Page 1

Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOWA ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXII Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») Wczoraj o 11:12 w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich, czytaj: 49× Radio: https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Dziękuję uprzejmie za przesyłkę z piątek/ Freitag, 20. Mai 2016 07:25 zawierającą potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informację, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka z 4 listopada 1950, do której przystąpiła Rzeczpospolita Polska, wyjaśniam że przedmiotem sprawy jest naruszenie przez Policję we Wrocławiu 15 maja 2016 r. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; w przedmiocie naruszenia: pozbawienie życia 25letniego obywatela RP: Igor Stachowiak, syn Michała. https://de.pinterest.com/pin/452752568771808105/ https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

kulturzentrum ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę, stwierdza Rozdz. I. Prawa i Wolności Art. 2. Prawo do życia, p.1. zauważając: Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Art. 3. mówi: Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. W zał. dwie fotografie twarzy pozbawionego przez policjantów życia Igora Stachowiaka; na jednej fot. twarz człowieka zatrzymanego przez czterech policjantów znajduje się w stanie naturalnym, nie naruszonym; na drugiej fot. twarz pozbawionego życia człowieka jest w bardzo znacznym stopniu zniekształcona, nosi liczne ślady nieludzkich tortur. Uwaga: zniszczenia wewnętrzne i zewnętrzne ciała zamordowanego nie znajdują porównania w materiałach archiwalnych narodowo-socjalistycznego, niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. Podobieństwa historycznego cech zbrodni dokonanej we Wrocławiu 16.05.2016 znajdujemy natomiast w dokumentacji fotograficznej ludobójstwa popełnionego na Narodzie Polskim w czasie Rzezi na Wołyniu. Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii @eucopresident https://twitter.com/sowa/status/734494159877332992 Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, mgr historii Mariusz.Blaszczak@sejm.pl, skargi@ms.gov.pl Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mgr prawa Zbigniew.Ziobro@sejm.pl, bm@ms.gov.pl Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała

Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze strony państwa przed mordercami Igora, którzy pozostając na wolności mataczą zmierzając do uniknięcia odpowiedzialności prawnej i konieczności zadośćuczynienia za popełniony grzech zbrodni pozbawienia życia człowieka, podejmują szereg działań maskujących wykazując się przy tym dużą energią kryminalną; jako wysoce niepokojące należy przy tym uznać informacje prasowe (gazeta wrocławska) o przyjęciu do wiadomości przez przełożonego policjantów, ministra Błaszczaka, zawieszenia jedynie w pełnieniu obowiązków służbowych tego tylko policjanta, który miał rzekomo użyć paralizatora, ponieważ rany i zniekształcenia na ciele zabitego nie są z pewnością śladami po użyciu paralizatora i dlatego można uznać, że Igor Stachowiak nie został pozbawiony życia za pomocą paralizatora prądem. RP zobowiązała się do realizacji Konwencji. Art 38 Konstytucji RP mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, natomiast Art. 40. zapewnia: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Z przykrością zuważam, że prawnie zagwarantowana treścią Art. 41. nietykalność osobista i wolność śp. Igora Stachowiaka zostały naruszone przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w strukturach i w mundurach policji polskiej. Wnioskuję niniejszym do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o monitorowanie przebiegu ukarania przez Ministra Spraw Wewnętrznych osób uczestniczących w dokonanym zabójstwie na terenie komisariatu policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu i odpowiedzialnych za mataczenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuraturze, zgodnie ze złożoną wczoraj przez min. Błaszczaka zapowiedzią w Szkole Policji w Szczytnie. https://twitter.com/sowa/status/734187942785257474 Wnioskuję dalej o zainteresowanie przez RPO arcybiskupa Wrocławia ks. dra Józefa Piotra Kupnego objęciem opieką duszpasterską Rodziny zabitego Igora oraz Rodzin i osób uczestników zabójstwa. Zadośćuczynienie za grzechy jest warunkiem koniecznym sakramentu pokuty. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci Fot: Dodany 9 lat temu | Konsulat Generalny ... | Wyswietleń: 1 348 Rektor PMK ks. prałat R. Mroziuk, Prezes S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski http://kulturzentrum.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5mZfLnWZuag http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/na-hipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego Polubiono stronę · 17 godz. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Zbrodnia która wymaga rzeczowego wyjaśnienia. Żaden policjant nie ma prawa mordować ludzi a później tuszować morderstwa. Patrząc na zdjęcie chłopaka z sekcji zwłok na pierwszy rzut oka widać że przyczyną jego śmierci nie był tylko paralizator jak podała do opinii publicznej wrocławska policja. Każdy lekarz to potwierdzi. Policjant jest od tego żeby walczyć z mordercami oraz tymi którzy zacierają ślady morderstwa. Nawet gdy zabójcą jest jego kolega z pracy. Dlatego żądamy https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

przykładnego rozliczenia morderców w tym przypadku. Żeby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości. POLEN

Stefan Kosiewski Aktualności

Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego 2 godz. · Chcemy sprawiedliwości. Działamy. Informacja która została podana że rzekomą przyczyną śmierci młodego człowieka był paralizator jest skandaliczna. Dysponujemy zdjęciem twarzy chłopaka które zostało zrobione w chwili zatrzymania oraz zdjęcia z sekcji zwłok. Nie trzeba być lekarzem żeby wiedzieć co mu zrobili. 1 · 1 godz. w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich,

Stefan Hambura Wczoraj o 20:26 · Kornel Morawiecki: czas na symetrię w prawach mniejszości narodowych w Polsce i Niemczech Kornel

Morawiecki: czas na symetrię w prawach mniejszości narodowych w Polsce i Niemczech Mniejszość polska w Niemczech jest dyskryminowana, a jej prawa pomijane. Nijak się to ma do praw przysługujących mniejszości niemieckiej w Polsce. Czy… pch24.pl/kornelmorawie… Lubię to!

Stefan Kosiewski@Stefan Hambura obudził się nepota promujący własnego syna, za którego kobiety bezprawnie głosują w Sejmie, żeby przykleić do tematu moralnie słusznego, a gdzie był ten figurant od podpisania przez żydomasona Skubiszewskiego antypolskiego Traktatu 17.06.1991? Gdzie był, kiedy my protestowaliśmy publicznie, na konferencjach naukowych, na Wiejskiej, w Sejmie i w Kancelarii Prezydenta RP itd. http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

1.fot. Jerzy Wydra z Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego był gościem we Frankfurcie, zapoznał się z naruszeniami traktatu; od 1992 posiadamy pełną dokumentację. Czy stary Morawiecki był kiedykolwiek w Niemczech na zaproszenie jakiejś działającej rzeczywiście organizacji Polaków? Czy posiada chociaż kontakt do jednego, współpracującego z nim działacza zarejestrowanej sądownie i rozliczanej przez władze państwowe Niemiec organizacji społecznej? Czy tylko liczy na pomoc żydoskiej korporacji Geremka w konsulatach, która nie pomaga Polakom w Niemczech w niczym. Panie Mecenasie, czy potrafi Pan tego schorowanego człowieka zainteresować pytaniem, czy umie swojego syna, wicepremiera od rozwoju w Polsce zainteresować walką z Mordowaniem Polaków na Komisariatach Policji w III RP? Jestem w trakcie uzupełniania wniosku do RPO, czy mogę w sprawie ochrony praw rodziny zamordowanego Igora Stachowiaka liczyć na Pana Osobę?

POLNISCHES KULTURZENTRUM - FRANKFURT AM MAIN http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-EuropejskiSOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII

magazyn europejski

czwartek, 19 maja 2016 Subotnik 4 czerwca OFENSYWA SPECJALNYCH cd. NA HIPOKRYTE fraszka z OF Moralia AJ PDO240 ZECh HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXII Pasterze spiewaja, bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek IGOR STACHOWIAK do Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS … 12:52 45 słuchamy marszu powstałego w Paryżu we wigilię wybuchu powstania listopadowego 28 listopada 1837, przy fortepianie Janusz Olejniczak, nagranie pochodzi ze strony internetowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina sowa.blog.quicksnake.pl/…/Adam-… Aktualności Stefan Kosiewski

z pogardą powiada: nie będę zniżał się do pani poziomu żydowin, który drzazgi w oku nie chce wybaczyć nikomu Na hipokrytę fraszka z OF AJ PDO240 FO von Stefan Kosiewski ZECh ZR CANTO DCCXXII https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

...w lekceważący sposób wypowiadają się na temat Trybunału Konstytucyjnego. - Jak widzę pana Brudzińskiego w telewizji, to widzę też pogardę dla tych, którzy myślą inaczej niż pan wicemarszałek. To jest pogarda, poniżanie - tłumaczył dziennikarz... Zimoch odpowiada posłance PiS: nie będę zniżał się do pani poziomu Dziennikarz radiowej "Jedynki" po raz kolejny skomentował zamieszanie, jakie pojawiło się po jego rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Tym razem… wiadomosci.onet.pl https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/983479368372370 Radio: https://gloria.tv/audio/oY84VmXiT1y Zawiadomienie o przestępstwie poswiadczenia nieprawdy przez Paweł Potoroczyn Subotnik 4 czerwca OFENSYWA SPECJALNYCH cd. Na hipokryte fraszka z Ogrodu Fraszek Moralia Antyjanus Prolegomena do

Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego L.dz.240 Zarys Estetyki Chazarów HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość CANTO DCCXXII Pasterze spiewaja, bydleta klekaja FO120 Akt I ogarek Piotr Rybak ze śpiewem na ustach pali kukłę żyda na Placu Solnym we Wrocławiu: trzech żydów się spotkało, spotkało, spotkało endecję powołało: tari, raritas, bum

http://www.se.pl/wiadomosci/polityka/kukiz-iziemkiewicz-zakladajaendecje_839318.html#comment-2684516957 http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/nahipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html Autor: sowa o 07:39 https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

sowa magazyn europejski @sowamagazyn https://sowafrankfurt.wordpress.com/ https://disqus.com/by/sowamagazyn/ POLEN Stefan Kosiewski Aktualności

Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego 2 godz. · Chcemy sprawiedliwości. 1 · 1 godz. w kategorii Rzecznik Praw Obywatelskich, Udostępniony publicznie - 20:26 Film ze zatrzymania (+) Igora Stachowiaka (25 lat) https://dotsub.com/view/6353b524-73df-4350-aa34-f6dc0c568170 Śmierć na komisariacie: Policjant, który użył paralizatora zawieszony - Gazetawroclawska.pl gazetawroclawska.pl Jak poinformował minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak policjant, który użył paralizatora do reanimacji został zawieszony - Komentant wojewódzki policji Arkadiusz Golanowski nie został jeszcze zatrzymany, dlatego mataczy; sugerował, że Igor Stachowiak mógł doznać obrażeń jeszcze przed zatrzymaniem Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/a/smierc-na-komisariacie-policjant-ktoryuzyl-para https://twitter.com/sowa/status/733439287342051328

https://de.pinterest.com/pin/452752568771774635/ POŁAMANY NOS, LICZNE KRWIAKI, PRAWIE WYDLUBANE OKO I ŚLADY NA SZYI https://de.scribd.com/skosiewski


Europ채isches Magazin SOWA

22. Mai 2016

PDF: Reanimowany paralizatorem Ad acta PDO233 DIDASKALIA Do sceny spalenia kukly zyda HERODY Herodenspiel von St... by SOWA magazyn europejski

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-PrawObywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-Europejski-

https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII Do pracy na druga pensja dla Amerykanki i Senatorki RP Anders, która kasuje jeszcze wdowia renta po pulkowniku US Costa Written by sowa (») yesterday at 05:27 in category job, read: 95× Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/18941 groteskowa m.in. przez to, że syna swojego nie nauczyła mówić w języku polskim, a chce toczyć dialogi międzynarodowe ze żydami na całym świecie

Pretensjonalna kreatura żydomasońskiego triumwiratu Anna Maria Anders, córka Ukrainki i wdowa po rumuńskim żydu, którego nazwisko COSTA nosi w drugim, obok UE RP, paszporcie USA. Kaczyński nie dostrzega, że powtarza skandal ze żydem Czajkowskim w sutannie, który przewodził komisji dialogu żydosko-katolickiego, zaś prywatnie zrobił dziecko

https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

uczennicy od komuniii, którą uwiódł we wolnych chwilach, kiedy nie robił za kapusia dla Służby Bezpieczeństwa Ks.Czajkowski agentem SB? - YouTube ▶ 3:03 https://www.youtube.com/watch?v=bm7rRV2Db_A Kierowca Kaczyńskiego jest MILIONEREM se.pl Jak ustalił "Super Express", wieloletni kierowca prezesa PiS, jego najwierniejszy przyboczny, asystent i zaufany współpracownik Jacek Cieślikowski (43 l...

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/3kUdqWmPCna Anna ur. 1950 r. jako córka ukraińskiej kochanki (zamężnej z innym mężczyzną) a potem drugiej partnerki 60-letniego generała, który dla szansonistki porzucił rodzinę (żonę z dziećmi; wszyscy biorą udział w kampanii wrześniowej, syn i córka walczą w mundurach, potem w konspiracji, w Powstaniu Warszawskim) i żył w konkubinacie nieuznawanym przez Kościół , dlatego Prymas kard. Glemp demonstracyjnie deptał płytę na Monte Cassino z żydoskim nazwiskiem ekskomunikowanego z Kościoła Rzymskokatolickiego grzesznika lekkoducha i kochasia takiego samego, jak Józef (jidisz: Dziuk) Piłsudski, który dla kochanki odszedł formalnie od żydostwa socjalistycznego do sekty protestanckiej do przymusowej pracy na pensję Sekretarza Stanu dla Anna M. Anders w rządzie Szydło: https://de.scribd.com/skosiewski

22. Mai 2016


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

Strona główna Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego Piotr Piotrowski - Dyrektor Biura piotr.piotrowski@kprm.gov.pl Bogumiła Bednarczyk - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68 bogumila.bednarczyk@kprm.gov.pl Katarzyna Świeżyńska - sekretariat Sekretarza Stanu, tel. 22 694 66 68 katarzyna.swiezynska@kprm.gov.pl Katarzyna Komar – sekretariat Dyrektora Biura, tel. 22 694 75 62 katarzyna.gruca@kprm.gov.pl Marcin Barcz – Doradca Sekretarza Stanu marcin.barcz@kprm.gov.pl Justyna Michalak – dialog międzynarodowy justyna.michalak@kprm.gov.pl Grzegorz Szewczyk - dialog międzynarodowy grzegorz.szewczyk@kprm.gov.pl Magdalena Świtała-Koślacz - stosunki polsko-niemieckie magdalena.koslacz@kprm.gov.pl Anna Turzyniecka - stosunki polsko-niemieckie anna.turzyniecka@kprm.gov.pl Tomasz Zmiejko – stosunki polsko-niemieckie tomasz.zmiejko@kprm.gov.pl Monika Partyka - stosunki polsko-izraelskie, diaspora żydowska, Bliski Wschód monika.partyka@kprm.gov.pl Jolanta Ignaczewska - współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami jolanta.ignaczewska@kprm.gov.pl http://bpdm.kprm.gov.pl/dane-kontaktowe

http://mysowa.tumblr.com/post/144677933948/jarosław-kaczyński-oznajmił-że-jeżeli-ktoś Dodaj komentarz - Pamiętamy o Bitwie o Monte Cassino i Generale Władysławie Andersie! 20.05.2006 - Hochgeladen von SenioritaKasia Gnoju w pałacu biskupa nie wolno zamiatać pod dywan - Stefan Kosiewski / MAGDALENKA Du hast Pins gesammelt auf „Sitwa żydowska w Polsce“ Kaczyński zamienia się rozumem z kokardami: zamiast czerwonej na Światowy Dzień AIDS w Marszu Niepodległości unijnej z niemieckim żydem Kliczko na Majdanie zaklada do żałobnego krawata po ojcu Mundku, żydowskim wykładowcy marksizmuleninizmu w PRL-u, biało-czerwoną dla sprowokowania ukraińsko-polskich torsji, reakcji wymiotnych u normalnych ludzi. wiadomosci.onet.p... Uchwała ws. obrony suwerenności RP https://de.pinterest.com/pin/452752568771788012/ Jarosław Kaczyński oznajmił, że jeżeli ktoś twierdzi, że dzisiaj w Polsce nie ma demokracji, to znaczy, że jest w stanie, który by trzeba zbadać metodami medycznymi. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/viktor-orban-zachwycony-wypowiedzia-jaroslawakaczynskiego/gll6nd Jaroslaw Kaczynski o sfałszowanych wyborach... von mysowa

https://de.scribd.com/skosiewski


Europäisches Magazin SOWA

22. Mai 2016

SOWA Magazyn Europejski Onet · Przed chwilą · "wszyscy ci, którzy sprzeniewierzą się zasadom będą ponosić surowe konsekwencje złamania prawa, złamania reguł, zasad związanych z etyką zawodową policjanta". - Trzeba tych zasad i reguł przestrzegać, by zbudować zaufanie w społeczeństwie, to jest niezbędne do tego, aby obywatele mogli się czuć bezpiecznie - mówił Błaszczak. Podczas zorganizowanego po uroczystościach spotkania z mediami minister dodał, że jednym z celów jego działalności "jako ministra spraw wewnętrznych jest odbudowanie etosu służby w policji (...) w myśl zasady, że wyróżniamy funkcjonariuszy, którzy poza godzinami reagują, gdy widzą złamania prawa, a wyciągamy konsekwencje wobec tych, którzy sprzeniewierzają się zasadom". - To są proste reguły i jestem o tym przekonany, że skuteczne - dodał Błaszczak. Minister Błaszczak do oficerów policji: będą nagrody i kary Podczas uroczystości promocji na stopień podkomisarza policji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak powiedział, że ci policjanci,… wiadomosci.onet.pl

http://sowa.quicksnake.at/Kirche/Santo-subito-od-sprostowan-PDO217-ZniweczonaRzeczywistosc-ZECh-vonStefan-Kosiewski-CANTODCXVII

https://de.scribd.com/skosiewski

Adam bodnar rzecznik praw obywatelskich pdo240 polnisches kulturzentrum ris 20160521 magazyn europej  

"wszyscy ci, którzy sprzeniewierzą się zasadom będą ponosić surowe konsekwencje złamania prawa, złamania reguł, zasad związanych z etyką zaw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you