Page 1

l

ROK V

l

CzWaRTeK 2 LUTeGO 2012

l

ISSn 1689-9563

Piąt ka i szóst ka do li kwi da cji

Przewrót w oświacie Prawdziwe trzęsienie ziemi w oświacie zapowiedziały w ubiegłym tygodniu władze Konina. Od 1 września zniknąć mają szkoły podstawowe nr 5 i 6 oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a Młodzieżowy Dom Kultury zmieni nazwę i siedzibę. Miasto spodziewa się zaoszczędzić w ten sposób 710 tys. zł jeszcze w tym roku i ponad dwa miliony złotych w roku 2013.

Swojezamiaryprezydencitłumaczązmniejszaniemsięliczbydzieciwwiekuszkolnymispadkiemdochodówmiasta.WubiegłymtygodniuRadaMiasta podjęłauchwałęozaciągnięciukredytuwwysokości42mlnzł,akurattyleilew całymrokubudżetowymgminadokładadooświaty.Adokłada,ponieważsubwencjaprzekazywanagminomnasfinansowanieoświatyniepokrywawszystkichwydatków.Takienaprzykładpodwyżki,którepremierTuskobiecałnauczycielom,jużsięwniejniemieszcząigminysamemusząsięmartwić,skąd wziąćpieniądzenatencel.Dotychostatnich,conajmniejsiedmioprocentowych,Koninmusiałdołożyćzeswojegobudżetuniemniejniż3mlnzł. Ponieważwewrześniubędąkolejnepodwyżki,amiastoniemożewnieskończonośćbraćkredytównapokrycierosnącegodeficytu,władzepowołałyczteryzespoły,którychzadaniembyłoopracowanieprojektutakichzmian wsystemiekonińskiejoświaty,którepozwolązmniejszyćwydatki.Owocem ichpracyjestpomysł,byzlikwidowaćSzkołęPodstawowąnr6,ajejuczniów inauczycieliprzenieśćdoczwórki. DOK. NA STR. IV

reklama

Fot. A. Pilarska

■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■ gazeta bezPŁaTna ■ ■ ■

nR 122

■ W numerze Sto tysięcy za mecz Władze Konina chcą zorganizować wspólne oglądanie finałowego meczu tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Przedsięwzięcie ma kosztować około 100 000 zł. - Co za głupi pomysł? Ten mecz można sobie w domu zobaczyć – stwierdził jeden z internautów i nie był w swoim poglądzie odosobniony. STR. 2

Osiem lat dla ojcobójcy Do ośmiu lat pozbawienia wolności zmniejszył Sąd Apelacyjny w Poznaniu karę Marcinowi B., który w paździer niku 2009 roku zabił swojego ojca. Prokurator Krystyna Kasprzak, która nadzorowała śledztwo w tej sprawie i sporządziła akt oskar żenia, nie ukrywa zaskoczenia. STR. 4

Tylko do przodu Wydłużenie tras o kolejne trzy miliony kilometrów, wspólne z MZK bilety i przeniesienie dworca autobusowego do nowego budynku PKP przewiduje pięcioletni plan rozwoju konińSTR. V skiego PKS.

reklama


2 aktualności

Sto tysięcy za mecz Jak poinformował portal LM.pl, władze Konina chcą zorganizować wspólne oglądanie finałowego meczu tegorocznych mistrzostw europy w piłce nożnej. Przedsięwzięcie ma kosztować około 100 000 zł. Pomysł wzbudził wielkie emocje internautów. - Ponieważ na zorganizowanie u siebietakzwanejstrefykibicajakdotej pory zdecydowało się niewiele miast, otrzymujemycorazwięcejicoraztańszychofertodprywatnychfirm,które się tym zajmują – poinformował na konferencji prasowej prezydent Józef Nowicki. Organizator daje samochód z dużymekranemiwydzielonemiejscedla widzówowymiarach20na30metrów lub30na40,gdziezmieścisięod1500 do2000osób.Chcezatoniecoponad 50000zł.Prawiedrugietylemiastomusiwyłożyćnaochronę,sprzątanie,ubikacjeiinnesprawyporządkowe.Wstrefie niemogązainstalowaćsiężadnemiejscowepunktygastronomiczne. -Jakolokalizacjastrefykibicaniejakoautomatycznienarzucasiętutajplac Wolności–powiedziałJózefNowicki.Ofertajestciekawa,bojużojednątrzecią tańsza niż to było na początku. A mamynadzieję,żemeczfinałowyodbędziesiępierwszegolipcazudziałem naszedrużyny. Na tę ostatnią uwagę Józefa Nowickiego dziennikarze zareagowali śmiechem, choć sama konferencja do wesołychnienależała,bowiemtegosamegodniaprezydentogłosiłzamiarrestrukturyzacji oświaty i likwidacji dwóch szkół podstawowych. Roczne

utrzymanie budynku SP 5 kosztuje 160tys.zł,aSP6prawie180tys.zł. OLER

KOMENTARZENALM.pl: Jak ktoś chce zobaczyć mecz, to kupujebiletluboglądagowdomualbo zprzyjaciółmi.Niewidzępowoduorganizowaniazapublicznepieniądzeniby stadionu. Tym bardziej, że jest to chwytcwaniakówzPZPNnazarobienie dodatkowej kasy. Zdziwię się jak władzemiastapójdątądrogą.Niktim nieuwierzy,żenależyoszczędzać. 100tys.złotychdlakilkudziesięciu konińskichkiboli?Tonajwiększagłupota jakąmógłktokolwiekwymyślić! Bez urazy, ale co to za głupi pomysł?Tenmeczmożnasobiewdomu zobaczyć. Pomysł dobry pod warunkiem, że toPolacybędągraćwtymfinale(żart). Człowiekma700złnaprzeżycie nacałymiesiącatu100tys.na90minutmiastowypakujeottak? Super!Wszystkopolikwidować,ludzi powyrzucaćzpracytoprzynajmniejjako

bezrobotniobejrząsobiemeczyk!Jeszcze niechdorzucąfajerwerki,toludziombędziesięprzyjemniejwypowiedzeniazpracyczytało.Miastoupada,niedługotubędziejednawielkawieśpopegeerowska,ale zatozrozbudowanąadministracjąurzędniczą.Ciekaweilujeszczekierownikówzatrudniąwurzędzie,jakjużpozwalniająnauczycieliiobsługęszkół.Żenada. Pomysł nie jest zły i z pewnością znajdziezwolenników.Pytanieczynas natostać.Moimzdaniemnieinapewnoznalazłobysięlepszemiejscenaulokowanietychpieniędzy. IzgadzamsięzPanemcałkowicie. Wydawanie100tys.złotychnafanaberietopomysłnadzisiejszeczasychory. Koninadzisiajpoprostuniestaćnatakiefanaberie.BardzołatwopaniePrezydencieNowickiwydajesięnieswoje pieniądze,aledzisiajtrzebadwarazyliczyć, zanim się nie straci. A może to jeszczezobowiązaniawyborcze? Pomysłdobry!JakaśrozrywkawKoninie.Jeździłamporóżnychmiejscachw Polsceitakiecośjakstrefakibicazdawała egzamin:wmieściepanujebardzoduży entuzjazm,miastotętniżyciem!Naprawdę, super sprawa jak dla Konina. Ale z drugiej strony utrzymywanie szkół jest

jednak chyba ważniejszym elementem niżstrefakibica!Niestety! ZorganizujcietonastadionieZłotejJedenastkiKazimierzaGórskiego.

To już wiem skąd, to chorobliwe oszczędzanie na edukacji. Wymienię oświatęna...mecz. Ludwoła:autor,autor,autor!Może sięzaprezentuje.Niechsięniewstydzi.

Jaksięnicniedzieje(asięniedzieje),tonarzekają,jakjestpomysłnacoś fajnego,toteżnarzekają...Cozaludzie? Zaorać ten Konin i będzie spokój! Ja osobiściejestemza.

O matko! Panie Nowicki! Ludzie niemajacodogarnkawłożyć,MOPR nienadążazasiłkówwypłacać,aPanma ochotęświętować?

Jesteśzaczym?Zamarnowaniem publicznegogroszanaimprezędladorosłychfacetów?

Na Sylwestra brakowało kasy, bo kryzysaterazcośsięzmieniło?Kryzys jużminął,paniePrezydencie?

Ktoś bierze w łapę za taką decyzje! Miasto płaci 100.000 i dodatkowo daje wyłącznośćnahandel!Tosąjajaakoniński kupiecznówjestwd...dmuchany.Doradnych:waszadietatonaszepodatki.

Jamyślałemsobie,żewKoniniebędzie jakiś telebim przez całe mistrzostwa, no ale widząc, ile kosztuje jeden mecz,tojesttoniemożliwe.Mamtylko pytanie:czytomusiwszystkotylekosztować? Wynajęcie telebimu na 90 minutkosztuje50tys.zł?

Chlebaczyigrzysk?Jawolęchleb. Dobry pomysł! Nie będę musiała jechaćdoPoznania. Decyzjanierozsądna,byniepowiedzieć głupia. Konin przez samą strefę kibica nie stanie się metropolią w oczachrodaków?Nietędydroga! Panie prezydencie: oszczędzajmy! Gdzie tu logika? Nie ośmieszajcie się! Każdymatelewizor!Natonieszkoda pieniędzy? Nienawidzęsportuiwielkieg...obchodzi mnie jakaś tam strefa kibica. Niemająnacokasywywalać?Niema tojużinnychspraw?!Miejscapracyzakładaćanienapierdołykasęwywalać.

Słusznepytanie,boztekstuwynikać możewszystko.Skorojednakpisząostrefiekibica,totazzałożeniawinnatrwaćcałemistrzostwaaniejedenmecz.Izataką strefasiępodpisywałem.Jeślimatobyćjeden mecz, to może lepiej kino w parku uruchomić,oiledasięztegosygnałzTV puścić.Zuwaginato,żemojepropozycje notoryczniekopiująurzędnicylubradniz UM,należymisięjakaśjednaczwartapensjizdziałupromocjimiastaKonina! Amfiteatrnaskarpie+projektor= strefakibica. PaniePrezydencie,odwołaćproszę tenpomysłwtrybienatychmiastowym iprzeprosićmieszkańców!

reklama

Przygarnij zwierzaka! ŻaneTa trafiładoschroniskaw 2008 roku wraz z dwójką szczeniąt, kiedyzostałaznalezionawlesiewokolicachŚlesina.Ma10latiokoło30cm wkłębie.Wobecobcychjestzdystansowana,leczgdypokocha,stajesięprzyjazna i ufna. Toleruje towarzystwo in-

nych psiaków, zarówno suczek jak i samców.Przeszłazabiegsterylizacji. ŻanetaczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie(ul.Gajowa7a),tel.6324380-38.

Zmarznięte psiaki zima to bardzo ciężki czas dla bezdomnych zwierząt, dlatego schronisko ogłasza zbiórkę wszystkiego, czym można ocieplić psie budy.

-Niepozwólmy,żebyzwierzętabyły głodneizmarzn ięte–apelujeKrzysztof Furmanek,prezeskonińskiegoTowarzystwa Opieki nad Zwierzętami. - Jak zawsze prosimy o dary w postaci niepotrzebnychjużwdomukoców,kołder,po-

duszekoraztychwszystkichrzeczy,którymimożnaocieplićpsiebudynazimę. Dary można przynosić w godz. 12-17doschroniskaprzyul.Gajowej 7a w Koninie. Szczegóły pod nr. tel. (63)2438038. OLER


aktualności 3

czwartek, 2 lutego 2012

Przeciwko umowie ACTA

Fot. T. Tomczak

Około 300 osób protestowało w Koninie przeciwko podpisaniu przez polski rząd aCTa, co – jak głoszą organizatorzy – grozi cenzurą Internetu.

Gadułki koninian Wydawnictwo Setidava Miejskiej biblioteki Publicznej poleca nową książkę zygmunta Kowalczykiewicza zatytułowaną „Gadułki koninian i leksykon koniński”.

ACTAtoskrótodAntiCounterfeiting Trade Agreement, czyli umowy międzynarodowej regulującej kwestie obrotuiwalkizpodróbkamiorazpiractwem.Największekontrowersjedotyczą właśniepiractwa,ponieważumowapozwalamiędzyinnyminamonitorowanie treściprzesyłanychwsieci,orazumożliwiablokowaniepewnychusług(np.:popularnychtorrentów).ACTAzostałozaakceptowaneprzezKomisjęEuropejskąi RadęUnii.Czekaobecnienaratyfikację przezParlamentEuropejski. Wśród protestujących było wielu młodych ludzi, którzy przez faceboTopropozycjadlaczytelnikówzainteresowanych dziejami miasta. Pierwsza część to zbiór dowcipnych opowiadań o mieszkańcach Konina. Druga–jaksugerujetytuł–starasię wyjaśnić wiele skomplikowanych terminówzwiązanychzprzestrzeniągeograficzną miasta, miarami i wagami oraz wydarzeniami. Książkę zilustrowałJanSznajder-konińskimalarz,poetaikolekcjoner. ZygmuntKowalczykiewicztourodzony w Koninie regionalista, od lat przybliżającymieszkańcommiastajego historię.Autormiędzyinnymi„Kalendarium konińskiego, wiek XX”, „Konińskiejszkatuływspomnień”,„Konińskichepizodów”i„Konińskichświętowań”.Przezwielelatpracowałwkonińskiejkopalni,którejpoświęciłkilkaksiążek. Najważniejsze z nich to „Zaczęło się w Brzeźnie. Dzieje Kopalni Węgla Brunatnego Konin 1945-1995” i „Okruchykopalnianegoczasu”. NajnowszaksiążkaZygmuntaKowalczykiewiczadostępnajestwsprzedażywcenie20złwMiejskiejBibliotece Publicznej w Koninie przy ulicy Dworcowej13.Ajuż2lutegoogodzinie17.30odbędziesiętamspotkanie zautorem. SKA reklama

Mniej kultury? Czy dojdzie do likwidacji działalności Centrum Kultury i Sztuki? Marszałek Wielkopolski zapowiedział, że chce aby CKiS przeszło głęboką restrukturyzację. Pracownicy Centrum Kultury i Sztuki są zaniepokojeni doniesieniamioplanachograniczeniadziałalnościplacówki,atymsamymperspektywą zwolnień z pracy. Wprawdzie niedawnomarszałekMarekWoźniak wizytował konińską instytucję i o zmianachniebyłmowy.Tymczasem w tym tygodniu pracownicy Centrumdowiedzielisię,żeczekaichgłębokarestrukturyzacja.-Pospotkaniu z dyrekcją naszej placówki dowiedzieliśmy się, że za pół roku będzie nowy dyrektor, który dokona głębokiejrestrukturyzacji.DziałaniaCKiS mająbyćprzedewszystkimimpresaryjne.Oznaczato,żewystarczynato 2-3pracowników–powiedziałaKrystyna Mikołajczak, szefowa związkówzawodowychwCKiS. ObecnieCentrumKulturyiSztuki prowadzi działalność kulturalną oraz edukacyjną w regionie konińskim. Organizuje imprezy, ale też warsztaty,spotkania,szkolenia.Ztych

form korzysta kilkaset osób rocznie. CKiSprowadziteżgalerię„WieżaCiśnień”. Jest to jedyna stała galeria w Koninie,wktórejorganizowanesącykliczne wystawy malarstwa czy fotografii. - Działamy w oparciu o statut przyjęty przez organizatora. Statut wyznaczyłnamzadania,którerealizujemy.Mamywspieraćgłównieamatorskiruchartystycznyorazedukacjęartystyczną. Jesteśmy przygotowani na zmiany,jesteśmyotwarcinanowezadania.Jednaknaraziewszystkoodbywasiępozanami–powiedziałaKrystynaMikołajczak. Samorządwojewódzkiposiadaw KoninietakżeDomKulturyOskard, któryprzejętoodkopalni.Oskardzajmuje się właśnie działalnością impresaryjną. Pracownicy CKiS liczą, że przedstawicielemarszałkaznajdączas abywyjaśnićwszystkiesprawyzwiązane z planowanymi zmianami. ObecniewkonińskimCentrumzatrudnionesą22osoby. RAD

okaskrzyknęlisięnaplacuprzedKonińskim Domem Kultury. Stamtąd protestujący przeszli przez miasto i doszlidoGaleriinadJeziorem,gdzie swoimi transparentami i okrzykami zaskoczyli zarówno ochronę budynku,jakiklientów.Dalejmłodziludzie przemaszerowalijeszczedobiuraposłaTomaszaNowakazPO,aleniezastaliparlamentarzystyiwtympunkciezakończyliswójprotest.Kolejnyzaplanowalina3lutego. SKA Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

Chętninakopalnie Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało, że wpłynęły oferty wiążące na zakup KWb Konin i KWb adamów.

Według komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa,ofertywiążącenazakupKWBKonin i KWB Adamów złożyły dwie firmy:ZEPAKSAwKoninieispółkakomandytowa Społem Plus z Warszawy. Terazofertyanalizowanebędąprzezministra,anajpóźniejwprzeciągumiesiąca wybrany zostanie jeden podmiot, z którymbędąprowadzonenegocjacjew sprawiezakupukopalń.Poduwagębranamabyćcenaorazplanrozwojufirm. MSPwystawiłonasprzedażpo85procent akcji obu przedsiębiorstw, reszta akcjitrafiwręcepracowników. RAD reklama

reklama


4 kurier kryminalny

Tylko osiem lat dla ojcobójcy Do ośmiu lat pozbawienia wolności zmniejszył Sąd apelacyjny w Poznaniu karę Marcinowi b., który w październiku 2009 roku zabił swojego ojca.

Prokurator Krystyna Kasprzak, któranadzorowałaśledztwowtejsprawie i sporządziła akt oskarżenia, nie ukrywaswojegozaskoczenia.-JaapelowałamowymierzenieMarcinowiB. kary 25 lat pozbawienia wolności – tłumaczy. - Nie rozumiem, na czym oparłsięsąd,obniżającjązorzeczonegoprzezkonińskiSądOkręgowypiętnastulatdoośmiu. Do tragedii doszło przed północą 22 października 2009 roku, kiedy 26-letni wówczas Marcin B. postanowiłprzyznaćsięojcu,żeoszukiwałobojerodziców,mówiąc im,żestudiuje,choćjużkilka latwcześniejzostałskreślonyz listystudentów.Międzymężczyznamidoszłodosprzeczki, awkońcudoszarpaniny.Ryszard B. najprawdopodobniej uderzyłsynawtwarz,bojedyne obrażenia u Marcina B. – pozatymi,któresobiesamzadał–znaleziononajegoskroni.Onnatomiastbiłojcapięściamiikopał,wybijajączębyi doprowadzając do otwartego złamania nosa. Na koniec zmasakrowałswojegoojca,zadającleżącemu,właściwiejużbezbronnemuczłowiekowi,kilkadziesiątrannożem. Ryszarda B. znaleziono nieprzytomnego przed domem. Po przybyciu policji Marcin powiedział, że zostali przezkogośnapadnięci.Obajzostaliza-

branidoszpitala,alestarszyzmężczyzn zmarłnastoleoperacyjnym,amłodszy wrócił po dwóch dniach do domu. Śledztwotrwałodziewięćmiesięcy,ponieważ wciąż szukano bezpośrednich dowodównasprawstwoMarcinaB.Nie znaleziono, więc zdecydowano się aresztowaćojcobójcęwnadziei,żeprzyznasiędozbrodni.Mężczyznaprzyznał

sięjużpodczaspierwszegoprzesłuchaniaiwziąłudziałwwizjilokalnej.Zanimjednakdotegodoszło,przezdziewięć miesięcy prowadził normalne – według świadków – wręcz beztroskie życie.Torównież,zdaniemprokuratury,przemawiałoprzeciwkoniemu.

Wyrywali kasetki z pieniędzmi Konińscy policjanci ustalili sprawców kradzieży kasetek z pieniędzmi z dwóch konińskich sklepów, do których doszło na początku tego miesiąca.

SąnimitrzejnastoletnimieszkańcyKonina,którychprzyłapanonakradzieżypłytDVDzgraminakonsolę, orazjeszczejedenszesnastolatek.-Na początku stycznia tego roku młodzi sprawcywkroczyliwieczoremdosklepudrobiarskiegoprzyAlejach1Maja wKoninie,poczymnaglejedenznich wyrwał z lady kasetkę, w której było około800zł–poinformowałanaszą redakcję kom. Renata Purcel-Kalus. Sprawcyzbieglizmiejscazdarzenia. Trzy dni później do podobnego zdarzenia doszło w sklepie spożywreklama

czym przy ulicy Dworcowej. Złodzieje skradli wtedy wraz z kasetką około 1600 zł. Policjanci ustalili, że za tymi kradzieżami stoją trzej zatrzymani złodzieje płyt DVD z grami.Okazałosię,żewprzypadkukradzieży kasetek rzeczona trójka stała naczatach,natomiastsamejkradzieży dokonywał ich 16-letni kolega. Policjancinieodzyskaliłupu–wyjaśniła pani komisarz – gdyż, jak tłumacząnastolatkowie,kasetkiwyrzucili,apieniądzepodzielilimiędzysobąiwydali. OLER

JednakSądOkręgowywKoninie nie zgodził się z oskarżeniem, że w sprawie nie ma żadnych okoliczności łagodzących.–MarcinB.nieplanował tego co się stało – powiedział sędzia Robert Kwieciński. – Wprawdzie późniejdziałałzbezpośrednimzamiarempozbawieniażycia,aletenzamiar pojawił się w trakcie zdarzenia. Poza tym przyznał się, kiedy przedstawiono mu zarzut. W tej sprawie nie ma dowodówbezpośredniowskazujących na sprawstwo Marcina B., a tylkoposzlaki.Gdybysięnie przyznał, trudno przewidzieć, jakim wyrokiem zakończyłabysiętasprawa. TodlategoSądOkręgowy w Koninie skazał Marcina B. na15,anie–jakwniosłaprokuratorKrystynaKasprzak– 25latpozbawieniawolności.Dopierokiedyotrzymamakta sprawywrazzuzasadnieniem SąduApelacyjnego,będęmogłasięwypowiedziećnatentemat – powiedziała naszej redakcjiKrystynaKasprzak.-Jeśli jednak sąd zmienił tylko wysokośćkary,niezmieniając kwalifikacji prawnej czynu, niebędziepodstawdoskładaniawnioskuokasację. Wtejsytuacji,atakwłaśnie–jak wynika z nieoficjalnych doniesień – będzie,MarcinB.jużza2,5rokubędzie mógł się ubiegać o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywaniaresztykary. RO BERT OLEJ NIK

Kradzionym na wycieczkę Wminionypiątekpolicjanciruchudrogowegonatknęlisięnaulicy KościuszkiwKoninienaoplaastrę, którego kierowca – jak wynikało z informacji oficera dyżurnego - nie zapłacił za paliwo. Zatrzymali auto do kontroli i wylegitymowali kierowcęorazpasażerów.25-letnikoninianin,prowadziłsamochódniemając do tego uprawnień. Po dokładnym sprawdzeniu pojazdu okazało się, że został on skradziony w nocy na terenie gminy Ślesin. Pojazd natychmiast zabezpieczono, a mężczyznzatrzymano. SKA

Pijani z ostrym narzędziem Policjanci zatrzymali w ubiegłym tygodniu dwóch pijanych nastolatków, którzy zaatakowali ostrym narzędziem mieszkańca Goliny.

-Wpiątekwieczoremdwajmłodzi ludziezaczepili19-letniegomieszkańcaGoliny,żądającodniegopapierosa– poinformowała naszą redakcję kom. RenataPurcel-KaluszKomendyMiejskiejPolicjiwKoninie.-Doszłodokłótni i szarpaniny, a gdy pokrzywdzony zdołałsięuwolnićodnatrętnegotowarzystwa,skręciłwrazzswoimkolegąw kierunkuswojegodomu.Pochwilipoczułnagłeuderzeniewlewąłopatkę,a następniezauważył,żekrwawi. Po powrocie do domu 19-latek wezwał policję i pogotowie ratunkowe. Chwilę później funkcjonariusze

zatrzymalinaulicydwóchmieszkańcówgminyGolinawwieku18i20lat. Badanie alkomatem wykazało w ich organizmieponadpółtorapromilaalkoholu. - Obrażenia zadane ostrym narzędziem na szczęście nie okazały sięgroźneipoudzieleniupomocymedycznej pokrzywdzony dziewiętnastolatekzostałzwolnionydodomu. Po wytrzeźwieniu zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani w związku ze spowodowaniem uszkodzeniaciałau19-latka.Sprawęwyjaśniają policjanci z posterunku policji wGolinie. OLER

Wyrok za zabicie żony na 25 lat więzienia skazał koniński Sąd Okręgowy 39-letniego Dariusza M., który w ubiegłym roku zastrzelił z karabinka kbks swoją 35-letnią żonę.

Do zdarzenia doszło 28 lutego ubiegłegorokuwBudzisławiuStarym (gmina Osiek Mały). Mężczyzna tłumaczył w sądzie, że chciał tylko postraszyć śonę, ale Danuta M. zaczęła krzyczeć,apotemuderzyłagowtwarz i wtedy on odruchowo pociągnął za

spustkarabinka.Skutkiemowegoodruchowegopociągnięciazaspustkbks byłowystrzelenieażdwóchpocisków, zktórychjedenprzeszyłnerkiipłuca ofiary,adrugiutkwiłwjejgłowie. Sąd skazał mężczyznę na 25 lat RAD pozbawieniawolności.

Włamaniadokościołów

Potrącilinapasach

Policjanci poszukują sprawców kradzieży skarbonek z kościołów w Golinie i Kawnicach oraz w Koninie.

Dwie kobiety zostały w ubiegłym tygodniu potrącone na przejściach dla pieszych w Koninie. Obie zostały zabrane do szpitala.

W nocy z 25 ma 26 stycznia nieznanysprawcawłamałsiędokościołów w Kawnicach i w Golinie. Złodziej wszedł do środka tych świątyń, wyłamując boczne drzwi, następnie zabrał skarbonki z pieniędzmi.Tejsamejnocydoszłorównież do włamania w kościele przy ul. Jana Pawła II w Koninie, skąd skradziono trzy skarbonki z kwotą około 200 zł. Polic janci, którzy przyjechali na miejsce, znaleźli na zewnątrz budynków porzucone i opróżnionejużskarbonki. Osoby, które widziały sprawcę bądźsprawcówlubmająjakiekolwiek informacje związane z tym zdarzeniem,proszonesąokontaktzKomendą Miejską Policji w Koninie, tel. 63 247-25-00bądź997.Wszystkieinformacjemożnarównieżprzekazywaćna adres e-mailowy anonim@konin.policja.gov.pl. RAD

Do pierwszego wypadku doszło na ulicy 11 Listopada, kiedy kobieta schodziła już – jak wstępnie ustalili policjanci–zprzejściadlapieszychna wysokości bazaru. Ranna kobieta zostałazabranadoszpitala.61-letnikierowcavolkswagenapolo,mieszkaniec Konina,byłtrzeźwy. Do kolejnego potrącenia na przejściudlapieszychdoszłonaulicy Szpitalnej. - Do wypadku doszło po godzinie 22, kiedy 52-letnia mieszkanka Konina najprawdopodobniejzbliżałasięjużdochodnika po drugiej stronie ulicy – poinformowałanasząredakcjękom.Renata Purcel-Kalus z konińskiej komendy policji. Sprawca wypadku, 22-letni mieszkaniec Konina, był trzeźwy. Policja wyjaśnia wszystkie okolicznościzdarzenia. OLER


IV oświata Piątka i szóstka do likwidacji

Na ubiegłotygodniową sesję Rady Miasta przybyli natomiast pracownicy i rodzice uczniów szkół, którym grozi likwidacja. „Jakość a nie jakoś” przypomnieli napisami na transparent ach Dariuszowi Wilczewskiemu,odpowiedzialnemuza oświatę zastępcy prezydenta, jego wyborczehasło.

Przewrót w oświacie

Komumolocha,komu?

DyrektorMirosławMałuszekwyliczaargumentyprzeciwkolikwidacjikierowanejprzezniegoSzkołyPodstawowejnr5 DOK. ZE STR. 1

Doopuszczonegogmachuszóstki miałby wprowadzić się pobliski Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, zwalniającbudyneknaChorzniu,który najprawdopodobniej zostałby sprzedany. Zaproponowano również połączenietrójkiipiątkiiumieszczenie nowej szkoły w gmachu Gimnazjum nr 7 przy ulicy Sosnowej oraz przeniesienie gimnazjum do obecnej siedzibytrójki.-Ponieważwpiątcejuż dzisiajmająswojąsiedzibęniepubliczneplacówkioświatowe,możnabyod 1wrześniaprzeznaczyćnaichpotrzebycałybudynek–powiedziałDariusz Wilczewski, zastępca prezydenta Koninaodpowiedzialnyzasprawyoświatowe.

nych zarobki. - Za tę samą pracę otrzymywali dwukrotnie wyższe od instruktorówwynagrodzenie–poinformował prezydent Józef Nowicki. Jestteżbardzomożliwe,żenowaplacówka(jejnazwajeszczeniejestznana)zostanieprzeniesionadobudynku Klubu „Energetyk” przy ulicy Przemysłowej,pozostającegodotądw gestiiKDK.

Jakośćaniejakoś Prezydencki zespół doszedł też downiosku,żeMiejskaPoradniaPsychologiczno-Pedagogicznamaosześć etatów za dużo i o tyle planuje zmniejszyć obsadę tej placówki. Dotyczy to zarówno stanowisk pedagogicznychjakiadministracyjno-obsłu-

gowych. Wymienione posunięcia jeszcze w tym roku mają przynieść, jak wyliczono, ponad 700 tys. zł oszczędności, natomiast w roku następnymkwotętrzyrazywiększą,bo aż2160000zł.-Zastrzegam,żesąto na razie tylko propozycje – podkreślił prezydent Józef Nowicki. - Po konsultacjachjeszczewlutymprzedstawimyjeRadzieMiasta. Owo zastrzeżenie prezydent wygłosił już po protestach pracowników Młodzieżowego Domu Kultury i konferencji prasowej zwołanej przez dyrekcję Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych wspólnie z szefami związków zawodowych,którepoczułysięzaniepokojone zapowiedziami zwolnień pracowników administracji i obsługi.

Kolejneoszczędnościnaoświatowej administracji ma przynieść powołaniepięciutakzwanychzespołów administracyjnejobsługiszkół,copozwoli zwolnić część pracowników niepedagogicznych. Miasto planuje też zlikwidowanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i przekazanie jego zadań Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Młodzieżowy DomKulturyniezostaniepołączony z Konińskiem Domem Kultury, jak pierwotnieproponowano,aleteżnie uchronisięprzedprzekształceniami. Zostanie zlikwidowany i powołany odnowapodzmienionąnazwąijako placówkakulturalnaanieoświatowa. Miastonatymzyska,bopracownicy nowej placówki już nie będą mieli praw wynikających z Karty nauczyciela, która dawała ich chociażby wyższe od instruktorów kultural-

Fot. R. Olejnik

Znauczycielainstruktor

-Nietwórzmymolochów–apelowałaAnnaChmielecka-Janasek.

Tak Dariusz Wilczewski jak i Urszula Miłosz-Michalkiewicz, kierownik wydziału oświaty, uważają żetylkołączeniemniejszychszkółw większeorganizmypozwolizmniejszyć koszty kształcenia. – Jeśli do szkoły przyjdzie 35 siedmiolatków, to ja będę musiała utworzyć z nich dwa maleńkie oddziały, a jeśli w drugiej podobnej rozmiarami placówce nabór będzie równie mały, mamichjużcztery–tłumaczypani kierownik.–Jeśliteszkołybędąpołączone,zamiastczterechoddziałów powstanątylkotrzy.Tosąwymierne oszczędności. Oprócz oszczędności szefowie miejskiej oświaty zapowiadają polepszenie warunków nauki w połączonychszkołach,twierdząc,jakobyduże placówki osiągały lepsze wyniki nauczaniaodmałych.Aztymjużzgodzić się nie sposób, bo powszechnie wiadomo, że duże szkoły zapewniają agresywnymdzieciomwiększąanonimowość,toteżwięcejwnichprzemocy, a nawet wręcz kryminalnych występków, z handlem narkotykami na czele, coprędzejczypóźniejodbijasię negatywniewłaśnienapoziomienauczania. Potwierdziła to, na wtorkowym spotkaniu dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z władzami miasta i radnymi, Anna Chmielecka-Janasek, dyrektor Gimnazjum nr 7, po raz pierwszy publicznie przyznając, że podległa jej placówka miała ogromne problemy wychowawcze: - Po co znów tworzy sięmolocha–pytała–szkołę,która będzieniebezpieczna,botakimstało sięmojegimnazjum.

Sześciolatekprzezpółmiasta I trzeba przyznać dyrektor siódemki rację, bo plany likwidacji obu szkół podstawowych oznaczają radykalnepogorszeniewarunkównauczania:koniecznośćnaukinadwiezmiany,zapewnewliczniejszychklasach,a co gorsza wielokrotne wydłużenie drogidoszkołyikoniecznośćpokonywaniapokilkaruchliwychulicprzez małe, w przyszłości nawet sześcioletnie dzieci. Na przykład do czwórki uczniowiebędąwędrowaliażzulicy Poznańskiej. Innym problemem jest gmach obecnegoGimnazjumnr7,którego stan wymaga – jak twierdzi wiele osób-bardzopoważnychremontów, na co miasta w tym momencie nie stać. Dyrektorzy bardzo chętnie przywoływaliwymienionewyżejargumenty za zaniechaniem zmian, ale nie zabrakło i głosów, by przyjrzećsięwłasnymbudżetomimoże raczejwtensposóbzmniejszyćwydatkioświatowemiasta.–WKoniniejest26szkółpodległychmiastu. Jeżeli każda placówka zmniejszy swójbudżeto100.000zł,todanam razemkwotę2,6mlnzł,awięcwię-

cej,niżgminachcezaoszczędzićna przekształceniach, przed któr ymi tak się bronimy – wyliczył Zbigniew Kosmalski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Propozycja nie spotkała się jednak z większym odzewem, a po uwadze jednej z pań dyrektorek, że lepiej niczego sobie nieobcinać,bomiastooszczędności zabierze,aszkołyitakpolikwiduje, dotematujużniktniewracał.

Zwolnićżebyprzyjąć Nikt tego głośno nie powiedział, alemiastochce(awłaściwiemusi)zamykać szkoły nie dlatego, że mieszczącejegmachysądrogiewutrzymaniu. 160 tys. zł rocznie na piątkę i 180 tys. na szóstkę to niewiele przy trzechmilionachwydanychnasame tylko ubiegłoroczne podwyżki (od wrześniadogrudnia)dlanauczycieli. Taknaprawdęmiastochcezlikwidowaćobiepodstawówki,botylkowtedymożezwolnićwszystkichpracującychtamnauczycieliijeśliprzyjąćz powrotem,tonatakączęśćetatu,by zminimalizować koszty osobowe. Karta nauczyciela czyni bowiem zwolnienie go bardzo trudnym, a w normalnych warunkach wręcz niemożliwym. Bez tego ograniczenia możnabysięchociażpokusićozwolnienie najsłabszych dydaktyków, ludziktórzywtymzawodziepracować niepowinni.Zamiasttegojednakpracęstracąci,którzymielipechapracowaćwszkoleskazanejnazagładę. Chętniezatowytykanoprzerosty zatrudnieniawszkołachponadgimnazjalnych, w które – jak powiedziała Urszula Miłosz-Michalkiewicz – planowane zmiany uderzą w najmniejszymstopniu.Takiepostawieniesprawydziwiotyle,żerozmaitychszkółi kierunków, szczególnie liceów zawodowychnatympoziomiekształcenia jestrzeczywiściezadużoimożnasobiewyobrazićnawetlikwidacjęjednej ze szkół ponadgimnazjalnych w mieściebezwielkiegouszczerbkudlamłodzieży.Szkodaspołecznatakiegorozwiązaniajestnieporównaniemniejsza od spowodowanej likwidacją szkoły podstawowej.Jakiejkolwiek.

Małoczasu W toczącej się dyskusji uderza przedewszystkimbrakrzetelnegonamysłu nad interesem potrzebami i uczniów.Nadtakimizmianami,które pozwolą podnieść poziom kształcenia. Jako społeczeństwo – rodzice, uczniowie,władze-mamyniewielki, częstożadenwpływnato,codziejesię wklasach,jacynauczycieleucząnasze dzieciiczywogóleuczą,ajeśliucząto czywymagająodniechwiedzy,która kiedykolwiekwżyciuimsięprzyda. Inatakąszkołę,pozostającąpoza wszelka społeczną kontrolą, wydajemyogromnesumypieniędzy,które– corazwięcejludzimatęświadomość – w jakiejś części są marnotrawione. Aletojestjużinnytemat,doktórego zresztąnanaszychłamachnapewno wrócimy. Tymczasem decyzje o zmianach wkonińskiejoświaciemusząbyćpodjętejeszczewlutym,abywprowadzić je w życie od 1 września tego roku. Czasuzostałoniewiele. Filmy ilustrujący opisane wydarzeniamożnaobejrzećnawww.LM.pl RO BERT OLEJ NIK


rozmaitości V

czwartek, 2 lutego 2012

Pa tro nat me dial ny Ku rie ra Ko niń skie go

Tylko do przodu Wydłużenie tras o kolejne trzy miliony kilometrów, wspólne z MzK bilety i przeniesienie dworca autobusowego do nowego budynku PKP przewiduje pięcioletni plan rozwoju konińskiego PKS.

Z wstępnych szacunków wynika,żeubiegłorocznywynikfinansowy konińskiego PKS zamknie się niewielką stratą w wysokości 150 tys. zł. – Wynikło to głównie z rosnących cen paliw, których nie mogliśmy wyrównać ceną biletów, bo ich podwyżki przeprowadzamy z miesięcznym opóźnieniem – wyjaśniaprezesPKS. PięcioletniplanrozwojuPKSzawierał trzy jego wariant y i Rada Miejska Konina zarekomendowała

Skarbowy poradzi zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od stycznia 2012 roku i rozliczenia podatkowe za rok ubiegły będą tematem spotkań organizowanych przez Urząd Skarbowy w Koninie. Spotkanie informacyjne odbędziesięw7lutegoogodz.10.00w sali 107 Urzędu Skarbowego w Koninie(budynekA,Ipiętro)izostanie powtórzone8lutegootejsamejgodzinie i miejscu. - Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc osoby chętne proszone są o zgłoszenie się domniedo31styczniapodnrtelefonutel.632456877,wew.140– poinformowała naszą redakcję Lena Smorawińska-Korpa - bądź o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: us3011@wp.mofnet.gov.pllub l e n a . s m o r a w i n s k a - k o r - pa@wp.mofnet.gov.pl z dopiskiem reklama

OLER

Fot. R. Olejnik

-JesteśmynajwiększymwWielkopoalsce i jednym z największych PKS-ówwkraju-poinformowałprezes zarządu Dariusz Andrzejewski. Konińska firma obsługuje mieszkańcówpowiatówkonińskiegoisłupeckiego, a od początku lipca ubiegłegorokurównieżkolskiego.Jejautobusy regularnie kursują też do większościdużychmiastwPolsce.Mamy182autobusy,którepokonują w ciągu roku 10 milionów kilometrów.Myślimyrównieżowejściu na teren powiatu tureckiego, co zwiększyłoby ten bilans o kolejne trzymilionykilometrów. Dziewięćdziesiąt procent klientówkonińskiegoPKStouczniowiei studenci, więc niż demograficzny i rozwój motor yzacji zmniejsza ich liczbę.Dlategofirmastarasięonowerynkinaswojeusługi-poszerzyłaobszardziałanianapowiatkolskii bacznie przygląda się sytuacji turkowskiegoPKS.–Tylkorozwójpozwolinamzarabiaćizdobywaćpieniądzenanoweautobusy,botopodstawa w naszej pracy – tłumaczy prezes Andrzejewski. – A niepotrzebnychnieruchomościbędziemy siępozbywać.

do realizacji ten najbardziej prorozwojowy, zakładający powiększenie (w ciągu ponad dwóch lat) liczby przejechanychwciągurokukilometrów do 13 mln i uporządkowanie gospodarkinieruchomościami.–Ponieważ PKP szukają podmiotów zainteresowanych powierzchniami w nowymdworcuPKP,któregobudowajestplanowanawmiejscustarego, wyburzonego jeszcze w latach siedemdziesiątych, chcielibyśmy tam umieścić również nasz dworzec – dodałDariuszAndrzejewski-bostary(nazdjęciu-dop.red.)niespełnia dobrzeswojejroli.

„Zgłoszenie na spotkanie informacyjnewdniu(7lub8)lutego2012r.)”.

Tematem obu spotkań będą:

■ zmianywprzepisachpodatkowychodstycznia2012roku, ■ zmianywzasadachewidencjonowania i identyfikowania podatników, ■ zasadyskładaniazeznań,deklaracji i informacji podatkowych drogą elektronicznąprzypomocykwalifikowanegopodpisuibezpodpisukwalifikowanego, ■ wybranychzagadnieńdotyczącychrozliczeńzarok2011. OLER

Biblioteka naperyferiach Filia Starówka Miejskiej biblioteki Publicznej, która mieściła się w synagodze przy ul. Mickiewicza w Koninie, została w ubiegłym tygodniu zamknięta.

Trwają przenosiny księgozbioru dobudynkuprzyulicyBenesza,gdzie pierwsi czytelnicy będą mogli przyjść biblioteki na Benesza najpóźniejwpołowielutego. Odkądwkwietniu2011rokusynagogę odkupił od gminy żydowskiej koniński weterynarz, miasto płaciło corazwiększepieniądzezawynajemi utrzymaniezabytkowegoobiektu,bez gwarancjijegonabyciawprzyszłości. BIM

Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl

Wyjdź naprzeciw pracodawcy Rozmowa z Piotrem Korzepskim, kierownikiem projektu „Wyjdź naprzeciw pracodawcy” Europejskiej Grupy Doradczej.

-Przydużejkonkurencjinarynku ludziommłodym,niedoświadczonym szalenietrudnojestzdobyćpracę.Państwa firma ma ciekawą propozycję edukacyjną,umożliwiającąpozyskanie nowychkwalifikacjizawodowych. Europejska Grupa Doradcza rozpoczęła właśnie pod patronatem medialnymKurieraKonińskiegociekawy projekt „Wyjdź naprzeciw pracodawcy”. Projektskierowanyjestdomłodych osóbwwieku15-24latapozostających bezzatrudnienia.Wsparciekierujemy do osób z wybranych powiatów województwa wielkopolskiego, w tym powiatu chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego,jarocińskiego,kolskiego,konińskiego, miasta Konina, krotoszyńskiego,ostrowskiego,pleszewskiego,rawickiego,słupeckiego,szamotulskiego, średzkiego, tureckiego, wągrowieckiego,wrzesińskiego,złotowskiego. Oferujemy wsparcie merytoryczne dla 120 osób poprzez diagnozę kompetencjiosobistychwramachdoradztwa indywidualnego, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zapewnienie udziału w płatnych stażach w firmach. -Jakądrogęszkoleniowąodbędzie beneficjentprojektu? W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w doradztwie indywidualnym;wtrakciespotkaniazdoradcąwybiorąjedenzzaproponowanych tematów zawodowych: „Skuteczny sprzedawca z elementami negocjacji”, „Pracownik administracyjno-biurowy z elementami księgowości”, „Asystent/kazmodułemobsługikomputera i wykorzystania Internetu”, „Pracownikds.kadripłaczobsługąprogramupłatnik”.Następniewezmąudział wdoradztwiegrupowymzzakresuaktywnegoposzukiwaniapracy. Jednocześnie w ramach projektu przewidujemy trzymiesięczne płatne stażedlawybranejgrupy60najbardziej

zmotywowanych osób, a w kolejnym etapie pośrednictwo pracy. Szersze informacje o projekcie prezentujemy na stronie:www.czasnaaktywnosc.pl -Obecnierynekedukacyjnyoferujemnóstwoszkoleń,stądpytanie:dlaczegowartoskorzystaćwłaśniezpaństwaoferty? Projekt jest współfinansowany z EuropejskiegoFunduszuSpołecznego iudziałwnimjestcałkowiciebezpłatny.Uczestnicyobokzdobytejwiedzy, pewnościsiebie,nowychumiejętności ipotwierdzonychkwalifikacjiuzyskują licznekorzyści;stypendiumszkoleniowe w kwocie 700 zł brutto podczas szkoleńzawodowychorazok.1300zł bruttomiesięczniepodczasstażu,wyżywienie, zwrot kosztów opieki nad dziećmilubosobamizależnymi,zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie oraz certyfikat. Zajęcia oraz doradztwo w formieintensywnychwarsztatówprowadzićbędzieprofesjonalnakadradoradcówitrenerówpraktyków.Rozwiązywane są liczne studia przypadków, dodatkowoistniejemożliwośćindywidualnychkonsultacjiztrenerami. Jesteśmy przekonani, że wsparcie udzieloneuczestnikomprojektuefektywnie wpłynie na zwiększenie ich motywacjiiaktywnościzawodowej. -Nakoniecprosimyprzybliżyćzasady uczestnictwa to jest jakie dokumentynależyzłożyć,byzostaćuczestnikiemprojektu? Naszprojektrozpocząłsięwstyczniu2012roku,zajęciaodbywaćsiębędąwdnirobocze.Osobyzainteresowane i spełniające kryteria rekrutacyjne mogąjużskładaćdokumentywpostaciformularzazgłoszeniowego–dopobrania na stronie, osobiście w Biurze Projektu w Kaliszu (przy ul. M. Konopnickiej 2-4) lub drogą pocztową. Odpowiedzi na pytania można uzyskać telefonicznie pod numerem: 62/75360-30lub62/7678909.Zachęcamy do kontaktu e - mailowego: biuro@czasnaaktywnosc.pl lub osobistego z naszym przedstawicielem w BiurzeProjektuwKaliszu. 


ogłoszenia 9

czwartek, 2 lutego 2012 reklama

rą)naterenieKoninalubokolic.Tel.606-223-542. ■ ■

Sprzedam dom Konin Gosławice na działce

425m2.Cenapromocyjnadoświąt130tysdonegocjacji.2pokoje,kuchnia,przedpokój,WC,kanalizamiejska.Tel.795114620.

Firmaprodukującaodzieżzatrudnipaniądo

fon:501-792-625. ■

Sprzedamwielofunkcyjnystolikpodkompu-

pracporządkowychna1/2etatuzgrupą,CVilistmo-

ter w kolorze czarnym. Cena 150 zł. Telefon:

tywacyjnykierowaćnae-mailkp@ajgroup.pl.

665371951.

Firma niemiecka poszukuje przedstawicieli

handlowych, agentów ubezpieczeniowych, doradców

Mam na sprzedaż komputer o parametrach

AMD Athlon 62 X2 Dual Core Processor

Sprzedammieszkanie3pokojowerozkładowe

inwestycyjnychiOFEdodystrybucjimetaliszlachet-

3800+,1,0gb RAM DDr2, karta graficzna GeForce-

na3pietrzewblokunaZatorzuzdużymbalkonem.

nych.Ambitneosobybezdoświadczeniazawodowego

7300gs,nagrywarkaDVD,dysk80gb.Cenajakamnie

Cena180000zł.Tel:503013123.

szkolimyodpodstaw.CVnaadresemail:metaleszla-

interesuje to 500pln do negocjacji. Telefon:

chetne@gmail.com.

794603743.

DowynajęciaIpiętrodomujednorodzinnego

opowierzchni100m2wKoninie.Dodyspozycji3po-

Firekom Spółka Akcyjna, produkująca gry

■ SprzedamLaptopaIBM.Cena550zł.Telefon:

koje(48m2zaneksemkuchennym,18m2i15m2),ła-

komputerowe poszukuje programisty gameplay. Wy-

zienka,przedpokój,dużytaras.Wwyposażeniuszafa

magania:znajomośćjęzykaC/C++/C#,milewidziana

Stanleya. Szczegóły oferty pod numerem 605-300-

znajomośćsilnikagraficznegoUDKorazjęzykaskryp-

ny: Procesor Celeron 1,80 GHz;Pamięć RAM

502.Cena:1500zł/m-c. ■

SprzedamdomwGrąblinie:2pokoje,kuch-

nia,łazienka.Działka0,1038ha.Cena159000zł.Telefon:604582951. ■ Sprzedam3pokojowe,60mkwmieszkaniena

Zatorzu,ul.Wieniawskiego.Mieszkanieznajdujesięna

1024,2nagrywarkiCD-RiDVD-R;KartaGraficzna Ge Force4 440 M;Karta Dźwiękowa Sund Blaster

kom.pl.

Live5.1;Nowyradiatorprocesorazpłynnaregulacją

Zatrudnięblacharzasamochodowego,pracaw

Koninie.Tel:724-738-959. ■

HurtowniaSłodyczy,ul.Makowa8wKoninie

zatrudnisprzedawcę–handlowca(mężczyznę).Praca nazasadziesprzedażybezpośredniejwterenie.Obszar taktosobyzestosownymdoświadczeniem.Wymagane

m2nadrugimpiętrzewblokuzcegły.Cena:155000

prawojazdykat.„B”(bus).Kontaktodgodz9-15.pn-pt.

złdonegocjacji.Tel:502247240.

Telefon:632408502.

kanienaul.Świętojańskiej,63m2,3pokoje,łazienka-

Działki budowlane w Rudzicy. Wielkość do

uzgodnienia, ładna i spokojna okolica. Telefon: 600480-727. ■

Sprzedam działki gm. Zagórów.  Działki bu-

dowlane w miejscowości Kościołków (11-15ar). Spo-

UWAGANOWOŚĆ-Wielebankówwjed-

nym miejscu, łączymy wszystkie twoje raty w jedną mniejszą,bezpłatne doradztwo finansowe,dlazadłu■

"But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU

"Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy7dni

-toaletaosobno,dużakuchnia,dużybalkon.Spokojna okolica,widokzbalkonunasad.Cena:190.000zł.Te-

17''Klawiatura, mysz optyczna. Cena za komplet 350zł.Tel:600369539.

żonychpożyczkibezBIK-u.Tel:063244-85-16

MieszkanieKonin-Starówka.Sprzedammiesz-

lefon:693106384,663914239.

obrotów went ylatora; Monitor LCD Samsunga

działania–powiatkoniński,odpn–pt.Proszęokon-

Sprzedam mieszkanie na oś. Chorzeń: 38,8

Sprzedam komputer stacjonarny komplet-

towegoUnrealScript.Listymotywacyjne,CVorazew.

2piętrze.Bardzodobralokalizacja.Wpobliżuznajdu-

portfolio prosimy przesyłać na adres : biuro@fire-

jesiębazar,sklepy,szkoła,apteka.Cenadouzgodnienia.Telefon:781452973.

632486359.

SprzedamFordMondeo3.2.0TDDI,115km,

2001r,193700km.Tel:696140685. ■

SprzedamSkodęFelicjewcombi.Rocznikpro-

dukcji99.Benzynaplusgaz.Silnik1.3,małopali,ekonomiczna.Standobry.Kolorsrebrny.Cena:4.500zł. Tel:661446637. ■

ABARTCH – autoskup: auta całe, sprawne,

wtygodniu.Podłączaniekuchnigazowych.Najwyższa jakość.Zapraszam663-955-868lub(63)21-21-153. ■

Taniomeblenawymiar,kuchnie,biurka,ko-

mody,szafki.Tel:696709020. ■

Czyszczenie-Karcher: dywanów, wykładzin,

tapicerkisamochodowejimeblowej.Dywanyzabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452,

kojna,malowniczaokolica,wsąsiedztwiedziałekznaj-

uszkodzone,skorodowane.Wszystkiemarki,modelei

dujesięstadninakoni.Dostępnemedia.(decyzjaowa-

rocznikiskupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejsco-

runkachzabudowy)Tel:604216610.

wości.Dokumentdowyrejestrowania,wycofaniepoli-

ul. Powst. Wlkp. 2 III kl./piwnica.  W godz. 9.00 –

syOC.Tel:691084580.

17.00. Tel: 725-334-830. Zakład wszywa zamki do

Kupiekażdeautopoceniezłomowej.Autoka-

sacjaKonin.Tel:721382733. ■

Nauczycieleudzielająkorepetycji,takżeprzy-

ABARTCH autoskup - auta całe, sprawne,

gotowaniedomatury.Matematyka,tel:696-549-967.

uszkodzone,skorodowane.Wszystkiemarki,modelei

J.Angielski,tel:600-986-470.

rocznikiskupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejsco-

Udzielamprofesjonalnychlekcjigrynaskrzyp-

cachipianiniedzieciomimłodzieży.Tanio!!!Serdeczniezapraszam:)Telefon:514110399. ■ Niemiecki.Korepetycje,przygotowaniedoma-

tury (nauczyciel LO po studiach w Niemczech). Tel: 792000953. ■

StudentkaVrokuGeografii- udzielikorepety-

cjinawszystkichpoziomachnauczania.Możliwośćdo-

Czyszczeniekarcher:dywany,wykładziny,ta-

picerka meblowa i samochodowa. Solidnie. Tel: 608 265284. ■

Malowanie,szpachlowanie,panelepodłogowei

dowy)iwieleinnych...Zapraszamy.Tel:781960544.

Kupiekażdeauto,stanobojętny,osobistyod-

biór,zaświadczenieodemontażupojazdu,gotówkado rękiprzyodbiorzeauta.Tel:721382733. ■

SprzedamChryslerGrandVoiager.97rok,2.5

td,7-osobowy.Telefon:723-342-045. ■

SprzedamFiatPunto1.2GAZ1996.Instala-

miczne,wstaniebdb.Cenadouzgodnienia.Proszęo

abyCiwtympomóc.Wmiłej,niestresującejatmosfe-

obuwia,plecaków,kurtek.

syOC.Tel:691843403.

Chemia- korepetycje. Jeśli masz problem z

formysprawdzeniawiedzy- jestemodpowiedniaosobą

Zakładszewsko-kaletniczyzaprasza:Konin,

ścienne.Regipsy(ściankidziałowe,półkiozdobne,zabu-

cjagazowa,autobardzoekonomiczneazarazemdyna-

wości.Dokumentdowyrejestrowania,wycofaniepoli-

jazdudodomuucznia.Zapraszam!Tel.:609-254-286. przygotowaniem do matury, sprawdzianu, lub innej

632705881.

Szafywnękowe,garderoby,meblenawymiar

skręcaniegotowych.Tel:503721431. Oferujenaprawęwrazzodzyskaniemdanychz czarnej serii dysków firmy SEAGATE i MAXTOR. Bezpłatnaekspertyza!Telefon:605946010,mail:makary23@wp.pl.

kontakt:725532916. ■

Sprzedam OPEL ASTRA KOMBI 1.2 16V.

Centralnyzamek,abs,el.Szyby,alufelgi,autodofinan-

Kupiezboże:pszenice,owies,jęczmień,żyto,

pszenżyto, kukurydze, łubin, ekologie, itp. Min 23t.

rzeopanujeszdanezagadnienia.Dużedoświadczenie

sowanezprzeglądemiubezpieczeniem.Stanbdb.Ce-

Zapewniam transport. Płacę w dniu odbioru. Tel:

wudzielaniukorepetycji+przygotowaniepedagogicz-

na6000złdonegocjacji.Kontakt:725532916.

509942079.

ne.Telefon:721775997.

SprzedamFordaFocusaKombi,rokproduk-

Kupiebursztyn,srebro,monety.Telefon:660

Udzielękorepetycjizjęzykaniemieckiego.Je-

cji 2000, 1,8 TDDi, el. szyby, podgrzewane fotele,

stem absolwentką Filologii germańskiej. Zapewniam

centralnyzamek,ABS,relingi.Kolorzielonymetalik.

bogatemateriałydydaktyczne,solidnąnaukęimiłąat-

Cena 7.500 zł (do uzgodnienia). Tel. Kontaktowy

rozmiarze0-12miesięcy.Śpioszki,kaftaniki,bluzecz-

mosferę.Cena20zł/60min.Tel.781-071-026.

517115683.

ki,sukienkiiwieleinnych.Wstanieidealnym.Tel:661

069089.

wej i gimnazjum. Zapewniam potrzebne materiały i ■

Naprawa komputerów, instalacja systemów

Sprzedam DVD Techno-star w bardzo do-

operacyjnychioprogramowania,odzyskiwaniedanych

brymstanie,odtwarzawiększośćpłytwtymdivx,wyjściado5.1.Cena:90zł.Telefon:783142472.

Pedagogzdoświadczeniemudzielikorepetycji

,naprawaikonfiguracjasiecikomputerowych,tworze-

z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej.

nie stron internetowych, dojazd do klienta. tel.: 600

Równieżprzygotowaniedomatury.Tel:661055838.

213561;e-mail:skomp.pl@gmail.com.

SprzedamTANIOubrankadladziewczynkiw

■ Sprzedamdrutzbrojeniowy6i8.Telefon:724

cjizjęzykaangielskiegonapoziomieszkołypodstawomiłąatmosferę.20zł/60minMożliwydojazd.Tel:669

499989.

■ Studentkafilologiiangielskiejudzielikorepety-

104624.

940810.

■ NaprawakomputerówPC,laptopów,usuwanie

wirusów,formatowanie,instalacjasystemówoperacyjnychioprogramowania,odzyskiwaniedanych,zdjęćz

SprzedamgolarkęfirmyBRAUNSeries3mo-

del340wet&dry.Golarkanieużywana.Cena:160zł. Telefon:669057908. ■

Sprzedam nową, nieużywaną wyciskarkę do

cytrusówfirmyMoulinex.Telefon:666386186.

Zatrudnię z doświadczeniem do malowania

dysków,podłączenieinternetuorazkonfiguracjaurzą-

plandekwTarczyniek.Warszawy,gwarantujemyzakwaterowanie.Tel.691-383-005.

dzeń sieciowych (Routery, Access Pointy, Modemy,

skiem,od7do15kgsztuka.Cena100złzakomplet.

Drukarki),Dojazddoklienta.Tel.665-190-529.

Telefon:503-569-630.

Kobieta lat 51 posiadająca dyplom opiekuna

medycznegochętniezaopiekujesięosobąstarszą(cho-

Sprzedam sprawne pamięci DDR2 512MB

PC4200/533MHz GOODRAM- 2szt po 20zł. Tele-

Hantle wodne do napełniania wodą lub pia-

SprzedamplatformęwibracyjnąMangoVibro

max.Cena:350zł.Telefon:668154933.


10 informator ááá TeLeFOny aLaRMOWe

TELEFONYALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

999,

POMOCMEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

The Cuts w Koninie Grupa The Cuts rusza w trasę koncertową po całej Polsce. zespół zaprezentuje nie tylko znane utwory, ale również zupełnie nowy materiał, który znajdzie się na trzeciej płycie The Cuts. The Cuts tworzy muzykę electro z domieszką gitarowego indie-rocka.

SupportDASMOONtokrokw stronęniecoinnejestetyki-electroindustrial popu. To połączenie mocnego, industrialnego brzmienia z zawadiackim,erotycznymelectro.Chropo-

TELEFONYZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

watymbitomisyntezatoromtowarzyszągitara,basiinstrumentyperkusyjneorazniepokornygłosDaisyKowalsky,charyzmatycznejwokalistkiiauMUS torkitekstów.

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

ááá PLaCóWKI KULTURaLne I MUzea ■ Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 ■ Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 ■ Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 ■ Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 ■ Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 ■ Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 ■ Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

Kino CENTRUM Róża

Dramat;prod.Polska2012;90min.; od lat: 18; 3, 4, 7-9 lutego, godz. 15.30, 17.30, 20.00; 10, 11, 16 lutego, godz. 16.00,20.00;15lutego,godz.16.00. Lato 1945 roku. Tadeusz, były żołnierzAK,któremuwojnazabraławszystko i niczego nie oszczędziła, wędruje przez Mazury. Dociera do wdowy po niemieckimżołnierzu,któregośmiercibyłświadkiem.MieszkającasamawdużymgospodarstwieRóżaprzyjmujeTadeuszachłodno, pozwala przenocować. Tadeusz odwdzięcza się za gościnę pomocą w obejściu.Róża,choćsiędotegonieprzyznaje, potrzebujeczegoświęcej–przedewszystkimochronyprzedszabrownikami,którzy nachodząjejgospodarstwo.StopniowoTa-

deuszpoznajeprzyczynyjejsamotności...

Człowieknakrawędzi

Thriller,prod.USA2011;102min.; odlat15;10,11,16lutego,godz.18.00, 15lutego,godz.20.00. Jestwczesnyporanekwsamymsercu NowegoJorku.Wpołożonymna21piętrzeoknieluksusowegohotelupojawiasię mężczyzna.Wszystkowskazujenato,że zamierza popełnić samobójstwo. Gdy na miejscu zjawia się policja, mężczyzna oświadcza, że będzie rozmawiał tylko z wybranąnegocjatorką.TymczasemwpołożonymposąsiedzkubudynkuNowojorskiej Giełdy Diamentów niezauważona przez nikogo dwójka włamywaczy zmierzapobezcennydiament.

ááá bIbLIOTeKI

Kino OSKARD Oslo,31sierpnia

Dramat, prod. Norwegia 2011, 95 min.;3lutego,godz.19.30 Anders jest wprawdzie jeszcze dość młody i przystojny, ale jeśli nie osiągnęło sięsukcesuprzedtrzydziestką,totak,jakby nie osiągnęło się w życiu nic. Dzisiaj zmagasięzdemonamiprzeszłości,uzależ-

nieniemodnarkotykówimyślą,dlaczego znalazłsięw„martwympunkcie”. Wieczorem, 31 sierpnia, wracają wspomnienia.Możliwości.Wolność.Iwybór.Światjestdaleki,ludziekarmiąsięiluzjami - Anders nie chce ich dzielić, w związkuztymniewidziżadnegopowodu, abydalejżyć.

ReDaKCJa:

WyDaWCa

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

ReDaGUJe zeSPóŁ

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 ■ Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. ■ Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) ■ Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

bIURO ReKLaMy:

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

naKŁaD:

15000 egz

■ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 ■ MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. ■ Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

■ Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 ■ Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 915.30, czwartki w godz. 12-15.30 ■ Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. ■ Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-4505, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 ■ Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. ■ Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 11

czwartek, 2 lutego 2012

Młoda koszykówka

Porażk i doz nał y równ ież rówieś niczk i kad etów, które wys oko uleg ły UKS Olimp Raw icz 30:84. Takż e i w tym spot kan iu przec iwn iczk i kon in ian ek wyg rały wszystk ie kwart y, a o porażc e zad ec yd ował a trzec ia część meczu, w której kad etk i z MKS uległy Olimp ow i 3:27. Najw ięc ej punktów dla Kon in a zdobył a Patryc jaFib ak iew icz.

Cztery zwycięstwa i trzy porażki odnotowały młodzieżowe drużyny MKS MOS Konin. 86:50 udało wygrać się młodzikom młodszym, podejmującym GKS Tarnowo Podgórne.

MKS MOS Konin - GKS Tarnowo Podgórne 86:50 (26:4, 17:15, 21:12, 22:19). MKS MOS Konin: Daniel Kotwasiński 35, Adrian Rachuba 12, Hubert Bogacki 9, Igor Stolarski 6, Kamil Stolarek 6, Sergiusz Napierała 4, Wiktor Konieczka 4, Filip Napierała 2.

Młodziczki młodsze pokonały u siebieINEAAZSIIPoznań.Koniniankiwygraływszystkieczterykwarty,ao wysokimwynikuzadecydowałaostatniaczęśćmeczu,wktórejMKSzwyciężył23:8.

MKS MOS Konin - INEA AZS II Poznań 74:38 (16:12, 17:7, 18:11, 23:8). MKS MOS Konin: Michalina Olesińska 19, Patrycja Janicka 16, Wiktoria Sobieraj 13, Natalia Komisarek

11, Alicja Lewandowska 6, Adrianna Gładziszewska 4, Natalia Wontroba 3, Martyna Kwiecień 2.

Młodziczki kolejny mecz grały już następnego dnia. Koninianki mierzyły się na własnym terenie z INEAAZSIPoznańiniestetyodnotowały pierwszą porażkę w nowym roku.Pierwszakwartaprzebiegłapo myśli młodych koszykarek z Konina,którewygrałyją16:7.Remisem 8:8zakończyłasięnatomiastkwarta druga.Decydującaowynikumeczu była trzecia część spotkania, w której poznanianki wysoko pokonały MKS 29:9. AZS wygrał również ostatnią kwartę 16:10, a cały mecz zakończył się porażką koninianek 43:60.WdrużynieMKSpunktowaływszystkiezawodniczki,którepojawiły się na parkiecie, a najwięcej oczekzdobyłaPatrycjaJanicka.

MKS MOS Konin - INEA AZS I Poznań 43:60 (16:7, 8:8, 9:29, 10:16) MKS MOS Konin: Patrycja Janicka 14, Michalina Olesińska 6, Alicja Lewandowska 4, Adrianna Gładziszewska 4, Natalia Komisarek 4, Wiktoria Sobieraj 3, Natalia Wontroba 2, Martyna Kwiecień 2, Sandra Roskosz 2, Julita Cieślak 1, Adrianna Stolarska 1.

Ćwierćfinały na półmetku W miniony weekend odbyły się pierwsze mecze ćwierćfinałowe Pucharu Ligi Futsalu. Jedną nogą w dalszym etapie są już Cosmos Spedycja, Smag i Motor MzK.

Dzieńprzedmeczamićwierćfinałowymiodbyłasięostatnia,dodatkowa kolejka rozgrywek grupy A. Tom-Car wygrałzEuropoles6:1,aAgtosuległ Lidreksowi XXL Zatorze 3:4. W ten sposób do pierwszego Jacola dołączył wćwierćfinałachLidrex.Trzeciemiejsce w grupie przypadło Tom-Carowi, czwarteAtosowi,aostatniąlokatęzajęłoEuropoles. WpierwszymmeczućwierćfinałowymCosmosSpedycjapokonałaJacola 3:2.ZwycięstwoodniósłrównieżSmag, pokonującLidrex5:3.Remisem3:3za-

kończyłsiępojedynekdwóchdrużynrywalizującychofotelwicelideraIligi:Bawa Tytan – AnnStal. W ostatnim meczu MotorMZKpewniepokonałdrugoligową Siestę Club 5:1. Mecze rewanżowe odbędąsięjużzatydzień.Poichzakończeniuznanybędzieskładdrużyn,które zagrająwpółfinałach. Cosmos Spedycja - Jacol 3:2 Lidrex XXL Zatorze - Smag 3:5 AnnStal - Bawa Tytan 3:3 Siesta Club - Motor MZK 1:5

BAS

W najbliższy weekend w hali Rondo rozegrane zostaną aż dwie rundy Pucharu Ligi Futsalu – mecze rewanżowe ćwierćfinałów i półfinały. natomiast zawodniczki Medyka Konin zmierzą się w meczu sparingowym z azS Wrocław. 4 lutego (sobota):

godz.10.00:WojewódzkaLigaKadetów B:MKSMOSKonin-UKSLiderSwarzędz,halaprzyul.Dworcowej2a godz.12.00: mecztowarzyski:LubońskiKS Fogo–CKSSpartaKonin,boiskowPoznaniu ĆwierćfinałyPucharuLigiFutsalu,hala Rondo: godz.16.30:Jacol-CosmosSpedycja godz.17.15:Smag-LidrexXXLZatorze godz.18.00:BawaTytan-AnnStal godz.18.45:MotorMZK-SiestaClub -meczpiłkisiatkowejkobietomiejsca912(IIIligaB): KTPSKonin-UKSZSMS FKSPoznań

5 lutego (niedziela):

godz.12.00:WojewódzkaLigaMłodziczekstarszych:MKSMOSKonin-Lwy Lwówek,halaprzyul.Dworcowej2a PółfinałyPucharuLigiFutsalu,halaRondo: godz. 16.30 Cosmos Spedycja / Jacol AnnStal/BawaTytan godz.17.15 Smag/LidrexXXLZatorze -MotorMZK/SiestaClub - mecz towarzyski piłki nożnej kobiet: KKPKMedykKonin–AZSWrocław, stadionwJarocinie

Fot. B. Skonieczny

Niedzielny mecz toczył się niezmiennie pod dyktando koninian. Podopieczni Marka Kulczewskiego wysoko wygrali pierwszą kwartę – 26:4.Bardziejwyrównanabyładruga częśćmeczu,wktórejMKSzwyciężył jedynie 17:15. Koninianie wygrali jeszczekolejno21:12i22:19,awcałymmeczuzwyciężyli86:50.NajskuteczniejszymwdrużynieMKSokazał sięDanielKotwasińskiz35punktami nakoncie.

Niezwyklewyrównanymeczstoczyli z Basketem Piła młodzicy starsi. W pierwszejkwarciegościomudałosięzwyciężyć26:19.Drugaczęśćmeczunależałajużjednakdokoninian,którzywygrali ją26:13,podobniejaktrzecia,choćMKS wygrał ją zaledwie jednym punktem – 14:13.PomimożePiławygrałaostatnią częśćmeczu,wcałymspotkaniezwyciężyligospodarze,pokonującBasket78:73.

MKS Gimnazjum nr 6 Konin - Basket Piła 78:73 (19:26, 26:13, 14:13, 19:21). MKS Gimnazjum nr 6 Konin: Michał Hejosz 24, Daniel Kotwasiński 20, Filip Lenartowski 17, Szymon Zacharski 13, Aleksander Kowalak 2, Jakub Adamczewski 2.

Szabla: Brąz dla Górskiego Trzecie miejsce zdobył Mateusz Górski podczas II Pucharu Polski Seniorów w szabli kobiet i mężczyzn, który odbywał się w miniony weekend w Łodzi. Siódme miejsce przypadło Mariuszowi Mańczakowi.

W szabli kobiet startowało 29 zawodniczek, w tym siedem reprezentowałoKonińskiKlubSzermierczy. Do ćwierćfinałów awansowała jedynieWeronikaMaciejewska.Koninianka uległa w tej fazie turnieju Katarzynie Kędziorze z O.Ś. AZS Poznań,przyszłejzdobywczynidrugiego miejsca, zajmując ostatecznie ósme miejsce. Najwyższy stopień podium przypadł Marcie Puda z TMSSosnowiec,abrązzdobyłyMałgorzata Kozaczuk (AZS AWF Warszawa) i Irena Więckowska (O.Ś. AZSPoznań). Wszablimężczyznrywalizował 44 zawodników, w tym piętnastu z Konina. Do ćwierćfinałów dostali się:MateuszGórskiiMariuszMańczak.MańczakuległMarcinowiKoniuszowiaż2/15izająłsiódmemiejsce, natomiast Mateusz Górski pokonał Jakuba Ceranowicza 15/11. WpółfinalereprezentantKKSzKoninwalczyłzMarcinemKoniuszem, któryporazdrugipokonałzawodnika z Konina – tym razem 15/10. MateuszGórskiwróciłdoKoninaz brązowymmedalem. BAS

WysokiejprzegranejdoznalikadeciB,którzyuleglinawyjeździewminiony weekend Kasprowiczance Ostrów Wlkp. 53:107. Gospodarze wygrali wszystkie cztery kwarty, a o wysokiej porażce koninian zadecydowałakwartatrzecia,którąMKSprzegrał7:29.Najskuteczniejszywzespole gościokazałsięMichałMiklaszewski, zdobywca17punktów.

Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. MKS Gimnazjum nr 6 Konin 107:53 (19:11, 26:18, 29:7, 33:17). MKS Gimnazjum nr 6 Konin: Michał Miklaszewski 17, January Sobczak 14, Szymon Gorzeń 11, Mateusz Skrzypczak 5, Marcin Maliński 4, Adrian Kaczmarek 2.

MKS Gimnazjum nr 6 Konin - UKS Olimp Rawicz 30:84 (10:19, 11:20, 3:27, 6:18). MKS Gimnazjum nr 6 Konin: Patrycja Fibakiewicz 18, Martyna Waliszewska 5, Marta Grabarek 2, Daria Cienkuszewska 2, Agnieszka Bobrowska 2, Weronika Przybylak 1.

Młodziczki starsze pokonały u siebie UKS Lider Swarzędz. Koninianki wygrały trzy kwart y, natomiast ostatnia część meczu zakończyła się remisem. Aż 34:5 wygranazostałakwartatrzecia.20punktów dla MKS zdobyła Daria Libertowska.

MKS Gimnazjum nr 6 Konin - UKS Lider Swarzędz 98:51 (22:14, 34:5, 20:10, 22:22). MKS Gimnazjum nr 6 Konin: Daria Libertowska 20, Klaudia Olejniczak 14, Daria Cienkuszewska 14, Natalia Szymczak 14, Paulina Ambroży 6, Patrycja Kuźniewska 6, Paulina Gieras 6, Greta Kuszlik 4, Julia Wachowska 4, Magdalena Jaworska 4, Weronika Przybylak 4, Adrianna Gładziszewska 2. BAR TOSZ SKO NIECZ NY

Przegrany rewanż z Pabianicami Seniorkom MKS PWSz Kon-bet Konin nie udało się wygrać z Language School Pabianice. Koninianki uległy na wyjeździe 49:55.

Choć podopieczne trenera Tomasza Grabianowskiego od kilku spotkańmajązapewnionyawansdo dalszego etapu rozgrywek, mecz z Pabianicami był kwestią prestiżu obu drużyn. Pierwsza kwarta przebiegławniezwyklewyrównanysposób–MKSuległPabianicomzaledwie dwóm punktom, przegrywając 10:12. Identycznym rezultatem zakończyła się również druga część spotkania, tym razem jednak to koninianki były górą, wygrywając kwartę 12:10. W połowie meczu obie drużyny miały taką samą zdobyczpunktową–po22oczka. O przegranej zadecydowała trzecia kwarta, znacząco wygrana przez Pabianice.LanguageSchoolzdobyłow niej 26 oczek wobec zaledwie 14 punktówMKSPWSZKon-BetKonin. W tej sytuacji nie pomogła nawet ostatniakwarta,którąkoniniankiwygrały 13:7. Podopieczne trenera Grabianowskiegozdobyływcałymmeczu sześćoczekmniejiostatecznieuległy Pabianicom49:55. Byłtoostatnimeczkonińskichkoszykarekwrundziezasadniczej.MKS PWSZ Kon-Bet Konin zajął trzecie miejscewgrupieiawansowałdodalszegoetapurozgrywek,wktórymwalczyć będzie o grę w Ekstraklasie. Pierwszymeczodbędziesię11lutego, a przeciwnikiem koninianek będzie MKKSokołówS.A.SokołówPodlaski.

LanguageSchoolPabianice-MKS PWSZKon-BetKonin(12:10,10:12, 26:14,7:13) MKS PWSZ Kon-Bet Konin: Katarzyna Motyl 18, Iwona Płóciennik 11,AleksandraKaja10,AnitaSzemraj4,AngelikaKuras4,MilenaKrzyżaniak2. Porażki doznali również seniorzyMKSMOSKonin,którzyulegli wsobotęMKSKalisz68:72.Pierwsza kwarta należała zdecydowanie dogości,którzywygraliją24:11.Koninianie o wiele lepiej spisali się w drugiejczęścimeczu,wktórejpokonalikaliszan23:14.Wpołowiespotkania goście prowadzili zaledwie 38:34. Czteropunktowa przewaga dałaimjednakzwycięstwowcałym spotkaniu.WtrzeciejkwarcieKalisz porazdrugizwyciężył–tymrazem 19:14. Koninianie wygrali za to ostatnią część meczu 20:15, jednak kilkupunktowa strata z pierwszych dwóch kwart zadecydowała o zwycięstwiegości. MKS MOS Konin - MKS Kalisz 68:72 (11:24, 23:14, 14:19, 20:15) MKS MOS Konin: Błażej Rabe 15, Adam Krzemień 14, Michał Warzychowski 13, Krystian Wawrzyniak 10, Mateusz Chatłas 5, Kamil Biernacki 4, Tomasz Grabianowski 3, Dawid Bobrowski 2, Paweł Szalaty 2. BAS


12 reklama

122 Kurier Koniński  

Obszerny tekst o planowanych zmianach w konińskiej oświacie otwiera najnowszy numer Kuriera Konińskiego. Nikt tego głośno nie powiedział, a...

Advertisement