Page 1

ARGENTINA STUDIER I UTLANDET

ARGENTINA SPANSK SPRÅK LATINAMERIKANSK LITTERATUR SAMFUNNSANSVAR (CSR) MILJØFILOSOFI COSTA RICA SPANSK SPRÅK LATINAMERIKASTUDIER GHANA GLOBALE MILJØSTUDIER UTVIKLINGSSTUDIER 2 NEPAL FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER VIETNAM UTVIKLINGSSTUDIER 1 www.kulturstudier.no


Velkommen Sammen med vårt globale nettverk av velrenomerte offentlige universiteter tilbyr vi engelskspråklige akademiske studier med Lånekassestøtte, jorda rundt.


K ULTURSTUDIER

En unik studiemulighet • Lånekassefinansiering

Dette er Kulturstudier Kulturstudier drives av en gruppe samfunnsvitere og humanister med bakgrunn fra Universitetet i Oslo. Siden starten i 1997 har grunntanken vært å tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet på studiesteder som levendegjør og utfordrer det akademiske innholdet.

• Relevant erfaring til et internasjonalt arbeidsliv • Enkel søknadsprosess og god tilrettelegging • Lærer deg å mestre engelsk som arbeidsspråk • Ettertraktet kompetanse om studielandet

De beste foreleserne og seminarlederne hentes inn fra hele verden, og sikrer at du som student får maksimalt utbytte av dine studier.

• Du får venner med svært annerledes bakgrunn enn din egen • Pensum kommer nærmere dine egne erfaringer

Gjør deg klar til fremtidens globale arbeidsliv!

• Du opplever at du kan mestre ny kunnskap og nye miljøer

Universitetspartnerne: OsloMet – storbyuniversitetet Universidad Nacional de San Martín Universidad Internacional San Isidro Labrador, Costa Rica University of Danang University of Cape Coast Pokhara University

3


Argentina I Buenos Aires, Argentina kan du kombinere følgende emner: Spansk, Latinamerikansk litteratur, Samfunnsansvar og Miljøfilosofi. Studiene tilbys i samarbeid med Universidad Nacional de San Martín og støttes av Lånekassen.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE S A N M A R Ti N

4


ARGENTINA

SPANSK SPRÅK

LATINAMERIKANSK LITTERATUR

Spansk språk tilbys på tre ulike nivåer og kan kombineres med tilvalgsemne for å bli fulltidsstudent. Vi har spansk 0 for studenter som ikke kan noe, eller lite spansk, spansk 1 for studenter med grunnleggende spanskkunnskaper og spansk 2 for studenter med avanserte spanskkunnskaper.

Dette emnet gir en introduksjon til latinamerikansk litteratur, fra kolonitiden til nåtiden. Du vil jobbe med representative tekster fra ulike land og stilarter og få en god oversikt over de litterære hovedtrendene. Forfatterne vil bli studert i en historisk kontekst, og du vil bli presentert for de viktigste retningene innenfor den latinamerikanske litteraturen siden spanjolenes inntog i regionen. Du vil også få innsikt i grunnleggende litterær analyse.

Studiested: Buenos Aires, Argentina Varighet: Ca 4 mnd. i Buenos Aires, pluss selvstudier Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: Tilsvarer 30 sammen med tilvalg Eksamen: Muntlig og skriftlig skoleeksamen i Buenos Aires Lånekassestøtte: Ca 90 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 kr uten bosted) Undervisningsspråk: Spansk og engelsk

Studiested: Buenos Aires, Argentina Varighet: Ca 4 mnd. i Buenos Aires, pluss selvstudier Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: Tilsvarer 30 sammen med tilvalg Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 90 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 kr uten bosted) Undervisningsspråk: Engelsk nivå 1 / Spansk nivå 2

5


ARGENTINA

CSR - SAMFUNNSANSVAR Studiested: Buenos Aires, Argentina Varighet: Ca 4 mnd. i Argentina pluss selvstudier Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: Tilsvarer 30 sammen med tilvalg Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 90 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 kr uten bosted) Undervisningsspråk: Engelsk

CSR, Corporate Social responsibility er et begrep som omhandler bedrifter og organisasjoners samfunnsansvar – utover det som er påkrevd gjennom lover og reguleringer. Samfunnsansvar betyr i denne sammenheng at bedrifter frivillig integrerer miljøhensyn og sosiale hensyn i sin virksomhet. Kompetanse på CSR er høyt etterspurt, ikke minst av multinasjonale selskaper som har etablert seg i utviklingsland.

«Gjennom CSR tankegang kan vi skape en ny bedriftsmodell hvor fokuset er på langsiktig verdiskapning i et ekte samfunn, i stedet for å forsøke å tilfredsstille urealistiske kortsiktige forventninger fra finansverdenen. Når den politiske viljen er så svak, kan bedrifter med sin handlekraft og sitt pragmatiske verdenssyn være mektige endringsagenter.»

Vi tilbyr to emner i CSR: CSR 1: Introduction to CSR & Sustainability CSR 2: Sustainability Strategies for SME’s

Mallen Baker, grunnlegger av og direktør for Business Respect, internettbedriften som var først ute med å produsere et nyhetsbrev som omhandlet CSR og foreleser for Kulturstudier

6


ARGENTINA

MILJØFILOSOFI Studiested: Buenos Aires, Argentina Varighet: Ca 4 mnd. i Argentina pluss selvstudier Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: Tilsvarer 30 sammen med tilvalg Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 90 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 kr uten bosted) Undervisningsspråk: Engelsk

Dette emnet kombinerer økofilosofi, systemtenkning, kunst og prinsipper om permakultur til å diskutere noen av de mest aktuelle problemstillingene i vår tid. Vi beveger oss inn i en Antropocen epoke - en tid preget av store endringer på Jorden grunnet i menneskelig aktivitet. Gjennom dette emnet vil studentene derfor bli oppmuntret til å tenke rundt sin egen eksistens og påvirkning på Jorden. Hvilke praktiske og teoretiske ferdigheter trenger vi for å mestre fremtiden, og hvordan kan bærekraftig teori hjelpe oss med å løse disse utfordringene?

ÅRSSTUDIUM OG BACHELORGRAD Med to semestre i Argentina (eller Costa Rica) vil du kunne mestre spansk, og dermed ha muligheten til å inkludere emnene i videre bachelorstudier ved Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), eller et annet spanskspråklig universitet. Emnene kan også søkes innpasset i norske bachelorgrader.

Emnet inkluderer: • Pensum med moderne miljøfilosofi • Fokus på systemtenkning og bærekraft • Samspillet mellom mennesket og natur

7


ARGENTINA

Argentina, Buenos Aires Argentina byr på et stort geografisk og kulturelt mangfold, og i hovedstaden Buenos Aires kryr det av muligheter: • fotball • tangobarer • bohemske forsteder • gatemarkeder • biffrestauranter • kajakkturer • hesteridning Studiested Du bruker universitetets lesesaler, bibliotek og auditorier, og kan delta i det lokale studentmiljøet. Bosted Studentene bor i leiligheter og på hosteller sentralt i Buenos Aires by. Man bor på to- til firemanns rom, og standarden er enkel og sjarmerende. Det finnes mulighet for enkeltrom. Mat er ikke inkludert i studiegebyret.

8


ARGENTINA

«Jeg tok Bedriftenes Samfunnsansvar (CSR) studiet i Buenos Aires våren 2009 og hadde en fantastisk opplevelse – både faglig og sosialt! Jeg tok senere en master som hadde noen CSR-rettede fag, hvor jeg hadde et klart forsprang med den forståelsene jeg hadde opparbeidet meg i Argentina. Oppholdet med Kulturstudier i Buenos Aires sammen med fagene fra BI gjorde meg veldig interessert i det sosiale og miljømessige ansvaret bedrifter har. Jeg jobber nå med CSR i juridisk avdeling på hovedkontoret til Vinmonopolet. Her deltar jeg på et prosjekt hvor hensikten er å fremme og utvikle en etisk og miljømessig bærekraftig drikkevarekjede. Semesterstudiet jeg tok gjennom Kulturstudier var mye av grunnen til at jeg fikk jobben i Vinmonopolet, kombinert med mastergraden min fra BI.» Sara G. Hauge

9


Costa Rica I Costa Rica tilbyr vi spanskstudier på flere nivåer, fra helt nybegynner til avansert. Spanskundervisningen kombineres med tilvalgsfag om latinamerikansk historie og kultur. Studiene tilbys i samarbeid med Universidad Internacional San Isidro Labrador, Costa Rica. Studiene støttes av Lånekassen, inkludert reisestipend og stipend til skolepenger.

10


COSTA RICA

SPANSK SPRÅK

LATINAMERIKASTUDIER

Spansk språk tilbys på tre ulike nivåer og kombineres med tilvalgsfag om latinamerikansk historie og kultur. Vi har spansk 0 for studenter som ikke kan noe, eller lite spansk, spansk 1 for studenter med grunnleggende spanskkunnskaper og spansk 2 for studenter med avanserte spanskkunnskaper.

Spanskundervisningen utgjør brorparten av semesteret. I tillegg må du ta tilvalgsfag om latinamerikansk historie og kultur. En full oversikt over fag og mulige kombinasjoner finner du på våre hjemmesider.

Studiested: San Isidro, Costa Rica Varighet: Ett semester Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: Tilsvarer 30 ECTS (sammen med andre tilvalg) Eksamen: I Costa Rica Lånekassestøtte: Ca. 90 000 kr Studiegebyr: 69 000 kr (59 000 kr uten bosted) Inkludert: Studiet, bosted og lunsj på undervisningsdager Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse Undervisningsspråk: Spansk og/ eller engelsk

11


COSTA RICA

Costa Rica, San Isidro Costa Rica er et land i mellomamerika. Det ligger som en jungelkledt kjede av vulkaner som så vidt skiller Stillehavet og det karibiske Atlanterhavet. Med fantastiske strender og frodig natur. Costa Rica er kanskje det mest velstående og velorganiserte landet i Latin-Amerika.

BACHELORGRAD Med to semestre i Costa Rica vil du kunne mestre spansk, og dermed ha muligheten til å studere videre til bachelorgrad ved UISIL, Costa Rica, eller et annet spansk-språklig universitet. Emnene kan også søkes innpasset i norske bachelorgrader.

COSTA RICA + ARGENTINA? Studiestedet Studiene foregår på unviersitetets campus som ligger i åssiden over den grønne San Isidro dalen.

Bli flytende i spansk og opplev Latin-Amerika! Hvorfor ikke begynne med et semester i Costa Rica, backpacke deg gjennom LatinAmerika og avslutte med et semester i Argentina?Studieåret finansieres med Lånekassestøtte.

Bosted Studentene bor i leiligheter eller gjestehus sentralt i San Isidro by. Man bor på to-til firemannsrom, og standarden er enkel og sjarmerende. Det finnes mulighet for enkeltrom. Du kan også ordne bolig selv og få et fradrag i studiegebyret.

12


NICARAGUA ARGENTINA

Nepal I Nepal kan du studere et semester med freds- og konfliktstudier. Studiet tilbys av OsloMet- storbyuniversitetet, og kvalifiserer til 30 studiepoeng og støtte fra Lünekassen.

13


NEPAL

FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER

Nepal, Pokhara Himalaya danner grensen mellom verdens to største nasjoner; Kina og India. Her ligger Nepal. Studiestedet ligger i Nepals nest største by, Pokhara. Pokhara og Nepal har mye å by på: • Fjellturer i Himalaya • Rimelig og deilig Nepalsk mat • Bollywood dans • Yoga • Kort vei til India

Freds- og konfliktstudier gir en tverrfaglig innføring i studiet av sosiale og politiske prosesser som fører til konflikt og konfliktløsning, på lokalt, regionalt og globalt nivå. Kurset gir grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger omkring konfliktlinjer i dagens verden. Dette kombineres med en innføring i Nepals og Sør-Asias kulturer og samfunn, og bringer dermed våre egne opplevelser i Nepal nærmere den teoretiske kunnskapen som formidles.

Bosted Bostedene ligger sentralt i byen. I utgangspunktet blir alle innlosjert på tomannsrom. Unntaksvis firemannsrom. Det finnes mulighet for enkeltrom.

Studiested: Pokhara, Nepal Varighet: 10 uker i Nepal pluss selvstudier Tidspunkt: Vår/høst Studiepoeng: 30 (OsloMet – storbyuniversitetet) Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 55 000 kr Studiegebyr: 57 000 kr (50 000 uten bosted) Inkludert: Bosted, frokost, lunsj Undervisningsspråk: Engelsk

Studiesenteret Undervisningen foregår i lokaler vi leier sentralt i byen, eller på det lokale universitetet.

14


K ULTURSTUDIER


K ULTURSTUDIER

16


K ULTURSTUDIER

17


K ULTURSTUDIER

18


K ULTURSTUDIER

19


K ULTURSTUDIER

20


K ULTURSTUDIER

21


K ULTURSTUDIER

22


Ghana I Ghana kan du studere Globale miljøstudier og Utviklingsstudier 2. Studiene tilbys i samarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet og utgjør hver for seg et fullt semester og kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

university of cape coast


GHANA

GLOBALE MILJØSTUDIER

UTVIKLINGSSTUDIER 2

Globale miljøstudier danner grunnlaget for diskusjoner, kritisk analyse og refleksjon rundt miljøproblematikk, samt ulike perspektiver på naturressursforvaltning. Kurset skal gi studenten en balansert forståelse av aktuelle teorier og praksis innenfor globale miljøstudier.

Utviklingsstudier 2 inkluderer feltarbeid i små grupper og er rettet mot studenter som fra før har tatt minst ett år med samfunnsvitenskap eller et semester med utviklingsstudier, f.eks Utviklingsstudier 1 i Vietnam. På Utviklingsstudier 2 vil studentene få praktisk erfaring med feltarbeid i Afrika og undervisning i ulike kvantitative, kvalitative og deltakende metoder.

Studiested: Cape Coast, Ghana Varighet: 10 uker pluss selvstudier Tidspunkt: Høst Studiepoeng: 30 OsloMet – storbyuniversitetet) Eksamen: I Ghana/innleveringer Lånekassestøtte: Ca 55 000 kr Studiegebyr: 57 000 kr (50 000 uten bosted) Inkludert: Bosted, frokost, lunsj Undervisningsspråk: Engelsk

Studiested: Cape Coast, Ghana Varighet: 10 uker i Ghana pluss selvstudier Tidspunkt: Vår Studiepoeng: 30 (OsloMet – storbyuniversitetet) Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 55 000 kr Studiegebyr: 57 000 kr. (52 000 uten bosted) Inkludert: Bosted, frokost, lunsj Undervisningsspråk: Engelsk Opptakskrav: 60 stp samfunnsvitenskap eller 30 stp utviklingsstudier.

24


GHANA

Ghana, Cape Coast Ghana er et svært behagelig land å studere i og tilbyr en myk landing for de som ikke har vært i Afrika tidligere. Cape Coast er en liten by med et par hundre tusen innbyggere og et sentrum overkommelig til fots. Byen har et universitet fra 1962, med over 35.000 studenter, og flere livlige steder å gå ut i helgene.

– Studentmangfoldet med forskjellige nasjonaliteter og studiebakgrunner gjorde det enda mer spennende å studere i et fremmed land. Jeg har aldri opplevd så heftige diskusjoner i norske klasserom.

Studiesenteret Undervisningen foregår på universitetets campus i Cape Coast. Du har også tilgang til vårt studiesenter som ligger på Brenu Beach, en 40 minutters kjøretur langs kysten vest for Cape Coast. Brenu er en uberørt strand med kokospalmer, en enkel restaurant, gjestehus og gode muligheter for blant annet volleyball, bading eller en lesestund i hengekøyen.

Karsten Kvalsvik Tåtøy

Bosted Studentenes bosteder ligger sentralt i byen. Det er to- eller tremannsrom med egne bad, felles kjøkken, stue, lesesal. balkong og uteplass. Det finnes muligheter for enkeltrom mot et tillegg i prisen. 25


ARGENTINA

Vietnam I Vietnam tilbyr vi Utviklingsstudier 1 i sammarbeid med OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet utgjør et fullt semester og kan kombineres med Utviklingsstudier 2 i Ghana og utgjøre eventuelt første år av bachelorgrad på OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.

University of Danang


VIETNAM

UTVIKLINGSSTUDIER 1 Utviklingsstudier 1 gir en tverrfaglig innføring i situasjonen i det globale sør og Nord/Sør-forhold. Det gir et helhetlig grunnlag for årsaksforklaringer, kritisk analyse og reflekterte vurderinger.

«Det å få mulighet til å gjøre feltarbeid i en kultur som er så ulik den nord-europeiske, er en opplevelse som er helt unik, og utrolig givende.» Karoline Amb, tidligere student i Vietnam

Studiet gir en grunnleggende forståelse av kjernebegreper som globalisering, utvikling, fattigdom, økonomi og kjønn slik disse brukes i studiet av utviklingsproblematikk. Man får innsikt i studiet av kultur og i viktige begreper som nasjonalisme, etnisitet, identitet, slekt, kjønn og religion. Studiested: Hoi An, Vietnam Varighet: 10 uker i Vietnam pluss selvstudier Tidspunkt: Vår /høst Studiepoeng: 30 (OsloMet – storbyuniversitetet) Eksamen: Innleveringer Lånekassestøtte: Ca 55 000 kr Studiegebyr: 57 000 kr (50 000 uten bosted) Inkludert: Bosted, frokost, lunsj Undervisningsspråk: Engelsk

27


VIETNAM

Bosted I Hoi An bor vi i private hus som vi leier utenfor den gamle bydelen. I utgangspunktet blir alle innlosjert på to- til firemannsrom. Det finnes muligheter for enkeltrom. Du kan også velge å ordne bosted selv.

Vietnam, Hoi An Vietnam er et land i rask endring, og regnes som en av verdens store suksesshistorier innen økonomisk utvikling de siste tiårene. Vietnam er fortsatt et fattig land, men det er rikt på forbløffende opplevelser, utrolige historier og vennlige mennesker. Kulturstudier holder til i byen Hoi An, som med sine smale gater og vakre beliggenhet ved Thu Bonelven, i våre øyne er Vietnams perle. I Hoi An kan du sykle til det meste, lære å lage vietnamesisk mat, dra på stranda eller besøke en av de mange barene eller cafeene, eventuelt kan man dra på storbyferie til Hanoi eller Ho Chi Minh City.

ÅRSSTUDIUM OG BACHELORGRAD Med utviklingsstudier 1 i Vietnam kan du ta årsstudium ved å fortsette på utviklingsstudier 2 i Ghana. Deretter har du anledning til å søke om direkte opptak på andre året av bachelorprogrammet i utviklingsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Studiesenteret Undervisningen foregår på det lokale universitetet, sentralt plassert i Hoi An.

28


K ULTURSTUDIER

– Feltturer var en del av studiet som gjorde at vi kom nærmere teorien med praksis og fikk utnytte at vi befant oss i utviklingsland. I Vietnam besøkte vi en fabrikk og en ecovillage. Her fikk vi se hvordan turismen har konsekvenser for lokalsamfunn, og hvem som egentlig får fordeler av dette. I Ghana hadde vi feltstudier hvor vi intervjuet, gjorde egne undersøkelser og lærte masse. Allerede andre helgen dro vi på ti timers busstur nord i landet. Her hadde elven blitt demmet opp, slik at den kunne bli en strømkilde for en stor del av Ghanas befolkning, men det hadde ført til at flere lokalsamfunn og deres hus hadde havnet under vann. En annen interessekonflikt møtte vi i Kakum nasjonalpark hvor lokalbefolkningens jaktmarker var blitt fredet og laget om til nasjonalpark for turister, og for å verne om naturen; Ida Langvik Flåten, tidligere helårsstudent på miljø og utviklingsstudier

29


ARGENTINA

Jorda rundt Med Kulturstudier kan du studere jorda rundt. Hva med et ĂĽrsstudium i utviklingsstudier i Vietnam og Ghana, eller spansk i Argentina og Costa Rica? Eller kanskje en jorda-rundt- bachelor i tre forskjellige verdensdeler er noe for deg?

30


JORDA RUNDT

ÅRSSTUDIUM OG BACHELORGRAD I UTVIKLINGSSTUDIER Du studerer først Utviklingsstudier 1 i Vietnam. Deretter kan du backpacke deg til Ghana der du studerer Utviklinsstudier 2. Etter å ha fullført årsstudiet i Vietnam og Ghana, har du anledning til å fortsette på bachelorgradsprogrammet i utviklingsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet.

«Det beste med å studere sammen med Skandinaviske studenter er selvfølgelig deres «friske» perspektiver på fredsog konfliktstudier. De ser alt fra et europeisk ståsted. Det er stadig forfriskende å se gjennom noen andres “briller”.» Ritika Singh, stipendiat fra Nepal

ÅRSSTUDIUM SPANSK I samarbeid med universiteter i Argentina og Costa Rica gir vi deg muligheten til å lære flytende spansk, ved å bo, studere og reise i Latin-Amerika. Kombinasjonen av spanskstudier, spanskspråklig hverdagsliv og spesialutdannede universitetslærere gir deg muligheten til å bli flytende i spansk og gir deg livsvarig adgang til den spanskspråklige verden.


J ORDA RUNDT

ANDRE KOMBINASJONER Alle Kulturstudiers semesterstudier kan kombineres. Her er forslag til andre semesterkombinasjoner som passer spesielt godt sammen; • Studieår i freds- og utviklingsstudier i Vietnam og Nepal • Studieår i miljø- og konflikt studier i Ghana og Nepal • Studieår i spansk i Argentina og Costa Rica med tilvalgsfag.

«Det er en stor fordel å få studere sammen med studenter fra regionen. De bidrar med ekstremt god innsikt både i timene og når vi gjør feltarbeid og de har alltid kunnskap som vi ikke kan lese oss til. Den største fordelen er likevel hvordan de hjelper oss å forstå og knytte oss til lokalsamfunnet.» Mia Strand

32


JORDA RUNDT

Jorda-rundt bachelor

Her forteller Andrea Palmberg om sitt studieløp i fire verdensdeler og fem forskjellige land.

Min bachelor: 1. semester: Utviklingsstudier 1 i Vietnam 2. semester: Utviklingsstudier 2 i Nicaragua* 3. semester: Makt og politikk i Oslo 4. semester: Freds- og konfliktstudier i India** 5. semester: Globale miljøstudier i Ghana 6. semester: Bacheloroppgave * Utviklingsstudier 2 er nå i Ghana ** Freds- og konfliktstudier er nå i Nepal

Jeg vil gjerne fortelle litt om studieretningen min, og forklare hvorfor jeg så å si aldri er hjemme i Norge. Jeg tar en tre-årig Bachelor i Utviklingsstudier som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) tilbyr i samarbeid med Kulturstudier.

semester. Denne våren var jeg derfor i India og studerte Freds- og konfliktstudier, og akkurat nå er jeg i Ghana hvor fokuset ligger på Globale Miljøstudier. Etter dette semesteret skal jeg reise tilbake til Oslo for å fullføre graden og kommer til slutt til å sitte igjen med en Bachelor i Utviklingsstudier fra fire ulike verdensdeler og fem forskjellige land!

Det første året av bacheloren tok jeg i Asia og MellomAmerika; Utviklingsstudier 1 i Vietnam høsten 2014, og Utviklingsstudier 2 i Nicaragua våren 2015. Tredje semester var jeg hjemme i Oslo på HiOA. Deretter fikk jeg reise videre i fjerde og femte

I mine øyne ga det mindre mening å studere Utviklingsstudier på norsk hjemme i Oslo. Faget handler jo om 33


JOR D A- RUNDT BACHELOR

COSTA RICA Spansk språk

GHANA

Globale miljøstudier

Utviklingsstudier 2

ARGENT INA

Spansk språk Latinamerikansk litteratur Samfunnsansvar CSR Miljøfilosofi

forholdet mellom land i Nord og land i Sør, og hvordan store politiske strukturer og ulik tilgang på ressurser påvirker mennesker på det lokale plan. Gjennom studiene har jeg med egne øyne sett hvordan turistindustrien har tatt over store deler av en by i Vietnam. Jeg har fått lov til å drive feltarbeid i en avsidesliggende landsby i Nicaragua,

der jeg har hørt på bøndenes historier og erfaringer når det kommer til modernisering og industrialisering av deres tradisjonelle jordbruk. I India fikk vi muligheten til å se hvordan kastesystemet utfolder seg i praksis, og at historiske hendelser slik som frigjørelsen, grensekonflikter med Pakistan og Ghandi’s tro på ikkevold, fortsatt står 34


JOR D A- RUNDT BACHELOR

NEPAL

Freds- og konflikstudier

VIETNAM

Utviklingsstudier 1

sterkt. Her i Ghana ser man de store globale miljøproblemene på nært hold. Store mengder industriavfall, og tonn på tonn med elektronisk avfall, ankommer Ghana fra Vesten hver eneste dag.

om noe i en akademisk artikkel eller høre noe fra en erfaren foreleser, og deretter selv oppleve noe på gaten som du kan relatere til undervisningen, eller bruke egne data som empiriske eksempler, gir unikt utbytte.

Disse tre årene har gitt meg kunnskap, opplevelser og erfaringer som er gull verdt. Det å ha mulighet til å lese

Les mer om bachelorgraden på kulturstudier.no 35


ARGENTINA

Generelt Med Kulturstudier er det enkelt og trygt å studere i utlandet. Alle våre studier avsluttes med eksamen i regi av anerkjente universiteter og høyskoler og kvalifiserer til lån og stipend fra Lånekassen.

36


GENERELT

NÅR FOREGÅR STUDIET?

OPPHOLD

Du kan velge mellom vår og høstsemesteret, eller ta flere semester i flere land. Høstsemesteret starter i slutten av august, og vårsemesteret i begynnelsen av februar. Før du reiser ned til studiestedet skal du gjennom en selvstudieperiode på 4-7 uker, som vil forberede deg på undervisningen.

Studiegebyret inkluderer bosted og kost (kun bosted i Argentina). Bostedene ligger sentralt i byen, og man bor som regel på to- eller tremannsrom (enkeltrom mot tillegg). Frokost og lunsj spiser vi sammen på bostedet alle ukedager, og disse måltidene er inkludert i studiegebyret (unntatt Argentina). Kveldens middag og måltider i helgene ordner du selv på et av de mange tilgjengelige spisestedene i byene der vi bor.

KULTURSTUDIER I DIN UTDANNELSE Et semester med Kulturstudier i Argentina, Ghana, Nepal, Costa Rica eller Vietnam kan etter søknad til ditt universitet inngå i din bachelorgrad som hovedemner, støtteemner eller frie emner, avhengig av hvilken bachelorgrad du tar.

FLYREISEN Flyreisen bestiller du selv. Du står dermed fritt til å velge den reiseruten som passer best for deg. Mange velger å kombinere studiet med backpacking før eller etter studieoppholdet. Kulturstudier er behjelpelig med å anbefale reisebyrå og reiserute. Vi organiserer også «fellesavganger» slik at du har anledning til å reise sammen med andre studenter fra Norge dersom du foretrekker det.

37


GENERELT

PÅMELDING OG FINANSIERING Kulturstudier har ca 400 studieplasser fordelt på våre fem studiesteder, og plassene fordeles fortløpende så lenge det er plasser ledig. Forutsetningen er kun at du har generell studiekompetanse. Det vil si at du må ha avsluttet videregående skole (eller har fem års relevant praksis).

Etter et års-studium med Freds- og Konfliktstudier i India og Globale Miljøstudier i Ghana, ble Camilla tipset om å søke internship ved United Nations Information Centre i Accra, Ghana. «Jeg lærer noe nytt hver dag og ingen dager er like! Man er «ute i felten» og jobber tett sammen med resten av kontoret. Jeg har allerede søkt videre på flere liknende intership rundt om i verden. FN-sambandet i Norge er målet i fremtiden.»

Vil du studere Utviklingsstudier 2 trenger du minst et år med samfunnsvitenskap eller ett semester med utviklingsstudier. CSR 2 krever CSR 1 eller et år med samfunns-, økonomieller administrative fag. Dersom du ønsker å melde deg på et av våre studier fyller du ut påmeldingsskjemaet på våre nettsider. Når vi har mottatt din påmelding sender vi deg informasjonen du trenger for forberedelsene til reise og studier, sammen med en faktura for innbetaling av et depositum på 2000 kroner. Resten av studieavgiften innbetales to uker før studiestart.

Camilla Gullbrekken

38


Sørafrikanske Morrissey tok sin doktorgrad i internasjonale utviklingsstudier på universitet i Oxford. Forskningen hans så på hvordan miljømessige forhold påvirket migrasjonen blant småbønder nord i Etiopia. Som foreleser for Globale miljøstudier kan han trekke veksler på egen forskning fra flere land sør for Sahara. «Jeg tror at jeg først og fremst har brukt det ghanesiske bakteppet for å vise i hvor stor grad miljøagendaen settes i land utenfor Afrika sør for Sahara, også når de faktiske utfordringene ligger i Afrika sør for Sahara! Dette fokuset tenker jeg stemmer godt overens med studentenes opplevelser på resten av studiet, som i stor grad handler om å se verden fra et nytt perspektiv.» James Morrissey


KULTURSTUDIER – for deg som ønsker å studere i utlandet

i samarbeid med

university of cape coast

University of Danang

M

07

Kulturstudier, Markveien 35b, N-0554 Oslo Tlf.: +47 22 35 80 22, mail@kulturstudier.no, www.kulturstudier.no

Ø M E RK E T ILJ

XP

RE S

70

UNIVERSIDAD NACIONAL DE S A N M A R Ti N

S - 24

15

Design: www.brodogtekst.no

Profile for kulturstudier

Studiekatalog 2019  

Studiekatalog 2019  

Advertisement