Mapei Mapecrete System - Fugefrie gulv

Page 1

MAPECRETE® SYSTEM FUGEFRIE GULV

1


MAPEI tilbyr over 5500 produkter for byggebransjen, i et stort utvalg av systemløsninger. Denne systemtankegangen er viktig for MAPEI. Alle produkter er systematisk tilpasset hverandre, og basert på et stort antall av utprøvde komponenter. Dette, sammen med levende kunnskapsoverføring i handel og håndverk, gir både planleggere og byggherre ekte merverdi. MAPEI ble grunnlagt i 1937 i Milano, og er i dag verdens største produsent av lim, fugemasse og kjemiske produkter for byggebransjen. Kvaliteten vi leverer bygger på over 80 år med erfaring og en permanent innovasjon av produkter. Selskapet er kontinuerlig opptatt av nærhet til kunden, det lokale markedet, og korte transportstrekninger. I dag omfatter MAPEI-konsernet 81 datterselskap med 83 fabrikker. Hver av fabrikkene har et eget laboratorium for kvalitetssikring. Gruppen er aktiv i 36 land, og på alle fem kontinenter. I Norden har Mapei vært en ledende norsk leverandør av lim, fugemasser og andre kjemiske produkter til byggebransjen siden 1976, da den norske gründerbedriften Rescon ble etablert. Rescon ble i 1999/2000 en del av det internasjonale konsernet MAPEI S.p.A. Anlegget i Nord-Odal er fortsatt hjørnesteinen for det nordiske markedet. Her befinner også ett av Mapei-konsernets internasjonale FoU-senter seg. MAPEI-gruppen investerer over 5 prosent av årlig omsetning i forskningsarbeid. Herav går 70 prosent til utvikling av miljøvennlige, bærekraftige produkter, som oppfyller eller overgår internasjonalt anerkjente sertifiseringsstandarder. Over 12 prosent av medarbeiderne i MAPEI er aktive innen forskning og utvikling, og jobber hver dag med å gjøre MAPEI-produktene enda bedre. Resultatet er praksisprøvde og brukerorienterte løsninger i tråd med den nyeste teknologien innen forskning og utvikling. Med systemløsninger fra Mapei kan du være sikker på at alle produkter oppfyller internasjonale krav til sikkerhet og miljøhensyn, og har lang levetid for brukeren.

2


INNHOLDSFORTEGNELSE

Mapecrete® System ­– Fugefrie gulv............................................................................................................4 Hvorfor kan man støpe fugefritt med Mapecrete® System?................................................. 5 Gulvtykkelser og fiberlengder...........................................................................................................................6 Volumstabil betong...................................................................................................................................................... 7 Utførelse..................................................................................................................................................................................8 Etterbehandling.............................................................................................................................................................10 Eksempler på fibervolumer ved isolasjon under betonggulvet...................................... 13

3


MAPECRETE® SYSTEM ­– FUGEFRIE GULV

Med tre enkle komponenter tilsatt betong kan du støpe store gulvarealer uten å dele gulvet med fuger. Det betyr lavere vedlikeholdskostnader, enklere rengjøring og større fleksibilitet i bruken av bygget. – Undersøkelser har vist at gulvet er den delen av at næringsbygg som byggherren er minst fornøyd med. Utfordringene er riss, svake overflater, kantreising og fuger som skaper problemer under drift. Fugefrie gulv er et godt alternativ, og det er en klar trend at flere velger dette. Ankerskogen Badeland på Hamar, Nerstranda kjøpesenter i Tromsø, Finnfjord Smelteverk og det 4.650 m² store industribygget Holmen på Odda er eksempler på private og offentlige bygg som de siste årene er utført med fugefrie gulv. Kombinasjonen av Expancrete®­‐pulver, Mapecrete® SRA­‐N og stålfiber, Steelfibre DE 50/0,75 N, sørger for minimalt med bevegelse i betongen under herding. Derfor kan man støpe mye større felter uten fuger, oppnår rettere flater og estetisk bedre resultater. – Uten fuger oppnår man større fleksibilitet hvis du senere skal endre rominndelingen. Man slipper også kantreising og fuger som blir ødelagte og gir rehabiliteringsbehov over tid. Mapei kan tilby Mapecrete® System, fugefri gulvløsning i de fleste prosjekter. Mapei har bred internasjonal erfaring og kan tilby opplæring og oppfølging av entreprenører og konsulenter for å sikre riktig utførelse av fugefrie gulv. – For ferdigbetongleverandørene og Mapei er dette et viktig satsingsområde, og vi oppfordrer alle som trenger funksjonelle gulv på grunn til å vurdere om løsningen kan gjøre ditt prosjekt bedre, og ta kontakt for å se hva man kan gjøre sammen.

4


HVORFOR KAN MAN STØPE FUGEFRITT MED MAPECRETE® SYSTEM? Ved utstøping av normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger som gjør at man må lage bevegelsfuger med 6–10m fugebredder, for å unngå for store spenninger, Mapecrete® System og dermed riss i betongen.

Den tredje komponenten i systemet er stålfiber, Steefibre DE 50/0,75 N, som fordeler og demper spenninger både i ekspansjons­‐ / oppspenningsfasen, og i svinn­‐ / avspenningsfasen. Ishallen i Minsk er et godt eksempel på hva som Med Mapecrete® System lager man en er mulig å få til med Mapecrete® System. Totalt Hvorfor k an m an s tøpe f ugefritt m ed M apecrete® System betong som er mye mer volumstabil. Også kalt 6000m² skøytebane med innstøpte kjølerør, og svinnkompensert betong. uten en eneste fuge (figurer under).

Ved utstøping av normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger som gjør at man må lage bevegelsfuger med 6 – 10m fsett ugebredder, for åtil unngå for store spenninger, og dermed riss i betongen. Grovt setter man et ekspanderende tilsetningsmateriale, Expancrete®, som skaper en ekspansjon førstelager døgnene, ensom er mye mer volumstabil. Også kalt svinnkompensert betong. Med Mapecrete® de System man en samt betong ® svinnreduserende komponent, Mapecrete SRA-N, som reduserer i betongen. Grovt sett setter man til esvinnet t ekspanderende tilsetningsmateriale, Expancrete® , som skaper en ekspansjon de første døgnene, samt en svinnreduserende komponent, Mapecrete® SRA-­‐N, som reduserer svinnet i betongen. Målt i laboratoriet får man ført en ekspansjon i betongen, og deretter svinn tilbake mot Målt i laboratoriet f(figur år man under). ført en ekspansjon i betongen, og deretter svinn tilbake mot utgangspunktet (figur under). utgangspunktet Mapecrete® System

Hvorfor kan man støpe fugefritt med Mapecrete® System

Ved utstøping av normalbetong vil svinn i betongen føre til strekkspenninger som gjør at man må lage bevegelsfuger med 6 – 10m fugebredder, for å unngå for store spenninger, og dermed riss i betongen. Med Mapecrete® System lager man en betong som er mye mer volumstabil. Også kalt svinnkompensert betong. Grovt sett setter man til et ekspanderende tilsetningsmateriale, Expancrete® , som skaper en ekspansjon de første døgnene, samt en svinnreduserende komponent, Mapecrete® SRA-­‐N, som reduserer svinnet i betongen. Målt i laboratoriet får man ført en ekspansjon i betongen, og deretter svinn tilbake mot utgangspunktet (figur under).

I et praktisk tilfelle med gulv på grunn vil man

I ikke et praktisk tilfelle med gulv psom å grunn vil man ikke få samme bevegelse som i laboratoriet. Ekspansjonen blir på grunn av få samme bevegelse i laboratoriet. friksjon m ot u nderlaget r edusert t il k napt målbart Ekspansjonen blir på grunn av friksjon mot nivå, samtidig som man får en oppspenning av underlaget. Videre vil man i underlaget svinnfasen få e n g radvis r eduksjon a v s penningene i underlaget (figur under). redusert til knapt målbart nivå,

samtidig som man får en oppspenning av underlaget. Videre vil man i svinnfasen få en

I et praktisk tilfelle med gulv på grunn vil man ikke få samme bevegelse som i laboratoriet. Ekspansjonen blir på grunn av gradvis reduksjon spenningene i underlaget friksjon mot underlaget redusert av til knapt målbart nivå, samtidig som man får en oppspenning av underlaget. Videre vil man i (figur svinnfasen få en gradvis reduksjon av spenningene i underlaget (figur under). under).

Den t redje k omponenten i s ystemet e r s tålfiber, S teefibre DE 5spenninger 0/0,75 bN , is om fordeler og demper spenninger både i Den tredje komponenten i systemet er stålfiber, Steefibre DE 50/0,75 N, som fordeler og demper åde ekspansjons-­‐ / o ppspenningsfasen, o g i s vinn-­‐ / a vspenningsfasen. ekspansjons-­‐ / oppspenningsfasen, og i svinn-­‐ / avspenningsfasen. 2 Ishallen i Minsk er et godt eksempel på hva som er mulig å få til med Mapecrete® System. Totalt 6000m skøytebane med 2 innstøpte kjølerør, og uten en eneste fuge (figurer under). Ishallen i Minsk er et godt eksempel på hva som er mulig å få til med Mapecrete® System. Totalt 6000m skøytebane med innstøpte kjølerør, og uten en eneste fuge (figurer under).

5


Mapecrete® System MAPECRETE® SYSTEM ­– GULVTYKKELSER OG FIBERLENGDER

Gulvtykkelser og fibermengder -­‐ Mapecrete® System

Fugefri løsning utføres av stålfiber, 50/0,75 Fugefri løsning utføres med med bruk abruk v stålfiber, normalt Snormalt teelfibre Steelfibre DE 50/0,75 NDE . Eksempel på N. normal fiberdosering er gitt i Eksempel på normal fiberdosering er gitt i tabell under: tabell under:

Forutsetninger for tabeller: Forutsetninger for tabeller: Beregningen er basert på «yield line theory». De generelle retningslinjene er beskrevet i Technical Beregningen r basert pSociety å «yield line De generelle retningslinjene er beskrevet i Technical Report 34 fraeConcrete (UK) ogtheory». ACI relaterte dokumenter. Report 34 fra Concrete Society (UK) og ACI relaterte dokumenter. Underlaget forutsettes å være av godt komprimert knuste steinmaterialer med en styrke på 0,08 N/ mm³ og EV2 på minimum 80MPa, Ev2/Ev1 <= 2,5. Underlaget forutsettes å være av godt komprimert knuste steinmaterialer med en styrke på 0,08 3 N/mm og EV2 på minimum 80MPa, Ev2/Ev1 <= deformasjon 2,5. • Langtidslaster har sikkerhetsfaktor 1, 2% ved 50 års levetid • Kortidslaster har sikkerhetsfaktor 1, 6, 10% deformasjon • Egenvekt er inkludert • Langtidslaster har sikkerhetsfaktor 1, 2% deformasjon ved 50 års levetid • Kortidslaster sikkerhetsfaktor 1,6, 10% deformasjon Lastebil: Last perhar hjul Gaffeltruck: Last per hjul • Egenvekt er inkludert Lagerreol: Minimum distanse mellom ben – 250 mm. Fotolater 150 x 150 mm. Flatelast:

Jevnt fordelt last

Denne tabellen inneholder ikke beregninger for isolasjon. På side 12 er det gitt to eksempel på kapasiteter ved ulike isolasjonskvaliteter og tykkelser inder betonggulvet:

Denne tabellen inneholder • XPS 100, tykkelse 150ikke mmberegninger for isolasjon. På side 12 er det gitt to eksempel på • XPS 200, tykkelse 100 mm kapasiteter ved ulike isolasjonskvaliteter og tykkelser inder betonggulvet: • XPS 100, tykkelse 150 mm • XPS 200, tykkelse 100 mm MAPECRETE®

SYSTEM ­– VOLUMSTABIL BETONG

Volumstabil betong– Mapecrete® System

Betongkvalitet følger normale behov til styrke og bestandighetsklasse. Generelt skal reduksjon av eget laboratorium. Basert på disse resultatene Betongkvalitet følger normale behov til styrke steinmengde begrenset Generelt til et absolutt minimum. anbefaler vi følgende design for å oppnå en og bestandighetsklasse. skal reduksjon tilstrekkelig volumstabil betong til at gulv på av steinmengde begrenset til et absolutt grunnsementer kan utføres stor avstand mellom minimum. Effekten av Expancrete® og Mapecrete® SRA-­‐N i nordiske er med testet både av uavhengig fugene (eks. 50 x 50 m). sertifiseringsorgan, Vattenfall Utvekling ® ® og i eget laboratorium. Basert på disse resultatene anbefaler og Mapecrete SRA­‐N Effekten av Expancrete vi følgende design for oppnå en tav ilstrekkelig betong til at gvolumstabiliteten ulv på grunn kan iubetongen tføres med i nordiske sementer er åtestet både uavhengigvolumstabil For å dokumentere sertifiseringsorgan, Vattenfall i med Mapecrete® System er det gjort et stort stor avstand mellom fugene (Utvekling eks. 50 x 5og 0m)).

6


MAPECRETE® SYSTEM ­– VOLUMSTABIL BETONG

antall prøver med utvalg av de mest benyttede Mapecrete® System tilslagene i Norge, samt ulike doseringer av Expancrete® og Mapecrete® SRA-­N. Det er i alle prøvene lagt vekt på at dokumentasjonen er Mapecrete® System trygg, slik at det ikke er benyttet ideelle resepter, For åresepter dokumentere volumstabiliteten men med relativt store sement og i betongen med Mapecrete® System er det gjort et stort a å dokumentere volumstabiliteten i betongen med Mapecrete® System er det gjort e vannmengder, og dermed høyt svinnpotensial. med utvalg av de mest benyttede tilslagene i For Norge, like dtoseringer v Euxpancrete® og M med utvalg av sdamt e mest u benyttede ilslagene i Norge, a samt like doseringer av Expancret Langtidssvinnet blir målt på bjelkeprøver lagret i N. Det er i alle prøvene vekt på as t lik dokumentasjonen er trygg, at det ikke er ibde en N. Det (figurer er i alle prøvene lagt vekt på at dokumentasjonen er lagt trygg, at det ikke er slik benyttet 50%RF under).

men resepter med relativt store sement og vannmengder, og dermed høyt svinnpotens

målt på bjelkeprøver lagret (figurer h under). men resepter med relativt store sement og vannmengder, og i 5d0%RF ermed øyt svinnpotensial. Lang målt på bjelkeprøver lagret i 50%RF (figurer under).

Mapecrete® System

3 prismer. 100 mm x 100 mm x 500 mm.

For å dokumentere volumstabiliteten i betongen med Mapecrete® System er det gjort et stort antall prøver med utvalg av de mest benyttede tilslagene i Norge, samt ulike doseringer av Expancrete® og Mapecrete® SRA-­‐ N. Det er i alle prøvene lagt vekt på at dokumentasjonen er trygg, slik at det ikke er benyttet ideelle resepter, men resepter med relativt store sement og vannmengder, og dermed høyt svinnpotensial. Langtidssvinnet blir målt på bjelkeprøver lagret i 50%RF (figurer under).

20°C, 50% RF.

Måles med bunn opp og side opp. Snitt av bunn og side fra hvert av de 3 prismene.

Basert på erfaringer fra interne laboratoriemålinger, eksterne tester og praktiske erfarin følgende dosering vist å fungere best, ut fra tekniske og økonomiske hensyn: Expancrete® 5% av sementvekt Mapecrete® SRA-­‐N 1% av sementvekt

Systembeskrivelse – 16.3.15

Fugefrie gulv på grunn

7


Mapecrete® System Mapecrete® System ® Mapecrete® System MAPECRETE SYSTEM Mapecrete® Mapecrete® SSystem ystem Mapecrete® System

­– UTFØRELSE

Utførelse – M apecrete System Utførelse – M apecrete System Utførelse – M apecrete System Utførelse –– M Mapecrete apecrete SSystem ystem Utførelse

ggulver ulver r apecrete enkle å utføre! Utstøping betong foregår som normalt, m en mnormalt, an har svært lite eman ller praktisk talt ingen Utførelse –e r M Ststøping ystem Fugefrie er enkle åU utføre! Utstøping av betong foregår som men hartsvært lite Fugefrie gulver eenkle å utføre! av abv etong foregår som normalt, men man har svært lite eller praktisk alt ingen Fugefrie Fugefrie g ulver e r e nkle å u tføre! U tstøping a v b etong f oregår s om n ormalt, m en m an h ar s vært l ite e ller p raktisk t alt ingen armeringsmontering, o g i ngen s aging a v f uger, k un e ventuelle d agfuger. armeringsmontering, Fugefrie ulver eer r etalt enkle nkle tføre! Utstøping tstøping v bbetong etong oregår ssom ormalt, m ite ppraktisk talt idagfuger. ngen oingen ngen sU aging av fuger, kun efforegår ventuelle dnnagfuger. eller praktisk armeringsmontering, og ingen saging avhhar fuger, eventuelle Fugefrie ggulver åg å ui u tføre! aav om ormalt, men en m man an ar ssvært vært lkun lite eeller ller raktisk talt ingen armeringsmontering, otføre! g ingen saging aav v fuger, kventuelle un eventuelle dagfuger. gulver er enkle åingen iungen Utstøping bkketong foregår sdom normalt, men man har svært lite eller praktisk talt ingen armeringsmontering, aging v ffuger, uger, un eeventuelle d agfuger. Fugefrie armeringsmontering, oog g ssaging aav un agfuger. Det er som ved all a nnen b etong e kstremt v iktig a t b etongen h oldes fuktig med vanning første dagene. Dette en armeringsmontering, o g i ngen s aging a v f uger, k un e ventuelle d agfuger. Det Det er er som ved ved all annen betong betong ekstremt ekstremt viktig at betongen holdes fuktig med vanning de dfe ørste 7 d7vanning agene. Dette eførste r eer n som all annen viktig at betongen holdes fuktig med de 7 Det esom r som vafed aånnen ll appnå nnen bn etong eg kstremt vaiktig at obg etongen hfoldes fuktig med i vddanning d7e f dasen. første 7 Ddette agene. D ette er en forutsetning or o e s terk o t ett o verflate, f or å o ppnå e kspansjonen en f ørste Det Det e r v ed ll a b etong e kstremt v iktig t b etongen h oldes uktig m ed v anning e f ørste agene. e r e n er som vDette ed beetong ekstremt iktig at oppnå betongen feuktig m ed voverflate, anning første 7 dagene. Dette er en forutsetning for aåll aonnen ppnå n sterk og tett ovverflate, og for åen hooldes ppnå kspansjonen i den dfe ørste fasen. dagene. er en forutsetning for å sterk og tett og for å oppnå ekspansjonen i å oppnå eterk n seterk og otverflate, ett overflate, for håoldes oppnå ekspansjonen i den første fasen. Det er som vfed aåfll nnen etong kstremt viktig at oobg fuktig med anning de forutsetning forutsetning for å or ppnå g ttett ett g etongen or oååg o ii d fasen. or o aoppnå eebn n ssterk oog overflate, ffor oppnå ppnå eekspansjonen kspansjonen vden en fførste ørste fasen. 7 dagene. Dette er en forutsetning den første fasen. for å oppnå n sterk og tett overflate, og for å oppnå ekspansjonen i den første fasen. Gode detaljer ved eutførelse: forutsetning Gode detaljer ved utførelse: Gode Gode detaljer ved utførelse: Gode detaljer ved utførelse: detaljer vedved utførelse: Gode detaljer utførelse: Gode detaljer ved utførelse: Hindre fastholding og Dekke til åpninger, og Hindrefastholding fastholding og Dekke til åpninger, og Hindre ogog Dekke til åpninger, ogogrelativ tillate bevegelse mot sørge for Hindre fastholding og Dekke tiltilhøy åpninger, og Dekke åpninger og Hindre fastholding Hindre fastholding og Dekke til åpninger, tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ Hindre fastholding og Dekke til åpninger, og yttervegger og andre fuktighet ved utstøpning tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ tillate bevegelse mot sørge for høy relativ yttervegger andre fuktighet ved utstøpning yttervegger ogog andre fuktighet ved utstøpning tillate bevegelse mot sørge for høy kontaktflater RF>70% yttervegger og andre fuktighet ved fuktighet vedutstøpning utstøpning. yttervegger andre yttervegger ogog andre fuktighet ved relativ utstøpning kontaktflater RF>70% kontaktflater RF>70% yttervegger og andre fuktighet ved utstøpning kontaktflater RF>70% kontaktflater. kontaktflater RF>70% RF > 70%. kontaktflater RF>70%Der Montering av et Derluftfuktigheten luftfuktighetenikke ikke Montering avav et et Der luftfuktigheten ikke Montering Derkan luftfuktigheten ikke Montering avav etskumbånd Der luftfuktigheten ikke oppnås, må Montering et fleksibelt min kan luftfuktigheten oppnås må detdet Montering av fleksibelt et Der ikke fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det Montering av etskumbånd Der ikke fleksibelt skumbånd kan luftfuktigheten oppnås må det skumbånd, min. 10min mm benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran fleksibelt min kan oppnås må det 10mm tykkelse benyttes herdemembran fleksibelt skumbånd min kan oppnås må det 10mm tykkelse benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran 10mm tykkelse benyttes herdemembran etter legging. tykkelse. eter utlegging eter utlegging 10mm tykkelse benyttes herdemembran eter utlegging eter utlegging eter utlegging eter utlegging Ekstra armering ved Vanning og tildekking med Ekstra armering ved Vanning og tildekking med Ekstra armering vedved Vanning og tildekking med Ekstra armering ved Vanning og tildekking med utvendige hjørner, plast i min 7 døgn. Ekstra armering Vanning og tildekking med utvendige hjørner, plast i min døgn.og tildekking Ekstra armering ved Vanning og7i7tildekking med Ekstra armering ved Vanning utvendige hjørner, min 7 7døgn. utvendige hjørner, plastplast i min døgn. utsparinger osv. utvendige hjørner, plast i min døgn. utsparinger osv. utvendige hjørner, plast i min 7 døgn. med plast i min. 7 døgn. utvendige hjørner, utsparinger osv. utsparinger osv. Løsning Løsning med fuktet med fuktet utsparinger utsparinger osv. utsparinger osv.osv. Løsning med fuktet Løsning med fuktet Løsning med fuktetgod. fiberfilt er meget fiberfilt ergod. meget Løsning med fuktet Løsning med fuktet fiberfilt er meget god. fiberfilt erermeget god. fiberfilt meget fiberfiltfiberfilt er meget ergod. megetgod. god.

Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler Bakfylling av fleksibelt Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. Bakfylling av fleksibelt materiale rundt søyler materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. materiale rundt søyler og ogfastholdingspunkt. fastholdingspunkt. og fastholdingspunkt. og fastholdingspunkt.

Korrekt montering av montering av KorrektKorrekt montering av fleksibelt materiale rundt av Korrekt montering fleksibelt materiale Korrekt montering av Korrekt montering fleksibelt materiale rundt avrundt søyler ogKorrekt montering av fleksibelt materiale fleksibelt materiale rundt rundt søyler og fleksibelt materiale rundt søyler og fastholdingspunkt. fleksibelt materiale søyler og søyler og søyler og fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. rundt søyler og fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. fastholdingspunkt. fasstholdingspunkt.

Tilleggsarmering må monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering måmonteres monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering må emonteres veddfastholdingspunkter: Under er det gitt noen ksempler som ekker kravene til tilleggsarmering. Tilleggsarmering måmå monteres ved fastholdingspunkter: Tilleggsarmering monteres ved fastholdingspunkter: Under er der et itt oen enoen ksempler som dsom ekker ksom ravene til tilleggsarmering. Under det gitt eksempler til tilleggsarmering. Under r ggd et n itt noen eksempler dekker kdekker ravene til kravene tilleggsarmering. Under er deet itt ngoen eksempler som dekker kravene til tilleggsarmering. Under r dget noen eksempler som dekker kravene il tilleggsarmering. Under er deet itt gnitt oen eksempler som dekker kravene til tilleggsarmering.

8

Systembeskrivelse – 16.3.15

Systembeskrivelse – 16.3.15

Fugefrie gulv på grunn Fugefrie gulv på grunn

5 av 12

5 av 12


MAPECRETE® SYSTEM ­– UTFØRELSE

Betongens konsistens

Konsistensen for en gulvbetong som skal pumpes og legges ut og glattes for hand, må være i området 200-­‐ 220 mm synk. Skal betongen legges ut direkte fra automixer og glattes med maskin, kan synk være fra 150 – 200 mm. Betongens konsistens ved ankomst på byggeplass må være så jevn som mulig, og ikke variere mer enn ± 20 mm, for å unngå problemer med pumping, kaldskjøter eller fiber oppstikk.

være fra 150 – 200mm. Betongens konsistens ved ankomst på byggeplass må være så jevn so mulig, og ikke variere mer enn ± 20mm, for å unngå problemer med pumping, kaldskjøter ell oppstikk. Dersom betongen er for stiv må det benyttes Dynamon superplastiserende stoffer for å juste betongen til ønsket synk. Stopp eller forsinkelser i leveransen kan spesielt i varmt vær føre ti kaldskjøter, ujevn overflate eler fiberoppstikk. Betongprodusenten må ta høyde for at tilsetning av 30 – 40kg fiber vil redusere betongens s 30-­‐50 mm.

Pumping av betong med høyt stålfiberinnhold (> 30kg/m3 )

Ved pumping av betong med høyt fiberinnhold kan det være en fordel å starte opp pumping Utstøpning

betong uten fiber (0,3 – 0,5 m3) for å smøre opp pumpen. Ved lange rør eller slangeutlegg m For å unngå problemer med fiberoppstikk, og rørdimensjonen snevres inn i flere steg for å unngå for stort trykk og friksjon i rørgaten, og u oppnå nøyeste toleranskrav for gulvene, er det risiko for propp i pumpen. nødvendig å legge ut betongen I en systematisk Utstøpning flere stegs prosedyre:

For å unngå problemer med fiberoppstikk, og oppnå nøyeste toleranskrav for gulvene, er de nødvendig å legge ut betongen I en systematisk flere stegs prosedyre: 1. Ved utlegging fra pumpeslange må Ved utlegging fra pumpeslange sjekkes må høyder fortløpende sjekkes m ed laser, og utleggin 1. høyder fortløpende med laser, og justeres

utleggingen justeres

Dersom betongen er for stiv må det benyttes Dynamon superplastiserende stoffer for å justere betongen til ønsket synk. Stopp eller forsinkelser i leveransen kan spesielt i varmt vær føre til kaldskjøter, ujevn overflate eler fiberoppstikk. Betongprodusenten må ta høyde for at tilsetning av 30 – 40 kg fiber vil redusere betongens synk med 30–50 mm.

Mapecrete® System Mapecrete® System 2. Når riktig høyde for gulvet er oppnådd må 2. Når rbetongen iktig høyde for gulvet er oppnådd å betongen vibreres med en glattemaskin Når medmmen glattemaskin Pumping av betong med høyt 2. riktig høyde for vibreres gulvet er oppnådd å b etongen vibreres med en glattemask sementpasta t il o verflaten, o g f or å l egge n ed o ppstikkende horisontal pos for å få sementpasta til overflaten, ogfiber fortil sementpasta t il o verflaten, o g f or å l egge n ed o ppstikkende fiber tå il horisontal po stålfiberinnhold (> 30kg/m³) neddykket I pasta. neddykket legge ned oppstikkende fiber til I pasta. Ved pumping av betong med høyt fiberinnhold horisontal posisjon, neddykket I pasta. kan det være en fordel å starte opp pumping med en betong uten fiber (0,3 – 0,5 m3) for å smøre opp pumpen. Ved lange rør eller Systembeskrivelse – 16.3.15 Fugefrie gulv på grunn slangeutlegg må rørdimensjonen snevres inn i flere steg for å unngå for stort trykk og friksjon i rørgaten, og unngå høy risiko for propp i pumpen. 3. steg veder manulle glatting (dissing) utlegging er manuell 3. Siste Siste steg ved utlegging i en retning vinkelrett på ret 3. steg for ved utlegging er manulle glatting (dissing) i en retning vinkelrett på re Siste glatting (dissing) i en retning vinkelrett på benyttet glattemaskinen. for glattemaskinen. benyttet retningen man benyttet for glattemaskinen.

9


Utendørs dekker

MAPECRETE® SYSTEM ­–

Om fugefrie dekker er støpt utendørs må det påføres herdememb ETTERBEHANDLING WF 75 umiddelbart etter utstøping. Dette vil redusere avdamping svinnriss før betongens overflate er herdet tilstrekkelig til å kunne

Utendørs dekker

Om fugefrie dekker er støpt utendørs må det påføres herdemembran, Mapecure® 1 eller Mapecure® WF 75 umiddelbart etter utstøping. Dette vil redusere avdamping slik at man unngår plastiske svinnriss før betongens overflate er herdet tilstrekkelig til å kunne påføres vann og /eller plast.

Gulver og dekker utført fugefritt med Mapecrete® System kan behandles på samme måte som annen betong.

Vi anbefaler følgende:

• Tetting av bygg ved støpning, slik at høy luftfuktighet oppnås, RF > 70%. Ved øvrige tilfeller Systembeskrivelse – 16.3.15 Fugefrie gulv på grunn benyttes herdemembran etter utlegging av betong. • Vanning og tildekking med plast slik at overflaten holdes fuktig (100% RF) i minimum 7 døgn. • Etter plast er fjernet tørkes dekkene i moderat varme.

Mapecrete® LI Hardener

Ønsker man en hardere og tettere overflate anbefaler vi å benytte Mapecrete® LI Hardener, 0,05–0,1 kg/m². Dette er en lettflytende impregnering/herder som påføres med svaber, og eventuelt kan poleres med glattemaskin. Vi anbefaler ikke å påføre Mapecrete® LI Hardener, eller andre aktive herdere, før betongen er mer utherdet og uttørket, etter 4–6 uker.

10


apecrete® System ® MAPECRETE SYSTEM

11


Mapecrete® System

MAPECRETE® SYSTEM

12


Mapecrete® System MAPECRETE® SYSTEM ­– EKSEMPLER PÅ FIBERVOLUMER

VED ISOLASJON UNDER BETONGGULVET

Eksempel på fiber volumer ved isolasjon under betonggulvet

Forutsetninger

Forutsetninger

Lastebil

Last per hjul med kontakttrykk maksimalt 0,8 MPa

Lastebil ast per per hjul hjul med kontakttrykk kontakttrykk maksimalt ,8 MPa Gaffeltruck Last med maksimalt 3 0MPa Rygg mot rygg reoler med søyleavstand 250 mm, trykk i fotpaten 4 N/mm2 Reolsystemer Gaffeltruck last per hjul med kontakttrykk maksimalt 3 MPa Jevnt fordelte flater Langtidslaster, sikkerhetsfaktor 1,00, 2% deformasjon ved 50 år Kortidslaster (24 timer), sikkerhetsfaktor 1,6, 10% deformasjon Egenvekt er innkalkulert i Reol systemer Rygg mot rygg reoler med søyleavstand 250 mm, trykk i fotpaten 4 N/mm2 langtidslaster

Diagrammene er kun leksempel, kan kun benyttes for foreløpige beregninger av1kapasiteter. Jevnt fordelte ater ogLangtidslaster, sikkerhetsfaktor ,00, 2% deformasjon ved 50 år Kortidslaster (24 timer), sikkerhetsfaktor 1,6, 10% deformasjon Egenvekt er innkalkulert i langtidslaster

13


NOTATER

14


NOTATER

15


KUNDESERVICE Mail: kundeservice@mapei.no Tlf: +47 62 97 20 20 Faks: +47 62 97 20 28 MAPEI-HJELPEN! Teknisk support på telefon og e-post Tlf: 08715 teknisk@mapei.no

16

(NOR) 02/20 Mapei Nordic Marketing Team - pdf

HOVEDKONTOR MAPEI AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tlf: +47 62 97 20 00 Faks: +47 62 97 20 99 post@mapei.no www.mapei.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.