Darinka Maljugić Kulturis Novi Sad 2014

Page 1

ДОМЕТИ МЕСНЕ БИБЛИОТЕКЕ Даринка Маљугић – књижњичар Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда, огранак „Мирослав Антић“ Мокрин


Сусрет деце из вртића у библиотеци


Библиотекарка је обавезан гост на свим приредбама у вртићу


Организовање маскенбала на тргу у Мокрину


Сарадња са школом је веома успешна, ђаци су у библиотеци, а библиотекарка често у школи


Почетак драмске секције и први фестивал у Лазаревцу


Секција оригамија коју води студент, будући школски библиотекар. Ликовна секција и сликарка Милена Крстин из Мокрина


Свака приредба и манифестација у селу има и програме које припрема библиотекарка


Представљање обичаја из села разним телевизијским кућама обавезно започиње из библиотеке


Меморијал „Мирослав Антић“, најчешће је сеоски трг тесан за публику


Различите активности библиотекарке: организовање посете Сајма књига; снимање емисија „Петказање“; час матураната који обележавају 50 година матуре, а школа им је била где је сада библиотека; Мамутфест у Кикинди


Учешће на Змајевим играма у Кикинди


Програми на Мокринском тргу и у Дому културе


Зимска предавања за пољопривреднике у сарадњи са Пољопривредном стручном службом из Кикинде су редовна сваке године


Понекад кад главни глумац не моѕе да игра онда морате да га замените, па од библиотекарке постанете Деда Мраз


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.