Page 1

Blask w KDK nr 123

l

rOK V

l

CZWartEK 16 LUtEGO 2012

l

Od poniedziałku dyrektorem Konińskiego Domu Kultury jest Elżbieta Miętkiewska, dotychczasowa kierownik biura prezydenta.

ISSn 1689-9563

-Liczęnato,żeprzywrócipełnyblasksztandarowymimprezomwmieście–powiedziałprezydentJózefNowickiwodpowiedzinapytanie,czego spodziewasięponowymdyrektorzeKDK.Gospodarzmiastaoczekujeteż,że KDKpodnowymkierownictwemdostanienowetchnienieiprzywróci-jak tookreślił-pełnyblaskfestiwalowidziecięcemuiderbom,impreziektórastraciładawnypoziomkabaretowy.Ponadtoliczynato,żeplacówka„rozszerzy wachlarzwłasnychprodukcji”.ZdaniemprezydentaMłodzieżowyDomKultury,któryprzekształcisięzplacówkioświatowejwkulturalną,będzieprzygotowywałmłodychludzidoodbiorukultury,którąorganizowaćbędzieKonińskiDomKultury. KDKraztylkomiałdyrektorawyłonionegowkonkursie.ByłnimPiotr Starzyński,zktórymjużporokuzerwanoumowę,bywlistopadzie2003rokuzwolnićstanowiskodlaBogdanaCala,podobniejakElżbietaMiętkiewska nominowanegoprzezrządzącąwKoniniepartię.Obojeteżłączypodobnystopieńniewiedzyibrakudoświadczeniawzarządzaniukulturą. OLER, SKA

Milion z przesadą Z punktu widzenia prokuratury sprawa kradzieży rzeczonego miliona złotych jest prosta: oto 25-letni Marek K. omotał naiwną 17-latkę, by dobrać się do pieniędzy jej rodziców.

Nihil novi w oświacie Z szumnie zapowiadanych planów restrukturyzacyjnych w konińskiej oświacie nie pozostało nic konkretnego. Cykl konsultacji w szkołach zakończyła deklaracja - nihil novi.

Fot. R. Olejnik

n n n gazeta bEZpŁatna n n n gazeta bEZpŁatna n n n gazeta bEZpŁatna n n n gazeta bEZpŁatna n n n gazeta bEZpŁatna n n n gazeta bEZpŁatna n n n

y rz la p m ze g e 0 0 0 5 1 D ŁA K A N

DorotaG.,MarekK.iDawidR.(stoi)naławieoskarżonych

Zeznania Klaudii D. zdają się taki oglądtejsprawypotwierdzać.9lutegoza barierkądlaświadkówSąduOkręgowegowKoniniestanęłodziewczątko,które nawetteraz,jużjako18-latkawciążwyglądananiezbytrzucającegosięwoczy podlotka.Ażtrudnouwierzyć,żemogła uwieśćpewnegosiebie25-latkaizmusić doprzyjęcia–bagatela–prawiemiliona złotych,którerąbnęłaswoimstarym. Przypomnijmyfakty.Wczerwcu 2010rokuTomaszD.zawiadomiłpolicję,żektośwłamałsiędojegodomu reklama

w dzielnicy willowej na konińskim Chorzniu i ukradł reklamówkę z gotówką.Miałotobyć20tys.złi4,5tys. euro(wprzeliczeniunazłotówkiokoło 18,5 tys. zł). Powtórzył to jeszcze podczasdrugiegoprzesłuchania,które odbyło się niecałe dwa tygodnie później.Pytanyprzezpolicję,skądwdomutakdużasuma,TomaszD.odparł, że dwa dni wcześniej żona razem z córką odebrała gotówkę od jego kontrahenta. Do przekazania pieniędzy miałodojśćnastacjipaliw.

Jednakpięćmiesięcypóźniej,kiedyKlaudiaprzyznałasiędowyniesienia z domu pieniędzy i przekazaniu ichMarkowiK.,kwotaurosłado230 tys.euro,cowprzeliczeniunazłotówkidałosumę950tys.zł.Pytanywsądzie,dlaczegopodałkwotędużoniższąodprawdziwej,TomaszD.zeznał, żebałsięrozgłosu.-Posiadanietakich pieniędzy w Koninie jest przesadą – wyznał.Pozatymniewierzył,żepolicja znajdzie sprawcę, więc kwota nie miałaznaczenia.

Nihilnovinisicommuneconsensu,czyli„nicnowegobezzgodyogółu”.Tęłacińskązasadęzastosowałw„reformowaniu”miejskiejoświaty konińskisamorząd.Miałybyćoszczędności,bezktórychbudżetmiejski niedługo będzie miał poważne kłopoty, a pozostały plany, deklaracje i chęć przeczekania do najbliższej zapaści finansowej. Nad planami restrukturyzacji oświaty pracowały w mieście cztery specjalne zespoły. Efektemtychpracbyłapropozycjapołączeniaszkółpodstawowychnr6i 4oraz3i5orazpowołaniezespołówobsługidlakilkuplacóweknaraz. Takieruchymiałyprzynieśćoszczędnościjeszczewtymroku.Odkilku tygodniwkonińskichszkołach,zwłaszczatychzagrożonychpołączeniem (likwidacją),odbywałysięburzliwespotkanianauczycieli,związkowców irodzicówzprzedstawicielamiwładzmiasta.Trwałyniekończącesiędyskusje,spory,ostrawymianaargumentów. Powystąpieniuprezydentadziewiątegolutegojużwiadomo,żezproponowanejreorganizacjisieciszkółpozostałoniewiele.Prawdopodobnietylko zamianabudynkówmiędzyGimnazjumnr7iSzkołąPodstawowąnr3w Koninie.Resztaszkółipracownikówmożespaćspokojnie.Niebędziełączeniainiepowstanąrównieżzespołyobsługiadministracyjnej.ZmienisiętylkostatusMłodzieżowegoDomuKulturyzoświatowegonakulturalny.Pracownicynieprzeniosąsięjednak,jakproponowanodoKlubuEnergetyk,ale nawłasnąprośbępozostanąwbudynkupobyłymprzedszkoluprzyulicyPowstańcówWielkopolskich. DOK. NA STR. 2


2 aktualności

Inwestujcie w Koninie Film promujący Konin jako miejsce, w którym warto inwestować, przygotował Urząd Miejski. pokazuje tereny inwestycyjne w Malińcu, Janowie, Cukrowni Gosławice i Międzylesiu.

Z filmu można się też dowiedzieć, że Konin oferuje „pełenwachlarzmożliwościrealizowaniaswoichpasji”.Widaćwędkarzynadjeziorem,motorowodniakównajeziorze, jeźdźcównakoniachi...ścieżkirowerowe.-Koninposiada bogatezapleczezdrowotne,rekreacyjneisportowe–mówi lektor,akamerapokazujebudynekszpitala,pacjentawtomografiekomputerowym,młodzieżnaorliku,basenie,w kręgielni,szermierzy,piłkarzyibokserów. Film pokazuje migawki z imprez kulturalnych i rozrywkowych. - Konin to regionalne centrum edukacji, kształcąceśrednieiwyższekadrytechniczne,niezbędnedo rozwojuzagłębiapaliwowo-energetycznego,ajednocześnie zapleczedlafirmzagranicznych,którelokujątuswojeoddziały – chwali lektor. Widać siedziby znanych firm z... gminy Stare Miasto, koparkę zdejmującą nadkład na odkrywceielektrownięzlotuptaka. -Konintomiastoeuropejskie,nowoczesne,dynamiczneiotwarte.Dumnezeswojejhistoriiidokonańajednocześnie miasto z przyszłością. Tutaj warto inwestować – podsumowujenakonieclektor. Filmmakilkawersjijęzykowych. Filmmożnaobejrzećnawww.LM.pl

OLER

Komentarze na LM.pl: Ciekawe ile wydali za ten pasztet??? Dajcie mi 50 tys. a odwalę wam taki klip, że gęba wam opadnie! Nie trzeba być specjalistą PR, by wiedzieć, że to gniot, którego nikt normalny nie obejrzy w całości. Za długie, za nudne, żadnego pomysłu na treść, żadnego pomysłu na formę. Tak filmy promocyjne robiło się 10 lat temu a nie dziś! Dziś trzeba widza czymś zaskoczyć, zachęcić do oglądania, przyciągnąć do telewizora czy ekranu kompa. Nie wystarczy pokazać piękny krajobraz, zakłady pracy i ludzi na rowerze. Co to za promocja? Kasa w błoto i tyle. I to mnóstwo kasy. Brak słów... Miasto od lat promuje się bezskutecznie: programy w lokalnych mediach za które płacimy my mieszkańcy. Po ch... promować Konin w Koninie? Co to za promocja?! Zamiast puszczać w lokalnych radiach audycje za kasę z miasta albo jakieś filmy w lokalnej telewizji czy

Przetargi o wiadukt

na portalach wywiady z prezydentem tak jak u was na LM, dużo lepiej zafundować profesjonalną promocję w mediach ogólnopolskich, bo reklamując Konin wśród mieszkańców Konina nie przyciągniecie nowych inwestorów, turystów i mieszkańców, choćby nie wiem jak atrakcyjny był Konin! Żenada i wstyd. Takie filmy można było robić w 2003, może 2004 roku. I ten dokładnie tak wygląda. Ktoś wziął za to pieniądze? Wiec mam nadzieję, że nie więcej niż 500 zł, bo wszystkie zdjęcia były, jak widać, zrobione wcześniej, przy okazji nagrywania wydarzeń w mieście i filmów reklamowych. Czyli pewnie już raz za nie ten ktoś skasował... Nie widać tu pomysłu. Jeśli ktoś z urzędu za to odpowiadał, to jeśli ma honor powinien się sam z tej pracy zwolnic. Żenada. Żenada. Żenada. Ten, kto krytykuje, powinien podać te inne rozwiązania. Ale tylko potrafi krytykować, jak większość. Mieszkam w tym mieście i je lubię. W Koninie jest ciężko o pracę dla młodych ludzi. Region jest oparty na węglu, przez co środowisko jest zdegradowane. Powinno się więcej inwestować w odnawialne źródła energii, a zmniejszać wydobycie węgla i unowocześnić cały przesył energii. Miasto powinno się wyspecjalizować w jakieś dziedzinie a nie tylko spalać kopaliny, bo te kiedyś się skończą! I co wtedy zrobicie? Dla elit miasto fajne i warto im je promować ,niestety większość mieszkańców chciałaby stąd wyjechać. A ten filmik jako promocja całkiem fajny - jak to film... Proszę wskazać PRZYGOTOWANE tereny inwestycyjne. Janów - brak zasilania energetycznego, dojazd ograniczenie tonażowe. Maliniec - brak uregulowania stanu prawnego terenów, brak dojazdu. Przez trzy poprzednie kadencje miasto nie ruszyło palcem, aby zachęcić i stworzyć REALNE warunki do inwestycji. No, może za wyjątkiem marketów. Dziś nie liczcie na to, że przyjedzie chętny z kasą i będzie użerał się z biurokracją, odrolniał ziemię lub prosił energetykę o podłączenie za trzy lata. Tereny inwestycyjne to tereny przygotowane pod względem infrastruktury i z aktualnym planem zagospodarowania! Pozdrawiam z sąsiedniej gminy... Czy na język chiński zostało to przetłumaczone? Czy ktoś się kontaktował np. z izbą handlową czy ambasadą w Chinach? Bo umieścić w Internecie to trochę mało...

Przygarnij zwierzaka!

Firma Strabag wygrała przetarg na przebudowę wiaduktu briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Fryderyka Chopina z Kleczewską. była to oferta najkorzystniejsza cenowo. teraz pozostali oferenci mają czas na składanie zażaleń. Jeśli procedury się nie przedłużą, to podpisanie umowy na wykonanie nowego wiaduktu nastąpi w marcu.

Nie wiadomo więc, kiedy zacznie sięrozbiórkastaregowiaduktu,tymczasemunieważnionoprzetargnazainstalowanie wind dla osób niepełnosprawnychprzytuneluprowadzącympodtoramikolejowymiwKoninie,które-po zamknięciu wiaduktu Briańskiego – stanowić mają nich jedyną możliwość przedostaniasięzZatorzadocentrum. Powodemunieważnieniaprzetargu były,jakinformujemagistrat,zbytwysokiecenyzaoferowaneprzezfirmy,starające się o zdobycie kontraktu. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, miasto przeznaczyłonatencel100tysięcyzłotych. Na zamontowanie wind zostanie ogłoszonykolejnyprzetarg. RAD

W Centrum cyfryzacji Kino Centrum w nowym wymiarze, czyli z nowym projektorem, który prezentuje filmy w trójwymiarze i najwyższej rozdzielczości.

Od kilku tygodni w konińskim kinie można oglądać nowości filmowe w 3D i najwyższej rozdzielczości 4K. Próbkę możliwości pokazano podczasuroczystejinauguracjinowej erywdziałalnościkinaCentrum.Jest onojednymzdwudziestuwWielkopolsce,któremogąpochwalićsięwykorzystaniem technologii cyfrowej. W jej tajniki wprowadzili przedstawiciele firm, które zajmują się tym stopniem wtajemniczenia. - Teraz filmy są na dysku – mówili znawcy tematu.-Dlategotakszybkomożna wyświetlićjewkiniewjakościcyfro-

wejitrójwymiarowejtechnologii. KinoCentrumjestwyposażonew projektorwartokołopółmilionazłotych.Połowętejkwotywyłożyłomiasto,resztędodałPolskiInstytutSztuki Filmowej.PrzyczyniłasiędotegotakżeAkademiaFilmowa,którąod11lat prowadzi w Koninie Katarzyna Kubacka.Toonazapewniłamiędzyinnymi frekwencję, która była brana pod uwagęprzydofinasowaniucyfryzacji. Nowemożliwościmożnabyłośledzić podczas pokazu filmu "Dziewczynaztatuażem",zaprezentowanego wnajwyższejjakości. SKA

Nowe w szpitalu Od 1 lutego w konińskim szpitalu działa zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a od 10 lutego w lecznicy przyjmują pacjentów siedem nowych poradni specjalistycznych.

Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy zająłostatniepiętrowbudynkuprzyulicyWyszyńskiegownowejczęścimiasta. To efekt konkursu przeprowadzonego przezNFZnategotypuusługimedyczne.Nanowymoddzialeprzygotowano 30łóżek,docelowobędzieich55.Pierwsipacjencipojawiąsiętamwciągukilku najbliższych dni. Są to między innymi pacjenci,którzydotądprzebywalinainnychszpitalnychoddziałach. Dyrekcjaszpitalaoddawnazapowiadała utworzenie zakładu pielęgnacyjnego naterenieszpitala.Wtymceluwykorzystanopustepomieszczeniapowyprowadz-

ceinnychoddziałówdobudynkuprzyulicySzpitalnejwstarejczęściKonina. W wyniku nowego postępowania konkursowego,ogłoszonegoprzezNarodowy Fundusz Zdrowia, w konińskim szpitaluod10lutegodziałająnastępująceporadnie:nefrologiczna,położniczo-ginekologiczna,leczeniazeza,laryngologiczna, foniatryczna, hepatologiczna i preluksacyjna. Tym samym liczba poradni szpitalnych,przyjmującychpacjentówwtymroku,zwiększyłasiędo18.Niebędziejednakporadnileczeniabólu,kardiologicznejihematologicznejdladzieci. SKA

Pomoc ofiarom Sąd Okręgowy w Koninie informuje, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 20–25 lutego 2012 roku „tydzień pomocy Ofiarom przestępstw”.

Podobniejakwpoprzednichlatach zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenieszczególnejuwaginapotrzebyiprawaosóbpokrzywdzonychprzestępstwem.PodczastegorocznegoTygodniaPomocyOfiaromPrzestępstwdyżury specjalistów będą odbywały się w utworzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzonych przez organizacje pozarządowewramachSieciPomocyOfiaromPrzestępstw.Dyżurytebędąodbywałysięodponiedziałkudopiątkuwgo-

dzinachod10do18orazwsobotęwgodzinachod10do13. Ponadtowobchody„TygodniaPomocy Ofiarom Przestępstw” włączyła się Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,KomendaGłównaPolicji,Prokuratura Generalna, Komenda GłównaStrażyGranicznej,atakżeKrajowa RadaKomornicza.Chęćwłączeniasię wobchodyTygodniaPomocyOfiarom Przestępstw wyraziła także Krajowa RadaKuratorów. OLER

Nihil novi w oświacie DOK. ZE STR. 1

DErWISZ trafił do schroniska 6lutego2012roku.Zostałznaleziony wmiejscowościWygodawgminieŚlesin. Jest psiakiem bardzo sympatycznym, przyjaznym i otwartym. W obecności innych psów nie wykazuje

agresji. Ma około 1,5 roku (ur. czerwiec2010r.)i35cmwysokości. Derw isz czeka na Ciebie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konin ie (ul. Gajow a 7a), tel.63243-80-38.

MiędzyszkolnyOśrodekSportowy,któryteżmastatusoświatowego,zostaniewchłoniętyprzezMOSiR.Takotorysująsię„reformy”oświatowewKoninie. JózefNowicki,prezydentKonia,próbowałprzekonywać,żetoniejestwycofywaniesięzwcześniejszychpomysłów,aledalsze,możeinnądrogą,szukanie sposóbnaoszczędzanie.Todyrektorzyszkółbędąmusieliterazdokładniejprzyjrzećsiękadromwswoichplacówkach,zwłaszczagdyniżdemograficznydajesię odczuć.-Jeżeliwnastępnychlatachszkołybędąmusiałybyćłączone,toniebędziemywówczasproponowaćzatrudnienia,tylkowypłacimynauczycielomodprawy–powiedziałgospodarzmiasta.To,conapawaprezydentaoptymizmem, townioskizakcjikonsultacyjnejwsprawiereorganizacjisieciszkół.-Woświacie zaczynadominowaćczynniksolidaryzmu–zauważyłJózefNowicki.-Pojawia sięmyśleniekategoriami„naszejkonińskiejoświaty”. Dlatego gospodarz miasta zamierza znowu powołać zespół ekspercki, który na podstawie analizy dokumentów zaproponuje nowe rozwiązania, aby-jaktopowiedziałprezydent-ustabilizowaćkonińskąoświatę.Atooznaczapowrótdopunktuwyjścia. AN NA PI LAR SKA


aktualności 3

czwartek, 16 lutego 2012

Mecenas z sikawką Jego ojciec uciekł w 1909 roku z Konina, by uniknąć wcielenia na 25 lat do carskiej armii, więc przyszły mecenas tadeusz antecki urodził się w... Chicago. W konińskich księgarniach ukazały się niedawno „Wspomnienia konińskiego adwokata”, spisane przez JackaWiśniewskiego,awydaneprzez Firmę Księgarską MAWI. Tadeusz Antecki(1916-1992)byłznanymkonińskimadwokatem,którywybrałten zawódmimotego,żewdzieciństwie sięjąkał. Zlatswojejmłodościwspominao rewolucji-jakpisałaotymprasa-w powiecie konińskim, do jakiej doszło w 1936 roku Wyszynie w obronie WawrzyńcaSielskiego,emerytowanegosędziegoipolitykaStronnictwaNarodowego. Ponieważ ówczesny starosta koniński, chcąc zmusić starszego panadostawieniasięwKoninie,wysłałponiegotrzystupolicjantów,cała wieś stanęła w obronie powszechnie szanowanego obywatela. W wyniku rozruchówWawrzyniecSielskizostał zastrzelony przez policjanta, co skut-

kowało dalszymi wydarzeniami, opisanymi we „Wspomnieniach konińskiegoadwokata”. Najciekawszą częścią wspomnień mecenasa Anteckiego są jednak sprawozdaniazsalisądowej.Naprzykładz procesuzabójcy,gdziejakookoliczność obciążającąprokuratorwymieniłfakt, żezmarłyniebędziejużmógłwykonać swojej części... planu pięcioletniego. Obrońcaripostował,żeskazaniesiedmiu oskarżonych spowoduje jeszcze większe straty w gospodarce narodowej.CiekawąpostaciąbyłMaryśT.,notorycznyoszust,któryzostałoskarżony osprzedażmiędzyinnymipięciufoteli z sali rozpraw Sądu Powiatowego w Koninie.-Aleproszęsięnieniepokoić, nabywcazabierzejedopieropozakończeniu procesu – odparł bezczelnie oskarżony na pytanie sądu, czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu. MaryśT.jestbohateremjeszczekilku

anegdotzsalisądowej,spisanychprzez Jacka Wiśniewskiego we „Wspomnieniachkonińskiegoadwokata”. Tadeusz Antecki był też zapalonym strażakiem ochotnikiem i do legendy przeszedł jego wyskok przez okno z sali sądowej w trakcie własnej przemowyobrończej,którąprzerwałw półsłowanadźwiękstrażackiejsyreny. Jacek Wiśniewski spisał wspomnieniaTadeuszaAnteckiegopodkoniec lat osiemdziesiątych, kiedy był jeszczedziennikarzemPrzegląduKonińskiego.Zzawodureporterazrezygnowałkilkalatpóźniej,kiedyrazemz JerzymMajewskimzałożyłksięgarnię MAWI. Teraz firma zdecydowała się poszerzyć działalność o wydawanie książek, Oprócz „Wspomnień konińskiego adwokata” ukazały się jeszcze kolejnewydaniadwóchpozycji:„ZnaniinieznaniwKoninie”StefanaRusina i Andrzeja Majewskiego „Rosłem razem z moim miastem”. Nabyć je możnawwiększościkonińskichksięgarń, w tym oczywiście w księgarni MAWI. OLER reklama

Po czerwonym dywanie

Pomogą pierwszakom

Jan a. p. Kaczmarek, laureat Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”, będzie patronem auli wykładowo-dydaktycznej pWSZ w Koninie.

Zajęcia dla dzieci, które od września wybierają się do szkoły, organizuje od marca Miejska poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Koninie.

MirosławPawlak,rektorPWSZw Koninie,potwierdziłudziałkompozytorawuroczystościnadaniajegoimienia nowej auli. Tym akcentem rozpoczną się obchody 15-lecia uczelni. Pomysłnadaniauczelnianejauliimienia najsłynniejszego koninianina został przyjęty przez senat PWSZ bez dyskusji. Kluczowym momentem tych uroczystości będzie koncert orkiestry „Amadeus”, pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, który odbędzie sięwnowejauli5czerwcategoroku. Oprócz wielu gości z zewnątrz, reklama

kadry PWSZ i studentów, w uroczystościbędąmogliuczestniczyćmieszkańcyKonina.Organizatorzyprzewidujązaproszenianakoncert,połączonyznadaniemimieniaispotkaniemz kompozytorem.Waulizmieścisięponad800osób.Wejściedoaulibędzie, jaknarozdaniuOscarów,poczerwonym dywanie. W środku pojawi się takżetablicaupamiętniającatenfakt. Będzietojedenzkluczowychelementów obchodów roku Jana A.P. Kaczmarka w Koninie, co ostatnio ogłosił prezydentKonina. SKA

-Celemwarsztatówjestwskazanie rodzicomobszarówdopracyorazwyposażenieichwpomysłydoćwiczeńw domu–tłumaczyideęzajęćOlgaKarpińska,pedagogzMPPP.Zajęciaprzeznaczonesądladzieci,któremajątrudności z opanowaniem nazw dni tygodnia,pórrokuimiesięcy,słabogłoskują, myląstronęlewąiprawą,niepotrafią wiązać butów, są mało samodzielne, powinnyćwiczyćprecyzjęitempopracyrękipiszącejisąnieśmiałewkontaktachspołecznych. Warsztatybędąsięodbywaćrazwtygodniu po jednej godzinie lekcyjnej w

MiejskiejPoradniPsychologiczno-PedagogicznejprzyulicySosnowej12wKoninie. Rozpocznąsię13marcaipotrwajądo29 maja. – W formie zabawy chcemy dać dzieciom szansę treningu tych umiejętności,którychopanowaniejestniezbędne,bysprostaćwymaganiomstawianym wszkole–dodajeOlgaKarpińska. Spotkanieorganizacyjnedlazainteresowanych rodziców odbędzie się 13 marcaogodz.16.30.Zgłoszenianazajęcia poradnia przyjmuje telefonicznie podnr63243-18-66lub63243-18-95 alboosobiściewswojejsiedzibie.Liczba miejscograniczona. OLER


Fot. R. Olejnik

4 kurier kryminalny

KlaudiaD.występujewtejsprawietylkowcharakterzeświadka

Milion z przesadą DOK. ZE STR. 1

CodopochodzeniapieniędzyTomasz D. enigmatycznie wyjaśnił, że były przeznaczone na inwestycje, o którychniechceterazmówić.Zeznał też,żezestacjipaliwżonaprzywiozła tylko20tys.euro,aresztę–jakmożnasiędomyślać-dołożyłdoowejreklamówkijużwdomu.

Wydawał ochoczo Państwo D. zgodnie twierdzą, że 24-letni wówczas Marek K. uwiódł ich17-letniącórkęinamówiłdowyniesienia pieniędzy z domu. - Mówił jej, że te pieniądze to jedyny sposób, żebymoglibyćrazem–tłumaczyłw

sądzie ojciec dziewczyny. Marek K. twierdził z kolei, że mózgiem całej operacjibyłaKlaudia,aonwręczbroniłsięprzedprzyjęciemgotówki.Właściwie to postawiła go przed faktem dokonanymizmusiładowzięciapieniędzy. Jaknaopierającegosięprzedprzyjęciem kłopotliwej gotówki kawalera zaskakująco szybko i sprawnie zaczął jąwydawać:kupiłmitsubishioutlanderaza67tys.zł,telewizorza7tys.i wpłacił20-tysięcznązaliczkęnakupnopubunaZatorzu.Awszystkotow ciągu paru tygodni od kradzieży pieniędzy, która – jak twierdzi – go zaskoczyła.-Klaudianalegała,żebymto kupił – zeznał przed przesłuchującymi go policjantami. W sądzie nato-

miastwycofałprzyznaniesiędowinyi oświadczył, że został do niego zmuszony przez funkcjonariusza. Nie chciałskładaćwyjaśnieńaniodpowiadaćnaczyjekolwiekpytania.

Szum a la Rutkowski Jeślipatrzećtylkonapoczynania MarkaK.sprawawydajesięprostajak aktoskarżenia,sporządzonywtejsprawie:24-latekuwiódłnaiwnąsmarkulę i nakłonił ją do wyniesienia z domu 230tys.euro,poczymbezskrępowaniazacząłwydawaćpieniądzenawłasnezachcianki.Wupozorowaniuwłamania do domu państwa D. pomógł mu Dawid R., którego hojnie wynagrodził za przysługę, a gotówkę prze-

Na początku lutego w jednym z mieszkań w Poznaniu policjanci zatrzymali48-letniegoRyszardaŁ.zKonina,którywszcząłalarmbombowyw ogólnokrajowejsiecihandlowej.Alarm został odebrany w siedzibach placówekhandlowychwWarszawie,Łodzi, Bydgoszczy,ToruniuiKatowicach.Policjanatereniecałegokrajuskontrolowałaponad70obiektów,naszczęściez negatywnymwynikiem.Nieznalezionożadnegoniebezpiecznegoładunku. reklama

Totensammężczyzna,którywe wrześniu 2009 roku zgłosił podłożeniebombywinnejsiecihandlowejina dworcachkolejowych.Wówczaszostał zatrzymanyprzezpolicjantówzKalisza.Wmarcu2010rokuwrocławska prokuratura wszczęła śledztwo przeciwkoRyszardowiŁ.owszczęciealarmu bombowego w jednej z tamtejszychgaleriihandlowych.Śledczywystąpili wtedy do sądu o tymczasowe aresztowanie. SKA

Kierowca z gestem Niechęć Tomasza D. do mówienia o swoich pieniądzach i źródłach ich pochodzenia nie musi oznaczać, żewzgardzonykandydatnazięcianie mógł zorganizować ich zniknięcia. I sądmógłbyspokojnietenproblempozostawić Urzędowi Kontroli Skarbowej, gdyby nie fakt, że w tej sprawie mamysłowoprzeciwkosłowu,zeznaniaKlaudiiD.przeciwkozeznaniom MarkaK.,więckluczowadlarozstrzygnięcia stopnia winy poszczególnych uczestników opisywanej kradzieży jestocenaichwiarygodności.Ajakma jąsądocenić,kiedywyglądanato,że opróczDawidaR.,któryprzyznałsię dozarzucanychmuczynów,wszyscy wtejsprawiezdająsięmniejlubbardziejmijaćzprawdą? NiespecjalniewiarygodnyjestpracownikTomaszaD.,twierdzący,żew reklamówce przekazanej pani D. na stacjipaliwbyło20tys.euro,którerok wcześniejpożyczyłodszefanawesele

Pobity w trakcie libacji

Bombiarz z Konina policjanci z Komendy Miejskiej policji w poznaniu zatrzymali pochodzącego z Konina mężczyznę, który zgłosił alarm bombowy w jednej z sieci handlowych w polsce. to ten sam mężczyzna, który sparaliżował pracę innej sieci i dworców kolejowych w polsce we wrześniu 2009 roku.

chowywałausiebieDorotaG.–jego przyjaciółka. Oboje zasiedli razem z nim na ławie oskarżonych. Na dodatek Marek K. nie zwrócił pieniędzy właścicielowi,couczyniłbykażdyzamieszanywtakąhecęczłowiek,który chciałby wykazać swoją niewinność. Niezwrócił,gdyż–jaktwierdzi–został napadnięty i obrabowany. A sprawcównapadunieustalono. Tymczasempółrokuprzedrozpoczęciem procesu poszkodowany TomaszD.zacząłpodejmowaćdziałania, któreskłaniajądozadawaniapytań,o co w tym wszystkim naprawdę chodzi.Międzyinnymiwynająłznanegoz czynieniawokółsiebieszumuKrzysztofaRutkowskiego,którywewrześniu ubiegłego roku zwołał konferencję prasową z udziałem starszej siostry Klaudii. Odziana w kominiarkę dziewczyna ze łzami w oczach opowiadała,żejejnastoletniasiostrabyła zastraszana i wręcz gwałcona przez MarkaK.itylkodlategookradławłasnychrodziców.

policja musiała interweniować w jednym z mieszkań przy ulicy Kleczewskiej, gdzie doszło do pobicia 33-letniego mężczyzny.

W sobotni wieczór policjanci zostaliwezwanidomieszkaniaprzyulicy Kleczewskiej w Koninie, skąd pogotowiezabrałodoszpitalanieprzytomnego 33-latka bez stałego miejsca zareklama

mieszkania. Funkcjonariusze ustalili, że do zdarzenia doszło podczas pijackiej libacji z udziałem kilku osób. W pewnym momencie 32-letnia uczestniczka przyjęcia zaczęła kopać po gło-

córkiizakupdziałki.Dzisiajchłopina jużniepamięta,ilekosztowałogoweseleitwierdzi,żezzakupudziałkizrezygnował, ale tej góry pieniędzy nie oddałodrazuaniniewpłaciłnakonto wbanku,tylkotrzymałgdzieśnapółce z bielizną. A zarabiał wtedy jako kierowcapółtoratysiącazłotychmiesięcznie.

Osierocona prawda Trudno też uwierzyć w wymuszonyudziałKlaudiiwcałejtejawanturze, słuchając jej opowieści jak to po oddaniu pieniędzy Markowi K. spotkaławdrodzepowrotnejdodomu kolegę i usiadła z nim na ławce, żeby beztrosko pogawędzić. A wiedziała,żewtymczasiektośwynajęty przez ukochanego pozoruje włamaniedorodzinnegodomu.Bezproblemuwykonałateżpozostałączęśćplanu:zadzwoniładorodziców,żektoś się włamał, udała, że szuka reklamówki z pieniędzmi, o które zaniepokoili się rodzice i cały czas zachowywałaspokójiopanowanie,udając żeoniczymniewie.Toopanowanie widaćbyłoponiejrównieżnasalisądowej, kiedy składała zeznania. Mówiła równo, bez wahania, jak wyuczoną lekcję, znajdując inteligentnie wytłumaczenia dla sprzeczności międzywcześniejszymiaaktualnymi swoimiwypowiedziami.Niepotrafiłatylkosensowniewyjaśnić,dlaczego popięciumiesiącachodwydarzenia zdecydowałasięnagle–choćwciąż, jaktwierdzi,kochałaMarkaK.–wyznać całą prawdę. – Policjant mnie przekonał–powiedziała,aleczymją przekonał, nie umiała sobie przypomnieć. W opisywanym procesie Klaudia występuje jedynie w roli świadka,bowiemsądrodzinnyumorzył postępowanie wobec niej po tym,jakrodzicewycofaliskargę. Proces będzie kontynuowany, a ponieważzapowiadasiębardzociekawie,obiecujemyskrupulatnierelacjonowaćjegoprzebieg. RO BERT OLEJ NIK

wiejednegozmężczyzn.Przestała,kiedynajegotwarzypojawiłasiękrew. Podejrzana przyznała, że była w tymczasiebardzopijana,amężczyzna po prostu ją zdenerwował. 32-letniej kobiecie(równieżbezstałegomiejsca zamieszkania)postawionozarzutspowodowania uszkodzenia ciała, co zagrożonejestkarądopięciulatpozbawieniawolności. RAD


kurier kryminalny 5

czwartek, 16 lutego 2012

Fot. R. Olejnik

Fundacja skazana

Napadli na sklep Dwaj młodzi mężczyźni dokonali w ubiegłym tygodniu zuchwałego napadu rabunkowego na osiedlowy sklep spożywczy w Koninie. policja poszukuje świadków. Wewtorek,7lutego,okołogodziny 22 dwaj zamaskowani młodzi ludziewtargnęlidosklepuspożywczego EwaprzyulicyWyszyńskiego(zamarketemLeclerc,wsąsiedztwiepocztyi apteki).-Szykowałyśmysięjużdozamknięciasklepu–opowiadajednaze sprzedawczyń – kiedy do środka wszedłmłodyczłowiekwkominiarce, zrozmachemuderzyłwladękolbąpi-

stoletuizawołał,żetojestnapad.Przyłożyłkoleżancebrońdogłowyipodprowadziłdokasy.Tendrugiprzystawiłminóżdogardła. Kiedysprzedawczyniewydałyim całyutarg,rabusiezbiegli.-Napastnicymoglibyćwwieku18-20lat,wzrostuod160do165centymetrów–poinformowałanasząredakcjękom.Renata Purcel-Kalus z Komendy Miej-

Prokuratorskie Wyrok podsumowanie dla pielęgniarki Miniony rok podsumowano w konińskiej prokuraturze Okręgowej. prokuratorzy mieli o ponad tysiąc spraw więcej niż w roku 2010.

Jak powiedział Marek Lewicki, szef Prokuratury Okręgowej w Koninie,wroku2011doczterechprokuraturznaszegoregionu(Konin,Turek, Słupca,Koło)wpłynęło11770spraw, zarównokarnychjakicywilnychirodzinnych. Najwięcej spraw wpłynęło doProkuraturyRejonowejwKoninie (4 678). W 2011 roku oskarżono 5 366osób. We wszystkich jednostkach prokuraturyzatrudnionychbyło48prokuratorów,cowprzeliczeniuwskazuje, że każdy z prokuratorów załatwił średniomiesięcznieponad24sprawy. Do sądów skierowano 4 792 akty oskarżenia. Do sukcesów konińskich prokuratorówzaliczyćmożnarozpracowanieganguzajmującegosięwyłudzaniempieniędzymetodą„nawnuka”.Sprawajestcałyczasprowadzono, a tropy do organizatorów procederu prowadządoWielkiejBrytanii. RAD

Dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata, grzywna i zakaz wykonywania zawodu przez rok dla beaty M., pielęgniarki która nieumyślnie doprowadziła do śmierci noworodka w konińskim szpitalu, orzekł Sąd rejonowy w Koninie.

Donieszczęśliwegozdarzeniadoszło18września2011roku.Nowonarodzonychłopczykbyłwinkubatorze. Podczaskarmieniapielęgniarkapodaładzieckudrenzpokarmemdożylnie, zamiast do sondy żołądkowej. To doprowadziłodoreakcjialergicznej,którejskutkiembyłwstrząszzaburzeniami krzepnięcia krwi, niewydolność oddechowa i zaburzenia metaboliczne.Dzieckozmarło. Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kole. Feralną pomyłkę pielęgniarka przypłaciła sprawą w sądzie,choćwedługwspółpracowników była wieloletnim i doświadczonym pracownikiem na oddziale noworodkowym.Pielęgniarkaprzyznałasiędo winyidobrowolniepoddałakarze,co wpłynęłonajejrozmiar. SKA Filmową ilustrację tej informacji możnaobejrzećnawww.LM.pl

skiejPolicjiwKoninie.–Ubranibyli wjednakowekurtkitypumoro.Prosimyokontaktwszystkich,którzywiedzą cokolwiek o tym napadzie, a szczególniezależynamnazeznaniach mężczyzny, który  krótko przed zdarzeniem rozmawiał przed sklepem z osobą,któramogłamiećzwiązekzrabunkiem. Informacje można przekazywać pod numer telefonu 63 247-25-00 lub997alboosobiściewKMPwKoninieprzyulicyPrzemysłowej2. OLER

Sprawdzają rozmowy Konińska prokuratura Okręgowa wciąż prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku żaglówki na Jeziorze powidzkim.

Wrokuubiegłymprzewróciłasiężaglówka na Jeziorze Powidzkim. Mimo akcjiratunkowej,nieudałosięuratować dwojga młodych żeglarzy. Prokuratura prowadzipostępowaniemającewyjaśnić, czypodczasakcjiratunkowejniedoszło do zaniedbań. Obecnie analizowane są nagraniarozmówtelefonicznych,powadzonych pomiędzy uczestnikami wypadku, świadkami a służbami ratunkowymi. - Czekamy na opinie biegłego, gdyżjakośćrozmówprowadzonychzwodyjestsłabejjakości.Powołanyzostałspecjalistycznybiegły.Sprawdzanejestteżto, czybyłajakaśingerencjaczyteżpróbaingerencjiwnagrania–powiedziałprokuratorKrzysztofSzczesiak. Zwcześniejszychopiniibiegłychwynika, że stan techniczny łodzi nie miał wpływu na wypadek. Wiadomo natomiast,żesązastrzeżeniadoprowadzenia akcjiratunkowej.-Dochodzeniemawykazaćczydoszłodozaniedbań.Wiadomo,że takowebyły,tylkotrzebasprawdzićczypomimotegomożnabyłouratowaćludzi– powiedziałKrzysztofSzczesiak. RAD

Skazaniem bożeny b. i Ewy W. zakończył się proces części kierownictwa konińskiej Fundacji pomocy bliźnim im. św. Maksymiliana Kolbego. FundacjęPomocyBliźnimzałożyli wspólnie ksiądz Antoni Łassa, ówczesny proboszcz parafii MaksymilianaKolbegoidoktorKazimierz Brzeziński,niegdyśsenatorzramieniaSolidarności.BożenaB.byłapełnomocnikiemzarząduaEwaW.dyrektoremfundacji.Obupaniomzarzuconowyłudzenie(„doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”) od Europejskiego FunduszuRozwojuWsiPolskiejmilionazłotych. Prawie dziesięć lat temu, w sierpniu 2002 roku reprezentujące Fundację Pomocy Bliźnim panie podpisały z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej umowę pożyczki na kwotę 1 000 000 zł, z którejmianosfinansowaćzakupiinstalację w fundacyjnej przychodni Krakowskiej Komor y Kriogennej 2000. Tymczasem, jak ustaliła prokuratura, wydano na ten cel zaledwie 520 000 zł. Umowa stanowiła też,żewkłademwłasnymkonińskiej

fundacjidoinwestycjibędziezbiornik na ciekły gaz, tymczasem wydzierżawionogooddostawcygazów. Koronnym dowodem nieuczciwychzamiarówwładzFundacjiPomocy Bliźnim im. Maksymiliana Kolbego było przelanie w sumie 330000złzotrzymanegoodEuropejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej miliona na konta dostawcówlekówdlafundacyjnychaptek, któreoddłuższegoczasuczekałyna zapłatę. Sąd Okręgowy w Koninie uznał,żeBożenaB.iEwaW.sąwinnezarzucanychimczynówiskazał jezatonakarypodwalatapozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz – co jest zdecydowaniebardziejdolegliwe-zwrotEuropejskiemu Funduszowi Rozwoju WsiPolskiejponad600000zł.Wyrokniejestprawomocnyinajprawdopodobniejzostanieprzezskazane zaskarżony.

Daleko nie uciekł

Nastolatek na łowach

policjanci zatrzymali 24-letniego koninianina, który ukradł mieszkance gminy Golina samochód, a następnie pijany wsiadł za kierownicę, wjechał do rowu i porzucił auto.

Konińscy policjanci zatrzymali 16latka który kilka dni wcześniej włamał się do piwnic bloku, w którym mieszka. policjanci odzyskali część skradzionych rzeczy.

Dozdarzeniadoszło6lutegotuż przed godziną 16. w Golinie. Mieszkanka gminy podjechała oplem corsą podkioskRuchuiniewyłączającsilnika wysiadła z pojazdu. Gdy podeszła do kiosku, usłyszała tylko pisk opon. Powiadomieniozdarzeniupolicjanci, sprawdzającokoliceGolinywpobliżu drogi prowadzącej do Kazimierza Biskupiegozauważyliwrowieskradzioneauto.Wśrodkuniebyłonikogo. Kontynuującposzukiwania,funkcjonariuszeznaleźlimężczyznęodpowiadającego ustalonemu rysopisowi przy torach kolejowych. Był pijany. Mężczyzna odpowie on za kradzież pojazduiprowadzeniesamochoduw stanienietrzeźwym. RAD

OLER

Nastolatek włamał się do trzech piwnic oraz usiłował włamać się do dwóch kolejnych w bloku, w którym zamieszkiwał. W niezagospodarowanympomieszczeniupiwnicznymgromadziłskradzioneprzedmiotyiurządzenia.Tamteżfunkcjonariuszeznaleźliczęśćłupów,m.in.lampęsolarną, baniak do wina, płytki ceramiczne. Funkcjonariusze ustalili, że resztę skradzionychurządzeńtakichjak:bojler, wannę metalową, komplet sztućców, gramofon, 16-latek sprzedał na złomiprzypadkowymosobom. Nastoletni koninianin był już wcześniej notowany przez policjantów.Jegosprawazostanieprzekazana doSąduRodzinnegoiNieletnich. SKA


6 KWB Hi sto rie wprost z ży cia ko pal ni wzię te

Z piecem na plecach Jeden nie usłyszał na czas syreny obwieszczającej śmierć Józefa Stalina, z czego długo się tłumaczył Urzędowi bezpieczeństwa, a drugi musiał hamować koparkę nogą, kiedy starły się szczęki hamulcowe. Obaj spędzili w konińskiej kopalni całe swoje zawodowe życie i takich historyjek mają do opowiedzenia dość dużo.

Nowy się nie myli PracęwkopalniEdwardBabiński zaczynał w 1947 roku na odkrywce Morzysław.Przesypywałwęgieldowagoników ostatniego odcinka kolejki łańcuchowej,transportującychgobezpośrednio do bunkra, jak powszechniemówiononaprzeładownię,zktórej urobek wędrował kolejka linową dobrykietowni:–Pociągałemklapęi spuszczałemwęgielnawózki. Po jakich dwóch miesiącach dali mnie na fabrykę (do brykietowni – dop.red.),gdzierobiłemróżneprace porządkowe. Poważna praca zaczęła się dla EdwardaBabińskiego,kiedyposadzonogozasteramiskody,nowejkoparki jednoczerpakowej. – Czech, który

nadzorował ich składanie (dostarczonowtedynaodkrywkęNiesłuszdwie takiekoparki,ajakiśczaspotemjeszczejedną–dop.red.),niechciałszkolićoperatorówzestarychkoparek,tylkonowych.Polskadyrekcjachciała,ale Czechniechciał.Mówił,żebędzieim sięmylić,bosąprzyzwyczajenidoinnychmaszyn.Ajaknowychweźmiemyionipojmą,tojużsięmylićniebędą,mówił.

Krzesło jak u fryzjera DopracypanEdwardjeździłrowerem. Miał bliziutko, nie to co mieszkańcy Lichenia, Kleczewa, czy Kazimierza.–Zmianękończyliśmyo 22, a rano na szóstą trzeba było już byćwrobocie.Jeszczenadkładtona świętastanął,alewęgieltotrzebabyłokopaćnaokrągło:świątek,piątek, czyBożeNarodzenie,boelektrownia czekała. Dopiero jak wprowadzili ruchtrzyzmianowy,tobyłydwa-trzy dniprzerwy. Anaskodzieniebyłowolnejchwili,żebyzjeść,boobieręcenaokrągło były zajęte. – Ramieniem sterowało siędogóryinadółprawąręką,alewą ciągnączalinkęotwierałosięłyżkękoparki. Ale najgorzej było zimą, bo grzejnikówniebyło,dopierozczasem nasi zamontowali za plecami taki okrągły piec. Wtedy w plecy i głowę grzało,aleresztabyłazimna. Skodatobyłacichamaszyna,oile sięoniądbało.-Jakbyłanasmarowana,toniegrzechotała.Tozależałojak dbałoperatorijegopomocnik.Kiedyś

NatakiejkoparceEdwardBabińskizaczynałpracę.Nazdjęciu:SkodazdejmujenadkładnaodkrywceNiesłusz.

kiem,żebyniewleciaładośrodkaizostawiłem. Przyszedłem na zmianę i pytam,czysmarowali.Ażkipi,znów odpowiedział. Kazałem mu wziąć pompkędorękiipowoliruszyćsmar. Patrzy,atuzapałkaześrodkawychodzi.Widzisz,cotojest?-pytam.Cały tydzieńniebyłosmarowane.

rotowejakufryzjera. Z wypadków najbardziej zapadła muwpamięćśmierćZenonaBabiaka w komorze pomp, zatopionej przez gwałtowne deszcze. - Ulewa przyszła jakjużschodziłemzrannejzmiany,ao jegośmiercidowiedziałemsięnadrugidzień.

Fot. R. Olejnik

Gruby na trzydzieści metrów

EdwardBabiński

Zając był przeciwny. A czym pan zagwarantujejakupadnie?–pytał. PodobnoSzczepanRóżański,który jeszcze podczas okupacji wydobywał węgiel na Morzysławiu koparką tytan,zapowodzenieakcjiratunkowej zaręczył własnymi dziećmi, ale tego dzisiaj już sprawdzić nie jesteśmy w stanie.–Kiedyelektrowozytrzymały koparkęnalinach,zdrugiejstronyludziejąpodkopaliiułożyliodnowatory–opowiadaEdwardBabiński.-Potemtosamozrobilizdrugiejstrony,aż

Fot. Archiwum

Edward Babiński, rocznik 1924, urodziłsięwMorzysławiu,alewdrugimrokuwojnyNiemcywysłaligona robotydobauerawSławsku,więcpoczątkikopalnioglądałzdaleka.PamiętajakMichałWietrzyńskizNiesłusza, który podczas okupacji kierował oddziałem utrzymania nadkładowych torów kolejowych, zaraz po ucieczce niemieckiej załogi utrzymał funkcjonowanieodkrywki:-Zorganizowałparuludziitopociągnął.Zabralinaodkrywkępompy,którymijeszczeMojżeszKapłanciągnąłwodęzWartydo cegielni i zaczęli osuszać wyrobisko. Koparkąjeszczeniekopali,botambyłozalane,alewyciągalicogrubszywęgiel i sprzedawali, to miał ludziom czymwypłacić.

widzę. że z pompki, którą podawaliśmysmar,nicnieubywa,więczapytałemdrugązmianę,czysmarują.Smarujęażkipi,mówi.Notowłożyłemdo tej szprycy ułamaną zapałkę z łeb-

Na pierwszych skodach nie było zapasowychszczękdohamowaniaobrotu:-Jaksięjużwytarły,trzebabyło hamowań nogami – wspomina z uśmiechem. Na Rs-400, pierwszą niemiecką koparkęwieloczerpakowąEdwardBabiński poszedł z Tadeuszem GrąbliniakiemiWitoldemPawlakiem;każdybyłprzodowymnaswojejzmianie. -Jakprzyszłaczterysetka–ożywiasię mójrozmówca-tojużbyławygoda.Po lewo,poprawogrzejnikiikrzesłoob-

ZNiesłuszaprzeszedłnaodkrywkęGosławice.-Takiegowęglajakibył naGosławicach,toniebyłonażadnej odkrywce – mówi z przekonaniem EdwardBabiński.-Grubynatrzydzieścimetrów.Trzystapiętnastka(koparka SchRs-315 – dop. red.) brała pierwszypoziomwęgla,aczterysetka braładosamegospodu,drugipoziom. To był najgrubszy i najlepszy węgiel. Jeszczezsiedemmetrówgobyło,ale wodazalewała.Bonasipopełnilibłąd, zaczynając eksploatację tego złoża od stronyNiesłusza.GdybyodGosławic zaczęli,towodabyspływaławstronę jeziora.Ataktowodanasstalegoniła. Na Gosławicach doszło we wrześniu1960rokudoosunięciasięnadkładupodnajwiększąwówczaskopalnianą maszyną, ważącą ponad tysiąc stotonkoparkąDs-1120.Wezwaniz Niemiec fachowcy stanowczo obstawalizarozebraniemmaszynyizłożeniemjejwnowymmiejscu.–Rozebranieizłożeniekosztowałobyprawietyle,cokupnonowejkoparki–tłumaczy EdwardBabiński.Niewiemczymarację,alewielupewnietakwtedymyślało.–SzczepanRóżańskipowiedział,że onjąpodniesie,aledyrektorZdzisław

koparkastanęłanarównym.Iwtedyją stamtądwyprowadzili.

Już nie tonęły Kiedy SchRs-315 przepływała pontonem przez Jezioro Gosławskie, EdwardBabińskimiałakuratzmianę –kopałwęgiel,więcsamejprzeprawy nie widział. Ze swoją czerysetką rozstał się odchodząc z Gosławic, bo na nowejodkrywcePątnówprzesiadłsię nadużowiększąmaszynęRs-1120.To była wygoda i luksus, bo koparki miałyniecztery,tylkoosiemgąsienic. Szerokobyłoitepłytygąsienicjeszcze większe, to nie tonęły. To nie to co przyskodach,żetrzebabyłotakiespecjalne materace podkładać, żeby się niezapadaływbłoto.Raznampółośka pękła i przyjechał behapowiec z awanturą,żetoprzeztemateraceiże tosabotaż.Tojamumówię,żetrzeba sięnatymrozumieć,żebywyrokiwydawać. Okazało się potem, że Czesi dalitepółośkizinnego,mniejwytrzymałego materiału i miały prawo pęknąć.Tonawłasnykosztdrogąlotniczą namnoweprzywieźli. Na odkrywce Pątnów pan Edwarddoczekałemerytury.-Dobra byłamojapracawkopalni–zamyśla sięnakoniecnaszejrozmowyEdward Babiński.–Czegobycinazwałkach zimą na nogę nie założyli – onuce, skarpety – to woda i tak im się do środkawlewałaitowszystkowbutach zamarzało.Toonidopierowymarzli,a nambyłociepłonakoparkach. DOK. NA STR. 7


IV rozmaitości

Kino Centrum Musimy porozmawiać o Kevinie Dramat/thriller;USA,WielkaBrytania2011; 112min.;17-19,21-23lutego,godz.16.00. Tytułowy Kevin to demoniczny nastolatek, który świadomie manipuluje swoim otoczeniem, nie uznaje żadnych zasad i z prowokującym uśmiechem mówi: „Wstajesz rano i oglądasz telewizję, jedziesz samochodemisłuchaszradia.Chodziszdoswojejnudnejpracy albonudnejszkoły,aleotymniemówiąwgłównymwydaniuwiadomości.Doszłodotego,żenawetludzieztelewizjiczęstooglądajątelewizję.Nacooniwszyscytak patrzą?Właśnienatakichjakja...“. reklama

Żelazna dama

Biograficzny/dramat;WielkaBrytania2011; 105min.;17-19,21-23lutego,godz.18.00,20.00.

FilmowyportretMargaretThatcher-pierwszejwhistorii WielkiejBrytaniikobietypremier,jednejznajbardziejwpływowychkobietXXwieku.HistoriaMargaretThatcher–kobiety, któraprzebiłasięprzezbarierępłciklasyizwróciłanasiebie uwagęwświeciezdominowanymprzezmężczyzn.Filmopowiadaowładzyiceniejakątrzebazaniązapłacić.Stanowizaskakującyidogłębnyportretniezwykłejizłożonejkobiety. Bilety: normalny15zł,ulgowy13zł. Taniaśroda:wszystkieseanse10zł. CzwartekDojrzałegoWidza(powyżej60lat): 10zł

Kino Centrum Zimowe ferie w KDK - dzieci i młodzież szkolna - bilet 2 zł - dorośli - bilet 5 zł (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie grup powyżej 10 osób, tel. 63 245 66 54, 211 31 33)

Mniam!

Animacja; Malezja 2011; 91 min.;13,17lutego,godz.12.00

Smakowite opowieści żółwicy Magdy,zachwalającejspecjałykuchni „nadwodnego” świata, sprawiły, że dwarekiny-SzczenaimałyOlo-poczułysmakanakurczaka.Jednakpierzaścikandydacinaprowiantniepozostajądłużniiprzygotowująpłetwiastymkilkajajcarskichniespodzianek.

Zebra z klasą

Przygodowy/familijny/sportowy, USA 2005, 94 min.; 14, 23 lutego, godz.12.00

W środku gwałtownej burzy wędrownycyrkprzypadkiemgubimałą zebrę. Źrebaka ratuje znany niegdyś hodowca koni Nolan Walsh, który prowadziniewielkąfarmęzeswojącóreczką Channing. Farma Walshów graniczyzmajątkiemDalrympleEstate,naktórymczystejrasykonietrenują do najważniejszych w roku derby KentuckyOpen.Gdytylkozebrazauważa tor, postanawia poświęcić się bezresztywyścigom.

kakomiksówwŚwiecieFantazji.Kiedy pogrąża się w ponurych myślach, jegowzrokpadanapółkęzksiążkami, wśródktórychznajdujesięopowieśćo panuKleksie.TomekotrząsasięzrozpaczyizaczynaszkicowaćnowąhistorięprzygódAmbrożegoKleksa.

Safari

Animacja/familijny; Niemcy 2010;93min.;18lutego;godz.12.00

Billy-sprytnasurykatkaiSocratesprzyjaznylewwyruszająwgłąbląduna poszukiwaniewodyidokonujądramatycznegoodkrycia:na rzeceOkavongo ludzie zbudowali wielką tamę, by zapewnićlepszewarunkidlabudowyluksusowego kurortu. Billy, Socrates i  ich przyjaciele postanawiają pokrzyżować planyludziiprzywrócićrzecewodę.

Delfin Plum

Animacja; Brazylia 2009; 86 min.;20,24lutego,godz.12.00

Delfin Plum wyrusza razem z przyjaciółmi na poszukiwanie legendarnej wielkiej fali. W trakcie pełnej przygód podmorskiej wyprawy nieustraszony delfin rzuci wyzwanie pewnemuzłośliwemurekinowiiudoDon Chichot wod ni wszystkim szczurom lądoAnimacja; Hiszpania 2007, 86 wym, że prawdziwych przyjaciół pomin.;15,21lutego;godz.12.00 znajesięw... wodzie!  Osiołek Rucio opowiada prawdziwą historię o Don Kichocie. Według Ale cyrk Animacja/familijny;Dania2011; niego nie był on szalonym rycerzem, tylkobardzointeligentnym,wesołymi 78min.;22,25lutego,godz.12.00 pełnym życia kompanem. Wraz z ruMałe nie zawsze jest piękne, makiem Rosynantem i wiernym pozwłasz cza gdy jest się 10-latkiem w mocnikiem Sancho Pansą, wyruszają świe c ie, w którym wszyscy dorośli to napojedynekz„RycerzemzKsiężyca”.  ponuracy,aokolicąrządzizłośliwyzbir oprzydomkuŻaba.Gdypewnegodnia Tryumf pana Kleksa Animacja/dladzieci;Polska2001; dosennegomiasteczkaWiktorazawita cyrkiogłoszonyzostaniekonkursmło78min.;16lutego;godz.12.00 dychtalentów,chłopiecstanieprzedżycio wą szansą udowodnienia wielkim Tomek Miłkowski jest załamany. waż niakom,zemałymożewięcej! Prawdopodobniestracipracęrysownireklama


czwartek, 16 lutego 2012

reklama V


KWB 7

czwartek, 16 lutego 2012 Hi sto rie wprost z ży cia ko pal ni wzię te

Przez haspel na UB

Ławki po sufit Na moje pytania o kopalnię i jej początki na przemian odpowiadają oboje małżonkowie Przybylscy, rozmawiamybowiemwichdomu,zktórego okien widać budynek kopalnianejdyrekcjizczasówwojny,kościółw Morzysławiu, w którym mieścił się wtedymagazyn,isklepyzaplebanią, naktórychmiejscustałyniegdyśbarakizmieszkaniamigórnikówipierwszymzakładowymambulatorium. Pani Irena jest nieco starsza od męża, więc więcej pamięta, a poza tym mieszkała od dziecka naprzeciwko kościoła. – Niemcy wynieśli wszystkie ławki i konfesjonały do prezbiterium-opowiada.-Tampod samsufitbyłyjednenadrugichpoukładane.Awkościelerozstawione byłyrozmaitemaszyny,silnikiróżne, łóżkażelazne,jakietylko,wszystko. Z kolei w obu zakrystiach na regałachdobieliznykościelnejstałygarnki, łyżki, miski, talerze, wazy, czego tamniebyło.Jaksięwojnaskończyła to każdy coś tam z tego do domu przyniósł. Te naczynia miały tylko taką wadę, że każde pod spodem miałohakenkreuza OjciecpaniIreny,WładysławSobczak,pracowałwkopalniod1941roku.-Przywózkachpracował:odczepiał, nadzorował,popychał–opowiada.

Do grobowej deski StanisławPrzybylakzacząłpracę wkopalninaNiesłuszu.Przydzielili go do budowy pierwszego szybu. Obsługiwał haspel, zwany kołowrotem albo wyciągarką. Ale wtedy i dzisiajmówi:haspel,jakpracującyz nim Ślązacy z przedsiębiorstwa budującego odkrywkę. - Do grobowej deskibędępamiętał,jakmnieŚlązak wysłał po pyrlik, czyli duży młot opowiada. - A ja poleciałem do warsztatu do Marantowa i przyniosłem mu pilnik. Myślałem, że mnie zabije,takibyłzły.Niewiem,czym by się to skończyło, żebym nie uciekł. A nerwowi wszyscy byli, bo kurzawkawciążwybijałainiemożna byłopogłębićszybu. Wyciągarkabardzopodczaspracy hałasowała, co mogło się dla 17letniegowówczasStanisławaPrzybylakabardzonieprzyjemnieskończyć. –Kiedyumarł(wmarcu1953roku –dop.red.)Stalin,włączyliwszystkiesyreny,żebynaznakżałobyżycie w całym kraju w jednym czasie na chwilęzamarło.Amnieakuratzszybukrzyknęli,żebymwyciągałkubeł

wszystkichznalazłosięmiejscenaistniejących odkrywkach: - Znaleźli nam pracę w Niemczech, w Hoyerswerdzie.Przezczterylatazarabiałem bardzo dobrze, ale do emerytury mi tegoniezaliczyli.Toznaczylatazaliczylialepieniędzynie.

Jakiś morus Popowrociew1978rokuzNiemiec Stanisław Przybylak nie wrócił już na elektrowozy: - Nie chciałem jeździć tak daleko do pracy. Musiałbym bardzo wcześnie wstawać, a na

RO BERT OLEJ NIK

Matkę na łyżkę RokpóźniejpanStanisławzaczął pracowaćjakomaszynistaelektrowozunaodkrywceGosławice.Odwoził nadkład na zwałowisko pod Posadę, gdzie pracowała pierwsza w konińskiej kopalni zwałowarka. Wydarzeniem był protest mieszkańców Międzylesia,którzywkwietniu1956roku zablokowali tory, domagając się budowydomówdlawywłaszczanych gospodarzy, zanim koparki wejdą na ich teren. – Pamiętam, że pierwsza była chałupa kobiety, której syn jeździł w kopalni skodą - opowiada. – On podjechał koparką, a ona stanęła munadrodzeiniekazałasiędalejruszyć.Tochciałtęmatkęłyżkązabrać razem z ziemią. Niezłe kino z tego wyszło. Kiedyjeszczeziemianazwałowiska była odstawiana wagonami, największymutrapieniembyływypadająceztorówwagony.–Wciąguośmiu godzin pracy wypadały i po kilkanaścierazy–tłumaczyStanisławPrzybylak.-Kiedytorykładzionebyłyna świeżo uformowany nasyp, to było oczywiste, że ziemia uginała się pod ciężarem wagonów, z których każdy był wypełniony szesnastoma kubikami nadkładu. Wjeżdżanie na świeżo ułożone tory to była tragedia. Jak dziesięć takich wagonów po nich przeszło, to musiało się przewrócić. Dopiero jak się ziemia uleżała, to jakoś szło. Lokomotywy się nie przewracały,bomiałyniskopołożonyśrodek ciężkości. Tylko raz koledze się wywróciła, kiedy najechał na jakąś dziurępodtorami.

Fot. R. Olejnik

Stanisław Przybylak urodził się natrzylataprzedwojnąwmajątku Glinka, gdzie jego rodzice byli robotnikamifolwarcznymi.Aletonie koniec związków pana Stanisława z Glinką, od której zaczęła się przecieżkopalnia.Jegożonajestbowiem wnuczką Stanisława Swędrowskiego, bardzo blisko związanego z rodzinąMojżeszaKapłana.

z urobkiem, to włączyłem ten haspel. To był taki łoskot, że ja syreny brykietowni nie usłyszałem. Ale strażnikzobaczył,żejaniestanąłem i zaraz doniósł do Urzędu Bezpieczeństwa. Wezwali mnie do siebie i ciężkonamnieryczą,ajamówię,że nicniesłyszałem.Widaćwielkatragediasięztegozrobiła,boprzyjechalizegzekutywyażzPoznaniaijeden partyjnyzKonina.Jaznowużimtłumaczę:gdybymusłyszał,tobymstanął,aleniesłyszałem.Tojedenznich poszedł ze mną do tej szopy, gdzie stał haspel a oni zarządzili uruchomieniesyrenybrykietowni.Samisię przekonaliidalimispokój.

ło wytrzymać. Wystarczyło tylko na moment wejść, a już wszystko naczłowiekubyłomokre. – Kiedyś w trakcie pracy przywiózłdodomubrykietyzdeputatu– wtrąciłapaniIrena.–Słyszę,żektoś podjeżdża samochodem, patrzę a tu wchodzi w furtkę jakiś moru, brudas...Tylkozębymusiębielały. NaemeryturęStanisławPrzybylak przeszedł w 1993 roku, ale do dzisiajniemożeprzebolećlikwidacji brykietowni: - To przecież wszystko było dobre. Tam blisko idzie gorąca wodazelektrowni,więcwystarczyło podłączyć,żebymiećparę.Zabrakło gospodarza. Ale pewnie inni powiedzą, że ja się nie znam, że jestem ciemniak...-Terazjakpotrzebujębrykiet,todzwoniędoGS-udoKramska iprzywożąminiemiecki–dodajepaniIrena.

StanisławPrzybylak

Hoyerswerda StanisławPrzybylakmapodobny jakEdwardBabińskipoglądnatemat lokalizacji wkopu otwierającego odkrywkiGosławice.-NaGosławicach zostało jeszcze z 7-8 metrów węgla, alejużniemoglidaćsobieradyzwodą,adoelektrowniniechcielimokrego węgla. Niemcy planowali rozpocząćwydobycieodGosławic.Pewnie bysięmordowalizedwalatazwodą, alejakbyjużruszyliwstronęNiesłusza,wszystkobyspływałowstronęjeziora.AlemyzaczęliśmyodNiesłusza iwodaciąglepłynęławnasząstronę. Kiedy w 1974 roku zakończono wydobycie na Gosławicach, nie dla

Fot. Archiwum

DOK. ZE STR. 6

brykietownię znów rowerem sobie dojeżdżałem. Pan Stanisław obsługiwał prasy:-Moimzadaniembyłotrzymać par ę pod odp ow iedn im ciś nieniem. Maszyna biła i wychodziły brykieciki. Praca nie była zła. Bywało, że całe osiem godzin człowiek spokojn ie przes ied ział, ale zdarzały się dni, że jak już coś się zaczęło dziać, to nawet nie było czasuzjeśćkawałkachleba.Bardzo dobry był węgiel z Kazimierza, za tonicniewartbyłtenzLubstowabardzomiałkiiniechciałsięprasować, bo do prasowania najlepsze były takie bryłeczki od 4,5 do 6 milimetrów. Dokuczała nam gorączka,bowęgielbyłnasuszarkach suszony. Było tak ciepło, że nawet przy mroz ie 30 stopn i na zewnątrz,tammożnabyłowkoszulcechodzić,zatowupałyciężkoby-

PanStanisławdodzisiajniemożeprzebolećlikwidacjibrykietowni


8 rozmaitości

Górnik bez Avansu Zmiany nazwy klubu na KS Górnik Konin i wyboru pre- Nie dbałem o zainteresowanie zesa dokonało Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy- mojąosobą,członkowieklubuznają mnie i mam nadzieję, że ci, co na borcze KS avans Górnik Konin. mniegłosowali,znająmojąpracę.Je-

Na zebraniu klubowym zjawiło się56spośród90osóbuprawnionych dodecydowaniaojegolosach.Pooficjalnymotwarciuobradiprzyjęciuregulaminów odczytany został list otwarty członków Stowarzyszenia Sympatyków Konińskiego Górnika. Kibicebiało-niebieskichdziękowaliw nimzapracędotychczasowegozarząduorazwyrażalinadziejęnastworzenieprzezprzyszłewładzespójnejstrategiirozwojuklubuiposzanowaniejegotradycji. Wdalszejczęścizebraniaprzystąpiono do głosowania nad wnioskami formalnymi od delegatów. Odrzucono propozycję głosowania tajnego na zebraniu,taksamojakizmianwstatucie, które decydowałyby o tajnym trybie przyszłych wyborów prezesa i zarządu. Nad taką decyzją ubolewał Marcin Woźniak, jeden z kandydatów.-Tajnewyborytojestdemokracja nastoprocent.Wówczasniewpływają nawyborykandydatówtakieaspekty jakstrach,lojalność,czypowiązaniana grunciepracownik-pracodawca.Takie wyborysiętutajnieodbyły. Delegaci przyjęli natomiast dwa inne, niezwykle znaczące wnioski. Pierwszyznichtozmiananazwyklubu z KS Avans Górnik Konin na KS GórnikKonin.-DziękujemyAvanso-

wi za współpracę i dotychczasowe wsparcie,alepowrótdodawnejnazwy ułatwinamstaraniaopozyskanieinnych jeszcze sponsorów - powiedział PiotrBajerski.Drugapropozycjadotyczyłautworzeniafunkcjihonorowego prezesa. Potychkilkugłosowaniachprezes klubu, zarząd oraz sąd koleżeński przystąpili do przedstawiania sprawozdańzeswojejdziałalności.Komisjarewizyjnapozytywniezaopiniowałapracęzarządu,asądkoleżeńskipodziękowałjedyniezawspółpracęzzarządem.Delegaci36głosamizaprzyznali absolutorium dotychczasowym władzom. Wdalszejczęściprzystąpionodo wyłonienia nowego prezesa Górnika Konin.Kontrkandydatemdladotychczasowego prezesa był Marcin Woźniak,jedenzpracującychwklubietrenerów.Poprzemówieniachobudziałaczy delegaci 37 głosami ponownie wybraliPiotraBajerskiego.Wskładzarząduweszli:HieronimKlimas,StanisławLisiak,BartłomiejMichalakiAdrianRapeła.Wkomisjirewizyjnejznaleźli się: Mirosław Mielcarek, KazimierzMalchwickiiTomaszSzczepaniak,natomiastwsądziekoleżeńskim: Bogdan Błaszczak, Jan Olejnik i LeszekCzajor.

stem zadowolony, że tylu mnie poparło – skomentował wynik wyborównowy-staryprezesPiotrBajerski. - Zmieniliśmy troszkę zarząd i rozszerzyliśmygo,napewnobędziemy działać jeszcze intensywniej. ZaczynatworzyćsięKlub100,jestjużkilkalubkilkanaściefirm,któredzięki BartkowiMichalakowizdecydowały sięwejśćdonaszegoklubu.Kładziemydużynacisk,żebywyjśćdomiasta,aletakżeigminościennychimamy już takich sponsorów. W tej chwilijesteśmyprzedpodjęciemdecyzjiwjednejbardzodużejfirmiei w drugiej też. Rozmowy są bardzo zaawansowane. Decyzję delegatów zebrania ocenił również drugi kandydat na prezesa,MarcinWoźniak–Zmobilizowałem się maksymalnie, by przedstawićmojąwizjęklubu,żeby zmobilizowaćosoby,któreczułysię zawiedzione tym, jak wygląda zarządzanie klubem. Czuję się taką osobąwybranązludu,boto,comówiłemtutajtosąbardzoczęstosłowa piłkarzy, rodziców, działaczy, trenerów z innych klubów. Chciałem podziękować wszystkim tym osobom,któreniebałysiępodnieść rękizamną. BAR TOSZ SKO NIECZ NY

Cztery lata Black Sun Konińska formacja black Sun już wkrótce zdmuchnie cztery świeczki na urodzinowym torcie. tort to jednak jedynie dodatek do specjalnego urodzinowego koncertu, który odbędzie się w konińskim klubie Oskard już 3 marca.

W ciągu ostatnich lat spotkać ich możnabyłozarównonadużychplenerowychfestiwalach,gdziedzielilideskiscenicznezwszystkimiliczącymisięprzedstawicielamipolskiejscenyhard&heavy (TSA,Turbo,Ceti,AcidDrinkers,Lipali,ZłePsyitd.),jakiwklubachmuzycznychmniejszychiwiększychmiast. Przez te cztery lata Black Sun dwukrotnie odwiedził studio, wynikiemczegojestdemówkaz2009roku orazcałkiemświeżepromosprzedkilku miesięcy. Obydwa wydawnictwa dostępnesąwcałościdopobraniana

stroniewww.blacksun.info.pl. - Serdecznie zapraszamy wszystkichnaurodzinowykoncert,spodziewajciesięmocnegosetuigodnegopodsumowaniaczterechlatpracypodszyldemBlackSun–mówiąmuzycy.Atmosferę pod sceną rozgrzeje poznańska formacja Authority Sin, w której składzie znajdują się również muzycy odzawszezwiązaniuzkonińskąsceną. Po najbardziej aktualne informacje o tym i innych koncertach zapraszamy naoficjalnyprofilBlackSunnaFacebooku„BlackSun2011”. AUT

Przygarnij zwierzaka!

HESIa trafiła do schroniska 20 stycznia2012roku.Razemzsiostrązostałypodrzuconenaprywatnąposesjęw miejscowości Grochowy w gminie Rychwał.Hesiaurodziłasię1października 2011roku.Jestjużdośćduża,gdyżma 40cmwysokości,azatemzpewnościąbędziedużympsem.Suniajestbardzowe-

soła,pogodnaiprzyjazna.Maochotęna zabawęzkażdympsem,częstopodbiega doczłowieka,abyjąprzytuliłipogłaskał. Bardzoładniechodzinasmyczyipilnuje siębezniej.Przybieganakażdezawołanie. HesiaczekanaCiebiewSchronisku dlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul. Gajowa7a),tel.63243-80-38.


ogłoszenia 9

czwartek, 16 lutego 2012

nSprzedamdomKoninGosławicepołożonyna działce425m2cena150tysdonegocjacji.Tel. 795114620 nSprzedam3-pokojowemieszkaniewblokuna Zatorzu,1piętroTel.605416079. nSprzedamdomdoremontuzbudynkamigospodarczymi,garażemiziemiąrolnąwWilczogórze,gminaWilczyn.Całość0,46ha.Domz możliwościąadaptacjipoddasza.Cena115tys. zł.domałejnegocjacji.Tel.669392124 n PoszukujedowynajęciakawalerkiwKoninie lubokolicach.Telefon.609902283 nSprzedamlubwynajmędomwzabudowieszeregowej,podpiwniczonyzgarażem.Ogrzewanie z cieplika miejskiego. Dom po remoncie, ocieplony. Parter: kuchnia, łazienka i salon z wyjściemnataras,piętro:3pokojeiłazienka.Cena 340tys.zł.Tel.63/2431503 nWynajmęmieszkanieprzyulicyPiłsudskiego. Powierzchnia 60,2 mkw, 3 pokoje, osobno wc, dużybalkon,2piętro.Mieszkanieumeblowane iczęściowowyposażone:lodówka,kuchniagazowa.Cena1100zł.Tel.664987720 nWynajmękawalerkęwcentrumKonina.Cena 700zł+prąd+kaucja.Tel.723130833 nMieszkanieok30m2wyposażoneniewymagające żadnegowkładu.Nowoczesnepompyciepła,ogrzewaniepodłogoweorazekologicznaoczyszczalniaw pełnibezobsługowe.Wcenielokaluoświetlonemiejsceparkingowe.Cena115tys.zł.Tel.603079789 nSprzedamdziałkępodzabudowęopow.33ar kołoBrzeźna.Położonaprzydrodzeasfaltowej, woda,kanalizacja,prądblisko.Cenadonegocjacji.Tel.605685626 n Sprzedam działki rolne powierzchnia 4.36 ha. Działkarolna1.24ha,działkarolna1.17ha,działka rolna 0.46 ha. Działki znajdują się w Rzuchowie, powKoło.Cena20tysza1ha.Tel.601400416 nSprzedamdziałkębudowlanąwDobrowiepołożoną przy drodze asfaltowej Brudzew-Koło o pow.2,08ha.Cena.125000zł.Tel693378415

nZATRUDNIĘzdoświadczeniemdomalowaniaplandekwTarczyniek.Warszawy,gwarantujemyzakwaterowanie.Tel.691-383-005. nFirmaprodukującaodzieżochronnąwKoninie,zatrudnikobietęnastanowiskopracownik produkcji,CVilistmotywacyjnykierowaćnae-mail:kp@ajgroup.pl nNowopowstającecentrumzdrowiaiurody-sala fitness,kosmetologiamedycynaistomatologiaestetyczna, dietetyka - poszukuje chętne osoby do współpracy.Szukamyrównieżkogośzinicjatywą, doświadczeniemorazkapitałemwłasnymnaewentualnegowspólnikawtymbiznesie.796531591 nHurtowniaSłodyczy,ul.Makowa8wKoninie zatrudnisprzedawcę-handlowca(mężczyznę). Pracanazasadziesprzedażybezpośredniejwterenie.Obszardziałania–powiatkoniński.Kontakt63/2408502odgodz9-15.pn-pt. nPartnerTPS.A.poszukujedopracytelemarketerów oraz reprezentantów handlowych, wynagrodzeniepodstawa+premia.ProszęowysłanieCVna adres:hancia122@wp.pl.Kontakt501618039 nPoszukujędopracymechanikasamochodowego z doświadczeniem. Chętnych proszę o kontaktpodnumeremtelefonu601719873 nPoszukujekierowcyzprawemjazdykategoriiC+E wruchukrajowymimiędzynarodowym.Chętnych proszęokontaktpodnumeremtel.601719873 nPoszukujęopiekunki(bezzobowiązań)wwieku40-55latdo2dzieci(4i2latka).Pracacodziennie (weekendy również) od 5.00-14.00. Tel.7205984 nPoszukujędziewczynydopracywcharakterze kosmetyczkiznaciskiemnastylizacjępaznokci (mile widziane ukończone kursy i doświadczenie). Oferty proszę kierować na adres mailowy studiostylizacjim@gmail.com

nSprzedamVolkswagenGolfV1.9TDI.2005r tel.723878965Cena25700donegocjacji. n Autoskup: auta całe, sprawne, uszkodzone, skorodowane.Wszystkiemarki,modeleirocznikiskupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejscowości. Dokument do wyrejestrowania, wycofaniepolisyOC.Tel:691084580. nKupiekażdeauto,stanobojętnypoceniezłomowej,do1500zl,dajezaświadczenieodemontażu dowydziałukomunikacji,odbiórlawetagratis,gotówkadorękiprzyodbiorzeauta.Tel:721382733 n Sprzedam Peugeota 206 D. Rok produkcji 2003.Polecammałezużyciepaliwaod4do5litrówON.Cena10.900zł.Tel.661389237 nRenaultLaguna+LPG1.616VKombi,2000r. ABS,hak,el.szyby,el.lusterka,klimatyzacja,centralnyzamek,poduszkapowietrzna,wspomaganie kierownicy,immobiliser,instalacjagazowa,światła przeciwmgłowe.Cena5200zł.Tel.697248149 nSprzedamMazdę626-1,8rok30.12.1996,świeżeopłatyociprzeglądabs,el.lusterka,centralnyzamek,alufelgi,wspomaganie,kierownicawielofunkcyjna, poduszki powietrzne, immobiliser, komputer, zawieszenie po remoncie,wymienione wszystkiepłyny,olej,filtry,noweopony.Tel.667-784-335 n Sprzedam Opla Corse C rok 2002 poj.1,7D,przebieg151tys4/5drzwiowy.Samochódzostałsprowadzonyzzagranicy.WyposażenieABS,ESP,elektryczneszybyx2,kierownica wielofunkcyjna,poduszkix2,oryginalneradio+ CD.Cena11000zł.Tel.609342915 nKupięfiataUnolubOplaAstrę,FiataCinquecento900.Ważneopłaty,płatnegotówką.Cena adekwatnadostanu.Tel.726289470

nNauczycieleudzielająkorepetycji,takżeprzygotowanie do matury. Matematyka, tel: 696549-967.J.Angielski,tel:600-986-470. nMgrgermanistyki(kobieta),EgzaminatorEuropejskichCertyfikatówJęzykowychTELC,pomoże w nauce języka niemieckiego, wszystkie poziomy, przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego.Możliwośćdojazdudouczniana terenieKonina.663252138 nKorepetycjezjęz.angielskiegonakażdympoziomie zaawansowania z możliwością dojazdu do ucznia. Przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych, nadrabianie zaległości. Zapraszam.Tel.695489557 nNauczycielkaudzielikorepetycjizjęzykarosyjskiego. Również nauka języka od podstaw dla dorosłych.Tel.781632451 nUdzielękorepetycjizmatematykinapoziomie szkołypodstawowej,gimnazjumiszkołyponadgimnazjalnej. Z dojazdem do ucznia. Konin i gminaStareMiasto.661-206-995 n Młoda pedagog udzieli fachowej pomocy w lekcjach.Oferujepomocwlekcjachnapoziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dojeżdża do ucznia.Tel.782-137-297 nNauczycieludzielikorepetycjizbiologiinapoziomie: od podstawówki po studia. biologia12@opoczta.pl nUczennica3klasyliceumzdobrą,komunikatywnąznajomościąj.francuskiegoudzielikorepetycji uczniowi podstawówki lub gimnazjum. Dojazd do ucznia na terenie Konina- Golina. Kontakte-mail:plik2@op.pl nChętnieudzielękorepetycjizchemiinapozio- nNaprawawrazzodzyskaniemdanychzferalmiegimnazjum.Naukamożebyćwdomuucznia nej,czarnejseriidyskówfirmySeagateiMaxtor. zdojazdem.Zapraszam,e-mail:chemia@wp.pl Bezpłatna ekspertyza. 605946010 lub mail-

to:makary23@wp.pl"makary23@wp.pl nSprzedamrouterbezprzewodowyfirmy"netgear"Wireless-GRouterWGR614v9używany, sprawny,cena50zł.Tel.691452341 nSprzedamkomputerzmonitorempłaskim17 cali,klawiatura,myszka.ProcesorIntelCeleron CPU 3.06 GHz,dysk 80 GB,pamięć 1.50 GB Ram,DVDgrafikaGeforce210,wpełnisprawny cena580zł.Tel.504563604 n Naprawa komputerów, instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania, odzyskiwanie danych,naprawaikonfiguracjasiecikomputerowych,urządzeńsieciowych,konfigurowaniedostępu do Internetu, tworzenie stron internetowych,dojazddoklienta.Tel.600213561 nSprzedammonitorBenQ22cale,FULLHD. Odzakupudziałarewelacyjniebezżadnychzastrzeżeń. Monitor sprzedaję, ponieważ zakupiłemlaptopa.Nagwarancji.Cena380złdomałej negocjacji.Tel.723519138 n Sprzedam Laptop Toshiba. Rozmiar ekranu (16”),powłokabłyszcząca.Dysktwardy500GB Procesor Core i3 Windows7 Dwu rdzeniowy CENA1500zł.Tel.696565420 nSprzedamkomputer:płytaEPOXViaKT600, AMDSempton2200+,512MBRAM,ATIRadeon9250,K.sieciowa10/100,FDD,HDDSeagate80GB,NagrywarkaDVD,Stanbdb,Cena 200zł.Tel.516164084

nUWAGANOWOŚĆ-Wielebankówwjednym miejscu, łączymy wszystkie twoje raty w jedną mniejszą, bezpłatne doradztwo finansowe, dla zadłużonychpożyczkibezBIK-u.Tel:063244-85-16 n CzyszczeniekarcherdywanywykładzinytapicerkameblowaisamochodowasolidnieTel.608 265284 n"But-Gaz"KamilStasińskiDOSTAWAGAZU "Shell"wbutlach11kgnatelefon.Dostarczamy 7dniwtygodniu.Podłączaniekuchnigazowych. Najwyższajakość.Zapraszam663-955-868lub (63)21-21-153. nSzafywnękowe,garderoby,meblenawymiar, skręcaniegotowych.Tel.503721431 n Czyszczenie- Karcher dywanów, wykładzin, tapicerkisamochodowej,meblowej.Dywanyzabieramdopraniaiodwożęsuche.Tel.695496 452,63/2705881 nTaniomeblenawymiar,kuchnie,biurka,szafy,komody,regały.Tel696709020 nSprzedamfunkcjonującySalonOdchudzaniai KształtowaniaSylwetkiRolletic.Stałeklientki,6 maszyndomasażuiinneprzyrządydoćwiczeń. Tel.603902863

nKupiezboże:pszenice,owies,jęczmień,żyto, pszenżyto,kukurydze,łubin,ekologie,itp.Min 23t.Zapewniamtransport,płacęwdniuodbioru.Tel:509942079 n Sprzedam funkcjonujące Studio Zdrowia ROLLETIC.6urządzeńdomasażu.Lokalwynajmowany, świeżo wyremontowany, sala do gimnastyki,stałeklientki.Tel.603902863 nKupiębursztyn,srebro,monety.Telefon660 940810 nSprzedamzgrzewarkęHPSdoblach,blachsamochodowych, cena 500zł, urządzenie sprawne.Tel.601787327 n Przyjmę odpady z papieru, folii, tworzyw sztucznych. Odbiór surowców własnym transportem. Profesjonalne rozwiązania logistyczne. Karty odpadu, poświadczenia recyklingu. Korzystnewarunkifinansowezaodebranesurowce wtórne.Płatnośćgotówką.Tel.607600598 n Naprawa pralek. Fachowo, solidnie, z roczną gwarancjąnawymienionyelement,naumówiony terminwdomuklienta,wgodzinachod10-ejdo późnychpopołudniowych.Tel.601191966


10 informator ááá tELEFOny aLarMOWE

TELEFONY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

999,

POMOC MEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONY ZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00, tel. 63 243-83-00 Bezdomność

Joto Giotto Dimitrow UkończyłSzkołęRzeźbyOrnamentycznejwBudapeszcie(Węgry),Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. StudiowałwAkademiiSztukPięknychwPoznaniu (dawniej PWSSP) na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom uzyskałw1966r.wpracowniprof.Bazylego Wojtowicza. Tworzy rzeźby monu-

mentalne,małeformyrzeźbiarskieimedalierstwo. Ponadto zajmuje się rekonstrukcjądetaliarchitektonicznych.Swoje pracezzakresurzeźby,grafikiirysunku prezentujewkrajuizagranicą. Kiedy: 17lutego–3marca Otwarciewystawy:godz.18.00 Gdzie: GaleriaCKiS„WieżaCiśnień”

Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole - wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.0017.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

ááá pLaCóWKI KULtUraLnE I MUZEa n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243-63-50 n Galeria Sztuki „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 1014, tel. 63 242-42-12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12 – 17 n Górniczy Dom Kultury „Oskard”, aleje 1 Maja 2, tel. 63 242-39-40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. 63 211-31-30 n Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, tel. 63 243-77-17, 63 247-34-18 n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Po wstań ców Wiel ko pol skich 14,

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, tel. 63 243-86-24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242-75-30. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501-610710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271-94-47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna, czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września codziennie w godz. 10-18.

ááá bIbLIOtEKI

rEDaKCJa:

WyDaWCa

Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Pro Media Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX pietro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

rEDaGUJE ZESpóŁ

Radosław Grzelak, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bartosz Skonieczny.

bIUrO rEKLaMy:

tel. 63 2180051, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7, czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8.30-18.30, czwartki i piątki w godz. 8.30-18.30, soboty w godz. 813, tel. 63 242-63-39 n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13, tel. 63 242-85-37 czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9–18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia „Starówka”, ul. Benesza 1, tel. 63 242-85-62, czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9-18, czwartki w godz. 12-15, soboty w godz. 10-14. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, tel. 63 242-38-30, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.3017.15, wtorki w godz. 9-15.30

n Filia nr 3, ul. Goździkowa 2, tel. 63 245-01-85, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18, wtorki w godz. 9-15.30, czwartki w godz. 12-15.30 n Filia nr 7 (można bezpłatnie korzystać z INTERNETU), ul. Sosnowa 16, tel. 63 243-11-43. Czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11-18, wtorki w godz. 9-15, czwartki w godz. 12-15. n Filia nr 8, ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-45-05, czynna w poniedziałki i środy w godz. 9-18, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek, ul. Gosławicka 46, tel. 63 242-74-60, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9-16 i wtorki w godz. 9-15. n Filia „Jedenastka”, ul. Łężyńska 9, tel. 63 242 79 85, czynna w poniedziałki i piątki w godz. 9-16, wtorki i środy 10-17 i czwartki 12-15.


sport 11

czwartek, 16 lutego 2012

Jacol i Smag w finale W miniony weekend odbyły się mecze rewanżowe pucharu Ligi Futsalu. Z rywalizacji odpadł obrońca tytułu – Motor MZK.

Bawa Tytan pokonała Jacola 3:1, ale ponieważ w pierwszym meczu przegrała0:4,dofinałuawansowałJacol z bilansem w dwumeczu 5:3. W drugimspotkaniukolejnejporażkidoznał Motor MZK. Po pierwszej przegranej 1:9, podopieczni Arkadiusza Hofmana ulegli Smagowi 4:5. Finał rywalizacjizudziałemJacolaiSmagu rozegrany zostanie 3 marca o godz. 18.00. Natomiastjużwnajbliższyweekendrozegranezostanąażczteryligowe kolejki. Trzynasta i piętnasta runda rozgrywekIligiprzeplecionazostanie dziewiątą i jedenastą kolejką ligi II. Wśród najciekawszych spotkań wymienićmożnapojedynekBawyTytan iSmagu(18lutego)orazCosmosSpedycjizMotoremMZK(19lutego). Wyniki meczów rewanżowych półfinałów Pucharu Ligi Futsalu: Bawa Tytan - Jacol 3:1 Motor MZK - Smag 4:5

Tydzieńwcześniejodbyłysięmecze rewanżowe pucharowych ćwierćfinałów.WpierwszymmeczurywalizowałydrużynyJacolaiCosmosSpedycji. W poprzednim spotkaniu Spedycja pokonała Jacola 3:2, nie pomogłotojednakdrużynieKrystianaKuźmiczawawansiedopółfinału.WmeczurewanżowymJacolzwyciężył6:4, pokonującSpedycjęwdwumeczu8:7. NiespodziankiniesprawiłLidrex XXLZatorze,którywpierwszymmeczu ćwierćfinałowym uległ Smagowi 3:5.Wspotkaniurewanżowymrepre-

Zwyciężyli po raz pierwszy pierwsze oficjalne zwycięstwo w Wojewódzkiej Lidze Mini Koszykówki chłopców rocznika 2000 i młodszych odnotował zespół MKS MOS Konin, który pokonał rawię rawicz 36:34.

Wpierwszymturniejumłodzikoninianie doznali dwóch porażek, dlatego mecze w Ostrowie Wielkopolskimbyłydoskonałąokazjądorewanżu. W pierwszym spotkaniu MKS mierzyłsięzRawiąRawicz.Pierwsza kwarta zapowiadała kolejną porażkę koninian–Rawiazwyciężyła14:8.O wiele lepiej MKS zagrał w drugiej kwarcie,wktórejpadłwynikremisowy–8:8.Jednakwpołowiespotkania toRawiaprowadziła22:16.Wtrzeciej kwarciechłopcomudałosiędoprowadzić wynik do remisu po 28, wygrywając tę część meczu 12:6. Ostatniej kwarcietowarzyszyływielkieemocje. Minutęprzedkońcemkoninianieprowadzili sześcioma punktami, jednak Rawii udało się odrobić straty. OstateczniejednaktoMKSbyłgórą,zwyciężając36:34.Wdrugimspotkaniuz o wiele lepszym Olimpijczykiem Ostrów Wlkp. Koninianie przegrali wysoko17:80. Kolejnyturniejodbędziesięjużza dwatygodnie-25lutegoodgodz.10 rozgrywkitoczyćsiębędąwKoninie. BAS

zentanciZatorzaprzegralijeszczewyżej–3:8ipożegnalisięzudziałemw półfinałach.Smag,aktualnylidertabeli I ligi, awansował do kolejnej rundy wygrywającwdwumeczu13:6. Duże znaczenie miał mecz rozgrywanypomiędzyBawąTytaniAnnStalem.Drużynyzremisowałyzesobą podczas pierwszego spotkania 3:3 i tenmeczdecydowałoawansiejednejz nich do półfinałów. Spotkanie wysoko,bo6:2wygrałaBawaTytan,pokonującAnnStalwdwumeczu9:5. WostatnimmeczuMotorMZK podejmowałSiestęClub.PodopieczniArkadiuszaHofmanabezproblemówpokonaliwpierwszymmeczu Siestę5:1,mogliwięcsobiepozwolićnaodpoczynekwdrugimspotkaniu. Zaowocowało to zwycięstwem Siesty5:4,wdwumeczulepszyokazał się jednak Motor, który wygrał bilansem9:5.

Rewanżowe mecze ćwierćfinałów Pucharu Ligi Futsalu: godz. 16.30: Jacol - Cosmos Spedycja 6:4 godz. 17.15: Smag - Lidrex XXL Zatorze 8:3 godz. 18.00: Bawa Tytan - AnnStal 6:2 godz. 18.45: Motor MZK - Siesta Club 4:5. BAS

Pamięci Olka Szesnasty już Ogólnopolski turniej piłki nożnej Dzieci im. Olka ruminkiewicza odbędzie się w Koninie w połowie marca.

Do Szkoły Podstawowej nr 15 w Koninieprzybędzie17marcaszesnaściedrużyn,złożonychzuczniówklas czwartychzcałegokraju.Podczasimprezy odbędzie się też ľ kibiców z dziennikarzami. OLER

Trzy Górniki na podium Dużym sukcesem zakończył się dla trampkarzy starszych ostatni z serii zimowych turniejów Górnik Cup 2012. Dwa pierwsze miejsca zajęły drużyny Górnika Konin, natomiast trzecia lokata przypadła Górnikowi Kłodawa.

WśróddziesięciuzespołówbiorącychudziałwturniejutrzyreprezentowałykonińskiegoGórnika:I,IIiKonin1998.Pierwszadrużynabiało-niebieskich pokonała w fazie grupowej 7:0GórnikaKłodawę,3:0Włókniarza Zgierz, 5:1 Unię Swarzędz i 6:0 KS Gniezno.GórnikKoninIIwygrał2:0 z Calisią Kalisz, 3:0 z Zawiszą BydgoszczorazuległSpartakowiIvano1:2 iGórnikowi19980:1.Natomiastnajmłodszy zespół Górnika Konin uległ ZawiszyBydgoszcz1:3,2:3CalisiiKaliszorazpokonał1:0GórnikaKoninII i2:0SpartakaIvano. Do półfinałów awansowały dwie konińskie drużyny. Górnik Konin I pokonał Zawiszę Bydgoszcz 2:0, a Górnik Konin II zwyciężył z Górnikiem Kłodawą 3:1. W decydującym starciupierwszyzespółpokonałGórnikaKoninII2:0.Wmeczuotrzecie miejscewregulaminowymczasiepadł bezbramkowy remis. W konkursie rzutówkarnychlepszyokazałsięGórnikKłodawa,którypokonał3:2ZawiszęBydgoszcz.Wysokiepiątemiejsce zajął również młodszy o rok zespół Górnika Konin 1998, który w decydującymspotkaniupokonał4:0WłókniarzaZgierz. Końcowaklasyfikacja:

1. Górnik Konin I 2. Górnik Konin II 3. Górnik Kłodawa 4. Zawisza Bydgoszcz 5. Górnik Konin 1998 6. Włókniarz Zgierz 7. Unia Swarzędz 8. Spartak Ivano 9. KS Gniezno 10. Calisia Kalisz

Górnik Konin bez problemów pokonał 4:1 Stal pleszew w sparingu rozegranym w ramach zimowego okresu przygotowawczego. był to drugi mecz kontrolny biało-niebieskich.

Pierwszego gola zdobył z rzutu karnegoKrystianBenuszak.Następnietrafialijużtylkokoninianie:BartoszModelski(równieżzrzutukarnego), Paweł Błaszczak, Damian MarkiewicziArkadiuszBajerski.Po zwycięstwie 23 zawodników udało się na ośmiodniowy obóz przygotowawczydoKołobrzegu.Wśródnich znalazło się trzech piłkarzy związanych obecnie z innymi klubami: Piotr Andrzejczak z Olimpii Koło, Damian Markiewicz z SKP Słupca i KrystianRobakzeSpartyKoninoraz trzechjuniorów:JakubPietrzak,Bartosz Lasota i Krzysztof Słowiński. Podczas obozu piłkarze Górnika rozegrają trzy spotkania kontrolne: z Pogonią Grodzisk Mazowiecki w Niechorzu,zLechemPoznańMłoda EkstraklasawKołobrzeguizKotwicąKołobrzegwKołobrzegu. Skład Górnika Konin na obóz w Kołobrzegu: Jakub Pietrzak, Bartosz Lasota, Krzysztof Słowiński (juniorzy),ArkadiuszKmieczyński,Bartosz Kordylewski, Mateusz Majewski, AdrianMajewski,MateuszAugustyniak, AdamKosmala,TymoteuszUrbański, Piotr Andrzejczak (Olimpia Koło), Damian Markiewicz (SKP Słupca), ArkadiuszBajerski,BartoszModelski, MaciejAdamczewski,MateuszInsiak, Filip Zborowski, Kamil Jaroszewski, Krystian Robak (Sparta Konin), Krystian Sobieraj, Paweł Błaszczak, Filip Raczkowski,DawidKotwica. BAS

Cztery do jednego pokonał Sokół Kleczew Victorię Września w sparingowym spotkaniu w poznaniu. bramki dla kleczewian strzelali Marcin Jankowiak, Jakub Dębowski i norbert Grzelak.

Od początku meczu na murawie dominowalizawodnicySokoła.Swoich siłwstrzałachnabramkępróbowaliSebastianŚmiałek,AleksanderKamodai Wojciech Oczkowski. Piłka trafiła nawetdosiatkipostrzaleKamilaKrzyżanowskiegozrzuturożnego,jednakarbiterspotkaniaodgwizdałfaulnabramkarzu. Pomimo przewagi Sokoła to Wrześniajakopierwszawyszłanaprowadzenie.W30.minuciebłąddefensywy Kleczewa wykorzystał Maciej Lisiecki,doniedawnareprezentującybarwySokoła.Tensamzawodnikfaulowanybyłw55.minuciewpolukarnym,a winowajcąokazałsiębramkarzKleczewa–TomaszRoszyk.Jednakgolkiper Sokoławyszedłzcałejsytuacjiobronną ręką,skuteczniezatrzymującstrzałLisieckiegozjedenastumetrów.Dwieminuty później wyrównanie kleczewianomdałMarcinJankowiak,apokolejnych dwóch minutach było już 2:1 – strzelcem okazał się Jakub Dębowski. W75.minuciena3:1podwyższyłNorbert Grzelak, a wynik w 80. minucie ustalił Marcin Jankowiak. Sokół pokonałVictorięWrześnia4:1. Sokół Kleczew:  Tomasz Roszyk (65’AdamKwiatkowski),KamilKrzyżanowski,MikołajPingot,KamilKwiatkowski(46’PawełLisiecki),RobertJędras (46’ Łukasz Goiński), Sebastian Śmiałek (46’ Jakub Dębowski), Piotr Głowala (46’ Artur Głowacki), Aleksander Kamoda, Wojciech Oczkowski (46’ Łukasz Urban), Jacek Kopaniarz (46’ Norbert Grzelak), Mateusz Goździaszek(46’MarcinJankowiak). BAS

BAS

Dobry start Startu Seniorzy Startu Konin zainaugurowali rozgrywki III ligi WZpr. W pierwszym spotkaniu koninianie wysoko pokonali Hagard Strzałkowo 46:18.

Koninianie już na początku meczuwyszlinaprowadzenieiwdziesiątejminucieprowadzili10:3.Wdalszej części spotkania Start powiększał przewagęiostateczniepierwszapołowa zakończyła się zwycięstwem 21:10.Równiedobrądyspozycjękoninianiezaprezentowaliwdrugiejodsłonie meczu, którą rozpoczęli od serii pięciubramek–trzechautorstwaPiotra Krzymińskiego i dwóch Michała Stasiaka.Dobrzewbramcesprawował się również Jakub Kujawiński, który pozwoliłdrużynieStrzałkowanazdobycie w drugiej połowie zaledwie ośmiubramek.OstatecznieStartzwyciężył 46:18 i dopisał sobie pierwsze dwapunktynaswojekonto. Byłtopierwszymeczkoninianw rozgrywkach III ligi WZPR Poznań. Niemal miesiąc temu zarząd SSRiR StartKoninpodjąłdecyzjęonieprzystąpieniu do II rundy rozgrywek III ligi KPOZPRToruńzpowoduniemożno-

Górnik wygrywa Sokół i wyjeżdża bez problemów

ści pogodzenia udziału zespołu w dwóchligachwojewódzkich.Ponieważ WZPR Poznań jest związkiem macierzystymkonińskiegozespołuijedynie udział w tych rozgrywkach pozwoli StartowinaewentualnyawansdoIIligi, zespółwycofanyzostałzrozgrywektoruńskich.Pierwszymeczprzedwłasną publicznościąStartrozegra25lutego,a przeciwnikiemkoninianbędziezespół LideraSwarzędz.

Hagard Strzałkowo – Start Konin 18:46. Start Konin: Arkadiusz Gromada (3), Maciej Roszak, Mariusz Kotleszka (8), Bartosz Cienkuszewski (4), Adam Kujawiński (6), Dawid Siekacz (3), Tomasz Trojanowski (3), Piotr Krzymiński (5), Michał Pawlaczyk, Patryk Larek (2), Jakub Kujawiński, Hubert Woźniak, Piotr Chojnacki (5), Michał Stasiak (3), Grzegorz Stawicki (2), Marcin Mazurek (2). BAS

Pierwszy mecz przed własną publicznością w drugim etapie rozgrywek I ligi kobiet rozegrają w niedzielę koszykarki MKS PWSZ Kon-Bet Konin. Kibice obejrzą aż cztery kolejki ligowe drużyn Konińskiego Towarzystwa Futsalu. Mecze kontrolne rozegrają piłkarki i piłkarze Medyka Konin oraz Górnika Konin. Kobiety zmierzą się z Union Berlin, natomiast mężczyźni zagrają z Kotwicą Kołobrzeg. W Kazimierzu Biskupim odbędzie się natomiast Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy.

godz. 18.45: Bawa Tytan - Smag godz. 19.30: Cosmos Spedycja - Tomiz godz. 20.15: Gruby Benek - Jacol

19 lutego (niedziela):

godz. 9.00: VI Turniej XVIII Regionalnego Grand Prix Piłki Siatkowej TKKF Mężczyzn, hala sportowa w Kazimierzu Biskupim 18 lutego (sobota): godz. 17.00: I liga koszykówki kobiet: godz. 12.00: Gminny Halowy Turniej Piłki MKS PWSZ Kon-Bet Konin - AZS UniNożnej Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy wersytet Warszawski, hala przy ul. DworKazimierz Biskupi, hala sportowa w Kazicowej 2a mierzu Biskupim - mecz kontrolny: Medyk Konin – Union Dziewiąta kolejka II ligi futsalu, Berlin, stadion w Słubicach hala Rondo: - mecz kontrolny: Kotwica Kołobrzeg – godz. 15.30: PPH Stolarek - Agtos KS Górnik Konin, stadion w Kołobrzegu godz. 16.20: Apteki Prima - Tom-Car godz. 17.10: Santos - Siesta Club Jedenasta kolejka II ligi futsalu, hala Rondo: Trzynasta kolejka I ligi futsalu, godz. 15.30: Santos - Europoles hala Rondo: godz. 16.20: Siesta Club - Agtos godz. 17.10: Apteki Prima - PPH Stolarek godz. 18.00: Lidrex XXL Zatorze - Smag godz. 18.45: AnnStal - Jacol godz. 19.30: Tomiz - Gruby Benek Piętnasta kolejka I ligi futsalu, godz. 20.15: Cosmos Spedycja - Motor hala Rondo: godz. 18.00: AnnStal - Lidrex XXL Zatorze MZK


12 przygarnij zwierzaka

123 Kurier Koniński  

Obszerna relacja z procesu trójki osób oskarżonych o kradzież w dość nietypowych okolicznościach prawie miliona złotych to główny tekst najn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you