Page 1

Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018 wtorek, 29 maja 2018

Nazywają mnie heretykiem, pisze dla POLITICO z Rzymu Hannah Roberts "...Ty, patrzysz z Nieba, jak z telebimu, wszystko widzisz i kochasz wszystkich, jak Bergoglio kocha pederastów na całym świecie. Ty patrzysz Miłosiernie nawet po Roku Miłosierdzia, którym wytarli sobie, wiesz co, najlepiej...:" audio: https://gloria.tv/audio/EAK6j6AwsVRu2xde3BF46LtZ6 mysowa 783

wczoraj 01:39:49

Morawiecki z Glińskim na fotce z Kaczyńskim PDO582 SELFIE 2T² WIM PDO572 Studia Slavica et Khazaric… PDF: de.scribd.com/…/Morawiecki-z-Gl… PDF: issuu.com/…/morawiecki_z_gl… Morawiecki z Glińskim na fotce z Kaczyńskim PDO582 SELFIE 2T² WIM m.vk.com/wall467751157_178 PDO572 Studia Slavica et … Więcej Stefan Kosiewski SEMINARIA, TAGUNGEN und REISEN 7m ...Prawdziwa władza papieża polega na prerogatywie mianowania kardynałów, którzy wybiorą jego następcę. W tej dziedzinie Franciszek poszedł znacznie do przodu. W czerwcu wręczy 14 kapeluszy kardynalskich, w tym także swoim bliskim współpracownikom – i polskiemu arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu, który pełni funkcję papieskiego jałmużnika. Od tego momentu aż 47 proc., czyli prawie większość spośród 125 kardynałów mających prawo głosu będzie pochodziło z jego nominacji. Jeśli Franciszek utrzyma się jeszcze przez parę lat, aż zgromadzi wokół siebie wystarczająco wielu kardynałów, może zapewnić, że jego dziedzictwo nie przepadnie. - W tej grze chodzi o liczby –

issuu.com/kulturzentrum


Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018

mówi Willey. https://plus.google.com/116748846165184263175

"...Rozwińmy przywołane pytanie własnymi słowy Poety Polski upraszając, zastanówmy się, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu, po Myśli Arystotelesa zdobywając się na prostą uwagę, która tanieje po sezonie stając się bublem przystępnym dosłownie dla każdego: Bo jeśli Jarosław Kaczyński nie jest tym wielkim oświeconym, słońcem narodu wybranego, z kagankiem w dłoni, Prometeuszem z ogniem w sercu, Nowym Człowiekiem, Mądrym, Cudownym, Łaskami Słynącym, kultowym i pomnikami rodnym przywódcą koalicji rządzącej, monadą, jednoosobowym bytem zdolnym do wszystkiego, decydującym w manierze iluminatów, jaśnie oświeconych żydobiskupów z Magdalenki, oszałamiających urodą kardynałów z rozporka Bergoglio wyciągniętych dla upokorzenia św. Kościoła Rzymskokatolickiego na Boże Ciało... http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/May-25-Morawiecki-zGlinskim-na-fotce-z-Kaczynskim-PDO582-SELFIE-2T-WIM-PDO572-SSetKh-FO-von-StefanKosiewski-do-BP-Prokuratury-Krajowej-RP-ZR-ZECh-PANDEMIA-PSYCHOZY PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/morawiecki_z_glinskim_na_fotce_z_ka ...jak ubowcy za Gierka wyciągali bez żenady butelki wódki nabyte w Baltonie, z bagażnika auta kleryka dla upokorzenia ks. Wiktora Skworca, ażeby Arcybiskup Katowic problemów nie robił dzisiaj byłym obywatelom, oficerom z hakami dziś na każdego, partyjnego i konkordatem związanego, spiskiem zamachu stanu zamoczonego, antychrysta Episkopatu Polski w pierwszej kolejności, za prymasem o żydoskim nazwisku Polak oraz żydem i pedałem Krajewskim.. http://safari.blox.pl/2018/05/nie-sieje-nie-orze-od-11-maja-2018-r-czykasuje.html https://vk.com/wall467751157_178 https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/FxTeL3NYwdN http://franciscus.blox.pl/2018/05/Nazywaja-mnie-heretykiem-pisze-dla-POLITICO-z.html KACZORY Blog > Komentarze do wpisu « nie sieje, nie orze od 11 maja 2018 r. , czy ... na postawienie ciężkich oskarżeń Tomaszowi Komendzie naciskał ówczesny prokurator generalny Lech Kaczyński https://twitter.com/sowa/status/1001438732141191168

Stefan Kosiewski POLEN 29 maj, 00:39

Lech Kaczyński: Oskarżyć tego zbira Wojciech Czuchnowski, Ewa Wilczyńska 28 maja 2018 | 06:00 http://wyborcza.pl/7,75968,23460754,lech-kaczynski-chce-byckreatorem-nowej-mody.html Prowadzi pan politykę ręcznego sterowania prokuraturą. - Tak. Z rozmysłem. I nadal będę to robił,

issuu.com/kulturzentrum


Europäsches Magazin SOWA

https://www.pinterest.de/pin/452752568785168701/ https://vk.com/wall467751157_178

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/411128042687865

issuu.com/kulturzentrum

29. Mai 2018


Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018

Audio: https://gloria.tv/audio/EAK6j6AwsVRu2xde3BF46LtZ6 wtorek, 29 maja 2018, reakcja http://safari.blox.pl/2018/05/na-postawienie-ciezkich-oskarzen-Tomaszowi.html Dienstag, 29. Mai 2018

III 3. Wacław Berent, "może ten w Polsce człowiek, do którego bym najbardziej chciał być podobny". Von direktion, 11:39 W 1920 r. opublikował Elzenberg w "Książce zbiorowej ku uczczeniu pierwszej rocznicy Uniwersytetu Poznańskiego" szkic krytyczny poświęcony powieści Wacława Berenta "Żywe Kamienie". Szkic ten, przedrukowany później w "Próbach kontaktu", zaczyna się od określenia książki Berenta mianem "...arcydzieła równego bodaj "Próchnu". W tym samym tonie utrzymana jest większość uwag Elzenberga, zawartych w szkicu; od najprostszych - broniących prawa pisarza do archaizacji języka, poprzez zachwyty nad kunsztownością i przepychem stylu (to nic, że "...tu czuć "barok" w nie najkorzystniejszym znaczeniu tego wyrazu..." - mówi Elzenberg - jest to zaledwie "cieniem cienia", który pada na wysłowienie Berenta), do wnikliwych, stanowiących trzon szkicu, rozważań nad treścią książki, którą stanowi jej problem.

"...Problem to znany nam z dawna... - mówi Elzenberg - "...Berent... nie widzi sensu dla życia inaczej jak tylko w spełnieniu... nakazu... : "Zleczcie myśl waszą...". "Próchno" było stwierdzeniem konieczności szukania lekarstwa, "Żywe kamienie" mają być - zdaniem Elzenberga - drugą po "Oziminie" próbą tego szukania. Analizę książki (zawartego w niej problemu) rozpoczyna Elzenberg od przypomnienia akcji, a właściwie szału erotycznego, jaki wywołało przybycie wagantów do miasta, po czym mówi, iż - podobnie, jak miało to miejsce

issuu.com/kulturzentrum


Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018

w "Próchnie" - w poczuciu nierozerwalnego związku erotyzmu w twórczości tkwi "...niepokój Berenta, ognisko jego czucia. To, z czym się, jak z rzeczą osobistą, zadręczającą na śmierć i życie, pasuje...". Zastrzega się jednak, że takie odczytanie obrazu książki jest niewystarczające, bowiem "...inaczej go podaje uczucie, inaczej myśl krytyczna autora...". Dlatego też w następnych zdaniach dokonuje jego oglądu pod tymi dwoma (tj. myśli i nastroju) względami; zachowuje przy tym wierność przyjętej wcześniej metodzie rozpatrywanie "Żywych kamieni" w kontekście reszty dokonań Berenta. "...W "Próchnie", zasadniczo rzecz biorąc, może i autor nie twierdzi, iżby bez zatrucia kobietą sztuka w ogóle istnieć nie mogła... jednak... ze wszystkich kart tej książki bije to jedno: chcesz tworzyć, daj się Astarcie..." spostrzega Elzenberg, a następnie przechodzi do porównania postaci "artystów zdrowych", przedstawionych w obu książkach: Turkułła ("Próchno"), który jawi się jako typ "...karykaturalny, bez duszy, w chwale swej stokroć wstrętniejszy niż tamci w swym upadku..." z postacią kowala ("Żywe kamienie"), "...chłopa z sercem, znającego, co wiara i miłość, sprawie - gdy się nadarzy - oddanego, zdolnego się za nią bić i brać cięgi...". Porównanie to, dokonane w kontekście wcześniejszych uwag, prowadzi Elzenberga do stwierdzenia: "...widocznie możliwa jest sztuka bez wszetecznictwa; widocznie klątwa erotyzmu nie wieczna...", wskazującego na poczynioną przez Berenta zmianę stosunku do podejmowanego w obu powieściach tematu. Także i w nastroju "Żywych kamieni" dostrzega Elzenberg jakości obce poprzednim powieściom Berenta. Pierwsza z nich, to "...względna, w porównaniu ze stanami dawnymi..." pogodna, dająca się odczuć szczególnie w stosunku autora do postaci (prawie wszystkie dodatnie); druga - będąca częściowo konsekwencją pierwszej - to humor, przejawiający się głównie, choć nie tylko, w sposobie przedstawiania tych postaci. Pojawienie się obu tych jakości możliwe było - zdaniem Elzenberga - przez taki a nie inny wybór tematu, którego dokonał Berent, przez "...owo ze spółczesności przeniesienie się gdzieś het w średniowiecze...". Taki bowiem wybór pociągnął za sobą dwa doniosłe dla nastroju książki fakty: jeden - dotyczący psychologii i drugi - plastyczności (a ściślej - malarskości) prozy Berenta. Psychologii - od nurzania się w której "...chmurniał na śmierć Berent "Próchna" i "Oziminy"...". przez rezygnację Berenta z podejmowania prób dotarcia do psychiki ludzi żyjących w innej epoce - ubyło. Przybyło natomiast, dzięki temu owych "...radosnych pierwiastków plastyki, słoneczności, koloru, tak cudownie wyzwalających z pęt ponurości...". Jednakże rozpogodzenie to, mające niewątpliwie miejsce w powieści, jest przytłumione - mówi Elzenberg - poprzez niepokój, iż "...dla nicości się tworzy..." (scena śmierci kowala); przez "...głuche memento bezcelowości tworzenia "szczurom na ogryzienie, pająkom na osnucie...", przez świadomość społecznej samotności artysty. Tego, czy jest to także samotność ontyczna - Berent nie rozstrzyga. "...Ale czy lepsza by była po raz drugi wyraźność "Próchna" i upas antiaru (trucizna, którą trują się Hertenstein i Müller)...?" - zapytuje Elzenberg i kończy szkic wyrazami uznania dla Berenta: "...Zwątpienie jest doskonałe, a zwątpienie ducha wielkiego - w swej doskonałości i pięknie: chwiejną musi być zwiewna nadzieja...". Poza przedstawionym powyżej szkicem poświęcił jeszcze Elzenberg Berentowi notatkę (mającą być zapewne, w pierwotnym zamyśle, szkicem do planowanej wypowiedzi prasowej), datowaną w "Kłopocie z istnieniem" na grudzień 1920 r. Treścią jej są zwięzłe odpowiedzi na postawione przez Adama Siedleckiego zarzuty pod adresem bohaterów "Próchna". I tak, Siedlecki mówi: "Zgnilizna", Elzenberg odpowiada: "...owszem; jednak, kto po brzydkim oczynku - takim, jaki wielu mężczyzn popełnia i spokojnie sobie dalej żyje i tyje - musi się t r u ć.…?". - Siedlecki: "Mówią dość głupio o sztuce"; Elzenberg: "...Oni nie są "niegodni bólu Berenta". Są - wyłączam... Hertensteina - godni potępienia, sarkazmu, dużej nawet abominacji; ale bólu też; i Berent ma słuszność, że nie tylko ich satyryzuje i chłoszcze, ale im także współczuje...". W innej notatce, z 26. II 1924 r. Elzenberg mówi: "...Berent, może ten w Polsce człowiek, do którego bym najbardziej chciał być podobny: ze względu na skończoność tego co robi, na postawę, na wewnętrzną dojrzałość, na powagę, z jaką ujmuje sprawy sztuki i sprawy człowieka..." i tymi słowy dokonuje najlepszego określenia swojego stosunku (także jako krytyka literackiego) do twórczości Wacława Berenta. http://sowa.beeplog.de/17379_5334157.htm Stefan Kosiewski: Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowiec 1977

issuu.com/kulturzentrum


Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018

Von direktion, 19:02 http://sowa.beeplog.de/17379_5332716.htm

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/iii_4._o_kasprowiczu_i_borowym_stef PDF: https://de.scribd.com/document/379968621/III-4-O-Kasprowiczu-i-Borowym-Stefan-Kosiewski-HenrykElzenberg-jako-krytyk-literacki-Sosnowiec-1977-III-6Wojna-dziesiecioletnia-z-Tuwimem-20180523

https://de.quora.com/Welches-ist-DeinLieblingsgedicht/answer/ReinhardLohmann/comment/63444095

http://sowamagazyn.blogspot.com/2018/05/iii-3-wacawberent-moze-ten-w-polsce.html

issuu.com/kulturzentrum


Europäsches Magazin SOWA

29. Mai 2018

mysowa 781 5 kwi Ohyda spustoszenia PDO565 AZAZEL Scalfari Lucyfer FO von Stefan Kosiewski ZECh Bardzo glupi artykul… 33:57 PDF: issuu.com/…/ohyda_spustosze… 666 donatlusk.livejournal.com/12435.html PDF: de.scribd.com/…/Ohyda-spustosze… Ohyda spustoszenia sowa.quicksnake.cz/…/Ohyda-spustosze… 565 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego m.vk.com/wall467751157_128 AZAZEL Scalfari ma abonament na puszczanie smrodu Lucyfera bez kontusza sowamagazyn.blogspot.com/…/scalfari-maabo… Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski m.vk.com/wall467751157_127 Zarys Estetyki Chazarów franciscus.blox.pl/2018/04/AZAZEL.html Bardzo głupi artykul Prochanowa sowafrankfurt.wordpress.com/…/ohyda-spustosze… Studia Slavica et Khazarica sowa.typepad.com/…/aferamorawieck… Do Roberto de Mattei Prezydenta Fundacji Lepanto unsinn.blox.pl/…/Od-kiedy-slowa-… PDF: https://de.scribd.com/document/375791843/Kard-Burke-KORYGOWANIE-PAPIEZA-Abp-JedraszewskiKANALIZACJA-PDO443-Hus-w-Czeladzi-FO16-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZECh-ZR-20170204-Pidgin-Art201804 Więcej mysowa 1

463

29 mar

28:37 Przyjdz krolestwo Twoje PDO566 Czy rozumiecie co wam uczynilem FO154 von Stefan Kosiewski SSetKh … PDF: de.scribd.com/…/Przyjdz-krolest… PDF: de.scribd.com/…/czy-rozumiecie-… Przyjdź królestwo Twoje vk.com/wall467751157_125 PDF: issuu.com/…/przyjdz_krolest… 566 Prolegomena do Odżydzania … Więcej http://franciscus.blox.pl/2018/05/Nazywaja-mnie-heretykiem-pisze-dla-POLITICO-z.html

PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/iii_4._o_kasprowiczu_i_borowym_stef issuu.com/kulturzentrum


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018 wtorek, 22 maja 2018 May 23

III 4. O Kasprowiczu i Borowym. Stefan Kosiewski: Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowiec 1977 Piłsudski stawia pasjansa w piekle Kaczyńskiemu PDO571 SZCZU... Piłsudski stawia pasjansa w piekle Kaczyńskiemu PDO571 audio: https://gloria.tv/audio/eGaZrvB7Dvm12sMJPkixXgLux SZCZURY PDO256 FO70 von Stefan Kosiewski SSetKh http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/05/szczury-pdo256-fo70-von-stefan.html Pages: 33 Reads: 58 Published about 15 hours ago PDF: https://issuu.com/kulturzentrum/docs/pilsudski_stawia_pasjansa_w_piekle_ Jeśli będzie potrzeba, poproszę o pomoc papieża @PresidentWalesa #saggia_subito

#rozdzial_bergoglio_od_polityki

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018 #rozdzial_bergoglio_od_polityki

(...)Stosunkowi prof. Elzenberga do wiersza Kasprowicza poświęcony został rozdział III 4. "O Kasprowiczu i Borowym" pracy magisterskiej: Stefan Kosiewski "Henryk Elzenberg jako krytyk literacki", napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. Zbigniewa Jerzego Nowaka, ucznia Elzenberga i złożonej w terminie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ujętej pod pozycją 369/ 77 w rejestrze Dziekanatu Instytutu Literatury i Kultury Polskiej w Sosnowcu, po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskania kompletu zaliczeń, której to pracy ubowcy nie pozwolili mi jednak obronić w terminie, ponieważ w grudniu 1977 r. musiano ustanowić exemplum wyrzuceniem za Gierka z uczelni kontestatora, z pomówienia o rzekome naruszenie nietykalności cielesnej studenta i studentki, ażeby było odpowiednio bardziej ohydnie, z których to osób występujący pod nazwiskiem Zbigniew Stupak, na procesie odbytym w marcu 1978 r. w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu przyznał się uczciwie, że "jego status jest trochę dziwny, bo on jest jednocześnie studentem i funkcjonariuszem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach" (przywołuję z pamięci przytoczone słowa), kiedy ja w ostatnim słowie poprosiłem tylko o zdjęcie ze mnie zarzutu działania z pobudek chuligańskich wyjaśniając sędziemu we wieku ochronnym: "Kopania w piersi, to może ich uczą w Służbie Bezpieczeństwa, ale ja się uczyłem na studiach pisania wierszy". Tu kliknij, przejdź do zapoznania się z treścią wspomnianego rozdziału 37 lat po obronie w czasach Solidarności pracy magisterskiej, która nie zostanie wszak ubogacona w pracy doktorskiej rozważaniami chociażby na temat, czy Elzenberg rozpatrując kompozycję wiersza Kasprowicza i wyróżniając dwa możliwe jej warianty uczynił Znak Pitagorejczyka, patrz passus we wspomnianej pracy mgr.: "1. wiersz jako "/.../ jednolity szereg elementów "nieakcentowanych" czy "słabych", zakończonych jednym "akcentowanym", co przedstawia schematycznie w następujący sposób: "jeden, dwa, trzy, c z t e r y"; 2. zwrotki wiersza ujmowane jako idące parami, a człony każdej pary jako odpowiadające sobie wzajemnie/.../, "jeden, d w a, jeden, d w a"/, s. 30 maszynopisu pracy(...). https://vk.com/wall467751157_175 http://sowamagazyn.blogspot.de/2018/05/iii-4-o-kasprowiczu-i-borowym-stefan.html @PresidentWalesa #saggia_subito

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry

https://twitter.com/sowa/status/998931021902090241


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018

III 4. O Kasprowiczu i Borowym. Janowi Kasprowiczowi, ostatniemu - po Żeromskim i Wyspiańskim - z wielkiej trójki pisarzy Młodej Polski, poświęcił Elzenberg dłuższy szkic krytyczny dopiero w 1935 r., przy okazji wydania przez Wacława Borowego zbioru studiów: "Dziś i wczoraj". Szkic ten, zatytułowany: "O Borowym, o Kasprowiczu i o niektórych kłopotach z ocenami estetycznymi" ogłosił Elzenberg w 52 numerze "Pionu", a dokonując pod koniec życia wyboru swoich prac pomieścił, z drobnymi zmianami, w "Próbach kontaktu"; we wersji opublikowanej w "Próbach kontaktu" zrezygnował Elzenberg ze znajdującego się w pierwodruku dopisku następującej treści: "(...) Nie chciałem, w artykule tego rodzaju, męczyć czytelnika nadmiarem analizy biorącej za punkt wyjścia słowa i zwroty. Zaszedłem więc w chwili rozstrzygającej od strony charakterystyki luźnej, co pociągnęło za sobą i użycie środków mniej nagannych. Myślę jednak, że tamtym lepszym sposobem można dojść do wniosków analogicznych(...). Pion 1935, nr 52, s. 6. Zmianę tę, niedotyczącą strony merytorycznej szkicu, odnotowujemy tu jedynie ze względów formalnych. Istotniejszą, bo wskazującą na ewolucję poglądów Elzenberga, jest natomiast zmiana stosunku Elzenberga do dokonanej przez Borowego oceny wiersza Kochanowskiego "Słońce już padło; ciemna noc nadchodzi": "(...)Brzmi tu bez zarzutu i jest poprawne; ale co tu może być przedmiotem zachwytu?" - stwierdzał Elzenberg w 1935 r. (Pion, 52, 5), a w 1965 r. zapisał: "(...) Zdaje się, że Borowy jednak miał rację. Walory brzmieniowe są bardzo duże(...)." Próby kontaktu, s 26. Przedmiotem swoich rozważań (i dyskusji z Borowym) uczynił Elzenberg w tym szkicu otwierający "Księgę ubogich" wiersz Kasprowicza, zaczynający się od słów: "Rozmiłowała się ma dusza...". Wyraziwszy swoje uznanie, tak dla Kasprowicza jak i Borowego, Elzenberg przedstawia stanowiska w ocenie tegoż dla Borowego jest on koroną "Księgi ubogich", dla niego zaś jest to wiersz: "(...) z pewnością nie bez subtelnego uroku, ale skromny i raczej drugoplanowy, pozostający w tyle poza niejednym utworem chociażby tegoż poety i chociażby w tej właśnie książce, o której mowa". Następnie przechodzi do analizy wiersza, której pierwszym przedmiotem czyni warstwę znaczeń i sensów wiersza. Tak więc, we wierszu: Rozmiłowała się ma dusza W cichym szeleście drzew, Gdy konarami ich porusza Druh mój, przecichy wiew. Rozmiłowała się ma dusza W głośnych odmętach fal, Gdy druh mój, burza, je porusza, W nieznaną płynąc dal. Rozmiłowała się ma dusza W twórczych promieniach zórz, Gdy druh mój, słońce, w świat wyrusza, Życia płomienny stróż. Rozmiłowała się ma dusza W przepastnej nocy mgłach, Gdy druh mój, śmierć, na połów rusza, A przed nią lęk i strach. "(...) dwie strofy na cztery," według Elzenberga są: "...zakończone wierszami, które do niczego nie służą, jak tylko do wypełnienia luk w czterowierszu. Wiersz: "życia płomienny stróż" jest niepotrzebny i słaby; wiersz: "w nieznaną płynąc dal" jest niepotrzebny i nad wszelki wyraz okropny(...)".

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018

Powyższe stwierdzenie znajduje swoje uzasadnienie w dalszej części wywodów Elzenberga: "(...) "dal" i to "nieznana", w którą coś "płynie", jakże to potwornie wytarte! A potem: czyż burza "płynie", czyż nie ma radykalnej sprzeczności między ekspresyjnym walorem wyrazu "burza" a takimże ekspresywnym waloru "płynąć" i czyż (...) jest to rzeczą dla burzy charakterystyczną, że się (...) kieruje "w dal", czy w nią dąży? (...)". Także zestawienie epitetów "cichego" szelestu z "głośnymi" odmętami jest dla Elzenberga pozbawione większych wartości artystycznych, jest jednym "...z wyblakłych i zużytych liczmanów poezji" tak jak i "przepastnej nocy mgły". Zaś "cichy" szelest we wersie drugim i "przecichy" wiew w wersie czwartym są dla Elzenberga oczywistym i "trudnym do darowania" niedbalstwem autora. Tak jak i oczywistym pleonozmem ("wątpliwym artystycznie") jest "lęk i strach", zamykający wiersz. Po tak dokonanej analizie warstwy znaczeń i sensów Elzenberg stwierdza, iż "...nie w "słowach" są tutaj błędy, ale słowne z pozoru niedociągnięcia są tylko zewnętrznym wyrazem wizji artystycznie niedoskonałej", następnie zaś przechodzi do wykazania zasadności powyższej konstatacji. Rozpatruje więc kompozycję wiersza i wyróżnia dwa możliwe jej warianty: 1. wiersz jako "(...)jednolity szereg elementów "nieakcentowanych" czy "słabych", zakończonych jednym "akcentowanym", co przedstawia schematycznie w następujący sposób: "jeden, dwa, trzy, c z t e r y"; 2. zwrotki wiersza ujmowane "(...) jako idące parami, a człony każdej par jako odpowiadające sobie wzajemnie(...), "jeden, d w a, jeden, d w a". Dwuwariantowość tę traktuje Elzenberg jako zarzut w stosunku do Kasprowicza, który uczynił dzięki niej apercepcję wiersza "... jak gdyby chwiejną jakoś i zamazaną..." podczas gdy "...dobre dzieło sztuki...(wg Elzenberga)...raz zrozumiane, powinno nam swą apercepcję dyktować samo...". Próby kontaktu, 31. Po tych niezbyt przekonujących rozważaniach Elzenberga na temat kompozycji wiersza Kasprowicza, / Elzenberg nie uwzględnił bowiem trzeciego, możliwego wariantu kompozycyjnego, wynikającego z nałożenia na siebie schematów przez niego dostrzeżonych; w uproszczeniu schemat ten można przedstawić następująco: "jeden, d w a, trzy, c z t e r y". Wątpliwości także może budzić zasadność użycia w tym miejscu argumentu, iż "dobre dzieło sztuki, raz zrozumiane, powinno nam swą apercepcję dyktować samo", bo przecież pierwsze odczytanie wiersza nie zawsze musi łączyć się z jego zrozumieniem; a przy dokonywaniu analizy wiersza kilkakrotne jego przeczytanie jest już wręcz konieczne. / przechodzi Elzenberg do wyjaśnienia jego roli w stosunku do pozostałych wierszy "Księgi ubogich": "...umieszczone (...) na wstępie książki, stają się te strofy czymś prawie jak gdyby poetycką przedmową: >>Czytelniku, książka, którą bierzesz do ręki, poczęta jest z natchnień franciszkańskich", mówi Elzenberg, po czym przechodzi do otwartej już polemiki z Borowym: "...robienie z tego wiersza "korony" dzieła nie mogło wprost, moim zdaniem, leżeć w intencjach poety", ibid., 44. W końcowych uwagach Elzenberg, chociaż nazywa wiersz Kasprowicza "...jednym z jego najniewątpliwszych arcydzieł..." i sytuuje go w "strefie wysokiej", to jednak "...na szlaku poezji raczej skromnym i pod niebem dość bladym, na wąskiej wijącej się ścieżce o b o k drogi tryumfatorów..."; a wszystko przez "...strofy byle jak załatane i liche epitety i słabe zwroty i defekty kompozycyjne i całą tę pewną anemię słowa, której "...zaprzeczyć nie można..., którą Elzenberg dostrzegł już wcześniej, teraz zaś postanowił zanalizować, / Czego dowodem jest notatka z 30. X 1912: "...W poezji Kasprowicza grzęźnie się jak w glinie. Jest to co prawda ta glina, z której Pan Bóg ulepił Adama, ale ja osobiście wolę rzeczy nieco mniej lepione a nieco bardziej kowane...". Kłopot z istnieniem, 68. A także fragment innej, o dzień późniejszej: "...Uderzyła mnie od początku niezdolność Kasprowicza do wywołania pełnowartościowego wzruszenia, a przecież za "retorykę" nawet oględniej, za "czystą literaturę," nikt czujący tej twórczości nie uzna. Ale te długie, powoli się toczące ciężkie okresy, te litanie półpłynnych obrazów, to jest jak masa wód, w których tonie i zatraca się cierpki smak bytu. Więc jeszcze raz: ta poezja nie jest budzicielką,

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018

ale coś raczej jakby tłumicielką wzruszenia; na pewno wbrew świadomym intencjom i oczekiwaniom poety" Kłopot z istnieniem, 68, 69. / by móc z czystym sumieniem stwierdzić blisko dziesięć lat później: "...Poezja, to wielkość duszy pomnożona przez artyzm słowa. Kasprowicz w największym stopniu posiadał tamto pierwsze(...), brakowało mu natomiast drugiego i dlatego "...nie jest naprawdę i co się zowie w i e l k i m poetą..." (Kłopot z istnieniem, 311), by potwierdzić niezmienność swojego stosunku do tej poezji przez wszystkie trzy okresy swej twórczości. http://sowa.beeplog.de/17379_5334057.htm 1.

Angehefteter Tweet sowa @sowa 7 Std.vor 7 Stunden Antwort an @rzeczpospolita @PresidentWalesa

Czy Jarosław Kaczyński nie żyje od 11 maja 2018 https://gloria.tv/audio/eGaZrvB7Dvm12sMJPkixXgLux … i przyjdzie Lechowi Wałęsie szamotać się w dzień świąteczny Poniedziałku Zesłania Ducha św. z trupem w szafie Sejmu III RP? http://sowa-

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018 magazyn.blogspot.com/2018/05/szczury-pdo256-fo70-von-stefan.html … Piłsudski stawia pasjansa w piekle Kaczyńskiemu PDO571 https://twitter.com/sowa/status/998931021902090241 Pilsudski stawia pasjansa w piekle Kaczyńskiemu PDO571 SZCZURY PDO256 FO70 von Stefan Kosiewski SSetKh Krzyż św. Andrzeja Caryca Raduga Irodina ZECh sowa (») | včera v 08:40 | přečteno: 44× |

audio: https://gloria.tv/audio/eGaZrvB7Dvm12sMJPkixXgLux 571 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Pitagorasa HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Krzyż św. Andrzeja Caryca Raduga Irodina Zarys Estetyki Chazarów https://vk.com/wall467751157_175 Piłsudski stawia pasjansa w piekle Kaczyńskiemu https://twitter.com/sowa/status/998820087875416065 číst dál wtorek, 22 maja 2018 23:07 http://franciscus.blox.pl/2018/05/Jesli-bedzie-potrzeba-poprosze-o-pomoc-papieza.html

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018 Donnerstag, 15. Februar 2018

PDF: Stefan Kosiewski: Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowiec 1977 PDF: von direktion, 19:02

III 6. "Wojna dziesięcioletnia" z Tuwimem.

W latach trzydziestych XX w. bierze początek dziesięcioletni okres „zmagania się” H. Elzenberga z twórczością Juliana Tuwima. Pierwszym jego świadectwem jest notatka z 1933 r.: „Niemuzyczność naszej poezji”. Rozpoczyna ją autor stwierdzeniem, iż w porównaniu z okresem Młodej Polski poezja współczesna zyskała w sferze plastyczności (głównie – malarskości), straciła natomiast na muzyczności. W dalszym ciągu notatki dowodzi autor słuszności swej tezy na przykładzie twórczości, która mogła by być koronnym argumentem potencjalnych przeciwników, na twórczości J. Tuwima. Wcześniej obala jeszcze ew. kontrargument - w postaci kompozycji Szymanowskiego do wierszy Tuwima, Iłłakowiczówny i Iwaszkiewicza – twierdzeniem, iż „…muzykę można dorobić do wiersza zupełnie nie muzycznego…” . Jeżeli zaś chodzi o Tuwima, a w szczególności jego „Słopiewnie”, Elzenberg wymienia trzy podstawowe elementy muzyczności: „… 1) operowanie samą b a r w ą dźwięku, jako taką – jak to u Poego albo w Les sanglots longs Verlaine’a; 2) falowanie tempa, czyli – fachowo – rollentanda i acceleranda; 3) takież falowanie dynamiki, czyli crescenda i decrescenda”, po czym stwierdza: „…tym wszystkim nasza dzisiejsza poezja nie operuje, albo bardzo słabo. Także słopiewnie .

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

23. Mai 2018

Dwa lata później, 29 VIII 1935 r. zapisuje Elzenberg w dzienniku notatkę nast. treści: „…Tuwim. Mówi się o przelewaniu z pustego w próżne. U Tuwima nie jest to przelewanie, ale raczej przedmuchiwanie: z hukiem, trzaskiem, świstem diabelskim, niesamowitymi sykami, to znów – rzadziej – westchnieniami zefiru. Ani jednego brzmienia pełnego, - i ani kropelki h a r m o n i i…”. Notatka ta, nie tylko że jest świadectwem konsekwentnej, jak dotąd, postawy Elzenberga wobec poetyki Tuwima, ale daje także wyraz dokonanej przez Elzenberga ocenie treści tej poezji; tak ta jak i następna notatka: „23 VI 1942 Tuwim: dużo, dużo hałasu. I dużo też musowania, banieczek. Gdy Tuwim mówi „życie”, myślę „perkusja”, a gdy woła „krew”, myślę „Asti spumante” „. Ze względu na swój aforystyczny charakter nie podają tytułów utworów Tuwima, które posłużyły filozofowi za podstawę do wyciągnięcia przytoczonych wniosków. W kolejnej notatce z 7 VII 1942 r. odnotowując fakt przeczytania przez siebie kilkunastu pierwszych wierszy z „Treści gorejącej” przyznaje wprawdzie, że jest to już „…jednak „klasa” poezji.”, dostrzega wpływ Leśmiana, zbawienny – jak się okazuje – dla jej poziomu. Dzień później, po przeczytaniu do końca zbiorku, Elzenberg całość poezji Tuwima określił zdaniem: „Na ćwierć poecio, na trzy ćwierci skrzatowo”. 13 lipca tegoż roku, zapisując następujące słowa: „…u Tuwima wszystkie promienie od świata ku niemu idące załamują się poprzez to medium jakim jest dla niego c o d z i e n n o ś ć, jedynie właściwie mu bliska; cała treść kosmiczna jest „dęta”. Tuwim to wyrzucony z orbity realista codziennościowy, czepiający się tematów kosmicznych, by nie runąć w pustkę zupełną, ale do ich nie stworzony, nie uzdatniony: poeta platform tramwajowych, szczurów, coctailów, pętający się niepotrzebnie po jakimś zblagowanym czwartym wymiarze…”. Krytyk ma to poecie za złe. O liryce Leśmiana prof. Elzenberg zapisał: „…nie razi mnie tak, jak poezja Tuwima,” w której krytyk odczuwa jednak żywiołowość, bogactwo i wielostronność poetyki, odrzucającej wręcz przy okazji kolejnej lektury cudzych wierszy (2 XI Wojciecha Bąka Śpiewna samotność): „…Pewna, zdaje się, cecha Tuwima (a także innych niektórych): perseweracja w buncie młodzieńczym, który podnosi się do godności czynnika w poezji konstruktywnego. Myślę głównie o poetyce antyselekcyjnej, antyhierarchicznej, niwelacyjnej w stosunku tak do słów jak do przedmiotów. Traktowana jako bunt, w y z y w a j ą c o, poetyka taka może, na krótką metę, dać nawet dobre efekty: „opierzona” staje się nie do zniesienia”. Ne odmawia jednak Tuwimowi artyzmu słowa, o czym przekonujemy się z notatki zamykającej, rozciągnięte na II i III okres działalności krytycznoliterackiej Elzenberga, dziesięcioletnie zmagania się krytyka z tekstami poety; zmagania, w których krytyk czuje się zwycięzcą: „9 VII 1943 Poezja, to wielkość duszy pomnożona przez artyzm słowa. Kasprowicz w najwyższym stopniu posiadał tamto pierwsze, Tuwim to drugie. Żaden z nich nie jest naprawdę i co się zowie w i e l k i m poetą”. PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/na_majdanie_w_kijowie_zulik_sprzeda http://ochaby.blox.pl/2018/02/zENUJaCA-MOWA-NIENAWIsCI-Julian-Tuwim.html Kwiaty polskie https://vk.com/wall467751157_54 PDF: Na Majdanie w Kijowie żulik sprzedaje trzy koty PDO552 Po Mysli prof. Elzenberga SSetKh FO von Stefan Kosie... by Stefan Kosiewski on Scribd http://sowa.quicksnake.cz/Komisja-Bezstronna-ds-Ustalenia-Przyczyny-Zamachow/Na-Majdanie-w-Kijowiezulik-sprzedaje-trzy-koty-PDO552-po-Mysli-prof-Henryka-Elzenberga-SSetKh-FO-von-Stefan-KosiewskiPogrom-na-Polakach-w-Tomaszowie-Maz-5-lipca-2008 audio: https://gloria.tv/audio/4FPgUGTcUUPcCRsAiAQDSdQeS http://sowa.beeplog.de/17379_5332716.htm Du befindest dich in der Kategorie: Art - Literatur – Kultur

https://pl.scribd.com/lists/4260684/Poetry


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Epilog PDO409 PDO161 FO555 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCCLIV Napisał sowa (») dzisiaj w 09:28 w kategorii Adam Mickiewicz, czytaj: 1× Radio: gloria.tv/audio/T4adXbMQroag4erqLDeKJQEgL Ekspulsja Kaczynskich z Wawelu Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 161 Fascynacja Obłędem 555 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów CANTO DCCLIV https://youtu.be/V2ffpstGSUc Ekspulsja Kaczynskich z Wawelu PDO161 FO555

Epilog PDO409 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCCLIV

https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

EPILOG Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 409 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów CANTO DCCLIV

Raptem rapuje Wernyhora, lub Willi posłusznej postury: kamień od grobu zastały odemknięty pęknięty od uderzenia młotka wielkiego budowniczego najwyższej opatrzności przymierza delta force one w obłoku pustym a lśniącym zanoszą się wonnościami zdjęte trwogą obciągają fartuszki po sobie niewinne dłońmi na pośladkach skromnie suknie zmięte przysiadaniem gładzą strachem wizje aniołków nagle oto staje przed nimi dwóch mężczyzn pochylają twarze ku ziemi przejęte lecz tamten recze do nich nie lękajcie się ty marto i ty królowa cioto matko kiełbaso dobra zmiano bon giorno naczelniczko królestwa nie z tej ziemi byle czym po próżnicy gadaniem czczym nie budźcie żywego wśród umarłych nie ma go trzeciego dnia ekshumacji https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

w najlepsze trwa rezurekcja przeciągnie się nieco w czasie bez najmniejszego powodu do obaw kadencja wasza z wami kamień nowy przymierza na czas przygotowany z góry dany kalksztajn dolomitowy z jury miejscowej krakowsko-częstochowskiej sztama na grób trzyma szafa gra podane mają chwyty proste kadencja w tonacji molowej przejdzie w dur przed kolejnymi wyborami nie lękajcie się nierozumni dzieweczka śpi jeno tknięta jadem owocem zdrady zamachu laską marszałka ręka boska czuwa nad całą sprawą nie znaleziono dłoni generała z pierwszą damą za pierwszym razem nie znajdzie się i tym razem członek jego w sarkofagu najwyższego przed szabasem budowniczy zamurują na amen w pacierzu tajemnicę ciała cudownie nie ulegającą przemijaniu z wiatrem rozkładu historii

https://pl.scribd.com/skosiewski

16. November 2016


Europäisches Magazin SOWA

Baca: poloneza czas zacząć spółki rady państwa juhasy bez matury jako i zaprzaństwa idą za podkomorzym ciągną się z przeszłości kwity przekręty spółka srebrna fond prasowy nieruchomości więcej zagrabione niż walc kamienicę na męża i co ścigają natręty i zewsząd obwijają tanecznymi skręty więc gniewa się prawicę na rękojeść składa jakby rzekł nie dbam o was zazdrośnikom biada zwraca się z dumą w czole i z wyzwaniem w oku prosto w tłum czerń tancerzy nie śmie dostać w kroku ustępują mu z drogi i zmieniwszy szyki puszczają się znów za nim w nowej koalicji mocherowa: ach to może ostatni patrzcie państwo młodzi może ostatni polak poloneza wodzi czarny baran: kochajmy się najsamprzód ja ciebie a potem dla odmiany ciebie ja lękając się zmiany chmurki wróżą pogodę lekkie i świecące hań kieby te łowce na murawie śpiące Kazimierz Wierzyński: Ziemio, nadchodzi gach twój, wieczór. Mówmy o szczęściu, pijmy wino. Administracja cmentarzy miejskich: Ostatnie Przypomnienie. Goje, płacić za czekanie na Jezusa w poświęconej urnie żyd z pejsami do żyda drugiego: Gewalt, czy nam także każą płacić? Cadyk: Naszym odpuściły przed wiekami przywilejem.

https://pl.scribd.com/skosiewski

16. November 2016


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

żyd z pejsami: Ciulent, ciulent nad ciulentami Cadyk: Szalom, szalom. Bóg Bergoglio i Dziwisza z nami. konik17ful: zakopuję siebie w sobie zakopują moje ręce- skręcone równoważniki życia zakopują moje ciało- formy przeszłe w teraźniejszość wstaję nogi utrzymują się z powietrza

Stefan Kosiewski POLEN https://pl.scribd.com/skosiewski

2 m GRÓB CODZIENNY


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

dodano: 2016-11-03 20:00:22 wiersze > konik17ful zakopuję siebie w sobie zakopują moje ręce- skręcone równoważniki życia zakopują moje ciało- formy przeszłe w teraźniejszość wstaję nogi utrzymują się z powietrza GRÓB CODZIENNY - wiersz granice.pl granice.pl

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/2B6i9vLrZYV

Nov 15 19.07.2005 Polnische Kriegsgräber in Frankfurt am Main - na Mogiłach Polskich w RFN 02 listopada 2014 Ostatnie Przypomnienie - owocem polityki pogardy kryptopremiera Kaczyńskiego

wtorek, 19 lipca 2005 19.07.2005 Polnische Kriegsgräber in Frankfurt am Main Padlina, Schande PADLINA - na Mogiłach Polskich w RFN KRIEGSGRÄBER , a na urzędach w RP - jak jest, każdy widzi http://groby.blox.pl/2005/07/19072005-Polnische-Kriegsgrber-in-Frankfurt-am.html https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

http://sowa.typepad.com/blog/2016/11/ekspulsja-kaczynskich-z-wawelu-pdo161-fo555epilog-pdo409-herody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dccliv.html Stefan Kosiewski 5 min · Schande - Hańba sowa archiwum: Dienstag, 19.07.2005 - Minister Andrzej Przewoźnik, który słusznie poinformował - w odpowiedzi na zapytanie Prezesa Polskiego Ośrodka Kultury we Frankfurcie z dnia 30.3.2001 - że Rada OPWiM i Ambasada Rosyjska wyraziły zgodę na przeniesienie pomnika z placu Wolności na cmentarz wojenny w Katowicach, obwiniany jest przez UB-owców i takich, co im się w głowie miesza, bo przecież Minister Przewoźnik nie musi wcale się oczyszczać w sądzie - wystarczy, że sam się zapyta, czy był osobą poszkodowaną przez SB, albo inne tajne służby w PRL-u i w RP. - Zastraszany przez UB-owców i skomunysynów jest Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, który od lat nie wykonuje Uchwały Rady Miasta w sprawie tego pomnika wołającego o pomstę do Nieba na Placu Wolności w Katowicach. Na domiar złego - nikt nie poinformował Rady Miasta Katowice, że profesor Sławek najpierw zapalił świeczkę dla ateisty Derridy, a potem zaproponował na posiedzeniu Rady Miasta Katowice, żeby zapalić ogarek dla Jana Pawła II, i postawić pomnik Jana Pawła ŚWIĘTEGO nie na najważniejszym placu w Katowicach, Placu Wolności, ale na małym placyku poniżej katedry, o którym każdy policjant w Katowicach wie, że od lat uprawia się tam w krzakach: prostytucje, haszysz, syf i jabłcoki zwane w EUROnowomowie nalewka- Chroniony przez Aleksandra Kwaśniewskiego jest Andrzej Byrt, który po wykryciu przez gazetę Rzeczpospolita jego udziału w kryminalnej aferze o budowę tzw. wirtualnej ambasady w Berlinie - wysłany został przez tegoż Kwaśniewskiego (na posadzie Prezydenta RP) na placówkę dyplomatyczną do Berlina, żeby temu Byrtowi jakiś analSejmita -prokurator nie przysłał czasem wezwania do spowiedzi. - Z faktem, że strona niemiecka nie wywiązuje się z obowiązku opieki nad mogiłami polskimi w RFN wielokrotnie zapoznawana była Konsul Generalny RP w Kolonii pani Elżbieta Sobótka, ale UB-owcy i skomunysyny utrzymują ją usilnie na tej synekurze, co wprawia niewątpliwie w słuszne zakłopotanie Ministra Spraw Zagranicznych RP Adama Daniela Rotfelda, któremu nic nie można zarzucić, bo jest mądrym i uczciwym Żydem, któremu Hitlerowcy zamordowali Rodziców, tak jak Panu Prezesowi Stefanowi Kosiewskimu Dziadków.

Kriegsgräber - Mogiły Polskie w RFN Art.32.(1) Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, daß polnische Gräber in der Bundesrepublik Deutschland geachtet werden und ihre Pflege ermöglicht wird. Die Gräber polnischer Opfer der Kriege und der Gewaltherrschaft, die sich in der Bundesrepublik Deutschland befinden, stehen unter dem Schutz de deutschen Gesetze und werden erhalten und gepflegt. Art. 32.(2) Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej są otoczone szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi. Groby niemieckich ofiar wojen i tyranii, znajdujące się w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane. https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen ber gute Nachbarschaft und freundschaftlicher Zusammenarbeit vom 17.6.1991Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy z 17.6.1991sowa

08:28, kulturzentrum , Schande - Hańba Link niedziela, 02 listopada 2014 Ostatnie Przypomnienie: goje, płacić za czekanie w poświęconej urnie na Jezusa. http://groby.blox.pl/2014/11/Ostatnie-Przypomnienie-goje-placicza-czekanie-w.html Administracja cmentarzy miejskich http://groby.blox.pl/2016/11/19072005-Polnische-Kriegsgrber-in-Frankfurtam.html 21:04, kulturzentrum , Schande - Hańba Link https://de.pinterest.com/pin/452752568774599499/ wtorek, 03 listopada 2015 groby polskich i żydowskich ofiar wojny i tyranii w Niemczech owocem polityki pogardy kryptopremiera Kaczyńskiego do Wartości Jarosław Kaczyński zaniedbał w działaniu politycznym mogiły polskich i żydowskich ofiar wojny i tyranii w Niemczech stawiając na stawianie w Polsce pomników brata

https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/11/zapuszczone-groby-polskich-i-zydowskich.html

Tagi: Frankfurt groby kaczynski 10:49, kulturzentrum , Schande - Hańba Link Dziesiątki tysięcy osób obejrzały ten film w Internecie. Panie Donacie, proszę spojrzeć na wpisy, które pokazują wrażenie, jakie film wywiera: I niech mi ktoś powie jeszcze raz, że to nie jest morderstwo, że to "mniejsze zło". Każdy kto jest za tzw. "prawem wyboru" powinien obejrzeć ten film! To straszne, patrzyć się nie da, łzy płyną. Jak można być obojętnym. A gdzie sumienie? Jak to obejrzałam zrobiło mi się bardzo smutno wręcz też słabo, nie mogłam już na to patrzeć, bo serce aż mi się kraje i boli z tego powodu, iż dzieją się takie rzeczy na całym świecie… Boże mój ...tyle dzieciątek ginie, a nikt nie karze tych morderców... Kiedy czytam takie słowa, to wiem z całą pewnością, że nasza praca ma sens. Naprawdę zmieniamy umysły Polaków. Jeszcze raz dziękuję za Pana wsparcie. Bez naszych darczyńców nie moglibyśmy zmieniać oblicza Polski. Pozdrawiam Kinga Małecka-Prybyło Fundacja Pro - Prawo do życia https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

PS. Cały czas zbieramy podpisy pod apelem do Prezydenta Andrzeja Dudy. Proszę przekazać petycję znajomym: www.ratujdzieci.pl! Przelew na konto

79 1050 1025 1000 0022 9191 4667 Fundacja Pro - Prawo do życia pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 32 00-055 Warszawa Tytułem: Darowizna na cele statutowe - ratuj dzieci Dzięki wsparciu naszych hojnych darczyńców byliśmy w stanie opłacić wynajem telebimu na cały dzień, przygotować filmy do wyświetlania, wydrukować nowe plakaty i naklejki, kupić żółte koszulki i opłacić przyjazd naszych przyjaciół z całej Polski. Z całego serca dziękuję za pomoc! Cała nasza praca na rzecz poruszania sumień nie byłaby możliwa bez wsparcia dobrych ludzi, którzy wiedzą, że nasza bierność to największy prezent dla wrogów prawa do życia.

Prawda o mordowanych dzieciach dotarła do 70 000 uczestników Marszu Niepodległości! Przyjęliśmy zaproszenie na Marsz, bo naszą misją jest budzenie sumień Polaków, zwłaszcza zależy nam na młodych, którzy swoim życiem będą kształtować przyszłość Polski. Większość uczestników Marszu to młodzi ludzie z całej Polski, którzy czują się odrzuceni przez możnych tego świata. Staramy się dotrzeć do nich przez ich rówieśników, którzy są wolontariuszami Fundacji. Film pokazuje naszą obecność na Marszu: https://de.pinterest.com/pin/452752568774599499/ Pederastyczni dewianci po stronie pedofilskiej polityki PiS Jaroslawa Kaczynskiego: Komisja Bezstronna zablokowana, wystawa STOP DEWIACJI zniszona https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Napsal sowa (») 7. 10. v kategorii Protestbewegung, přečteno: 118× Video: https://www.gloria.tv/video/n4AurmdZbbd4324rBVNzjwVSo W obronie pedofilii 3.10.2016 w Kielcach Czarny Marsz, przed którym ugiął się dewiant Jarosław Kaczyński w Sejmie, dokonali znisczczenia wystawy STOP DEWIACJI.mp4 Tymczasowo zablokowano Ci możliwość publikowania postów Ta tymczasowa blokada będzie trwała 30 dni, w międzyczasie nie będziesz móc zamieszczać postów na Facebooku. Wielokrotnie publikowałeś niedozwolone treści na Facebooku. Prosimy zapoznać się ze Standardami społeczności Facebooka, by dowiedzieć się jakie rodzaje postów są dozwolone. www.facebook.com/komisjabezstronna/

STOP TTIP i CETA - STOP antypolskiej sitwie PO-PiS Radio: https://gloria.tv/audio/Eq7yQTyoUVAY1FLTZG7dUujcr

Pederastyczni dewianci po stronie pedofilskiej polityki PiS Jaroslawa Kaczynskiego: Komisja Bezstronna zablokowana, wystawa STOP DEWIACJI zniszona Freitag, 7. Oktober 2016 09:10 Von: Kaja Godek [mailto:kontakt@zycierodzina.pl] An: sowa-frankfurt Betreff: Walka w obronie życia i rodziny trwa! http://pkn.blox.pl/2016/10/STOP-TTIP-i-CETA-STOP-PO-PiS.html Szanowny Panie! Sejm odrzucił wniosek o prawo do życia dla każdego dziecka. Stało się to mimo iż jeszcze niedawno całkiem realne wydawało się zakazanie przynajmniej aborcji ze względu na niepełnosprawność. W międzyczasie zmobilizowały się środowiska feministyczne, które domagają się zwiększenia dostępu do zabijania dzieci. Oznacza to, że walka w obronie życia i rodziny będzie teraz szczególnie intensywna. Piszę do Pana, aby przekazać informacje o aktywności Fundacji Życie i Rodzina w ostatnich tygodniach oraz o działaniach, które zamierzamy podjąć. Jeszcze przed decyzją Sejmu kontrowaliśmy lewicowe manifestacje pokazując na banerach, czego naprawdę domagają się feministki. W Toruniu protestujący, wśród których przeważała skrajnie lewicowa i agresywna organizacja Antifa, podczas przepychanek usiłowali wyrwać naszym wolontariuszom banery antyaborcyjne i zasłaniali je płachtami czarnego materiału. Nie pozwoliliśmy im na taką cenzurę! Po tym, jak rozwinęliśmy nasze banery, feministyczna https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

pikieta została rozwiązana 45 minut przed planowanym końcem! We wrześniu zorganizowaliśmy w sumie 20 pikiet antyaborcyjnych, w tym również podczas czarnych protestów i strajków kobiet. Oprócz Torunia byliśmy na ulicach Siemianowic Śląskich, Katowic, Bielska-Białej, Lublina, Ustronia, Jastrzębia Zdroju, Poznania i Warszawy. Równie intensywna jest nasza walka o prawdę na froncie antydewiacyjnym. Okazuje się, że środowiska aborcyjne i promujące homoseksualizm działają w zmowie! W krótkim czasie zniszczyły one dwie wystawy fundacji ukazujące fakty na temat homoseksualizmu - w Nasielsku i w Kielcac Film z czarnego poniedziałku w Kielcach, w czasie którego jego uczestnicy dokonali zniszczenia wystawy "Stop Dewiacji". http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/kielce/a/zamieszki-na-czarnymmarszu-w-kielcach-zniszczona-wystawa,10698102/ Sprawa trafiła na policję, a ta po zaznajomieniu się z filmem zidentyfikowała osoby, wobec których zostaną teraz sformułowane zarzuty zniszczenia mienia. Homolobby próbuje też zastraszyć nas działaniami prawnymi. W ostatnich dniach zostałam przesłuchana przez policję na okoliczność postawienia wystawy "Stop Dewiacji" w Opocznie w sierpniu br. Kampania Przeciw Homofobii grozi mi procesem z artykułu 212 KK, tj. o https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

zniesławieniu. A jeszcze niedawno organizacje promujące homoseksualizm obłudnie wzywały do przekazywania sobie "znaku pokoju"! Nie chcemy poddać się presji. Wiemy, że to od nas zależy los rodzin i dzieci. W Toruniu przeprowadziliśmy pierwszy kurs dla obrońców życia i rodziny, na którym przeszkoliliśmy 20 osób. Mamy więc nowych działaczy uzbrojonych w argumenty i metody do przeciwstawiania się złu. W najbliższym czasie planujemy postawienie wystaw "Stop Dewiacji" w kolejnych miastach, wystąpiliśmy o stosowne pozwolenia i oczekujemy na zgody. Będziemy też pikietować w obronie zabijanych dzieci. Chcemy być tam, gdzie słabszym próbuje się odebrać prawo do życia i zdrowej rodziny. Chcemy, aby w szpitalach leczono, a nie zabijano, a przestrzeń publiczna wolna była od homoideologii. Ostatnie wydarzenia w Sejmie pokazują, że jeśli sami o to nie zadbamy, nikt nie upomni się o wartości w naszym imieniu.

Wszystkie te działania kosztują. Dlatego zwracam się do Pani/Pana z prośbą o przekazanie 20, 50, 100 zł lub dowolnej innej kwoty na pokrycie wydatków związanych z organizacją naszych akcji. Z góry dziękuję za wsparcie! Z poważaniem, Kaja Godek z zespołem Fundacji Życie i Rodzina PS. W obliczu ataków na życie i rodzinę nie możemy się poddać! Aby wykonać tradycyjny przelew, podaję numer polskiego konta:

26 1140 2004 0000 3202 7615 3171 Nazwa odbiorcy: Fundacja Życie i Rodzina, ul. Książąt Mazowieckich 9/5, 01-990 Warszawa Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe Przelewy zagraniczne: IBAN: PL26114020040000320276153171, kod SWIFT: BREXPLPWMBK https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Można również nas wesprzeć przez systemy przelewowe: www.zycierodzina.pl Bilder Website mit diesem Bild Ekspulsja Kaczynski z Wawelu PDO161 FO von Stefan Kosiewski 555 | Chazaria es_es.spreaker.com Originalgröße 1200 × 630 Usunęliśmy materiały opublikowane przez Ciebie

16:07 st sierz AK Witalis Waldemar Skorupka Sejm 25.02.2016 Witalis W. Skorupka ur. 16 lutego 1923 w Sokółce starszy sierżant Armii Krajowej, zastępca dowódcy plutonu w Akcji „Burza”, skazany na karę śmierci. Kuzyn księdza Ignacego Skorupki. Tu emocjonalnie gloryfikuje żydokomunistycznego pułkownika LWP Ryszarda Kuklińskiego, prawdziwe nazwisko nieznane, pracował dla CIA jako Jack Strong, Codename: Gull, który oficjalnie zdradził Jaruzelskiego tak samo, jak wcześniej zdradził oficjalnie PRL żydoubecki pułkownik Swiatło, prawdziwe nazwisko Izaak Fleischfarb, wicedyrektor Departamentu X MBP, który w 1953 uciekł na Zachód. Z cynicznym poczuciem humoru trockistowski żydokomunista Antoni Macierewicz, prawdziwe nazwisko Izaak Singer, awansował w 2016 r. Witalisa Skorupkę też na pułkownika Film: . https://vimeo.com/191679137 https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

SOWA01 plays

01:03

HERODY Na Rozdrozu PDO408 Kaczynski Kaminski Brudzinski Suski APOKALIPSA IWANA Herodenspiel von Stefan Kosiewski 20161111 ZR SOWA11 plays Film: https://vimeo.com/191466411 PDF: Rozgrzeszenie Kalksztajna PDO392 Dwom tanczyc sie zachcialo Polen unter Kaczynski Guter Wandel oder Katastr... by Stefan Kosiewski on Scribd W obronie pedofilii w Kielcach 3.10.2016 Czarny Marsz przed ktorym ugial sie dewiant Jaroslaw Kaczynski w S... by Stefan Kosiewski on Scribd http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Pederastyczni-dewianci-po-stroniepedofilskiej-polityki-PiS-Jaroslawa-Kaczynskiego-Komisja-Bezstronna-zablokowana-wystawaSTOP-DEWIACJI-zniszona

https://pl.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

16. November 2016

Opublikowano 17 hours ago, autor: sowa

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/11/19072005-polnische-kriegsgraber-in_84.html http://sowa.blog.quicksnake.pl/Adam-Mickiewicz/Epilog-PDO409-Ekspulsja-Kaczynskich-zWawelu-PDO161-FO555-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCCLIV https://pl.scribd.com/skosiewski

Profile for sowa magazyn

III 4 o kasprowiczu i borowym stefan kosiewski henryk elzenberg jako krytyk literacki sosnowiec 1977  

III 4. O Kasprowiczu i Borowym. Stefan Kosiewski: Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowiec 1977 http://sowa.beeplog.de/17379_533405...

III 4 o kasprowiczu i borowym stefan kosiewski henryk elzenberg jako krytyk literacki sosnowiec 1977  

III 4. O Kasprowiczu i Borowym. Stefan Kosiewski: Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowiec 1977 http://sowa.beeplog.de/17379_533405...

Advertisement