I allas ögon

Page 14

3. SEEING RED/ÄTTEHÖGENS ANDE, GEORGE RAMMELL (1952), GRANIT, 1988, SOFIERO SLOTTSPARK

Öster om stallet i parken finns en stor skulptur i tre delar tillverkad under ett skulptörsymposium på Sofiero 1988 av kanadensaren George Rammell. Skulpturen, som föreställer tre delar av ett huvud – näsa och ögon, haka och mun samt ett öra – är utförd i röd Vångagranit och beskrivs av konstnären på följande sätt: ”Jag valde den vackra svenska röda graniten som representant för jätten Ymers blodiga död. Jätten Ymer skapades ur dimmorna mellan 14

elden och isen och när han blev attackerad av sina egna söner i en maktkamp, lät han sitt blod flöda över kosmos som hämnd. De två som överlevde översvämningen byggde världen på nytt av Ymers kvarlevor. Seeing red/Ättehögens ande är en hyllning till den nordiska ursprungsbefolkningens efterlevande. Sverige idag är inrutat av tågräls, motorvägar och kraftledningar, men för mig är landskapet dominerat av de mäktiga bronsåldershögarna som finns längs kusterna.”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.