AHK Jaarbeeld 2019 - 2020

Page 1

Jaarbeeld 2019-2020Beste lezer, Het jaarbeeld dat voor u ligt, blikt terug op een bewogen periode. Toen op 13 maart 2020 de deuren van onze academies per direct moesten sluiten vanwege de coronapandemie, kwam er voor bijna een half jaar een einde aan het fysieke onderwijs dat zo bepalend is voor onze kunstacademies. Met man en macht is ingezet op het ontwikkelen van zoveel mogelijk online onderwijs. We zijn trots op al onze medewerkers, die met veel energie en creativiteit alles in het werk hebben gesteld om het onderwijs zo goed mogelijk te blijven aanbieden. En we zijn trots op al onze studenten, die met bewonderingswaardig geduld en betrokkenheid dit online onderwijs mede tot een succes hebben gemaakt. Het was ook een periode waarin we zorgen hadden over ieders gezondheid, zowel fysiek als psychisch. Alle academies hebben er veel aan gedaan om hun studenten zo goed mogelijk bij te staan. Met een speciaal opgericht steunfonds, waarvoor grif is gedoneerd, hebben we enige financiële nood kunnen verlichten voor studenten die hun inkomsten kwijtraakten door het verlies aan optredens, stages of bijbanen. Ondanks de coronapandemie was studiejaar 2019-2020 ook een mooi en goed jaar. We zagen veel (online) samenwerkingsverbanden en artistieke initiatieven ontstaan. En er werden prachtige online afstudeerpresentaties gecreëerd waarbij de studenten hun

werken op creatieve manieren over het voetlicht wisten te brengen. In het najaar van 2019 doorliepen we met veel succes de instellingstoets kwaliteitszorg en de beoordeling van onze plannen voor de kwaliteitsafspraken. Voor beide kregen we een positieve beoordeling door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. We zijn blij dat de minister dit positieve advies voor de kwaliteitsafspraken in het voorjaar van 2020 bekrachtigde en dat de instellingsaccreditatie voor een periode van zes jaar is verlengd. Daarnaast wisten we het afgelopen studiejaar extra ruimte te verwerven op het Marineterrein voor een aantal AHK-brede initiatieven op het gebied van onder meer artsciences en ondernemerschap. Tijdens de uitreiking van de AHK Eindwerkprijs in november 2019 sprak de jury lovende woorden over het maatschappelijke engagement van onze studenten: “In alle projecten tonen de studenten een enorme betrokkenheid bij de wereld om hen heen en de drang om dat aan een publiek te laten zien.” In de afgelopen maanden hebben we gezien dat die betrokkenheid alleen nog maar groter wordt. We zijn trots op alle studenten én op alle medewerkers die in de afgelopen maanden hebben laten zien dat de AHK ook in crisistijd een veerkrachtige hogeschool is.

Bert Verveld en Annet Lekkerkerker College van Bestuur


De AHK in tijden van corona

Studenten aan het werk in de Theaterzaal van de Academie voor Theater en Dans tijdens corona

En toen kwam corona…. Van de een op de andere dag moesten alle academies de deuren sluiten en konden we vanaf 13 maart geen fysieke lessen meer geven. Een ingewikkelde situatie, want wij werken veel in groepen en fysieke lessen vormen de basis voor het kunstvakonderwijs. Hoe konden dansers, acteurs, musici, beeldend kunstenaars, filmmakers, (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen hun onderwijs nu volgen? Wij hebben met man en macht gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk via online kanalen in te vullen. De volgende pagina’s tonen die zoektocht en de creatieve oplossingen die de academies wisten te vinden!


(Video)platforms houden studenten Filmacademie betrokken

Reinwardt Academie blijft in contact met Quarantaine en Antwoord

Online open dagen, een nieuw informatieplatform

Toen duidelijk werd dat de gebouwen voorlopig dicht zouden zijn, heeft de Nederlandse Filmacademie voor alle vakklassen per lichtingsjaar een team in Teams aangemaakt, waarin docenten, studenten en studieleiders gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren. In Kaltura, het videoplatform van de Filmacademie, werden zoveel mogelijk films toegevoegd die op de filmlijsten staan, zodat studenten deze thuis kunnen kijken. En er werd voor het eerst gewerkt met Newrow – een nieuw onderdeel in Kaltura waarin online colleges aan grote groepen gegeven kunnen worden. Zo blijven studenten en docenten met elkaar in contact en worden theorielessen gefaciliteerd.

In een periode van afstand houden ontwikkelde de Reinwardt Academie de serie Quarantaine en Antwoord om dichter bij elkaar te komen. Student Firoza Mulahella videobelde erop los om in contact te blijven met haar medestudenten, docenten en andere Reinwardt-medewerkers en postte het op Instagram.

De coronacrisis zorgde voor meerdere digitale uitdagingen. Veel evenementen werden geannuleerd, maar de open dagen moesten natuurlijk doorgang vinden. Op 4 april 2020 organiseerde de Reinwardt Academie de eerste online open dag via Teams. Met een compleet programma kwamen directie, studieleiding, docenten, studenten en alumni aan het woord om ervaringen en inzichten te delen. Wegens succes werd dit online alternatief herhaald op 16 mei.

AHK richt steunfonds voor studenten op De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de AHK-studenten: ze verliezen hun stage, hun (bij)baan, hun optredens en sommige internationale studenten kunnen niet terug naar huis. Om AHK-studenten in ernstige financiële nood wat verlichting te bieden, is het AHK-steunfonds in het leven geroepen. Met het steunfonds kon de AHK de financiële situatie van tientallen studenten verzachten.

Breitner Academie creëert verbondenheid met Zo werken wij thuis

Fysiek onderwijs Conservatorium gaat online door Tijdens de lockdown vond ook het onderwijs van het Conservatorium van Amsterdam (CvA) volledig digitaal plaats. Hoofdvakdocenten gaven lessen vanuit huis en ook klassikaal onderwijs, zoals de theorievakken, werden online gegeven. De technologie van CvA Online, het online platform dat het CvA al langer in huis heeft, was daarbij een grote hulp. Na het versoepelen van de maatregelen in juni stapte het CvA over op hybride onderwijs; deels fysiek, deels online. Er golden strenge regels in het gebouw voor bezoekersaantallen.

Zowel studenten als medewerkers moesten enorm wennen aan het thuiswerken. Niet iedereen had een mooie, rustige werkkamer of een atelier om werk te maken. Creativiteit was dus geboden. De Breitner Academie deed een oproep aan haar medewerkers om foto’s van hun werkplek thuis te delen. Dit werd enthousiast ontvangen en zorgde voor verbinding; je was niet alleen.

De Reinwardt Academie bereidt zich voor op de eerste online open dag

Portfolio als alternatief voor eindexamenconcert Omdat de eindexamens van het Conservatorium van Amsterdam niet op de normale manier konden doorgaan, is er gewerkt met een portfolio (klassiek, jazz en opera) of een eindproject (pop, AEMA en docent muziek). Het portfolio bevatte onder andere een zelfreflectie van de student op de ontwikkeling tot nu toe en aandachtspunten voor de toekomst, opnamen van uitvoerend werk van de student en beoordelingen door onder meer hoofdvakdocenten. Op basis hiervan werden eindgesprekken met de kandidaten gehouden.


Nationale Balletacademie werkt online samen met vijf internationale balletscholen De Nationale Balletacademie (NBA) nam in juni 2020 deel aan een online choreografisch project met 120 internationale jonge dansers. Samen met studenten van The Royal Ballet School, de Parijse Opera Ballet School, Koninklijke Balletschool van Denemarken, San Francisco Ballet School en de National Ballet School van Canada gingen de NBA-studenten onder leiding van choreograaf Didy Veldman een creatieve choreografische uitdaging aan voor balletstudenten in lockdown. De 120 dansers van de zes balletscholen bevonden zich in drieëntwintig verschillende landen, verspreid over dertien tijdzones.

Diploma-uitreiking Breitner Academie wordt bloemencorso

Productie commercials speelt in op toekomstige werkpraktijk

De diplomauitreiking bij de Breitner Academie was dit jaar geheel coronaproof, maar zeker niet minder feestelijk. Met een directeur in een anderhalvemeterjurk, persoonlijke toespraken voor alle studenten en een speciale verrassing: de net afgestudeerde studenten van de Breitner Academie werden getrakteerd op een bloemencorso van de kunstenaars Teun Castelein en Sasja Strengholt in samenwerking met De Modestraat. Zin toevoegen aan het einde van de tekst: Alle studenten konden een portret laten maken met de bloemencorso-kunst.

Ondanks de strenge coronaprotocollen voor filmproducties heeft de Filmacademie in juni 2020 het commercialonderwijs voor de eindexamenstudenten kunnen realiseren. De commercials worden geïnitieerd door vierdejaarsstudenten Cinematography. In het proces nemen het pitchen van het idee en het schrijven van een treatment een cruciale plaats in. De commercials van lichting 2020 werden gedraaid tijdens de coronatijd, op anderhalve meter afstand. Dit maakte deze opdracht een extra uitdagende, maar heel nuttige oefening voor de toekomstige werkpraktijk.

Publiek tijdens de Midsummer Night

Corona-proof feest tijdens Midsummer Night Op 3 juli 2020 werd het einde van het academisch jaar van de Academie van Bouwkunst gevierd met de Midsummer Night. Voor het eerst in lange tijd konden studenten, docenten en staf elkaar weer treffen. In een periode waarin het onderwijs online hoogtij viert, was de echte ontmoeting op het Marineterrein een groot genoegen. Met een hapje, drankje, kort programma en een groepsindeling op basis van tijdslots werd de zomer ingeluid.

Speciaal cadeau aan afgestudeerden Reinwardt Academie Normaal gesproken vindt de diplomauitreiking plaats op locatie met alle afgestudeerden bij elkaar. Door corona was dit helaas niet mogelijk, maar om de geslaagden toch het feestgevoel mee te geven, mocht elke geslaagde achtereenvolgend hun diploma ophalen en vervolgens op de foto. Deze foto werd gemaakt door de gerenommeerde fotograaf Anne-Claire de Breij en wordt nu door veel studenten gebruikt als portret op LinkedIn.


ATKA-alumni houden quarantaineconcerten Alumni Lisa Ostermann, Myrthe Huber en Femke Arnouts van de Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie zetten een ‘Thuisbezorgd’ op voor muziek, waarbij mensen gratis een liedje konden aanvragen voor iemand die dit nodig had. Lisa Ostermann: “Dit is een stuk beter dan in je pyjama thuis zitten. Ik zong Neil Young voor een jongen die met een nierziekte thuis zat. En het bizarre is: het werkt veel beter dan ik had gedacht, omdat de straten zo leeg zijn. Alsof je op een filmset staat.” Via e-mail werd een oproep geplaatst:  “Ken jij iemand die binnen moet blijven, er een beetje doorheen zit en een lievelingslied heeft? We spreken een moment af waarop diegene z’n raam openzet en professionele muzikanten als verrassing het lied komen spelen!”

Derdejaars Theaterdocent presenteren het Puntkomma Festival Geconfronteerd met de coronasituatie bedachten derdejaarsstudenten Theaterdocent het Puntkomma Festival: een online theaterfestival met ZOOM-voorstellingen, films, podcasts en websites. In de online studio’s was van alles te zien, horen en beleven. Het werd een festival waar makers een punt, een komma of een puntkomma zetten met hun werk. Door corona liepen de makers tegen grenzen aan, maar deden ook nieuwe ontdekkingen. Sommigen besloten om een theatrale concept- en procespresentatie te doen, anderen rondden het proces tijdelijk af om later verder te gaan; weer anderen maakten een volledige vertaling naar een nieuwe digitale theaterervaring.

AHK Keep in Touch Nog meer voorbeelden zien van hoe de studenten van alle academies van de AHK zich door de coronatijd sloegen? Een groot aantal projecten is verzameld op www.ahk.nl/keepintouch.


Diversiteit en inclusie

Iedereen met talent moet de weg naar de opleidingen van de AHK kunnen vinden en de ruimte krijgen om zich optimaal te ontplooien in een inclusieve omgeving. Diversiteit in de studenten- en medewerkerspopulatie en in de lesprogramma’s zorgt ervoor dat studenten goed voorbereid worden op een divers samengesteld, nationaal en internationaal beroepenveld en dat zij zich kunnen verhouden tot een divers publiek. Zowel in het onderwijs als in de organisatie geven we met evenementen, curriculumontwikkeling, trainingen en samenwerkingsverbanden vorm aan een inclusieve hogeschool.


De nieuwe lichting theater- en dansstudenten

Diversiteit centraal tijdens introductieweek Tijdens de introductieweek voor studenten van de Academie voor Theater en Dans in augustus 2019 werd in een gevarieerd programma het thema inclusiviteit van alle kanten belicht. Studenten volgden de Black Heritage Tour, zagen I’m not your negro, Black Memories en Redo. Ze ervoeren daardoor aan den lijve hoezeer we geleid worden door onze onbewuste vooroordelen. Tijdens het onderdeel Over de streep werd zichtbaar hoeveel deelverzamelingen en verbanden er onder de studenten zijn, die je niet ziet als je alleen maar naar iemands uiterlijk kijkt. Tijdens de HALf6-lezing met Elonka Soros, werd eens te meer duidelijk dat inclusiviteit iedereen aangaat en dat de school een gemeenschap moet zijn waarin ieder het vertrouwen krijgt dat je mag zijn wie je bent.

Statushouders studeren bij het Conservatorium van Amsterdam Via het ‘Loket Entree’ begeleidt de gemeente Amsterdam statushouders gericht naar werk, werkervaring of een netwerk in hun eigen vakgebied. Om statushouders met een muziekachtergrond te helpen, is er een samenwerking opgestart met het Conservatorium van Amsterdam. Vier statushouders zijn

momenteel begonnen aan (na)scholing: een altviolist is toegelaten tot de masteropleiding Live Electronics, een music producer is toegelaten tot Amsterdam Electronic Music Academy, een statushouder met een bachelordiploma in muziekeducatie van een Syrische universiteit begint aan de post-hbo-opleiding Muziekeducatie en een zanger begint aan de vooropleiding Zang. Voor een andere zanger wordt nog een stageplek gezocht, mogelijk bij DNOA (Dutch National Opera Academy).

Meetups diversiteit en inclusiviteit aan de Reinwardt Academie gestart Cultureel erfgoed is een onderwerp dat bij uitstek gaat over inclusiviteit en diversiteit. Een open blik, meerdere perspectieven en oog voor de positie van de ander, dat zijn belangrijke eigenschappen voor de Reinwardt-student. Het is niet alleen belangrijk dat de studenten hierover leren, maar ook dat ze het ervaren. De Reinwardt Academie organiseerde daarom een serie online gesprekken voor studenten en docenten over inclusiviteit en diversiteit binnen de Reinwardt Academie. De studenten en docenten ervaren dit als een goede mogelijkheid om de dialoog met elkaar aan te gaan.

Mavis Carrilho benoemd tot kwartiermaker lectoraat Diversiteit in de kunsten Het College van Bestuur heeft Mavis Carrilho benoemd tot kwartiermaker voor het nieuw op te richten lectoraat Diversiteit in de kunsten. Mavis Carrilho is een zeer ervaren consultant die onder andere gespecialiseerd is in ontwikkeltrajecten voor organisaties op het gebied van diversiteit en inclusie. Binnen de AHK zal zij de weg bereiden voor een nieuw lectoraat dat de kennis van en ervaring met diversiteit in de kunsten wil verdiepen en verbreden.

Academies bieden uitgebreide trainingen Diversiteit en Inclusie Het platform Diversiteit en Inclusie van de Academie voor Theater en Dans (ATD) organiseerde in het studiejaar 2019-2020 verschillende trainingen rondom het thema diversiteit. Voor artistiek leiders en stafleden van de ATD was er een bias-awareness training door diversiteit- en inclusieconsultant Elonka Soros. In samenwerking met ECHO, het Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, werd tevens een serie trainingen voor docenten en medewerkers opgezet. Bij de Nederlandse Filmacademie volgden de leden van de werkgroep Diversiteit en Inclusie de leergang Inclusive Excellence. Deze leergang, die in 2020 aan alle docenten wordt aangeboden, maakt onderwijsprofessionals bewuster van inclusiviteit en het belang daarvan bij het werken met een divers samengestelde studentenpopulatie.

met als titel Fluid Fragments. Hierin stond de veranderlijkheid en complexiteit van de persoonlijke identiteit centraal. Alle studenten van de academie werkten in groepen samen aan hun eigen film aan de hand van verschillende genres als animatie, fictie, docu of videokunst. Zij werden hierin begeleid door de kunstenaars en filmmakers Sam Yazdanpanna, Kevin Osepa, Manju Reijmer, Bouba Dola en Eva Zanen. De studenten presenteerden hun eindfilm in Eye op vrijdag 31 januari.

Fluïde identiteiten staan centraal in Artists in Residence-programma Breitner Academie Voor het Artists in Residence-programma haalt de Breitner Academie de beste kunstenaarspraktijken in huis die het onderwijs en het artistieke beleid opschudden. In 2020 werd in dit kader een film(educatie)week georganiseerd


Academie voor Theater en Dans

Afstudeerders presenteren hun werk tijdens afstudeerfestival re-CONNECT

Eerste lichting creative producers afgestudeerd

Op 12 maart 2020 viel tijdelijk het doek voor alle festivals en theater- en dansvoorstellingen in Nederland. Ook voor de afstuderende generatie van de Academie voor Theater en Dans was de impact van de lockdown groot. Disconnected van hun grote liefdes (het podium, het publiek, het applaus) werkten zij door onder het motto ‘Creativiteit kent geen lockdown!’. Van 26 juni tot 12 juli 2020 presenteerden de afstudeerders van 2020 hun werk tijdens het succesvolle online afstudeerfestival re-CONNECT. Kijkers konden genieten van een programma vol met diepte-interviews, dans- en theatervoorstellingen, podcasts, performanceinstallaties, livestreams en filmtheater.

Twee jaar na de start van de master DAS Creative Producing is de eerste lichting creative producers een feit. Zeven kersverse creative producers namen hun diploma in ontvangst. De tweejarige master DAS Creative Producing - Entrepreneurship in the Arts is een interdisciplinaire en internationaal georiënteerde deeltijdopleiding voor projectleiders, producenten, zakelijk leiders en curatoren die zich willen ontwikkelen tot creative producer.

NBA-studente Yuma Funai

Positieve beoordeling voor de tweejarige Associate Degree Klassiek Ballet

Oedipus tijdens het re-CONNECT festival, afstudeervoorstelling van Stijn Dijkema (Opleiding Regie), Casper Verberg (Opleiding Design & Technologie) & Esmee Rendering (Opleiding Productie Podiumkunsten)

Op vrijdag 13 maart, de eerste dag dat de lessen door de coronamaatregelen niet door konden gaan, was er gelukkig ook goed nieuws. De NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gaf toestemming voor een nieuwe opleidingsvorm binnen de Nationale Balletacademie (NBA): de tweejarige hbo-opleiding Associate Degree (AD) Klassiek Ballet. Na de tweejarige opleiding is het mogelijk om nog een derde hbo-bachelorjaar (BA) te volgen. Het BA-jaar is ook toegankelijk voor studenten die eerst hun AD hebben gehaald, en na hun danscarrière alsnog een BA-diploma willen halen in de specialisatie die hen aanspreekt. Hiermee biedt de NBA een ‘Life Long Learning’ -toevoeging binnen het balletonderwijs.

Eerste lichting studenten DAS Creative Producing


Studentenbureau Student Life opgericht: voor studenten van studenten

Editie van HALf6 in het teken van bezuinigen op de subsidie

De AHK, en dus ook de Academie voor Theater en Dans, ontvangt – net als andere hoger onderwijsinstellingen – vanaf 2019 extra kwaliteitsgelden om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Deze kwaliteitsgelden zijn vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs, en komen ten goede aan studenten en onderwijs. Een van de doelen is het inrichten van een studentenbureau Student Life. Het Student Life-programma is gebaseerd op vier met elkaar verbonden pijlers: zorg en advies, taalcursussen, alumni en vacatures voor studenten. Student Life wordt bemenst door studenten: het is voor studenten van studenten.

ed su med pp ic or al den Con t? t co tac uns t the ello r?

? t to ch an ut W rn D lea your e v Improsh? Engli

Get to know your fellow students!

Jobs in scho ol! Book a talent!

eck

it o

ut!

myahk.nl

in your life

Ch

Alu

mni Pro pla fessio tfor nal Expa m! your nd netw ork!

ONTWERP DE NIEUWE STUDIO, ERLA VAN DER PAUW & JANNEKE HENDRIKS

Stude nt Jobs

in your study

find your way in amsterdam

stu

to find your way

e Car y isor Adv eam T

Ne

we help you

L Coang ur ua se ge s

for students by students

Op 14 januari 2020 stond tijdens de openbaar toegankelijke talkshow HALf6 de vraag centraal: ‘Hoe geven we met of zonder subsidie onze theatertoekomst vorm?’ Op advies van de Raad voor Cultuur wil minister Van Engelshoven streven naar verbreding en vernieuwing van het podiumkunstaanbod door geld van het Fonds Podiumkunsten over te hevelen naar de basisinfrastructuur (BIS). Hierover gingen de aanwezige gasten, studenten en docenten in gesprek met Jan Zoet (voorzitter Kunsten ’92), Rosa Asbreuk en Kyrian Esser (leden van De Theatertroep), Marc van Warmerdam (directeur Orkater), Ira Kip (artistiek leider van KIP Republic) en Kevin de Randamie (oprichter Braenworks).

Afstudeervoorstelling BECOMING door Mime-alumna Bodine Sutorius


Nederlandse Filmacademie

Studenten ontwerpen futuristische wereld met Chinese collega’s

Wat is jouw verhaal? laat jonge filmmakers kennismaken met filmvak

In november 2019 waren vijf studenten van de Beijing Film Academy te gast in Amsterdam voor een uitwisselingsprogramma met zeven derdejaarsstudenten Cinematography, Scenario en Visual Effects van de Nederlandse Filmacademie. In dit uitwisselingsprogramma werken de studenten in drie stappen aan nieuwe verhalen voor film. Gedurende een week gaan ze aan de slag met worldbuilding en starten ze met het bedenken van een nieuwe futuristische wereld waarin de verhalen zich moeten gaan afspelen. Na deze week worden scenario’s geschreven die zich in deze nieuwe wereld afspelen. Helaas werd in maart 2020 bekend dat door het coronavirus de rest van het project wordt uitgesteld.

In september 2019 startte de Filmacademie met Wat is jouw verhaal?, een project waarbij scholieren en mbo-studenten uitgenodigd worden om hun (echt meegemaakte of fictieve) verhaal met de Filmacademie te delen. Ze maken daarmee kans om een jaar lang begeleid te worden in het schrijven van het filmscenario van dit verhaal, en zelfs om het te kunnen verfilmen. De deelnemers krijgen les van jonge filmmakers en studenten van de Filmacademie en leren zo om van hun verhaal een filmscript te maken. Dit traject wordt in schooljaar 2020/2021 opnieuw aangeboden.

Eindexamenfilm genomineerd voor studenten-Oscar De eindexamenfilm Porfotto (Lichting 2019) is in 2020 in de VS doorgedrongen tot de finale van de Student Academy Awards, in de categorie buitenlandse korte fictiefilm. De film won al meerdere prijzen, waaronder de Topkapi Films Fictieprijs, Beste Nederlandse Short Film op het DBUFF Festival en Best Student Live Action Film 2020 op het Silk Road International Film Festival. Porfotto maakte samen met zeven andere filmproducties van internationale filmscholen kans op een medaille.

Propedeusestudenten maken video-essays Voor de laatste afsluitende filmgeschiedenistoets in het propedeusejaar maakten de studenten van lichting 2023 in duo’s een video-essay. Studenten kozen het onderwerp van de filmgeschiedenislessen van jaar 1 dat hen qua films, thematiek of stijl het meest aansprak. Van dit onderwerp keken studenten twee verplichte films en kozen ze daar zelf een derde film naar keuze bij. De drie films werden in de video-essay’s in grote lijnen geanalyseerd, onderzocht en verbonden met elkaar qua thematiek, stijl en verhaal. Jonge filmmakers worden door de Filmacademie begeleid tijdens Wat is jouw verhaal?


Lockdown-project Wat ga je doen? Peter Krijgsman en Jan Koks (beide derdejaars Cinematography) en Pien Maat (vierdejaars Productie) draaiden in april 2020 hun documentaire portrettenreeks Wat ga je doen?: “Ons doel is om zo veel mogelijk mensen te filmen en hen de vraag te stellen: Wat gaat u doen als de coronacrisis voorbij is? De een gaat graag weer aan het werk en de ander kan niet wachten om zijn of haar kleinkinderen weer te zien.” Mede dankzij Camalot konden zij ook in deze tijden ‘draaiuren’ blijven maken.


Technologie in kunst en omgeving

De kunsten worden in toenemende mate beïnvloed door technologische ontwikkelingen, innovaties en een vervaging van grenzen tussen disciplines. Die ontwikkelingen veranderen het maakproces blijvend en er zal steeds meer crossmediaal worden gewerkt. In de toekomst gaan kunst in de fysieke ruimte en kunst in de digitale wereld steeds meer hand in hand. Het is van groot belang onze studenten daarvoor op te leiden.


waarin het klimaat en de atmosfeer de gevolgen ondervinden van de menselijke activiteiten. De centrale vraag in deze lezingenreeks was hoe architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten met hun onderzoek en ontwerpen op een positieve manier kunnen bijdragen aan de aarde.

multimediale belevingswereld waarin het publiek werd ondergedompeld in een bijzondere totaalervaring. Hoe kunnen die totaalervaring en nation branding van Nederland er in 2025 uitzien?

porfolio insturen en hierop wordt de kwaliteit van de opleiding beoordeeld. Op basis van het ingeleverde werk van lichting 2019 eindigde de Visual Effects-opleiding van de Nederlandse Filmacademie in de top 10 van Best Visual Effects Schools in the World 2019.

Breitner-studenten tonen kunst tijdens Amsterdam Light Festival

Victorine van Alphen (Master of Film) in de New York Times met installatie IVF-X

Multidisciplinaire collegereeks Europa – Kunst in Context groot succes Docenten Melvin Crone en Jan Derk van der Berg ontwikkelden het eerste AHK-brede keuzevak Europa – Kunst in Context. In deze online collegereeks wordt aan de hand van tien Europese steden en zeven thema’s een schets gegeven van het huidige Europa in relatie tot de kunstgeschiedenis, de filosofie en de ideeëngeschiedenis. Ook geeft een kunstenaar eens per maand een lezing of presentatie over het gecreërde werk. De kunstenaars zijn door een multidisciplinaire redactieraad van AHK-studenten gekozen en benaderd. Wegens groot succes in het voorjaar van 2020 wordt een nieuwe editie aangeboden in het najaar.

Lezingenreeks Arcadian Anthropocene? Van 29 januari tot en met 20 mei 2020 is op de Academie van Bouwkunst de lezingenreeks Arcadian Anthropocene? gehouden door de drie lectoraten. Veertien weken lang volgden studenten van alle richtingen van de Academie van Bouwkunst lezingen van (inter)nationale sprekers. Het Antropoceen is de naam voor het huidige geologische tijdperk,

IDlab verbindt oost en west met vooruitblik naar wereld-expo Osaka De wereld-expo van 1970 in Osaka (Japan) stond in het teken van de humanisering van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie. In 2025 is de wereldtentoonstelling opnieuw in Osaka te zien en staat de missie ‘Designing Future Society for Our Lives’ centraal. Reden voor het IDlab van de Academie voor Theater en Dans om het verleden, de toekomst, west en oost met elkaar te verbinden. Tijdens de open dag op 25 januari 2020 toonde het IDlab de eerste fase van het Re-Mediate Orandakan EXPO 1970-2025 project. Nederland presenteerde zich in 1970 met een

Tijdens het Amsterdam Light Festival van 2019 was AD. EMPTY DOMINATION te zien, een lichtkunstwerk van studenten Maria Watjer, Jasmijn Pielkenrood en Wies Brand van de Breitner Academie. AD. EMPTY DOMINATION is een reactie op de schreeuwende reclames die het straatbeeld bepalen. Door de vorm en inhoud van de reclamezuilen aan te passen, hopen de kunstenaars dat voorbijgangers stil staan bij de grote invloed van reclamebeelden op hun leven.

Nederlandse Filmacademie in top 10 van Best Visual Effects Schools in the World 2019 The Rookies is een van de grootste platforms voor kunstenaars op het gebied van onder andere visual effects, games, animatie en immersive media. Sinds 2010 organiseren zij een competitie voor opleidingen en hogescholen in verschillende studierichtingen. Studenten over de hele wereld kunnen hun binnen de opleiding opgebouwde

Je eigen cyborgbaby scheppen en deze in virtual reality ontmoeten... Speculerend op de toekomst van menselijke reproductie en posthumane levensvormen, ontwikkelde kunstenaar en filosofe Victorine van Alphen (researcher Master of Film) een unieke VR-installatie in samenwerking met de VRAcademy (AHK), Nederlandse Filmacademie en VondelCS: IVF-X.  Ze kreeg internationale aandacht voor dit project in de New York Times.


Breitner Academie

Geslaagde tweede editie Studio Breitner

Succevolle accreditatie van de bachelor Op 28 en 29 november 2019 werd de bachelor Docent beeldende kunst en vormgeving gevisiteerd in het kader van de accreditatie door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie). Het panel was zeer positief over de kwaliteit van het onderwijs en de manier waarop het onderwijs op de academie wordt aangeboden. Ook de relatie met het werkveld is positief beoordeeld. Dat is een compliment aan iedereen binnen de academie die hieraan bijgedragen heeft.

Studio Breitner is de kunsttalentklas voor beeldende kunst en vormgeving van de Breitner Academie. Leerlingen van middelbare scholen en mbo-scholen maken in tien middagen kennis met theorie, (nieuwe) technieken, materialen en actuele vormen van beeldende kunst. Het doel is het ontwikkelen van beeldend talent, het leren samenstellen van een portfolio en het bevorderen van de doorstroom naar het hbo. Daarnaast richt Studio Breitner zich ook op jongeren die minder snel in aanmerking komen met kunst. Aan de tweede editie van Studio Breitner deden zes middelbare scholen en twee mbo-scholen mee. Na de succesvolle pilot in 2018-2019 betekende dit opnieuw een geslaagde editie van deze kunsttalentklas.

Ingenieuze eindexamencatalogus Studenten van de Breitner Academie moesten vanwege de coronasituatie hun eindexamenexpositie missen, maar de catalogus met hun eindexamenwerk is gelukkig gewoon verschenen. Het resultaat was een heel bijzonder boekwerk met ingenieuze vouwwijze. De portretten van de studenten zijn selfies en de bijzondere tijd waarin de catalogus tot stand kwam, komt tot uiting in het persoonlijke commentaar van de studenten over hun coronatijd thuis. Verder bevat de catalogus een overzicht van al het eindwerk van de studenten. De feestelijke presentatie van de catalogus was in Eye, uiteraard op gepaste afstand…

De presentatie van de eindexamencatalogus in Eye Filmmuseum

Werk van Dion Rosina in de eindexamencatalogus van de Breitner Academie


HOW TO KUNST: inspiratie voor je dagelijkse kunstworkout Eerstejaars studenten van de Breitner Academie ontwikkelden in januari 2019 HOW TO KUNST, een collectie van driehonderd kaarten met inspiratiebronnen, prikkelende vragen en uitdagende opdrachten die op een laagdrempelige, inspirerende en tegendraadse manier kunst onderzoeken. Deze collectie was binnen no-time uitverkocht, vandaar dat een nieuwe lichting eerstejaars in 2020 de Golden Edition ontwikkelde. Met hetzelfde resultaat: deze set kaarten voor makers, liefhebbers, leerlingen, studenten en docenten vloog wederom de deur uit.

Zelfmaakpakket mondkapje Toen bleek dat het coronavirus nog wel een tijd invloed zou houden op het normale academieleven, en het ook nog verplicht werd om een mondkapje in het openbaar vervoer te dragen, kregen alle studenten van de Breitner Academie een persoonlijke brief. Bij de brief zat een patroon voor een mondkapje en de benodigde stof. De stof die hiervoor gebruikt werd, kwam van oude lakens/ dekbedden die eerst gewassen en daarna op maat geknipt werden. Een duurzaam mondkapje!

De eindexamencatalogus van de Breitner Academie


Academie van Bouwkunst

Is het een landschap, een park of een tuin?

Presentatie van The Amsterdam Agenda

Publicatie The Amsterdam Agenda: twaalf goede ideeën voor toekomstbestendige steden Van klimaatverandering tot migratie, over de hele wereld worden steden geconfronteerd met problemen waarvoor geen eenvoudige oplossingen bestaan. In The Amsterdam Agenda delen twaalf originele denkers en ontwerpers hun visie over de toekomst van steden. Of het nu gaat om de gevolgen van massatoerisme, nieuwe vormen van participatie of de komst van nieuwe technologieën – de urgente uitdagingen en oplossingen die ze beschrijven, hebben wereldwijd impact. The Amsterdam Agenda is een bundeling van de oplossingen uit de lezingenreeks van de Academie van Bouwkunst van (internationale) denkers en ontwerpers uit de architectuur, stedenbouw, planning en activisme in 2018.

‘Het zonnepark’ heeft zich in de afgelopen twee decennia enorm ontwikkeld. Dirk Oudes promoveert op de betekenis van onderzoek en vormgeving bij de inbedding van het fenomeen. In zijn rol als onderzoeker bij het lectoraat High-Density Energy Landscapes nam hij vele zonneparken in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Italië onder de loep. Vooral de toegevoegde waarde van aanvullende functies – naast elektriciteitsproductie – van wateropslag tot fruitboomgaard biedt mogelijkheden voor creatieve en geïntegreerde ontwerpen in het landschap van de toekomst.


Graduation Show 2019: een circulaire afstudeertentoonstelling Veel tijdelijke tentoonstellingen eindigen als afval. Het concept van de Graduation Show PLAN NULL maakte hier een einde aan en omarmde de circulariteit en het recyclingpotentieel van bouwmaterialen. Curator Bruno Vermeersch ontwierp een volledig circulaire overkappingsconstructie die met uitsluitend geleende materialen werd opgebouwd. In het eerste weekend van november 2019 stond het werk van 32 afstudeerders centraal op de circulair overdekte binnenplaats. Na de Graduation Show kreeg al het gebruikte bouwmateriaal een herbestemming.

Geïntegreerd programma voor alle eerste- en tweedejaarsstudenten Vorm en Concept is een nieuw, geïntegreerd programma, ontworpen door Henri Snel, voor de eerste- en tweedejaarsstudenten van alle disciplines op de Academie van Bouwkunst. Het vinden van vorm is de sleutel in de praktijk van de toekomstige architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Van de lichamelijke ruimte tot de virtuele; vormstudies is een ontdekking van een eigen handschrift aan de hand van experiment en onderzoek naar mogelijkheden. Afstudeerwerk wordt tentoongesteld tijdens de Graduation Show


Verbinding met de samenleving

De Reinwardt Academie in gesprek met Rein Wolfs tijdens de Erfgoedarena Gamechangers

De AHK leidt kunstenaars en cultuurmakers op. Wij doen dat vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur kernwaarden vormen in ons bestaan. En dat kunst en cultuur altijd iets zeggen over onze maatschappij, en de verantwoordelijkheid die we als mens ten opzichte van die maatschappij en onze medemens hebben. Onze studenten leren deze vorm van burgerschap met zich mee te dragen. Dat betekent dat de samenleving altijd dichtbij is. Dat ze kunnen leren in de context van de maatschappij en die al tijdens hun studie mede kunnen ontwikkelen. Dat ze als ambassadeurs de waarde van kunst en cultuur kunnen uitdragen. En dat ze dat blijvend kunnen doen, omdat ze zich ook na hun studie een leven lang blijven ontwikkelen, in hun vakgebied en hun ondernemerschap.


Ode aan het Overzicht, een virtuele expositie In het vak Kunst en Omgeving van de Breitner Academie zijn alle vormen van werk toegestaan waarin ‘de maatschappij als materiaal’ centraal staat, zoals social design en community art. De projecten worden normaal gesproken uitgevoerd op locaties in Amsterdam, maar in juni 2020 werd er, vanwege de coronapandemie, een andere vorm gekozen: een virtuele expositie waarbij het atelier van de Breitner Academie aan de Distelweg in 3D is nagebouwd. In deze virtuele expositie Ode aan het Overzicht presenteren studenten hun eigen, bijzondere verzamelingen. Zoals de collectie eetbare straatintimidaties (op cupcakes), een verzameling persoonlijke verhalen via ‘diamond paintings’ en de categorie familierecepten. Deze en vele andere verzamelingen zijn nog steeds te zien op www.odeaanhetoverzicht.nl.

Jazzafdeling Conservatorium start samenwerkingen met vooraanstaande podia

Winterschool Academie van Bouwkunst onderzoekt relatie tussen ruimte en gesprek In 2020 was het collectief Building Conversation Artist in Residence bij de Academie van Bouwkunst. Als onderdeel van de residentie gaf Building Conversation de Winterschool 2020 vorm. Studenten van de academie namen deel aan performatieve gesprekken en ontwikkelden in groepen hun eigen ‘Dialogical Artwork’. Elke groep onderzocht de relatie tussen ruimte en gesprek en ontwikkelde een gespreksvorm/ interventie. In het maak- en denkproces was er veel ruimte voor reflectie en conversatie. Markus Appenzeller, hoofd MA Stedenbouw over het thema van de Winterschool 2020: “Ontwerpers moeten niet alleen wat ze bedenken en ontwikkelen met pen en potlood vormgeven, maar ook met woorden.”

De jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam is een samenwerking gestart met het Concertgebouw; het Ben Fitzpatrick Trio gaf de kickoff met een lunchconcert in de Kleine Zaal. Ook werkt de jazzafdeling samen met het Bimhuis. In de serie Rough Diamonds treden iedere maand bands van het Conservatorium op.

Sleutelfiguren uit de muziekwereld aan het woord in Popcontakt Ook de popopleiding zoekt de verbinding met de maatschappij. In Popcontakt (voorheen PopTV) gaan masterstudenten Pop in gesprek met sleutelfiguren uit de muziekwereld over maatschappelijke thema’s die gecombineerd worden met muziek. Tijdens de lockdown werd Popcontakt online uitgezonden en kreeg zo een groot bereik.

Reinwardt Academie organiseert Erfgoedarena Gamechangers Eind januari 2020 was de vooralsnog laatste Erfgoedarena op locatie. In een afgeladen zaal genoten studenten, alumni en mensen uit het werkveld van discussies over actuele maatschappelijke thema’s, zoals de rol van de erfgoedprofessional en culturele instellingen in de totstandbrenging van verandering. Mag een museum een activistische rol spelen? En kun je als culturele instelling je vinger aan de pols van de maatschappij houden als je niet mee verandert? In drie groepen gingen onder andere Rein Wolfs van het Stedelijk Museum, Luc Eekhout van ICOM Nederland, Anne de Haij van Kunstmuseum Den Haag en Joan Tol van Code Diversiteit & Inclusie met elkaar in gesprek over deze dilemma’s.


Conservatorium van Amsterdam

Nationaal Muziekinstrumentenfonds schiet studenten te hulp

Master Musical Leadership versterkt muzikale inclusie De master Musical Leadership is een nieuw hoofdvak voor studenten met een bachelordiploma Muziek of Docent muziek. Uitgaande van de verbindende kracht van muziek biedt de opleiding de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leiding te geven aan muziekeducatieve projecten in verschillende culturele en sociale settingen. Het studieprogramma richt zich met nadruk op muzikale inclusie, het toegankelijk maken van praktische muziekbeoefening en muzikale ervaring door en voor uiteenlopende achtergestelde groepen in de samenleving. Empowerment, sociale integratie, participatie en gelijkheid spelen een cruciale rol.

Dankzij het Nationaal Muziekinstrumentenfonds (NMF) konden veel pianostudenten toch studeren tijdens de lockdown in het voorjaar. Door de verplichte sluiting van het gebouw kwamen vooral de pianisten, die voor hun studie veelal afhankelijk zijn van de vleugels op het conservatorium, in de problemen. Het NMF zette onmiddellijk een spoedprocedure in gang om studenten met geschikte woonruimte aan een vleugel, fortepiano of klavecimbel in bruikleen te helpen, zodat hun studie geen vertraging opliep.


Hoogste muzikale onderscheiding naar CvA-alumni Blokfluitiste Lucie Horsch en percussionist Dominique Vleeshouwers wonnen het afgelopen studiejaar – in respectievelijk 2020 en 2019 – de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding op het gebied van klassieke muziek in Nederland. Daarmee gaat de prijs nu al drie jaar op rij naar een CvA-(oud-) student. Prijswinnaars van de Nederlandse Muziekprijs volgen een studietraject waarin de persoonlijke muzikale ontwikkeling centraal staat en waarin ze werken met gerenommeerde musici uit binnen- en buitenland.

AEMA-curriculum online Het complete curriculum van de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) wordt gedigitaliseerd. AEMA-docenten produceren twaalf online cursussen en meer dan honderd videolessen die zowel geschikt zijn voor online educatie als voor ‘blended’ lessen in het reguliere curriculum. De AEMA is een voor Nederland unieke Associate artiest, Degree-opleiding die de elektronische DJ of producer van de toekomst opleidt.


Reinwardt Academie

Tweedejaarsstudenten ontwikkelen tentoonstelling Mystiek op het Muiderslot Tijdens het project Erfgoed tentoonstellen leren studenten van de Reinwardt Academie tentoonstellingen maken voor erfgoedinstellingen. In december 2019 ontwikkelden zes tweedejaarsstudenten de tentoonstelling Mystiek op het Muiderslot voor Rijksmuseum Muiderslot. Deze tentoonstelling was onderdeel van het winterprogramma Winterkasteel en liep tot maart 2020. Aan de hand van de thema’s bijgeloof, spookkasteel, hekserij, magie, sprookjes en volksverhalen lieten studenten zien hoe de winter het leven op een kasteel beïnvloedde. Zo hadden kou, vocht en duisternis hun weerslag op het denken van de mensen en was (bij)geloof wijdverspreid. Fresku tijdens de Reinwardt Lezing Ok Boomer!

Reinwardt Lecture vernieuwt met Ok Boomer!

Heritage Lab wordt broedplaats voor nieuwe samenwerkingen

Ieder jaar organiseert de Reinwardt Academie de Reinwardt Lezing. Deze lezingen worden verzorgd door (inter-) nationaal befaamde denkers, doeners en vernieuwers op erfgoedgebied. Dit jaar vertelde de jongste museumdirecteur van Nederland, Charlotte Rixten (26), waar zij tegenaan loopt in haar werk en wat haar leeftijd betekent voor de museumwereld. Daarna was er een exclusief muzikaal intermezzo en een q&a met Fresku. De avond werd afgesloten met futurist academicus Tessa Cramer, die praktische tips gaf om vooruitstrevender te denken en bij de tijd te blijven.

Als vooraanstaande opleiding in de erfgoedsector krijgt de Reinwardt Academie veel verzoeken tot samenwerking in onderwijs en onderzoek. Tevens wordt er regelmatig gevraagd naar bij- en nascholingsactiviteiten. Om onder andere aan dit soort verzoeken te kunnen voldoen, heeft de Reinwardt Academie het Heritage Lab. Het Heritage Lab functioneert als een broedplaats voor nieuwe ideeën in onderwijs en onderzoek, gericht op samenwerking en interdisciplinariteit, onder andere met de academies binnen de AHK. In de afgelopen jaren vonden binnen het lab al de ACIN-projecten (Amsterdam Creative Industries Netwerk), Artists in Residence (AiR), netwerkbijeenkomsten en expertmeetings plaats.


Justin van den Berg en Nikita Kusters, twee van de winnaars van My Future Me

Hard werken wordt beloond met My Future Me De arbeidsmarkt voor afgestudeerde erfgoedprofessionals is breed, maar de banen liggen niet voor het oprapen. Dit jaar is de situatie in de kunst-, cultuur- en erfgoedsector extra onzeker als gevolg van het coronavirus. Vier bachelorstudenten en een masterstudent kregen – als extra steuntje in de rug – een aantal coachingsgesprekken met een ervaringsdeskundige aangeboden. De prijswinnaars – Nikita Kusters, Louisa Miesen, Bibi Silvertant, Justin van den Berg en Lea Grüter – kregen een ‘strippenkaart’ die goed was voor drie gesprekken van een uur. Het stond hen vrij deze gesprekken met verschillende deskundigen te voeren.

Optimaal gebruik van ruimtes Ruim vijf jaar geleden is de Reinwardt Academie vanuit de Dapperstraat naar het negentiende-eeuwse monumentale schoolgebouw aan het Hortusplantsoen verhuisd. Door de jaren heen werden beschikbare ruimtes in het gebouw niet optimaal benut en gaven studenten aan behoefte te hebben aan meer werkplekken en betere lokalen. Mede door deze vraag, en het streven naar een prettige, flexibele leer- en werkomgeving waar samenwerking en ontmoeting centraal staan, zijn er bij de renovatie meerdere ruimtes verbouwd en vergroot. Het resultaat is een licht en inspirerend academiegebouw met onderwijsruimten, overlegkamers, stilte werkplekken, een ruime aula en een ruimte voor debat en symposia.


Artistiek onderzoek

Onze wereld vraagt om kunstenaars, ontwerpers, erfgoedprofessionals en docenten die een onderzoekende houding combineren met een groot reflectief vermogen. Het onderzoek van de AHK vergroot de interactie tussen traditie en vernieuwing, theorie en praktijk, kunst en andere sectoren. Het draagt actief bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Wij willen onze studenten en alumni de mogelijkheid bieden om stappen te zetten op het gebied van artistiek onderzoek. We zijn er namelijk van overtuigd dat artistiek onderzoek en het scheppend vermogen van kunstenaars tot andersoortige kennis leidt dan de strikt wetenschappelijke wijze. Door vooraanstaande kunstenaars als Artists in Residence uit te nodigen, brengen we artistiek onderzoek dicht bij de studenten.


Onderzoeksforum DAS Graduate School presenteert een twaalf uur durend performatief programma

Peter van Assche tijdens de entreerede van zijn nieuwe lectoraat

Lectoraat Architectuur & Circulair Denken gestart De nieuwe lector Peter van Assche onderzoekt de komende jaren de architectonische mogelijkheden van een circulaire economie. Door het lectoraat Architectuur & Circulair Denken leren studenten – onder andere door middel van ontwerpend onderzoek – nieuwe inzichten te vergaren en op een fundamenteel andere manier te gaan nadenken over de omgang met grondstoffen. Peter van Assche werd architect na een carrière in de experimentele wiskunde. Hij is de oprichter van bureau SLA, een architectenbureau dat zich inzet voor een circulaire economie.

Deelnemers aan het THIRD Annual Forum van DAS Graduate School

Op zaterdag 14 december 2019 vond het THIRD Annual Forum 2019 getiteld and then the air holds them between us plaats bij DAS Graduate School. In een twaalf uur durend performatief programma presenteerden kunstenaars uit de performing arts muziek en beeldende kunst hun lopende onderzoeken. Daarnaast kreeg het publiek een inkijkje in de verschillende artistieke praktijken.

Docenten van de kenniskring Belichaamde kennis

DAS Research start kenniskring Belichaamde kennis In studiejaar 2019-2020 startte de kenniskring Belichaamde kennis, bestaand uit elf docenten van diverse afdelingen binnen de Academie voor Theater en Dans. In maandelijkse bijeenkomsten ontwerpt en deelt de kenniskring onderzoek rond belichaamde kennis in theater en dans. Hiermee levert de groep een bijdrage aan de actualisering, diversificatie en verrijking van bestaande theater- en danshistorische narratieven. De docenten en deelnemers werken individueel aan onderzoeken die gelinkt zijn aan hun eigen expertise en interesses.

Michiel Schuijer ontvangt Comenius Leadership Fellow-beurs

Lectoraat Kunsteducatie publiceert Wicked Arts Assignments

Michiel Schuijer, lector Muziek aan het Conservatorium van Amsterdam, heeft een Comenius Leadership Fellow-beurs van € 500.000 toegekend gekregen. Dit geld is bedoeld voor het opzetten van een nieuw bachelor- en masterprogramma voor conservatoriumstudenten die ook hun academische vaardigheden willen ontwikkelen. Partners in dit project zijn de faculteiten Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, en HKU Utrechts Conservatorium. Door die programma’s moet het combineren van een conservatoriumstudie met de studie Muziekwetenschap makkelijker worden.

Emiel Heijnen, Melissa Bremmer (lectoren Kunsteducatie) en Sanne Kersten (coördinator Lectoraat Kunsteducatie) publiceerden het boek Wicked Arts Assignments bij uitgeverij Valiz. Het boek bundelt gewaagde, ongebruikelijke, dwarse, grappige, poëtische, inspirerende en sociaal engageerde kunstopdrachten van kunstenaars en kunstdocenten van over de hele wereld. De bijna honderd verzamelde kunstopdrachten weerspiegelen thema’s, werkwijzen en concepten uit de hedendaagse kunsten. Het boek wordt in het najaar van 2020 gevolgd door een internationaal online symposium, waarbij kunstenaars en kunstdocenten uit het boek hun ideeën en praktijk delen met een brede, internationale gemeenschap in verschillende, parallelle presentaties en workshops.


Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Nieuwe initiatieven in de startblokken op het Marineterrein

AHK behaalt met glans Instellingstoets Kwaliteitszorg en Kwaliteitsafspraken De AHK heeft prachtige beoordelingen ontvangen voor haar plannen voor de Kwaliteitsafspraken én voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg. Na een positief advies van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) aan de minister van OCW over de plannen voor de kwaliteitsafspraken, zijn deze door de minister goedgekeurd. Dit betekent dat de AHK tot 2024 extra financiële middelen ontvangt om deze plannen uit te voeren. Ook de Instellingstoets Kwaliteitszorg, die de AHK in het najaar van 2019 doorliep, is succesvol afgerond. Dat betekent dat de AHK ‘in control’ is en dat de afzonderlijke opleidingen een beknopter accreditatietraject kunnen doorlopen.

AHK MakerSpace officieel geopend Op vrijdag 24 januari is de AHK MakerSpace officieel geopend. Studenten van alle academies kunnen in deze werkplaats op het Marineterrein terecht voor de nieuwste technologische snufjes zoals Virtual Reality en het werken met 3D printers. Bert Verveld, voorzitter van het College van Bestuur, trapte de opening af met een welkomstwoord. Samen met Annet Lekkerkerker, lid van het College van Bestuur, heeft hij de ruimte officieel geopend. Harry Schreurs, hoofd Immersive Media van de Nederlandse Filmacademie, trakteerde de bezoekers vervolgens op alle ins en outs rondom de VRAcademy; de opening werd afgesloten met diverse rondleidingen.

Op het Marineterrein in Amsterdam ontwikkelt de AHK een leeromgeving waarin met studenten, publiek, partners en communityleden gewerkt wordt aan innovatie en cross-overs op het gebied van kunst en educatie. Naast de VRAcademy en de AHK MakerSpace, die reeds op het terrein gevestigd zijn, ontwikkelt de AHK twee nieuwe initiatieven. De AHK Culture Club wordt hét podium en programma op het Marineterrein voor ondernemende, innovatieve en transdisciplinair samenwerkende kunstenaars en ontwerpers die in de eindfase zitten van hun studie aan een van de academies van de AHK, of recent zijn afgestudeerd. In gebouw 024 komt een learning lab waarin initiatieven rond de thema’s ArtSciences, sociaal engagement en educatie ontplooid worden. Beide initiatieven worden in studiejaar 2020-2021 gelanceerd.


AHK gaat voor duurzaam tijdens Warmetruiendag De AHK spant zich in om de belasting van het milieu door het gebruik van gebouwen en faciliteiten zo veel mogelijk te beperken. Zo wekt de AHK 9% van haar energieverbruik zelf op door eigen zonnepanelen. Om extra bewustwording te creëren, neemt de AHK jaarlijks deel aan de landelijke energiebesparingsactie Warmetruiendag. Dus ging op vrijdag 7 februari 2020 de temperatuur in de gebouwen omlaag naar 18ºC en kwamen studenten en medewerkers in een warme trui naar school. Door hun warmetruienfoto te posten op Twitter en/of Instagram met de hashtags #ahktrui en #warmetruiendag, maakten studenten en medewerkers kans op een prijs. Ook werd er biologische soep geserveerd in de kantines.


Prijswinnaars

Scènefoto uit de theatervoorstelling Een Carnaval, winnaar van de André Veltkamp Beurs

Studenten en alumni van de AHK winnen met grote regelmaat gerenommeerde prijzen, zowel nationaal als in het buitenland. De prijzen betekenen een grote stimulans voor de (oud-)studenten en openen vaak extra deuren in het werkveld. Op deze pagina een bij lange na niet-uitputtende greep uit de opvallendste prijswinnaars.


AHK Eindwerkprijzen naar dans-, kunsteducatieve en filmprojecten Op maandag 25 november werden de AHK Eindwerkprijzen voor de beste afstudeerprojecten van 2019 uitgereikt. De prijs in de categorie Bachelor werd dit jaar gewonnen door Elisabeth Raymond (bachelor SNDO - Choreografie) met haar voorstelling Forever flow of wet long fingers. De prijs in de categorie Master is overhandigd aan Gabriela Acosta Camacho en Carmen Lamptey (master Kunsteducatie) voor hun project Insight out. Traag naar de hemel, de afstudeerfilm van Marlies Smeenge, werd de winnaar van de Publieksprijs.

Breitner-docent Meldrid Ibrahim wint Educatieve Parel 2019 De Educatieve Parel 2019 is gewonnen door docent Meldrid Ibrahim voor haar les Computer says no; Kracht en macht van kunstmatige intelligentie. De les laat leerlingen filosoferen over kunstmatige intelligentie. Uit het juryrapport van de Auteursbond: “Met deze uitstekende les over het thema Macht is kracht heeft Meldrid Ibrahim haar competenties als educatief auteur uitmuntend aangetoond.”

Theater-alumni volop in de prijzen Afgestudeerden van de Academie voor Theater en Dans vielen het afgelopen jaar volop in de prijzen. Lisanne Bovée (Scenografie) ontving het Cultuurfonds Harry Wich Stipendium 2019 voor aanstormend talent in de theatervormgeving. Annabelle van de Laar (Theaterdocent Verkort) sleepte tijdens het event De kunst van het ontwerpen de LKCA vakjury- en publieksprijs in de wacht. De Top Naeff Prijs 2019 werd uitgereikt aan Simme Wouters (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie) en de André Veltkamp Beurs ging naar de afstudeervoorstelling Een Carnaval van Jessie L’Herminez (Regie Opleiding), Lisanne Bovée (Scenografie), Rutger Bouwman (Design & Technologie), Jorik Damman (Design & Technologie) en Emma Boots (Productie Prodiumkunsten). Alumna Hannah Hoekstra (Amsterdamse Toneelschool&Kleinkunstacademie) won de Theo d’Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, en Karlijn Kistemaker (Regie Opleiding) ontving de BNG Bank Theaterprijs 2019.

Een kleine, bij lange na niet volledige greep uit de opvallendste prijswinnaars die het Conservatorium van Amsterdam in 2019-2020 voortbracht: componist en saxofonist Efraïm Trujillo won met zijn album Blue de Edison Jazzism Publieksprijs 2019. Efraïm nam Blue op als onderdeel van zijn masteronderzoek Into The Blue: Revealing the essence of a musical genre, dat hij uitvoerde aan het Conservatorium. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, waarin veel Conservatorium-alumni spelen, won de Edison in de categorie Jazz Nationaal. Het Martí Mitjavila Trio won de eerste prijs in de finale van het Prinses Christina Jazz Concours in categorie 3 (12 t/m 22 jaar en student aan een conservatorium). De band Darlyn, met pop-alumna Diwa Meijman als zangeres/songwriter, won de Zilveren Notekraker, de prijs voor een nieuwe opkomende artiest of band met de meest bijzondere en invloedrijke live-prestaties.

Prijs van 1 miljoen Britse Pond voor filmmaker Loïs Dols de Jong

ZOEK!Prijs 2020 voor Manon le Roy Manon le Roy won de ZOEK!Prijs 2020 met haar onderzoek naar de ontwikkeling van encyclopedische Kunst- und Wunderkammern in de 16e en 17e eeuw. Ze richtte zich daarbij op de exotische verzameling van Ole Worm (1588-1654) en beschreef in welke mate zijn collectie zich tot dit verzamelingsmodel verhoudt.

Ook prijzenregen voor Conservatoriumstudenten en alumni

De winnaars van de Eindwerkprijs 2019

Tijdens de finale van That Film Festival in Londen op donderdagavond 13 februari heeft Filmacademie-alumna Loïs Dols de Jong de hoofdprijs in de wacht gesleept: een productiebudget tot 1 miljoen Britse Pond voor het maken van een speelfilm of tv-serie. Zij werd geselecteerd voor deze competitie naar aanleiding van haar korte film El Muerto, waarmee ze in 2019 afstudeerde aan de Nederlandse Flmacademie.

Still uit Un Chanteur Invisible

Studenten en alumni bekroond tijdens Nederlands Film Festival Het Nederlands Film Festival 2019 was een mooie editie voor studenten en alumni van de Nederlandse Filmacademie. Student Hannah van Tassel won een Wildcard Documentaire t.w.v. € 50.000 naar aanleiding van haar film Un Chanteur Invisible. Ook alumnus Roy Seerden won een Wildcard Documentaire met zijn film At Midnight Plays a Dance-Tune. Student Tessel Jonkers won de FPN Award, de prijs van de Nederlandse Filmproducenten voor jong productietalent. Alumnus Jeroen Scholten van Aschat won een Gouden Kalf voor het scenario van De Libi, dat hij samen met Shady El-Hamus schreef. Alumnus Marit Weerheijm won voor de korte film En Route een Gouden Kalf in de categorie Beste Korte Film.


De AHK in cijfers

Studenten Aantal studenten

Aanmeldingen

Toegelaten studenten

Bachelor: 2.367 Master: 683 Associate Degree: 40

Bacheloropleidingen: 3.827 Masteropleidingen: 1.041 Associate Degree-opleidingen: 38

Bacheloropleidingen: 647 Masteropleidingen: 243 Associate Degree-opleidingen: 36

Totaal: 3.090

Totaal: 4.906

Totaal: 926

Aantal studenten per academie

Nationaliteit

Man/Vrouw/Non-binair

Breitner Academie: 198 Academie van Bouwkunst: 309 Conservatorium van Amsterdam: 1.020 Nederlandse Filmacademie: 383 Reinwardt Academie: 555 Academie voor Theater en Dans: 588 Master Kunsteducatie: 37

Nederlandse nationaliteit: 70,7 % EER-nationaliteit: 21,7 % Niet-EER-nationaliteit: 7,6 %

Man: 54,1 % Vrouw: 45,8 %

Non-binair: 0,1 %


Medewerkers Met dienstverband

Leeftijd

Onderwijzend: 604 Ondersteunend: 326

18-24 jaar: 2 % 25-34 jaar: 11 % 35-44 jaar: 21 % 45-54 jaar: 29 % 45-64 jaar: 33 % 65+: 4 %

Totaal: 930

Man/Vrouw/Non-binair

Man: 54 % Vrouw: 46 %

Non-binair: 0 %


Colofon

Jaarbeeld 2019-2020 is een uitgave van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Eindredactie: Lieke van Rijn, Fokke Uiterwaal, Marieke Veldema Vormgeving: Thonik Fotografie: Erwin van Amstel, Jonathan Andrew, Jeroen de Beer, Eddi de Bie, Anne-Claire de Breij, Coare Architectuur en Zsen Projectinrichting, Sjoerd Derine, Kris Dewitte, Jean Carlo Emer, Almicheal Fraay, Bart Grietens, Emma Hoete, Inge Hoogland, Altin Kafira, Dana van Leeuwen, Thomas Lenden, Roy Overdijk, Laura Pappa, Robert van der Ree, Kirsten van Santen, Dinand van der Wel. © AHK, 2021 www.ahk.nl
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.