraz infrastrukturę techniczną. Wśród atutów wymieniono także położenie geograficzne powiatu oraz ambicje i wciąż rosnącą przedsiębiorczość mieszkańców. Ewentualne obawy i negatywne oceny budziła kwestia rozwoju inwestycji, a co za tym idzie kompleksowej oferty dla wykwalifikowanych pracowników. Zwrócono uwagę na brak współpracy i spójnej polityki komunikacyjnej sektora publicznego i prywatnego. Najgorzej oceniony został rynek pracy. Spotkanie dało wielokierunkowy obraz powiatu, który posłuży do merytorycznego przygotowania pierwszej części dokumentu dotyczącej analizy i diagnozy obecnej sytuacji powiatu konińskiego. Duże zainteresowanie projektem i potrzeba pogłębionej dyskusji sprawiły, że na kolejne spotkanie grupy konsultacyjnej zaplanowane zostanie więcej czasu. Podczas najbliższych warsztatów w starostwie firma Max von Jastrov przedstawi wyniki badań wizerunkowych, przeprowadzonych dla powiatu konińskiego, a także Łodzi i Poznania. SKA

Przygarnij zwierzaka!

Zmiana w policji PodinspektorsławomirJądrzakrozpoczął2listopadapracęwkonińskiej policji. na stanowisku komendanta zastąpiłmłodszegoinspektoraJarosława rzymkowskiego, który awansował do Poznania na zastępcę komendanta wielkopolskiej policji. W konińskiej komendzie odbyło się przekazaniewładzy

- Jednym z najważniejszych wyznaczników oceny pracy policji jest poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, kreatywność i dobre zarządzanie jednostką – powiedział Krzysztof Jarosz, wielkopolski komendant policji podczas przekazania władzy. Podziękował Jarosławowi Rzymkowskiemu za dotychczasową współpracę. Były już komendant konińskiej policji podkreślił, jak ważne było dla niego zaufanie, jakim obdarzyły go władze miasta i powiatu konińskiego. Podziękował za współpracę prokuratorom, policjantom i pracownikom cywilnym oraz przedstawicielom związków zawodowych. Podkreślał że efekty, które uzyskiwała konińska komenda nie byłyby możliwe, gdyby nie ciężka i rzetelna praca wszystkich policjantów i pracowników oraz wsparcie samorządów i podmiotów funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Przejmujący komendę Sławomir Jądrzak zadeklarował, że dołoży wszelkich starań, aby praca kierowanej przez niego jednostki stała na wysokim poziomie. SKA

LIGa - młoda suczka w typie owczarka niemieckiego - zamieszkała na Gajowej 22 października 2011 roku. Znaleziono ją w lesie, po którym musiała się błąkać bardzo długo gdyż do schroniska trafiła wyziębiona, wychudzona i bardzo zaniedbana. Liga jest przyjazna i towarzyska, lubi gdy poświęca się jej czas. Na spacerach jest

Oszustki pukają do drzwi Mimo ostrzeżeń przed nieznajomymi, kolejna starsza mieszkanka Konina padła ofiarą oszustwa. Dwie nieznane kobiety weszły do jej mieszkania. Zagadując ją i odwracając jej uwagę, zabrały jej 2700 złotych. Policjanci po raz kolejny ostrzegają starsze osoby przed zbytnią ufnością wobec obcych. SKA

posłuszna a na smyczy chodzi wzorowo. Urodziła się w styczniu 2009 roku, jej wysokość to około 50 cm w kłębie. Gdy odzyska siły i nabierze odpowiedniej masy, będzie piękną przedstawicielką swojej rasy. Liga czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. reklama


Fot. R. Olejnik

4 kurier kryminalny

BiegłyBogdanDołowiczuważa,żeMarcinB.niejestosobązdemoralizowaną

Tylko się bronił

Koniecprocesuojcobójcy

Zabił w obronie? DOK. ZE STR. 1

- Wiem tylko, że wystąpiły emocje i doszło do starcia, bójki. Mogło dojść do wzajemnego doładowania się negatywnymi emocjami. To jest mechanizm występujący w wielu kłótniach: ostre słowa, wulgaryzmy, szarpanie, bójka, rzucanie przedmiotami – dodał biegły.

Był poczytalny Biegli odrzucili jednak tezę obrony, że w chwili tragedii Marcin B. znajdował się w stanie silnego wzburzenia. Kiedy mija stan silnego wzburzenia, sprawca stara się ratować ofiarę, czyni to czasem wbrew jakiejkolwiek logice, reanimując nawet martwego już człowieka, obwinia się, najczęściej przyznaje się do popełnionego czynu – tłumaczył Bogdan Dołowicz. - Tutaj niczego takiego nie było, Marcin B. wręcz zataił swoje sprawstwo i zaaranżował inną wersję przebiegu zdarzeń. Biegli stwierdzili u Marcina B. osobowość niedojrzałą, czego najbardziej klasycznym dowodem jest fakt, że nie powiedział rodzicom ani nikomu z bliskich, że już nie studiuje. - A czy nie możemy tego wprost nazwać lenistwem, reklama

wygodnictwem czy cwaniactwem? – zapytała prokurator Krystyna Kasprzak. - Tak, na tym właśnie polega osobowość niedojrzała – zgodził się Bogdan Dołowicz. Psycholog podkreślił też, że oskarżony nie był w sytuacji bez wyjścia: mógł wyjść, widząc co się dzieje. - Mówił o ojcu, że był agresywnym, że go się bał – dodał biegły. - Ale skoro tak było, to powinien był przewidzieć, że ojciec się zdenerwuje na wieść o tym, iż od kilka lat syn go oszukuje.

Beztroskie życie Swoją mowę końcową prokurator Krystyna Kasprzak zaczęła od konstatacji, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż sprawcą zabójstwa Ryszarda B. jest jego syn Marcin. - Marcin B. był jedynakiem i wiódł spokojne, beztroskie i dostatnie życie. Pracował w barze u rodziców, ale opuszczał go o piętnastej, kiedy tam dopiero zaczynał się prawdziwy ruch. Miał czas na trenowanie jiu-jitsu, zajmowanie się fotografią, miał do dyspozycji samochód. Ożenił się wprawdzie, ale już stojąc na ślubnym kobiercu utrzymywał kontakty z inną kobietą. Poza nielicznymi,

i kosztowne badania, które dopiero po dziewięciu miesiącach pozwalają postawić Marcinowi B. zarzut zabójstwa. On w tym czasie żyje jakby nic się nie stało. - Kiedy w lipcu ubiegłego roku Marcin B. został zatrzymany pod zarzutem popełnienia zbrodni zabójstwa, przyznał się, ale oświadczył, że tylko bronił się przed ojcem, który zaatakował go nożem – przypomniała przedstawicielka oskarżenia. – Tymczasem ciało Ryszarda B. było zmasakrowane, a Marcin B. miał tylko zaczerwienienie na policzku, bo pozostałe rany zadał sobie sam. - Ryszard B. przez dziesięć lat pracował poza domem, żeby zapewnić swojej rodzinie dobrobyt – podkreśliła na koniec prokurator Krystyna Kasprzak. – Być może im się nie podobało, kiedy po powrocie do domu zaczął wymagać od żony i syna. Ale to nie był zły ojciec. Nie widzę w tej sprawie zbyt wielu okoliczności łagodzących i dlatego żądam dla oskarżonego 25 lat pozbawienia wolności.

świadkowie mówili o poprawnych stosunkach ojca z synem. Koledzy Marcina wręcz zazdrościli mu ojca. - Feralnego 22 października pojechał po pracy do Poznania, gdzie spędził miłe chwile ze swoją dziewczyną, wrócił do Konina późnym wieczorem. Postanowił powiedzieć ojcu prawdę, że choć rodzice od siedmiu lata dawali mu pieniądze na studia, on już kilka lat wcześniej został skreślony z listy studentów – kontynuowała pani prokurator. – Jego ojciec na pewno zareagował gwałtownie, jak większość ludzi w takiej sytuacji. Doszło do kłótni i bójki, ale z racji wieku, różnicy wzrostu i wytrenowania w sztukach walki to Marcin miał znaczącą przewagę. Zadał ojcu bardzo wiele ciosów nożem, rękoma i nogami. Cztery z nich były śmiertelne.

25 lat - Co robi Marcin po tym zdarzeniu? – spytała Krystyna Kasprzak. – Wraca do swojego pokoju, zaciera ślady i okalecza się na potrzeby wersji, którą przedstawi policji i prokuraturze, wersji napadu. Choć już po wstępnych badaniach miejsca zbrodni wiadomo, że o żadnym napadzie nie ma mowy, my musimy iść tym tropem, przeprowadzając żmudne

Natomiast obrońca Marcina B. zaprotestował przeciwko twierdzeniu, że Mar-

cin B. zadał sobie jedynie powierzchowne rany. – Oskarżony chciał się zabić – powiedział mecenas Marek Kaźmierczak. - Ryszard B. był może człowiekiem dobrym, uczynnym i wesołym, ale łatwo też wpadał w złość, a nawet furię. Cechowała go zmienność nastrojów – powiedział adwokat. - W tej rodzinie często dochodziło do gwałtownych wybuchów wściekłości, wymierzonych najczęściej przeciwko matce Marcina B., który dlatego właśnie zdecydował się powiedzieć ojcu prawdę pod jej nieobecność. To była atmosfera, która miała zły wpływ na oskarżonego. Zdaniem Marka Kaźmierczaka jego klient zabił w obronie koniecznej. Wprawdzie przekroczył jej granice, ale „to nie jest człowiek, którego trzeba izolować na 25 lat”. Dlatego wniósł o wymierzenie Marcinowi B. kary nie wyższej jak sześć lat pozbawienia wolności. - Przepraszam rodzinę i proszę o łagodny wymiar kary - powiedział na koniec Marcin B. Wyrok zostanie ogłoszony o godzinie 12.45 w dniu ukazania się tego numeru Kuriera Konińskiego. Z werdyktem sądu będzie można się zapoznać na portalu www.LM.pl. ROBERTOLEJNIK


czwartek, 10 listopada 2011

muzyka 5


6 muzyka trypt ykZad uszk ow ywkoś ciel eśw.Wojc iec ha

Świątynia muzyki To za słu ga or ga ni za to rów Trypty ku, któ rzy otwo rzy li dla muzyki kościelne wrota. - Intencją tego przedsięwzięcia jest integracja społeczności konińskiej w czasie oktawy Wszystkich Świętych. Na trzy kolejne wieczory nasze zaproszenie przyjęli w tym roku: Przemy sław Strą czek In ter na tio nal Group z projektem jazzowym „Light & Shadow”, Tadeusz Woźniak z zespołem oraz grupa DesOrient i Michał Lorenc, kompozytor i ikona muzyki filmowej – zapowiadała Anna Wysocka i ksiądz Paweł Śmigiel, organizatorzy Tryptyku. - Naszym zamysłem i pragnieniem jest

pochylenie się nad tematem, który nie ma podziału na światopogląd, opcje po li tycz ne, czy wy zna nie. Stąd nasz pomysł, aby zaprosić społeczność całego Konina, wspólnie pochylić się nad tematem przemijania i wspólnie, poprzez wydarzenie ar tystyczne, przejść tę „cienką czer woną linię” doczesności. Z naszego trzyletniego doświadczenia wynika, że dla wierzących Tryptyk stał się pewną formą modlitwy, dla niewierzących formą wspomnienia i pamięci. W piątkowy wieczór w kościele na Morzysławiu na jazzowo zagrał Przemysław Strączek - Internatio-

nal Group. Najpierw z lekką nieśmiałością, ale wraz z kolejnymi utworami z coraz większą odwagą, muzycy odnajdywali się w otoczeniu świętych. - Pięknie się gra w kościele – powiedział lider grupy. Ten pierwszy, piątkowy koncert Tryptyku Zaduszkowego zadedykowany był Rober towi Roszakowi, dziennikarzowi muzycznemu, który zmarł 4 lipca tego roku. - To Robert zaproponował aby wprowadzić jazzowe klimaty w pierwszy wie czór – przy po mnia ła An na Wysocka. - Będziemy się chcieli tego trzy mać przy ko lej nych edycjach Tryptyku. Drugiego dnia zagrał Tadeusz Woźniak, natomiast trzeciego w kościele św. Wojciecha zabrzmiały znajome melodie z polskich filmów i seriali w nietypowym wykonaniu zespołu DesOrient. Muzycy zagrali kompozycje Michała Lorenca. Po łą cze nie ele men tów et nicz nych i kla sycz nych, raz na strojowo, raz dy na micz nie, to wszyst ko sprawi ło, że mu zy ka fil mowa za ist nia ła sa mo ist nie, bez ob ra zu. Pu blicz ność z ła two ścią od naj dy wa ła mu zycz ne tło do „300 mil do nie ba”, „Ban dy ty”, Złota De zer te rów”, „Ofi ce ra”, „Oj ca Ma te usza”, a tak że krę co nych w Ko ni nie „Sta ty stów”. Do wy mie nio nych fil mów Mi chał Lo renc skompo nował ścież kę dźwię kową. Energia pły ną ca z tych utwo rów sprawia ła, że słu cha ło się te go z za par tym tchem, a w nie któ rych mo men tach no gi sa me po ru sza ły się w ich ryt mie. Kon cer towi De sO rient przysłuchiwał się sam kompozytor, który niechętnie rusza się z domu, ale

dla Konina uczynił wyjątek i przyjął zaproszenie. - Tę muzykę słychać zupełnie inaczej niż w filmie, a zespół... brakuje mi słów zachwytu, co oni z tym robią – przyznał kompozytor. - Ta muzyka staje się samodzielnym bytem. Mi chał Lo renc na le ży do naj wy bit niej szych współ cze snych kom po zy to rów mu zy ki fil mo wej. Jest au to rem ścież ki dźwię kowej do po nad 150 fil mów, se ria li te le wi zyj nych, do ku men tów, spek ta kli. Wie lo krot nie zdo by wał na gro dy za naj lep szą mu zy kę. Kar dy nał Ka zi mierz Nycz po pro sił kompo zy to ra o na -

pi sa nie utwo ru in au gu rują ce go otwar cie świą ty ni Opatrz no ści Bo żej w War szawie. Po za tym pra cuje nad kil ko ma in ny mi projek ta mi mu zycz ny mi. Pa miąt ką po ko niń skim kon cer cie bę dzie drew nia na fi gur ka św. Jó ze fa, któ rą kompo zy to rowi po da rował ksiądz Paweł Śmi giel. Młodzi z DesOrient przełożyli twórczość Mi cha ła Lo ren ca na swój język, zagrali z radością i refleksją. Ich koncert na zakończenie tegorocznego Tryptyku Zaduszkowego okazał się najlepszym finałem trzydniowych zaduszek. ANN A PIL ARS KA

Fot. A. Pilarska

Wnietypowejjakdlajazzusceneriizabrzmiałypierwszedźwiękirozpoczynające w ubiegłym tygodniu tryptyk Zaduszkowy w kościele św. WojciechawKoninie.


IV

Przygarnij zwierzaka! rYCHUto prawdziwy psi gigant, a jego serce jest wprost proporcjonalne do jego gabarytów. To prawdziwy przyjaciel człowieka i... chodząca łagodność. Urodził się w 2004 roku a do schroniska trafił 12 listopada 2010 r. Leżał blisko drogi, potrącony przez samochód. W wyniku wypadku miał złamaną prawą przednią łapę, którą ostatecznie trzeba mu było amputować. Mimo to Rychu radzi sobie świetnie: podskakuje, biega i jest w tym naprawdę dobry - potrafi przemieszczać się zwinnie i bardzo szybko. Zadziwia siłą i wolą walki, aby żyć jak każdy inny psiak. Na widok człowieka reaguje radością. Jest zupełnie niekonfliktowy, choć gdy szczeka wydaje się być bardzo groźny. Na spacerach zachowuje się lepiej niż poprawnie, a na smyczy chodzi bardzo ładnie. Ma cudowny charakter - nie zasłużył na los, który go spotkał. Akceptuje obecność kotów. Rychu czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. BULItrafił do schroniska 23 października 2011 roku. Został przywieziony z ul. Przemysłowej w Koninie. Jest psiakiem bardzo łagodnym, przyjaznym i otwartym. Bardzo lubi spacery a na smyczy chodzi doskonale. W stosunku do innych zwierzaków jest nastawiony niezwykle przyjaźnie. Buli urodził się w październiku 2010 roku. Uwielbia spędzać czas z człowiekiem, zaczepia aby się z nim bawić, potrafi szybko przystosować się do nowych warunków, nic nie wywołuje w nim negatywnych emocji. Widać, że nie doznał żadnej krzywdy ze strony człowieka jest optymistycznie nastawiony do całego świata. Jest psem średniej wielkości, w kłębie liczy sobie 35 cm. Buli czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. reklama

orIon został mieszkańcem schroniska 17 kwietnia 2011 roku. Znaleziono go przywiązanego smyczą do samochodu podczas niedzielnej giełdy. Jest młodym psem, urodził się w listopadzie 2009 roku. Z początku był wystraszony, lecz łagodny. Bał się ludzi, unikał z nimi kontaktu. Widocznie niczego dobrego od swoich właścicieli nie zaznał. Lecz szybko za-

aklimatyzował się w nowych dla siebie warunkach i zmienił swój stosunek do ludzi. Obecnie chętnie podchodzi i sam prowokuje do zabawy. Lubi spacery, na które wychodzi nader chętnie. Wobec zwierząt łagodny i nieagresywny. Ma około 37 cm wysokości w kłębie. Orion czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.

nIKon zamieszkał w schronisku 20 października 2011 roku. Przywieziono go z lasu z okolic Nowego Dworu, gdzie psiak błąkał się od jakiegoś czasu. Jest psem wesołym, lubiącym obecność człowieka. Na inne psy potrafi jednak zawarczeć. Na spacerach grzeczny, potrafi ładnie chodzić na smyczy. Nikon urodził się w kwietniu 2010 roku, jego wysokość to około 50 cm w kłębie. Nikon czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.


rozmaitości V

czwartek, 10 listopada 2011

Sukces młodej kobiety Złodzieje Samobój uratował Sokoła Warsztaty,szkolenia(wtymkursnaprawojazdy)orazpółrocznestażezawodoweoferujeuczestniczkomprojektu„Uwierzwswójsukces!” agencjarozwojuregionalnegowKoninie.

Drugiego listopada rozpoczął się nabór kandydatek do projektu pt. „Uwierz w swój sukces!”. Projekt skierowany jest do kobiet, które nie ukończyły 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych w Koninie i powiecie konińskim. Rekrutacja potrwa do 16 listopada. Na uczestniczki projektu czekają między innymi kursy: kosmetyczny i wizażu, obsługi komputerowych programów handlowo-maga zy nowych i fak tu rowa nia, dla pracownika administracyjno-biurowego z elementami księgowości, „skuteczny sprzedawca z elementami negocjacji”, „zostań swoim szefem - zdobycie wiedzy i praktycznych umiejęt no ści z za kła da nia własnej firmy i zasad prowadzenia dzia łal no ści go spo darczej” oraz „opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”.

W ramach warsztatów aktywizująco-motywujących uczestniczki projektu będą miały indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, wezmą udział w warsztatach poszukiwania pracy, przejdą szkolenie z ITC (informatyczne) oraz kurs na prawo jazdy, a każda będzie miała zapewniony półroczny staż zawodowy. Formularz rekrutacyjny i pozostałe dokumenty należy składać osobiście w Biurze Projektu mieszczącym się w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, pok. 220, w godz. od 8.00 do 14.30. Panie zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, chcące poznać więcej szczegółów oraz pobrać Formularz Rekrutacyjny winny zajrzeć na stronę internetową www.arrkonin.org.pl, zakładka „Uwierz w swój sukces!” (6.1.1 K24) lub udać się do Biura Projektu. OLER

skuterów Konińscy policjanci zatrzymali dwóch gimnazjalistów, którzy na zlecenie20-latkakradliskutery.

Z parkingu przed jednym z bloków przy ul. Spółdzielców w Koninie zniknął zaparkowany tam skuter. Gdy tylko właściciel zorientował się, że nie ma pojazdu, rozpoczął poszukiwania i zauważył dwóch chłopców, prowadzących jego skuter. Gdy nastolatkowie zorientowali się, że ktoś idzie w ich kierunku, porzucili zdobycz i uciekli. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci chwilę później zatrzymali dwóch 13-letnich koninian oraz towarzyszącego im 20-latka. Ustalono, że zatrzymani dokonali w ostatnich miesiącach już trzech podobnych kradzieży. Z ulicy Górniczej i Piłsudskiego w Koninie zabrali skutery, a z prywatnej posesji w gminie Stare Miasto motorek. Do wcześniej upatrzonego miejsca kradzieży doprowadzał nieletnich ich starszy kolega, który sprzedawał ukradzione jednoślady na aukcjach internetowych, a uzyskanymi pieniędzmi dzielił się z małoletnimi. SKA reklama

Srebro Justyny Szmajdki srebrnymedalprzywiozłazMistrzostwPolskiKarateWKFJuniorówi Juniorów Młodszych w Łodzi Justyna szmajdka, zawodniczka UKs „osirKleczew”Karateshotokan.

Do Łodzi pojechały tylko trzy zawodniczki kleczewskiego klubu. Dla Adrianny Marek był to absolutny debiut na takiej rangi zawodach i bardzo licznie obsadzona konkurencja, między innymi przez zawodniczki z kadry narodowej, okazała się dla niej drogą nie do przebrnięcia, ale zdobyte doświadczenie będzie na pewno w przyszłości owocowało dobrymi wynikami. O bardzo dużym pechu może mówić Martyna Albanowska, która teoretycznie miała największe szanse na medal. Zawiodła taktyka, a utrata punktu w ostatniej sekundzie walki pozbawiła ją możliwości walki o złoto. Walka repasażowa o brązowy medal to była walka o wszystko i wiedząc o tym Martyna ciągle atakowała i miała inicjatywę. Ta walka to jednak także pasmo dziwnych werdyktów sędziowskich, które spowodowały że Martyna zajęła czwarte miejsce. Ogromny żal i niedosyt, ale tak bywa

w sporcie, Martyna wie o tym i potrafi godnie przegrywać. Wiele radości przyniósł natomiast start Justyny Szmajdki, która ze względu na popołudniowe zajęcia w szkole musiała zmienić swój cykl treningów, co mogło odbić się niekorzystnie na formie. Wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Kolejne zwycięstwa w eliminacjach doprowadziły ją do walki o złoty medal. - Może gdyby finały odbyły się bezpośrednio po eliminacjach, byłoby inaczej? Walka finałowa to bardzo wyrównany pojedynek. Wynik remisowy 1:1, duża przewaga i inicjatywa Justyny w końcówce walki, ale punkt zdobywa przeciwniczka i do niej trafia złoto – opowiada Andrzej Roztropiński z UKS „OSiR Kleczew”. Srebrny medal Justyny to ogromny sukces, ukoronowanie jej systematycznej, ciężkiej pracy treningowej i długiego stażu startowego jako zawodniczki. BAS

sokół Kleczew zremisował na wyjeździe z Polonią 1912 Leszno 2:2. BramkidlakleczewianzdobyliMarcinJankowiakorazposamobójczym trafieniuŁukaszBugzel.

Faworytem przed spotkaniem był Sokół, który od początku sezonu zajmuje w lidze czołowe lokaty. O wiele gorzej radzi sobie Polonia 1912 Leszno, która po okresie przebywania w strefie spadkowej, wydostała się wreszcie na nieco wyższe miejsca. Już w dwunastej minucie meczu, po zamieszaniu w polu karnym, do siatki Polonii trafił Marcin Jankowiak, ale dziesięć minut później do wyrównania doprowadził Siergiej Shapoval, a po kolejnych czterech Polonia wyszła na prowadzenie, kiedy Pavel Hohlov pokonał lobem Daniela Szczepankiewicza. Już do końca pierwszej połowy Leszno prowadziło 2:1. W siódmej minucie drugiej połowy dośrodkowanie Jacka Kopaniarza próbował wybijać Łukasz Bugzel, jednak jego niefortunna interwencja skierowała piłkę do siatki Krzysztofa Banaszaka. Dalsze minuty gry to przewaga gospodarzy. W 73. minucie strzał

Hohlova powędrował minimalnie nad poprzeczką bramki Sokoła. Od 84. minuty kleczewianie grali w osłabieniu – drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Mikołaj Pingot. Rzut wolny wykonywał Pavel Hohlov, lecz jego strzał zdołał sparować na rzut rożny golkiper Sokoła. Pomimo remisu Sokół Kleczew utrzymał fotel wicelidera ligi. Z dorobkiem 33 oczek kleczewianie tracą do Lecha Rypin cztery punkty. Za tydzień Sokół Kleczew wyjedzie do Pakości, mierzyć się z miejscową Notecianką.

Sokół Kleczew: Daniel Szczepankiewicz, Damian Augustyniak, Mikołaj Pingot, Robert Jędras, Łukasz Goiński, Sebastian Śmiałek (65’ Maciej Lisiecki), Jakub Dębowski, Marcin Jankowiak (75’ Jakub Woźniak), Mikołaj Rutkowski (85’ Kamil Kwiatkowski), Łukasz Urban (83’ Piotr Głowala), Jacek Kopaniarz. BAS


sport 7

czwartek, 10 listopada 2011

Jacol wygrywa w Pucharze Ligi

Piłka ręczna: Wyrównane derby nie 11:10. Przełomowy moment nastąpił w 27. minucie, gdy Start objął ponownie prowadzenie 12:11. Wtedy to po raz pierwszy udało się zbudować większą przewagę. Dzięki trzem trafieniom Michała Stasiaka Start Konin prowadził 15:12. W drugiej połowie koninianie utrzymywali prowadzenie, a pomagały im w tym częste osłabienia karami w szeregach Przedcza. W 40. minucie Salus doprowadził do stanu 19:18, jednak trzecią karą i w konsekwencji czerwoną kartką ukarany został Paweł Banasiak. Lepiej też zaczął grać w bramce również Kujawiński i Start odskoczył ponownie na 21:18. Kolejne minuty to gra punkt za punkt. W 51. minucie, przy wyniku 23:20, Adam Kujawiński ze Startu musiał opuścić boisko z powodu czerwonej kartki. Rzut karny podyktowany za jego faul świetnie obronił jednak Jakub Kujawiński. Końcówka meczu należała wyłącznie do gospodarzy, którzy zdobyli sześć punktów wobec zaledwie trzech gości. Ostatecznie Start zwyciężył w meczu 29:23. - Wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania, ponieważ zakończyło się sześcioma bramkami przewagi, ale to był bardzo ciężki dla nas mecz – podsumował spotkanie trener Startu Konin Marek Salzman. - Salus Przedecz to zawodnicy, którzy grają

Zadecydowała dogrywka niezwykle emocjonujący spektakl zaserwowały kibicom koszykarki MKsPWsZKon-BetKoninwmeczuzdomeny.plsiemiaszka.Wregulaminowymczasiegrypadłremis70:70.

Pierwsza kwarta zaczęła się od dobrej gry koninianek, które wyszły na prowadzenie 14:6. Dobrze w tej części meczu prezentowały się Aleksandra Kaja i Katarzyna Motyl. Jednak od siódmej minuty gra MKS przestała być efektywna i Domeny odrobiły większość punktów. Kwarta skończyła się wynikiem 18:18. W drugiej części meczu powolną przewagę budowały sobie zawodniczki Domeny.pl. Tę część meczu koninianki przegrały 14:22, a ogólny wynik w połowie spotkania wynosił 40:32 dla ich rywalek. W trzeciej kwarcie drużyna gości podwyższała swoje prowadzenie. W czwartej minucie wynosiło ono już piętnaście punktów – MKS przegrywał 34:49. Jednak koninianki nie poddawały się rywalkom, walcząc o jak najbardziej korzystny rezultat. Zaowocowało to zmniejszeniem przewagi do dziewięciu punktów na koniec kwarty. Prawdziwe przebudzenie nastąpiło w czwartej części meczu. W ciągu czterech pierwszych minut do kosza trafiały jedynie zawodniczki MKS. Dziesięć punktów pozwoliło wyjść im na prowadzenie 57:54. Jednak już trzy minuty później Domeny znów prowadziły – 61:59, a na minutę przed końcem meczu podwyższyły swoją przewagę do 64:60. Jednak w

tym samym momencie ich trzecia zawodniczka została wykluczona, co stawiało trenera gości w ciężkiej sytuacji. Przez kolejne sekundy aż czterokrotnie wykonywano rzuty osobiste. Doprowadziło to do stanu 68:67 dla gości. Wtedy to kolejne dwa punkty zdobyły Domeny.pl i podwyższyły przewagę na 70:67. Na trzy na ście se kund przed końcem spotkania trener Tomasz Grabianowski poprosił o czas. Koninianki musiały trafić za trzy punkty, by móc myśleć o dalszej grze. Po drużynowej akcji w sytuacji rzutowej znalazła się Iwona Płóciennik, która wykorzystała dobrą pozycję i na sześć sekund przed końcem doprowadziła do remisu 70:70. Uniesione ciężko wywalczonym remisem koninianki, bez problemów kontrolowały grę w dogrywce i mecz zakończył się wynikiem 82:78. - Skuteczność była słaba, zabrakło nam proporcjonalności pomiędzy graczami wysokimi, a skrzydłowymi. Całe szczęście, że zespół zrozumiał z upływem minut, że należy więcej otworzyć wysokich graczy. Ten mecz ma naprawdę dużo bohaterów. To co zrobiła Angelika Kuras z Anitą Szemraj to był majstersztyk w trzeciej kwarcie. To co zrobiły dziewczyny zazwyczaj drugoplanowe, czyli Libertowska, Lewandowska, Gurzęda w

W następnej kolejce Start Konin pauzuje z powodu wycofania się z rozgrywek Promienia Kowalewo. Mimo to koninianie mają już zaplanowane spotkanie towarzyskie – 14 listopada Start rozegra mecz z II-ligową Alfą Strzelno.

Start Konin: Marcin Mazurek, Arkadiusz Gromada, Maciej Roszak, Mariusz Kotleszka, Bartosz Cienkuszewski, Adam Kujawiński, Dawid Siekacz, Mariusz Czerniejewski, Piotr Krzymiński, Michał Pawlaczyk, Patryk Larek, Jakub Kujawiński, Hubert Woźniak, Michał Stasiak, Tomasz Panek, Janusz Kostrzewa. BART OSZSKON IECZN Y

strefie to było kapitalne. Wszystkie zawodniczki, które pojawiły się dziś na parkiecie zagrały mega dobry basket – ocenił spotkanie trener MKS PWSZ Kon-Bet Konin Tomasz Grabianowski. Szkoleniowiec koszykarek wypowiedział się również o decydującej akcji zakończonej rzutem Iwony Płóciennik: – Rzut za trzy punkty miała oddać Motyl. A drugi rzut, jeśli by poszedł switch, miał należeć do Anity. Motyl popełniła błąd, czyli po tym pick’n’rollu i zagrywce ustawionej dla niej ona przerwała kozioł. W tym momencie miała już problem z oddaniem rzutu, po drugie podała do Anity, ale okazało się, że ona ma obrońcę, bo poszło podwojenie od Iwony. To był czysty przypadek, Iwona miała wbiec pod kosz. To jak ona się tam znalazła, tylko ona sama wie, chwała jej za to. Po czterech meczach koninianki zajmują trzecie miejsce w tabeli z bilansem 3-1. Za tydzień MKS zagra na wyjeździe z CCC II Polkowice.

MKS PWSZ KON-BET Konin Domeny.pl Siemiaszka 82:78 (18:18, 14:22, 13:14, 24:16, d. 13:8) MKS PWSZ KON-BET Konin: Anita Szemraj 18, Iwona Płóciennik 15, Katarzyna Motyl 12, Aleksandra Kaja 10, Angelika Kuras 8, Milena Krzyżaniak 7, Anna Gurzęda 6, Marta Libertowska 4, Magdalena Lewandowska 2. BARTOSZSKONIECZNY

WpierwszejrundziePucharuLigi FutsaluJacolzwyciężyłzagtosem 7:2. dzięki zwycięstwu, Jacol objąłprowadzeniewgrupiea.

Już w drugiej minucie, po strzale Piotra Kurowskiego, prowadzenie w meczu objął Agtos, ale dwie minuty później było już 1:1. Z prawego skrzydła piłkę posłał Piotr Kubica, a wślizgiem zdobył gola Adrian Szczepaniak. W ósmej minucie Agtos ponownie wyszedł na prowadzenie za sprawą Kamila Antkiewicza, ale cztery minuty później Adrian Szczepaniak wyrównał na 2:2. W osiemnastej minucie prowadzenie Jacolowi dał Piotr Kubica, a tuż przed końcowym gwizdkiem na 4:2 podwyższył Adrian Leśniewski. Już na początku drugiej połowy Agtos miał szansę zmniejszyć straty, lecz Adrian Ziółkowski trafił w słupek. Jacol odpowiedział trafieniem na 5:2 Pawła Purczyńskiego, a trzy minuty później na listę strzelców wpisał się po raz kolejny Jacek Rzepczyk. Wynik meczu na 7:2 ustalił w 39. minucie Piotr Kubica. Po pierwszej rundzie Pucharu Ligi Jacol prowadzi w grupie A. W grupie B najlepszy jest Smag, w grupie C fotel lidera przypadł Bawie Tytan, w grupie D – Annstalowi. Wyniki wszystkich spotkań I rundy Pucharu Ligi: Jacol - Agtos 7:2 Smag - Fabryka Wnętrz 8:1 Bawa Tytan - PPH Stolarek 8:1 Annstal - Gruby Benek 10:1 Lidrex XXL Zatorze - Europoles 8:3 Cosmos Spedycja - Santos 2:2 BAS Tomiz - Siesta Club 2:3

Czas na squasha PierwszyprofesjonalnyklubsquashazostałotwartywminionypiątekwKoninie.nowoczesnekorty,wypożyczalniasprzętu,atakżerozmaiteturniejei rozgrywkiligowetotylkokilkaatrakcji,któreproponujesquashsfera.

Po ponad roku półamatorskich rozgrywek wśród pasjonatów squasha w Koninie zrodził się pomysł powołania niezależnego klubu, zrzeszającego wszystkich amatorów tej dyscypliny. Finalnym etapem tej idei było otwarcie Squashsfery. Po uroczystym powitaniu gości i przecięciu symbolicznej wstęgi, Piotr Woj cie chow ski, wła ści ciel klubu, zaprezentował zgromadzonym krót ką hi sto rię dys cy pli ny oraz zasady gry. - Zacząłem grać w squasha w Poznaniu. Jest to sport, który zainteresował mnie od samego początku – jest na tyle wciągają-

cy, że od razu po kilku wyjściach na kort chciałem jeszcze i jeszcze. W pewnym momencie stwierdziłem, że może jest to dobry pomysł na życie. I tak powstała Squashsfera – mówi o narodzinach pomysłu Piotr Wojciechowski – Co jest ciekawego w tej dyscyplinie? Jest inaczej jak w tenisie, w którym trzeba mieć jakieś umiejętności, by zaser wować, by odbić piłkę. W squashu trzeba umieć trafić rakietą w piłkę, nawet nie do końca profesjonalne uderzenie po zwa la kon ty nu ować grę. Można wyładować cały stres, nagromadzony w ciągu dnia. BAS

Fot. B. Skonieczny

Niemal cała pierwsza połowa to niezwykle wyrównana gra obu zespołów. Żadna z drużyn nie potrafiła stworzyć sobie przewagi większej niż jeden punkt. Jako pierwszy na prowadzenie wyszedł Start, który w trzeciej minucie spotkania otworzył wynik golem Piotra Krzymińskiego. Następnie jednak przewagę osiągnął Salus, który raz za razem wychodził na prowadzenie. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w dwunastej minucie, kiedy dwuminutowymi przerwami w grze ukarani zostali Kamil Bieniek i Przemysław Pacholczyk. Grający w przewadze Start wyszedł na prowadzenie 5:4, dzięki rzutowi Bartosza Cienkuszewskiego. Trzy minuty później było już jednak 7:6 dla Przedcza, a Jakuba Kujawińskiego lobem pokonał Wiktor Zasada. Słaba postawa golkipera Startu skłoniła trenera Marka Salzmana do zmiany – na boisku zameldował się Marcin Mazurek. W ciągu trzech następnych minut niezwykle dokładny arbiter ukarał dwuminutowym zejściem aż trzech zawodników: Kamila Bieńka i Leszka Marjańskiego z Przedcza oraz Janusza Kostrzewę z Konina. W 24. minucie przy stanie 9:9 podwójną karę (za faul i dyskusję) dostał Paweł Banasiak. Start Konin wykorzystał przewagę i po rzucie karnym Michała Stasiaka wyszedł na prowadze-

prostą piłkę, ale są niezwykle waleczni, ambitnie podchodzą do meczu. Grają nietypową piłkę, zmieniają bardzo dużo pozycji. Trzeba być naprawdę skoncentrowanym w obronie, żeby ich powstrzymać. Trochę nam napsuł gry Kamil Bieniek, który rzucał z drugiej linii. Troszeczkę pretensji miałem do Kuby Kujawińskiego, który przy wzroście dwa metry powinien bez problemów bronić te rzuty z dystansu. Przełomowy moment meczu to sytuacja w drugiej połowie, w której Kuba obronił cztery piłki pod rząd. Wtedy mogliśmy szybko przeprowadzić kontratak i zdobyć przewagę bramkową.

Fot. B. Skonieczny

startKoninzwyciężyłwderbachregionu,wktórychmierzyłsięzsalusemPrzedecz.Koninianiewygrali29:23.


Fot. M. Sobkiewicz

8 reklama


ogłoszenia 9

czwartek, 10 listopada 2011

n Sprzedam dom Konin Gosławice na działce 425m2. Cena: 155tys. do negocjacji. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, kanaliza miejska. Tel.795 114 620. n Sprzedam mieszkanie w Poznaniu 61m.kw, dwupoziomowe. Tel: 693425349. n Sprzedam atrakcyjną działkę budowlano - usługową o powierzchni 13,25 a na terenie nowo powstającego osiedla w Koninie: Laskówcu. Tel: 693331160. n Do wynajęcia bardzo ładna kawalerka w centrum Konina: ul. Dworcowa 5. Wolna od zaraz; mieszkanie umeblowane, czyste i zadbane. Płatne 800 zł + opłaty. Kaucja zwrotna w wysokości 800zł. Kontakt tel: 601 881 171. n Wynajmę kawalerkę w wieżowcu na Zatorzu. Mieszkanie częściowo umeblowane, nowe okna wymienione w sierpniu. Cena 800 zł plus rachunki za prąd i gaz. Kaucja zwrotna 800 zł. Wolne od zaraz. Tel. 532 367 340. n Sprzedam mieszkanie Konin Zatorze 60m2, 3 pokoje, łazienka, kuchnia, wc, duży przedpokój, duży balkon. Blok 4 piętrowy, 4 piętro. Mieszkanie po remoncie w stanie bdb. Cena 179tys. Tel: 511-302-067. n Dom wolno stojący na osiedlu Laskówiec. 6 pokoi, kuchnia, łazienka, WC. Wysoki standard wykończenia. Pozostają meble w kuchni i zabudowy stałe. Do zamieszkania od zaraz. Cena: 475000 zł. Telefon: (63) 240 00 28, 605.

n Niemiecki. Korepetycje, przygotowanie do matury (nauczyciel LO po studiach w Niemczech). Tel: 792 000 953. nStudentka V roku Geografii- udzieli korepetycji na wszystkich poziomach nauczania. Możliwość dojazdu do domu ucznia. Zapraszam! Tel.: 609254-286. nChemia- korepetycje. Jeśli masz problem z przygotowaniem do matury, sprawdzianu, lub innej formy sprawdzenia wiedzy- jestem odpowiednia osobą aby Ci w tym pomóc. W miłej, nie stresującej atmosferze opanujesz dane zagadnienia. Duże doświadczenie w udzielaniu korepetycji + przygotowanie pedagogiczne. Telefon: 721775997. nUdzielę korepetycji z języka niemieckiego. Jestem absolwentką Filologii germańskiej. Zapewniam bogate materiały dydaktyczne, solidną naukę i miłą atmosferę. Cena 20zł/60min.Tel. 781-071-026. n Studentka filologii angielskiej udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapewniam potrzebne materiały i miłą atmosferę. 20 zł/60 min Możliwy dojazd. Tel: 669 104 624. nPedagog z doświadczeniem udzieli korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Również przygotowanie do matury. Tel: 661055838. n Nauczyciele udzielają korepetycji, także przygotowanie do matury. Matematyka, tel: 696-549967. J. Angielski, tel: 600-986-470.

n Firma Energo-Tech zatrudni doświadczonych monterów rurociągów ze znajomością rynku izometrycznego oraz spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi do pracy na terenie Polski. Konin ul. Zakładowa 4D 62-510 Konin. Dzwonić od 9 00 do 17 00. Tel: 63 245 87 92, kom. 603-84-65-74. n Zatrudnię panią do opieki nad osoba starsza w Niemczech, tel: 694 684 608. n Szukam pracy. Jestem emerytką, zaopiekuje się starszą osobą i sprzątanie mieszkania. Jestem dyspozycyjna. Tel: 694693155. n Firma Finansowa poszukuje ankietera. Doświadczenie nie jest wymagane. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie. Wynagrodzenie pod-

stawowe oraz prowizyjne. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: anita.budzinska@opendirect.pl. Tel: 667 890 870. n Partner TP zatrudni przedstawiciela handlowego. Wymagane prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera i komunikatywność. CV proszę przesyłać na adres: bd.rekrutacja@doradcyhandlowi.pl. n Zatrudnię Kucharza lub Kucharkę z doświadczeniem, pomoc kucharza, kelnerów (z okolic Konina i Turku). Praca przy weselach i imprezach okolicznościowych. Zainteresowanych proszę o przesłanie CV + zdjęcie na adres kuch3arz@wp.pl, w tytule proszę wpisać stanowisko, odezwiemy się do wybranych osób. nPoszukujemy młode, zdolne i ambitne osoby do pracy w kantorze/ lombardzie na terenie Konina. Podst. wymagania: średnie wykształcenie, dobra komunikatywność, obsługa komputera i internetu, odporność na stres. Mile widziane doświadczenie w handlu/ sprzedaży oraz znajomość zagadnień z zakresu sprzętu RTV, GSM, IT. List motywacyjny oraz CV ze zdjęciem prosimy wysyłać na adres m.hanczewski@loombard.pl.

n JEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-042006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! nAutoskup: całe, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. Wszystkie marki i roczniki kupimy. Szybki dojazd po auto. Tel: 531084580. Kupie każde auto po cenie złomowej. Auto kasacja. Konin. Tel: 721382733. nSkup aut: każda marka i stan złomowania. Kasacja aut. Tel: 511145017. n Sprzedam Audi 80 benzyna poj 2000, 16v DOHC moc 140kM Przebieg 136tys . 1996r. 4x el. szyby, alufelgi audi 15cali opony 205x 50 barum. Cena: 5000 zł do negocjacji. Tel: 503084115. n Sprzedam VW PASSAT B5 1.9 TDI. Auto w stanie dobrym. Rocznik 1999. Posiada Klimatronik, wspomaganie kierownicy, ABS, ASR, 4 x AIR BAG. I właściciel w Polsce. Aktualny przegląd i OC do maja 2012 .Cena 12.900 do uzgodnienia. Więcej informacji pod nr. Tel. 668 020 003. n Sprzedam bardzo ładnego i zadbanego VW Golfa III, rok 1995, 1600 cm3. Auto posiada wspomaganie kierownicy, elektryczny szyberdach, immobiliser, 2 x airbag. Samochód garażowany, bez wkładu finansowego. Tel: 698 224 906. nSprzedam Renault Master 2005r, diesel, 2 cm3, przebieg 240 tys. km. Samochód 3-osobowy, dostawczy, klimatyzacja. Stan bardzo dobry. Ładowność 1400kg, długość 3,20.Info na tel. sms nie odpowiadam. 782076266. n Sprzedam Peugeot 407 SW 2.0 HDI 136KM 2005r Kombi srebrny metalik. Po wymianie filtrów rozrządu i oleju, 100% sprawny technicznie, Komplet kluczyków, Zarejestrowany, pierwszy właściciel. Tel. 607293019.

n Naprawa komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych , naprawa i konfiguracja sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, dojazd do klienta. tel.: 600 213 561; e-mail: skomp.pl@gmail.com. n Naprawa komputerów PC,laptopów, usuwanie wirusów, formatowanie, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych, zdjęć z dysków, podłączenie internetu oraz konfiguracja urządzeń sieciowych (Routery, Access Pointy, Modemy, Drukarki), Dojazd do klienta. Tel. 665-190-529. n Sprzedam router wifi netgear. Cena 40 zł. Telefon: 725978986. n Oferuję naprawę sprzętu elektronicznego takiego jak: monitory LCD, radia samochodowe,

wzmacniacze, itp. Masz problem ze sprzętem – dzwoń. Telefon: 609-973-253. n Sprzedam komputer stacjonarny wraz z Monitorem 17" marki SAMSUNG Płyta główna: MSI 845PE Max (MS-6580) ver 2.0, Procesor: Intel Pentium 4 2000 MHz Pamięć: Kingston DDR 1 Gb, Dysk: WD 40Gb Karta graficzna: Matrox G450 - 32mb (można podłączyć dwa monitory), Karta dźwiękowa, Karta sieciowa:Realtek,CD-Rom SAMSUNG, klawiatura i myszka cena 250zł. Telefon: 781975762.

n "But-Gaz" Kamil Stasiński DOSTAWA GAZU "Shell" w butlach 11 kg na telefon. Dostarczamy 7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63) 21-21-153. n Szafy wnękowe, garderoby, meble na wymiar. Tel: 503721431. n Czyszczenie-Karcher: dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej i meblowej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. n Centrum prawno-finansowe "Heaven": odszkodowania za słupy, gazociąg, za wypadki, pobicia, windykacja, kredyty, porady prawne. Kontakt: 508-635-645. nZakład szewski zaprasza: Konin ul. Powstańców Wlkp. 2 III kl. w godz. 9.00 – 17.00. Tel: 725334-830. Zakład wszywa zamki do obuwia, plecaków, kurtek, torebek. n Przeprowadzki , kompleksowe przeprowadzki mieszkań, domów i firm . Usługi transportowe, laweta, przewóz osób. Wystawiamy fakturę VAT. Tel: 888 388 414. n Biuro Matrymonialne Mag w Koninie zaprasza samotne osoby. Możliwość składania Ofert bezpłatnych. Tel: 697758682. nFachowo i Tanio! Wykonam usługę z zakresu montażu nowych instalacji elektrycznych, modernizacji istniejących, przeróbek, drobnych prac montażowych, usuwania usterek i awarii. Tel. 601 294 671. nUkładanie płytek, terakoty, malowanie oraz prace hydrauliczne. Solidnie i fachowo. Telefon: 662 225 665.

n Dam prowizję za znalezienie osób chętnych do zmiany bądź wstąpienia do Funduszu Emerytalnego. Płatne od ręki do 120 PLN od osoby. Tel. 511-247-002. nSprzedam szafkę np. pod telewizor w kolorze jasnego brązu/patyny z litego drewna sosnowego pasujące do serii Leksvik! Cena 100,00 zł. Tel: 609 600 612. n Sprzedam wózek 2w1 jak nowy z tego roku na gwarancji, dla dziewczynki różowy, gondola spacerowy. W komplecie jest folia, parasolka torba i do spacerówki ochraniacz na nóżki. Jest na aluminiowym stelażu. Firmy Babyactive. Cena 600zł do małej negocjacji. Tel: 721201069. n Sprzedam piec olejowy "RADAN" , jak nowy ! Cena do uzgodnienia. Tel: 781569464. n Sprzedam piecyk gazowy (butla gazowa), 3-zakresowa regulacja temperatury, stan bardzo dobry. Tel: 606401324. n Sprzedam keyboard Yamaha PSR E323 bardzo mało używany, statyw, zasilacz, podstawka pod nuty. Cena 680zł. Tel: 692671198. n Sprzedam rower górski Giant Escaper. Praktycznie nowy i bardzo mało używany. Zakupiony w salonie rowerowym. Cena: 800 zł. Tel: 726898330. n Sprzedam akwarium 200 litrów - profilowane z pełnym wyposażeniem (grzałka , filtry, pokrywa). Tel: 6930363535. n Sprzedam antenę telewizji satelitarnej wraz z konwerterem i uchwytem do mocowania anteny na ścianie. Cena: 40 zł. Telefon: 790 497 774.


10 informator ááá tELEFonYaLarMoWE

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

999,

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

CKis:rozm ow yofot og raf ii

Portret dziecka GaleriaCKis„WieżaCiśnień”zapraszanaspotkanie„Czyportretdzieckamożejeszczezaskoczyć?”zcyklu„rozmowyofotografii”

Niewinne, urocze, beztroskie, tajemnicze czy dzikie? Jakie są dzieci na fotografiach wybitnych artystów fotografów? Czy dzieci na pewno przynależą do odległego nam świata na terytorium fantazji, pełnego beztroski i niewinności? Czy może ich świat jest znacznie bardziej tajemniczy i skomplikowany, gdzieś na pełnym sprzeczności pograniczu natury i kultury? Czy fotografia dzieci może wykraczać poza pamiątkowe fotografie rodzinne? Czy wyidealizowane portrety małych modeli wywołują zachwyt czy niepokój? Czy portret dziecka może jeszcze zaskoczyć?

ááá PLaCÓWKIKULtUraLnEIMUZEa

Spotkanie poprowadzi Anna Kędziora - doktorantka na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się działaniami twórczymi na pograniczu natury i kultury oraz fotografią kreacyjną w kontekście społecznym. Galeria Centrum Kultury i Sztuki „Wieża Ciśnień” zaprasza na prezentację oraz dyskusję o różnorodnych kontekstach motywu dziecka w fotografii.

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

Gdzie: Konin, Galeria „Wieża Ciśnień” Kiedy: 23 listopada, godz. 18.00

Kino HELIOS od11do17listopada ich komiczne popisy wspomagają Afrykańczyk, Eskimos, para Norwegów i… indiański Wyjazd integracyjny Komedia; prod. Polska; wiek: 15 lat; godz. zespół disco polo. Suma wszystkich kaców 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00; dopiero przed Wami! Trzej faceci (Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Jan Frycz) i piękna dziewczyna (Kata- Mniam rzyna Glinka). Ich losy połączy tytułowy wy- Animowany/dubbing; prod. Malezja; 95 min; jazd integracyjny, który wymknie się spod wiek: b.o.; godz. 10.00, 11.45, 13.30, 15.15; kontroli i przerodzi w prawdziwą imprezową apokalipsę. W obsadzie filmu integruje Baby są jakieś inne się doborowa ekipa aktorska - obok wymie- Komedia; prod. Polska 2011; 90 min; nionych w imprezie udział biorą: Katarzyna wiek: 15 lat;  godz. 17.00, 19.00, 21.00; Figura, Sławomir Orzechowski, Bartłomiej Topa, Grzegorz Halama, Mariusz Czajka, 1920  Bitwa Warszawska 3D Robert Gonera, Zbigniew Buczkowski, Jaro- Historyczny; prod. Polska; 110 min.; wiek: sław Jakimowicz i Mirosław Zbrojewicz, a od 12 lat; godz. 9.30;

rEdaKCJa:

WYdaWCa

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

rEdaGUJEZEsPÓŁ

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIotEKI

BIUrorEKLaMY:

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

naKŁad:

15000 egz

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 915.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-4505, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


piłka nożna 11

Fot. B. Skonieczny

czwartek, 10 listopada 2011

KsavansGórn ikKon in-Lub us zan intrzciank a0:2

Druga porażka z rzędu Zero do dwóch przegrał Ks avans Górnik Konin z Lubuszaninem trzcianką.todrugazrzęduporażkabiało-niebieskichwlidze.

Głównym powodem słabej postawy Górnika były problemy z ustawieniem obrony. Z powodu kontuzji i zawieszenia nie mogli grać Adrian i Mateusz Majewscy, więc Jerzy Banaszak wystawił do gry Tymoteusza Urbańskiego oraz Macieja Adamczewskiego – nominalnego pomocnika. Czarę goryczy przelała kontuzja Artura Kraszkowskiego w piętnastej minucie gry. Napastnik Górnika zastąpiony został przez Filipa Raczkowskiego. W tak eksperymentalnym zestawieniu koninianie nie prezentowali się najlepiej. Mimo to potrafili wypracować sobie sytuacje bramkowe. Najpierw z rzutu wolnego niewiele pomylił się Bartosz Modelski, a następnie w 26. minucie Paweł Błaszczak nie trafił w piłkę. W 38. minucie to Lubuszanin zdobył gola. W polu karnym Górnika znalazł się Radosław Simson, lecz jego strzał świetnie wybronił Arkadiusz reklama

Kmieczyński. Odbita piłka spadła pod nogi Łukasza Szafrana, który wyprowadził Trzciankę na prowadzenie. Okazję do wyrównania biało-niebiescy mieli w 61. minucie. Do dośrodkowania z rzutu rożnego wyskoczył Adam Kosmala, lecz jego strzał główką minimalnie minął słupek bramki Lubuszanina. A minutę później było już 2:0. Sprzed pola karnego świetnie uderzył Radosław Simson, a futbolówka znalazła drogę prosto w okno bramki Arkadiusza Kmieczyńskiego. Niedługo później w podobnej sytuacji znalazł się Paweł Nawrocki, lecz tym razem golkiper Górnik piękną paradą zbił piłkę na rzut rożny. Koninianie odpowiedzieli w 81. minucie. W dogodnej sytuacji znalazł się Filip Zborowski, lecz jego uderzenie powędrowało obok bramki Trzcianki. Górnik Konin przegrał z Lubuszaninem 0:2. - Mecz może nie stał na najwyższym poziomie i tak naprawdę prze-

ciwnik jakiś większych sytuacji sobie nie stworzył – skomentował spotkanie trener Górnika Konin, Jerzy Banaszak. - Pierwszą bramkę straciliśmy po błędzie w środku pola, a druga bramka to już w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Natomiast my też mieliśmy sytuacje, z których powinniśmy strzelić bramkę. Szkoda tego meczu, bo nie musieliśmy znowu przegrać. Pomimo porażki biało-niebiescy utrzymali siódmą pozycję w tabeli. Koninianie mają na koncie 23 punkty i tracą do lidera czternaście punktów. W sobotę podopieczni trenera Banaszaka podejmą u siebie GKS Dopiewo. KS Avans Górnik Konin: Arkadiusz Kmieczyński - Mateusz Augustyniak, Adam Kosmala, Maciej Adamczewski, Tymoteusz Urbański Arkadiusz Bajerski (61’ Dawid Kotwica), Jakub Paździerski, Bartosz Modelski, Artur Kraszkowski (17’ Filip Raczkowski), Krystian Sobieraj (74’ Filip Zborowski) - Paweł Błaszczak. BARTOSZSKON IECZN Y

Aż dwa turnieje z okazji Święta Niepodległości odbędą się w najbliższy piątek: o Puchar Burmistrza Miasta Goliny zagrają golfiści, a o Puchar Prezydenta Miasta Konina – amatorzy squasha. Ponadto w sobotę odbędzie się mecz III ligi pomiędzy KS Avans Górnik Konin a GKS Dopiewo, a Sparta Konin wyjedzie do Pleszewa walczyć z miejscową Stalą o punkty w IV lidze. 11listopada(piątek): godz. 11.00: Turniej Niepodległości o Puchar Burmistrza Miasta Goliny w golfie, pole golfowe Wityng w Golinie Kolonii godz.11.00:godz.13.00:mecz piłki nożnej (IV liga): Stal Pleszew – CKS Sparta Konin, stadion w Pleszewie godz. 11.00: mecz kadr wojewódzkich U-13: Wielkopolski ZPN – Lubuski ZPN, Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego na ul. Podwale 1 w Koninie godz. 12.00:Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Konina w squasha, klub Squashsfera na ul. Spółdzielców 26 godz.13.00:mecz piłki nożnej kobiet (I liga): ZSGE Medyk II Franspol Konin – Stilon Gorzów Wlkp., Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego na ul. Podwale 1 w Koninie 12listopada(sobota): godz.13.00: mecz piłki nożnej (III liga): KS Avans Górnik Konin – GKS Dopiewo, Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego na ul. Podwale 1 w Koninie Piętnastakolejkakonińskiejklasyokręgowej:

godz. 13.00: Polanin Strzałkowo – Czarni Ostrowite, stadion przy alei Prymasa Wyszyńskiego 48 w Strzałkowie godz. 13.00: Polonus Kazimierz Biskupi – Olimpia Koło, stadion przy ul. Golińskiej w Kazimierzu Biskupim 13listopada(niedziela): godz. 12.00: Wojewódzka Liga Juniorów: MKS MOS Konin - Obra Kościan Piętnastakolejkakonińskiejklasyokręgowej: godz. 13.00: Błękitni Helenów – Polonia Golina, stadion w Helenowie godz.13.00: Znicz Władysławów – Górnik Kłodawa, stadion we Władysławowie godz.13.00: Warta Krzymów – GKS Sompolno, stadion przy ul. Mlecznej w Krzymowie godz. 13.00: Zjednoczeni Rychwał – Wicher Dobra, Stadion MOS przy ul. Sportowej 1 w Rychwale godz.13.00: Tulisia Tuliszków – ZKS Zagórów, stadion w Tuliszkowie godz. 13.00: Warta Eremita Dobrów – Orlik Miłosław, stadion w Dobrowie DrugakolejkaIrundyPucharuLigiFutsalu,halaRondo: godz.15.00: Europoles - Agtos godz.15.45:Santos - Smag godz.16.30:Siesta Club - Bawa Tytan godz.17.15:Apteki Prima - Annstal godz.18.00:Jacol - Tom-Car godz. 18.45: Fabryka Wnętrz - Cosmos Spedycja godz.19.30: PPH Stolarek - Tomiz godz.20.15: Gruby Benek - Motor MZK

Unihokej w dziewiątce Pierwszymiędzypowiatowyturniejunihokejadlamłodzieżyrozegrano wszkolePodstawowejnr9wKoninie.

Organizatorami Imprezy była SP nr 9, Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Młodzi–Aktywni oraz Uczniowski Klub Sportowy Raz Dwa Trzy. O puchar prezydenta i starosty powiatu konińskiego walczyły drużyny z Niechanowa, Kozich Głów, Przykony, Wrzącej Wielkiej oraz Konina. Celem imprezy była popularyzacja unihokeja, zdrowej rywalizacji oraz wymiana doświadczeń sportowych.

Wyniki:

Dziewczęta:o Puchar Starosty Powiatu Konińskiego 1 m. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie - opiekun Marcin Kurzawiński 2 m. Szkoła Podstawowa we Wrzącej Wielkiej - opiekun Rafał Wasilewski

3 m. Szkoła Podstawowa w Koziegłowach SP 9 Konin - SP Koziegłowy 4:3 SP Koziegłowy - SP Wrząca Wielka 7:8 SP Wrząca Wielka - SP 9 Konin 3:6 Chłopcy:o Puchar Prezydenta Miasta Konina 1 m. Szkoła Podstawowa w Niechanowie - opiekun Tomasz Gaziński 2 m. Szkoła Podstawowa w Przykonie - opiekun Roman Kubiak 3 m. Szkoła Podstawowa nr 9 w Koninie - opiekun Maciej Wanke SP 9 Konin - SP Przykona 5:8 SP Przykona - SP Niechanowo 4:8 SP Niechanowo - SP 9 Konin 6:4 Sędziowie:Roman Kubiak i Marcin Kurzawiński


12 reklama

114 Kurier Koniński  
114 Kurier Koniński  

O procesie Marcina B., który w czwartek usłyszy wyrok, nowej książce o dziejach Konina i podwyżkach cen wody donosi na pierwszej stronie naj...

Advertisement