KUMA professional DK

Page 1

Professional

SHOPS | FOOD | HOTEL | MARINE | DESIGN | PUBLIC SPACES OFFICE | KITCHEN | BATHROOM | HEALTH | TRANSPORT FURNITURE | REHAB | WELLNESS | INDUSTRY | OFFSHORE


25 års erfaring forpligter. Til først og fremmest at være sig sin egen succes bevidst. Det er KUMA. Og samtidig ydmyg og professionel i sin forsatte og målrettede indsats for at imødekomme et marked med krævende forventninger til individualitet og kvalitet. KUMA har siden 1988 designet og produceret støbte vaske til badeværelser og ­køkkener. Med innovationens udgangs­punkt, den strømlinede løsning og uden at forfalde til tidens letkøbte luner. En vask skal holde i mange år uden at tabe øje- og brugsværdi. Tidløs og på samme tid moderne. I tidssvarende fabriksfaciliteter i Rumænien har KUMA sin standardproduktion, mens virksomhedens hovedkvarter i ­Danmark forestår opgaver og løsninger ud fra specialønsker om mål og størrelse. Intet er for småt eller stort i den henseende. Og altid i helstøbte materialer, smukt forarbejdede overflader og i formfuldendt finish. Faglighed og godt håndværk er en naturlig del af produktionens proces. Præcision og state of the art-teknologi, en ­for­udsætning for vores position i markedet. Integritet er et nøgleord. Vi kan levere varen til det ambitiøse og omfattende projektbyggeri, til tand- eller dyrlægeklinikken med hygiejne i høj­ sædet eller design- og bordpladeløsningen til hotelbaren og receptionen med en æstetisk løftestang. Naturligvis til det private hjem, hvor det personlige krav til kvalitet, komfort og nuancer er altafgørende. En vask eller bordplade fra KUMA i støbeskeen er mere end blot godt begyndt - det er faktisk fuldendt.


HEALTH | REHAB | WELLNESS Funktionalitet er ikke blot et kendetegn ved ­KUMA’s produkter. Det er en åbenlys nødvendig­ hed, når vi gerne vil tilbyde vores løsninger som det oplagte valg i tandlægeklinikken, i lægekonsultationen, i fitnesscentret eller i hospitals- og genoptrænings­miljøet. I sammenhængen er ­hygiejne og overskuelig rengøring altafgørende. At vask og bordplade er støbt i ét stykke, så vand og snavs ikke gemmer sig i samlinger. At kvalitetsmaterialer udstråler både professiona­ lisme, ansvarlighed og bevidsthed om design i det nære arbejds- og aktivitetsmiljø.


PUBLIC SPACES Skænker du det egentlig en tanke, når du går ind på et offentligt badeværelse i et indkøbscenter, at der er tænkt dybere over design og funktiona­ litet. At et rent indtryk hænger sammen med rene linjer i vaskenes udformning. Du skænker det garanteret en tanke, hvis der ikke er tænkt over det. Hvis det bare er et sted, man hurtigst muligt vil væk fra igen. KUMA’s løsninger må man gerne skænke en tanke. Gerne i momentet, mens man opholder sig i rummet, men også i erindringen og i lysten til at vende tilbage.


FOOD | HOTEL KUMA er leveringsdygtig til det store renoverings­ projekt i hotelkæden eller det nye hotel. Til at skabe den genkendelige røde tråd. Til bade­ værelser på hvert enkelt værelse, i forbindelse med konference- e ­ ller restaurantfaciliteter, ej at forglemme den specialdesignede bordplade til baren eller hele receptionsskranken. Gennemført og tidssvarende.


INDUSTRY Komponenter eller sensorer støbt ind i formet og hensigtsmæssig materiale, er en specialopgave for KUMA. Såmænd også at bygge en guitar eller høj­ talerkabinetter. Nicheproduktion af enhver tænkelig størrelse til brug i industrien er en udfordring, KUMA til enhver tid påtager sig. Og løser.

MARINE | OFFSHORE | TRANSPORT Til lands og vands. I skibe og tog. KUMA kan producere den støbte vask til toilettet, døren ind til det, i brandhæmmende materiale. Bordet til messen, cafeteriaet, restauranten i skibet, sidde- og spisevognen i toget. Eller paneler, i glat eller mat overflade, som er lette at rengøre. En boreplatform er på ingen måde en begrænsning. Den stiller krav til gode sanitære forhold, lette materialer og fokus på sikkerhed.


SHOPS | OFFICE

DESIGN | FURNITURE

Firmaets reception er et førstehåndsindtryk. Ditto er

KUMA producerer bordplader i alle størrelser og

bordpladerne på designermøblerne i en virksomheds

­design. På specialmål. Fordi vi er teknologisk klædt

loungeområde. En butik med stilrent interiør byder

på til at skære akkurat, som kunden ønsker det. Så

mere end velkommen. Det store mødebord i kon-

hotelreceptionen fremtoner ikke blot gennemtænkt,

ferencelokalet skal udstråle klasse og seriøsitet.

men har også indbydende flader og snit. KUMA

KUMA er både indtryk og udtryk.

indgår gerne i dialog om indretning og inventar. Hvis den store personalekantine i et professionelt arbejdsmiljø trænger til en moderne hånd, hygiejnisk og design­sikkert, har vi ekspertisen til at advisere i forhold til ­materialevalg, farvepalet og udformning. Også indretning og produktion af de små cafe-­ hjørner eller hyggekroge på institutionen eller i firmaadministrationen. KUMA er sparringspartner fra ide til udførende handling.


DIPLOM tildelt

Kuma A/S – for at udvise særligt samfundsansvar inden for: • Miljø Green Network has presented the Green Network diploma to the company as a recognition of the company’s work for corporate social responsibility (CSR). The areas the company has worked with are noted on the diploma with a green dot for environment, a red dot for social responsibility, a yellow dot for health promotion and a blue dot for occupational health. Within the noted areas the company has lived up to Green Network’s expectations of an excellent effort for CSR. Green Network’s demands are to be found in the accompanying manuals. Green Network is a business network for CSR. At www.greennetwork.dk you can find more information.

Kuma A/S arbejder aktivt og seriøst med at mindske sine miljøpåvirkninger af omgivelserne. Green Network kan konstatere, at Kuma A/S ever op til Green Networks krav til miljøindsatsen.

Det betyder, at Kuma A/S: • har udarbejdet en redegørelse efter Green Networks miljømanual • har kortlagt de væsentligste forhold på miljøområdet • har sat sig mål om løbende miljøforbedringer, der er baseret på renere teknologi • har gjort sin redegørelse, herunder miljøpolitik, -mål og -handlingsplan offentlig tilgængelig

Kuma A/S modtog Green Networks diplom for første gang i 2003 og modtager diplom for 4. gang.

CERTIFICATE OF CONFORMITY CE for Kitchen : EN13310-2004

Diplomet gælder for perioden juni 2011 til juni 2014

CERTIFICATE OF CONFORMITY No. 652 SR EN 14688:2007 Green Networks formand

Myndigheden

Yderligere oplysninger findes på www.greennetwork.dk

For yderligere informationer se www.kuma.dk För ytterligare information se www.kuma.dk For further information, see www.kuma.dk

www.kuma.dk are registered trademarks of Kuma A/S


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.