Mapei systemguide

Page 1

SYSTEMGUIDE - Guide for valg av Mapei-løsninger i byggebransjen

HOVEDKONTOR MAPEI AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tlf: +47 62 97 20 00 Faks: +47 62 97 20 99 post@mapei.no www.mapei.no KUNDESERVICE Mail: kundeservice@mapei.no Tlf: +47 62 97 20 20 Faks: +47 62 97 20 28

MK 831391 -Mapei Nordic Marketing Team - 700 ex. (NO) 10/2019

Teknisk dokumentasjon På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer og type dokumentasjon.

MAPEI SYSTEMGUIDE GUIDE FOR VALG AV MAPEI-LØSNINGER I BYGGEBRANSJEN


PRODUKTER FOR VANNTETTING

PRODUKTER FOR BYGG OG ANLEGG

PRODUKTER FOR DAMMER, KANALER, OG VIADUKTER

TILSETNINGSSTOFFER TIL BETONG

ELASTISKE FUGEMASSER OG LIM

PRODUKTER FOR VEDLIKEHOLD AV VEI

PRODUKTER FOR URBAN MØBLERING

PRODUKTER FOR TERMISK ISOLASJON

PRODUKTER FOR BELEGG OG TEPPER

PRODUKTER FOR IDRETTSANLEGG


PRODUKTER FOR TUNNEL OG ANLEGG

PRODUKTER FOR REPARASJON AV MURVERK

PRODUKTER FOR STRUKTURELL FORSTERKNING

PRODUKTER FOR OVERFLATEBEHANDLING OG MALING

PRODUKTER FOR FLISER OG NATURSTEIN

THE WORLD OF MAPEI. KVALITET OG VERDIER I BYGGEBRANSJEN. PRODUKTER FOR AKUSTISK ISOLASJON

PRODUKTER FOR SYKKELSTIER

PRODUKTER FOR KUNSTGRESS OG HYBRIDGRESS

PRODUKTER FOR PARKETT OG TREGULV

PRODUKTER FOR SEMENT- OG HERDEPLASTBASERTE BELEGG


Denne publikasjonen viser de mest teknologisk avanserte produkter og systemer i byggebransjen. Systemene er satt sammen av våre produktsjefer med formål å kunne løse en rekke byggetekniske utfordringer. Denne guiden vil derfor være et nyttig arbeidsverktøy. Har du spørsmål eller forespørsler kan du få hjelp av våre lokale salgsrepresentanter og vårt tekniske assistanseteam Mapei-hjelpen. Informasjon om våre systemer og produkter finnes også på vår webside:

www.mapei.no

4


1. Nye boligbygg

side

1.1 Fasade og fasadeisolering 1.2 Balkonger og terrasser 1.3 Oppholdsrom i leiligheter 1.4 Våtrom 1.5 Vanntetting av tak 1.6 Vanntetting under bakken

2. Rehabilitering av boligbygg

8 15 17 23 27 30

side

2.1 Betongrehabilitering og forsterkning 2.2 Fasade og fasadeisolering 2.3 Balkonger og terrasser 2.4 Uteareal og basseng 2.5 Oppholdsrom i leiligheter 2.6 Våtrom 2.7 Vanntetting av tak

3. Forretningsbygg og parkeringhus

side

side

side

7.1 Betongreparasjon og overflatebeskyttelse 7.2 Membraner og fuktisolering

148 150 158 165

side

6.1 Utendørsarealer 6.2 Sportsgulv 6.3 Våtrom 6.4 Bassenger

7. Infrastruktur

92 94 97 104 110 126 137

5.1 Gulv i offentlige bygg 5.2 Trinnlydsgulv 5.3 Basseng

6. Sport og utendørsarealer

72 74 83

4.1 Betongarbeider og forsterkning 4.2 Landbruk 4.3 Vann og avløp 4.4 Lager og mekanisk industri 4.5 Kjemisk industri 4.6 Næringsmiddelindustri

5. Offentlige bygg

32 34 36 42 52 53 68 71

3.1 Kontorer, butikker og resepsjoner 3.2 Parkeringshus

4. Industri og landbruk

6

168 170 172 176 177

side

180 182 188

5


6


1. Nye boligbygg 1.1

FASADE OG FASADEISOLERING

1.1.1

Puss og overflatebehandling på gassbetong

s. 8

1.1.2

Puss og overflatebehandling på EPS-forskalingsblokker

s. 9

1.1.3

Muring, puss og overflatebehandling av murverk

s. 10

1.1.4

Mapetherm EPS - fasadeisolering

s. 11

1.1.5

Mapetherm Nordic Flex - ventilert Fast Track-fasadesystem

s. 12

1.1.6

Mapetherm Nordic C - ventilert fasadesystem

s. 13

1.1.7

Storformatflis på fasade og brostein på grunn

s. 14

1.2

BALKONGER OG TERRASSER

1.2.1

Vanntetting av balkong og terasser med fliser

s. 15

1.2.2

Sementbasert, beskyttende balkongbelegg

s. 16

1.3

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

1.3.1

System for trinnlydsreduksjon på vannbåren varme

s. 17

1.3.2

Parkett på trinnlydssystem

s. 18

1.3.3

Ultratop Loft - dekorativt sementbasert belegg for vegg og gulv - for nye boligbygg

s. 19

1.3.4

System for parkett på anhydritt

s. 20

1.3.5

System for liming av parkett

s. 21

1.3.6

Parkett og vannbåren varme i bolig

s. 22

1.4

VÅTROM

1.4.1

Foliebasert våtromssystem med teknisk godkjenning - Mapeguard WP 90

s. 23

1.4.2

Foliebasert våtromssystem med teknisk godkjenning - Mapeguard WP 200

s. 24

1.4.3

Våtromssystem med teknisk godkjenning

s. 25

1.4.4

Foliebasert våtromssystem teknisk godkjent med LVT

s. 26

1.5

VANNTETTING AV TAK

1.5.1

System for vanntetting av grønne tak med polyureamembran

s. 27

1.5.2

System for vanntetting av grønne tak med membranduk

s. 28

1.5.3

2-lags asfalt-takbelegg for både nybygg og rehabilitering

s. 29

1.6

VANNTETTING UNDER BAKKEN

1.6.1

Vanntetting av konstruksjon under bakken

s. 30

7


7 6 5 4 3 2 1

1.1.1

FASADER OG FASADEISOLERING

Puss og overflatebehandling på gassbetong

1 Gassbetong

5 Puss*

Mapetherm AR1 GG / Mapetherm AR1 Light

2 Grunning

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

Malech (50/50 med vann)

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

3 Puss*

6 Farget grunning

Mapetherm AR1 GG / Mapetherm AR1 Light

Silancolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

7 Silikonbasert sluttpuss

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

Silancolor Tonachino

4 Glassfibernett

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

Mapetherm Net

EN 15824

*pusslagene 3 og 5 må samlet være minimum 8-10 mm.

2

8

3-5

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

4

6

7

V2 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS


6 5 4 3 2 1

FASADER OG FASADEISOLERING

Puss og overflatebehandling på EPS-forskalingsblokker

1 EPS forskalingsblokk

4 Puss

Mapetherm AR1 GG / Mapetherm AR1 Light

2 Puss

Mapetherm AR1 GG / Mapetherm AR1 Light ETA 10/0024 - ETA 10/0025

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Farget grunning

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Silancolor Base Coat

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

1.1.2

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

3 Glassfibernett

Mapetherm Net

6 Silikonbasert sluttpuss

Silancolor Tonachino IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

EN 15824

2-4

3

5

V2 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

6

9


4 3

5

2 1 6

7

1.1.3

FASADER OG FASADEISOLERING

Muring, puss og overflatebehandling av murverk

1 Grunning

4 Overflatebehandling

Murmørtel KL B KC 35/65/520

Silancolor Tonachino IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

EN 15824

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

V1 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

GP-CS III EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Puss

Murmørtel KL B KC 35/65/520

2 Puss

Murmørtel KL C KC 50/50/610

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS III EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS III EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

6 Fuge

Murmørtel KL B KC 35/65/520

3 Grunning

Silancolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025

1

10

2

3

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS III EN 998-1

4

5-6

7

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

7 Hydrofoberende impregnering

Antipluviol W


8 7 6 5 4 3 2 1

1.1.4

FASADER OG FASADEISOLERING

Mapetherm EPS – fasadeisolering

1 Bærende bakvegg

4 Lim/puss

Mapetherm AR1 GG ETA 10/0024 - ETA 10/0025

2 Lim/puss

Silancolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV

Mapetherm AR1 GG

EN 998-1

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Glassfibernett

Mapetherm Net

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

7 Farget grunning

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 - ETA 04/0061

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

3 Isoleringspanel

8 Silikonbasert sluttpuss

Silancolor Tonachino IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

6 Puss

Mapetherm EPS

Mapetherm AR1 GG

ETA 10/0025, SP Fire 105

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

2-4-6

3

5

7

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

8

11


8 7 6 3

5

2

4

1

1.1.5

FASADER OG FASADEISOLERING

Mapetherm Nordic Flex – ventilert Fast Track-fasadesystem

1 Vindsperre

6 Glassfibernett

Mapetherm Net

2 Innfestingsskinne

Mapetherm VFL

7 Puss

Mapetherm Flex RP 1,5 mm

3 Fasadeplate

Mapetherm Aquapanel Outdoor

4 Sparkel for plateskjøter

Mapetherm Flex RP 0,5 mm el. 1,5 mm

8 Sluttpuss

Silancolor Tonachino eller IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0 EN 15824

Elastocolor Tonachino Plus

5 Puss

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

12

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

Mapetherm Flex RP 1,5 mm

2

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

3

4

5-7

6

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0

PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

8

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 15824

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

Drop Effect


9 8 7 6 5 4 3 2 1

1.1.6

FASADER OG FASADEISOLERING

Mapetherm Nordic C – ventilert fasadesystem

1 Vindsperre

6 Glassfibernett

Mapetherm Net

2 Perforert stållekt

Mapetherm VFL

7 Puss

eller vertikal trelekt

Mapetherm AR1 GG ETA 10/0024 - ETA 10/0025

3 Fasadeplate

Mapetherm Aquapanel Outdoor

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

4 Sparkel for plateskjøter + armering

Mapetherm AR1 + Mapetherm Net Strip 100 ETA 04/0061 - ETA 10/0024 - ETA 10/0025

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

8 Farget grunning

Silancolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

9 Silikonbasert sluttpuss

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Puss

Silancolor Tonachino

Mapetherm AR1 GG

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

2

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

3

4

5-7

6

8

9

13


11

10 9

8

7

6 11 5 4 3 2 1

1.1.7

FASADER OG FASADEISOLERING

Storformatflis på fasade og brostein på grunn

1 Betong

6 Silikon

Mapesil LM

2 Separasjonsduk

7 Tynnpuss

Monofinish

Conbit

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

EN 1504-3

R2

PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

4 Brostein

8 Lim

Skiferfug

14

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

Megalite S1

5 Fugemasse

5

EN 12004

6-11

Ultracolor Plus

EN 15651

3 Mørtel

3

9 Fugemasse

7

8

9

10 Storformatfliser 11 Silikon

Mapesil LM EN 15651


4

3 2 1

BALKONGER OG TERRASSER

Balkongbelegg, ensfarget, sprekkoverbyggende akrylbelegg

1.2.1

1 Betong 2 Akrylbasert primer

Rescryl P 107 + Sand IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

3 Akrylbelegg

Rescryl M 230 UV + Mapefloor Flakes

4 Ensfarget topcoat

Map-Pro Topcoat

2

3

4

15


2

1

1.2.2

BALKONGER OG TERRASSER

Sementbasert, beskyttende balkongbelegg

1 Betongunderlag 2 Sementbasert balkongbelegg

Mapefloor Cem-Flex

2

16


10

9

8 7

6

3

5 2

4

1

1.3.1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for trinnlydsreduksjon på vannbåren varme

1 Betong

5 Gulvvarmesystem

2 Trinnlydsmatte

6 Påstøp

9 Fugemasse

Ultracolor Plus

VR-støp

Mapesilent Roll

CEMENTITIOUS SCREEDS

10 Silikon

C30-F5

3 Bånd for trinnlydsisolasjon

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

Mapesil AC

7 Flislim

Mapesilent Band R

Megalite S1

4 Tape for trinnlydsisolasjon

Mapesilent Tape

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 12004

8 Fugemasse

Mapeflex MS45 EN 15651

2

3

4

6

7

8

9

10

17


6 3

7 5 4

2

1

1.3.2

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Parkett pĂĽ trinnlydssystem

1 Betong med tilsetningsstoff

6 Lim

Dynamon

Ultrabond S997 1K

2 Trinnlydsmatte

Mapesilent Roll

7 Parkett

3 Selvklebende kantlist

Mapesilent Band R

4 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Eco LC LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C20-F5 A1FL

5 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

2

18

3

4

5

6


8 7

5 4

6

3

2

1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

ULTRATOP LOFT: Dekorativt sementbasert belegg for vegg og gulv - for nye boligbygg

1 Sparkelmasse

4 Sementbasert dekorpuss Ultratop Loft W +

Uniplan Eco C30-F7 A2fl-s1

7 Sementbasert dekorpuss Ultratop Loft W +

Ultratop Color Paste

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

Ultratop Color Paste

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 13813

2 Epoxygrunning avstrødd med sand Primer SN + Sand 0,1-

EN 13813

5 Polyuretan overflatebehandling Mapefloor Finish 52 W +

0,4mm

Mapefloor Finish 58 W

8 Polyuretan overflatebehandling Mapefloor Finish 52 W +

Mapefloor Finish 58 W

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

1.3.3

EN 1504-2 (C)

PRINCIPLES

PRINCIPLES

MC-IR

B2,0 Bfl -s1

EN 1504-2

3 Sementbasert dekorpuss Ultratop Loft F +

MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

6 Primer

Primer Grip White

Ultratop Color Paste EN 13813

1

2

3

4-7

5-8

6

19


4 3 2 1

1.3.4

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for parkett på anhydritt

1 Anhydritt-underlag 2 Primer

Eco Prim PU 1K

3 Sparkelmasse

Uniplan Eco LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

5 Lamellparkett

2

20

3

4

5


5 4 3 2 1

1.3.5

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for liming av parkett

1 Betongunderlag

5 Parkett

2 Primer

Primer Eco

3 Avrettingsmasse

Conplan Eco LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2329

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

2

3

4

21


8 7 6 5 4 3 2

1

1.3.6

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Parkett og vannbåren varme i bolig

1 Betongunderlag 2 System for vannbåren varme

6 Trinnlydsmatte

Mapesonic CR

7 Lim

3 Varmerør

Ultrabond Eco S955 1K

4 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Eco LC

8 Parkett

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C20-F5 A1FL

5 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

4

22

5-7

6


6

6

10 9 5

7

11

4

8 3

2

1

VÅTROM

Foliebasert våtromssystem med teknisk godkjenning - Mapeguard WP 90. Innehar SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20575. 1 Falloppbygging

5 Inner- og ytterhjørne

Primer Eco + Uniplan Eco TDR

10 Fugemasse

6 Rørmansjetter

Ultracolor Plus

Mapeguard PC

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

2 Lim til folie

7 Lim til tettebånd

Mapeguard WP Adhesive

Mapesil AC EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651

Mapeguard WP 90

8 Flislim

Megalite S1

4 Tettebånd

Mapeguard ST

2

11 Silikon

Mapeguard WP Adhesive alt. Mapeflex MS 45

3 Foliemembran

1

9 Mosaikkfliser

Mapeguard IC/EC

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

1.4.1

3

EN 12004

4

5

6

7

8

10

11

23


6

6

10 9 5

7

11

4

8 3

1.4.2

Foliebasert våtromssystem med teknisk godkjenning - Mapeguard WP 200. Innehar SINTEF Teknisk Godkjenning TG 20575. 5 Inner- og ytterhjørne

Primer Eco + Uniplan Eco TDR

10 Fugemasse

6 Rørmansjetter

Ultracolor Plus

Mapeguard PC

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

2 Lim til folie

7 Lim til tettebånd

Mapeguard WP Adhesive

Mapesil AC EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

EN 15651

Mapeguard WP 200

8 Flislim

Megalite S1

4 Tettebånd

Mapeguard ST

2

11 Silikon

Mapeguard WP Adhesive alt. Mapeflex MS 45

3 Foliemembran

24

9 Mosaikkfliser

Mapeguard IC/EC

LEVELLING COMPOUNDS

1

1

VÅTROM

1 Falloppbygging

EN 13813

2

3

EN 12004

4

5

6

7

8

10

11


17 16 15

14 13 12 9 11

8 10

6 5

3

4 2

7

1

1.4.3

VÅTROM

Våtromssystem med teknisk godkjenning

1 Betong

5 Våtromsmembran

Mapegum WPS (2 lag)

2 Slurry

14 Flislim

Mapesil AC

Megalite S1

TG 2402

EN 15651-1

Planicrete

6 Flislim

Megalite S1

3 Påstøp

VR-støp

7 Fliser

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 15651-2

EN 12004

EN 15651-3

10 Tettebånd

15 Fliser

11 Bygningsplater

16 Fugemasse

Mapeguard ST

EN 12004

CEMENTITIOUS SCREEDS

C30-F5

Megafug F Plus

12 Våtromsprimer

Primer VT Plus

4 Våtromsprimer

Primer VT Plus

8 Fugemasse

17 Silikon

IN COM PLI A

Mapegum WPS (2 lag)

UT

EN

ION RESIN

Mapesil AC

13 Våtromsmembran

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

O

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

ION REACT

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Kerapoxy Design AM IC T ILES

EN 13813

9 Silikon

GR

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

TG 2402

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

16

17

25


1

2 3 7 6

4

5 1

1.4.4

VÅTROM

Foliebasert våtromssystem teknisk godkjent med LVT

1 Våtromssystem

Mapeguard WP 90 / WP 200

5 Lim til LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT

2 Lim til LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

3 LVT flis

7 Silikon

Mapesil AC

4 Fugemasse

Flexcolor 4 LVT

1

26

6 LVT flis

2

4

EN 15651-1

5

7

EN 15651-2

EN 15651-3


7 5 4 3 2 6 1

1.5.1

VANNTETTING AV TAK

System for vanntetting av grønne tak med polyureamembran

1 Underlag - betong / bitumenmembran

4 Beskyttelseslag

2 Primer

5 Jord/vekstmedium

Primer SN + Sand 0,3-0,8 mm SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

6 Hulkil

Mapeflex PU40

alt.

Mapeprimer M + Sand 0,3-0,8 mm

EN 15651-1

EN 15651-4

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 EFL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

7 Overflatebehandling

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Malech + Elastocolor Paint

3 Membran

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR

Purtop 400 M

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3

6

7

27


6

4

3 2 5

1.5.2

1 VANNTETTING AV TAK

System for vanntetting av grønne tak med membranduk

1 Underlag

5 Hulkil

Mapeflex PU40

2 Membranduk

Mapeplan B

EN 15651-1

3 Drenslag

EN 15651-4

6 Overflatebehandling

Polystuoia

Malech + Elastocolor Paint IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

4 Jord/vekstmedium

2

28

3

5

PRINCIPLES

EN 1504-2

6

PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


6 5 4 3 2 1 VANNTETTING AV TAK

2-lags asfalt-takbelegg for bĂĽde nybygg og rehabilitering

1 Underlag

4 Isolasjon - steinull

2 Primer

5 1. lag - 3 mm underlagspapp

Polyprimer HP 45 Professional

5

Elastoflex S6

6 2. lag - taktekking

Elastoflex S6 AF Mineral

3 Dampsperre

2

1.5.3

6

29


4

3

2

1

1.6.1

VANNTETTING UNDER BAKKEN

Vanntetting av konstruksjon under bakken

1 Underlag 2 Primer

Plastimul C

3 2 lag membran pluss forsterkning

Plastimul 2K Plus + Mapenet 150 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15814

W2A-CB2 C2A-R3 EN 15814

POLYMER MODIFIED BITUMINOUS THICK COATINGS FOR WATERPROOFING

4 Beskyttelseslag: Grunnmurspapp (Geotekstil eller EXP)

2

30

3


NOTATER

31


2. Rehabilitering av boligbygg

2.1

BETONGREHABILITERING OG FORSTERKNING

2.1.1

Reparasjon av betongskader med tørrsprøyting

s. 34

2.1.1

Reparasjon av skade. Forsterkning av bjelker med karbonfiber

s. 35

2.2

FASADE OG FASADEISOLERING

2.2.1

Mapetherm Mineral Wool - fasadeisolering

s. 36

2.2.2

Reparasjon og overflatebehandling av underlag med mikroriss

s. 37

2.2.3

Reparasjon av eksisterende fasadesystem med riss

s. 38

2.2.4

Puss og overflatebehandling av murverk

s. 39

2.2.5

Komplett system for reparasjon og overflatebehandling av murverk med stigende fuktighet

s. 40

2.2.6

System for puss og overflatebehandling av murvegg

s. 41

2.3

BALKONGER OG TERRASSER

2.3.1

System for reparasjon av skade på balkongframkant og underside

s. 42

2.3.2

System for reparasjon av stålrammebalkong

s. 43

2.3.3

Balkongbelegg, dekor eller ensfarget sprekkoverbyggende akrylbelegg

s. 44

2.3.4

Balkongbelegg, ensfarget, sprekkoverbyggende akrylbelegg

s. 45

2.3.5

MAPEFLOOR PU BALCONY: Polyuretanbelegg for balkonger

s. 46

2.3.6

System for bærende reparasjon av betong

s. 47

2.3.7

System for reparasjon og beskyttelse av balkongforkanter med passiv katodisk beskyttelse og elastisk overflatebehandling

s. 48

2.3.8

System for rehabilitering, vanntetting og flislegging av terrasser

s. 49

2.3.9

System for vanntetting og flislegging av balkonger og komplett system for puss og overflatebehandling på eldre murverk

2.3.10 Sementbasert, beskyttende balkongbelegg

32

s. 50 s. 51


2.4

UTEAREAL OG BASSENG

2.4.1

System for svømmebasseng

2.5

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

2.5.1

System for flis på flis

s. 53

2.5.2

System for trinnlyd under fliser

s. 54

2.5.3

Løstliggende LVT- og klikksystemer

s. 55

2.5.4

Rehabilitering med flis og trinnlydsisolering i bolig

s. 56

2.5.5

System for flislegging på eksisterende gulv

s. 57

2.5.6

Heterogent vinylbelegg på gammelt betongunderlag

s. 58

2.5.7

Fast Track system for teppefliser på underlag av tregulv

s. 59

2.5.8

System for fliser på stålunderlag

s. 60

2.5.9

LVT/designbelegg i leiligheter

s. 61

s. 52

2.5.10 Trinnlydssystem på eksisterende terrazzogulv

s. 62

2.5.11 Trinnlydssystem for legging på eksisterende fliser

s. 63

2.5.12 Designbelegg og trinnlydssystem for boliger

s. 64

2.5.13 System for fliser på eksisterende tregulv og dekorativ overflatebehandling av vegg

s. 65

2.5.14 System for trinnlydsgulv på eksisterende gulv

s. 66

2.5.15 System for fliser på gulv med vannbåren varme

s. 67

2.6

VÅTROM

2.6.1

Våtromssystem med teknisk godkjenning

s. 68

2.6.2

MAPEFLOOR BR SYSTEM: Epoksybasert behandling på baderom

s. 69

2.6.3

Legging av LVT-flis på eksisterende flisunderlag i våtrom

s. 70

2.7

VANNTETTING AV TAK

2.7.1

2-lags asfalt-takbelegg for både nybygg og rehabilitering

s. 71

33


3

1

2.1.1

BETONGREHABILITERING OG FORSTERKNING

Reparasjon av betongskader med tørrsprøyting

1 Meislet og rengjort betongskade

5 Overflatebehandling

Colorite Performance IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

2 Reparasjonsmørtel, tørrsprøytet

DS/DS RSF IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

REPAIR MORTAR

3 Poresparkling av betong

Planitop Fine Finish IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Primer

Malech

2

34

3

4

5

PI-MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

4

5


1 2 3

7 5

4

6

5

6

7

BETONGREHABILITERING OG FORSTERKNING

Reparasjon av skade. Forsterkning av bjelker med karbonfiber.

2.1.2

6 Sementbasert korrosjonsbeskyttelse

1 Slipt og rengjort betong

Redisit

2 Primer

Mapewrap Primer 1

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7 EN 1504-7

REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION

3 Epoksylim

Adesilex PG1

7 Reparasjonsmørtel

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Redirep 45 RSF

EN 1504-4 EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

4 Karbonfiberforsterkning

EN 1504-3

R4

REPAIR MORTAR

Carboplate

5 Rengjort sårflate

2

3

4

6

7

35


8 7 6 5

4 3 2 1

2.2.1

FASADE OG FASADEISOLERING

Mapetherm Mineral Wool - fasadeisolering

1 Bærende bakvegg

4 Puss

Mapetherm AR1 GG ETA 10/0024 - ETA 10/0025

2 Lim

Silancolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV

Mapetherm AR1 GG

EN 998-1

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Glassfibernett

Mapetherm Net

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

7 Grunning

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

8 Silikonbasert sluttpuss

Silancolor Tonachino IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0 EN 15824

6 Puss

3 Isolasjonspanel

Mapetherm AR1 GG

Steinull

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

2-4-6

36

3

5

7

8

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS


4 3

2

1

FASADE OG FASADEISOLERING

Reparasjon og overflatebehandling av underlag med mikroriss

2.2.2

1 Fasade med mikroriss 2 Grunning

Malech

3 Fiberarmert akrylpasta

Elastocolor Rasante SF IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Overflatebehandling

Elastocolor Paint IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

37


6 5 4 3 2 1

2.2.3

FASADE OG FASADEISOLERING

Reparasjon av eksisterende fasadesystem med riss

1 Skadet termisk isolasjons-system 2 Grunning

5 Fiberarmert akrylpasta

Mapetherm Flex RP 1,5 mm

Malech

6 Overflatebehandling

3 Fiberarmert akrylpasta

Mapetherm Flex RP 1,5 mm

Elastocolor Tonachino Plus IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

4 Glassfibernett

Mapetherm Net

2

38

3-5

4

6

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

EN 15824

V2 W3 A2-s1 d0

PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 15824

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

Drop Effect


6 5 4 3 2 1

2.2.4

FASADE OG FASADEISOLERING

Puss og overflatebehandling av murverk

1 Murvegg

5 Overflatebehandling

Silancolor Tonachino

2 Grunningsmørtel

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

Murmørtel kl. B, M100/510

EN 15824

V1 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

6 Innfesting av detaljer

T-M5 EN 998-2

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

Mapefix PE SF

3 Puss

M8 ÷ M24

Murmørtel Kl.C KC 50/50/610

OP7: non cracked concrete

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CSIII EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

4 Silikonbasert grunning

Silancolor Base Coat

2

3

4

5

6

39


10 9 8

11

7 6 5 3 2 1 4

2.2.5

FASADE OG FASADEISOLERING

Komplett system for reparasjon og overflatebehandling av murverk med stigende fuktighet

1 Betong eller limt påstøp Mapepoxy L + Confix

6 Grunningsmørtel

Mape-Antique Rinzaffo

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4

GP-CS IV

R3

EN 1504-3

STRUCTURAL BONDING

EN 998-1

REPAIR MORTAR

2 Flislim

Mape-Antique MC

IN COM PLI A

R-CS II

AM IC T ILES

I TIT CEMEN

C2FTE S2

EN 998-1

OU ER SA DHESIVE FOR C

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

3 Naturstein

8 Finpuss

Mape-Antique FC Civile

4 Fugemasse

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

5 Murverk

1

40

Silexcolor Paint

11 Natursteinsmur

EN 998-1

RDS NDA TA

4

10 Silikatbasert maling

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

TH EUROPEA E WI NS NC 1200 EN

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

7 Avfuktende puss

Megarapid 2K Plus EN 12004

Silexcolor Primer

EN 998-1

EN 1504-3

EN 1504-4

9 Silikatbasert grunning

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

2

6

7

8

9

10


6 5 4 3

1

2

FASADE OG FASADEISOLERING

System for puss og overflatebehandling av murvegg

1 Murvegg

2.2.6

5 Silikonbasert grunning

Silancolor Primer Plus

2 Grunningsmørtel

Drop Effect

Murmørtel KL. B M100/510 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

6 Silikonbasert overflatebehandling

T-M5 EN 998-2

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

Silancolor Paint Plus

3 Grovpuss

Drop Effect

Murmørtel Kl.C KC 50/50/610 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CSIII EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

4 Finpuss

Mape-Antique FC Civile IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

2

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

3

4

5

6

41


3 2 1

2.3.1

BALKONGER OG TERRASSER

System for reparasjon av skade på balkongframkant og underside

1 Reparasjonsmørtel.

Planitop Rasa & Ripara IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

EN 1504-3

R2

PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

2 Primer

Malech

3 Elastisk betongmaling

Colorite Performance IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

1

42

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3


3

1 2

BALKONGER OG TERRASSER

System for reparasjon av stålrammebalkong

4

2

2.3.2

1 Utstøpning med ny mørtel, f.eks. Confix tilsatt pukk (evt. betong) IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

2 Korrosjonsbeskytter

Mapefer IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7 EN 1504-7

REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION

3 Epoksybasert lim

Mapepoxy L IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

4 Påstøp

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

1

REPAIR MORTAR

2

3

4

43


4

3 2 1

2.3.3

BALKONGER OG TERRASSER

Balkongbelegg, dekor eller ensfarget sprekkoverbyggende akrylbelegg

1 Betong

4 Dekorativ topcoat

Map-Pro Flexibinder + Mapequarz Color

2 Akrylbasert primer

Rescryl P 107 + Sand IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

alt.

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

4 Ensfarget topcoat

3 Akrylbelegg

Map-Pro Topcoat

Map-Pro M

2

44

3

4


4

3 2 1

BALKONGER OG TERRASSER

Balkongbelegg, ensfarget, sprekkoverbyggende akrylbelegg

2.3.4

1 Betong 2 Akrylbasert primer

Rescryl P 107 + Sand IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

3 Akrylbelegg

Rescryl M 230 UV + Mapefloor Flakes

4 Ensfarget topcoat

Map-Pro Topcoat

2

3

4

45


6

5 4 3 2 1

2.3.5

BALKONGER OG TERRASSER

MAPEFLOOR PU BALCONY: Polyuretanbelegg for balkonger

1 Betong

5 Polyuretanbelegg

Mapefloor PU Flex IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

2 Epoksylim

SYNTHETIC RESINS

Mapepoxy L EN 1504-4

3 Påstøp

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

4 Epoksyprimer

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

or flo pe es Ma Flak

2

46

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Mapefloor Flakes

STRUCTURAL BONDING

EN 13813

Efl-s1

6 Avstrøing av overflate

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4

EN 1504-3

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR10

EN 13813

3

4

5

6


6

7

5 4 1

2

BALKONGER OG TERRASSER

System for bærende reparasjon av balkonger

1 Betong

3

2.3.6

5 Reparasjonsmørtel

Planitop Fine Finish

2 Korrosjonsbeskytter og heftbro

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

MC-IR

Redisit

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

6 Maling

3 Reparasjonsmørtel

Malech

Redirep 45 RSF IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

7 Maling

REPAIR MORTAR

Elastocolor Paint

4 Heftbro

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

Redisit

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7 EN 1504-7

2

REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION

3

4

5

6

7

47


2

1

3

4

5

2.3.7

BALKONGER OG TERRASSER

System for reparasjon og beskyttelse av balkongforkanter med passiv katodisk beskyttelse og elastisk overflatebehandling

1 Fiberarnert, tiksotropisk, sementbasert reparasjonsmørtel Redirep 25 RSF /

Redirep 45 RSF

Mapelastic Smart

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

5 Beskyttende, dekorativ elastisk maling

REPAIR MORTAR

2 Selvklebende sinkplater

Elastocolor Paint

Mapeshield E 25

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

3 Polyuretanfugemasse/lim

Mapeflex PU40

48

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

R4

R2

1

EN 1504-2 (C)

EN 14891

CMO1P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 15651-1

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

4 Sementbasert membran

EN 15651-4

2

3

4

5

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


10 11 12 13 14 13 15 16 8 17 7 6

18 3 4

9

5

3 2

5

1

2.3.8

BALKONGER OG TERRASSER

System for rehabilitering, vanntetting og flislegging av terrasser

1 Primer

6 Flislim IN COM PLI A

EN 12004

EN 998-1

Mapelastic

12 Isolasjonspanel

PRINCIPLES

EN 15651-1

Mapenet 150

EN 15651-2

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

EN 15651-3

EN 998-1

GP-CS IV

4

5

OP1: cracked and non cracked concrete

M8 ÷ M30 Ø8 ÷ Ø32 M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø25 Rebar: post installed rebar

Mapetherm Net

EN 998-1

3

OP7: non cracked concrete

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

14 Glassfibernett

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

2

Mapefix VE SF

EN 998-1

GP-CS IV

ETA 10/0024 - ETA 10/0025 EN 998-1

18 Innfesting

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Mapetherm AR1 GG/ Mapetherm AR1 Light

Mapeband

EN 15651

Mapetherm AR1 GG/ Mapetherm AR1 Light

10 Puss

5 Tettebånd

Mapeflex PU40

13 Puss

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

V2 W3 A2-s1 d0 EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

17 Fugemasse

Mapetherm EPS

Mapesil AC

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR EN 1504-1

4 Armeringsnett

1

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

9 Silikon

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Silancolor Tonachino

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

ETA 10/0025

3 Membran CMO2P

16 Overflatebehandling

EN 998-1

Ultracolor Plus

I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Silancolor Base Coat

GP-CS IV

8 Fugemasse

SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE

LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

15 Grunning

EN 15824

Uniplan FR

EN 14891

ETA 10/0024 - ETA 10/0025

OU ER SA DHESIVE FOR C

7 Fliser

2 Sparkelmasse EN 13813

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

C2FTE S2

I TIT CEMEN

B2,0 Bfl -s1

Mapetherm AR1 GG/ Mapetherm AR1 Light

RDS NDA TA

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

11 Lim

Megarapid 2K Plus AM IC T ILES

Primer SN + Sand

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

6

8

9

10-11-13

12

14

15

16

17

18

49


14 13 12

11 10 9 4

4

7

8

4

6

5

3 2 1

2.3.9

BALKONGER OG TERRASSER

System for vanntetting og flislegging av balkonger og komplett system for puss og overflatebehandling på eldre murverk

1 Betong

7 Fliser

2 Epoxylim

8 Fugemasse Ultracolor Plus

Mapepoxy L

13 Silikatbasert grunning Silexcolor Base Coat ETA 10/0024 - ETA 10/0025 14 Silikatbasert sluttpuss Silexcolor Tonachino ETA 04/0061 - ETA 10/0024 ETA 10/0025

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING

3 Påstøp Confix

9

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Silikon Mapesil AC

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15824

V1 W3 A2-s1 d0

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

EN 15824

REPAIR MORTAR

EN 15651-1

4 Membran med nett Mapelastic + Mapenet 150 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

EN 14891

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 14891

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 15651-2

EN 15651-3

10 Murverk 11 Grunningsmørtel Mape-Antique Rinzaffo

CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

5 Tettebånd Mapeband

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 998-1

GP-CS IV EN 998-1

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

12 Puss Mape-Antique MC

6 Flislim Megarapid 2K Plus

50

4

EN 998-1

R-CS II

C2FTE S2

EN 998-1

AM IC T ILES

I TIT CEMEN

2

EN

RDS NDA TA

IN COM PLI A

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 12004

TH EUROPEA E WI NS NC 1200

OU ER SA DHESIVE FOR C

3

4

5

6

RENDERING AND PLASTERING MORTAR

8

9

11

12

13

14


2

1

BALKONGER OG TERRASSER

Sementbasert, beskyttende balkongbelegg

2.3.10

1 Betongunderlag 2 Sementbasert balkongbelegg

Mapefloor Cem-Flex

2

51


2 11 10

8

9 6 7 6

5

4 3 1

2.4.1

UTEAREAL OG BASSENG

System for svømmebasseng

1 Betong med tilsetningsstoff

5 Tettebånd

2 Utjevningsskikt

6 Sementbasert membran

Megalite S1

EN 1504-4

4 Påstøp

EN 12004

Confix

9 Mosaikkfliser

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

2

52

REPAIR MORTAR

3

4

5

6

7

8

IN COM PLI A

O UT

IN COM PLI A

EN

GR ION RESIN

11 Silikon EN 15651-1

8 Flislim

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

Mapesil AC

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Mapenet 150

Mapepoxy L

EN 1504-3

LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-1

7 Armeringsnett

REPAIR MORTAR

3 Epoksylim EN 1504-4

CMO2P

A RE

R4

EN 1504-3

EN 1504-2 (C)

EN 14891

EN 1504-3

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 14891

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

EN 1504-2 (C)

MC-IR EN 1504-2

Mapelastic

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 12004

ION REACT

(Planitop Rasa & Ripara R4)

Kerapoxy Design RDS NDA TA

Planitop Smooth & Repair R4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

10 Fugemasse

Mapeband

AM IC T ILES

Dynamon

10

11

EN 15651-2

EN 15651-3


4

3

5

2

1

2.5.1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for flis på flis

1 Primer

5 Silikon

Eco Prim Grip

Mapesil AC EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

2 Flislim

Megalite S1 EN 12004

3 Fliser 4 Fugemasse

Ultracolor Plus

1

2

4

5

53


9 8 7

6 5 4 3

2 1

2.5.2

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for trinnlyd under fliser

1 Betong

5 Påstøp

Mapecem Pronto

2 Trinnlydsbånd

Mapesilent Band R

EN 13813

Megalite S2 IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

AM IC T ILES

C2E S2

ITI NT CEME

EN 12004

RDS NDA TA

Mapesilent Roll

OU ER SA DHESIVE FOR C

7 Fliser

4 Trinnlydsteip

Mapesilent Tape

8 Fugemasse

Ultracolor Plus

2

54

3

4

5

6

8

Mapesil AC EN 15651-1

6 Flislim

3 Trinnlydsmatte

9 Silikon

9

EN 15651-2

EN 15651-3


3

2

1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Løstliggende LVT- og klikksystemer

2.5.3

1 Eksisterende fliser 2 Fugesparkel

Planiprep 4 LVT

3 Løstliggende LVT

2

55


6 5 4 3 2 1

2.5.4

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Rehabilitering med flis og trinnlydsisolering i bolig

1 Eksisterende underlag

6 Fugemasse

Ultracolor Plus

2 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

3 Trinnlydsmatte

Mapesonic CR (2 mm)

4 Flislim TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

AM IC T ILES

C2FTE S2

I TIT CEMEN

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Megarapid 2k Plus OU ER SA DHESIVE FOR C

5 Fliser

2

56

3

4

6


7 6 5 4

3 2 1

2.5.5

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for flislegging på eksisterende gulv

1 Eksisterende fliser

5 Fliser

2 Primer

6 Fugemasse

Eco Prim Grip

Ultracolor Plus

7 Silikon

3 Sparkel

Mapesil AC

Uniplan Eco

EN 15651-1

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

EN 15651-2

EN 15651-3

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Flislim TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Megalite S1

2

AM IC T ILES

ITI NT CEME

C2FT S1

EN 12004

OU ER SA DHESIVE FOR C

3

4

6

7

57


5 4 3 2 1

2.5.6

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Heterogent vinylbelegg på gammelt betongunderlag

1 Gammelt betongunderlag 2 Primer

Primer Eco

3 Sparkelmasse

Conplan Pro-Base LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C20-F5 A1FL

4 Lim

Ultrabond Eco 375

5 Heterogent vinylbelegg

lan np se Co o-Ba Pr

2

58

3

4


5 4 3 2 1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Fast Track-system for teppefliser på underlag av tregulv

1 Gammelt tregulv

2.5.7

5 Teppefliser

2 Primer

Eco Prim Grip

3 Avrettingsmasse

Fiberplan LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C25-F7 A2fl-s1

4 Lim

Ultrabond Eco Fix

2

3

4

59


5 3 2 4 1

2.5.8

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for fliser på stålunderlag

1 Stålunderlag 2 Flislim TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

AM IC T ILES

ION REACT

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Keralastic RE SIN ER ADHESIVE FOR C

3 Fliser 4 Fugemasse

IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

EN

O UT

AM IC T ILES

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

EN 13888

ION REACT

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Kerapoxy CQ GR ION RESIN

5 Silikon

Mapesil AC EN 15651-1

2

60

EN 15651-2

EN 15651-3

4

5


5

4 3 2 1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

LVT/designbelegg i leiligheter

2.5.9

1 Betong 2 Primer

Primer Eco

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Pro-Base LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C25-F6 E

4 Lim

Ultrabond Eco 4 LVT

5 Limt LVT

an ipl se Un -Ba o r P

2

3

4

61


7

6 4

5

3 2 1

2.5.10

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Trinnlydssystem på eksisterende terrazzogulv

1 Eksisterende terazzofliser (må slipes) 2 Primer

3 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

4 Trinnlydsmatte

Mapesonic CR (2 mm)

5 Kantbånd

Mapesonic Strip

62

3-6

4

Ultrabond Eco S955 1K

7 Flerlags ubehandlet parkett

Eco Prim PU 1K

2

6 Lim

5


7 5

8

4

6

3

2 1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Trinnlydssystem for legging på eksisterende fliser

1 Eksisterende flisgulv

2.5.11

5 Trinnlydsmatte

Mapesonic CR (2 mm)

2 Primer

Eco Prim Grip 6 Kantbånd

Mapesonic Strip

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Eco TDR

7 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

2

3

4-7

5

8 Flerlags ferdigslipt parkett

6

63


5 4 3 2

1

2.5.12

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

Designbelegg og trinnlydssystem for bolig

1 Eksisterende fliser 2 Trinnlydsmatte

Mapesonic SA 4 LVT

3 Lim

Ultrabond Eco 4 LVT

4 Limt LVT

2

64

3

5

5 Fugemasse

Flexcolor 4 LVT


7

6 5 4 3 2 1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for fliser på eksisterende tregulv og dekorativ overflatebehandling av vegg

1 Eksistrerende tregulv

5 Fliser

2 Primer

6 Fugemasse

3 Tynnsparkel

7 Silikon

Eco Prim Grip

2.5.13

Ultracolor Plus

Fiberplan

Mapesil AC

LEVELLING COMPOUNDS

C25-F7 EN 13813

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

4 Flislim

2

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

AM IC T ILES

C2FTE S2

I TIT CEMEN

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Megarapid 2K Plus OU ER SA DHESIVE FOR C

3

4

6

7

65


7 6 5 4

9 8 3

2 1

2.5.14

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for trinnlydsgulv på eksisterende gulv

1 Eksisterende fliser

5 Fliser 6 Fugemasse

2 Lim

Kerapoxy Design IN COM PLI A

IN COM PLI A

UT O

GR ION RESIN

EN 15651-2

EN 15651-3

8 Parkettlim

Ultrabond Eco S955 1K

Megarapid 2K Plus TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

RDS NDA TA

IN COM PLI A

A RE

EN

RDS NDA TA

ION REACT

EN 15651-1

4 Flislim

AM IC T ILES

C2FTE S2

I TIT CEMEN

66

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

Mapesil AC

Mapesonic CR (2 mm) + Mapesonic Strip

2-8

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

7 Silikon

3 Trinnlydsmatte

EN 12004

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RDS NDA TA

EN 12004

AM IC T ILES

Ultrabond Eco S955 1K

OU ER SA DHESIVE FOR C

9 Parkett

3

4

6

7


7 4 3

6

2 5

1

OPPHOLDSROM I LEILIGHETER

System for fliser på gulv med vannbåren varme

1 Eksisterende fliser

2.5.15

4 Lim

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Megalite S1

3 Sparkelmasse

AM IC T ILES

2 Rør for vannbåren varme

ITI NT CEME

C2FT S1

EN 12004

OU ER SA DHESIVE FOR C

5 Fliser 6 Fugemasse

Uniplan Eco

Ultracolor Plus

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

7 Elastisk fugemasse

Mapeflex MS45 EN 15651

3

4

6

7

67


17 16 15

14 13 12 9 11

8 10

6 5

3

4 2

7

1

2.6.1

VÅTROM

Våtromssystem med teknisk godkjenning

1 Betong

5 Våtromsmembran

Mapegum WPS (2 lag)

2 Slurry

14 Flislim

Mapesil AC

Megalite S1

TG 2402

EN 15651-1

Planicrete

6 Flislim

Megalite S1

3 Påstøp

VR-støp

7 Fliser

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 15651-2

EN 12004

EN 15651-3

10 Tettebånd

15 Fliser

11 Bygningsplater

16 Fugemasse

Mapeguard ST

EN 12004

CEMENTITIOUS SCREEDS

C30-F5

Megafug F Plus

12 Våtromsprimer

Primer VT Plus

4 Våtromsprimer

Primer VT Plus

8 Fugemasse

17 Silikon

IN COM PLI A

Mapegum WPS (2 lag)

UT

EN

ION RESIN

Mapesil AC

13 Våtromsmembran

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

O

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

ION REACT

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Kerapoxy Design AM IC T ILES

EN 13813

9 Silikon

GR

EN 15651-1

TG 2402

2

68

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

16

17

EN 15651-2

EN 15651-3


5 4

3

2

1

VÅTROM

MAPEFLOOR BR SYSTEM: Epoksybasert behandling på baderom

2.6.2

1 Betongunderlag 2 Påstøp 3 Epoksyprimer

Mapeprimer W SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Efl

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Fleksibelt epoksybelegg

Mapecoat CFS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

5 Epoksybelegg

Mapefloor BR EN 13813

3

4

5

69


1 2

3 4 5

6 2

2.6.3

VÅTROM

Legging av LVT-flis på eksisterende flisunderlag i våtrom

1 Eksisterende keramiske fliser

6 Lim til LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT

2 Fugesparkel

Planiprep 4 LVT

7 Limt LVT

3 Lim til LVT

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

4 Limt LVT 5 Fugemasse

Flexcolor 4 LVT

2

70

3

5

6

7


6 5 4 3 2 1 VANNTETTING AV TAK

2-lags asfalt-takbelegg for bĂĽde nybygg og rehabilitering

1 Underlag

4 Isolasjon - steinull

2 Primer

5 1. lag - 3 mm underlagspapp

Polyprimer HP 45 Professional

5

Elastoflex S6

6 2. lag - taktekking

Elastoflex S6 AF Mineral

3 Dampsperre

2

2.7.1

6

71


72


3. Forretningsbygg og parkeringshus 3.1

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

3.1.1

System for legging av LVT-fliser på datagulv

s. 74

3.1.2

MAPEFLOOR EP COMPACT: Kompakt belegg med farget sand for kommersiell bruk

s. 75

3.1.3

System for fliser i kommersielt miljø

s. 76

3.1.4

MAPEFLOOR EP TERRAZZO - epoksyterrazzo for komersiell bruk

s. 77

3.1.5

MAPEFLOOR EP SC: Steinteppebelegg til dekorative gulv

s. 78

3.1.6

RESCRYL TR: Dekorativt glattet akrylbelegg (MMA)

s. 79

3.1.7

ULTRATOP LOFT - Dekorativt sementbasert belegg for vegg og gulv - for forretningsbygg

s. 80

3.2

PARKERINGSHUS

3.2.1

Mapefloor Parking System PU/PD mDRIVE: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av eksponerte parkeringsdekke med separat membran

3.2.2

Mapefloor Parking System PU/PD PARK: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av innendørs parkeringsarealer

3.2.3

s. 83 s. 84

Mapefloor Parking System PU/PD mPARK: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av innendørs parkeringsarealer med separat membran

s. 85

3.2.4

Mapefloor Parking System PU/PD DRIVE: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av kjørebaner i parkeringshus

s. 86

3.2.5

Mapefloor Parking System EP/PD SL S: Multicoat epoksybelegg til bruk innendørs i parkeringshus

s. 87

3.2.6

System for beskyttelse og reparasjon av bærende betong

s. 88

3.2.7

Purtop 1000 PARK

s. 89

3.2.8

System for fliser i kommersielle miljø med økte krav

s. 90

73


3

2

1

3.1.1

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

System for legging av LVT-fliser på datagulv

1 Datagulv 2 Lim

Ultrabond Eco Tack 4 LVT

3 LVT-fliser/planker

2

74


4 3 2 1

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

MAPEFLOOR EP COMPACT: Kompakt belegg med farget sand for kommersiell bruk

1 Underlag

3.1.2

4 Transparent epoksytopplakk

Mapecoat Universal

2 Epoksygrunning avstrødd med farget sand

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg med farget sand Mapecoat Universal +

Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

2

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

75


5

7

4 3 2 1

3.1.3

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

System for fliser i kommersielt miljø

1 Betong

6 Fugemasse

Ultracolor Plus

2 Primer

Primer Eco

7 Mykfug

Mapeflex MS45

3 Sparkelmasse

Uniplan Eco LC

EN 15651

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C20-F5 A1FL

4 Flislim

Megalite S1 EN 12004

5 Fliser

2

76

3

4

6

7

6


5 4

5

1

4 3

2

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

MAPEFLOOR EP TERRAZZO: Epoksyterrazzo for komersiell bruk

1 Betong

3.1.4

5 Topcoat

Mapefloor Finish 58 W

2 Primer

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Epoksybelegg

Mapefloor SL tilsatt knust marmor Dynastone TZ IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Sliping

2

3

5

77


4 3 2 1

3.1.5

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

MAPEFLOOR EP SC: Steinteppebelegg til dekorative gulv

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksymørtelbelegg

Mapecoat Universal + Steinteppesand IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Epoksytopplakk (ved behov)

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

2

78

B2,0 Bfl -s1

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4


4 3 2 1

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

RESCRYL TR: Dekorativt glattet akrylbelegg (MMA)

3.1.6

1 Betong eller limt påstøp Mapepoxy L + Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-4

EN 1504-3

STRUCTURAL BONDING

REPAIR MORTAR

2 Primer + overflate avstrødd med farget sand

Rescryl P101 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 13813

3 Multicoat akryl med farget sand

Rescryl M 205 + Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 13813

4 Transparent toppstrøk (2 strøk)

Rescryl TC 305 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

1

EN 13813

2

3

4

79


7 6 5

4 3 2 1

3.1.7

KONTORER, BUTIKKER OG RESEPSJONER

ULTRATOP LOFT: Dekorativt sementbasert belegg for vegg og gulv - for forretningsbygg

1 Underlag

4 Primer

2 Epoxygrunning avstrødd med sand Primer SN + Sand 0,5

Mapefloor Finish 58 W IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

5 Sementbasert dekorpuss Ultratop Loft W +

SR

3 Sementbasert dekorpuss Ultratop Loft F +

Mapelux Opaca

EN 13813

Ultratop Color Paste EN 13813

2

80

3

4

5

6

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

7 Metallisk voks

Ultratop Color Paste

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

6 Polyuretan overflatebehandling Mapefloor Finish 52 W +

Primer LT

7


NOTATER

81


EKSEMPLER PÃ… MAPEFLOOR PARKING SYSTEM NORDIC

Mapefloor Parking System EP/PD SL S

3.2.6

Mapefloor Parking System PU/PD mDRIVE

3.2.2

Mapefloor Parking System PU/PD PARK

3.2.3 Mapefloor Parking System PU/PD DRIVE

3.2.5 82


5 4 3 2 1 PARKERINGSHUS

3.2.1

Mapefloor Parking System PU/PD mDRIVE: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av eksponerte parkeringsdekker med separat membran

1 Betongunderlag

4 Fleksibelt, slitesterkt polyuretanbelegg avstrødd med Emery, Granite eller Bauxit

2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Mapefloor PU Flexibinder

Primer SN

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SYNTETHARTSER

EN 13813

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1 ENLIGT EUROPEISK STANDARD

SR

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

5 Farget lysekte polyuretan topplakk

3 Rissoverbyggende polyuretanmembran

Mapefloor Finish 451

Mapefloor PU M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

EN 13813

1

2

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

83


4 3 2 1

PARKERINGSHUS

3.2.2

Mapefloor Parking System PU/PD PARK: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av innendørs parkeringsarealer

1 Betongunderlag

4 Polyuretan topplakk

2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Fleksibelt, slitesterkt polyuretanbelegg avstrødd med natursand

Mapefloor PU Flexibinder IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SYNTETHARTSER

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1 ENLIGT EUROPEISK STANDARD

2

84

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

Mapefloor Finish 415 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


5 4 3 2 1 PARKERINGSHUS

Mapefloor Parking System PU/PD mPARK: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av innendørs parkeringsarealer med separat membran 1 Betong

3.2.3

4 Fleksibelt, slitesterkt polyuretanbelegg avstrødd med natursand

2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Mapefloor PU Flexibinder

Primer SN

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SYNTETHARTSER

EN 13813

SR

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1 ENLIGT EUROPEISK STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SYNTHETIC RESINS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

5 Polyuretan topplakk

3 Rissoverbyggende polyuretanmembran

Mapefloor Finish 415

Mapefloor PU M

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

EN 13813

2

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

5

85


4 3 2 1

PARKERINGSHUS

3.2.4

Mapefloor Parking System PU/PD DRIVE: Multicoat polyuretanbelegg for vanntetting av kjørebaner i parkeringshus

1 Betongunderlag

4 Polyuretan topplakk

2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Fleksibelt, slitesterkt polyuretanbelgg avstrødd med Emery, Granite eller Bauxit

Mapefloor PU Flexibinder IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SYNTETHARTSER

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1 ENLIGT EUROPEISK STANDARD

2

86

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

Mapefloor Finish 415 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Dfl-s1

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


3 2 1 PARKERINGSHUS

Mapefloor Parking System EP/PD SL S: Multicoat epoksybelegg til bruk innendørs i parkeringshus

3.2.5

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Multicoat epoksybelegg

Mapefloor I 302 SL SR

SYNTHETIC RESINS

B2.0 AR0.5-IR20-BFL-s1

EN 13813

or flo pe SL Ma 302 I

2

3

87


1 2 3 4 5

3.2.6

PARKERINGSHUS

System for beskyttelse og reparasjon av bærende betong

1 Sementbasert korrosjonsbeskyttelse

Redisit

4 Primer

Malech

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7 EN 1504-7

REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION

5 Overflatebehandling

2 Reparasjonsmørtel

Colorite Performance

Redirep 45 RSF

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

REPAIR MORTAR

3 Primer

Planitop Fine Finish IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

MC-IR EN 1504-2

1

88

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3

4

5

PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


3 2 1 PARKERINGSHUS

Purtop 1000 PARK

3.2.7

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning avstrødd med sand

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Polyuretan membran

Purtop 1000 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3

89


6 5

4

3

2 1

3.2.8

PARKERINGSHUS

System for fliser i kommersielle miljø med økte krav

1 Underlag

4 Fliser

2 Primer

5 Fugemasse

3 Flislim

6 Fleksibel fugemasse

Primer Eco / Eco Prim Grip

Mapeflex MS 45

ITHEUROPEANS T NCEW PLIA EN 12004 AND

S ARD

INCO M

Megalite S2 Quick C2FE S2

2

90

EN 15651

IC T

EN

TIT IO

ILES

CE M

EN 12004

Ultracolor Plus

US A

DHESIVE FOR CE

RAM

3

5

6


NOTATER

91


4. Industri og landbruk

4.1

BETONGARBEIDER OG FORSTERKNING

4.1.1

Understøp av fundamenter

s. 94

4.1.2

System for forsterkning med karbonfiber

s. 95

4.1.3

System for reparasjon av betong

s. 96

4.2

LANDBRUK

4.2.1

MAPECOAT EP AGRI: Syrebestandig epoksybelegg for melkerom

s. 97

4.2.2

KERAPOXY CQ: Syrebestandig epoksylim og fugemasse til bruk i melkerom

s. 98

4.2.3

MAPECOAT EP AGRI / AGRI S: Syrebestandig epoksybelegg for binger, båser og stallrom

4.2.4

MAPECRETE LI HARDENER: Støvbindende impregnering til bruk i garasje, verksted og lagerrom

4.2.5

s. 100

MAPEFLOOR CPU/MF: Selvutjevnende polyuretansementbelegg til binger, båser og stallrom

s. 101

MAPEFLOOR EP SL S: Gjennomfarget multicoat epoksybelegg til bruk i garasje, verksted og lagerrom

s. 102

4.2.7

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

s. 103

4.3

VANN OG AVLØP

4.2.6

92

s. 99

4.3.1

PURTOP 1000 AQUA: Høyelastisk polyureamembran til bruk i drikkevannsanlegg

s. 104

4.3.2

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisikkert epoksybelegg til tekniske rom

s. 105

4.3.3

MAPECOAT EP AQUA: Reparasjon og overflatebehandling i drikkevannsanlegg

s. 106

4.3.4

MAPECOAT EP SEW: Epoksybasert behandling i renseanlegg og kjemisk industri

s. 107

4.3.5

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling i tekniske rom

s. 108

4.3.6

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i tekniske rom

s. 109


4.4

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

4.4.1

ULTRATOP: Selvutjevnende, sementbasert og dekorativt gulv

s. 110

4.4.2

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling til bruk i lager og industri

s. 111

4.4.3

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i lager og industri

s. 112

4.4.4

MAPEFLOOR EP W: Vannbasert epoksymaling til bruk innen industri og lager

s. 113

4.4.5

MAPEFLOOR PU SL: Fugefritt polyuretanbelegg velegnet til industrigulv og næringsbygg generelt

s. 114

4.4.6

RESCRYL BC: Dekorativt, sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand

s. 115

4.4.7

MAPEFLOOR EP COMPACT: Dekorativt epoksybelegg til bruk i industri og utstillingslokaler

s. 116

4.4.8

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisikkert epoksybelegg til bruk i lager og industri

s. 117

4.4.9

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 118

4.4.10 MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikret belegg for industrigulv

s. 119

4.4.11 MAPEFLOOR PU SL S: Fugefritt polyuretanbelegg velegnet til industrigulv og næringsbygg generelt

s. 120

4.4.12 RESCRYL TR: Dekorativt, glattet industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand

s. 121

4.4.13 MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 122

4.4.14 MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbasert belegg

s. 123

4.4.15 MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

s. 124

4.4.16 MAPETOP N AR6: Hardbetong for industri og lager

s. 125

4.5

KJEMISK INDUSTRI

4.5.1

MAPECOAT ARF CHEMICAL: Kjemikaliebestandig vinylester for gulv og tanker

s. 126

4.5.2

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisiskkert epoksybelegg til tekniske rom

s. 127

4.5.3

MAPECOAT EP SEW: Epoksybasert behandling i renseanlegg og kjemisk industri

s. 128

4.5.4

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 129

4.5.5

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling i tekniske rom

s. 130

4.5.6

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i tekniske rom

s. 131

4.5.7

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

s. 132

4.5.8

MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 133

4.5.9

MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbasert belegg

s. 134

4.5.10 MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

s. 135

4.5.11 MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikkert epoksybasert industrigulv med farget sand

s. 136

4.6

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

4.6.1

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 137

4.6.2

RESCRYL BC: Dekorativt sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand

s. 138

4.6.3

RESCRYL TR: Dekorativt sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand

s. 139

4.6.4

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

s. 140

4.6.5

System for fliser i områder med høy mekanisk belastning

s. 141

4.6.6

System for fliser i aggressivt kjemisk miljø

s. 142

4.6.7

MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

s. 143

4.6.8

MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbasert belegg

s. 144

4.6.9

MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

s. 145

4.6.10 MAPEFLOOR SL S: Multicoat epoksysystem for industrigolv som utsettes for middels til tung trafikkbelastning 4.6.11 MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikkert epoksybasert industrigulv med farget sand

s. 146 s. 147

93


2 1

4.1.1

BETONGARBEIDER OG FORSTERKNING

Understøp av fundamenter

1 Forankring av bolter

Mapefix EP M10 ÷ M24 Ø10 ÷ Ø25

Coredrill: core drilled hole

M8 ÷ M30 Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

OP1: cracked and non cracked concrete

C1: Seismic performance

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

Ø8 ÷ Ø25 Rebar: post installed rebar

2 Understøp

Mapefill N-LH (sementbasert) eller

Mapepoxy FU (epoksybasert) IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

/

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

xy po pe Ma FU

1

94

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


1 2 3

4

4.1.2

BETONGARBEIDER OG FORSTERKNING

System for forsterkning med karbonfiber

1 Epoksyprimer

MapeWrap Primer 1

5

5 Epoksylim

MapeWrap 31 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4

2 Epoksylim

EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING

MapeWrap 11 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING

3 Epoksylim

MapeWrap 31 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING

4 Karbonfiberduk

MapeWrap C UNI-AX

1

2

3-5

4

95


4 1

3 2

4.1.3

BETONGARBEIDER OG FORSTERKNING

System for reparasjon av betong

1 Epoksy for forankring av dybler

Mapefix EP

3 Reparasjonsmørtel

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Coredrill: core drilled hole

OP7: non cracked concrete

M10 ÷ M24 Ø10 ÷ Ø25

M8 ÷ M30 Ø8 ÷ Ø32

OP1: cracked and non cracked concrete

C1: Seismic performance

EN 1504-3

R3

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

EN 1504-3

Ø8 ÷ Ø25 Rebar: post installed rebar

2 Epoksy for konstruktiv liming

Mapepoxy L IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING

1

96

2

3

4

REPAIR MORTAR

4 Herdemembran

Mapecure 1


3 3

2

1

LANDBRUK

MAPECOAT EP AGRI: Syrebestandig epoksybelegg for melkerom

4.2.1

1 Betong 2 Epoksyprimer for fuktig underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PRINCIPLES

PI-PR-CR

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Syrebestandig epoksy

Mapecoat KB IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

2

PI-MC-PR-IR-CR

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

97


5

4 4 3 2 1

4.2.2

LANDBRUK

KERAPOXY CQ: Syrebestandig epoksylim og fugemasse til bruk i melkerom

1 Betong

4 Syrebestandig epoksylim/ fugemasse

Kerapoxy CQ EN

UT

IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

O

IN COM PLI A

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

EN 13888

ION REACT

EN 12004

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

RDS NDA TA

Mapepoxy L

AM IC T ILES

2 Epoksylim

GR ION RESIN

EN 1504-4 EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

5 Silikon

3 Sementbasert påstøp

Mapesil AC

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

2

98

EN 15651-1

REPAIR MORTAR

3

4

5

EN 15651-2

EN 15651-3


3 3 2 1

LANDBRUK

MAPECOAT EP AGRI / AGRI S: Syrebestandig epoksybelegg for binger, båser og stallrom

4.2.3

1 Betong 2 Epoksyprimer for fuktig underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PI-PR-CR

B2,0 Efl

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Syrebestandig epoksy

Mapecoat KB IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

2

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

99


2

1

4.2.4

LANDBRUK

MAPECRETE LI HARDENER: Støvbindende impregnering til bruk i garasje, verksted og lagerrom

1 Betong 2 Støvbindende impregnering

Mapecrete LI Hardener

2

100


3 2

1

LANDBRUK

MAPEFLOOR CPU/MF: Selvutjevnende polyuretansementbelegg til binger, båser og stallrom

4.2.5

1 Betong 2 Epoksyprimer avstrødd med sand

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3

101


4

3 2 1

4.2.6

LANDBRUK

MAPEFLOOR EP SL S: Gjennomfarget multicoat epoksybelegg til bruk i garasje, verksted og lagerrom

1 Betong 2 Epoksyprimer for fuktig underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PRINCIPLES

PI-PR-CR

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg avstrødd med sand, Emery, Granite eller Bauxit

Mapefloor SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Epoksybelegg

Mapefloor SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

2

102

Bfl-s1

EN 1504-2

3-4

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


3 2 1

LANDBRUK

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

4.2.7

1 Betongunderlag 2 Epoksyprimer for fuktige underlag avstrødd med sand

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PRINCIPLES

PI-PR-CR

B2,0 Efl

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Polyureamembran

Purtop 1000 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-RC-IR EN 1504-2

2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

103


3 4 2

4.3.1

VANN OG AVLØP

PURTOP 1000 AQUA: Høyelastisk polyureamembran til bruk i drikkevannsanlegg

1 Betongunderlag 2 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer for fuktige underlag avstrødd med sand

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Drikkevannsgodkjent polyureamembran

Purtop 1000 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-RC-IR EN 1504-2

2

104

1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4


4 3 2

2

2

1

VANN OG AVLØP

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisikkert epoksybelegg til tekniske rom

4.3.2

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg avstrødd med sand

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Epoksybelegg

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

2

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

105


2 3 4

6 5

1

4.3.3

VANN OG AVLØP

MAPECOAT EP AQUA: Reparasjon og overflatebehandling i drikkevannsanlegg

1 Betong

4 Reparasjonsmørtel

Redirep 45 RSF IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

2 Sementbasert korrosjonsbeskyttelse

EN 1504-3

Redisit

5 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7 EN 1504-7

R4

REPAIR MORTAR

REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

3 Epoksylim

Mapepoxy L

6 Drikkevannsgodkjent epoksy

Mapecoat DV

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

R3

REPAIR MORTAR

STRUCTURAL BONDING

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-IR-CR EN 1504-2

2

106

3

4

5

6

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


4 3 2

1

VANN OG AVLØP

MAPECOAT EP SEW: Epoksybasert behandling i renseanlegg og kjemisk industri

4.3.4

1 Betong 2 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer for fuktige underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Syrebestandig epoksy

Mapecoat KB IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

2

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

3

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4

107


2 1

4.3.5

VANN OG AVLØP

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling i tekniske rom

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksy tynnbelegg (2 strøk)

Mapecoat I

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

Bfl-s1

EN 13813

2

108

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

3


3 2 1

VANN OG AVLØP

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i tekniske rom

4.3.6

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg

Mapefloor SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

Bfl-s1

EN 13813

2

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

109


4 3 2 1

4.4.1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

ULTRATOP: Selvutjevnende, sementbasert og dekorativt gulv

1 Betongunderlag 2 Epoksyprimer avstrødd med sand

Primer SN + Sand 0,8-1,2mm SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Selvutjevnende sementbasert belegg

Ultratop CEMENTITIOUS SCREED

C40-F10 A9-A2 fl-s1

EN 13813

4 Sluttbehandling

Mapecrete Stain Protection

2

110

3

4


2

3

1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling til bruk i lager og industri

4.4.2

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksy tynnbelegg (2 strøk)

Mapecoat I

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

Bfl-s1

EN 13813

2

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

111


3 2 1

4.4.3

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i lager og industri

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

3 Epoksybelegg

Mapefloor SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Cfl-s1

2

112

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


3

2

4

1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP W: Vannbasert epoksymaling til bruk innen industri og lager

1 Betong 2 Epoksygrunning (fortynnet med 10% vann)

Mapecoat I 62 W

4.4.4

4 Epoksymaling (2. strøk ved behov)

Mapecoat I 62 W IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-EFL

EN 13813

MC-PR-IR

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-EFL

EN 13813

MAPECOAT I 62 W

MAPECOAT I 62 W

MC-PR-IR

EN 1504-2

MAPECOAT I 62 W

Outgassing VOC (23°C/90°C): ISO-ACCm Class -7.1 / tested

MAPECOAT I 62 W

Biol. Resistance: excellent

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

MAPECOAT I 62 W

Outgassing VOC (23°C/90°C): ISO-ACCm Class -7.1 / tested

MAPECOAT I 62 W

Biol. Resistance: excellent

3 Epoksymaling (1. strøk)

Mapecoat I 62 W IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-EFL

EN 13813

MAPECOAT I 62 W

MC-PR-IR

EN 1504-2

MAPECOAT I 62 W

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Outgassing VOC (23°C/90°C): ISO-ACCm Class -7.1 / tested

MAPECOAT I 62 W

Biol. Resistance: excellent

2-3-4

113


4 3 2 1

4.4.5

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR PU SL: Fugefritt polyuretanbelegg velegnet til industrigulv og næringsbygg generelt

1 Betong 2 Epoksyprimer

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Polyuretanbelegg

Mapefloor PU 430 SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Cfl-s1

EN 13813

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Topplakk (ved behov)

Mapefloor Finish 58 W

2

114

3

4


5 4 3 2 1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

RESCRYL BC: Dekorativt, sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand 1 Lim

5 Transparent toppstrøk Rescryl TC 305 (2 strøk)

Mapepoxy L

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR

EN 1504-4 EN 1504-4

4.4.6

EN 13813

STRUCTURAL BONDING

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

2 Limt påstøp

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

3 Primer + overflate overstrødd med farget sand

Rescryl P 101 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

4 Multicoat akryl + overflate strødd med farget sand

Rescryl M 205 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

2

3

4

5

115


4 3 2 1 3

4.4.7

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP COMPACT: Dekorativt epoksybelegg til bruk i industri og utstillingslokaler

1 Underlag

4 Transparent epoksytopplakk

Mapecoat Universal

2 Epoksygrunning avstrødd med farget sand

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg med farget sand Mapecoat Universal +

Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

2

116

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


4

3 2 1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisikkert epoksybelegg til bruk i lager og industri

4.4.8

1 Betong 2 Epoksyprimer

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg avstrødd med sand

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Epoksybelegg

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

2

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

117


3 2

4.4.9

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

1 Underlag 2 Primer + Strøing av overflaten

Primer SN / Sand 0,4-0,8 mm SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

118

1

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3


6 5

4 3 2 1

4.4.10

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikret belegg for industrigulv

1 Lim

4 Primer + overflate overstrødd med farget sand Mapecoat Universal +

Mapepoxy L IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

Mapequartz Color

STRUCTURAL BONDING

6 Transparent epoksy toppstrøk

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

2 Limt påstøp

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

3 Epoksygrunning avstrødd med farget sand

Mapecoat Universal

5 Multicoat epoksy + overflate strødd med farget sand Mapecoat Universal +

Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 13813

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

1

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3-6

4-5

119


4 3 2 1

4.4.11

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR PU SL S: Fugefritt polyuretanbelegg velegnet til industrigulv og næringsbygg generelt

1 Betong 2 Epoksyprimer (på sementbasert underlag)

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

3 Polyuretanbelegg

Mapefloor PU 430 SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Cfl-s1

EN 13813

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Topplakk (ved behov)

Mapefloor PU 430 SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

B2.0-AR0.5 IR4-Cfl-s1

EN 13813

2

120

PI-MC-PR-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3-4

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


5 4 3 2 1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

RESCRYL TR: Dekorativt, glattet industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand 1 Betong eller limt påstøp

4 Multicoat akryl med farget sand

Mapepoxy L

Rescryl M 205 + Mapequartz Color

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

4.4.12

STRUCTURAL BONDING

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

2 Limt påstøp

EN 1504-2

5 Transparent toppstrøk Rescryl TC 305 (2 strøk)

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

REPAIR MORTAR

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

3 Primer + overflate overstrødd med farget sand

Rescryl P 101 + Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

2

3

4

5

121


2 1

4.4.13

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/HD CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

122

C50-F10 AR0.5-B2.0-IR20


4 2

3 1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbelegg

4.4.14

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3 Polyuretansement + sand

Mapefloor CPU/MF + Sand CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

4 Polyuretansement

Mapefloor CPU/TC CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

C40-F7 AR0.5-B2.0

3

4

123


2

1

4.4.15

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/RT CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

124

C60-F10 A9-B2,0 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER


3 2 1

LAGER OG MEKANISK INDUSTRI

MAPETOP N AR6: Hardbetong for industri og lager

4.4.16

1 Betong 2 Hardbetong

Mapetop N AR6 CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C70-F7 A6-A1FL

3 Impregnering

Mapecrete Li Hardener

2

3

125


2

3

4

1

4.5.1

KJEMISK INDUSTRI

MAPECOAT ARF CHEMICAL: Kjemikaliebestandig vinylester for gulv og tanker

1 Betong 2 Epoksysparkel

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer

Mapecoat L-L IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

EN 1504-2

PI-PR-CR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Vinylesterbelegg

Mapecoat ARF (2 strøk) IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

EN 13813

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

PR-CR

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

at co pe Ma ARF

2

126

3

4


4 3 2

2

2

1

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP SL S: Sklisikkert epoksybelegg til tekniske rom

4.5.2

1 Betongunderlag 2 Epoksygrunning

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksybelegg avstrødd med sand

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Epoksybelegg

Mapefloor SL / SL HD IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

2

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

127


4 3 2

1

4.5.3

KJEMISK INDUSTRI

MAPECOAT EP SEW: Epoksybasert behandling i renseanlegg og kjemisk industri

1 Betong 2 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer for fuktige underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Syrebestandig epoksy

Mapecoat KB IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

EN 13813

2

128

B2.0-AR0.5 IR4-Efl

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

3

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4


3 2

1

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

4.5.4

1 Underlag 2 Primer + Strøing av overflaten

Primer SN / Sand 0,4-0,8 mm SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3

129


4.5.5

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP C: Epoksymaling i tekniske rom

1 Betong 2 Epoksyprimer

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksytynnbelegg (2 strøk)

Mapecoat I

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2 1

2

130

3

3


4.5.6

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP SL: Epoksybelegg til bruk i tekniske rom

1 Betong 2 Epoksyprimer

Primer SN / Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Epoksytynnbelegg

Mapefloor SL

3

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

Bfl-s1

EN 13813

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2 1

2

3

131


3 2 1

4.5.7

KJEMISK INDUSTRI

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

1 Betongunderlag 2 Epoksyprimer for fuktige underlag avstrødd med sand

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PI-PR-CR

B2,0 Efl

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Polyureamembran

Purtop 1000 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-RC-IR EN 1504-2

2

132

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3


2 1

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

4.5.8

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/HD CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F10 AR0.5-B2.0-IR20

2

133


4 2

3 1

4.5.9

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbasert belegg

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3 Polyuretansement + sand

Mapefloor CPU/MF + Sand CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

4 Polyuretansement

Mapefloor CPU/TC CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

134

C40-F7 AR0.5-B2.0

3

4


2

1

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

4.5.10

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/RT CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C60-F10 A9-B2,0 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

2

135


5 4

3

2 1

4.5.11

KJEMISK INDUSTRI

MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikkert epoksybasert industrigulv med farget sand

1 Underlag

4 Primer + strøing av overflate

2 Limt påstøp

Mapepoxy L + Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Mapecoat Universal + Mapequartz Color IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-4

EN 1504-3

STRUCTURAL BONDING

REPAIR MORTAR

3 Primer + strøing av overflate med farget sand

Mapecoat Universal + Mapequartz Color 0,3-0,8 mm IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

Bfl-s1

EN 13813

2

136

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3-4-5

5 Transparent toppstrøk

Mapecoat Universal IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


3 2

1

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier

4.6.1

1 Underlag 2 Primer + Strøing av overflaten

Primer SN / Sand 0,4-0,8 mm SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3

137


5

4

3

2 1

4.6.2

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

RESCRYL BC: Dekorativt sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand

1 Underlag

4 Multicoat akryl + strøing av overflate med farget sand

Rescryl M 203 + Mapequartz Color 0,3-0,8 mm

2 Limt påstøp

Mapepoxy L + Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-3

EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

5 Transparent toppstrøk

REPAIR MORTAR

3 Primer + strøing av overflate med farget sand

Rescryl P 101 + Mapequartz Color 0,3-0,8 mm IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

138

EN 1504-2

3

4

5

Rescryl TC 305 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2


5

4

3

2 1 NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

RESCRYL TR: Dekorativt sklisikkert industrigulv basert på akryl (MMA) med farget sand 1 Underlag

4.6.3

4 Multicoat akryl + strøing av overflate med farget sand

Rescryl M 203 + Mapequartz Color Akrylmix 7-8

2 Limt påstøp

Mapepoxy L + Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-3

EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

REPAIR MORTAR

3 Primer + strøing av overflate med farget sand

Rescryl P 101 + Mapequartz Color Akrylmix 7-8

5 Transparent toppstrøk

Rescryl TC 305 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 13813

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

EN 1504-2

3

4

5

139


3 2 1

4.6.4

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

PURTOP 1000: Høyelastisk polyureamembran til bruk i tanker

1 Betongunderlag 2 Epoksyprimer for fuktige underlag avstrødd med sand

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

EN 1504-2 (C)

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PRINCIPLES

PI-PR-CR

B2,0 Efl

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Polyureamembran

Purtop 1000 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-RC-IR EN 1504-2

2

140

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3


15 14 13

12

11 10 9 8 7 4 3

6

2 5 1

4.6.5

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

System for fliser i områder med høy mekanisk belastning

1 Betong

7 Mykfug

11 Fliser

Mapeflex MS45

2 Betonglim

Mapepoxy LR

12 Fugemasse

Kerapoxy CQ

EN 15651

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 15651-1

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

4 Flislim

IN COM PLI A

UT O

Mapeprimer M

R2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

5 Fliser

SR

SYNTHETIC RESINS

10 Flislim

3

IN COM PLI A

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

CR

EN 1504-2

UT

CT

O

AM IC T ILES

A RE

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

Mapewall I

TH EUROPEA E WI NS NC 13888 EN

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

15 Epoksymaling

EN 12004

RDS NDA TA

ION REACT

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Kerapoxy CQ TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

EN 13813

Megalite S1

6 Fugemasse

2

R3

14 Epoksyprimer

EN 1504-3

EN 12004

EN 13888

AM IC T ILES

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

REPAIR MORTAR

EN 12004

EN

GR ION RESIN

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

Mapepoxy Cem-S

Fasademørtel SI

Megalite S1

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

13 Epoksysparkel

EN 15651-4

9 Puss

REPAIR MORTAR

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

A RE

Mapeflex PU40

Confix

EN 13888

RDS NDA TA

3 Påstøp

EN 12004

ION REACT

8 Fugemasse

STRUCTURAL BONDING

RDS NDA TA

EN 1504-4

IN COM PLI A

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4

GR ION RESIN

4-10

6-12

7

8

9

13

14

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

15

141


12

11 10 9 8 7

4

6

3 2

5

1

4.6.6

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

System for fliser i aggressivt kjemisk miljø

IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

EN

O UT

IN COM PLI A

AM IC T ILES

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

3 Påstøp

EN 13888

ION REACT

EN 12004

STRUCTURAL BONDING

RDS NDA TA

EN 1504-4

GR ION RESIN

7 Bevegelsesfuge

Confix SR

Mapeflex PU40

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

TH EUROPEA E WI NS NC 13888 EN

CT

UT

EN 13888

O

IN COM PLI A

EN 12004

AM IC T ILES

Kerapoxy CQ

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4

Kerapoxy CQ A RE

6 Fugemasse

RDS NDA TA

2 Epoksylim

Mapepoxy LR

9 Lim

ION REACT

5 Fliser

RDS NDA TA

1 Armert betongunderlag

GR ION RESIN

10 Fliser 11 Fugemasse

Kerapoxy CQ

EN 1504-3

IN COM PLI A

EN

CT

Fasademørtel SI IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

O UT

IN COM PLI A

AM IC T ILES

A RE

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

RDS NDA TA

ION REACT

EN 13888

RDS NDA TA

EN 12004

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

ION RESIN

142

4-6-9-11

7

8

12

UT

EN

O

IN COM PLI A

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

GR ION RESIN

Mapewall I

R2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

CR

REPAIR MORTAR

EN 1504-2

3

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

12 Epoksymaling

EN 1504-3

GR

EN 1504-3

2

EN 13888

AM IC T ILES

IN COM PLI A

8 Puss

Kerapoxy CQ

EN 12004

A RE

4 Flislim

EN 15651-4

RDS NDA TA

EN 15651-1

ION REACT

REPAIR MORTAR

RDS NDA TA

R4

EN 1504-3

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


2 1

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/HD: Polyuretansement med høy bestandighet mot kjemikalier og slitasje

4.6.7 4.7.5

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/HD CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F10 AR0.5-B2.0-IR20

2

143


4 2

3 1

4.6.8

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/MF: Sklisikkert polyuretansementbasert belegg

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/MF CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

3 Polyuretansement + sand

Mapefloor CPU/MF + Sand CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C50-F15 A6-B2.0-IR10

4 Polyuretansement

Mapefloor CPU/TC CT

CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

2

144

C40-F7 AR0.5-B2.0

3

4


2

1

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR CPU/RT: Polyuretansementbasert belegg for høy temperatur

4.6.9

1 Betong 2 Polyuretansement

Mapefloor CPU/RT CEMENTITIOUS SCREED

EN 13813

C60-F10 A9-B2,0 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER

2

145


5

4

3

2 1

4.6.10

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR SL S: Multicoat epoksysystem for industrigolv som utsettes for middels til tung trafikkbelastning

1 Underlag

4 Multicoat epoksy + strøing av overflate

Mapefloor SL + Sand 0,4-0,8 mm

2 Limt påstøp

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

Mapepoxy L + Confix

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-4

EN 1504-3

STRUCTURAL BONDING

5 Toppstrøk

REPAIR MORTAR

3 Primer + strøing av overflate

Primer SN + Sand 0,4-0,8 mm

Mapefloor SL IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

2

146

3

4

5

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813 SR

SYNTHETIC RESINS

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


5 4

3

2 1

4.6.11

NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

MAPEFLOOR EP DECOR S: Dekorativt sklisikkert epoksybasert industrigulv med farget sand 1 Underlag

4 Primer + strøing av overflate

Mapecoat Universal + Mapequartz Color

2 Limt påstøp

Mapepoxy L + Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-3

R3

EN 1504-4 EN 1504-4

EN 1504-3

STRUCTURAL BONDING

5 Transparent toppstrøk

REPAIR MORTAR

3 Primer + strøing av overflate med farget sand

Mapecoat Universal + Mapequartz Color 0,3-0,8 mm Bfl-s1

2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Bfl-s1

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR

B2,0 - AR0,5 - IR4

EN 13813

Mapecoat Universal

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

5

147


148


5. Offentlige bygg 5.1

GULV I OFFENTLIGE BYGG

5.1.1

Fast Track system for installasjon av LVT-gulv

s. 150

5.1.2

System for linoleum på betongunderlag

s. 151

5.1.3

Teppe på underlag av anhydritt

s. 152

5.1.4

Teppe på underlag med limrester

s. 153

5.1.5

Gummibelegg på betongunderlag med høy restfukt

s. 154

5.1.6

Fast Track system for renovering og installering av belegg og tepper

s. 155

5.1.7

LVT gulv på flytende underkonstruksjon

s. 156

5.1.8

Fast Track system for naturstein og fliser i tørre rom

s. 157

5.2

TRINNLYDSGULV

5.2.1

MAPEFLOOR COMFORT AL: Trinnlydsisolerende, UV-stabilt poluyretanbasert belegg

5.2.2

s. 158

MAPEFLOOR COMFORT AL/S: Trinnlydsdempende, UV-stabil poluyretanbasert belegg med selvutjevnende trinnlydsmatte

s. 159

5.2.3

MAPEFLOOR COMFORT AR: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg

s. 160

5.2.4

MAPEFLOOR COMFORT AR/S: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg med selvutjevnende trinnlydsmatte

5.2.5

MAPEFLOOR COMFORT AL/X: Trinnlydsisolerende, UV-stabilt poluyretanbasert belegg med gummimatte

5.2.6

s. 161 s. 162

MAPEFLOOR COMFORT AR/X: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg med gummimatte

s. 163

5.2.7

Parkett på trinnlydssystem

s. 164

5.3

BASSENG

5.3.1

MAPECOAT EP POOL: Epoksybasert behandling i bassenger

s. 165

5.3.2

System for fliser i fuktige gangarealer

s. 166

149


5 4 3 2 1

5.1.1

GULV I OFFENTLIGE BYGG

Fast Track system for installasjon av LVT-gulv

1 Underlag

5 LVT-gulv

Mapecem Pronto EN 13813

2 Primer

Eco Prim T

3 HÃ¥ndsparkel

Plan R35 Plus LEVELLING COMPOUNDS

C35-F7

EN 13813

4 Lim

Ultrabond Eco 4 LVT

1

150

2

3

4


5 4 3 2 1 GULV I OFFENTLIGE BYGG

System for linoleum på betongunderlag

1 Betongunderlag

5.1.2

5 Linoleumsbelegg

2 Primer

Primer Eco

3 Avrettingsmasse

Conplan Eco LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2329

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco 530

2

3

4

151


5 4 3 2 1

5.1.3

GULV I OFFENTLIGE BYGG

Teppe på underlag av anhydritt

1 Underlag av anhydritt 2 Primer

Eco Prim T

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Conplan Eco F LEVELLING COMPOUNDS

C25-F7

EN 13813

4 Lim

Ultrabond Eco 140

2

152

3

4

5 Teppe


5 4 3 2 1

5.1.4

GULV I OFFENTLIGE BYGG

Teppe på underlag med limrester

1 Eksisterende gulv med limrester

5 Teppe

2 Primer

Eco Prim Grip

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Fiberplan LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C25-F7

4 Lim

Ultrabond Eco 140

2

3

4

153


5 4 3 2 1

5.1.5

GULV I OFFENTLIGE BYGG

Gummibelegg på betongunderlag med høy restfukt

1 Betongunderlag

5 Gummifliser

2 Fuktsperre avstrødd med sand

Eco Prim PU 1K

3 Avrettingsmasse

Uniplan Eco LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco VS90 Plus

2

154

3

4


6 5 4 3 2 1 GULV I OFFENTLIGE BYGG

Fast Track-system for renovering og installering av belegg og tepper

1 Eksisterende gulv

5.1.6

5 Lim

Ultrabond Eco Fast Track

2 HÃ¥ndsparkel

Plan R35 Plus 6 Belegg eller teppe

LEVELLING COMPOUNDS

C35-F7

EN 13813

3 Primer

Eco Prim T

4 Avrettingsmasse

Uniplan Eco TDR LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

3

4

5

155


8 7 6 5 4 3 2 1

5.1.7

GULV I OFFENTLIGE BYGG

LVT gulv på flytende underkonstruksjon

1 Betongunderlag

6 Selvutjevnende sparkelmasse

Conplan Eco F

2 Isoleringssjikt

LEVELLING COMPOUNDS

C25-F7

EN 13813

3 Dampsperre

7 Lim

Ultrabond Eco 4 LVT

4 Avrettingsmasse

Uniplan Eco LC 8 LVT / designgulv

LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C20-F5 A1FL

5 Primer

Primer Eco

4

156

5

6

7


7

6 5 4 3 2 1 GULV I OFFENTLIGE BYGG

Fast Track-system for naturstein og fliser i tørre rom

1 Betongunderlag

5.1.8

6 Fugemasse

Ultracolor Plus

2 Fuktsperre/glidesjikt 3 Påstøp

7 Silikon

Mapecem Pronto

Mapesil LM

EN 13813

EN 15651

4 Lim

ITHEUROPEANS T NCEW PLIA EN 12004 AND

S ARD

INCO M

Megalite S2 Quick C2FE S2

IC T

EN

TIT IO

ILES

CE M

EN 12004

US A

DHESIVE FOR CE

RAM

5 Naturstein/fliser

3

4

6

7

157


4 3 2 1

5.2.1

TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AL: Trinnlydsisolerende, UV-stabilt poluyretanbasert belegg

1 Underlag 2 Primer

Primer SN / Mapeprimer M SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

/

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

PRINCIPLES

PI-PR-CR

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Basecoat

Mapefloor PU 461

4 Topplakk

Mapefloor Finish 58 W

2

158

3

4


5 4 3 2 1 TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AL/S: Trinnlydsdempende, UV-stabil poluyretanbasert belegg med selvutjevnende trinnlydsmatte

5.2.2

1 Underlag 2 Primer

Primer SN SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

3 Selvutjevnende trinnlydsmatte

Mapefloor PU 462

4 Basecoat

Mapefloor PU 461

5 Topplakk

Mapefloor Finish 58 W

2

3

4

5

159


4 3 2 1

5.2.3

TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AR: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg

1 Underlag 2 Primer

Primer SN / Mapeprimer M SR

SYNTHETIC RESINS

B2,0 Bfl -s1

EN 13813

/

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Basecoat

Mapefloor PU 460 N

4 Topplakk

Mapefloor Finish 58 W

2

160

3

4


5 4 3 2 1 TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AR/S: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg med selvutjevnende trinnlydsmatte

5.2.4

1 Underlag 2 Primer

Primer SN / Mapeprimer M SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

/

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Selvutjevnende trinnlydsmatte

Mapefloor PU 462

4 Basecoat

Mapefloor PU 461

5 Topplakk

Mapefloor Finish 58 W

2

3

4

5

161


6 5 4 3 2 1

5.2.5

TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AL/X: Trinnlydsisolerende, UV-stabilt poluyretanbasert belegg med gummimatte

1 Underlag

5 Basecoat

Mapefloor PU 461

2 Lim

Mapefloor Pore Filler

Mapefloor Finish 58 W

3 Gummimatte

Mapecomfort 4,5 el. 6 mm

4 Lim

Mapefloor Pore Filler

2-4

162

3

6 Topplakk

5

6


6 5 4 3 2 1 TRINNLYDSGULV

MAPEFLOOR COMFORT AR/X: Trinnlydsisolerende poluyretanbasert belegg med gummimatte 1 Underlag

5.2.6

4 Basecoat

Mapefloor PU 460 N

2 Lim

Mapefloor Pore Filler

5 Topplakk

Mapefloor Finish 58 W

3 Gummimatte

Mapecomfort 4,5 el. 6 mm

4 Lim

Mapefloor Pore Filler

2-4

3

5

6

163


7

6 5 4 2

1

5.2.7

TRINNLYDSGULV

Parkett pĂĽ trinnlydssystem

1 Underlag

6 Lim

Ultrabond Eco S955 1K

2 Trinnlydsmatte

Mapesilent Roll

3 Trinnlydstape

7 Parkett

Mapesilent Tape

4 Glassfiberarmering 5 Avrettingsmasse

Uniplan Eco LC LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

2

164

C20-F5 A1FL

3

5

6

3


1 2 3 4

BASSENG

MAPECOAT EP POOL: Epoksybasert behandling i bassenger

5.3.1

1 Betongunderlag 2 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer for fuktige underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Pigmentert tikstrop epoksymaling

Mapewall I IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

CR

EN 1504-2

1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3

165


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

5.3.2

BASSENG

System for fliser i fuktige gangarealer

1 Betong

5 Armeringsnett

Mapenet 150

2 Lim

Mapepoxy L

6 Membran

Mapelastic

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

3 Påstøp

EN 14891

Confix R3

EN 12004

Mapelastic EN 14891

EN 1504-2 (C)

CMO2P

PI-MC-IR

LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

8 Fliser

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

166

LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

REPAIR MORTAR

4 Membran

2

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR

PRINCIPLES

EN 1504-1

PRINCIPLES

EN 1504-1

3

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4-6

5

7

9

10

Ultracolor Plus

10 Mykfug

Mapesil AC

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Megalite S1

EN 1504-3

EN 14891

EN 14891

CMO2P

7 Flislim

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

9 Fugemasse

EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3


NOTATER

167


168


6. Sport og utendørsarealer 6.1

UTENDØRSAREALER

6.1.1

MAPESTONE: System for gate og steinlegging

s. 170

6.1.2

MAPEFLOOR PU SD: Slitesterkt steindekke basert på polyuretan

s. 171

6.2

SPORTSGULV

6.2.1

System for LVT/designbelegg eksponert for høy belastning

s. 172

6.2.2

Homogen vinyl på eksisterende fliser

s. 173

6.2.3

Fast-track system for homogen vinyl på sponplater

s. 174

6.2.4

Sportsvinyl på betongunderlag

s. 175

6.3

VÅTROM

6.3.1

System for fliser i offentlig bad

6.4

BASSENGER

s. 176

6.4.1

System for svømmebasseng

s. 177

6.4.2

System for svømmebasseng

s. 178

6.4.3

MAPECOAT EP POOL: Epoksybasert behandling i bassenger

s. 179

169


3

4

2

1

6.1.1

UTENDØRSAREALER

MAPESTONE: System for gate og steinlegging

1 Betongunderlag 2 Mørtel

Mapestone TFB 60

3 Gatestein

4 Fugemørtel

Mapestone PFS 2

2

170

4


3 2 1

UTENDØRSAREALER

MAPEFLOOR PU SD: Slitesterkt steindekke basert på polyuretan

6.1.2

1 Betongunderlag 2 Epoksyprimer

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Slitelag som fullmettes med natursand/stein

Purflex G

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

SR

PRINCIPLES

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

2

B2,0 AR0.5-IR10 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PR

EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

171


5 4 3 2 1

6.2.1

SPORTSGULV

System for LVT/designbelegg eksponert for høy belastning

1 Påstøp

5 Limt LVT

MAL COND U IT Y

λ=2.0

IV

HI GH

ER

CT

TH

Topcem Pronto W/mK

EN 13813

EN 12667

2 Primer

Primer Eco

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Eco LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

C30-F7 A2fl-s1

TG 2544

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Lim

Ultrabond Eco 4 LVT

1

172

2

3

4


5 4 3 2 1

SPORTSGULV

Homogen vinyl på eksisterende fliser

6.2.2

1 Gammelt terrazzogulv 2 Primer

Eco Prim Grip

3 Finsparkel

Conplan Eco R LEVELLING COMPOUNDS

C30-F7

EN 13813

4 Lim

Ultrabond Eco 375

5 Vinylbelegg

2

3

4

173


6 5 4 3 2 1

6.2.3

SPORTSGULV

Fast-track system for homogen vinyl på sponplater

1 Sponplater

5 Lim

Ultrabond Eco 375

2 Primer

Eco Prim Grip

6 Vinylbelegg

3 Selvutjevnende sparkelmasse

Uniplan Eco TDR LEVELLING COMPOUNDS

EN 13813

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

4 Glassfibernett

Mapenet 150

2

174

3

4

5


5 4 3 2 1

6.2.4

SPORTSGULV

Sportsvinyl pĂĽ betongunderlag

1 Betongunderlag

5 PVC-sportsbelegg

2 Primer

Primer Eco

3 Avrettingsmasse

Conplan Rapid LEVELLING COMPOUNDS

C30-F7

EN 13813

4 Lim

Ultrabond Eco V4 SP

lan np Co apid R

2

3

4

175


14 13 12

15 17 5 16

4 11 10 4

7 5

9

6

8 3 2 1

6.3.1

VÅTROM

System for fliser i offentlig bad

1 Betongunderlag

7 Tettebånd

2 Primer

8 Lim

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

3 Håndsparkel

AM IC T ILES

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

EN 1504-2

10 Fugemasse

LEVELLING COMPOUNDS

C40-F10 2

IN COM PLI A

IN COM PLI A

UT

EN 12004

O

IN COM PLI A

EN

GR ION RESIN

11 Fugemasse

17 Fugemasse

7

8-15

10

IN COM PLI A

REPAIR MORTAR

11

12

13

14

17

O UT

A RE

6

EN 1504-3

EN

RDS NDA TA

5

ION REACT

4

R2

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

EN 1504-3

EN 1504-2 (C)

MC-IR EN 1504-2

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Mapeguard slukmansjett

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RDS NDA TA

EN 12004

Monofinish

6 Mansjett

176

Kerapoxy Design + MapeGlitter

EN 15651-3

12 Tynnpuss

TG 2402

3

EN 15651-2

IN COM PLI A

EN 15651-1

AM IC T ILES

Mapegum WPS

2

OU ER SA DHESIVE FOR C

16 Fliser

Mapesil AC

5 Membran (2 strøk)

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

ITI NT CEME

AM IC T ILES

Megalite S1

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

RDS NDA TA

A RE

ION REACT

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

RDS NDA TA

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RDS NDA TA

Primer VT Plus

EN 12004

CR

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

15 Lim

Kerapoxy Design

4 Primer

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

Mapewall I

OU ER SA DHESIVE FOR C

9 Fliser

Nivorapid

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

14 Epoksymaling

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

ITI NT CEME

EN 12004

RDS NDA TA

IN COM PLI A

Megalite S1

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

AM IC T ILES

Eco Prim Grip

EN 13813

13 Epoksyprimer

Mapeguard ST

GR ION RESIN


4 11 10

8

9 6 7 6

5

3 2

1

6.4.1

BASSENGER

System for svømmebasseng

5 Tettebånd

IN COM PLI A

EN

O UT

A RE

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

RDS NDA TA

3 Påstøp

GR ION RESIN

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

11 Silikon EN 15651-1

EN 15651-2

EN 15651-3

Mapenet 150

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

8 Flislim

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

Megalite S1

4 Utjevningsskikt

Planitop Smooth & Repair R4 (Planitop Rasa & Ripara R4) IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R4

PRINCIPLES

EN 1504-3

3

EN 12004

9 Mosaikkfliser

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

MC-IR

2

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-1

7 Armeringsnett

STRUCTURAL BONDING

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

ION REACT

EN 1504-4

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

EN 14891

EN 14891

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

Mapesil AC

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 12004

RDS NDA TA

Mapelastic

Mapepoxy L

EN 1504-3

Kerapoxy Design

6 Sementbasert membran

2 Epoksylim EN 1504-4

10 Fugemasse

Mapeband

IN COM PLI A

Dynamon

AM IC T ILES

1 Betong med tilsetningsstoff

REPAIR MORTAR

4

5

6

7

8

10

11

177


11 13

12

4

8 3 9

6

8

11 13

5

10 8

7

9 8

2

4 3

6.4.2

BASSENGER

System for svømmebasseng

1 Armert betong

8 Membran (2 strøk) Mapelastic

2 Svellebånd

CMO2P LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

9 Armeringsnett

Mapenet 150

Planicrete

10 Flislim

Megarapid 2K Plus IN COM PLI A

Mapecem Pronto

TH EUROPEA E WI N NC EN 12004 S

RDS NDA TA

4 Påstøp

AM IC T ILES

I TIT CEMEN

C2FTE S2

EN 12004

OU ER SA DHESIVE FOR C

11 Fliser EN 1504-3

PRINCIPLES

12 Fugemasse

Kerapoxy Design

REPAIR MORTAR

EN 12004

RE SIN ER ADHESIVE FOR C

TH EUROPEA E WI NS NC 13888

CT

EN

GR ION RESIN

13 Silikon

Mapesil AC

7 Tettebånd

Mapeband

EN 15651-1

3

TH EUROPEA E WI NS NC EN 12004

ION REACT

6 Avløpsrenne

A RE

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

R2

RDS NDA TA

EN 1504-3

RDS NDA TA

REPAIR MORTAR

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C)

MC-IR EN 1504-2

IN COM PLI A

R2

UT

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

IN COM PLI A

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

O

Monofinish eller Redirep 25 RSF

AM IC T ILES

EN 13813

5 Puss

178

EN 1504-2 (C)

EN 14891

EN 14891

3 Primer

2

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

Idrostop 10

EN 1504-3

1

4

5

7

EN 15651-2

EN 15651-3

8

9

10

12

13

1


1 2 3 4

BASSENGER

MAPECOAT EP POOL: Epoksybasert behandling i bassenger

6.4.3

1 Betongunderlag 2 Epoksybasert sparkel/porefyller

Mapepoxy Cem-S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R3

EN 1504-3

REPAIR MORTAR

3 Epoksyprimer for fuktige underlag

Mapeprimer M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Efl IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS

PRINCIPLES

PI-PR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

4 Pigmentert tikstrop epoksymaling

Mapewall I IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

CR

EN 1504-2

1

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

3

179


180


7. Infrastruktur 7.1

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBESKYTTELSE

7.1.1

Beskyttelse av kantbjelke på bruer

s. 182

7.1.2

Hydrofoberende impregnering av kloridutsatte konstruksjoner

s. 183

7.1.3

Reparasjon og beskyttelse av pilarer/fundamenter

s. 184

7.1.4

Reparasjon av kantdrager og brufuger

s. 185

7.1.5

Brukonstruksjon med plasstøpte pilarer og prefabrikerte bjelker

s. 186

7.1.6

Reparasjon med galvanisk katodisk beskyttelse av armering

s. 187

7.2

MEMBRANER OG FUKTISOLERING

7.2.1

MAPEFLOOR I 914: Forsegling med epoksy på bruer

s. 188

7.2.2

PURTOP 400 M SYSTEM DECK: Polyureamembran for fuktisolering av brudekker

s. 189

181


2 1

7.1.1

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Beskyttelse av kantbjelke på bruer

1 Vasket betongflate 2 Hydrofoberende impregnering

Planiseal WR 100 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

2

182

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


2 1

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Hydrofoberende impregnering av kloridutsatte konstruksjoner

7.1.2

1 Rengjort betong 2 Hydrofoberende impregnering

Planiseal WR 90 Gel IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (H) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

2

183


6 5

4

3 2 1

7.1.3

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Reparasjon og beskyttelse av pilarer/fundamenter

1 Vannmeislet betong

5 Primer

Primer E-10

2 Kjemisk anker

Mapefix VE SF M8 ÷ M30 Ø8 ÷ Ø32

OP7: non cracked concrete

C1: Seismic performance

6 Overflatebehandling

Cem-Elastic

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

OP1: cracked and non cracked concrete

M12 ÷ M30 Ø12 ÷ Ø32

PI-MC-IR

Ø8 ÷ Ø25

EN 1504-2

Rebar: post installed rebar

3 Evt. nytt armeringsnett 4 Mørtel for tørrsprøyting

DS

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

2

184

REPAIR MORTAR

4

5

6

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


4 6

5

3

7

2 1

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Reparasjon av kantdrager og brufuger

1 Rengjøring med vannmeisling

7.1.4

4 Overflatebehandling

Cem-Elastic

2 Reparasjonsmørtel - tørrsprøytet eller støpt inn med forskaling

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

DS

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

5 Meislet, rengjort betong

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R4

6 Lim

REPAIR MORTAR

Mapepoxy L

3 Akrylbasert primer

Primer E-10

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-4 EN 1504-4

STRUCTURAL BONDING

7 Ny prefabrikert brufuge

Confix IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

R4

EN 1504-3

2

3

4

6

REPAIR MORTAR

7

185


5

2 3

1 4

7.1.5

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Brukonstruksjon med plasstøpte pilarer og prefabrikerte bjelker

1 Betong med tilsetningsstoff fra

4 Beskyttende, elastisk maling

Dynamon-serien

Elastocolor Paint IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

2 Formolje

EN 1504-2

Mapeform MB-700

5 Betongelementer med tilsetningsstoff fra

3 Primer

Dynamon-serien

Malech

nmo na n Dy serie

nmo na n Dy serie

1

186

2

PI-MC-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3

4

5


6

3

1 2

5

4

BETONGREPARASJON OG OVERFLATEBEHANDLING

Reparasjon med galvanisk katodisk beskyttelse av armering

1 Vannmeislet betong

7.1.6

6 Beskyttende elastisk slemming

Cem-Elastic

2 Armeringskontinuitet

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

3 Sinkanode

Mapeshield I

4 Tiksotropisk rearasjonsmørtel

Mapegrout T40 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3

EN 1504-3

R3

REPAIR MORTAR

5 Primer

Primer E-10

3

4

5

6

187


8

7

6 5 4 3

2 1

7.2.1

MEMBRANER OG FUKTISOLERING

Mapefloor I 914 - Forsegling med epoksy på bruer

1 Betong

6 Asfalt

2 Primer

7 Grunning

Mapefloor I 914 + Sand 0,8-1,2 mm

Malech

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-5 EN 1504-5 CONCRETE INJECTION

3 Hulkil med epoksymørtel

8 Beskyttende, elastisk maling

Elastocolor Paint IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-2 (C) PRINCIPLES

PI-MC-IR EN 1504-2

4 Epoksy bruforsegling

Mapefloor I 914 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

EN 1504-5 EN 1504-5 CONCRETE INJECTION

5 SBS-modifisert bitumenmembran

2-4

188

7

8

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE


6 5 4 3 2 1 MEMBRANER OG FUKTISOLERING

Purtop 400 M System Deck - Polyureamembran for fuktisolering av brudekker

1 Forbehandling

7.2.2

5 Heftprimer og avsanding

2 Reparasjon/skrapesparkling Mapefloor I 900 avstrøes med

Kvartsmix 0,1-2,0 mm

Purtop Primer Black + Sand 0,7-1,2 mm

6 Asfalt

3 Primer

Primer SN avsandes med Sand 0,3-0,8 mm SR

SYNTHETIC RESINS

EN 13813

B2,0 Bfl -s1

4 Membran

Purtop 400 M IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

PI-MC-PR-IR-CR EN 1504-2

SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE

p rto Pu imer Pr lack B

2

3

4

5

189


NOTATER

190SYSTEMGUIDE - Guide for valg av Mapei-løsninger i byggebransjen

HOVEDKONTOR MAPEI AS Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua Tlf: +47 62 97 20 00 Faks: +47 62 97 20 99 post@mapei.no www.mapei.no KUNDESERVICE Mail: kundeservice@mapei.no Tlf: +47 62 97 20 20 Faks: +47 62 97 20 28

MK 831391 -Mapei Nordic Marketing Team - 700 ex. (NO) 10/2019

Teknisk dokumentasjon På vår webside kan du finne all teknisk dokumentasjon for våre produkter og systemer inndelt i produktlinjer og type dokumentasjon.

MAPEI SYSTEMGUIDE GUIDE FOR VALG AV MAPEI-LØSNINGER I BYGGEBRANSJEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.