Page 1

n n n gazetabezpŁatna n n n gazetabezpŁatna n n n gazetabezpŁatna n n n gazetabezpŁatna n n n gazetabezpŁatna n n n gazetabezpŁatna n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K A N

nr119 l rOkIV l CzWartek22GrUDnIa2011 l ISSn1689-9563

Budżet zbiorowy Ostrożny,zachowawczy,alestarającysięzaspokoićpotrzebymieszkańców–taki,zdaniemgospodarzamiasta,będzieprzyszłorocznybudżet. Po dyskusji i głosowaniu nad 57 wnioskami o dofinansowanie, zgłoszonymi przez komisje, radni Konina jednogłośnie, dwudziestoma trzema głosami uchwalili budżet na 2012 rok. Nie wszystkie wnioski zostały przyjęte. Zarówno rajcy, jak i prezydent nazwali jednak tę uchwałę dziełem zbiorowym. Przed głosowaniem poszczególne kluby Rady Miasta wypowiedziały się na temat przyszłorocznego planu finansowego. - Pozytywna opinia i dyscyplina w głosowaniu – w imieniu klubu PO

By mógł oddychać Siedem i pół tysiąca zło t ych ze bra no pod czas koncertu cha ry ta tywnego, który w piątek odbył się w Szkole Podstawowej w Licheniu. Te pieniądze pomogą zakupić kamizelkę masującej dla dziesięciomiesięcznego Felka Chaładaja, chłopca chorującego na mukowiscydozę. WIĘCEJSTR.6

reklama

powiedział Piotr Korytkowski. - To jest stabilny budżet miasta – ocenił Kamil Szadkowski z SLD. - Ta uchwała staje się dziełem zbiorowy - zauważył radny Zenon Chojnacki z PiS. - Radni mają coraz większy wpływ na jego konstrukcję. - Nie jest to budżet moich marzeń, ale poprę ten projekt – powiedziała Monika Kosińska, reprezentująca jednoosobowy Koniński Klub Samorządowy. Zgodne, jednomyślne głosowanie nad „dziełem zbiorowym” usankcjonowano oklaskami. - Jestem wzruszony – zamknął dyskureklama

sję nad budżetem Józef Nowicki, prezydent Konina. - Praca, jaką wspólnie włożyliśmy w jego konstrukcję, została dostrzeżona i oceniona. To jest dzieło zbiorowe – potwierdził gospodarz miasta. Najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją będzie w 2012 roku remont wiaduktu Briańskiego. Jeszcze w tym roku ogłoszono przetarg na jego wykonanie. Prace pochłoną 35 milionów złotych. Do Urzędu Miejskiego w Koninie napływa już wiele pytań od ewentualnych wykonawców. Władze miasta szacują, że remont rozpocznie się na przełomie lutego i marca. Jeśli nie uda się przesunąć terminu zamknięcia mostu, to zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, przejazdu nie będzie już od 1 stycznia 2012. DOK.NASTR.2

Gdzie jest lewica? CZYTAJNASTR.7 reklama


2 aktualności

Fot. T. Tomczak

reklama

Budżet zbiorowy DOK.ZESTR.1

Przyszłoroczne wydatki miasta to ponad 370 milionów złotych, przy około 350 mln zł dochodów. Deficyt budżetowy pokryje kredyt. Sama obsługa długu będzie nas kosztowała aż 7,5 mln zł. Natomiast największe kwoty pochłoną oświata (około 90 mln zł) i sprawy społeczne (prawie 50

Wigilia z prezydentem

Zginął na pasach

prezydentJózefnowickizapraszamieszkańcówkoninanaspotkanie wigilijne.Odbędziesięono23grudniaogodz.14.00naplacuWolności wspecjalnienatęuroczystośćustawionym,ogrzewanymnamiocie.

Wponiedziałekranodoszłodotragicznego wypadku na przejściu dla pieszych przez ulicę przemysłową w Gosławicach. zginął 69letnimężczyzna.

kolęd, wspólnego dzielenia się opłatkiem oraz tradycyjnych wigilijnych potraw. Spotkanie uświetni występ chóru z parafii św. Bartłomieja. SKA

Fot. A. Pilarska

Przy wspólnym stole z koninianami zasiądą parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nie zabraknie

Nowy kierownik SławomirMatysiakzostaniekierownikiemwydziaługospodarkikomunalnejUrzęduMiastawkoninie.

Do konkursu przystąpiło ośmiu kandydatów, najwięcej punktów zdobył Sławomir Matysiak, były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, który wcześniej już pracował w konińskim magistracie. W roku ubiegłym startował w wyborach na prezydenta Konina, popierany był przez komitet Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Jak powiedział prezydent Józef Nowicki, obecnie wszyscy kontrkandydaci (na zdjęciu podczas debaty przedwyborczej) z ubiegłorocznych wyborów są związani z samorządem miasta. Na stanowisku kierownika wydziału gospodarki komunalnej Sławomir Matysiak zastąpi Bogdana Madajczaka. RAD

Około godziny siódmej rano na wysokości drugiego wjazdu do Gosławic kierująca skodą oktawią mieszkanka Kalisza, potrąciła na przejściu dla pieszych 69-letniego mieszkańca Gosławic, który z poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł. Policjanci proszą wszystkich świadków zdarzenia o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie, tel. 63-247-24-58 bądź 997. RAD

Kontrakt na biomasę zespółelektrownipątnów-adamów-koninzawarłumowęzespółkąGenesis energy na dostawy biomasy pochodzenia rolnego. Wartość dostawwynosiod12do28mlnzł.

mln zł). Transport i łączność będą nas kosztowały ponad 16,5 mln (o połowę mniej niż w ubiegłym roku), a gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad 12 mln zł. Na kulturę wydamy zaledwie 4,2 mln. ANN APIL ARS KA

Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl

Spala(rnia) prezydenta MiejskizakładGospodarkiOdpadamikomunalnymi(MzGOk)wkoninie ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Inwestycja ma być gotowa dokońca2014roku.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazała się informacja o przetargu na projekt i budowę spalarni śmieci w Koninie. Inwestycję realizuje MZGOK. Termin składania ofert został wyznaczony na 28 lutego 2012 r. Wadium ustalono na 3 mln zł. Termin realizacji inwestycji to 40 miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 301 mln zł i będzie ono realizowane w ramach projektu uporządkowania gospodarki odpadami, który obejmuje również rekultywację 14 dotychczasowych składowisk odpadów w 13 gminach.

Całkowita wartość projektu wynosi około 313 miliony złotych, z czego ponad 154 miliony złotych zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Jak powiedział Józef Nowicki, prezydent Konina, powołanie spółki i rozpoczęcie realizacji projektu to był najtrudniejszy problem w pierwszym roku sprawowania prezydentury. - Kosztowało mnie to najwięcej zdrowia i energii – powiedział Józef Nowicki. RAD

Przygarnij zwierzaka!

W elektrowni Konin biomasa jest już spalana jako dodatek do węgla, obecnie powstaje nowy blok wyłącznie na biomasę. Firma Genesis Energy informuje, że umowa z Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin obejmuje zakup surowca na terenie Unii Europejskiej, obsługę logistyczną oraz dostawy do odbiorcy. Zaplanowana wartość dostaw na rzecz ZE PAK do realizacji w latach 2011 - 2012 wynosi od 12 do 28 mln zł. RAD

reklama

DaFne zamieszkała w schronisku 11 grudnia 2011 roku. Została znaleziona przy ul. Zakole w Koninie. Pachniała jeszcze domem - albo ktoś ją porzucił albo zaginęła właścicielowi, który nie szuka jej w schronisku. Dafne jest suczką łagodną i towarzyską...

jak to szczeniaczek. Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Urodziła się w sierpniu 2011 roku. Dafne czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38.


aktualności 3

czwartek, 22 grudnia 2011

Roczek na urzędzie

Józef Nowicki wspomniał o zapewnieniu wszystkim dzieciom miejsc w konińskich przedszkolach i zwiększeniu bazy żłobkowej. W zakresie mieszkaniowym, w minionym roku miasto kupiło od FUGO lokale w dawnym hotelu i przerobiło na mieszkania komunalne. Niedługo zamieszkają w nich pierwsi lokatorzy. Wśród inwestycji drogowych wymienił remont ulicy Przemysłowej, dokończenie remontu ulicy Kopernika. Za niezwykle ważną i przyszłościową inwestycję gospodarz miasta uważa budowę

Fot. T. Tomczak

- Obiecywałem przede wszystkim, że swoją prezydenturę podporządkuję służbie mieszkańcom – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Józef Nowicki. - Korzystałem z każdej okazji, aby być blisko nich, spotykałem się z nimi w różnych miejscach. Prezydent wymienił, co udało się zrobić w mieście od 14 grudnia minionego roku. Wśród najważniejszych zmian znalazła się reorganizacja urzędu i powołanie pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych. - Chodzi o to, aby udawało się szybciej reagować na życiowe problemy mieszkańców. - powiedział J. Nowicki. Udało się również utworzyć punkt bezpłatnych porad prawnych. Przy prezydencie powstała rada konsultacyjna do spraw gospodarczych.

dalszego ciągu drogi krajowej nr 25, która ułatwi potencjalnym inwestorom dostęp do terenów inwestycyjnych. Poza tym właściwa, zdaniem władz, była decyzja o komunalizacji PKS. Ważną zmianą w minionym roku był wybór szefów spółek miejskich i przekształcenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w spółkę prawa handlowego. Wyzwaniem na najbliższe lata będzie budowa spalarni. - To było największe wyzwanie. Byliśmy pod presją czasu i gdybyśmy nie zdążyli tego zrobić, nie moglibyśmy sięgnąć po środki unijne – powiedział Józef Nowicki. - Najwięcej nerwów i zdrowia kosztowało mnie jednak uporządkowanie sytuacji w Międzygminnym Związku Komunalnym. Przed władzami miasta stoją zadania na następne lata. Józef Nowicki żartobliwie ocenił jednak swój pierwszy roczek na „szóstkę”, przyznając swoim zastępcom tylko „dwójkę”. - Nie sposób nie zauważyć, że miniony rok przypadł w wyjątkowo trudnych dla polskich samorządów warunkach, w czasach zdeterminowanych przez europejski i światowy kryzys – podsumował Józef Nowicki. - Nie podjęliśmy pewnych działań, ale nie dlatego, że nie dostrzegamy problemu. Nie było do tego warunków. Gdybyśmy mieli miliard złotych, to byśmy zrobili wszystko. SKA Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl

Szlachetni z Batorego

Fot. ZS CKU

zespółSzkółCentrumkształcenia Ustawicznego w koninie przyłączyłsięwtymrokudoakcjiSzlachetnej paczki. Obdarowana rodzina otrzymała między innymi komputer.

reklama

- Pieniądze na paczkę zbierali nauczyciele, uczniowie, pracownicy – powiedziała Ewa Dąbrowska, wicedyrektor ZS CKU. - Każdy dzielił się tym, co miał, żeby w święta uszczęśliwić jedną, konkretną rodzinę. Ponieważ święta to czas spełniania marzeń, uczniowie Batorego we współpracy z nauczycielami postanowili zebrać pieniądze na to co napraw-

Fot. Archiwum

ztejokazjipowstałraportzrocznej realizacji wyborczych obietnic.Józefnowicki,prezydentkonina zdmuchnął świeczkę na torcie. W ten sposób podsumował swójroknaurzędzie

Wiadukt poczeka? Jak poinformował portal LM.pl, władze konina będą przekonywać inspektoranadzorubudowlanego,abywiaduktbriańskizostałzamknięty nieodpoczątkuprzyszłegoroku,aledopierowmarcu.Wcześniejnie maszansnarozpoczęcieprac.

Zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, wiadukt Briański ma być zamknięty 31 grudnia. Podyktowane jest to fatalnym stanem technicznym konstrukcji. Zgodnie z planem, od stycznia powinien rozpocząć się remont wiaduktu, który polegać ma na rozebraniu obecnej konstrukcji i postawieniu nowej. Wiadomo, że prace nie rozpoczną się w styczniu, a najwcześniej w marcu. Jak powiedział Józef Nowicki, prezydent Konina, będą prowadzone rozmowy, aby przesunąć termin zamknięcia wiaduktu. - Chcemy poprosić inspektora, by o dwa miesiące przesunął termin zamknięcia – powiedział Józef Nowicki. Zgodnie z planem remont potrwać ma 16 miesięcy. Jednak Marek Waszkowiak, zastępca prezydenta Konina, mówi że ten czas może ulec skróceniu, jeśli pozwolą na to warunki pogodowe. Obecnie ekipy rozstawiają przy ulicach tablice, informujące o objazdach, jakie będą wyznaczone po zamknięciu wiaduktu. RAD

Toniewinainspektoraawłaśniepana prezydenta, który dopuścił do takich zaniedbań!Trzebabyłowcześniejmyśleć,jakzapobiecsytuacji,aniepost factum wymuszać medialnie, zasłaniając się jakimś interesem, zmiany decyzji.Jaksięnałebkomuśzwalita ruina,todopierobędzieszum.Awtedykogooskarżą?Inspektora!Oprzyszłości miasta trzeba myśleć z wyprzedzeniemaniedziałaćdoraźnie!

Komentarze na LM.pl:

Jeżeli decyzja zostanie zmieniona, toznaczy,żebyłaniewłaściwaitenże inspektor wydał niewłaściwą, niefachowądecyzję,atymsamym powinienponieśćstosownekonsekwencje. Idąc dalej, jeżeli decyzja zostanie zmieniona, a coś by się (odpukać) wydarzyło, prokurator natychmiastmówi:dzieńdobry.

Ajakdomarcasięrozleci? MożePałaszcośwymyśli? Jakmożnaprosićniezależnegoeksperta,byzmieniłtakważnądecyzję? Panu Nowickiemu się coś pomyliło.

PrzecieżtonieWielkanoc,żebysobietakiejajarobić.Atakserio,towydajemisię,żejeśliinspektorsięzgodzi,toconajwyżejnapuszczeniesamochodów do 3,5 t. A i to według mniejestmałoprawdopodobne. Przedłużymy aż się zawali. Wtedy postawimynowymostipomnikku pamięciofiar.Żenada. Tojestjakaśkoncepcja.Jakzawali sięsam,tomiastozaoszczędzina kosztachrozbiórki.

reklama

dę ucieszy. W paczce znalazł się między innymi komputer. - Rzadko martwimy się o innych, gdy nam jest dobrze, dlatego jesteśmy dumni, że nasza młodzież z takim entuzjazmem zaangażowała się w projekt – dodała pani dyrektor. - Bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu! OLER


4 rozmaitości

Święta z policją

Bezpieczeństwo najważniejsze zespółzeSzkołypodstawowejnr10wkoninieokazałsięnajlepszywczwartejedycjiturnieju„najważniejszebezpieczeństwo”,przygotowanyprzezwydziałprewencjikomendy Miejskiejpolicjiwkoninie.

Świętabożegonarodzeniatorównieżczasżniwdlakieszonkowców,złodzieiiwłamywaczy.natomiastnadrogachpojawiasię więcejkierowców–wieluznichjestpijanych.

DlategopOLICJaraDzI: Portfel i dokumenty, kluczyki od samochodu chowaj zawsze do wewnętrznej kieszeni ubrania, Torby, torebkę, reklamówkę, plecak zawsze zamykaj i noś przed sobą i przy sobie, nie pozwól, by postronne osoby mogły widzieć ich zawartość, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej i dużych sklepach. Dobrze zabezpiecz i pilnuj swojej torebki, portfela, bagażu. Jeśli nie jest to konieczne, nie noś przy sobie dużej ilości gotówki. Nie noś numeru PIN razem z kartą płatniczą. Płacąc w sklepie, pobierając pieniądze w banku, nie pozwól, by postronne osoby mogły obserwować wykonywane przez ciebie operacje finansowe. Wyjeżdżając na święta do rodziny, pamiętajmy o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Włamywacze bardzo często wykorzystują kilkudniową nieobecność domowników.

WYJeŻDŻaJĄC Poinformuj swojego sąsiada, zaufanego znajomego o planowanej nieobecności w domu i poproś, żeby w tym czasie zaopiekował się mieszkaniem: niech włączy światło wieczorem na kilka minut, zwróci uwagę na obce osoby kręcące się po klatce schodowej bez powodu, wyjmie pocztę z skrzynki na listy, pozbiera pozostawione pod drzwiami ulotki reklamowe. Pamiętaj: czujny sąsiad to najlepszy reklama

sposób na potencjalnych włamywaczy. Złodzieje wybierają te mieszkania i domostwa, w okolicy których czują się niezauważalni i anonimowi. Nie chowaj kluczy od mieszkania w „umówionym miejscu”, na przykład pod wycieraczkę. Nie tylko zaufane osoby będą sprawdzać takie miejsca. Kosztowności, wartościowe przedmioty, gotówkę zabezpiecz lub zdeponuj w banku, ale nie pozostawiaj w mieszkaniu na czas swojej nieobecności. Sprawdź czy drzwi od mieszkania, okna i piwnicy prawidłowo zostały zamknięte, zakręć gaz i dopływ wody, wyłącz z sieci urządzenia elektryczne.

paMIĘtaJ OSaMOCHODzIe Parkuj w miejscach oświetlonych. Jeżeli jest to możliwe, korzystaj z parkingów strzeżonych. Nie pozostawiaj przedmiotów wartościowych w widocznym miejscu - torby z zakupami, bagaże, torebki zabieraj z sobą. Pamiętaj, że nawet pusta reklamówka stanowi przynętę dla złodzieja - on nie wie, co znajduje się w jej środku. W takich sytuacjach koszt wybitej szyby może być większy niż wartość skradzionego mienia. Zawsze gdy wychodzisz z pojazdu, zamykaj go, nie pozostawiaj kluczyków w stacyjce. W dzień wigilijny oraz ostatni dzień świąt możemy spodziewać się wzmożonego ruchu na drogach. Pamiętajmy wówczas o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, by szczęśliwie dojechać do celu i wrócić z powrotem, pamiętajmy o bezpieczeństwie tych których wieziemy i pozostałych użytkowników dróg. Przygotuj auto do zimy: wymień opony na zimowe, ich przyczepność jest zdecydowanie lepsza niż nawet najlepszych opon wielosezonowych. Dostosuj styl i prędkość jazdy nie tylko do obowiązujących przepisów ruchu drogowego, ale również do warunków panujących na drodze, bądź przewidujący pomimo tego, że święta to doskonała okazja do świętowania z najbliższymi. Kierując pojazdem, bądź trzeźwy, odpowiadasz za siebie i osoby które wieziesz. ŹRóD łO:KMPKON IN

Fot. R. Grzelak

Policja przypomina że gorączkę zakupów i przygotowań świątecznych mogą próbować wykorzystać kieszonkowcy, oszuści i złodzieje. - Wybierając się po świąteczne zakupy, zwracajmy więc baczną uwagę na otoczenie, pamiętajmy, że złodzieje chętnie wykorzystują do drobnych kradzieży nawet niewinnie wyglądających nieletnich – przypomina kom. Renata Purcel-Kalus. - Wykorzystują oni tłok (bądź sami go tworzą) i roztargnienie osób robiących zakupy. Obserwują otoczenie i wybierają swoją ofiarę, po czym przyglądają się jej przez pewien czas, patrzą gdzie chowa pieniądze lub inne wartościowe przedmioty. Gdy nie reaguje na dotyk, korzystają z okazji i opróżniają kieszenie ubrań, torebek oraz kradną to, co znajduje się w zasięgu ich ręki.

Nagrody dla policjantów prawie siedemdziesięcioro pracownikówkomendyMiejskiejpolicji w koninie nagrodził podczas uroczystej akademii komendant SławomirJądrzak.

- Nagrody za bardzo dobre osiągnięcia i zaangażowanie w realizację zadań służbowych komendant przyznał po wnikliwym przeanalizowaniu pracy policjantów – poinformowała naszą redakcję kom. Renata Purcel-Kalus. - Wśród nagrodzonych znaleźli się funkcjonariusze służby prewencyjnej, kryminalnej, logistycznej i policjanci z jednostek terenowych KMP w Koninie. Komendant Miejski Policji wyróżnił również pracowników cywilnych sektora administracyjno-gospodarczego. OLER

W tur nieju „Najważniejsze bezpieczeństwo” wzięli udział uczniowie z konińskich szkół podstawowych. Imprezę poprzedziły lekcje i spotkania z przedstawicielami służb mundurowych na temat bezpiecznego zachowaniu na drodze. Turniej wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10, drugie miejsce zajęli uczniowie piętnastki a trzecie reprezentacje SP 1 i SP 3. RAD

Na torach i na drodze Dwieosobyzginęływwypadkach,dojakichdoszłopodczasminionego weekendunatereniepowiatukonińskiego.

- W sobotę około godziny 14.25 dyżurny konińskiej policji został powiadomiony o wypadku kolejowym na wysokości ulicy Okólnej w Koninie – poinformowała naszą redakcję kom. Renata Purcel-Kalus. - Pociąg osobowy relacji Poznań-Kutno najechał na leżącą na torach kobietę. Zginęła 76-letnia mieszkanka Konina. Z kolei w niedzielę rano w miejscowości Rakowo (gmina Skulsk) kierowca volkswagena golfa uderzył w ogrodzenie posesji i dachował. Jadąca tym samochodem młoda kobieta została przewieziona do szpitala, natomiast 32-letni mężczyzna, który

siedział za kierownicą, twierdził, że to ona kierowała samochodem. Mężczyzna miał w organizmie pół promila alkoholu. Jeszcze tego samego dnia około godziny 18.00 w Szyszyńskich Holendrach kobieta kierująca volkswagenem passatem potrąciła 55-letniego mężczyznę. Mieszkaniec gminy Ślesin zginął na miejscu. Policjanci i prokuratura ustalają przyczyny zdarzenia. Wszystkich świadków wypadku policjanci proszą o kontakt z Komendą Miejską Policji w Koninie bądź z Komisariatem Policji w Ślesinie, tel. 63 247 24 58, 63 247 27 10 lub 997. OLER

Przygarnij zwierzaka! Jarka trafiła do schroniska 10 grud nia 2011 ro ku. Wraz z dwoma braćmi została znaleziona w lesie w Niesłuszu. Psiaki były wyziębione i wychudzone, pomoc nadeszła w samą porę! Sunia jest bardzo towarzyska, wesoła i ufna. Urodziła się w październiku 2011 roku. Lubi być brana na ręce i głaskana. Wtedy jest szczęśliwa. Brakuje jej kontaktu z człowiekiem. Wraz z rodzeństwem ma nadzieję na radosne święta... Jarka czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koni nie (ul. Gajowa 7a), tel. 63 243-80-38. reklama


aktualności 5

czwartek, 22 grudnia 2011

Takbędziewyglądałakamienicapopomalowaniu

Czipowaniepowinnozmniejszyćliczbępsówwschronisku

Kamienica pod kratę akcjakonin,którawystąpiłazpomysłempomalowaniajednejzkamienicnakonińskimrynkuwszkockąkratę,podpisałajużumowęzwłaścicielamibudynkuprzyplacuWolności.

- Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Szwajcarskich będziemy mogli na koniec lata 2012 roku zobaczyć w Koninie kamienicę, jakiej nie ma żadne inne miasto – powiedział naszej redakcji Bartosz Jędrzejczak, prezes Akcji Konin. - Niezwykła historia gminy szkockiej, istniejącej od XVI wieku w Koninie, stała się dla nas inspiracją do upamiętnienia tego w widoczny dla mieszkańców i osób odwiedzających nasze miasto sposób. Drugim, po zdobyciu dofinansowania na projekt, etapem jego realizacji było podpisanie umowy z właścicielem kamienicy, której front zostanie pomalowany. - Dokument podpisaliśmy kilka dni temu z pań-

stwem Rajznerami, znanymi koninianami, właścicielami zakładu fotograficznego przy placu Wolności 11 – poinformował Bar tosz Jędrzejczak. - Warto podkreślić, że włączyli się oni do naszego pomysłu, proponując niezbędną pomoc. Kolejnym krokiem, przybliżającym do realizacji projektu, będzie uzyskanie zgody konserwatora zabytków na pomalowanie kamienicy. - Dopiero teraz, po podpisaniu umowy z właścicielem budynku, możemy o to wystąpić – powiedział nam Bartosz Jędrzejczak. - Właśnie przygotowujemy stosowny wniosek. Ciekawostką i atrakcją projektu Akcji Konin jest fakt, że wzoru dla

Fot. R. Olejnik

Fot. Archiwum

Promocja dla psów z czipami

frontu kamienicy użyczył dawny wokalista zespołu Marillion – Fish. Krata, jaka znajdzie się na budynku, oparta jest o wzór tartanu klanu, do jakiego należy ten znany na całym świecie muzyk. Co ważne, Fish wyraził też chęć uczestniczenia w odsłonięciu nowo przemalowanej kamienicy w Koninie, co planowane jest na wrzesień przyszłego roku. Został też poproszony o złożenie podpisu na kraciastej kamienicy. Akcja Konin nie zamierza poprzestać na pomalowaniu kamienicy. Planuje przy tej okazji zorganizować obchody dni szkockich, połączone z przemarszem przez nasze miasto szkockiego zespołu dudziarzy. - Powstanie też film, pokazujący to, co mieszkańcy robią dla swojego miasta – dodał prezes Akcji Konin.

Od2012rokudokoninawracająopłatyzapsy.rocznastawkato60 złotych,chybażewłaścicielwyposażyzwierzakawelektroniczneoznakowanie,takzwanyczip.Wtedymapromocjęnadanyrok.

O czipowanie psów wnioskowali między innymi działacze Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Koninie: Nasz pomysł wynika z konieczności – tłumaczył Krzysztof Furmanek, prezes TOnZ. - Proces będzie rozłożony na lata, ale trzeba go rozpocząć. W perspektywie kilku lat zmniejszy się dzięki temu liczba bezdomnych zwierząt. - Intencją uchwały jest przywrócenie opłaty za posiadanie psa – mówił Wiesław Steinke, przewodniczący Rady Miasta. - W ten sposób będzie można dotrzeć do właścicieli zwierzaków.

Roczna opłata za psa wynosi więc w 2012 roku 60 złotych. Ci, którzy zdecydują się zaczipować zwierzaka do końca kwietnia 2012 roku, będą zwolnieni z tej opłaty na dany rok, a w kolejnych zapłacą połowę stawki czyli 30 złotych. Straż Miejska nie ma jednak podstaw do wyciągania konsekwencji za brak opłat. Zdaniem radnych jest to jednak wstęp do przywrócenia systemu opłat za psy, z którego zrezygnowano w minionej kadencji konińskiego samorządu. SKA

OLER

Fot. R. Olejnik

reklama

Obserwują rynek pracy konferencjanatematrealizacjipierwszegoetapuprojektu„ObserwatoriumrynkupracyWielkopolskiwschodniej”odbyłasięwubiegłymtygodniuwkoninie.

Z myślą o przyczynieniu się do ograniczenia w długim okresie niekorzystnych zjawisk na rynku pracy Wielkopolski wschodniej Konińska Izba Gospodarcza, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich przystąpiły do realizacji projektu „Obserwatorium rynku pracy Wielkopolski wschodniej”. Na początku tego roku przeprowadzono badania ankietowe wśród osób bezrobotnych, zatrudnionych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorców. Etapy i proces realizacji owych badań przedstawiła Violetta Rutkowska z firmy Synergia, której

zlecono ich przeprowadzenie. O społeczno-gospodarczych wyznacznikach sytuacji na rynku pracy Wielkopolski w świetle badań własnych mówił natomiast dr Błażej Balewski. Sytuację na rynku pracy Wielkopolski wschodniej osób w wieku powyżej 45 roku życia omówiła Wiesława Matusiak z Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, a o specyfice szkolnictwa zawodowego w kształceniu ponadgimnazjalnym mówiła Magdalena Matuszak. Podsumowania wyników pracy projektu w pierwszym roku dokonał Dariusz Kałużny – koordynator projektu. OLER


6 pomagamy

Koncert, by mógł oddychać Kulminacyjnym punktem wieczoru był koncert Sławomira Pilarskiego, który wystąpił ze swoim autorskim recitalem. Widownia mogła także usłyszeć ballady Edwarda Stachury oraz Starego Dobrego Małżeństwa w aranżacji artysty. Koncert zorganizowali uczniowie licheńskiej podstawówki dla dziesięciomiesięcznego Felka Chaładaja, który choruje na bardzo rzadką genetyczną chorobę – mukowiscydozę. Rehabilitacja chłopca pochłania duże pieniądze, potrzebny jest specjalistyczny

sprzęt: kamizelka z generatorem impulsów powietrznych do masowania płuc. Dzięki temu malec będzie mógł swobodnie oddychać. Koszt sprzętu to 29 tysięcy złotych – co przekracza możliwości finansowe rodziców Felka. W trakcie piątkowego wieczoru odbyła się licytacja przedmiotów, przekazanych przez prywatnych ofiarodawców, poprowadzona przez Ewę Szabelską, dyrektor licheńskiej szkoły oraz Michała Chmielewskiego z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Najwyższą kwotę (350 zł)

uzyskano za piłkę z podpisami wszystkich piłkarzy Lecha Poznań. Innym wartościowym przedmiotem, który został poddany licytacji, był puchar przekazany przez licheńską jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej za zajęcie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski strażaków ochotników ratownictwie wodnym w 2011. Imprezie towarzyszył kiermasz, na którym można było nabyć między innymi kalendarz na 2012 rok ze zdjęciami małego Felka, płyty z dobrą muzyką oraz kartki bożonarodzeniowe wykonane, przez uczniów licheńskiej szkoły. - Jestem wzruszony i szczęśliwy, że tyle osób chce nam pomóc – powiedział Dariusz Chaładaj, tata chłopca. - Mukowiscydoza wyniszcza cały organizm, a przede wszystkim płuca. Wydzielina, która tworzy się w płucach, często powoduje stan zapalny i trzeba codziennej rehabilitacji, aby Felek mógł spokojnie żyć. Taka codzienna rehabilitacja polega na tym, że trzeba wykonać pięć inhalacji, po których należy oklepać dziecko, a jeśli wydzielina narasta, wtedy trzeba ją odessać specjalnym ssakiem. Od pewnego czasu Felek stał się bardzo ruchliwy i jest problem by go oklepać, bo podczas zabiegu musi leżeć spokojnie. I do tych właśnie codziennych czynności potrzebny jest specjalistyczny sprzęt – dodał Dariusz Chaładaj. Na pomysł zorganizowania koncertu wpadli nauczyciele z licheńskiej podstawówki: - Felek jest mieszkańcem naszej miejscowości i nie wyobrażalibyśmy sobie, że mu nie pomożemy - powiedziała Żaneta Komicz, pedagog ze Szkoły Podstawowej w Licheniu Starym. - Gdy powiedzieliśmy

uczniom o pomyśle zorganizowania tego koncertu, przyjęli tę wiadomość bardzo entuzjastycznie. Przy wsparciu katechetki Ewy Pawlak uczniowie przygotowali specjalny program artystyczny, opierający się na grze świateł. Efekt ich pracy okazał się strzałem w dziesiątkę, gdyż publiczność zgromadzona w piątek w budynku szkolnym, nagrodziła młodych artystów gromkimi oklaskami. W pomoc Felkowi włączyli się także księża marianie posługujący w licheńskim sanktuarium: - Ksiądz Waldemar, który jest katechetą w tutejszej szkole, ofiarował na aukcję charytatywną oryginalną piłkę Lecha Poznań z podpisami wszystkich zawodników – powiedział ks. Piotr Kieniewicz, rzecznik prasowy li-

cheńskiego sanktuarium, który także był obecny na koncercie. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc rodzicom w uzbieraniu pieniędzy na zakup kamizelki z generatorem impulsów powietrznych do masowania płuc, mogą wpłacać pieniądze na specjalne konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą z dopiskiem FELICJAN CHAŁADAJ. Numer konta: 49 1020 3466 0000 9302 0002 3473. Pieniądze można także przekazać na konto rodziców Felka: Dariusz Chaładaj ul. Kłosowskiego 39, 62-563 Licheń Stary BPH 97 10600076 0000308000187256. (KRS 0000064892). ROA D

Fot. R. Adamczyk

Siedemipółtysiącazłotychzebranopodczaskoncertucharytatywnego,którywpiątekodbyłsięwSzkolepodstawowejwLicheniu.pozyskanewtensposóbpieniądzezostanąprzeznaczone na zakup kamizelki masującej dla dziesięciomiesięcznego FelkaChaładaja,chłopcachorującegonamukowiscydozę.


IV idą święta

Fot. R. Olejnik

reklama

Rodzinnie kolędowali JużporazpiątyfundacjapodajDalejzorganizowaławOskardziebożonarodzeniowykoncertpodhasłem„rodzinnekolędowanie”.

Atmosferę świąt wyczarowali na scenie Przyjaciele Świętego Franciszka z Asyżu - zespół prowadzony przez franciszkanina ojca Mariusza Tabora. Gościnnie wystąpił też zespół Rytmy Ziemi - osoby niepełnosprawne, które grają na stworzonych przez siebie glinianych instrumentach.

Widownię szczelnie wypełnili mieszkańcy Konina oraz podopieczni fundacji. Podczas koncertu rozdawane były pocztówki bożonarodzeniowe, czym organizatorzy chcieli zachęcić do pisania tradycyjnych życzeń, zamiast esemesów. OLER

Kolędy po angielsku WiktoriaDrelazeSzkołypodstawowejnr15,aleksandraborowiakiMichalinanowakzjedenastkiorazzespółSnowflakeszeSzkołypodstawowej w Miłaczewie wygrali pierwszy Międzyszkolny Festiwal angielskichkolędipiosenekŚwiątecznych.

Fot. SSKG

Miłaczewa, Ostrowitego i Dziadowic. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach: solista, duet i zespół, a ich umiejętności oceniała komisja, w skład której weszli nauczyciele języka angielskiego Ilona Chojnacka (Gimnazjum w Ślesinie) i Eliza Bukowska (Gimnazjum Nr 4 w Koninie) oraz Małgorzata Prządka i Tomasz Brzeziński z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie. OLER

Biało-niebieski Mikołaj prawie sześćset pluszowych maskotek i zabawek zebrano w ramach akcjikonińskichkibicówbiało-niebieskiMikołaj.Jejgłównymcelemjest wywołanie radości u małych pacjentów konińskiego szpitala, którzy okresświątecznybędąmusielispędzićpozadomem.

Fot. SP 11

English Christmas Songs Festival czyli czyli I Międzyszkolny Festiwal Angielskich Kolęd i Piosenek Świątecznych odbył się 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 11 w Koninie, a wymyśliła go Ewa Kubsik, nauczycielka języka angielskiego. W imprezie wzięło udział jedenaście szkół podstawowych: czwórka, szóstka, dziewiątka, dwunastka i piętnastka z Konina oraz szkoły ze Skulska, Piotrkowic, Malanowa,

Dlatego też punktem kulminacyjnym akcji będzie wizyta na oddziale dziecięcym prawdziwego Świętego Mikołaja, który podaruje maluchom paczki ze słodyczami oraz pluszowe zabawki. Akcję przygotowało Stowarzyszenie Sympatyków Konińskiego „Górnika”. Szybko włączyli się do niej także studenci z konińskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz harcerze z hufca ZHP w Koninie.

Zbiórkę przeprowadzili także uczniowie oraz wychowawcy konińskich szkół i przedszkoli – w tym między innymi Szkoły Podstawowej nr 12 oraz Przedszkola nr 1 „Kosmatek”. Jak potwierdzają kibice „Górnika”, na miejsce zbiórki swoje zabawki przynosili także liczni koninianie. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zbiórki. Dziękujemy wszystkim koninianom, którzy przyłączyli się do tej

wspólnej akcji. Razem możemy sprawić frajdę małym pacjentom – mówi Jarosław Szklarkowski ze stowarzyszenia kibiców. – Zabawek jest tak dużo, że zapewne będziemy musieli je w jakiś sposób podzielić i część przeznaczyć dla dzieciaków w szpitalu, a pozostałe przeznaczymy na inny cel, na przykład na rzecz akcji „Szlachetna Paczka” lub podobnej. Oprócz maskotek, kibice zebrali we własnym gronie także sporo słodyczy oraz ponad 600 złotych, za które zakupione będą niespodzianki dla maluchów z konińskiego szpitala. SKA


rozmaitości V

czwartek, 22 grudnia 2011 reklama

Projekty dla ludzi Okołodwadzieściazrealizowanychprojektówna42opracowanewnioski, dwa partnerstwa rozwojowe, dziewięćset godzin doradztwa oraz dwanaścieprzeprowadzonychseminariówtonajkrótszybilansefektów pracy regionalnego Ośrodka europejskiego Funduszu Społecznego (rOeFS)wkoninieza2011rok.

W kończącym się właśnie roku z usług Ośrodka skorzystało 241 instytucji w tym 662 osoby. - RO EFS w Koninie to miejsce otwarte dla wszystkich, którzy dostrzegają szanse rozwoju w możliwościach, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny – powiedział naszej redakcji Dariusz Kałużny, kierownik RO EFS w Koninie. RO EFS, prowadzony przez Konińską Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, podsumował mijający rok, między innymi wydając publikację o zrealizowanych projektach pod tytułem „Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w subregionie konińskim”. Działalność RO EFS w Koninie obejmuje swoim zasięgiem powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki oraz miasto Konin. Z usług konińskiego Ośrodka mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, instytucje związane z rynkiem pracy, organizacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy społecznej, przedsiębiorcy a także wszystkie podmioty z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

- Priorytetem działalności Ośrodka jest kreowanie działań środowisk lokalnych, aby zwiększyć maksymalnie liczbę składanych wniosków o środki EFS, co z kolei przyczyni się do zniwelowania dysproporcji rozwojowych w obszarze rynku pracy i edukacji – dodał Dariusz Kałużny. - Zapraszamy do korzystania z naszych usług w przy-

szłym, 2012 roku. Nasza oferta obejmuje działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze a także animowanie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w regionie. Na uwagę zasługuje zwiększenie nacisku na wspieranie beneficjentów realizujących już projekty, których w naszym subregionie, jak pokazują powyższe statystyki, jest coraz więcej. Biorąc pod uwagę fakt, że większość konkursów zostanie ogłoszonych w pierwszym kwartale 2012 roku, zapraszamy do skorzystania z usług Ośrodka już dziś. Więcej na stronie: www.konin.roefs.pl. OLER

Tragedia na odkrywce

Pierwsze kroki tłumacza

Wkonińskimszpitaluzmarł54-letni mężczyzna, który został przygnieciony koszem na wysięgniku, podczas prac przy koparce nadkładowejnaodkrywceJóźwin.

ponad 30 uczniów z kilkunastu szkółponadgimnazjalnychwzięło udział w drugim konkursie tłumaczeniowym, zorganizowanymprzezInstytutuneofilologii pWSzwkoninie.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek na odkrywce Jóźwin Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, gdzie pracownicy FUGO prowadzili prace remontowe na koparce nadkładowej SRs-1800. Na wysokości około czterech metrów przebywało dwóch mężczyzn, którzy sami sterowali ruchami wysięgnika. W pewnym momencie jeden z nich nacisnął niechcący dźwignię, uruchamiającą kosz, który docisnął 54-latka do wystającego elementu koparki. Na domiar złego dźwigni nie można było przywrócić do poprzedniej pozycji, ponieważ mężczyzna zablokował ją swoim ciałem. Mężczyzna z obrażeniami głowy trafił do konińskiego szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Przyczyny wypadku bada prokuratura i specjalna komisja. OLER

Uczestnicy mieli 60 minut na przetłumaczenie trzech krótkich tekstów z języka angielskiego na polski. W trakcie pracy nad przekładem mogli korzystać jedynie ze słowników angielsko-angielskich. W tegorocznym zestawie znalazły się dwa teksty literackie oraz fragment przewodnika. Zwyciężczynią konkursu została Weronika Gajewska przed Joanną Lisiak (obie z Liceum Ogólnokształcącego w Kole) i Dawidem Staszewskim z Liceum Ogólnokształcącego w KCE w Koninie. Wyróżnienia otrzymali Małgorzata Kumosiak z Zespołu Szkół CKU w Koninie oraz Dawid Urbaniak z Zespołu Szkół Rolniczych CKU w Kościelcu. Nagrodami były bony podarunkowe sieci Empik oraz powieści w oryginalnej, angielskiej wersji językowej. SKA

Wszystko o autyzmie Wszystkocochcielibyściewiedziećoautyzmie,aleboiciesięzapytać. naprzeciwtympytaniomwychodziSpecjalnyOśrodekSzkolno-Wychowawczywkoninie,któryodkilkulatorganizujewgrudniuDniautyzmu.

„Spróbujmy razem oswoić świat” tak brzmiało hasło tegorocznych Dni Autyzmu. Ideą, która przyświeca organizatorom, jest zawsze propagowanie wiedzy o autyzmie, zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób cierpiących na tę dolegliwość, a także wspieranie rodzin dzieci autystycznych, co jest być może trudne do zrozumienia dla tych, którzy o tym problemie nie mają pojęcia. Dlatego przez te kilka dni w roku podopieczni ośrodka dają się lepiej poznać, pokazują się wraz ze swoimi bliskim i nauczycielami na ulicach Konina z hasłami wyjaśniającymi, z jakiego typu chorobą mamy do czynienia. Wycofani, zamknięci, z dala od realnego świata – takie jest postrzeganie ludzi z autyzmem. Stąd spotkania z rodzicami, wspólne akcje, filmy o uczniach, wystawy ich prac, warsztaty, zajęcia i happeningi. Podsumowa-

niem tegorocznych dni autyzmu była świąteczna prezentacja uczniów, zakończona ubieraniem choinki z bliskimi. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie uczy się aktualnie 20 uczniów z autyzmem. Szkoła stara się im stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju. Indywidualny dobór metod nauczania i zajęcia rewalidacyjne, dają uczniom możliwości wyrównywania deficytów, rozwijają osobowość, uspołeczniają na miarę ich możliwości. - Staramy się, by koninianie zapoznali się z tą chorobą. Dlatego w tym roku wyruszyliśmy wszyscy (dzieci, rodzice, nauczyciel) na plac Wolności z hasłem „Spróbujmy razem oswoić świat”, aby się pokazać i wytłumaczyć, na czym polega ta choroba, z czym się wiąże i że nie należy się odwracać od tych ludzi - tłumaczyła Izabela Wilk, dyrektor SOSW w Koninie. SKA


polityka 7

czwartek, 22 grudnia 2011 Wpos zuk iw an iuutrac on eg oelekt or at u

Gdzie jest lewica? powyborczymlaniu,zafundowanymlewicyprzezruchpalikota,politycySLDszukająsposobunapowrótdopolitycznejpierwszejligi.równieżwkoninie. Na zorganizowaną przez koniński (miejski i powiatowy) Sojusz Lewicy Demokratycznej konferencję „Jaka lewica” przyszło w minioną sobotę do ratusza kilkadziesiąt osób, przeważnie mężczyzn, których średnia wieku wahała się między 50 a 60 lat. Dwudziestolatków dało się policzyć na palcach jednej ręki, równie nieliczne były kobiety. Refleksja, że za naprawę SLD wzięli się ci, którzy doprowadzili lewicę do upadku, nasuwała się sama.

Straciliśmy wiarygodność Zacznijmy od dyskusji, która chwilami miała naprawdę wysoką

temperaturę. Zbigniew Frątczak z Unii Pracy zgłosił sprzeciw wobec wydłużenia czasu pracy do 67 roku życia: - Niedoszli emeryci zablokują miejsca pracy młodym ludziom – argumentował. – Ale jeśli ktoś dłużej pracuje, to w tym czasie ci młodzi ludzie nie muszą pracować na emeryturę dla niego – nie zgadzał się z nim Alfred Michalczyk z Par tii Demokratycznej. Do tego wątku odniósł się też w podsumowaniu dyskusji Józef Nowic ki, pre zy dent Ko ni na: Niemal wszędzie na świecie sypią się systemy ubezpieczeń emerytalnych. Z jednej strony brak pie-

niędzy na emerytury, a z drugiej – pracujący dłużej zajmują miejsca pracy ludziom młodym. Ale wyboru trzeba dokonać. Od tego nie uciekniemy. Odpowiadając na pytanie, czy Sojusz powinien pozostać twardą i bezwzględną opozycją wobec obecne go rzą du, czy jed nak z nim współpracować, Marian Marczewski argumentował, że par tia bardzo dużo straciła z powodu liberalnej polityki rządów SLD. – Wszyscy pamiętamy takie nazwiska jak Belka czy Hausner – przypomniał były poseł z Turku. – Ich działania zaszkodziły interesom naszego elektoratu, który głosuje teraz na PiS. W sprawach Unii Europejskiej powinniśmy rząd popierać, ale stanowczo protestować przeciwko po-

sunięciom antysocjalnym. Straciliśmy wiarygodność.

Praca po znajomości - Najważniejsze są miejsca pracy. To powinien być nasz cel podstawowy, bo ludzie przede wszystkim potrzebują chleba – padło z ust innej uczestniczki dyskusji. Podsumowując ten akurat wątek debaty Józef Nowicki przypomniał, że jeszcze nie tak dawno temu największymi pracodawcami w Koninie była kopalnia, elektrownie, huta, Energoblok i inne wielkie zakłady pracy. – Teraz największym pracodawcą jest prezydent, zatrudniający (pośrednio lub bezpośrednio) około 5 tys. osób – wyjawił. - Ale połowa ludzi, którzy siedzą w urzędach i szkołach, dostała tę pracę po znajomości – wykrzycza ła ze bra nym Agniesz ka Antczak, opisując na własnym przykładzie, że nie wiedza, doświadczenie ani wykształcenie się liczą przy staraniach o pracę, tylko dobre znajomości. Sala nagrodziła to wystąpienie brawami, a w kuluarach można było usłyszeć, że klasycznym przykładem takich praktyk było zatrudnienie w Miejskim Przedsiębiorstwie Energe ty ki Ciepl nej mę ża ówczesnej posłanki SLD Elżbiety Streker-Dembińskiej „na osobistą prośbę prezydenta Kazimierza Pałasza”, choć firma miała już jednego informatyka i drugi nie był jej potrzebny.

Bo Palikot krzyczał

-Czytenstatekabynapewnopłyniewdobrąstronę?–pytałBartekNożewski, najmłodszyuczestnikdebaty.

Grzechy i podejrzenia Przysłuchując się dyskusji, można było odnieść wrażenie, że grzech bezideowości i braku lewicowego programu przytrafił się jedynie władzom partii w Warszawie. O grzechach jej miejscowych liderów nikt się nawet nie zająknął, zapewne dlatego że wszyscy oni byli w sobotę obecni w ratuszu. A to przecież Józef Nowicki, przez lata niekwestionowany lider konińskiej SLD, namaścił Kazimierza Pałasza na prezydenta miasta i musiał mieć wpływ, a przynajmniej aprobował większość jego decyzji kadrowych. Decyzji, z krórych wiele zapadło podobnie jak ta o zatrudnienia męża pani poseł w MPEC: jeśli nasz człowiek szuka pracy, to miejsce dla niego musi się znaleźć. DOKNASTR.8

Fot. R. Olejnik

Nadebacieprzeważalipanowiemiędzypięćdziesiątkąasześćdziesiątką

Z podobnym aplauzem spotkało się wystąpienie 19-letniego Bartka No żew skie go, naj młod sze go chyba uczestnika sobotnich obrad: - Dużo mówi się tutaj o młodych, ale coś ich na tej sali nie widać - zaczął. - Bo Sojusz nie jest par tią ideową. Podśmiechiwanie się z homoseksualistów, brak współpracy z feministkami – to odepchnęło ludzi

młodych od SLD. A dlaczego Palikot zyskał tak duże poparcie, mimo swojego koniunkturalizmu? Bo Palikot zaczął krzyczeć o sprawach, które dawno nie były poruszane. Musimy zadać sobie pytanie, czy Sojusz jest faktycznie par tią lewicową? Czy ten statek aby na pewno płynie w dobrą stronę? - Nie docieracie do ludzi młodych, którzy coraz rzadziej chodzą w szkole na religię i czekają na lewicową ofertę – dopowiedział Karol Fritz, nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie z III Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, który nie należy wprawdzie do SLD, ale przyszedł na konferencję, żeby mieć materiał do rozmów z uczniami. Echa wyborczego sukcesu Ruchu Palikota, co chwila odbijały się w ko lej nych wy powie dziach. Śmiać mi się chce, gdy słyszę o lewicowości Palikota – powiedział Ryszard Sławiński, w latach osiemdziesiątych redaktor naczelny Przeglądu Konińskiego i były senator SLD. - To inteligentny, ale cyniczny gracz polityczny, który wyczuł koniunkturę.

-Połowaludzi,którzysiedząwurzędachiszkołach,dostałatępracępoznajomości–wykrzyczałazebranymAgnieszkaAntczak.


8 polityka Wpos zuk iw an iuutrac on eg oelekt or at u

Gdzie jest lewica? DOK.ZESTR.7

Konkretne problemy

Całkiem niedawno odbyły się konkursy na prezesów miejskich spółek. Trzy tygodnie temu pisaliśmy o wątpliwościach, co do uczciwości konkursu, w którym szefem PGKiM w Koninie na kolejną kadencję został jego dotychczasowy prezes. Miał groźną kontrkandydatkę, którą o terminie rozstrzygającej rozmowy z komisją zawiadomiono zbyt późno, by mogła się na niej pojawić. Powstały podejrzenia, że stało się to z naruszeniem regulaminu konkursu, być może nawet zostało zrobione celowo, ale Józef Nowicki do dzisiaj nie zrobił niczego, żeby te podejrzenia rozwiać.

Tymczasem stara gwardia, zamiast na kwestiach światopoglądowych i obyczajowych wolała się skupić na konkretnych problemach i – trzeba uczciwie przyznać – mówiła ciekawie. Ryszard Sławiński apelował o powrót do idei spółdzielczości, do idei wspólnego działania, ubolewając że obowiązujące obecnie uregulowania systemowe uniemożliwiają spółdzielniom mieszkaniowym gromadzenie funduszy na budowę nowych mieszkań. Do braku mieszkań i trudności z ich utrzymaniem nawiązał też w swoim podsumowaniu Józef Nowicki: - Lokatorzy mieszkań komunalnych w Koninie mają ponad sześć milionów złotych zaległości w czynszach - poinformował. - 750 osób w Koninie czeka na mieszkania, a tylko jedną trzecią z nich stać na jego utrzymanie. Potrzebna nam jest spójna polityka mieszkaniowa. Elżbieta Streker-Dembińska, która była gospodynią spotkania, poinformowała że wnioski z debaty zostaną opracowane i opublikowane na stronie internetowej konińskiego SLD i stanowić będą punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Pozostaje tylko pytanie, czy uczestnicy sobotniej debaty są jeszcze w stanie przekonać ludzi młodych, że mówią to, co myślą, a nie że mówią to wszystko tylko po to, by utrzymać w ręku władzę? Choćby to miała być tylko władza w nie największym przecież mieście, jakim jest Konin, w którym jednak jest pięć tysięcy miejsc pracy do podziału.

A młodzi gdzie? Z młodych konińskich eseldowców podczas sobotniej debaty najdonośniej zabrzmiał głos Bartka Nożewskiego, dziewiętnastolatka który prędzej pewnie zrobi karierę polityczną w Poznaniu, gdzie teraz studiuje, niż w Koninie. Nie było okazji dowiedzieć się, co myślą i czy w ogóle mają coś do powiedzenia na temat kondycji lewicy trzydziestoparolatkowie, z którymi Józef Nowicki tak chętnie się pokazywał podczas walki wyborczej i tuż po jej zwycięskim zakończeniu, sugerując w ten sposób, że choć sam jest już w wieku emerytalnym, to jego otoczenie jest gwarantem otwartości i świeżości myślenia. Wiadomo, że dwie osoby z tego grona zdobyły dzięki prezydentowi pracę, a przynajmniej jedna opuściła już szeregi partii. Z kolei po rezygnacji 34-letniego Mariusza Siudy z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej SLD, jego miejsce zajął... 62-letni Tadeusz Wojdyński. Pozostałych młodych jakoś ani nie słychać, ani nie widać.

Koń a prawa obywatelskie Koniński Sojusz Lewicy Demokratycznej już od lat kojarzy się bowiem przede wszystkim z przedsię-

ToJózefNowickinamaściłKazimierzaPałaszanaprezydentamiasta

biorstwem dystrybucyjnym, zajmującym się obrotem miejscami pracy, począwszy od tych najlepszych, gdzie dochody miesięczne oscylują w pobliżu dziesięciu tysięcy złotych, po te skromniejsze, za dwa do trzech tysięcy: są wśród nich prezesi spółek, członkowie rad nadzorczych, urzędnicy, nauczyciele, trenerzy, sprzątaczki i wiele, wiele innych. Gwoli sprawiedliwości trzeba też na koniec dodać, że nie tylko SLD poczyna sobie z otrzymaną od wyborców władzą jak z kupionym za bezcen folwarkiem. Tak działa bowiem polski system polityczny, pozbawiony silnego obywatelskiego nadzoru między wyborami. Przypomnę tylko sprawę umieszczenia na rynku figury konioczłowieka bez konsultacji z mieszkańcami Konina. Ówczesny przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej oświadczył z niczym niezmąconym spokojem, że mandat do podejmowania takich decyzji radni otrzymali już w dniu wyborów. Jakie jest więc lekarstwo na patologie systemu demokratycznego?

Niełatwe, ale skuteczne: samoorganizowanie się, łączenie w grupy i ciągłe przypominanie naszym wybrańcom, że społeczeństwo ma swoje zdanie i żąda jego respektowania. Powtórzę, co już napisałem przy okazji postawienia na konińskim rynku konioczłowieka: Im mniej będziemy się interesowali tym, co robią politycy, tym bezczelniej będą sobie po-

czynali. Jedynym wyjściem jest patrzeć im nieustannie na ręce, a w razie wpadki, dążyć do odwołania z funkcji. Dopiero kiedy - podobnie jak tysiące zwykłych mieszkańcy Konina - poczują, że mogą stracić tę robotę, zaczną się nas bać i szanować, bo na razie aż nadto wyraźnie pokazują, gdzie mają naszą opinię. ROB ERTOLEJN IK

Fot. R. Olejnik

-Jeśliktośdłużejpracuje,towtymczasiemłodziludzieniemusząpracowaćna emeryturędlaniego–AlfredMichalczykdostrzegałrównieżzaletypóźniejszego przechodzenianaemeryturę.

ZbigniewFrątczakzUniiPracyzgłosiłsprzeciwwobecwydłużeniaczasupracydo67rokużycia

Staragwardiawolałakonkrety:RyszardSławińskiprzygłosie.


ogłoszenia 9

czwartek, 22 grudnia 2011

n Sprzedam dom Konin Gosławice na działce 425m2. Cena promocyjna do świąt 130 tys do negocjacji. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, WC, kanaliza miejska. Tel.795 114 620. nSprzedam gospodarstwo rolne w gminie Tuliszków – Zadworna, piętrowy dom o pow. ok. 240 m2, budynek gospodarczy, garaże i stodoła. Działka ok. 3,80 ha. Więcej informacji pod numerem telefonu. Tel: 797 017 785 - Cena: 320 tyś. do negocjacji. n Sprzedam dom w Koninie oś. Wilków o pow. użytkowej 131m². Dom wraz z garażem jest całkowicie wyposażony, posiada 4 pokoje, salon z wyjściem na taras w ogrodzie, 2 łazienki i garderobę. Dom jest ogrzewany gazem ziemnym. Działka o pow. 577m². Cena 430 tyś zł. Telefon: 697676386. nNa sprzedaż dom jednorodzinny - okolice Lichenia! Dom o pow. 150m2 usytuowany na działce 0,50ha w bliskiej okolicy Lichenia – malownicza lokalizacja z widokiem na jezioro. Cena: 825.000,00zł. Telefon: 605-300-502. nSprzedam mieszkanie – ul. Wyzwolenia. Mieszkanie na VIII piętrze o pow. 62,22 m2. Lokal składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, toalety oraz przedpokoju. Mieszkanie posiada także balkon. Okna wymienione, ściany gipsowane, na podłogach panele. Atrakcyjne położenie - blisko szkoła, przedszkole, przystanek. Cena 186 tys. zł. Telefon: 503 120 527. n Mieszkanie do wynajęcia w Koninie na osiedlu Zatorze o powierzchni 56 m2, 3 - pokojowe z balkonem. Mieszkanie usytuowane na II piętrze. Mieszkanie całkowicie wyposażone w meble, wysoki standard wykończenia. Odstępne 900 zł do negocjacji + opłaty eksploatacyjne. Telefon: 605 618 289. nNa sprzedaż atrakcyjnie położone mieszkanie w centrum przy ulicy Górniczej o powierzchni użytkowej 29 m2, 2 - pokojowe usytuowane na parterze w niskim bloku. Wysoki standard wykończenia, mieszkanie nie wymaga dodatkowych nakładów. Dodatkowym atutem jest również niski czynsz. Cena: 95000 zł. Telefon: 605 618 289.

nNauczyciele udzielają korepetycji, także przygotowanie do matury. Matematyka, tel: 696-549967. J. Angielski, tel: 600-986-470. nUdzielam profesjonalnych lekcji gry na skrzypcach i pianinie dzieciom i młodzieży. Tanio!!! Serdecznie zapraszam:) Telefon: 514110399. nNiemiecki. Korepetycje, przygotowanie do matury (nauczyciel LO po studiach w Niemczech). Tel: 792 000 953. nStudentka V roku Geografii- udzieli korepetycji na wszystkich poziomach nauczania. Możliwość dojazdu do domu ucznia. Zapraszam! Tel.: 609254-286. nChemia- korepetycje. Jeśli masz problem z przygotowaniem do matury, sprawdzianu, lub innej formy sprawdzenia wiedzy- jestem odpowiednia osobą aby Ci w tym pomóc. W miłej, nie stresującej atmosferze opanujesz dane zagadnienia. Duże doświadczenie w udzielaniu korepetycji + przygotowanie pedagogiczne. Telefon: 721775997. nUdzielę korepetycji z języka niemieckiego. Jestem absolwentką Filologii germańskiej. Zapewniam bogate materiały dydaktyczne, solidną naukę i miłą atmosferę. Cena 20zł/60min.Tel. 781-071-026. nStudentka filologii angielskiej udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapewniam potrzebne materiały i miłą atmosferę. 20 zł/60 min Możliwy dojazd. Tel: 669 104 624. n Pedagog z doświadczeniem udzieli korepetycji z chemii na poziomie gimnazjum i szkoły średniej. Również przygotowanie do matury. Tel: 661055838.

nZatrudnię do nowo powstającego przedszkola nauczycielkę. CV wraz z listem motywacyjnym proszę kierować na adres: karolina.kowalska11@onet.pl. n Firma poszukuje samodzielnego projektanta wnętrz oraz Mebli. CV+ list motywacyjny proszę przesłać na: biuro@styl-dom.pl. Więcej pod numerem: 500 266 076. nP. W. "Hydrobud" Sp. z o. o. w Kamienicy 47, 62530 Kazimierz Biskupi zatrudni kierowcę samochodu ciężarowego. Wymagane prawo jazdy kat. C i E, oraz doświadczenie. Praca w delegacji i na miejscu. Tel: 603 079 786. nFirma poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. sprzedaży. Od kandydata/kandydatki oczekujemy wykształcenia min. średniego, komunikatywności, znajomości branży metalowej, doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. Kandydat/ka powinien cechować się wysoką kulturą osobistą, dokładnością oraz chęcią doskonalenia zawodowego. CV prosimy przesyłać na adres nowis@interia.eu. nSklep zoologiczny ZOO Centrum w Galerii nad Jeziorem zatrudni pracownika na stanowisko sprzedawcy. CV proszę składać osobiście lub przesłać na adres: zoo-konin@zoo-centrum.pl. n Zatrudnię pracownika gospodarczego. Praca w Starym Mieście. Wymagane prawo jazdy kat. B, mile widziane również kat. T. Więcej informacji pod numerem telefonu 693 038 134. n Zatrudnimy do pracy przy sprzątaniu bloku wspólnoty mieszkaniowej w centrum miasta. Zatrudnienie na zlecenie od 1 stycznia. Więcej informacji na telefon. Telefon: 63 247 12 82 w godz. 10.00-14.00.

nJEŻELI ZAPŁACIŁEŚ 500 ZŁ ZA KARTĘ POJAZDU w okresie od 01-05-2004 do 14-04-2006, przysługuje Tobie zwrot 425 zł nadpłaty, nawet jeśli nie jesteś już właścicielem pojazdu. Wejdź na www.kartapojazdu.info lub zadzwoń (063)220 23 30 – i odzyskaj swoje pieniądze! nABARTCH Auta całe, uszkodzone, skorodowane, wszystkie marki i modele skupujemy. Szybki dojazd po auto. Umowa do wyrejestrowania i wycofania polisy OC. Tel: 691084580. n Autoskup: całe, powypadkowe, wyeksploatowane, skorodowane. wszystkie marki i roczniki kupimy. Szybki dojazd po auto do każdej miejscowości. Umowa do wyrejestrowania i wycofanie polisy OC. Tel: 691843403. nKupię każde auto po cenie złomu. AUTO KASACJA. Tel: 721382733. nWitam. Mam do sprzedania samochód Daewoo Tico. 1999 rok, pojemność 0,8, benzyna. Przebieg 80 tysięcy km, stan bardzo dobry, garażowany. Cena 1850zł. Kontakt telefoniczny: 697530161 lub (63) 2411920. n Sprzedam Chrysler Voyager poj. 2.5 benz+gaz, rocznik 1990, 7-osobowy, stan dobry. Cena: do uzgodnienia. Telefon: 781-984-994. nSprzedam BMW E39 525 TDS 143km, czarny metalik, wspomaganie, poduszki, centralny zamek, ABS, ASC, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, tempomat, radio, climatronik. Tanio lub zamiana ! Cena: Do uzgodnienia. Telefon: 880388202. n Sprzedam Nissan Almera, 2.2Di, 110km, Niebieski metalik, 3 drzwi, klimatyzacja, elektryka, poduszki, cena do negocjacji ! Telefon: 790500030.

nNaprawa komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych , naprawa i konfiguracja sieci komputerowych, tworzenie stron internetowych, dojazd do klienta. tel.: 600 213 561; e-mail: skomp.pl@gmail.com. n Naprawa komputerów PC,laptopów, usuwanie wirusów, formatowanie, instalacja systemów ope-

racyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych, zdjęć z dysków, podłączenie internetu oraz konfiguracja urządzeń sieciowych (Routery, Access Pointy, Modemy, Drukarki), Dojazd do klienta. Tel. 665-190-529. nSprzedam bardzo tanio zestaw komputerowy. W skład wchodzi: komputer, monitor 17"LG, klawiatura, mysz, słuchawki z mikrofonem, ruter do internetu na 4 wejścia. System operacyjny Windows XP Professional. Komputer gotowy do pracy. Cena 150 zł. Telefon: 880839155 724767451. n Sprzedam nagrywarki CDRW i napędy DVD-Rom, sprawne, gw. Rozruchowa 2 dni. Cena za 1 szt 16 zł. Telefon: 503547657. n Sprzedam kartę grafiki ATI RADEON 9250 128MB AGP firmy HIS gw. rozruchowa 2 dni. Cena 25 zł. Telefon: 503547657. nSprzedam Dell Latitude c600, pentium III 700 MHZ, Dysk 20 GB, Ram 256 MB, Karta Wifi, Oryginalny XP ENG, Karta graficzna ATI, napęd CD sprawny, matryca 14.1. W zestawie Torba, laptop, zasilacz, płytki, myszka. Cena 299 zł. Telefon: 632491451, 603439155.

nUWAGA NOWOŚĆ - Wiele banków w jednym miejscu, łączymy wszystkie twoje raty w jedną mniejszą, bezpłatne doradztwo finansowe, dla zadłużonych pożyczki bez BIK-u. Tel: 063 244-85-16 n "But-Gaz" Kamil Stasiński DOSTAWA GAZU "Shell" w butlach 11 kg na telefon. Dostarczamy 7 dni w tygodniu. Podłączanie kuchni gazowych. Najwyższa jakość. Zapraszam 663-955-868 lub (63) 21-21-153. nCzyszczenie - Karcher dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej meblowej. Dywany zabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452, 632705881. nSzafy wnękowe, garderoby, meble na wymiar. Tel: 503721431. n Zakład szewski - zaprasza Konin, ul. Powst. Wlkp. 2 III kl. w godz. 9.00 – 17.00. Tel: 725-334830. Zakład wszywa zamki do obuwia, plecaków, kurtek, torebek. n Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa . Solidnie. Tel: 608 265 284. n Fachowo i Tanio! Wykonam usługę z zakresu montażu nowych instalacji elektrycznych, modernizacji istniejących, przeróbek, drobnych prac montażowych, usuwania usterek i awarii. POLECAM! Tel. 601 294 671. nRemont łazienek i kuchni kompleksowo!!! Usuwanie usterek oraz wymiany wanien, wc, kabin, baterii itp. Fachowo i niedrogo. Telefon: 600-543229 lub 603-357-157. nUkładanie płytek, terakoty, malowanie oraz prace hydrauliczne - solidnie i fachowo. Telefon: 662 225 665. nZajmujemy się dekoracją sal, kościołów, samochodów na uroczystości. Dekorujemy tkaninami, balonami z helem, kwiatami, i innymi dodatkami. Przygotowujemy bukiety ślubne, kompozycje kwiatowe. zaproszenia, księgi gości, wiejski stół, dekoracja samochodu gratis. www.refrandekoracje.pl.tl. Telefon: 697197657. n Montaż instalacji antenowych, kamer, domofonów, itp. Niskie ceny! Telefon: 721741936.

nMoże właśnie na Ciebie czeka u nas Twoja Druga Połówka? Dzięki nam już 150 osób znalazło miłość. Biuro Matrymonialne Rusałka zaprasza. Tel: 662 400 165 www.biurorusalka.xt.pl. nKupię bursztyn, srebra. Tel: 660-940-810. nSprzedam subwoofer do auta. Cena 140zł. Telefon: 605526280. n Sprzedam snowboard firmy SELECT63/160cm/wiązania ROTOR. Cena: 150 zł do uzgodnienia. Telefon: 604180582.


10 informator ááá teLeFOnYaLarMOWe

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja997 Strażpożarna998 Strażmiejska986

999,

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWYWojewódzkiegoSzpitalaZespolonego ul.Szpitalna45,tel.63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze63 249-74-00 Gazowe992 Energetyczne991 Wodociągowe994,63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: TelefonzaufaniaAnonimowychAlkoholików723-100-973 KonińskieStowarzyszenieAbstynentów„Szansa”,odpn.dopt.wgodz. 18.00-20.00,tel.63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz.8.00-20.00,tel.63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

Fotograficzne zapamiętanie CentrumkulturyiSztukiwkoniniezapraszadowzięciaudziałuwOgólnopolskimkonkursieFotograficznym„zapamiętane”.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących bez ograniczenia wiekowego. Temat konkursu „Zapamiętane” należy odnieść do wydarzeń, miejsc, przeżyć lub osób, które chcielibyśmy zachować w pamięci z uwagi na ich znaczenie i wagę w wymiarze jednostkowym, lokalnym bądź globalnym. Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką fotograficzną, a do konkursu dopuszcza się wyłącznie odbitki na papierze fotograficznym w formacie minimum 20 x 30 cm. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie pięć

zdjęć (również w zestawach). Zgłoszenie należy przesłać lub dostarczyć osobiście wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA do dnia 31 stycznia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin (woj. wielkopolskie) Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody pieniężne. Łączna pula nagród wynosi 5000 złotych. Kontakt: Paweł Hejman: p.hejman@ckis.konin.pl, Beata Mazurek: b.mazurek@ckis.konin.pl; tel. (63) 243 63 50, (63) 243 63 51. Więcej na stronie: www.ckis.konin.pl.

ááá pLaCóWkIkULtUraLneIMUzea n CentrumKulturyiSztuki,ul.Okólna 47a,czynneodponiedziałkudopiątku wgodz.7.30-18.00,tel.63243-63-50 n GaleriaSztuki„WieżaCiśnień",ul. Kolejowa1a,czynnaodwtorkudopiątkuwgodz.10-18,sobotywgodz.1014,tel.63242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartkiwgodz.10–15,wtorkiiśrody wgodz.12–17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje1Maja2,tel.63242-39-40 n KonińskiDomKultury,pl.Niepodległości1,tel.63211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d,tel.63243-77-17,63247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultur y, ul. Pow stańc ów Wielkop ols kich 14,

Kino HELIOS Sylwester w Nowym Jorku

Komedia romantyczna; prod. USA 2011; 115 min.; od lat 15; 22 XII: godz. 12.00, 14.15, 19.00, 21.15; 23 XII: godz. 12.00; 14.15; 25 XII: godz. 10.45; 26 XII: godz. 10.45; 27 XII: godz. 10.45; 28 XII: godz. 10.45; 29 XII: godz. 10.45.

Listy do M.

Komedia romantyczna; prod. Polska: 130 min.; wiek: 15 lat; 22 XII: godz. 9.30, 16.30, 20.00; 23 XII: godz. 9.30, 14.15, 19.00; 25 XII: godz. 15.00; 26 XII: godz. 15.00; 27 XII: godz. 15.00, 28 XII: godz. 15.00; 29 XII: godz. 15:00.

3D Happy Feet 2

Ani mowa ny/fa mi lij ny/mu zycz ny/dub bing; prod. USA, Australia; 114 min.; wiek: b.o.; 22 XII: godz. 9.00, 11.15, 15.45, 18.00; 23 XII: godz. 9.00, 11.15, 15.45; 27 XII: godz. 9.00;

2D Happy Feet 2

Ani mowa ny/fa mi lij ny/mu zycz ny/dub bing; prod. USA, Australia; 114 min.; wiek: b.o.; 22 XII: godz. 13.30; 23 XII: godz. 13.30.

Mission Impossible: The Ghost Protocol

Pokaż kotku, co masz w środku

Komedia; prod. Polska 2011; 105 min.; od lat 15; 25 XII: godz. 13.00, 17.30, 19.30, 21.30; 26 XII: godz. 13.00, 17.30, 19.30, 21.30; 27 XII: godz. 13.00, 17.30, 19.30, 21.30; 28 XII: godz. 13.00, 17.30, 19.30, 21.30; 29 XII: godz. 13.00, 17.30, 19.30, 21.30.

reDakCJa:

WYDaWCa

reDaGUJezeSpóŁ LokalneMediaSp.zo.o. napodstawieumowyfranchisowej Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny),AnnaPilarska,BartoszSkonieczny. zProMediaSp.zo.o.

czynnyodponiedziałkudopiątkuw godz.8-18,tel.63243-86-24 n MuzeumOkręgoweKonin-Gosławice,ul.Muzealna6,czynnewewtorki, środy,czwartkiipiątkiwgodz.10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz.11-15,biletulgowy:5zł,normalny:10zł,wniedziele:wstępwolnyna wystawystałe,tel.63242-75-30. n MuzeumbyłegoObozuZagładyw Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałkudopiątkuwgodz.8-14,oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w MrówkachkołoWilczyna,czynnytylkowsezonieod1kwietniado30wrześniacodzienniewgodz.10-18.

ááá bIbLIOtekI

Akcja; prod. USA 2011; 143 min.; od lat 15; 23 XII: godz. 17.45, 20.15, 25 XII: godz. 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00; 26 XII: godz. 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00; 27 XII: godz. 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00; 28 XII: godz. 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 29 XII: godz. 11.00, 13.30, 16.00, 18.30, 21.00.

62-510Konin,ul.Przyjaźni2(IXpietro), tel.632180054,fax632180001 redakcja@kurierkoninski.pl

Domnoclegowyischroniskodlabezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna56,tel.63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul.Noskowskiego1A,63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny StowarzyszeniaMonar,ul.Okólna54,odpn.do śr.iwpt.wgodz.10.00-18.00,tel. 63 240-00-66 Pogotowie  „Makowe” 988 (od 9.00 do13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boiszsięotympowiedziećwdomu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemocwrodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie,mediacje:odpn.dopt.wgodz.15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw ObywatelskichwKoninie,ul.PCK13,tel.62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul.Przyjaźni5,tel.63 242-62-32 MOPR,SekcjaPoradnictwaRodzinnegoiInterwencjiKryzysowej,ul.Staszica17,63 244-59-16(dyżurcałodobowy),niebieskalinia0 801-141-286,od pn.dopt.wgodz.15.00-17.00

bIUrOrekLaMY:

tel.632180051, fax632180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl

nakŁaD:

15000egz

n PUBLICZNABIBLIOTEKAPEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałkiiwtorkiwgodz.8.30-18.30, środy – nieczynna (lekcje biblioteczne), czwartkiipiątkiwgodz.8.30-18.30,sobotywgodz.8-13,tel.63242-63-39 n MIEJSKABIBLIOTEKAPUBLICZNA, ul.Dworcowa13,tel.63 242-85-37 -Wypożyczalniagłówna -Czytelniaksiążkiiprasy -Czytelniainternetowa - Wypożyczalnia „książki mówionej” i zbiorówmuzycznych; czynnawponiedziałki,wtorki,środy,piątkiwgodz.9–18, czwartkiwgodz.12-15, sobotywgodz.10-14. n Filia„Starówka”,wypożyczalniaiczytelnia dla dzieci i młodzieży (bezpłatna salainternetowa),ul.Mickiewicza2,tel. 63  242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki,środyipiątkiwgodz.9-18,czwartkiwgodz.12-15,sobotywgodz.10-14.

n Filiadladzieciimłodzieży,ul.PowstańcówWielkopolskich14,tel.63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz.10.30-17.15,wtorkiwgodz.9-15.30 n Filianr3,ul.Goździkowa2,tel.63 24501-85, czynna w poniedziałki, środy i piątkiwgodz.10.30-18,wtorkiwgodz.915.30,czwartkiwgodz.12-15.30 n Filianr7(możnabezpłatniekorzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63  243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz.9-15,czwartkiwgodz.12-15. n Filianr8,ul.Szpitalna45,tel.63 240-4505,czynnawponiedziałkiiśrodywgodz. 9-18,wtorkiipiątkiwgodz.7.30-15.30 n FiliaGosławice-Zamek,ul.Gosławicka 46, tel. 63  242-74-60, czynna w poniedziałki,środyipiątkiwgodz.9-16iwtorkiwgodz.9-15. n Filianr11,CukrowniaGosławice,al. Cukrownicza4,tel.63 240-45-05,czynnawewtorkiipiątkiwgodz.11-17.


sport 11

czwartek, 22 grudnia 2011

Wielkie emocje z liderem WminionąniedzielękoszykarkiMkSpWSzkon-betkoninpodejmowałynaswoimterenielideraIligi–azSOpteamres-Drob rzeszów. pomimo niesamowitego pościgu rzeszowianek, MkS zdołałzwyciężyćwmeczu77:74. teczność w ofensywie, natomiast częste straty wykorzystywały rywalki, celnie punktujące MKS z kontrataków. Rzeszowianki zbliżyły się do koninianek na zaledwie sześć

Fot. B. Skonieczny

O wiele lepiej mecz rozpoczęły koninianki, które od samego początku zaczęły budować sobie przewagę nad Rzeszowem. W siódmej minucie pierwszej kwarty było już 17:9. W kolejnych minutach MKS utrzymał kilkupunktowe prowadzenie. Dopiero w ostatniej minucie gry z dobrej strony pokazała się Aleksandra Kaja, która po przechwycie zdobyła dwa punkty, a następnie po zbiórce w obronie rozpoczęła akcję, którą wykończyła Anita Szemraj. Dwa oczka dołożyła jeszcze Angelika Kuras i koninianki zakończyły kwar tę bezpiecznym prowadzeniem 29:15. Pierwsza kwarta była jedyną wygraną częścią meczu przez koninianki. Drugą kwartę AZS zaczął niezwykle agresywnie, co pozwoliło drużynie Wojciecha Zapolskiego odrobić nieco strat do MKS-u. Gra na pograniczu faulu poskutkowała jednak usunięciem jednej z zawodniczek AZS – już w ósmej minucie drugiej kwarty pięć przewinień na koncie miała Urszula Rosochacka. Mimo to Rzeszów wygrał tę część spotkania 17:16. W połowie meczu koninianki nadal prowadziły 45:32. Trzecia część spotkania była najgorszą w wykonaniu podopiecznych trenera Tomasza Grabianowskiego. Koninianki całkowicie straciły sku-

dzenie Rzeszowowi 66:65. Chwilę później rzuty osobiste wykonywała Marta Libertowska, jednak obie próby okazały się niecelne w wykonaniu konińskiej rozgrywającej. Jej błąd naprawiła jednak Katarzyna Motyl, która swoje dwa rzuty wykonała bezbłędnie, ponownie wyprowadzając koninianki na prowadzenie – 67:66. Chwilę później miała

oczek, wygrywając kwartę 21:14. W ogólnym wyniku wciąż jednak prowadził MKS 59:53. Ogromne emocje rozpoczęły się w ostatniej kwarcie. AZS nadal odrabiał straty, a koninianki wciąż nie mogły przełamać swojej niemocy w ataku. W szóstej minucie, przy stanie 65:64, kontratak przeprowadziła Katarzyna Furdak, dając prowa-

miejsce przełomowa akcja całego meczu. Po szybkim wyprowadzeniu piłki spod swojego kosza, rzuciła ją do Mileny Krzyżaniak, która świetnym podaniem znalazła wolną Anitę Szemraj. Środkowa MKS-u zdobyła dwa oczka i koninianki prowadziły już 69:66. Od tego momentu podopieczne trenera Grabianowskiego, niesione

Najmłodsi w grze królów CzterdziestusześciumłodychszachistówrywalizowałowIIIMikołajkowym turnieju Szachowym, zorganizowanym przez UkS SmeczkoniniUrządMiejskiwkoninie. W drugiej kategorii, do lat dziesięciu, wystartowało czternaścioro zawodników. Najlepsza wśród nich okazała się Julia Waligóra, która uzbierała sześć i pół punktu. Drugie miejsce przypadło Jakubowi Kowalskiemu (pięć i pół punktu), a najniższy stopień podium należał do Macieja Licheniaka (cztery i pół punktu). Cała trójka reprezentowała UKS Smecz Konin. W najstarszej grupie wiekowej znalazło się trzynastu zawodników. Zwyciężył w niej Ignacy Leśkiewicz,

Fot. B. Skonieczny

Uczestnicy turnieju podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe: do lat siedmiu, do lat dziesięciu i do lat piętnastu. W najmłodszej grupie wiekowej najlepsza okazała się Gabriela Pieczewska z OTSz Ostrów Wlkp., która zwyciężyła wszystkie siedem rozegranych meczów. Tuż za nią uplasował się Denis Stolarski z UKS Smecz Konin z sześcioma punktami, a trzecie miejsce przypadło Wojciechowi Kaczmarczykowi, również z UKS Smecz Konin, który zdobył cztery i pół punktu.

zdobywca sześciu punktów. Tuż za nim uplasował się Kewin Stolarski z pięcioma oczkami, a trzecie miejsce wywalczył Adam Matlewski (cztery i pół punktu). Wszyscy zawodnicy na co dzień trenują w UKS Smecz Konin. - W zawodach wzięło udział 46 osób. Przede wszystkim były to osoby z Konina, ale kilka przyjechało również z Ostrowa Wielkopolskiego. Cel turnieju był taki, żeby spędzić fajnie sobotę przed świętami. Każdy mógł wziąć udział w turnieju, zawody były otwarte - podsumował zawody organizator turnieju Krzysztof Szadkowski. Trener UKS Smecz Konin opowiedział również o tegorocznym sezonie seniorów UKS Smecz Konin: – Pierwszy raz w historii naszego zespołu występujemy w III lidze seniorów, do której awansowaliśmy, przyznaję, dość niespodziewanie. Postanowiliśmy wystar tować, choć większość zespołu – czterech na sześciu zawodników – to juniorzy, których średnia wieku wynosi jedenaście lat. Jest to dla nich duże wyzwanie, ale nowe doświadczenia mogą im się przydać podczas Mistrzostw Polski Juniorów. Byłem przekonany, że z góry skazałem się na spadek z tej ligi, a o dziwo zajmujemy czwar te miejsce. Na trzy mecze dwa wygraliśmy, więc jest to bardzo fajny wynik. Następny mecz odbędzie się 15 stycznia z Lipnem Stęszew. BAS

dopingiem licznej widowni, utrzymywały niewielkie prowadzenie. Kwarta przegrana została co prawda 21:18, lecz w całym meczu MKS zwyciężyły 77:74. Jest to tym bardziej zaskakujące, gdy zauważy się, że koninianki wygrały zaledwie jedną, pierwszą kwartę. Świetny mecz rozegrały Katarzyna Motyl (najskuteczniejsza zawodniczka) oraz Iwona Płóciennik, która odnotowała double-double (jedenaście punktów i jedenaście zbiórek). MKS PWSZ Kon -Bet Ko nin zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie B I ligi kobiet. Z piętnastoma zdobytymi oczkami oraz jednym meczem zaległym koninianki mają trzy punkty straty do lidera – Language School Pabianice. Kolejne spotkanie odbędzie się dopiero na po cząt ku stycz nia, gdy MKS wyjedzie do Piekar, by zmierzyć się z miej scowym ze spo łem Do me ny.pl Siemaszka. MKSPWSZKon-BetKonin-AZS OPTeam Red-Drob Rzeszów 77:74 (29:15, 16:17, 14:21, 18:21) MKSPWSZKON-BETKonin: Katarzyna Motyl 19, Iwona Płóciennik11,MilenaKrzyżaniak11,AnitaSzemraj10,AngelikaKuras7, Aleksandra Kaja 6, Marta Libertowska5,AnnaGurzęda5,MagdalenaLewandowska3. BART OSZSKON IECZN Y

Medyczki z brązem trzecie miejsce wywalczyły zawodniczkiSMSMedykGimnazjum nr6koninpodczasturniejuFinałowego VIII Halowych Mistrzostw polskiJuniorekmłodszychU-16w piłcenożnej.

W finałach wzięły udział cztery drużyny, które zwyciężyły w turniejach eliminacyjnych: LKS Rolnik B. Głogówek, SMS Medyk Gimnazjum nr 6 Konin, MUKS Praga Warszawa oraz TKKF Stilon Gorzów Wlkp. Ekipy grały ze sobą po trzy mecze systemem ligowym. W pierwszym swoim pojedynku koninianki rozbiły LKS Rolnik B. Głogówek aż 11:1. Nieco gorzej poszło podopiecznym Niny Patalon w pojedynku z MUKS Praga Warszawa, w którym SMS nieznacznie uległ przeciwniczkom 3:4. W ostatnim meczu koninianki zremisowały 3:3 z TKKF Stilon Gorzów Wlkp. i z dorobkiem czterech oczek zajęły trzecie miejsce. Zwycięzcą został TKKF Stilon Gorzów Wlkp. z sześcioma punktami. Tyle samo oczek uzbierał MUKS Praga Warszawa, jednak zespół ze stolicy miał gorszy bilans bramkowy. Ostatnie miejsce przypadło LKS Rolnik B. Głogówek, który nie zdołał wywalczyć nawet punktu. W turnieju przyznano również wyróżnienia indywidualne. Za najlep-

AnnStal znów wiceliderem Wysokiezwycięstwo10:0odniósł nad tomizem podczas dziewiątej kolejki I ligi futsalu lider rozgrywek - Smag. na fotel wicelidera powróciłnatomiastannStal.

Dzięki wysokiej wygranej Smag utrzymał prowadzenie w tabeli I ligi, mając w dorobku 24 punkty. Bramki w wygranym meczu strzelali: Maciej Adamczewski, Krystian Andrzejczak (2), Jakub Koszela, Sebastian Kubacki, Mateusz Majewski, Mateusz Mroziński i Łukasz Pietrzak (3). Na drugie miejsce wskoczył AnnStal, który pokonał dotychczasowego wicelidera – Cosmos Spedycję 5:3. Bramki dla AnnStalu strzelili Patryk Grabowiecki (2) i Marcin Słowiński (3), a dla Spedycji – Paweł Bryzgalski (2) i Robert Bugaj. Na trzecie miejsce przesunęła się Bawa Tytan, która rozbiła Grubego Benka 11:0. Na listę strzelców wpisali się: Kamil Eszrych (2), Seweryn Kupczak (2), Mariusz Olczyk (4) i Damian Tylak (3). W ostatnim spotkaniu Jacol pokonał Motor MZK 3:2. Dla Jacola strzelali: Michał Długosz, Łukasz Gościmski i Jacek Rzepczyk, a dla Motoru Krystian Robak i Przemysław Skibiszewski. W II lidze prowadzą Apteki Prima z dorobkiem dziewiętnastu punktów. Podczas ostatniej kolejki Apteki pokonały Europoles 6:1. Na drugim miejscu plasuje się PPH Stolarek z szesnastoma oczkami, który pokonał Tom-Car 5:2. Trzecie miejsce zajmuje Agtos, który zwyciężył z Santosem 4:1. W ostatnim meczu Siesta Club, zajmująca piątą pozycję, rozbiła Fabrykę Wnętrz 12:1. Wynikidziewiątejkolejki Iligifutsalu: Smag-Tomiz10:0 CosmosSpedycja-AnnStal3:5 MotorMZK-Jacol2:3 BawaTytan-GrubyBenek11:0 Wynikisiódmejkolejki IIligifutsalu: PPHStolarek-Tom-Car5:2 SiestaClub-FabrykaWnętrz12:1 Santos-Agtos1:4 AptekiPrima-Europoles6:1 BAS

szą zawodniczką zawodów uznano Klaudię Wawer (TKKF Stilon Gorzów Wlkp.), najlepszą strzelczynią została Ewa Pajor (SMS Medyk Gimnazjum nr 6 Konin, osiem bramek), a najlepszą bramkarką – Aleksandra Żmijewska (MUKS Praga Warszawa). Końcowaklasyfikacja: 1.TKKFStilonGorzówWlkp.–6pkt. 2.MUKSPragaWarszawa–6pkt. 3.SMSGimnazjumnr6Konin–4pkt. 4.LKSRolnikB.Głogówek–0pkt. SMSGimnazjumnr6Konin:KlaudiaAdamczyk,SylwiaMatysik,Katarzyna Konat, Ewa Pajor, Dominika Latuszek, Kaja Rak, Martyna Schwichtenberg, Klaudia Łasicka, Marta Kieszkowska, Patrycja Kościelna,NataliaStasikowska,Magdalena Domańska, Klaudia Olejniczak,NataliaRabiega. BAS


12 reklama

119 Kurier Koniński  
119 Kurier Koniński  

Kurier wraca do debaty konińskiej lewicy, która - po wyborczym laniu, jakie zafundował jej Ruch Palikota - szuka sposobu na powrót do polity...

Advertisement