__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Klade. ĂœmbertrĂźkk

Priit Laanoja

kulu ja kirjadega 2012


kulu ja kirjadega on veebikirjastus ja -trükikoda. Kirjastame kasumit mittetaotlevalt, samas selle saamist mitte välistavalt ilu- ja aimekirjandust. Igasugune autorit suunav ja/või ebatäpsust õiendav ja/või lisanduvat teavet pakkuv tagasiside on oodatud aadressile koolide.kaart@gmail.com.

Teadusartiklites viitamiseks on kasutatav viide soovitav eelnevalt kooskõlastada. Kontaktaadress: koolide.kaart@gmail.com.

Jaga sõpradele: http://issuu.com/kulu_ja_kirjadega/docs/klade_ymbertrukk?mode=window

Priit Laanoja ☺ kulu ja kirjadega 2012

ISBN 978-9949-30-865-1 (pdf)


Eessõna Tõenäoliselt on iga selle sõna lugeja olnud esimest päeva koolis. Viimast päeva koolis. Mõelnud: „Aga kooliajal …“. Aga kus need koolid olid ja on? Kas nad veel on? Kus toimuvad suletud koolide kokkutulekud? See oli minu esimene küsimus, kui Vabariigi President algatas kampaania „Tagasi Kooli!“. Ma ei mõistnud värske koolilõpetajana neid Patküla Põhikooli lõpetanud ja Tõrva Gümnaasiumis keskhariduse omandanud kahe kooli vilistlasi, kes jõudsid „Minu“ kooli juubelile alles keskööks. Mul puudus kogemus – minu koolitee keskmine pikkus oli nende aastate vältel 102 meetrit. Elukohast tulenevalt oli koolimaja pilt kogu aeg köögiaknast kaeda. Kõik need aastad! Väga enesekeskne lähenemine. Aga õpetaja pojana oli selle maja lõhn näiteks 20. augustil väga tuttav. Tahvlilapi, nitrolaki, õlivärvi ja värvitrüki lõhn. Tolmu ja puhtuse lõhn. Juuni lõpus üle värskelt värvitud klassiruumi oma minemist läinud hiire lõhn juulis. Mälu lõhn. See jääb tempelmällu. Igaveseks. Olgu see siis esimene koolipäev, põhikooli minek või keskkooli lõpetamine, kuidagi leiab too koht või see hetk ikka. Ja siis võib tulla pilte, mida vaadata või tahta uuesti vaatama minna. Selles raamatus võib olla palju pilte. Need jutustavad erinevatest Eesti paikadest, kus asuvad või on asunud koolid. Loodan väga, et keegi tajub neid avades sama kummastust või tunneb samu lõhnu, mida mina neid kohti otsides. Ja mäletab. Käesoleva töö valmimisele oma abiga kaasa aidanud inimeste nimekiri on juba tänaseks uhke: Heljo Jenk, Helle Veetamm, Ellen Siimaste, Peeter Aas, Hede Martšenkov, Heiki Sildnik, Pille Liblik, Ell Maanso, Peeter Orav, Andrus Lepikov, Jaako Lindmäe, Tatjana Kohtova, Marju Soop, Marika Nagla, Ruth Elias, Priit Kärsna, Hardi Murula, Vahur Salom, Kaarin Veinbergs, Anne Kokk on oma teadmistega viinud mind lähemale mõnegi kooli asukoha leidmisele. Samuti väärivad tunnustust need kümned ja kümned autorid (nt Toivo Kotov Karula valla või Heiki Koov Virumaa koolide kohta), kes erinevatel kodulehekülgedel oma kodukandi koole on tutvustanud. Eraldi tänu väärivad Kristi, Markus, Kertu ja Marta, kelle mõistva suhtumise ja aktiivse sekkumiseta poleks midagi.

Priit


Sisukord Sissejuhatus ............................................................................................................................................. 6 2011 ......................................................................................................................................................... 9 2010 ....................................................................................................................................................... 10 2009 ....................................................................................................................................................... 11 2008 ....................................................................................................................................................... 13 2007 ....................................................................................................................................................... 14 2006 ....................................................................................................................................................... 16 2005 ....................................................................................................................................................... 17 2004 ....................................................................................................................................................... 18 2003 ....................................................................................................................................................... 20 2002 ....................................................................................................................................................... 21 2001 ....................................................................................................................................................... 23 2000 ....................................................................................................................................................... 25 1999 ....................................................................................................................................................... 27 1998 ....................................................................................................................................................... 28 1997 ....................................................................................................................................................... 29 1996 ....................................................................................................................................................... 31 1995 ....................................................................................................................................................... 32 1994 ....................................................................................................................................................... 34 1993 ....................................................................................................................................................... 36 1992 ....................................................................................................................................................... 39 1991 ....................................................................................................................................................... 41 1990 ....................................................................................................................................................... 42 1989 ....................................................................................................................................................... 44 1988 ....................................................................................................................................................... 46 1987 ....................................................................................................................................................... 47 1986 ....................................................................................................................................................... 48 1985 ....................................................................................................................................................... 49 1984 ....................................................................................................................................................... 50 1983 ....................................................................................................................................................... 51 1982 ....................................................................................................................................................... 52 1981 ....................................................................................................................................................... 53


1980 ....................................................................................................................................................... 54 1979 ....................................................................................................................................................... 55 1978 ....................................................................................................................................................... 57 1977 ....................................................................................................................................................... 58 1976 ....................................................................................................................................................... 60 1975 ....................................................................................................................................................... 62 1974 ....................................................................................................................................................... 63 1973 ....................................................................................................................................................... 65 1972 ....................................................................................................................................................... 67 1971 ....................................................................................................................................................... 68 1970 ....................................................................................................................................................... 71 1969 ....................................................................................................................................................... 74 1968 ....................................................................................................................................................... 76 1967 ....................................................................................................................................................... 77 1966 ....................................................................................................................................................... 79 1965 ....................................................................................................................................................... 81 1964 ....................................................................................................................................................... 83 1963 ....................................................................................................................................................... 85 1962 ....................................................................................................................................................... 87 1961. Lõppsõna ..................................................................................................................................... 90 TRKVKRT ................................................................................................................................................ 92


Sissejuhatus Ene-Mall Vernik-Tuubel. Umbes 1997. aastal pakkusin loengus välja mõtte pildistada üles kõik Võru maakonnas asuvad koolihooned ja -kohad. Sealt sai alguse nüüdseks pea viisteist aastat aeg-ajalt tiksunud mõte. Täna usun, et need ainepunktid on õiglaselt lunastatud. Lembit Andresen. Kogumiku „Eesti Algkoolid. Ülesvõtted aastatest 1930-1940“ (Avita, 2006) ilmumine 2006. aastal täitis olulise tühiku senises arutelus koolivõrgu arengust, luues ühtse kogumikuna pildi sellest, milline võis näha sõjaeelses Eestis välja „keskmine“ algkool. Karin Hallas-Murula artikkel „Albumitäis algkoolimaju“ (Sirp, 23.03.2007) arvustas Lembit Andreseni kogumikku. Autor ütleb: „Kahetsusväärselt pole väga paljud 1930. aastate teisel poolel ehitatud uued algkoolimajad millegipärast (Andreseni) kogumikku üldse jõudnud. Uute koolimajade asemel näeme vanu talusid ja muid hooneid, kus need algkoolid varem paiknesid“. Võib-olla on sellel põhjus – ka 1987. aastal suletav Longi Algkool asus Andreseni kogumikus valdavalt esinevas koolitalus. Ehk et kokkuvõttes võib album olla tasakaalus, hoolimata artiklis viidatud näidete tõendipõhisusest. Samas näitab artikli viimane lause ära tõsiasja, et suhe kooliga on tihtipeale üdini isiklik asi. Peab olema põhjus, miks näiteks Rahuste Algkooli (pilt) asukohas on mälestuskivi. Eesti Vabaõhumuuseumis näeme kooliarhitektuuri näitena Kuie Koolimaja, kihelkonnakooli 19. sajandi lõpust. Aastal 2012, mil Vabaõhumuuseumisse on jõudnud „Koloniaal-kauplus“, puudub sealt ikka näide sama perioodi koolimajast. Muuseumi asutamisel lihtsalt olid paljud 1930.-1940. ehitatud koolimajad veel aktiivselt kasutuses ja neid ei käsitletud museaalidena. Täna kasvavad mõne endise uhke koolimaja katusest läbi kased. Mõnda neist saaks aga hea tahtmise korral edukalt eksponeerida ja miks mitte isegi toimiva muuseumikoolina koolikohtade puuduses vaevlevas Tallinnas taas kasutusse võtta. Tallinna Erastvere Algkool või Tallinna Tagala Algkool väärtustaks kindlasti ka nende koolide algseid asukohti. GoogleMap ja Streetview. 2011. aastal „üles pildistatud“ Eesti tegi võimalikuks tugitooliturismi. Klade. Käesoleva jutustuse võti. 2012. aasta hiliskevadel jõuab minuni käsitsi täidetud punane kaustik. Koos kaustikuga saan kaasa legendi, mille kohaselt seda kladet (hakkan seda nii kutsuma) olevat täitnud kauaaegne Haridusministeeriumi ametnik, absoluutse mäluga Ellen Siimaste. Klade sisaldab koolide nimekirju. Aastate kaupa on üles tähendatud koolide avamised, sulgemised ja ümberkorraldamised, lisatud viide rajoonile ehk maakonnale, sekka üldisemad märkused. --Nende asjaolude kokkusattumine lihtsalt lükkab mind teemaga edasi tegelema. Suvi 2012 on täidetud.


Algkoolide albumit sirvides näen teisi probleeme. Lisaks algkoolidele tegutsesid näiteks põllutöö- ja täienduskoolid, era- ja avalikud keskkoolid ja gümnaasiumid. Kus need paiknesid ja millised välja nägid? Mis saab neist koolidest pärast sõda? Albumi pildid on tuimad ja tõlkimata tänasesse haldusjaotusesse. Sealt puudub geograafiline „teivas“ - viitepunkt, millele toetuda. Olin juba varem hobi korras pannud kokku andmestikku 1991-2011 koolivõrgus aset leidnud muudatuste näitamiseks. Klade pakub andmeid peaasjalikult 1950-1991 koolivõrgus toimunud muudatuste kohta. Kas need andmed saab ühitada? Püüan siin pisut täpsustada arenguid koolivõrgu korraldamisel ajavahemikus 1962-2011. Samas ei taha ma luua järjekordset fotokogu. Ma tahan, et iga kooli asukohale oleks võimalik osutada. Et see koht ja maja saaks jutustada. Et nimel oleks nägu ja kohal oleks kuju koos seda ümbritsevaga. Eesmärgiks on klades märgitud koolile muutuse toimumisel kehtinud asukoha otsimine. Võimalusel on lihtsa punktobjekti asemel viidatud konkreetsele hoonele või asukohale pildi abil. Kui kooli on suletud ja avatud mitmeid kordi olen üritanud lähtuda põhimõttest, et kooli taasavamisel on pidu või kokkutulekut peetud tolle hetke asukohas. Mõni sündmus on klades märkimata, neile on eraldi viidatud. Kui mõne kooli kodulehel on mõne sündmusena esitatud klades toodust erinev aastaarv olen jätnud alles klade tärmini, tegu on siiski ilukirjandusega. Streetview rakendus võimaldab koos pildiga määrata koolihoone asukoha koordinaate ja pildist „välja minemine“ annab hea võimaluse hinnata maastikus ja asustuses toimunud muutusi. Suureks abiks kooli asukoha lõplikul määramisel on olnud Muinsuskaitseameti digitaalsete andmekogude (http://register.muinas.ee/) andmed ja Maa-ameti erinevad kaardirakendused (http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis). Samuti on kasutatud omavalitsuste, külaseltside, eraisikute kodulehekülgi ja mõnel juhul neile ka viidatud. Aasta tähistab õppeaasta vahetust, seega 2011. aasta peatükis on esitatud andmed 2010/2011 lõpus tegevuse lõpetanud koolide kohta, aga ka õppeaastal 2011/2012 tegevust alustanud koolide kohta. Puuduse kõrvaldamiseks on elektroonilisel trükisel jällegi oma lisaväärtus – aadressile koolide.kaart@gmail.com on oodatud ettepanekud täpsustusteks ja täiendusteks. Oluline on, et iga täienduse juures oleks ära näidatud periood, mille kohta täpsustus kehtib ja lisatakse täpne viide katastritunnuse või geograafiliste koordinaatidena hoonele/asukohale, mille kohta teavet antakse. Veel parem, kui oleks lisatud väike selgitus viitaja seosest näidatud kooliga. Eriti on oodatud teave punase värviga esitatud koolide osas. Nende koolide tegevuskoht on (eriti) maakoolide puhul mulle siiani teadmata. Suuremate keskuste koolide asukohad polnud käesoleva töö alguses lihtsalt eesmärgiks. Samale aadressile (koolide.kaart@gmail.com) on oodatud teated isikutelt, kelle privaatsust Streetview viitepunkt riivab või kelle eraomandile on osundatud täiesti alusetult. Palun vabandust kõigilt autoriõigustega kaitstud allikatelt. Olen veendunud, et allpool toodud näidetes ei kasuta ma Teie andmeid pahatahtlikult. Ma üksnes viitan nende andmete algallikale, kui need aitasid otsitava objekti suhtes ootusi/kahtlusi kinnitada.


Tallinna ja Tartu linnade koolivõrgu muutused on näidatud ajavahemikus 1990-2011, teiste keskuste kaetus on kindlasti väiksem, kui veel parema tahtmise korral saanuks. Loodan, et kogutud andmetest on kasu arhitektuuri- ja pedagoogikaüliõpilastel ja -õppejõududel, koduloolastel, poliitikutel ja poliitika kujundajatel. Lõpuks on kõik valikud pildid albumis.

Head kasutamist!

Priit

Jaga sõpradele: http://issuu.com/kulu_ja_kirjadega/docs/klade_ymbertrukk?mode=window


2011 Avatakse Algkool Kooli nimi Edu Valem Erakool Paide Valla Lasteaed-Kool Rakvere Vanalinna Kool

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Paide vald Rakvere linn

Järva maakond Lääne-Viru maakond

Kooli nimi

Omavalitsus

Maakond

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool Käo Põhikool Türi Põhikool

Kohtla-Järve linn Tallinna linn Türi vald

Ida-Viru maakond Harju maakond Järva maakond

Omavalitsus Tartu linn Türi vald

Lisainfo liitmise tulemus

Viide pilt pilt pilt

Põhikool Lisainfo liitmise tulemus

Viide

Maakond Tartu maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Juuru vald Meeksi vald Tori vald Paide vald Paide vald

Maakond Rapla maakond Tartu maakond Pärnu maakond Järva maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt kaart pilt pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Kuressaare linn Valgjärve vald Viljandi linn

Maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Põlva maakond Viljandi maakond

Lisainfo liitmine

pilt pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Kooli nimi Tartu Jaan Poska Gümnaasium Türi Ühisgümnaasium

Lõpetab tegevuse Algkool Kooli nimi Järlepa Lasteaed-Algkool Järvselja Algkool Selja Algkool Sargvere Lasteaed-Algkool Tarbja Lasteaed-Algkool

liitmine liitmine

Põhikool Kooli nimi Kohtla-Järve Vahtra Põhikool Kuressaare Põhikool Valgjärve Põhikool Viljandi Valuoja Põhikool

9

liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt


Keskkool ja gümnaasium Kooli nimi Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasium Rakvere Vene Gümnaasium Türi Gümnaasium Türi Majandusgümnaasium

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Rakvere linn Türi vald Türi vald

Maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond Järva maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Kose vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Misso vald Tartu linn

Maakond Võru maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Ridala vald Räpina vald Märjamaa vald Tallinna linn Kasepää vald Torgu vald Laheda vald

Maakond Lääne maakond Põlva maakond Rapla maakond Harju maakond Jõgeva maakond Saare maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt

Omavalitsus Märjamaa vald Kohtla-Järve linn Tallinna linn Tallinna linn Võru linn

Maakond Rapla maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Harju maakond Võru maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Kooli nimi Harmi Põhikool

Keskkool muutub põhikooliks Kooli nimi Misso Keskkool Tartu Mart Reiniku Gümnaasium

2010 Lõpetab tegevuse Algkool Nimi Asuküla Algkool Naha Algkool Sipa Lasteaed-Algkool Tallinna Lasnamäe Lasteaed-Algkool Tiheda Lasteaed-Algkool Torgu Lasteaed-Algkool Vana-Koiola Kool

Põhikool Nimi Haimre Põhikool Kohtla-Järve Oru Põhikool Tallinna Pelguranna Põhikool Tallinna Sõle Põhikool Võru Vene Põhikool

10

liitmine liitmine


Keskkool ja gümnaasium Nimi Omavalitsus Loksa Vene Gümnaasium Loksa linn Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasium Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo liimine liitmine

Viide pilt pilt

Omavalitsus Raasiku vald Puurmani vald

Maakond Harju maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt

Omavalitsus Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Raasiku vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Rae vald Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Keila linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Pikavere Lasteaed-Algkool Saduküla Lasteaed-Algkool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Pärnu Raeküla Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Aruküla Vaba Waldorfkool

2009 Avatakse Põhikool Nimi Peetri Lasteaed-Põhikool Tallinna Soome Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Keila Kool Sakala Eragümnaasium

11


Lõpetab tegevuse Algkool Nimi Järvakandi Lasteaed-Algkool Keila Algkool Keila SOS Hermann Gmeineri Kool Lelle Kool Põlgaste Lasteaed-Algkool Raikküla Lasteaed-Algkool Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Raikküla vald Keila linn Keila linn Kehtna vald Kanepi vald Raikküla vald Tallinna linn

Maakond Rapla maakond Harju maakond Harju maakond Rapla maakond Põlva maakond Rapla maakond Harju maakond

Lisainfo liitmine

Omavalitsus Viljandi vald Sauga vald

Maakond Viljandi maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Viljandi linn Võru linn

Maakond Viljandi maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

liitmine

Viide pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Puiatu Erikool Taali Põhikool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Omavalitsus Keila Gümnaasium Keila linn Vladimir Kornijenko Eragümnaasium Tallinna linn

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Merivälja Kool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Viljandi Kaare Kool Võru Vene Põhikool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Narva Vanalinna Riigikool

12


2008 Avatakse Algkool Nimi Erakool Läte Koosa Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Keila linn Vara vald

Maakond Harju maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Viljandi vald Saku vald

Maakond Viljandi maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Häädemeeste vald Halliste vald Märjamaa vald Martna vald Orissaare vald Vastseliina vald

Maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Rapla maakond Lääne maakond Saare maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Palamuse vald Antsla vald Orissaare vald Kohtla-Järve linn Narva linn

Maakond Jõgeva maakond Võru maakond Saare maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

liitmine liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt

Põhikool Nimi Jaagu Lasteaed-Põhikool Kajamaa Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Audentese Spordigümnaasium

Lõpetab tegevuse Algkool Nimi Kabli Lasteaed-Algkool Kosksilla Algkool Laukna Lasteaed-Algkool Rõude Lasteaed-Algkool Tagavere Algkool Viitka Algkool

Põhikool Nimi Kaarepere Põhikool Lepistu Põhikool Orisaare Internaatkool Kohtla-Järve Pärna Põhikool Narva Paplimäe Kool

lugu

Keskkool ja gümnaasium Nimi Narva Joala Kool

13


Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kergu Põhikool-Lasteaed Pärsti Põhikool

Omavalitsus Vändra vald Viljandi vald

Maakond Pärnu maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Haapsalu linn Tallinna linn

Maakond Ida-Viru maakond Lääne maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Saku vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Tartu linn

Maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Nimi

Omavalitsus

Maakond

Viide

Tartu Vene Lütseum

Tartu linn

Tartu maakond

Lisainfo liitmise tulemus

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Erakool Intellekt Haapsalu Nikolai Kool Pelguranna Põhikool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Kurtna Lasteaed-Algkool

2007 Avatakse Põhikool Nimi Tartu Erakool

Keskkool ja gümnaasium

14

pilt


Lõpetab tegevuse Algkool Nimi Ingliste Lasteaed-Algkool Kaagjärve Lasteaed-Algkool Lilli Mulgimeelne Vabakool Tallinna Magdaleena LasteaedAlgkool Tallinna Paekaare Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Kehtna vald Karula vald Karksi vald

Maakond Rapla maakond Valga maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Tallinna linn Tallinna linn

Harju maakond Harju maakond

Omavalitsus Haljala vald Pärnu linn Tallinna linn Tallinna linn

Maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Tallinna linn Paide linn Tartu linn Tartu linn

Harju maakond Järva maakond Tartu maakond Tartu maakond

Omavalitsus Paide vald Torgu vald

Maakond Järva maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Mõisaküla linn Tallinna linn

Maakond Viljandi maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt kaart

Põhikool Nimi Aaspere Põhikool Pärnu Slaavi Põhikool Tallinna 63. Põhikool Tallinna Valdeku Põhikool

liitmine liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kivimurru Gümnaasium Püha Miikaeli Kolleegiumi Gümnaasium Paide Slaavi Gümnaasium Tartu Puškini Gümnaasium Tartu Slaavi Gümnaasium

liitmine liitmine liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Sargvere Põhikool Torgu Lasteaed-Põhikool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Mõisaküla Keskkool Tallinna Sõle Gümnaasium

15


2006 Avatakse Põhikool Nimi Laulasmaa Kool

Omavalitsus Keila vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

KOV Taheva vald Veriora vald Keila vald Antsla vald Valgjärve vald

Maakond Valga maakond Põlva maakond Harju maakond Võru maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart pilt

Tallinna linn Halliste vald Tarvastu vald

Harju maakond Viljandi maakond Viljandi maakond

KOV Narva-Jõesuu linn Värska vald Tallinna linn

Maakond Ida-Viru maakond Põlva maakond Harju maakond

Lisainfo

KOV Narva linn Tallinna linn

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt kaart

KOV Kehtna vald

Maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Koikküla Lasteaed-Algkool Leevi Algkool Lohusalu Lasteaed-Algkool Lusti Lasteaed-Algkool Maaritsa Algkool Tallinna Mustamäe 2. LasteaedAlgkool Vana-Kariste Algkool Väluste Lasteaed-Algkool

kaart pilt pilt

Põhikool Nimi Narva-Jõesuu Erapõhikool "Tuvike" Saatse Põhikool Tallinna Hiiu Põhikool

liitmine

Viide pilt kaart pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Narva Juhkentali Kool Põhja Eragümnaasium

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Lelle Kool

16


Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kihnu Kool Tallinna Valdeku Põhikool

KOV Kihnu vald Tallinna linn

Maakond Pärnu maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt

KOV Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Saue vald Tallinna linn Tartu linn

Maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Tallinna linn

Harju maakond

Omavalitsus Saku vald Väike-Maarja vald Tõlliste vald Põltsamaa linn

Maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Valga maakond Jõgeva maakond

Algkool muutub põhikooliks Nimi Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool

2005 Avatakse Algkool Nimi Hilariuse Kool

Põhikool Nimi Laagri Kool Püha Miikaeli Kolleegiumi Põhikool Tartu Rahvusvaheline Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Eesti Rahvusvaheline Kool Püha Miikaeli Kolleegiumi Gümnaasium

pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Kajamaa Lasteaed-Algkool Käru Algkool Laatre Lasteaed-Algkool Lasteaed-Algkool Tõruke

17

Lisainfo liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt


Männimäe Lasteaed-Algkool Põdruse Lasteaed-Algkool Rasina Algkool Vambola Lasteaed-Algkool Venevere Algkool

Viljandi linn Haljala vald Mooste vald Tarvastu vald Laekvere vald

Viljandi maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond

Omavalitsus Rae vald Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Vasalemma vald

Harju maakond

kaart

Tallinna linn

Harju maakond

kaart

Omavalitsus Raikküla vald Kanepi vald Raikküla vald

Maakond Rapla maakond Põlva maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Kihnu vald

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Karksi vald

Maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt

liitmine

pilt pilt pilt kaart pilt

Põhikool Nimi Lehmja Põhikool Tallinna Katleri Põhikool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tallinna Tondiraba Keskkool Rummu Erikutsekooli õhtune osakond Tallinna Kutsekool nr 5 üldharidusklassid

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Järvakandi Lasteaed-Algkool Põlgaste Lasteaed-Algkool Raikküla Lasteaed-Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kihnu Gümnaasium

2004 Avatakse Algkool Nimi Lilli Mulgimeelne Vabakool

18


Põhikool Nimi

Omavalitsus

Maakond

Viide

Võru maakond

Lisainfo liitmise tulemus

Meremäe-Obinitsa Põhikool

Meremäe vald

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Tallinna linn

Harju maakond

Omavalitsus Kuressaare linn Põltsamaa vald Karksi vald Karksi vald Leisi vald Vihula vald Leisi vald Kaarma vald Tallinna linn Koeru vald Roosna-Alliku vald

Maakond Saare maakond Jõgeva maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond Saare maakond Harju maakond Järva maakond Järva maakond

Lisainfo liitmine liitmine liitmine liitmine liitmine

Omavalitsus Veriora vald Tallinna linn Meremäe vald Meremäe vald Põlva vald Rakvere linn Tallinna linn

Maakond Põlva maakond Harju maakond Võru maakond Võru maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Tallinna linn Tallinna linn Tartu linn Tallinna linn Võru linn

Harju maakond Harju maakond Tartu maakond Harju maakond Võru maakond

pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tallinna Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium

pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Ida-Niidu Lasteaed-Algkool Kamari Algkool Karksi Lasteaed-Algkool Lilli Algkool Metsküla Algkool Palmse Algkool Pärsama Lasteaed-Algkool Randvere Algkool Tallinna Vindi Lasteaed-Algkool Vao Lasteaed-Algkool Vodja Algkool

liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Leevi Internaatkool Maria Kool Meremäe Põhikool Obinitsa Põhikool Peri Põhikool Rakvere Erapõhikool Tallinna Mustamäe Üldhariduskool Tallinna Vana-Kalamaja Gümnaasium Tallinna Ümera Põhikool Tartu Annemõisa Kool Vilisuu Erapõhikool Võrusoo Põhikool

19

liitmine liitmine liitmine

liitmine

Viide kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt


Keskkool ja gümnaasium Nimi Pärnu Niidupargi Gümnaasium

Omavalitsus Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Pärnu linn Türi vald

Maakond Pärnu maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Rakvere linn

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Saue vald Saarde vald Ambla vald Emmaste vald Ülenurme vald Kaiu vald

Maakond Harju maakond Pärnu maakond Järva maakond Hiiu maakond Tartu maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn Jõhvi vald Narva linn Tõrva linn Avinurme vald

Maakond Harju maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Valga maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Pärnu Väike Vabakool Türi Toimetulekukool

2003 Avatakse Keskkool ja gümnaasium Nimi Rakvere Eragümnaasium

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Jõgisoo Algkool Kanaküla Algkool Käravete Algkool Leisu Algkool Tõrvandi Algkool Vahastu Lasteaed-Algkool

liitmine liitmine lugu

Põhikool Nimi Erakool "Kuldpelikan" Jõhvi Erapõhikool Narva Vanalinna Kool Patküla Põhikool Ulvi Põhikool

20

Viide kaart pilt pilt pilt kaart


Keskkool ja gümnaasium Nimi Omavalitsus Akadeemia Nord Õigusgümnaasium Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Kasepää vald

Maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Nimi Omavalitsus J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool Tabivere vald

Maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Tartu linn Tartu linn

Maakond Tartu maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Tiheda Algkool

Keskkool muutub põhikooliks

Algkool muutub põhikooliks Nimi Tartu Katoliku Kool Tartu Maarja Kool

2002 Avatakse Põhikool Nimi Pärnu Toimetulekukool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Põhja Eragümnaasium

21


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Anija Algkool Elva Algkool Hageri Lasteaed-Algkool Hellamaa Algkool Hulja Lasteaed-Algkool Kõpu Algkool Kõrgessaare Algkool Lõõla Algkool Paadrema Algkool Pamma Algkool Peedu Algkool-Lasteaed Päinurme Lasteaed-Algkool Ravila Lasteaed-Algkool Sangaste Lasteaed-Algkool Tallinna Tondi Lasteaed-Algkool Taritu Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Anija vald Elva linn Kohila vald Muhu vald Kadrina vald Hiiu vald Hiiu vald Väätsa vald Varbla vald Leisi vald Elva linn Koigi vald Kose vald Sangaste vald Tallinna linn Lümanda vald

Maakond Harju maakond Tartu maakond Rapla maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Hiiu maakond Hiiu maakond Järva maakond Pärnu maakond Saare maakond Tartu maakond Järva maakond Harju maakond Valga maakond Harju maakond Saare maakond

Lisainfo

Omavalitsus Tallinna linn Tartu linn Tartu linn

Maakond Harju maakond Tartu maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Keila linn Tallinna linn Tartu linn

Maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Veriora vald

Maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Haapsalu linn

Maakond Lääne maakond

Lisainfo

Viide pilt

liitmine liitmine

liitmine liitmine

liitmine

Viide kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt

Põhikool Nimi Tallinna Kopli Vene Põhikool Tartu Puiestee Kool Tartu Vene Erakool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Keila Õhtukeskkool Tallinna 11. Õhtukeskkool Tartu Raadi Gümnaasium

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Leevi Põhikool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Haapsalu Sanatoorne Internaatkool

22


Põhikool muutub keskkooliks Nimi Tallinna Heleni Kool

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Jõhvi vald Tallinna linn

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Nimi

Omavalitsus

Maakond

Viide

Kunda Ühisgümnaasium

Kunda linn

Lääne-Viru maakond

Lisainfo liitmise tulemus

Omavalitsus Vinni vald Sõmerpalu vald Viljandi vald Räpina vald Käina vald Kaarma vald Palupera vald Koonga vald Tudulinna vald Tõstamaa vald Lüganuse vald Kohila vald Tõlliste vald Tallinna linn Väike-Maarja vald Lasva vald Urvaste vald Antsla vald

Maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Viljandi maakond Põlva maakond Hiiu maakond Saare maakond Valga maakond Pärnu maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Ida-Viru maakond Rapla maakond Valga maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Võru maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

2001 Avatakse Põhikool Nimi Jõhvi Erapõhikool Tallinna Vaba Waldorfkool

Keskkool ja gümnaasium

pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Kadila Lasteaed-Algkool Kurenurme Algkool Kutsari Lasteaed-Algkool Leevaku Algkool Männamaa Algkool-Lasteaed Nasva Algkool Nõuni Algkool Oidremaa Algkool-Lasteaed Oonurme Algkool Pootsi Algkool Püssi Lasteaed-Algkool Rabivere Algkool Tagula Algkool Tallinna Eraalgkool "Harmoonia" Triigi Lasteaed-Algkool Tsolgo Algkool Urvaste Algkool Vana-Antsla Algkool

23

liitmine

liitmine

liitmine


Nimi Viru-Jaagupi Algkool Võõpste Algkool Väinjärve Lasteaed-Algkool Vätta Algkool

Omavalitsus Vinni vald Mäksa vald Koeru vald Pihtla vald

Maakond Lääne-Viru maakond Tartu maakond Järva maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt

Omavalitsus Jõgeva linn Jõhvi vald Puhja vald Puka vald Paide vald Räpina vald Saare vald Kohtla-Järve linn Tallinna linn

Maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Valga maakond Järva maakond Põlva maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn Kunda linn Kunda linn Maardu linn

Maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Omavalitsus Laheda vald

Maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Narva-Jõesuu linn Tallinna linn

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Põhikool Nimi Jõgeva Põhikool Jõhvi Vene Põhikool Kaimi Põhikool Kuigatsi Kool Purdi Põhikool Räpina Põhikool Saare Põhikool Sompa Põhikool Tallinna Abikool

liitmine

liitmine

Keskkool ja gümnaasium Nimi Eesti Spordigümnaasium Kunda 1. Keskkool Kunda 2. Keskkool Maardu Õhtukeskkool

liitmine liitmine

Viide pilt pilt kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Vana-Koiola Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Eraalgkool "Tuvike" Merivälja Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Narva Õigeusu Humanitaarkool

24


2000 Avatakse Põhikool Nimi

Omavalitsus

Maakond

Haanja-Ruusmäe Põhikool Mihkli Kool Narva Vanalinna Riigikool Rakvere Lille Kool

Haanja vald Tapa vald Narva linn Rakvere linn

Võru maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo liitmise tulemus

liitmise tulemus

Viide pilt pilt pilt pilt

Rõuge Põhikool Salu Kool

Rõuge vald Saue vald

Võru maakond Harju maakond

Valga Põhikool

Valga linn

Valga maakond

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Emmaste vald Saarde vald Vändra vald Antsla vald Kehtna vald Vara vald Hiiu vald Nõo vald Kullamaa vald Misso vald Värska vald Anija vald Sillamäe linn Sõmerpalu vald Põlva vald Tartu vald Koonga vald Tõstamaa vald Põlva vald Türi vald Halliste vald

Maakond Hiiu maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Võru maakond Rapla maakond Tartu maakond Hiiu maakond Tartu maakond Lääne maakond Võru maakond Põlva maakond Harju maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Põlva maakond Tartu maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Põlva maakond Järva maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt

liitmise tulemus

pilt kaart pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Rocca al Mare Kool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Jausa Lasteaed-Algkool Jäärja Algkool Kaansoo Algkool Kaika Algkool Keava Algkool Koosa Algkool Kärdla Lasteaed-Algkool Laguja Algkool Liivi Algkool Luhamaa Algkool Matsuri Algkool Pillapalu Algkool Sillamäe Algkool Sulbi Algkool Taevaskoja Algkool Tammistu Algkool Tarva Algkool Tõhela Lasteaed-Algkool Vanaküla Algkool Villevere Algkool Ülemõisa Algkool

25

liitmine

liitmine


Põhikool Nimi Haanja Põhikool Loosi Põhikool Nursi Põhikool Ruusmäe Põhikool Valga 1. Põhikool Valga 2. Põhikool Viitina Põhikool

Omavalitsus Haanja vald Vastseliina vald Rõuge vald Haanja vald Valga linn Valga linn Rõuge vald

Maakond Võru maakond Võru maakond Võru maakond Võru maakond Valga maakond Valga maakond Võru maakond

Lisainfo liitmine

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Karula vald Sõmerpalu vald Põdrala vald Tõstamaa vald Mooste vald Urvaste vald Märjamaa vald

Maakond Valga maakond Võru maakond Valga maakond Pärnu maakond Põlva maakond Võru maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Kuressaare linn Meremäe vald

Maakond Saare maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Põlva vald Tartu linn

Maakond Põlva maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn Maardu linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

liitmine liitmine liitmine liitmine liitmine

Viide pilt kaart pilt pilt pilt pilt kaart

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tallinna 8. Õhtukeskkool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kaagjärve Lasteaed-Algkool Kurenurme Algkool Pikasilla Kool Pootsi Algkool Rasina Algkool Urvaste Algkool Varbola Kool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kuressaare Vanalinna Kool Meremäe Põhikool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Roosi Kool Tartu Elu Sõna Kristlik Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Audentese Erakool Kallavere Keskkool

26


1999 Avatakse Keskkool ja gümnaasium Nimi Kivimurru Gümnaasium

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Salme vald Kaarma vald Vastseliina vald Vinni vald Pühalepa vald Abja vald Sõmeru vald Kaarma vald

Maakond Saare maakond Saare maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Hiiu maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart

Omavalitsus Järva-Jaani vald Kohtla-Järve linn Nõo vald Narva linn Kohtla-Järve linn Puhja vald Valga linn Kohtla-Järve linn

Maakond Järva maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Valga maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Viljandi vald Koigi vald

Maakond Viljandi maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Anseküla Algkool Eikla Lasteaed-Algkool Kapera Algkool Kulina Algkool Kuri Külakool Penuja Algkool Vaeküla Algkool Vaivere Algkool

liitmine

lugu liitmine

Põhikool Nimi Karinu Põhikool Kohtla-Järve Ahtme Põhikool Meeri Eriinternaatkool Narva Kadastiku Kool Sirgala Põhikool Ulila Põhikool Valga 3. Põhikool Viivikonna Põhikool

liitmine

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tarassovi Ärigümnaasium

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Puiatu Lasteaed-Kool Päinurme Lasteaed-Algkool

27


Nimi Suislepa Lasteaed-Algkool Vene Kultuurikool "Taassünd"

Omavalitsus Tarvastu vald Narva-Jõesuu linn

Maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Raasiku vald Lääne-Nigula vald Tartu linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Lääne maakond Tartu maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Kohtla-Järve linn Paldiski linn Pärnu linn Tartu linn Tallinna linn

Ida-Viru maakond Harju maakond Pärnu maakond Tartu maakond Harju maakond

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Mikitamäe vald Vändra vald Lihula vald Saarde vald Mustjala vald

Maakond Põlva maakond Pärnu maakond Lääne maakond Pärnu maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Aruküla Vaba Waldorfkool Oru Algkool Tartu Vene Erakool Vilisuu Erapõhikool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kohtla-Järve Humanitaarne Erapõhikool Paldiski Põhikool Pärnu Niidupargi Põhikool Tartu Vaba Waldorfkool Vladimir Kornijenko Eragümnaasium

pilt pilt pilt kaart pilt

1998 Avatakse Põhikool Nimi Erakool "Kuldpelikan"

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Koksina Algkool Samliku Algkool Vanamõisa Algkool Veelikse Algkool Võhma Algkool

28


Põhikool Nimi Pärnu 12. Kool Restu Põhikool Tallinna Männiku Põhikool

Omavalitsus Pärnu linn Sangaste vald Tallinna linn

Maakond Pärnu maakond Valga maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Tartu linn

Maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Värska vald Vinni vald

Maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Halliste vald Võru vald

Maakond Viljandi maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Saue vald Pühalepa vald Pärnu linn Tartu linn

Maakond Harju maakond Hiiu maakond Pärnu maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tartu Bakalaureuse Kool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Matsuri Põhikool Viru-Jaagupi Põhikool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Halliste Algkool Puiga Lasteaed-Algkool

1997 Avatakse Algkool Nimi Jõgisoo Algkool Kuri Külakool Pärnu Väike Vabakool Tartu Elu Sõna Kristlik Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Ärigümnaasium

29


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Abruka Algkool Erakool "Maikool" Kantremaa Lasteaed-Algkool Kuri Algkool Paala Algkool Pagari Algkool Pööravere Algkool Rahkla Lasteaed-Algkool Rummu Algkool Tuhalaane Algkool Türi Algkool Umbusi Algkool Vergi Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Kaarma vald Tallinna linn Viljandi linn Pühalepa vald Suure-Jaani vald Mäetaguse vald Halinga vald Laekvere vald Vasalemma vald Karksi vald Türi vald Põltsamaa vald Vihula vald

Maakond Saare maakond Harju maakond Viljandi maakond Hiiu maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Viljandi maakond Järva maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt

Omavalitsus Vihula vald

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo lugu

Viide kaart

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Tallinna linn

Harju maakond

Omavalitsus Harku vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Suure-Jaani vald Viljandi linn

Maakond Viljandi maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Põhikool Nimi Annikvere Põhikool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Jaan Tõnissoni Instituudi Koolituskeskus

pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Harkujärve Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Olustvere Algkool Viljandi Vaba Waldorfkool

30


Põhikool muutub keskkooliks Nimi Käina Põhikool Narva-Jõesuu Kool

Omavalitsus Käina vald Narva-Jõesuu linn

Maakond Hiiu maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Kuressaare linn Anija vald

Maakond Saare maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Võru linn

Maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Tallinna linn

Harju maakond

pilt

Kohtla-Järve linn

Ida-Viru maakond

pilt

Omavalitsus Keila vald Lihula vald Rapla vald Käru vald Märjamaa vald

Maakond Harju maakond Lääne maakond Rapla maakond Rapla maakond Rapla maakond

1996 Avatakse Algkool Nimi Ida-Niidu Lasteaed-Algkool Pillapalu Algkool

Põhikool Nimi Võru Järve Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Jaan Tõnissoni Instituudi Koolituskeskus Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Klooga Vene Algkool Kloostri Algkool Kuusiku Lasteaed-Algkool Kädva Lasteaed-Algkool Teenuse Algkool

31

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt


Põhikool Nimi Piusa Eriinternaatkool Kohtla-Järve Vanalinna Põhikool

Omavalitsus Meremäe vald Kohtla-Järve linn

Maakond Võru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Vinni vald Tallinna linn

Maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Paldiski linn Tallinna linn Tartu linn Urvaste vald

Maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Tallinna linn Võru linn

Harju maakond Võru maakond

Omavalitsus Ridala vald Tallinna linn Saarde vald Keila linn Keila vald Tallinna linn Tallinna linn

Maakond Lääne maakond Harju maakond Pärnu maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond

Korraldatakse ümber Keskkool muutub põhikooliks Nimi Roela Põhikool Vene Humanitaarne Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Paldiski Algkool Tallinna Abikool Tartu Vabakool Urvaste Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium Võru Kesklinna Gümnaasium

pilt pilt

1995 Avatakse Algkool Nimi Asuküla Algkool Fontese Erakool Kanaküla Algkool Keila SOS Hermann Gmeineri Kool Klooga Vene Algkool Tallinna Kristiine Lasteaed-Algkool Tallinna Laagna Lasteaed-Algkool

32

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt


Põhikool Nimi Leie Põhikool Mari Kool

Omavalitsus Kolga-Jaani vald Tallinna linn

Maakond Viljandi maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Erakommertskolledž Jõgeva Kaugõppekeskkool Rummu Erikutsekooli õhtune osakond Tallinna Kutsekool nr 5 üldharidusklassid Tallinna Mänedžeride Erakool

Omavalitsus Tallinna linn Jõgeva linn Vasalemma vald Tallinna linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Jõgeva maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond

Viide pilt pilt kaart kaart pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Joa Algkool Jõgeva 1. Lasteaed-Algkool Jõgeva 2. Lasteaed-Algkool Lasteaed-Algkool Pääsupesa Lätkalu Algkool Munalaskme Algkool Rakvere Lilleküla Kool Saue Kunstikool

Omavalitsus Keila vald Jõgeva linn Jõgeva linn Tallinna linn Kolga-Jaani vald Nissi vald Rakvere linn Saue linn

Maakond Harju maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Harju maakond Viljandi maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt

Omavalitsus Harku vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart

Kohtla-Järve linn Vasalemma vald Elva linn

Ida-Viru maakond Harju maakond Tartu maakond

Omavalitsus Elva linn Vasalemma vald

Maakond Tartu maakond Harju maakond

Keskkool ja gümnaasium Nimi Harku Õhtukeskkool Kohtla-Järve Kommertsgümnaasium AKKI Rummu Õhtukeskkool Tartumaa Õhtukeskkool

kaart kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Elva Algkool Rummu Algkool

33

Lisainfo

Viide pilt pilt


Keskkool muutub põhikooliks Nimi Tallinna Männiku Põhikool Ämari Põhikool

Omavalitsus Tallinna linn Vasalemma vald

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Halinga vald Narva linn Narva linn Paikuse vald Meremäe vald Rakvere linn Narva-Jõesuu linn

Maakond Pärnu maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Põlva vald

Maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kohila vald Tudulinna vald Paldiski linn Võru vald Lüganuse vald Põlva vald Tallinna linn Tallinna linn Tartu linn Tartu linn Ülenurme vald Ridala vald Kaiu vald Pihtla vald

Maakond Rapla maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Võru maakond Ida-Viru maakond Põlva maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond Tartu maakond Tartu maakond Lääne maakond Rapla maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Kaelase Kool Narva Abikool Narva Õigeusu Humanitaarkool Paikuse Algkool Piusa Eriinternaatkool Rakvere Vaba Waldorfkool Vene Kultuurikool "Taassünd"

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Põlva Keskkool

1994 Avatakse Algkool Nimi Hageri Algkool Oonurme Algkool Paldiski Algkool Puiga Lasteaed-Algkool Püssi Lasteaed-Algkool Roosi Kool Tallinna Lasnamäe Lasteaed-Algkool Tallinna Tondi Lasteaed-Algkool Tartu Katoliku Kool Tartu Maarja Kool Tõrvandi Algkool Uuemõisa Lasteaed-Algkool Vahastu Lasteaed-Algkool Vätta Algkool

34

lugu


Põhikool Nimi Johannese Kool Rosmal (era) Kohtla-Järve Humanitaarne Erapõhikool Noarootsi Kool Nõo Põhikool Rakvere Põhikool Tallinna Kurtide Kool

Omavalitsus Põlva vald

Maakond Põlva maakond

Kohtla-Järve linn Noarootsi vald Nõo vald Rakvere linn Tallinna linn

Ida-Viru maakond Lääne maakond Tartu maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt kaart

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kohtla-Järve Kommertsgümnaasium AKKI MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium Vene Erakool "Polüloog"

Omavalitsus Kohtla-Järve linn

Maakond Ida-Viru maakond

Viide kaart

Tallinna linn Tallinna linn

Harju maakond Harju maakond

pilt pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Alajõe Algkool Johannese Kool Rosmal Paldiski Algkool

Omavalitsus Alajõe vald Põlva vald Paldiski linn

Maakond Ida-Viru maakond Põlva maakond Harju maakond

Lisainfo

liitmine

Viide pilt pilt pilt

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Viide pilt pilt

Põhikool Nimi Kohtla-Järve Õppekoondis "Polütehnik" Muraste Põhikool

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Harku vald

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kopli Vene Tehnikagümnaasium Põlva Õhtukeskkool

Omavalitsus Tallinna linn Põlva vald

Maakond Harju maakond Põlva maakond

Lisainfo liitmine

Viide pilt pilt

Omavalitsus Keila vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Klooga Algkool

35


Keskkool muutub põhikooliks Nimi

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo otsus 1989

Viide

Jõhvi 2. Põhikool

Jõhvi vald

Ida-Viru maakond

Omavalitsus Põlva vald Rae vald Koonga vald Tallinna linn Koigi vald Tallinna linn

Maakond Põlva maakond Harju maakond Pärnu maakond Harju maakond Järva maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Raasiku vald Tallinna linn Juuru vald Viljandi linn Käru vald Väike-Maarja vald Tallinna linn Tallinna linn Põltsamaa linn Audru vald Väätsa vald Valgjärve vald Viljandi linn Narva linn Tallinna linn Suure-Jaani vald Abja vald Helme vald Saue linn Tallinna linn Tallinna linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond Rapla maakond Viljandi maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Harju maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Järva maakond Põlva maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Valga maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Johannese Kool Rosmal Lehmja Algkool Lõpe Algkool Nõmme Erakool Päinurme Internaatkool Tallinna 1. Internaatkool

1993 Avatakse Algkool Nimi Aruküla Vabakool „Pääsulind“ Erakool "Maikool" Järlepa Lasteaed-Algkool Kantremaa Lasteaed-Algkool Kädva Lasteaed-Algkool Käru Algkool Lasteaed-Algkool "Mummi" Lasteaed-Algkool Pääsupesa Lasteaed-Algkool Tõruke Lavassaare Lasteaed-Algkool Lõõla Algkool Maaritsa Algkool Männimäe Lasteaed-Algkool Narva Õigeusu Humanitaarkool Nõmme Erakool Olustvere Algkool Penuja Algkool Ritsu Lasteaed-Algkool Saue Kunstikallakuga Algkool Tallinna 71. Lasteaed-Algkool Tallinna Eraalgkool "Harmoonia" Tallinna Lepistiku Lasteaed-Algkool

36


Nimi Omavalitsus Maakond Tallinna Magdaleena LasteaedAlgkool Tallinna linn Harju maakond Tallinna Mustamäe 1. LasteaedAlgkool Tallinna linn Harju maakond Tallinna Mustamäe 2. LasteaedAlgkool Tallinna linn Harju maakond Tammistu Algkool Tartu vald Tartu maakond Tartu Vabakool Tartu linn Tartu maakond Tuhalaane Algkool Karksi vald Viljandi maakond Tuudi Algkool Lihula vald Lääne maakond Vahenurme Lasteaed-Algkool Halinga vald Pärnu maakond Vanaküla Algkool Põlva vald Põlva maakond Vene Erakool Gitika Tartu linn Tartu maakond Vene Kultuurikool "Taassünd" Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond Viiratsi Algkool Viljandi vald Viljandi maakond Viljandi Vaba Waldorfkool Viljandi linn Viljandi maakond Vohnja Lasteaed-Algkool Kadrina vald Lääne-Viru maakond Nõmme Erakool asutati 1990, kuid 1990-1992 koolina statistikas ei kajastu.

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt kaart kaart kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Püünsi Kool Sillamäe Eesti Põhikool

Omavalitsus Viimsi vald Sillamäe linn

Maakond Harju maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn Tallinna linn Tartu linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt pilt

Omavalitsus Kuusalu vald Kihelkonna vald

Maakond Harju maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kopli Vene Tehnikagümnaasium Tallinna Bakalaureuse Kool Tartu Bakalaureuse Kool Vene Humanitaarne Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Aabla Lasteaed-Algkool Dejevo Algkool

37


Põhikool Nimi Saadjärve Eriinternaatkool Sillamäe 1. Põhikool Suurpea Põhikool Tallinna Astangu Põhikool

Omavalitsus Tartu vald Sillamäe linn Kuusalu vald Tallinna linn

Maakond Tartu maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt pilt

Omavalitsus Kuressaare linn Viljandi linn

Maakond Saare maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt

Omavalitsus Räpina vald Misso vald Karksi vald

Maakond Põlva maakond Võru maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Tallinna linn

Harju maakond

Omavalitsus Rakvere vald Veriora vald Raikküla vald Räpina vald Pühalepa vald Tallinna linn Märjamaa vald Tarvastu vald

Maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Rapla maakond Põlva maakond Hiiu maakond Harju maakond Rapla maakond Viljandi maakond

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kuressaare Ametikool Viljandi Kutsekeskkool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Leevaku Põhikool Luhamaa Põhikool Tuhalaane Algkool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kohtla-Järve 4. Keskkool Narva Vanalinna Kool Tallinna Vana-Kalamaja Üldhariduskool

pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Lasila Lasteaed-Algkool Leevi Internaatkool Raikküla Kool Ruusa Põhikool Suuremõisa Põhikool Tallinna 3. Eriinternaatkool Varbola Lasteaed-Algkool Ämmuste Kool

38

Lisainfo

Viide pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt kaart


1992 Avatakse Algkool Nimi Ahula Lasteaed-Algkool Ingliste Lasteaed-Algkool Jõgeva 1. Lasteaed-Algkool Jõgeva 2. Lasteaed-Algkool Kaansoo Algkool Kadila Lasteaed-Algkool Lohusalu Lasteaed-Algkool Luua Algkool Mammaste Lasteaed-Algkool Nasva Algkool Rakvere Linna Algkool Ramsi Lasteaed-Algkool Selja Algkool Seljametsa Lasteaed-Algkool Siimusti Lasteaed-Algkool Taritu Algkool Tarva Algkool Vambola Lasteaed-Algkool Vana-Kariste Algkool Veltsi Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Albu vald Kehtna vald Jõgeva linn Jõgeva linn Vändra vald Vinni vald Keila vald Palamuse vald Põlva vald Kaarma vald Rakvere linn Viljandi vald Tori vald Paikuse vald Jõgeva vald Lümanda vald Koonga vald Tarvastu vald Halliste vald Rakvere vald

Maakond Järva maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Jõgeva maakond Põlva maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Viljandi maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Jõgeva maakond Saare maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt kaart

Omavalitsus

Maakond

Lisainfo

Viide

Kohtla-Järve linn Tallinna linn

Ida-Viru maakond Harju maakond

Omavalitsus

Maakond

Haapsalu linn Harku vald Kuressaare linn Maardu linn Tallinna linn Tartu linn Elva linn Viljandi linn

Lääne maakond Harju maakond Saare maakond Harju maakond Harju maakond Tartu maakond Tartu maakond Viljandi maakond

Põhikool Nimi Kohtla-Järve Õppekoondis "Polütehnik" Tallinna Katleri Põhikool

pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium Harku Õhtukeskkool Kuressaare Ametikool Maardu Õhtukeskkool Tallinna Prantsuse Lütseum Tartu Herbert Masingu Kool Tartumaa Õhtukeskkool Viljandi Kutsekeskkool

39

Lisainfo

Viide pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Massiaru Kool Tuksi Algkool

Omavalitsus Maakond Häädemeeste vald Pärnu maakond Noarootsi vald Lääne maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Tallinna linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Raikküla vald Puhja vald Lääne-Nigula vald Raasiku vald Koigi vald Viljandi vald

Maakond Rapla maakond Tartu maakond Lääne maakond Harju maakond Järva maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart pilt pilt

Tallinna linn Tamsalu vald

Harju maakond Lääne-Viru maakond

Omavalitsus Tallinna linn Tallinna linn

Maakond Harju maakond Harju maakond

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tallinna 13. Õhtukeskkool

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Järvakandi Põhikool Kaimi Põhikool Palivere Põhikool Pikavere Algkool Päinurme Põhikool Saarepeedi Kool Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium Vajangu Lasteaed-Algkool

pilt pilt

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Tallinna Juudi Kool Tallinna Kalamaja Vene Põhikool

Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

40

Lisainfo

Viide pilt pilt


1991 Avatakse Algkool Nimi Alajõe Algkool Esku Lasteaed-Algkool Järvakandi Algkool Kapera Algkool Kavastu Lasteaed-Algkool Konguta Kool Kutsari Lasteaed-Algkool Kärdla Lasteaed-Algkool Laatre Lasteaed-Algkool Lahu Algkool Laukna Algkool Lehmja Algkool Leisu Algkool Melliste Lasteaed-Algkool Neeme Algkool Oidremaa Algkool-Lasteaed Rabivere Algkool Rakvere Vabakool Tallinna 78. Lasteaed-Algkool Vaivere Algkool Vana-Antsla Algkool Vergi Lasteaed-Algkool Vihula Lasteaed-Algkool Viitka Algkool Õru Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Alajõe vald Põltsamaa vald Raikküla vald Vastseliina vald Luunja vald Konguta vald Viljandi vald Hiiu vald Tõlliste vald Rakke vald Märjamaa vald Rae vald Emmaste vald Mäksa vald Jõelähtme vald Koonga vald Kohila vald Rakvere linn Tallinna linn Kaarma vald Antsla vald Vihula vald Vihula vald Vastseliina vald Õru vald

Maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Rapla maakond Võru maakond Tartu maakond Tartu maakond Viljandi maakond Hiiu maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond Rapla maakond Harju maakond Hiiu maakond Tartu maakond Harju maakond Pärnu maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Saare maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Valga linn

Maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Pärnu linn

Maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Põhikool Nimi Valga 1. Põhikool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kohtla-Järve 18. Keskkool Pärnu Raeküla Keskkool

41


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Liivi Abikool Manija Algkool

Omavalitsus Kullamaa vald Tõstamaa vald

Maakond Lääne maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Viljandi vald

Maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kuusalu vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Pärsti Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kolga Põhikool

Korraldatakse ümber Puudub klades: Elva 1. Keskkool korraldatakse ümber Elva Põhikooliks (pilt); Elva 2. Keskkool korraldatakse ümber Elva Gümnaasiumiks (pilt).

1990 Avatakse Algkool Nimi Aabla Lasteaed-Algkool Anija Algkool Jausa Lasteaed-Algkool Kabli Lasteaed-Algkool Kajamaa Lasteaed-Algkool Keava Algkool Kloostri Algkool Koikküla Lasteaed-Algkool Koksina Algkool Kosksilla Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Kuusalu vald Anija vald Emmaste vald Häädemeeste vald Saku vald Kehtna vald Lihula vald Taheva vald Mikitamäe vald Halliste vald 42

Maakond Harju maakond Harju maakond Hiiu maakond Pärnu maakond Harju maakond Rapla maakond Lääne maakond Valga maakond Põlva maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt


Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Kuimetsa Algkool Kaiu vald Rapla maakond pilt Kuri Algkool Pühalepa vald Hiiu maakond pilt Kõpu Algkool Hiiu vald Hiiu maakond pilt Lilli Algkool Karksi vald Viljandi maakond pilt Munalaskme Algkool Nissi vald Harju maakond pilt Paikuse Algkool Paikuse vald Pärnu maakond kaart Peedu Algkool-Lasteaed Elva linn Tartu maakond pilt Pärsti Lasteaed-Algkool Viljandi vald Viljandi maakond pilt Rahkla Algkool Laekvere vald Lääne-Viru maakond pilt Sipa Lasteaed-Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Tagavere Algkool Orissaare vald Saare maakond pilt Tarbja Lasteaed-Algkool Paide vald Järva maakond pilt Teenuse Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Umbusi Algkool Põltsamaa vald Jõgeva maakond pilt Vanamõisa Algkool Lihula vald Lääne maakond pilt Varbola Lasteaed-Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Võhma Algkool Mustjala vald Saare maakond pilt Puudub klades: Nõmme Erakool (pilt), 1990-1992 kool haridusstatistikas ei kajastu; Järve 9-klassiline Kool (Harku vald) (pilt). Põhikool Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Kabala Põhikool Raikküla vald Rapla maakond pilt Puudub klades: Tallinna Linnavalitsuse 23.08.1990 korraldusega 561 Tallinna Juudi Kool (pilt) ja Tallinna Astangu Põhikool (pilt). 1990/91 õppeaastal haridusstatistikas ei kajastu. Keskkool ja gümnaasium Nimi

Omavalitsus

Maakond

Sillamäe 5. Keskkool Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Sillamäe linn

Ida-Viru maakond

Pärnu linn

Pärnu maakond

Lisainfo puudub klades puudub klades

Viide pilt pilt

Korraldatakse ümber Puudub klades: Tartu A. H. Tammsaare nimeline 1. Keskkool korraldatakse ümber (viide) Tartu Kesklinna Kooliks (1990 – 2002 pilt, alates 2002 pilt) ja Hugo Treffneri Gümnaasiumiks (pilt), Haapsalu 9-klassiline Kool korraldatakse ümber Haapsalu Linna Algkooliks (pilt) ja Haapsalu F. J. Wiedemanni nimeliseks keskkooliks (pilt). Puudub klades: Noarootsi 9-klassiline Kool korraldatakse ümber Noarootsi Gümnaasiumiks (pilt), Rõngu 9-klassiline Kool korraldatakse ümber Rõngu Keskkooliks (pilt),

43


1989 Avatakse Algkool Nimi Omavalitsus Maakond Abruka Algkool Kaarma vald Saare maakond Anseküla Algkool Salme vald Saare maakond Jäärja Algkool Saarde vald Pärnu maakond Kosksilla Algkool Halliste vald Viljandi maakond Kurtna Lasteaed-Algkool Saku vald Harju maakond Metsküla Algkool Lihula vald Lääne maakond Männamaa Lasteaed-Algkool Käina vald Hiiu maakond Narva Abikool Narva linn Ida-Viru maakond Pamma Algkool Leisi vald Saare maakond Püssi Algkool Lüganuse vald Ida-Viru maakond Rosma Algkool Põlva vald Põlva maakond Sulbi Algkool Sõmerpalu vald Võru maakond Tuksi Algkool Noarootsi vald Lääne maakond Valguta Algkool Rõngu vald Tartu maakond Vanalinna Algkool Tallinna linn Harju maakond Veelikse Algkool Saarde vald Pärnu maakond Venevere Lasteaed-Algkool Laekvere vald Lääne-Viru maakond Kosksilla Algkool avatakse 1990 Kosksilla Lasteaed-Algkooli nime all.

Lisainfo

video

pilt

pilt

Viide kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt

Põhikool Nimi Kallavere Põhikool Krootuse Põhikool

Omavalitsus Maardu linn Kõlleste vald

Maakond Harju maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Türi vald

Maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Türi 2. Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Liivi Algkool Kullamaa vald Lääne maakond pilt Liivi Algkooli järgmine sulgemine toimub ilma vahepealse avamiseta aastal 2000. Tõenäoliselt on tegu kooli kolimisega nn „Õpetajate majast“ ajaloolisse koolihoonesse, kus tegutses Liivi Abikool. Õpilased kuulusid Kullamaa Keskkooli koosseisu.

44


Põhikool Nimi Karaski 9-klassiline Kool

Omavalitsus Kõlleste vald

Maakond Põlva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve linn

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo Viide jätkab pilt kuni 1994 pilt

Omavalitsus Kernu vald Paide vald Lääne-Nigula vald Sõmerpalu vald Urvaste vald Vigala vald

Maakond Harju maakond Järva maakond Lääne maakond Võru maakond Võru maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Narva linn Võru vald Võnnu vald

Maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt

Korraldatakse ümber Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kohtla-Järve 17. Keskkool Kohtla-Järve 6. Keskkool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Kernu 9-klassiline Kool Purdi 9-klassiline Kool Risti 9-klassiline Kool Sõmerpalu 9-klassiline Kool Urvaste 9-klassiline Kool Vigala 9-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Narva 13. Keskkool Parksepa Keskkool Võnnu Keskkool

45


1988 Avatakse Algkool Nimi Omavalitsus Aakre Lasteaed-Algkool Puka vald Ahaste Algkool Audru vald Essu Lasteaed-Algkool Haljala vald Kaika Algkool Antsla vald Kaimi Algkool Puhja vald Kõrgessaare Algkool Hiiu vald Libatse Lasteaed-Algkool Halinga vald Põdra Lasteaed-Algkool Pajusi vald Pööravere Algkool Halinga vald Suigu Lasteaed-Algkool Are vald Vihasoo Lasteaed-Algkool Kuusalu vald Villevere Algkool Türi vald Puudub klades: Vihtra Lasteaed-Algkool (Vändra vald) (pilt).

Maakond Valga maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Tartu maakond Hiiu maakond Pärnu maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Harju maakond Järva maakond

Lisainfo

pilt

Viide pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Puudub klades: avatakse Narva 14. Keskkool (pilt); Rapla 2. Keskkool (pilt); Tallinna 64. Keskkool (pilt); Vinni-Pajusti Keskkool (Vinni vald) (pilt); Loksa Keskkool korraldatakse ümber Loksa 1. (pilt) ja 2. (pilt) Keskkooliks; Rannu Põhikool korraldatakse ümber Rannu Keskkooliks (pilt).

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Lasva Algkool Vinni-Pajusti Algkool

Omavalitsus Lasva vald Vinni vald

Maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt

Viide pilt pilt

Omavalitsus Salme vald

Maakond Saare maakond

Lisainfo pilt

Viide kaart

Omavalitsus Kose vald Salme vald

Maakond Harju maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Põhikool Nimi Tiirimetsa 8-klassiline Kool

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Ardu 9-klassiline kool Salme 9-klassiline Kool

46


1987 Avatakse Algkool Nimi Karksi Lasteaed-Algkool Lehola Lasteaed-Algkool Liivi Algkool Manija Algkool Pikavere Algkool Pärsama Lasteaed-Algkool Saarepeedi Lasteaed-Algkool Triigi Lasteaed-Algkool

Omavalitsus Karksi vald Keila vald Kullamaa vald Tõstamaa vald Raasiku vald Leisi vald Viljandi vald Väike-Maarja vald

Maakond Viljandi maakond Harju maakond Lääne maakond Pärnu maakond Harju maakond Saare maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt pilt

Omavalitsus Maardu linn Valga linn

Maakond Harju maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Elva linn

Maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Leisi vald Leisi vald Karksi vald Valga linn

Maakond Saare maakond Saare maakond Viljandi maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide kaart kaart pilt pilt

Omavalitsus Albu vald Vändra vald Jõelähtme vald Ruhnu vald Rõuge vald

Maakond Järva maakond Pärnu maakond Harju maakond Saare maakond Võru maakond

Lisainfo

Põhikool Nimi Maardu 8-klassiline Kool Valga Eriinternaatkool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Elva 2. Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Karja Algkool Koikla Algkool Longi Algkool Valga Algkool

pilt

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Albu 8-klassiline Kool Juurikaru 8-klassiline Kool Loo 8-klassiline Kool Ruhnu 8-klassiline Kool Viitina 8-klassiline Kool

47

pilt

Viide kaart pilt pilt kaart kaart


Põhikool muutub keskkooliks Nimi Omavalitsus Kohtla-Järve 4. Keskkool Kohtla-Järve linn Loo Keskkool alustab 1988 vastuvõttu keskkooli.

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kose vald Rakvere vald Vihula vald Sangaste vald Tõstamaa vald Tamsalu vald

Maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Valga maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt kaart pilt

Omavalitsus Sõmeru vald

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Harku vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Raikküla vald

Maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt

1986 Avatakse Algkool Nimi Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool Lasila Algkool Palmse Algkool Sangaste Lasteaed-Algkool Tõhela Algkool Vajangu Lasteaed-Algkool

Põhikool Nimi Uhtna 8-klassiline Kool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Tabasalu Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Purku Abikool

48


Põhikool Nimi Kohala 8-klassiline Kool

Omavalitsus Sõmeru vald

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Nimi

Omavalitsus

Maakond

Viide

Varnja Algkool Vääna Algkool

Peipsiääre vald Harku vald

Tartu maakond Harju maakond

Lisainfo lõpetab tegevuse

Omavalitsus Anija vald Saue vald

Maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo lugu

Viide pilt pilt

Omavalitsus Jõgeva vald Hanila vald Nõo vald Paldiski linn Pärnu linn Kose vald Martna vald

Maakond Jõgeva maakond Lääne maakond Tartu maakond Harju maakond Pärnu maakond Harju maakond Lääne maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks

kaart pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Alavere 8-klassiline Kool Ääsmäe 8-klassiline Kool

1985 Avatakse Algkool Nimi Kuremaa Lasteaed-Algkool Kõmsi Lasteaed-Algkool Laguja Algkool Paldiski Algkool Pärnu 2. Abikool Ravila Lasteaed-Algkool Rõude Lasteaed-Algkool

Põhikool Nimi Narva 13. 8-klassiline Kool

49


Keskkool ja gümnaasium Nimi Saue Keskkool

Omavalitsus Saue linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Piirissaare vald

Maakond Tartu maakond

Lisainfo pilt

Viide kaart

Omavalitsus Ambla Vald

Maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kuusalu vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Toila vald

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Paide vald Valga linn Rõuge vald

Maakond Järva maakond Valga maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart

Lõpetatakse tegevus Põhikool Nimi Piirissaare 8-klassiline Kool

Korraldatakse ümber Keskkool muutub põhikooliks Nimi Ambla 8-klassiline Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Kolga 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Toila Keskkool

1984 Avatakse Algkool Nimi Purdi Abikool Valga Linna Algkool Viitina Algkool

50

pilt


Keskkool ja gümnaasium Nimi Omavalitsus Jõgeva 2. Keskkool Jõgeva linn Puudub klades: Ülenurme Keskkooli avamine (lugu; pilt)

Maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Tapa vald

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Ülenurme vald Nissi vald Valga linn

Maakond Tartu maakond Harju maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Misso vald Tabivere vald

Maakond Võru maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Saksi Eriinternaatkool

Põhikool Nimi Reola 8-klassiline Kool Riisipere 8-klassiline Kool Valga 1. 8-klassiline Kool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub keskkooliks Nimi Misso Keskkool Tabivere Keskkool

1983 Avatakse Algkool Nimi Maakond Maakond Lisainfo Viide Kaagjärve Algkool Karula vald Valga maakond pilt Massiaru Algkool Häädemeeste vald Pärnu maakond pilt Päinurme Algkool Koigi vald Järva maakond pilt Pärsti Algkool Viljandi vald Viljandi maakond pilt Kaagjärve Algkooli kasv põhikooliks 1992. aastaks klades ei kajastu; Pärsti Algkool avatakse Pärsti Lasteaed-Algkoolina uuesti 1990. Vahepealse tegevuse lõpetamise kohta andmed puuduvad.

51


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Kaagjärve Eriinternaatkool Kassilaane Algkool Villevere Algkool

Maakond Karula vald Räpina vald Türi vald

Maakond Valga maakond Põlva maakond Järva maakond

Lisainfo

Maakond Kohtla-Järve linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Maakond Kehtna vald Kose vald Tori vald

Maakond Rapla maakond Harju maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt

Maakond Ambla Vald

Maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Rapla vald Jõelähtme vald Märjamaa vald

Maakond Rapla maakond Harju maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt

film pilt

Viide pilt kaart pilt

Põhikool Nimi Kohtla-Järve 4. 8-klassiline Kool

Korraldatakse ümber Algkool muutub põhikooliks Nimi Eidapere 8-klassiline Kool Oru 8-klassiline Kool Viira Põhikool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Aravete Keskkool

1982 Avatakse Algkool Nimi Alu Algkool Loo Lasteaed-Algkool Varbola Algkool

52


Lõpetatakse tegevus Põhikool Nimi Sillamäe 2. 8-klassiline Kool

Omavalitsus Sillamäe linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Audru vald Haljala vald Tõstamaa vald

Maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Haljala vald Varbla vald Pärnu linn

Maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart

Omavalitsus Põlva vald Pärnu linn

Maakond Põlva maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Kasepää vald Rakvere linn Kaarma vald

Maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond

Lisainfo lugu lugu lugu

Viide pilt pilt kaart

Korraldatakse ümber Põhikool muutub keskkooliks Nimi Audru Keskkool Haljala Keskkool Tõstamaa Keskkool

1981 Avatakse Algkool Nimi Aaspere Eriinternaatkool Mõtsu Algkool Pärnu Eriinternaatkool

lugu

Põhikool Nimi Põlva 8-klassiline Kool Pärnu Sanatoorne Metsakool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Kasepää Algkool Rakvere Algkool Vaivere Algkool

53


Põhikool Nimi Rakvere Sanatoorne Metsakool

Omavalitsus Rakvere linn

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Puka vald Viimsi vald

Maakond Valga maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Koonga vald

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Rae vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Alajõe vald Antsla vald Halliste vald

Maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Pärnu Internaatkool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub keskkooliks Nimi Puka Keskkool Viimsi Keskkool

1980 Avatakse Algkool Nimi Lõpe Algkool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Jüri Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Alajõe Algkool Kaika Algkool Kosksilla Algkool

54

pilt


Põhikool Nimi Lehmja 8-klassiline Kool Ranna 8-klassiline Kool Tarva 8-klassiline Kool

Omavalitsus Rae vald Pala vald Koonga vald

Maakond Harju maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond

Lisainfo pilt lugu

Viide pilt pilt pilt

Omavalitsus Vinni vald

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt

Viide pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Vinni vald

Maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Rakvere linn Ruhnu vald

Maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond

Lisainfo lugu

Viide pilt kaart

Omavalitsus Rakvere linn

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kulina Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kohtla-Järve 17. Keskkool Roela Keskkool

1979 Avatakse Algkool Nimi Rakvere Algkool Ruhnu Algkool

Põhikool Nimi Rakvere Sanatoorne Metsakool

55


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Saastna Algkool Sipa Algkool Võõpsu Algkool

Omavalitsus Lihula vald Märjamaa vald Räpina vald

Maakond Lääne maakond Rapla maakond Põlva maakond

Lisainfo

Omavalitsus Mäksa vald Pärnu linn Rõuge vald

Maakond Tartu maakond Pärnu maakond Võru maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Rakvere linn

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Alajõe vald Mäksa vald

Maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

lugu

Viide pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Aru 8-klassiline Kool Pärnu 8. 8-klassiline Kool Viitina 8-klassiline Kool

pilt

Viide pilt pilt kaart

Keskkool ja gümnaasium Nimi Rakvere Internaatkool

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Alajõe Algkool Võõpste Algkool

pilt

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Pärnu 6. Keskkool

Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

56

Viide pilt


1978 Avatakse Algkool Nimi Keila Algkool

Omavalitsus Keila linn

Maakond Harju maakond

Lisainfo

pilt pilt

Omavalitsus Kuressaare linn Kuressaare linn

Maakond Saare maakond Saare maakond

Lisainfo

pilt pilt pilt

Omavalitsus Kohila vald Kuressaare linn Konguta vald Vaivara vald Ruhnu vald Võru vald Mustjala vald

Maakond Rapla maakond Saare maakond Tartu maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Võru maakond Saare maakond

Lisainfo

pilt kaart pilt kaart pilt kaart pilt pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Raasiku vald Urvaste vald

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Võru maakond

Lisainfo

pilt pilt kaart pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kingissepa 2. Keskkool Kingissepa 3. Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Hageri Algkool Kingissepa Algkool Konguta Algkool Olgina Algkool Ruhnu Algkool Sammuka Algkool Võhma Algkool

Põhikool Nimi Kohtla-Järve 12. 8-klassiline Kool Pikavere 8-klassiline Kool Vaabina 8-klassiline Kool

57

pilt


Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Hellamaa Algkool Oru Algkool Paala Algkool Pagari Algkool Pihtla Algkool Suuremõisa Algkool Villevere Algkool Ääsmäe Algkool

Omavalitsus Muhu vald Lääne-Nigula vald Suure-Jaani vald Mäetaguse vald Pihtla vald Pühalepa vald Türi vald Saue vald

Maakond Saare maakond Lääne maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Hiiu maakond Järva maakond Harju maakond

Lisainfo

Omavalitsus Võnnu vald

Maakond Tartu maakond

Lisainfo

pilt pilt

Omavalitsus Luunja vald Lääne-Nigula vald Vasalemma vald

Maakond Tartu maakond Lääne maakond Harju maakond

Lisainfo

pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Raikküla vald Sõmeru vald

Maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Karula vald Sõmeru vald

Maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

pilt

pilt

pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Võnnu 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Luunja Keskkool Taebla Keskkool Ämari Keskkool

1977 Avatakse Algkool Nimi Järvakandi Abikool Vaeküla Algkool

Põhikool Nimi Kaagjärve Eriinternaatkool Vaeküla Eriinternaatkool

58


Keskkool ja gümnaasium Narva 12. Keskkool Paide 3. Keskkool

Narva linn Paide linn

Ida-Viru maakond Järva maakond

pilt pilt

Omavalitsus Vastseliina vald Otepää vald Orava vald Taheva vald Antsla vald Sõmerpalu vald Märjamaa vald Rakvere linn Antsla vald Kõo vald Orissaare vald Põlva vald

Maakond Võru maakond Valga maakond Põlva maakond Valga maakond Võru maakond Võru maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Viljandi maakond Saare maakond Põlva maakond

Lisainfo

Omavalitsus Raikküla vald Karula vald Rakvere vald

Maakond Rapla maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Anija vald Antsla vald Halliste vald Veriora vald Tahkuranna vald Türi vald Roosna-Alliku vald

Maakond Harju maakond Võru maakond Viljandi maakond Põlva maakond Pärnu maakond Järva maakond Järva maakond

Lisainfo lugu

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Asunduse Algkool Ilmjärve Abikool Kahkva Algkool Koikküla Algkool Kraavi Algkool Kärgula Algkool Loodna Abikool Porkuni Abikool Reidle Algkool Soomevere Algkool Tagavere Algkool Tännassilma Algkool

pilt

Viide kaart pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt

Põhikool Nimi Järvakandi 8-klassiline kool Kaagjärve 8-klassiline Kool Karitsa 8-klassiline Kool

lugu

Viide pilt pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Alavere Algkool Kaika Algkool Kosksilla Algkool Leevi Algkool Tahkuranna Algkool Türi Algkool Vodja Algkool

59

pilt

Viide pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt


Keskkool muutub põhikooliks Nimi Klooga 8-klassiline Kool Misso 8-klassiline Kool Vaeküla Eriinternaatkool

Omavalitsus Keila vald Misso vald Sõmeru vald

Maakond Harju maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart

Omavalitsus Valjala vald

Maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Sillamäe linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Harku vald Kehtna vald Kaiu vald Jõgeva vald Saku vald Nõo vald Keila vald Häädemeeste vald Varbla vald Märjamaa vald Mäksa vald Tori vald Noarootsi vald Türi vald Rannu vald Tartu vald

Maakond Harju maakond Rapla maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Harju maakond Tartu maakond Harju maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Rapla maakond Tartu maakond Pärnu maakond Lääne maakond Järva maakond Tartu maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide

1976 Avatakse Algkool Nimi Kallemäe Eriinternaatkool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Sillamäe 4. Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Harku Algkool Keava Algkool Kuimetsa Algkool Kuremaa Algkool Kurtna Algkool Laguja Algkool Lohusalu Algkool Massiaru Algkool Paadrema Algkool Pajaka Algkool Sarakuste Algkool Selja Algkool Sutlepa Algkool Taikse Algkool Tamme Algkool Tammistu Algkool

60

pilt

pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart


Nimi Taritu Algkool Tsäpsi Algkool Tuigo Algkool Tumala Algkool

Omavalitsus Lümanda vald Vastseliina vald Haaslava vald Orissaare vald

Maakond Saare maakond Võru maakond Tartu maakond Saare maakond

Lisainfo

Omavalitsus Konguta vald Saku vald Puhja vald Valjala vald Kohtla-Järve linn Muhu vald Viljandi vald Vändra vald

Maakond Tartu maakond Harju maakond Tartu maakond Saare maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Viljandi maakond Pärnu maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Kehtna vald Kernu vald Lääne-Nigula vald Räpina vald Kose vald

Maakond Rapla maakond Harju maakond Lääne maakond Põlva maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt kaart pilt

Omavalitsus Muhu vald

Maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt

pilt pilt

Viide pilt pilt pilt kaart

Põhikool Nimi Erumäe 8-klassiline Kool Jälgimäe 8-klassiline Kool Kaimi 8-klassiline Kool Kallemäe 8-klassiline Kool Kohtla-Järve 9. 8-klassiline Kool Piiri 8-klassiline Kool Pärsti 8-klassiline Kool Võiera 8-klassiline Kool

Viide kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Eidapere Algkool Kernu Algkool Risti Algkool Ruusa Algkool Tuhala Algkool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Muhu 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Omavalitsus Maakond Avinurme Keskkool Avinurme vald Ida-Viru maakond Kullamaa Keskkool Kullamaa vald Lääne maakond Saku Keskkool Saku vald Harju maakond Viljandi 4. Keskkool Viljandi linn Viljandi maakond Viljandi C. R. Jakobsoni nimeline 1. Keskkool jätkab ühtluskoolina (pilt). Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

61


1975 Avatakse Põhikool Nimi Kohtla-Järve 17. 8-klassiline Kool

Omavalitsus Kohtla-Järve linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide

Omavalitsus Anija vald Nissi vald Hanila vald Saku vald Lihula vald Koigi vald Võru vald Kose vald Leisi vald Koonga vald Leisi vald Muhu vald Tõstamaa vald Põlva vald

Maakond Harju maakond Harju maakond Lääne maakond Harju maakond Lääne maakond Järva maakond Võru maakond Harju maakond Saare maakond Pärnu maakond Saare maakond Saare maakond Pärnu maakond Põlva maakond

Lisainfo pilt

Viide kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt kaart kaart

Omavalitsus Kuusalu vald Puka vald Kose vald Kuusalu vald Otepää vald Kose vald Rakvere linn

Maakond Harju maakond Valga maakond Harju maakond Harju maakond Valga maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Kuusalu vald Sõmerpalu vald Lümanda vald

Maakond Harju maakond Võru maakond Saare maakond

Lisainfo

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Anija Algkool Ellamaa Algkool Hanila Algkool Kiisa Algkool Kloostri Algkool Koigi Algkool Kolepi Algkool Kõue Algkool Laugu Algkool Lõpe Algkool Pammana Algkool Tamse Algkool Tõhela Algkool Vanaküla Algkool

pilt lugu pilt

pilt

Põhikool Nimi Kodasoo 8-klassiline Kool Kuigatsi 8-klassiline Kool Kuivajõe 8-klassiline Kool Kõnnu 8-klassiline Kool Otepää Internaatkool Paunküla 8-klassiline Kool Rakvere 1. 8-klassiline Kool

pilt

pilt

Viide kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kolga Algkool Kärgula Algkool Taritu Algkool

62

Viide pilt pilt pilt


Põhikool muutub keskkooliks Nimi Omavalitsus Maakond Koeru Keskkool Koeru vald Järva maakond Võhma Keskkool Võhma linn Viljandi maakond Klade: Narva Internaatkool korraldatakse ümber Narva 1. Keskkooliks (pilt).

Lisainfo

Viide pilt pilt

1974 Avatakse Algkool Nimi Porkuni Abikool Tuhalaane Abikool

Omavalitsus Rakvere linn Karksi vald

Maakond Lääne-Viru maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Võru linn

Maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kanepi vald Palupera vald Jõelähtme vald Saarde vald Peipsiääre vald Orissaare vald Luunja vald Kanepi vald Kõlleste vald Illuka vald Ülenurme vald Laheda vald Kuusalu vald Orava vald Mikitamäe vald Põltsamaa vald

Maakond Põlva maakond Valga maakond Harju maakond Pärnu maakond Tartu maakond Saare maakond Tartu maakond Põlva maakond Põlva maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Põlva maakond Harju maakond Põlva maakond Põlva maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Võru 3. 8-klassiline Kool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Erastvere Algkool Hellenurme Algkool Iru Algkool Kanaküla Algkool Kasepää Algkool Kavandi Algkool Kavastu Algkool Kooraste Algkool Krootuse Algkool Kuremäe Algkool Külitse Algkool Lahe Algkool Leesi Algkool Lepasaare Algkool Lüübnitsa Algkool Nõmavere Algkool

63

kaart

pilt pilt


Nimi Nõmme Algkool Ohtu Algkool Peningi Algkool Rõude Algkool Siksali Algkool Tagala Algkool Tapiku Algkool Teedla Algkool Tuhalaane Algkool Tähemaa Algkool Vastse-Otepää Algkool Vedu Algkool Vihula Algkool Viinistu Algkool

Omavalitsus Vara vald Keila vald Raasiku vald Martna vald Vastseliina vald Kihelkonna vald Pajusi vald Rõngu vald Karksi vald Vara vald Valgjärve vald Tartu vald Vihula vald Kuusalu vald

Maakond Tartu maakond Harju maakond Harju maakond Lääne maakond Võru maakond Saare maakond Jõgeva maakond Tartu maakond Viljandi maakond Tartu maakond Põlva maakond Tartu maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo pilt pilt pilt

Omavalitsus Rapla vald Valgjärve vald Kanepi vald Tapa vald Saue vald Märjamaa vald Tamsalu vald

Maakond Rapla maakond Põlva maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt lugu pilt

Omavalitsus Tartu vald

Maakond Tartu maakond

Lisainfo

Viide kaart

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve linn Kuusalu vald

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

lugu pilt pilt pilt pilt pilt

Viide pilt pilt kaart kaart kaart pilt pilt kaart kaart pilt kaart pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Ingliste 8-klassiline Kool Järve 8-klassiline Kool Karste 8-klassiline Kool Saksi 8-klassiline Kool Saue 8-klassiline Kool Vaimõisa 8-klassiline Kool Vajangu 8-klassiline Kool

pilt pilt

Viide pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Tammistu Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kohtla-Järve 16. Keskkool Kohtla-Järve 3. Keskkool Kuusalu Keskkool

64


1973 Avatakse Algkool Nimi Massiaru Abikool

Omavalitsus Maakond Häädemeeste vald Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Puka vald Rakvere linn

Maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

Omavalitsus Narva linn Rakvere linn

Maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Puka vald Pajusi vald Rapla vald Laimjala vald Harku vald Mikitamäe vald Türi vald Põlva vald Rakvere vald Türi vald Palamuse vald Kernu vald Rakvere vald Rakke vald Lääne-Nigula vald Tamsalu vald Rannu vald Surju vald Tabivere vald Vihula vald Albu vald

Maakond Valga maakond Jõgeva maakond Rapla maakond Saare maakond Harju maakond Põlva maakond Järva maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond Jõgeva maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Tartu maakond Pärnu maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart kaart pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt

Põhikool Nimi Aakre Eriinternaatkool Rakvere Eriinternaatkool

Keskkool ja gümnaasium Nimi Narva 11. Keskkool Rakvere 3. Keskkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Aakre Algkool Aidu Algkool Alu Algkool Audla Algkool Harku Algkool Igrise Algkool Kirna Algkool Kiuma Algkool Kloodi Algkool Kolu Algkool Kudina Algkool Laitse Algkool Lasila Algkool Lasinurme Algkool Piirsalu Algkool Porkuni Abikool Rannu Algkool Ristiküla Abikool Saadjärve Algkool Sagadi Abikool Seidla Algkool

65

pilt lugu lugu pilt

lugu pilt pilt

pilt


Nimi Siimusti Algkool Surju Ülejõe Algkool Toomesoo Algkool Tõravere Algkool Uderna Algkool Vahastu Algkool Vanaussaia Algkool Väike-Veerksu Algkool Väägvere Algkool Õruste Algkool

Omavalitsus Jõgeva vald Surju vald Karksi vald Nõo vald Rõngu vald Kaiu vald Vara vald Veriora vald Tartu vald Õru vald

Maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Tartu maakond Tartu maakond Rapla maakond Tartu maakond Põlva maakond Tartu maakond Valga maakond

Lisainfo

pilt pilt pilt pilt

Viide kaart pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt

Põhikool Nimi Omavalitsus Maakond Laatre 8-klassiline Kool Abja vald Viljandi maakond Lalsi 8-klassiline Kool Kolga-Jaani vald Viljandi maakond Massu 8-klassiline Kool Hanila vald Lääne maakond Nina 8-klassiline Kool Alatskivi vald Tartu maakond Nõgiaru 8-klassiline Kool Nõo vald Tartu maakond Rakvere 2. 8-klassiline Kool Rakvere linn Lääne-Viru maakond Saarepeedi 8-klassiline Kool Viljandi vald Viljandi maakond Klade: Kammeri 8-klassiline Kool (Kambja vald, Tartu maakond) korraldatakse Abikooliks (kaart).

Lisainfo pilt

Viide kaart pilt pilt kaart pilt pilt lugu pilt pilt ümber Kammeri

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Urvaste Algkool

Omavalitsus Urvaste vald

Maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Hanila vald Tabivere vald

Maakond Lääne maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Kunda linn

Maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart

Algkool muutub põhikooliks Nimi Virtsu 8-klassiline Kool Voldi 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kunda 2. Keskkool

66


1972 Avatakse Põhikool Nimi Kivi-Vigala 8-klassiline Kool

Omavalitsus Vigala vald

Maakond Rapla maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kaarma vald Väike-Maarja vald Vändra vald Kõlleste vald Raasiku vald Pöide vald Imavere vald Audru vald Väätsa vald Jõelähtme vald Märjamaa vald Tarvastu vald Kareda vald Pala vald Koonga vald Halinga vald Lohusuu vald Anija vald Laheda vald Avinurme vald Vigala vald Halinga vald Vigala vald Torgu vald Sõmeru vald Laimjala vald Paikuse vald Antsla vald Saarde vald Viljandi vald

Maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Põlva maakond Harju maakond Saare maakond Järva maakond Pärnu maakond Järva maakond Harju maakond Rapla maakond Viljandi maakond Järva maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Ida-Viru maakond Harju maakond Põlva maakond Ida-Viru maakond Rapla maakond Pärnu maakond Rapla maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond Pärnu maakond Võru maakond Pärnu maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Abruka Algkool Eipri Algkool Kaansoo Algkool Karilatsi Algkool Kiviloo Algkool Kõrkvere Algkool Käsukonna Algkool Lavassaare Algkool Lõõla Algkool Maardu Algkool Maidla Algkool Mõnnaste Algkool Müüsleri Algkool Nõva Algkool Oidremaa Algkool Parasmaa Algkool Piilsi Algkool Pikva Algkool Pragi Algkool Pärniku Algkool Päärdu Algkool Pööravere Algkool Raba Algkool Rahuste Algkool Rägavere Algkool Saareküla Algkool Seljametsa Algkool Tsooru Algkool Tõlla Algkool Uusna Algkool

67

pilt pilt pilt pilt

lugu

kaart pilt pilt pilt

pilt pilt lugu pilt pilt


Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Vahu Algkool Koeru vald Järva maakond lugu pilt Valaste Algkool Kohtla vald Ida-Viru maakond kaart Vastse-Roosa Algkool Mõniste vald Võru maakond pilt Veeriku Algkool Valjala vald Saare maakond kaart Venevere Algkool Laekvere vald Lääne-Viru maakond pilt Väike-Kareda Algkool Koigi vald Järva maakond pilt pilt Klade: Kaelase Abikool (Halinga vald) korraldatakse ümber Kaelase Eriinternaatkooliks (kaart), Partsi Abikool korraldatakse ümber Partsi Eriinternaatkooliks (kaart), Ämmuste Algkool (Tarvastu vald) korraldatakse ümber Ämmuste Abikooliks (kaart). Põhikool Nimi Peru 8-klassiline Kool

Omavalitsus Vigala vald

Maakond Rapla maakond

Lisainfo pilt

Viide pilt

Omavalitsus Halliste vald

Maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Viljandi linn

Maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Jõgeva linn Narva linn Pärnu linn Pärnu linn

Maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Halliste Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Viljandi Internaatkool

1971 Avatakse Põhikool Nimi Jõgeva 8-klassiline Kool Narva Eriinternaatkool Pärnu Abikool Pärnu 9. 8-klassiline Kool

68


LehekĂźlg kladest

69


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Aravu Algkool Meeksi vald Tartu maakond Erra Algkool Sonda vald Ida-Viru maakond Haljava Abikool Jõelähtme vald Harju maakond Hirvli Algkool Kuusalu vald Harju maakond Kajamaa Algkool Saku vald Harju maakond Kamara Algkool Abja vald Viljandi maakond Kautjala Algkool Rae vald Harju maakond pilt Kiidjärve Algkool Vastse-Kuuste vald Põlva maakond Kolu Algkool Kadrina vald Lääne-Viru maakond Kõrgessaare Algkool Hiiu vald Hiiu maakond Kärsa Algkool Ahja vald Põlva maakond Laanemetsa Algkool Taheva vald Valga maakond pilt Laatre Algkool Tõlliste vald Valga maakond Lokuta Algkool Türi vald Järva maakond pilt Luke Algkool Nõo vald Tartu maakond Luutsniku Algkool Haanja vald Võru maakond Lääniste Algkool Võnnu vald Tartu maakond Maidla Algkool Saue vald Harju maakond Munalaskme Algkool Nissi vald Harju maakond Neeruti Algkool Kadrina vald Lääne-Viru maakond pilt Paope Algkool Hiiu vald Hiiu maakond pilt Penuja Algkool Abja vald Viljandi maakond Purtse Algkool Lüganuse vald Ida-Viru maakond Pärispea Algkool Kuusalu vald Harju maakond Rahkla Algkool Laekvere vald Lääne-Viru maakond pilt Randvere Algkool Viimsi vald Harju maakond Ranna Algkool Harku vald Harju maakond pilt Risti-Lehtmetsa Algkool Albu vald Järva maakond Roobaka Algkool Leisi vald Saare maakond pilt Tamsa Algkool Nõo vald Tartu maakond Tori Algkool Türi vald Järva maakond Ubja Algkool Sõmeru vald Lääne-Viru maakond pilt Umbusi Algkool Põltsamaa vald Jõgeva maakond Urumarja Algkool Tori vald Pärnu maakond Valguta Algkool Rõngu vald Tartu maakond Vana-Kariste Algkool Halliste vald Viljandi maakond Vana-Saaluse Algkool Vastseliina vald Võru maakond pilt Vasavere Algkool Illuka vald Ida-Viru maakond Veelikse Algkool Saarde vald Pärnu maakond pilt Võiduküla Algkool Häädemeeste vald Pärnu maakond Võidula Algkool Vändra vald Pärnu maakond pilt Vätta Algkool Pihtla vald Saare maakond Õvi Algkool Tartu vald Tartu maakond Klade: Ilmjärve Algkool (Otepää vald) korraldatakse ümber Ilmjärve Abikooliks (pilt); Partsi (Põlva vald) korraldatakse ümber Partsi Abikooliks (kaart). 70

Viide kaart kaart kaart pilt pilt kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt pilt Algkool


Põhikool Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Malvaste 8-klassiline Abikool Hiiu vald Hiiu maakond pilt Meerapalu 8-klassiline Kool Meeksi vald Tartu maakond pilt Klade: Kõpu 8-klassiline Kool (Hiiu vald, Hiiu maakond) korraldatakse ümber Kõpu Eriinternaatkooliks (pilt); Liivi Algkool (Kullamaa vald, Lääne maakond) korraldatakse ümber Liivi 8-klassiliseks Abikooliks (pilt); Sagadi Algkool (Vihula vald, Lääne-Viru maakond) korraldati ümber Sagadi 8-klassiliseks Abikooliks (pilt).

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kolepi Algkool Massiaru Algkool Päärdu Algkool Saadjärve Algkool Tapiku Algkool

Omavalitsus Võru vald Häädemeeste vald Vigala vald Tabivere vald Pajusi vald

Maakond Võru maakond Pärnu maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Koigi vald Vasalemma vald

Maakond Järva maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

pilt

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

1970 Avatakse Põhikool Nimi Päinurme Eriinternaatkool Rummu 8-klassiline Kool

Keskkool Nimi Narva 10. Keskkool

71


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Alliku Algkool Ammuta Algkool Asuküla Algkool Avispea Algkool Esna Algkool Jaama Algkool Jaani Algkool Jaanimäe Algkool Joaveski Algkool Joosu Algkool Jõgisoo Algkool Kabala Algkool Kabala Algkool Kadila Algkool Kapera Algkool Kastna Algkool Kivijärve Algkool Klooga Algkool Koeravere Algkool Koigi-Ambla Algkool Koorküla Algkool Käru Algkool Laadjala Algkool Laaneküla Algkool Lahavere Algkool Linnamäe Algkool Loobu Algkool Matjama Algkool Murru Algkool Mäebe Algkool Neeme Algkool Oti Algkool Paadla Algkool Pamma Algkool Parila Algkool Peravalla Algkool Pidula Algkool Prangli Algkool Pressi Algkool Põdrangu Algkool Päidla Algkool Päinurme Algkool Raadama Algkool Rae Algkool

Omavalitsus Saarde vald Kareda vald Ridala vald Väike-Maarja vald Kareda vald Illuka vald Võru vald Haanja vald Kuusalu vald Laheda vald Saue vald Raikküla vald Rägavere vald Vinni vald Vastseliina vald Tõstamaa vald Jõgeva vald Keila vald Vinni vald Ambla Vald Hummuli vald Väike-Maarja vald Kaarma vald Pajusi vald Sõmerpalu vald Kadrina vald Vara vald Are vald Torgu vald Jõelähtme vald Pöide vald Kärla vald Leisi vald Ridala vald Võnnu vald Kihelkonna vald Kõlleste vald Haanja vald Tamsalu vald Palupera vald Koigi vald Räpina vald Rae vald

72

Maakond Pärnu maakond Järva maakond Lääne maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Võru maakond Harju maakond Põlva maakond Harju maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Pärnu maakond Jõgeva maakond Harju maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond Tartu maakond Jõgeva maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Tartu maakond Pärnu maakond Saare maakond Harju maakond Saare maakond Saare maakond Saare maakond Lääne maakond Tartu maakond Saare maakond Põlva maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Valga maakond Järva maakond Põlva maakond Harju maakond

Lisainfo pilt

pilt

pilt

lugu

pilt

pilt

pilt lugu pilt pilt pilt

Viide kaart kaart pilt pilt kaart pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt kaart kaart pilt kaart kaart kaart pilt pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt kaart pilt kaart pilt


Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Raigastvere Algkool Tabivere vald Jõgeva maakond pilt pilt Ratva Algkool Mäetaguse vald Ida-Viru maakond pilt Rava Algkool Ambla Vald Järva maakond pilt Reigi Algkool Hiiu vald Hiiu maakond pilt pilt Ristemäe Algkool Rõuge vald Võru maakond pilt pilt Risti Algkool Viljandi vald Viljandi maakond kaart Rõhu Algkool Koeru vald Järva maakond pilt Saaretsi Algkool Karksi vald Viljandi maakond pilt kaart Sangaste Algkool Sangaste vald Valga maakond pilt Saulepi Algkool Varbla vald Pärnu maakond pilt Savala Algkool Lüganuse vald Ida-Viru maakond pilt Sulbi Algkool Meremäe vald Võru maakond kaart Suure-Lähtru Abikool Martna vald Lääne maakond pilt Sänna Algkool Rõuge vald Võru maakond pilt Teenuse Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Tsiistre Algkool Misso vald Võru maakond pilt Tõlluste Algkool Pihtla vald Saare maakond pilt pilt Udeva Algkool Koeru vald Järva maakond pilt Vanamõisa Algkool Lihula vald Lääne maakond pilt Varangu Algkool Haljala vald Lääne-Viru maakond pilt Velise Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Veski Algkool Kõlleste vald Põlva maakond pilt Visela Algkool Urvaste vald Võru maakond pilt Voose Algkool Anija vald Harju maakond pilt Võisiku Algkool Põltsamaa vald Jõgeva maakond kaart Väike-Lähtru Algkool Martna vald Lääne maakond pilt Öötla Algkool Kareda vald Järva maakond pilt Klade: Malvaste Algkool (Hiiu vald, Hiiu Maakond) korraldatakse ümber Malvaste Abikooliks (pilt); Porkuni Algkool (Tamsalu vald, Lääne-Viru maakond) korraldatakse ümber Porkuni Abikooliks (pilt). Põhikool Klade: Orissaare 8-klassiline Kool (Orissaare vald, Saare maakond) korraldatakse ümber Orissaare Eriinternaatkooliks; Võmmorski (klades Meremäe – autor) 8-klassiline Kool korraldatakse ümber Meremäe Sanatoorseks Internaatkooliks (pilt); Vaivere 8-klassiline Kool korraldatakse ümber Vaivere Eriinternaatkooliks (kaart).

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Kaansoo Algkool Liivi Algkool Luutsniku Algkool Võhma Algkool

Omavalitsus Vändra vald Kullamaa vald Haanja vald Mustjala vald

73

Maakond Pärnu maakond Lääne maakond Võru maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt pilt


1969 Avatakse Keskkool ja gümnaasium Nimi Paide 2. Keskkool

KOV Paide linn

Maakond Järva maakond

Lisainfo

pilt pilt

KOV Lüganuse vald Saare vald Salme vald Vinni vald Palamuse vald Pühalepa vald Juuru vald Tartu vald Mooste vald Jõelähtme vald Kolga-Jaani vald Jõhvi vald Pajusi vald Torma vald Audru vald Räpina vald Torma vald Jõgeva vald Narva linn Vaivara vald Rakke vald Saarde vald Emmaste vald Torma vald Saare vald Jõgeva vald Viljandi vald Karksi vald Tudulinna vald Haanja vald Paide vald

Maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Saare maakond Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond Hiiu maakond Rapla maakond Tartu maakond Põlva maakond Harju maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Põlva maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Pärnu maakond Hiiu maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Järva maakond

Lisainfo

pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart kaart kaart pilt pilt pilt kaart kaart kaart kaart kaart pilt kaart

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Aa Algkool Alliku Algkool Anseküla Algkool Aruküla Algkool Ehavere Algkool Hellamaa Algkool Härgla Algkool Igavere Algkool Jaanimõisa Algkool Jägala Algkool Järtsaare Algkool Kahula Algkool Kalana Algkool Kantküla Algkool Kihlepa Algkool Kureküla Algkool Kõnnu Algkool Kõola Algkool Kõrgesoo Algkool Laagna Algkool Lahu Algkool Laiksaare Algkool Leisu Algkool Lilastvere Algkool Lembitu Algkool Painküla Algkool Peetri Algkool Peraküla Algkool Peressaare Algkool Plaani Algkool Prääma Algkool

74

pilt

pilt kaart pilt

kaart pilt lugu


Nimi Omavalitsus Maakond Puista Algkool Meremäe vald Võru maakond Raja Algkool Kasepää vald Jõgeva maakond Roela-Tammiku Algkool Vinni vald Lääne-Viru maakond Rutikvere Algkool Pajusi vald Jõgeva maakond Saru Algkool Mõniste vald Võru maakond Soometsa Algkool Häädemeeste vald Pärnu maakond Suure-Rõude Algkool Martna vald Lääne maakond Süvahavva Algkool Veriora vald Põlva maakond Taaliku Algkool Orissaare vald Saare maakond Tabina Algkool Vastseliina vald Võru maakond Truuta Algkool Otepää vald Valga maakond Tuula Algkool Saue vald Harju maakond Tõikvere Algkool Torma vald Jõgeva maakond Vastse-Antsla Algkool Antsla vald Võru maakond Äntu Algkool Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond Ühtri Algkool Käina vald Hiiu maakond Klade: Ristiküla Algkool (Surju vald) korraldatakse ümber Ristiküla Abikooliks (pilt)

Lisainfo pilt

pilt

pilt

Viide kaart pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt kaart kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Seljametsa Algkool Udeva Algkool Uusna Algkool Valguta Algkool

KOV Paikuse vald Koeru vald Viljandi vald Rõngu vald

Maakond Pärnu maakond Järva maakond Viljandi maakond Tartu maakond

Lisainfo

KOV Tõstamaa vald

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

pilt

pilt pilt pilt pilt pilt

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Tõstamaa Põhikool

Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

75

pilt pilt


1968 Avatakse Algkool Nimi Linnamäe Algkool

KOV Sõmerpalu vald

Maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide kaart

KOV Kuusalu vald

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt

Põhikool Nimi Suurpea 8-klassiline Kool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi KOV Maakond Lisainfo Viide Assikvere Algkool Pala vald Jõgeva maakond pilt Jädivere Algkool Vigala vald Rapla maakond pilt pilt Karisilla Algkool Mikitamäe vald Põlva maakond pilt Karuse Algkool Hanila vald Lääne maakond pilt Kavastu Algkool Haljala vald Lääne-Viru maakond pilt Kirepi Algkool Rõngu vald Tartu maakond pilt Kurtna Algkool Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond pilt Lohkva Algkool Luunja vald Tartu maakond kaart Läpi Algkool Tapa vald Lääne-Viru maakond pilt kaart Metsküla Algkool Suure-Jaani vald Viljandi maakond pilt Navi Algkool Võru vald Võru maakond pilt Odolemma Algkool Nissi vald Harju maakond kaart Ollepa Algkool Türi vald Järva maakond pilt Pilistvere Algkool Kõo vald Viljandi maakond pilt kaart Savastvere Algkool Alatskivi vald Tartu maakond kaart Simiste Algkool Muhu vald Saare maakond pilt pilt Sooru Algkool Tõlliste vald Valga maakond pilt Tobrova Algkool Meremäe vald Võru maakond pilt kaart Udriku Algkool Kadrina vald Lääne-Viru maakond pilt kaart Visusti Algkool Palamuse vald Jõgeva maakond pilt Võhma Algkool Vihula vald Lääne-Viru maakond kaart Puudub klades: Pataste Algkool, Tabivere vald, Jõgeva maakond. Suletud 1968, allikas: Pärandkultuuri kaardirakendus. Lisainfo: pilt, kirjeldus, pilt.

76


Põhikool Nimi Kärdla 8-klassiline Kool Nabala 8-klassiline Kool

KOV Hiiu vald Kiili vald

Maakond Hiiu maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

KOV Illuka vald Sõmerpalu vald Märjamaa vald Karksi vald

Maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Rapla maakond Viljandi maakond

Lisainfo pilt

Viide pilt kaart kaart kaart

KOV Iisaku vald Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Jõgeva vald

Maakond Jõgeva maakond

Lisainfo

Viide pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Jaama Algkool Linnamäe Eriinternaatkool Maidla Algkool Tuhalaane Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Iisaku Keskkool Narva 4. Keskkool

1967 Avatakse Algkool Nimi Kuremaa Algkool

Põhikool Puudub klades: Kohtla-Järve 6. Keskkooli baasil moodustatakse Kohtla-Järve 16. 8-klassiline Kool (Jõhvi vald) (pilt).

Keskkool Nimi Keila 2. Keskkool

Omavalitsus Keila linn

77

Maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt


Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Aidu Algkool Arula Algkool Asumaa Algkool Ausi Algkool Iigaste Algkool Kaiavere Algkool Kardla Algkool Kiideva Algkool Koruste Algkool Kunila Algkool Kurtna Algkool Kuru Algkool Kõrgepalu Algkool Loodi Algkool Lõve Algkool Pandivere Algkool Põdruse Algkool Russalu Abikool Selli Algkool Soldina Algkool Tupenurme Algkool Tõrenurme Algkool Vihterpalu Algkool Vorbuse Algkool Võhma Algkool

Omavalitsus Lüganuse vald Otepää vald Viljandi vald Puurmani vald Tõlliste vald Tabivere vald Tähtvere vald Ridala vald Rõngu vald Lihula vald Illuka vald Iisaku vald Varstu vald Viljandi vald Põdrala vald Väike-Maarja vald Haljala vald Märjamaa vald Jõgeva vald Vaivara vald Muhu vald Põltsamaa vald Padise vald Tähtvere vald Põltsamaa vald

Maakond Ida-Viru maakond Valga maakond Viljandi maakond Jõgeva maakond Valga maakond Jõgeva maakond Tartu maakond Lääne maakond Tartu maakond Lääne maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Viljandi maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Jõgeva maakond Harju maakond Tartu maakond Jõgeva maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Väike-Maarja vald Märjamaa vald Põltsamaa vald Lasva vald

Maakond Lääne-Viru maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart pilt pilt

Omavalitsus Aseri vald Keila vald

Maakond Ida-Viru maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

pilt

pilt

pilt pilt

pilt lugu pilt

Viide kaart pilt pilt kaart kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt kaart kaart kaart kaart pilt kaart kaart

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Avispea Algkool Loodna Algkool Nõmavere Algkool Tsolgo Algkool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Aseri Keskkool Klooga Keskkool

78


1966 Avatakse Algkool Nimi Dejevo Algkool Nõva Algkool

Omavalitsus Kihelkonna vald Pala vald

Maakond Saare maakond Jõgeva maakond

Lisainfo lugu

Viide pilt pilt

Põhikool Klade: Narva 2. Internaatkool (Narva linn) korraldatakse ümber Narva 9. 8-klassiliseks Kooliks.

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Enge Algkool Haeska Algkool Jõgeveste Algkool Kalmaküla Algkool Kandla Algkool Karala Algkool Kurna Algkool Kursi Algkool Kädva Algkool Lepa Algkool Lepplaane Algkool Lootvina Algkool Lungu Algkool Mustla Algkool Mõisaküla Algkool Mänspe Algkool Nava Algkool Nõmme Algkool Oandu Algkool Ohekatku Algkool Ohukotsu Algkool Paeküla Algkool Põllküla Algkool Päite Algkool Raeküla Algkool Rägavere Algkool Saka Algkool

Omavalitsus Halinga vald Ridala vald Helme vald Lohusuu vald Kärla vald Lümanda vald Rae vald Puurmani vald Käru vald Taheva vald Are vald Vastse-Kuuste vald Käru vald Paide vald Hanila vald Emmaste vald Palamuse vald Varbla vald Lüganuse vald Kehtna vald Märjamaa vald Märjamaa vald Keila vald Toila vald Väike-Maarja vald Tapa vald Kohtla vald

79

Maakond Pärnu maakond Lääne maakond Valga maakond Ida-Viru maakond Saare maakond Saare maakond Harju maakond Jõgeva maakond Rapla maakond Valga maakond Pärnu maakond Põlva maakond Rapla maakond Järva maakond Lääne maakond Hiiu maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond Ida-Viru maakond Rapla maakond Rapla maakond Rapla maakond Harju maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo film

pilt pilt lugu pilt

pilt pilt pilt

pilt pilt pilt

Viide kaart pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart kaart pilt pilt kaart pilt kaart kaart kaart kaart


Nimi Salla-Tammiku Algkool Tuudi Algkool Tuule Algkool Tuulemäe Algkool Varangu Algkool Velna Algkool Venevere Algkool Voka Algkool Voore Algkool Üdruma Algkool

Omavalitsus Rakke vald Lihula vald Saarde vald Tõlliste vald Väike-Maarja vald Värska vald Kõo vald Toila vald Vastse-Kuuste vald Kullamaa vald

Maakond Lääne-Viru maakond Lääne maakond Pärnu maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Põlva maakond Lääne maakond

Lisainfo pilt

Omavalitsus Sonda vald Juuru vald Raikküla vald Kasepää vald Jõgeva vald Laekvere vald

Maakond Ida-Viru maakond Rapla maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt pilt pilt kaart pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Toila vald

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Viljandi linn

Maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

pilt

pilt

Viide pilt pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Erra Algkool Härgla Algkool Kabala Algkool Kasepää Algkool Selli Algkool Venevere Algkool

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kohtla-Järve 7. 8-klassiline Kool Toila 8-klassiline Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Kohtla-Järve 15. 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Kohtla-Järve 14. Keskkool Viljandi 2. Keskkool

Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

80


1965 Avatakse Põhikool Nimi Narva 8. 8-klassiline Kool Sillamäe 2. 8-klassiline Kool Viljandi Internaatkool

Omavalitsus Narva linn Sillamäe linn Viljandi linn

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Maakond Põlva maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Valga maakond Võru maakond Saare maakond Lääne maakond Hiiu maakond Saare maakond Pärnu maakond Hiiu maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond Harju maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Lääne maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Järva maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt kaart pilt kaart pilt pilt kaart kaart pilt pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt pilt kaart

Keskkool ja gümnaasium Nimi Omavalitsus Kohtla-Järve 13. Keskkool Kohtla-Järve linn Puudub klades: Sillamäe 3. Keskkool (Sillamäe linn) (pilt).

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Adiste Algkool Aesoo Algkool Arumetsa Algkool Auksi Algkool Auvere Algkool Helme Algkool Hinsa Algkool Ilpla Algkool Jalukse Algkool Jausa Algkool Jämaja Algkool Kabli Algkool Kassari Algkool Kelba Algkool Kihlevere Algkool Kiviõli Algkool Kutsari Algkool Käesalu Algkool Külge Algkool Liigvalla Algkool Luuska Algkool Malla Algkool Matsalu Algkool Mõtsküla Algkool Mädapea Algkool Mündi Algkool Peetri Algkool

Omavalitsus Põlva vald Tori vald Viljandi vald Viljandi vald Vaivara vald Helme vald Vastseliina vald Pihtla vald Lääne-Nigula vald Emmaste vald Torgu vald Häädemeeste vald Käina vald Rapla vald Kadrina vald Kiviõli linn Viljandi vald Keila vald Saarde vald Rakke vald Orava vald Viru-Nigula vald Lihula vald Ahja vald Rakvere vald Paide vald Karula vald 81

pilt

pilt

pilt pilt

pilt


Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Piiumetsa Algkool Väätsa vald Järva maakond kaart Pikaristi Algkool Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond pilt Priipalu Algkool Õru vald Valga maakond pilt Põima Algkool Kadrina vald Lääne-Viru maakond pilt Rabivere Algkool Kohila vald Rapla maakond kaart Rebasselja Algkool Käina vald Hiiu maakond kaart Riguldi Algkool Noarootsi vald Lääne maakond kaart Soeva Algkool Audru vald Pärnu maakond pilt Sooniste Algkool Märjamaa vald Rapla maakond pilt Soonurme Algkool Lüganuse vald Ida-Viru maakond pilt pilt Valasti Algkool Roosna-Alliku vald Järva maakond pilt Valgemetsa Algkool Vastse-Kuuste vald Põlva maakond pilt kaart Viisu Algkool Roosna-Alliku vald Järva maakond pilt Klade: Puiatu 8-klassiline Kool (Viljandi vald) korraldatakse ümber Puiatu Internaatkooliks (pilt); Tapa 8-klassiline Kool (Tapa vald, Lääne-Viru maakond) korraldatakse ümber Tapa Internaatkooliks (pilt). Puiatu puhul on tõenäoliselt olnud tegu olemasoleva kooli kõrvale moodustatud uue õppeasutusega. Puiatu Põhikool ise reorganiseeritakse algkooliks alles 1999.

Põhikool Nimi Kaagvere Internaatkool Viljandi 1. 8-klassiline Kool Viljandi 2. 8-klassiline Kool

Omavalitsus Mäksa vald Viljandi linn Viljandi linn

Maakond Tartu maakond Viljandi maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Omavalitsus Kohila vald Kolga-Jaani vald Tudulinna vald Sõmeru vald Vihula vald Orissaare vald

Maakond Rapla maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond

Lisainfo

Omavalitsus Kohtla-Järve linn Kohtla-Järve linn Torma vald Vinni vald

Maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Hageri Algkool Järtsaare Algkool Peressaare Algkool Rägavere Algkool Sagadi Algkool Tumala Algkool

lugu pilt

pilt

Viide kaart kaart kaart pilt pilt kaart

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kohtla-Järve 2. 8-klassiline Kool Kohtla-Järve 3. 8-klassiline Kool Sadala 8-klassiline Kool Viru-Jaagupi 8-klassiline Kool

82

Viide pilt pilt pilt pilt


1964 Avatakse Põhikool Nimi Haapsalu 8-klassiline Kool Helme 8-klassiline Kool Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool Kohtla-Järve Eriinternaatkool Meeri Eriinternaatkool Tapa Internaatkool

Omavalitsus Haapsalu linn Helme vald Harku vald Kohtla-Järve linn Nõo vald Tapa vald

Maakond Lääne maakond Valga maakond Harju maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart pilt pilt pilt

Omavalitsus Halliste vald Saare vald Pihtla vald Jõelähtme vald Häädemeeste vald Surju vald Sauga vald Võnnu vald Mustjala vald Avinurme vald Saarde vald Karula vald Karksi vald Palupera vald Märjamaa vald Pala vald Tarvastu vald Puurmani vald Hummuli vald Kuusalu vald Tabivere vald Kõpu vald Värska vald Viljandi vald Iisaku vald Palamuse vald Meremäe vald Vihula vald Mäetaguse vald

Maakond Viljandi maakond Jõgeva maakond Saare maakond Harju maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Tartu maakond Saare maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Valga maakond Viljandi maakond Valga maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Viljandi maakond Jõgeva maakond Valga maakond Harju maakond Jõgeva maakond Viljandi maakond Põlva maakond Viljandi maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Võru maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt

pilt

kaart pilt kaart kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Araku Algkool Aruküla Algkool Haeska Algkool Jägala Algkool Kalju Algkool Kikepera Algkool Kilksama Algkool Kõnnu Algkool Küdema Algkool Laekannu Algkool Lanksaare Algkool Madsa Algkool Maie Algkool Neeruti Algkool Nurtu Algkool Nõva Algkool Paabo Algkool Pikknurme Algkool Puide Algkool Suurpea Algkool Särje Algkool Tipu Algkool Treski Algkool Tusti Algkool Vaikla Algkool Varbevere Algkool Veretinä Algkool Vergi Algkool Võrnu Algkool

83

pilt pilt pilt

pilt pilt

pilt lugu

kaart pilt kaart pilt pilt pilt kaart pilt kaart


Põhikool Nimi Omavalitsus Maakond Lisainfo Viide Kabina 8-klassiline Kool Luunja vald Tartu maakond kaart Kohtla Järve 13. 8-klassiline Kool Kohtla-Järve linn Ida-Viru maakond pilt Meeri 8-klassiline Kool Nõo vald Tartu maakond pilt Pikkjärve 8-klassiline Kool Karula vald Valga maakond pilt Probleem: aasta varem avatud Kohtla-Järve 13. 8-klassilist Kooli Sirgalas ei suletud, vaid tegutses kuni 1999. aastani. Keskkool ja gümnaasium Nimi Kingissepa 2. Keskkool Sõmera Keskkool

Omavalitsus Kuressaare linn Kärla vald

Maakond Saare maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Omavalitsus Emmaste vald Tamsalu vald Põltsamaa vald Häädemeeste vald

Maakond Hiiu maakond Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Käru vald Puka vald Nissi vald Vasalemma vald

Maakond Rapla maakond Valga maakond Harju maakond Harju maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt

Omavalitsus Luunja vald Karula vald

Maakond Tartu maakond Valga maakond

Lisainfo

Viide kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Jausa Algkool Porkuni Algkool Umbusi Algkool Võiduküla Algkool

lugu

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Käru 8-klassiline Kool Puka 8-klassiline Kool Riisipere Internaatkool Vasalemma 8-klassiline Kool

Algkool muutub põhikooliks Nimi Luunja 8-klassiline Kool Lüllemäe 8-klassiline Kool

84


1963 Avatakse Põhikool Nimi Kohtla Järve 13. 8-klassiline Kool Kunda 8-klassiline Kool

KOV Kohtla-Järve linn Kunda linn

Maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt kaart

KOV Pärnu linn

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

KOV Konguta vald Tamsalu vald Padise vald Emmaste vald Padise vald Pühalepa vald Helme vald Tähtvere vald Järva-Jaani vald Iisaku vald Puurmani vald Kanepi vald Kihelkonna vald Jõgeva vald

Maakond Tartu maakond Lääne-Viru maakond Harju maakond Hiiu maakond Harju maakond Hiiu maakond Valga maakond Tartu maakond Järva maakond Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Põlva maakond Saare maakond Jõgeva maakond Viljandi maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond Võru maakond Põlva maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond Saare maakond Tartu maakond Lääne-Viru maakond Põlva maakond Saare maakond Saare maakond Saare maakond Saare maakond

Lisainfo pilt pilt

Viide pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt

Keskkool ja gümnaasium Nimi Pärnu Internaatkool

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Aru Algkool Assamalla Algkool Audevälja Algkool Harju Algkool Hatu Algkool Heltermaa Algkool Holdre Algkool Ilmatsalu Algkool Jalgsema algkool Jõuga Algkool Jõune Algkool Kaagvere Algkool Karujärve Algkool Kassinurme Algkool Kibe Algkool Kivilõppe Algkool Koila Algkool Koke Algkool Kolossova Algkool Konju Algkool Kuhjavere Algkool Käesla Algkool Kärevere Algkool Käsmu Algkool Laane Algkool Linnuse Algkool Loona Algkool Linnuse Algkool Läbara Algkool

Tarvastu vald Viru-Nigula vald Rõuge vald Värska vald Toila vald Suure-Jaani vald Kärla vald Laeva vald Vihula vald Mooste vald Leisi vald Kaarma vald Leisi vald Torgu vald 85

lugu

pilt pilt pilt

pilt pilt pilt lugu pilt pilt

kaart kaart pilt kaart kaart kaart kaart pilt pilt pilt kaart kaart kaart pilt


Nimi Lüütsepa Algkool Mammaste Algkool Manija Algkool Mauri Algkool Metsaküla-Pärnmetsa Algkool Mäo Algkool Nagimäe Kool Nasva Algkool Navikõ Algkool Nedsaja Algkool Omedu Algkool Pahkla Algkool Palmse Algkool Palvere Algkool Pudivere Algkool Pumbioja Algkool Punikvere Algkool Pussi Algkool Pähkla Algkool Raja Algkool Rannametsa Algkool Rannamõisa Algkool Rohu Algkool Ruskavere Algkool Saalema Algkool Sauvere Algkool Seliküla Algkool Seliste Algkool Selja Algkool Soontaga Algkool Soosaare Algkool Tapaküla Algkool Tarumaa Algkool Toomasmäe Algkool Tootsi Algkool Torila Algkool Tudre Algkool Tännasilma Algkool Vadi Algkool Vaivara Algkool Vanamõisa Algkool Vana-Nursi Algkool Vana-Otepää Algkool Vana-Roosa Algkool Vana-Urvaste Algkool Vee Algkool Vilivalla Algkool Viluvere Algkool

Omavalitsus Varstu vald Põlva vald Tõstamaa vald

Maakond Võru maakond Põlva maakond Pärnu maakond Võru maakond Tori vald Pärnu maakond Paide vald Järva maakond Lääne-Nigula vald Lääne maakond Kaarma vald Saare maakond Meremäe vald Võru maakond Värska vald Põlva maakond Kasepää vald Jõgeva maakond Kohila vald Rapla maakond Vihula vald Lääne-Viru maakond Kose vald Harju maakond Väike-Maarja vald Lääne-Viru maakond Vändra vald Pärnu maakond Pala vald Jõgeva maakond Abja vald Viljandi maakond Kaarma vald Saare maakond Abja vald Viljandi maakond Häädemeeste vald Pärnu maakond Martna vald Lääne maakond Laekvere vald Lääne-Viru maakond Saare vald Jõgeva maakond Vändra vald Pärnu maakond Kärla vald Saare maakond Järva-Jaani vald Järva maakond Tõstamaa vald Pärnu maakond Viru-Nigula vald Lääne-Viru maakond Puka vald Valga maakond Kolga-Jaani vald Viljandi maakond Tapa vald Lääne-Viru maakond Lüganuse vald Ida-Viru maakond Mikitamäe vald Põlva maakond Võru vald Võru maakond Alatskivi vald Tartu maakond Koeru vald Järva maakond Türi vald Järva maakond Avinurme vald Ida-Viru maakond Vaivara vald Ida-Viru maakond Haljala vald Lääne-Viru maakond Rõuge vald Võru maakond Otepää vald Valga maakond Varstu vald Võru maakond Urvaste vald Võru maakond Halinga vald Pärnu maakond Pühalepa vald Hiiu maakond Vändra vald Pärnu maakond

86

Lisainfo

pilt pilt pilt

pilt pilt

pilt pilt pilt

lugu

lugu kaart

pilt pilt

Viide kaart kaart kaart pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt kaart pilt pilt pilt kaart kaart kaart kaart pilt kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt pilt kaart kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart kaart kaart kaart


Nimi Vodava Algkool Vooru Algkool Võhmuta Algkool

Omavalitsus Vaivara vald Tarvastu vald Tamsalu vald

Maakond Ida-Viru maakond Viljandi maakond Lääne-Viru maakond

Lisainfo pilt pilt pilt

Viide pilt kaart kaart

KOV Puka vald Otepää vald Saarde vald Leisi vald Vara vald Palamuse vald Leisi vald Misso vald

Maakond Valga maakond Valga maakond Pärnu maakond Saare maakond Tartu maakond Jõgeva maakond Saare maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt kaart kaart pilt pilt pilt pilt

KOV Mäksa vald Kohtla-Järve linn Narva linn Tudulinna vald Türi vald

Maakond Tartu maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Ida-Viru maakond Järva maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

KOV Rägavere vald Kohtla-Järve linn

Maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo pilt

Viide kaart pilt

Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Aakre Algkool Ilmjärve Algkool Kanaküla Algkool Koikla Algkool Koosa Algkool Kudina Algkool Metsküla Algkool Tsiistre Algkool

pilt pilt

Keskkool muutub põhikooliks Nimi Kaagvere Internaatkool Kohtla-Järve 4. 8-klassiline Kool Narva 2. Internaatkool Tudulinna 8-klassiline Kool Türi 2. 8-klassiline Kool

1962 Avatakse Algkool Nimi Kabala Algkool Kohtla-Järve Oru Algkool

Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com

87


Põhikool Nimi Omavalitsus Kohtla-Järve 2. Internaatkool Kohtla-Järve linn Meremäe Sanatoorne Internaatkool Meremäe vald

Maakond Ida-Viru maakond Võru maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt

Maakond Ida-Viru maakond Tartu maakond Saare maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt

Lisainfo lugu pilt pilt

Viide pilt kaart kaart kaart kaart kaart kaart kaart pilt kaart kaart kaart pilt kaart kaart kaart kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart

Keskkool ja gümnaasium Nimi Kohtla-Järve 1. Internaatkool Saadjärve Eriinternaatkool Sõmera Keskkool

KOV Kohtla-Järve linn Tartu vald Kärla vald

Rapla Keskkool (pilt) (Rapla vald) ühendatakse Rapla 8-klassilise kooliga (kaart).

Lõpetatakse tegevus Algkool Nimi Järve Algkool Kaagvere Algkool Kaberneeme Algkool Kalita Algkool Kandle Algkool Karepa Algkool Kurevere Algkool Kärkna Algkool Lohu Algkool Miila Algkool Muda Algkool Nõmmise Algkool Oonurme Algkool Pada Algkool Parapalu Algkool Peeri Algkool Peratsaare Algkool Puski Algkool Saadjärve Algkool Soinaste Algkool Soomra Algkool Sämi Algkool Tammiku Algkool Tohisoo Algkool Tõrise Algkool Vaku Algkool Vilsandi Algkool

KOV Audru vald Mäksa vald Jõelähtme vald Saarde vald Vihula vald Vihula vald Kihelkonna vald Tartu vald Kohila vald Rägavere vald Emmaste vald Rägavere vald Tudulinna vald Viru-Nigula vald Meeksi vald Kohtla vald Saarde vald Hiiu vald Tartu vald Ülenurme vald Audru vald Sõmeru vald Jõhvi vald Kohila vald Kaarma vald Käina vald Kihelkonna vald 88

Maakond Pärnu maakond Tartu maakond Harju maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Lääne-Viru maakond Saare maakond Tartu maakond Rapla maakond Lääne-Viru maakond Hiiu maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond Tartu maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Hiiu maakond Tartu maakond Tartu maakond Pärnu maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Rapla maakond Saare maakond Hiiu maakond Saare maakond

pilt pilt pilt

pilt


Korraldatakse ümber Põhikool muutub algkooliks Nimi Albu Algkool Anija Algkool Haljava Algkool Joa Algkool Kabli Algkool Kaelase Algkool Kasepää Algkool Kihlepa Algkool Koikküla Algkool Kolu Algkool Kuimetsa Algkool Kukulinna Algkool Kõue Algkool Lavassaare Algkool Lindi Algkool Lüübnitsa Algkool Malla Algkool Oandu Algkool Paadrema Algkool Peetri Algkool Penuja Algkool Pisisaare Algkool Plaani Algkool Purdi Algkool Raadama Algkool Randvere Algkool Riguldi Algkool Selja Algkool Suure-Lähtru Algkool Tipu Algkool Ämmuste Algkool

KOV Albu vald Anija vald Jõelähtme vald Keila vald Häädemeeste vald Halinga vald Peipsiääre vald Audru vald Taheva vald Kadrina vald Kaiu vald Tabivere vald Kose vald Audru vald Audru vald Mikitamäe vald Viru-Nigula vald Lüganuse vald Varbla vald Karula vald Abja vald Pajusi vald Haanja vald Paide vald Räpina vald Kaarma vald Noarootsi vald Tori vald Martna vald Kõpu vald Tarvastu vald

89

Maakond Järva maakond Harju maakond Harju maakond Harju maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Tartu maakond Pärnu maakond Valga maakond Lääne-Viru maakond Rapla maakond Jõgeva maakond Harju maakond Pärnu maakond Pärnu maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond Pärnu maakond Valga maakond Viljandi maakond Jõgeva maakond Võru maakond Järva maakond Põlva maakond Saare maakond Lääne maakond Pärnu maakond Lääne maakond Viljandi maakond Viljandi maakond

Lisainfo pilt

pilt lugu pilt

pilt pilt

Viide kaart kaart kaart kaart pilt kaart pilt pilt kaart pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt pilt kaart pilt kaart pilt pilt pilt pilt kaart pilt kaart kaart pilt pilt pilt


Keskkool muutub põhikooliks Nimi Klooga 8-klassiline Kool Mustjala 8-klassiline Kool Saverna 8-klassiline Kool Viljandi 3. 8-klassiline Kool Viljandi 4. 8-klassiline Kool

Omavalitsus Keila vald Mustjala vald Valgjärve vald Viljandi linn Viljandi linn

Maakond Harju maakond Saare maakond Põlva maakond Viljandi maakond Viljandi maakond

Lisainfo

Viide pilt pilt pilt pilt pilt

KOV Audru vald

Maakond Pärnu maakond

Lisainfo

Viide pilt

KOV Narva linn

Maakond Ida-Viru maakond

Lisainfo

Viide pilt

Algkool muutub põhikooliks Nimi Audru 8-klassiline Kool

Põhikool muutub keskkooliks Nimi Narva 6. Keskkool

1961. Lõppsõna 1961. aasta kohta ei esitata andmeid kooli nimedega. Saame teada, et avatakse üks keskkool, kaks raudteekooli (neist nt ENSV Ministrite Nõukogu 30.10.1960 otsus nr. 478 alusel Raudtee Keskkool nr 1, (pilt), üks 8-klassiline kool, suletakse 23 algkooli ja 2 põhikooli, 25 põhikooli korraldatakse ümber algkoolideks ja 1 algkool põhikooliks. 7 keskkooli, sealhulgas Mustjala Keskkool (pilt) jätkavad tegevust põhikoolidena. Edasi oleks klades võimalik kaevata aastani 1950. 1951. aasta kohta andmed puuduvad, kuigi ühtegi lehte kladest tõenäoliselt eemaldatud ei ole. Küll aga saab veel 1950/1951 õppeaasta kohta teada, et näiteks Tallinna 18. ja 37. mittetäielik keskkool muudeti raudteekoolideks. --Tallinna ja Tartu linna, samuti teiste suuremate keskuste (maakonnakeskused, Narva ja Kohtla-Järve) andmeid on selles töös kajastatud vähesel määral. Põhjuseid selleks oli peaasjalikult kaks. Sissejuhatuses kutsun ma lugejaid andmeid täpsustama ja parandama ning teiseks – suurte keskuste koolide täpseid asukohti võib lähiajaloost otsida kasvõi vanadest telefoniraamatutest. Lisaks on ilmunud kogumik „Tallinna hariduselu 1918–2010: üldharidus ja hariduskorraldus“, mis annab Tallinna linna koolide kohta, aga hariduskorralduse sisuküsimustes ka laiemalt piisavalt täpse ülevaate.

Kui taasiseseisvumisest unistaval perioodil näeb 30-date aastate koolihoonete ja mõisaarhitektuuri koolihoonetena kasutamise järk-järgulist lõpetamist või asendumist moodsamate hoonetega, siis 90


taasiseseisvumise eelne, aegne ja vahetult järgnev periood toob vanad hooned taas kasutusse. Sageli lühikeseks ajaks avatakse vanades koolihoonetes taaskord koolid, mille avamine ja sulgemine selle kogumiku kontekstis loovad taas suurepärase võimaluse nende majade taasleidmiseks. Teadmisega, et rohkem kui 2/3 1991. aastal avatud koolidest on 2012. aasta sügiseks kas suletud või tundmatuseni ümber korraldatud. Seda enam olen ma veendunud, et andmed, kus kooli nimele lisandub koht ja kuju, nimi koos näoga avavad järjest tahke koolivõrgu kui väga konkreetse inim- ja majandusgeograafiaga seotud valdkonna uurimiseks.

Lehekülg kladest

91


TRKVKRT Lisan või täpsustan andmeid: koolide.kaart@gmail.com 2. jaanuaril 2013 lisatud Kurna Algkool, Haeska Algkool, Tobrova Algkool, Navike Algkool. 3. jaanuaril 2013 lisatud Väägvere Algkool, Purtse Algkool, Aa Algkool, Nõmme Algkool, Saalema Algkool, Rannametsa Algkool, Parapalu Algkool, Kärkna Algkool, Dejevo Algkool. 6. jaanuaril 2013 lisatud Karja Algkool, Kavandi Algkool, Ammuta Algkool, Koeravere Algkool, Sänna Algkool, Põllküla Algkool, Jalukse Algkool. Piiumetsa Algkool, Hinsa Algkool, Linnuse Algkool, Soosaare Algkool, Kurevere Algkool. 9. jaanuaril 2013 lisatud Kautjala Algkool, Randvere Algkool, Kärsa Algkool, Tamsa Algkool, Joaveski Algkool, Esna Algkool, Rannamõisa Algkool, Läbara Algkool, Vaku Algkool, Kandle Algkool. 10. jaanuaril 2013 lisatud Kiisa Algkool, Kooraste Algkool, Kunila Algkool, Soldina Algkool, Võhma Algkool, Kardla Algkool, Vorbuse Algkool, Mõisaküla Algkool, Harju Algkool, Kaagvere Algkool. 13. jaanuaril 2013 lisatud Müüsleri Algkool, Raja Algkool, Lohkva Algkool, Kivilõppe Algkool, Äntu Algkool, Lembitu (Vassevere, Leedimäe) Algkool. 16. jaanuaril 2013 lisatud Vanamõisa Algkool, Painküla Algkool, Aabla Algkool, Kabina 8-klassiline Kool, Peetri Algkool, Oti Algkool, Äntu Algkool. 28. jaanuaril 2013 lisatud Iru Algkool, Nasva Algkool, Lungu Algkool, Tartu 1. Abikool, Tartu 2. Abikool, Laagna Algkool, Vaivara Algkool, Vilsandi Algkool. 11. veebruaril 2013 lisatud Kamara Algkool (Ene Raska), Ubja Algkool (Merli Tammemägi), Tsooru Algkool (Margus Ojaots), Harku Algkool (Anne Kokk). 20. veebruaril täpsustatud: Hugo Treffneri Gümnaasium, Tartu Kesklinna Kool (Riho Raave). 12. märtsil täpsustatud Peetri 7-klassiline Kool ja Peetri Algkool (Karula vald). 23. aprillil täpsustatud Kasepää (Raja) Algkool (Liili Rosin), Lepa Algkool (Hele Zilmer). 13. septembril täpsustatud Lohusalu Lasteaed-Algkool (Peeter Kõresaar). Lisanduste aluseks ajaloolised topokaardid, REGIO kaardirakendus, viidatud isikud.

92


Jaga sĂľpradele: http://issuu.com/kulu_ja_kirjadega/docs/klade_ymbertrukk?mode=window

Priit Laanoja Š kulu ja kirjadega Tartu 2012

ISBN 978-9949-30-865-1 (pdf)

Profile for Priit Laanoja

Klade. Ümbertrükk  

Klade. Ümbertrükk  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded