Page 1

NR 111

l

ROk IV

l

CzWARtek 20 pAźdzIeRNIkA 2011

l

ISSN 1689-9563

Jaka kara dla zabójcy ojca? Sąd zakończył już przesłuchiwanie świadków w procesie 28-letniego Marcina B., który dwa lata temu zabił swojego ojca. Być może jeszcze w listopadzie zapadnie wyrok.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przez prokuraturę czynu. W złożonych dopiero przed sądem wyjaśnieniach tłumaczył, że bronił się przed ojcem, który wpadł w furię na wieść, że syn nie tylko nie będzie miał żadnego absolutorium, na które wybierali się za kilka dni z całą rodziną, ale od dłuższego czasu już nie studiuje, choć regularnie wyjeżdżał do Poznania rzekomo na zajęcia, za które jego rodzice płacili rocznie 3800 zł. To

dlatego świadkowie – była dziewczyna oskarżonego, jego kolega, były teść, bracia ofiary i pracownicy należącego do rodziny B. baru – odpowiadali na pytania o charakter relacji między Marcinem B. i jego rodzicami oraz stosunek zmarłego do syna i pracowników. - W szpitalu zjawiłem się tuż po północy – powiedział zeznający jako pierwszy 59-letni Jerzy B., starszy brat zamordowanego mężczyzny. DOK. NA STR. 4

Fot. A. Pilarska

Odszedł na wieczną wartę - Odszedłeś na wieczną wartę – w ten sposób pożegnano w ubiegłym tygodniu sierżanta Rafała Nowakowskiego, który zginął w Afganistanie. Jak po in for mował por tal LM.pl, rodzina, znajomi, sąsiedzi z Konina, ale także przedstawiciele Kan ce larii Pre zy den ta RP, Biu ra Bezpieczeństwa Narodowego, Mini ster stwa Obro ny Na ro dowej, wojska, ambasady USA, samorządowcy pożegnali w Dobrosołowie (gmi na Ka zi mierz Bi sku pi) sier żanta Rafała Nowakowskiego. Tam odbyła się msza i ostatnia droga polskiego żołnierza. Poległ 4 października podczas misji w Afganistanie. Pod pojazdem polskiego patrolu wybuchła mina-pułapka. Pojazd przygniótł żołnierza. Jego dwaj koledzy wyszli z tego wypadku ranni. Z wojskowymi honorami jego ciało sprowadzono do Polski 10 października, a w ubiegłą środę pochowano w rodzinnym grobowcu. - Musimy pamiętać o tych osobach, które walczą, są na misjach. Tu chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo – mówił podczas reklama

pogrzebu Piotr Florek, wojewoda wielkopolski. - To jest trzeci Wielkopolanin, który zginął w Afganistanie. Będziemy pamiętać o Rafale i jego rodzinie. Służymy pomocą. Rafał Nowakowski mieszkał na konińskim osiedlu Zatorze. Miał 30 lat. Służył w wojsku od 2003 roku. Miał wrócić z Afganistanu pod koniec października tego roku. Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego. Specjalny list skierował do rodziny prezydent Bronisław Komorowski. Rodzinie Rafała przekazano biało-czerwoną flagę, która okrywała trumnę, odznaczenia i beret. - Nie zostawimy rodziny samej – deklarował pułkownik Tomasz Domański, pełniący obowiązki dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Międzyrzeczu, w której służył Rafał Nowakowski. - W

tej chwili około tysiąca żołnierzy z naszej jednostki pełni służbę w składzie dziewiątej zmiany kontyngentu. Część żołnierzy jest w trakcie powrotu do kraju. SKA Filmowy zapis tego wydarzenia można obejrzeć na www.LM.pl reklama

Fot. R. Olejnik

n n n gazeta BezpŁAtNA n n n gazeta BezpŁAtNA n n n gazeta BezpŁAtNA n n n gazeta BezpŁAtNA n n n gazeta BezpŁAtNA n n n gazeta BezpŁAtNA n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K A N


2 aktualności

Gratulacje z okazji udanego powrotu na antenę i rosnących słupków słuchalności składali radiowcom przedstawiciele władz Konina i innych miejscowości regionu oraz licznych instytucji i organizacji, które z Radiem Konin współpracują. Według MillwardBrown SMG/KRC (wyniki z 15 września tego roku) pod względem słuchalności rozgłośnia (46,52 proc. zasięg tygodniowy) ustępuje wprawdzie Radiu RMF czy Planecie (50,41 proc. zasięg tygodniowy), ale wyprzedza Trójkę i Radio Maryja. reklama

- Swoistym, choć niezamierzonym, prezentem rocznicowym jest dla nas decyzja KRRiT o zwiększeniu zasięgu nadawania – powiedział Michał Sych, właściciel Radia Konin. – Teraz będziemy mogli docierać z dobrym technicznie programem do o wiele liczniejszej liczby słuchaczy. Imprezę jubileuszową, która odbyła się w sali sesyjnej konińskiego ratusza, uświetnili swoim występem utalentowani tancerze z grupy Rytmix. OLER

W odpowiedzi na opublikowane w dniu 14 lipca zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 85 procent akcji spółek KWB Konin oraz KWB Adamów, wpłynęły trzy pisemne odpowiedzi. Według informacji podanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, kupnem kopalń zainteresowany jest Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, firma Carlson Private Equity Limited z siedzibą w Londynie i spółka Społem Plus z Warszawy. Według wcześniejszych informacji, memoranda pobrało dziesięć firm, jednak ostatecznie chęć przystąpienia do prywatyzacji potwierdziły trzy spółki. RAD

Fot. T. Tomczak

pierwszą rocznicę powrotu na antenę świętowało Radio konin – pierwsza w mieście nad Wartą lokalna rozgłośnia.

Trzech do kopalni

Inauguracja w WSPT piąta już inauguracja nowego roku akademickiego odbyła się w Wyższej Szkole pedagogiczno-technicznej w koninie.

W WSPT studiuje ponad 300 osób, a w tym roku opuszczą uczelnię pierwsi absolwenci z tytułem inżyniera. Są między nimi graficy i specjaliści od sieci informatycznych. Nowy rok akademicki rozpoczęło w tej uczelni 60 nowych studentów. Władze WSPT, na czele z rektorem Krzysztofem Gandziar skim,

myślą o nowych kierunkach jak inżynieria bezpieczeństwa, czy związanych z ochroną środowiska. Wkrótce chcą też podjąć budowę własnej siedziby. OLER

Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

Projekty na powiatowe drogi powiat koniński stara się o dofinansowanie na przebudowę dwóch dróg powiatowych. Na modernizację czekają mieszkańcy Brzeżna, gdyż ulica Główna jest rozkopana po założeniu kanalizacji.

Trwa budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno w gminie Krzymów. Gmina uzyskała pieniądze unijne na ten cel. Jest to jedna z ostatnich gmin w regionie, na terenie której w ogóle brak jest sieci kanalizacyjnej. Budowa jest prowadzona między innymi ulicą Główna, która jest trasą powiatową. Obecnie na połowie drogi zerwany jest asfalt. Modernizacja może nastąpić w przyszłym roku, powiat zamierza ubiegać się o fundusze na ten cel z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat Koniński złożył dwa wnioski i ubiega się o dofinansowanie z budżetu państwa przebudowy drogi powiatowej Brzeźno – Smólnik na odcinku 2,47 km oraz ciągu drogowego Stare Miasto - Lisiec - Żdżary na ponad 3 km odcinku Stare Miasto – skrzyżowanie Krągola. Dla każdego z projektów

maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 mln. zł. Zgłoszenie do programu aż dwóch zadań inwestycyjnych na drogach powiatu było możliwe dzięki zadeklarowaniu udziału finansowego w realizacji projektów gmin: Stare Miasto i Krzymów. Zgodnie z porozumieniem, gminy Krzymów i Stare Miasto będą partycypowały w kosztach inwestycji. Gmina Krzymów - 275 tys. zł, a Stare Miasto - 580 tys. zł. Natomiast, wkład własny powiatu kształtować się będzie na poziomie 2 mln zł w przypadku zadania Brzeźno – Smólnik oraz ponad 2 mln 300 tys. zł w związku z realizacją projektu Stare Miasto Lisiec -Żdżary. Komisja dokona weryfikacji i oceny wniosków do końca października. RAD Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

Fot. R. Grzelak

Rocznica Radia Konin


aktualności 3

czwartek, 20 października 2011

Otwarci na modę i wygodę

Fot. A. Pilarska

Ubrania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie szyła nowo powstała Spółdzielnia Socjalna „Otwarci” z konina.

Pierwszaki na szóstkę Dyrektor szkoły Grzegorz Jankowiak poinformował zgromadzonych o przyznanych nauczycielom nagrodach i wyróżnieniach. Nagrodę ministra edukacji narodowej otrzymała Wioletta Głowacka, medal Komisji Edukacji Narodowej – Maria Kubiak. Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Brązowy Krzyż Zasługi Urszuli Magolan i Izabeli Nowickiej. Były także nagrody prezydenta miasta i dyrektora szkoły. Najważniejsi tego dnia byli jednak uczniowie klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie. SKA

Z liceum do TVN O pracy dziennikarskiej w tVN opowiadała uczniom II Liceum w koninie katarzyna Sławińska, absolwentka tej szkoły.

Było to kolejne z cyklu spotkań z absolwentami liceum, których osiągnięcia i doświadczenia mogą zainspirować młodzież. Dziennikarka opowiadała o licealnych latach w Koninie i dalszej drodze zawodowej. Po klasie biologiczno -chemicznej wybrałam studia lingwistyczne, a potem splot różnych zdarzeń sprawił, że trafiłam do nowo rodzącej się telewizji TVN. Katarzyna Sławińska pracuje obecnie w dziale zagranicznym Faktów TVN. Swoimi doświadczeniami dzieliła się z uczniami reprezentującymi klasy o profilu europejsko - językowym, humanistycznym i humanistyczno – językowym. - Nie byłam w szkole od wielu lat, ale miło się wraca w te progi – mówiła dziennikarka. - Wbrew pozorom to jest dla was najbardziej beztroski czas. Człowiek się uczy całe życie. To się nigdy nie kończy.

Przygarnij zwierzaka! BeRNI zagościł w koniń-

skim schronisku 3 października 2011 roku. Został przywieziony z ul. Kolskiej (skrzyżowanie z ul. Europejską). Jest łagodnym, pogodnym i bardzo towarzyskim, młodym psiakiem. Uwielbia chodzić na spacery, na których zachowuje się bardzo grzecznie. Berni urodził się w styczniu 2011 roku. Jest psiakiem małym, ma około 23 cm wzrostu. Berni czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.

wszystko dostosowano do jej potrzeb. Nic jej nie uwiera i nie ciśnie. Spod maszyny wyszły także spodnie z podwyższonym stanem z tyłu dla osób na wózkach. - To jest bardzo wygodne – chwali to rozwiązanie jeden z podopiecznych fundacji. - Do tej pory wszystko zostało wymyślone przez zainteresowanych, to jest odpowiedź na ich potrzeby – mówi prezes Spółdzielni „Otwarci”. - Mają w tych ciuszkach wszystko, czego chcieli, aby mogli czuć się luźno i wygodne. Teraz chcielibyśmy prosić o pomoc projektantów. Spółdzielnia zacznie szyć od stycznia. To prawdopodobnie pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. - Od początku przyszłego roku ruszamy pełną parą, z własną szwalnią – potwierdza Andżelika Smorawska. - Zatrudniamy przede wszystkim osoby niepełnosprawne i trwale bezrobotne. To dla nich powstają spółdzielnie socjalne. SKA

W ramach spotkań z absolwentami, II Liceum odwiedziła wcześniej Anna Strzelecka, pisarka oraz prof. Piotr Krutki. W trakcie spotkania go-

ście opowiadali o swojej drodze zawodowej i odpowiadali na pytania uczniów. SKA Filmowy zapis spotkania Katarzyny Sławińskiej z uczniami II Liceum można obejrzeć na www.LM.pl

Fot. A. Pilarska

z okazji dnia edukacji Narodowej w Szkole podstawowej nr 6 w koninie odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.

To pomysł, który jest efektem pokazów mody organizowanych w centrum handlowym Ferio przez konińską Fundację „Otwarcie”. Miały one pokazać, że osoby niepełnosprawne też mogą być gustownie i wygodnie ubrane. Po modowym wybiegu chodzą wówczas podopieczni fundacji i wolontariusze. - Chcemy szyć odzież dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jednocześnie modną i wygodną - mówi prezes spółdzielni socjalnej Andżelika Smorawska. Choć na pierwszy rzut oka te ubranie nie różnią się od ogólnie dostępnych, są uszyte zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych. - Więcej zamków, rzepów, a dla osób ze spastyką - dużo gumek – wymienia krawieckie udogodnienia Andżelika Smorawska. - Kasia, która porusza się na wózku, marzyła o czerwonej sukience i kapeluszu i udało się dla niej taki zestaw uszyć. To

Nowa telewizja Szkoła ma własną plazmę, kamerę i młodą ekipę. Młodzież z I Liceum tworzy swoją własną telewizję. - Ogłosiłam nabór do naszej szkolnej telewizji i zgłosiło się dziesięć osób – mówi Anna Grabiec-kamoda opiekun kościuszko tV.

Ekipa składa się z osób, które pasjonują się tym, co robią. Biorą udział w warsztatach dziennikarskich i filmowych. Pierwsze filmy można było podziwiać na Dniu Patrona. Co młodzi twórcy przygotowali? Na początek uczniowie wpadli na pomysł aby nakręcić rekonstrukcję zdarzeń z kradzieży kranów ze szkolnych łazienek. - Chodziło nam o to, żeby pokazać śmiesznie tę kuriozalną sytuację i chyba nam się to udało – mówi Kuba Kuberski współautor filmu. - Na razie projekt się rodzi. Grafik projektuje nam logo, a my planujemy szkolne wiadomości i nie tylko. Dotychczasowe filmy można oglądać

na plazmie w szkole i na szkolnym kanale YouTube. TOM Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl reklama


4 kurier kryminalny pro ces Mar ci na B. z Wil ko wa zbli ża się do fi ni szu

Jaka kara dla zabójcy ojca? czył Marcin B. sądowi. To dlatego bał się powiedzieć ojcu, że już po pierwszym roku studiów przestał sobie radzić z nauką. Przesłuchana po raz pierwszy zaraz po śmierci męża, Małgorzata B. zeznała, że w rodzinie nie było żadnych konfliktów. Jednak dwa miesiące później z jej słów wyłaniał się już całkiem inny obraz Ryszarda B.: był nadpobudliwy, łatwo wpadał w gniew, a kiedy się wściekał, łapał ją za gardło i dusił.

DOK. ZE STR. 1

– Jadąc na miejsce, zawiadomiłem telefonicznie braci i swojego syna, który podobnie jak ja jest lekarzem. Zaraz po mnie na izbie przyjęć zjawiła się bratowa, a chwilę później Marcina i mojego brata zabrano na salę operacyjną – powiedział w sądzie Jerzy B. Małgorzata B. zmartwiła się, że w ich domu na Wilkowie, gdzie pracują policyjni technicy, nie ma nikogo z domowników, więc Jerzy B. zaoferował się, że pojedzie. Poprosił tylko syna, żeby na bieżąco przekazywał mu wiadomości z sali operacyjnej. – W samochodzie odebrałem od niego telefon, że mój brat nie żyje. Policjanci wpuścili Jerzego B. do domu, w którym doszło do tragedii. – Zobaczyłem duże ilości skrzepów krwi na podłodze korytarza, w łazience, pokoju i sypialni Marcina. Przyglądałem się pracy policjantów. Po kilku godzinach szef grupy operacyjnej zapytał mnie, co o tym myślę. Odparłem, że nie wiem, co o tym myśleć, bo nie jestem fachowcem. Zapytałem, co on o tym myśli i wtedy usłyszałem, że według niego nie było tu działania osób trzecich. Ale ja wciąż byłem przekonany, że ktoś na nich napadł.

Nic mu nie udowodnią

Przypomnijmy, że do tragedii doszło w nocy z 22 na 23 października 2009 roku. Około północy znaleziono 55-letniego Ryszarda B. leżącego przed bramą własnego domu przy ulicy Leszczynowej na Wilkowie. Chwilę później na miejscu pojawiła się jego żona, która natknęła się na poranionego syna. Tłumaczył, że ze snu wyrwało go wołanie o ratunek. Nie wiedział kto ani jak zadał mu rany na rękach i szyi. W domu nie było śladów plądrowania ani też – jak się później okazało – nic nie zginęło. Obrażenia Marcina B. były na tyle lekkie, że szybko opuścił szpital. Kiedy zaproponowano mu ochronę, odmówił. Prokuratura wciąż przedłużała śledztwo, nie udzielając jednocześnie dziennikarzom żadnych informacji. Przełom nastąpił 20 lipca 2010 roku, kiedy do baru Feniks w Brzeźnie, bęreklama

Fot. R. Olejnik

Ojciec wpadał w furię?

dącego własnością rodziny B., wkroczyli policyjni antyterroryści i zatrzymali Marcina. Mężczyzna przyznał się do winy i wziął udział w wizji lokalnej, podczas której opisał przebieg wydarzeń. Przyznał, że rany kłute, które stwierdzono na jego ciele, zadał sobie sam, kiedy – jak powiedział - ocknął się już po wszystkim i przestraszył się tego, co się stało.

– Zawsze kiedy ojciec wpadał w furię, schodziłem mu z drogi i dlatego nigdy nie doszło między nami do starcia – zeznawał na pierwszej rozprawie w maju tego roku oskarżony, posiadacz 3 dan w ju-jitsu. – Kiedy miał dobry humor, to wszystko było dobrze, ale gdy chodził wściekły, do wywołania awantury wystarczyło, że upuściłem gdzieś śrubkę – tłuma-

Jerzy B. zeznał, że brat był bardzo dumy ze swojego syna. – Nie miałem nawet okazji zapytać go, co słychać u Marcina, bo zawsze kiedy się spotykaliśmy, sam zaczynał o nim mówić: „Marcin już zrobił inżyniera, teraz robi magistra, świetnie mu idzie”. Kiedyś zapytałem, czy to prawda, że już nie mieszka ze swoją żoną. Brat pobladł, widziałem że się zmieszał, ale zaprzeczył, choć prawda była inna. Patrzył w Marcina jak w obrazek. - Po którejś mszy za brata, to musiało być krótko po jego śmierci, doszło do rozmowy z Marcinem w mieszkaniu naszej siostry Krystyny – opowiadał w sądzie drugi z braci Józef B. – Zaczęliśmy go pytać, jak to było i Marcin dostał się wręcz, można powiedzieć, w krzyżowy ogień pytań. W końcu wybiegł z domu, a ja za nim. Chciałem go podtrzymać na duchu, bo uważałem, że został potraktowany niesprawiedliwie. Znalazłem go w barze w Brzeźnie i tam, podczas luźnej rozmowy, powiedział w którymś momencie, że naczytał się tyle książek kryminalnych i naoglądał tyle filmów, że nic mu nie udowodnią. Wtedy ogarnął mnie dopiero strach. Nabrałem głębokiego przekonania, że Marcin jednak to zrobił. Sąd zapytał matkę oskarżonego, czy potwierdza, że taka rozmowa miała miejsce, bo według Józefa B. była jej świadkiem. Małgorzata B. zaprzeczyła, podobnie jak oskarżony: – Nie mogłem czegoś takiego powiedzieć – oświadczył. – Ja interesuję się sportem i nie czytam żadnych książek, nawet kryminalnych. - Marcin był ofiarą, bo był wychowywany bez ojca – dodał jeszcze Józef B. – Był niańczony i wynoszony na piedestał przez matkę. Tylko ojciec coś od niego wymagał.

Zdarzały mu się gorsze dni Ze słów 23-letniej Agnieszki S., z którą oskarżony snuł poważne plany na przyszłość, wynika że również ją reklama

Marcin B. oszukiwał co do studiów. –Kiedy policjanci pokazali mi pismo z uczelni, że Marcin nie jest ich studentem, oświadczył że to nieprawda, że udowodni mi to, kiedy odbierze dyplom. Pomyślałam, że to taki policyjny blef, że chcą mnie złamać, żebym powiedziała coś na Marcina. Przecież byłam z nim na obronie pracy magisterskiej. Ja zostałam w akademiku, a on w garniturze pojechał na uczelnię. Jak wrócił, powiedział że obronił się na czwórkę. Mieliśmy razem jechać na to absolutorium. Stosunki panujące w rodzinie B. Agnieszka S. oceniła jako normalne. – Nikt nikogo źle nie traktował. Pan Rysiu miał dobry charakter, choć zdarzały mu się gorsze dni. Wtedy czepiał się o najdrobniejsze szczegóły, poganiał pracowników baru, Marcina, wprowadzał nerwową atmosferę, ale nie widziałam, żeby używał rękoczynów albo wulgarnych słów. - Ryszard B. dobrze traktował żonę i syna – zeznała była już pracownica baru. Inna przyznała, że zdarzały się czasem w pracy jakieś wymiany zdań, ale mieściło się to w przyjętych normach.

Na przykład wytarł stolik Zupełnie inny obraz Ryszarda B. wyłania się z zeznań 25-letniej Ewy K., która nadal pracuje w Feniksie. Według niej szef był porywczy i wybuchowy. Do tego stopnia, że bała mu się przyznać, kiedy któregoś razu urwała jakąś część kuchenki mikrofalowej. – Powiedziałam tylko pani Gosi i pan Rysiu wtedy na nią nakrzyczał. To w końcu mu się przyznałam, ze to ja zrobiłam, ale już nie miał do mnie pretensji. Kobieta przyznała, że mimo to dobrze się czuła w barze Feniks. – Pan Rysiu wyzywał Marcina od leni, ale to nie była prawda. Siedział przy swoim komputerze, ale jak było dużo klientów to nam pomagał, na przykład wytarł stolik. Marcin nie skarżył się na rodzinne układy ani na ojca swoim kolegom, o czym zaświadczył Michał R., z którym znają się od lat i razem trenują ju-jitsu. – Ryszard dobrze traktował żonę i syna – powiedział były teść Marcina B. Do przesłuchania pozostali już tylko biegli lekarze psychiatrzy i psycholog, których sąd wysłucha za dwa tygodnie. Wtedy też prokurator i obrona wygłoszą najprawdopodobniej mowy końcowe. Jeśli tak będzie, na początku listopada możemy spodziewać się wyroku w tej sprawie. RO BERT OLEJ NIK


fotografia 5

czwartek, 20 października 2011 Jak wy glą dał ko nin we wrze śniu 1959 ro ku?

Okiem Kapuścińskiego Choć o samym koninie Ryszard kapuściński reportażu nie napisał, to rozrastające się miasto przyciągnęło jego uwagę. Utrwalił je na zdjęciach, stanowiących coś w rodzaju fotograficznych notatek na marginesie reporterskiej podróży po kopalnianych odkrywkach.

Z Europy do Czarkowa Ciekawa jest już sama historia rozpoznania tych zdjęć. Otóż Izabela Wojciechowska (1954-2010), opiekunka archiwum fotograficznego Ryszarda Kapuścińskiego, myślała początkowo, że zostały zrobione w Nowej Hucie. Dopiero kiedy natknęła się na zdjęcie, na którym jest tablica z napisem Konin, zrozumiała, że chodzi o nasze miasto. Wpisała w wyszukiwarkę nazwisko Ryszarda Kapuścińskiego i Konin i trafiła na tekst Izabeli Bobrowskiej, rzeczniczki Konińskiego Domu Kultury, w którym ta posłużyła się cytatem wielkiego reportera. Choć był to przypadek, to bardzo znaczący, bo kiedy przyszło do rozpoznawania osób utrwalonych przez Ryszarda Kapuścińskiego na zdjęciach, Iza znalazła na jednym z nich własną (a przy okazji i autora niniejszego tekstu) rodzinę. Okazało się otóż, że wędrując ulicą Torową reporter sfotografował trzech kuzynów naszych rodziców z mamą. Zdzisława, Mieczysław, Wojtek i Piotrek Bobrow-

dziło do starego Konina, gdzie zrobił kilka zdjęć, skoro celem jego reporterskiej wyprawy były odkrywki?

Centrum przy Poznańskiej W drodze na most Toruński Ryszard Kapuściński musiał przeciąć plac Wolności, wtedy tętniące życiem serce miasta, gdzie wjeżdżały autobusy PKS w drodze do (lub z) Czarkowa, na który mało kto mówił wtedy „nowy Konin”, bo składające się zaledwie z kilkunastu budynków osiedle robotnicze na takie miano jeszcze nie zasługiwało. Ludzie i samochody przeprawiali się na drugą stronę Warty po płaskim moście z drewna, bo trasa Warszawska z obecnymi mostami dopiero była budowana. Z ulicy Wojska Polskiego wychodziło się wtedy prosto na żelazny most (z jedną jezdnią), za którym przed oczami piechura roztaczał się po prawej stronie widok wiejskich zagród, tłoczących się na stokach warciańskiej doliny w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Gimnazjum nr 6 (dawniej Szkoła Podstawowa nr 7). Przybysz z Warszawy nie musiał też przechodzić przez ulicę Przemysłową, bo ta pojawiła się w tym miejscu dopiero dwa lata później. Na północ, a więc i do od-

krywek, ku którym zmierzał Ryszard Kapuściński, można było się dostać jedynie ulicą Bydgoską. Wokół skrzyżowania ulic Poznańskiej, Dworcowej i Bydgoskiej funkcjonowało coś w rodzaju wiejskiego centrum handlowo-rozrywkowego: na wprost wylotu Dworcowej mieściła się piekarnia, na początku Bydgoskiej – masarnia, na lewo od Dworcowej – słynna knajpa Czarna Mańka, a nieco dalej remiza strażacka (dzisiaj w tym miejscu stoi gmach banku Pekao SA), gdzie odbywały się potańcówki, a za rok miało zagościć kino Energetyk. O ile Poznańska, droga bądź co bądź łącząca Warszawę z Poznaniem i Berlinem, była wyłożona kostką granitową, to jadący Dworcową i Bydgoską podskakiwali na tak zwanych kocich łbach, czyli okrągłych kamieniach, którymi utwardzano pośledniejsze trakty.

Ze wsi na budowę Z prawej strony ulicy Bydgoskiej roztaczał się typowy wiejski krajobraz - najwięcej chałup stało na dole, przy ulicy Łąkowej, ale gospodarstwa ciągnęły się aż do szczytu wzniesienia. DOK. NA STR. 6

Fot. Ryszard Kapuściński, copyright by the Estate of Ryszard Kapuściński

Dla nas – mieszkańców Konina - są bezcenne, choć rozczarują się ci, którzy spodziewają się obrazów ilustrujących budowę nowych osiedli. Kapuścińskiego fascynował fragment i dlatego rozpoznanie niektórych miejsc utrwalonych przez niego na zdjęciach jest bardzo trudne, a w wielu przypadkach niemożliwe: fotografia dwóch chłopców zrobiona spomiędzy belek – być może mostu Toruńskiego, rowerzystka na drodze – być może do Ślesina. Oprócz tego jednak zobaczymy nieistniejący już fragment ulicy Bydgoskiej między Alejami 1 Maja a ulicą Kolejową (unikalne zdjęcie), blok przy placu Górnika 2 tuż przed oddaniem do użytku, czy fragment budynku w Alejach 1 Maja 18, gdzie kiedyś mieściła się restauracja Kolorowa. Jest też ulica Wojska Polskiego z nieistniejącą już zabudową. Te i inne fotografie będziemy mogli od 20 października oglądać w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (ul. Okólna 47a).

scy z trudem rozpoznali się na zdjęciu sprzed 52 lat. - Takie też są fotografie Ryszarda Kapuścińskiego: przypadkowi ludzie, dzieci, ulice nowo budowanego miasta, fragmenty kamienic na konińskiej Starówce, most żelazny, rzeka i ulica Wojska Polskiego oraz odkrywki KWB Konin: Niesłusz, Gosławice i Pątnów – mówi Izabela Bobrowska. Do Konina przysłała reportera we wrześniu 1959 roku redakcja Polityki, dla której wtedy pisał. Trzy lata później, pod tytułem „Busz po polsku”, ukazał się zbiór jego krajowych reportaży, ale bez tekstu o Koninie. Bo też nie sam Konin był celem wyprawy, a jego bogactwa naturalne i rosnący na nich przemysł. Dla nas najciekawsze jest, jaki Konin zobaczył Ryszard Kapuściński. - Sądzę, że spał w hotelu Europa przy ulicy Słowackiego – domyśla się Iza Bobrowska, która poświęciła cztery miesiące na ustalenie miejsc, które odwiedził i osób, z którymi się zetknął zaledwie 27-letni wówczas reporter, a przecież już znany z publikacji w Sztandarze Młodych (między innymi reportaże z Nowej Huty) i Polityce (głośne relacje z ogarniętego wojną domową Konga) – bo gdyby tak nie było, co by go sprowa-

Tabliczkaznapisem„Konin”naskrzyżowaniuulicyKolejowejzBydgoskąpomogłaustalićmiejscewykonaniafotografii.ZprawejblokprzyGórniczej7,wgłębi–Górnicza10,polewejwidaćbarakbudowlańców.


6 fotografia Jak wy glą dał ko nin we wrze śniu 1959 ro ku?

DOK. ZE STR. 5

Z lewej – gdzie dominuje dzisiaj bryła Konińskiego Domu Kultury – po pustym we wrześniu polu hulał wiatr, a w dole ciągnęła się ulica Dworcowa z nielicznymi wówczas pojazdami. Za nią rzadka zabudowa Czarkowa i w oddali ledwo widoczny tartak przy dworcu kolejowym, trzecie osiedle rodziło się bowiem dopiero na deskach kreślarskich w pracowniach projektowych. W oczy rzucał się za to podciągnięty już pod sam strop (co Kapuściński utrwalił na kliszy) budynek na rogu Alei 1 Maja i Dworcowej, w którym przez lata mieściła się później słynna Kolorowa. Za to po drugiej strony ulicy biegała dzieciarnia, która 1 września rozpoczęła naukę w nowej Szkole Podstawowej nr 6. Placówkę ulokowano w barakach po budowniczych pierwszego osiedla, w których wcześniej przez pięć lat funkcjonowała czwórka. Ta z kolei szkoła od 1 września 1959 roku przeniosła się do nowego budynku przy ulicy Błaszaka. Nie było wtedy jeszcze ulicy Ener ge ty ka ani gma chu Są du Okręgowego. Po lewej stronie stała willa, zaludniona przez lokatorów, a za nią, również 1 września oddany do użyt ku, blok przy pla cu Górnika 2. Tutaj Ryszard Kapu-

ściński wkraczał już na plac budowy osiedla robotniczego. Po prawej mijał rosnący w górę blok przy Byd go skiej 4, za któ rym trwa ła mniej lub bardziej zaawansowana budowa kolejnych domów mieszkal nych przy uli cy Powstań ców Wielkopolskich (rok później zasiedlono tam trzy budynki, a w 1961 – sześć na stęp nych). Kie dy do szedł mniej wię cej do miej sca, gdzie dzi siaj stoi Dom Kul tu ry Oskard, zboczył nieco w lewo i pstryknął ujęcie bloku przy placu Górnika 2. Budującą się jedynkę minął przed chwilą, a trójka stała już na swoim miejscu od roku, szczytem do Domu Górnika.

Polna czy Aleje? Zdjęcia Kapuścińskiego sugerują, że poszedł Bydgoską dalej, bo ulica ta –dzisiaj skręcająca w prawo, by połączyć się z Powstańców Wielkopolskich – ciągnęła się wtedy prosto aż do przejazdu kolejowego, a za nim przechodziła w dzisiejszą Torową. Po lewej repor ter minął nowy biu rowiec Ko pal ni Wę gla Brunatnego Konin (przenosiny nastąpiły raptem dziewięć miesięcy wcze śniej), a po prawej ba ra ki (obecnie al. 1 Maja 5) Powiatowej Dyrekcji Budowy Osiedli Robotni-

OdkrywkaNiesłusz.Poprawejpierwszedomkifińskiepostawionew1949rokuzabrykietownią,dzisiaj-przyulicyGajowej. Wtlekominfabrykibrykietów.

czych. Kiedy we wrześniu 1959 Ryszard Kapuściński wszedł na skrzyżowanie ulicy Bydgoskiej z dzisiejszymi Alejami 1 maja (nie udało mi się ustalić, czy nosiły wtedy już tę nazwę), po lewej zobaczył nowiutką ulicę, wyłożoną granitową kostką (która wcześniej była zwykłą polną drogą i tak też się nazywała), a przy niej nowe budynki: blok między starostwem i Pałacykiem (Aleje 1 Maja 11) i naprzeciwko niego dwa pierwsze bloki przy tej ulicy z numerami 12 i 14, których budowa została ukończona – jak wynika z dokumentów Urzędu Miejskiego – w 1958 roku oraz kolejny (Aleje 1 Maja 16), o którym już wyżej była mowa. W prawo natomiast ciągnęła się przez pola i ogrody - w kilku miejscach już rozkopane pod następne budowle nowego osiedla szutrowa ulica Kramska. W oddali widział (nie zasłaniały mu tego żadne budynki) gmach Szkoły Podstawowej nr 4 – pierwszej na nowym osiedlu.

Fot. R. Olejnik

Konin zaczynał się od Kolejowej

IzabelaBobrowskapoświęciłaczterymiesiącenaustaleniemiejsc,któreodwiedził iosób,zktórymisięzetknąłwKoninieRyszardKapuściński.

Kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem stały po prawej stronie ulicy Bydgoskiej baraki budowniczych nowej szkoły, którzy wkrótce mieli stawiać dwa nowe bloki przy ulicy Górniczej – nr 11 i 13. Dziennikarz przeciął Górniczą i zatrzymał się po drugiej stronie ulicy Kolejowej, mniej więcej przed dzisiejszym pubem Warka, gdzie wtedy funkcjonował na powietrzu kolejowy magazyn, odwrócił się tyłem do torów i zrobił zdjęcie. Zdjęcie ważne, bo dzięki uwiecznionej na nim tablicy z napisem „Konin”, Izabela Wojciechowska zorientowała się, że

Ryszard Kapuściński utrwalił na nim nasze miasto. Ważne również dlatego, że widać na nim nieistniejący już dzisiaj fragment ulicy Bydgoskiej, a jest to jedyne znane do tej pory zdjęcie tego miejsca. Na ulicy Torowej, jak już wspomniałem, Ryszard Kapuściński zrobił zdjęcie Zdzisławie Bobrowskiej z gromadką dzieci, a w Niesłuszu – odkrywce Niesłusz z brykietownią w tle. Publikujemy tylko dwie z opisa nych foto gra fii. Resz tę moż na reklama

Fot. Ryszard Kapuściński, copyright by the Estate of Ryszard Kapuściński

Okiem Kapuścińskiego

oglą dać w ko niń skim Cen trum Kultury i Sztuki przy ul. Okólnej 47a od 21 października do 13 listopada. Początek wernisażu o godzinie 18. Dzień później otwar ta zostanie wystawa „Zmierzch imperium” ze zdjęciami Ryszarda Kapuścińskiego zrobionymi w ZSRR i Rosji w latach 1989-1991. Gośćmi wernisaży będą Alicja Kapuścińska i kurator wystaw – Karolina Wojciechowska. RO BERT OLEJ NIK


IV reklama


czwartek, 20 października 2011

Dom dla kota Jeszcze przed zakończeniem niedzielnej wystawy kotów jej organizatorzy ze Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w koninie uznali, że akcja się udała. - W sumie adoptowano dziewięć kotów spośród kilkunastu, które dzisiaj znalazły się w holu Konińskiego Domu Kultury – powiedział Piotr Tomczak, wolontariusz ze schroniska – a wczoraj dwa inne znalazły dom, kiedy pojawiła się u nas para małżeńska, która dowiedziała się o dzisiejszej akcji i wyraziła chęć zabrania dwóch mruczków.

reklama

W schronisku wciąż pozostaje 47 kotów i około 130 psów i wszystkie one marzą o własnym domu i kochającym właścicielu. Można je obejrzeć na stronie www.LM.pl w zakładce „Przygarnij zwierzaka”, gdzie znajduje się OLER też kontakt do schroniska. Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

przygarnij zwierzaka V


rozmaitości 7

czwartek, 20 października 2011

Blondynka w podróży Ugoda podróżniczka Beata pawlikowska odwiedziła Żychlin, aby spotkać się z czytelnikami. za kilka dni ukaże się jej najnowsza książka o Australii.

Na szlaku kartofla ponad stuosobowa grupa turystów z konina przebyła drogę do Grąblina. Atrakcją tej wyprawy była degustacja ziemniaczanych smakołyków. Na nową kładkę zaprosił turystów prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki, a po ścieżkach pielgrzymkowych oprowadził Piotr Pęcherski, prezentujący historię objawień maryjnych w podlicheńskich lasach. Dalej uczestników poprowadziła ponad 9-kilometrowa droga z Grąblina do Kramska, która wiodła wśród oświetlonych jesiennym słońcem rozległych panoram. Po dotarciu do kościoła pw. św. Stanisława ksiądz kanonik Sławomir Kasprzak opowiedział zebranym o parafii, jej historii i dniu dzisiejszym oraz zaprosił na urokliwy, choć krótki koncert organowy. Chwilę później podróżnicy dotarli do remizy Ochotniczej Straży Pożar nej w Kramsku, gdzie gospodynie z Klubu Seniora przygotowały ziemniaczane smakołyki - prawdziwe kulinarne cuda ze zwykłego ziemniaka. Do de-

gustacji zaprosiła sołtys Kramska Halina Rogowska. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa figurek i stempli z kartofla. Wszystkie prace wykonały dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kramsku. Przedszkolaki rozwijały swoje artystyczne zdolności pod kierunkiem Joanny Jankowskiej i Małgorzaty Matczak. Biesiadnikom czas umilała i niejednego porwała do tańca Kramska Kapela Podwórkowa z Gminnego Ośrodka Kultury. Spotkanie integracyjne zakończyły kartoflane konkursy, książkowe podziękowania dla pań z Klubu Seniora oraz nagrody dla dzieci za przygotowanie prac plastycznych. W szampańskich humorach turyści zakończyli kolejny Dzień Kartofla z PTTK, jedno z bardziej znanych i wyczekiwanych co roku wydarzeń konińskiego oddziału. SKA

Razem z Kościuszką Ślubowanie klas pierwszych i wręczenie listów gratulacyjnych dla rodziców za wybitne osiągnięcia ich dzieci w nauce odbyło się w I Liceum w Koninie w dniu patrona szkoły Tadeusza Kościuszko. Poza tym medale „Zasłużony dla I Liceum” otrzymali Agnieszka Rogowska i Beata Kuśmierczak oraz Piotr Miśkowski. W tym dniu odbyło

się również przekazanie władzy nowemu samorządowi uczniowskiemu. Nową przewodniczącą po zażartej walce (różnica wyniosła tylko cztery głosy) została Agata Jaroszewska. TOM

Filmowy zapis tego wydarzenia można obejrzeć na www.LM.pl

- Byłam tam na przełomie grudnia i stycznia – zdradziła miłośnikom książek podróżniczych, którzy licznie przybyli do Żychlina, aby posłuchać o egzotycznych wyprawach. - Nie widziano mnie jeszcze na Tahiti, to jeden z moich planów, które przekładam, ale to musi się zdarzyć w odpowiednim momencie – zdradziła swoje plany podróżniczka, autorka książek o Blondynce w najbardziej egzotycznych zakątkach świata. Beata Pawlikowska nie tylko podró-

żuje, ale i prowadzi audycje, pisze felietony, organizuje egzotyczne wyprawy. - To jest już mój zawód. Nie wymyśliłam go sobie, ale robiłam to, co mnie pasjonowało, a pewnego dnia okazało się, że to mój zawód. Zawsze mam jednak powód, żeby wracać do Polski. Organizatorem spotkania była, jak zwykle, biblioteka ze Starego Miasta. SKA

Filmową ilustrację tej informacji można obejrzeć na www.LM.pl

w pogotowiu

W ubiegłym tygodniu odbyła się w sądzie pracy rozprawa w sprawie zwolnień kierowców Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie. Kierowcy otrzymali wypowiedzenia, gdyż odmówili podjęcia starań o zdobycie kwalifikacji medycznych. Taki obowiązek nakłada na kierowców karetek Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Niezadowoleni kierowcy skierowali sprawę do sądu pracy. W trakcie rozprawy dyrektor Pogotowia zgodziła się na propozycję sądu zakończenia sprawy ugodą. Zaproponowała wypłatę kierowcom 4000 zł rekompensaty. Dyrektor dodała równocześnie, że sądowe postępowanie było niepotrzebne, bo od początku gotowa była do rozmów. Mimo zwolnienia grupy kierowców, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koninie pracuje normalnie. Już wcześniej uprawnienia do prowadzenia karetek nabyli pracujący w Stacji ratownicy medyczni i pielęRAD gniarze.

PWSZ Oskarżenie za szkolenia z księgowymi Władze pWSz w koninie podpisały porozumienie o współpracy z wielkopolskim Stowarzyszeniem księgowych w poznaniu.

Współpraca obejmie w szczególności: organizowanie wspólnych konferencji naukowych, konkursów międzyuczelnianych wiedzy o rachunkowości, wspólne organizowanie konkursów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod nazwą Akademia Rachunkowości, współpracę z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę licencjacką, organizowanie dla studentów warsztatów dokształcających z zakresu rachunkowości, działania w kierunku umożliwienia absolwentom kierunku zarządzanie, specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw PWSZ w Koninie przystąpienia do egzaminu na II stopień wg ścieżki Certyfikacji Zawodu Księgowego, bez konieczności uczestnictwa w kursach. SKA

Akt oskarżenia przeciwko prezesowi kopalni Węgla Brunatnego konin i trzem innym osobom wpłynął do Sądu Rejonowego w koninie. Wśród oskarżonych jest główna księgowa, komandor klubu żeglarskiego działającego przy tym zakładzie i pracownik socjalny kopalni.

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zarzuca im przywłaszczenie powierzonego mienia, poświadczenie nieprawdy w dokumentach, a następnie ich użycie. Śledztwo dotyczyło rozliczeń kopalni z klubem żeglarskim, działającym przy spółce, który – według dokumentacji – organizował szkolenia dla pracowników firmy. Tymczasem pieniądze poszły na sfinansowanie pobytu w Koninie samorządowców i przedstawicieli miesz-

kańców gmin Brody i Gubin, których starano się przekonać do budowy na ich terenie kopalni węgla brunatnego. W rezultacie prezes kopalni i pozostałe osoby zostali oskarżeni o to, że od 15 stycznia 2009 do 18 stycznia 2010 roku w piętnastu przypadkach poświadczyli nieprawdę w fakturach i przywłaszczyli pieniądze na szkodę kopalni w kwocie około 57 tys. złotych. Wszyscy oskarżeni będą odpowiadali przed sądem z wolnej stopy. OLER

Hufce w Licheniu Ponad 500 osób przybyło do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, aby wziąć udział w inauguracji roku szkoleniowego Ochotniczych Hufców Pracy. - OHP działają w dwóch płaszczyznach: edukacyjno wychowawczej i jako uczestnik rynku pracy. Z jednej strony umożliwiamy młodym ludziom ukończenie nauki zwłaszcza w

zakresie gimnazjalnym i szkolnictwa zawodowego, równolegle przysposabiając do wykonywania konkretnej pracy w dorosłym życiu – powiedział Piotr Zerbe, komendant wojewódzki OHP. W Polsce Ochotnicze Hufce Pracy zrzeszają około 33.000 osób, w Wielkopolsce - 3500. SKA

reklama

Przygarnij zwierzaka! RIpLAY - piękny przedstawiciel rasy husky - zamieszkał w schronisku 29 września 2011 roku. Przywieziono go z Zalesia, gdzie od paru dni się błąkał. Jest psem łagodnym i grzecznym. Na spacerach posłuszny - na smyczy chodzi wzorowo. Riplay urodził się we wrześniu 2009 roku. Jego wysokość to 60 cm w kłębie. Zabieg kastracji ma już za sobą. Riplay czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.


8 sport

Koszykarki wygrały Porażka Górnika na wy jeź dzie na inaugurację pierwszy mecz i pierwsze zwycięstwo – w taki sposób rozpoczęły ligowy sezon 2011/2012 zawodniczki MkS pWSz kon-Bet konin. koninianki zwyciężyły z Basketempro Jelenia Góra 73:47. O przebiegu całej rywalizacji zdecydowała głównie pierwsza kwarta, całkowicie zdominowana przez zawodniczki MKS PWSZ. Koszykarki z Jeleniej Góry zdobyły w niej zaledwie… dwa punkty. Natomiast koninianki rzucały regularnie, co dało łącznie 24 oczka. Równie udane były kolejne kwarty, również wygrane przez MKS – 19:16 i 24:13. Zawodniczki z BasketuPro zdołały zwyciężyć dopiero w ostatniej części meczu – czwarta kwarta wygrana została przez nie 16:6. Ostatecznie koninianki zwyciężyły w swoim pierwszym ligowym meczu w sezonie 73:47. Zwycięstwo odnieśli również kadeci B, który w miniony weekend mierzyli się z Basketem Pleszew. Mecz był niezwykle zacięty – pierwszą kwartę zaledwie jednym punktem wygrali gospodarze, natomiast w drugiej, również jednym oczkiem, zwyciężył Pleszew. O końcowym wyniku przesądziła trzecia część mecz, którą kadeci z Konina wygra 25:15. W ostatniej kwarcie co prawda zwyciężyli jeszcze pleszewianie, lecz ostatecznie ze zwycięstwa 77:72 mogli cieszyć się gospodarze. Aż 31 punktów dla koninian zdobył Szymon Gorzeń.Również w sobotę swój mecz rozgrywali młodzicy starsi, którzy podejmowali Iskrę Osieczna. Pierwsze dwie kwarty zapowiadały zwycięstwo gości – Osieczna wygrała je z łączną przewagą szesnastu punktów. Gospodarze obudzili się w trzeciej części meczu i zaczęli gonić straty – najpierw odrobili jedenaście oczek, a w czwartej kwarcie wyszli na sześciopunktowe prowadzenie. Młodzicy z Konina wygrali z Osieczną 73:67. Większych problemów z pokonaniem Iskry nie mieli młodzicy młodsi. Zawodnicy MKS MOS Konin zwyciężyli z przewagą… 100 punktów! W każdej części meczu koninianie zdobywali ponad 25 oczek, natomiast ich rywale nigdy nie przekroczyli granicy ośmiu punktów. Pogrom w Koninie zakończył się wynikiem 126:26, a imponującym wynikiem indywidualnym popisał się Daniel Kotwasiński, zdobywca 53 punktów. Jedyny przegrany mecz w minionym weekendzie rozegrali juniorzy MKS MOS Konin. Koninianie mierzyli się w Ostrowie Wlkp. z miejscową Stalą. Bardzo wyrównany pojedynek długo nie mógł znaleźć zwycięzcy. Po dwóch kwartach MKS prowadził jednym punktem, po trzeciej kwarcie to Stal wygrywała zaledwie dwoma oczkami. O wygranej

zdecydowała czwarta część meczu, w której gospodarze zwyciężyli 15:5 i ostatecznie pokonali juniorów z Konina 58:45. Seniorki: n BasketPro Jelenia Góra - MKS PWSZ KON-BET Konin 47:73 (2:24, 16:19, 13:24, 16:6) MKS PWSZ KON-BET Konin: Anita Szemraj 17, Katarzyna Motyl 14, Anna Gurzęda 10, Milena Krzyżaniak 10, Aleksandra Kaja 7, Angelika Kuras 6, Magdalena Lewandowska 3, Marta Wiertelak 3, Marta Libertowska 2, Paulina Robak 1. Juniorzy: n STAL Ostrów Wlkp. - MKS MOS Konin 58:45 (11:11, 15:16, 17:13, 15:5) MKS MOS Konin: Adam Szymczak 11, Michał Warzychowski 9, Rafał Marszałek 7, Kamil Drzewiecki 6, Jakub Rogulski 6, Patryk Kaźmierczak 4, Filip Lorencki 2. kadeci B: n MKS MOS Konin - Basket Pleszew 77:72 (20:21, 20:19, 25:15, 12:17) MKS MOS Konin: Szymon Gorzeń 31, Michał Miklaszewski 19, Marcin Maliński 14, January Sobczak 13. Młodzicy starsi: n MKS MOS Konin - ISKRA Osieczna 73:67 (8:12, 10:22, 29:18, 26:15) MKS MOS Konin: Michał Hejosz 23, Filip Lenartowski 17, Daniel Kotwasiński 13, Szymon Zacharski 8, Jakub Adamczewski 6, Aleksander Kowalak 4, Szymon Maciejewski 2. Młodzicy młodsi: n MKS MOS Konin - ISKRA Osieczna 126:26 (38:2, 26:8, 37:8, 32:8) MKS MOS Konin: Daniel Kotwasiński 53, Konrad Iks 24, Szymon Janik 14, Jakub Smycerowicz 8, Jan Pietrow 6, Kamil Stolarek 4, Sergiusz Napierała 4, Eryk Cieślak 2.

porażka 2:3 z Unią Swarzędz zakończyła serię pięciu meczów bez porażki w lidze Górnika konin. Mimo prowadzenia gospodarzy 2:0, biało-niebiescy wyrównali na 2:2. Wy nik spotkania otwo rzy li gracze Unii, którzy jako pierwsi wpakowali piłkę do siatki rywala. W dziesiątej minucie ta sztuka udała się Łukaszowi Lebiodzie, który dzięki błędom obrońców gości znalazł się w dogodnej sytuacji strzeleckiej. Osiem minut później na 2:0 podwyższył Marek Gołembowski. Znów złymi interwencjami popisali się defensorzy biało-niebieskich: Mateusz Majewski i Tymoteusz Urbański. Piłkarz ze Swarzędza znalazł się przed pustą bramką i bez problemów umieścił futbolówkę w siatce. W 30. minucie ten sam zawodnik znalazł się przed kolejną okazją. Piłkę z bramki wybijał Dawid Smug, a do futbo lów ki do padł Go łem bowski. Napastnik gospodarzy próbował lobować golkipera koninian, lecz jego strzał przeszedł obok bramki Górnika. Biało-niebiescy odpowiedzieli minutę później – uderzenie Pawła Błaszczaka zatrzymało się na słupku bramki Unii. Sześć minut później Błaszczak nie wykorzystał kolejnej okazji. Po dośrodkowaniu Bar to sza Mo del skie go ko niń ski napastnik uderzał głową, lecz tym razem futbolówka spadła na poprzeczkę bramki Swarzędza. Do przerwy Górnik Konin przegrywał 0:2. Już w 47. minucie goście zdołali złapać kontakt. Ar tur Kraszkowski był faulowany w polu karnym, a arbiter spotkania podyktował jedenastkę. Do piłki podszedł sam poszkodowany i pewnie po-

reklama

Podsumowanie piłkarskiego weekendu przełamanie Skp Słupca w meczu z kasztelanią Brudzew i porażki do zera LkS Ślesin oraz CkS Sparta konin to wyniki dwunastej kolejki IV ligi wielkopolskiej.

IV liga: LKS Ślesin kontynuuje podróż powrotną do konińskiej klasy okręgowej. Beniaminek IV ligi doznał ósmej porażki w lidze, tym razem przegrywając 0:3 z Obrą Kościan. Ślesinianie pozostają najgorszą drużyną w tabeli, coraz bardziej oddalając się punktowo od bezpiecznej strefy. LKS ma na koncie sześć oczek, a do miejsc dających utrzymanie brakuje mu pięciu punktów. Po trzech meczach bez porażki CKS Sparta Konin przegrał 0:2 z LKS Gołuchów. Najlepszy zespół z regionu konińskiego w IV lidze lokuje się na ósmym miejscu z dorobkiem szesnastu punktów. Pozycję niżej znajduje się SKP Słupca, który wysoko wygrał w miniony weekend z Kasztelanią Brudzew. Słupczanie pokonali brudzewian aż 5:1. Bramki dla SKP strzelali: Tomasz Kubiak, Jacek Mi-

kołajczyk, Ariel Szczesiak (2) i Kamil Krzyżanowski. Honorowe trafienie dla Kasztelanii zanotował Emil Śliga. Słupca wybiła się znad strefy spadkowej, natomiast na miejsce zagrożone spadła Kasztelania Brudzew. Brudzewianie zajmują czternastą pozycję, a miejsce premiowane utrzymaniem przegrywają z LKS Gołuchów jedynie bilansem bramkowym. n Obra Kościan – LKS Ślesin 3:0 n CKS Sparta Konin – LKS Gołuchów 0:2 n Kasztelania Brudzew – SKP Słupca 1:5

Konińska klasa okręgowa: W konińskiej okręgówce nadal liderem pozostaje Olimpia Koło. Mimo pierwszej przegranej w sezonie – 1:2 z Górnikiem Kłodawą – kolanie utrzymali pierwsze miejsce z prze-

wagą dwóch punktów nad wiceliderem. Na drugie miejsce powrócili Błękitni Helenów, którzy w meczu na szczycie pokonali aż 4:1 dotychczasowego wicelidera – GKS Sompolno. Wysokie zwycięstwa zanotowały również zespoły Polonusa Kazimierz Biskupi (6:0 z Orlikiem Miłosław, dwunaste miejsce w tabeli) oraz Polonii Golina (4:0 z Czarnymi Ostrowite, siódma pozycja w lidze). n Czarni Ostrowite - Polonia Golina 0:4 n Górnik Kłodawa - Olimpia Koło 2:1 n Błękitni Helenów - GKS Sompolno 4:1 n Znicz Władysławów - Wicher Dobra 2:1 n Polanin Strzałkowo - ZKS Zagórów 0:1 n Polonus Kazimierz Biskupi - Orlik Miłosław 6:0 n Warta Krzymów - Warta Dobrów 1:1 n Zjednoczeni Rychwał - Tulisia Tuliszków 1:0

konał Krzysztofa Deca. Koninianie poszli za ciosem i w 62. minucie padł gol wy rów nują cy. Do środkowanie w pole karne Unii przeciął Arkadiusz Bajerski, a piłkę lecącą w stronę siatki tuż przed bram ką do bił Paweł Błasz czak, kradnąc tym samym gola koledze. Górnik Konin remisował z Unią Swarzędz 2:2. Jednak gospodarze nie chcieli tra cić pew nych do nie daw na trzech punktów. W 73. minucie świetnym strzałem z rzutu wolnego po pi sał się Łu kasz Le bio da, który dał prowadzenie Unii 3:2. Ten sam wyczyn próbował powtórzyć Ar tur Kraszkowski, lecz jego uderzenie wybronił golkiper gospo da rzy. Se ria pię ciu me czów bez porażki została zakończona i bia ło -nie bie scy wy jeż dża li ze Swarzędza bez żadnej zdobyczy punktowej. Po dwunastu meczach Górnik Konin lokuje się na siódmym miejscu, tracąc do lidera Lecha Rypin jedenaście punktów. Za tydzień biało-niebiescy podejmą u siebie Piast Kobylin. KS Avans Górnik Konin: Dawid Smug - Mateusz Augustyniak (46' Fi lip Racz kowski), Adam Kosmala, Mateusz Majewski, Tymoteusz Urbański - Krystian So bie raj, Ma ciej Adam czewski, Bar tosz Modelski, Arkadiusz Bajerski (87' Filip Zborowski) - Ar tur Kraszkowski, Paweł Błaszczak (69' Dawid Kotwica). BAR TOSZ SKO NIECZ NY


ogłoszenia 9

czwartek, 20 października 2011

nSprzedam dom Konin Gosławice na działce 425m2. Cena: 155tys. do negocjacji. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, kanaliza miejska. Tel.795 114 620. n Sprzedam dom: stan surowy, otwarty, lokalizacja Lichnowo kontakt.691986956. n Sprzedam mieszkanie w Poznaniu 61m.kw dwupoziomowe. Tel: 693425349. n Sprzedam działkę budowlaną w okolicach Rychwała: powierzchnia 0.57 HA. Cena: 80 tys. Kontakt: 602 455 271. nNa sprzedaż dom w miejscowości Żółwieniec gmina Ślesin, 100 m od jeziora. Dom o powierzchni całkowitej 171 m2, ocieplony i otynkowany, ogrzewany piecem olejowym. Dom jest dostosowany do całorocznego mieszkania ( możliwość meldunku). Cena 475.000 zł. do negocjacji. Telefon: 601269996, 632420549. nSprzedam dom w zabudowie bliźniaczej zlokalizowany w Helenowie drugim na działce o pow.19ar. Dom posiada 3 pokoje, salon z aneksem. Ocieplony styropianem o gr.12cm. Podłogi:panele i ceramika. W łazience i kuchni ogrzewanie podłogowe. Cena: 145tyś. Telefon: 792861508. n Do wynajęcia w pełni umeblowane i wyposażone mieszkanie (2 pokoje, kuchnia łazienka, przedpokój) o pow. 52m2 w Koninie przy ul. Spółdzielców. Mieszkanie w pełni umeblowane, nowa zabudowa kuchenna, meble, nowa pralka, lodówka itp. Cena najmu 1.400 zł. Tel. 783 179 482. nSprzedam rozkładowe mieszkanie 38m2 w Koninie na osiedlu Zatorze przy ul. Chopina, niski blok, 2 piętro, 2 pokoje, łazienka, wc osobno, balkon, okna drewniane-nowe. Cena 145000zł. Telefon: 604053500.

n Studentka ekonomii udzieli korepetycji z matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej. Przygotuję do sprawdzianu, pomogę nadrobić zaległości bądź systematycznie utrwalać wiedzę zdobywaną w szkole. Tel: 796374-896. n Angielski z dojazdem na terenie Konina. Studentka po powrocie z USA udziela korepetycji dla dzieci i dorosłych z dojazdem do domu. Kontakt: Tel. nr 607 84 77 84 lub 603 616 919. n Nauczycielka języka polskiego udziela profesjonalnych korepetycji pod kątem przygotowania do egzaminu maturalnego poziom podstawowy. Telefon: 511 802 819. n Studentka chemii chętnie udzieli tanich korepetycji, przygotuje do matury lub innej formy zaliczenia na różnych poziomach. Materiały gratis. Doświadczenie w udzielaniu korepetycji. Telefon: 695470320. n Nauczyciel – egzaminator, magister filologii angielskiej, pedagog z wieloletnim stażem, solidnie przygotuje do matury, udzieli korepetycji, pomoże w nauce. Posiadam własne pomoce dydaktyczne. 40zł/60min.Telefon: 603136062. n Pedagog z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferuje pomoc w lekcjach, nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Telefon: 782-137-297.

n Firma Energo-Tech zatrudni doświadczonych monterów rurociągów ze znajomością rynku izometrycznego oraz spawaczy z uprawnieniami ponadpodstawowymi do pracy na terenie Polski. Konin ul. Zakładowa 4D 62-510 Konin. Dzwonić od 9 00 do 17 00. Tel: 63 245 87 92, kom. 603-84-65-74. n Firma budowlana zatrudni kierownika budowy praca Niemcy znajomość języka niemieckiego oraz Troken-Bau .Tel.603948511. n Zatrudnię nauczyciela w prywatnym przedszkolu w Koninie. Wymagane doświadczenie . CV i zdjęcie proszę wysyłać na adres zbigniew@abiz.pl. n Firma Data Group ogłasza nabór na stanowisko konsultant telefoniczny. Jesteś osobą komunikatywną? Zmotywowaną? Ta oferta jest dla Cie-

bie! Zapewniamy stawkę godzinową+ system premiowy Dwu zmianowy system pracy, miłą i przyjazną atmosferę. Wyślij swoje CV na konin@datagroup.pl. n Kowalstwo Artystyczne w Skulsku poszukuje na stanowisko kowal-spawacz-ślusarz. Szukamy osób z doświadczeniem zawodowym. Praca w Skulsku. CV prosimy wysyłać na biuro@kowal-metal.eu. n Firma produkująca odzież w Koninie, zatrudni szwaczki z doświadczeniem (overlock, stebnówka), CV i listy motywacyjne kierować na e-mail kp@ajgroup.pl. n Zatrudnię młodego mężczyznę do pracy przy pierzu. Mile widziane doświadczenie przy pracy na maszynie (sortownia). Okolice Ślesina. Tel: 663-735-489.

n JEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-04-2006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! n Autoskup: całe, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. Wszystkie marki i roczniki kupimy. Szybki dojazd po auto. Tel: 691843403. n Sprzedam Renault 19 1.7, benzyna+gaz, rocznik 1994, bordo metalik, 5 drzwi. Przebieg: 207tys. Stan dobry. Cena do uzgodnienia. Telefon: 660462396. n Sprzedam PEUGOTA 206.1,4hdi, rok2004, klima, elektryka pełna. Cena: 12tysiecy. Telefon: 512414692. n Sprzedam Rover 416Si najbogatsza wersja Silver stone, rok 1997, pojemność 1600i 16V silnik Hondy,skrzynia automat S1LA, przebieg 171tyśkm, 3 lata w kraju, pierwszy właściciel, stan idealny, po wymianach płynów, olejów, klocków, pasków, przegubów. Cena: 6800 zł. Telefon: 601 813 385, 63 2707 674. nSprzedam Audi A4 1.6 1996r. Centralny zamek z pilotem, domykanie szyb z pilota, elektryczne szyby i lusterka, abs, wspomaganie kierownicy, 2x podłokietnik, stan bardzo dobry. Cena: 8900 do negocjacji. Telefon: 880515779. n Citroen Xsara Picasso 1,8 benzyna. Climatronic, wspomaganie kierownicy, poduszki powietrzne, podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka, elektryczne szyby, ABS, komputer pokładowy. Cena: 10500. Telefon: 783123602. n Sprzedam busa volkswagena , tdi4, 9-osobowego, jest w stanie bardzo dobrym, nie wymaga żadnego remontu, zarejestrowany, garażowany. Cena: do uzgodnienia. Telefon: 664-882-103.

n Naprawa komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych , naprawa i konfiguracja sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, dojazd do klienta. tel.: 600 213 561; e-mail: skomp.pl@gmail.com. n Sprzedam router D-LINK DI-524 , może obsługiwać internet po kablu jak i bezprzewodowo po WIFI. n Sprzęt używany sprawny w kartoniku i z papierami, płyta, itd. Cena 55 zł. Telefon: 660 789 368. n Mam na sprzedaż wysokiej klasy laptopa Asus Parametry Laptopa: Procesor: DualCore 2x2.0 Pamięć Ram 1,5 GB Dysk 160GB Karta graficzna: Radeon XPRESS 200M series 128MB 4xUSB, nagrywarka DVD, Dodatkowo Windows 7, port Bluetooth,czytnik kart pamięci,matryca błyszcząca, wifi, kamera 1.3MP, druga bateria i elegancka torba w zestawie,Telefon: 783-289-300. n Naprawa komputerów PC, formatowanie, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych, zdjęć z dysków, podłączenie internetu oraz konfiguracja urządzeń sieciowych, drukarek, itp. Dojazd do domu klienta. Telefon: 609-973253.

n "But-Gaz" Kamil Stasiński DOSTAWA GAZU "Shell" w butlach 11 kg na telefon. Dostarczamy 7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63) 21-21-153. n Czyszczenie – Karcher: dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej meblowej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. n Remonty, malowanie, tapetowanie, gipsowanie, zabudowy z płyt gips.-karton, panele, hydraulika, elektryka, płytki. Tel: 722271168. n Wykonuje usługi fryzjerskie damsko-męskie w domu klienta. Telefon: 724237346. n Szafy wnękowe, garderoby, meble na wymiar. Tel: 503721431. n Szewc - nowy zakład zaprasza: Konin, ul. Powst. Wlkp. 2 III kl. w godz: 9.00 – 17.00. Tel: 725-334830. Zakład wszywa zamki do obuwia, plecaków, kurtek, torebek. n Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa. Solidnie. Tel: 608 265 284. nFirma Jack-Trans świadczy usługi transportowe, cały kraj od 1 tony do 10 ton , kontener+winda lub firanka+winda. Możliwość przewożenia materiałów ADR, a także prowadzimy kompleksowe przeprowadzki. Konkurencyjne ceny! Wystawiamy faktury VAT. Telefon: 506991272.

n Dam prowizję za znalezienie osób chętnych do zmiany bądź wstąpienia do Funduszu Emerytalnego. Płatne od ręki do 120 PLN od osoby. Tel. 511247-002. n Sprzedam drzwi wejściowe do mieszkania, wyłożone tapicerką, stan dobry. Telefon: 665 315 462. n Sprzedam wieże technics-a SA-EH 600-500, kolumny na zwrotnicy, głośnik basowy Tonsil 30cm dwa pozostałe technics. Cena za komplet: 500zł. Telefon: 606 713 890. nSprzedam lodówko - zamrażalkę firmy Beco, srebrna. Stan bardzo dobry. Lodówka ma tylko rok. Cena 750 zł. Telefon: 518-834-204. n Sprzedam nowy zestaw do cyfry plus. Nowy dekoder, antena 80 hd z konwerterem na dwa wyjścia. Telefon: 781-391-839. n Sprzedam nową pralkę Hotpoint Ariston, jest w idealnym stanie, dokumenty i gwarancja 2-letnia, wsad 6kg. Cena: 800 zł do uzgodnienia, możliwy transport. Telefon: 728232012. n Sprzedam snowboard RAVEN Sword (160cm). W komplecie są wiązania Raven Fastec, torba + google. Wszystko nowe, nieużywane. Telefon: 721739604. n Sprzedam stół bilardowy z blatem biesiadnym, drewno koloru mahoń, zielone płótno z całym wyposażeniem:4 kije, trójkąt, kreda, bile. Stół mało używany w domu. Telefon: 608-777-551. n Sprzedam buty do snowbord firmy Rossignol. Cena 130 zł. Stan idealny. Telefon: 664095870, 666098755. n Przedmiotem sprzedaży jest zestaw treningowy składający się z wypełnionego worka o wymiarach 122cm wysokości (wysokość mierzona bez łańcuchów), Profesjonalnych rękawic treningowych w rozmiarze XL oraz długiej skakanki z łożyskami. Cena: 140zł. Telefon: 510180003. n Oddam w dobre ręce pudelka miniaturkę, wiek 45 tygodni, maść czarna, suczka; odrobaczona z książeczką. Kontakt: 721 590 279. n Sprzedam szczeniaki czystej rasy cocker spaniel angielski o maści biszkoptowej. Pieski są odrobaczone 2 razy i zaszczepione posiadają książeczkę. To idealna rasa psa do zabaw z dziećmi. Obecnie mają 8 tygodni. Cena 250 zł. Telefon: 667-056-609.


10 informator ááá teLefONY ALARMOWe

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

999,

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

Dar wybaczania i Miły diabełek

Gdzie: Konin, KDK Kiedy: 25 października 2011, godz. 11.00 Bilety: 2 zł W kolejnej odsłonie feniksowej sceny teatralnej zaprezentuje się grupa teatralna Fantazjana z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz zespół Powsinogi ze Szkoły Podstawowej w Kozarzewie. Bilety w cenie 2 zł do nabycia w impresariacie KDK.

Blondynki wolą mężczyzn

Gdzie: Konin, DK Oskard Kiedy: 21 października, godz. 17 i 20 Rezerwacja: tel. 63 242 39 40 Dwie blondynki aktorki plus dwóch aktorów i tajemniczy reżyser Milosz Radżinski spoty-

ááá pLACóWkI kULtURALNe I MUzeA

kają się w dawnym PRL-owskim domu kultury Świt w Bieszczadach, by przygotować program estradowy na kontrakt do Chicago. Przeznaczenie w osobie menedżera Maksa decyduje o ich przyszłości inaczej. Jest to opowieść o marzeniach, przyjaźni, miłości i... teatrze! Całość wieńczy żywiołowa rewia kabaretowa połączona z błyskotliwą konferansjerką Krzysztofa Ibisza

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

Dziesięciolecie Musztardy

Gdzie: Konin, Oskard- kawiarnia Kiedy: 22 października, godz. 20.00 Wstęp: 10 zł., studenci 5 zł Koncert obiecującego zespołu The PLoy oraz Second of Life w ramach cyklu Nowe Brzmienia MSTR uświetni 10 urodziny Klubu Musztarda.

Kino HELIOS od 21 do 27 października niego mentora Huntera (Robert De Niro). Elita zabójców Akcja/thriller; prod. Australia/USA; 130 min; Baby są jakieś inne wiek: 15 lat;  godz. 20.00; Dramat/akcja; prod. USA; 110 min; Elita zabójców to oparta na faktach, nowa wiek:  15 lat;   godz. 12.00, 14.00, 16.00, produkcja przygodowo-szpiegowska, która za- 19.00, 21.00; gląda za kurtynę działań osławionej jednostki 1920  Bitwa Warszawska 3D militarnej SAS (Special Air Service). Głównym Historyczny; prod. Polska; 110 min.; wiek: bohaterem filmu jest Danny (Jason Statham), od 12 lat; godz. 9.00, 11.30, 16.30; jeden z najlepiej wyszkolonych agentów spe1920  Bitwa Warszawska, wersja cjalnych świata, który po ciężkiej misji w Mekcy fro wa syku postanawia zamienić życie zawodowego mordercy na spokojną egzystencję emerytowa- Historyczny; prod. Polska; 110 min.; wiek: nego agenta. Nie jest jednak tak łatwo uciec z od 12 lat; godz.  14.00; tego świata. Danny zostaje zmuszony do Mniam opuszczenia swojej kryjówki w australijskim Animowany/dubbing; prod. Malezja;  95 buszu, by uratować byłego partnera i wielolet- min; wiek: b.o.; godz. 10.15, 18.00;

RedAkCJA:

WYdAWCA

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

RedAGUJe zeSpóŁ

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá BIBLIOtekI

BIURO RekLAMY:

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

NAkŁAd:

15000 egz

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 8-13, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 - Wypożyczalnia główna - Czytelnia książki i prasy - Czytelnia internetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorów muzycznych; czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna sala internetowa), ul. Mickiewicza 2, tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14.

n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-17.15, wtorki w godz. 9-15.30 n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 915.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-4505, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia nr 11, Cukrownia Gosławice, al. Cukrownicza 4, tel. 63 240-45-05, czynna we wtorki i piątki w godz. 11-17.


sport 11

czwartek, 20 października 2011

Zwycięstwo po raz ósmy trzy do jednego wygrali piłkarze Sokoła kleczew, podejmując u siebie Wdę Świecie. Bramki dla kleczewian zdobywali Jacek kopaniarz, damian Augustyniak i Jakub dębowski.

Od pierw szych mi nut spotkania przewagę mie li pił karze gospodarzy. Jednak to Świecie jako pierwsze trafiło do bramki rywa la. W 23. mi nu cie Da nie la Szczepankiewicza pokonał Radosław Mik. Pomimo utraty gola Sokół dalej atakował. W 41. minucie doskonałą okazję zmar nował Sebastian Śmiałek, który trafił w poprzeczkę bramki Wdy. Tuż przed gwizd kiem koń czą cym pierwszą połowę kluczewianom udało się wyrównać. Rzut wolny, podyktowany za faul na Norbercie Grzelaku, wykonywał Da mian Au gu sty niak. In ter we niują cy bram karz Wdy wy bił futbolówkę, do której dopadł Jacek Kopaniarz i wyrównał stan meczu na 1:1. W drugiej połowie od ofensywy zaczęli gracze Wdy, jednak ich ataki nie przełożyły się na zdobycze bramkowe. Po pewnym czasie do gry powrócili zawodnicy Sokoła. Podczas jednej akcji faulowany w polu karnym był Mikołaj Pingot – arbi ter spotka nia wska zał na wapno. Rzut karny na gola dającego prowadzenie zamienił Damian Augustyniak. W kolejnych minureklama

tach znów za ata kowa ła Wda. Świetny strzał Piotra Żurka wybronił Daniel Szczepankiewicz. Sokół po raz ostatni uderzył znów w samej końcówce połowy. W 90. minucie sfaulowany tuż przed polem kar nym był Marcin Jan kowiak. Uderzenie z rzutu wolnego Jakuba Dębowskiego pokonało po raz trzeci Bar tosza Goszkę i ustaliło wynik meczu na 3:1. Trzy punkty dopisane na konto So ko ła po zwo li ły kle cze wia nom utrzymać kontakt z czołówką ta be li. So kół zaj muje trze cie miejsce i do pierwszego Lecha Rypin traci pięć oczek. Za tydzień kleczewianie zagrają na wy jeździe z Unią Janikowo. So kół Kle czew: Da niel Szcze pan kiewicz, Łu kasz Go iń ski, Da mian Au gu sty niak, Mi ko łaj Pin got, Se ba stian Śmia łek (70’ Piotr Głowa la), Ja kub Dę bow ski, Mi ko łaj Rut kow ski (73’ Ra do sław Pal mowski), Łu kasz Urban (46’ Marcin Jan kowiak), Nor bert Grze lak, Ro bert Ję dras, Ja cek Ko pa niarz (85’ Ja kub Woź niak). BAS

W najbliższą sobotę Konin będzie gościł zawodników z całego kraju w ramach II Pucharu Polski Juniorek i Juniorów w szabli. Niedziela natomiast należeć będzie do koszykówki – na swoim terenie zagrają seniorzy i seniorki MKS PWSZ Kon-Bet Konin i MKS MOS Konin. U siebie zagra również Górnik Konin, który w sobotę zmierzy się z Piastem Kobylin. Seniorzy SSRiR Start Konin wyjadą do Brodnicy walczyć o punkty z miejscowym MKS, a CKS Sparta Konin zawita do Ślesina, by w derbach regionu zagrać się z LKS. Tradycyjnie również w niedzielę wszystkich amatorów futsalu czekają rozgrywki I i II ligi.

22 października (sobota): II Puchar Polski Juniorek i Juniorów w szabli, Ośrodek Szermierczy przy ul. Dworcowej 2a: godz. 11.00: walki w szabli mężczyzn godz. 12.00: walki w szabli kobiet godz. 13.00: mecz piłki nożnej kobiet (I liga): Victoria Sianów – ZSGE Medyk II Franspol Konin, stadion w Sianowie godz. 13.00: mecz kadr wojewódzkich U-16 kobiet: Wielkopolski ZPN – Zachodniopomorski ZPN, Stadion im. Mariana Paska przy ul. Dmowskiego 4 w Koninie godz. 14.00: spływ Wartą na zakończenie sezonu kajakowego, przystań przy LOK

godz. 15.00: mecz kadr wojewódzkich U-13 kobiet: Wielkopolski ZPN – Zachodniopomorski ZPN, Stadion im. Mariana Paska przy ul. Dmowskiego 4 w Koninie godz. 15.00: mecz piłki nożnej (III liga): KS Avans Górnik Konin – KS Piast Kobylin, Stadion im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego przy ul. Podwale 1 w Koninie godz. 15.00: mecz piłki nożnej (IV liga): LKS Ślesin – CKS Sparta Konin, Stadion Miejski w Ślesinie godz. 16.30: mecz piłki siatkowej kobiet (III liga B): KTPS Konin – Libero Pleszew, hala przy ul. Popiełuszki - mecz piłki ręcznej seniorów (III liga): MKS Brodnica – SSRiR Start Konin, hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy Dwunasta kolejka konińskiej klasy okręgowej: godz. 11.00: Olimpia Koło – Błękitni Helenów, Stadion MOSiR przy ul. Sportowej 12 w Kole godz. 15.00: Polonia Golina – Tulisia Tuliszków, stadion w Golinie godz. 15.00: ZKS Zagórów – Polonus Kazimierz Biskupi, Stadion Miejski w Zagórowie

23 października (niedziela): godz. 14.00: Wojewódzka Liga Seniorów: MKS MOS Konin – Basket Piła, hala przy ul. Dworcowej godz. 17.00: I Liga Centralna Kobiet: MKS PWSZ KON-BET Konin - TS

Ostrovia Ostrów Wlkp., hala przy ul. Dworcowej Dwunasta kolejka konińskiej klasy okręgowej: godz. 15.00: Warta Eremita Dobrów – Zjednoczeni Rychwał, stadion w Dobrowie godz. 15.00: Orlik Miłosław – Warta Krzymów, Stadion Miejski w Miłosławiu godz. 15.00: Wicher Dobra – Polanin Strzałkowo, stadion przy ul. Długiej Wsi w Dobrej godz. 15.00: GKS Sompolno – Znicz Władysławów, Stadion Miejski w Sompolnie godz. 15.00: Czar ni Ostrowi te – Gór nik Kło da wa, Sta dion Gmin ny przy ul. Je zior nej w Ostrowi te Trzecia kolejka II ligi futsalu, hala Rondo: godz. 15.00: Apteki Prima - AGTOS godz. 15.45: Fabryka Wnętrz- Santos godz. 16.30: PPH Stolarek - Europoles godz. 17.15: Tom-Car - Siesta Club Trzecia kolejka I ligi futsalu hala Rondo: godz. 18.00: TOMIZ - Jacol godz. 18.45: Lidrex XXL Zatorze Bawa Tytan godz. 19.30: SMAG - Motor MZK godz. 20.15: AnnStal - Gruby Benek


12 reklama

111 Kurier Koniński  
111 Kurier Koniński  

Relacja z kolejnej rozprawy w procesie Marcina B., który dwa lata temu zabił swojego ojca, to tekst który chyba najbardziej zainteresuje czy...

Advertisement