Page 1

18 - 19 KULTURNI DOM NOVA GORICA

predaniumetnosti.


Izdal in založil: Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica – zanj odgovorna Pavla Jarc Besedila: Mateja Poljšak Furlan, Pavla Jarc Uredila: Mateja Poljšak Furlan Jezikovni pregled: Alenka Mirkac Oblikovanje: Nika Zuljan Fotografije: Arhiv Kulturnega doma Nova Gorica Tisk: Tiskarna Present, d. o. o. Naklada: 1700 Pri pripravi publikacije smo uporabili pisna in slikovna gradiva, ki so nam jih posredovali izvajalci programov. Nova Gorica, junij 2018


GLASBA

GALERIJA

FILM

KULTURNOUMETNIŠKA VZGOJA

KULTURNOINFORMACIJSKA STIČNA TOČKA NOVA GORICA GORICA

INFORMACIJE


foto: Matej Vidmar

DRAGI ABONENTI, SPOŠTOVANI LJUBITELJI UMETNOSTI,

v (pre)hitrem utripu sodobnega sveta, kjer prevladujejo predvsem cenene in banalne vsebine, ko so se estetski užitki in umetniški kriteriji zbanalizirali do skrajnosti, moramo nujno iskati tudi druge in drugačne poti. Zato si v Kulturnem domu Nova Gorica prizadevamo, da se bodo skozi naše koncerte, razstave in filme zaslišali tisti pravi glasovi, ki bodo spregovorili o življenju duha, da bodo odmevali glasovi, ki bodo širili obzorja mišljenja, odpirali nova spoznanja in s tem občutno prispevali k dvigu kakovosti našega vsakdanjega življenja. Kajti naša predanost umetnosti in vera v njeno neverjetno izpovedno moč je neomajna. In s tako predanostjo jeseni vstopamo v novo sezono, ki bo v znamenju tako Glasbenega abonmaja ter številnih drugih koncertov kot tudi Filmskega gledališča in drugih filmskih projekcij ter razstav v Mestni galeriji Nova Gorica. V zadnjih letih smo bili priče nekaterim vrhunskim glasbenim dogodkom, ki so utrdili pomembnost naše koncertne hiše v slovenskem prostoru. Tako v novo, 38. koncertno sezono vstopamo s še večjo odgovornostjo do nadaljevanja kakovostnih glasbenih programov in z željo po izpolnitvi pričakovanj našega zvestega občinstva. Pri oblikovanju programa Glasbenega abonmaja je prevladala želja po raznolikosti in pestrosti zasedb s poudarkom na kakovosti posameznih glasbenih projektov. V privlačni programski in izvajalski ponudbi se bomo srečevali z orkestralno, vokalno, komorno in solistično glasbo. Gostili bomo vrhunske slovenske ter tuje ansamble in soliste, pri izboru koncertnih programov pa smo posebno pozornost namenili slovenski glasbeni ustvarjalnosti in klasičnim delom glasbenih velikanov minulih dob. Glasbenemu abonmaju se bodo pridružili še nekateri uveljavljeni glasbeni cikli in festivali, ki bodo plemenitili glasbeno dogajanje na Goriškem skozi vse leto. Cikel komorne in solistične glasbe Grajske harmonije bo z zvoki uveljavljenih poustvarjalcev napolnil grad Kromberk. Glasba z vrtov svetega Frančiška bo v pomladnih mesecih že petindvajsetič odmevala v prelepem okolju Frančiškanskega samostana na Kostanjevici ter predvsem mladim obetavnim glasbenikom omogočala, da pokažejo svoje glasbene sposobnosti in vrline. Ljubitelji jazzovskih ritmov se bodo razveselili Oktober jazza, tisti, ki jih zanima stara glasba, pa ne bodo mogli spregledati festivala Flores Musicae. Seveda nismo pozabili niti na ostale glasbene zvrsti, ki so svoje mesto našle v nekaterih čezmejnih projektih in bogati izvenabonmajski ponudbi. 4


Nova sezona bo tudi v znamenju abonmajskega programa Filmsko gledališče, ki bo predstavil najnovejše vrhunske dosežke umetniškega filma. Filmski program bomo kot vedno obogatili še z drugimi projekcijami, ki so zaznamovale festivalska platna in navduševale ljubitelje sedme umetnosti predvsem v zadnjem letu. Vsekakor ne smemo pozabiti omeniti tudi nove razstavne sezone v Mestni galeriji Nova Gorica, ki je v lanskem letu praznovala 20-letnico delovanja. S premišljenim razstavnim programom, ki je karseda raznolik, brez generacijskih, geografskih in medijskih omejitev, si bomo prizadevali pritegniti čim širši krog občinstva na tem občutljivem območju, na prepihu različnih narodov in kultur. Glede na širino programa in specifičnost prostora tako razstave ne bodo imele enostranskega, kakršnegakoli ožje tematskega ali drugače zamejenega koncepta, temveč bodo prinašale predvsem večplasten, na kakovosti temelječ vpogled v slovensko in tujo sodobno umetniško produkcijo. Mednarodno noto celotnemu dogajanju v Kulturnem domu Nova Gorica bosta še naprej dajala Mednarodno srečanje saksofonistov s poletno šolo in festivalom ter Pixxelpoint – mednarodni festival sodobnih umetniških praks. »Glasba je dragoceno sredstvo za vzgojo mladih. Je umetnost, ki pomirja duha in plemeniti srce,« je zapisal goriški skladatelj Emil Komel. Prav ta vera v moč umetnosti nas vedno znova žene, da skozi različne kulturno-vzgojne programe na glasbenem, likovnem in filmskem področju želimo umetnost približati tudi otrokom in mladostnikom. Spoštovani, z obiskom nas vedno znova razveseljujete, navdajate z upanjem, da smo na pravi poti, in osmišljate naše delo, zato bodite z nami tudi v novi, 38. umetniški sezoni. Doživite jo živo, v vsem njenem sijaju in vrhunskosti.

Pavla Jarc, direktorica 5


glasbeniabonma. 38. koncertna sezona

6


sreda, 26. september 2018

ponedeljek, 12. november 2018

ZBOR IN ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Jera Petriček Hrastnik, dirigentka

ZAGREBŠKI KVARTET SAKSOFONOV BOJAN GORIŠEK, klavir MILKO LAZAR, klavir

ponedeljek, 3. december 2018

ponedeljek, 14. januar 2019

ponedeljek, 18. februar 2019

KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

ŽIGA BRANK, violina PETAR MILIĆ, klavir

JASMINKA STANČUL, klavir

torek, 12. marec 2019

ponedeljek, 8. april 2019

ponedeljek, 20. maj 2019

IRENA KAVČIČ, flavta TOMMASO LONQUICH, klarinet KVARTET ZAÏDE IZTOK HRASTNIK,

ORKESTER MITTELEUROPA

KOMORNI ORKESTER FRANZ LISZT IZ BUDIMPEŠTE

Nika Toškan, violina

kontrabas

Meta Fajdiga, klavir Marco Guidarini, dirigent

Gottlieb Wallisch, klavir Hartmut Rohde, dirigent

7


ZBOR IN ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

sreda, 26. september 2018 ob 20.15

Jera Petriček Hrastnik, dirigentka

Uvodni koncert Glasbenega abonmaja, ki ga v Kulturnem domu Nova Gorica pripravljamo skupaj s festivalom Kogojevi dnevi, bo tudi letos nekaj posebnega. Z njim namreč obeležujemo kar dve okrogli obletnici: 100-letnico smrti pisatelja Ivana Cankarja in 20-letnico smrti skladatelja Marijana Gabrijelčiča. V ta namen sta vrhunska slovenska umetniška sestava Orkester in Zbor Slovenske filharmonije, ki bosta nastopila pod taktirko Jere Petriček Hrastnik, oblikovala program, temelječ na Gabrijelčičevih delih in na skladbah, za katere so avtorji našli navdih pri Ivanu Cankarju. Marjan Gabrijelčič je ustvaril bogat in raznovrsten opus, zaradi katerega ga uvrščamo med naše pomembnejše skladatelje. V njegovem opusu najdemo tudi uglasbitve Cankarjevih besedil. Poleg lastnega ustvarjanja se je posvečal Okvirni program: K. Pahor: Očenaš hlapca Jerneja vzgajanju mladih glasbenih ustvarjalcev, med letoma 1975 in 1979 pa je bil tudi umetniški vodja Slovenske filharmonije, ki se ga s tem koncertom M. Kogoj: Nageljni poljski M. Kogoj: Slovo spominja in se mu poklanja. M. Gabrijelčič: Vetri v polju »Pred nami je nova sezona, v kateri smo prisotni kot soustvarjalci skupnega M. Gabrijelčič: Kličem vas iskanja umetniških doživetij,« je nekoč dejal Gabrijelčič. Naj se tudi koncertno M. Gabrijelčič: Riba faronika dogajanje v Novi Gorici začne! M. Gabrijelčič: Spomin M. Gabrijelčič: Nekoč bo lepo M. Gabrijelčič: Andante za godala S. Osterc: Klasična uvertura L. M. Škerjanc: Mařenka 8


9

foto: Andrej Grlic

foto: Janez Kotar

foto: Darja Ĺ travs Tisu


ZAGREBŠKI KVARTET SAKSOFONOV BOJAN GORIŠEK, klavir MILKO LAZAR, klavir

Okvirni program: Ph. Glass: Four Movements for Two Pianos (2007) M. Lazar: Obscure Dances (2015/17) za kvartet saksofonov in dva klavirja M. Lazar: Faust, suita iz baleta Faust – Das Ballett (2017) za dva klavirja Ph. Glass: Koncert za kvartet saksofonov in orkester (1995) – priredba za kvartet in dva klavirja

ponedeljek, 12. november 2018 ob 20.15

T. i. ‘minimalistična’ ali ‘repetitivna glasba’ bo zaznamovala drugi abonmajski koncert. Goriškemu občinstvu jo bosta predstavili dve uigrani zasedbi: klavirski duo Gorišek-Lazar in Zagrebški kvartet saksofonov. Klavirski duo Gorišek-Lazar združuje izjemna slovenska glasbenika, oba tudi nagrajenca Prešernovega sklada: Bojana Goriška, vodilnega slovenskega pianista na področju sodobne klavirske literature, ter Milka Lazarja, enega naših najbolj vsestranskih glasbenikov (skladatelja, pianista, čembalista, saksofonista in jazzista). Njuna glasba je zmes sodobne komorne glasbe, improvizacije in jazza, večinoma pa jo prav za to zasedbo piše Milko Lazar. Slednji je kar nekaj skladb posvetil tudi Zagrebškemu kvartetu saksofonov, ki ga sestavljajo Dragan Sremec – sopranski saksofon, Goran Merčep – altovski saksofon, Saša Nestorović – tenorski saksofon in Matjaž Drevenšek – baritonski saksofon. Sestav bo v sezoni 2018/2019 slavil 30 let neprekinjenega delovanja v isti zasedbi in je tako eden najstarejših saksofonskih kvartetov. Mednarodno uveljavljen in priznan vrhunski ansambel koncertira po Evropi, ZDA, Kanadi, Južni Ameriki ter Aziji in je za svoje umetniško delovanje požel nemalo priznanj.

10


11


KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE

ponedeljek, 3. december 2018 ob 20.15

Nika Toškan, violina

Okvirni program: A. Kumar: Glasba za okvirji F. Mendelssohn-Bartholdy: Koncert za violino in godala v d-molu P. I. Čajkovski: Serenada za godalni orkester v C-duru, op. 48

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sestavljajo izbrani in najboljši glasbeniki Orkestra Slovenske filharmonije. Nastal je leta 1993 ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. V času svojega delovanja je ansambel odigral več kot 400 koncertov doma in v tujini. Njihov program obsega skladbe vseh stilnih obdobij. Posebej se posvečajo slovenskim avtorjem, tudi tistim, ki se šele uveljavljajo. Vse to potrjuje visoko kakovost ter vlogo in pomen Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije v slovenski in evropski poustvarjalni kulturi. Za svoje uspešno delo je ansambel prejel več nagrad in priznanj: nagrado Prešernovega sklada leta 1999, Župančičevo nagrado leta 2004, Betettovo nagrado leta 2006 in plaketo Mesta Ljubljana leta 2012. V Novi Gorici smo orkestru že večkrat prisluhnili. Tokrat bo nastopil skupaj z odlično mlado istrsko violinistko Niko Toškan, ki trenutno študira na priznanem Državnem konservatoriju v Amsterdamu pri prof. Ilyi Grubertu. Že od mladih nog se redno preizkuša na tekmovalnem parketu, kjer je na državnih in mednarodnih tekmovanjih osvojila več prvih nagrad in zlatih plaket. Za svoje vrhunske uspehe je prejela tudi enoletno Haslovo štipendijo.

12


13

foto: Dejana Medica Ĺ aule

foto: Žiga Koritnik


ŽIGA BRANK, violina PETAR MILIĆ, klavir

Okvirni program: R. Schumann: 3 romance op. 94 J. Brahms: Sonata za violino in klavir št. 1 v G-duru, op. 78 L. van Beethoven: Sonata za violino in klavir št. 9 v A-duru, op. 47, »Kreutzerjeva sonata«

ponedeljek, 14. januar 2019 ob 20.15

Na četrtem abonmajskem koncertu bosta v Novi Gorici nastopila dva izmed najopaznejših slovenskih glasbenikov: violinist Žiga Brank in pianist Petar Milić. Violinist Žiga Brank je študiral na Visoki šoli za glasbo v Rostocku pri Christiane Hutcap in študij končal na Visoki šoli za glasbo v Karlsruheju pri Josefu Rissinu. Dobil je vrsto priznanj, tudi prvo Škerjančevo nagrado. Izvaja solistične recitale v Sloveniji, Hrvaški, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji, na Nizozemskem in Irskem. Vodi mojstrske tečaje pri nas in v tujini, kjer je deloval tudi kot žirant na tekmovanjih. Petra Milića strokovna javnost uvršča med najboljše slovenske pianiste v mednarodnem merilu. Diplomiral je na ljubljanski Akademiji za glasbo in se izpopolnjeval pri Klausu Hellwigu na Visoki šoli za umetnost v Berlinu. Med študijem je dobil več priznanj, zmagal je na tekmovanju Nikolaj Rubinstein v Parizu in za izvedbo Beethovnovega 4. klavirskega koncerta dobil študentsko Prešernovo nagrado. Izvaja klavirske recitale doma in na tujem, v Parizu, Berlinu, Bruslju, Bratislavi, Ženevi in Miamiju. Kot solist nastopa tudi z uglednimi domačimi in tujimi orkestri.

14


15

foto: Andrej Grilc


JASMINKA STANČUL, klavir

Okvirni program: L. van Beethoven, F. Schubert

ponedeljek, 18. februar 2019 ob 20.15

Kulturni dom Nova Gorica že tradicionalno v vsako sezono Glasbenega abonmaja vključuje klavirski recital. Tokrat bo na črno-belih tipkah nastopila mednarodno uveljavljena srbska pianistka Jasminka Stančul. Njena glasbena nadarjenost in izjemen odnos do Beethovnove glasbe sta ji leta 1989 prinesla zmago na Mednarodnem Beethovnovem tekmovanju na Dunaju. Sodelovala je s številnimi evropskimi orkestri in s priznanimi dirigenti, z veseljem pa sodeluje tudi v različnih komornih sestavih. Od oktobra 2013 je profesorica klavirja na ljubljanski Akademiji za glasbo, trenutno pa poučuje tudi na Visoki šoli za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju. Kritiki pri njej najbolj cenijo tehnično dovršenost in jasnost zvoka. Med drugim so zapisali, da je njena interpretacija tako rekoč popolna: čiste linije, bleščeč zvok in jasno zasnovana melodika v širokih pripovednih lokih. Sama pa pravi, da je to zaradi iskrenosti do teksta: »Če je komponist napisal določene note, potem naj se vse te note slišijo. Pa samo ne vprašajte me zdaj, koliko sem perfekcionistka! Ampak dokler nisem prepričana, da nekaj ni perfektno, ni mej. Seveda s koncertom pridejo določena čustva in trema, zato kakšna napak zaigrana nota ni škandal. Pomembno je, da je perfekten glasbeni izraz v celotni glasbeni sliki, ki jo daš svojim poslušalcem.« In takega glasbenega izraza se nadejamo tudi na tokratnem novogoriškem koncertu. 16


17


IRENA KAVČIČ, flavta TOMMASO LONQUICH, klarinet KVARTET ZAÏDE IZTOK HRASTNIK,

torek, 12. marec 2019 ob 20.15

kontrabas

Okvirni program: W. A. Mozart: Kvartet za flavto in godala št 1. v D-duru, K 285 J. Sibelius: Saga, za flavto, klarinet in godalni kvartet (prir. G. Barrett) W. A. Mozart: Kvintet za klarinet in godala v A-duru, K 581 G. Ligeti: Stari madžarski dvorni plesi, za flavto, klarinet in godalni kvintet

Ob snovanju novih koncertov nas še posebno razveselijo novice o tem, kako dejavni in mednarodno uspešni so mladi domači glasbeniki. Ena teh je Irena Kavčič, solo flavtistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in vsestranska glasbenica, ki sodeluje z izjemnimi orkestri, kot so na primer Komorni orkester iz Mantove ter orkestra Leonore in Spira Mirabilis. Poleg tega se Kavčičeva navdušuje za komorno muziciranje v družbi tako izkušenih (Alexander Lonquich, Pekka Kuusisto, Knut E. Sundquist) kot nadobudnih in mladih glasbenikov, med katerimi sta izjemni italijanski klarinetist Tommaso Lonquich in Kvartet Zaïde. Prvega hvalijo zaradi »bogatih tonov« in »izjemnega obvladovanja ter strastnega igranja«, kvartet, ki ga sestavljajo violinistki Charlotte Maclet in Leslie Boulin-Raulet, violistka Sarah Chenaf in čelistka Juliette Salmona, pa velja za eno najprodornejših mladih zasedb ta hip v Franciji. Koncert bodo tako zaznamovali glasbeniki, ki so precej značilni predstavniki svoje generacije, obenem pa ostajajo radovedno odprti in predani najrazličnejši glasbi. Pretanjen glasbeni izbor in odlični poustvarjalci, ki se jim bo pridružil še Iztok Hrastnik, nadarjen slovenski kontrabasist, sicer član Dunajskih filharmonikov, nam gotovo obetajo izvrstno koncertno doživetje, ki je nastalo v sodelovanju s Cankarjevim domom in Narodnim domom Maribor.

18


19

foto: Filip Waldmann

foto: Jeremie Sangare foto: Anna Grudinina


ORKESTER MITTELEUROPA

ponedeljek, 8. april 2019 ob 20.15

Meta Fajdiga, klavir Marco Guidarini, dirigent

Okvirni program: L. van Beethoven: Koncert za klavir in orkester št. 5 v Es-duru, »Imperator«, op. 73 F. Mendelssohn-Bartholdy: Simfonija št. 5 v d-molu, »Reformacijska«, op. 107

Predzadnji abonmajski glasbeni večer letošnje sezone bo zaznamovala orkestrska glasba. Nastopil bo goriškemu občinstvu že dobro poznan simfonični orkester Mitteleuropa iz Furlanije - Julijske krajine pod taktirko dirigenta Marca Guidarinija. Tokrat se jim bo na velikem odru pridružila mlada pianistka iz Ajdovščine, Meta Fajdiga. Meta Fajdiga je po študiju na Akademiji za glasbo v Ljubljani svoje glasbeno znanje nadgrajevala na mojstrskih tečajih pri priznanih pianistih. Študij je nato nadaljevala v razredu svetovno priznanega pianista in pedagoga Konstantina Šerbakova na Visoki šoli za umetnost v Zürichu, kjer je pred dobrim letom zaključila že drugi, solistični magisterij iz klavirja. Njena glasbena pot je zaznamovana z vrsto izjemnih uspehov. Lahko bi celo zapisali, da je v dvajsetih letih poglabljanja in odkrivanja sveta črno-belih tipk osvojila skoraj vse, kar lahko osvoji mlad glasbenik. Meta je večkratna zmagovalka državnih, pa tudi mednarodnih tekmovanj v Franciji, Rusiji, Italiji, Švici. Občinstvo in žirijo navdušuje z zrelo, kleno, tehnično brezhibno, jasno in poglobljeno klavirsko igro, ki ji bomo gotovo priča tudi na našem koncertu.

20


21

foto: Janez Marolt

foto: Matej Vidmar


KOMORNI ORKESTER FRANZ LISZT IZ BUDIMPEŠTE

ponedeljek, 20. maj 2019 ob 20.15

Gottlieb Wallisch, klavir Hartmut Rohde, dirigent

Okvirni program: CPE Bach: Simfonija v ES-duru, Wq 179 W. A. Mozart: Klavirski koncert v Es-duru, KV 271, »Jeunehomme« H. Gál: Concertino za klavir in godala, op. 43 (svetovna praizvedba) W. A. Mozart: Simfonija v G-duru, KV 124

Abonmajsko sezono 2018/2019 bo zaokrožil Komorni orkester Franz Liszt iz Budimpešte, ki velja za enega najboljših komornih ansamblov na svetu. V bogati petdesetletni zgodovini je orkester nastopil na festivalih in koncertnih prizoriščih po vsem svetu. Zajeten repertoar te komorne zasedbe vsebuje dela iz baročnega, klasicističnega, romantičnega obdobja pa tudi sodobnega časa. Orkester je posnel že več kot 200 plošč ter sodeloval z velikimi solisti, kot so Svjatoslav Richter, Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern, Mstislav Rostropovič, Vadim Repin in Zoltán Kocsis. Na novogoriškem odru se mu bo pridružil pianist Gottlieb Wallisch. Gottlieba Wallischa uvrščajo med najprodornejše avstrijske glasbenike mlajše generacije. Njegove interpretacije odlikuje virtuoznost in močna individualna nota. Je dobitnik številnih nagrad na mednarodnih klavirskih tekmovanjih, med drugim prve nagrade in posebne nagrade Grand Prix Ivo Pogorelich na ameriškem klavirskem tekmovanju The Stravinsky Awards. Bil je finalist na prestižnem mednarodnem klavirskem tekmovanju kraljice Elizabete v Belgiji in na tekmovanju Clare Haskil v Veveyju. Gottlieb Wallisch je kot solist že večkrat nastopil z vodilnimi svetovnimi orkestri. S Komornim orkestrom Franz Liszt pa bo pod vodstvom Hartmuta Rohdea izvedel svetovno praizvedbo dela Hansa Gála: Concertino za klavir in godala, op. 43.

22


23

foto: Boguslaw Beszlej

foto: Stephan Polzer


18. julij 2018, ob 21.00

Center Il Melograno, Pradamano (I)

30. avgust 2018, ob 20.00

Grad Kromberk

7. september 2018, ob 20.00 Vila Vipolže, Goriška brda

CORAZON de TANGO YULIA BERINSKAYA

ALEKSA MARINKOVIĆ

Oxsana Pečeny, violina Jan Sever, klavir Andraž Frece, bandoneon/harmonika Matic Dolenc, kitara Žiga Trilar, kontrabas

fagot

violina

VALENTINA DANELON KOSTA KNEŽEVIĆ violina

klavir

MED ZVOKI KRAJEV NEI SUONI DEI LUOGHI 20. september, ob 20.15

Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER ALPINA Valerio Scarano, violina Alfonso Scarano, dirigent 24

Kulturni dom Nova Gorica se z veseljem vključuje v čezmejne projekte, saj verjamemo, da umetnost ne pozna meja. Tako se glasbenemu festivalu Med zvoki krajev, ki se odvija od leta 1999, pridružujemo že od samega začetka. Koncerti tega posebnega poletnega festivala z glasbo plemenitijo kulturno dediščino številnih zanimivih krajev v Italiji in Sloveniji. Festival, ki letos vključuje 34 koncertov tako mednarodno priznanih kot mladih glasbenikov, nudi priložnost predstavljanja tudi slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter s tem prepoznavnosti Slovenije in obmejnih krajev v širšem mednarodnem prostoru. Koncerti so nastali v sodelovanju z italijanskim društvom Progetto Musica.


V sodelovanju z:

Festival Flores Musicae, med letoma 2012 in 2016 znan pod imenom Dnevi stare glasbe, je edini festival stare glasbe v zahodnem delu Slovenije ter edini festival pri nas, ki se osredotoča na glasbo srednjega veka in renesanse. Poleg raziskovanja in obujanja slovenske glasbene dediščine festival oživlja tudi bisere kulturne dediščine, ležeče med Novo Gorico in Goriškimi brdi. Pod umetniškim vodstvom mednarodno priznanega lutnjista, domačina Bora Zuljana, se bo letošnji festival Flores musicae poglobil v srednjeveško glasbeno dediščino. Raznoliki koncerti domačih in tujih glasbenikov bodo prikazali več tradicij tega najdaljšega obdobja glasbene zgodovine. 25


OKTOBER JAZZ

24.–27. oktober 2018

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica Vila Vipolže, Goriška brda V sodelovanju z društvom Controtempo iz Krmina in festivalom Jazz & Wine of Peace.

sreda, 24. oktober 2018 ob 20.15 Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

SLONESDEST

Slovenija, Danska, Estonija

Tjaša Fajdiga, vokal Robert Reban, harmonika Jetse de Jonga, klavir

četrtek, 25. oktober 2018 ob 20.15 Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

RATKO ZJACA – STEFANO BEDETTI NOCTURNAL BAND Hrvaška, Italija 26

Ratko Zjaca, kitara Stefano Bedetti, saksofon Renato Chicco, orgle Marco Frattini, bobni


petek, 26. oktober 2018 ob 20.15

foto: Tanja Likeb

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Jani Šepetavec, saksofon Matjaž Skaza, bobni Nejc Škofic, klaviature

JANI ŠEPETAVEC AT-LASTic trio Slovenija

sobota, 27. oktober 2018 ob 11.00

foto: Iztok Zupan

Mala dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

Alexander Balanescu, violina Javier Girotto, sopranski in baritonski saksofon Zlatko Kaučič, tolkala

EAST WEST DAYDREAMS

Romunija, Argentina, Slovenija

sobota, 27. oktober 2018 ob 16.00

foto: Kim Hiorthøy

Vila Vipolže, Goriška brda

Mats Gustafsson, tenorski in baritonski saksofon Ingebrigt Håker Flaten, kontrabas, bas kitara Paal Nilssen-Love, bobni

THE THING

Švedska, Norveška

27


izvenabonmajski koncerti

28


četrtek, 4. oktober 2018 ob 20.15 Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

foto: Marko Alpner

HAMO & BUČAR

Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar sestavljata edinstveno kombinacijo in izjemen duet dveh izvrstnih glasbenikov! Hamo s svojim značilnim raskavim vokalom je markantni frontman prodornih blues rockerjev Hamo & Tribute 2 Love, z Rudijem pa sta sodelovala tudi pri snemanju zadnjega albuma »3P« in posnela lep duet z naslovom »Dolgo nisva pila«. Folk rock glasbenik in odlični slovenski kantavtor Rudi Bučar že skoraj dve desetletji bogati slovenski glasbeni prostor in ohranja istrsko kulturno dediščino ter izdaja avtorske skladbe, za seboj pa ima že 5 studijskih albumov. Pripravite se na edinstveni koncertni večer, kjer vas bosta Hamo in Rudi Bučar popeljala na nepozabno glasbeno potovanje.

29


četrtek, 18. oktober 2018 ob 20.15 Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

KIRSTY ALMEIDA

»Privlačna, glasbeno nedotakljiva in teatralno provokativna.« Tako označujejo Kirsty Almeida, vsestransko in izredno inovativno umetnico, ki bo s svojo glasbo, polno magičnosti in temačnosti današnjega časa, gostovala v Novi Gorici. Njena glasba poslušalce vabi v očarljiv, živahen in občasno vražje temen svet, v katerem se klasično kantavtorsko snovanje združuje z mrtvaškimi uspavankami, žalobno lepoto folk-bluza, neworleanško dušo, popom s priokusom vuduja in zdravo mero timburtonovske čudaškosti. Njen vizionarski pristop je pritegnil pozornost BBC-ja, ki je pripravil 10-minutni dokumentarec o tem, kako Kirsty ustvarja in ubira nove poti v glasbeni industriji kot neodvisna umetnica. Kritiki jo hvalijo kot tekstopisko in pevko, pa tudi njen teatralni nastop. »Krasen izbor briljantno napisanih in izvedenih pesmi … Dodajte k temu še glas, ki je na čase delikaten in vihrav, osebnost, ki pronica skozi vsak šiv, in pred seboj imate neprecenljivo umetnico in album. Odlično!« je za Daily Express zapisal Simon Gage. Obeta se nam koncertno doživetje, ki ga ne gre zamuditi! 30


četrtek, 22. november 2018 ob 20.15 Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

KATALENA

foto: Luka Kaše

Človek ni zver

Če govorimo o stapljanju glasbene dediščine z govorico popularne glasbe, je Katalena tista skupina, ki vedno neustrašno premika meje ljudskega – tudi tako, da ga zgrabi za ovratnik in si ga s svojskimi interpretacijami kratko malo prisvoji. Šesterica glasbenikov, pevka Vesna Zornik, klaviaturistka Polona Janežič, kitarist Boštjan Narat, basovski kitarist Tibor Mihelič Syed, bobnar in tolkalec Robert Rebolj in pevec ter multiinstrumentalist Boštjan Gombač, v nespremenjeni zasedbi deluje od začetka, od julija 2001. Poleg vseh pomembnejših festivalskih, koncertnih in klubskih odrov, na katerih je nastopila v domovini, je redno prisotna tudi v tujini. Na najnovejšem albumu Človek ni zver se posveča vojni, osredotoča se na dediščino slovenskih ljudskih pesmi z vojaško tematiko, na uglasbitve poezije Iva Brnčića ter na avtorske skladbe, ki vsebinsko in oblikovno sledijo tradiciji Katalene. Pri tem pesmi raje kot junaštva opisujejo stisko in strah ter bolečino mladega človeka. Človek ni zver je namreč album o vojni kot absurdu. 31


sobota, 1. december 2018 ob 20.15 Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

40-LET PRIZME OPTIMIZMA Big band RTV Slovenija z gosti

foto: Iskra

Lojze Krajnčan, dirigent

Novogoriški Kulturni dom bo ena od štirih postaj v letu 2018, od koder bo v eter Prvega programa Radia Slovenija šla praznična zabavnoglasbena oddaja Prizma optimizma. Po izvirni zamisli legendarnega Vilija Vodopivca se je kot studijska in terenska oddaja na radijskih valovih prvič predstavila daljnega leta 1978. Njeni ustvarjalci skupaj z gosti že štiri desetletja optimizem in dobro voljo sejejo z izvrstnimi glasbenimi in govornimi vložki, ki se jim tako obiskovalci v dvorani kot radijski poslušalci radi od srca nasmejejo. Stalnica oddaje sta Big Band RTV Slovenija in »gagajevec« Tilen Artač v vlogi psihologinje Ifigenije, vse pogosteje pa tudi glasovni multipraktik in Ježkov nagrajenec Sašo Hribar. Seveda pa bo voditelj oddaje Milan Krapež že tradicionalno k sodelovanju povabil tudi koga iz občinstva.

32


četrtek, 22. december 2018 ob 20.15 Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica

BOŽIČNONOVOLETNI KONCERT Goriški pihalni orkester z gosti Sandi Cej, dirigent

Decembrsko vzdušje bo popestrilo muziciranje članov Goriškega pihalnega orkestra. Nepogrešljivi spremljevalci najrazličnejših prireditev na Goriškem pod vodstvom dirigenta Sandija Ceja bodo s solisti in ostalimi gosti na svojem božično-novoletnem koncertu ob skladbah tako klasičnega kot zabavnega žanra pričarali praznično vzdušje. Izbrani ritmi in božične melodije bodo gotovo poskrbeli za prijeten uvod v praznične decembrske dni.

33


grajskeharmonije. 8. koncertna sezona

34


V enem najlepših biserov renesančne kulturne dediščine na Goriškem, na gradu Kromberk, bodo že osmo leto zapovrstjo odzvanjale Grajske harmonije. Trije večeri komorne in solistične glasbe ponovno prinašajo skrbno izbran nabor glasbenih umetnin, ki bodo zadovoljile še tako izbirčnega ljubitelja komorne glasbe. Vabimo vas, da se nam pridružite na tokratnem glasbenem popotovanju, saj glasbeniki obljubljajo, da bo to zanimiva in nepredvidljiva pustolovščina. Glasbeni cikel nastaja v sodelovanju z Goriškim muzejem.

četrtek, 31. januar 2019

četrtek, 21. februar 2019

četrtek, 28. marec 2019

MARTIN BELIČ, flavta IVAN FERČIČ, klavir

NADEŽDA TOKAREVA,

TRIO METAMORFOZE

violina

LOVORKA NEMEŠ DULAR, klavir

Nagrajenci 10. mednarodnega tekmovanja SVIRÉL

35


MARTIN BELIČ, flavta IVAN FERČIČ, klavir

Okvirni program: G. Briccialdi: Carneval di Venezia, op. 78 G. Enescu: Cantabile et Presto T. Böhm: Grand Polonaise, op. 16 F. Borne: Carmen – Fantasie T. Böhm: Souvenir des Alpes, op. 31 A. Bazzini: La Ronde des Lutins, op. 25

četrtek, 31. januar 2019 ob 20.00

Prvi koncert Grajskih harmonij bo v znamenju dveh poustvarjalcev, ki izstopata v družbi najuspešnejših glasbenikov mlajše generacije. Flavtist Martin Belič je študiral na Mozarteumu, najprej pri Ireni Grafenauer in se nato podiplomsko izobraževal pri Michaelu Martinu Koflerju. V času študija je osvojil več pomembnih nagrad, potem pa se je začel uveljavljati kot orkestrski in solistični glasbenik. Deloval je v Dunajskem komornem orkestru in Simfoničnem orkestru Bavarskega radia, leta 2007 pa je postal 2. flavtist enega najboljših evropskih orkestrov, Münchenske filharmonije. Priznani glasbeni kritik Marijan Zlobec je o njem zapisal: »Martin Belič nadaljuje veliko tradicijo slovenskih koncertnih flavtistov v zadnjega pol stoletja – od Borisa Čampe in Irene Grafenauer do sodobnosti – in je eden izmed reprezentantov svetovne koncertne flavte.« Na gradu Kromberk bo nastopil s pianistom Ivanom Ferčičem, ki je leta 2008 z odliko diplomiral pri Tatjani Ognjanovič na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Udeležil se je mednarodnih klavirskih šol in že zgodaj pričel z rednimi solističnimi in komornoglasbenimi nastopi. V času šolanja se je udeležil nekaterih mednarodnih in večine državnih tekmovanj. Prejel je nekaj zlatih plaket, konec junija 2009 pa je v Pragi zastopal Slovenijo na 1. mednarodnem tekmovanju pianistov iz držav članic EU v organizaciji klavirskih pedagogov EPTA. 36


37

foto: Slawomir Grenda


NADEŽDA TOKAREVA, violina

LOVORKA NEMEŠ DULAR, klavir

četrtek, 21. februar 2019 ob 20.00

Violinistka Nadežda Tokareva, diplomantka Moskovskega državnega konservatorija, se je leta 2012 ustalila v Sloveniji. Večkratna nagrajenka mednarodnih tekmovanj sodi med iskane interprete svoje generacije. Kot predstavnica ruske šole se odlikuje z virtuoznostjo, izrazno močjo in sijajnim zvokom; rahločutno se poglablja v izbrano kompozicijo in poslušalcu kar najbolj neposredno oživlja avtorjeve zamisli. Širok krog poslušalstva je pritegnila z bogatim in raznovrstnim repertoarjem, ki sega od baroka do 21. stoletja, od klasične do zabavne glasbe. Poleg naštetega je prispevala tudi številne transkripcije in priredbe za violino. Pa še zanimivost: Nadežda Tokareva igra na violino Nicoloja Gagliana iz leta 1765. Okvirni program: Lovorka Nemeš Dular je pianistka, klavirska pedagoginja in diplomirana F. Schubert: Sonatina v D-duru, muzikologinja. Iz klavirja se je najprej izobraževala pri Dubravki Tomšič op. 137, št. 1, D 384 Srebotnjak na ljubljanski Akademiji za glasbo, pri Arbu Valdmi na Visoki G. Berlioz: Reverie et Caprice, šoli za glasbo v Kölnu, Konstantinu Boginu v Bergamu in Marini Horak v op. 8 Ljubljani. Doslej je koncertirala kot solistka, z orkestrom in v različnih F. Mendelsohn-Bartholdy komornih skupinah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni, Italiji, Nemčiji in A. Jampolski: Andante in rondo capriccioso, op. 14 Estoniji. Poleg nastopov piše strokovne članke, se ukvarja z muzikološkim C. Saint-Saëns: Sonata št. 1, raziskovalnim delom ter poučuje klavir v Glasbeni šoli Grosuplje. Najraje op. 75 izvaja dela 19., 20. in 21. stoletja. C. Saint-Saëns: Introdukcija in rondo capriccioso, op. 28 38


39


TRIO METAMORFOZE Liene Dobičina, flavta Zane Jurēvica, flavta Zane Rubesa, klavir

četrtek, 28. marec 2019 ob 20.00

Nagrajenci 10. mednarodnega tekmovanja Svirél

Trio Metamorfoze združuje mlade talentirane latvijske glasbenice, diplomantke Latvijske glasbene akademije Jāzeps Vītols. Skupaj nastopajo od leta 2015 in se redno predstavljajo tako doma kot v tujini. Med drugim so nastopile v Belgiji, Nemčiji in Sloveniji. Njihov glasbeni repertoar vzporeja baročna in klasična dela s sodobnimi glasbenimi stvaritvami, ki so pisane prav za njihovo obliko sestava, torej za dve flavti in klavir. Veliko jih je nastalo prav zanje, saj so uspešno zastavile sodelovanja s številnimi evropskimi in mehiškimi skladatelji. Svoje virtuoznosti pa ne potrjujejo samo s koncerti, temveč tudi na tekmovalnih odrih. Leta 2017 je trio osvojil 3. mesto na mednarodnem tekmovanju flavtistov Friedrich Kuhlau v Nemčiji v kategoriji za dve flavti in klavir, v letu 2018 pa so glasbenice v kategoriji profesionalcev Okvirni program: discipline komornih skupin s pihali, trobili in tolkali zmagale na 10. F. Kuhlau - G. Briccialdi: Duet za mednarodnem tekmovanju Svirél. Pričujoči koncert je nagrada za ta dosežek. dve flavti in klavir J. M. Damase: Trio za dve flavti in klavir C. M. Redel: Ognjeni ples za dve flavti in klavir V. Erdmann: Mobile za dve flavti in klavir P. Buravickis: Melioracija za dve flavti in klavir 40


41


25. sezona

maj–junij 2019 Cerkev in dvorana Frančiškanskega samostana Kostanjevica v Novi Gorici V mesecu maju in juniju bo v sugestivnem okolju Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici ponovno odzvanjala Glasba z vrtov svetega Frančiška. V sedmih izbranih glasbenih večerih bomo izpostavljali slovensko in ožjegoriško, zamejsko in italijansko glasbeno ustvarjalnost ter poustvarjalnost. Priložnost bodo dobili že uveljavljeni domači in italijanski glasbeniki, predvsem pa mladi glasbeni talenti, zlasti tisti z naših »goriških vrtov« z obeh strani meje, ki šele začenjajo svojo glasbeno pot. Frančiškanski samostan Kostanjevica Nova Gorica

42


SAXGO19 23. mednarodno srečanje saksofonistov v Novi Gorici Mojstrski tečaji in festival

1.–6. julij 2019

foto: Matej Vidmar

Umetniška vodja: prof. Matjaž Drevenšek in Boštjan Simon

Soorganizatorja:

43


21.razstavnasezona. 2018/19

44


5.–26. oktober 2018

15.–23. november 2018

30. november–21. december 2018

RENE RUSJAN

PIXXELPOINT

IŠTVAN IŠT HUZJAN

pregledna razstava

19. mednarodni festival sodobnih umetniških praks

konceptualna prostorska postavitev

Inteligentni opazovalec

Kuratorska skupina: Umetniška skupina BridA 11. januar–1. februar 2019

15. februar–8. marec 2019

15. marec–5. april 2019

FIVE LADIES

NATALIJA ŠERUGA GOLOB

DVE GENERACIJI – DVA UMETNOSTNA PRISTOPA:

Sevda Chkoutova Inma Fierro Alexandra Roussopoulos Morgan Tipping Lučka Šparovec Kurator: Brane Kovič

slike

SLIKARSTVO – POEZIJA Kurator: Andrej Medved

12. april–10. maj 2019

17. maj–7. junij 2019

14. junij–4. julij 2019

ALEKSIJ KOBAL

BOŠTJAN KAVČIČ

ANA PEČAR

slike

skulpture

videoinstalacija

45


RAZSTAVNA SEZONA

Nova razstavna sezona prinaša raznovrstno in bogato ponudbo razstav, ki nas bodo seznanile z najnovejšo produkcijo izbranih slovenskih in tujih umetnikov predvsem mlajše in srednje generacije. Med razstavami velja izpostaviti tudi dve kuratorski razstavi. Prvo, mednarodno, ki bo predstavila likovno ustvarjalnost petih umetnic, podpisuje Brane Kovič, drugo, ki bo slikarstvo vzporejala s poezijo, pa Andrej Medved. Doslej je že vrsta umetnikov prav v naši galeriji uspela realizirati svoje zamisli, izvirne projekte in vizualno atraktivne postavitve, saj jim neobičajna krožna zasnova galerijskega prostora predstavlja poseben ustvarjalni izziv in omogoča zelo intimno izkušnjo z umetninami.

V Mestni galeriji Nova Gorica torej še naprej ostajamo odprti za najrazličnejše poglede, smeri, umetniške tendence, in tako pomembno sooblikujemo dogajanje na področju sodobne umetnosti v slovenskem prostoru.

foto: Matej Vidmar

Informacije o razstavah in vsebini posameznih aktualnih programov sproti objavljamo na spletni strani galerije www.mgng.net.

46


Z željo, da bi sodobno umetnost približali čim širšemu krogu obiskovalcev, v Mestni galeriji Nova Gorica poleg bogatega razstavnega programa ter razvejanega pedagoškega programa z ustvarjalnicami za otroke in javnimi vodstvi po razstavah pripravljamo različna strokovna predavanja na temo sodobnih umetniških praks in predstavitve aktualnih umetniških projektov v okviru Soočanj s sodobno vizualno umetnostjo. Uvodno predavanje bo v oktobru pripravil umetnostni zgodovinar in likovni kritik Brane Kovič. Soočanja, ki se bodo zvrstila januarja, februarja in marca 2019, pa nastajajo kot stalno sodelovanje med SCCA Ljubljana in Mestno galerijo Nova Gorica. Sodelavci SCCA, umetnostni zgodovinarji, kuratorji

SOOČANJA S SODOBNO VIZUALNO UMETNOSTJO

foto: Matej Vidmar

in kritiki bodo predstavili izbrana poglavja, teme, kuratorske strategije in problematike, ki jih danes odpira sodobna umetnost. Vsi ti dogodki povezujejo različne generacije in izobraževalne institucije, s čimer si prizadevamo, da bi bila naša galerija prostor iskanja, odkrivanja in sprejemanja različnih pristopov v sodobni vizualni umetnosti.

47


LIKOVNA ŠOLA V MESTNI GALERIJI NOVA GORICA Celoletni izobraževalni program likovnega snovanja, ki smo ga zastavili v sodelovanju s Kulturno umetniškim društvom TAAK, bo potekal pod strokovnim vodstvom akademskih kiparjev Anje Kranjc, Julija Borštnika in Katje Oblak. Prijave do 30. septembra 2018 na: 05 335 40 15 ali mestnagalerija@kulturnidom-ng.si. Vsebinske informacije na: 041 509 807 ter www.facebook.com/LikovnaSolaMGNG/.

LIKOVNA ŠOLA ZA OTROKE (od 6 do 13 let) Ustvarjalni program (kip, slika, animacija), dve šolski uri na teden, 31 srečanj. Cena: letna šolnina 200 € – od oktobra 2018 do junija 2019 (25 € na mesec). Plačilo letne šolnine je možno v enem, dveh ali treh obrokih!

LIKOVNA ŠOLA ZA ODRASLE IN MLADE (4-letni program) Vpis v 1. letnik osnov likovnega snovanja (kip, risba, slika, umetnostna zgodovina in teorija), 3 ure na teden, 31 srečanj. Cena: letna šolnina 360 € – od oktobra 2018 do junija 2019 (45 € na mesec), za dijake in študente 280 € (35 € na mesec). Plačilo letne šolnine je možno v enem, dveh ali treh obrokih! Urniki bodo oblikovani na začetku šolskega leta na podlagi prijav. 48


»Nekako bolje se počutim, če vem, da je mesec na nebu, tudi če ga v tistem trenutku ne opazujem,« je paradoks inteligentnega opazovalca komentiral Albert Einstein. Pixxelpoint bo tako odprl kar nekaj vprašanj, ki se dotikajo našega zavedanja in dojemanja sveta, ki nas obdaja. Kako danes v poplavi tehnologije in umetne inteligence razumemo koncept opazovanja in kdo je sploh opazovalec? Smo to mi ali je to umetnina? Kaj se zgodi, ko je umetniški projekt opazovan? Kaj se z njim dogaja, ko ni opazovan? Ali takrat objekt sploh obstaja? Koncept festivala bo tako problematiziral široko polje raziskovanja sodobne intermedijske produkcije, ki se dotika interdisciplinarnih povezav umetnikov z različnimi področij znanosti in tehnologije, raziskovanje umetne inteligence in robotike ter njihove vplive na sodobno družbo. Skupina BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, ki jo sestavljajo diplomanti beneške Akademije lepih umetnosti, se je formirala leta 1996. Ustvarja lastno produkcijo na širokem polju sodobnih likovnih praks, razstavlja tako doma kot v tujini, poleg tega pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih rezidenčnih programih v tujini, na delavnicah in seminarjih. Dela skupine BridA so bila odkupljena za več mednarodnih zbirk sodobne umetnosti. Leta 2015 je za 20-letno uspešno delovanje na področju umetnosti prejela najvišje priznanje Mestne občine Nova Gorica, nagrado Franceta Bevka. V Kulturnem domu Nova Gorica se že veselimo ponovnega sodelovanja, ki bo zagotovo prineslo nov in drugačen pogled na intermedijsko umetnost.

19. mednarodni festival sodobnih umetniških praks

Nova Gorica – Gorica 15.–23. november 2018 Kuratorska skupina:

BridA/Tom Kerševan Sendi Mango, Jurij Pavlica

INTELIGENTNI OPAZOVALEC Tokratni festival sodobnih umetniških praks se podaja v skrivnostno polje odnosa med umetnino in njenim opazovalcem. Inteligentnim opazovalcem. 49


kakovostni in umetniĹĄki film.

50


Vsakoletna bera kakovostnega in umetniškega filma postaja čedalje bolj bogata in raznolika. Zato je že kar težko med tako številnimi deli izbrati tiste, s katerimi vas bomo navduševali v novi sezoni. Večne klasike, novitete in filmi, ki so zaznamovali festivalska platna v zadnjih letih, bodo zagotovo bogatili tudi tokratni filmski program, ki si ga boste lahko od septembra do maja ogledali v naši Mali dvorani Kulturnega doma Nova Gorica. V petkovem in torkovem abonmaju Filmskega gledališča bomo kot doslej ponudili na ogled 18 žanrsko in tematsko nadvse raznolikih del po izboru filmskega kritika in publicista Denisa Valiča. Z njimi bomo predstavili dosežke sodobne in aktualne filmske umetnosti, pri čemer pa nismo pozorni le na kakovost izbranih del, pač pa tudi na vsebinsko, avtorsko, geografsko, kulturno in žanrsko raznolikost. Že septembra pa se bo začel vrteti Filmski vrtiljak, ki vsako leto prinaša pester izbor animiranih, mladinskih in družinskih filmov. Če temu dodamo še zaokrožene cikle in drugo filmsko ponudbo, ki jo sproti oblikujemo, ter pogovore s filmskimi ustvarjalci, smo prepričani, da smo s tem poskrbeli za vse ljubitelje sedme umetnosti. Atraktivne programe, ki jih pripravljamo v novi sezoni, bomo podrobneje predstavili v Filmskem i-Zborniku. Izide septembra, tako da bo odločitev za filmski abonma čim lažja.

- 21. 12. 2018 -

Seveda pa je natančen nabor vseh filmov, ki bodo čez leto še prišli na filmska platna, nemogoče napovedati že v septembru. Zato vabljeni, da sproti spremljate našo spletno stran www.kulturnidom-ng.si, sledite našemu profilu na Facebooku www.facebook.com/groups/Film.NovaGorica oziroma se naročite na e-novičnik ali mesečni koledar, kjer vse filmske projekcije redno najavljamo. 51


kulturno umetniĹĄkavzgoja.

52


Radovednost, ustvarjalna energija in želja po odkrivanju novega so glavno gonilo izobraževalnih programov v okviru kulturno-umetniške vzgoje, ki jih pripravljamo v Kulturnem domu Nova Gorica. Kultura je namreč pomemben del otrokovega odraščanja, saj ga navdihuje, spodbuja njegovo domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, strpnost ter tako omogoča razvoj celovite osebnosti in oblikovanje lastne identitete. S ponudbo, ki jo oblikujemo v okviru Glasbene mladine Nova Gorica, Otroških likovnih ustvarjalnic in Šolskega filmskega programa, dopolnjujemo kulturno vzgojo našega šolskega sistema. S pedagoškimi programi, prilagojenimi različnim ciljnim skupinam in starostim, tako bogatimo redni učni proces in omogočamo nadgradnjo znanja prek igre, ustvarjanja, kreativnega mišljenja in aktivnega sodelovanja. Z vodenimi ogledi spodbujamo čut za opazovanje in oblikovanje lastnega mnenja o predstavljenih temah ter ponujamo živo doživetje različnih umetniških področij. Veliko število izvedenih programov priča o zglednem sodelovanju Kulturnega doma Nova Gorica s sosednjimi občinami, pa tudi o veliki naklonjenosti ravnateljev in pedagogov, ki skupaj z nami opravljajo dragoceno ter zahtevno poslanstvo vzgoje in izobraževanja mladih na glasbenem, likovnem in filmskem področju. Tudi v prihodnje si želimo plodno sodelovanje, zato bomo vedno odprti za vaše predloge. Informacije o programih Glasbene mladine: Martina Mavrič T: 05 335 40 10 E: uprava@kulturnidom-ng.si Informacije o otroških likovnih ustvarjalnicah in šolskem filmskem programu: Mateja Poljšak Furlan T: 05 335 40 15 E: mestnagalerija@kulturnidom-ng.si 53


kulturno-informacijska stiÄ?natoÄ?ka.

54


V Kulturno-informacijski stični točki smo ponudbo nadgradili s trgovinico s spominki. Tu lahko domačini in turisti najdejo izbrane unikatne in umetnoobrtne izdelke lokalnih ustvarjalcev in obrtnikov, izbrane izdelke priznanih goriških likovnih ustvarjalcev in idrijsko čipko. S ponudbo podpiramo tudi družbeno odgovorna podjetja, kot sta Železniško invalidsko podjetje – odvisna družba Slovenskih železnic in novogoriški Varstvenodelovni center, z njihovimi izdelki, kot so mila, nakit, obeski in drugi okraski. V KIT-u lahko dobite tudi spominke, vezane na naše območje, kot so magneti s podobami frančiškanskega samostana Kostanjevica, solkanskega mostu z največjim kamnitim lokom na svetu, bohinjske proge, pa tudi spominke s podobo Vecchietovega mozaika na Trgu Evrope (magneti, razglednice, torbe in majice). Izvirno obdarovanje vas ne bo več spravilo v zagato, KIT je prava izbira za vsakogar!

V stavbi novogoriške Železniške postaje, ob znamenitem Trgu Evrope, najbolj nazornem stičišču Nove Gorice in Gorice, se nahaja čezmejna Kulturno-informacijska stična točka (KIT), ki jo je leta 2016 odprl Kulturni dom Nova Gorica v sodelovanju z Zavodom AREA57/15 in Kulturnim domom Gorica. Njeno poslanstvo je poleg nudenja kulturnih in turističnih informacij, ki se nanašajo na Novo Gorico in sosednjo Gorico ter celotno Slovenijo in regijo Furlanijo Julijsko krajino, predvsem povezovanje obeh Goric. To sta prepoznali tudi Mestna občina Nova Gorica in sosednja Občina Gorica, ki finančno delno podpirata njeno delovanje. Vitalni del točke je tudi njeno prijazno in razgledano osebje, ki je velikokrat prvi stik s turisti z vsega sveta, ki obiščejo znameniti čezmejni in edinstveni Trg Evrope z mozaikom Franka Vecchieta. KIT, kjer smo v lanskem letu odprli trgovinico s spominki domače in umetne obrti ter zanimivimi knjigami o tem območju, je hkrati tudi protokolarno privlačna točka. Obiskali so jo že predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in Paolo Trichilo, veleposlanik Republike Italije v Republiki Sloveniji. Kulturno-informacijska stična točka Kolodvorska 8 SI-5000 Nova Gorica T: 051 251 174 E: kitng.go@gmail.com FB: www.facebook.com/novagoricagorizia/ Urnik: Ponedeljek–petek: 9.00–12.00 in 12.30–17.00 Sobota: 9.00–14.00 Ob nedeljah in prazniki zaprto, razen ob izjemnih dogodkih. 55


informacije.

56


PRODAJA VSTOPNIC IN ABONMAJEV PRI BLAGAJNI KULTURNEGA DOMA NOVA GORICA Vsak delavnik od 10. do 13. in od 14. do 16. ure ter uro pred prireditvijo. T: 05 335 40 16 E: blagajna@kulturnidom-ng.si Spletna prodaja: https://kulturnidom-ng.kupikarto.si

POSEBNA UGODNOST ZA DOSEDANJE ABONENTE Povabite prijatelja in uživajte ob glasbi v prijetni družbi! Ob vpisu abonmaja pripeljite s seboj novega abonenta in obema bomo ponudili ugodnost:

15 % NIŽJO CENO ABONMAJA. Z VESELJEM VAM POMAGAMO OSREČEVATI LJUDI, KI JIH IMATE RADI. Podarite nekaj kulture, malo sprostitve, kanček uživanja in prgišče sreče! Slavljence, prijatelje ali poslovne partnerje povabite na ogled predstave z nakupom darilnega bona Kulturnega doma Nova Gorica. Obdarjenci bodo bon lahko izkoristili za ogled predstave po lastnem izboru. Darilni bon velja leto dni od izdaje. 57


VPIS ABONMAJEV ZA SEZONO 2018/19 Glasbeni abonma

DOSEDANJI ABONENTI Kdaj: od 18. junija do 31. avgusta 2018 Kako: z izpolnjeno in podpisano prijavnico, ki jo pošljete na naš naslov Vplačila: od 1. do 24. septembra 2018 Vabimo vas, da obnovite lanske abonmaje. Svoje dosedanje sedeže lahko obdržite le v poletnem vpisnem terminu, ob podaljšanju v mesecu septembru tega ne moremo zagotoviti.

NOVI ABONENTI

Ugodnosti imetnikov Glasbenega abonmaja Z vpisom abonmaja si zagotovite: • stalni sedež v dvorani, • nižje cene vstopnic za neabonmajske koncerte, • možnosti obročnega plačila abonmajske vstopnice.

Kdaj: od 18. junija do 13. julija in od 1. do 24. septembra 2018 Kje: na blagajni Kulturnega doma Nova Gorica Kako: osebno Vplačila: ob vpisu

CENE GLASBENEGA ABONMAJA redni abonma dvignjeni del dvorane nedvignjeni del dvorane upokojenci dvignjeni del dvorane nedvignjeni del dvorane študenti in dijaki (samo nedvignjeni del dvorane)

plačilo na obroke

plačilo v celoti

85 € 75 €

76 € 66 €

70 € 60 €

61 € 54 €

40 €

36 €

Cena vstopnice za posamezne abonmajske koncerte: 15 € Znižana cena vstopnice za dijake, študente in upokojence: 10 €

58


VPIS ABONMAJA KOMORNE GLASBE NA GRADU KROMBERK Kdaj: od 1. septembra 2018 do 25. januarja 2019 Kje: na blagajni Kulturnega doma Nova Gorica Kako: osebno Vplačila: ob vpisu Redni abonma: 30 € Cena za imetnike glasbenega abonmaja in upokojence: 25 € Cena za dijake in študente: 20 € Cena vstopnice za posamezni koncert: 13 € Znižana cena vstopnice za dijake, študente in upokojence: 9 €

DOSEDANJI ABONENTI FILMSKEGA GLEDALIŠČA Potrditev abonmajev in rezervacija sedežev

VPIS ABONMAJEV ZA SEZONO 2018/19 Grajske harmonije

Filmsko gledališče petkov in torkov abonma

Kdaj: od 17. do 29. septembra 2018 Kje: na blagajni Kulturnega doma Nova Gorica Kako: osebno Vplačila: do 10. oktobra 2018 Po preteku navedenega datuma bomo vaše sedeže ponudili novim abonentom.

NOVI ABONENTI FILMSKEGA GLEDALIŠČA Kdaj: od 1. do 10. oktobra 2018 Kje: na blagajni Kulturnega doma Nova Gorica Kako: osebno Vplačila: ob vpisu Redni abonma: 75 € Upokojenci, študenti in dijaki: 55 € Cena vstopnice za posamezno filmsko predstavo: 5 € Znižana cena vstopnice za dijake in študente: 4 €

59


KAJ JE DOBRO VEDETI

Abonenti prejmete abonmajsko izkaznico takoj ob vpisu. Abonmajska izkaznica JE PRENOSLJIVA med obiskovalci Z ISTIM STATUSOM. Če želite prenesti abonma na drugo osebo, ki nima istega statusa kot vi, na blagajni uredite doplačilo pred ogledom predstave. Prosimo, da pridete po vstopnice najkasneje pol ure pred prireditvijo, saj boste s tem pripomogli, da ne bo prihajalo do zamud pri začetku prireditev. Rezervirane vstopnice dvignete najkasneje v treh delovnih dneh od rezervacije – po tem roku jih bomo dali v prosto prodajo. Pri spletnem nakupu vstopnic na prodajni mreži http://kulturnidom-ng.kupikarto.si/index.php ni mogoče uveljavljati popustov. Denarja za že kupljene vstopnice ne vračamo, razen v primeru, ko je prireditev oz. dogodek odpovedan z naše strani. Prosimo, da ne zamujate na prireditve. V primeru zamude ste dolžni upoštevati navodilo hostes in vratarjev. Če boste na prireditev zamudili, vam ne moremo zagotoviti, da boste sedeli na svojem sedežu. Pred začetkom prireditve izključite prenosne telefone in druge naprave, ki oddajajo zvočne signale. Fotografiranje in snemanje predstav NI dovoljeno. Vratar ima pravico, da od obiskovalca ob vstopu v dvorano zahteva osebni dokument in dokazilo o statusu. Stojišč NI. Upoštevajoč zakonske določbe s področja zagotavljanja varnosti mora imeti vsak obiskovalec prireditve svojo vstopnico. Organizator si pridržuje pravico, da zaradi nepredvidenih okoliščin spremeni datume oziroma programe posameznih prireditev, o čemer boste pravočasno obveščeni.

60


To je le del letošnjega programa. Skozi sezono ga bomo še dopolnjevali in vas prav gotovo presenetili z dodatnimi zanimivimi vsebinami.

Če želite napovedi dogodkov prejemati na dom, nas o tem obvestite. Vse, ki želite prejemati naša obvestila po e-pošti, prosimo, da se prijavite na naši spletni strani v rubriki NAROČI E-NOVICE. Napovedi vseh naših dogodkov redno objavljamo tudi v sredstvih javnega obveščanja.

61


Programe Kulturnega doma Nova Gorica sofinancirajo:

Mestna občina Nova Gorica

Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Brda

U.S. Embassy Občina Ljubljana Miren-Kostanjevica

Zahvaljujemo se vsem, ki skupaj z nami verjamejo v neizmerno moč umetnosti in nam pomagajo pri uresničevanju naših programov.

Programe Kulturnega doma Nova Gorica sofinancirajo:

Kulturni dom Nova Gorica je član:


Kulturni dom Nova Gorica Bevkov trg 4 SI 5000 Nova Gorica E: uprava@kulturnidom-ng.si direktor@kulturnidom-ng.si pr@kulturnidom-ng.si mestnagalerija@kulturnidom-ng.si blagajna@kulturnidom-ng.si W: www.kulturnidom-ng.si FB: www.facebook.com/KulturniDomNovaGorica/ www.facebook.com/groups/Mestna.galerija.Nova.Gorica/ www.facebook.com/groups/Film.NovaGorica/ T: +386 (0)5 335 40 10 – uprava 335 40 11 – direktorica 335 40 12 – računovodstvo 335 40 13 – odnosi z javnostmi 335 40 14 – tehnična služba 335 40 15 – Mestna galerija Nova Gorica – pisarna in filmski program 335 40 16 – blagajna 335 40 17 – Mestna galerija Nova Gorica Mestna galerija Nova Gorica je odprta od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 15. do 19. ure, ob sobotah od 9. do 12. ure. Ob nedeljah in praznikih zaprto.


Kulturni dom Nova Gorica Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica E: uprava@kulturnidom-ng.si W: www.kulturnidom-ng.si T: +386 (0)5 335 40 10

Letni katalog Kulturnega doma Nova Gorica za sezono 2018/2019  

Letni katalog Kulturnega doma Nova Gorica za sezono 2017/2018 (glasba, galerija, film, kulturno-umetniška vzgoja) - Besedila: Mateja Poljšak...

Letni katalog Kulturnega doma Nova Gorica za sezono 2018/2019  

Letni katalog Kulturnega doma Nova Gorica za sezono 2017/2018 (glasba, galerija, film, kulturno-umetniška vzgoja) - Besedila: Mateja Poljšak...

Advertisement