Page 1

17. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji 17th International Saxophone Meeting in Slovenia Nova Gorica 26. 6. – 6. 7. 2013

7. mednarodno tekmovanje saksofonistov 7th International Saxophone Competition Častni pokrovitelj tekmovanja Honorary Patron of the Competition

Matej Arčon,

župan Mestne občine Nova Gorica Mayor of the Municipality of Nova Gorica

Organizatorji / Organizers:


Posebna zahvala / Special thanks to: Simfonični orkester RTV Slovenije RTV Slovenia Symphony Orchestra

Izdal / Published by: Kulturni dom Nova Gorica Direktorica /Director: Pavla Jarc Prevod / Translation: Peter Szabo Oblikovanje / Design: Boštjan Komel Fotografije / Photographs: Foto atelje Pavšič Zavadlav Tisk / Print: Marko Koncut s.p., Šempeter pri Gorici Naklada /Pressrun: 400 izvodov /copies

Partnerji / Partners: • Mestna občina Nova Gorica Municipality of Nova Gorica • Ministrstvo za kulturo R. Slovenije Ministry of Culture of the Republic of Slovenia • Glasbeno društvo Saksofonija Saksofonija Music Society • Glasbena šola Nova Gorica Nova Gorica Music School • Občina Brda / Municipality of Brda • Simfonični orkester RTV Slovenija The RTV Slovenia Symphony Orchestra •Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani U.S. Embassy in Ljubljana • Frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici Kostanjevica Franciscan Monastery in Nova Gorica • adolphesax.com • Hiša Štekar, Snežatno • HiT d.d., Nova Gorica

Sponzorji nagradnega sklada in tekmovanja / Prize-Fund and Competition Sponsors: • Henri Selmer Paris, Francija / France • Vincero d.o.o., Ljubljana • Roberto Buttus, S. Giovanni al Natisone, Italija / Italy • Glasbena mladina Slovenije Jeunesses Musicales Slovenia • Društvo slovenskih skladateljev, Ljubljana Society of Slovene Composers, Ljubljana • Vandoren Paris, Francija / France • BG France, Francija / France • Eugene Rousseau Music Products, Minnesota, ZDA / USA • Rico, D’Addario and Company, Inc. New York, ZDA / USA • Symphony International d.o.o., Kranj • Hartman d.o.o., Maribor • Hotel Sabotin, Solkan

Sponzorji /Sponsors: • Letrika d.d., Šempeter pri Gorici • Restavracija Vrtnica, Nova Gorica • Splendid bar, Nova Gorica • Vrtinec znanja / Whirling Ideas, Nova Gorica

Medijska sponzorja /Media Partners: • Radio Koper • Radio Robin

Partnerji / Partners:

Občina Brda

“Tekmovanja so za konje, ne za umetnike”, je dejal Béla Bartók. Z očmi glasbenega genija se morda res zdi tako. In vendar so se v zgodovini skozi različna glasbena tekmovanja v svet vrhunske umetnosti prebili številni glasbeni velikani, kot so Marta Argerich, Vladimir Aškenazi, Van Cliburn, Gidon Kremer, Boris Pergamenščikov, ali pa pričujoči člani naše žirije. Tekmovanja prav gotovo niso življenjsko usodna, lahko pa mladega nadobudnega umetnika motivirajo pri delu in iskanju lastnega izraza, mu pomagajo najti mesto pod soncem, ga usmerjajo (naj bo izkušnja sladka ali grenka), zunanjemu svetu pa odkrijejo še nebrušene diamante. Eno od mest, ki je na zemljevidu glasbenih tekmovanj vedno bolj prepoznavno, je tudi Nova Gorica. Od skromnih začetkov lokalnega značaja leta 2003 je bienalno Mednarodno tekmovanje saksofonistov v Sloveniji do danes zraslo v zavidanja vredno srečanje, kjer se za lepe nagrade sponzorjev, partnerjev in podpornikov “spopadajo” mladi glasbeniki iz devetnajstih držav z vseh kontinentov (razen Afrike), najboljši pa igrajo v finalu kot solisti z reprezentativnim simfoničnim orkestrom. In vsi so poleg repertoarnih pripravili tudi skladbe izbranih slovenskih skladateljev, za katere marsikdo med njimi prej verjetno niti slišal ni, ter tako širijo védenje o majhni Sloveniji, njeni kulturi in ustvarjalnosti izven meja naše države. Pri tem se med njimi in nami mladimi saksofonisti, pianisti, mentorji, žiranti, organizatorji, sponzorji in spremljevalci - tkejo posebne vezi (tako značilne za saksofoniste in simpatizerje), ki s svojo nevidno, vendar silno močjo pripomorejo k še večji prepoznavnosti našega mladega inštrumenta. Marsikatero razočaranje, pa tudi veliko dobrega in lepega se zgodi na takšnem glasbenem tekmovanju, čeprav nismo konji. Morda pa se je veliki Bartók zmotil ... Zatorej - dobrodošli in veliko uspeha!

“Competitions are for horses, not artists” said Béla Bartók. This might be true from the perspective of a musical genius, but history teaches that a number of musical giants, such as Marta Argerich, Vladimir Ashkenazy, Van Cliburn, Gidon Kremer, Boris Pergamenschikow — or the members of our panel — have emerged from musical competitions. Although not being lifechanging moments, competitions can still motivate aspiring young artists to carry on developing their own style, help them come to the fore and direct them taking the bitter with the sweet, while showing the world precious stones that still need some polishing. Nova Gorica is certainly one of the places consolidating its position on the world-map of musical competitions. The biennial International Saxophone Competition in Slovenia has grown from a modest local event in 2003 into an enviable meeting where young musicians from nineteen countries from every continent (except Africa)‘fight’ for the coveted prizes offered by sponsors, partners and supporters, with the best musicians performing in the finals as soloists, accompanied by a renowned symphony orchestra. In addition to pieces from their own repertoires, the artists are requested to perform compositions by selected Slovenian composers, most certainly unknown to most of the young musicians, and thus contributed to the promotion of our small country, its culture and its creativity beyond our national borders. The event creates a network of relations between young saxophone and piano players, tutors, panellists, organisers, sponsors and accompanists, as well as fans, generating an invisible energy hub, which is ensuring an increasing prominence to our young instrument. There are disappointments, of course, but there are even more beautiful and memorable things happening in this type of musical competition, in spite of us not being horses. Or maybe the great Bartók was wrong ... Welcome then, enjoy your time here and I wish you lots of success! Matjaž Drevenšek,

umetniški vodja Mednarodnega tekmovanja saksofonistov v Sloveniji Artistic Director of the International Saxophone Competition in Slovenia


7th International Saxophone Competition

Kategorija: rojeni leta 1983 in mlajši

Category: saxophonists born after 1983

Kvalifikacije

Qualification

Polfinale (največ 10 kandidatov)

Semi-finals (maximum 10 candidates)

- -

Obvezni skladbi: Cezar Franck: Sonata v A-duru - III. st. (transkripcija po izbiri) ali Johannes Brahms: Sonata, op. 120 št. 2 - I. st. (transkripcija po izbiri) Lojze Lebič: Invokacija / `a Primož Ramovš (DSS)

Obvezna skladba: - Peter Šavli: Visuddhi za alt saksofon solo in dodatne zvoke (DSS) - - - - - - - - - - -

Skladba s sledečega seznama: William Albright: Sonata (Peters) Fernande Decruck: Sonata v Cis-duru (Billaudot) Edison Denisov: Sonata (Leduc) Alfred Desenclos: Prélude, cadence et finale (Leduc) Jindřich Feld: Sonata (Leduc) David Maslanka: Sonata (NASA) Janez Matičič: Repliques (DSS) Uroš Rojko: Godba (DSS) Florent Schmitt: Legende, op. 66 (Durand) Nina Šenk: Impetus (DSS) Antoine Tisné: Espaces irradiés (Choudens)

- -

Compulsory compositions: Cesar Franck: Sonata in A Major - 3 rd mvt. (any transcription) or Johannes Brahms: Sonata, Op. 120 no. 2 - 1st mvt. (any transcription) Lojze Lebič: Invocation / `a Primož Ramovš (DSS)

Compulsory composition: - Peter Šavli: Visuddhi for alto saxophone solo and additional sounds (DSS) - - - - - - - - - - -

One composition from the following list: William Albright: Sonata (Peters) Fernande Decruck: Sonate en Ut# (Billaudot) Edison Denisov: Sonata (Leduc) Alfred Desenclos: Prélude, Cadence et Finale (Leduc) Jindřich Feld: Sonata (Leduc) David Maslanka: Sonata (NASA) Janez Matičič: Repliques (DSS) Uroš Rojko: Godba (DSS) Florent Schmitt: Légende, Op. 66 (Durand) Nina Šenk: Impetus (DSS) Antoine Tisné: Espaces irradiés (Choudens)

Finale (največ 5 kandidatov)

Finale (maximum 5 candidates)

- Henri Tomasi: Koncert (Leduc) ali Jacques Ibert: Concertino da camera (Leduc) - Pavel Šivic: Saksofonska suita - II. in III. st. (RTV SLO in KDNG)

- Henri Tomasi: Concerto (Leduc) or Jacques Ibert: Concertino da Camera (Leduc) - Pavel Šivic: Saxophone suite - 2 nd and 3 rd mvt.

Solistični skladbi s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, dirigent En Shao

Solo with the RTV Slovenia Symphony Orchestra conducted by En Shao:

Competition Programme

Tekmovalni program

7. mednarodno tekmovanje saksofonistov

Pravila za tekmovalce:

Rules for the participants:

1. Igra se izključno iz originalnih partitur. 2. Dobitnik I. nagrade na Mednarodnem tekmovanju saksofonistov v Sloveniji v najvišji starostni skupini (Krško 2001, Nova Gorica 2003 do 2011) se tekmovanja ne more ponovno udeležiti. 3. Tekmovalec ima na razpolago uradnega korepetitorja. 4. Tekmovalec je pred tekmovanjem dolžan pokazati identifikacijski dokument. 5. Tekmovalec komisiji pripravi pet kopij (klavirskih) not vsake izbirne skladbe. 6. Vrstni red tekmovanja je določen z javnim žrebom pred tekmovanjem. 7. Organizator si pridržuje vse pravice za javna snemanja, predvajanja in objavo na avdio in/ali video zapisih.

1. Competitors must perform from original sheet music only. 2. Winners of the 1st prize of previous International Saxophone Competitions in Slovenia in the highest category (Krško 2001, Nova Gorica from 2003 to 2011) will not be allowed to participate. 3. An official accompanist is available to all the competitors. 4. Competitors must produce a valid ID document before the competition. 5. Competitors must prepare five copies of the (piano) score of the selected works. 6. The order of performance will be determined by a public draw prior to the competition. 7. The organiser retains all public recording and broadcasting rights, including the rights to publishing audio and/or video recordings.

Pravila za delo žirije:

Rules for the Work of the Jury:

1. Žirija ima predsednika in pet članov: Claude Delangle (F) – predsednik, Vincent David (F), Nenad Firšt (SLO), Timothy McAllister (USA), Joonatan Rautiola (FIN) in En Shao (CN). 2. V primeru, da je član žirije odsoten zaradi višje sile, ima predsednik žirije pravico do odločanja v kočljivih situacijah. 3. Žirant tekmovalca/ko ocenjuje s točkami od 1 do 100 (50 točk pomeni še sprejemljivo izvedbo). 4. Za končno oceno se izračuna povprečje točk iz kvalifikacij in polfinala (te pred koncem tekmovanja niso javno objavljene) ter točk iz finala. 5. Člani žirije poleg petih (5) nagrajencev izberejo še izvajalca, ki je med celotnim tekmovanjem podal najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja. 6. Če je žirant v sorodu s tekmovalcem/ko oz. je njegov/njen trenutni učitelj, tekmovalca/ke ne ocenjuje. 7. Predsednik sme v imenu žirije prekiniti nastop tekmovalca/ke, če tako zahteva časovni okvir tekmovanja. 8. Žirija lahko za polfinale in finale določi tudi manj od maksimalnega števila kandidatov. 9. Odločitev žirije je dokončna, po zaključku tekmovanja je možen razgovor s člani.

1. The Jury shall be composed of its president and five members: Claude Delangle (F) as President; Vincent David (F), Nenad Firšt (SLO), Timothy McAllister (USA), Joonatan Rautiola (FIN) and En Shao (CN) as Members. 2. If a Juror is absent because of force majeure and the Jury cannot assign points as a result, the President of the Jury shall decide. 3. Jurors shall assess the competitors by assigning points ranging from 1 to 100 (where 50 points stands for acceptable performance). 4. The final ranking shall be made on the basis of the average of all points won in the Preliminaries, the Semifinals—the results of which will not be officially published until the end of the Competition—as well as of the points won in the Finale. 5. Apart from five (5) prize winners, the Jurors shall also select the best interpretation (during all competition stages) of a composition written by a Slovene composer. 6. If a Juror is related to a competitor or is his/her current teacher, the Juror may not assess the competitor. 7. The President, acting on behalf of the Jury, may interrupt the performance of a competitor due to time restraints. 8. The Jury may set out fewer than the maximum number of participants for the Semifinal and the Finale. 9. The Jury’s decisions shall be considered final and indisputable. Competitors may ask to talk to the Jury after the competition.


4. nagrada:

- - - -

1. nagrada:

- - - - - - -

Selmer altovski saksofon III – Selmer Paris; najmanj en honoriran koncert v enem izmed ciklov GMS v sezoni 2013/14 – Glasbena mladina Slovenije; štipendija v vrednosti 400 € za poletno šolo po lastni izbiri – Glasbena mladina Slovenije; honoriran koncert v ciklu »Koncertni atelje DSS« v koledarskem letu 2015* – Društvo slovenskih skladateljev; BG ustnik za alt saksofon – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.; Darilni bon v vrednosti 425 € za dva polpenziona v dvoposteljni standardni sobi v hotelu 4* Perla ali Park, Nova Gorica;

* Koncertni recital, nagrada DSS: nagrajenec mora pripraviti pretežno slovenski program z vsaj eno premiero novega dela za saksofon slovenskega skladatelja v trajanju od 7 do 10 minut. Stik: Peter Šavli, umetniški vodja Koncertnega ateljeja, petersavli@yahoo.com

Nagradni sklad

2. nagrada: - - - -

Sequoia sopranski saksofon – Vincero d.o.o.; honoriran koncert v koncertni sezoni 2013/14 v Gorici (Italija) – Associazione Culturale »Maestro Rodolfo Lipizer« Onlus, Gorizia; BG ustnik za alt saksofon – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.;

3. nagrada:

- - - -

denarna nagrada v višini 500 € – Eugene Rousseau Music Products; kovček za saksofon – Symphony International; BG - Duo ligatura za altovski saksofon – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.;

vrednosti bon v višini 400 € – Vandoren S. A. S.; BG - Duo ligatura za altovski saksofon – BG France; notno stojalo – Symphony International; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.;

5. nagrada:

- - - -

denarna nagrada 200 € – Glasbeno društvo Saksofonija, BG - Duo ligatura za altovski saksofon – BG France; notno stojalo – Symphony International; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.

Posebne nagrade:

- - - - -

Nagrada mesta Nova Gorica za najbolje izvedeno slovensko skladbo – denarna nagrada v vrednosti 500 € in grafika slovenskega akademskega slikarja. Kulturni dom Nova Gorica najvišje ocenjenemu slovenskemu tekmovalcu omogoči honoriran koncert v višini 500 EUR bruto na festivalu 18. mednarodnega srečanja saksofonistov v Novi Gorici leta 2014. Glasbeno društvo Saksofonija podari vsem finalistom komplet zgoščenk, izdanih v produkciji ali koprodukciji društva. Društvo slovenskih skladateljev podari vsem finalistom praktične nagrade (zgoščenke in edicije) iz lastne produkcije. Radio Slovenija bo finale tekmovanja (spremljal ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom šefa dirigenta En Shaoa) posnel in predvajal v svojem programu.

First prize:

- - - - - - -

Selmer Series III Alto Saxophone – Selmer Paris; At least one paid concert in the 2013/14 concert series of Jeunesses Musicales Slovenia – Jeunesses Musicales Slovenia; Scholarship worth 400 € for a summer masterclass of own choice – Jeunesses Musicales Slovenia; Paid concert as part of the “Concert Atelier of the Society of Slovene Composers” concert series in 2015* – Society of Slovene Composers; BG alto saxophone mouthpiece – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.. Gift voucher worth 425 € for two HB overnight stays at the Perla or Park four-star hotels in Nova Gorica.

* A recital, awarded by the Society of Slovene Composers: The winner has to play a mostly Slovenian programme including at least one premiere execution of a new piece for saxophone and piano (7- to 10 - minute long) by a Slovenian composer. Contact: Peter Šavli, Artistic Director of the “Concert Atelier” concert series, e-mail: petersavli@yahoo.com

Second prize: - - - -

Sequoia Soprano Saxophone – Vincero d.o.o.; Paid concert, staged as part of the 2013/14 concert season in Gorizia (Italy) – Associazione Culturale “Maestro Rodolfo Lipizer” Onlus, Gorizia; BG alto saxophone mouthpiece – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.

Third prize:

Vsi sodelujoči prejmejo priznanje za sodelovanje in BG France “discovery kit sax”.

Neposredni prenos tekmovanja lahko spremljate na adolphesax.com.

- - - -

Cash prize worth 500 € – Eugene Rousseau Music Products; Saxophone case – Symphony International; BG - Duo alto saxophone ligature – BG France; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.

Fourth prize:

- - - -

Gift voucher worth 400 € – Vandoren S.A.S.; BG - Duo alto saxophone ligature – BG France; Music stand – Symphony International; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.

Fifth prize:

- - - -

Cash prize worth 200 € – Saksofonija Music Society; BG - Duo alto saxophone ligature – BG France; Music stand – Symphony International; Rico Pack – D’Addario and Company, Inc.

Special prizes:

- - - - -

The participant who will provide the best performance of a Slovene composition will receive the Nova Gorica Award-a cash prize worth €500-and an artwork by a renowned Slovenian painter. The prize is awarded by the Municipality of Nova Gorica. The Slovene competitor with the best assessment will be awarded a concert honorarium in the amount of €500 for a concert staged as a part of the 18th International Saxophone Meeting, which will take place in Nova Gorica in 2014 – The prize is awarded by Nova Gorica Arts Centre. All the finalists will be awarded a CD set recorded and produced or co-produced by the Saksofonija Music Society. All the finalists will receive practical gifts (CDs and publications) from the Society of Slovene Composers. Radio Slovenia will record and broadcast the competition’s finale with the artists accompanied by the RTV Slovenia Symphony Orchestra directed by chief-conductor En Shao.

All the participants will receive participation certificates and BG France “discovery kit sax”.

Live Streaming of the competition at adolphesax.com.

Prizes


Umetniški vodja:

Artistic director:

Matjaž Drevenšek (SLO) je redni profesor

Matjaž Drevenšek (SLO) is a resident professor

za saksofon na Akademiji za glasbo v Ljubljani, solist in komorni glasbenik, član Zagrebškega kvarteta saksofonov ter drugih zasedb, s katerimi nastopa po Evropi, Južni Ameriki, Aziji, Kanadi in ZDA. Kot solist igra z vodilnimi simfoničnimi in pihalnimi orkestri doma in v tujini (Francija, Hongkong, Hrvaška, ZDA), hkrati je solo saksofonist Orkestra Slovenske filharmonije. Sodeluje v žirijah na domačih in mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov. Krstno je izvedel prek 50 skladb domačih in tujih avtorjev, sodeloval je pri 19 diskografskih izdajah. Predsedoval je Glasbenemu društvu Saksofonija, ki je poleti 2006 gostilo 14. svetovni kongres saksofonistov, in Zvezi glasbene mladine Slovenije. Od leta 2004 je umetniški vodja Mednarodnih srečanj saksofonistov in Mednarodnega tekmovanja saksofonistov v Novi Gorici. www.zagrebsax4.net

Claude Delangle, predsednik (F) je solist,

Žirija

raziskovalec in pedagog ter eden največjih sodobnih saksofonistov, znan kot mojster francoskega saksofona. Čeprav je priznan izvajalec klasičnih del, nenehno širi svoj repertoar. S sodelovanjem s priznanimi avtorji in podporo mladim skladateljem vidno prispeva k ustvarjalnosti v glasbi. Kot solist je nastopal s številnimi prestižnimi orkestri. S svojimi posnetki za BIS odpira nova glasbena obzorja, nabor del pa se razteza od kompozicij Adolpha Saxa do avantgardne in pop glasbe. Leta 1988 je bil imenovan za profesorja na priznani pariški ustanovi Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, kjer je vodil najbolj prestižni tečaj saksofona na svetu. Trenutno je tudi vodja zbirke pri založbi Henri-Lemoine-Paris in zvočni oblikovalec saksofonov pri znanem proizvajalcu Henriju Selmerju v Parizu. www.sax-delangle.com

of saxophone at the Academy of Music in Ljubljana, a soloist, chamber performer, member of the Zagreb Saxophone Quartet and of other ensembles with whom he performs throughout Europe, Asia, Canada, South America and the USA. As a soloist, he plays with leading symphony orchestras and concert bands at home and abroad (Croatia, France, Hong Kong, USA), he is also a saxophone soloist in the Slovene Philharmonic Orchestra. As a member of juries, he has collaborated at Slovenian and international competitions for young musicians. He has premiered over 50 pieces by domestic and foreign composers, and he has taken part in 19 discographic projects. He was formally president of the Saksofonija Music Society, which during the summer of 2006 hosted the 14th World Saxophone Congress. He has also served as president of the Jeunesses Musicales Slovenia. Since 2004 he is the artistic director of the International Saxophone Meetings and International Saxophone Competition in Nova Gorica. www.zagrebsax4.net

Claude Delangle, president (F), soloist,

researcher and pedagogue, one of the greatest contemporary saxophonists, stands out as the master of the French saxophone. Privileged interpreter of classical works, he is constantly expanding his repertoire and stimulates creation by cooperating with renowned composers and promoting the youngest ones. He performed as a soloist with the most prestigious orchestras. His recordings for BIS open up new musical horizons with a repertoire ranging from Adolphe Sax to avant-garde or popular music. In 1988, he was appointed professor at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, where he created the most prestigious saxophone class in the world. He is currently in charge of a collection at the Henri-Lemoine-Paris publications and the sound designer of the famous Henri Selmer-Paris saxophones. www.sax-delangle.com

Vincent David (F) je vodilni predstavnik generacije

saksofonistov, ki širijo glasbene in tehnične zmogljivosti tega glasbila. David je bil že v času študija dobitnik treh mednarodnih nagrad in je danes dovršen in mednarodno priznan glasbenik. Že od leta 1998 sodeluje s koncertno skupino Intercontemporain Ensemble. Vincent David sodeluje z vrsto mednarodno priznanih skladateljev in aktivno sodeluje pri raziskovanju improvizirane glasbe v jazzu in sodobni glasbi. Vodil je številne mojstrske tečaje v številnih državah sveta in se uveljavil kot prvovrsten učitelj. Svojim učencem skuša posredovati svoje izkušnje in znanje, pri tem pa nanje prenaša tudi svojo strast do glasbe. Poglavitni značilnosti njegovega poučevanja na konservatoriju CRR v Versaillesu sta odprtost in radovednost. David je vodja zbirke pri založbi Editions Billaudot in aktivno pripravlja transkripcije za saksofon. www.vincentdavid-sax.com

Nenad Firšt (SLO) se je po študiju kompozicije in violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani izpopolnjeval na mednarodnih tečajih doma, na Madžarskem in v Franciji. Deluje kot vodja glasbene dejavnosti na Zavodu Celeia Celje, generalni sekretar Glasbene mladine Slovenije ter kot umetniški vodja in dirigent Celjskega godalnega orkestra (od 1988). Do sedaj je bilo na koncertih in festivalih v Evropi, Severni in Južni Ameriki, Aziji in Avstraliji predstavljeno več kot sto Firštovih solističnih, komornih in simfoničnih skladb, ki so posnete na tridesetih ploščah uglednih domačih in tujih umetnikov in ansamblov. Za svoje delovanje je prejel več nagrad in priznanj, leta 2009 pa nagrado Prešernovega sklada za skladateljski opus. Od leta 2010 je predsednik Društva slovenskih skladateljev. www.nenadfirst.com

Vincent David (F) is the leader of a generation

of saxophonists expanding the musical and technical possibilities offered by the instrument. Having won three international awards during his studies, he is an accomplished and renowned musician. He has been working with Intercontemporain Ensemble, a concerting group, ever since 1998. Vincent David cooperated with a range of world-renowned composers and continues to be actively involved in improvised music (jazz and contemporary). Vincent David has led numerous masterclasses across the world and has become a recognized teacher; while trying to pass down his experience and knowledge, he is also transmitting his passion for music. Open-mindedness and artistic curiosity are the main traits of his teaching at the CRR de Versailles. Director of a collection at Editions Billaudot, David also makes transcriptions for saxophone. www.vincentdavid-sax.com

Nenad Firšt (SLO) graduated in composition

and violin from the Music Academy of Ljubljana and perfected his knowledge in international classes in Slovenia, Hungary and France. Today, he is Head of Musical Activities at the Celeia Institute in Celje, General Secretary of the Jeunesses Musicales Slovenia, as well as Art Director and Conductor of the Celje Strings Orchestra since 1988. More than one hundred solo, chamber and symphony compositions by Nenad Firšt—also featuring on thirty albums by renowned Slovenian and international artists and orchestras—have been presented in concerts and festivals across Europe, North and South America Asia and Australia. He has received an array of prizes and recognitions, including the 2009 Prešeren Fund Prize for his life-time achievements as a composer. He has been President of the Slovenian Association of Composers since 2010. www.nenadfirst.com

Jury


Timothy McAllister (USA) spada med najbolj

priznane ameriške saksofoniste in prvovrstne zastopnike sodobne glasbe. Na Glasbeni šoli Univerze v Michiganu je pridobil doktorski naziv iz glasbene umetnosti ter akademske nazive iz glasbene pedagogike, dirigiranja in izvajanja. Posnetke njegovih solističnih, orkestrskih in komornih izvedb zasledimo na številnih ploščah. McAllister je iskan orkestrski glasbenik, ki ga pogosto vabijo kot gostujočega saksofonista sekcije pihal v številne simfonične orkestre. Od leta 2001 ga v vlogi sopran saksofonista pogosto zasledimo na posnetkih pomembnejših zbirk komorne glasbe in mednarodnih festivalov. Poleg tega, da je znan kot predan učitelj saksofona, je obenem tudi eden od direktorjev Inštituta za novo glasbo na Glasbeni akademiji Univerze Northwestern. Številne univerze po svetu ga pogosto vabijo za gostujočega profesorja. www.timothymcallister.com

Žirija

Joonatan Rautiola (FL) je študiral pri Pekki

Savijokiju na Akademiji Sibelius, pri Nicolasu Prostu in Christianu Wirthu v Parizu ter pri Claudeu Delangleu na pariškem konservatoriju, kjer je diplomiral leta 2010. Kot solist je nastopal z naslednjimi orkestri: Düsseldorfer Symfoniker, Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, Latvijskim državnim simfoničnim orkestrom in Simfoničnim orkestrom finskega državnega radia. Od svojega prvega recitala v Carnegie Hallu v New Yorku leta 2005 je nastopil na številnih recitalih po svetu. Ponaša se z vrsto krstnih izvedb modernih del. Med nagradami in uspehi na mednarodnih tekmovanjih je prva nagrada na Mednarodnem tekmovanju saksofonistov v Novi Gorici in četrta nagrada na Mednarodnem tekmovanju Adolphe Sax v Dinantu v Belgiji. www.joonatanrautiola.com

Timothy McAllister (USA) is one of America’s

premier concert saxophone performers and a champion of contemporary music. He holds the Doctor of Musical Arts and other degrees in music education, conducting and performance from the University of Michigan School of Music. His solo, orchestral, and chamber music recordings appear on numerous publications. McAllister is an indemand orchestral musician invited to appear as guest saxophonist in the wind sections of various Symphony Orchestras. Since 2001 he has appeared frequently on major chamber music series and international festivals as soprano saxophonist. He is a dedicated teacher of his instrument; he serves as Professor of Saxophone and co-director of the Institute for New Music at Northwestern University’s School of Music. He also received invitations to visiting positions and residencies at various international universities. www.timothymcallister.com

Joonatan Rautiola (FIN) studied with Pekka

Savijoki at the Sibelius Academy, with Nicolas Prost and Christian Wirth in Paris and with Claude Delangle at the Paris Conservatory from which he graduated in 2010. He has appeared as a soloist with the Düsseldorfer Symfoniker, Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin, Latvian National Symphony Orchestra and the Finnish Radio Symphony Orchestra among others. Since his recital debut at New York’s Carnegie Hall in 2005, he has been giving recitals around the world. He premiered numerous contemporary works. Joonatan Rautiola’s numerous awards in international competitions include the first prize at the Nova Gorica International Saxophone Competition and the fourth prize at the Concours International Adolphe Sax in Dinant, Belgium. www.joonatanrautiola.com

En Shao (CN), se je rodil v Tianjinu na Kitajskem. Pri štirih letih je začel igrati klavir, leto pozneje pa še violino. Konec najstniških let je že deloval kot skladatelj, pianist in tolkalec v mestnem orkestru. Po diplomi na osrednjem glasbenem konservatoriju v Pekingu je bil pet let drugi dirigent Simfoničnega orkestra kitajske radiotelevizije. Bil je tudi stalni gost dirigent osrednjega Kitajskega filharmoničnega orkestra in Kitajskega nacionalnega mladinskega orkestra. Kot izredni ali glavni dirigent ter kot umetniški direktor je deloval v Veliki Britaniji (BBC, Ulster), Španiji (orkester Euskadi) in na Kitajskem (Macau, Tajpej). Maestro En Shao je dirigiral številnim vrhunskim orkestrom, trenutno pa je šef dirigent Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in glavni gostujoči dirigent Kitajskega nacionalnega orkestra.

En Shao (CN) was born in Tianjin in China. He started to play the piano and violin at the ages of four and five respectively and by the age of 18 was working as a composer, pianist and percussionist with a local orchestra. After graduating from the Bejing Central Conservatory he became Residence Conductor of the Chinese Broadcasting Symphony Orchestra and Principal Guest Conductor of the Central Philharmonic Orchestra of China and the National Youth Orchestra of China. As Associate Conductor, Principal Conductor and Music Director he has worked in the UK (BBC Philharmonic, Ulster), Spain (Euskadi Orchestra) and in China (Macau, Taipei). Maestro Shao has conducted many prestigous orchestras and he is currently the Chief Conductor of the RTV Slovenia Symphony Orchestra and the Principal Guest Conductor of the China National Symphony Orchestra.

Jury


Tajnik tekmovanja:

Secretary of the Competition:

Dejan Prešiček (SLO) je po diplomi na glasbeni

Dejan Prešiček (SLO) graduated from the

akademiji v Frankfurtu študij nadaljeval v razredu JeanaMarieja Londeixa v Bordeauxu ter prejel zlato medaljo in častno nagrado mesta Bordeaux. Je član Tria Slavka Osterca, Kvarteta saksofonov 4saxess in soustanovitelj Glasbenega društva Saksofonija. Snema za RTV Slovenija ter tuje radijske in televizijske hiše (BBC London, nemške državne radijske postaje, Radio Lizbona). Njegove posnetke najdemo tudi na številnih zgoščenkah. Je direktor Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kjer tudi poučuje saksofon in komorno igro. Honorarno poučuje tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. www.dejanpresicek.com

Korepetitor:

Piano accompanist:

Zoltan Peter (SLO) je študij klavirja pričel v razredu

Zoltan Peter (SLO) began his academic studies in

prof. Arba Valdme na Akademiji umetnosti v Novem Sadu, zaključil pa na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Kot solist, komorni glasbenik in klavirski spremljevalec mnogih vrhunskih glasbenikov nastopa v Sloveniji in tujini, z obsežnim repertoarjem sodeluje na domačih in mednarodnih mojstrskih tečajih ter tekmovanjih. Poleg koncertne in pedagoške dejavnosti vodi seminarje za učence, učitelje klavirja in korepetitorje.

Žirija

Frankfurt Music Academy and continued his studies at Jean-Marie Londeix’s masterclass in Bordeaux, where he was awarded a Gold Medal as well as the Prize of Honour of the City of Bordeaux. At present, he is a member of the Slavko Osterc Trio and Ensemble 4Saxess, and a co-founder of the Saksofonija Music Society. He has recorded for RTV Slovenia and various radio and television houses (BBC London, state German stations, Radio Lisboa), and has participated in recording numerous CDs. He works as a director and teacher for saxophone and chamber music at the Ljubljana Music and Ballet Conservatory. He is a parttime lecturer at the Academy of Music in Ljubljana. www.dejanpresicek.com

the class of Arbo Valdma at the Academy of Arts in Novi Sad and completed his piano studies at the Academy of Music in Ljubljana. As a soloist, chamber musician and piano accompanist for all generations of top musicians, he has performed across Slovenia and abroad. As one of the finest chamber and piano accompanists in the region, he has mastered an extensive repertoire and has taken part in countless domestic and international masterclasses and competitions. Apart from teaching and performing, he also gives seminars for piano students, teachers and piano accompanists.

Jury

w w w . s e l m e r. f r


Shunsuke AKAKI (Japonska) se je rodil v Okayami

Shunsuke AKAKI (Japan) was born in Okayama in 1987.

Oleksandr BALAŠOV (Ukrajina) se je rodil leta

Oleksandr BALAŠOV (Ukraine) was born in 1988 in Kerch (Ukraine). In 2007, he finished the Lysenko Secondary Special Music School in Kyiv and in 2012 he graduated from the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine under the guidance of Prof. Mymryk.

leta 1987. Marca leta 2010 je diplomiral na Pedagoški fakulteti univerze Shizuoka. V Tokiu igra saksofon v kvartetu ARIA in orkestru L’Avenir.

1988 v Kerču v Ukrajini. Leta 2007 je zaključil glasbeno gimnazijo M. Lysenka v Kijevu, leta 2012 pa diplomiral na Ukrajinski narodni akademiji za glasbo P. I. Čajkovskega pod vodstvom profesorja Mymryka.

Eudes BERNSTEIN (Francija) se je rodil leta 1994.

Udeleženci

Na konservatoriju v Parizu je diplomiral iz glasbe pri Phillippeu Portejoieu in Davyju Basquinu. Od leta 2012 študira na Versajskem konservatoriju pri Vincentu Davidu. Prejel je več nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih (Bellan, Adolphe Sax, Lempdes, Saxiana), bil aktiven član Francoskega mladinskega harmoničnega orkestra ter se udeležil mojstrskih delavnic, ki so jih vodili: Christian Wirth, Jean Denis Michat, Masataka Hirano, Claude Delangle, Jean Yves Fourmeau, Vincent David, Arno Bornkamp in Pierre Strauch. Med ostalim je tudi posnel Koncertino Thierryja Escaicha.

Enrica BIRSA (Italija), rojena v Trstu leta 1989, je zaključila Konservatorij J. Tomadinija v Vidmu z odliko. Udeležila se je več pomembnejših državnih tekmovanj in se vsakič uvrstila med zmagovalce. Sodelovala je na številnih mojstrskih tečajih priznanih italijanskih in tujih učiteljev. Nastopila je na koncertih kot solistka ob klavirski spremljavi, pa tudi v različnih komornih ansamblih in orkestrih. Leta 2012 je bila izbrana za XVI. kongres saksofonistov v kraju St. Andrews na Škotskem.

He graduated in March 2010 from the Faculty of Education at the Shizuoka University. He plays the saxophone in Tokyo at the ARIA Saxophone Quartet and the Ensemble L’Avenir.

Eudes BERNSTEIN (France) was born in 1994. He studied at the Regional Paris Conservatory (Diploma in Music) with Phillipe Portejoie and Davy Basquin; at the Versailles Conservatory with Vincent David (2012-2013). He has won various awards at national and international competitions (Bellan, Adolphe Sax, Lempdes, Saxiana), while taking an active part in the Youth French National Harmony Orchestra, and has done masterclasses with Christian Wirth, Jean Denis Michat, Masataka Hirano, Claude Delangle, Jean Yves Fourmeau, Vincent David, Arno Bornkamp and Pierre Strauch. Among the various activities he has also recorded a Concertino by Thierry Escaich. Enrica BIRSA (Italy) was born in Trieste (Italy) in 1989

and graduated with distinction at the J. Tomadini Conservatory in Udine. She participated in important national competitions, ranking among the winners every time and followed several masterclasses given by famous Italian and foreign teachers. She gave concerts as a soloist accompanied by piano in various chamber ensembles and in orchestras. In 2012, she has been selected at the XVI World Saxophone Congress in St. Andrews (Scotland).

Erik DEMASEURE (Belgija), rojen v Charleroiju, se je leta 2007 odločil za profesionalno pot na Kraljevskem konservatoriju v Monsu v razredu Michela Mergnyja in Simona Diricqa. Istočasno je svoje znanje nadgrajeval na konservatoriju Saint-Quentin v Aisneu v Franciji in pridobil glasbeno diplomo v razredu Grégoryja Letombea. Trenutno si prizadeva pridobiti magistrski naziv v razredu Alaina Crepina in Simona Diricqa na Kraljevskem konservatoriju v Bruslju. Roman FOTUIMA (Ukrajina) se je rodil leta 1991 v

Kerču v Ukrajini. Med letoma 2004 in 2010 je obiskoval glasbeno gimnazijo M. Lysenka v Kijevu. Sedaj je študent 3. letnika na Ukrajinski narodni akademiji za glasbo P. I. Čajkovskega v razredu profesorja Mymryka.

Erik DEMASEURE (Belgium) Born in Charleroi, in 2007

Erik Demaseure decided to undergo professional training at the Royal Conservatorium of Mons in the class of Michel Mergny and Simon Diricq. Simultaneously, he decided to upgrade his skills at the Conservatoire `a Rayonnement Départemental de Saint-Quentin (Aisne, France) and obtained the Diploma of musical studies in the class of Grégory Letombe. Currently, he is majoring in the class of Alain Crepin and Simon Diricq at the Royal Conservatorium of Brussels.

Roman FOTUIMA (Ukraine) was born in 1991 in Kerch (Ukraine). From 2004 to 2010 he studied at the Lysenko Secondary Special Music School in Kyiv. Currently, he is a student of the 3rd year at the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine in the class of prof. Mymryk.

Aki FUJIWARA (Japonska) se je rodila leta 1987 na Japonskem. Klavir se je začela učiti leta 1990. Po sedmih letih je začela igrati saksofon v klubskem pihalnem orkestru. Med letoma 2001 in 2007 je obiskovala individualne tečaje pri treh različnih učiteljih. V letih 2006 in 2007 je obiskovala tečaj petja na Glasbeni akademiji v Tokiu. Med letoma 2008 in 2011 je obiskovala Glasbeno akademijo Senzoku Gakuen pod vodstvom učitelja Takumi Kainume. Sedaj je vpisana v tretji letnik specializacije na CNR v Lyonu (Francija) pri učitelju Jean-Denisu Michatu.

Aki FUJIWARA (Japan) was born in 1987 in Japan. She started playing the piano in 1990. Seven years later she started playing the saxophone with a club brass-band. Between 2001 and 2007 she took individual lessons with three different teachers. From 2006 to 2007, she attended a course of solfeggio at the Tokyo Music Academy. From 2008 to 2011 she visited the Senzoku Gakuen College of Music under the guidance of Takumi Kainuma. Currently, she is in the 3rd cycle of specialization at the CNR de Lyon (France) with Jean-Denis Michat.

Massimiliano GIRARDI (Italija) se je rodil leta

Massimiliano GIRARDI (Italy) was born in 1985. He began his studies as a pianist and attended piano masterclasses at the Mozarteum University in Salzburg. He attended the Conservatory in Milano where he got his Diploma and Master’s Degree in Saxophone with best marks under the guidance of Daniele Comoglio. At present, he studies in Vienna with Lars Mlekusch. He has won various international competitions in Padova, Riccione and elsewhere. He also holds a Master’s Degree in Euro-American Literature from the University of Trento and Graz.

1985. Glasbeno izobraževanje je začel s klavirjem in se udeležil več mojstrskih tečajev na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. Na Konservatoriju v Milanu je diplomiral in pridobil magistrski naziv za saksofon z odlično oceno pod vodstvom učitelja Daniela Comoglia. Trenutno študira na Dunaju pri Larsu Mlekuschu. Zmagal je na številnih mednarodnih tekmovanjih v Padovi, Riccioneu in drugih krajih. Na univerzah v Trentu in Gradcu je pridobil tudi magistrski naziv iz evropske in ameriške književnosti.

Participants


Jan GRIČAR (Slovenija) je študent Akademije za glasbo v Ljubljani v razredu profesorja Matjaža Drevenška. Je dobitnik številnih najvišjih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Izpopolnjuje se na seminarjih pri svetovno znanih profesorjih. Je prejemnik Škerjančeve nagrade (KGB Ljubljana), Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani in štipendije Evropskega glasbenega sklada Yamaha. Kot solist je nastopil s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Orkestrom Slovenske filharmonije. Je član kvarteta saksofonov ColorFour. Krzysztof GUŃKA (Poljska) se je rodil leta 1990.

Udeleženci

Leta 2009 je diplomiral na Državni glasbeni šoli v Cieszynu. Trenutno študira saksofon na Akademiji za glasbo v Krakovu v razredu dr. Andrzeja Rzymkowskega. Sodeloval je na več tekmovanjih, in sicer na Festivalu saksofona v Przeworsku (leta 2006 in 2008, obakrat tretje mesto), na tekmovanju pihalcev v Vroclavu (2007, drugo mesto) in na mednarodnem tekmovanju saksofonistov “Gustav Bumcke” v Nürnbergu (2010, uvrščen v polfinale).

Makoto HONDO (Japonska) se je rodil leta 1989.

Jan GRIČAR (Slovenia) is studying at the Music Academy

Sam JONES (Nova Zelandija) se je rodil leta 1994. Drugi letnik študija na novozelandski akademiji za glasbo obiskuje pod vodstvom profesorja Simona Brewa. Leta 2011 je prejel nagrado IRMT za mladega glasbenika leta ter se na svoji akademiji uvrstil na prvo mesto v koncertnem tekmovanju in kot najboljši pihalec. V Novozelandskem orkestru kraljevskih letalskih sil igra prvi alt saksofon in je tudi član Novozelandskega mladinskega jazzovskega orkestra. Kot solist je nastopal z orkestrom Novozelandske akademije za glasbo in Novozelandskim srednješolskim orkestrom.

Krzysztof GUŃKA (Poland) was born in 1990.

Arisa KIMURA (Japonska) se je rodila leta 1985 v Kangawi na Japonskem. Marca leta 2008 je diplomirala na Akademiji za glasbo Senzoku Gakuen, kjer je leta 2010 pridobila tudi magistrski naziv, pri čemer so jo vodili učitelji Kazuhiro Ninomiya, Sumichika Arimura, Masataka Hirano in Kazuo Tomioka. Na 10. mednarodnem glasbenem tekmovanju v Osaki je dobila tretjo nagrado.

Arisa KIMURA (Japan) was born in 1985 in Kangawa

Kei KIMURA (Japonska) se je rodila leta 1991. Saksofon

Kei KIMURA (Japan) was born in 1991. She started to

in Ljubljana in the class of Prof. Matjaž Drevenšek. Ha has won an array of top awards in national and international competitions. He is continuously upgrading his knowledge under the guidance of worldrenowned professors. He has also been awarded the Škerjanec Prize (CMB Ljubljana), the Prešeren Award (University of Ljubljana) and a scholarship by the Yamaha Music Foundation of Europe. He performed as a soloist with the RTV Slovenia Symphony Orchestra and the Slovenian Philharmonic Orchestra, while also being a member of the ColorFour saxophone quartet. In 2009 he graduated from the Public Music High School in Cieszyn. He is currently studying at the Academy of Music in Kraków in the saxophone class of Dr. Andrzej Rzymkowski. He took part in various competitions, such as the Festival of Saxophone in Przeworsk (2006 and 2008, ranking third both times), the Wind Instruments Competition in Wrocław (2007, ranking second) and the “Gustav Bumcke” International Saxophone Competition in Nuremberg (2010, promoted to the semi-finals).

Makoto HONDO (Japan) was born in 1989. After graduating

Po diplomi leta 2012 na Umetniški univerzi v Tokiu je študij nadaljeval na Višjem državnem konservatoriju za glasbo in ples v Parizu. Leta 2010 se je uvrstil v polfinale 5. mednarodnega tekmovanja Adolphe Sax v Belgiji in v polfinale 3. mednarodnega tekmovanja saksofonistov “Jean-Marie Londeix” na Tajskem.

in 2012 from the Tokyo University of Arts, he continued his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Paris. In 2010, he qualified for the semi-finals of the 5th Adolphe Sax International Competition in Belgium, and the semi-finals of the 3rd “Jean-Marie Londeix” International Saxophone Competition in Thailand.

Luo JIE (LR Kitajska) se je rodil leta 1988. Po srednješolski diplomi leta 2007 je bil sprejet na Glasbeni konservatorij v Douaiju v Franciji. Aprila leta 2009 se je preselil v Chambery v Francijo, da bi se naučil francosko in se septembra istega leta vpisal v Glasbeni konservatorij v Perpignanu. Junija leta 2012 je diplomiral iz glasbe z odliko. Aprila leta 2013 se je na Državnem tekmovanju Francije uvrstil na četrto mesto.

Luo JIE (China) was born in 1988. He graduated from high school in 2007 and was admitted to the Conservatory of Music in Douai (France). In April 2009, he moved to Chambery (France) to learn French, and in September of the same year enrolled on the Conservatory of Music of Perpignan (France). In June 2012, he has got a diploma in Music with distinction. In April 2013, he ranked fourth at the National Competition of France.

Sam JONES (New Zealand) was born in 1994. Currently he is in his second year of study at the New Zealand School of Music (NZSM), studying under Artist Teacher Simon Brew. He was the winner of the 2011 IRMT Young Performer of the Year, the 2012 NZSM Concerto Competition, as well as the NZSM Woodwind Player of the year. Sam is Lead Alto Sax of the Royal New Zealand Air Force Band, a member of the NZ Youth Jazz Orchestra and has performed as a soloist with both the NZSM orchestra, and the New Zealand Secondary Schools Orchestra. (Japan). In March of 2008 she graduated from the Seczoku Gakuen College of Music, where she concluded the Master in 2010 under artist teachers Kazuhiro Ninomiya, Sumichika Arimura, Masataka Hirano and Kazuo Tomioka. She won the third prize at the 10th OSAKA International Music Competition.

se je začela učiti pri trinajstih. Izpolnila je vse srednješolske pogoje za opravljanje specializacije na področju glasbe. Na 15. in 16. mednarodni akademiji za pihala v Hamamatsuju je študirala v razredu Otisa Murphyja ter se učila še pri Kennethu Tseju, Juliji Nolan ter članih Zagrebškega kvarteta saksofonov leta 2011 na Mednarodnem simpoziju saksofonistov v Hong Kongu. Učila se je tudi pri priznanih saksofonistih, kot sta Hiroshi Hara in Shiro Hatae, trenutno pa se uči pri Sumichiki Arimuri na Glasbeni akademiji Showa.

learn saxophone at the age of 13. She completed the high school requirements for a specialization in music. At the 15th and 16th Hamamatsu international wind instruments academy, she was a student in Otis Murphy’s class and she studied with Kenneth Tse, Julia Nolan and members of the Zagreb Saxophone Quartet at the 2011 Hong Kong International Saxophone Symposium. She studied with esteemed saxophonists Hiroshi Hara, Shiro Hatae and currently studies with Sumichika Arimura at the Showa Academy of Music.

Paulina Marta KULESZA (Poljska), učenka A.

Paulina Marta KULESZA (Poland), a student of A. Bornkamp, was born in 1990. She has won several prizes in national and international competitions (ClariSax Competition/Valenciennes). She is a member of the Ebonit Saxophone Quartet within which she performed at the Concertgebouw. The Ebonit Quartet is a winner of the Ottomani Concour and a finalist of the Almere Chamber Music Competition. Paulina had an opportunity to get lessons from the best teachers and musicians and got a scholarship from the Polish Minister of Culture.

Bornkampa, se je rodila leta 1990. Osvojila je več nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih (ClariSax Competition/ Valenciennes). Kot članica skupine Ebonit Saxophone Quartet je nastopila v dvorani Concertgebouw. Zasedba Ebonit Quartet je dobitnica tekmovanja Ottomani Concour in se je uvrstila v finale tekmovanja v komorni glasbi v Almereju. Paulina se je imela priložnost učiti pri najboljših učiteljih in glasbenikih ter je prejemnica štipendije poljskega ministrstva za kulturo.

Participants


Xavier LARSSON PAEZ (Španija) se je rodil leta

1991. Z odliko je diplomiral na Višjem konservatoriju Liceu v Barceloni. Trenutno se pripravlja na pridobitev magistrskega naslova iz saksofona v Kölnu pri Danielu Gauthierju. Prejel je tudi štipendijo Fundacije Alexandra von Humboldta. Prejel je prvo nagrado na Drugem mednarodnem tekmovanju v Lodžu na Poljskem in nagrado na Tretjem tekmovanju JMLISC v Bangkoku. Kot solist je nastopal z Orkestrom španske radiotelevizije (RTVE) in z nacionalnim orkestrom iz Andore.

Udeleženci

Pablo LEÓN CANDELA (Španija) se je rodil leta 1990. Saksofon se je začel učiti v Ibiju v Španiji in nadaljeval na konservatoriju za glasbo v kraju Elche pod vodstvom učitelja Alejandra Juareza. Udeležil se je vrste mojstrskih tečajev, ki so jih vodili Antonio Felipe Belijar, Federico Coca García, Claude Delangle, Jean-Denis Michat, Ensemble Squillante, Vincent David in drugi. Od leta 2010 obiskuje Višji konservatorij za glasbo v Aragoni (CSMA) pri učitelju Marianu Garciji. Javier LINARES LEYVA (Španija) se je rodil leta 1987. Nastopal je že v najboljših dvoranah v Španiji in Evropi. Kot strokovni univerzitetni sodelavec je pridobil magistrski naziv iz glasbe na Univerzi v Andaluziji. Svoje znanje je izpopolnil v sodelovanju s priznanimi solisti, kot so Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent David in Johan van der Linden. Trenutno je saksofonist-solist pri Orkestru prvega kraljevega regimenta “Immemorial” in redni sodelavec Simfoničnega orkestra v Kraljevskem gledališču v Madridu. Lovro MERČEP (Hrvaška) se je rodil leta 1990. Študij saksofona je pričel v Samoboru in ga nadaljeval na Glasbeni akademiji v Zagrebu. Dve leti je študiral v Lyonu v razredu prof. Jean-Denisa Michata. Med šolanjem je osvojil številne nagrade na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Kot solist je nastopil z Zagrebško filharmonijo in Hrvaškim komornim orkestrom. Trenutno je študent petega letnika saksofona na Glasbeni akademiji v Zagrebu v razredu prof. Dragana Sremca in prvega letnika umetniškega izpopolnjevanja v Versaillesu pri prof. Vincentu Davidu. Kot član različnih komornih ansamblov igra po Evropi in Hrvaški.

Xavier LARSSON PAEZ (Spain) was born in 1991.

He graduated with distinction from the Superior Conservatory of Liceu, Barcelona. Currently he is studying for a Master’s Degree in saxophone in Cologne (Germany) with Daniel Gauthier. He has won a Scholarship from the Alexander von Humboldt Foundation. He has won the First Prize at the Second International Competition in Lodz (Poland) and a Prize at the Third JMLISC in Bangkok. He performed as a soloist with the Spanish Radio and Television Orchestra (RTVE) and with the National Orchestra of Andorra.

Pablo LEÓN CANDELA (Spain) was born in 1990. He started his saxophone studies in Ibi (Spain) and continued at the Conservatorio Profesional de Música de Elche with teacher Alejandro Juarez. During his saxophone studies he participated in masterclasses with Antonio Felipe Belijar, Federico Coca García, Claude Delangle, Jean-Denis Michat, Ensemble Squillante, Vincent David and others. He has been studying at the Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) with the teacher Mariano García since 2010. Javier LINARES LEYVA (Spain) was born in 1987. He has performed in the best auditoriums across Spain and Europe. He is a University Expert and has received a Master’s Degree in performing from the Andalusia University. He has consolidated his skills by playing with renowned soloists Claude Delangle, Arno Bornkamp, Vincent David and Johan van der Linden. Currently he is a Saxophone soloist with Music Unit of the No. 1 King’s Immemorial Regiment and a regular contributor to the Royal Theatre Symphonic Orchestra in Madrid. Lovro MERČEP (Croatia) was born in 1990. He started

studying saxophone in Samobor and continued at the Music Academy of Zagreb. For two years, he was studying in Lyon with Prof. JeanDenis Michat. While studying, he won several prizes in national and international competitions. He performed as a soloist with the Zagreb Philharmonic and the Croatian Chamber Orchestra. Currently, he is in his fifth year of saxophone at the Music Academy of Zagreb in the class held by Prof. Dragan Sremac and, simultaneously, in his first year of advanced studies in Versailles with Prof. Vincent David. He is performing in whole Europe as a member of a range of chamber orchestras.

Blaž MIJOVIČ (Slovenija) se je rodil 1987 v Celju.

Po končani nižji glasbeni šoli se je vpisal na umetniško gimnazijo v Mariboru, kjer je prejel diplomo za izjemne dosežke v času šolanja. Trenutno se izobražuje na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na CNR de Versailles. Sodeloval je na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter poletnih šolah, kjer se je izobraževal pri znanih profesorjih, kot so Vincent David, Jean-Denis Michat , Arno Bornkamp, Claude Delangle, Kenneth Tse. Prejel je več priznanj na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Nastopil je tudi kot solist ob spremljavi Slovenske filharmonije z izvedbo Tomasijevega koncerta za saksofon.

Carlos MONTESINOS PARRA (Španija) se je rodil

leta 1991. Saksofon se je začel učiti v Ibiju. Leta 2005 je bil sprejet na konservatorij za glasbo in ples Vicente Lillo Cánovas. Med študijem saksofona se je udeležil vrste mojstrskih tečajev, ki so jih vodili Antonio Felipe Belijar, Federico Coca García, Miguel Ángel Lorente, Jean-Denis Michat, Ensemble Squillante, Vincent David in drugi. Od leta 2011 obiskuje Višji konservatorij za glasbo v Aragonu (CSMA) pri učitelju Marianu Garciji.

Maikel MORELLI (Brazilija) se je rodil leta 1984. Diplomo iz klasičnega saksofona je pridobil na Konservatoriju za gledališče in glasbo “Dr. Carlos de Campos” v Tatuíju, kjer je delal kot učitelj do leta 2008. Dodatno se je izpopolnjeval z učiteljema Dílsonom Florenciem in Rodrigom Capistranom. Udeležil se je številnih delavnic in mojstrskih tečajev ter bil povabljen na številna srečanja in tekmovanja saksofonistov in osvojil vrsto nagrad kot solist, član orkestrov ali kvartetov. Trenutno nastopa kot solist v Glasbeni zadrugi “Maestro Francisco Paulo Russo”. ^

Kento MOTEGI (Japonska) se je rodil leta 1985. Učil se je pri Kenichiru Mutu na Glasbeni akademiji Toho. Prejel je prvo nagrado na 9. glasbenem tekmovanju JILA v Tokiu in tretjo nagrado na Prvem mednarodnem glasbenem tekmovanju v Yokohami. Trenutno študira pri Jean-Yvesu Fourmeauju na Konservatoriju v Cergy-Pontoiseu v Franciji.

Blaž MIJOVIČ (Slovenia) was born in 1987 in Celje. After completing his junior music studies, he enrolled on the Gymnasium of Performing Arts in Maribor and achieved a diploma with distinction. He is currently studying at the Academy of Music in Ljubljana and at the CRR de Versailles. He participated in a range of national and international competition, winning several awards, and attended a number of summer schools led by renowned professors Vincent David, Jean-Denis Michat, Arno Bornkamp, Claude Delangle and Kenneth Tse. As a soloist, he performed with the Slovenian Philharmonic. Carlos MONTESINOS PARRA (Spain) was born

in 1991. He started his saxophone studies in Ibi. In 2005 he entered the “Conservatorio Profesional de música y danza Vicente Lillo Cánovas”. While studying saxophone he attended several masterclasses with teachers like Antonio Felipe Belijar, Federico Coca García, Miguel Ángel Lorente, Jean-Denis Michat, Ensemble Squillante, Vincent David and others. He started studying at the Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) with art teacher Mariano García in 2011.

Participants

Maikel MORELLI (Brasil) was born in 1984. He graduated

in classical saxophone from the Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” in Tatuí and worked there as teacher until 2008. He perfected his skills with Dílson Florencio and Rodrigo Capistrano. He attended numerous workshops and masterclasses given by world-renowned saxophonists and teachers. He recorded a few CDs as a soloist and as member of various orchestras, and was also invited to various saxophone encounters and competitions where he won several prices as a soloist and member of orchestras and quartets. At present, he works as a soloist at the Cooperativa de Musica “Maestro Francisco Paulo Russo”. ^

Kento MOTEGI (Japan) was born in 1985. He studied

with Kenichiro Muto at the Toho Music College. He has won the first prize at the 9th JILA Music Competition in Tokyo and the 3rd Prize at the First Yokohama International Music competition. Currently he is studying with Jean-Yves Fourmeau at the Conservatoire de CergyPontoise in France.


Simone MÜLLER (Nemčija) se je rodila leta 1989.

Simone MÜLLER (Germany) was born in 1989. She got her first saxophone lessons at the age of nine, from Frank Schüssler. She gained four first prizes in the German competition “Jugend musiziert” and received a scholarship from the German foundation “Deutsche Stiftung Musikleben”. In 2009 she started her studies with Arno Bornkamp at the Conservatory of Amsterdam. Simone did an Erasmus exchange to Vienna and studied there with Lars Mlekusch. Simultaneously she attended numerous masterclasses.

Prve lekcije saksofona, ki jih je vodil Frank Schüsslerm, je začela obiskovati pri devetih letih. Na nemškem tekmovanju “Jugend musiziert” je osvojila štiri nagrade in prejela štipendijo nemškega sklada “Deutsche Stiftung Musikleben”. Leta 2009 se je začela učiti pri Arnu Bornkampu na Konservatoriju v Amsterdamu. V okviru programa izmenjave Erasmus se je na Dunaju učila pri Larsu Mlekuschu. Hkrati se je udeležila tudi številnih mojstrskih tečajev.

Udeleženci

Anja NEDREMO (Norveška) se je rodila leta 1989. Svoj študij je začela v programu za mlade talente na Norveški akademiji za glasbo pri Vibeke Breian. Študij je nadaljevala na Danskem pri Clausu Olesenu in Johannesu Thorellu. Po selitvi na Dunaj je študij nadaljevala pri Larsu Mlekuschu. Trenutno obiskuje podiplomski program pri Nachu Gasconu v Barceloni. Anja je nastopala na koncertih na Švedskem, Danskem, Madžarskem ter v Španiji, Franciji, Italiji, ZDA in Avstriji. Prejela je vrsto nagrad in štipendij, nazadnje tudi prestižno štipendijo Ticon na Norveškem.

Anja NEDREMO (Norway) was born in 1989. She started

her studies at the Young Talents Programme at the Norwegian Academy of Music with Vibeke Breian. She continued her studies in Denmark with Claus Olesen and Johannes Thorell. After that, she went to Vienna to study with Lars Mlekusch. Currently she is doing her postgraduate with Nacho Gascon in Barcelona. Anja has played concerts in countries such as Sweden, Denmark, Spain, France, Italy, Hungary, USA and Austria. She has won several prizes and scholarships, most recently she was awarded the prestigious Ticon Scholarship in Norway.

Kyoko NEMOTO (Japonska) se je rodila leta 1990.

Kyoko NEMOTO (Japan) was born in 1990. In 2012

Leta 2012 je diplomirala na japonski Glasbeni akademiji Senzoku Gakuen. Trenutno obiskuje konservatorij Aubervilliers-La Courneuve v Franciji. Med njenimi učitelji izstopajo Minako Marutani, Hideyuki Suzuki, Masataka Hirano in Julien Petit. Komorno glasbo so ji pomagali izpopolnjevati učitelji Takumi Kainuma, Kazuhiro Ninomiya, Yoshiyuki Hattori, Masato Ikegami in Julien Petit.

Tomotaka NOHARA (Japonska) se je rodil leta 1988. Diplomiral je na Glasbeni akademiji Showa leta 2012 in že naslednje leto končal tudi podiplomski študij. Trenutno študira na konservatoriju Cergy-Pontoise. Uspešno je opravil vrsto avdicij na svoji univerzi in nastopil na številnih koncertih za komorno glasbo. Kot solist je izvedel kompozicijo Jyuna Nagaa s pihalnim orkestrom Glasbene univerze Showa. Leta 2013 je v Okinawi nastopil na samostojnem koncertu z naslovom ISi’AXOPHONE 大 HAPPYTIME J!.

she graduated from the Senzoku Gakuen College of Music in Japan. Currently, she is studying at the Conservatoire a` Rayonnement Régional d’Aubervilliers-La Courneuve in France. Her artist teachers include Minako Marutani, Hideyuki Suzuki, Masataka Hirano, Julien Petit. She also studied chamber music with Takumi Kainuma, Kazuhiro Ninomiya, Yoshiyuki Hattori, Masato Ikegami and Julien Petit.

Tomotaka NOHARA (Japan) was born in 1988. He

graduated from the Showa Academy of Music in 2012 where he also finished a post graduate course in 2013. Now he is studying at the Conservatoire a` Rayonnement Régional of Cergy-Pontoise. He passed many auditions in his university and he played in many concert for chamber music etc.. As a soloist he also performed a composition by Jyun NAGAO with the wind orchestra of the Showa Academy of Music. In 2013 he held a concert entitled ISi’AXOPHONE 大 HAPPYTIME J! in Okinawa.

Yuka NOJIMA (Japonska) se je rodila leta 1987.

Po diplomi iz saksofona na Glasbeni akademiji Senzoku Gakuen v Kanagavi na Japonskem obiskuje podiplomski program na Konservatoriju v Lyonu v Franciji.

~EZ (Španija) se je rodil leta 1983. Odlikuje Jesús NUN ga obširno poznavanje klasičnega saksofona in sodobnih tehnik. Študiral je pri vidnejših evropskih predstavnikih sodobne glasbe in osvojil več nagrad na mednarodnih tekmovanjih, kot sta “Vitor Santos” na Portugalskem ali “G. Vicenzi” v Italiji. Krstno je izvedel več avantgardnih skladb, vključno z elektroakustičnimi skladbami za saksofone od sopranina do bas saksofona, v tesnem sodelovanju z različnimi skladatelji. Trenutno poučuje saksofon v Algecirasu v Španiji in sodeluje v duetu SinCronía z Noelio Sierra in duetu Dúo Lisus z Lidio Mun~oz. Ava OAXACA (ZDA) se je rodila leta 1995. Zmagala

je na številnih tekmovanjih, vključno z Državnim tekmovanjem za mlade soliste John Philip Sousa. Kot solistka je nastopila v koncertni dvorani Centra Kennedy ter na odru Millennium s Pihalnim simfoničnim orkestrom Univerze George Mason in Orkestrom mesta Fairfax v zvezni državi Virginiji. Ava bo jeseni začela študij na konservatoriju Peabody Univerze John Hopkins v Baltimoru v zvezni državi Maryland.

Takuro OGAWA (Japonska) se je rodil leta 1989. Leta 2011 je diplomiral na japonski Glasbeni akademiji Senzoku Gakuen. Študiral je pod vodstvom učiteljev Chiharu Itu in Keijiju Munesadi. Udeležil se je številnih mednarodnih tekmovanj in seminarjev.

Yuka NOJIMA (Japan) was born in 1987. She graduated in saxophone from the Senzoku Gakuen College of music in Kanagawa, Japan. At present she is a post-graduate student at the Conservatory of Lyon in France.

~EZ (Spain) was born in 1983. He has an Jesús NUN extensive background in classical saxophone and contemporary techniques. He studied with some of the European leading figures in new music and won several prizes at international performance competitions like the “Vitor Santos” in Portugal or the “G. Vicenzi” in Italy. He has premiered several avant-garde pieces--including electro-acoustic works for saxophones ranging from sopranino to the bass saxophone--in close cooperation with several composers. He is currently teaching saxophone in Algeciras (Spain) and is part of the Dúo SinCronía (with Noelia Sierra) and Dúo Lisus (with Lidia Mun~oz). Ava OAXACA (USA) was born in 1995. She has won

numerous competitions, including the John Philip Sousa National Young Artists Solo Competition, and has performed as a soloist in the Kennedy Center’s Concert Hall and Millennium Stage, with George Mason University’s Wind Symphony, and with the City of Fairfax Band, in Fairfax, Virginia. Ava will begin conservatory studies at Peabody Conservatory/John Hopkins University this fall in Baltimore, Maryland.

Takuro OGAWA (Japan) was born in 1989. In 2011 he

graduated from the Senzoku Gakuen College of Music. He studied under artist teachers Chiharu Ito and Keiji Munesada. He participated in several international competition and seminars.

Participants


Rui OZAWA (Japonska) se je rodila leta 1989. Diplomirala

Rui OZAWA (Japan) was born in 1989. She graduated with

Joonsung PARK (Republika Koreja) se je rodil leta 1985. Obiskoval je Glasbeno akademijo Univerze Yonsei v kraju Sheloreated pri Seulu (Republika Koreja) ter leta 2012 diplomiral s specializacijo iz saksofona. Trenutno študira na konservatoriju Aubervilliers-La Courneuve v Franciji. Bil je član ansambla saksofonistov Yonsei (Seul, 2008-2012) in saksofonskega kvarteta Erato (Seul, 2007-2012). Prejel je vrsto nagrad in priznanj na tekmovanjih, ki sta jih prirejali Univerza Yonsei in Univerza Ulsan. Prejel je drugo nagrado na Tekmovanju v komorni glasbi v dvorani Kumho.

Joonsung PARK (Republic of Korea) was born in 1985.

je z najvišjimi ocenami na Glasbeni akademiji Senzoku leta 2012. Na Mednarodnem tekmovanju za pihala in tolkala je leta 2011 prejela drugo nagrado. Trenutno študira glasbo pri Jean-Yvesu Fourmeauju na Konservatoriju Cergy-Pontoise.

top marks from the Senzoku College of Music in 2012. She has won the second prize at the International Wind & Percussion competition in 2011. Currently she is studying music with Jean Yves Fourmean at the Conservatory Cergy-Pontoise.

He attended the School of Music at the Yonsei University in Sheloreated, Seoul (Republic of Korea) where he got his bachelor-s degree in Music specializing in saxophone in 2012. Currently he studies at the CRR Aubersvilliers-La Courneuve (France). He has been member of the Yonsei Saxophone Ensemble (Seoul, 2008-2012) and the Erato Saxophone Quartet (Seoul, 2007-2012). Simultaneously he gained various awards and recognitions at competitions at the Yonsei University and the Ulsan University. He has won the second prize at the Kumho Art Hall Chamber Music Competition.

Udeleženci

Weronika PARTYKA (Poljska) se je rodila leta 1988.

Weronika PARTYKA (Poland) was born in 1988. She Svoje glasbeno šolanje je začela v Szczecinku, po diplomi na Glasbeni started studying music in Szczecinek and after graduating from the akademiji v Poznanu (Poljska) pa je vpisala magistrski študij na Academy od Music in Poznań (Poland), she enrolled on a Masters Glasbeni akademiji v Ljubljani v razredu prof. Matjaža Drevenška, Course at the Academy of Music of Ljubljana in the class of Prof. Matjaž kjer študira še danes. Izpopolnjevala se je na vrhunskih predavanjih Drevenšek, where she is at present. She attended many top lectures and in delavnicah. Sodeluje v raznih projektih in si prizadeva raziskati workshops held by Arno Bornkamp, Paweł Gusnarj, Jean Denis Michat, zelo različne glasbene zvrsti. V letu 2012 je na povabilo Združenih Nicolas Prost, Gordon Tudor and Peter Veniger. She is actively involved držav Amerike predstavljala Poljsko pri glasbenem projektu 1beat. in many projects and is exploring an array of musical genres. In 2012 she Poleg igranja na saksofon ustvarja še elektronsko glasbo, poje in igra na etnične was representing Poland at the 1beat music project at the invitation of the United inštrumente, kot so duduk, fujara in okarina. States of America. In addition to saxophone she is creating electronic music, singing and playing ethnic instruments such as the duduk, the fujara and the ocarina.

Srđan PAUNOVIĆ (Srbija) se je rodil leta 1993. Svoj glasbeni študij je začel na Glasbeni šoli Jovana Bandura v Pančevu. V tem času se je udeležil številnih tekmovanj in osvojil vrsto nagrad kot solist in komorni glasbenik. Trenutno študira saksofon na Glasbeni akademiji v Novem Sadu pri profesorju Gordanu Tudorju. Letos je osvojil prvo nagrado in naslov laureata na Mednarodnem tekmovanju Davorin Jenko v Beogradu. Udeležil se je mojstrskih tečajev pod vodstvom priznanih saksofonistov iz Hrvaške, Slovenije in Francije.

Srđan PAUNOVIĆ (Serbia) was born in 1993. He started his musical education at the Jovan Bandur School of Music in Pančevo. During this period, he participated in several competitions and won a series of prizes as a soloist and chamber musician. Currently, he is studying saxophone at the Academy of Arts in Novi Sad with Prof. Gordan Tudor. This year, he has won the first prize and laureate at the Davorin Jenko International Competition in Belgrade. He also attended masterclasses with eminent saxophonists from Croatia, Slovenia and France.

Nicola PERRETO (Italija) se je rodil leta 1992 in začel študirati saksofon na Konservatoriju v Aosti (Italija) pri profesorju Massimu Baldioliju. Septembra leta 2012 je diplomiral z najvišjo oceno in se skoraj takoj pridružil razredu Jean-Yvesa Fourmeauja na Konservatoriju Cergy-Pontoise (Francija), kjer trenutno študira. Kot solist je nastopil že z vrsto orkestrov in se izkazal v skladbah, kot so Koncert Glazunova in Rapsodija Andreja Waigneina.

Nicola PERRETO (Italy) was born in 1992 and started studying saxophone at the Aosta Conservatory (Italy) with Professor Massimo Baldioli. In September 2013 he graduated with top marks and almost immediately joined Jean-Yves Fourmeau,s class at the Cergy-Pontoise Conservatory (France), where he is currently studying. He performed as a soloist with several orchestras, playing pieces like the Glazounov Concerto or the Andre Waignein Rapsodhy.

Enrique PRIETO (Španija) se je rodil leta 1983. Študiral je

Enrique PRIETO (Spain) was born in 1983. He has

na Konservatoriju Gijón, na Konservatoriju RCSMM v Madridu in na konservatoriju v Montpellierju s profesorjem Philippeom Braquartom. Je ustanovni član zasedbe Sax Antiqua in kvarteta Möebius. Nastopil je že z orkestrom Filarmonía, Filharmonijo Oviedo, Concertom XXI in Simfoničnim orkestrom v Gijónu. Osvojil je naslov laureata na XII. mednarodnem glasbenem tekmovanju v Benidormu in na III. mednarodnem tekmovanju saksofonskih kvartetov Yamaha. Od leta 2007 poučuje na Konservatoriju v Gijónu.

studied at the Gijón Conservatory, the RCSMM of Madrid and at the CNR of Montpellier with professor Philippe Braquart. He is founding member of Sax Antiqua and the Möebius Quartet. He has also performed with the Filarmonía Orchestra, Oviedo Filarmonía, Concerto XXI, and the Gijón Symphony Orchestra. He is a laureate of the XII International Music Competition of Benidorm and of the III Yamaha Saxophone Quartet International Competition. He has been teaching at the Gijon Conservatory since 2007.

Takahashi RYUNOSUKE (Japonska) je začel študirati saksofon pri dvanajstih letih in zmagal na vrsti tekmovanj na Japonskem. Nobuya Sugawa, Otis Murphy in Jean-Yves Fourmeau so ga vodili med študijem na Mednarodni instrumentalni akademiji Hamamatsu in istoimenskem festivalu. Udeležil se je mojstrskih tečajev, ki jih je vodil Christian Wirth. Svoje sposobnosti je izpopolnjeval s profesorji, kot so Maki Kasai, Masato Ikegami, Shintaro Fukumoto, komorno glasbo in saksofon pa so ga učili Sumichika Arimura, Shogo Sakaemura, Kenichiro Muto in Yosiki Omori. Trenutno obiskuje četrti letnik Glasbene akademije Showa.

Takahashi RYUNOSUKE (Japan) started studying saxophone at the age of 12 and has won many competitions in Japan ever since. He was learning under the guidance of Nobuya Sugawa, Otis Murphy, Jean-Yves Fourmeau at the Hamamatsu International Instrument Academy and Festival. He also attended masterclasses held by Christian Wirth. He continued to improve his skills with Maki Kasai, Masato Ikegami, Shintaro Fukumoto, and studied chamber music for saxophone with Sumichika Arimura, Shogo Sakaemura, Kenichiro Muto, Yosiki Omori. He is attending the fourth year at the Showa Academy of Music.

Nozomi SAKAI (Japonska) se je rodila leta 1989.

Diplomirala je na Univerzi Soai pod vodstvom Juna Nishimota in Masahira Maede. Trenutno študira na konservatoriju v Versaillesu pod vodstvom učitelja Vincenta Davida.

Nozomi SAKAI (Japan) was born in 1989. She

graduated from the Soai University under the guidance of art teachers Jun Nishimoto and Masahiro Maeda. Currently, she is studying at the Conservatoire á Rayonnement Régional in Versailles under the guidance of Vincent David.

Participants


Yumi SATO (Japonska) se je rodila leta 1983 in začela pri

Yumi SATO (Japan) was born in 1983 and began to play an

Yoshiuki SHISHIDO (Japonska) se je rodil leta 1983. Diplomiral je na Glasbeni akademiji Showa, na kateri je prejel tudi vrsto nagrad. Na Glasbeni akademiji v Versaillesu je diplomiral z najboljšimi ocenami in soglasnim mnenjem žirije. Kot solist je nastopil s Filharmoničnim orkestrom Sendai in orkestrom glasbene akademije Showa. Njegovi učitelji so bili Toru Furumizo, Yasuto Tanaka in Vincent David.

Yoshiuki SHISHIDO (Japan) was born in 1983. He graduated from the Showa Academy of Music where he won several prizes. He graduated from the Versailles music academy with top marks. He played with Sendai Philharmonic orchestra and the Showa Academy of Music Orchestra as a soloist. He studied under art teachers Toru Furumizo, Yasuto Tanaka and Vincent David.

Martin SKUBIN (Slovenija) se je rodil leta 1993. Saksofon se je začel učiti pri prof. Silviu Broscheju, šolanje je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, kjer je pod mentorstvom prof. Leva Pupisa leta 2012 z odliko maturiral. Trenutno je študent prvega letnika saksofona na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer se šola v razredu prof. Matjaža Drevenška. Uspešno se je udeležil mnogih tekmovanj in sodeloval z več orkestri. Je član številnih sestavov, od leta 2011 pa tudi dirigent Mladinskega pihalnega orkestra Brda.

Martin SKUBIN (Slovenia) was born in 1993. He started

Jorge Ignacio SOLANA SERRANO (Španija)

Jorge Ignacio SOLANA SERRANO (Spain) was

petih letih igrati elektronske orgle. Saksofon je začela študirati na Glasbeni šoli v Osaki, študij pa nadaljuje skupaj z izpopolnjevanjem v komorni glasbi na konservatoriju Aubervilliers-La Courneuve v Franciji. Prejela je peto nagrado na 16. japonskem državnem glasbenem tekmovanju in prvo nagrado na 21. mednarodnem festivalu azijske kulture.

Udeleženci

se je rodil leta 1984. Njegovi najpomembnejši učitelji so bili E. Devallon, Ph. Braquart, J.M. Zaragoza in J.C. Sempere. Udeležil se je tudi mojstrskih delavnic, ki so jih vodili Claude Delangle, Vincent David, Arno Bornkamp in drugi. V svoji karieri je prejel več prvih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Prav tako je sodeloval s Simfoničnim orkestrom Kraljevskega gledališča v Madridu. Kot solist nastopa na recitalih na pomembnih festivalih v Španiji in Italiji.

electronic organ at the age of five. She started studying saxophone at the Osaka College of Music and is currently studying saxophone and chamber music at the Conservatoire á Rayonnement Régional in Aubervilliers-La Courneuve, France. She has won the Fifth Prize at the 16th National Music Competition of Japan and the First Prize at the 21st International Festival of Asian Culture.

learning to play the saxophone with Prof. Silvio Brosche and continued at the Music and Ballet Conservatory in Ljubljana with Prof. Lev Pupisa graduating with distinction in 2012. He is currently in his first year of saxophone at the Academy of Music in Ljubljana in the class of Prof. Matjaž Drevenšek. Ha took part in many competitions and cooperated with several orchestras. He is a member of various ensembles and director of the Brda junior wind orchestra from 2011.

born in 1984. His main teachers were E. Devallon, Ph. Braquart, J.M. Zaragoza and J.C. Sempere. He also attended masterclasses with Claude Delangle, Vincent David, Arno Borncam and others. During his career, he has won several first prizes at national and international competitions. He has also cooperated with the Symphony Orchestra of the Royal Theatre in Madrid. As a soloist, he plays recitals in main festivals (Spain and Italy).

Martina STÜCKLER (Avstrija) se je rodila leta 1990.

Saksofon je študirala na Univerzi za glasbo in odrske umetnosti na Dunaju. Od leta 2012 študira v okviru programa izmenjave na Nizozemskem pri profesorju Johanu van der Lindnu. Potegovala se je in osvojila nagrade na tekmovanjih Prima la musica, Saksofonijada Smederevo in Mednarodnem tekmovanju Svirel ter Festivalu za soliste in komorne skupine. Udeležila se je vrste mojstrskih tečajev, pohvali se lahko z obsežnimi koncertnimi izkušnjami. Leta 2012 je nastopila kot solistka v izvedbi Starega gradu Musorgskega v Musikvereinu na Dunaju.

Ningxin SU (Avstralija) se je rodil leta 1991. Študira pri Vincentu Davidu na konservatoriju v Versaillesu v Franciji in je prejemnik spominske nagrade Petra Clincha, spominske nagrade Hephzibah Menuhin ter nagrade 3MBS za mladega glasbenika leta. Igral je v finalu s Tasmanskim simfoničnim orkestrom za nagrado ABC za mlade glasbenike in v polfinale na 2. in 3. mednarodnem tekmovanju saksofonistov Jean-Marie Londeix, kjer je prejel posebno priznanje kot najmlajši polfinalist.

Martina STÜCKLER (Austria) was born in 1990. She studied saxophone at the University of Music and Performing Arts in Vienna. Since 2012, she has been an exchange student in the class of Johan van der Linden in the Netherlands. She participated in a range competitions and won prizes at Prima la musica, Saksofonijada Smederevo and at the Svirel International Competition and Festival for Soloists and Chamber Groups. She attended various masterclasses and has a vast concert experience. In 2012, she performed as a soloist in Mussorgsky´s Il vecchio castello at the Musikverein in Vienna. Ningxin SU (Australia) was born in 1991. He is a student

of Vincent David at CRR de Versailles in France, has been the recipient the Peter Clinch memorial award, Hephzibah Menuhin Memorial Award, and the 3MBS classical FM young performer of the year award. He was a finalist at the ABC Young Performers Award performing with the Tasmanian Symphony Orchestra and was a semi-finalist in both the 2nd and the 3rd International JeanMarie Londeix Saxophone Competition, in which he received a special award as the youngest semi-finalist.

Yuko SUSUKI (Japonska) se je rodila leta 1987. Marca

Yuko SUSUKI (Japan) was born in 1987. She graduated

Anna TAKAKU (Japonska) se je rodila leta 1988.

Anna TAKAKU (Japan) was born in 1988. She studied at

2005 je maturirala na Srednji šoli Okayama Jyoto in diplomirala na Pedagoški fakulteti Univerze v Okayami marca leta 2009. Marca leta 2011 je diplomirala na Glasbeni akademiji Senzoku Gakuen.

Študirala je na Glasbeni šoli Senzoku, trenutno pa študira na konservatoriju v Lyonu pri Jean-Denisu Michatu. Njeni učitelji so še bili Yoshiyuki Hattoei, Masahiro Ohwada in Ray Takaki. Leta 2012 se je uvrstila v finale mednarodnega tekmovanja Adolphe Sax v L’Hay-les-Rosesu. Na mednarodnem tekmovanju v Lempdesu leta 2013 je osvojila peto nagrado.

from the Okayama Jyoto Senior High School in March 2005. She graduated from the Okayama University Department of Education in March 2009. In March 2011, she graduated from the Senzoku Gakuen College of Music.

the Senzoku College of Music and is currently studying at the CRR de Lyon with Jean-Denis Michat. She has been taught by Yoshiyuki Hattoei, Masahiro Ohwada and Ray Takaki. She was a finalist at the Concourse International Adolphe Sax in L’Hay-les-Roses in 2012. She has won the fifth prize at the International Concourse in Lempdes in 2013.

Participants


Udeleženci

Remi TERADA (Japonska) se je rodila leta 1985. Magistrski naslov iz umetnosti je pridobila marca leta 2010 na Državni univerzi za umetnost in glasbo v Tokiu. Njeni učitelji saksofona so bili Masahiro Maeda, Masataka Hirano, Kazuo Tomioka in Nobuya Sugawa. Na 4. mednarodnem glasbenem tekmovanju v Osaki je dobila prvo nagrado. Nastopila je s Filharmoničnim orkestrom iz Sofije in se udeležila vrste mojstrskih tečajev, ki so jih vodili Jean-Yves Fourmeau, Christian Wirth in Otis Murphy.

Remi TERADA (Japan) was born in 1985. She achieved a Master’s in Fine Arts at the Tokyo National University of Fine Arts and Music in March 2010. She studied saxophone under Masahiro Maeda, Masataka Hirano, Kazuo Tomioka and Nobuya Sugawa. She has won the first prize at the 4th Osaka International Music Competition. She played with the Sofia Philharmonic Orchestra and attended masterclasses given by Jean-Yves Fourmeau, Christian Wirth and Otis Murphy.

Melinda URH (Slovenija) se je bila rodila leta 1989.

Melinda URH (Slovenia) graduated from the Academy

Po Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor je z odliko in posebno pohvalo »diploma summa cum laude« junija 2012 diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Šolanje nadaljuje na konservatoriju v Lyonu. Udeležila se je mnogih državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer je dosegla vidne rezultate. Je dobitnica diplome dr. Romana Klasinca in študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo. Poleg nekaj solističnih recitalov med letoma 2010 in 2012 je s Simfoničnim orkestrom SNG Maribor leta 2012 izvedla Concertino da camera Jacquesa Iberta. Udeležila se je tudi mnogih seminarjev pri svetovno priznanih profesorjih.

Elisa URRESTARAZU CAPELLÁN (Španija)

se je rodila leta 1987. Študirala je na Višjem konservatoriju in na Konservatoriju v Bordeauxu. Prvo nagrado je osvojila na domačem konservatoriju v tekmovanju solistov, na Mladinskem tekmovanju v Málagi, na Mednarodnem tekmovanju saksofonistov v Santiagu de Compostela, poleg tega pa še četrto nagrado na tekmovanju Intermusica v Birkfeldu v Avstriji ter tretjo nagrado na Mednarodnem tekmovanju saksofonistov v Lodžu na Poljskem in zlato medaljo na Tekmovanju mladih evropskih solistov v Luksemburgu.

of Music in Ljubljana in 2012 with distinction. She is continuing her studies at the Conservatoire `a rayonnement régional de Lyon. She took part in many national and international competition achieving remarkable results. She has been awarded the Dr. Roman Klasinc Diploma and the Students Prešeren Prize given by the Academy of Music. In addition to a range of solo recitals between 2010 and 2012, she performed Jacques Ibert’s Concertino da Camera in 2012. She also attended several seminars given by world-renowned professors.

Elisa URRESTARAZU CAPELLÁN (Spain)

was born in 1987. She studied at the Higher Conservatory and at the Conservatory of Bordeaux. She has won the First Award at a competition of soloist in her Conservatory, at the Youth Competition in Málaga, at the International Saxophone Competition in Santiago de Compostela and the Fourth Prize at the Intermusica competition in Birkfeld, Austria, along with the Third Prize at the International Saxophone Competition in Łódź, Poland and the Gold medal at the European Young Soloists Competition in Luxembourg.

Janez URŠEJ (Slovenija) se je rodil leta 1989. Nižjo in

srednjo Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje je zaključil pri prof. Gorazdu Topolovcu. Leta 2012 je diplomiral iz prve stopnje bolonjskega študija na Dunajskem konservatoriju pri prof. Larsu Mlekuschu. Trenutno je študent instrumentalne in pevske pedagogike Univerze za glasbo in odrske umetnosti na Dunaju.

Janez URŠEJ (Slovenia) was born in 1989. He completed the Fran Korun Koželjski Junior and Senior High School of Music in Velenje under the guidance of Prof. Gorazd Topolovec. In 2012, he completed the first degree of the Bologna programme at the Conservatory in Vienna with Prof. Lars Mlekusch. He is currently studying teaching playing and singing at the University of Music and Performing Arts in Vienna.

Mei YAMASAKI (Japonska) se je rodil leta 1984.

Mei YAMASAKI (Japan) was born in 1984. He

Diplomiral je na Konservatoriju v Parizu in na konservatoriju v Boulognei leta 2012. Od leta 2011 študira na konservatoriju v Parizu. Osvojil je prvo nagrado na Prvem mednarodnem glasbenem tekmovanju YOKOHAMA in na Šestem mednarodnem tekmovanju saksofonistov v Nantesu v Franciji. Med njegovimi učitelji so Kazuya Shono, Hiroki Saito, Yoshiyuki Hattori, Fabrice Moretti, Chiharu Lemarie in Julien Petit. Komorno glasbo so ga poučevali Hiroki Saito, Fabrice Moretti, Philippe Ferro, Jerome Voisin, Paulmayer, Eric Lesage in Beatrice Reibel.

graduated from the Conservatoire in Paris and from the CRR in Boulogne in 2012. Since 2011, he has been studying at the CRR in Paris. He has won the first prize at the First YOKOHAMA International Music Competition and the Sixth International Saxophone Competition in Nantes, France. His teachers include Kazuya Shono, Hiroki Saito, Yoshiyuki Hattori, Fabrice Moretti, Chiharu Lemarie, Julien Petit. He also studied chamber music with Hiroki Saito, Fabrice Moretti, Philippe Ferro, Jerome Voisin, Paulmayer, Eric Lesage and Beatrice Reibel.

Participants


Hiša Štekar/Štekar House, Snežatno/Goriška Brda - 8,2 km

RESTAVRACIJA VRTNICA

Kidričeva ul. 11, 5000 Nova Gorica W: www.restavracija-vrtnica.si (dnevni meni / daily menu) E: info@restavracija-vrtnica.si T: 05 398 55 55 / M: 031 611 856 , 051 313 869 URNIK /OPENING TIME PONEDELJEK - PETEK / MONDAY - FRIDAY: 7.00 – 22.00 SOBOTA / SATURDAY: 12.00 – 24.00 NEDELJA / SUNDAY: ZAPRTO / CLOSED KOSILA / LUNCH TIME: 11.00 – 14.00 RIBJA KANTINA / FISH TAVERN: 14.00 – 22.00 BREZPLAČNI WI-FI / FREE WI-FI

H Hotel Sabotin

1

NOVA GORICA

Glasbena šola Music School

Bevkov trg

H Hotel Park

H Dijaški dom/Youth Hostel Kostanjevica

2

2 1

H Hotel

Siesta

Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica E: info@splendid.si / W: www.splendid.si / M: 041 702 988 URNIK / OPENING TIME PONEDELJEK-PETEK / MONDAY-FRIDAY: 7.00 - 24.00 PETEK - SOBOTA / FRIDAY – SATURDAY: 8.00 – 02.00 NEDELJA / SUNDAY: 9.00 – 24.00

Grad Kromberk The Kromberk Castle

Kulturni dom Arts Centre

SPLENDID BAR

VRTINEC ZNANJA / WHIRLING IDEAS Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica

Udeleženci mednarodnega srečanja lahko izkoristijo chill-out point med 9.00 – 22.00. Na razpolago jim je klimatiziran prostor z brezplačnim dostopom do interneta (WI-FI ali LAN povezava). Participants of the 17th International Meeting of Saxophonists can enjoy the air-conditioned chill-out point with free WI-FI or LAN connection every day from 9 a.m. to 10 p.m.


festival

Festival

26. 6. 2013, ob 21.00

Bevkov trg Nova Gorica / Bevk Square, Nova Gorica

Fake Orchestra

Otvoritveni koncert / Opening concert

27. 6. 2013, ob 21.00

Bevkov trg Nova Gorica / Bevk Square, Nova Gorica

Big Band GD NOVA

Anže Vrabec, dirigent / Conductor

28. 6. 2013, ob 20.30

Dvorana gradu Kromberk / Hall of the Kromberk Castle

Sonare! Lev Pupis, saksofon / saxophone Jan Sever, klavir /piano

29. 6. 2013, ob 20.30

Dvorana Frančiškanskega samostana na Kostanjevici v Novi Gorici Hall of the Franciscan Monastery, Kostanjevica, Nova Gorica

... `a la Française ...

Vincent David, saksofon / saxophone Zoltan Peter, klavir /piano Gostje koncerta / Guests:

Joonatan Rautiola, saksofon / saxophone Matjaž Drevenšek, saksofon / saxophone Timothy McAllister, saksofon / saxophone

30. 6. 2013, ob 20.30

6. 7. 2013, ob 19.00

American style

Finale 7. mednarodnega tekmovanja saksofonistov Finale of the 7th International Saxophone Competition

Dvorana Glasbene šole Nova Gorica Hall of the Nova Gorica Music School

Timothy McAllister, saksofon / saxophone Zoltan Peter, klavir /piano Gost koncerta / Guest:

Joonatan Rautiola, saksofon / saxophone

3. 7. 2013, ob 21.00

Hiša Štekar, Snežatno / Štekar House in Snežatno

Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica Great Hall of the Nova Gorica Arts Centre

Simfonični orkester RTV Slovenija in finalisti The RTV Slovenia Symphony Orchestra and finalists En Shao, dirigent / Conductor

Jama 4et (Marko Čepak & Jani Šepetavec Quartett)

Marko Čepak - Maki, kitara /guitar Jani Šepetavec, saksofon / saxophone Jošt Drašler, kontrabas / double bass Bojan Krhlanko, bobni / drums Gost koncerta /Guest:

Žan Tetičkovič, bobni / drums

5. 7. 2013, ob 20.30

Dvorana Glasbene šole Nova Gorica Hall of the Nova Gorica Music School

Hommage `a Francis Poulenc Claude Delangle, saksofon / saxophone Odile Delangle, klavir /piano Gosta koncerta / Guests:

Joonatan Rautiola, saksofon / saxophone Matjaž Drevenšek, saksofon / saxophone

Obisk koncertov je brezplačen. Organizator festivala si pridržuje pravico do spremembe programa. V primeru slabega vremena bodo koncerti v veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica. Admission free. The festival organiser reserves the right to change the programme. In case of bad weather the concerts will be relocated to the Great Hall of the Nova Gorica Arts Centre.


Sponzorji nagradnega sklada in tekmovanja / Sponsors of the prize fund and competition:

buttus@triangolo.it

Sponzor /Sponsor:

Medijska sponzorja /Media Sponsors:


Info: KULTURNI DOM Nova Gorica Bevkov trg 4 SI – 5000 Nova Gorica

Umetniški vodja / Artistic Director:

Matjaž Drevenšek

Vodja projekta / Project Manager:

Pavla Jarc

Kontaktna oseba in koordinatorka programa / Contact Person and Programme Coordinator:

Polona Abram

T + 386 5 335 40 13 F + 386 5 335 40 19 E pr@kulturnidom-ng.si W www.kulturnidom-ng.si Predstavnik soorganizatorja / Co-organizer’s Representative:

Mykhaylo Madan,

ravnatelj Glasbene šole Nova Gorica / Headmaster of the Nova Gorica Music School

7. mednarodno tekmovanje saksofonistov / 7th international saxophone competition, Nova Gorica 2013  

Mednarodno tekmovanje v okviru 17. mednarodnega srečanja saksofonistov v Sloveniji.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you