Page 1

n n n gazeta bEZPŁATnA n n n gazeta bEZPŁATnA n n n gazeta bEZPŁATnA n n n gazeta bEZPŁATnA n n n gazeta bEZPŁATnA n n n

Prezydent spłacarachunki nR 157

l

ROK VI

l

CZWARTEK 27 CZERWCA 2013

Nie chcą wiatraków CZYTAJ NA STR. 11 reklama

l

ISSn 1689-9563

Sedesnaurzędzie

Muszlę klozetową przekazali prezydentowi Konina członkowie Ruchu Palikota. To nawiązanie do braku solidnych toalet na bulwarze nadwarciańskim w Koninie.

- W obliczu niewywiązania się z obietnicy zbudowania toalet na BulwarzeNadwarciańskim,pragniemywnieść symbolicznywkład,abyprzyspieszyćpowstanie tego jakże potrzebnego mieszkańcom Konina obiektu – napisali do gospodarzamiastainicjatorzyakcji. CzłonkowieRuchuPalikotatłumaczą, żechcąwtensposóbzaapelowaćdowłodarzymiasta,abyskończylizpustymiobietnicami,którychniemożnazrealizować.

Przeżyli chwile grozy. Teraz śpią już spokojniej. Gigantyczne rachunki za prąd, jakie otrzymali mieszkańcy galeriowca przy ul. Dąbrowskiej w Koninie, zostały zapłacone. Teraz prezydent zastanawia się nad podłączeniem bloku do cieplika. Sprawadotyczydwudziesturodzin,którewprowadziłysiędonowegogaleriowca socjalnegowstarejczęścimiasta.Znowegolokumniecieszylisięzbytdługo.Ogrzewanienaprąd,elektrycznekuchnieibojlerydowodynabiłyrachunkizaenergięod 800 do nawet 2,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy byli zaskoczeni i przerażeni. - Nie wiem,zczegotozapłacimy.Tojestbloksocjalny,więcwiadomożeniemamytylepieniędzy.Acobędziedalej?Jużboimysięnastępnejzimy–mówili. LokatorzygaleriowcazwrócilisięzprośbąopomocdoprezydentaJózefaNowickiego.Tenobiecałim,żeniezostawiichsamychzproblemem.Zaproponowałwymianękuchenekelektrycznychnagazoweiczęściowązapłatęzarachunki.-Pokryjemyz budżetuczęśćkosztów,toznaczy30kWdziennegozużyciaenergii–mówiłpodczas spotkaniazmieszkańcamiJózefNowicki. Odtegoczasuminęłopółtoramiesiącaimieszkańcomwymienionokuchnie,ale problemniezapłaconychrachunkówpozostał.Dwómrodzinomodciętoprąd.-Tylko jednarodzinadostarczyłanaczasdokumentyituodrazuposzedłprzelew.Potemdotarły dokumenty kolejnych dziewięciu rodzin i też już przelaliśmy pieniądze. Problemleżywtym,żemimonaszejpomocy,niewszyscyspłacająresztęzadłużenia– tłumaczyłwiceprezydentMarekWaszkowiak.

DOK. NA STR. 11

DOK. NA STR. 2

reklama

Konińskie ciemności Od około czterech tygodni koniński rynek tonie w ciemnościach. Okazuje się, że powodem nie jest awaria, a niedoszacowanie mocy.

Miastopodpisałowmajuumowęna dystrybucjęprądunienakilowatogodziny. Wszystko w ramach oszczędności. Potem urzędnicy przeprowadzili audyt na zapotrzebowanie mocy. Okazało się, że zapotrzebowanie na energię zostało niedoszacowane.-Wkilkupunktachzamówiliśmy za mało mocy – tłumaczy GrzegorzPająk,kierownikwydziałudrogownictwawkonińskimmagistracie. PlacWolnościto,jaksięokazuje,niejedynaciemnaplamawKoninie.Takich miejscjestokołodziesięciu.Jakzapewnia GrzegorzPająk,wkrótcewszystkowróci do normy. Urzędnicy już skierowali pismo do firmy energetycznej i mają nadzieję, że światło na rynku niebawem wróci.-Będziemychcieli,żebytojaknajszybciejzostałozałatwione–powiedział kierownikPająk. ABRA reklama


2 Aktualności

Górnikmanowyzarząd

Fot. A. Braciszewska

- Skończyły się czasy krytyki i oczerniania. Teraz czas wziąć się do pracy - takimi słowami rozpoczął prezesowanie konińskiemu Górnikowi Piotr Rybiński. Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania wybrano nowy zarząd klubu.

PonadczterdziestuczłonkówKlubu Sportowego Górnik spotkało się 17 czerwca w konińskim magistracie. W pierwszej części zebrania odwołano zarządiprzedstawionosytuacjęfinansową klubu.Tajestnieciekawa:ubiegłyrokzostał zamknięty stratą ponad 60 tysięcy złotych. – Przykro, że nie realizujemy swoichzobowiązań.Będziemypróbowalispłacaćjenaratyiwyjdziemynaprostą, ale potrzebujemy czasu – mówił PiotrRybiński.

Rybińskibyłjedynymkandydatem naprezesaklubu.Dostał36na42głosy,adwieosobysięwstrzymały.Ztakiego wyboru zadowoleni są przede wszystkim kibice. – To był kandydat od początku popierany przez nasze stowarzyszenie.Jesteśmybardzozadowoleni, że został wybrany. Oczekujemyodniegopoprawysytuacjifinansowej klubu. Wierzymy, że szybko ją unormuje – powiedział Jarosław Szklarkowski, przedstawiciel Stowa-

Ślesin walczy okoncert

Solidarność kontra Sanepid

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

zostanąpodjęte–powiedziałprezydent Nowicki. Po pikiecie Józef Nowicki zaprosił doswojegogabinetuprzedstawicieli„Solidarności”. Po opuszczeniu gabinetu, przewodniczący regionalnych struktur związkupoinformował,żeprezydentzobowiązałsięzrobićwszystko,żebyprzywrócićJanuszaChojnackiegodopracy. Związkowcy protestowali również przeciwkopolitycerządu.NajpierwspotkalisięwKaliszu,potemodwiedziliKonin,astądpojechalidoPoznania.Manifestacje planują zakończyć jesienią w Warszawie. ABRA Filmilustrującytęinformacjęmożnaobejrzećnawww.LM.pl/tv.

Fot. A. Pilarska

- Został zwolniony za Solidarność! Hańba! - tak krzyczeli w poniedziałek na konińskim rynku związkowcy z całej Wielkopolski. KilkusetczłonkówNSZZ„Solidarność” z całej Wielkopolski pikietowało przed magistratem na placu Wolności w Koninie. Wszystko w obronie zwolnionego dyscyplinarnie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Janusza Chojnackiego, przewodniczącegotegozwiązkuzawodowegowkonińskim Sanepidzie. – Wychodziłem w sprawachzwiązkowychizatozostałem zwolniony.Niezrobiłemniczłego.Nie piłem,niekradłem.Terazwszędziepatrząnamniejaknaprzestępcę–mówił JanuszChojnacki. Związkowcystanęlizanimmurem. –JesteśmytudlaCiebie.Niepozwolimy nato,żebyśzostałzwolnionyza"Solidarność"–mówiliszefowiewielkopolskich struktur„Solidarności”.–TocosięwydarzyłowKoninietohańbaibezprawie! –krzyczeli. Prezydent Józef Nowicki podkreślał,żepróbowałnegocjowaćzdyrektoremPowiatowejStacji.Niestetybezrezultatu. – Podczas spotkania w moim gabineciedyrektorSanepiduokręciłsię napięcieiwyszedł.Niepozwolę,żeby szefpodległejmijednostkistawiałmnie wtakiejsytuacji.Odpowiedniedecyzje

rzyszenia Sympat yków Konińskiego Górnika. – Liczymy też, że zaczną wracaćnasiwychowankowiezklubów ościennych, którzy poodchodzili za poprzedniegozarządu–dodaje. Piotr Rybiński obiecuje przede wszystkimzaangażowanieiciężkąpracę. – Nie czarujmy się, że prezes zrobi coś sam.Potrzebnajestzgranadrużynatych, którzywyprowadząGórnikazkryzysu. Cieszęsię,żewokółmojejosobyjestdobryklimatiżemamypoparcieprezydenta.Mamnadzieję,żezpomocąnajwiększego sponsora czyli miasta, wyjdziemy naprostą–powiedziałRybiński. WskładnowegozarządupozaprezesemRybińskimweszli:MateuszMichalski,WaldemarŁaskawski,AdrianRapeła ABRA iLeszekKułakowski.

Trzynastolatek utonął w Powie Do kolejnej tragedii doszło w miniony czwartek nad Pową. Utopił się 13-latek z Rumina.

Dowypadkudoszło20czerwcaokołogodz.19.30.Otejporzepolicja,strażipogotowiezostaływezwanenamiejscewypadku.Nastolatekprawdopodobniełowiłryby,alemieszkańcymówią,żeczęstobywałnadwodą.NiepozornarzeczkaPowa,któranieopodalmiejscawypadkuwpadadoWarty,maobecniewysokipoziomirozlała siępookolicznychłąkach.ChłopcaznaleźlimieszkańcyRumina.Udałosięgowyciągnąćzrzeki,alereanimacjanieprzyniosłaskutku.Nastolatekzmarł. ABRA

Spływpopętli Zbliża się IV Spływ Kajakowy „Szlakiem Śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski”, największe tego typu wydarzenie we wschodniej części Wielkopolski.

TymrazemorganizatorzyzachęcajądowspólnegowiosłowaniapopółnocnejczęściKanałuWarta-Gopło.Imprezarozpoczniesię27lipcanaprzystaniVeranowŚlesinie,skąduczestnicyspływuwyrusząnaJezioroŚlesińskieiCzarne,następnieprzepłynąśluzywGawronachiKoszewie,kończącnaprzystaniwMielnicyDużej. Spływmanaceluprzedewszystkimpromocjęwalorówturystyczno-krajoznawczychWielkiejPętliWielkopolski. SKA

Przystań Wodna w Ślesinie znalazła się w dziesiątce najlepszych projektów konkursu „Europa to My. Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje miejsce”. Głosować na Ślesin można do 21 lipca.

OgólnopolskikonkursjestwspółorganizowanyprzezMinisterstwoRozwojuRegionalnego.Spośródzgłoszeńjakienapłynęłyzcałegokraju,kapituławybraładziesięćnajciekawszych.-Ślesinstałsięjednym z największych ośrodków turystyki wodnejwWielkopolsce.Aprzystańtonietylko miejsce przyjazne wodniakom. Praktyczniekażdyrajdrowerowy,spływkajakowy,wycieczkapiesza,czyzlotmotocyklowyzaczynasięlubkończynaprzystani– zachwalałmieszkaniec,któryzgłosiłślesińskąprzystańdokonkursu.-Pewniedzięki funduszom unijnym powstało w Polsce wieleprojektówwiększych,bardziejspektakularnych.Alechybażadenniemiałtak ogromnegowpływunarozwójmiejscowości.PrzystańWodnadałamojemuŚlesinowinowąszansę,drugieżycie–dodał. Głosy można oddawać do 21 lipca nastronieinternetowej„EuropatoMy”. Jeśli Ślesinowi uda się wygrać, to 31 sierpnia odbędzie się tam wyjątkowy koncert z udziałem grupy Pectus, Blue Cafe,AndrzejaKrzywegoiMezo. ABRA

Prezydent spłacarachunki DOK. ZE STR. 1

Sprawęjednakudałosięszybkorozwiązać.Dziękiinterwencjiprezydenta,prąd został podłączony, a zadłużenia wobec firmy energetycznej spłacone. - Wiemy od urzędnika,któryunasbył,żewszystkiedługijakiemamyzaprądzostałyuregulowaneprzezmiasto,amybędziemytospłacaćnaraty–mówijedenzlokatorów.-Wmoimprzypadkurachunekbyłnaok.1,5tys.zł.Ztegook.600złdałomiasto,ok.500 złdałaopiekai300złzostałonamdozapłacenia.Niemieliśmynawettychpieniędzy, więcmiastozanaszapłaciłoamywczynszu,wratachspłacimy–dodał. Mieszkańcysązadowoleni,żeudałoimsięwyjśćzzadłużenia.Natymjednaknie koniec.Jakmówiąlokatorzy,niebawemwgaleriowcumająpojawićsięmiejscyurzędnicy,którzysprawdzągrzejniki.Jeśliichwymiananiebędziesięopłacała,JózefNowickimazastanowićsięnadpodłączeniemblokudocieplika.-Prezydentnamobiecał,żewprzyszłymtygodniuprzyjedziedonasnagrillaibędziejużmiałplan,ipowie, cobędziedlanasnajlepsze.Naraziedotrzymujesłowaimamynadzieję,żetakbędzie dalej–powiedziałjedenzmieszkańcówgaleriowca. ABRA


Aktualności 3

czwartek, 27 czerwca 2013

Walcząopakietgórniczy

Zalane ulice Zalane ulice, podtopione piwnice i posesje to skutek obfitych opadów, jakie nawiedziły Konin w tym tygodniu.

Najgorzejbyłowstarejczęścimiasta: ogromne kałuże można było spotkać między innymi przy bulwarze nadwarciańskim, niedaleko parku Chopina.Kierowcypróbowalipowoli przebijać się przez stojącą wodę, inni zawracaliiwybieraliinnądrogę.-Powinnotobyćjużdawnowypompowane.Niedasięjeździćwtymmieście– krzyczałjedenzkierowców. WodastałarównieżnaulicachKo-

pernika i Stodolnianej. Strażacy robili comogli.-Przedewszystkimjesteśmy wzywanidopompowaniawodyzulic. WiększośćzdarzeńmiałamiejscewstarymKoninie.Tamjestgorzejzkanalizacją,niżwnowejczęścimiasta.Odnotowaliśmyteżkilkaprzesiąkówdopiwnicizalanychposesji.Nicjednakgroźnego się nie działo – uspokajał SebastianOlesiak,rzecznikkonińskiejstraABRA żypożarnej.

Owłosodtragedii

Przewrócone, spróchniałe drzewo zatarasowało w niedzielę przejazd ulicą Dmowskiego w starej części Konina.

Jednazestojącychprzyul.Dmowskiegoakacjinagleprzewróciłasięnajezdnię.Jak mówiąmieszkańcy,przydrożnedrzewasąwwiększościspróchniałeidotakichsytuacji możedochodzićczęściej.–DziękiBoguniejechałakuratżadensamochód,bobybyła tragedia–powiedziałajednazmieszkanekul.Dmowskiego.–Wszyscytustawiająswojeautapodrugiejstronieulicy,botakichstarychdrzewjesttuwięcej.Sąsiedzimówią,że powinnyzostaćwycięte,alechybaniktniezgłaszał,żebyjeusunąć–dodała. Na szczęście przewrócone drzewo nie spowodowało żadnych strat, a strażacy szybkoodblokowaliprzejazd. ABRA

Zakładowa straż pożarna oraz serwis sprzątający zostali w 2000 roku przejęcizkopalniprzezspółkę„Asekuracja”. Jak mówią związkowcy, regulamin firmy gwarantował im, że pracodawca nie zmieni pakietu wynagrodzeń.-Paragrafdrugiregulaminumówijednoznacznie,żewszystkiezmiany jeślichodziowynagrodzenianiedotyczą tych pracowników – twierdzi Dariusz Zbierski, przewodniczący Międzyzakładowego Związku ZawodowegoGórnikówKWBKonin.

Dlagrupy57pracownikówzabranie przywilejów górniczych wiąże się z mniejsząpensjąnawetookoło800zł.Niebędziekartygórnika,deputatuwęglowego, zaplecza socjalnego ani nawet jubileuszy.Wkopalnimamponad30lat stażuiterazokazujesię,żetonicnieznaczy–powiedziałajednazosóbpracującychwspółce. DariuszZbierskipodkreślał,żeproponowanaprzezpracodawcęzmianama wejśćwżycieodwrześnia,alenatymnie koniec.-Byłazapowiedź,żetopierwsza

Dni Konina Farben Lehre, Kora, lampiony na niebie i zawody konne to tylko część atrakcji tegorocznego święta miasta. DniKoninarozpoczęłysięnaplacu Wolnościwubiegłypiątek,okołogodz. 17.Najpierwnasceniezaprezentowali się laureaci Konińskiej Ligii Muzycznej.Młodapublicznośćczekałajednak nawystępgwiazdywieczoru–płockiego zespołu Farben Lehre. Muzycy nie zawiedlifanówizagraliswojenajwiększeprzeboje.Każdyzhitówgrupywywoływałżywiołowyaplauz.Niezabrakłobisów. WsobotęnaplacuWolnościprzygotowanozokazjiDniKoninawieleatrakcji.Zwieńczeniemdniabyłopuszczanie kolorowych lampionów. Nad starówką zrobiłosiękolorowo.DniKoninauświetniłaKora,którazeznanymiprzebojami niezawiodłaswoichwiernych,aniejednokrotniedługoletnichfanów. Natomiast wszyscy, którzy w sobotę lub niedzielę wybrali się na konińskiebłonia,mieliokazjępodziwiania przepięknych zwierząt, które na dodateksąsymbolemnaszegomiasta.

PrzezdwakonkursowedniZawodów JeździeckichGreneCupjeźdźcyzca-

część,akolejnamożebyćwstyczniu.W końcudojdziedotakiejsytuacji,wktórej ciludziezostanąnapensjachnajniższych krajowych –stwierdził Zbierski. - Pracownicysązdeterminowani.Niemówią do końca „nie”, ale chcą negocjować. Stronaspołeczna,czylizwiązkizawodowe, a to dotyczy prawie wszystkich związkówwkopalni,wykazaładużodobrejwoli.Chcemynegocjowaćwarunki, ale na razie rozmowy niczego nie przyniosły–dodał. Prezesspółkitwierdzi,żejestotwarty na dyskusję. Nie chce natomiast oficjalnie komentować sprawy. Jego zdaniem,platformądodyskusjijestsalasąABRA dowa,aniemedia. łego kraju pokonywali przeszkody w pięciukategoriach. WturniejuoPucharPrezydentaKonina zwyciężył Wojciech Dhalke z Klubu Jeździeckiego Kłos Budzyń, drugie miejscezająłMichałTyszkozTKJGrabówek,anajniższystopieńpodiumprzypadł Leszkowi Gramzie z Agro-Handel Ślesin. BAS, SKA

Fot. A. Pilarska

Fot. A. Braciszewska

Prawie 60 osób walczy w konińskim sądzie o wynagrodzenia. Spółka „Asekuracja”, która przejęła pracowników z Kopalni Węgla brunatnego Konin, chce odebrać im przywileje górnicze.

Fot. Joanna Kucharczyk

Stolica niezależnego filmu Czekają na studentów Ruszyła rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Uczelnia liczy na przyjęcie około tysiąca studentów.

Więcejpraktyk,przeniesionyzTurkudoKoninawydziałbudownictwaidwanowekierunki:dietetykaibezpieczeństwowewnętrzne.TymPWSZzachęcaprzyszłych studentów.-Oferujemykształcenienawysokimpoziomie.Mamywyspecjalizowaną kadręirozwijamywspółpracęzagraniczną.Odprzyszłegorokuwszystkiekierunki będąpraktyczneibędąprzygotowywaćabsolwentówdoznalezieniapracy–poinformowałMirosławPawlak,rektorPWSZwKoninie. Nabórodbywaćsiębędziewdwóchterminach.Pierwszypotrwado31lipca,a drugirozpoczniesię1sierpniaibędzietrwałdo14września. Dokumentyprzyjmowanesąnakierunki:budownictwo,filologię,fizjoterapię, inżynierięśrodowiska,mechanikęibudowęmaszyn,pedagogikę,politologię,pracę socjalną,turystykęirekreację,wychowanieizarządzanie. Uczelniaczekajeszczenadecyzjędotyczącąotwarciakierunkudietetykaibezpieczeństwowewnętrzne.-Powinniśmyotrzymaćdecyzjęnajpóźniejnapoczątkuwrześnia–dodałMirosławPawlak. ABRA

W ubiegłym tygodniu Konin był stolicą niezależnych produkcji filmowych. Grand Prix tegorocznej OKFA w trzech kategoriach zdobyli: Stanisław białoskórski, Aleksandra Terpińska i bartosz bieniek oraz Kuba Gryżewski i Ivo Krankowski.

Jurorzy(KrzysztofMajchrzak,ŁukaszMaciejewski,Paweł Borowski,StanisławPuls)podziękowaliautoromzapracęwłożonąwrealizacjęfilmów.-Dziękitejpracymogliśmyznaleźć siębliżejczłowieka.Wwieluwypadkachumożliwiłonamto wgląd w trudne czasami następstwa ludzkiego losu i łatwiej nambędzierozumiećizmagaćsięzwłasnym.Dziękujemyekipietechnicznejzastworzeniedoskonałychwarunkówprojekcji. Niesposóbrównieżniewspomniećozaangażowaniuorganizatorówibardzodobrymprzygotowaniulogistycznymkonkursu –podsumowalitegorocznąedycjęOKFA,jurorzy.

reklama

WkategoriifilmamatorskiGrandPrixOKFA2013zdobyłfilm„Cudownydzień”StanisławaBiałoskórskiego(nagroda marszałka województwa wielkopolskiego w wysokości 5000 zł).WkategoriifilmstudenckiGrandPrixOKFA2013wyróżnionofilm„ŚwiętoZmarłych”AleksandryTerpińskiejiBartoszaBieńka(nagrodaPolskiegoInstytutuSztukiFilmowejwwysokości 5000 zł). W kategorii film niezależny Grand Prix OKFA 2013 nagrodzono film „ Wspomnienie poprzedniego lata”KubyGryżewskiegoiIvoKrankowskiego(nagrodaprezydentaKonina5000zł). Zaprofesjonalnąwkażdymaspekcierealizację,ciepłepotraktowanie głównych bohaterów i niebanalne podejście do trudnej i aktualnej tematyki Jury Młodych nagrodziło film „VOCUUS”PatrykaJurka.Nagrodęwwysokości500złufundowałaKonińskaFundacjaKultury. SKA


4 Kurier kryminalny Szukająświadków

Pociągiem w ciężarówkę na szczęście żadna z osób, które trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło na terenie Elektrowni Pątnów, nie miała poważnych obrażeń.

Fot. KM PSP w Koninie

Wypadekwyglądałgroźnie,bowprzejeżdżającąprzeztorywywrotkęmarki Renaultuderzyłszynowyskładremontowy.-Poprzybyciuspecjalnegodźwigu,pojazdszynowyustawiononaszynach,awywrotkępostawiononakołachiobapojazdyodholowano. Pięćosóbtrafiłodoszpitala,jednakobrażeniaokazałysięniegroźneipokilkugoDOKA dzinachwszyscymoglijużwrócićdodomu.

Dachowanie na Przemysłowej

Ponad cztery promile alkoholu miał w organizmie kierowca bMW, zatrzymany przez konińskich policjantów w Kraśnicy.

JadącywkierunkuGolinypolicjanci,zauważyliwKraśnicyBMW,któregokierowcachciałwyjechaćnadrogękrajowąnr92,alezrezygnowałnawidokoznakowanegoradiowozu.Funkcjonariuszezatrzymalipojazd,aprzeprowadzonebadaniewykazało,żekierowcamiałworganizmieponadczterypromilealkoholu.Twierdził,że piłalkoholpoprzedniegodnia,aleskończyłdopierootrzeciejnadranem. ZajazdępopijanemukierowcaBMWstraciłprawojazdy,asądzdecyduje,kiedy jeodzyska. SKA reklama

Fot. KM PSP Konin

co.Siłauderzeniabyłatakduża,żeskoda dachowała. Przyczyny i okoliczności wypadku badakonińskapolicja. ABRA

Jazdanapromilach

Pierwszy miał miejsce 1 czerwca przy„GaleriinadJeziorem”.Jadącaautobusemlinii53pasażerkastraciłarównowagęiuderzyłaoporęcz.Kobietadoznałaobrażeńciała. Do drugiego wypadku doszło 4 czerwcanaul.Wyszyńskiego,nawysokościbudynkunr12.Kierowcaciemnego kombi, który potrącił pieszą, uciekł z miejscawypadku. Policjanciprosząwszystkich,którzy mogącokolwiekwiedziećnatematwypadków, o kontakt z wydziałem dochodzeniowo-śledczym: pok. 229, lub tel. (63)247-24-58,247-25-11albo997. ABRA

Pięć osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło niedaleko skrzyżowania ul. Przemysłowej i Matejki w Koninie.

JadącyodstronyGosławickierowca osobowej skody z nieustalonych dotąd przyczynwjechałnaczerwonypasbuforowyiuderzyłwjadąceznaprzeciwkati-

Policjanci poszukują świadków dwóch wypadków, do których doszło w Koninie.

Konińskikieszonkowiec Policjanci zatrzymali 55-latka z Konina, który przez kilka minionych miesięcy okradał pasażerów MZK.

Mężczyznabyłdobrzeznanypolicjiiwielokrotniekaranyzapodobneprzestępstwa.Jegosposóbdziałaniazawszebyłpodobny.Okradałwsiadającychdoautobusu pasażerów,bądźudawał,żepotknąłsięiwpadałnajednegoznich.Wtymmomenciewyciągałportfel,poczymwtapiałsięwtłum. Policjanciudowodnilimężczyźniejedenaściekradzieży.Kieszonkowiecusłyszał SKA jużzarzutyiprzyznałsiędowiny.Grozimudo5latwięzienia.

Skopanyprzedsklepem Ze złamaniem szczęki i kości czaszki, trafił do szpitala 68-latek, który został skopany przez 20-letniego koninianina.

Dopobiciadoszłowubiegłymtygodniu przed jednym ze sklepów przy ul. Okólnej w Koninie. Nietrzeźwy dwudziestolatek(byłpokilkupiwach)zniewyjaśnionychprzyczynpodszedłdo68latkaizacząłgokopaćwtwarz. Starszymężczyznadoznałzłamania łukukościjarzmowej,kościszczękowejz przemieszczeniem i złamania stropu oczodołulewego. Napastnik został zatrzymany przez policjęiusłyszałzarzutuszkodzeniaciała.Grozimudo5latwięzienia. ABRA


PAK KWB 5

czwartek, 27 czerwca 2013 Ste fa na Wy rwa sa eg zo tycz na dro ga do ko niń skiej ko pal ni

Górnik z Chin -PrzyszedłemjakoczwartydopokojuwDomuGórnika,wktórymmieszkalijużJasioKubacki,ZygmuntZiemniarski i Stefan Wyrwas – opowiada Jerzy Ryguła,któryprzyjechałdoKoninazKatowicwsierpniu1956roku.–Odrazu zauważyłem,żeStefannienajlepiejmówipopolsku,żemyliprzypadki,liczby.I szybko się dowiedziałem, że urodził się wChinach.

WpokojuzKu-tungiem -OpowiadałnamoczywiścieoChinach, rysował znaki chińskiego pisma, tłumaczył, co które oznaczają, a jakie znaczeniemożnaimnadać,łączączinnymi – kontynuuje opowieść Jerzy Ryguła.-Słuchaliśmy,alejednakzpewnym niedowierzaniem, bo na dobrą sprawę mógłnamopowiadaćwszystko.Mówiliśmy na niego Kitajec (tak mówi się na Chińczyka w języku rosyjskim – dop. red.)lubKu-tung,botosłowonajczęściej pojawiałosięwjegoopowieściach.Nasze wątpliwościrozwiałowydarzeniechyba zsierpnia1956roku.Ktośwyjrzałprzez oknoikrzyknął:Stefan,Kitajcynadole. Stefan podskoczył do niego, popatrzył, po czym otworzył okno, wychylił się i przemówił...pochińsku. Nam szczęki opadły z łoskotem, ale nie mniej zdumieni byli goście z DalekiegoWschodu,żegdzieśnapolskiej prowincji ktoś przemawia do nichnaglewznanymimdialekcie.A, jak wytłumaczył nam Stefan, w Chinachjesttakdużodialektów,żeczasamiChińczykzChińczykiemmożesię nie zrozumieć. Tymczasem rozmowa Stefanazgościsprawiaławrażeniebardzo swobodnej, bo co i rusz wszyscy wybuchali śmiechem. Na koniec zabrali go ze sobą jako tłumacza, bo – jak się później dowiedzieliśmy – byli zmuszeni porozumiewać się z naszymi po rosyjsku. W ten sposób się do-

wiedzieliśmy,żeStefanjest„prawdziwymChińczykiem”.

Pałeczkiigrzyby MieszkaniewjednympokojuzeStefanem Wyrwasem było źródłem przeróżnych niespodzianek. – Stefan lubił gotowaćidośćciekawiemutowychodziło–wspominaJerzyRyguła.–Zarazna początku przeżyłem niemałe zdziwienie,kiedywtrakcieszykowaniaposiłku wyskoczyłnaglezpokojuiwróciłzdwoma patykami, ściętymi w pobliskim sadzie,zktórychsprawniewystrugałsobie pałeczkiiprzystąpiłdopałaszowanianimijedzenia.Ajadłniminietylkoryż,ale

również ziemniaki, które bardzo lubił przyrządzać sobie smażone. Czemu się męczysz,pytam,maszprzecieżwidelec. Odpowiedział,żetakmuwygodnie. Inna niespodzianka spotkała JerzegoRygułęrównieżzpowodukulinarnych zwyc zajów oryg in aln eg o współlokatora.Któregośdniawybrali sięwkilkaosóbnagrzyby,abyłotow czasach, kiedy kopalniany biurowiec znajdowałsięwMarantowie,naprzeciwkobrykietowni,zaledwiekilkaset metrów od krawędzi lasu rudzickiego.-Myśmytychgrzybówzebralitylkotroszeczkę,aStefancałewiaderko –wspominaJerzyRyguła.-Patrzę,a on ma tam głównie rydze fałszywe,

Fot. Archiwum

Przyjeżdżali do konińskiej kopalni za pracą ludzie z najdalszych zakątków Polski, byli repatrianci z zachodniej Europy i Związku Radzieckiego, ale Stefan Wyrwas nawet wśród tak egzotycznego towarzystwa był wyjątkowy, pierwsze górnicze szlify zdobywał bowiem w kopalniach węgla kamiennego aż w dalekiej Mandżurii.

Stefan Wyrwas

W drodze zwymiotowałem, co ucieszył o doktora Ławn ick ieg o, któr y stwierdził,żeterazjużnicminiebędzie. Jak mu opowiedziałem całą tę historięzgrzybamiiStefanemwroli głównej, odpowiedział: W Chinach nietakierzeczyjedząitwójwspółlokatorjestdotegoprzyzwyczajony,ale tywięcejniepróbuj.AStefan?Onsię poprostuzemniezaśmiewał.

ZSosnowcadoMandżurii

Stefan Wyrwas (stoi po prawej) z bratem i rodzicami

W sierpniu 1956 r. konińską kopalnię odwiedził minister górnictwa Chińskiej Republiki Ludowej

zwaneinaczejwełniakami,któremają białe mleczko, takie gorzkie. Mówię: Stefan, to jest trujący grzyb. Co ty tamopowiadasz,odpowiedział.Przyniósłtowszystkododomu,podzielił nadwieczęściiztychjadalnych(według mnie) zrobił kolację, którą zjedliśmyrazemznim.Pozostałegrzyby moczyłwwiadrze,kilkakrotniezmieniającwodę.Nakońcuukładałjewarstwamiisolił,apotemje...zjadał.Surowe! Zachwycając się smakiem, namawiał mnie, żebym spróbował, ale konsekwentnie odmawiałem. Ale po pewnymczasie,kiedyzobaczyłem,że nicmuniejest,spróbowałem.Tobyło wieczorem,aranoposzedłemdopracy na odkrywkę Niesłusz i zaniemogłem:przestałemwidzieć,jakieśkoła miprzedoczamikrążyły,więcmówię dochłopaków,żebymniezaprowadzilidolekarza,bosamjużniedamrady.

StefanWyrwasrzeczywiścieurodził sięwChinachadokładniewMandżurii, przez wiele lat najbardziej uprzemysłowionejczęścikraju,graniczącejzMongolią,Rosją,KoreąibliskosąsiadującejzJaponią.Skądtamsięwziął?Jegoojciec– pochodzący z Sosnowca Stanisław Wyrwas–zostałwpierwszychlatachubiegłegowiekuwcielonydorosyjskiejarmii i razem z nią skierowany do ochrony świeżo wówczas wybudowanej kolei wschodniochińskiej,stanowiącejodgałęzienie Kolei Transsyberyjskiej, która przecinała chińską Mandżurię i dochodziła do Władywostoku. Stanisław WyrwasożeniłsięzRosjanką–AnieląRewenko–imiałzniądwóchsynów:starszegoWiktoraiurodzonegow1922roku Stefana. Po rewolucji bolszewickiej Korpus Straży Pogranicznej został rozwiązany, więc Stanisław Wyrwas skończyłkursmaszynistówparowozówipodjąłpracęnakolei. TymczasemMandżurięopanowaliJapończycyistworzyliuzależnione od siebie państewko Mandżukuo. W Harbinie, jednym z większych miast Mandżurii,byłasporamniejszośćpolska,Polacybralibowiemudziałwbudowiekoleitranssyber yjskiej(między innymizesłańcypolit yczniz1863roku),toteżistniałotamjedenastoklasowe polskie Gimnazjum im. Henr yka Sienkiewicza,którew1941rokutak zwaną dużą maturą ukończył Stefan Wyr was. CIĄG DALSZY NA STR. 6


6 PAK KWB Ste fa na Wy rwa sa eg zo tycz na dro ga do ko niń skiej ko pal ni

Górnik z Chin CIĄG DALSZY ZE STR. 5

Cztery lata później bohater naszej opowieścipodjąłpracęwkopalniwęgla kamiennegowLi-szu-dżen,należącejdo prywatnychMulińskichKopalniWęgla. Nauczyłsiętamfachumierniczego,czyligeodetyitakąteżpracęwykonywałdo 1949 roku, kiedy Chiny opanowali komuniści, którzy upaństwowili kopalnię razemzcałymprzemysłem.Naobcokrajowców,wtymiPolaków,rzuconooskarżenieodziałalnośćszpiegowskąnarzecz Japonii.Większośćpostanowiłaudaćsię doPolski.

PowrótdoPolski

Prał,cerowałigotował Stefan Wyr was miał wprawdzie praktykęwyniesionązchińskichkopalni, ale tylko ogólne wykształcenie, toteżpodjąłnaukęwwieczorowymTechnikumGórniczymwWałbrzychu,któreukończyłw1956roku.Tojużdawałomuwiększeszansewstaraniachoinnąpracę,przedewszystkimtaką,która ułatwizdobyciemieszkaniadlamłodej rodziny.Zarazpouzyskaniudyplomu, na początku maja 1956 r., napisał podaniedodyrekcjiKopalniaWęglaBrunatnegowKoninieozatrudnieniegow charakterzemierniczego,którezostało rozpatrzonepozytywnie.Wczwartek, 21 czerwca, Stefan Wyrwas rozpoczął pracę w konińskiej kopalni. Rodzina pozostałajednakwWałbrzychu,bona początek nowy pracownik otrzymał miejsce w jednym z pokoi właśnie otwartego Domu Młodego Górnika, gdzie półtora miesiąca później poznał goJerzyRyguła. - Stefan był raczej domatorem – wspominaStefanaWyrwasakolegazpokoju. - Do kawiarni nie chodził, za to sam sobie prał, cerował skarpety, gotował i zachęcał do wspólnego jedzenia. Widaćbyło,żetejedenaścielatwinternaciezdalaoddomu,nauczyłygosamo-

Zdjęcie z polskiego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie. Stefan Wyrwas stoi trzeci od lewej w dolnym rzędzie. Nad nim jego starszy brat Wiktor.

dzielności.Owszem,odczasudoczasu wypiłznamikielicha,alejagonigdypijanegoniewidziałem.

Bydgoska,Cyganie, tratwaibójki W listopadzie 1957 r., po półtora roku pracy w kopalni, Stefan Wyrwas dostałprzydziałnamieszkaniesłużbowe w bloku przy ulicy Górniczej 10, dzięki czemu mógł wreszcie sprowadzić do Konina żonę, syna i półroczną córkę. – Kiedy jechał po nich do Wałbrzycha,poprosiłmnieoprzypilnowanie mieszkania – wspomina Jerzy Ryguła-bowtedy,krótkopopaździernikowychzmianachiobjęciuwładzyprzez Gomułkę,ludziestalisięśmielsiiwprowadzalisięnadzikodopustychlokali. AStefanbardzochciałmiećrodzinęrazemistraszniesiębał,żektośmuzajmietomieszkanie.Noispałemtamna podłodze,dopókiniewrócił. W umowie na mieszkanie służbowe,jakąpodpisałzkopalniąStefanWy-

rwas,znajdujesiękolejnaciekawostkaz dziejów powstawania nowego Konina. OtóżbloknoszącydziśadresGórnicza 10, wtedy znajdował się przy ulicy... Bydgoskiej14. -Miałempięćlat,kiedyprzyjechaliśmy do Konina. – wspomina Stanisław Wyrwas.–Przednaszymblokiembiegła ulicaBydgoska,przecinającaAleje1Maja i łącząca się z Kolejową, a dalej na wschódrozciągałosięjużtylkopole,na którym w oddali budowano gmach SzkołyPodstawowejnr4.Pamiętam,że któregoś razu przed naszą klatką, którą od ulicy dzieliło najwyżej pięć metrów, zatrzymałsięcygańskitabor:dwamoże trzywozy.Poprosilimnieoprzyniesienie wody,więcpobiegłemprzejętydodomu iimprzyniosłem.Kiedyjużoddalilisię w stronę starego Konina, znalazłem na ziemizłotówkę–uśmiechasiędowspomnieńStanisławWyrwas.

Mój rozmówca pamięta jeszcze, że podczasjednejzwizytJerzegoRyguływ ichdomuurwałmustrunęodgitaryito, żeniespotkałagozatożadnakara,pamiętabójkichłopakówzGórniczejztymi z Kolejowej, pływanie na tratwie w zalanym deszczówką wykopie pod fundamenty bloku, który stanął obok biurowca kopalni i wyprawy po owoce do ogrodu, znajdującego się między willą przyalejachajegoblokiem.

Sztygarnawęglu -Ojciecpracowałnapoczątkunaodkrywce Niesłusz, gdzie rowerem woziłemmuczasemjedzenie–pamiętaStanisław Wyrwas. – Potem przeszedł na Gosławice, gdzie był do samego końca odkrywki,czylido1974roku. DOK. NA STR. 16

Fot. Archiwum

Zdokumentówwynika,że2sierpnia 1949 roku państwo Wyrwasowie zgłosilisiędoPunktuPrzyjęciaPaństwowego Urzędu Repatriacyjnego w Białej Podlaskiej,którewystawiłoimzaświadczenia uprawniające do jednorazowego bezpłatnego przejazdu „wszelkiemi środkamilokomocji”doWarszawy,skąd udalisiędalejdoWałbrzycha,byzacząć noweżycie. StanisławWyrwaswróciłdozawodu felczeraweterynarii,któregowyuczyłsię jeszczewcarskiejarmii(iprzeniósłsięz czasemdoBorowapodWrocławiem),a jegosynowieposzlipracowaćdokopalni węgla kamiennego. Z doświadczeniem zdobytymwchińskichkopalniachantracytuprzyjętoichzotwartymiramionami. Ale Stefan Wyrwas miał jeszcze do załatwieniajednąbardzoważnądlaniegosprawę,wChinachzostałabowiemjegoukochana–LenaSujezowa.Dopiero dwalatapóźnejudałomusięsprowadzić ją do Wałbrzycha, gdzie w 1951 roku wzięli ślub. Rok później urodził im się syn,którydostałimiępodziadkuStani-

sławie,iktórydostarczyłautorowininiejszejpublikacjiwiększośćinformacjioraz dokumentów,pozwalającychodtworzyć losyjegoojca.-PolacyzHarbinutrzymalisięrazem–wspominaStanisławWyrwas. – Pamiętam jak podczas studiów weWrocławiuposzedłemdookulisty,a tenspojrzałwlegitymacjęipyta:skądjest twójtata.Odpowiedziałem,żezChini żewHarbinieszkołękończył.Tomydo klasyrazemchodziliśmy,usłyszałem.

Z umowy najmu mieszkania z 1957 roku wynika, że blok przy Górniczej 10 stał wówczas przy ulicy... Bydgoskiej.

Stefan Wyrwas i jego rodzina stali się częścią Konina i jego historii. Na zdjęciu syn Stefana, Stanisław przed kamieniem z nazwą budującego się wówczas czwartego z kolei osiedla, wówczas imienia Aleksandra Zawadzkiego (kto wie dzisiaj, kim był?), dzisiaj – Legionów. Kamień wciąż stoi w tym miejscu, przy rondzie Solidarności, choć zmieniono napis na tablicy.


Razem z Królewną Śnieżką i Siedmioma Krasnoludkami świętowała przy dźwiękach muzyki Gioacchino Rossiniego swoje dziesięciolecie konińska Szkoła Tańca i baletu FART.

Założona przez Justynę Szczap-Morkowskąw2003rokugrupataneczna,przez siedemlatfunkcjonowałajakoStudioTańca FARTnajpierwwKonińskimDomuKultury,aod2010rokuwMłodzieżowymDomuKulturywKoninie.WzwiązkuzlikwidacjąMDK,3września2012rokupowstała SzkołaTańcaiBaletuFART. W spektaklu „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”, który został

przygotowanyzokazjidziesięciulatpracyFARTU,wzięłoudziałprawiedwustu młodych tancerzy w wieku od lat czterechdodziewiętnastu. Dla wszystkich znalazły się role, choćbytomiałybyćdrzewkawlesieczy zajączki, pająki, niedźwiedzie i krasnoludki stanowiące ruchomą scenografię. Natomiastnajstarszetancerkiotrzymały partiesolowe:opróczKrólewnyŚnieżki

Garaż Sztuk znów tworzy na początku maja sztuka plastyczna wróciła do Garażu Sztuk, który tym razem ulokował się przy konińskim rynku.

- Pomimo zmian miejsca i związanych z tym perypetii nie zmieniły się charakteriideaGarażuSztuk–powiedziałKazimierzGmerek,któryrazemz DorotąWróblewską(obojesąabsolwentamiAkademiiSztukPięknychwPoznaniu)osiemlattemuwymyśliłistworzył miejsce dla twórczego rozwoju i zdobywania umiejętności plastycznych dla wszystkichchętnych. GarażSztukmateżambicjewspółtworzenia różnych zdarzeń artystycznychwKoninie,naprzykładwramach „Fety na koniec lata”, WOŚP czy Dnia Dziecka,podczasktórychpowstałymiędzy innymi wielkie obrazy na skarpie

amfiteatru czy „Zamek Wyobraźni” na placuWolności(nazdjęciu). Zajęcia w Garażu Sztuk są prowadzone na dwóch poziomach. Dla uczniówszkółpodstawowychmającharakterswobodnejtwórczejzabawyzbarwą i formą w najróżniejszych technikach:malarstwo,rysunek,grafika,rzeźba,wzornictwo.Dlastarszych-wwiększym stopniu skupiają się na rysunkowymimalarskimstudiumz natury. Obecniezajęciadlagrupymłodszej odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach17–19,adlagrupystarszej wpiątkiod16.30do19.30. OLER

OLER

Fot. Garaż Sztuk

Dziesięcioletni Fart

w spektaklu występuje Zła Królowa, Książę, Pan Myśliwy czy siedmiu Krasnoludków. - Z solistkami pracuje indywidualnieIwonaRatajczak-nauczycielkaireżyser baletu z Poznania - a maluszki, które biorą udział w scenach zbiorowych, przygotowała Justyna Szczap-Morkowska – poinformowała nas IzabelaBobrowskazKDK. Publiczność, która tak licznie przybyłanapremierę,byłazachwyconawysokim poziomem umiejętności tanecznychdzieciimłodzieży.Toefektciężkiej iwytrwałejpraca,którajużnierazbyła doceniana.NaMiędzynarodowymDziecięcymFestiwaluPiosenkiiTańcawKoniniezespółotrzymałbrązowyaplauzw 2006rokuorazsrebrnyaplauziwyróżnieniewroku2012. PodczasKrajowych Mistrzostw Polski  w kategorii  jazz, modern,baletw2013rokFartIIiIIIzdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriachwiekowychdlaminiformacjiBallet/Point,awśródnagrodzonychindywidualnieznalazłysięZuzannaPrzybylska, Bianka Tokłowicz, Aleksandra Klapsa i PaulinaKubacka. Ogromnym sukcesem tancerek ze SzkołyTańcaiBaletuFARTbyłbrązowy medal mini formacji Fart III Śnieżynki naMistrzostwachŚwiataweFrankfurcie nadMenemorazpierwszemiejscemini formacjidziecido11latFARTIIIpodczas Pucharu Świata w Mikołajkach w 2012 roku. Drugie miejsce w kategorii duetypowyżej16latzdobyłytamPaulinaKubackaiAleksandraKlapsa.

Przygarnij zwierzaka!

Ratująimasują

OKSI - suczka w typie siberian husky - trafiła do Schroniska dla BezdomnychZwierzątzSzyszyńskichHolendrów. To przyjazna, łagodna sunia tolerującainnepsy.Maokołotrzechlat (ur.2010r.).

Ponad stu absolwentów konińskiego Medyka odebrało świadectwa ukończenia szkoły, a ci najlepsi dyplomy i wyróżnienia.

OksiczekanaCiebiewSchronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie (ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38. reklama

Fot. R. Bąk

Więcej zdjęć Oksi można zobaczyć naprofiluprowadzonymprzezwolontariuszy www.facebook.com/schroniskokonin i stronie www.LM.pl/przygarnij_zwierzaka.

JakopierwszeświadectwaukończeniaszkołyodebrałyzrąkdyrektoraWojciecha Szymczaka i swojej opiekunki Ewy Grabarczyk-Szewczyk dietetyczki. Byłoichszesnaście,podobniejakratowników medycznych (opiekun Ewa Wojskunowicz), wśród których – i jest to podtymwzględemkierunekwZespole SzkółMedycznychwyjątkowy–przeważająmężczyźni.Wzdominowanejprzez kobiety szkole spora grupa mężczyzn kształciłasiępodkierunkiemAgnieszki Lizik-Kwaśniewskiej w zawodzie masażysty. Najliczniejszą grupę wśród tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół

Medycznych stanowili farmaceuci. DyrektorWojciechSzymczakiSylwiaWałowska wręczyli świadectwa aż 26 osobom. Dużym zainteresowaniem wciąż cieszysięuruchomionyniedawnokierunek higienistka stomatologiczna (opiekunEwelinaPrzewoźna).Większośćabsolwentekjużpracuje,cobyłopowodem nieobecnościkilkuznichnauroczystościzakończeniarokuszkolnego. Dziesiątce opiekunów medycznych wręczałaświadectwaBeataJaniak,a23 świadectwarozdałaIwonaNolbert,opiekunka kierunku technik usług kosmeOLER tycznych.

Fot. R. Olejnik

Fot. Marek Bednarz

10 Rozmaitości


Rozmaitości 11

czwartek, 27 czerwca 2013

Nie oddadzą ośrodka Park,dostępdojezioraimolo,adotegobazanoclegowa, szkoleniowaorazwypoczynkowa.Wszystkotoodkilkulatjest wrękachmarszałka.NiedawnopracownicyimieszkańcyWąsoszzostalizaskoczeniinformacjąolikwidacjiośrodka.-Niktz nami nie rozmawiał, nie konsultował. Dostaliśmy po prostu trzymiesięcznewypowiedzeniazpracy–poinformowałBogdan Jankowski, kierownik ośrodka w Wąsoszach. - Decyzja marszałkazmierzadozamknięciaprzestrzeni,wktórejtoczy siężycieobywatelskieispołeczne.Przyjeżdżajądonasartyści, fundacje,ludziezdomówpomocyspołecznejistudenci,aleteż swobodnieztegomiejscakorzystająmiejscowi.Mnóstworzeczysiętudziejeinagleokazujesię,żetojestdlaurzędnikównieważne–dodał. WicemarszałekTomaszBugajskipodkreśla,żewbudżecie województwanaoświatęjesto1,5mlnzłmniej.Koniecznejest zatemcięciekosztów.PadłonaośrodekwWąsoszach,boten niespełniajużroliedukacyjnej.-Musisięalboprzebranżowić, albo przekształcić. Inaczej będzie zlikwidowany. Na razie nie mamowyosprzedażyinicniejestprzesądzone–mówiłTomaszBugajski. Faktycznieodokoło10latośrodekprzestałbyćaktywnynauczycielsko.Jednakcałyczasnasiebiezarabia.Jakmówi Bogdan Jankowski, Urząd Marszałkowski na działanie ośrodkaprzeznaczaokoło300tys.złrocznie.-Topieniądze nanaszeskromnepensje.Wszelkiewydatki,odkupnażarówkipomodernizacjeośrodka,sąopłacaneztego,cosami wypracujemy,atylkowubiegłymrokubyłoto360tys.zł– wyliczyłBogdanJankowski. ZdaniemHalinyPilarskiej,radnejgminyŚlesinimiesz-

kanki Wąsosz, nie tylko pieniądze są ważne. Ośrodek dla społecznościlokalnejjestistotnyrównieżzinnegopowodu. -Salaikuchniabyływłasnościąszkołyizostaływybudowanespołecznieprzezrodziców.Dziecisątudożywiane,możemyorganizowaćchoinki.Niktnasstądniewygania.Jeśli kupi to ktoś prywatny, to zamknie wszystko. Jak można sprzedawaćcoś,cojestcentrumkulturynaszejmiejscowości?–pytaPilarska. Wobronieośrodkapowstałkomitetprotestacyjny.Mieszkańcychcązrobićwszystko,żeniedoszłodolikwidacjitakważnegodlanichmiejsca.Mająnadzieję,żemarszałeksamodwiedziWąsoszeizmienidecyzję.-Możejeszczeudasiętowszystkocofnąć–manadziejęHalinaPilarska. PrzejęciaośrodkachcąwładzegminyŚlesin.BurmistrzMariuszZaborowskimajużnawetpomysłnazagospodarowanie tegomiejsca.-Chciałbym,żebytenośrodekstałsięczęściąnaszejspółkiTermyŚlesińskie.Połączenietychdziałalnościdałobywiększemożliwości–mówiłZaborowski.-Rozmawiałem jużzmarszałkiem,aleniemamżadnejdeklaracji.Chcielibyśmyprzejąćośrodekzadarmo–dodał. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to możliwe. Na razie o wycofaniesięzpomysłulikwidacjiośrodkawWąsoszachzabiegająradnisejmikuwojewódzkiego.Tentematpodjęlirównież podczaswczorajszejsesji.-Będziemypróbowalirobićwszystko, żebyośrodekprzetrwał.Niemożnawylewaćdzieckazkąpielą –mówiłradnyBłażejSpychalski. Wośrodkuzatrudnionychjestdziewięciupracowników.Z jegousługkorzystaokołotysiącaosóbrocznie. ABRA

Zostań liderem Szlachetnej Paczki!

DOK ZE STR. 1

Na piętro Urzędu Miejskiego sedes został wniesiony w specjalnej lektyce. Prezydent Konina nie przyjął prezentu osobiście, informując przez sekretarkę, żejestzajęty.Wydałnatomiastpisemne oświadczenie,wktórympodziękowałza dar i wyraził uznanie dla poczucia humoru darczyńców. „Toalety, o których mowa, zostaną w tym roku zaprojektowaneizapewnewprzyszłymrokutainwestycja zostanie zrealizowana. Do jej przygotowania potrzebne jest załatwienieformalnościwzwiązkuzkoniecznościązamianygruntów–cozostałowyko-

nane. Dokonaliśmy również rozbiórki staregobudynku,posadowionegonatej nieruchomości.Sedesprzekazanyprzez PaństwabędziezamontowanywbudynkutoaletyprzyBulwarzezestosownymi widocznymnapisemnatylnejjegościance-ktojestjegofundatorem,copozwoli korzystającym „wypinać się” z wdzięcznością(jestrzecząoczywistą,żezałatwianie tak podstawowej potrzeby fizjologicznejczłowiekawymagawłaśniewypinania się). Zapewniam także, że zostaniecie Państwo zaproszeni na uroczyste oddaniedoużytkutoalet,celemzdjęcia uroczejkokardyzałączonejdosedesu.Z wyrazamiszacunkuJózefNowicki.” SKA

DOK ZE STR. 1

Fot. Rafał Domiński

Mieszkańcy Pątnowa i Janowa nie chcą farmy wiatrowej w swoim sąsiedztwie. W tej sprawie skierowali pismo do prezydenta Konina. Pod petycją podpisało się około 400 osób.

Przygarnij zwierzaka! SZAMAn trafiłdoschroniska12 sierpnia2010r.zmiejscowościWygoda (gmina Ślesin). Ma około 4 lat i mniejwięcej50cmwkłębie.Jestradosnym,kontaktowymibardzoposłusznympsem.Szamantopsiakspragniony kontaktu z człowiekiem i długich spacerów. Bardzo ładnie chodzi na smyczy. Więcej zdjęć Szamana można zobaczyć na profilu prowadzonym przez wolont ariuszy www.facebook.com/schroniskokonin i stronie www.LM.pl/przygarnij_zwierzaka.

BudowafarmywiatrowejskładającejsięzdziewięciusiłowniwiatrowychzostałaujętawprojekciemiejscowegoplanuzagospodarowaniaprzestrzennegowobrębiePątnów-Janów.Powyłożeniudokumentu,mieszkańcyzłożyliswojeuwagi. -Natakąlokalizacjęjakospołecznośćlokalnaniemożemywyrazićzgody,dlatego wnosimyousunięciezprojektuplanuzagospodarowaniaprzestrzennegofarmywiatrowejnawyznaczonymterenie–pisząmieszkańcy.-Miastopróbujepozbawićnas jedynegomiejsca,gdziewPątnowiemożnaiśćnaspacer,pojeździćrowerem,spędzić wolnyczaszdalaoddrogikrajowejnr25.Bardziejoczekiwanąinwestycjąbyłabybudowainfrastrukturysportowo-rekreacyjnej,anie„cichegozabójcy”–dodają. Koninianiepodnosząrównież,żefarmywiatrowemająszkodliweoddziaływanie naludziiśrodowiskonaturalne.-Szkodliwyhałas,infradźwięki,odbijaniepromieni słonecznych,migotaniewnocyświatełsąprzyczynąwieludolegliwości–podkreślają. Miejsce,wktórymmiałybystanąćwiatraki,obejrzelijużmiejscyradni.Członkowie komisji infrastruktury mieli też szansę porozmawiać z protestującymi mieszkańcami.-Większośćradnychjestprzeciwkozlokalizowaniuwtymmiejscu farmywiatrowej.Korzyśćztegodlamiastabędzienikła,bospółkaniejestzarejestrowanawKoninie,więcpodatekbędziepłaconygdzieindziej.Pozatympozbawiamysięterenówinwestycyjnych.Niktniezainteresujesięmiejscemprzywiatrakach–mówiłradnyJanUrbański. Decyzjędotyczącąprzyjęcia,bądźodrzuceniauwag,prezydentKoninapodejABRA miewpołowielipca. reklama

Fot. A. Procz

SzamanczekanaCiebiewSchroniskudlaBezdomnychZwierzątwKoninie(ul.Gajowa7a),tel.63243-80-38.

Sedesnaurzędzie

Nie chcą wiatraków

Co roku w całej Polsce kilkuset liderów organizuje projekt Szlachetna Paczka. Każdy z nich kieruje zespołem wolontariuszy i niesie pomoc dla najbardziej potrzebujących w swojej okolicy. Angażując innych ludzi w mądrą pomoc, liderzy realnie zmieniają społeczność, w której żyją.

Tylkow2012rokuSzlachetnaPaczkadotarłado13235rodzinwpotrzebie,czylidoponad55tys.osóbżyjącychwniezawinionejbiedzie–osóbstarszych,samotnych,rodzindotkniętychchorobąlubniepełnosprawnością,samotnychrodzicówirodzinwielodzietnych.Łącznaliczbazaangażowanychwprojekt–wolontariuszy,darczyńcówirodzinwpotrzebie–sięga300tys.osób. SzlachetnaPaczka2013otwierarekrutacjęliderówizapraszachętneosobydoorganizacjiwKoninieprojektuSzlachetnaPaczka.Liderbędziezajmowałsięrekrutacją wolontariuszy,zarządzałichpracą,współpracowałzinstytucjamitakimijakszkoły, parafie,ośrodkipomocyspołecznejwcelupozyskaniaadresówrodzinwpotrzebiei dbałojaknajlepsząpomocdlanich. Zgłoszeniaprzyjmowanesądo7lipca2013nastroniewww.superw.pl. OLER

Fot. A. Pilarska

Komitet protestacyjny, chęć przejęcia przez gminę i poparcie radnych sejmiku. Wszyscy walczą o ośrodek w Wąsoszach. na razie bezskutecznie.


PAK KWB 15

czwartek, 27 czerwca 2013

na uko wo o lu dziach ko niń skiej ko pal ni i elek trow ni

Ludzie,kumoterstwo ikwalifikacje Fot. R. Olejnik

Znaczne nadwyżki siły roboczej, które były jednym z najważniejszych argumentów za budową na terenie regionu konińskiego wielkiego przemysłu, zaczęły pod koniec lat sześćdziesiątych niepokojąco topnieć, można przeczytać w wydanej w 1962 r. pracy Władysława Markiewicza „Społeczne procesy uprzemysłowienia. Kształtowanie się zakładów produkcyjnych w konińskim rejonie górniczo-energetycznym” (pisaliśmy już o niej w Kurierze nr 155 z 23 maja 2013 r.).

Park Ojców na polu Glinka Amelka, Franciszek, natalka, Alicja, Julka, Antoni czy Paweł. Takie między innymi imiona noszą drzewa, które zasadzono w konińskim Parku 700-lecia, w miejscu gdzie ponad sześćdziesiąt pięć lat temu wydobywano pierwszy koniński węgiel na tak zwanym polu Glinka odkrywki Morzysław.

Pomysł stworzenia Parku Ojców nawiązujedopolskiejtradycji,zgodnie z którą prawdziwy mężczyzna powinienwybudowaćdom,spłodzićsynai posadzić drzewo. To znamienne, że pomysłodawcąsadzeniadrzewbyłradny Jan Urbański, który jest również górnikiem, pracującym w konińskiej kopalni od 1980 roku. – Chciałbym, żeby na każdym osiedlu powstał taki ParkOjców–powiedział. Nowe drzewa pojawiły się obok pokopalnianegozbiornikawodnego,a więc w miejscu, gdzie w styczniu 1945 roku eksploatację odkrywki zakończyli jej niemieccy budowniczowie,apodjęlipolscyrobotnicy,którzy wwęglubrunatnymdostrzegliszansę na polepszenie własnego bytu. Sym-

bolika tego miejsca jest więc bardzo bogata. W Dniu Dziecka pierwszych dwudziestu pięciu ojców zasadziło drzewa. Spośródaż130chętnychrodzinwybrano maluchy urodzone w 2013 roku, a potem - według kolejności zgłoszeń dzieci z roku poprzedniego. Pierwszeństwomiał,nieobecnyzpowoduprzeziębienianauroczystości,małyMarek,któryurodziłsię1stycznia2013rokutuż popółnocy.–Jaktylkobędzielepszapogoda,togoprzywieziemy–powiedziała Irena Kochańska-Kuźma, mama pierwszego koninianina. – Sadzimy aż trzy drzewa: dla Marka i jego rodzeństwa Pawła i Kingi. Będziemy patrzeć jak rosnąrazemznaszymidziećmi.Tobędzie przyjemnośćodwiedzaćtomiejsce.

DoglądaćdrzewabędąrównieżAnitaiMarekSobierajscy,rodzicemaleńkiegoIgora.–Pomyśleliśmy,żetobędziepamiątkadlaIgorainawetsięniezastanawialiśmy, tylko szybko zgłosiliśmy do udziału w tej akcji – powiedziała pani Anita.–Mieszkamyniedalekoicodzienniejesteśmytunaspacerze,toteżbędziemyregularniedoglądaćnaszedrzewo. W parku stanęły między innymi lipy,kasztanowce,jodły,jesiony,leszczyny, wiązy i brzozy, w sumie czternaście gatunków, które zostały przypisane dzieciomwoparciuoKalendarzDrzewCeltycko-Druidystyczny, w zależności od miesiąca, w którym się urodziły. Każde zostało oznakowane tabliczką z nazwą gatunku i kolejnym numerem. Rodzice otrzymali natomiast certyfikaty z imieniem i nazwiskiem dziecka i numerem drzewka. – To będzie nowa tradycja w Koninie – powiedział Jan Urbański. JeszczenigdziewPolsceniematakiego ParkuOjców. ABRA, OLER

Autorpisał,żewzwiązkuzszybkimuprzemysłowieniemiurbanizacjąpowiatu konińskiegowciągusiedmiulatliczbazatrudnionychwzrośniezniespełna12tys. wr.1958doponad27tys.wr.1965i40tys.wr.1970.Uspokajałjednak,żenadal sporerezerwysiłyroboczejznajdująsięnawsi,którejmieszkańcyprzeważnienierejestrująsięwWydzialeZatrudnieniaorazwśródkobiet,którychwkopalnipracuje niespełnasiedemprocent(wgrupiepracownikówfizycznychtylko2,6proc.). WładysławMarkiewiczpodkreśliłprzytym,żemożliwościzatrudnieniakobietwkopalniachodkrywkowychiwzakładachtowarzyszących(brykietownie, gazownie itp.), gdzie większość prac jest zmechanizowana, są bardzo duże i za przykładpodałkombinatSchwarzePumpewNiemieckiejRepubliceDemokratycznej,gdziekobietystanowiąjednątrzeciązałogi.Dodałteż,żezatrudnienie obojgamałżonkówsprzyjastabilizacjizałógiułatwiarozwiązanietrudnejkwestii mieszkaniowej,bopotrzebująjednegomieszkaniazamiastdwóch.

Namaśledopracy Zobserwacjiibadańautora„Społecznychprocesówuprzemysłowienia...”wynikało,żejakaśczęśćstarającychsięopracę,zwłaszczawkopalni,„usiłujewciskać urzędnikomróżnegorodzajupodarki(wpostacinp.kobiałkimasłalubjaj),albo starasięzapewnićsobieprzedtempoparcieznajomków,pełniącychodpowiednie funkcjewdyrekcjizakładu,worganizacjipartyjnejlubwradziezakładowej,albo teżzabiegaoskierowaniezestronyinstancjipowiatowych”.Miałotosweźródław przekonaniu,że„ktonieposmaruje,tenrobotyniedostanie",wynikającymzpanującegowcześniejwpowieciekonińskimdeficytumiejscpracy.Zastrzegłprzy tym,że„badaczowitrudnojestustalićrozmiarytegoprocederu,zwanegopopularniekumoterstwem.Obiegającanatentematfamaprawdopodobniewyolbrzymiajegozasięg.” Innymdrażliwymspołecznietematembyłyprzywilejedlaniektórychkategoriikandydatówdopracy.Oileoczywistebyłopierwszeństwowprzyjęciudopracyosóbzrodzin,którychgospodarstwazostałyprzejęteprzezkopalnię,todyskusyjnebyłozatrudnianiewjednymzakładzieczłonkówrodzin.„Jaksądząnawet niektórzypracownicydozoruiaktywiścipartyjni-niemówiącjużoszeregowych pracownikach-jesttoprzejawkumoterstwaitoszczególniedrastycznyiszkodliwy.”

Brakowałotechników Odr.1956kopalniastałasiędlaabsolwentówwyższychuczelnitakdalece atrakcyjna,żeraczejnienależałosięjużobawiaćtrudnościzichrekrutacją,napisałWładysławMarkiewicz.Natomiastznaczniewiększetrudnościwystępowałyz pozyskaniemkadryzwykształceniemśrednimzawodowym,którapowinnazajmowaćstanowiskawtakzwanymniższymdozorze.Nakoniecwrześnia1960r. niedobórkadryześrednimwykształceniemwsamejtylkogrupiepracowników umysłowychwynosił243osoby.ByzaradzićtymproblemomkopalniauruchomiławieczoroweTechnikumGórnicze,choćzewzględunatrudnościkomunikacyjne,byłoonodostępne„tylkodlapracownikówmieszkającychwKoninie,lubw najbliższejokolicyosiedlawCzarkowie(technikumkorzystazgościnytamtejszej nowozbudowanejszkołypodstawowej).Nawetdojazdzodległegoo3kmstarego Koninanastręczasłuchaczomsporokłopotów.”

Pańszczyźnianerelikty By umożliwić podnoszenie kwalifikacji robotnikom, kopalnia uruchomiła różnegorodzajukursy,któreniecieszyłysięjednaktakimzainteresowaniem,jakiegospodziewałosiękierownictwozakładu.Dlaczęścikandydatówprzeszkodą był brak wykształcenia na poziomie podstawowym. Inną przyczyną tego stanu rzeczybył„konserwatyzm,cechującyrobotnikówwywodzącychsięwznacznej części ze środowiska wiejskiego. Decydując się na podjęcie pracy w przemyśle, chłop,atakżewyrobnikwiejski,któregomentalnośćzostałaurobionaprzezśrodowiskochłopskie,jeszczeprzezdłuższyokresczasutraktujenowyzawódjakośrodekkompensującypozycjęekonomicznąrolnika-gospodarza,którybądźtopragniewydobyćgospodarstwozdługów,bądźteżspłacićspadkobierców,nabyćnowegruntyalbomaszynyitp.” A„wieśkonińska–napisałdalejautor-należydonajbardziejtradycjonalistycznychpodwzględemkulturowymiobyczajowymrezerwatówtegotypuw Polsce.Potwierdzajątorównieżetnografowie,którzystwierdzają,żenaterenieziemikonińskiejzachowałosięstosunkowowielereliktówkulturymaterialnejiduchowejepokipańszczyźnianej.” OLER


16 PAK KWB Ste fa na Wy rwa sa eg zo tycz na dro ga do ko niń skiej ko pal ni

DOK. ZE STR. 6

Wcześniej Stefan Wyrwas opuścił działmierniczyiodgrudnia1958roku przeszedłnawydobyciewęgla,gdziezostałsztygarem.Jegosytuacjazawodowai rodzinna się ustabilizowała. Ale nie dla jegożony,któraprzez piętnaścielatodprzyjazdudoPolski niemiałażadnychwiadomościoswojejrodzinie.-W1966rokumamadowiedziała się za pośrednictwem MiędzynarodowegoCzerwonegoKrzyża,żejejrodzinajest wKaragandzie–pamiętaStanisławWyrwas.–Dopierodzisiajzdajęsobiesprawę,żemojamamabyłaosobądośćenergiczną,bosprawiła,żew1968rokudostaliśmywizyipojechaliśmydoKaragandy, miastawgruncierzeczyzamkniętego,bo tamznajdowałsięKarłag,czyliKaragandyjskijŁagier–jedenznajwiększychobozówpracywZwiązkuRadzieckim. Dopiero w dalekim Kazachstanie StanisławWyrwasspotkałporazpierwszyswojegodziadkazestronymamyiodkryłhistoriętejczęściswojejrodziny.-To byłprawdziwykozackiataman–pamiętaswojepierwszewrażenienawidokojcamatki.

WyprawadoKaragandy Irzeczywiście,seniorroduSujezowów był dońskim Kozakiem, wynaję-

tymwrazzcałymoddziałemdoochronyzbudowanejnaprzełomieXIXiXX wiekukoleiwschodniochińskiej.Kiedy w 1922 roku teren ten został zajęty przez bolszewików, białogwardziści i ichzwolennicyprzenieślisiędosąsiednichChin,główniedoHarbinu,gdzie na40tys.Rosjanprzypadałozaledwie 15 tys. Chińczyków. Sujezowie zamieszkaliwLi-szu-dżenitamwłaśnie w1926r.urodziłasięJelena(popolsku Helena, zdrobniale Lena), a dziewiętnaścielatpóźniejwtamtejszejkopalni podjąłpracęStefanWyrwas.-Kiedyw sierpniu1945r.SowieciweszlidoLi-szu-dżen,jednegodniaaresztowalikilka tysięcy mieszkających tam Rosjan pod zarzutem współpracy z Japońską MisjąWojskową,którąuważalizaośrodek wywiadowczy – opowiada StanisławWyrwas.-Zakratytrafiłteżbrat mojejmamy,Roman,któregoostatecznie zesłano do obozu pod Karagandą. Zanimpojechałaresztarodziny. Roman Sujezow został w 1956 r. uwolniony z Karłagu, a pięć lat późniejzrehabilitowany,dziękiczemupo kolejnych pięciu latach informacja o jegolosachdotarładomieszkającejw Polsce siostry. – Jechaliśmy do Karagandy prawie sześć dni, z przesiadką w Moskwie – wspomina Stanisław Wyrwas. – Jechało się bardzo fajnie, bococztery,pięćgodzinzatrzymywa-

Fot. Archiwum

Górnik z Chin Rodzina żony Stefan Wyrwasa w Mandżurii. Lena Sujezowa stoi pierwsza z lewej.

Stefan Wyrwas w latach siedemdziesiątych

liśmysięwjakimśdużymmieście.Pociąg stał pół godziny, wychodziło się pojedzenie,atrzebapamiętać,żenaszazłotówkabyłabardzomocnawstosunkudorubla. W Karagandzie Stanisław Wyrwas nasłuchałsięmnóstwaopowieściożyciu swoich rodziców na Dalekim Wschodzie,bomieszkałotambardzowieluich znajomychzChin.-Jedzeniebyłoniesamowite,bowszyscyoniumieligotować pochińsku-wspomina.-Wsumiebyliśmytamchybazsześćalbosiedemrazy. Alezdziadkiemspotkałemsiętylkojedenraz,bomiędzypierwsząadrugąnasząwizytąwKaragandzieumarł.

Naganazadeszcz

Aż trudno uwierzyć, że otoczenie Szkoły Podstawowej nr 4 mogło być tak pozbawione jakiejkolwiek roślinności. Na pierwszym planie Stefan Wyrwas na spacerze po nowym osiedlu.

PowybraniucałegowęglanaGosławicach Stefan Wyrwas został przeniesiony na odkrywkę Jóźwin. – W jego mowie wciąż było słychać melodię innego języka – wspomina Mirosław Bartkowiak, który również był sztygarem na Jóźwinie. - To był przede wszystkimporządnyczłowiekibardzo sumiennychłop. TymbardziejmusiałoStefanaWyrwasa zaboleć, kiedy w listopadzie

1980r.obciążonogoodpowiedzialnościąiudzielononaganyzazapaleniesię przenośnikataśmowegonajegozmianie. – Pamiętam to zdarzenie, bo ja przyszedłem wtedy do pracy na rano, zmienić Stefana – wspomina MirosławBartkowiak.–Wnocyspadłduży deszcziwęgielzmieszanyzwodącofnąłsięnataśmieprzenośnika,którym byłtransportowanydozaładowni.Węgielspiętrzyłsięnadole,tamzablokowałkrążnikiipodwpływemtarciataśma się zapaliła. Żadnej winy Stefana wtymniebyło. I rzeczywiście, Kolegium do Spraw WykroczeńOkręgowegoUrzęduGórniczegowPoznaniustwierdziło,żeStefan Wyrwas nie był winien zapalenia się przenośnikataśmowegoinaganęuchyliło,awlutym1981rokukaręanulował dyrektor Adam Winter. Trudno dzisiaj powiedzieć, czy to przykre zdarzenie miało wpływ na podjęcie przez Stefana Wyrwasadecyzjioprzejściunaemeryturęw1982roku,wwieku60lat.

Zawszeoptymistyczny - Stefan to był oryginał – mówi z uśmiechemJerzyRyguła.-Byłniesamowiciepogodny,lubiłkawałyrobić,alezawszebyłprzytymkoleżeńskii–cociekawe-nigdysięniegniewał,byłczłowiekiem,któryniepotrafiłsięobrazić.Wychowałsiędalekostądinierozumiałwieluspraw,choćbywynikającychzpolskiej historii.Ależyciowedoświadczeniemiał bardzobogateiszkoda,żeniepozostawił żadnychwspomnień.Tobyłdobryczłowiek. StefanWyrwasdługosięemeryturą niecieszył,bozmarłw1984r.-Spotkałemgonaogródkachdziałkowych„Górnik”(tychmiędzyulicamiKleczewskąi Zakładową),gdziemiałdziałkę,izapytałem:jaktamzdrowie?Wporządku,odpowiedział, jak to on, zawsze optymistyczny–wspominaJerzyRyguła.-Chyba ze dwa tygodnie później dowiedziałemsię,żenieżyje. ROB ERTOLEJN IK


Ogłoszenia 17

czwartek, 27 czerwca 2013

n Dowynajęcia:dwapokoje,kuchnia,łazienka wdomkujednorodzinnym.Telefon:791709603. n Sprzedammieszkanieopow.68,93mna osiedluZatorze.Mieszkanieskładasięz3pokoi, kuchni,łazienki,WCi2przedpokoi.Mieszkanie jest bardzo ładne i przestronne z dużym balkonem.Tel:507745506. n Wynajmę tanio pokój dla samotnej osoby. StaryKonin.Telefon:694773328. n Sprzedam lub wynajmę lokal: ul. Szarych Szeregów,Starówka.Telefon:603311903. n Sprzedamdomgm.Golina.Domwolnostojącypokapitalnymremoncienadziałce8ar.Cena:269000zł.Telefon:509541507. n Posiadamdowynajęciamieszkanie3pokojowenaZatorzu,umeblowaneiwyposażone.Do zamieszkaniaodzaraz.Tel:669-679-067. n SprzedamkawalerkęnaVpiętrzeopow. 26,50m2.przyul.Dworcowej.Lokalskładasięz jednegopokoju,kuchni,łazienkiorazprzedpokoju.Ścianygipsowane,niskiczynsz.BardzoCena: 80tys.złdonegocjacji.Telefon:503120527. n Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow.33,8m2 na większe (3 pokoje) za dopłatą. Mieszkanie znajduje się na ul. Wieniawskiego. Wolneodzaraz.Poremoncie.Tel:531-215-870.

n Niemiecki-naukajęzyka,korepetycje,tłumaczenia.Tel:792000953. n Językangielski.Korepetycjenakażdympoziomie zaawansowania z możliwością dojazdu do ucznia.Przygotowaniedomatury,testówgimnazjalnych,nadrabianiezaległości.Telefon:695489557. n Korepetycje z chemii na poziomie gimnazjumiliceum(poziompodstawowy).20złzagodzinęzegarową.Telefon:794670088. n Udzielękorepetycjinapoziomieszkołypodstawowej,gimnazjumiszkołyśredniejzprzygotowaniemdomaturywłącznie.Cena:30złza60 minutzajęć.Zdojazdemdodomuucznia.Telefon:661206995. n Chemia fizyka. Nauczyciel z 18-to letnią praktyką, udziela korepetycji na wszystkich poziomach.Posiadamwłasnemateriały,gwarantuję wysokipoziomnauczaniaisatysfakcję.Telefon: 509428558. n Zapraszamwszystkichchętnychnanaukę gry na instrumentach / Keyboard, Syntezator, Akordeon/.Lekcjegryodpodstawlubkontynuacjanauki.Gwarantujęfachowośćiskuteczność. Dojazddodomuucznia.Telefon:603088850. n LekcjegrynainstrumencieAkordeon,dla dzieci i młodzieży. Dojazd do ucznia. Telefon: 664831817.

n Pracawsklepiespożywczym.Zatrudnięna stanowisko kasjer sprzedawca - pełen etat. Tel: 533-81-81-83. n FirmaMAL-SPAWposzukujemonterówkonstrukcjistalowychzeznajomościąrysunkutechnicznego.Zainteresowanychproszęokontaktpodnrtel: 693-833-186wgodzinachod10:00do16:00. n Witammam22lataichętnieposprzątam mieszkanie, zajmę się dzieckiem, pomyję okna.

Niedrogo z Starego Miasta i Konina. Telefon: 603164695. n Pracownikfizyczny,praceogrodnicze(koszenietrawy,pielenie,myciesamochodów,itp.).PoszukujemyosobyzrejonuStaregoMiasta,niepalącej.CVproszęprzesyłaćnaab.bon@op.pl. n Zatrudniępracownikaprzymontażuicyklinowaniudesekpodłogowych.Telefon:663 050738. n AUTO-MAROSp.zo.o.zsiedzibąwKoninie zatrudni doświadczonych mechaników samochodowych. Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.Wymaganeudokumentowanedoświadczeniezawodowe.Telefon:668936995. n Zatrudnię na stanowisko kasjer- sprzedawca w sklepie spożywczym (pełen etat). Tel:533-81-81-83.

n SprzedamToyotaYaris.Rokprod.2006,1.4 dieselD4D,srebrnymetalic,przebieg140tys.,kupionywsalonie,serwisowany,zadbany,2kompletyopon.Cena:20000zł.Telefon:518377601. n SprzedamBerlingoCitroen2.0HDI,Rok 2007, Przebieg 147tys, Wspomaganie , ABS , Serwisowany,2latawkraju,Iwłaściciel,nowy przegląd OC do 12.2013. Lekko uszkodzony: 2xdrzwi+poszycieprogu.Cena:cenadonegocjacji.Telefon:530709673. n SprzedamVWGolf1.6Benzyna,Rok2000, Przebieg194tyś,Centralnyzamek,Klimatronik, 8x aierbag, ABS, ESP, Książka serwisowa, Pełna dokumentacja.Cena:cenadonegocjacji.Telefon: 609384415. n Montażiserwissamochodowychinstalacji gazowych nowych i używanych lub masz problem z gazem w aucie zadzwoń. Telefon: 663190428. n ABARTCH:autacałe,uszkodzone,skorodowane,zniszczone.Wszystkiemarkiimodeleskupujemy.Zapewniamyszybkidojazdpoautodo każdejmiejscowości.Telefon:516336355. n AUTOSKUPwszystkiemarkiiroczniki.Całe,uszkodzone,skorodowane,zniszczoneskupujemy.Dojazdpoautodokażdejmiejscowości.Tel: 724757903. n Sprzedam Fiat Stilo 1.9 JTD, Rok 2002, Przebieg.127tyś,RadioCD,ABS,klimatronik, el.szyby,wspomaganie,Aierbag,ESP,czujnikparkowania, El. lusterka, bezwypadkowy. Sprowadzony z Niemiec. Przygotowany do rejestracji. Cena:donegocjacji.Telefon:609384415. n Wypożyczalnialawet24H.Wypożyczalnia lawet: jedna o masie całkowitej 2t ładowność 1600kg,drugaomasiecałkowitej2.5tładowność 2t.Telefon:530709673.

n Szybkapożyczkado7000zł!Błyskawicznadecyzja,bezukrytychopłat.ProvidentPolska S.A. Tel. 600 400 288 (taryfa wg opłat operatora). n FirmaMASSMEDIKARoferujeusługi masażu i rehabilitacji z dojazdem do klienta, zabiegi prowadzone są na moim własnym sprzęcie. Tel. 517 097 162, e-mai l: mmk@massmedikar.pl,www.massmedikar.pl ZAPRASZAM!

n Malowanie,szpachlowaniedomów,mieszkań, układaniepaneli.Tel:695496452,632705881. n Świadectwaenergetycznebudynków.Telefon:609981220. n Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerkameblowaisamochodowa.Solidnie.Telefon:608265284. n Malowanie,szpachlowanie,panelepodłogowe i ścienne. Regipsy (ścianki działowe, półki ozdobne, zabudowy) i wiele innych...Zapraszamy.Tel:781960544. n Tanio meble na wymiar: kuchnie, biurka, szafy,składaniegotowych,panele,szpachlowanie, malowanie.Tel:696709020. n Czyszczenie karcher: dywany, wykładziny, tapicerkisamochodoweimeblowe.Dywanyzabieram do prania i odwożę suche. Tel: 695496452,632705881. n Hydraulik.Naprawalubwymiana:baterii, umywalek,sedesów,kabinprysznicowych,bojlerów,grzejników,udrażnianierur.Wszystkiepracehydrauliczne.Tel:794507726. n Usługitapicerskie.Odnowameblitapicerowanychorazsiedzeńsamochodowychidachów cabrio.Telefon:503845044. n Elektryk.FachowoiTanio.Wykonamusługęz zakresumontażunowychinstalacjielektrycznych, modernizacjiistniejących,przeróbek,drobnychprac montażowych, usuwania usterek i awarii. Oferuję równieżwykonaniebadańkontrolno-pomiarowych odbiorowychiokresowych.Telefon:601294671.

n "Niktznasniemategocomamyrazem,a żebywszystkomiećpotrzebujemysiebienawzajem".BiuromatrymonialneRUSAŁKAskutecznie pomaga wyjść z samotności. Zapraszamy! Tel.662400165www.biurorusalka.xt.pl n PrzyjmęreklamęnaposesjępołożonąprzysamejulicyŚwiętojańskiejwKoninie.Telefon:601 787662. n SprzedamrouterTD-W896ON.Nieużywanynagwarancji.Cena:130zł.Tel:609621614. Skup pierza: świeże, używane, poduszki, pierzyny,kacze,gęsie.Tel:695496452. n Kupiębursztyn,monetysrebrne,srebro,medalewojskowe,zegarki.Telefon:660940810. n Kupięzboże:pszenica,owies,jęczmień,żyto, pszenżyto,kukurydze,łubin,bobikitp.Min.24t. Zapewniamtransport,płacęwdniuodbioru.Tel: 509942079. n Sprzedam dziecięcy rower firmy Delta z przerzutkamiShimano.Wsamraznaletniewycieczki.Rowerbyłmałoużywanyijestbdbstanie. Cena270złdonegocjacji.Telefon:609051487. nSprzedamwalizkępodróżnąsztywnąwbardzo dobrymstanie.Cena:50zł.Telefon:604454224. n Sprzedam butlę gazową turystyczną 2 kg. Cena:20zł.Tel:518143080. n Kosewogm.Ostrowite/Jezioropowidzkie-pokojedowynajęcia.Posiadampokojedowynajęcia cztero,trzyidwuosobowe.Dodyspozycji:wspólnakuchniawpełniwyposażonaidwiełazienkiz prysznicem. Pokoje w bezpośrednim sąsiedztwie jeziorapowidzkiego.Telefon:695769655. n Sprzedam kino domowe Panasonic SA-HT520+dwastojakiVogels.Bardzomałoużywane. Cena: 320 zł do negocjacji. Telefon: 507 034696.


18 Informator ááá TELEFOny ALARMOWE

Hałas na powitanie wakacji

TELEFONYALARMOWE

Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112 Pogotowie Ratunkowe 999, 63 246-76-80 Policja 997 Straż pożarna 998 Straż miejska 986

Młodzieżowy Dom Kultury „Energetyk” zaprasza do Energodajni, czyli na I Energetyczny Spontan w Koninie! W piątek po budzie z energią ludzie! Zróbmy hałas na powitanie wakacji! - zachęcają organizatorzy.

MłodzieżowyDomKulturyprzenosisiędoklubuEnergetykigromkoanonsujeswojeprzybycienanowemiejsce:PrzyjdźprzedKlubEnergetykipobierzmocna Wakacje!Podłączsiędonas!Przyjeżdżajcienabyleczym:rolki,rowery,wózki,bajery!Uwaga!Nagrodadlanajdziwniejszegooryginalnegowehikułu! ZagrająludziezKonina:Rock,rap,reggae,wokaliścizMłodzieżowegoDomu KulturywKoninie-CentrumWokalistyki.ArekBąkowskizaśpiewacoveryzespołuDżem,wystąpiąteżzespołySecondoflifeiBoogiBluesBand. Odbędziesięmiędzyinnymihappeningmuzyczny:„Grejtacochceta”nabyle czym: gitarach, bębnach, starych garnkach, niutniach, gębofonach, ukulele, czy grzebieniach.AAfterPartypoprowadzikrakowskiDJPablotik. OrganizatoramisąMłodzieżowyDomKulturyiUrządMiejskiwKoninie

POMOCMEDYCZNA

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego ul. Szpitalna 45, tel. 63 240-46-03

POGOTOWIA

Ciepłownicze 63 249-74-00 Gazowe 992 Energetyczne 991 Wodociągowe 994, 63 240-39-33 Pogrzebowe usługi całodobowe: Administracja cmentarza komunalnego w Koninie, tel. 63 243-37-11, 502-167-765

Gdzie: plac przed Klubem Energetyk, Konin, ul. Przemysłowa 3d. Kiedy: 28 czerwca, godz. 17. Wstęp: wolny.

TELEFONYZAUFANIA

Alkoholizm: Telefon zaufania Anonimowych Alkoholików 723-100-973 Konińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Szansa”, od pn. do pt. w godz. 18.00-20.00, tel. 63 242-39-35 Ośrodek Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, od pn. do pt. w godz. 8.00-20.00, tel. 63 243-67-67 Amazonki Koniński Klub „Amazonki”, wtorki i czwartki w godz. 15.00-17.00,

REPERTUAR kina HELIOS od 28 czerwca do 4 lipca

Człowiekzestali Science-fiction/akcja/komiksowy/przygodowy; prod. USA; wiek: 12 lat; 167 min.; 28 czerwca – 2 lipca: godz. 14.30, 17.30, 20.30; 3-4 lipca: godz. 17.30, 20.30; Młody chłopiec dowiaduje się, że jest nie z tej ziemi i posiada nadprzyrodzone moce. Jako młody mężczyzna podróżuje, aby dowiedzieć się, skąd pochodzi i jaka jest jego misja.

Thorratujeprzyjaciół Animacja/przygodowy/familijny; prod. USA; wiek: 7 lat; 99 min.; 28 czerwca – 2 lipca: godz. 10.30 (2D), 12.30 (2D); 16.45 (2D); 3-4 lipca: godz. 15.30 (2D). Młody kowal Thor wiedzie wraz ze swoja samotną matką szczęśliwe życie w małej, spokojniej wiosce. Legenda głosi, że jest on synem Odyna - króla bogów. Z tego też powodu wieśniacy wierzą, że są bezpieczni i nie muszą się mar twić atakiem ze strony przerażających olbrzymów. Thor mając jako oręż magiczny młot i wsparcie niezbyt doskonałych bogów, wyrusza na wielką wyprawę przeciw złej królowej i jej armii gigantów, którzy zagrażają wiosce Thora.

1000latpoziemi Science-fiction/akcja/przygodowy; prod USA; wiek: 12 lat; 124 min.; 28 czerwca – 2 lipca: godz. 18.45, 21.00; 3-4 lipca: godz. 21.00; Gdy ludzie uciekli z Ziemi po kataklizmie, Nova Prime stała się ich nowym domem. Generał Cypher Raige wraca z misji i pra-

gnie zajmować się tylko swoim 13-letnim synem Kitaiem. Jednak zderzenie z asteroidą spowodowało uszkodzenie ich statku i muszą lądować na Ziemi, która jest dla nich nieznana. Cypher jest ciężko ranny i Kitai musi odnaleźć latarnię, aby dać sygnał i wrócić na ich planetę.

Tediiposzukiwacze zaginionegomiasta

ááá PLACóWKI KULTURALnE I MUZEA

Animacja/przygodowy/familijny; prod. USA; wiek: 7 lat.; 108 min.; 28 czerwca – 2 lipca: godz. 10.00 (2D), 12.15 (3D), 14.30 (2D); 3-4 lipca: 11.00 (2D), 13.15 (3D);

n Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47a, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00, tel. 63 243 63 51

Głównym bohaterem filmu jest Ted, robotnik z budowy w Chicago, który marzy, by stać się archeologiem. Jego marzenie się spełnia, kiedy pomyłkowo zostaje wzięty za sławnego odkrywcę. Wraz z wier nym psem Jef fem, dzielną archeolożką Sarah, głupawą papugą Belzoni i dziwnym przewodnikiem Freddy'm bierze udział w ekspedycji do Peru w poszukiwaniu zagubionego miasta Inków. Tam wplątuje się w spisek uknuty przez łowców skar bów.

n Galeria CKiS „Wieża Ciśnień", ul. Kolejowa 1a, czynna od wtorku do piątku w godz. 10-18, soboty w godz. 10-14, tel. 63 242 42 12 n Biblioteka repertuarowa działająca przy CKiS, czynna w poniedziałki i czwartki w godz. 10–15, wtorki i środy w godz. 12–17. n CKiS Dom Kultury „Oskard”, Aleje 1 Maja 2, 63 242 39 40 n Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, 63 211 31 30

UniwersytetPotworny (premiera3lipca)

Klub Energetyk, ul. Przemysłowa 3d, 63 243 77 17, 63 247 34 18

Animacja/komedia/przygodowy; prod. USA; wiek: 7 lat; 134 min.; godz. 11.00 (2D), 13.30 (3D), 16.00 (2D), 18.30 (3D);

NastępnynumerKurieraKonińskiego ukażesię11lipca 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 2 (IX piętro), tel. 63 2180054, fax 63 2180001 redakcja@kurierkoninski.pl

WyDAWCA Lokalne Media Sp. z o.o. na podstawie umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o.

REDAGUJE ZESPóŁ Aleksandra Braciszewska, Robert Olejnik (redaktor naczelny), Anna Pilarska, Bar tosz Skonieczny.

n Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Powstańców Wielkopolskich 14, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, 63 243 86 24 n Muzeum Okręgowe Konin-Gosławice, ul. Muzealna 6, czynne we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 10-16, soboty w godz. 10-15, niedziele w godz. 11-15, bilet ulgowy: 5 zł, normalny: 10 zł, w niedziele: wstęp wolny na wystawy stałe, tel. 63 242 75 99. n Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8-14, oddziały: las rzuchowski (tel. 501  610 710), teren dawnego pałacu (tel. 63 271 94 47) n Skansen Archeologiczny w Mrówkach koło Wilczyna czynny tylko w sezonie od 1 kwietnia do 30 września, codziennie w godz. 10-18.

ááá bIbLIOTEKI

Opowieść o okresie, kiedy Mike i Sully uczęszczali na tytułowy Monsters University, czyli uniwersytet dla potworów i zostali najlepszymi przyjaciółmi.

REDAKCJA:

tel. 63 243-83-00 Bezdomność Dom noclegowy i schronisko dla bezdomnych PCK w Koninie, ul. Nadrzeczna 56, tel. 63 244-52-95 Dzieci Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD, Społeczny Rzecznik Praw Dziecka, ul. Noskowskiego 1A, 63 242-34-71 Narkotyki Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia Monar, ul. Okólna 54, od pn. do śr. i w pt. w godz. 10.00-18.00, tel. 63 240-00-66 Pogotowie „Makowe” 988 (od 9.00 do 13.00) Przemoc Jesteś bity, zastraszany, okradany, boisz się o tym powiedzieć w domu, w szkole wyślij anonimowego e-maila na adres: anonim@konin.policja.gov.pl Przemoc w rodzinie Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie, mediacje: od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00 w Towarzystwie Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, ul. PCK 13, tel. 62 240-61-93 Rodzina Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Przyjaźni 5, tel. 63 242-62-32 MOPR, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej, ul. Staszica 17, 63 244-59-16 (dyżur całodobowy), niebieska linia 0 801-141-286, od pn. do pt. w godz. 15.00-17.00

bIURO REKLAMy: tel. 63 2180052, fax 63 2180001 reklama@kurierkoninski.pl www.kurierkoninski.pl Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. Teksty sponsorowane oznaczamy skrótem TS.

n PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Przemysłowa 7 (tel. 63 242-63-39), czynna w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki w godz. 8.00-19.00, soboty w godz. 8.00-14.00. Od 1 lipca do 31 sierpnia biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. n MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Dworcowa 13 (tel. 63 242-85-37), czynna w poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 9.00–18.00, czwartki w godz. 12.0015.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia Starówka, ul. Zofii Urbanowskiej 1 (tel. 63 242-85-62), czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 9.00-18.00, czwartki w godz. 12.00-15.00, soboty w godz. 10.00-14.00. n Filia dla dzieci i młodzieży, ul. Powstań ców Wiel ko pol skich 14, tel. 63  242-38-30, czynna w poniedziałki, śro dy i piąt ki w godz. 10.30-17.15, wtor ki w godz. 9-15.30. n Filia Chorzeń, ul. Goździkowa 2 (tel.

63 245-01-85), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.30-18.00, wtorki w godz. 9.00-15.30, czwartki w godz. 12.00-15.30. n Filia Siódemka (bezpłatny Internet), ul. Sosnowa 16 (tel. 63 243-11-43), czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 11.0018.00, wtorki w godz. 9.00-15.00, czwartki w godz. 12.00-15.00. n Filia Medyk, ul. Szpitalna 45 (tel. 63  240-45-05), czynna w poniedziałki i środy w godz. 9.00-18.00, wtorki i piątki w godz. 7.30-15.30 n Filia Gosławice-Zamek (bezpłatny Inter net), ul. Gosławicka 46 (tel. 63  24274-60), czynna w poniedziałki, środy i piąt ki w godz. 9.00-16.00, wtor ki w godz. 9.00-15.00 i w czwartki w godz. 12.00-15.00. nFilia Jedenastka, ul. Łężyńska 9 (tel. 63  242-79-85), czynna w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-16.00, wtorki i środy 10.00-17.00 i czwartki 12.00-15.00.


Sport 19

czwartek, 27 czerwca 2013

Sędzia nie dał jedenastki Ostatnim rywalem biało-niebieskich w tegorocznych rozgrywkach III ligi był GKS Dopiewo. Sześćostatnichspotkańobuzespołówwlidzezakończyłosięremisamiinieinaczejmiałobyćwsobotniepopołudnie.DopiewoprzyjechałodoKoninamocnoosłabione–wmeczowejkadrzeznalazłosięzaledwietrzynastupiłkarzy.Nadodatekjuż napoczątkuspotkaniazboiskazejśćmusiałkontuzjowany Jakub Budzyń (zastąpiony przez MateuszaZawieję),takwięcnaławcepozostałtylkorezerwowybramkarzPawełLinka. Pierwszepiętnaścieminutrozgrywanegow męczącym upale meczu upłynęło raczej na badaniu się obu drużyn i spokojnym budowaniu ataków pozycyjnych. W dziesiątej minucie z rzutu wolnego uderzał Maciej Adamczewski, jednak bramkarz gości obronił ten strzał. GKS odpowiedział uderzeniem z dystansu Joulesa Sambou. W osiemnastej minucie koninianie mogli objąć prowadzenie – po strzale głową Pawła Błaszczaka piłkę sparować zdołał jednak Wojciech Fleischer. Najlepszą sytuację goście mieliw27.minucie,gdypobłędziedefensywy GórnikapiłkatrafiładoJackaKopaniarza.Najlepszy strzelec Dopiewa znalazł się w sytuacji samnasamzArkadiuszemKmieczyńskim,zdołałgominąćizostregokątauderzyćwświatło bramki.FutbolówkęwybiłjednakAdrianBieńkowski.GórnikzagroziłjeszczebramceGKSw 39. min uc ie, gdy do pus tej siatk i uderzał KrzysztofSłowiński.Bramkarzgościzdołałjednakwrócićiwyłapaćuderzeniemłodegozawodnikagospodarzy.

Bohaterem drugiej odsłony spotkania nie zostałżadenzpiłkarzy,leczsędziaPiotrDzikijego kontrowersyjnadecyzjaz67.minuty.Wtedytow polukarnymsamnasamzbramkarzemznalazłsię PawełBłaszczak.NapastnikGórnikausiłowaćminąćrywala,alespóźnionyzinterwencjąWojciech Fleischerzahaczyłkoninianina.Arbiterspotkania uznałjednak,żefauluniebyłoipokazałżółtąkartkęBłaszczakowizapróbęwymuszeniajedenastki. Chwilępóźniejindywidualnąakcjęprzeprowadził MateuszAugustyniak,leczbramkarzobroniłjego strzał sprzed pola karnego. W 73. minucie rzut wolnywykonywałMaciejAdamczewski.Dopiłki wyskoczylirazemAdrianBieńkowskiiRobertoda Silva.OstatecznietoBrazylijczyktrąciłfutbolówkę,umieszczającjąwsiatceGKSidającprowadzenieGórnikowi.Koninianieniecieszylisięjednak długozprowadzenia.W77.minuciefaulowanyw polukarnymbyłJacekKopaniarz.Tymrazemarbiter spotkania (słusznie) wskazał na wapno. Jedenastkę na wyrównującego gola zamienił Joules Sambou. Gospodarze do końca starali się wygrać spotkanie.W83.minuciebliskizdobyciapięknej bramki był Adrian Bieńkowski, lecz jego strzał z ponaddwudziestumetrówskończyłnapoprzeczcebramkiGKS.OstatecznieGórnikKoninzremisowałostatniespotkaniewsezonie1:1. -Niedopisałonamwtymmeczuszczęście.W pierwszejpołowiebyłymomentyniezłejgry,zprzebiegudrugiejpołowyuważam,żezasłużyliśmyna bramkę.Niemożemyjednaktracićbramki,gdyprowadzimy1:0,adokońcameczupozostałoniewiele czasu.ŻegnamysięgodniezIIIligą.Wszystkojesz-

So kół Kle czew

Bezawansu alezpucharem W ostatnim meczu bieżącego sezonu Sokół Kleczew pokonał Pogoń Mogilno 3:1. Kleczewianom zabrakło jednak dwóch punktów, by awansować do II ligi. Swój mecz wygrała bowiem również Ostrovia Ostrów Wlkp.

By awansować, Sokół Kleczew musiał pokonać u siebie Pogoń Mogilno, a pierwszawtabeliOstrowiazremisować zPolonią1912Leszno.Gospodarzewyszlinaprowadzeniejużwtrzynastejminuciemeczu.Poindywidualnejakcjido siatkigościtrafiłPiotrKurminowski.W 25. minucie groźny strzał oddał Kamil Krzyżanowski, lecz piłkę na rzut rożny wybiłTomaszWachowiak.ChwilępóźniejpiłkęwsiatcePogoniumieściłJakub Antosik, lecz arbiter meczu odgwizdał spalonego i nie uznał bramki. Do przerwySokółprowadził1:0. W 55. minucie po dośrodkowaniu PiotraKurminowskiegopiłkędowłasnej bramki skierował Antoni Krajnyk. NiecałedziesięćminutpóźniejpiłkęporzucierożnymwsiatcePogoniumieścilikleczewianie,leczsędziadopatrzyłsięfaulu nabramkarzugości.W71.minuciejedenzzawodnikówSokołazagrałpiłkęrękąwewłasnympolukarnym.Jedenastkę na kontaktowe trafienie zamienił KrzysztofSzal.Dwieminutypóźniejbyłojużjednak3:1.UderzenieJakubaAntosika na rzut rożny sparował golkiper Pogoni. Po dośrodkowaniu z narożnika

boiskagłowąpiłkędosiatkiskierowałMikołajPingot.TymgolemobrońcaSokoła ustalił wynik spotkania – kleczewianie wygraliostatnimeczsezonu3:1. Skromne zwycięstwo 1:0 odniosła jednakrównieżOstroviaOstrówWlkp., któraawansowałatymsamymdoIIligi. SokółzagrazatowprzyszłymsezoniewPucharzePolskinaszczebluogólnokrajowym. Sprawiło to zwycięstwo nad...OstrowiąOstrówWlkp. Wregulaminowymczasiebyło1:1,a wdogrywceniepadłażadnabramkaio zwycięstwie zadecydował konkurs jedenastek. Już pierwsza próba okazała się niezwykleudanadlarezerwowegobramkarza Sokoła Adama Kwiatkowskiego, któryobroniłstrzałMaciejaStawińskiego.WtrzeciejseriispudłowałjednakPawełLisieckiiwynikwyrównałsięna2:2. Popięciuseriachbyłremisipiłkarzezaczęli strzelać do przewagi jednego gola. Wszóstejseriitrafionezostałyobakarne, a rozstrzygnięcie padło dopiero w następnej kolejce. Kolejną świetną interwencjąpopisałsięKwiatkowski,broniąc strzał Konrada Ruska. Sokół pokonał BAS Ostrowię6:5.

cze przed nami – podsumował spotkanie trener GórnikaKoninPawełNowacki.Szkoleniowiecbiało-niebieskichodniósłsiętakżedokontrowersyjnej decyzjisędziego-Nieoceniampracysędziów,zmojejperspektywyjednakbyłdlanaskarny. GórnikKoninzakończyłrozgrywkiIIIligisezonu 2012/2013 na czternastym miejscu w tabeli. Koninianiewywalczyli25punktów,zaliczającsześć zwycięstw,siedemremisówisiedemnaścieporażek.

KS Górnik Konin: Arkadiusz Kmieczyński – Dawid Śnieg, Adrian Bieńkowski, Edison Fernandes da Silva Junior, Tymoteusz Urbański, Mateusz Augustyniak (83’ Piotr Bartczak), Rober to Nunes da Silva Junior, Łukasz Stański (87’ Mateusz Insiak), Maciej Adamczewski, Paweł Błaszczak, Krzysztof Słowiński. BARTOSZSKON IECZN Y

Fot. B. Skonieczny

Górnik Konin zremisował w ostatnim meczu sezonu 2012/2013 z GKS Dopiewo 1:1. Koninianie mogli wygrać to spotkanie, jednak kontrowersyjna decyzja sędziego odebrała należącą się gospodarzom jedenastkę.

TrudnyiprzełomowyrokwhistoriiGórnikakończysięprawdopodobniespadkiemdoIVligi,jednak pod wodzą nowego zarządu i z perspektywą wzmocnieniadrużynywnajbliższymczasie.Biało-niebiescypowrócądotreningów1lipca.

Ko niń ska Li ga Or li ka

Remis w meczu na szczycie Po ósmej kolejce Konińskiej Ligi Orlika liderami tabeli zostali Jacol i Siesta Club. Remis w ważnym meczu zanotowały drużyny Spedycji-Relax i Media Markt-Planeta.

JacolrozbiłwminionypiątekFCpo nalewce11:2ijakojednazdwóchdrużyn ma na koncie 21 punktów. FC po Nalewce wciąż pozostaje na ostatnim miejscuwtabelizzerowymdorobkiem punktowym.Drugądrużynąz21oczkaminakonciejestSiestaClub,którapokonała Armaserwis 6:3 (a tydzień wcześniej zaliczyła pierwszą w tym sezonie porażkę z Media Markt-Planeta 3:4). Przegrani piątkowego starcia wciąż zajmują jedenaste miejsce z trzema oczka-

Nowinowskazmedalem natalia nowinowska jako jedyna reprezentantka KKSz Konin wywalczyła medal podczas Mistrzostw Polski Młodzików.

NataliapokonaławćwierćfinaleZuzannęCieślarzTMSSosnowiec12/6,a następniezwyciężyłazAgatąMarciniak zO.Ś.AZSPoznań12/11.Wfinalemistrzostw Natalia przegrała jednak z UrszuląKurzyną(UKS13Białystok)4/12i zajęłaostateczniedrugiemiejsce. WśródchłopcówawansdoćwierćfinałówzapewniłosobiedwóchzawodnikówKKSzKonin:MaurycyDziublewski iKrystianWysocki,aleobajnatymetapie odpadli. W turnieju drużynowym obieekipyzajęłyczwartemiejsca. BAS

minakoncie. WmeczunaszczyciepomiędzySpedycją-RelaxaMediaMarkt-Planetapadł remis5:5,przezcoobazespołytracądo liderującej dwójki dwa oczka i zajmują kolejnotrzecieiczwartemiejsce.Napiąte miejsce awansował natomiast Kost-Bruk, który pokonał znajdujący się przednimMotorMZK8:2.Motorspadł natomiastnamiejscesiódme. Drugimzespołem,którywyprzedził MZK było Osiedle V, które pokonało

GKSGolasy6:2.DziękitemuOsiedleV ma już na koncie dwanaście punktów. Golasy spadły natomiast w tabeli na miejscedziewiąte. Ich miejsce zajęli za to Desperados, którzy pokonali Energetyk PAK Konin 7:3 i mają na koncie dziesięć punktów. Elektrowniazsześciomaoczkamiwciąż zajmujedziesiątemiejsce. Następnakolejkazmagańjużwnajbliższypiątek.JacolzmierzysięzKost-Bruk, Media Markt-Planeta zagra z Osiedlem 5, a Motor MZK powalczy o punktyzGKSGolasy. Jacol - FC po Nalewce 11:2 Armaser wis - Siesta 3:6 Spedycja-Relax - Media Markt-Planeta 5:5 GKS Golasy - Osiedle V 2:6 Kost-Bruk - Motor MZK 8:2 Energetyk PAK Konin -Desperado 3:7. BAS

StartzostajewIIlidze Start Konin wygrał barażowy turniej o II ligę i w przyszłym sezonie będzie mógł nadal grać w ogólnokrajowych rozgrywkach. Z nadzieją na awans pożegnać się musiał natomiast zespół UKS Salus Przedecz.

Wbarażachwzięłyudziałtrzydrużyny:StartKonin,czylidrużynawalczącao utrzymaniewIIlidze,UKSSalusPrzedecz,wicemistrzIIIligiwWielkopolsceoraz UKSLegnica,wicemistrzzwojewództwadolnośląskiego.Drużynywalczyływsystemiekażdyzkażdym.StartKoninwygrałobamecze–17:14zDziewiątkąLegnicai 20:10zSalusemPrzedecz.WtrzecimspotkaniugospodarzezLegnicyokazalisięlepsiodSalusa20:12itooni,razemzeStartemKonin,uzyskaliprawodogrywIIlidze odprzyszłegosezonu. Tym samym, pomimo wywalczenia w ubiegłorocznych rozgrywkach zaledwie jednegopunktu,StartKoninbędziemiałszansęnadalrywalizowaćnaogólnokrajowymszczeblu.Czyzniejskorzysta?Natoodpowiedźdazarządklubu,którymusi rozważyćobecnąsytuację(przedewszystkimkadrową,jakifinansową)drużynyina tejpodstawiepodjąćdecyzjęostarciewIIlidze. BAS


20 Sport/Reklama

Medyk Konin pokonał 2:1 Unię Racibórz i po raz pierwszy od pięciu lat mógł cieszyć się ze zdobycia Pucharu Polski. Dwie zwycięskie bramki zdobyła dla medyczek zaledwie szesnastoletnia Ewa Pajor. Finałowe spotkanie Pucharu Polski, rozgrywanenastadionieWartyPoznań, było kolejnym z serii potyczek Medyka KoninzUniąRacibórz.Odczterechlat raciborzankiwychodziłyztychpojedynkówobronnąręką,zdobywającodsezonu 2008/2009 pięć mistrzostw kraju i trzyPucharyPolski.Pozakończeniuniedzielnego meczu z wywalczonego trofeumwkońcumógłcieszyćsięMedyk. Wszystkozaczęłosiępomyślikoninianek, które przez pierwsze piętnaście minut ostro zaatakowały raciborzanki. NiecelnestrzałyoddałyLaetitiaChapeh YimgaorazKatarzynaKonat.Popierwszymszokuunitkiniecosięotrząsnęłyiz biegiemczasuzaczęłyzdobywaćprzewagę. Po strzale Glorii Chinasy piłka uderzyławsłupek,auderzeniegłowąMarty reklama

MikinarzutrożnyzdołałasparowaćAnna Szymańska. W 37. minucie raciborzankiwyszłynaprowadzenie.Popodaniu Glorii Chinasy na bramkę Medyka uderzałaDominikaSykorova.Futbolówka znalazła się idealnie pomiędzy poprzeczką a interweniującą Szymańską, dając prowadzenie unitkom. Racibórz prowadziłdoprzerwy1:0. NadrugąpołowętrenerRomanJaszczakzdecydowałsięwysłaćnaboiskoEwę Pajor(nazdjęciupolewej),którazmieniła HannęOlszańską,co-jaksiępóźniejokazało-byłostrzałemwdziesiątkę.Medyczkiodpoczątkudrugiejodsłonyprzeważałyizdeterminacjądążyłydozdobyciawyrównującegotrafienia.Nabramkęunitek strzelały między innymi Anna GawrońskaiNataliaPakulska.W78.minuciera-

Medyk Polomarket Konin: Anna Szymańska, Aleksandra Sikora, Radoslava Slavcheva, Laetitia Chapeh Yimga, Hanna Olszańska (46' Ewa Pajor), Patrycja Balcerzak, Natalia Pakulska, Sandra Sałata (76' Sandra Lichtenstein), Mar ta Woźniak, Katarzyna Konat, Anna Gawrońska. BARTOSZSKON IECZN Y

Fot. B. Skonieczny

MedykKonin zPucharemPolski!

ciborzankiwykonywałyrzutrożny.Piłkę wybitą przez Ewę Pajor przejęła Anna Gawrońska.Medyczkiwyszłyzkontratakiemtrzynadwierywalki.KapitanMedykaodegraładowbiegającejPajor,która wsytuacjisamnasamstrzałempoziemi umieściłapiłkęprzydługimsłupku.Koniniankizłapaływiatrwżagleijeszczemocniejzaatakowały.Opłaciłosiętowdoliczonymczasiegry.PodośrodkowaniuAnny Gawrońskiej piłka trafiła do niepilnowanej Pajor, która niemal skopiowała swój strzałsprzedkilkunastuminutidałazwycięstwomedyczkom. PopięciulatachbeztrofeumMedyk KoninmożeznówcieszyćsięPucharem Polski, czwartym w jego dorobku. WyróżnionapomeczuzostałarównieżEwa Pajor,którąuznanonajlepszązawodniczką spotkania. Tegoroczny sukces medyczekwturniejuidziewparzezwywalczeniemósmegowicemistrzostwakraju.

157 Kurier Koniński  

O zalanym deszczową wodą Koninie, pikiecie Solidarności na rynku i sedesie podarowanym prezydentowi Konina można między innymi przeczytać w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you