Kongsvingerguiden #8 2021

Page 10

PRESENTASJON NÆRINGSLIV

De ansatte: Bak fra v. Veronica Urheim, Ulla Ånerud og Marita Boger. Foran fra v. Gina M. Jacobsen og Benthe R. Jacobsen

Safe Økonomi ØVREBYEN KONGSVINGER

Tilbake til harmoniske Øvrebyen Safe Økonomi har eksistert siden 1987 - den gang etablert av Liv-Berit Roland. Regnskapsbyrået holdt til i Storgata i Øvrebyen i mange år. Benthe R. Jacobsen, datter til Liv-Berit, var med som medarbeider fra starten. Et eget kontor ble åpnet på Skarnes i 1995. Deretter ble alt flyttet til Skarnes i 1999. Etter 23 år på Skarnes fant bedriften seg på nytt til rette i Øvrebyen i november 2018 - denne gang i Jonas Lies gate 15. Daglig leder Benthe har også vokst opp i Øvrebyen og synes på mange måter det ble som å komme hjem da kontorene ble flyttet tilbake hit. Gina M. Jacobsen, datter til Benthe, har vært fast ansatt siden 2003. Hun tok sin høyskoleutdannelse samtidig som hun jobbet ved kontoret og fikk sin autorisasjon som regnskapsfører i 2007. -Sammen har vi derfor mange års erfaring, og opp gjennom årene har vi fulgt bransjens utvikling tett og ikke minst utviklet måten vi jobber på, understreker 10

Gina. Bedriften består av fem ansatte, hvorav tre er autoriserte regnskapsførere, og en fjerde forventes å kunne søke om autorisasjon i løpet av kort tid.

Det ærverdige gule huset i Jonas Lies gate 15

-Vi har alltid levd på jungeltelegrafen vi, fortsetter Benthe med et smil. Men vi tenkte det var hyggelig å vise oss frem til de som kanskje ikke har hørt om oss.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.