Page 1

Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

O GLOBALISTYCZNYM OCIPIENIU I ZADYMIANIU G20 MIESIACZKOWANIU PDO496 FO von Stefan Kosiewski PDO149 PDO150 PDO160 Baroninin Kunigunde von Kosiewski daje upust 20170711 ME SOWA https://vk.com/wall467751157_168

http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/07/o-globalistycznym-ocipieniu-i.html

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

https://archive.org/details/OGLOBALISTYCZNYMOCIPIENIUIZADYMIANIUG20MIESIACZKOWANIUKACZYN SKIEGOPL3PDO496FOVon

Stefan Kosiewski POLEN 15 maj, 17:06 Jako ostatni widzieli Kaczyńskiego w piątek, 11 maja 2018: Mateusz Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin i Piotr Gliński. https://vk.com/wall467751157_168 Olbrzymią walizę z hakami na wszystkich wyniósł ze szpitala na Szaserów przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, Jacek Rudziński, kierowca, ochroniarz i zaufana osoba prezesa w jednym. audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

Jacek Rudziński, łącznik prezesa ze światem •

FAKT24.PL

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/M2shrjvYiL2 http://sowamagazyn.blogspot.de/2017/07/o-globalistycznymocipieniu-i.html 2018-05-15 17:04:34 | http://sowa.typepad.com/blog/2018/05/oglobalistycznym-ocipieniu-i-zadymianiu-g20-miesiaczkowaniu-pdo496-fo-von-stefan-kosiewski-pdo149p.html Miesiąc: Sierpień 2002 O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. Stefan Kosiewski OSWIATA Frankfurt nad Menem 16.08.2002 do: Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz Polecane Stefan Kosiewski 5 min · Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011 http://gablota.wizytowka.pl/ …Jak można pomóc niepełnosprawnym? Zdaniem biskupa powinno to być wsparcie finansowe. – Domagają się tego, co jest im potrzebne. Bez tego nie opłacą swoich potrzeb. Przecież nie wszystkim trzeba posyłać pampersy – ocenił. – Kościół, który domaga się rodzenia dzieci z wadami genetycznymi, powinien wejść w te sprawy i szukać

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

instytucjonalnych rozwiązań, w których te dzieci otrzymałyby pomoc – podkreślił biskup Tadeusz Pieronek. – Całe społeczeństwo powinno wyczuć tę potrzebę wsparcia tych ludzi – dodał. – Gospodarka polska, takie są osądy z różnych stron, ma się dobrze. A jeżeli się ma dobrze, to te pieniądze, które są nadwyżką budżetową, bo mówiło się o miliardach, powinny iść tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a więc najpierw dla najsłabszych. Albo ktoś kłamie, albo ktoś po prostu gromadzi pieniądze na kampanię wyborczą, na to, żeby wygrać następne wybory, a nie na to, żeby zaspokoić potrzeby społeczne – mówił biskup Pieronek… PDF: https://de.scribd.com/…/Europejska-Legitymacja-Inwalidzka-2… Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego Uploaded by Stefan Kosiewski on Dec 14, 2011 https://sowa.podspot.de/…/europejska-legitymacja-inwalidzk…/ Polnisches Kulturzentrum e. V. Frankfurt nad Menem 16.08.2002 Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz Al. J. Ch. Schucha 23 PL – 00-580 Warszawa Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej. tu: wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych. Wielce Szanowny Panie Ministrze, inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz, „Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu naszych państw wnoszę jw. W uzasadnieniu daję pod uwagę ,że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenausweis musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych specjalnych świadczeń i udogodnień. Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że „… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“. Z wyrazami najwyższego szacunku. Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury do wiadomości: Auswärtiges Amt ; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Polnisches Kulturzentrum e. V. Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main Frankfurt, den 3.September 2002 Bundesminister des Auswärtiges und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer Wederscher Markt 1 10117 Berlin Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen, erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen ,und in der EU. hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD ( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) . Sehr geehrter Herr Bundesminister, hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne. Beiliegend: ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002. Mit freundschaftlichen Grüßen. Stefan Kosiewski Zur Kenntnisnahme: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Włodzimierz Cimoszewicz Al.Szucha 23 PL 00-580 Warszawa Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Bonn, 25. November 2002 AZ Va 2 – 58 178-3 Polnisches Kulturzentrum e.V. z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski Postfach 800 626 65906 Frankfurt Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen Polen und Deutschland bzw. der EU Sehr geehrter Herr Kosiewski, Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Schreiben vom 3.September 2002 wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu Ihrem Anliegen äußere ich mich daher wie folgt:

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich geregelt. Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen. Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedesstaaten der Europäischen Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Edmund Schute Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt, 11 grudnia 2002 r Postfach 800 626 D – 65906 Frankfurt am Main . Minister Pracy i Polityki Społecznej RP Pan Jerzy Hausner Ul. Gałczyńskiego 4 PL – 362 Warszawa POLEN Dotyczy: wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do równoprawnego korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002 Szanowny Panie Ministrze, Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję, czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej fazie negocjacji europejskich. Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony równolegle na ręce Ministra Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

odpowiedziało pismem Va 2 – 58 178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim SOWA Nr. 48 udostępnionym w internecie pod adresem http://www.polonia21.de i http://polonia-total.de . Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Z poważaniem Stefan Kosiewski Prezes Polskiego Ośrodka Kultury Do wiadomości: Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Herr Edmund Schute Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Warszawa, 2002-12-20 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4 p.o. DYREKTOR Lilana Pindor BON.IX 088-6b /02/MK/9608 Pan Stefan Kosiewski Prezes Polskiego Ośrodka Kultury Frankfurt nad Menem Szanowny Panie, Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku, pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych. Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie. W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia. Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić, że wypełniło w tej sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi. Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego, przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości. Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.0886a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości tego pisma. W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002 (kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi. Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku. Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym. Można oczekiwać, że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez ekspertów Unii Europejskiej zaowocują wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze. Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza Wasilewskiego. Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Z poważaniem Zastępca Dyrektora Biura Liliana Pindor Załączniki: (szt.5) Do wiadomości (bez załączników): 1. Pan Paweł Świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP, 2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RPErklärung – Frankfurt am Main, den 15.03.2004 Polnisches Kulturzentrum e.V. Szanowni Państwo, Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja NAMYSŁO wpłynęła dnia 10-01-2003, ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40: http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Odpowiedź Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła dnia 06-02-2003 ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2) zamyka stwierdzenie: ” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają bezpośrednio osoby niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z przysługujących im praw „. http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ”Rok Niepełnosprawnych”. w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na obszarze Unii Europejskiej. http://kulturzentrum.polonia-total.com —————————————— EU – Schwerbehindertenausweis Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04 14:30 Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann, im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003 hat man EU-Schwerbehinderten Jahr gefeiert. Im Jahre 2004 darf man ungehindert Ware und Geld transportieren, an der Deutsch-Polnischen Grenze MUSS aber eine behinderte PERSON (mit polnischen Papieren) dem deutschen Krüppel Platz machen, weil deutscher Schaffner polnische Bescheiligungen nicht lesen muss. Und umgekhert: für einen polnischeren Schaffner mein Schwerbehindertenausweis bedeutet: BAHNHOFF. Mit derselben Wirkung habe ich mit den Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz versucht, mit der Toilette Dame auf dem Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in Kattowitz/Katowice habe ich auch schon vergeblich sondiert. Wer kann uns, EU-Schwerbehinderten, in der erweiten EU helfen? Mit freundlichen Grüßen Stefan Kosiewski

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

http://oswiata.weebly.com/blog/freistellungsbescheid-23082017

Freistellungsbescheid 23.08.2017 8/29/2017 0 Komentarze

Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke – Förderung der Jugendhilfe – Förderung der Erziehung – Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe Konto-Nr. 128995321 BLZ 500 502 Frankfurter Sparkasse UST-ID DE 114104095 Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. IBAN: DE15 5005 0201 0128 9953 21 SWIFT-BIC: HELADEF1822 Przez sowaw UncategorizedSierpień 16, 20022, Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Stefan Kosiewski POLEN 24 sty, 06:55 http://gablota.wizytowka.pl/ Polnisches Kulturzentrum e. V. Frankfurt nad Menem 16.08.2002 Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main Europejska Legitymacja Inwalidzka 20111214 Stefan Kosiewski do Ministra Sikorskiego PDF by sowa magazyn Published 6 years ago https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_ Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz Al. J. Ch. Schucha 23 PL – 00-580 Warszawa Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej . tu : wniosek o ustanowienie(…) http://sowa.podspot.de/post/europejska-legitymacja-inwalidzka-stefankosiewski-do-mini-sikorskiego-wniosek/

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Stefan Kosiewski https://vk.com/my.sowa?z=photo467751157_456239475%2Fphotos467751157 wysoce nieetyczne jest

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

obżydliwe wykorzystanie przedmiotowe w żydoskim politykierstwie Andrzeja Dudy problemów osób niepełnosprawnych w IV RP Jarosława Kaczyńskiego, których żydoubecka sitwa po Magdalence 1989 r. nie udawała nawet, że ma ochotę wykorzystać chociażby tak cynicznie i w prostacki sposób, jak coraz bardziej żenujący PAD, zięć Julka Kornhausera https://www.facebook.com/me.sowa/posts/395925844208085 Miesiąc: Sierpień 2002 Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej. Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej . http://gablota.wizytowka.pl/ tu : wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej ; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień zagwarantwanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/europejska_legitymacja_inwalidzka_20111214_stefan_ List Kai Godek do Pawła Kukiza: Szanowny Panie Przewodniczący! Z dużym zaskoczeniem wysłuchałam Pańskiej wypowiedzi w TVP Info na temat projektu #ZatrzymajAborcję. Tak zwany „kompromis aborcyjny”, którego utrzymania jest Pan zwolennikiem, przynosi w Polsce ponad tysiąc ofiar rocznie. Każdego dnia w polskich szpitalach ginie troje dzieci, tylko dlatego, że podejrzewa się je o chorobę lub niepełnosprawność. W 2016 roku w majestacie prawa zabito 388 dzieci z zespołem Downa, przy czym w 221 przypadkach zespół ten był jedyną przesłanką do ich eliminacji. U tych dzieci nie wykryto żadnych innych powikłań zdrowotnych. Trzeba mówić to wprost – prawo, które zezwala na tak rażącą dyskryminację jest prawem nieludzkim, a jego popieranie nie daje się uzasadnić. Piszę do Pana nie tylko jako pełnomocnik obywatelskiej inicjatywy #ZatrzymajAborcję, której odrzucenia Pan chce. Piszę również jako matka chłopca z zespołem Downa. Chłopca, którego polskie państwo – jeszcze zanim przyszedł na świat – skazało na śmierć, choć wyrok nie został wykonany. Sens Pańskiej wypowiedzi można streścić w ten sposób, że nie można zabraniać zabijania chorych dzieci, dopóki nie zapewni się ich rodzicom wsparcia w ich utrzymaniu i wychowaniu. Moje osobiste doświadczenie, ale również doświadczenie wielu matek dzieci niepełnosprawnych jest zupełnie inne. Wiemy, że dopóki państwo nie zacznie traktować ich jako pełnowartościowych ludzi na etapie prenatalnym, nigdy nie będzie ich tak traktować po urodzeniu. Źródeł dyskryminacji naszych dzieci i nas samych upatrujemy właśnie w przepisie, który chce Pan utrzymać w polskim prawie. Kilka lat temu organizował Pan ruch społeczny pod nazwą „Zmieleni”. Protestował Pan wtedy przeciwko odrzuceniu przez ówczesną władzę petycji mającej na celu reformę systemu wyborczego. Argumentował Pan, że zlekceważenie woli 750 tysięcy obywateli, nie przystoi demokratycznie wyłonionej władzy. Dziś sam sprawuje Pan mandat poselski, a za ustawą #ZatrzymajAborcję stoi przeszło 830 tysięcy Polek i Polaków. Wszyscy oni przejęli się losem zabijanych w majestacie prawa dzieci i pospieszyli im na pomoc. Każdy z nich liczy, że politycy wysłuchają obywateli i uchwalą wniesioną ustawę. Ich głos jest tym silniejszy, że przeciwne życiu środowiska także uruchomiły swój projekt, ale pomimo, że zebrały pod nim minimalną wymaganą liczbę podpisów, to ostatecznie wykazały pięciokrotnie niższe poparcie niż pod projektem pro-life. Chcę wierzyć, że nie zapomniał Pan o swoich korzeniach i nadal chce Pan być blisko ludzi i słuchać ich głosu. Pańskiej wypowiedzi nie da się zinterpretować inaczej niż jako obrony aborcji eugenicznej. Słuchają Pana nie tylko obywatele, którzy złożyli swój podpis pod ustawą #ZatrzymajAborcję, ale i niepełnosprawne dzieci. Wiele z nich dobrze rozumie, o co toczy się walka w parlamencie. Gorąco wierzę, że przejmie się Pan tym, co przeżywają słysząc, że powinno się utrzymać przepis pozwalający zabijać osoby takie jak one. Wkrótce kolejne

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

etapy procesu legislacyjnego i głosowania w sprawie projektu. Proszę Pana w imieniu obywateli, w imieniu chorych dzieci oraz we własnym imieniu, aby podnosząc na sali sejmowej rękę, stanął Pan razem z Polakami po stronie życia. Z poważaniem, Kaja Godek Poseł Paweł Kukiz do Kai Godek: Szanowna Pani, jestem (podobnie jak Pani ) zwolennikiem ochrony życia poczętego. Płód nie jest dla mnie zlepkiem komórek ale początkiem Człowieka. Jestem jednak również orędownikiem obrony godności tych JUŻ Narodzonych. Godności niepełnosprawnych (często bardzo mocno) dzieci, godności ich Matek, które do końca życia oddają całe siebie, całe swe życie i marzenia, by opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi . Ochrony godności tych, którzy przez polityków skazani zostali na życie na marginesie, w nędzy i zapomnieniu, bo to nie jest istotny dla nich elektorat. Są priorytety, Proszę Pani, a tymi priorytetami są NIEPEŁNOSPRAWNI JUŻ ŻYJĄCY- URODZENI. A nazywając rzeczy po imieniu – WEGETUJĄCY. Chce Pani poznać szczegóły? Proszę bardzo: 1. Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych w znacznym stopniu od urodzenia to 84% najniższej emerytury: 840 zł miesięcznie. Dlaczego 84 % a nie chociaż 100 % ? Myślała Pani o tym? Czy wie Pani, ze np. osoba niewidoma nie może sobie do tej jałmużny dorobić? Że jest to zabronione? Że albo te 840 miesięcznie albo praca na własny rachunek. Kukiz 15 złożył projekt który pozwoli im chociaż dorobić do wysokości 130 % najniższego wynagrodzenia w warunkach chronionych. 2. zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka (i również dorosłego niepełnosprawnego) to 153 zł miesięcznie, od lat nawet o złotówkę nie podniesiony. Kukiz 15 złożył poprawkę do budżetu na 2018 z kwotą zabezpieczającą podniesienie renty socjalnej już w tym roku do kwoty 1000 zł miesięcznie i zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 200 zł. – odrzucona w pierwszym czytaniu. 3. od 2014 r. niewykonany wyrok TK, który nakazuje zrównanie świadczeń dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi bez względu, kiedy powstała niepełnosprawność do kwoty 1400 zł. W praktyce obecnie niektórzy opiekunowie mają 520 zł. Kukiz 15 złożył projekt 1.5 roku temu wyrównujące te świadczenia. W dniu expose premiera Morawieckiego odrzucili to posłowie PiS w pierwszym czytaniu, kiedy premier właśnie wygłosił że jego priorytety to osoby niepełnosprawne. 4. osoby niepełnosprawne intelektualnie są w Polsce nazywane” upośledzonymi umysłowo” co uwłacza ich godności. Oprócz tego, by np. pójść do dentysty muszą być ubezwłasnowolnione. Kukiz 15 rok temu złożył projekt, który zamiast ubezwłasnowolnienia wprowadzał instytucje opiekuna medycznego i prawnego. Bez kosztów można było załatwić postulat rodziców ON. Postulat zapisany w karcie praw osób niepełnosprawnych ONZ. Odrzucony w pierwszym czytaniu. 5. W Polsce tylko 3 placówki przyjmują osoby niepełnosprawne z autyzmem niskofunkcjonujące i (oczywiście) nie ma na to pieniędzy. Kolejka trwa średnio 30 lat. Rodzice takich dzieci nie mają wyboru, gdzie w przypadku ich śmierci dzieci pójdą i gdzie będzie zapewniona im opieka. 6. państwo płaci od 3800 zł do 5000 tys. za utrzymanie miejsca niepełnosprawnego dziecka w DPS ale już Rodzicom-opiekunom (a najczęściej samej Matce, bo tatusiowie często z takich rodzin uciekają) 520 zł.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

I mógłbym tak w nieskończoność, Szanowna Pani. O kolejnych „drobiazgach” , ot choćby takim jak wywalenie w kosmos cen za leki dla osób po transplantacji, czy np. takie „nic” jak możliwość jedynie 14 dni zwolnienia z pracy dla mojej Żony na opiekę nad naszą Córeczką po transplantacji tylko dlatego, że ukończyła 18 lat. My (moja Rodzina) „damy radę” , Szanowna Pani, bo zarabiałem dużo pieniędzy jako muzyk i „stać nas” na chorobę ale co mają powiedzieć kobiety odtrącone przez partnerów, którzy nie wytrzymali szoku choroby w rodzinie? Zostawione samym sobie, starzejące sie przy pieluchach zmienianych swoim dorosłym dzieciom? Żeby zakończyć…. Pójdźmy na ugodę – Pani, ze swoją Fundacją użyje wszystkich sił i środków, aby wraz z Kukiz’15 wpłynąć na PiS i załatwić choć te opisane przeze mnie problemy (będziemy się wspierać przy zapewnieniu bezpieczeństwa i godności Niepełnosprawnych i ich Rodziców) a kiedy już te niesprawiedliwości zlikwidujemy to powrócimy do dyskusji o zaostrzeniu ustawy o aborcji. OK? Naprawdę, łatwo jest krzyczeć „brońmy życia poczętego” ale znacznie trudniej obronić to, które już trwa poza łonem Matki. W blokowiskach, anonimowo, pod ziemią, w trwodze, poczuciu odtrącenia, braku pewności jutra i poniżeniu. Z Panem Bogiem, Paweł Kukiz sowa w chazaria, Izrael, Odżydzanie, Polski Komitet Narodowy, Rosja, Ukraina, Uncategorized Marzec 4, 2014

„Nie ma takiego kraju, jak Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo polski protektorat” https://twitter.com/sowa/status/440739727281377280 sowa @sowa 07:45 – 4. März 2014 Łukjanienko nie uznaje Ukrainy za państwo: „Nie ma takiego kraju, jak Ukraina, i nigdy nie powinno być. To będzie albo część Rosji, albo polski protektorat” – stwierdził. Zdaniem pisarza władze w Kijowie przejęli naziści i mordercy, dlatego zalecił „normalnym Ukraińcom” uciekać do Rosji albo na Białoruś, ponieważ obecna Ukraina to „przeklęta ziemia”, z której łotrostwo i tchórzostwo uda się wyplenić dopiero po trzech pokoleniach. http://pkn.blox.pl/2014/03/Nie-ma-takiego-kraju-jak-Ukraina-i-nigdy-nie.html UKRAINSCY OLIGARCHOWIE I ELITY W POLSCE Media prześcigają się w pokazywaniu bogactwa jakim otaczał się prezydent Ukrainy Janukowycz, który spełnia dzisiaj rolę „kozła ofiarnego,” ale nie zająkną się nawet na temat olbrzymich majątków będących w posiadaniu czołowych ukraińskich oligarchów. Łatwo zrozumieć tę hipokryzję, jeżeli przypomnieć ich pochodzenie etniczne. Po upadku ZSRR, w ramach „prywatyzacji” narodowej gospodarki, główne państwowe przedsiębiorstwa na Ukrainie zostały za przysłowiowe grosze przejęte przez ukraińskich żydowskich oligarchów, wspieranych przez międzynarodowych żydowskich bankierów. Do najbogatszych żydowskich oligarchów na Ukrainie można zaliczyć: – Wiktora Pińczuka właściciela przedsiębiorstw importu/eksportu gazu i ropy naftowej, hut i zakładów metalowych oraz kilku banków, który ma bardzo silne powiązania z lokalnymi organizacjami żydowskimi, jak również z Izraelem oraz wpływowym lobby żydowskim w USA; – Wadima Rabinowicza (posiada równoczesnie obywatelstwo Izraela), którego majątek Associated Press wyceniała na $ 1 miliard. Jest on m.in. właścicielem Central Europe Media Enterprises, które kontrolują stacje telewizyjne w siedmiu krajach z byłego bloku wschodniego. Pełni on funkcję Prezesa Konfederacji Żydow na Ukrainie; – Wiktora Miedwiedczuka, którego konsorcjum kontroluje produkcję energii oraz który jest właścicielem cukrowni i gorzelni oraz stoczni; – Grigorija Surkisa, który jest wlaścicielem klubu sportowego Dynamo-Kiew oraz przedsiębiorstw z rynku energii elektrycznej (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, itd.). Podobna sytuacja panuje w ukraińskich mediach, które prawie całkowicie są w żydowskich rękach. Np. Narodowa TV Kanał UT1 (Wiktor Miedwiedczuk), Inter TV, Studio 1+1 TV, Alternativa TV, TET, UNIAN (Miedwiedczuk i Surkis), STB TV, ICTV, Novyj Kanal (Wiktor Pinczuk). Wydawnictwo Rabinowicz-Katsman publikuje takie pisma jak Stoliczka, Stolicznyje Nowosti, Jewish Review, Vek, Mig, Zerkało. Amerykański Żyd

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Jed Sandes jest właścicielem pism Korrespondent i Kiev Post, Grigorij Surkis Kijewskich Wedomosti, Dimitro Gordon Bulwaru, Wiktor Pińczuk Fakty i Commentaries, Grupa Donieck rosyjskich Żydów oligarchów wydaje z kolei Siewodnja. https://vk.com/wall467751157_169

https://www.pinterest.de/pin/452752568785006305/ Who controls the Ukraine? The following was written by Vladimir Borisov, possibly in January 2005 Ukraine, which parted from Russia in 1991, has never achieved a true independent state. Just like in Russia, or even 80 years earlier in the Weimar Republic, a tribe of vultures descended upon the body of the nation.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

In the early 1990s, backed by the financial power of international Jewish bankers, the vultures bought for pennies, and plainly seized, all major enterprises previously owned by the state. Including the biggest factories and entire sectors of the newly „privatized” national economy.

Pictured clockwise: Billionaire media moguls Gregory Surkis, Victor Medvedchuk, Vadim Rabinovich and Victor Pinchuk.

According to the 2001 Ukrainian census, there are 103,000 Jews in Ukraine, which is 0.2% of the total population. Out of 130 nationalities in the Ukraine, the Jewish minority numerically is behind Bulgarians (204,000), Hungarians (156,000), Romanians (151,000) and Poles (144,000). However, as one might expect, the Jewish „oligarchs” were the ones who happened to seize all positions in mass media.Professor Vasyl Yaremenko, director of the Institute of Culturological and Ethnopolitical research at Kiev State University, released an article in 2003 entitled, „Jews in Ukraine today: reality without myths.” In it he says the following: „Ukrainians need to know that the mass media is completely in the hands of Jews, and everything that we watch or read is the product of Jewish ideology…” He then reviews the situation in regards to Ukrainian network television and cable broadcasters: • „First National Television Channel UT-1” is owned by the president of the Social Democratic Party, led and dominated by chief of staff Viktor Medvedchuk.• „Inter TV” and „Studio 1+1 TV” have been Ukrainian national broadcasters since 1996, they are available in English, Ukrainian and Russian languages. They are owned by Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis. • „Alternativa TV”, „TET Broadcasting Company”, and „UNIAN (Ukrainian Independent Information & News Agency)” are also owned by Viktor Medvedchuk and Gregory Surkis. • „STB TV” and „ICTV” are owned by the Viktor Pinchuk, the wealthiest man in Ukraine, with an estimated net worth of $3 billion. • „Novyi Kanal (New Channel) TV” is owned by Viktor Pinchuk with a group of Jewish oligarchs from Russia called „Alpha Group.” Zionists control all of Ukrainian television media! According to Professor Yaremenko, all major newspapers are also owned by Jews: • The publishing house of Rabinovich-Katsman owns the newspapers Stolychka, Stolichnye Novosti, Jewish Review (in Russian), Jewish Reviewer, Vek, Mig, and Zerkalo .• Jed Sandes, an American citizen and a Jew, publishes Korrespondent and Kiev-Post. • Gregory Surkis publishes Kievskie Vedomosti and the weekly 2000. • Jew Dmitro Gordon publishes Bulvar. • Viktor Pinchuk publishes Facts and Commentaries. • The Donetsk Group (Jewish-Russian oligarchs) publishes Segondnya. Who are these „Ukrainian” oligarchs? Jew Victor Pinchuk is the son-of-law of Ukrainian president Leonid Kuchma [Kuchma was placed into office by Jew George Soros]. He is the owner of several oil, gas and energy import/export companies. He also owns the

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

nation’s largest steel mill and a chain of banks. His group has very strong ties with other Jewish organizations in Ukraine, as well as in the U.S. and Israel. He is a member of the Ukrainian Parliament, an adviser to the president, and one of the leaders of the Labor Ukrainian Party. Jew Vadim Rabinovich is a citizen of Israel. In 1980 he was charged with stealing state property and spent 9 months in a jail. In 1984 he was arrested and sentenced to 14 years in prison for his black market activities . He was released in 1990. In 1993 he became a representative of the Austrian company „Nordex” in Ukraine. The company received exclusive rights to sell Russian oil from president Kuchma . In 1997 Rabinovich became president of the All-Ukrainian Jewish Congress, and in 1999 he was elected head of the United Jewish Community of Ukraine. Also in 1999, Rabinovich created the Jewish Confederation of Ukraine. That same year the Associated Press estimated his wealth as $1 billion. Rabinovich owns Central Europe Media Enterprises, which controls television stations in seven East European countries. Jew Victor Medvedchuk is Ukrainian President Leonid Kuchma’s Chief of Staff. The Medvedchuk-Surkis cabal controls Ukraine’s energy sector (8 regional energy companies), oil and gas market, alcohol and sugar production, shipbuilding, and athletic organizations. He is a member of the Ukrainian Parliament, and a leader in the Social Democratic party of Ukraine (SDPU). Jew Gregory Surkis is second in command of the SDPU. He owns a soccer team, Dynamo-Kiev, and is a president of the Professional Soccer League. He is CEO of Slavutich, a company that controls several regional energy companies (KirovogradEnergo, PoltavEnergo, etc). He too is a member of the Ukrainian Parliament. Professor Yaremenko points out that out of the 400+ members of the Ukrainian Parliament, 136 (possibly 158) are Jews. That is more than in the Israeli Knesset. Who voted for them, asks professor Yaremenko. Who paid for costly election campaigns? — 90% of Ukrainian banks are owned by Jews. Ukraine is the perfect example of so-called Democracy – „democracy” where the rule of a tiny, ethnic minority is disguised under the cloak of the will and rule of the majority. By controlling mass media and skillfully manipulating the opinions of the Ukrainian electorat, these „fat cats” as they’re called in Ukraine — these liars and corrupters, are the real masters in this beautiful country. Does it surprise anyone to see the rise in „anti-Semitism” around the world, and in Ukraine in particular? „Jews in Ukraine: Reality Without Myth” was published on Sept. 30, 2003, and was the article that prompted the Ukrainian Jewish Congress to file a lawsuit asking the court to shut down the newspaper Sel’skie Vesti, which published it. Sel’skie Vesti had a circulation of over 500,000 and was the largest in Ukraine. On Jan. 28, a court in Kiev, Ukraine, ordered the closure of the daily newspaper on the grounds that it was publishing „hate literature,” a crime in Jewish-owned Ukraine. The newspaper was found guilty of publishing „anti-Semitic” materials, and promoting ethnic and religious hostility. A well-known Ukrainian Jewish community leader and anti-Zionist, Eduard Hodos, has come to the defense of the newspaper and the articles’ author, Vasily Yaremenko. In the course of his speech intended for a hearing of the Appellate Court of the City of Kiev (scheduled for May 25, 2004, but delayed indefinitely for reasons unknown), the author denounces the Talmud as „monstrous” and defends Mel Gibson’s ‚The Passion of the Christ’, which has come under attack by ‚human rights advocates’ everywhere. You can read it here: http://web.archive.org/web/20050310165024/oag.ru/views/love.html Prior to being shut down, the newspaper published the following letters from readers, which were reprinted by Jewish organizations and used as „proof” of „anti-Semtism.” …Today the Jewish community in Ukraine is not experiencing the rebirth of a national minority but is in the process of legalizing its dealings as an apolitical and economic structure, which is well planned, organized and financed. This so-called minority exhibits extreme aggression. It poses an elevated threat to the national security of Ukraine. As a foreign political body that practically oversees international trade, national finances,

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

mass media and publishing, it must be placed under strict government and sate control, and must be regimented and regulated. …90% of Ukrainian banks are run by Jewish „specialists.” In other words, Ukrainian finances are in Jewish hands. As a Ukrainian citizen and an ethnic Ukrainian, my origin forces me speak up and ask: „Is this normal?”…In the 1930s, all Ukrainian gold that had been passed down from generation to generation ended up in Jewish wallets after the famine organized by Jews [the author earlier writes that 99% of PCIA members– –Stalin’s secret police––were Jewish] and Ukrainians had to reach deeply into their pockets. However, Jews were not able to enjoy those stolen goods as German fascism changed the course of events. Today the gold of Ukrainian Jews, these gold diggers of the Ukrainian Klondike, is in banks in Switzerland. …It is not safe to write about Jews not because the writer will automatically be accused of xenophobia, but because every Ukrainian, if not openly then secretly, is an anti-Semite ready to participate in a pogrom. …Ukrainians must know that Ukrainian mass media is in the hands of Jews and that we absorb information and food for the soul from a Jewish ideological kitchen. …Jewish publicists deny the fact that [Jewish people] organized the Ukrainian famine in 1933. However, eyewitnesses claim otherwise…. Not one Jewish person died from starvation in 1933. …We are not anti-Semites. However, we believe it is dishonorable and demeaning to stay quiet when Zionists are taking over the political and economic spheres of our country. We must let people know the truth about the doings of Zionists in Ukraine. …He told the truth about the vicious activities of Zionists in Ukraine. …We cannot allow Zionists to destroy Ukraine. http://iamthewitness.com/Ukraine.html PDF: Download oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf http://docshare.tips/oligarchia-zydowska-na-ukrainie-i-elity-polityczne-wpolscepdf_586f6187b6d87f20808b47ab.html

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018 audio: https://gloria.tv/audio/73HxdGNmY66f2a9VSkPcLhU2S

https://sowafrankfurt.wordpress.com/page/24/ Podobne Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh Wawel Rathenau Tusk Zamach majowy Piłsudskiego 20180513 ME SOWAW "chazaria" Prezydent Polski Andrzej Duda może udać się do Rosji na MŚ-2018.W "chazaria" O Bardzo Dobrym Trenerze kombinacji nordyckiej PDO553 GENOCIDE Pidgin_Art FO von Stefan Kosiewski SSetKh STANISŁAW MARUSARZ gawęda polskaW "Jezus Chrystus" https://sowafrankfurt.wordpress.com/2014/03/04/nie-ma-takiego-kraju-jak-ukraina-i-nigdy-nie-powinno-bycto-bedzie-albo-czesc-rosji-albo-polski-protektorat/ Polnisches Kulturzentrum e. V. Frankfurt nad Menem 16.08.2002 Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main Minister Spraw Zagranicznych RP Pan Włodzimierz Cimoszewicz Al. J. Ch. Schucha 23 PL – 00-580 Warszawa Dotyczy: otwarcia obszaru rokowań międzynarodowych w zakresie równego korzystania z ustawowych uprawnień przez osoby niepełnosprawne / inwalidów na terenie Polski i Unii Europejskiej. tu: wniosek o ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej inwalidów do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej; tymczasowo w drodze Zarządzenia o uznaniu w Polsce części uprawnień

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

zagwarantowanych prawnie w RFN przez Ustawę (Sozialgesetzbuch) z dn. 11.12.1975 (BGBl. I S. 3015), ostatnio zmienioną w Art.2 Ustawą z dn. 19.06.2001 (BGBl. I S. 1046) i Zarządzenie dot. Dokumentu , o którym mowa [Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.Juli 1991 (BGBl. I S. 1739),zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBl. I S 1046) ] i odwrotnie, tzn. o uznanie w RFN odpowiednich uregulowań prawnych przyjętych w RP na rzecz osób niepełnosprawnych. Wielce Szanowny Panie Ministrze, inwalidą w Niemczech jest m.in. Herr Dr.Wolfgang Scheuble,MdB a w Polsce Pan Red. Leon Zdanowicz, „Łabuź” . W interesie obu tych Panów, swoim własnym oraz tysięcy innych zainteresowanych obywateli obu naszych państw wnoszę jw. W uzasadnieniu daję pod uwagę, że Osoba podróżująca pociągiem a posiadająca Schwerbehindertenausweis musi na granicy z RP ustąpić miejsca zarezerwowanego dla inwalidy Osobie posiadającej polską Legitymację Inwalidzką. I odwrotnie : polska Legitymacja Inwalidzka nie uprawnia do korzystania na terenie RFN z żadnych specjalnych świadczeń i udogodnień. Podjęcie tego tematu i uznanie przez oba nasze Państwa praw do wzajemnych świadczeń na rzecz Osób niepełnosprawnych / inwalidów będzie realizacją postanowienia zawartego w Art. 2 Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991 r. , w którym Wysokie Umawiające sie Strony zgodnie stwierdziły , że „… stawiają w centrum swej polityki człowieka, z jego godnością i prawami…/ Sie stellen den Mensch mit seiner Würde und mit seinen Rechten (…) in den Mittelpunkt ihrer Politik…“. Z wyrazami najwyższego szacunku. Stefan Kosiewski, Prezes Polskiego Ośrodka Kultury do wiadomości: Auswärtiges Amt; Bundesminister des Auswärtigen und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer , Werderscher Markt 1 ; D – 10117 Berlin Polnisches Kulturzentrum e. V. Postfach 800 626 65906 Frankfurt am Main Frankfurt , den 3.September 2002 Bundesminister des Auswärtiges und Stellvertreter des Bundeskanzlers Herrn Joseph Fischer Wederscher Markt 1 10117 Berlin Betr.: Aufnahme internationalen Verhandlungen bezüglich gleichberechtigter Nutzung von gesetzlichen Berechtigungen durch schwerbehinderte Personen, erst auf dem Gebiet Bundesrepublik Deutschland und Polen, und in der EU. hier : ein Antrag um Einrichtung eines Schwerbehindertenausweises ,der die Schwerbehinderten zu gleichen Rechten und Nachteilsausgleichen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Polen und der Republik Polen berechtigt , und in der EU ; vorläufig im Wege einer Verordnung über Anerkennung durch die Bundesrepublik Deutschland polnischen Regelungen ,die zum Gunsten schwerbehinderten Personen in Polen bestehen, und umgekehrt – um die Anerkennung durch die Republik Polen den Bestimmungen der BRD ( Schwerbehindertenausweisverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1739) , zuletzt geändert durch Artikel 56 des Gesetzbuches vom 19.Juni 2001 (BGBL. I S 1046) . Sehr geehrter Herr Bundesminister,

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

hiermit bitte ich Sie um die Aufnahme der Verhandlungen mit der Republik Polen in obigem Sinne. Beiliegend: ein Schreiben an Herrn Minister Włodzimierz Cimoszewicz v. 16.08.2002. Mit freundschaftlichen Grüßen. Stefan Kosiewski Zur Kenntnisnahme: Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Włodzimierz Cimoszewicz Al. Szucha 23 PL 00-580 Warszawa Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Bonn, 25. November 2002 AZ Va 2 – 58 178-3 Polnisches Kulturzentrum e.V. z.Hd. Herrn Stefan Kosiewski Postfach 800 626 65906 Frankfurt Betreff: Gegenseitige Anerkennung von Schwerbehindertenausweisen zwischen Polen und Deutschland bzw. der EU Sehr geehrter Herr Kosiewski, Ihr an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland gerichtete Schreiben vom 3.September 2002 wurde mir von dort zuständigkeitshalber zur Beantwortung zugeleitet. Zu Ihrem Anliegen äußere ich mich daher wie folgt: Die Problematik der grenzüberschreitenden Inanspruchnahme von Nachteiligausgleichen für schwerbehinderte Menschen – nicht nur innerhalb der Europäischen Union – sondern auch mit anderen Staaten innerhalb Europas ist hier durchaus bekannt. So sind die Nachteilsausgleiche und Vergünstigungen für behinderte und schwerbehinderte Menschen in den der Europäischen Union angehörenden Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich geregelt. Der beispielsweise in Deutschland ausgestellte Schwerbehindertenausweis dient dem Nachweis für die Inanspruchnahme von Rechten und Nachteilsausgleichen, die schwerbehinderten Menschen in Deutschland zustehen. Gültigkeit hat er folglich nur in Deutschland, genauso wie entsprechende ausländische Ausweise keine Gültigkeit in Deutschland haben. In den letzten Jahren sind deshalb auch immer wieder Forderungen laut geworden, in der Europäischen Union einen einheitlichen Europäischen Behindertenausweis einzuführen. Ein solcher Ausweis käme aber nur dann in Betracht, wenn der berechtigte Personenkreis der behinderten Menschen und die ihnen eingeräumten Sozialleistungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union annähernd gleich wären. Dies ist aber gegenwärtig nicht der Fall. Die Regelungen in den Mitgliedstaaten über Sozialleistungen für behinderte und scherbehinderte Menschen sind vielmehr sehr unterschiedlich. Daher wird gegenwärtig seitens des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung keine Möglichkeit für einen einheitlichen europäischen Behindertenausweis und auch keine Möglichkeit für die gegenseitige Anerkennung der nationalen Behindertenausweise, worauf Ihre Ausführung hinauslaufen, gesehen. Eine derartige Regelung setzte eine Harmonisierung der nationalen Rechte voraus mit entsprechenden erheblichen Kostenfolgen für alle Beteiligten. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Vereinheitlichung der in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich gewachsenen Systeme – Fortschritte wurden bislang lediglich bei der Inanspruchnahme von Parkerleichterung für gesonderte Gruppen von schwerbehinderten und behinderten Menschen sowie bei der unentgeltlichen Beförderung der Begleitpersonen von Blinden erzielt – hält es die Bundesregierung im Hinblick auf die

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Verbesserung der Lebenssituation behinderten Menschen in Europa für Erfolg versprechender, wenn der kontinuierliche Ausbau von Mindeststandards innerhalb der Europäischen Union weiter betrieben wird, wie dies derzeit mit Vorrang für Hilfen zur Beschäftigung behinderten Menschen angestrebt wird. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Edmund Schute Polnisches Kulturzentrum e.V. Frankfurt, 11 grudnia 2002 r Postfach 800 626 D – 65906 Frankfurt am Main . Minister Pracy i Polityki Społecznej RP Pan Jerzy Hausner Ul. Gałczyńskiego 4 PL – 362 Warszawa POLEN

Dotyczy: wprowadzenia międzynarodowych legitymacji inwalidzkich upoważniających do równoprawnego korzystania z ubikacji i miejsc zarezerwowanych dla inwalidów w Polsce i w Niemczech oraz innych krajach Unii Europejskiej, jak też innych świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych. Tutaj: zapytanie o Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP DPT II 402/2002 Szanowny Panie Ministrze, Wspomnianym powyżej pismem z 27 września 2002 r. Dyrektor Departamentu Prawno- Traktatowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pan Jan Michałowski przesłał do Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mój wniosek o ustanowienie międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej w sensie jak wyżej. Uprzejmie zapytuję, czy sprawa ta została podniesiona w ostatniej fazie negocjacji europejskich. Jednocześnie informuję Pana Ministra, że w odpowiedzi na wniosek złożony równolegle na ręce Ministra Josepha Fischera Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung odpowiedziało pismem Va 2 – 58 178-3, które opublikowane zostało w PONS GAULI Magazynie Europejskim SOWA Nr. 48 udostępnionym w internecie pod adresem Ze względu na powagę sprawy odstępuję od możliwości złożenia skargi na brak odpowiedzi w terminie przewidzianym dla Biura Pełnomocnika Rządu przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Z poważaniem Stefan Kosiewski Prezes Polskiego Ośrodka Kultury Do wiadomości: Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Herr Edmund Schute Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung Warszawa, 2002-12-20

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 00-362 Warszawa, ul. Gałczyńskiego 4 p.o. DYREKTOR Liliana Pindor BON.IX 088-6b /02/MK/9608 Pan Stefan Kosiewski Prezes Polskiego Ośrodka Kultury Frankfurt nad Menem Szanowny Panie, Odpowiadając na pismo skierowane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP w sprawie wprowadzenia międzynarodowej legitymacji inwalidzkiej, które wpłynęło do naszego Biura w dniu 18 grudnia 2002 roku, pragnę przedstawić Panu następujące wyjaśnienia dotyczące kwestii proceduralnych. Pana pismo z dnia 16 sierpnia 2002 r. w powyżej wymienionej sprawie, skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych RP, było początkowo w MSZ rozpatrywane przez Departament Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, które wydaje się podmiotem najbardziej właściwym do udzielania kompleksowej odpowiedzi na przedstawione przez Pana zagadnienie. W związku z tym Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych, Pan Paweł Świeboda, w piśmie z dnia 27 sierpnia br. Znak: DUE 2300-44-02/JR (kopia w załączeniu), zwrócił się do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej „ z prośbą o ustosunkowanie się „ do Pana wystąpienia. Oznaczało to, że – zgodnie z ustaleniami podjętymi w rozmowie telefonicznej między pracownikami naszych jednostek – Biuro Pełnomocnika miało zająć w tej sprawie stanowisko merytoryczne, do wykorzystania przez MSZ przy opracowaniu odpowiedzi na Pana wystąpienie, gdyż to Minister Spraw Zagranicznych był adresatem tego wystąpienia. Takie stanowisko merytoryczne, zawarte w piśmie z dnia 6 września br. Znak BON.IX.088-6/02/MK/7031, podpisane przez Zastępcę Dyrektora Biura, Pana Jana Lacha, zostało przekazane do MSZ i wpłynęło do właściwego Departamentu w dniu 10 września 2002 r. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych miało podstawę sądzić, że wypełniło w tej sprawie rolę wyznaczoną mu przez MSZ, a także że MSZ RP udzieli Panu odpowiedzi. Ale w dniu 1 października 2002 r. do naszego Biura wpłynęło pismo z dnia 27 września 2002 r. znak DPT.II.402/2002, Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Jana Michałowskiego, przekazujące po raz drugi Pana wystąpienie. Kopię tego pisma przekazano Panu Prezesowi do wiadomości. Uznając, że podjęcie ponownego rozpatrywania tej sprawy przez inny Departament w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest rezultatem zakłóceń w przepływie informacji wewnątrz MSZ, wystosowałam do Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ pismo w dniu 11 października 2002 r. znak BON.IX.0886a/02/MK/7717 (kopia w załączeniu). Z ubolewaniem stwierdzam, że Biuro nie przesłało Panu do wiadomości tego pisma. W związku z ww. pismem uzyskałam z MSZ odpowiedź z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002 (kopia w załączeniu) podpisaną przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego, Pana Tomasza Wasilewskiego, z której nie wynikało upoważnienie dla Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do udzielenia Panu odpowiedzi. Ponadto pragnę nadmienić, że podjęty przez Pana Prezesa problem należy uznać za bardzo istotny dla osób niepełnosprawnych. Sprawy osób niepełnosprawnych należały do 13 obszaru negocjacyjnego „Polityka społeczna i zatrudnienie”. Tymczasowe zamknięcie obszaru negocjacyjnego należącego do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna i zatrudnienie” nastąpiło w dniu 1 czerwca 2001 roku, a obszaru „Swobodny przepływ osób” w dniu 21 grudnia 2001 roku. Zdaniem Biura, prowadzenie negocjacji akcesyjnych, szczególnie w ostatniej fazie, nie stanowiło

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

odpowiedniego momentu do przedstawiania przez kraj kandydujący do Unii Europejskiej propozycji nowych rozwiązań prawnych, które miałyby dotyczyć obecnych członków UE. Polska jako państwo kandydackie skupia się przede wszystkim na uzyskaniu zgodności swojego prawa z istniejącym prawem wspólnotowym. Można oczekiwać, że ewentualne przyszłe prace zainicjowane przez ekspertów Unii Europejskiej zaowocują wypracowaniem propozycji rozwiązań w omawianym obszarze. Uprzejmie proszę o przyjęcie wyjaśnień, które zostały zawarte w naszym piśmie z dnia 6 września 2002 roku oraz w notatce Ambasady RP w Berlinie stanowiącej załącznik do pisma z dnia 7 listopada 2002 roku, znak DPT.II.402/2002, Zastępcy Dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ, Pana Tomasza Wasilewskiego. Przepraszam za zaistnienie nieporozumienia, które w mojej ocenie – nie wynikło ze złej woli lub zaniedbań ze strony Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Z poważaniem Zastępca Dyrektora Biura Liliana Pindor Załączniki: (szt.5) Do wiadomości (bez załączników): 1. Pan Paweł Świeboda Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych MSZ RP, 2. Pan Jan Michałowski Dyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego MSZ RP — Erklärung – Frankfurt am Main, den 15.03.2004 Polnisches Kulturzentrum e.V. Szanowni Państwo, Interpelacja w sprawie trudności finansowych powiatowych zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności i problemów osób oczekujących na ich orzeczenia zgłoszona przez Posła Andrzeja NAMYSŁO wpłynęła dnia 10-01-2003, ogłoszona dnia 23-01-2003 na posiedzeniu 40: http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-tresc/i2596-1.htm Odpowiedź Jolanty Banach – sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła dnia 06-02-2003 ogłoszona dnia 12-02-2003 na posiedzeniu 41 (zał.2) zamyka stwierdzenie: ” problemy finansowe zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotykają bezpośrednio osoby niepełnosprawne, w tym również dzieci, uniemożliwiając im korzystanie z przysługujących im praw „. http://ks.sejm.gov.pl:8009/iz4/i-odp/i2596-o1.htm — Rok 2003 obchodzono w Europie uroczyście jako ”Rok Niepełnosprawnych”. w 2004 roku nadal nie ma w Polsce, w Republice Federalnej Niemiec i w Unii Europejskiej jednolitych uregulowań umożliwiającym osobom niepełnosprawnym korzystanie z przysługujących im praw na terytoriach obu państw a od 1.05.2004 na obszarze Unii Europejskiej. ——————————————

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

EU – Schwerbehindertenausweis Autor: Stefan Kosiewski Datum: 18.06.04 14:30 Sehr geehrter Herr Ra. Hoffmann, im Jahre 2002 habe ich die Errichtung des EU-Ausweises beantragt; im Jahre 2003 hat man EUSchwerbehinderten Jahr gefeiert. Im Jahre 2004 darf man ungehindert Ware und Geld transportieren, an der Deutsch-Polnischen Grenze MUSS aber eine behinderte PERSON (mit polnischen Papieren) dem deutschen Krüppel Platz machen, weil deutscher Schaffner polnische Bescheiligungen nicht lesen muss. Und umgekhert: für einen polnischeren Schaffner mein Schwerbehindertenausweis bedeutet: BAHNHOFF. Mit derselber Wirkung habe ich mit den Politzisten in meinem Geburtsort Czeladz versucht, mit der Toilettedame auf dem Freiheitplatz / eh.: Hedwigplatz in Kattowitz/Katowice habe ich auch schon vergeblich sondiert. Wer kann uns,EU-Schwerbehinderten, in der erweiten EU helfen? Mit freundlichen Grüßen Stefan Kosiewski https://sowamagazyn.blogspot.de/2016/04/?view=sidebar żydy uchodzące ze Wschodu Ukrainy mają mieć naszyte na ubraniu z przodu gwiazdy sześcioramienne a na ramionach szeroką, białą wstążkę; oligarchia ma mieć dolary naklejone na całym ciele i niewinność wypisaną na czołach, bo tak chce Jacynik „….RBNiO przypomniała, że osoby, które chcą opuścić strefę działań wojennych, powinny mieć widoczne na ubraniu oznakowanie: jeśli jest to grupa, na jej czele i na końcu powinni iść ludzie z widocznymi rozciągniętymi kawałkami białego płótna; pojedyncze osoby powinny mieć na ramieniu szeroką białą wstążkę”… http://kosiewski.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?1834514 Szanowny Panie, Obrońco Życia!

To już tydzień od kiedy odbyła się w polskim parlamencie batalia o prawo do życia dla najmniejszych niewinnych dzieci. Z jednej strony była próba manipulacji i przeforsowania zbrodniczych postulatów pod fałszywym hasłem Ratujmy Kobiety. Z drugiej zaś dążyliśmy do zapewnienia prawa do narodzin dla każdego dziecka niezależnie od jego stanu zdrowia. Ten etap kampanii już szczęśliwie za nami. Głosowanie odbyło się z korzyścią dla nienarodzonych dzieci.

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ został skierowany do dalszych prac w komisjach. Jednak jak można było przypuszczać, lewica n może pogodzić się z porażką. Poprzez krzyk, agresję, kłamstwa i szantaż usiłuje domagać się swoich praw na ulicy. Uczestnicy czarnych pochodów liczą, że takim zachowaniem uda im się wpłynąć na decyzję polityków. Proszę zwrócić uwagę z jaką wściekł i nienawiścią kroczą przez polskie ulice. Czy naprawdę tak powinna wyglądać debata? Nie posiadają żadnych racjonalnych argumentów, by bronić swoich szaleńczych żądań. Gdyby ich projekt został wprowadzony w życie, zginęłoby wiele małych niczemu niewinnych dzieci! Istnieją jednak ludzie dobrej woli, którzy nie poddają się lewackiemu terrorowi. To właśnie ta grupa razem z Panem na czele nie pozwoli, aby nadal polskie szpitale były miejscem dokonywania zbrodni na niewinnych. Wspólnie jesteśmy głosem tych dzieci, którym nie dane jest się narodzić, wydać pierwszego krzyku i poczuć matczynego ciepła! Dlatego w reakcji na czarne protesty wyszliśmy na polskie ulice, również w Pana imieniu, aby przypomnieć o naszym wspólnym projekcie #ZATRZYMAJABORCJĘ, który nadal oczekuje na uchwalenie w Sejmie!

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

Każdy kolejny dzień zwłoki to 3 ofiary aborcjonistów! Jak łatwo policzyć od momentu głosowania nad projektem#ZATRZYMAJABORCJĘ w polskich szpitalach w majestacie obecnie obowiązującego prawa zginęło już 24 dzieci! Tylk dlatego, że ktoś podjął decyzję za nie, tylko dlatego, że były nieidealne. Musimy o tym fakcie przypominać posłom i wszystkim osobom mającym realny wpływ na dalsze losy projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ. Pozdrawiam Pana serdecznie w imieniu Wolontariuszy Fundacji i własnym,

Kaja Godek Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej #ZATRZYMAJABORCJĘ Fundacja Życie i Rodzina zycierodzina.plPS. Walka o życie nienarodzonych trwa nadal. To Pan i ja jesteśmy obecnie ich głosem! Same obronić się nie mogą. Dlatego proszę o informowanie osób w swoim najbliższym otoczeniu o obecnym stanie rzeczy. Moż to zrobić śledząc naszą stronę www.zycierodzina.pl, a najlepiej zapisując się na dostępny na stronie newsletter, w którym na bie informujemy o postępie prac nad inicjatywą

https://issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

16. Mai 2018

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW TRADYCYJNYCH NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 26 1140 2004 0000 3202 7615 3171 NAZWA ODBIORCY:

FUNDACJA ŻYCIE I RODZINA

TYTUŁEM:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH IBAN:

PL26114020040000320276153171

KOD SWIFT:

BREXPLPWMBK

WSPIERAJ KORZYSTAJĄC Z SYSTEMÓW PRZELEWOWYCH ON-LINE PayPal: Niektóre programy do poczty e-mail blokują linki zewnętrzne systemów transakcyjnych. W takiej sytuacji należy skorzystać z linku – Inwestuj w wartości Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, należy skorzystać z linku – wersja przeglądarkowa Fundacja Życie i Rodzina ul.Ogrodowa 28/30 lok. 104, 00-896 Warszawa REGON: 363635310, NIP: 1182118534, KRS: 0000598904 https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/5jmYBPcv8of

Stefan Kosiewski Przed chwilą · https://vk.com/wall467751157_169

Download oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf https://sowafrankfurt.wordpress.com/…/nie-ma-takiegokraju…/ Stefan Kosiewski 20 min · https://sowafrankfurt.wordpress.com/2014/03/04/nie-ma-takiego-kraju-jak-ukraina-i-nigdy-niepowinno-byc-to-bedzie-albo-czesc-rosji-albo-polski-protektorat/ oLIGARCHIA zYDOWSKA NA uKRAINIE I eLITY pOLITYCZNE W pOLSCE.pdf – docshare.tips docshare.tips https://vk.com/wall467751157_169 http://sowa.typepad.com/blog/2018/05/o-globalistycznym-ocipieniu-i-zadymianiu-g20-miesiaczkowaniupdo496-fo-von-stefan-kosiewski-pdo149-p.html Przez sowa w Uncategorized Sierpień 16, 2002

https://sowafrankfurt.wordpress.com/2002/08/

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc https://sowafrankfurt.wordpress.com/2002/08/16/o-ustanowienie-legitymacji-inwalidzkiej-uprawniajacej-dorownych-swiadczen-w-polsce-i-na-obszarze-unii-europejskiej-stefan-kosiewski-oswiata-frankfurt-nadmenem-16-08-2002-do-minister-spraw-zagranic/ https://vk.com/wall467751157_170

https://issuu.com/kulturzentrum

Profile for sowa magazyn

O prawa inwalidow na obszarze unii europejskiej stefan kosiewski oswiata frankfurt 20020816 do minis  

O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. https://vk.com/wall467...

O prawa inwalidow na obszarze unii europejskiej stefan kosiewski oswiata frankfurt 20020816 do minis  

O ustanowienie legitymacji inwalidzkiej uprawniającej do równych świadczeń w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej. https://vk.com/wall467...

Advertisement