Page 1

n n n gazeta BEZPŁATnA n n n gazeta BEZPŁATnA n n n gazeta BEZPŁATnA n n n gazeta BEZPŁATnA n n n gazeta BEZPŁATnA n n n

nr 159

l

rOK VI

l

CZWArTEK 8 SIErPnIA 2013

l

Zwol nie nia w PAK KWB

Koniec dworca PKS

Zazamkniętymi drzwiami

Jak poinformował portal LM.pl, jeszcze tylko do końca sierpnia będzie otwarty budynek dworca PKS w starej części Konina. Obiekt najprawdopodobniej zostanie zburzony. Dworzecautobusowyprzyul.Grunwaldzkiej powstał około 50 lat temu. Miał być tylko budynkiem tymczasowym,adziałałprawiepółwieku.-Mamy opiniębudowlaną,którawykluczabudynek z użytkowania. Remont byłby bardzokosztowny.Prościejjestgozburzyć– poinformował Dariusz Andrzejewski, prezesPKSwKoninie. Budynekdworcazostaniezamknięty31sierpnia.Niebędzietamjużmożna kupić biletu, ale jeszcze przez kilka miesięcybędzieonczęściowosłużyłpasażerom. - Musimy zostawić dostęp do toaletipoczekalni,wktórejpasażerowie znajdą schronienie w razie deszczu – mówi Dariusz Andrzejewski. - Sprawdzamy też obecnie, ile stanowisk odjazdowychbędzietampotrzebnych.Szukamy rozwiązań najlepszych dla naszych reklama

pasażerów–dodał. Służby utrzymania ruchu autobusów zostaną przeniesione do budynku dworcaPKPprzyul.Kolejowej1,gdzie od 24 lipca sprzedawane są już bilety miesięczne:wdniach12-14sierpniaw godz.7.30–14.30, w dniach 19-30 sierpnia w godz.. 6.00 - 19.00, 31 sierpnia (sobota) w godz.7.00-14.30,dniach2-4września wgodz.6.00-19.00iwdniu5września wgodz.6.00-18.00.Wpozostałesoboty,niedzieleiświętakasybiletowenieczynne. Odjazdy autobusów i numery stanowisk pozostają bez zmian do odwołania. Niewykluczone,żewprzyszłościw miejscuobecnegodworcaautobusowego zostaną zbudowane wielorodzinne doABRA mymieszkalne.

ISSn 1689-9563

Przy drzwiach zamkniętych odbyły się we wtorek rozmowy władz miasta i powiatu konińskiego z przedstawicielami zarządu ZE PAK na temat planowanych zwolnień grupowych.

NaoficjalnezaproszenieprezydentaKoninadomagistratu przybyli prezes ZE PAK Katarzyna Muszkat oraz ZbigniewBryja,prezesPAKKWBKoniniAdamów.Zestrony miasta w rozmowach uczestniczył także Wiesław Steinke, przewodniczącyRadyMiastaKonina,azestronypowiatustarostakonińskiMałgorzataWaszakiprzewodniczącyRadyPowiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz. Współgospodarzem rozmówbyłtakżeposełTomaszNowakzPO,podpisanypod zaproszeniem,zktóregonieskorzystałtylkoZygmuntSolorz-Żak,przewodniczącyradynadzorczejZEPAK.DotegogronadołączyłajeszczeWiesławaMatusiak,dyrektorPowiatowegoUrzęduPracy,doktóregozgłoszonozamiarzwolnieńgrupowychwkonińskiejkopalni. Rozmówcyzniknęlijednakzadrzwiamisalkikonferencyjnej,nieżyczącsobierejestrowaniaprzebieguspotkania.Chodzi międzyinnymiozmniejszenieliczbyzwalnianychgórników.O efektachkonferencjiobiecałpoinformowaćwpóźniejszymczasie (środa bądź czwartek) prezydent Konina Józef Nowicki, którybędziewtedymiałzasobąrównieżspotkaniezezwiązkamizawodowymi. reklama

Tymczasemprzedstawicieleczterechorganizacjizwiązkowych (MOZ NSZZ „Solidarność", MZZG, NZZPRC „Ruch" orazMKWZZ„Sierpień80”)niezgodzilisięnapodpisanieporozumienia, określającego zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników, objętych zamiarem grupowego zwolnieniazpracywPAKKWBKonin.-Niewyrażamyzgody iprzyzwolenianajakiekolwiekzwolnieniagrupowe–napisali woświadczeniuzwiązkowcy.-ZwiązkiZawodowepodczascałegookresutrwanianegocjacjiwykazywaływolędopodpisania tegodokumentu.Staraliśmysięzmieniaćnaszeżądania,każdorazowo idąc w kierunku przedstawianych przez Zarząd PAK KWBKoninprojektówporozumień.Niestetytreścizawartew społecznychpropozycjachdwukrotnieodrzucano,akceptując jedyniekosmetycznezapisy. Informujemy, że podpisanie Porozumienia w formie przedstawionejprzezZarządSpółkioznaczałobydlapracowników pozbawienie w przyszłości jakiejkolwiek możliwości odwołaniasięoddecyzjizarządu,jakidochodzeniainnychroszczeńwstosunkudopracodawcy. Związkowcyprzygotowalijużpytaniereferendalne:Czyjesteśzapodjęciemczynnejakcjiprotestacyjnejdostrajkuwłącznie,wobecrealnegozagrożeniautratymiejscpracy? ANNA PILARSKA

Film ilustrujący tę informację można obejrzeć na www.LM.pl/tv.

KuriernaISSUU czyli elektroniczne e-wydania online nie tylko dla zwolenników ekologii i użytkowników tabletów i smatrfonów. WszystkiewydaniaKurieramożna przeczytaćipobraćnaswójkomputer czy tablet i przeczytać w dowolnym czasie na stronie http://issuu.com/kurier_koninski. Dzięki platformie ISSUUnaszagazetaczytanajestbezpłatnie nie tylko poza granicami Konina ale i kraju. Nasi czytelnicy są rozsiani ponacałymglobie,mieszkająmiędzy innymiw:Norwegii,Szwecji,Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech czy nawet Indonezji. reklama


2 Aktualności ZUSsię Pątnów I do modernizacji przeprowadza

Fot. A. Pilarska

Do końca lutego 2015 roku mają zostać zmodernizowane dwa kotły w Elektrowni Pątnów. ZE PAK podpisało umowę na remont z konsorcjum dwóch firm.

Kupcy się nie poddają nic o nas bez nas – czy na pewno? Panie prezydencie, niech nas pan nie sprzedaje! Z takimi transparentami pojawili się na sesji rady Miasta Konina, kupcy z ulicy Błaszaka. nie zamierzamy państwa sprzedać – odpowiedział Józef nowicki. Będziemy rozmawiać - zadeklarowały strony.

-Chcemyzabraćgłoswsprawiepawilonów. Sami chcemy je wyremontować i zagospodarować. - Nie zabierajcie nammiejscpracy–apelowalikupcy,którzyzłożyliskargęnaprezydentaKonina doSąduAdministracyjnego. - Nie powinniśmy rozpoczynać od sporu.Proszęwysłuchaćnaszychpropozycji.Dopókiniemamyfaktówdokonanych,jestprzestrzeńdotego,abyszukać rozwiązań–powiedziałJózefNowicki, prezydentKonina.-Możemysięspierać co do koncepcji, ale weszliście Państwo

nadrogęprawną,więcradaniemawyjścia,musiczekaćnaorzeczeniesądu. - Występuję w imieniu wszystkich kupców.Będziemywalczyćdalej.Dzisiaj padła pierwsza deklaracja, że możemy rozmawiać – powiedziała Małgorzata Zielińskazpawilonówprzyul.Blaszaka wKoninie. Obliczono, że roczny przychód do budżetu miasta z pawilonów przy ul. Błaszakato330.000złotych.Nettojest tookoło180.000.-Wychodzinato,że zametrwtychlokalachpłacicieod18do

Kanalizacjawbudowie

na osiedlach Gaj i Pątnów w Koninie rozpoczęła się budowa kanalizacji, a równocześnie rozbudowywana jest i unowocześniana oczyszczalnia ścieków przy ulicy Poznańskiej w Koninie.

Prace na ulicy Ślesińskiej potrwają dokońcapaździernika.Wdalszejkolejnościrobotybędąprowadzonenaulicy Kazimierskiej (w ciągu drogi nr 264) oraznaulicachlokalnych:Kątowej,Pątnowskiej, Gminnej, Szerokiej, Prostej, MokrejorazulicyPrzemysłowejiGaj. PracedrogowenaosiedlachPątnówi GajsłużąprzygotowaniudobudowysiecisanitarnejdlatejczęściKonina.Położonychtamzostanieponad5,4kmrur, OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

powstanąteżtrzyprzepompownieścieków.Dziękitemudostępdosiecikanalizacyjnej uzyska 642 mieszkańców, dziś zmuszonych do korzystania z przydomowych szamb. Po zakończeniu prac modernizacyjnychiwybudowaniukanalizacji,szambaprzestanąbyćpotrzebnei zostaną zlikwidowane, co znacznie poprawijakośćżyciamieszkańców. Kosztinwestycjitoprawie35,5mln złotych,zczego16mlntodotacjazfun-

22złotych–mówiłJózefNowicki.-Nie mówcie,żetosątakiewielkieprzychody dlamiasta.NiktniechceWassprzedać. -Narazieogłoszonozamiar sprzedaży nieruchomości,między22a30sierpnia ogłoszenie przetargu – poinformowałMarekWaszkowiak,zastępcaprezydentaKonina.-Toczasnazłożeniekoncepcjiarchitektonicznejzrozwiązaniami komunikacyjnyminatomiejsce. Kupcy planują przedstawić swoją koncepcjęnapawilony.Obawiająsięjednakwarunkówprzetargu.-Toniesprzedażnieruchomości,aleinwestycja.Tam ma powstać nowoczesny pawilon handlowy-przekonywałprezydent. SKA Filmilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv. duszyunijnych.Unijnewsparciepozwoli nietylkowybudowaćnowąsiećkanalizacyjnąnaosiedlachGajiPątnów,aletakże rozbudować i unowocześnić za prawie 12 milionów złotych oczyszczalnię ściekówprzyulicyPoznańskiejwKoninie. Modernizowane i rozbudowywane będą obiekty z podwyższoną redukcją mechanicznego oczyszczania ścieków: hala krat, reaktor biologiczny, osadniki wstępne. Jest to konieczna inwestycji, bowiemjeślipo2015rokuściekiniebędą spełniać nowych norm, to przedsiębiorstwomusiałobypłacićwysokiekary, atezkoleimiałybywpływnawysokość rachunkówzawodęiściekiwKoninie. Rozpoczęte 1 sierpnia prace, potrwajądokońcamarca2015roku. SKA

Modernizacja Elektrowni Pątnów to strategiczny projekt inwestycyjny spółki. Remont ma między innymi podnieśćsprawnośćwytwarzaniaenergii i obniżyć emisję CO2 oraz przede wszystkim przedłużyć eksploatację blokówdoconajmniej2026lub2030 roku.–Zakresmodernizacjijestdość szeroki, obejmuje kocioł, turbinę, system nawęglania, całą magistralę rurociągów.Jeśliprzeprowadzimytęinwestycję, to w miejsce dzisiejszych 800 MW, które modernizujemy, będzie przyrost mocy o około 100 MW, poprawa sprawności produkcji energii i ograniczenie o ok. 10 procent emisji CO2.Todlanaszadaniestrategiczne– powiedziała Polskiej Agencji Prasowej prezesKatarzynaMuszkat. Ostatniego dnia lipca ZE PAK podpisała umowę na wykonanie pod kluczkotłaK1iK2.Modernizacjązajmie się konsorcjum, w skład którego wchodziPrzedsiębiorstwoInwestycyjno-Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” SA oraz Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis. Inwestycjapochłonie382mlnzł.KociołK1mazostaćoddany31grudnia 2014roku,aK2–do28lutego2015 roku. ZE PAK planuje zmodernizowanie bloków 1-4. Inwestycja ma pochłonąć1,6mldzł.Wstępnyjejetap mabyćfinansowanyzwłasnychśrodków. Reszta pochodzić będzie z kredytów, bądź obligacji. Rozmowy na tentemattrwają.

Od poniedziałku koniński ZUS przyjmuje klientów w nowych salach obsługi. To pierwszy etap przeprowadzki inspektoratu do nowo wybudowanego budynku.

Budowanowoczesnejsiedzibyruszyła w czerwcu ubiegłego roku. Jeszcze przedzimązamkniętostansurowy.Niedawno zakończyło się wykańczanie budynku.Więcejstanowisk,klimatyzowane pomieszczenia, dużo miejsca, automatyczny system obsługi – wymieniali nowinki klienci, którzy w poniedziałek, 5 sierpniabyliobsługiwaniwnowejczęści. Przeniesienie prawie dwustu pracownikówiokołopięćdziesięciutysięcy akt klientów ZUS zajmie miesiąc. Przeprowadzka będzie się odbywać tylko w weekendy.JaktwierdziEwaPilarska,kierownik Inspektoratu ZUS w Koninie, wszystkozewzględunazachowanieciągłości obsługi klientów i dotychczasowych godzin pracy. - Mam nadzieję, że proces przeprowadzki, tak jak budowa nowego obiektu, realizowany będzie zgodniezprzygotowanymplanem–poinformowałaEwaPilarska. Inwestycjapochłonęłaokoło16mln zł.Nabudowienowejsiedzibysięjednak niekończy.Jesieniązostaniewyburzony starybudynekZUS.TampowstanieparABRA kingdlaklientów. Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

ABRA

Czterech do promocji Cztery oferty na promocję gospodarczą Konina wpłynęły do magistratu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w połowie sierpnia.

Władze Konina szukają, w drodze konkursu, organizacji pozarządowej, którabędzieszukaćinwestorówdlaKonina i kreować pozytywny wizerunek miasta.Najegorealizacjęudałosiępozyskaćmilionzłotychzfunduszyunijnych. Niestety, jak do tej pory projekt niemiałszczęścia. W pierwszym konkursie wygrała warszawskaFundacjaRozwojuPolskiego Eksportu,którapokilkudniachodpodpisania umowy wycofała się z projektu. Drugikonkursrównieżzakończyłsięfiaskiem. Specjalnie powołana komisja nie wyłoniłażadnegozwycięscy.

Przyszedł czas na trzecie i ostatnie podejście. Okazuje się, że zainteresowaniekonkursemwzrosło.Dotejporyzgłaszałysięzaledwiedwieorganizacje.Teraz jestichażcztery:WielkopolskaFundacja RozwojuPrzedsiębiorczościzPoznania, TowarzystwoPromocjiiRozwojuZiemi Kleczewskiej,StowarzyszeniePrimusInter Pares z Białegostoku oraz Fundacja InicjatywMenedżerskichzLublina. Rozstrzygnięciekonkursujużwpołowiesierpnia.Jeśliznowukomisjanie wyłoni zwycięskiej organizacji, miasto zamierza zrezygnować z realizacji proABRA jektu.

ParkingdlaBolkaiLolka

Żwirki i Wigury do remontu

Przedszkole„BolekiLolek”przyul. Kolejowejdoczekasięparkingu.Zogłoszonego przez koniński magistrat przetargu wynika, że wykonawca robót wybudujesześćmiejscpostojowychdlaaut osobowych,jezdnięmanewrową,utwardzi teren i wykona chodnik. Zwycięska firma będzie miała miesiąc na wykonaABRA niepracbudowlanych.

Miasto ogłosiło przetarg na przebudowęulicyŻwirkiiWigurywstarejczęści Konina i wykonanie tam studni i wpustów oraz kolektora deszczowego. Pracemiałybytrwaćdo21października tego roku. Oferty wykonawców przyjmowanesąwUrzędzieMiejskimdo12 ABRA sierpnia.


Aktualności 3

czwartek, 8 sierpnia 2013

Galeriowiec zcieplikiem

Fot. A. Pilarska

Do listopada galeriowiec i domki socjalne w starej części Konina zostaną podłączone do miejskiego cieplika. Taką decyzję podjął prezydent Józef nowicki.

Bez dachu nad głową zostali mieszkańcy jednego z domów przy ulicy Ametystowej w Koninie. Piorun uderzył w budynek. Jedno piętro domu spłonęło. rodzina zdążyła uciec.

Podczasnocnejburzypiorunuderzył w budynek, zapaliło się ocieplenie dachu, a wysoka temperatura zaczęła rozsadzać dachówki. Ogień szybko się rozprzestrzenił. Poddasze wrezultaciespłonęło.Czteroosobowa rodzina zdążyła opuścić płonący bu-

dynek, a strażacy jeszcze kolejnego dnia usuwali skutki tego pożaru i zabezpieczalito,copozostało. W ciągu kilku godzin mieszkańcy pozostaliwięcbezdachunadgłowąito dosłownie. Spaliły się pokoje synów. Resztębudynkuzalaławodaizgliszcza.-

Chodniknacmentarz Europejski Ślesin Niecałe278tys.złbędziekosztowała budowa chodnika, prowadzącego do cmentarzanaosiedluŁężynwKoninie. Wykonawcawybudujechodnikprzyul. Nowinywkierunkucmentarzaparafialnegoorazzjazdy.Firmazadbateżowykonanieoświetleniaulicznegoorazprzesadzenieiwycinkędrzew. ABRA

Czekają na tomograf Koniński szpital doczeka się drugiego tomografu. Urządzenie ma zostać zamontowane w budynku przy ul. Wyszyńskiego.

Dyrekcja lecznicy planuje adaptację pomieszczeńnadrugimpiętrzeszpitala wnowejczęściKonina.Wdrodzeprzetarguwyłonionazostałajużfirma,która zajmie się przystosowaniem pomieszczeńpracowniZakładuDiagnostykiObrazowejorazdostawątomografu. Nowoczesnysprzętmatrafićdokonińskiego szpitala pod koniec sierpnia. Natomiast prace budowlane, a potem montaż i uruchomienie tomografu planowanejestnakoniecpaździernika. WojewódzkiSzpitalZespolonywKoninieposzukujeaktualnienadzoruinwestorskiego nad całym procesem inwestycyjnympocząwszyodpracbudowlanych anamontażutomografuskończywszy. Koszt prac budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń został oszacowanynaok.750tys.zł. ABRA

De Mono, Blue Cafe, Mezo, Pectus, Varius Manx, Kasia Wilk i rafał Brzozowski. Takie gwiazdy już 31 sierpnia w Ślesinie. Wielki koncert gwiazd to główna nagroda w konkursie „Europa to My”.

DoudziałuwkonkursiezgłosiłŚlesin Marek Rogowski. Ślesinianin zaprezentowałprzystańwodną,którapowstaładziękiunijnemudofianansowaniu.O tym,któraz600zgłoszonychmiejscowościwygra,decydowaliinternauci. Wścisłymfinalewalczyłyokoncert Ślesin, Wałcz i Kutno. Przystań wodna okazała się bezkonkurencyjna. Ślesin zdobyłprawie25tysięcygłosów. ABRA

Światła przyZagórowskiej Sygnalizacja świetlna stanie na jednym z kłopotliwych skrzyżowań w starej części Konina. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na jej budowę.

Skrzyżowanie ulicy Zagórowskiej z Dąbrowskiejjestdośćuciążliwedlakierowcówidlategowładzemiastazdecydowałysiępostawićwtymmiejscusygnalizację świetlną. Oprócz sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zostanie też zamontowana kamera wideo oraz przyciskzgłoszeniowydlapieszych.Wszystkomabyćgotowewniewieleponadmiesiącodrozstrzygnięciaprzetargu. Ofertybędąprzyjmowanewkonińskimmagistraciedo23sierpnia. ABRA

będziezimą?–pytaliprzedprezydenckim gabinetem mieszkańcy. – Nie spodziewajciesiępaństwo,żemiastobędzie płaciłozawaswszystkierachunki–odparłprezydent. Pokrótkiejrozmowiezjednymtylko przedstawicielemgaleriowca,prezydent poinformował,żepodjąłdecyzjęwsprawiebudynkusocjalnego.–Wzwiązkuz tym, że planujemy w tej okolicy budowaćdomkikanadyjskie,zdecydowałem, że pociągniemy tam cieplik. Do sieci miejskiej przyłączony zostanie galeriowiec i domki socjalne – poinformował JózefNowicki. Inwestycjazwiązanazpodłączeniem cieplika do bloku i domków socjalnych przyul.M.Dąbrowskiejpochłonieokoło ABRA 60tys.zł. Filmilustrującytęinformacjemożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

Śmiecinapół Obie firmy, które wystartowały w przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w Koninie, będą od września odbierać i wywozić śmieci z miasta, poinformował portal LM.pl.

Przetargzostałogłoszonynapoczątkuczerwca.SwojeofertyzłożyłoPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i MieszkaniowejwKoninieorazwrocławskafirmaSitaZachód,którajestczęścią międzynarodowej grupy Suez, zajmującejsięenergetykąiochronąśrodowiska. Wynik przetargu jest zaskakujący. Firmybędąmusiałypodzielićsięobsługą Konina. PGKiM zajmie się odbiorem i wywozem śmieci z pierwszego okręgu. Ofertanatęczęśćmiastaopiewanaponad6,12mlnzł.NatomiastSITAzajmie się drugim okręgiem miasta za prawie 5,63zł.Wsumienagospodarkęodpadamimiastowydaniemal12mlnzł. Umowazobiemafirmamizostanie ABRA podpisananadwalata. Film ilustrujący tę informację możnaobejrzećnawww.LM.pl reklama

Fot. A. Braciszewska

Bez dachu nad głową

Trudnouwierzyćwto,cosięstało–dziwią się poszkodowani i sąsiedzi, którzy natychmiast ruszyli z pomocą. Jeszcze tegosamegodniazorganizowalizbiórkę pieniędzy. Spaliła się garderoba synów (7 i 17 lat),pościel,koce,ręczniki,materac.Na razie zainstalowali się w użyczonym mieszkaniu. Wynieśli z domu to, co nadawałosiędowykorzystania,alestraty sąolbrzymie.Pomocmilewidziana. Poza spalonym dachem pozostała jeszcze trauma i strach przed kolejną burzą. SKA

Dwadzieściarodzinzsocjalnegogaleriowca przy ul. M. Dąbrowskiej kilka miesięcy temu otrzymało gigantyczne rachunki za energię elektryczną. Opiewały one na kwoty od 700 do nawet 2500zł.Zdaniemmieszkańców,takwysokieopłatywynikałyztego,żewlokalachwszystkobyłonaprąd.–Staraliśmy się oszczędzać zimą, ale trzeba ugotować,wypraćiogrzaćmieszkanie–żalili sięlokatorzy. PrezydentJózefNowickiobiecał,że niezostawimieszkańcówztymproblemem. Zdecydował o wymianie kuchenek elektrycznych na gazowe i spłacie częścizadłużenia.Zbudżetumiastapokrytezostało30kWdziennegozużycia energii każdego z lokali. Resztę mieszkańcymielizapłacićsami. Wydawałosię,żeproblemzostałrozwiązany. Do chwili, kiedy za kwiecień znów przyszły rachunki po 700 zł. Co

Informator dla pacjentów Programy profilaktyczne, świadczenia zdrowotne, a przede wszystkim aktualne ubezpieczenie. To wszystko można sprawdzić w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta, który pod koniec lipca ruszył w konińskim szpitalu.

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy ul. Szpitalnej w Koninie otwarte zostało specjalne pomieszczenie, w któr ym dyżuruje pracownik NFZ. Tam można zarejestrować się w ZintegrowanymInformatorzePacjenta, otrzymaćhasłoiloginorazmiędzyinnymi zweryfikować swój status ubezpieczonego.–ZIPtoplatformawymianydanych,którązaoferowałpacjentom Fundusz.Każdyznasmożesprawdzić aktualność swojego ubezpieczenia. Wieleosóbniewieotym,czywpłynęła w odpowiednim czasie składka za ich

ubezpieczenie i potem w szpitalu jest niespodzianka – powiedział Grzegorz Wrona, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. – Dzięki ZIPmamyteżmożliwośćzweryfikowania, kto jest naszym lekarzem rodzinnymczypielęgniarkąrodzinnąiczyw systemie są wszystkie świadczenia, jakichnamudzielono–dodał. Systempozwalarównieżsprawdzić, jakieprogramyprofilaktycznesąaktualniefinansowaneprzezNFZ,ktomożew nich uczestniczyć i kiedy dany pacjent możeznichskorzystać. ABRA


4 Kurier kryminalny

Zwłoki Napad wcentrum na posesji Konina

Ciała dwóch mężczyzn w wieku 33 i 54 znaleziono w Kleczewie. Obaj zatruli się płynem chłodniczym.

Tirywnatarciu

Do czterech wypadków z udziałem tirów doszło w drugiej połowie lipca w Białej Panieńskiej (gmina rychwał) i w Koninie. Jeden uderzył w drzewo, drugi zatarasował drogę, a dwa przewróciły się, gubiąc zboże i mięso.

Przejeżdżającywpołowielipcaprzez Białą Panieńską kierowca renault magnumzjechałnaglezjezdnidorowu,potemuderzyłwmostekizatrzymałsięna drzewie.Kierowcyanipasażerowiciężarówki nic się nie stało. Również dużo szczęścia miał obywatel Litwy, którego tirwpadłwpoślizg,zjechałnapoboczei naczepą zatarasował drogę. Mężczyzna wyszedłzopresjibezszwanku.Jegociężarówkamusiałanatomiastzostaćodholowananawyznaczonyparking. reklama

Dwadnipóźniejinnyciągniksiodłowyznaczepąnakilkagodzinzablokował ul. Dworcową w Koninie. Jadący tirem 25-latek próbował skręcić z ul. PoznańskiejwDworcową.Samochódprzewróciłsięnazakręcie,anajezdnięichodnik wysypałosiękilkatonzboża. Kierowcy,anipasażerowitiranicsię nie stało. Przyczyną zdarzenia była najprawdopodobniej nadmierna prędkość. Ciężarówkęudałosiępodnieśćpookoło dwóchgodzinach.

Fot. KM PSP Konin

Mieszkaniec Konina został pobity i stracił ok. 27 tys. zł. Policja poszukuje sprawcy napadu.

Kilka dni później na skrzyżowaniu ul.PrzemysłowejiWarszawskiejwKoninieprzewróciłsiętirprzewożącymięso. Zjeżdżającynajprawdopodobniejznadmiernąprędkościązul.Przemysłowejna trasę Warszawską tir-chłodnia przewróciłsięnaprzydrożnebarierki.Naszczęścienikomuzprzechodniównicsięnie stało. Do konińskiego szpitala został przewieziony natomiast kierowca tira, 47-letnimieszkaniecMalborka.Mężczyznanieodniósłpoważnychobrażeń. Okoliczności wypadków bada policja. ABRA Filmilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

Nieznanynapastnikzaczepiłkoninianina przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej. Mężczyzna uderzył ofiarę pięściąwtwarz,potemzabrałjejzrąkbrązową reklamówkę, w której było ok. 27 tys.złiodszedłwkierunkuul.Bydgoskiej. Donapadurabunkowegodoszło26 lipcaokołogodz.18.05-18.10.Sprawcę nagrałykamerymonitoringumiejskiego. Mężczyzna był krępej budowy ciała i miałok.175cmwzrostu.Ubranybyłw ciemnąbluzęzkapturemnagłowie.Miał długie,ciemne,sportowespodnie. Policjaprosiopomocwszystkieosoby, które mogły widzieć napastnika. Informacje można przekazywać pod numerami tel. 63 247-24-54, 247-24-50, ABRA lub997.

MieszkańcygminyKleczewspotkali sięwponiedziałekpopołudniuwdomu kolegi.Mężczyźnirozpoczęlibiesiadęna zewnątrz budynku. Pili nie tylko alkohol,aleteżpłynchłodniczy.Kiedypogodazaczęłasięzmieniać,właścicieldomu zaprosił kolegów do środka. Ci jednak odmówili. Ranomężczyznaznalazłzwłokiznajomych. Ciało jednego z nich leżało w piwnicy,adrugiego–wogrodzie.-Policjanci znaleźli pustą butelkę po płynie chłodniczym.Właścicielposesjipotwierdził,żewiedzieli,copijąiimtosmakowało – poinformowała Renata Purcel-Kaluszkonińskiejpolicji. Naciałachmężczyznnieznaleziono żadnychobrażeńzewnętrznych.Obajzatruli się płynem chłodniczym. Prokuratorzdecydował,żeniemakonieczności ABRA przeprowadzaniasekcjizwłok.

Bezcenni sąsiedzi Dwaj warszawiacy włamali się do mieszkania przy ul. Bydgoskiej w Koninie. Wpadli przez sąsiedzką czujność.

MieszkańcyWarszawywwieku27i32latbylikompletniezaskoczeni,kiedypo wyjściuzokradzionegomieszkaniazobaczylipolicjantów.Wszystkodziękisąsiadce, którazauważyłapodejrzaneosobynaklatceschodowejizaalarmowałapolicję. Mężczyźnitrafilijużdopolicyjnegoaresztu.Obajsąznanimundurowym.Zakradzieżzwłamaniemgroziimdo10latwięzienia. ABRA


PAK KWB 5

czwartek, 8 sierpnia 2013 Mie czy sław Bed narz: Od to rów do zwa ło war ki

Kiedy przewraca się tysiąc ton Co czuje człowiek, stojący kilkanaście metrów nad ziemią na pokładzie tysiąctonowej koparki, która nagle zaczyna się przewracać? Mieczysław Bednarz, który 14 września 1960 roku był przodowym na osuwającej się w ten właśnie sposób Ds-1120, miał 37 lat, a w domu czekała na niego żona, jedenastoletnia córka i dwóch synków w wieku siedmiu i dziewięciu lat. Miał do kogo wracać. wiem,żegłównymsmarownikiembył Niemiec o nazwisku Winkler – dodał MieczysławBednarz.Tymczasemstraty niemieckich wojsk na froncie wschodnimrosłyiarmiacorazczęściej sięgała po fachowców, których do tej pory chroniła przed służbą wojskową przydatnośćdlagospodarki.Upominałasięrównieżoniemieckichpracowników morzysławskiej kopalni. Braki kadrowezkoniecznościuzupełnianoPolakamiiwtensposóbMieczysławBednarzzostałpomocnikiemoperatorakoparki wielonaczyniowej, a później jej operatorem. – Ojciec opowiadał, że technikasterowaniaMaksembyłainna od współczesnych maszyn, gdzie wystarczy przyciskiem uruchomić silnik, por uszający poszczególne element y osprzęturoboczegokoparki.Towszystkodziałałonazasadziezazębiania(zasprzęglania),więcporządniesięnaszarpałtychwszystkichdźwigni-wspominaMieczysławBednarzsyn.

PowrótnaWiesława PoucieczceNiemcóww1945roku Mieczysław Bednarz podjął pracę w

Sanoku, skąd wrócił dopiero w lutym 1948roku.-TobyłczasAkcjiWisłai ciężkich walk z UPA i dlatego, jak sądzę, ojciec bardzo niechętnie mówił o swoimpobyciewwojsku. Na początku 1948 roku kopalnia miałajużzasobąnajtrudniejszechwile, kiedyniebyłopieniędzynawypłaty,nie wspominając o funduszach na dokończeniebudowybrykietowniirozwójodkrywki.Zmienilisięteżludzieipowrót na stare stanowisko wcale nie był taki oczywisty.–PomógłwtymojcuJanJaniak, brat mamy, który pracował w kopalnijakobehapowiec(bhp:bezpieczeństwoihigienypracy–dop.red)-wspominaMieczysławBednarz. Mężczyzna wrócił na Maksa, przechrzczonegonacześćwicepremieraWładysława Gomułki, który zdecydował o przyznaniukopalnikredytów,naWiesława,którymzbierałnadkładnaodkrywce Morzysław.

Kopalnianawspólnota Należał do pracowników cenionych i niezbędnych dla utrzymania ruchu,więcmłodarodzinaotrzymała

Toryibłoto W 1943 roku, kiedy został przez okupantówskierowanydopracywkopalni,MieczysławBednarzmiał20lat. Wcześniejjednakzostałwysłanywgrupie młodych Polaków na przymusowe roboty do Kuklinowa pod Krotoszynem, gdzie układali tory kolejowe. – Wspominał,żeprzedwyjazdemspędzilikilkanocywjednymzbarakówobozu pracy dla Żydów, który funkcjonował przy ulicy Kolejowej w Koninie – pamięta Mieczysław Bednarz junior. - Po powrocie,jesienią1942roku,wysłano godoCukrowniGosławice,aposkończonej kampanii cukrowniczej zaczął pracęwkopalni. Polaków zatrudniano do najcięższych prac fizycznych, między innymi doprzesuwaniatorów,poktórychprzemieszczałasięwzdłużfronturoboczego jedyna na tej odkrywce koparka wieloczerpakowa Max. - Przesuwnicy torów nie było, wiec wszystko robione było ręcznie – wspomina Mieczysław Bednarzjunior.-Odwodnieniebyłosłabe, więc wszędzie błoto, błoto, błoto... Ojciecopowiadał,żetobyłaniesamowicie ciężka,tytanicznarobota. Mniej więcej po roku pracy MieczysławBednarzzostałprzyuczonydo wykonywaniafunkcjipomocnikasmarownika na koparce Max. – Od ojca

Fot. Archiwum

Trudno powiedzieć, czy MieczysławBednarzzechciałbymówićoswoich przeżyciach z dnia katastrofy, nawet gdyby jeszcze żył. „Należał do ludzi niechętnie mówiących o sobie, choćmającychdopowiedzeniawiele” –napisałautorpublikacji,którawpołowielatosiemdziesiątychukazałasię wWielkopolskimZagłębiu.Tęopinię potwierdza również Mieczysław Bednarzjunior,starszysynbohateranaszej opowieści: - Pewnie byśmy nawet się niedowiedzieli,żecokolwieksięstało tego 14 września, gdyby nie fakt, że Służba Bezpieczeństwa przetrzymała ojcakilkadniwodosobnieniu,dopytując,„dlaczegosabotowałnarzeczwrogiejreakcji”.Ponieważniebyłomowyo żadnym sabotażu, w końcu go wypuścili. SB dokładnie prześwietliła Mieczysława Bednarza, choć od kilkunastu lat byłaktywnymczłonkiemPZPR,zasiadał w jej powiatowych gremiach kierowniczych,anawetprzezrokpracowałwKomitecie Powiatowym partii w Koninie, krótko mówiąc – był swój. Do Polskiej Partii Socjalistycznej wstąpił jeszcze w 1947roku,jakwieluwówczaspracownikówkopalniopoglądachlewicowych.

W Morzysławiu urodziła się trójka dziecipaństwaBednarzów:w1949roku Halina,dwalatapóźniejMieczysław,aw roku1953–najmłodszyZbigniew. - Pamiętam mgliście podwórko, na którym toczyło się wspólne sąsiedzkie życie, wieczorne pogawędki starszych, zabawydzieci,praniewiszącenasznurkach,rozciągniętychmiędzyustawionymi w podkowę barakami – wspomina starszy z synów Mieczysława Bednarza. –Żyliśmywtakiejkopalnianejwspólnocie. Pamiętam państwa Jurkowskich, Grochowskich, Swędrowskich, rodzinę Przyszło...Niebyłonawetradia,asymbolem nowoczesności były tak zwane kołchoźniki,czyligłośnikizamontowane w każdym mieszkaniu. Można je było tylkopodgłosić,ściszyćalbowyłączyć.

Naodcinkupartyjnym

MieczysławBednarzwkabinieDs-1120

polskiej już kopalni. Na początku kwietnia ożenił się z Jadwigą Janiak z Milina, sąsiadującego z jego rodzinną wsiąŚwięte.ŚlubbyłsporymwydarzeniemnaskalęcałejgminyKramsk,bo razem z Bednarzami na ślubnym kobiercu stanęło jeszcze siedem lub osiem młodych par. Szczęście małżeńskie nie trwało jednak długo, bo już dwa tygodnie później młody mąż zostałwcielonydojednostkiwojskowejw

mieszkanie w baraku, któr y naprzeciwko szkoły w Morzysławiu jeszcze podczaswojnywybudowalidlarobotnikówNiemcy(dzisiajznajdująsięw tymmiejscu,międzyplebaniąparafii św. Wojciecha a Lidlem, parterowe pawilony handlowe). – Ojciec dojeżdżał do pracy osiem kilometrów rowerem,więcdlaniegototeżbyładużaulga–wspominaMieczysławBednarzjunior.

ByłteżMieczysławBednarzzaangażowanym członkiem PZPR, toteż we wrześniu1952rokupartiaskierowałago dopracywKomiteciePowiatowymPolskiejZjednoczonejPartiiRobotniczejw Koninie,którymieściłsięwówczas–jak pamiętajegosyn–przyulicyMickiewicza w Koninie, naprzeciwko I Liceum Ogólnokształcącego. – Mój ojciec był prostym chłopem, który nie ukończył nawet pełnych siedmiu klas szkoły powszechnej–wspominasyn–idopiero pracującwkopalni(idziękiniej)uzupełniłwykształcenie. Partyjna kariera chyba nie służyła Mieczysławowi Bednarzowi, bo już po dwunastumiesiącachrozstałsięzkomi-

tetem. Nie wrócił jednak na odkrywkę Morzysław, otrzymał bowiem skierowanie do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Przemysłu Wydobywczego (PRI), od ponad roku zbierającego nadkładnaodkrywceNiesłusz,którejbudowę powierzono przedsiębiorstwom zewnętrznym.JakpodajeZygmuntKowalczykiewiczw„Okruchachkopalnianego czasu”, drążeniem szybów i pędzeniem chodników odwadniających zajmowało sięPrzedsiębiorstwoRobótGórniczychz Wałbrzycha, budową rozdzielni, sieci energetycznych i trakcyjnych - Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń ElektrycznychElektromontażwKatowicach, arobotamibudowlanymi(wtympostawieniembudynkuadministracyjnegow Marantowie)-PrzedsiębiorstwoBudowlanePrzemysłuWęglowegozKatowic.

Wybrańcylosu Wtymsamymczasiewżyciurodziny Mieczysława Bednarza zaszła wielka zmiana – otrzymali mieszkanie na nowymosiedluwCzarkowie.Dzisiajtojest blok przy Energetyka 4 (stoi u wylotu ulicyGórniczejwEnergetyka),alewtedy nosił adres: Kolejowa, blok F. Kiedy nadano nazwę ulicy Górniczej, a ulica Energetyka jeszcze nie istniała, była to Górnicza9.-Pamiętamogromne,trzypokojowemieszkanie–wspominaMieczysław Bednarz junior. – do którego wnieśliśmy jedynie stół, kilka starych krzesełidwałóżka. DOK. NA STR. 6


6 PAK KWB

Kiedy przewraca się tysiąc ton Minęłojużponadpółwieku,ajado dzisiajpamiętamojca,napełniającegoza blokiemsienniki(dzisiajichrolęspełniająmaterace–dop.red.)świeżąsłomąi wciążczujęjejzapach.Mieszkaniewydawałosiępuste,boniestaćnasbyło,żeby kupićwięcejmebli,aleuważaliśmysięza wybrańców losu, bo mieliśmy bieżącą wodę,toaletęwmieszkaniuikaloryferw każdympokoju,awszystkodziękitemu, żemójojciecpracowałwkopalni. Dzisiaj,kiedyprzyulicachEnergetyka czy Górniczej trudno znaleźć wolne miejsce dla samochodu, niełatwo sobie wyobrazić,żepółwiekutemudziecibezpieczniebawiłysięnaśrodkujezdni.-Na osiedlu samochody miało tylko trzech taksówkarzy:Duszczyk,UrbańskiiZasadziński, a pan Ziemniarski jeździł służbowymlublinemzkopalni.Ganialiśmy po ulicy za kołem pchanym takim specjalnym haczykiem, albo jeździliśmy podramąroweramidladorosłych. Wkrótce Mieczysław Bednarz zamieniłswójrowernaradzieckimotocykl marki Iż, którym dojeżdżał do pracy. – Niebyłomowyogarażuichowaliśmygo do piwnicy, przeprowadzając maszynę podeskach,kładzionychnaschodach– wspominasyn.

PodokiemSB Kiedy w 1955 roku PRI zostało włączonewstrukturykopalni,MieczysławBednarznapowrótzostałpracownikiem konińskiego zakładu górniczego,wktórympowierzonomuobowiązkisztygarazmianowego.Podkoniectego samego roku zakończono montaż, sprowadzonej z NRD, wieloczerpakowejkoparkiłańcuchowejDs-1120.Wydajnośćtej,największejwówczaswkonińskiej kopalni maszyny górniczej, wielokrotnieprzewyższałamożliwości Wiesława. Ds-1120 zbierała nadkład dwudziestomaczteremaczerpakami,z którychkażdymiał1120litrówpojemności. W 1957 roku Mieczysław Bed-

narzzostałnaniejprzodowym(brygadzistą). 14września1960roku,nazmianie Mieczysława Bednarza, niestabilny grunt usunął się pod naciskiem tysiącstutonowej maszyny, która przechyliła sięażo29stopniwstronęgłębokiegona piętnaściemetrówwyrobiska,aznajdującasiępojegostroniekabinaoperatora zjechała w dół o około siedem metrów (więcejnatentematpisaliśmywKurierze Konińskim nr 145 z 20 grudnia 2012r.wartykule„Historiapewnejkatastrofy”iwKKnr158z11lipca2013 r.wtekście„KopalnianyżyciorysSzczepana Różańskiego”). Wbrew opinii niemieckichspecjalistów,którzypostulowanierozebraniemaszynyizłożeniejejna nowo,comusiałobypotrwaćoddziewięciudodwunastumiesięcy,zatrzymując wydobycie węgla, a więc i pracę ElektrowniKonin,zdecydowanosięnaryzykownąoperacjęprzywracaniakolosado pionu. Od Mieczysława Bednarza juniora wiemy,żejegoojcieczostałzatrzymany przezSłużbęBezpieczeństwa,któradoszukiwała się w katastrofie celowego działania. Po kilku dniach wrócił jednaknaodkrywkęiwziąłudziałwakcji ratowniczej. Całe to wydarzenie było jednakdlaniegotaksilnymszokiem,że nie chciał już pracować na koparce i przesiadł się na zwałowarkę, maszynę równie wielką, ale pracującą na stabilnymgruncie.

Aktorzynazwałowarce NiecoponadtrzylatapóźniejMieczysław Bednarz znów był świadkiem wydarzeń dla kopalni i Konina historycznych: na jego zwałowarce kręcono zdjęcia do jednego z odcinków pierwszego polskiego serialu telewizyjnego „BarbaraiJan”(więcejnatentematw Kurierze Konińskim nr 133 z 21 czerwca2012r.wartykule„Zakochaneduchywkopalni”).Serialskładałsię z siedmiu odcinków, z których każdy opowiadał inną przygodę tytułowych

BarbaryiJana–dziennikarkiifotoreportera warszawskiego dziennika Echo,wktórychrolewcielilisięBarbaraTraczykównaiJanKobuszewski.W piątym odcinku, zatytułowanym „Zakochaneduchy",BarbaraiJanjadądo kopalni „Olgierd”, żeby zapoznać czy-

Ktowygrzebałziemię?

ZwałowarkaMieczysławaBednarza,która„zagrała”wpierwszympolskimserialutelewizyjnym„BarbaraiJan”.NapierwszymplanieZdzisławLeśniakuciekającyprzedpogonią.

telnikówEchaznowymdlanichświatem brunatnego górnictwa: - Koparki, zwałowarki, zupełnie nowa konkurencja–zachęcałpodwładnychdowyjazdu naczelny Gawlikowski (w tej roli MieczysławPawlikowski,znanytelewidzomprzedewszystkimzroliZagłoby wPanuWołodyjowskim). BarbaraiJanpostanowiliprzenocować w wiatraku, żeby zdemaskować tajemniczeduchy.Ifaktycznie,nadranem domłynawśliznąłsiękierownikzakładowejstołówkiNowaczyk(wtejroliznakomityZdzisławLeśniak),którymiałtutaj magazynwszelkichżywnościowychspecjałów:boczki,szynki,kiełbasy,których zabrakło na talerzach robotników. Zdemaskowany kierownik rzucił się do ucieczki, a gdy na drodze stanęła mu zwałowarka,przebiegłprzezjejzakamarki,byzakończyćefektownymskokiemz wysięgnikanahałdęziemi.–Tataopowiadał mi, że to właśnie na jego zwałowarceAs-1120kręconofilm,alezinną obsadą.Pracownicyopuścilimaszynę,a na ich miejsce weszli ludzie z ekipy filmowej – pamięta Mieczysław Bednarz junior.

Następca

MieczysławBednarznatlekoparkiDs-1120

fikatornr11486irozpocząłempracę w brygadzie ślusarzy, którą kierował najlepszy chyba wtedy fachowiec odkrywkiGosławice,mechanikzeŚląska JózefKrężel(ksywa„Hanys”)–wspominaMieczysławBednarzjunior.Kierownikiem oddziału GUM 1 (Gosła-

Po powrocie z wojska Mieczysław Bednarzjuniorpodjąłpracęwbudowanychwówczaskopalnianychwarsztatach naprawczych w Kleczewie. Dołączono godobrygadyStanisławaTylkowskiego, która zajmowała się głównie naprawą i remontemprzekładnidonapędutaśmociągów.PotembyłabrygadaBolesławaSikorskiego, której zadaniem było utrzymanie ruchu: obrabiarki, suwnice, kotłowniaiwszystkocosiępsułopostronie mechanicznej.W1983rokuzostałbrygadzistą szlifierzy i narzędzi skrawających. Na emeryturę przeszedł w wieku 60latw2011r. Większość swojego czasu poświęca terazpasji,którapośrednioobudziłasię wnimrównieżzasprawąkopalni.–W 1957rokuojciecwyjechałzdelegacjąkopalni do Lauchhammer w NRD, skąd przywiózł mi dwustronne organki. Widząc jak bardzo mnie to wciągnęło, rodzicekupilimiwkrótce80-basowyakordeoniposłalimnienalekcjemuzyki. Muzyka stała się pasją Mieczysława Bednarza juniora na wiele lat. Już w szkolegórniczejgrałwFerrytach,potem w zespole To-Tu, a najdłużej w grupie Fakt.

Przedłużająca się choroba spowodowała, że z końcem 1971 roku niespełna 50-letni Mieczysław Bednarz zdecydowałsięprzejśćnarentęchorobową po 28 latach pracy w kopalni. Dwalatawcześniejpracęwkonińskim zakładzie wydobywczym podjął jego syn,równieżMieczysław.-Piętnastego lutego1969rokuotrzymałemidenty-

OpróczwspomnianegojużtutajJanaJaniaka,szwagraMieczysławaBednarza seniora, spośród jego najbliższych krewnychwkopalnipracowałjeszczejego przyrodni brat Stanisław i – bardzo krótko-młodszysynZbigniew.Onsam zmarłw2002r.wwieku79lat.Choć nie może już opowiedzieć o wydarzeniachzhistoriikopalniiKonina,wktórychbrałudziałlubbyłichświadkiem,

MieczysławBednarzjunior(pierwszyzlewej)zzespołemFakt wickie Urządzenia Maszynowe) był ZbigniewKmieć,agłównymmechanikiem odkrywki - Mieczysław Przysucha. Zadaniem brygady były cotygodniowe remonty bieżące koparki Ds-1120izwałowarkiAS-1120,polegające na wymianie zużytych czy uszkodzonych wiader oraz kół jezdnych na przygotowanewcześniejczęści. Po półtora roku pracy Mieczysław Bednarz junior otrzymał powołanie do wojska.-Kiedybyłemwwojsku,zdarzył sięśmiertelnywypadekwktórymzginął mójpatronJózefKrężel–opowiada.-W czasieremontujednoczerpakowejskody poluzowanalinawyplotłasięznawojui łyżkakoparkiprzygniotłamajstradokratownicy.

Fot. Archiwum

DOK. ZE STR. 5

OrgankizNRD

wciążżyjąludzie,którypamiętająrzeczy warte ocalenia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Na przykład nie udało mi się dotrzeć do żadnego z pracowników kopalni,którzypokatastrofiekoparkiDs-1120 przez kilka tygodni pracowicie wygrzebywali ziemię spomiędzy pokładów torowiska, by wisząca nad ich głowamitysiąctonowamaszynamogłastopniowo wrócić do równowagi. Będę wdzięczny za jakąkolwiek informację o przebiegutychprac,jakikażdąinnąkopalnianąhistorię.Proszępisaćnaadrese-mail: r.olejnik@redakcja.lm.pl lub dzwonićpodnrtelefonu63 218-00-54. ROB ERTOLEJN IK


10 Rozmaitości Około 50 plandek pojawiło się na piątym osiedlu w Koninie. To pomysł spółdzielni na walkę z załatwiającymi się do piaskownic zwierzętami.

Przywejściudoklatekschodowych zawisłyteżogłoszenia,wktórychadministratorinformuje,pocosąplandekii jakznichkorzystać.-Dziecisiębawiąo

ABRA

Fot. R. Olejnik

Przyblokowepiaskownicenazywane są „ogromnymi kuwetami” dla kotów orazwychodkiemdlapsów,które,niepilnowane przez właścicieli, załatwiały w nichswojepotrzeby.Spółdzielniemieszkanioweoddawnazastanawiałysięnad rozwiązaniemtegoproblemu.-Myśleliśmy nad ogrodzeniem piaskownic, ale i takbyłybyonezanieczyszczanenaprzykładprzezptaki.Wubiegłymrokupilotażowo wprowadziliśmy trzy plandeki napiaskownice.Okazałosię,żetobardzo dobrzefunkcjonuje–poinformowałSławomirTurowski,kierownikadministracji osiedla „Wschód” Konińskiej SpółdzielniMieszkaniowej. Plandeki, które mają zabezpieczyć piaskownice pod względem sanitarnym, zostałyjużzamontowaneprzywszystkich blokachosiedla„Wschód”.Sprawdzająsię doskonale. - Dzieci mogą się teraz bezpieczniebawić.Plandekiniesąciężkieiłatwojepodnieść–mówijednazmieszkanekblokuprzyul.Wyszyńskiego.

różnychgodzinachiniejesteśmywstanietegokontrolować.Liczymy,żemieszkańcy sami będą dbać o zakrywanie plandekami piaskownic – powiedział SławomirTurowski. Do podobnego przedsięwzięcia przymierzasięadministracjaosiedla„Zachód”KSM.

Mniej uczniów, mniej klas Fot. T. Tomczak

Potrącony na rowerze

rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Koninie zakończona. Od nowego roku szkolnego powstanie mniej, niż planowano, oddziałów.

MiędzydworcemPKSatargowicą,samochódpotrąciłjadącegonarowerze10-latka,któryprawdopodobniezjechałzchodnikanaulicęSzarychSzeregów.Chłopiecz ogólnymipotłuczeniamiizłamanąkościąudowątrafiłdokonińskiegoszpitala. SKA

Wpiżamienaprzeprawie

Spacerującego środkiem Trasy Bursztynowej mężczyznę w piżamie zatrzymali policjanci. Okazało się, że był to pacjent konińskiego szpitala.

Idącegojezdniąmężczyznęwpiżamiezauważyłajednazprzejeżdżającychprzez przeprawękobiet.Zaniepokojona,zadzwoniłanapolicję.Mundurowiustalili,żespacerowiczjestpacjentemoddziałuneurologiiszpitalawstarejczęściKonina.–Nie wiadomocomężczyznachciałzrobić.Naszczęścienicmusięniestało–poinformowałMarcinJankowski,rzecznikkonińskiejpolicji. Funkcjonariuszeodwieźliuciekinierazpowrotemdoszpitala. ABRA reklama

W tym roku powstanie w szkołach ponadgimnazjalnych 70 klas pierwszych, o trzy mniej niż planowano. W niektórych szkołach ponadgimnazjalnychsąjeszczewolnemiejsca.Największeproblemyzrekrutacjamiały:Zespół Szkół Hutniczych i Technicznych oraz ZespółSzkółCKUwKoninie.Wniektórychklasachsąjeszczepojedynczewolne miejsca.-Apelowaliśmydodyrektorów, abyzwiększyliliczebnośćwklasach,które cieszyły się największym zainteresowaniem – powiedział Sławomir Lorek, zastępca prezydenta Konina do spraw oświaty. Największym zainteresowaniem młodzieżycieszyłysięlicea,mniejszymzasadniczeszkołyzawodowe.Wsumiew 70klasachpierwszychnaukęrozpocznie 2043uczniów. SKA

Bezpieczeństwo Ośrodek i dietetyka zproblemami Od nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ruszą nowe kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne i dietetyka.

Wniosek PWSZ w Koninie o nadanieuprawnieńdoprowadzeniakształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (trzyletnie studia licencjackie oprofilupraktycznym)zostałpozytywnie zaopiniowany przez Polską Komisję Akredytacyjną. Opinia ta jest podstawą do wydania przez Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższegozgodynaprowadzeniestudiów. - Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych studiami w naszej uczelni do podjęcia kształcenia na nowym kierunku, zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej, oraz do zapoznaniasięzplanemstudiów.Dowyborubędądwiespecjalności:bezpieczeństwosystemówiprocesówlogistycznych oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne – zachęca Monika Wojciechowska z Działu Promocji PWSZwKoninie. Akceptację prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał również wniosek Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia nakierunkudietetykanapoziomiestudiówIstopnia,czylilicencjackich. Rekrutacja elektroniczna na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne będzie prowadzona do 14 września 2013 r. Po zalogowaniu dokumenty (podanie oraz dowód opłaty rekrutacyjnej)należyskładaćwBiurzeRekrutacjiPWSZwKoninie,ul.Przyjaźni1, 62-510 Konin, tel. 63-249-72-37) w godz.8.00-16.00.

Tylko jedna trzecia osób trafiających do Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie płaci za pobyt w placówce. Zadłużenie ośrodka oscyluje w granicach 1,9 mln zł.

Odstyczniadokońcaczerwcadobyłej izby wytrzeźwień trafiło 1619 osób, w tym 1492 mężczyzn, 120 kobiet i siedmiorochłopcówwwieku17lat.Najstarszypacjentośrodkamiał81lat,anajstarsza kobieta 68 lat. Prawie połowę klientów izby stanowią ludzie w wieku 31-50lat(765osób). Jakwynikazestatystyk,osobyktóre w trakcie minionego półrocza przebywały w izbie, to przede wszystkim mieszkańcyKonina(73,14procent).Jeślichodziogminytonajwięcejpacjentów trafiło do konińskiego ośrodka z Turku (4,95 procent), Koła (3,83 procent),KazimierzaBiskupiego(2,72procent), Ślesina (1,79 procent), Goliny i Kramska(1,37procent)orazzeStarego Miasta(1,22procent). Ośrodek ciągle boryka się z problemami finansowymi. Z planowanych na ponad330tys.złwpływów,dokasyizby wpłynęło zaledwie 30 procent, czy ok. 99tys.zł.JakpodkreślaJózefMazurkiewicz,dyrektorplacówki,kiepskaściągalność wynika z sytuacji materialnej pacjentówośrodka.Niemalpołowaznich toosobybezrobotne.Należnościsąrównież trudne do wyegzekwowania ze względu na inne zadłużenia klientów izby,międzyinnymimandatykarneczy alimenty. Część długów wobec ośrodka jestteżumarzana.Tylkodokońcasierpnia ze względu na zgon pacjentów izby umorzonookoło46tys.zł.

SKA

ABRA

Trening pod gołym niebem Skwer przed Konińskim Domem Kultury zmienił się w miniony piątek w salę treningową. Odbyły się tam zajęcia z jogi, kettlebells oraz trening krav maga.

Przyfontanniezkoniemroślimężczyźnićwiczylisztukęsamoobrony.Niedaleko inna grupa, również męska, zmagała się z odważnikami. Natomiast zdominowana przezpanieokazałasięjoga,którejtreningodbywałsięprzedKDK. Po ćwiczeniach na skwerze odbył się kolejny koncert w ramach „Kulturalnych ABRA piątków”.

Fot. A. Braciszewska

Bezpiecznepiaskownice


Rozmaitości 11

czwartek, 8 sierpnia 2013

Utonęły cztery osoby Już cztery osoby utonęły tego lata w jeziorach powiatu konińskiego: jedna w Jeziorze Budzisławskim, dwie w Ślesinie i jedna w Jeziorze Lubstowskim.

Prawie 1,6 mln zł będzie kosztowała budowa ronda w starej części Konina. Zastąpi ono uciążliwe skrzyżowanie u zbiegu ulic: Staszica, Dmowskiego i Kościuszki.

Miastoogłosiłoprzetargnabudowę nowego ronda pod koniec czerwca. Zgodniezprojektemposzerzonymabyć pasdrogowy,askrzyżowanieniecoprzesunięte w kierunku ul. Staszica. Wykonawca robót będzie musiał również zadbać o budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenieuliczneorazwycinkędrzewi krzewów. Korzystniejszą ofertę złożyła firma Strabagitoonabędzierealizowaćtęinwestycję,któramazostaćzakończonaw ciągupięciumiesięcy. ABRA reklama

POLO trafiłdoschroniska13marca2013r.zChorznia.Topiękny,młody,przyjaznyitowarzyskikocur,bardzospragnionykontaktuzczłowiekiem.Wgronieinnychkotówjestspokojnyiopanowany,spokojnieczekanaswojąkolejnakolanachczłowieka. Uwielbia,gdyokazujemusięzainteresowanie.Polomaokoło2latijestpokastracji. Więcej zdjęć Polo można zobaczyć na stronach www.schronisko.konin.pl i www.LM.pl/przygarnij_zwierzaka. PoloczekanaCiebiewSchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.

Poturbował Dinozaury staruszkę nadjeziorem

na trzy miesiące trafił do aresztu 19-latek, który napadł i okradł 72letnią kobietę. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Nastolateknapadłnastarsząkobietę na klatce schodowej jednego z konińskichblokówizerwałzjejszyizłotyłańcuszek.Napastnikszarpnął72-latkętak mocno,żespadłazeschodów.Kobietaze stłuczeniemklatkipiersiowej,brzuchai raną tłuczoną głowy trafiła na oddział chirurgiikonińskiegoszpitala. Mundurowi zatrzymali odpowiedzialnego za rozbój 19-latka już kilkadziesiąt godzin później. Jak się okazało, jestondoskonaleznanypolicji.Nastolatekprzyznałsiędonapaści. ABRA

Mini park dinozaurów oraz plac zabaw powstały w Skulsku w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Przyul.WodnejnadjezioremSkulska Wieś stanęły ławki i stojaki do rowerów, ale przede wszystkim powstał nowoczesny plac zabaw i mini park dinozaurów. Ponadto w ramach zadania „Sołectwo Skulsk stawia na turystykę” oznaczono szlakrowerowy,wykonanościeżkęspacerowo-dydaktyczną i utworzono Gminne CentrumInformacjiTurystycznej. Projektbudowymiejscarekreacyjnego dla dzieci i młodzieży kosztował prawie105tys.zł,czego40tys.złwyasygnowałowojewództwowielkopolskie. ABRA

Fot. J. Graszk-Łojewska

Wybudująrondo

który najprawdopodobniej wszedł do wody,będącpodwpływemalkoholu. Natomiast pod koniec lipca nad brzegiem Jeziora Lubstowskiego znale-

Przygarnij zwierzaka!

Fot. KM PSP Konin

Ciało30-letniegomieszkańcagminy Krzymów,który21lipcautonąłwJeziorzeBudzisławskim,strażacywyłowilidopieropokilkudniachposzukiwańisprowadzeniuzPoznaniasonaruolepszych właściwościach pomiarowych. Mężczyzna wskoczył do wody z rowerka, którym razem ze znajomymi pływał po jeziorze.Jegozwłokiznaleziononagłębokości20mokoło300modbrzegu. Dokładnie tydzień później 24-letni mieszkaniec województwa lubelskiego skoczył do wody z pomostu ślesińskiej mariny.Mimoszybkiejakcjiratowniczej i reanimacji, nie udało się mężczyzny uratować. Następnegodniamężczyzna,pływający skuterem wodnym po Jeziorze Ślesińskim,zauważyłciało,dryfującenawysokościplażyośrodka„TermyŚlesińskie”. Odholowałjedobrzeguiwezwałpomoc. Niestety, wyłowiony mężczyzna już nie żył.Byłto41-letnimieszkaniecKonina,

zionosamochód,należącydo29-latkaz Koła,któryprawdopodobniewybrałsię naryby.Ozaginięciumężczyznypowiadomiła służby jego znajoma. Od tego momenturozpoczęłysięposzukiwania, wktórychuczestniczylinurkowiezKonina i Poznania. Ciało mężczyzny znajdowałosięwodległościokoło50metrów ABRA, SKA odbrzegu.


PAK KWB 15

czwartek, 8 sierpnia 2013 Ka zi mierz Gra czyk: z ko pal ni do Sej mu

Basen, stadion i technikum Kierował budową pierwszej w Koninie hali sportowej z basenem, a wcześniej zorganizował technikum górnicze dla pracujących i punkt konsultacyjny Politechniki Poznańskiej w Koninie. Był też Kazimierz Graczyk pierwszym w konińskiej kopalni posłem na Sejm. Kiedy w październiku 1953 roku podjąłpracęwkopalni,należałdoszczupłegogronafachowcówzwyższymwykształceniem,toteżniemanicdziwnego wszybkimawansieKazimierzaGraczyka–jużpodwóchlatachpracy–nastanowisko naczelnego inżyniera i kierownika Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego KWB. SOWI przejęło majątek i załogę Grupy nr 8 Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Przemysłu Wydobywczego, które od 1951rokuwrazzinnymizewnętrznymi firmamibudowałoodkrywkęNiesłusz. RazemzpracąwkopalniKazimierz Graczyk,odrokuszczęśliwymąż,dostał mieszkaniewblokuC(jednymzpierwszychnanowymosiedlu)przyulicyKolejowej (dzisiaj - Energetyka 1), co zapewniło młodemu małżeństwu doskonałystartwnoweżycie.

1929roku.Kiedyrozpoczęłasięwojna, miałzasobązaledwietrzyklasyedukacjiwszkolepowszechnej,alepoukoń-

czeniudwunastegorokużyciaNiemcy skierowaligodopracywfirmiebudowlanej.Zapewnemiałotowpływnapóź-

niejsze decyzje Kazimierza Graczyka, bo po zaliczeniu dużej matury podjął studianawydzialebudownictwalądowo-wodnego Wyższej Szkoły InżynierskiejwPoznaniu(obecniePolitechnika Poznańska). Po ich ukończeniu dostał nakazpracydoPoznańskiegoPrzedsiębiorstwa Robót Drogowych w Poznaniu,alewpaździerniku1953rokuzo-

Poznańskie„nie”

Mieszkanienapoczątek Do Konina Kazimierz Graczyk przyjechałzGoliny,gdzieurodziłsięw

nychlatzajmowałsięwkopalninadzoreminwestycyjnym,czegoukoronowaniembyłoobjęcieprzezeńw1975roku stanowiska głównego inżyniera inwestycji.OpracowaniedokumentacjitechnicznejpowierzononatomiastzespołowiWojciechaZabłockiegozWarszawy – architekta i szermierza, zdobywcy trzech medali olimpijskich, dziewięciu medalimistrzostwświataipięciutytułówmistrzaPolskiwszabli.–Razemz projektantem udałem się do Lublina, WarszawyiPoznania,żebyobejrzećistniejące baseny i wybrać najciekawsze rozwiązania.Ustaliliśmy,żewprojektowanymbudynkuznajdziesięhalasportowa,umożliwiającagręwpiłkęnożną, koszykówkę, siatkówkę i rozgrywanie walkbokserskich,zpełnymzapleczemi widownią przynajmniej na 300 osób orazbasenpływackiowymiarach50na 20mibasendladzieci20na12mwraz zszatniąinatryskamiorazwidowniąna około200osób.

KazimierzGraczykpodczaspracywbiurowcuwMarantowie-1957r.

stał–nawłasnąprośbę–przeniesiony doKopalniWęglaBrunatnegowKoninie. Dla uzupełnienia wykształcenia ukończyłwpóźniejszymczasieTechnikumGórniczewBytomiuistudiapodyplomowewzakresiebudownictwa.

Halasportowapotrzebna odzaraz Jużodpierwszychlatpracydyrektorzy kopalni powierzali Kazimierzowi Graczykowinadzwyczajnezadania,nierzadkowykraczającepozarutynowyzakres obowiązków. Najbardziej widocznymdodzisiajślademtejjegodziałalnościjesthalasportowazbasenem,znajdującasięprzyrondzieSolidarnościwKoninie. - Poza boiskiem piłkarskim w lewobrzeżnymKoninieisaląwMarantowie, Klub Sportowy Górnik nie miał żadnegozapleczasportowego–wspominałKazimierzGraczykpowody,dlaktórychzdecydowanosięnabudowękompleksu sportowego. - Nacisk załogi oraz konińskiego społeczeństwa skłonił dyrekcjękopalnidopodjęciastarańobudowęhalisportowejzbasenemwcentralnejczęściKoninaprawobrzeżnego.Wielkimizwolennikamirealizacjitejinwestycji byli ówczesny dyrektor kopalni Jan StowskiijegonastępcaZdzisławZając. Budowę miały sfinansować: MinisterstwoGórnictwaiEnergetyki,GłównyKomitetKulturyFizycznejimiejscowezakładypracy.

Fot. Archiwum rodzinne

Miałbyćdużybasen

WojciechZabłocki(wśrodku)iKazimierzGraczyk(zprawej)wnowejhalisportowej

Dopracorganizacyjnychinadzoru nadbudowąwyznaczonosłużbyinwestycyjne kopalni, a do bezpośredniego kierowania pracami - Kazimierza Graczyka,którywlatach1957-59byłwkopalni głównym inżynierem budowlanym inwestycji, a przez wiele następ-

Z gotowym projektem Kazimierz Graczyk i Wojciech Zabłocki pojechali do Wojewódzkiego Komitetu Kultury FizycznejwPoznaniuapotemdoGKKF wWarszawie.-Obieteinstytucjezaakceptowały rozwiązania funkcjonalne i techniczne, ale z basenem głównym o połowę krótszym – zapisał Kazimierz Graczyk.–Wprostoświadczyli,żecofną dofinansowanie, jeśli będziemy chcieli realizowaćprojektwobecnymkształcie. Mimowielupóźniejszychinterwencjiwtejsprawie,władzesportowepozostałyprzyswoimstanowisku,zmuszając inwestora do opracowania nowego projektu,zbasenemowymiarach25na20 metrów.Nikttegooficjalnieniewyartykułował,alezdaniemosóbzaangażowanychwprzedsięwzięciepowódmógłbyć tylko jeden. Otóż wojewódzki Poznań obawiałsię,żebasenowymiaracholimpijskichpozwoliKoninowinaorganizowanieimprezsportowychocharakterze międzynarodowym, które odbierze Poznaniowi. -Realizacjęinwestycjirozpoczęliśmy w1968roku,ajejzakończenienastąpiło w 1975 – wspominał Kazimierz Graczyk. - Generalnym wykonawcą był EnergoblokWarszawa,kierownictwow Koninie. W trakcie budowy zabrakło funduszy na jej dokończenie i dopiero interwencjauministragórnictwaienergetykiJanaMitręgispowodowała,żewyraziłonzgodęnadofinansowaniewwysokości10milionówzłotych,copozwoliłonaukończenieobiektu.

Aterazstadion Drugąinwestycjąocharakterzesportowym, w której realizacji Kazimierz Graczykodegrałistotnąrolę,byłabudowanowoczesnegostadionuim.ZłotejJedenastkiKazimierzaGórskiego.Wspołecznym komitecie, powołanym do budowynowegoobiektusportowego,KazimierzGraczykzostałzastępcąprzewodniczącegodosprawtechnicznych. DOK. NA STR. 16


16 PAK KWB Ka zi mierz Gra czyk: z ko pal ni do Sej mu

DOK. ZE STR. 15

Na pierwszym posiedzeniu ustalono,żekonińskiezakładyopodatkująsię narzeczbudowystadionuwwysokości trzechdziesiątychprocentaodpłacykażdegopracownikazarok,aprzedsiębiorstwadysponującesprzętemzmechanizowanymużyczągobudowniczymstadionu. Kazimierzowi Graczykowi powierzono koordynację prac projektowych orazopracowanieharmonogramupracy. -Projektstadionupiłkarskiegoonormalnychwymiarach,zbieżniądorozgrywaniazawodówlekkoatletycznychitrybunamidla15tys.widzówzostałopracowany w czerwcu 1975 roku i już w czwartymkwartalepodjętopracewstępne–wspominałKazimierzGraczyk. Po usunięciu humusu, nawieziono terenprzyszłegostadionupiaskiem,pozyskanymprzyokazjipogłębianiakanału Ulgi. - Prace zmechanizowane wykonywałsprzętprzekazanyzkopalniKonin– zanotował Kazimierz Graczyk – natomiastwszelkiepraceręczne,niefachowe wykonywano w ramach czynu społecznego,międzyinnyminasyppodtrybunę isiedziska(zwyjątkiembetonowychelementów). Stadion został oddany do użytkuw1978roku.

Maturadlagórników Może mniej spektakularne, ale z punktu widzenia rozwoju kopalni i samegoKoninajeszczeważniejsze,zadanie otrzymał Kazimierz Graczyk w pierwszych latach swojej pracy w konińskim zakładziewydobywczym.-DyrektorStanisławHwałekzobowiązałmniedozorganizowania górniczego technikum dla

pracujących obok istniejącej już górniczejszkołyzawodowej,główniedlaosób dozoru. Stwierdził bowiem, że na odkrywkach w dozorze jest bardzo mało osóbześrednimwykształceniem,braki występowały również w administracji biurowej–możemyprzeczytaćwspisanychprzezeńwspomnieniach. PouzyskaniuzgodyZarząduSzkoleniawMinisterstwieGórnictwaiEnergetyki 1 września 1957 roku rozpoczęły się zajęcia dla czterech klas: pierwszej i trzeciej o specjalności górnictwo odkrywkoweorazdwiepierwszeospecjalnościmechanikaienergetyka.Kandydat nauczniamusiałbyćpracownikiemkopalni,otrzymaćskierowanieoddyrekcjii zaliczyć egzamin wstępny. Słuchaczem klasy pierwszej mógł zostać absolwent szkołypodstawowej,ajeśliktośchciałzacząć naukę od klasy trzeciej – musiał miećświadectwoukończeniaszkołyzawodowejlubśredniejogólnokształcącej. W pierwszym roku przyjęto około sto osób,zktórychdomaturydoszłosześćdziesiąt osób. Początkowo zajęcia odbywałysięwDomuMłodegoGórnika,aod 1959 roku w nowym budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Kazimierz Graczyk był pierwszym dyrektorem placówki i pełniłtęfunkcjęprzezjedenaścielat,do czasuprzejęciatechnikumprzezdyrekcjęZespołuSzkółGórniczo-Energetycznych.

Fot. Archiwum

Basen, stadion i technikum NapoczątkuzajęciatechnikumodbywałysięwDomuMłodegoGórnika.Nazdjęciu:wydziałelektrycznywieczorowegoTechnikum Górniczego,czerwiec1959r.

byłemjużwtedyposłemnaSejm,coułatwiło mi dotarcie do różnych władz z prośbą.ZwnioskiemwtejsprawiekopalniaKoninwystąpiładoPolitechnikiPoznańskiej. Jako absolwent tej uczelni i równocześnieposełznalazłempełnepoparciedlainicjatywykopalni.Pomógłmi bardzo minister górnictwa i energetyki JanMitręga. Otwarciepunktunastąpiłowewrześniu1962roku.Zostałoonopoprzedzone egzaminem wstępnym: pisemny odbyłsięwKoninie,austnynauczelniw Poznaniu. Na pierwszy rok przyjętych zostało30osóbnakierunekelektryczny i 25 na kierunek mechaniczny. Pierwsi absolwenciotrzymalidyplomyinżynierskie w 1966 roku. W sumie dyplomy wyższejuczelniotrzymałotądrogąokoło stoosób,zasilająckadryzwyższymwykształceniemwregioniekonińskim.

...idyplompolitechniki

PierwszyzkopalnidoSejmu

W1962rokudyrektorJanStowski powierzyłKazimierzowiGraczykowinastępneoświatowezadanie:utworzeniew Koniniepunktukonsultacyjnegoktórejś zwyższychuczelnizPoznania.-Odroku

W latach 1961-1965 Kazimierz GraczykbyłposłemnaSejm,pierwszym wywodzącymsięwkopalni.Wprawdzie niewielebrakowało,żebypodczaswcześniejszejkadencji(1957-1961)wławach

W1962rokupierwszomajowatrybunahonorowastałaprzedratuszem.KazimierzGraczykstoidrugiodlewej.

poselskich zasiadł ówczesny dyrektor Stanisław Hwałek, entuzjastycznie popieranyprzezzałogękopalni,któragotowabyłanawetnastrajkwobronieswojego kandydata, ale organizacja partyjna zdecydowała inaczej, a cała awantura kosztowała Stanisława Hwałka stanowisko,uważaJerzyRyguła. PoKazimierzuGraczykuprzedstawicielamikonińskiejkopalniwSejmiebyli Ignacy Krakowski w drugiej połowie lat sześćdziesiątych,wlatachsiedemdziesiątychCzesławSypniewskiiZdzisławWesołowski a w drugiej połowie lat osiemdziesiątych-RadosławSmuszkiewicz.Jeślitalistajestniekompletna,bardzoproszęCzytelnikówojejuzupełnienie. KazimierzGraczykbyłczłowiekiem niezwykle aktywnym. - Dyrektor Karol Śniegoń wyznaczył mnie na opiekuna powstałych przy kopalni drużyn koszykówkimęskiejiżeńskiej–odnotowałwe wspomnieniach.–Azaczasówdyrektora Stowskiego przez dwie kadencje byłemzastępcąprezesaKlubuSportowego Górnikdosprawinwestycyjno-technicznych. Po zakończeniu kadencji poselskiej KazimierzGraczykzostałradnymWoje-

wódzkiejRadyNarodowejwPoznaniui przewodniczącymjejkomisjids.RozwojuRegionuWschodniego,obejmującego powiatyKonin,Turek,Koło,Słupca.

Zojcana...córkę KazimierzGraczykodszedłzkopalniw1978rokudoKonińskiejSpółdzielniMieszkaniowej,gdzieobjąłstanowisko prezesa ds. technicznych. W latach 1983-1991 był też dyrektorem Spółdzielni Rzemieślniczej w Koninie, a na emeryturęprzeszedłw1991roku.Mimo to nie pozostawał bezczynny – był rzeczoznawcąmajątkowymibiegłymsądowymwzakresiewycenynieruchomościibudownictwa. Wkopalnicałeswojeżyciezawodowe przepracowała w latach 1977-2013 córka Kazimierza Graczyka – Danuta Augustjańska, absolwentka Akademii EkonomicznejwPoznaniu.Pracowaław działach ekonomicznych kopalni, była teżmiędzyinnymiasystentkąprezesazarządu Mieczysława Lichego i rzeczniczkąprasowąkopalni. ROB ERTOLEJN IK

WyborydoSejmuPRLwkwietniu1961r.,wwynikuktórychKazimierzGraczykzostał posłem.


Ogłoszenia 17

czwartek, 8 sierpnia 2013

Fot. J. Graszk-Łojewska

Przygarnij zwierzaka!

MYSZKA trafiła do schroniska 18 lipca 2012 r. Została odebrana właścicielce wrazztrójkąinnychpsiaków(m.in.Kornelem).Myszkatołagodnasuczkazarówno dlainnychpsiakówjakidlakażdegospotkanegoczłowieka.Możebyćpupilemrodzinynawetzmałymidziećmi.Bardzoszybkonawiązujewięźzczłowiekiem.Mawsobiedużoenergii,uwielbiaaportowaćpiłkę,aipatykiembądźinnązabawkąniepogardzi.Maokoło6latijestposterylizacji.WięcejzdjęćMyszkijakikrótkifilmikzjej udziałemmożnazobaczyćnawww.facebook.com/schroniskokonin reklama

n Sprzedam mieszkanie, os. Legionów, pow. 34m2.Telefon:698095504. n SprzedamdomletniskowywP.O.D.Mikorzyn. 6 pokoi, 2x WC, wanna, kuchnia, okna PCV, ocieplony (styropian 10cm), budynek gosp.,działka5arów,40mdojeziora,własnypomost, drzewa owocowe i thuje. Cena: 150 000zł.Telefon:607106357. n Sprzedammieszkanie3pokojowerozkładowenaosiedluZatorze.Mieszkaniejestładne i przestronne z dużym balkonem. Tel: 507745506. n Sprzedamdommieszkalnyjednorodzinny wLicheniuSt.opow.ok.85m2.Kuchnia,2pokoje, łazienka. Dojazd drogą asfaltową. Cena: 75000zł.Telefon:503120527. n Sprzedam mieszkanie na Zatorzu o pow. 68,93m2.Tel:507745506. n WynajmękawalerkęwPoznaniuos.Nowa Malta,bardzodobrzepołożonąbliskodoMalty centrum,dworcaiautostrady.Mieszkanienowe jeszcze nie zasiedlone, umeblowane.   Winda, garażpodziemny,terenzamknięty.Cenadonegocjacji.Telefon:603794499. n Nasprzedażmieszkanieopow.32,30m2,7 piętro,wieżowiec,ul.WyszyńskiegowKoninie (Vosiedle).Mieszkaniewdobrymstandardzie, do zamieszkania od zaraz. Niski czynsz. Tel: 797-017-785. n Sprzedam działkę w miejscowości Żółwiniec. Pow. 11 arów (1096 m2), wprowadzona wodaikanalizacja,ogrodzonawok.80%,dojazd drogąasfaltową,sąsiednieposesjezabudowane. Ok.250mdopięknegokąpieliskanadJeziorem Ślesińskim. Cena: Do uzgodnienia. Telefon: 603115275.

n Niemiecki-naukajęzyka,korepetycje,tłumaczenia.Tel:792000953. n Językangielski.Korepetycjenakażdympoziomie zaawansowania z możliwością dojazdu do ucznia. Przygotowanie do matury, testów gimnazjalnych, nadrabianie zaległości. Telefon: 695489557. n Korepetycje z chemii na poziomie gimnazjum i liceum (poziom podstawowy). 20zł za godzinęzegarową.Telefon:794670088. n Udzielę korepetycji na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej z przygotowaniemdomaturywłącznie.Cena:30 zł za 60 minut zajęć. Z dojazdem do domu ucznia.Telefon:661206995. n Chemia fizyka. Nauczyciel z 18-to letnią praktyką,udzielakorepetycjinawszystkichpoziomach.Posiadamwłasnemateriały,gwarantujęwysokipoziomnauczaniaisatysfakcję.Telefon:509428558. n Zapraszamwszystkichchętnychnanaukę gry na instrumentach / Keyboard, Syntezator, Akordeon/.Lekcjegryodpodstawlubkontynuacjanauki.Gwarantujęfachowośćiskuteczność. Dojazd do domu ucznia. Telefon: 603 088850. n LekcjegrynainstrumencieAkordeon,dla dzieci i młodzieży. Dojazd do ucznia. Telefon: 664831817.

n Poszukujemykandydatadopracynastanowisko: Mechanik samochodowy Miejsce: Skulsk. Wymagania: doświadczenie potwierdzone na podobnym stanowisku (kilkuletnie). Oferujemypracęwstabilnejfirmie.CVprosimykierowaćna:r.zarkowski@kowal-metal.eu. n SzkołaJęzykowaLibraposzukujelektorów języka angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiegooraznorweskiego.CVproszęwysyłaćnaadressekretariat.libra@onet.pl. n FirmaAJGroupwKoninieposzukujeosób chętnychdopracynastanowiskoszwaczki-tylkozdoświadczeniem.Dokumentyaplikacyjne proszę przysyłać na adres mailowy kp@ajgroup.pllubskładaćwsiedzibiefirmynaul.Kilińskiego5wStarymKoninie. n Zatrudnię płytkarza znającego się także na pracachwykończeniowych.Telefon:697459112. n Pilniezlecęsprzątaniedwarazywtygodniu. Wymagane badania sanepidowskie. Kontakt: masarnia.praca@interia.pl. n ZatrudniępracownikanaMyjnięSamochodową. Praca od zaraz. Telefon kontaktowy: 608188814. n PizzeriawKoniniezatrudnipizzermanaz doświadczeniem.Telefon:511-55-77-88

n Sprzedamfiata1997r,1.1sportingzgazemw pełnisprawnytechnicznie,chodzinagazieibenzynie,zadbany,świeżebadanietechniczne,nowy układwydechowyihamulce,oponyzprzodu.Cena:2200złdouzgodnienia.Telefon:600035824. n Montażiserwissamochodowychinstalacjigazowychnowychiużywanychlubmaszproblemz gazemwauciezadzwoń.Telefon:663190428. n SprzedamGolf31.9tdi,90km,3drzwiowy, wspomaganie,podgrzewanefotele,alusy15,hak, tempomat,ważneOCiprzegląd-opłaconewlipcu.Cena:2000zł.Telefon:723-916-237. n ABARTCH:autacałe,uszkodzone,skorodowane,zniszczone.Wszystkiemarkiimodele skupujemy.Zapewniamyszybkidojazdpoauto dokażdejmiejscowości.Telefon:516336355. n AUTOSKUP wszystkie marki i roczniki. Całe, uszkodzone, skorodowane, zniszczone skupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejscowości.Tel:724757903. n Sprzedam Renault Megan 2002r. 1.6b. 107km.Klimatyzacja,centralnyzamek,2xkluczykzpilotem,ABS,4xAirBag,radiosterowane zkierownicy,2xpodłokietnik,el,sterowanelusterka.  Auto czyste i zadbane sprowadzone z Niemiec.Telefon:697772518. n Autacałe,uszkodzone,skorodowane,zniszczone. Skupujemy wszystkie marki i modele. Zapewniamyszybkidojazdpoautodokażdej miejscowości.Tel:516934052.

n Firma MASS MEDI KAR oferuje usługi masażuirehabilitacjizdojazdemdoklienta,zabiegiprowadzonesąnamoimwłasnymsprzęcie.Tel.517097162,e-mail:mmk@massmedikar.pl,www.massmedikar.plZAPRASZAM! n Malowanie,szpachlowanie,panelepodłogo-

we i ścienne. Regipsy (ścianki działowe, półki ozdobne,zabudowy)iwieleinnych...Zapraszamy.Tel:781960544. n Czyszczeniekarcher:dywany,wykładziny, tapicerka meblowa i samochodowa. Solidnie. Tel:608265284. n Tanio meble na wymiar: kuchnie, biurka, szafy, składanie gotowych, panele, szpachlowanie,malowanie.Tel:696709020. n Aranżacjawnętrz!Maszochotęnawnętrze inneniżwszyscy?Projektyłazienek,kuchni,salonów, aneksów kuchennych, holi, pokoi dziecięcych,biuriwieleinnych.Szybkiterminrealizacji.Pomiarpomieszczeniagratis!Zapraszam! Telefon:508566844. n Kompleksowe usługi w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.Telefon:697-874-924. n Naprawaelektronarzędziizmechanizowanego sprzętu ogrodniczego. Konin-Łężyn ul. Bernardynka 44 (dawne kółko rolnicze). Tel: 513-339-261. n Solidnie,dokładnieiuczciwieposprzątam dom,mieszkanie,itp.natereniemiastaKonina inajbliższychokolic(odkurzanie,mycieokien, myciepodłóg,myciekafelków,prasowanie,itp.), równieżporemoncie,atakżepraceogrodnicze. Telefon:784-825-447. n Pielęgnacja,projektowanie,zakładanieterenówzielonych.Wszystkoconajlepszedlatwojegoogrodu.Niskieceny,szybkiewykonanie,solidnie.Tel:796266461.

n "Niktznasniemategocomamyrazem,ażeby wszystko mieć potrzebujemy siebie nawzajem".BiuromatrymonialneRUSAŁKAskutecznie pomaga wyjść z samotności. Zapraszamy! Tel.662400165www.biurorusalka.xt.pl n Kupięzboże:pszenica,owies,jęczmień,żyto,pszenżyto,kukurydze,łubin,bobikitp.Min 24t.Zapewniamtransport,płacąwdniuodbioru.Tel:509942079. n Kupię bursztyn, srebro, monety srebrne, medalewojskowe,zegarki.Tel:660940810. n Sprzedamdwakajakiwdobrymstanie.Kajaki szczelne, stabilne. Cena 800 zł za szt. (do małejnegocjacji).Telefon:600270624. n Grochówkanakażdąokazję!Dowozimyw plenerżurek,grochówkę,bigoswiejski,golonki wkapuścieiwszelkieinnepotrawy.Pełnaobsługaa-z,wystawiamyFV.Tel:601-371-150. n Sprzedamsilnikzaburtowydołodzi"Salut M"2kM,1,5Ldo2Lbenzynynagodzinęprac. Sprawnytechnicznie.Tel:607-204-533. n SprzedammotocyklzabytkowySHLM11. Piękny,odrestaurowanywsuperstanie.Telefon: 518521898. n Sprzedamwalizkępodróżnąsztywnąnakółkach firmy SAMSONITE, w kolorze granatowym, o wymiarach 70x50x25, w bardzo dobrymstanie.Cena:50zł.Telefon:604454224. n SprzedamdrukarkęatramentowąLexmark 730.Kolorbiały,wbardzodobrymstanie,cena 30zł.Telefon:721073422. n SprzedamPLAYSTATION3Któremanie całe2lata.Jestwbardzodobrymstanie.2Pady oryginalne i 6gier. Cena 900 zł. Telefon: 603307545.


18 Informator ááá TELEFOnY ALArMOWE

TELEFONYALARMOWE

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 Pogotowie Ratunkowe 999, 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

POMOCMEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

TELEFONYZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00,

tel. 63 243-83-00 Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

ááá PLACóWKI KULTUrALnE I MUZEA n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243 63 51

Rejs po kinie

n Galeria CKiS „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242 42 12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12–17. n CKiS Dom Kultury „Oskard”, Aleje 1 Maja 2, 63 242 39 40

W dwudniowy rejs po kinie będzie można wyruszyć 9 i 10 sierpnia. Transatlantyk Festiwal Poznań dotrze wtedy do Konina.

InicjatoremFestiwaluTransatlantyk jest Jan A.P. Kaczmarek, koninianin na stałemieszkającyitworzącywUSA,laureatOscarazamuzykędofilmu„Marzyciel”. Na dwa dni Transatlantyk zawita takżedoKonina,naplacWolności.Organizatorzyprzygotują300krzeseł.Wystarczyzaopatrzyćsięwkocykispecyfik nakomary. 9sierpniawyświetlonezostanątrzy filmy.Startogodzinie22.00.Napoczątek „Safety Not Guaranteed” („Na własne ryzyko”), obraz Colina Trevorrowa, laureatanagrodyzanajlepszyscenariusz nafestiwaluSundancew2012r.Drugi obraz to „Joanna”, film Anety Kopacz, zrealizowanywStudioAndrzejaWajdy, z muzyką Jana A.P. Kaczmarka. India Stokerma18lat,gdytraciwwypadkuoj-

ca.Totragicznewydarzenieniszczyżycie jejrodziny. 10 sierpnia (początek również o godz.22.00)widzowieobejrząnajpierw „Wyprawęnakoniecświata”–ozmaganiach5-osobowejzałogitrzymasztowego szkunera z fundamentalnymi życiowymiproblemami. Kolejnyfilm-„IUsedToBeDarker” – opowiada o nastoletniej Taryn, która uciekazrodzinnegoOceanCitydowujostwa w Baltimore. Ale związek wujostwaakuratprzeżywakryzys. Drugiegodniapokazomfilmowym towarzyszyć będzie (na parkingu obok UrzęduMiejskiego)discosilentzDJSzymonem Kaczmarkiem. Organizatorzy zapewniają 200 zestawów słuchawkoSKA wych.

n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, 63 211 31 30 Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, 63 243 77 17, 63 247 34 18

ááá BIBLIOTEKI

NastępnynumerKurieraKonińskiego ukażesię29sierpnia rEDAKCJA: 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX piętro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

WYDAWCA Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

rEDAGUJE ZESPóŁ Aleksandra Braciszewska, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bar tosz Skonieczny.

n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, 63 243 86 24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242 75 99. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501  610 710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271 94 47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września, codziennie w godz. 10-18.

BIUrO rEKLAMY: tel. 63 2180052, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7 (tel. 63 242-63-39), czynna w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki w godz. 8.00-19.00, soboty w godz. 8.00-14.00. Od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13 (tel. 63 242-85-37), czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00–18.00, czwartki w godz. 12.0015.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia Starówka, ul. Zofii Urbanowskiej 1 (tel. 63 242-85-62), czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-18.00, czwartki w godz. 12.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstań ców Wiel ko pol skich 14, tel. 63  242-38-30, czynna w poniedziałki, śro dy i piąt ki w godz. 10.30-17.15, wtor ki w godz. 9-15.30. n Filia Chorzeń, ul. Goździkowa 2 (tel.

63 245-01-85), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.00-15.30, czwartki w godz. 12.00-15.30. n Filia Siódemka (bezpłatny Internet), ul. Sosnowa 16 (tel. 63 243-11-43), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.0018.00, wtorki w godz. 9.00-15.00, czwartki w godz. 12.00-15.00. n Filia Medyk, ul. Szpitalna 45 (tel. 63  240-45-05), czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.00-18.00, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek (bezpłatny Inter net), ul. Gosławicka 46 (tel. 63  24274-60), czynna w poniedziałki, środy i piąt ki w godz. 9.00-16.00, wtor ki w godz. 9.00-15.00 i w czwartki w godz. 12.00-15.00. nFilia Jedenastka, ul. Łężyńska 9 (tel. 63  242-79-85), czynna w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-16.00, wtorki i środy 10.00-17.00 i czwartki 12.00-15.00.


Sport 19

czwartek, 8 sierpnia 2013

Górniknaremis zWłocławią

Terminarze III i IV ligi Wielkopolski Związek Piłki nożnej ogłosił terminarze rundy jesiennej rozgrywek III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej oraz IV ligi wielkopolskiej południowej. Sokół Kleczew zaczął już rozgrywki 3 sierpnia, Górnik i reszta czwartoligowców – zaczną 11 sierpnia.

PierwszymeczwyjazdowySokółzagra z Kujawią Inowrocław. Ostatniego dniasierpniakleczewianiezmierząsięna wyjeździezLechemIIPoznań.Napoczątku listopada Sokoła czeka pojedynek ze spadkowiczem z II ligi – Elaną Toruń. Kleczewianiezakończąrundęjesienną16 listopadameczemnawyjeździezNielbą Wągrowiec. 10 sierpnia: Cuiavia Inowrocław – Sokół Kleczew 15 sierpnia: Sokół Kleczew – Grom Plewiska 18 sierpnia: Polonia 1912 Leszno – Sokół Kleczew 24 sierpnia: Sokół Kleczew – Notecianka Pakość 31 sierpnia: Lech II Poznań – Sokół Kleczew 7 września: Sokół Kleczew – Włocłavia Włocławek 14 września: Wda Świecie – Sokół Kleczew 21 września: Sokół Kleczew – Unia Swarzędz 28 września: GKS Dopiewo – Sokół Kleczew 5 października: Sokół Kleczew – Fogo Luboń 12 października: Start Warlubie – Sokół Kleczew 19 października: Sokół Kleczew – Polonia Środa Wlkp. 26 października: Sokół Kleczew – Centra Ostrów Wlkp. 2 listopada: TKP Elana Toruń – Sokół Kleczew 9 listopada: Sokół Kleczew – Unia Solec Kujawski 16 listopada: Nielba Wągrowiec – Sokół Kleczew

nu:SKPSłupcapodejmieGórnikaKonin, a LKS Ślesin wyjedzie do Krzymowa na meczzWartą.OlimpiaKołozagranatomiastzOrłemMroczeń.Rundajesienna zakończy się 9 listopada. Górnik Konin podejmieusiebieKKSWłókniarz1925 Kalisz, SKP Słupca wyjedzie na mecz z GromemWolsztyn,LKSŚlesinpodejmie PKS Racot, Olimpia Koło zmierzy się z PiastemKobylin,aWartaKrzymówzagra zJarotąIIJarocin. Pierwsza kolejka – 11 sierpnia: SKP Słupca – Górnik Konin War ta Krzymów – LKS Ślesin

1:1 zakończył się mecz sparingowy Górnika Konin z Włocławią Włocławek. Jedyną bramkę dla biało-niebieskich zdobył Bartosz Maślak.

Ósma kolejka – 21 września: Obra 1912 Kościan – LKS Ślesin Górnik Konin – Olimpia Koło Victoria Września – War ta Krzymów Dziewiąta kolejka – 28 września: War ta Krzymów – Victoria Ostrzeszów Jarota II Jarocin – Górnik Konin LKS Ślesin – Grom Wolsztyn Dziesiąta kolejka – 5 października: Górnik Konin – LKS Ślesin PKS Racot – War ta Krzymów Jedenasta kolejka – 12 października: War ta Krzymów – Dąbroczanka Pępowo LKS Ślesin – KKS Włókniarz 1925 Kalisz LKS Gołuchów – Górnik Konin

Druga kolejka – 15 sierpnia: LKS Ślesin – Piast Kobylin LKS Gołuchów – War ta Krzymów Górnik Konin – Victoria Września

Dwunasta kolejka – 19 października: Górnik Konin – Obra 1912 Kościan SKP Słupca – LKS Ślesin War ta Krzymów – Piast Kobylin

Trzecia kolejka – 18 sierpnia: Victoria Ostrzeszów – Górnik Konin War ta Krzymów – Obra 1912 Kościan Orzeł Mroczeń – LKS Ślesin

Trzynasta kolejka – 26 października: Orzeł Mroczeń – War ta Krzymów LKS Ślesin – Victoria Września Grom Wolsztyn – Górnik Konin

Czwar ta kolejka – 24 sierpnia: LKS Ślesin – Olimpia Koło Grom Wolsztyn – War ta Krzymów Górnik Konin – PKS Racot Piąta kolejka – 31 sierpnia: War ta Krzymów – Górnik Konin Jarota II Jarocin – LKS Ślesin Szósta kolejka – 7 września:

Kibice wybiegli na murawę Żar lejący się z nieba nie przeszkodził sympatykom konińskiego Górnika w rozegraniu Wakacyjnego Turnieju Kibiców. rywalizacja toczyła się na kilku polach, jednak w tej najważniejszej – na murawie – wygrała ekipa West I.

sierzutówkarnychpokonałaswoichrywali2:1. Sympatycy Górnika rywalizowali nietylkonaboisku.Pomiędzymeczami odbyłysięm.in.zawodywprzeciąganiu liny(wszystkietrzydrużynyzaliczyłypo jednejwygranej,niewyłonionowięcjednego zwycięzcy), picia napojów na czas (najlepszywynikprzyobjętościpółlitra wyniósł zaledwie 4,5 sekundy), a także konkurs na najcięższego zawodnika (zwycięzca ważył 111 kg). Przede wszystkim jednak turniej był świetną okazjądozabawyorazintegracjiniemałejrzeszykibicówkonińskiegoklubu. Z murawy kibice Górnika bardzo szybko powrócą na trybuny. Ich zespół bowiemjużwnajbliższyweekendzaczyna rywalizację w IV-ligowych rozgrywkach.WpierwszymmeczuGórnikzagra BAS nawyjeździezJarotąIIJarocin.

Udanesparingi

Sześćsparingów,zeroporażek–tobilansLKSŚlesinpookresieprzygotowawczym.OstatnimrywalempodopiecznychDamianaAugustyniakabyłaTulisiaTuliszków.LKSniedałszansgościomipobramkachPrzemysławaSkibiszewskiego,MichałaKwiatkowskiegoidwóchtrafieniachŁukaszaPietrzakazwyciężył4:0. BAS

RywalemkoninianbyłmistrzIVligi z ubiegłego sezonu, który w bieżących rozgrywkachzagratam,gdziedotejpory grał Górnik – w III lidze kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej.Beniaminekbardzo szybko objął prowadzenie w Koninie, bowiem już w czternastej minucie dosiatkiGórnikatrafiłAdamDylewski. Pozagraniupiłkizprawejstronyboiska zawodnikowiWłocławiipozostałotylko dobićfutbolówkędopustejbramki. Gospodarzeodpoczątkumeczudługoutrzymywalisięprzypiłce,wymieniali dużopodań,brakowałojednakkoncepcji na podejście bliżej bramki przeciwnika. Okazjądowyrównaniastałysięwięcstałe fragmentygryistrzałyzdystansu.W30. minucieporzucierożnympiłkaspadłana nogęTymoteuszaUrbańskiego,jednakjegostrzałzwolejazostałzatrzymanyprzez bramkarzagości.ChwilępóźniejwśrodkowejstrefieboiskapiłkęodebrałMaciej Adamczewski,leczjegostrzałzdystansu przeleciał obok bramki Włocławii. PomocnikGórnikauderzałjeszczerazw35. minucie, tym razem jego strzał nad poprzeczkęprzerzuciłbramkarzgości.

Koninianom udało się wyrównać dopierow49.minuciemeczu.Porzucie rożnympiłkęwsiatcegościumieściłBartosz Maślak. Kolejne minuty nie przyniosływieluklarownychsytuacjiżadnej z drużyn. W końcówce meczu Górnik jednak zaatakował rywala i był bliski zwycięstwawmeczu.W83.minuciepo akcji Bartosza Maślaka w polu karnym piłkatrafiłaprzedszesnastkędoBartosza Kowalskiego.Młodyzawodnikbiało-niebieskichnietrafiłjednakdopustejbramki.ChwilępóźniejwpolukarnymgłówkowałMarcinStryganek,leczjegostrzał okazał się niecelny. Ostatecznie Górnik zremisowałzWłocławiąWłocławek1:1. Górnik Konin: Bar tosz Kordylewski (46’ Łukasz Jaskólski) – Mateusz Augustyniak (64’ Maciej Rojewski), Mateusz Majewski, Dawid Śnieg (87’ Damian Zajączkowski), Tymoteusz Urbański (85’ Mateusz Insiak), Bar tosz Modelski, Maciej Adamczewski (80’ Bar tosz Kowalski), Bar tosz Maślak (88’ Adam Witkowski), Mateusz Insiak (55’ Marcin Stryganek), Łukasz Kujawa (85’ Paweł Błaszczak), Paweł Błaszczak (64’ Krzysztof Słowiński). BAS

Te nisiściporaztrzeci Trzeci turniej Tenisowego Pucharu Lata rozegrany został w miniony week-

Czternasta kolejka – 2 listopada: Dąbroczanka Pępowo – Górnik Konin Victoria Ostrzeszów – LKS Ślesin War ta Krzymów – Olimpia Koło

TydzieńpoIIIlidzeswojerozgrywki Dąbroczanka Pępowo – LKS Ślesin zacznączwartoligowcy.Jużnainaugura- Górnik Konin – Piast Kobylin cjękibicedostanąpodwójnederbyregio- KKS Włókniarz 1925 Kalisz – Warta Krzymów

Korzystając z przerwy w rozgrywkachswojegoulubionegozespołu,kibice GórnikaKoninpostanowiliwcielićsięw roleodgrywanezazwyczajprzezswoich ulubieńcówinajednopopołudniesami zostali piłkarzami. Do turnieju, organizowanegoprzezStowarzyszenieSympatykówKonińskiegoGórnika,zgłosiłosię jedenaściedrużyn,którewpoczątkowej fazierywalizowaływczterechgrupach. W pierwszym półfinale drużyna WestIpokonałaŚródmieście4:3.Wmeczudrugimlepszaokazałasięekipa30+, którazwyciężyłazKO54:2.Wwielkim finale West I nie dał szans biało-niebieskimweteranom,pokonującichaż8:3. DziękitejwygranejdrużynaWestobroniłazeszłorocznetrofeum.Trzeciemiejsce zajęła reprezentacja osiedla V, która zremisowała w regulaminowym czasie zeŚródmieściem1:1,jednakwkonkur-

Siódma kolejka – 14 września: War ta Krzymów – SKP Słupca Orzeł Mroczeń – Górnik Konin LKS Ślesin – LKS Gołuchów

end na kortach przy ul. Sosnowej.

Piętnasta kolejka – 9 listopada: Jarota II Jarocin – War ta Krzymów LKS Ślesin – PKS Racot Górnik Konin – KKS Włókniarz 1925 Kalisz BAS

Uczestnicyzawodówrywalizowaliwnimwdwóchkategoriach.Pierwszągrupę stanowilizawodnicypowyżej35rokużycia,wśródktórychnajlepszyokazałsięRobertSypniewski,którywfinalepokonałŁukaszaNalewskiego6/1,6/1.NanajniższymstopniupodiumuplasowalisięJacekMuszyńskiiMariuszSmul. WkategoriiopenzwyciężyłZbigniewWoźniak,pokonującwfinaleWojciecha Hocha6/2,6/0.TrzeciemiejscezajęliMichałKraskaiAdamŚwiątkowski. BAS

NieudanainauguracjaSokoła Źle rozpoczął się dla Sokoła Kleczew sezon 2013/2014 III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej. W pierwszym meczu podopieczni Tomasza Mazurkiewicza ulegli u siebie Pogoni Mogilno 1:2.

Łatwiejszego początku nowego sezonu kleczewski Sokół niemógłsobiewymarzyć.Niedość,żepierwszespotkaniekleczewianie mieli zagrać na własnym stadionie, to na dodatek zmierzyćsięmielizjedenastymdopierozespołemzeszłegosezonu–PogoniąMogilno.Jaksięjednakokazałostatystykiarzeczywistośćtodwiezupełnieinnesprawy. Podopieczni Tomasza Mazurkiewicz przystępowali do pierwszej kolejki ze wzmocnioną ciekawymi transferami kadrą.MiędzysłupkamistanąłwypożyczonyzWartyPoznańDamian Zamiar, a na ławce zasiedli m.in. byli piłkarze Górnika KoninKrystianSobierajiAdrianMajewski,atakżepowracającydoSokołaJacekKopaniarz.Mimotegokleczewianieniedali radygościomzMogilna. PoczątekmeczuułożyłsięjednakpomyśliSokoła.Jużw osiemnastej minucie gospodarze wyszli na prowadzenie za sprawąArkadiuszaBajerskiego,któryniedałszansbramkarzowiPogoniwsytuacjisamnasam.Gościejeszczeprzedprzerwą zdołaliwyrównać–bramkęna1:1zdobyłjedenzczołowych

reklama

napastnikówIIIligiKrzysztofSzal. WdrugiejodsłoniespotkaniaPogońnadalatakowałaiw 61.minuciebliskizdobyciabramkibyłPrzemysławKędziora, lecz jego uderzenie obronił Damian Zamiar. Sokół odpowiedziałsytuacjąsamnasamJackaKopaniarzaz75.minuty,zktórejjednakzwycięskowyszedłbramkarzgości.Gdywydawało sięjuż,żemeczskończysięremisem,wdoliczonymczasiegry obiedrużynymiałyokazjędozmianywyniku.NajpierwfaulowanybyłJacekKopaniarz,leczstrzałzrzutuwolnegowykonywanegoprzezJakubaDębowskiegopowędrowałponadbramką Pogoni. Chwilę później, w 95. minucie gry, piłkę przejął WiktorMrówczyńskiiumieściłjąwsiatceSokoła,dającostateczniezwycięstwoswojejdrużynie. SokółKleczewuległPogoniMogilno1:2izzerowymdorobkiempunktowymzajmujetrzynastemiejscewtabeli.Jużw najbliższyweekendkleczewianiewyjadądoInowrocławia,by walczyćopunktyzmiejscowąKujawią. Sokół Kleczew: Damian Zamiar - Sebastian Śmiałek (82’ Michał Rutkowski), Mikołaj Pingot, Robert Jędras, Kamil Krzyżanowski, Arkadiusz Bajerski (66' Krystian Sobieraj), Paweł Lisiecki, Mateusz Ławniczak (66’ Jacek Kopaniarz), Norbert Grzelak, Jakub Dębowski, Łukasz Urban. BAS


20 Lato nad wodą

Fot. A. Braciszewska

Atrakcyjny Licheń

Znikające jezioro O metr obniżył się stan wody w jeziorze Wilczyńskim od ubiegłego roku. Mieszkańcy wspólnie z władzami samorządowymi od lat walczą o wybudowanie przepompowni. Bez niej akwen wyschnie.

Problemyzuciekającąwodązaczęły sięponad10lattemu.Kiedymiejscowi zauważyli, że z jeziorem coś się dzieje, rozpoczęlistaraniaowybudowanierurociągu,mającegodoprowadzićwodęzodkrywkiJóźwinII.Wszystkobyłonadobrej drodze. Sporządzono stosowną dokumentację,przygotowanoprojekt,anawet zabezpieczono pieniądze na inwestycję.Miaływniejpartycypowaćkopalnia,zarządwojewództwawielkopolskiego oraz kilka samorządów powiatu konińskiego. Niestety,pracesięnierozpoczęły,bo wjeziorzeWilczyńskimznalezionorzadkospotykaneglony–ramienice.Okazałosię,żeprzerzutwódzodkrywkioinnym składzie fizykochemicznym mógłbydoprowadzićdowyginięciałąkramienicowych,atesąpodścisłąochroną. Zarząd województwa podkreśla, że reklama

inwestycję zablokowała Regionalna DyrekcjaOchronyŚrodowiskawPoznaniu. Przedstawiciel RDOŚ odpiera zarzuty, twierdząc,żerurociągmożepowstać,ale musibyćmonitorowany. Przerzucanie odpowiedzialności trwa. Tymczasem mieszkańcy są coraz bardziej zaniepokojeni. - To jezioro niedługowyschnie.Niebędziejużczegoratować.Razemznimzniknąteżramienice,alewtedyniktnieodpowiezaichwyginięcie–mówią. Miejscowe stowarzyszenie wspólnie z wójtem liczy, że dramatyczny scenariuszniedojdziedoskutku.Ciąglewalczą.Zapowiadają,żejeśliniktniepodejmiestosownychdecyzji,skierująsprawę doprokuratury. ABRA Filmilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

Ochłodzić się przy fontannie, podziwiać widoki z wieży, a potem popływać łabędziem po jeziorze. Z tego wszystkiego można skorzystać w Licheniu. Licheńjestjednymznajchętniejodwiedzanychmiejscwpowieciekonińskim.Do Sanktuariumzjeżdżająlatemtłumypielgrzymów.Przechadzającysięalejkamiodkościołaśw.Dorotyidobazylikimogąpodziwiaćniezwykłe,zielonemiejsca,kwiatowe mozaikiiwyciszyćsięprzywodnymoczku,aterazrównieżprzyfontannie.–Można siętuschłodzić,aleteżzadumaćprzedwejściemdoświątyni–mówiks.PiotrKieniewicz,rzecznikSanktuariumMaryjnegowLicheniu. Pozamodlitwąpielgrzymichcąteżodpocząć.DlanichLicheńzmieniłsięwminikurortturystyczny.Sąstraganyzpamiątkamiisklepyzlodamiorazgoframi,aleteż pięknaplażazbezpiecznymkąpieliskiemiinneniżwszędzierowerkiwodne.StowarzyszeniePromocjiLicheniazwłasnychfunduszykupiłodwapływającełabędziei kaczkę. – Pomyśleliśmy, że to będzie coś innego i ciekawego. Zainteresowanie jest ogromne,dlategowprzyszłymrokubędziemychcielikupićkolejnysprzętwodny.Na raziejednakniezdradzimyjaki.Tobędzieniespodzianka–mówiWłodzimierzPawlak,prezesStowarzyszeniaPromocjiLichenia. Maja,GucioiTeklapływająprzezcałytydzieńodgodz.10do20.Każdegodnia ABRA skorzystaćznichmożeokoło80osób. Filmilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

Basennalato

Od początku sierpnia nieczynna jest pływalnia „rondo” w Koninie. W lipcu zamknięta była pływalnia przy ul. Szymanowskiego na Zatorzu. Może w przyszłości będziemy się mogli wykąpać choćby w basenie odkrytym. Basenztyłuszpitaladziałałprzez32 lata. W 1997 roku wojewoda zdecydowałozamknięciuobiektu.Wszystkodlatego,żeznajdowałsięonwpobliżustudni,którebyłyrezerwowymiujęciamiwodydlaKonina.Zakazużytkowaniamiał obowiązywać do momentu gruntownej modernizacji. Wydawało się, że Miejski Ośrodek SportuiRekreacjiznalazłpomysłnabasen.Pięćlattemupojawiłsięprojektcentrum wodnego. W miejscu straszącej dziurymiałypowstaćbasenrekreacyjnyi pływackizzadaszeniem,którebyłobyzasłanianie w pochmurne dni. Wtedy obiektmógłbydziałaćodwczesnejwiosnyażdojesieni.Projektobejmowałrównieżwybudowaniegrotyisztucznejfaliz

rwącąrzeką,gejzera,siatkidowspinaczki i zjeżdżalnie. Inwestycję oszacowano naok.10mlnzł. Niestety pomysł centrum wodnego skończyłsięnawizualizacji.Okazujesię, że wszelkie dokumenty dotyczące modernizacjibasenusąjużnieaktualnie.– Były wizualizacje i opracowania projektowe,aleczasbyłograniczony.Tadokumentacja się zdezaktualizowała. Trzeba tworzyćjąodnowa.Tosąznowukoszty –tłumaczyłTomaszSękowski,dyrektor MOSIRwKoninie. Szef MOSiR widzi przynajmniej kilkawyjśćztejsytuacji.Jednymznich jestkąpieliskomiejskiewGosławicach. Drugim-wykupieniedostępudojezioramiędzyCukrowniąGosławice,aPąt-

nowemistworzenietamplaży.Trzecia możliwość to odwiert geotermalny na wyspiePociejewo.–Gdybyodwiertsię tampojawił,tojesttoidealnemiejscena basen. Tam jest infrastruktura, dobry dojazdijestwieleplanównaobiektrekreacyjno-sportowy–dodałTomaszSękowski. Zdaniem Sękowskiego, inwestowaniewmodernizacjębasenuwdotychczasowymmiejscuniemasensu.–Wszystkonadajesiędogruntownejodbudowy. Zakazobejmujeteżbudowęparkingów, atujestmiejscparkingowychdlapięciu, możesiedmiuautosobowych.Jestproblemzdojazdemidojściemdoobiektu –wyjaśniłdyrektorMOSIR.–Odwiertygeotermalnenawyspietojedynaalternatywanaodkrytybasen–dodał. Jaknaraziewciążniewiadomo,co stanie się ze szpecącą dziurą po byłym basenieprzysiedzibieMOSIR.Dyrektor TomaszSękowskiwidziałbytamboisko dosiatkówkiplażowej,alenierozmawiał jeszczeotychplanachzwładzamimiasta.Majednaknadzieję,żeterenudasię zagospodarować w ciągu najbliższych pięciulat. ABRA

159 Kurier Koniński  

O ZUS-ie, który od kilku dni urzęduje już w nowym budynku, zwolnieniach w kopalni i zaskakujących wynikach przetargu na wywóz śmieci w Konin...

159 Kurier Koniński  

O ZUS-ie, który od kilku dni urzęduje już w nowym budynku, zwolnieniach w kopalni i zaskakujących wynikach przetargu na wywóz śmieci w Konin...

Advertisement