Jaarverslag 2019 KunstenHuis De Bilt-Zeist

Page 1

Meedoen en meemaken KunstenHuis De Bilt-Zeist Jaarverslag 2019


KunstenHuis De Bilt-Zeist Het Lichtruim Planetenplein 2 3721 LH Bilthoven De Egeling Egelinglaan 2B 3705 TC Zeist De Klinker Markt 3 3700 AH Zeist Poppodium De Peppel Montaubanstraat 160 3701 HZ Zeist Dansstudio Driebergen Hoofdstraat 166 (bij Fitline) 3972 LG Driebergen 030-2283026 (De Bilt) 030-6958393 (Zeist) Info@kunstenhuis.nl www.kunstenhuis.nl info@theaterhetlichtruim.nl www.theaterhetlichtruim.nl info@peppel-zeist.nl www.peppel-zeist.nl Jaarverslag 2019 Tekst: KunstenHuis De Bilt-Zeist Foto’s: Mel Boas, Fons Baakman, Roy Beusker, Ganesh van Boggelen, JosÊ Bosschers, Dorien Hein, Fred Helders, Ben Houdijk, Ruben Jorksveld, Anna van Kooij, Peter Lodder, Herman Straalman. Vormgeving: Koen Wilgehof, Wilgehof+Sodaar

2


DĂŠ plek voor kunst en cultuur in De Bilt en Zeist Jaarverslag 2019 5 Voorwoord 6 Missie 7 Partners 8 Highlights 2019 10 Muziek 16 Theater 20 Dans 26 Beeldende kunst 30 Kunsteducatie op scholen 34 Cultuur & Samenleving 38 Podia en theaters 44 Ondersteuning amateurkunst en lokale organisaties 46 Personeel en organisatie 50 Kengetallen 2019

Poptalent Jett Rebel speelt tijdens besloten try-out show in het KunstenHuis op de klavecimbel van de Muziekschool.

3


4


Voorwoord Meedoen en Meemaken Bij cultuurcentrum het KunstenHuis in De Bilt en Zeist draait het in essentie om meedoen en meemaken. Iedereen kan bij ons meedoen, of je nu jong of oud bent, gevorderd of beginnend, rijk of minder vermogend, actief of meer passief. Gewoon puur voor je plezier! Dit is allemaal mogelijk dankzij het uitgebreide en diverse aanbod kunsteducatie van het KunstenHuis en de vele gespecialiseerde vakdocenten. Meedoen betekent onherroepelijk dat je ook iets meemaakt. Meemaken staat allereerst voor beleven en bijwonen. Bij het KunstenHuis gaat het meestal nog iets verder. Je werkt vaak mee in groepsverband om zelf iets moois te maken. Denk aan een dansvoorstelling, een kunstwerk voor een expositie, een uitvoering van een muziekstuk met een orkest, ensemble of popband en, als toneel je passie is, een theaterstuk op een groot podium. De groeiende voldoening en het toegenomen zelfvertrouwen na afloop bij onze cursisten zegt vaak al genoeg. Dit is de waardering die onze gediplomeerde docenten ook nodig hebben om elk jaar opnieuw onze cursisten te inspireren. In 2019 heeft het aantal afgenomen cursussen een nieuw record bereikt van ruim 5.400 lessen of cursussen. Een stijging van bijna 20% (2018 totaal 4.526) als gevolg van de fusie met EDC Dans (inclusief een uitbreiding naar Driebergen) en een autonome groei van 6%. In 2019 hebben we twee nieuwe organisaties aan het KunstenHuis kunnen toevoegen. Zo besloot de van oorsprong Zeister dansschool EDC Dans om met de dansafdeling van het KunstenHuis te fuseren. Hierbij is meteen de grootste en meest veelzijdige dansschool van de regio ontstaan met 1.200 leerlingen. Er wordt op alle niveaus en in een groot aantal stijlen lesgegeven en er zijn volop kansen ontstaan voor talenten om zich door te ontwikkelen. De tweede organisatie die zich in 2019 heeft aangesloten is het Poppodium De Peppel. Dit bijzondere podium heeft sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een unieke positie verworven in Zeist en is daarmee een bijzondere aanwinst. Het is de plek waar voor elke muziekliefhebber wat te beleven is en waar jong muzikaal talent de kans krijgt om zich te ontplooien. In dit Jaarverslag 2019 kunt u lezen waar duizenden inwoners uit De Bilt en Zeist het afgelopen jaar op cultureel gebied mee bezig zijn geweest. Ook kunt u als lezer een beetje de sfeer proeven van wat onze cursisten en deelnemers zoal hebben meegemaakt. De unieke ervaring was vaak niet alleen voor henzelf van belang, maar werd veelvuldig gedeeld met familie, vrienden en bekenden. Wij hopen dat ook komend jaar velen dit voorbeeld zullen volgen en daarmee het leven van henzelf en hun directe omgeving in cultureel opzicht zal verrijken. Wij nodigen daartoe alle inwoners van De Bilt, Zeist en omgeving van harte uit.

Rob Schouw, directeur Jo de Viet, voorzitter bestuur

5


Missie Stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist wil cultuurparticipatie en cultuureducatie voor iedereen mogelijk maken. Cultuureducatie en –participatie vormen een onmisbare rol in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud. Kunst vormt immers een onuitputtelijke bron om te leren. Ons doel is om zelfontplooiing en creativiteitsontwikkeling bij jong en oud te stimuleren. Hiermee dragen we bij aan: persoonlijke groei, culturele diversiteit, sociale samenhang, culturele activering en cultureel burgerschap in onze regio. Naast het bijdragen aan de persoonlijke culturele ontwikkeling van onze inwoners, zijn we een partner voor de gemeenten, het culturele veld en sociaal-maatschappelijke organisaties. 6


Partners Sponsoren Voor de verwezenlijking van bijzondere projecten zagen wij ons dit jaar gesteund door financiële bijdragen van verschillende sponsoren en fondsen, zoals VSB fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie, Oranje Fonds, K.F. Heinfonds, Elise Mathilde Fonds, Fonds voor Podiumkunsten, Stichting Voorzorg, Kunst Centraal, Jeugdfonds Cultuur, Stichting Vrienden van het KunstenHuis, Fentener van Vlissingen Fonds, Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel, Kattendijke / Drucker Stichting, Stichting Leergeld, Stichting Artoloco, U-pas, Muziekwinkel Zeist, Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gemeente De Bilt en Gemeente Zeist. Wij danken alle deze fondsen en subsidiegevers voor hun steun en bijdragen! Samenwerkingspartners in 2019 Regionaal en landelijk - Kunst Centraal (cultuureducatie op scholen, o.a. schoolvoorstellingen, trainingen) - PoCu (Provinciaal overleg Cultuureducatie: Kunstencentra) - Cultuurconnectie (Branchevereniging Cultuureducatie en Volksuniversiteiten) - Kunsten´92 - Provincie Utrecht (BMC cultuur-ontwikkeltraject) - Platform Theater - RTV de Bilt / Slotstad TV – programma beleidsbepalend orgaan sector cultuur Maatschappelijke projecten - Abrona (Terug naar de Toekomst) - Altrecht (Terug naar de toekomst, Kantel) - Atelier Totem (Kantel, Terug naar de Toekomst) - ArtOloco (Hangplek voor Ouderen) - Bartimeus (Terug naar de Toekomst) - Basisscholen in Zeist en De Bilt (KunstExpress) - Beauforthuis (Launch your Future) - Bibliotheek Idea (We∞Match) - Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist en De Bilt (KunstExpress) - Charim Spathodea en De Looborch (Hangplek voor Ouderen) - De Warande (Hangplek voor Ouderen, Terug naar de Toekomst) - Hogeschool Arnhem Nijmegen (KunstExpress) - Hogeschool Utrecht (KunstExpress) - Jeugdcultuurfonds (KunstExpress, KunstAtelier) - Kwintes (Uniek Palet, Atelier met Zorg, Kantel) - MeanderOmnium (KunstExpress, Hangplek voor Ouderen, Launch your Future, We∞Match) - MENS De Bilt (We∞Match, KunstExpress) - Moviera (KunstExpress) - Netwerk Dementie Zeist/Vitras (Schilderen Plus) - Ontmoetingscentrum Zeist Helicon (Terug naar de Toekomst) - Regionale Sociale Dienst (Launch your Future, We∞Match) - Reinaerde (Terug naar de Toekomst, Tai Chi) - Samen voor De Bilt (We∞Match) - Samen voor Zeist (algemene ondersteuning projecten) - SantéPartners (Terug naar de Toekomst) - Slotstad RTV (Launch your Future) - Steunpunt Mantelzorg Zeist (Schilderen Plus) - Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en Vluchtelingenwerk Zeist (We∞Match, KunstExpress) - Taskforce recreatie en toerisme Zeist (cultuur inbreng) - Vrije Hogeschool Zeist - WSP Noord (Hangplek voor Ouderen) Muziek - Muziekschool Backstage - Muziekwinkel Zeist - Zeister Muziekdagen (programma-bijdrage)

- Internationaal Liedfestival (programma-bijdrage) - WeltKlassik (internationale pianoconcerten Lichtruim De Bilt) - Zangverenigingen en harmonieën uit De Bilt en Zeist (gezamenlijke wervingsdag) - Muziekvereniging Jonathan (muzieklessen) - Huize Gaudeamus Bilthoven (concerten) - Muziekschool Backstage (Saturday Pop Live, Voice WorX Academy studio opnames) - TivoliVredenburg (Slottuinconcerten) - Slottuintheater (Slottuinconcerten) - Maestro Live – Warner Music Benelux (concerten Kerk Broedergemeente) Beeldende Kunst - CultuurZeist (mede-organisatie Atelier Route Zeist) - Kunstkring BeeKk De Bilt (exposities) - Schildervereniging De Toets, Zeist (expositie) - Fort Ruigenhoek (zomercursussen), Staatsbosbeheer - Platform Beeldende Kunst Podiumkunsten - FAP Zeist: Forum Amateur Podiumverenigingen - Platform Podia Zeist: overleg podiumactiviteiten in Zeist - PACT Theaterproducties (programmering theaters) - Theater De Kom, Nieuwegein (theaterschool voorstelling) - Theater Figi, Zeist (theaterschool voorstelling) - Theater Rotterdam (meespelen in voorstellingen) - Weeshuis van de Kunst (HiStories) - Werkgroep Kunst In De School (KIDS) Kunsteducatie op scholen - 36 basisscholen in Zeist, De Bilt en Doorn, 13 scholen in het voortgezet onderwijs, en 4 BSO’s in Zeist en De Bilt - Gilde Zeist (Netwerk Cultuureducatie Zeist) - MeanderOmnium (Netwerk Cultuureducatie Zeist) - Bibliotheek Idea Zeist (Netwerk Cultuureducatie Zeist) - Reinaerde - Fanfare Erica Austerlitz - Evangelische Broedergemeente Zeist - Het Geheugen van Zeist - Gemeentearchief Zeist - Nederlandse Portretprijs & Slot Zeist (Portretlessen en tentoonstellingsbezoek) - Kunstenfestival Tweetakt - Dansgezelschap De Dansers - KidS, de Bilt - Brandweerharmonie Bilthoven (KunstOrkest) - Koninklijke Biltse Harmonie, KBH (KunstOrkest) - Oosterkerk en stadsorganist Willem Harold Boog (educatief concert) - Evangelische Broedergemeente Zeist (activiteiten Netwerk Cultuureducatie) - Nederlandse Portretprijs (portretlessen en tentoonstellingsbezoek) - Slot Zeist (tentoonstellingsbezoek, activiteiten Netwerk Cultuureducatie) - Kunst Centraal (trainingen, schoolvoorstellingen) - KreCol (trainingen aan leerkrachten en kunstvakdocenten) - UNICA Filmfestival Algemeen - Bibliotheek IDEA De Bilt (Cultuurpodium, We∞Match, Open Huis, kinderboekenfeest) - Bibliotheek IDEA Zeist (Open Huis, kinderboekenfeest, kunstlezingen) - Stichting Kunst en Cultuur De Bilt (Cultuurpodium filmavonden) - Alle culturele podia in Zeist - Kunstmarkt De Bilt (bijdrage programmering) - CultuurZeist (On Stage, Jong Talent op FIGI Podium, Atelierroute e.a.)

7


Highlights

Dit jaar is er hard gewerkt, achter de schermen en op het podium, aan de integratie van de dansschool van het KunstenHuis en EDC Dans tot één nieuwe dansschool: Dansschool EDC.

Æ

Vijf bomvolle concerten in het Slottuintheater deze zomer, Poppodium De Peppel i.s.m. TivoliVredenburg, waaronder Danny Vera, Wende en Typhoon.

Å Æ

Maar liefst 940 bezoekers genoten van de theaterleerlingen van locatie De Bilt tijdens de voorstellingen Sjakie en de Chocoladefabriek.

In het diepste geheim opende Jett Rebel zijn nieuwe tournee in een theater van het KunstenHuis!

È

Æ

Minister Koolmees was op bezoek bij het succesvolle participatieproject We∞Match in De Bilt.

Å

Als gevolg van de fusie van de dansscholen KunstenHuis en EDC steeg het aantal dansleerlingen van 500 naar 1.200!

8

Een mijlpaal: in 2019 schreef de 5000e cursist zich in!

Å


Grensverleggend: FUSE speelde net na het ontvangen van de Edison Klassiek publieksprijs in de kerk van de Broedergemeente… De Peppel i.s.m. Warner Music.

Å

Ç Stadsorganist Willem Harold Boog vierde zijn 40-jarig jubileum met muzikale vrienden tijdens een prachtig concert in Theater Figi.

Janna van het Jongerenatelier won dit jaar de On Stage Kunstwedstrijd!

È

Ç Een recordaantal van 39 kinderen en 27 maatjes van KunstExpress toonden hun werk bij de drukbezochte eindmanifesties in zowel De Bilt als Zeist.

Ç

In totaal volgden ruim 13.600 leerlingen van 49 scholen 2.650 lesuren kunsteducatie in 112 verschillende projecten in het onderwijs.

Binnen 24 uur volgeboekt: ruim 200 kinderen deden mee aan de workshopdagen n.a.v. de stakingsdagen in het onderwijs en in de herfstvakantie. Wordt vervolgd!

Æ

Vanaf 2019 vast in het repertoire: de beeldende zomercursussen in Fort Ruigenhoek, met o.a. fotografie, boetseren, zen-schilderen en tekenen!

Å

9


Muziek De muziekschool van het KunstenHuis heeft zich het afgelopen jaar op vele terreinen verder ontwikkeld. Barok op Zaterdag, de expertisedag voor ensembles oude muziek, is een vast evenement geworden en vond in 2019 wederom plaats in het sfeervolle Slot Zeist. De viering van de oude muziek ging hand in hand met de uitbreiding van het docententeam Oude Muziek, waarmee de basis is gelegd voor een regionaal expertisecentrum. Nieuwe impulsen zijn ook gegeven aan de leermethodes voor de jongste muziekleerlingen, aan de Pop-afdeling, muziekonderwijs op scholen en talentontwikkeling.

10


Muziek leeft een leven lang Eind 2019 telde de Muziekschool bijna 2.300 leerlingen/ cursisten die wekelijks plezier beleven aan samen zingen en samen musiceren. Zo creëer je een onderdeel dat bruist en leeft. Binnen de Muziekschool zijn meer dan 70 docenten die les geven aan groepen of aan individuele leerlingen. Voor elk instrument is er een afgestudeerd Conservatorium-docent; de vakgroep piano bestaat zelfs uit 12 docenten. Het afgelopen jaar hebben we ingezet op een manier van lesgeven die creativiteit benadrukt en plezier, naast techniek. De behoefte van de leerling is daarin belangrijk.

Starten met muziek Jonge ouders met kinderen in de peuterleeftijd zoeken naar quality time met hun kind. De cursus Muziekplezier van 1 tot 4 stroomt vol en loopt over van plezier. Zie hier een belangrijk component van muziek: contact maken, waar ouder en kind door middel van muziek de belevingswereld van het kind verkennen. Een prachtige eerste kennismaking met muziek en muziekschool.

Van instrument tot samenspel De opvolgende cursussen maken het kind stapsgewijs bekend met het plezier van muziek, de klanken en de geheimen van ieder instrument. Waar voorheen muziekles vaak gericht was op competenties wordt nu gezocht naar creativiteit en het jezelf kunnen uiten door middel van muziek. In 2019 introduceerden we daarom het nieuwe programma Première waarbij kinderen direct te maken krijgen met samenspel: je krijgt auditief (op gehoor) les en leert liedjes spelen en vervolgens ga je aansluitend spelen in een groepsles met andere muzikanten! De muziekdocenten roepen vervolgens niet ‘thuis oefenen’, maar ‘thuis spelen is ook leuk’, en zie hier het verschil.

Muziek in de klas Door projecten op de scholen wordt de drempel om mee te gaan doen steeds lager. Zo wordt er gezongen in koren, bij het jeugdzangtheater en bij bandjes. Op veel scholen is er meer aandacht voor muziekonderwijs en ontdekken zij de meerwaarde: leerprestaties gaan omhoog, sociale cohesie wordt bevorderd en leerlingen die soms lastig gedrag vertonen, kunnen bij een vak als muziek een andere kant van zichzelf laten zien. De Muziekschool geeft vanaf 2019 buitenschoolse muzieklessen op de Kameleon in Den Dolder en de

11


Maarten Luther Kingschool in Maartensdijk. In 2020 gaan we dit uitbouwen naar meer locaties in de gemeentes.

Nieuw impuls popmuziek Binnen de afdeling Muziek kunnen leerlingen vanaf 9 jaar nu ook direct spelen in bandjes, onder de naam PopPremière. Hiermee bereiken we hetzelfde doel als bij Premiere: instrument en samenspel tegelijkertijd leren. In 2019 is de samenwerking met Muziekschool Backstage geïntensiveerd. Dit heeft geleid, met steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie, tot een prachtig regionaal talentprogramma: Frontstage. Voor veel mensen is popmuziek om van te genieten met festivals of concerten. Toch is ook het maken van popmuziek voor veel jongeren steeds meer een onderdeel van hun belevingswereld, denk aan singer/ songwriter programma’s en het feit dat sociale media een snel en toegankelijk podium creëren. Via Frontstage ondersteunen we de professionele ontwikkeling van deze getalenteerde jongeren, op het gebied van recording, touren en optreden en alles wat daar bij komt kijken. De specialisten zijn professionals uit het vak zelf die wij hiervoor inhuren. Lees meer op www.frontstagelive.nl.

12

Oude Muziek Afgelopen jaar is het aantal docenten binnen Oude Muziek gestegen tot elf, met allerlei voor het grote publiek onbekendere instrumenten. De afdeling is daardoor gegroeid , maar ook is er een nieuw breed programma ontwikkeld waarbij Barok op Zaterdag een prachtig boegbeeld is. Daarnaast zijn er begeleide repetities van een tiental ensembles en speelprojecten voor ervaren musici tot beginners.

Stadsorganist Willem Harold Boog Aan de plannen van het Stadsorganistenschap, een samenwerking tussen de stadsorganist Willem Harold Boog en de Muziekschool van het KunstenHuis, is ook in 2019 weer goede invulling gegeven. Hoogtepunt was het Jubileumconcert van de heer Boog in Theater Figi, met optredens van Wouter Harbers, het OBK en Trio Bel Ami.

Vooruitkijkend Er valt nog een wereld te zingen en te spelen binnen onze gemeentes en daarbuiten. We gaan op zoek naar nieuwe muziekleerlingen en cursisten en ze uitdagen binnen te komen en mee te doen. Van nieuwkomer tot peuter en van 80-plusser tot hardcore puber: muziek maak je samen een leven lang.


Muziekschool De Bilt - Zeist in 2019 Aantal cursisten Aantal interne evenementen Bezoekers interne evenementen Aantal eigen producties Bezoekers eigen producties Aantal overige activiteiten Bezoekers overige activiteiten

Interne activiteiten Muziek Leerlingenpresentaties De Bilt Leerlingenpresentaties Zeist Totaal interne activiteiten

De Bilt

Zeist

Totaal

809

1.492

2.301

20

28

48

1.089

1.628

2.717

5

16

21

320

2.068

2.388

5

8

13

185

1.055

1.240

Aantal Aantal bezoekers evenementen 1089 20 1628 28 2717 48

13


Eigen producties Muziek Datum

Evenement

Locatie

20 januari

Klezmer ensemble (opening expo)

Slot Zeist

121

15 februari

Barok Kids

Slot Zeist

43

16 februari

Barok Op Zaterdag

Slot Zeist

150

11, 12, 13 april

Het Zangtheater 'All Inclusive'

Theater De Klinker

447

13 april

Bandnight Saturday Pop Live

Poppodium De Peppel

95

25 mei

Voice WorX Academy Live

Popkelder Egeling

100

22 juni

Tutti Festival

Theater De Egeling

63

27, 28, 29 juni

Jeugdzangtheater 'The Wiz'

Theater De Klinker

450

9 t/m 30 september

Samen zingen weken

De Klinker, Het Lichtruim

22

12 oktober

Proeflesdag

De Klinker, Het Lichtruim

39

8 oktober

Frontstage

Poppodium De Peppel

71

16 november

Jubileumconcert Stadsorganist WH Boog

Theater Figi

183

26 november

Pepernotenconcert De Bilt

Theater Het Lichtruim

104

30 november

Pepernotenconcert Zeist

Theater De Klinker

123

11 december

Kerstconcert Oude Muziek

Lutherse Kerk Utrecht

53

14 december

Kerstconcert KunstenHuis Muziekschool

Oosterlichtkerk B'hoven

133

14 december

Frontstage

Poppodium De Peppel

122

18 december

Kerstconcert Oude Muziek

Nieuwe Kerk Zeist

69

Totaal aantal bezoekers eigen producties Muziek

Aantal bezoekers

2.388

Overige activiteiten Muziek Datum

Evenement

Locatie

Aantal bezoekers

7 januari

Nieuwjaarsreceptie Gemeente Zeist, optreden ensemble

Slot Zeist

10 maart

Jong Talent op FIGI Podium (MTA)

Theater Figi Zeist

75

23 maart

HAFABRA Examens Zeist en De Bilt

De Klinker, Het Lichtruim

70

14 april

Optreden Ida Paasen (Singer/songwriter)

Theater Figi Zeist

80

12 april

On Stage, deelname band en singer-songwriter Theater Figi Zeist

250

28, 29 juni

Samenloop voor Hoop

De Bilt

n.v.t.

13 september

Kunstmarkt De Bilt bandoptredens

Van Boetzetlaerpark

150

14 september

Kunstmarkt De Bilt muziekoptredens

Van Boetzetlaerpark

n.v.t.

14 september

Monumentendag, concert Boog/van Soest

Kerk van de Evangelische Broedergemeente

12 oktober

Optreden Lola (Singer/songwriter) Banenmarkt

Theater Het Lichtruim

21 november

Stroopwafelconcerten

Binnenbos

20 december

Optreden Jeugdzangtheater

Winter Wonderland

300

90 n.v.t. 75 n.v.t.

Diverse optredens Big Band

n.v.t.

Totaal externe activiteiten Muziek

1.240

14


Lessen muziek instrumentaal

Accordeon

De Bilt

Zeist

Totaal

15

12

27

Altviool

1

6

7

Barokfagot

0

1

1

Barokhobo

0

2

2

Bariton Tuba

0

1

1

Basgitaar

2

5

7

Blokfluit

25

41

66

Cello

45

27

72

Contrabas

0

0

0

Dwarsfluit

13

22

35

Elektrische gitaar

14

14

28

Fagot

1

4

5

Gitaar

118

103

221

Harp

23

30

53

Hobo

13

0

13

Hoorn

1

7

8

Kerkorgel

0

0

0

Keyboard

12

32

44

0

5

5

23

19

42

0

6

6

Luit

12

0

12

Piano pop/jazz

33

14

47

Keyboard klassiek Klarinet Klavecimbel

Piano

115

267

382

Saxofoon

19

71

90

Slagwerk

24

44

68

Traverso

3

1

4

Trombone

8

8

16

21

41

62

Trompet Ukelele Viool Viola da gamba

8

0

8

52

75

127

2

0

2

Zang klassiek/musical

25

45

70

Zang pop/jazz

13

85

98

641

988

1.629

TOTAAL

15


Theater Het jaar 2019 was wederom een bruisend jaar waarin alle leerlingen, ongeacht niveau, leeftijd of talent, hebben gestraald op het podium, hetgeen van groot belang is voor hun sociale en artistieke ontwikkeling. De drukbezochte voorstellingen zijn van een hoog artistiek niveau. De theaterschool van het KunstenHuis heeft een professioneel en bruisend team van theater- en musicaldocenten dat wordt aangevuld met gastdocenten. In het afgelopen jaar is er veel geĂŻnvesteerd in het team. We hebben met elkaar ingezet op het ontwikkelen van nieuwe inhoudelijke artistieke lijnen voor de komende twee jaar. Hieronder enkele hoogtepunten.

16

Ruim 100 theaterleerlingen van de locatie De Bilt schitterden dit jaar in de voorstelling Sjakie en de Chocoladefabriek.


Artistieke verdieping en lesinhoud Naast talentontwikkeling is er inhoudelijk ingezet op versterking van de bestaande lesprogramma’s. Wederom hebben we samengewerkt met diverse instanties en productiehuizen wat geresulteerd heeft in een groter publieksbereik.

Voorstellingen Sjakie & Harry Potter (mei 2019) Alle theater- en musicalklassen sluiten het cursusjaar af met een gezamenlijke voorstelling voor de hele familie in een grote zaal. Alle klassen in Bilthoven en Zeist spelen een scène in deze voorstelling. De verhaallijn wordt in de basis uitgezet door het artistieke team van de theaterschool waarna de leerlingen vervolgens worden uitgedaagd om verder mee te denken, zodat ze ook onderdeel worden van het maakproces. Dit laatste is voor Theaterschool Masquerade erg belangrijk. De klassen uit Bilthoven speelden Sjakie en de Chocoladefabriek in Theater De Kom in Nieuwegein. De klassen uit Zeist speelden Harry Potter in Theater Figi in Zeist. Beide voorstellingen werden gemaakt op basis van improvisaties van de leerlingen. Voor de jonge leerlingen is het spelen in een groot theater een onvergetelijke ervaring.

Productieklassen en pre- productieklassen. Alle productieklassen hebben het jaar afgesloten met mooie voorstellingen in Theater het Lichtruim of Theater de Egeling. Het programma in De Bilt bestond uit de voorstellingen Don Boskampi (productieklas 1),

Theaterschool Masquerade in 2019

Aantal cursisten Aantal voorstellingen eigen producties Bezoekers eigen producties Aantal overige activiteiten Bezoekers overige activiteiten

De Bilt

Zeist

Elders

Totaal

294

225

-

519

12

6

-

18

1.643

1.027

-

2.670

31

14

10

55

1.260

700

4.950

6.910

17


Zoek de verschillen (Community Art), Salem (productieklas 2/3), Kattekoppen (musicalproductieklas 1) en Wij zijn Coyotes (productieklas 1 uit Zeist). Het programma in De Egeling bestond uit de voorstellingen Atalanta ( musicalproductieklas 2). De pre-productieklassen hebben gedurende het jaar een aantal presentaties gegeven in de beide Theaters.

Festival HiStories, gemeente De Bilt In april heeft productieklas 3 meegedaan aan het Muziektheater Festival HiStories in de gemeente De Bilt. Een breed gedragen festival georganiseerd door Het Weeshuis van de Kunst waarbij publiek in bussen vervoerd werd naar verschillende erfgoedlocaties binnen de gemeente. In HiStories worden op ‘vergeten’ plekken in de gemeente de historische verhalen tot leven gebracht door theater, muziek, vertellers en beeldende kunst. Er is in samenwerking met de Lichtruim Bigband van de KunstenHuis Muziekschool een voorstelling gemaakt die uiteindelijk acht keer gespeeld is in het gebouw van het KNMI. Het leven van Buys Ballot en de oprichting van het KNMI stonden hierin centraal. De reacties waren lovend en ook komend jaar zullen we meedoen aan dit festival.

Samenwerking met Theater Rotterdam Theater Rotterdam maakt jaarlijks een grote familievoorstelling. Dit jaar was dat de voorstelling Hamlet. Leerlingen van de Theaterschool speelden vier keer mee in de Stadsschouwburg in Utrecht en één keer in De Flint in Amersfoort. Het is voor de jonge spelers een onvergetelijk ervaring om met dit professionele gezelschap in een voorstelling te spelen.

18


Producties theater Voorstelling

Datum

Voorstellingen 'Don Boskampi' van Productieklas 1

5 en 6 april

250

Voorstellingen 'Zoek de Verschillen' van Community Art

12 en 13 april

185

Voorstellingen 'Sjakie en de Chocoladefabriek' van basisklassen de Bilt

18 en 19 mei

940

Voorstellingen 'Harry Potter' van basisklassen Zeist

25 en 26 mei

802

Voorstellingen 'Atalanta' van Musicalproducite Zeist

6 en 7 juni

160

Voorstellingen 'Kattekoppen' van Musicalproductie 2 De Bilt

8 en 9 juni

125

Voorstellingen 'Wij zijn Coyotes' van Productieklas 1 Zeist

21 en 22 juni

65

Voorstellingen 'Salem' van Productieklas 2 De Bilt

22 en 23 juni

143

Totaal aantal bezoekers theaterproducties

Externe activiteiten

Bezoekers

2.670

Evenement

Datum

Bezoekers

Open Huis

1 september

400

Kunstmarkt De Bilt

8 september

350

Start Sjors Sportief

1 oktober

Voorstelling rondom Kinderboekenweek voor leerkrachten

oktober

450

Deelname theaterleerlingen aan 'Hamlet' van Theater Rotterdam

februari

4.500

Voorstelling van theaterleerlingen op festival HisTories i.s.m. KNMI

13 en 14 april

175

ON STAGE met Pre-Productieklas Zeist

13 april

250

Evenement

Datum

Bezoekers

Start Talentprogramma (8 lessen)

november

30

Filmavond Sjakie en de Chocoladefabriek

23 november

92

Filmavond Harry Potter

30 november

78

Theateract bij Pepernotenconcert

december

75

Presentaties Pre-productieklassen De Bilt

februari t/m december

200

Presentaties Pre-productieklassen Zeist

februari t/m december

200

Presentaties Theatermenu De Bilt en Zeist

december en april

100

10

Interne activiteiten

Totaal aantal bezoekers overige activiteiten NB: in 2019 telden we ongeveer 4500 bezoekers extra t.o.v. 2018 i.v.m. deelname aan voorstelling van Theater Rotterdam.

6.910

Totaal aantal bezoekers Theater

9.580

19


Dans 2019: het jaar waarin de dansafdeling van het KunstenHuis samen ging met EDC Dans onder de naam Dansschool EDC! Dit was absoluut het jaar van meedoen en meemaken voor alle leerlingen, dansdocenten en betrokken dansmedewerkers.

20


Een nieuwe dansschool Het gezamenlijke doel en de meerwaarde van de fusie was en is om gezamenlijk een groot, kwalitatief sterk expertisecentrum voor dans voor de gehele regio te realiseren. In dit danscentrum is plaats voor zoveel mogelijk mensen: van alle leeftijden, niveaus, doelgroepen en in vele dansstijlen. Een danscentrum waarin dans ook als middel kan worden ingezet bij educatie, gezondheid, entertainment, sport, recreatie, kunst en cultuur en sociaal-maatschappelijk welzijn. Hoewel de twee dansscholen gedurende de eerste vijf maanden van 2019 nog vertrouwd op hun eigen planning en lesroosters draaiden, werd voor én achter de schermen hard gewerkt aan de integratie, op alle vlakken. Vanaf juli 2019 presenteerde de dansschool zich volledig geïntegreerd op drie danslocaties in De Bilt, Zeist en Driebergen (Utrechtse Heuvelrug).

Divers, compleet en inclusief dansaanbod Bij alle locaties is het lesrooster completer en gevarieerder geworden met wekelijks zo’n 115 lessen. De doorstroom in leeftijd, stijl en niveaus klopt. De vier basisstromingen Klassiek Ballet, Moderne Dans, Jazz en Urban zijn allen vanaf 6 jaar t/m volwassen leeftijd te volgen op alle locaties. Nieuw zijn de huidige trending stijlen en bijzondere (nieuwe) stijlen in het programma: Dansconditie & Pilates, Afro Bootcamp, High Heels Show, Tap, Afrikaanse Dans, Spitzen en Boys Only-Breakdance.

Dansschool EDC in 2019

Aantal cursisten Aantal voorstellingen eigen producties Bezoekers eigen producties Aantal overige activiteiten Bezoekers overige activiteiten

De Bilt

Zeist

Driebergen

Elders

Totaal

322

701

184

1.207

4

8

3

15

610

1.275

665

2.550

8

23

3

5

39

699

1.798

314

450

3.261

21


Daarnaast is de landelijke aandacht voor meer bewegen bij de jongste en oudste doelgroep succesvol verwerkt in het lesrooster met wekelijks 19 peuter- en kleuterlessen, 6 dansgroepen van 50 t/m 80+ en Tai Chi voor volwassenen Na audities kunnen de (talentvolle) leerlingen die een goede basistechniek hebben meer podiumervaring opdoen en zich in teamverband op hoger niveau ontwikkelen bij een van de 6 selectiegroepen. Deze dansers zijn o.a. te zien bij de extra optredens, projecten en wedstrijden.

Één professioneel docententeam Belangrijk is het delen van het dansplezier en het waarborgen van de hoge kwaliteit van de danslessen in een goede, veilige sfeer. De enthousiaste docenten zijn voornamelijk Rijks-erkend MBO/ HBO Docent Dansgediplomeerd, veelal uitvoerend danser (geweest) en uniek in hun stijl. Er is dit jaar door de fusie en de twee bijeenkomende culturen veel aandacht uit gegaan naar het verder bouwen aan één professioneel docententeam. De docenten worden gecoacht (zowel individueel als in stijl of doelgroep) en zijn specialisten in hun vakgebied. Doordat er door de fusie nu meer studio’s zijn en docenten tegelijk aanwezig zijn, is er een sterkere onderlinge verbinding, waardoor uitwisseling en inspiratie naar elkaar natuurlijker verloopt.

Verdieping en verbreding Naast het reguliere lesaanbod bieden we steeds meer verdieping aan onze leerlingen, zoals masterclasses en workshops door professionele dansgezelschappen en choreografen. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het internationaal bekende dansgezelschap Conny Janssen Danst: zij gaven aan leerlingen van onze dansschool een inleiding voor hun voorstelling in Theater Figi en een masterclass in de eigen dansstudio in het KunstenHuis. Ook was er de bootcamp HIPHOP-HOUSE-HEELS van dansicoon Patricia Winklaar. In november organiseerden we een Breakdance masterclass door de uit Amerika afkomstige Bboy Vicious voor gevorderde leerlingen van de dansschool.

22


23


In de vakantieperiodes en tijdens stakingsdagen van scholen vinden er workshops dans plaats. Voor het eerst is er gedurende de gehele zomer wekelijks les gegeven in diverse stijlen.

Groei Het aantal leerlingen van de nieuwe dansschool van het KunstenHuis is dit jaar sterk toegenomen. Door de fusie was er een verdubbeling, maar daarna zagen we tevens een stevige, autonome groei naar 1.200 leerlingen. Danseducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs groeit en zal zich verder ontwikkelen (zie ook pagina Scholen). Door de fusie zijn er extra dansvoorstellingen op de agenda gezet om iedere leerling gelijkwaardig een plek op het podium te geven.

Kleutervoorstellingen: ‘Nog 100 nachtjes slapen’ Met 6 voorstellingen in het eigen theater vertelden de jongste dansers het verhaal van het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’, ondersteund door de solisten van de selectiegroep klassiek/modern.

Open Podium Presentaties KunstenHuis Dans Voor de leerlingen van 6 jaar en ouder vanuit de dansafdeling van het KunstenHuis zijn deze presentaties extra ingepland. In alle artistieke vrijheid werden eigen gewenste choreografieën gepresenteerd. Doel was om voor het eerst met alle stijlen en docenten mee te doen en elkaar te inspireren, waarbij leerlingen live meekeken vanuit de zaal.

EDC Dans Shows – ‘Music Masters’ Alle leerlingen van EDC uit Driebergen en vanuit de studio Antonlaan in Zeist presenteerden zich zoals ieder jaar in Theater Figi met 6 grote dansvoorstellingen. Op muziek van de grote muziekmeesters kwamen alle leeftijden en stijlen aan bod in unieke choreografieën.

Presentatie Selectiegroepen In maart en juni zijn er voor de selectiegroepen en hun achterban en geïnteresseerden presentaties gegeven in Theater De Egeling.

24


Producties dans Voorstelling

Datum

Dansvoorstellingen 'Nog 100 nachtjes slapen' kleuter- en peutergroepen

23 en 24 maart

430

Dansvoorstellingen Open Podium, leerlingen vanaf 6 jaar

1 juni

720

Dansvoorstellingen 'Music Masters', dansshows Figi alle leeftijden

15 en 16 juni

Dansvoorstelling Urban Show, urban groepen

22 juni

Totaal aantal bezoekers dansproducties

Overige activiteiten

Bezoekers

1.330 70 2.550

Evenement

Datum

Bezoekers

Senioren Carnaval Figi Zeist, optreden

4 maart

300

Presentaties Showgroepen, Penney de Jager

16 maart

120

Danswedstrijden Urban

Diverse

nvt

Sportgala Utrechtse Heuvelrug, optreden

2 februari

200

On Stage, podiumwedstrijd voor jongeren in Figi

13 april

250

Koningsdag Driebergen en De Bilt, workshops

27 april

60

Dag der Kunsten, optreden en workshops

16 juni

250

EDC Zomer Dans Workshops

juli-augustus

86

Walk Art Markt, Cultuur Zeist, optreden Tap

10 augustus

nvt

Sportief Zeist Markt, Informatiepunt en workshops

24 augustus

nvt

Speelweek Driebergen, workshops

27 augustus

40

Open Dagen, workshops

7 en 8 september

400

Kunstmarkt De Bilt, workshops en optreden

13 september

175

Kinderboekenweek Zeist

6 oktober

450

Pepernotenconcert, optredens

26 en 30 november

nvt

Wensboom, Rijnaerde Den Dolder, optreden

20 december

50

Dance Stars wedstrijd, Selectie Penney de Jager, optreden

24 maart

nvt

Masterclass Conny Janssen Danst

7 april

12

Interne training docenten Kinderdans

16 april

9

Audities van 6 Selectiegroepen

14 en 15 september

73

Masterclass en Presentatie Patricia Winklaar

20 oktober

43

Audities selecties Urban

5 en 6 december

13

Open Kijklessen

6 t/m 12 december

730

Interne activiteiten

Totaal aantal bezoekers overige activiteiten

3.261

Totaal aantal bezoekers Dansschool EDC

5.811

25


Beeldende kunst In 2019 is de afdeling beeldende kunst van het KunstenHuis op alle vlakken gegroeid. Er zijn meer docenten aangetrokken voor zowel het cursusaanbod als voor het aanbod op de scholen. Ook zijn onze samenwerkingen met diverse partijen verstevigd. Daarnaast zijn we gestart met een nieuw expositiebeleid dat nog meer ruimte geeft voor het tonen van een divers aanbod en samenwerking.

26


Het KunstenHuis bood in 2019 112 jaarcursussen,31 korte cursussen en 18 zomercursussen aan op het gebied van 2D (tekenen/schilderen/grafiek/textiel), 3D (beeldhouwen, pottenbakken, keramiek, boetseren en goudsmeden) en digitale technieken (fotografie en websites maken). Het aantal inschrijvingen op de cursussen steeg in 2019 met 10%.

Breed aanbod De lessen worden verzorgd door een professioneel team van beeldend kunstenaars. De lesprogramma’s bieden een breed aanbod waarbij iedereen aansluiting kan vinden. Zo werken we met een structuur van basiscursus, vervolg en academiecursus. Ook zijn er cursussen die meer gericht zijn op het technische aspect van de kunst: technisch tekenen, olieverftechniek, goudsmeden of pottenbakken bijvoorbeeld. Andere cursussen richten zich voornamelijk op inhoud, denk aan de ModelAcademie of Stijlontwikkeling. Getracht wordt om de instap laag te houden. Door het gehele jaar heen starten er korte cursussen. Afgelopen jaar waren dat er meer dan ooit tevoren, doordat we 3 vaste momenten in het jaar hebben gekozen om korte cursussen te laten starten: september, januari en juni.

Techlab Dit jaar is een nieuwe cursus voor kinderen ontwikkeld: Techlab. In dit technische kinderatelier leren kinderen kunst te maken met behulp van techniek. Ze gaan aan de slag om hun ideeën werkelijkheid te laten worden. Denk aan uitvindingen die draaien, lichtgeven en geluid maken. Er is zelfs een wedstrijd gehouden met zelfgemaakte robots! De pilotcursus zat helemaal vol en inmiddels is een nieuwe lessenreeks van start gegaan.

Expositiebeleid Een actief expositieplan is belangrijk voor de zichtbaarheid van de beeldende afdeling en voor het creëren van betrokkenheid.

Beeldende Kunst / De Werkschuit in 2019

Aantal cursisten Aantal exposities Bezoekers exposities Aantal overige activiteiten Bezoekers overige activiteiten

De Bilt

Zeist

Totaal

660

719

1.379

8

12

20

475

840

1.315

8

16

24

298

349

647

27


De expositieruimtes bieden de mogelijkheid aan (amateur)kunstenaars van binnen en buiten het KunstenHuis om hun beeldend werk te tonen. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst de exposities geïntegreerd in het cursusprogramma van de docenten. Er zijn vooraf 4 thematentoonstellingen gepland waarbij er is gewerkt met een open inschrijving. Docenten konden hun lesplannen hier op laten aansluiten maar ook makers van buiten het KunstenHuis konden meedoen. Met deze aanpak kunnen meerdere cursistengroepen meedoen met een tentoonstelling en is er ruimte voor verrassende wisselwerkingen met andere kunstenaars. Doordat de werken allemaal bij een bepaald thema aansluiten, ontstaat er meer inhoudelijke samenhang. Zo was de tentoonstelling ‘Geïnspireerd door Rembrandt’ een groot succes. Een goed bezochte opening, een lezing van Rembrandtkenner Wim Schot, enthousiaste bezoekers en verkoop van werken. Het doel is te blijven werken aan een verrassend expositieplan waarbij de diversiteit van het KunstenHuis en partnerorganisaties naar voren komt. Een andere bijzondere expositie in 2019 was die van de Academiegroep, onder begeleiding van docente Maaike Kramer. Deze tentoonstelling van vergevorderde cursisten toonde uiteenlopend werk, waaronder zelfs een beeldende theatervoorstelling.

Speciale doelgroepen Het KunstenHuis is er voor iedereen. Je kan daarom op ieder niveau instromen in de lessen. Daarnaast bood de afdeling beeldende kunst in 2019 ook cursussen aan voor mensen die niet goed mee kunnen komen in het reguliere aanbod. Zo zijn er de cursussen ‘Schilderen Plus’ en ‘Boetseren Plus’ in samenwerking met Meander Omnium, Rinnebeek en MENS de Bilt voor mensen met beginnende dementie, en de cursus ‘Uniek Palet’ in samenwerking met Kwintes voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast is er een extra kinderatelier gestart voor kinderen die klaar zijn met het maatjestraject van KunstExpress en niet kunnen doorstromen in de reguliere cursusgroepen.

Decemberactie

28

In 2019 hebben we samen met de kinderateliers een kaartenserie geproduceerd. De volledige opbrengst van de verkoop van deze kaarten is gegaan naar de cursussen voor speciale doelgroepen. Met het geld zorgen we dat persoonlijke begeleiding voorop blijft staan door de groepsgroottes beperkt te houden.


Fort Ruigenhoek

Exposities beeldende kunst

We hebben dit jaar een ruime selectie aan zomercursussen aangeboden op Fort Ruigenhoek. In overleg met Staatsbosbeheer is besloten dat Fort Ruigenhoek een jaarlijks terugkerende zomerlocatie voor het KunstenHuis zal zijn. Een prachtige plek waar lesgegeven wordt in beeldhouwen, fotografie, schilderen en tekenen voor volwassenen en kinderen.

De Bilt Startdatum / opening

Titel expositie

Bezoekers opening

18 januari

Expositie Fotografie 'Wild'

9 maart

De moeder de vrouw

30

25 april

Expositie Reinaerde 'Buiten de lijnen'

60

20 april

Expositie Kindergroepen

40

21 mei

Kunstroute BeeKk

80

5 juli

Zomerexpositie BeeKk

75

26 augustus

Expositie Thila Duyvis

50

Centrale speler

14 november

Geïnspireerd door Rembrandt

De Beeldende afdeling van Het KunstenHuis was in 2019 een centrale speler in het veld van de beeldende (amateur) kunst in Zeist en De Bilt. We zochten samenwerkingsverbanden op, stelden onze ateliers beschikbaar en droegen bij aan de onderlinge verbinding tussen diverse spelers in het culturele veld van Zeist en De Bilt. Het Platform Beeldende Kunst is onder leiding van Maaike Kramer (KunstenHuis) en Anke Weeda (Stichting P’arts) verder ontwikkeld. Ook hebben we een grote tekenwedstrijd uitgerold voor kinderen. Anders dan bij de meeste tekenwedstrijden dit keer geen kleurplaat maar de uitdaging om zelf een schilderij of beeldhouwwerk te tekenen. De resultaten zijn prachtig geworden en de winnaars werden beloond met kunstmateriaal.

Totaal bezoekers

80

60 475

Zeist Startdatum / opening

Titel expositie

15 januari

Expositie fotografie en grafiek: Aan de waterkant

9 februari

De Toets

120

9 maart

De moeder de vrouw

75

17 april

Expositie Kindergroepen

40

28 april

Expositie Reinaerde 'La Fabuloserie'

100

17 mei

Handen in de klei

55

21 juni

Academiegroep

85

14 september

Expositie Peter Schipper

100

10 oktober

Terug naar de Toekomst

100

12 oktober

Kunstroute Terug naar de Toekomst

20

30 oktober

De stervende stift

20

Geïnspireerd door Rembrandt

60

15 november

840

Totaal bezoekers

Overige activiteiten

Bezoekers opening 65

Datum

Activiteit

maart

Sjors Creatief Kinderatelier en Kunstlab

100

maart

Stakingsdag

100

april

OnStage, Kunstwedstrijd Figi

12

juni

Dag der Kunsten workshops 2D en 3D

70

september

Sjors Creatief Kinderatelier en Kunstlab

15

september

Open Huis Tekenwedstrijd

50

september

Open Huis Workshops Grafiek en Techlab

25

september

KunstMarkt De Bilt workshop en tekenwedstrijd

90

oktober

Workshop Kinderboekenfeest Idea

10

oktober

Tekenwedstrijd Kinderboekenfeest Figi

30

december

Workshop Pottenbakken Jongerengroep

15

december

Tekenen op muziek tijdens Kerstconcert

80

diverse momenten

Workshops Aquarel bij Warande In de Dennen

25

diverse momenten

Workshops Boetseren bij Ontmoetingscentrum Rinnebeek

25

Totaal bezoekers overige activiteiten

Bezoekers

647


Kunsteducatie op scholen In 2019 heeft de afdeling Scholen van het KunstenHuis ingezet op nieuwe projecten en samenwerkingen. Dat resulteerde in 112 verschillende kunsten cultuurprojecten op scholen in De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug, een groei van ruim 50% ten opzichte van 2018. Maar liefst 13.616 leerlingen van 49 scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben lessen(reeksen) op het gebied van muziek, theater, dans en beeldende kunst gevolgd. Docenten van het KunstenHuis gaven in totaal 2.652 uur les op scholen in De Bilt, Zeist en regio - gemiddeld 66 uur les per schoolweek. 30


KunstenHuis De Bilt-Zeist is voor de gemeenten De Bilt en Zeist dĂŠ partner voor de invulling van kunstonderwijs op scholen door kunstenaars en kunstvakdocenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de scholen, Combinatie Functionaris-gelden Cultuur, Cultuureducatie met Kwaliteit-gelden, subsidie van de regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en Praktijkonderwijs, de eigen bijdrage van het KunstenHuis en andere subsidiestromen.

Samenwerking Ook in 2019 werkten we samen met diverse partners waaronder de gemeenten, Bibliotheek IDEA Zeist en De Bilt, Slot Zeist, Het Gilde Zeist, De Nederlandse Portretprijs, Filmfestival UNICA en het Liedfestival. Met deze partners bundelden we onze krachten om kinderen en jongeren verscheidene creatieve projecten te bieden in hun eigen leefomgeving. Kunst Centraal fungeerde ook dit jaar weer als belangrijkste partner voor de scholenprojecten in het primair onderwijs.

Primair onderwijs Verdiepend Kunstprogramma & Werkgroep KidS In De Bilt is het KunstenHuis aangesloten bij werkgroep KidS. Binnen deze werkgroep worden de programma’s van Kunst Centraal bepaald waarbij het KunstenHuis verdiepende lessen ontwikkelt. Vier projecten krijgen op die manier extra verdieping. Zo gingen de leerlingen van groep 7 afgelopen jaar naar kunstenfestival Tweetakt en kregen zij na afloop een beeldende workshop in een van de ateliers van het KunstenHuis in Het Lichtruim.

Maak het met Mediakunst (De Bilt) Sinds 2019 is de afdeling Scholen als culturele partner aangesloten bij het project Maak het met Mediakunst van Kunst Centraal. Samen met scholen uit De Bilt en omstreken onderzochten we de wereld van mediakunst en hoe we deze kunnen integreren binnen het onderwijs. Het resulteerde in verkennende workshops, maar ook in concrete lesplannen die getest worden in het primair onderwijs.

De Nederlandse Portretprijs in Slot Zeist Het KunstenHuis heeft in 2019 samen met De Nederlandse Portretprijs en Slot Zeist een educatief programma ontwikkeld voor zowel PO als VO scholen. Ongeveer 800 leerlingen, 29 klassen groep 7 en 8 van basisscholen in Zeist, kregen drie lessen portrettekenen door beeldende kunstdocenten van het KunstenHuis. Na afloop van de lessenreeks gingen de leerlingen op bezoek bij de expositie van De Nederlandse Portretprijs in Slot Zeist.

31


• Dans en beeldende kunst bij de wekelijkse Kunst carrousel op het VSO Bartiméus • Kunst in Keuzewerktijd op het Seyster College, school voor praktijkonderwijs.

Ook 155 leerlingen van twee VO-scholen in Zeist hebben de Portretprijs tentoonstelling bezocht. Als voorbereiding hierop kregen ze portretschilderlessen van een vakdocent van het KunstenHuis. Hun werk heeft ook meegedongen naar de Selfieportretprijs voor jongeren.

Voortgezet Onderwijs Drie nieuwe meerjarige samenwerkingsprojecten met VMBO, VSO en PRO In 2019 heeft het KunstenHuis in samenwerking met drie scholen in Zeist succesvolle subsidieaanvragen gedaan in het kader van de regeling Versterking Cultuureducatie VMBO, VSO en Praktijkonderwijs. Het schooljaar 2019-2020 zijn we gestart met de samenwerkingen: • Kunst2Daagses (en uiteindelijk Kunst3Daagses) op het Openbaar VMBO en Mavo Zeist

Bij alle drie projecten was naast ontdekking van kunstvormen ook ruimte voor presentaties. Hoe spannend het voor sommige leerlingen ook is om zichzelf of het eigen werk te tonen, de vaste docenten van de leerlingen gaven ons vaak terug dat ze onvermoede kanten van hun leerlingen ontdekten tijdens de lessen en workshops van het KunstenHuis.

Kunstdagen Een beproefd recept zijn de Kunstdagen met workshoprondes in verschillende disciplines. Een enthousiaste reactie van een van de mentoren na de Street Art-dag op het Aeres VMBO Maartensdijk: “Vandaag mocht ik met klas 2D meelopen. Bij dans kregen we supercoole dansmoves aangeleerd van een jonge dansdocent (breakdancer), waar de meiden van de klas nu nog steeds van onderste boven zijn. Daarna hadden we een heel leuke theaterdocente die het tempo er lekker in hield en lekker duidelijk was naar de groep. Vervolgens door naar een les van onze eigen docent Beeldend over Street Art, Bansky en mozaïek maken. Tot slot een flinke drumsessie gehad! De klas wilde nog wel een uurtje doorgaan.”

Kunsteducatie op scholen in 2019 De Bilt Aantal scholen primair onderwijs Aantal unieke leerlingen primair onderwijs Aantal uur kunsteducatie primair onderwijs Aantal scholen voortgezet onderwijs Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Aantal uur kunsteducatie voortgezet onderwijs Totaal aantal scholen Totaal aantal leerlingen Totaal aantal lesuren

Zeist

Elders

Totaal

17

18

1*

36

4.739

5.270

360

10.369

847

1.306

42

2.195

1

7

5

13

160

2.618

469

3.247 457 49 13.616 2.652

* Sinds schooljaar 2018-2019 is het KunstenHuis ook actief op de Wereldkidz Kameleon in Doorn

32


33


Cultuur & Samenleving 34

Minister Koolmees op werkbezoek bij We∞Match in De Bilt, een schoolvoorbeeld van een succesvol integratieproject.


Naar, door en voor mensen. Dat is waar de afdeling Cultuur & Samenleving haar groei en ontwikkeling zag in 2019. Onze missie hierbij is: Inclusie, Activering, Participatie, Co-creatie, Empowerment. Vanuit de visie dat de inzet van kunst en cultuur hieraan bijdraagt. Dat het werkt, blijkt uit het groeiend aantal tevreden deelnemers dat met succes de projecten doorloopt. Meedoen en meemaken, het is juist voor kwetsbare en speciale groepen in de samenleving belangrijk. We betrokken en bereikten de volgende doelgroepen binnen onze projecten: 1. Statushouders/ nieuwkomers Projecten: We∞Match De Bilt (in uitvoering), in ontwikkeling: We∞Match Zeist en We∞Match Wijk bij Duurstede 2. Ouderen Projecten: Hangplek voor Ouderen, Schilderen PLUS, Boetseren PLUS en Sjors Zeist Senioren 3. Kinderen en jongeren Projecten: Maatjesproject KunstExpres, KunstAtelier (in ontwikkeling), Launch Your Future en Sjors Sportief Creatief 4. Mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt Projecten: KANTEL (in ontwikkeling), Terug naar de Toekomst, Tai Chi aan cliënten van Reinaerde

Cultuur en Samenleving begeleidt … We∞Match Het project We∞Match heeft met steun van gemeente De Bilt een programma ontwikkeld voor vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. In 2019 ging de pilot van start in De Bilt. Met behulp van financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het project in 2020 onder de noemer We∞Match Regio verder worden uitgerold in o.a. Zeist en Wijk bij Duurstede. Minister Wouter Koolmees bracht op 9 december een werkbezoek. De vrouwen van We∞Match waren enorm trots om de minister te laten zien wat zij bereikt hadden!

Hangplek voor Ouderen ‘De Drempel’ en ‘Heerlijk Avondje’ waren de twee eerste afleveringen in een serie van vier waarmee de theatergroep Hangplek voor Ouderen een kijkje biedt in de leefwereld van de senioren. De theatervoorstellingen, gegeven in verschillende wijkcentra en bejaardentehuizen, trokken dit jaar bijna 400 bezoekers.

35


cultuur kunnen snuffelen. In 2019 waren er 340 mensen die via deze weg hun cursus vonden in het KunstenHuis, en staan er nog ruim 100 mensen op de wachtlijst.

Launch your Future Launch your future haalt jongeren tussen 16 en 30 jaar uit hun isolement en activeert hen om weer met hun toekomst bezig te gaan. Naast kunstlessen krijgen alle deelnemers een plek bij een culturele instantie. Binnen Zeist hebben o.a. het Beauforthuis, SlotStadTV en het KunstenHuis zelf hun deuren opengesteld voor deze jongeren. In 2019 is een volle groep van 8 man gestart. Hun eindpresentatie zal te zien zijn in februari 2020. Het project wordt ook in 2020 voortgezet.

Cultuur en Samenleving verbindt‌ Terug naar de Toekomst was de titel van de bijzondere expositie die is georganiseerd door de kunstenaars van Bartimeus, Reinaerde, Abrona, Atelier Totem, Altrecht, Uniek Palet, SantÊPartners, Ontmoetingscentrum Zeist Helicon en Warande samen met het KunstenHuis. De expositie werd in het KunstenHuis geopend door wethouder Marcel Fluitman, de werken waren op diverse locaties in Zeist te bewonderen.

KunstExpress Het maatjesproject KunstExpress, al jaren een groot succes, brengt kinderen voor een jaar binnen de muren van het KunstenHuis. In 2019 was er een record aantal koppels met 39 kinderen en 27 maatjes. Als kroon op dit mooie jaar waren wethouder Anne Brommersma (De Bilt) en Marcel Fluitman (Zeist) aanwezig bij de eindmanifestatie. Na een jaar KunstExpress begeleiden we zoveel mogelijk kinderen door naar reguliere cursussen. In 2019 betrof dit ruim de helft van de deelnemers.

Onder de titel Kunstwerk Lokale Verbondenheid is naar aanleiding van de wens van de gemeenteraad van Zeist in 2019 een prijsvraag uitgeschreven voor een kunstwerk dat de vijf kernen van de gemeente verbeeldt. Het KunstenHuis heeft zorg gedragen voor de communicatie en de facilitaire zaken. Maar liefst 20 kunstenaars zonden een voorstel in. De jury, bestaande uit Peter Timofeeff, Henk den Bosch, Elaine Vis en onze eigen directeur Rob Schouw, kozen hier 4 uit, die hun plan hebben uitgewerkt. In januari 2020 zal een winnaar worden uitgeroepen.

Cultuur en Samenleving ontwikkelt .. Bijzondere kortingsregelingen De groep kinderen uit gezinnen met een smalle beurs zien we steeds groter worden, mede dankzij de beschikbare middelen als de U-pas, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld. Afgelopen jaar waren er 149 cursisten die gebruik maakte van deze regeling.

Sjors Creatief / Senior Sjors Creatief en Sjors Senior zorgen op een laagdrempelige manier dat jong en oud aan kunst en 36

In 2019 hebben we ons gericht op de ontwikkeling van een aantal nieuwe projecten. Bijvoorbeeld het project KANTEL, i.s.m. Atelier Totem, een cultuureducatief cursusaanbod voor mensen met een GGZ achtergrond, en KunstAtelier, een kleinschalige beeldende cursus voor kinderen van 9 tot 13 jaar die bijvoorbeeld door een zorgvraag geen aansluiting kunnen vinden binnen het reguliere aanbod. Beide genoemde projecten zullen in begin 2020 starten.


Cultuur & Samenleving in 2019 Aantal projecten

Deel- Begeleiders/ nemers buddy's/ anderen

We Match (De Bilt)

2

53

23

Kunstexpress (De Bilt + Zeist)

2

39

27

Sjors Creatief (De Bilt)

1

120

Sjors Creatief (Zeist)

1

218

Schilderen Plus (Zeist)

1

5

Sjors Senioren Zeist

1

2

Uniek Palet (Zeist)

1

5

Hangplek voor ouderen (Zeist)

1

12

Boetseren PLUS

1

12

Launch your Future

1

8

12

474

24

Overige (De Bilt + Zeist) Totaal projecten C&S

74

37


Podia en theaters In 2019 exploiteerde het KunstenHuis een viertal podia: Theater Het Lichtruim in De Bilt, Poppodium De Peppel in Zeist, muziektheater De Klinker aan de Markt in Zeist en het vlakke vloertheater De Egeling op de Egelinglaan in Zeist. Deze podia worden zowel gebruikt voor professionele voorstellingen als voor amateurvoorstellingen (waaronder de eigen KunstenHuis producties). Daarnaast werden er ook op andere locaties uitvoeringen en concerten georganiseerd: Theater Figi Zeist, Theater De Kom in Nieuwegein, Slottuintheater, Slot Zeist, Kerk van de Evangelische Broedergemeente, Huize Gaudemus en HiStories festivallocaties in gemeente De Bilt. 38

In memoriam: Reinbert de Leeuw vertolkte nog eenmaal de muziek van Erik Satie in het Slottuintheater.


Poppodium De Peppel In overleg met gemeente Zeist en de welzijnsstichting MeanderOmnium is in 2018 de intentie uitgesproken om Poppodium De Peppel per 1 januari 2019 onder de verantwoordelijkheid van het KunstenHuis te brengen met als doel om de cultuurtaak van De Peppel te versterken. Na een korte integratieperiode is 2019 het eerste jaar dat Poppodium De Peppel onder auspiciën van het KunstenHuis heeft geopereerd.

Van jongerensoos naar erkend poppodium De Peppel is opgericht in augustus 1974 en was een plek voor en door jongeren onder begeleiding van jongerenwerkers. Men kon deelnemen aan tal van activiteiten of deze zelf organiseren. Zo nu en dan traden er lokale en nationaal bekende bands op. In de jaren ‘80 en ‘90 ontwikkelde De Peppel zich tot een volwaardig pop- en cultuurpodium. Dat verliep zo goed dat men landelijke erkenning verwierf door middel van de kernpodiumstatus. Hiermee was het mogelijk met financiële steun concerten te organiseren en kreeg het podium ook een regionale functie voor popmuziek en jongerenactiviteiten.

Divers muziekaanbod In 2019 zijn er weer talrijke concerten georganiseerd in De Peppel en hebben de inwoners van Zeist en omgeving weer van een breed cultureel aanbod kunnen genieten. In totaal werden bijna 70 activiteiten in De Peppel zelf georganiseerd en daarnaast nog 10 concerten op bijzondere locaties (5 in het Slottuintheater en 5 in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente Zeist). In totaal bezochten ruim 11.000 mensen de activiteiten van De Peppel. Het streven blijft om voor verschillende doelgroepen een interessante programmering te bieden. Bekende artiesten die in 2019 via De Peppel Zeist hebben bezocht zijn onder meer: Danny Vera, Focus met Tijs van Leer, VOF de Kunst, Wende Snijders, Typhoon, Joris Linssen, Kenny B, Diggy Dex, Rick de Leeuw Band en een bijzonder optreden waarvoor kon worden uitgeweken naar de grote zaal van Figi: Graham Gouldman (zanger/componist van de legendarisch Britse band 10cc). Daarnaast organiseerde De Peppel een try-outconcert voor de theatertour van Jett Rebel, een van de grootste nationale talenten die ooit zijn eerste concertervaring in De Peppel heeft opgedaan. Nieuw in 2019 zijn verschillende concerten in het genre nu-classics, een crossover tussen pop en klassieke muziek. Voorbeelden zijn de optredens van Reinbert de Leeuw (speelt Satie) in het Slottuintheater en het ensemble Fuse in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente, beide georganiseerd door De Peppel.

39


In 2019 is een start gemaakt met een omvangrijk leerproject om leerlingen van de muziekschool van het KunstenHuis en muziekschool Backstage uit Zeist optredens in De Peppel te laten geven. Leerlingen krijgen de kans om zich op een ‘echt’ podium te presteren en ervaring op te doen. Naast samenwerking met de lokale muziekscholen is ook voor de programmering de samenwerking uitgebreid. Voor de Slottuinconcerten werd voor het tweede jaar op rij succesvol in een partnership met TivoliVredenburg gewerkt. Vijf succesvolle concerten in de week van 12 tot 16 augustus trokken ruim 4000 bezoekers. Voor crossoverconcerten in de kerk van de Evangelische Broedergemeente werkte De Peppel samen met de Nederlandse tak van het internationale muziekbedrijf Warner Music. Dit resulteerde in vijf concerten met een variabel aanbod van internationale en nationale artiesten op het randje van pop en klassiek. Voor één concert is de samenwerking met Theater Figi gezocht om gebruik te kunnen maken van de grote theaterzaal. Voor de jongste jeugd worden maandelijks laagdrempelige discofeestjes in de vooravond georganiseerd onder de naam PeppelParty Kidz. Met een lokale jonge DJ kan de Zeister jeugd (5 tot 8 jaar) op een leuke en veilige manier naar een speciaal voor hen georganiseerd dansfeestje. De Peppel is georganiseerd met een eigen kleine staf en een grote groep vrijwilligers om de activiteiten mogelijk te maken. Waar mogelijk worden medewerkers van De Peppel breder ingezet binnen het KunstenHuis.

Poppodium De Peppel in 2019 Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Gemiddelde bezettings%

Eigen programmering op eigen locatie

65

5.344

27

Eigen programmering op andere locatie

12

4.656

nvt

Producties derden/verhuur

12

1.445

40

Totaal

89

11.445

nvt

40


Theater Het Lichtruim Ook in 2019 werd Theater Het Lichtruim veelvuldig gebruikt voor eigen producties van het KunstenHuis en voor voorstellingen en presentaties van lokale (cultuur)verenigingen en scholen. Daarnaast vonden via het Cultuurpodium De Bilt (samenwerking tussen SKC, Idea en het KunstenHuis) ook professionele muziek-, theater- en filmvoorstellingen plaats. Het verder professionaliseren van het programma en het communicatiebeleid zorgde het afgelopen jaar voor een stijgende lijn in bezoekersaantallen. We mochten op 6 april opnieuw rasentertainer Sven Ratzke ontvangen. In een uitverkochte zaal zaten zowel lokaal publiek als bezoekers van heinde en verre; allen eensgezind enthousiast over de show ‘Sven Ratzke zingt Bowie’. De theaterzaal zat tevens vol bij de seizoensopener ‘RAAK!’ van Joris Linssen & Caramba op 29 september. De aanstekelijke show werd vol enthousiasme ontvangen en ook de artiest was zeer tevreden: “Fijn in zo’n klein theater, om dichtbij de mensen te kunnen zijn”. De plaatselijke toneelvereniging Steeds Beter zorgde drie keer voor een volle zaal met hun voorstelling ‘Mutsen’. Ook de try-out van ‘Enkele Reis’ met Bram van der Vlugt, Wieteke van Dort en Trudy Labij trok een volle zaal en zorgde voor een divers publiek in leeftijd, waar veel respect heerste voor deze drie coryfeeën. Voor het eerst programmeerden we meespeeltheater voor kinderen: ‘Peter en de Wolf’ door AlweerZondag. Vol overgave werd er meegespeeld door de kinderen en ook bij de ouders werd de voorstelling zeer goed ontvangen.

Theater Het Lichtruim in 2019 Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Gemiddelde bezettings%

Programmering Cultuurpodium

36

2.947

68

KunstenHuis eigen producties

49

2.506

43

Schoolprojecten

14

469

28

Activiteiten derden

72

6.391

74

171

12.313

54

Totaal Theater Het Lichtruim

41


De Internationale Pianoserie, bestaande uit zes pianoconcerten van bijzonder hoog niveau door gelauwerde pianisten uit alle windstreken, trok dit jaar steeds meer publiek. Vooral de recitals van de Wit-Russische Ksenia Kouzmenko op 3 februari en van de Georgische Ketevan Sharumashvili (sinds 2017 woonachtig in Bilthoven) op 6 oktober werden zeer goed bezocht. In totaal trokken alle activiteiten ruim 12.000 mensen naar Theater Het Lichtruim.

presentaties van de Muziekschool, lezingen, concerten en workshops. De muziekleerlingen van het KunstenHuis lieten hun families en vrienden horen wat zij in de muziekles hadden geleerd tijdens vele leerlingpresentaties. Het Jeugdzangtheater trad drie maal op met weer een prachtig geënsceneerde ‘The Wiz’ en Het Zangtheater van de volwassenen beleefde bizarre reisverhalen in ‘All Inclusive’. Idea Cultuur organiseerde er boekbesprekingen en lezingen en Het Gilde overbrugde de zomerperiode met hun inmiddels traditionele zomercursussen.

Huize Gaudeamus als concertlocatie Huize Gaudeamus aan de Gerard Doulaan 21 in Bilthoven is een villa uit 1927-1928 die voornamelijk gebruikt wordt voor muzikale lezingen en huiskamerconcerten. Het Cultuurpodium De Bilt organiseerde op 10 maart het verrassend afwisselende concert van Arcadia: Eleonore Pameijer op fluit en Ralph Rousseau Meulenbroeks op viola da gamba. Concertpubliek ervaart het prachtige huis in combinatie met een sfeervol concert als een ware belevenis.

Theater De Klinker in 2019 Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Gemiddelde bezettings%

KunstenHuis eigen producties

50

3.730

62

Activiteiten derden/verhuur

11

844

38

Totaal Theater De Klinker

61

4.574

62

Theater De Egeling Het vlakke vloertheater aan de Egelinglaan trok in 2019 trok met een divers aanbod van amateurgezelschappen, buurtorganisaties, gemeente en bewoners een even gevarieerd publiek. In totaal bezochten ruim 2.000 personen de voorstellingen, presentaties, lezingen en manifestaties gehouden. Zo speelde theatergezelschap Demasqué, dat de thuisbasis in dit theater heeft, in december 6 goed gevulde voorstellingen van hun productie “Equus”. Door het hele jaar heen werden presentaties gegeven door de dansschool, theaterschool en de afdeling Popzang/Voiceworx van de muziekschool. Theater De Egeling bood verder plaats aan eindmanifestatie van de projecten van de afdeling Cultuur & Samenleving, zoals die van KunstExpress.

Theater De Egeling in 2019

Theater De Klinker In het intieme theater aan de Markt in Zeist genoten dit jaar een kleine 3.000 bezoekers van de

42

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Gemiddelde bezettings%

KunstenHuis eigen producties

19

1.038

46

Activiteiten externen/verhuur

15

1.001

56

Totaal Theater De Egeling

34

2.039

50


43


Ondersteuning amateurkunst en lokale cultuurorganisaties

46


Het KunstenHuis was in 2019 op de volgende terreinen actief om de amateurkunst en lokale cultuurorganisaties te ondersteunen: het actief participeren in de platforms FAP, Beeldende Kunst en Podia Zeist, het bieden van ondersteunende activiteiten voor muziektheaterfestival HiStories in De Bilt, het faciliteren van theaterzalen aan Idea in Zeist en De Bilt, het bieden van vaste oefenruimte en een podium voor theatergezelschap Demasqué in Zeist en Steeds Beter in De Bilt, het beschikbaar stellen van de ticketshop voor amateurverenigingen, de regie op de cultuursites CultuurinZeist.nl en CultuurinDeBilt, het beheer van herdenkingsmonument RuJu in Zeist, en meer. Ook in 2019 wisten culturele en niet-culturele organisaties de weg naar de theaterzalen van het KunstenHuis te vinden. In Het Lichtruim boden we ook dit jaar een podium aan de professionele groepen van het NHN-operagezelschap en Belcanto en speelde Theatergroep Steeds Beter voor volle zalen hun jaarlijkse voorstellingen. Daarnaast waren er diverse culturele activiteiten van anderen, van zumba-workshops tot optredens van lokale artiesten. De andere organisaties van Het Lichtruim maakten tevens graag gebruik van het theater, zoals de Kinderopvang, Reinaerde en Basisschool Wereldwijs voor hun eindmusicals en filmpresentaties KunstCentraal brengt met plezier hun schoolvoorstellingen onder in de theaterzalen van Het Lichtruim en het pand aan de Egelinglaan in Zeist: voorstellingen en workshops die honderden basisen middelbare schoolleerlingen in aanraking brengen met theater. Theater De Klinker aan de Markt in Zeist wordt veelvuldig gebruikt door lokale muziekverenigingen zoals Jonathan, is het de plek waar Idea Cultuur met regelmaat literaire lezingen en schrijversontmoetingen organiseert en maakt het Gilde gebruik van de zaal voor haar zomerlezingen. Theater De Egeling kent inmiddels een vast aantal culturele verenigingen dat repeteert en voorstellingen of concerten houdt. Bijvoorbeeld Theatergezelschap Demasqué, Polyhymnia zangkoor, Koninklijke Zeister Harmonie (KZHM), Clownschool Esterella en Theatergroep Kwast. Naast de kunstuitingen op gebied van theater, dans en muziek door diverse lokale groepen, bieden onze locaties ook een plek voor activiteiten en burgerinitatieven die zo divers zijn als vergaderingen van de VvE’s, trainingen, vaccinatieprogramma’s en lezingen over erfrecht, stoppen met roken en benefietvoorstellingen voor het goede doel. Kortom: meedoen en meemaken gebeurde op uitgebreide schaal in de gastvrije gebouwen die het KunstenHuis aan inwoners van de gemeenten en artiesten aanbiedt!

45


46


Personeel en organisatie 47


Medewerkers en vrijwilligers KunstenHuis De Bilt-Zeist kan vertrouwen op een gedreven en hoog gekwalificeerd docententeam, ondersteund door een enthousiaste kern van projectmedewerkers en ondersteunend personeel. Daarnaast zijn wij als non-profit organisatie afhankelijk van de hulp en inzet van een toenemend aantal vrijwilligers en hulpouders. Eind 2019 waren bij KunstenHuis De Bilt-Zeist meer dan 260 mensen werkzaam, onderverdeeld in medewerkers in dienst, ZZP’ers en een grote groep onmisbare vrijwilligers. Ook zijn wij een erkende leerplek voor diverse opleidingen in de regio, waardoor op allerlei plekken in de organisatie stagiaires meelopen.

Maaike Kramer (hoofd beeldende kunst), Irene Jongbloets (hoofd theater) en Hester Adriaans (hoofd dans).

Verbeteringstraject Business Model Op uitnodiging van de provincie Utrecht nam het management team van het KunstenHuis deel aan het Business Model Canvas traject. Met 7 andere culturele instellingen werd het eigen business model onder de loep genomen, ondersteund door experts van het bureau Strategiemakers, op cultureel en zakelijk vlak. Resultaten waren onder andere al de herformulering van de missie en het inzetten van klantkennis, customer journey en de marketing-communicatie in het algemeen. In 2020 zullen deze thema’s binnen de organisatie verder uitgewerkt worden.

Medewerkers KunstenHuis De Bilt-Zeist in 2019 In dienst ZZP Totaal Bestuur Management en directie 7 0 7 De stichting KunstenHuis De Bilt-Zeist kent een Project medewerkers 7 1 8 bestuur bestaande uit zes personen. Het bestuur Podia, theater en verhuur 8 5 13 is in 2019 in zes reguliere vergaderingen bij elkaar medewerkers geweest. Er heeft één keer door de voorzitter van Ondersteunende 16 2 18 het bestuur en directie bestuurlijk overleg plaatsmedewerkers gevonden met de wethouders cultuur en ambteDocenten muziek 45 35 80 naren cultuur uit de gemeenten De Bilt en Zeist. Docenten beeldend 15 20 35 Het bestuur heeft eenmaal overleg gevoerd met Docenten dans 6 16 22 de Ondernemingsraad van het KunstenHuis. Docenten theater 4 15 19 Totaal 118 94 202 Governance Code Cultuur Het KunstenHuis hanteert de Governance Code Vrijwilligers 50 Cultuur (GCC) als instrument voor goed bestuur Stagiares 10 en goed toezicht voor het bestuur-directie-model, zoals is aangegeven in de GCC 20191. De acht Toelichting principes van de code vinden als zodanig hun De tendens van een groeiend aandeel ZZP-ers toepassing in de bestuurspraktijk van het onder docenten zet zich voort. Voornaamste reden KunstenHuis. Het bestuur heeft besloten om in hiervoor is het in toenemende mate projectma2020 te gaan onderzoeken of een Raad van tig werken. ZZP-ers zijn flexibeler in te zetten. De Toezichtmodel mogelijk beter aansluit bij de project medewerkers zijn met name werkzaam huidige organisatie. voor de afdelingen onderwijs: Primair onderwijs en 1 Het KunstenHuis houdt zich hierbij aan de aanpassingen van Voortgezet onderwijs en Cultuur & Samenleving. de GCC voor het bestuursmodel (zie www.bij-cultuur-onder De podia en theater medewerkers zijn werkzaam nemen.nl/governance-code-cultuur/toolkit/bestuur-model) voor onze theaters in het Lichtruim, Egeling, Klinker en Poppodium De Peppel in Zeist.

Management en Bestuur KunstenHuis De Bilt-Zeist heeft als bestuursvorm een organisatie met een zeskoppig bestuur waarbij de dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directie: ook wel genoemd het bestuur-directie-model. De directie is onderdeel van het zevenkoppige managementteam. Directie en managementteam bestaan uit: Rob Schouw (directeur), Patrick Duijst (hoofd financien), Janneke de Glas (hoofd personeel en organisatie), Ruut te Velthuis (hoofd muziek),

48


Samenstelling bestuur Jo de Viet (voorzitter). • Hoofdfunctie: Programmamanager, Projectmanagementbureau, Gemeente Utrecht • Nevenfuncties: geen • Benoeming: 1e termijn vanaf 1 januari 2016, 2e termijn sinds januari 2020, 4 jaar Marc Haaijer (secretaris): • Hoofdfunctie: Advocaat bij Labor advocaten Zeist • Nevenfuncties: bestuurder Stichting Labor HR Professionals, voorzitter • Portefeuille: juridische zaken • Benoeming: 1e termijn vanaf 1 juni 2017, 4 jaar Bert Kamminga (penningmeester) • Hoofdfunctie: gepensioneerd • Benoeming: 1e termijn vanaf 17 juli 2014, 2e termijn sinds juli 2018, 4 jaar Leddie Valstar (bestuurslid): • Hoofdfunctie: Manager marketing en communicatie • Nevenfuncties: geen • Portefeuille: algemeen lid met extra aandacht voor communicatie en marketing • Benoeming: 1e termijn vanaf 1 juni 2017, 4 jaar Nicole Eggermont (bestuurslid) • hoofdfunctie: Directeur/eigenaar IPV Training & Advies • Nevenfuncties: Commissaris AB Werkt Zuid Nederland • Portefeuille: Organisatieontwikkeling, HR en werkgeversrol directeur • Benoeming: 1e termijn vanaf 6 oktober 2011, 3e termijn sinds 6 oktober 2019, 4 jaar Tijs Huisman (bestuurslid): • Hoofdfunctie: gepensioneerd • Portefeuille: algemeen lid met extra aandacht voor muziek • Benoeming: 1e termijn vanaf 1 juni 2017, 4 jaar

49


Cursisten per afdeling 2018 - 2019 2019 Totaal

Groei 2019 t.o.v 2018

519

1.012

12%

167

200

367

8%

1.245

660

719

1.379

11%

459

294

225

519

13%

2018 De Bilt

2018 Zeist

2018 Totaal

2019 De Bilt

2019 Zeist

Beeldende kunst 2D + digitaal

345

560

905

493

Beeldende kunst 3D

187

153

340

Beeldende kunst totaal

532

713

Theater

258

201

Discipline

2019 Driebergen

-

291

283

574

322

701

1.207

110%

Muziek instrumenten

644

1.016

1.660

644

985

1.629

-2%

Muziek overig

194

394

588

165

507

672

14%

838

1.410

2.248

809

1.492

-

2.301

2%

1.919

2.607

4.526

2.085

3.137

184

5.406

19%

Dans

Muziek totaal Totaal aantal cursisten

184

Cursisten per leeftijdscategorie 2019 (t/m 20 jaar en ouder dan 21 jaar) De Bilt Discipline

Zeist

Driebergen

De Bilt + Zeist

t/m 20

21+

Totaal

t/m 20

21+

Totaal

t/m 20

21+

Totaal

Beeldende kunst 2D + digitaal

35

458

493

69

450

519

104

908

1.012

1.012

Beeldende kunst 3D

16

151

167

18

182

200

34

333

367

367

51

609

660

87

632

719

138

1.241

1.379

1.379

Beeldend totaal

t/m 20

Totaal

Theater

269

25

294

213

12

225

482

37

519

Dans

288

34

322

468

233

701

756

267

1.023

425

219

644

708

277

985

1.133

496

1.629

1.629

81

84

165

264

243

507

345

327

672

672

506

303

809

972

520

1.492

1.478

823

2.301

1.114

971

2.085

1.740

1.397

3.137

2.854

2.368

5.222

Muziek instrumenten Muziek overig Muziek totaal Totaal aantal cursisten

519 184

1.207

2.301 184

5.406

Cultuureducatie scholen Ontwikkeling aantal projecten

2018

2019

Aantal lesuren*

Primair Onderwijs De Bilt

29

40

Primair Onderwijs De Bilt

Primair Onderwijs Zeist

29

41

Primair Onderwijs Zeist

2018

2019 847 1.306

Primair Onderwijs Utrechtse Heuvelrug

42 457

Voortgezet onderwijs

15

31

Voortgezet onderwijs

Totaal

73

112

Totaal

2.652

* Vanaf 2019 geven we hier ook het aantal gegeven uren kunsteducatie weer. Dit geeft een nog duidelijker beeld van de werkelijke activiteiten.

Ontwikkeling aantal scholen

2018

2019

Ontwikkeling aantal leerlingen

2018

2019*

Primair Onderwijs De Bilt

18

17

Primair Onderwijs De Bilt

5.542

4.739

Primair Onderwijs Zeist

20

18

Primair Onderwijs Zeist

11.752

5.270

n.v.t.

1

Primair Onderwijs Utrechtse Heuvelrug

nvt

360

Primair Onderwijs Utrechtse Heuvelrug Voortgezet onderwijs*

9

13

Voortgezet onderwijs

Totaal

47

49

Totaal

*Zeist, De Bilt, Maartensdijk, Doorn, Maarsbergen

50

2.780

3.247

20.074

13.616*

* Er is voor 2019 een andere berekening gekozen ten opzichte van 2017 en 2018, waardoor weer enkel unieke leerlingaantallen berekend zijn


Bijzondere kortingsregelingen Aantal U-pas

38

Jeugdfonds Sport & Cultuur

79

Stichting Leergeld

22

AOW Meanderkorting

9

Fonds Kinderhulp

1

Totaal

149

Theaters totaal

2018

2018

2019

2019

Aantal voorstellingen/ activiteiten

Aantal bezoekers

Aantal voorstellingen/ activiteiten

Aantal bezoekers

Poppodium De Peppel

72

7.826

89

11.445

Theater Het Lichtruim

161

11.389

171

12.313

Theater De Egeling

34

2.399

34

2.039

Theater De Klinker

73

5.372

61

4.574

KunstenHuis op locatie Totaal activiteiten / bezoekers

15

4.350

23

4.598

355

31.336

378

34.969

2018

2018

2019

2019

Aantal voorstellingen

Aantal bezoekers

Kengetallen per theater Theater Lichtruim

Aantal voorstellingen

Aantal bezoekers

Totaal eigen

89

5.809

78

4.153

Totaal derden

72

5.580

93

8.160

161

11.389

171

12.313

2018

2018

2019

2019

Totaal Theater Het Lichtruim

Poppodium De Peppel

Aantal voorstellingen

Aantal bezoekers

Aantal voorstellingen

Aantal bezoekers

Totaal eigen

57

6.528

77

10.000

Totaal derden

15

1.298

12

1.445

Totaal Poppodium De Peppel

72

7.826

89

11.445

2018

2018

2019

2019

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

KunstenHuis eigen producties

12

960

19

1.038

Activiteiten derden

22

1.439

15

1.001

Totaal Theater De Egeling

34

2.399

34

2.039

Theater De Egeling

2018

2018

2019

2019

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

KunstenHuis eigen producties

50

3.587

50

3.730

Activiteiten derden

23

1.785

11

844

Totaal Theater De Klinker

73

5.372

61

4.574

Theater De Klinker

Op locatie / andere podia Eigen producties/evenementen

2018

2018

2019

2019

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

Aantal evenementen

Aantal bezoekers

15

4.350

23

4.598

51


kunstenhuis.nl 52


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.