Page 1

1

Programkatalog 2014 –2015 Ungdomar och vuxna

t u K L uR upPl evelSer


Utgiven av Stockholms läns landsting 2013 © Stockholms läns landsting Redaktörer: Lina Magnusson, Lisbeth Olsson, Susann Wase Grafisk form: Fidelity Tryck: Danagård Litho, november 2013


1

Kultur som kan läka och stärka

K

ulturlivet i vårt län har mycket att erbjuda sin publik. Och många invånare är en del av den aktiva och hängivna publik och känner kulturskapandets kraft. Vi mår bra av mötet med konstens olika uttryckssätt.

Ibland kan vi inte själva söka oss till kulturen när hälsan säger stopp. Då måste kulturen kunna komma till oss. Även den som är sjuk behöver få tillgång till kulturlivet. Det är detta kultur i vården handlar om. Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller fördjupning. Att få ta del av kulturarrangemang eller genom att själva få vara delaktig i en skapande process, kanske i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den friska människan och lite mindre som patienten. Med olika konstnärliga uttryck bidrar kultur i vården till att göra sjukhusmiljön mer mänsklig. Det gagnar patienterna men kan också bidra till den goda arbetsmiljön för med­ arbetarna. Allt detta kräver förstås att kulturutbudet väljs med omsorg. I den här katalogen presenteras det utbud som erbjuds inom ramen för Kultur i vården. Utbudet är i år uppdelat i två kategorier, beroende på om det handlar om flera träffar, eller en träff. De förstnämnda riktar sig inte minst till våra ofta äldre, mer långvariga patienter. Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att kulturutbudet i vårt län håller en sådan hög nivå och har så mycket intressant att bjuda på. Min förhoppning är att programutbudet kommer att passa i många sammanhang och bidra till fina kulturupplevelser inom vården.

Anna Starbrink Kulturlandstingsråd


2


3

KULTURUPPLEVELSER MED EN ELLER FLERA TRÄFFAR OCH SMAKPROV PÅ YOUTUBE

E

tt av kulturförvaltningens uppdrag är att erbjuda kultur till de långvarigt sjuka i länet. Fokus ligger särskilt på barnsjukvård, äldreomsorg, hospice och psykiatri. Den här katalogen presenterar utbudet och hur du beställer kultur. Nytt i katalogen är att vi erbjuder kulturupplevelser med flera träffar där man kan delta i det kulturella skapandet. Till exempel kan man få uttrycka sig via dans eller slöjd, ta del av och prata om konst eller berätta en historia ur sitt liv, kanske genom film. Precis som tidigare finns också en mängd olika upplevelser med musikaliska, dramatiserade och show­ liknande inriktning, såväl som högläsning, finstämd musik, jazz eller program som skapar julstämning. Nytt för den här katalogen är också att det går att få ett digitalt smakprov på programmet innan du beställer. Gå in på Kultur i vårdens egen Youtubekanal www.youtube.com/kulturivarden och upplev lite mer. Personalen fyller en viktig funktion när kulturen kommer på besök. Dels är det positivt för personal och vårdtagare att göra något roligt tillsammans och dels är det viktigt att perso­ nalen får vara med när det friska hos vårdtagaren stimuleras. Att uppleva kultur tillsammans kan öppna för nya sätt att mötas, även efter besöket.

Läs mer om Stockholms läns landstings kulturuppdrag på www.kultur.sll.se

Beställer gör du via oss på Kulturförvaltningen. Lands­ tingsenheter kan beställa 12 program per år kostnadsfritt och kommuner och privata vårdgivare betalar halva priset. Vissa program kan dessutom bokas utöver de 12 grundprogrammen, kontakta Kulturförvaltningen för mer information. Stöd till kulturprojekt i vården Landstingets kulturnämnd fördelar även projektstöd till kultur i vården. Detta vänder sig till landstingets vård­ enheter, som kan söka pengar för en återkommande verk ­samhet, exempelvis skapande verksamhet med bild och form, musikverkstäder eller musikterapi. Kontakta Kulturförvaltningen om du har du idéer om projekt. Konstnärlig gestaltning i vårdmiljö Kulturförvaltningen arbetar också med konstnärlig gestalt­ ning av landstingets lokaler. Att berika det offentliga rummet med konst är en medveten satsning från landstingets sida för att ge vårdtagare, anhöriga och personal en stimulerande och läkande miljö. Upp till två procent av kostnaden vid omfattande om- och nybyggnation avsätts för konst.


4


5

Se och hör programmen på Youtube innan du beställer Nytt för den här katalogen är att du kan ta del av smakprov från de olika programmen på Youtube. Via Kultur i vårdens egen Youtubekanal hittar du alla katalogens program presenterade som ljudspår eller bildspel för att ge dig en bättre känsla av programmen inför din beställning. Gå in på www.youtube.com/kulturivarden och upplev lite mer!


6

Så här går det till Beställning

information

Genomförande

Välj program och tid

Förankra programmet hos personalen

Programansvarig

Hör av dig till kontaktpersonen för programmet och kom överens om upplägg och preliminära tider. Använd beställningsblanketten som finns på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se. Fyll i och sänd in den till Kultur i vår­ den som sedan sköter bokningen. Ange datum, tid och plats. Uppge programmets namn. Bokningen är definitiv när du fått en bekräftelse från Kultur i vården. Kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskad grupp, dag och tid. Beställningar för 2015 kan tidigast göras i novemeber 2014. Nya beställare ska kontakta Kultur i vården för registrering.

Du som beställer programmet ska se till att det är väl förankrat hos personalen, eftersom programmen är beroende av personalens när­varo.

Affischera och informera personalen Till hjälp att annonsera kultur­ upplevelserna finns affischer på vår webb: www.kultur.sll.se. Affischerna går att skriva ut både i A3 och A4 samt i färg och svartvitt. De har en ifyllnadsbar ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats.

Var ute i god tid!

Det ska finnas en ansvarig person på plats. Läs mer om förberedelse under tekniska upplysningar vid respektive program.

Utvärdera Det är av stort värde för oss att få veta vad ni tycker om programmen. Fyll därför i utvärderingsblanketten och skicka till oss. Den finns på www.kultur.sll.se.


7

betalning Kostnad

Återbud

• Landstingets vårdenheter kan beställa programmen helt utan debitering. • Kommuner och övriga huvudmän kan beställa programmen till en reducerad kostnad som är 50% av programmets pris. • Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där landstinget köper platser får man betala enligt propor­ tionella procentsatser.

Om ni lämnar återbud till inbokade program senare än tre vardagar före bekräftat datum debiteras ni enligt prislistan. Landstingets vårdenheter debiteras 50% av priset i prislistan.

Kultur i vården skickar månadsvis fakturor till er som är betalande beställare.

Kontakta Kultur i vården om prislista på samtliga program i katalogen samt vid oklarheter vad gäller betalning. Om ni ändrar fakturauppgifter, kontakta Kultur i vården så fort som möjligt.

Välkommen med dina beställningar! Kultur i vården – Lisbeth Olsson och Susann Wase 690 51 08 eller 690 51 42 – kiv@kultur.sll.se – www.kultur.sll.se Det finns även en Barnkatalog Barnprogrammen presenteras i en digital katalog som finns på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se. Titta gärna i den, där finns program som även passar för vuxna. Ny beställare. Nya beställare med kommunal eller privat huvudman ska vid första beställningen kontakta Kultur i vården för registrering.

Program kan inte beställas till personalkonferenser, fester eller liknande.


8

innehåll Kulturupplevelser med flera träffar

Kulturupplevelser med en träff

Det svänger om Taube sid 50 Duo Nina & Roland sid 51

Berättarstund sid 10

A century of dance sid 24

Ensemble Yria sid 52

Bollakuddar sid 11

Absolut Svenskt sid 25

Ernst Rolf – I glädje och sorg sid 53

Dans och koreografi sid 12

Alla tiders stråkkvartett sid 26

Folkton sid 54

Dansa med humor och glädje sid 13

Anna Bromee &

Folkvisor låtar och berättelser sid 55

Gör din egen kortfilm sid 14

Lena Magnusson sid 27

Ge mig en kaka till kaffet sid 56

Lässtunder sid 15–16

Annis & The Rugged Boots sid 28

Ginger & Freds påtvingade

Min berättelse sid 17

Ann Kristin Hedmark Trio sid 29

möte sid 57

Mycket sång och lite verkstad sid 18

Arkivfilm sid 30

Glädjeverkstan sid 58

Se och upplev konsten sid 19

Babajaga sid 31

Götheborgs Matrosorkester sid 59

Ta med dansen i mötet sid 20

Ballader och poplåtar sid 32

Happy Tape sid 60

Textila minnen från när

Benny och jag sid 33

Hawaiian Novelty Duo med

och fjärran sid 21

Bering & Lindberg sid 34

David Ritschard sid 61

Bio-Dax sid 35

Hustrion sid 62

Björn och Linda Rapp Show sid 36

Hörberg och Höglund sid 63

Blue Velvet sid 37

I huvudet på H.C. Andersen sid 64

Blåsarkapellet sid 38

Jazzmachine sid 65

Blåsarkvintetten sid 39

Jubilarerna sid 66

Brian Burns sid 40

KonserthusetPlay.se sid 67

Brunzells kapell sid 41

Köp inte en Zebra sid 68

Bröderna Bågart sid 42

Lindbom, Lago och Naess sid 69

Carin & Kaya duo sid 43

Lisa & Klara sid 70

Celtic Lights sid 44

Louise Raeder och Sven Idar sid 71

Chordnation sid 45

Ludwigsson & Bredhammar sid 72

Cornelis, Taube & Bellman sid 46

Mair & Söderblom sid 73

Daniel Yngwe sid 47

Mar Flamenca sid 74

Dansa och måla sid 48

Margareta Bengtson

Det ljuva sextiotalet sid 49

& Mathias Algotsson sid 75


9

Mats, Petter och en Knutas sid 76

Soundflower sid 102

Thyra sid 113

Mattias Enn sid 77

Stockholm i mitt hjärta sid 103

Titti Sjöblom &

Modern Magdans sid 78

Stockholm – i ord och bild sid 104

Ehrling Eliasson sid 114

Musikalfröjd med Lisa

Stockholms improvisations-

Tuesday Night sid 115

& Sandra sid 79

teater sid 105

Two o’clock Hyenas sid 116

Musikalisk salong sid 80

Stråf sid 106

Upptäck konsten på plats sid 117

My och Magnus show sid 81

Svenska vislegender med

Waterloo sid 118

Målarverkstan sid 82

Petra och Magnus sid 107

Veckans avbrott sid 119

Människor, möten och

Svenssons Treooo med

Vigos vidunderliga varieté sid 120

saxofon sid 83

Monika Bring sid 108

Visor och berättelser sid 121

Nya vårdrockarna sid 84

Süperstar Orkestar sid 109

Vocalettes sid 122

Odissi dansproduktion sid 85

Tess in Toulouse sid 110

Ordkonstnäring sid 86

Tess önskepärlor sid 111

Per och Liv Skareng sid 87

The Fantastic Four sid 112

Pettersson & Ström sid 88 Pippi-inspelning sid 89 Polaren Per och Jag sid 90 Pysselbyrån sid 91 Rapp-Olofsson-Clarin bakar dansbands-mazarin sid 92 Rebaz Duo sid 93 Ring Hals 2 sid 94 Rock around the clock sid 95 Romeo & Julia Kören sid 96 Sam Paris sid 97 Saxkvartetten sid 98 Sextetten sid 99 Shake rattle and roll sid 100 Själens musik sid 101


10

Berättarstund Deltagarna samlas i ring, den ena efter den andra börjar berätta Berättaren börjar med en rad historier, som min­ ner om gamla tider. Igenkännande nickningar, en kommentar hörs. Alla lyssnar. Så går en boll runt, från hand till hand. Hos en del stannar berättarbollen en stund och vi får en historia. Om att gå sju kilometer till sko­ lan från fäboden. Om att tycka synd om hönsen som förlorar sina ägg att man stjäl tillbaks dem. Om att vara sex år och gå på internatskola, bli hämtad med pulka och renar till jul. Om att bli tvungen att vispa grisblod eftersom ingen annan vill. Om hur Hammarbykanalen invigs och de höghattade herrarna i bottenfåran får en svans av barn efter sig. Olika föremål som sätter fart på berättandet kan tas med vid varje tillfälle.

Fakta Antal träffar: 2 träffar à 90 minuter med cirka en vecka emellan. Grupp: 8–15 deltagare samt personal. Tekniska upplysningar: Ett rum med dörr att stänga och stolar i ring. KONTAKT Ida Junker 070-200 92 43 ida.junker@storytelling.se


11

Bollakuddar En vanlig syssla för sjömännen under tidigt 1900-tal En bollakudde är verkligen extra-allt! Totalt onödig, inte praktisk och ganska löjlig. Den är söt och mjuk och väcker lustfyllda känslor. Det mjuka garnet känns skönt för händerna. Programmet innebär visning av färdiga bollakuddar och demonstration av hur man gör. Ullgarner i olika färger och kvaliteter används. Med hjälp av en ram lindas och knyts bollarna ihop. Det kan bli en kudde, sittdyna eller bara ett nöje. Samtidigt som händerna arbetar är det lätt att prata och minnas gamla tiders hantverk, både det man själv gjort tidigare och det man minns från barndomen. Linnéa Hagman Lindström är utbildad yrkesvävare

och hemslöjdskonsulent.

Fakta Antal träffar: 1–5 träffar à 60 minuter Grupp: Cirka 8–10 deltagare samt personal. Tekniska upplysningar: Ram och övriga redskap finns att låna under kursen. KONTAKT Linnéa Hagman Lindström 070-270 85 43 linnea@lagasamman.se


12

Dans och koreografi Kreativt skapande för alla En dansgrupp startas där även personalen ingår – alla är med! Träffarna bygger på varandra och anpassas såväl till gruppen som till individerna i den. Mot slutet kan en koreografi skapas. För programmets genomförande är det nödvändigt att det finns personal med som är intresserad av att arbeta med konstnärliga uttryck.

Varje träff börjar med en uppvärmning av kroppens alla delar och leder. Vi övergår till att hitta olika rörelser som vi åter­ kommer till när vi ses. Många övningar utförs två och två eller i grupp, vilket bidrar till att släppa på prestationskraven och öppna för en ny slags kommunikation. Fokus ligger på det kre­ ativa arbetet med olika uppgifter. Till exempel kan de medver­ kande få skriva en text om vad dans är för dem. Sedan används ord ur texterna och vi hittar rörelser för dem. Arbetet leds av dansarna och koreograferna Per Sacklén och Katarina Eriksson.

Fakta Antal träffar: 10 träffar à 90 minuter Grupp: Cirka 10 deltagare och 10 personal. Tekniska upplysningar: Aktiviteten behöver ett rum med öppen yta där vi kan röra oss. CD-spelare behövs på plats. KONTAKT Per Sacklén 076-102 66 77 persacklen@telia.com


13

Dansa med humor och glädje Upplev glädjen i att skapa tillsammans Mötet sker utifrån de medverkandes villkor, förutsättningar och behov. Arbetet sker med lyhördhet, humor och glädje. Du får genom dansen och rörelsen berätta vem just du är. Genom Dansa med humor och glädje får deltagarna: • dansa tillsammans med professionella dansare, • stärka musklerna, öka blodcirkulationen och träna rörelseförmågan, • hjärngympa, arbetet sker motoriskt och långsamt, • uppleva den samtida dansen och koreografera, • en musikalisk resa, • kommunicera med rörelse och känsla. Medverkande koreografer och dansare: Mikael Strid och Amanda Norlander.

Fakta Antal träffar: 1–8 träffar à 90 minuter (60 minuter dans, 30 minuter fika) Grupp: 8–20 boende samt personal. KONTAKT Amanda Norlander 070-499 22 84 info@withinart.se


14

Gör din egen kortfilm Digitala eller animerade berättelser En digital berättelse är en historia som återges med hjälp av bild, ljud och ibland rörlig bild. Tillsammans med en hand­ ledare, en bärbar dator och en kamera kan vem som helst på ett lekfullt sätt göra en egen film.

Gruppen kan också göra en gemensam animation genom att föremål, pappersfigurer eller lera fotograferas, flyttas en liten bit och fotograferas igen upprepade gånger. Bilderna kan sedan spelas upp i snabb följd, vilket skapar en illusion av rörelse.

Så här kan det gå till: En kort berättelse läses upp och ljudet spelas in för att sedan bildsättas. Bilder ur fotoalbum, nytagna bilder eller bilder från tidningar och internet används till att illustrera berättelsen.

Med datorns hjälp kan man redigera filmen, lägga till dialog, musik och ljudeffekter. Se exempel på animationer och digitala historier på www.animeratuvan.se eller www.elderly-elevated.com

Fakta Antal träffar: 6 träffar à 60 minuter Grupp: 4–5 deltagare samt personal. Enskilt: Allt från kortare prova-på-pass till återkommande kurs på 4–5 träffar à 60 minuter. Tekniska upplysningar: Alla deltagare får en kopia av filmen på en DVD eller ett USB-minne. Utrustningen kan spritas av. Om deltagarna vill kan filmen premiärvisas. KONTAKT Anita Hjelm 070-484 22 14 anita.hjelm@filmstockholm.sll.se


15

Lässtunder Birgitta Hålenius-Hofgård Birgitta läser både för barn och vuxna; sagor, dikter, noveller och utdrag ur romaner. Hon är lyhörd för lyssnarens egna önskemål och välkomnar en dialog.

KONTAKT Birgitta Hålenius-Hofgård 08-97 42 28

Birgitta är skådespelerska och har lång erfarenhet av teater och uppläsning. Hon har arbetat med en teatergrupp inom Stockholms stad som gästspelat på bland annat Dramaten.

Emelie Lagergren Emelie har i många år läst för både barn och vuxna, gärna efter önskemål från lyssnarna. Emelie är skådespelerska och har varit medlem och konst­ närligt ansvarig i teatergruppen Glädje & Sorg, som i många år spelade i Stockholms skolor. Hon har också medverkat i film, radio och TV.

fler lässtunder

Liselott Höjman Liselott är lyhörd för vårdtagarnas egna önskemål vad gäller litteratur. Hon låter lässtunden utmynna i en dialog utifrån texten och läser både lyrik och prosa. Såväl barn som vuxna är välkomna som lyssnare, enskilt eller i mindre grupper. Liselott är skådespelerska sedan tjugofem år och har företrä­ desvis spelat barn- och ungdomsteater.

KONTAKT Emelie Lagergren 08-765 92 64 070-860 55 14

KONTAKT Liselott Höjman 08-640 03 73 073-814 45 31


16

Lässtund forts. Marie Ahl Önska något av Marie: Hon blandar mellan noveller, utdrag ur romaner, lyrik, deckare och reseskildringar. Om det passar in i handlingen illustrerar Marie prosan med sång. Hon sjunger gärna tonsatta dikter.

KONTAKT Marie Ahl 073-650 51 19 marie.ahl@tornnet.org

Marie är skådespelerska och utbildad vid Statens scenskola i Stockholm. Hon har sin bas på TURteatern där hon spelat allt från barnteater och soppteater till kabaré och vuxendramatik.

Mattias Pettersson Slas, Bang, och Hazze Z är exempel på författare som ofta återkommer när Mattias håller i högläsningen. Han berättar historier, kåserier och förmedlar tänkvärda texter, ofta med en knorr eller sensmoral. Mattias själv uppskattar samtalen som uppkommer kring historierna och igenkännandet. Det gör ofta läsningarna extra givande. Mattias är frilansande skådespelare och utbildad vid Skara Skolscen. Sedan examen har han arbetat både inom film och på scen.

Mikael Dolfe Mikael välkomnar förslag på författare och texter. Han väljer en text, allt från kåserier och noveller till lyrik. Mikael inbju­ der efteråt till kommentarer och samtal utifrån de minnen och associationer som texterna väcker hos lyssnarna. Mikael Dolfe har skrivit böcker och radiopjäser, arbetat som litterär översättare och verkat som frilansjournalist.

KONTAKT Mikael Dolfe 08-36 98 86 073-817 91 20 mikael.dolfe@hotmail.com

KONTAKT Mattias Pettersson 070-939 26 60 info@mattiasp.com www.mattiasp.com


17

Min berättelse Släpp loss berättandet på äldreboendet Berättande är ett medel för att skapa sammanhang och mening i livet. Alla bär på berättelser, men vissa av oss kan vara förhindrade att framföra dem utan hjälp av en aktiv lyssnare. Programmet är ett sätt att ge personalen redskap och de äldre en röst. Den första träffen är endast med personalen, som filmas i samband med att de berättar. Därefter tittar vi på det som filmats och startar upp arbetet tillsammans med de boende. Personalen samlar på olika sätt in berättelser från de äldre. Ett sätt att jobba på kan vara via teman. Det är viktig är att försöka nå alla för att de ska få förmedla tankar och minnen. Filmerna används för att tillsammans ta del av berättelserna. Utvärderingar görs återkommande under träffarna.

Fakta Antal träffar: 8–10 träffar à 120 minuter. Det är möjligt att prova på under en träff à 120 minuter. Grupp: 5–6 deltagare, personal och eventuellt 5–6 närstående. Tekniska upplysningar: I aktiviteten ingår videoinspelningar. Samtycke kommer därför att inhämtas från deltagarna, även om inspelningarna inte visas för utomstående. KONTAKT Georg Drakos 070-222 60 89 georg.drakos@narrativ-etnografi.se


18

Mycket sång och lite verkstad Sång, musik och minnen för äldre Vid första besöket framför Margareta Bengtson, Mathias Algotsson och Per Sjöberg klassiska visor, psalmer och schlagers. Trion vänder och vrider på den äldre repertoaren, lyssnar in musikval och tar sig an önskemål. Publiken är med och väljer ut vad som ska sjungas vid nästa besök. Vid andra träffen skapas en gemensam konsert. Efteråt kan gruppen lämna en CD med ett urval av melodierna så att sjungandet fortsätter långt efter trion åkt hem. Margareta Bengtson, sång, var tidigare medlem i

The Real Group. Mathias Algotsson är pianist och kompositör samt en av

Sveriges bästa jazzpianister. Per Sjöberg, tuba, har spelat i stora och små sammanhang,

från symfoniorkester till jazzgrupper. Trion har med stor framgång spelat för barn. Nu erbjuder de samma sång och spelglädje för de äldre.

Fakta Antal träffar: 2 träffar à 45–60 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Per Sjöberg 070-538 03 66 per@musikochutveckling.se www.margaretabengtson.com www.mathiasalgotsson.com


19

Se och upplev konsten Konsthistoria i berättelse och eget skapande Konsthistorien är full av spännande livsöden och stora konstnärskap. Genom det här programmet får ni lära känna några av dem. En konstpedagog kommer till er med en miniutställning innehållande reproduktioner av kända konstverk. Genom en spännande presentation får ni lära känna en konstnär på djupet och se på målningar från olika tidsperioder. Här ges tid att fundera och rikligt med utrymme för egna iakttagelser och upplevelser av konstverken. Alla får möjlighet att dela med sig av sina tankar.

Fakta Antal träffar: 1–5 träffar à 60 minuter Grupp: Cirka 8–10 deltagare. Tekniska upplysningar: Stolar samt bord intill vägg att luta bilder mot. Bord med plats för skapande, material ingår. KONTAKT Rebecka Walan 08-586 194 44 rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

Konstsamtalet går att förena med eget måleri där vi skapar på ett tema som den aktuella konstnären arbetat med. Deltagarna använder grundfärger och färgblandning. Dagen avslutas med en vernissage. Välj bland följande konstnärer: • Sigrid Hjertén, svensk konstnär 1885–1948 • Henri Matisse, fransk konstnär 1869–1954 • Wassily Kandinsky, rysk konstnär 1866–1944 • Gabriele Münter, tysk konstnär 1877–1962 • Pablo Picasso, spansk konstnär 1881–1973


20

Ta med dansen i mötet Dans och rörelse på äldreboende Ett program som har en specialpedagogisk inriktning baserad på dansterapins metod och arbetssätt. Dans, sång, ljud och rörelse är i fokus. Programmet handlar om att ge personer med demens fler uttrycks­ möjligheter som förstärker kontakt, samspel och kommunikation. Lusten att använda kroppen ökar, vilket har stor betydelse för rumsuppfattning och förmåga att röra sig i rummet. Kroppsbilden och kunskapen om hur kroppen fungerar förbättras. Genom dans, sång, ljud och rörelse kan vi skapa fler uttrycksmöjligheter och ta med oss fler gemensamma upplevelser in i det vardagliga arbetet. Stor vikt läggs vid att alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.

Fakta Antal träffar: 10 träffar à 45–60 minuter Grupp: Max 10 deltagare samt 1 personal/5 deltagare. Tekniska upplysningar: Förberedelsetid på 120 minuter. Rummet bör inte ha insyn och dörrarna bör kunna stängas. Fri golvyta 7x7 meter. 13 karmlösa stolar. Ljudanläggning med CD- och MP3-anslutning samt högtalare att placera ut i rummet. KONTAKT Mea Nordenfelt 073-330 59 21 mea@mea-dans.se


21

Textila minnen från när och fjärran Handarbete väcker skaparlusten och öppnar för samtal Genom att visa och prata kring textil och eget skapande star­ tas associationer till tidigare upplevelser. Vi pratar kring och arbetar med gamla vackra textilier och hantverk från olika delar av världen. Minnen väcks till liv och samtal uppstår om nu och då. För den som önskar finns det möjlighet att prova på att brodera i en härlig mix av tekniker från både Sverige och Orienten. Tillsammans skapar vi en kudde eller en tavla av broderierna och textilierna. Sista träffen kan avslutas med en vernissage. Ebba Brusewitz driver ett eget företag som arbetar

med att bevara och lyfta fram det gamla textila hantverket.

Nina Kader är en allkonstnär med ursprung i Kurdistan, Irak.

Utöver svenska talar hon flytande kurdiska, arabiska, persiska och turkiska. Fakta Antal träffar: 4–8 träffar à 60 minuter Grupp: Max 12 deltagare samt personal. Tekniska upplysningar: Ett bord att samlas runt. KONTAKT Ebba Brusewitz 070-268 81 24 info@brusewitzdesign.com Nina Kader 076-388 62 05 nina_kader@hotmail.com


22


23


24

A century of dance Melodikryss i show- och dansversion Med dans och show bjuds du på en tidsresa från tidigt 1900-tal fram till idag. Under föreställningens gång får alla vara med och lösa ett korsord. A century of dance är en föreställning fylld med sång, dans och musik. Vi hänförs av jazzens giganter, Duke Ellington, Benny Goodman och Ella Fitzgerald, därefter sveps vi vidare till The twist och därefter till 1970-talets discoera. Upplev och lär om dansens evolution och se dansstilar ni knappt visste fanns som Cakewalk & Black bottom. Ni får se klassiker som Stepp á la Fred Astaire och pardansens urmoder Lindy Hop med rasande tempo, halsbrytande akrobatik och massa energi. Mattias Lundmark, Hanna Lundmark och Mikaela Hellsten är professionella dansare som tillhör världseliten inom afroamerikansk underhållning. De har bland annat jobbat på Wallmans salonger och turnerat med Robert Wells & Rhapsody In Rock. På scenen är de alltid glada, explosiva och spektakulära.

Fakta Programmets längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Ljud­anläg­gning tas endast med på begäran från beställaren. Tre karmlösa stolar. Golvyta 4x3 meter, gärna trägolv. Även mindre yta och annan golvtyp går bra. Takhöjd 3 meter. KONTAKT Mattias Lundmark 08-39 32 05 070-471 11 00 mattias@mandh.se www.mandh.se


25

Absolut Svenskt Sånger på svenska Med egna texter på svenska går musiken rakt in i hjärtat. Musiken varvas med tänkvärda texter och berättelser i en avspänd stämning. Här finns låtar av såväl Bob Dylan, ABBA, Lisa Nilsson, Monica Z, Cornelis samt av gruppens egna medlemmar. Repertoaren är bred och gruppen tar gärna emot önskemål innan genomförandet. Som program­ exempel kan nämnas Musik i sommar- eller vinter­ kväll, En afton med den svenska visan, Pop på svenska eller Jazz i julenatt. Karina Kampe har släppt tre CD-skivor och spelat

musikaler i USA. Hon är en etablerad låtskrivare och soloartist som översätter och tolkar texter, främst engelska förlagor. Patric Skog arbetar bland annat med Irma Schultz,

Boo Egebjer och rockbandet CD Palmer. Patric och Karina har båda gedigna erfarenheter inom jazz- och popvärlden, bland annat genom trion Three Small Giants. Sebastian Berghult har medverkat mycket på den

svensk-latinamerikanska musikscenen, bland annat med Latin the Mood och Calle Real. Fakta Programmens längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Karina Kampe 070-492 88 19 karina@karinakampe.com www.karinakampe.com


26

Alla tiders stråkkvartett Den sjungande stråkkvartetten Gruppen bjuder på finstämd och svängig musik blandat med sång, ofta i egna arrangemang. De blandar klassiska pärlor med jazz, visor, schlager och pop. Välj bland följande program: Populärmusik i stråktappning Godingar från 1950-, 60- och 70-talen med bland andra Lill-Babs, ABBA, HasseåTage och Elvis. Musikalisk tidsresa En blandning av musik ända från 1500-talet, via Vivaldi och Grieg, till vår tids musik som exempelvis jazz, tango och schlager. Musik för alla smaker.

Klassiska pärlor Som på ett mysigt café där musikkapellet spelar välkända klingande pärlor. Det kan bjudas på musik som Mozarts Eine kleine Nachtmusik, Carmen av Bizet eller Scott Joplin. Årstidsmusik Anpassade program för advent, Lucia, jul, midsommar eller annan högtid. Malin-My Wall – violin och sång Hanna Wiklund – violin och sång Nora Roll – viola och sång Magdalena Mårding – cello och sång

Alla tiders stråkkvartett har spelat och sjungit ihop i 10 år. De är mycket vana att uppträda i olika sammanhang, inte minst inom Kultur i vården.

Fakta Programmens längd: 40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: En karmlös stol. KONTAKT Magdalena Mårding 08-612 22 28 070-910 87 92 magdalena.marding@gmail.com


27

Anna Bromee & Lena Magnusson 1930-40-tal, Piaf eller 60-tal Välj bland följande program: Världen är full av violer Avstamp i 1930–40-talens Sverige. Sånger och kupletter från bland andra Ulla Billquist, Sickan Carlsson, Annalisa Ericson, Ernst Rolf och Alice Babs. I humoristiska små sketcher möter vi pilsnerfilms-karaktärer i tidsenliga kläder. En hommage till Edith Piaf Edith Piafs liv kantades av stora känslor från det att hon föddes på en trottoar i Paris 1915 tills hon gick bort 1963. Det var kärlek, glädje och sorg. En fascinerande historia om Piafs liv och hennes sånger sjungna på svenska. Den som glad är En glad och fartfylld show med låtar från 1960-talet som sjöngs av Siw Malmkvist, Lill Lindfors, Lill-Babs, Towa Carson och Ann-Louise Hanson. Musik, komiska dialoger, nostalgi, överraskningar och hisnande klädbyten. Plats för skratt och spontan allsång.

Fakta Programmens längd: 40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Lena Magnusson 08-654 99 65 070-716 65 36 lena.magnusson5@gmail.com www.annabromee.se

Skådespelaren Anna Bromee har tävlat i Doobidoo, spelat med Eva Rydberg, Claes Månsson och Peter Harryson. Hon har också fått Bosse Parnevik-stipendiet. Pianisten Lena Magnusson har gått Musikhögskolan och genom åren spelat med artister som Charlotte Perrelli, Owe Thörnqvist och Nanne Grönwall.


28

Annis & The Rugged Boots Country och blues Countrymusiken har inspirerat denna trio som framför egna låtar blandat med det bästa från countryvärlden. Gruppen har vuxit upp med öronen fyllda av Johnny Cashs djupa stämma och Dolly Partons höga energi. Annis Brander, sångerska och låtskrivare, spelar gitarr, munspel

och piano. Hon har hittills släppt två album på det egna skivbolaget samt turnerat i Sverige, Norge, Tyskland och Holland. Christopher Anderzon, bas, har spelat tillsammans med Carola,

Roger Pontare, A-Teens och Irma Schultz för att nämna några. Thomas Björklund har en egen

musikaffär och arbetar även som trubadur. Han spelar gitarr, dobro, mandolin och munspel.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Annis Brander 073-180 44 29 annis@annis.se


29

Ann Kristin Hedmark Trio Må-bra-sånger Med skönt sväng och musikalisk bredd erbjuder trion sånger du känner igen och som du välkomnas att sjunga med i. Gruppens eviga motto är: ”Lättsamt men ej lättviktigt.”

Ann Kristin Hedmark – sång

Välj bland följande program:

Alla tre har en lång musikalisk bana som genererat ett flitigt samarbete med många av våra främsta artister, musikanter och textförfattare. Både radio och TV samt stora och små sce­ ner är återkommande forum för gruppen både i Sverige och utomlands.

Visor Favoriter ur vår svenska visskatt. Oförglömliga och tidlösa schlagers. Popklassiker Pop från 1960-, 70- och 80-talen. Jazz och evergreens Den amerikanska sångboken på svenska. Julsånger Blandat program. Fakta Programmens längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Ann Kristin Hedmark 073-713 26 76 annkristin.hedmark@comhem.se www.annkristinhedmark.se

Anders Ekman – gitarr och sång Hasse Larsson – bas och sång


30

Arkivfilm Minnen och skratt genom korta filmer från förr Vi ser på film med teman som till exempel hur det såg ut i hemmet förr, vilka hjälpmedel som fanns och kanske diskuterar vi också vem som gjorde vad. Arkivfilms-programmet väcker minnen till liv och stimulerar till fortsatta samtal. Filmerna som visas kan vara journal-, reklam-, informations- och husmorsfilm som förr främst sågs på bio. Programmen sätts ihop med tanke på att de ska kunna intressera de flesta oavsett kön och bakgrund. En erfaren filmpedagog håller i visningen och samtalar med publiken som är delaktig utifrån sin förmåga. Att personal är med under visningen är viktigt, inte minst för att kunna fortsätta samtalen efteråt. Vid tidigare visningar har många spännande samtal uppstått.

Fakta Programmets längd: Cirka 60 minuter Tekniska upplysningar: Max 20 deltagare samt personal. Filmen visas på stor duk och med bra ljud. Erik Fernström ansvarar för tekniken. KONTAKT Erik Fernström 070-458 27 67 bio-dax@hotmail.com


31

Babajaga Folkmusik – förvänta dig det oväntade En höftskakande saxofonist, ett innerligt harpsolo, en skönsjungande flöjtist, en trummande säckpipare eller en tokröjande nyckelharpist. Genrer och instru­ ment flyger genom luften, spelglädjen står som spön i backen och musiken tar dig med på en resa du sent glömmer. Babajaga kan konsten att kombinera klezmer med Vivaldi, arabiska rytmer med en sugande polska, jazziga flöjtsolon med innerlig sång och mer därtill. De blandar filmmusik, folkmusik och hårdrock i en mix med personliga historier och berättelser som skapar en helhetsupplevelse utöver det vanliga. Vi får möta fem musiker som varken räds det finstämda eller det stenhårda. Tillsammans turnerar de över hela Sverige och har spelat i många olika sammanhang, för kungligheter, i gymnastiksalar och på stora folkmusik­ festivaler. I Babajagas musikaliska universum är allt möjligt, det finns inga begränsningar vad gäller genrer eller normer, bara en glädje till det som berör. De har lusten till musiken och berättandet är en drivkraft.

Fakta Programmets längd: 40–45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Fem karmlösa stolar. KONTAKT Ivan Monthan 073-679 76 56 ivan@babajaga.se www.babajaga.se


32

Ballader och poplåtar Lugna klassiska hitlåtar genom tiderna Med vackert samstämda röster framför Samuel och Linda hitlåtar till ett ackompanjemang av piano och gitarr. Lyssna till musik av exempelvis Ted Gärdestad, John Lennon, Monica Zetterlund eller Mikael Rickfors. Mellan låtarna, som både är på svenska och engelska, berättas intressanta anekdoter kring såväl artister som upphovsmän. Linda Gagnestam är frilansande sångerska med en bakgrund som showartist, både utomlands och i Sverige. Samuel Bering är verksam som sångpedagog och

frilansande musiker. Han har tidigare varit med i Kultur i vården. Både Linda och Samuel är utbildade på Kungliga Musikhögskolan. Duon har spelat både eget material och covers på många av Stockholms stora scener.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Samuel Bering 070-768 08 49 samuelbering@hotmail.com


33

Benny och jag Musik av Benny Andersson I egna tolkningar framför Therese Löf och Carina E Nilsson musik som Benny Andersson skrivit samt musik som inspirerats av honom. Therese har följt Bennys liv ända sedan hon såg ABBA vinna Eurovisionsschlagerfinalen i Brighton 1974. Hon bestämde sig då, som liten flicka, för att ”gifta” sig med honom. Therese Löf började sin karriär i gruppen One More Time. Hon fortsatte som körsångerska åt bland andra Carola, E-Type och Björn Skifs samt spelade under en säsong huvudrollen i musi­kalen Mamma Mia. Carina E Nilsson är yrkesverksam pianist sedan 20 år.

Fakta Programmets längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Ljudanläggning och digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Therese Löf 070-631 22 62 info@thereselof.se www.thereselof.se


34

Bering & Lindberg The Beatles och Simon & Garfunkel Välj mellan följande program: The Beatles Historien om världens största band genom tiderna. Med spän­ nande anekdoter och de bästa sångerna får vi följa The Beatles genom deras karriär. Glada miner, allsång och underbara minnen utlovas. Simon & Garfunkel Med två gitarrer och två stämmor får vi höra det bästa ur Simon & Garfunkels gedigna låtskatt. Samuel och Joachim berättar historien om hur Simon & Garfunkel träffades redan i skolåldern och hittade sin karaktäristiska stämsång. Härliga låtar och vacker stämsång utlovas.

Fakta Programmens längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Joachim Lindberg 070-930 59 94 j.lindberg.0@gmail.com

Samuel Bering och Joachim Lindberg är båda utbildade på Kungliga Musikhögskolan. Samuel arbetar som musik­ lärare och frilansande musiker. Joachim är nyhetstextare på Sveriges Television och frilansar som musiker.


35

Bio-Dax En riktig bio-känsla Välj mellan följande program: Hemmabio Få årets biosuccé hemlevererad på storbild med bioljud. Programmet erbjuder ett brett utbud från såväl de svenska som de utländska större filmbolagen. Ni kan också beställa kortfilmer eller en gammal klassiker. Bio-Dax kommer ut till er, gör en kort presentation av filmen och ser till att den rullar igång. Allsångs-karaoke Istället för film visas rullande sångtexter på storbildsduken. Ni kan under Erik Fernströms ledning sjunga med i de tradi­ tionella svenska allsångslåtarna till förinspelad musik. Erik Fernström är både en film- och allsångsentusiast med lång erfarenhet av att ordna fram passande filmer och arrangera allsångsstunder i vården.

Fakta Programmens längd: Varierande. Ring Erik för mer information om utbudet. KONTAKT Erik Fernström 070-458 27 67 bio-dax@hotmail.com


36

Björn och Linda Rapp-Show Far och dotter – två fartfyllda generationer Repertoaren är nästintill gränslös och har det bästa av två generationer; allt från Elvis, ABBA, Owe Thörnqvist och Glenn Miller via dagens mest heta schlagers och publikens önskelåtar. Välj mellan följande program: Färgsprakande show Björn och Linda kan spela lite mingelmusik när gäster och publik anländer. Showen innehåller ljuvligt medryckande musik, mycket glittriga klänningar, festliga hattar och fjäderboor. Musiken och fram­ förandet anpassas till publiken som givetvis får vara med att sjunga, dansa och spela. När vädret tillåter spelar de gärna utomhus om så önskas. Björn och Linda har alltid en trådlös mikrofon vilket gör att de kan röra sig fritt på ett ganska stort område. Julshow Duon bjuder på en glittrande julstämning. Björn Rapp har musicerat hela sitt liv. Han spelar keyboard, orgel,

dragspel, sjunger och bjuder gärna på humoristiska överraskningar. Linda Rapp har bland annat medverkat i Sugar-I hetaste laget på Oscars­teatern. Ofta är hon allsångsledare och har spelat ihop med Lasse Berghagen, Siw Malmkvist, Lill-Babs, Janne Schaffer och många fler. Sången och saxofonen är hennes instrument och hon har en oför­glömlig publikkontakt.

Fakta Programmens längd: 35–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Linda Rapp 070-819 71 32 l.rapp@telia.com www.rapponline.nu www.lindarapp.nu


37

Blue Velvet En hyllning till jazzens och soulens största I Blue Velvets egna tolkningar hyllar de jazzens och soulens största som Billie Holliday, Tony Bennett, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Stevie Wonder och Sam Cooke men även svenska stjärnor som Monica Zetterlund och Povel Ramel. Musiken framförs akustiskt med en kvinnlig och en manlig sångare som ackompanjeras av gitarr, kontrabas, slagverk och klockspel, vilket gör att det inte låter som ett typiskt jazzband. Blue Velvet bjuder på såväl lugna och finstämda tongångar som upptempoklassiker. Adriana Pupavac – sång Andreas Björkman – sång och gitarr Tom Söderblom – slagverk,

klockspel och sång Svante Söderqvist – kontrabas

och sång

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Andreas Björkman 073-619 71 74 info@andreasbjorkman.com


38

Blåsarkapellet

En del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Traditionell blåsmusik, Taube eller evergreens Blåsarkapellet har en bred repertoar och spelar gärna upp till dans. Om vädret är varmt kan de spela utomhus. Välj bland följande program: Evergreens En konsert med kända låtar som väcker minnen från dans­ kvällar exempelvis Tea for two, Månskenspromenad, Sakta vi gå genom stan med flera. Programmet passar bra till tedans. Pärlor från sekelskiftet Traditionellt blåsmusikprogram. Marscher, valser, ouvertyrer och operettpotpurrier varvas med underhållande presentationer. Sommarmelodier Evert Taube-program med inslag av Robert Broberg, Hugo Alfvén och Birger Sjöberg.

Blåsarkapellet är en del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som verkar i Stockholms län på konsertscener, skolor, vård­ enheter, gator och torg. Orkestern delar in sig i mindre ensem­ bler för att göra sin musik mer tillgänglig för många smak­ riktningar och spelplatser. Stockholms läns landsting är deras huvudfinansiär. Fakta Programmens längd: 30–40 minuter Tekniska upplysningar: Tio karmlösa stolar. KONTAKT Nancy A Peters 08-545 703 00 nancy.andreassen-peters@musikaliska.com www.musikaliska.com


39

Blåsarkvintetten

En del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Klassisk musik, visa eller allsång Blåsarkvintettens mjuka klang passar bra i mindre lokaler. Det går även att beställa ett program där kvintetten spelar till­ sammans med sångaren Staffan Eriksson. Välj mellan följande program: Från klassiskt till visa Kvintetten blandar utsökt musik från början av 1800-talet med älskade visor av bland andra Evert Taube, Olle Adolphson och Birger Sjöberg. Allsångsprogram Tillsammans med Blåsarkvintetten gör sångaren och estradö­ ren Staffan Eriksson ett allsångsprogram med till exempel jul- eller sommartema.

Blåsarkvintetten är en del av Stockholms Läns Blåsarsym­ foniker som verkar i Stockholms län på konsertscener, skolor, vårdenheter, gator och torg. Orkestern delar in sig i mindre ensembler för att göra sin musik mer tillgänglig för många smakriktningar och spelplatser. Stockholms läns landsting är deras huvudfinansiär. Fakta Programmens längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Fem karmlösa stolar. KONTAKT Nancy A Peters 08-545 703 00 nancy.andreassen-peters@musikaliska.com www.musikaliska.com


40

Brian Burns Lyssna till irländsk folkmusik eller skriv en låt Välj mellan följande program: Musikmix från 1960-talet till idag Irländsk folkmusik, original, pop och rock. Skriv en låt Brian visar dig hur man skriver en låt. Vem som helst kan ta en idé, historia eller anekdot och förvandla det till en sång. Tillsammans arbetar vi med en text som kan kombineras med musik och gitarrackompanjemang, allt framförs sedan av Brian. Det enda du behöver är en penna, papper och din fantasi. Brian Burns är en singer/songwriter som spelar

gitarr, harmonica eller bodhran. Han föddes i Liverpool men växte upp på Irland och har spelat i band som Scream Vision och Seaking Dream. 1993 flyttade han till Frankrike och senare till Tyskland, där han turnerade under tio års tid. Numera bor Brian i Sverige.

Fakta Programmens längd: Folkmusik, 30–40 minuter. Skriv en låt, 45–60 minuter. KONTAKT Brian Burns 070-335 03 21 brian@burnsmusic.net


41

Brunzells kapell Kända dansbandslåtar Gruppen framför folkkära dansbandslåtar som exempelvis ett Sven-Ingvars-medley, Man ska leva för varandra eller Leende guld­ bruna ögon. Låtarna varvas med en och annan anekdot. Man får mer än gärna ta sig en svängom om andan faller på. Frida Pettersson – sång Stefan Brunzell – keyboard, piano och gitarr Petter Gunnarsson – bas Per Björling – keyboard, piano och gitarr

Gruppen består av yrkesverksamma musiker som har spelat med Sveriges artistelit.

Fakta Programmets längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano tas alltid med. Ljudanläggningen tas endast med på begäran av beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Frida Pettersson 070-893 89 99 fridapettersson@gmail.com


42

Bröderna Bågart Från film, kupletter och kabaré till ett renodlat Allan Edwall-program Välj mellan följande program: Från film, scen och kabaré Med värme, charm och humor i skönt samspel med publiken bjuder Bröderna Bågart på ett interaktivt och välkomponerat program bestående av visor, kupletter, evergreens och schla­ gers. Den musikaliska resväskan är till bredden fylld med låtar av artister som Owe Thörnqvist, Karl-Gerhard, Ulf Peder Olrog, Allan Edwall, Fred Astaire, Bing Crosby och George Formby.

Bröderna Bågart spelar Allan Edwall Samhällssatir, kärleksvisor, svärta och humor på fullaste all­ var. För er som föddes på 1960–70-talen kommer Allan Edwall kanske alltid först och främst vara Emils pappa, Rasmus luf­ farkompis eller Skalle-Per i Ronja Rövardotter. För de äldre torde han vara mest känd som drängen Carlsson i TV-serien Hemsöborna. Först efter sin död blev hans sånger och visor uppmärksammade. Allan Edwalls sånger kommer att leva länge. Jörgen Aggeklint – banjoukulele,

oktavmandola, dragspel, gitarr och sång Hasse Bigestans – kontrabas och sång

Fakta Programmens längd: 40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Jörgen Aggeklint 070-314 62 24 info@jamusik.se www.jamusik.se


43

Carin & Kaya duo Välkända visor och schlagers från 1900-talet Programmen framförs med vackra röster, stämsång, starka färger och mycket värme. Publiken får alltid önska musik och sjunga med.

Fakta Programmens längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren.

Välj bland följande program:

KONTAKT Carin Ödquist 08-645 57 43 073-946 46 82 odquist@gmail.com www.kayaalander.se

Världen runt på 50 minuter Välkända sånger från 1950- och 60- talen En del på originalspråk. Evert Taube i ord och ton Sverige runt på 50 minuter En poetisk resa genom Sverige. Från scen och kabaré Slagdängor och kupletter från revyer och filmer. Säg det i toner Melodier – från första ljudfilmen till 1970-talet. Låt hjärtat va’ me’ Glatt och svängigt – från hjärta till hjärta. Alla tiders kavalkad Glada sånger och schlagers som väcker minnen. Julprogram Kaya Ålander är jazz- och vissångerska

och gitarrist sedan 40 år. Carin Ödquist är skådespelerska och

sångerska även hon verksam sedan 40 år. Duon har samarbetat på scen i mer än 20 år.


44

Celtic Lights Musik och bilder från Irland och Skottland Upplev en oförglömlig resa på Irland och i Skottland, från den gamla till den nya tiden. Kristallfina klanger med akustisk gitarr och sång i kombination med ett färgstarkt bildspel. Vi bjuds på vackra melodier, traditionella danser, barockmusik, folksånger samt moderna kompositioner. Dröm dig bort till andra länder och tider. Karin Mikara är gitarrist med examen från musik­ högskolan i Frankfurt. Sedan 2009 turnerar hon i Sverige och Tyskland, ofta i kyrkor samt inom vården. Hon bor nu i Stockholm där hon undervisar i gitarr.

Fakta Programmets längd: 30–60 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljud­anläg­gning, filmduk och beamer tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Karin Mikara 08-612 87 19 info@kmgitarrstudio.se www.karinmikara.com


45

Chordnation Vokalgrupp med fem stämmor Välj bland följande program: I feel good De bästa må-bra-låtarna från 1960-talet och framåt. Ett showigt, glittrigt program med fartfyllda popklassiker i spännande arrangemang. Från Broadway till Berns Salonger. Jag minns det som igår Följ med på en kavalkad i minnenas kvarter. Ett glatt, uppfriskande program med schlagers och evergreens du minns från förr. En nostalgitripp genom 1900-talet. Tomtefrossa Gnistrande och pepparkaksdoftande jul­ program. Tomteallergiker varnas. Traditionella och nya julsånger i en mix med hög mysfaktor. Sångarna Jan-Ove Sönnerbo, Sanna Rogberg, Susanne Ericsson, Lars-Göran Sönnerbo och Åsa Bosdotter har stor musikalisk bredd och mångårig erfarenhet från bland annat jazz- och rock­ band, musikal, körsång och folkmusik.

Fakta Programmens längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Susanne Ericsson 070-972 08 20 info@chordnation.se www.chordnation.se


46

Cornelis, Taube & Bellman Sång och berättande Känn historiens vingslag med melodier av och spännande historier om tre av våra främsta skalder Cornelis, Taube och Bellman. Njut av musiken, berättelserna och publikkontakten när Anita och My tar er med på en resa där ni får minnas ungdomens låtar. Anita Strandell har arbetat som artist i 50 år, bland annat som medlem i sånggrupperna Gimmicks och Tre Damer. My Olsberg är en uppskattad artist med en mängd musikaler, uppsättningar, CD-skivor, barnböcker och turnéer bakom sig. Joakim Holgersson är frilansande pianist,

kompositör, arrangör och producent.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT My Olsberg 070-883 11 89 my@olsberg.se www.myolsberg.se


47

Daniel Yngwe Schlager- och musikalfavoriter Lyssna på Daniels sång och mjuka saxofonspel i en härlig blandning av schlager- och musikal­ favoriter. Vi kan också få höra Taubes Rosa på bal, Jazzgossen och O sole mio. Publiken får sjunga med i någon allsång. Daniel Yngwe har varit artist i 12 år och har

bland annat arbetat hos Hjalmar i Örebro, på Wallmans Salonger och på Kasino i Kina. Daniel är nu en av nöjesvärdarna på Birka Cruises. Han tävlade 2012 med The Fantastic Four i Los Angeles, de vann världsmästerskapet i underhållning (WCOPA).

Fakta Programmets längd: 30–50 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Daniel Yngwe 070-432 23 24 danielyngwe@gmail.com www.danielyngwe.com


48

Dansa och måla En workshop där dansen, måleriet och musiken samspelar En kreativ process där det personliga uttrycket och upplevelsen står i centrum. Först leder Caroline oss i händernas, huvudets och magens dans – mjuka rörelser till vacker musik. Där­ efter väljer alla en rörelse de gjort under dansen och tecknar av dess siluett på ett stort papper på väggen. Alla målar fritt sin bild. Anna leder måleriarbetet och Caroline assisterar med fär­ ger och penslar. Avslutningsvis tittar vi på allas bilder och den som vill berättar om just sin bild. Programmet passar utmärkt för dementa och rörelsehindrade personer. Det vänder sig även till ungdomar och vuxna inom psykiatrin. Caroline Östberg är utbildad på Balett­

akademiens yrkesdansarlinje samt på Dans­ högskolan. Hon är yrkesverksam som dansare, koreograf och danspedagog sedan 20 år. Anna Selander är bildkonstnär, utbildad på Konsthögskolan i Paris och Stockholm. Hon har även studerat bildterapi.

Fakta Programmens längd: 90 minuter (45 minuter dans, 45 minuter måleri) Tekniska upplysningar: CD-spelare behövs på plats. Fri golvyta 40 m2. Tillgång till vatten. Fria väggytor. KONTAKT Anna Selander 073-020 42 33 selanderanna@gmail.com www.annaselander.se www.carolineostberg.se


49

Det ljuva sextiotalet Svenska sextiotalets mest älskade hits Sångduon framför en personlig tolkning av det svenska sextio­ talets mest älskade hits. En show där man bland annat får uppleva hemmafruarnas protest i Mamma är lik sin mamma eller smaka på hur det gick till ute på stan i Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Dröm er bort i diverse kär­ lekshistorier genom låtar som Leva livet och Det börjar verka kärlek. Med tidsenliga kläder och charmiga karaktärer får ni uppleva sextiotalet på nytt.

Fakta Programmets längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Åsa Andersson 070-482 06 11 info@detljuvasextiotalet.se www.detljuvasextiotalet.se

Åsa Andersson har frilansat som sångerska på bland annat Silja Line och Sunwing resorts. Numera sjunger hon med barnen på förskolan där hon arbetar. Lena Hamberg är utbildad vid Performing Arts School i

Göteborg. Hon har arbetat som sångerska på bland annat Silja Line och konserthusen i Uppsala och Göteborg.


50

Det svänger om Taube Saxofon, gitarr och sång Jalle och Tobbe vill på ett personligt sätt spegla det musikaliska arvet efter Evert Taube. De vill att musiken ska svänga på olika sätt, exempelvis att tempot varierar eller att fartfyllda nummer varvas med finstämda ballader. Allt presenteras i en samklang mellan Tobbes saxofon och Jalles sång. Jarmo Karjalainen alias Jalle – gitarr

och sång Torbjörn Nilsson alias Tobbe – saxofon

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Jarmo Karjalainen 070-320 58 89 jalle.laine@bredband.net


51

Duo Nina & Roland Svensk och finsk musik efter eget val Med sång och gitarr bjuds det på stämningsfull och varierande musik som svenska visor, såväl gamla som nya popdängor, jazz, schlager, psalmer, finsk musik eller det som önskas. Duons framträdanden är spon­ tana och programmen skräddarsys efter publiken. Programmet kan presenteras på finska. Nina Lassander är artist, sångpedagog och låtskrivare. Hon deltog 2010 i finska melodifestivalen och kom på andra plats. Nina gav 2012 ut sitt debutalbum. Roland Junell är gitarrist, kompositör och musik­ pedagog. Han har jobbat som musiker i finlandssvensk TV och är en hejare på Hawaii-gitarr.

Nina & Roland har jobbat professionellt inom musik­ branschen i 10 år. De har medverkat i TV-produktioner och gett ut egna album. Deras musik spelas i både finsk och svensk radio.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläg­g­ning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Nina Lassander 070-344 22 81 nina.lassander@gmail.com www.ninalassander.com


52

Ensemble Yria Säg det i toner – 1950-talshistorier i musikalisk klädsel Följ tre kvinnor i 1950-talets Sverige som pla­ nerar inför sommarens äventyr. Louise ska ta tåget till Göteborg och träffa Elis, som lovat både jazzklubb och nattdopp. För Anna blir det bilsemester till Dalarna med hela familjen, då midsommar nalkas. Klara, poeten, tar båten ut i skärgården där tankarna och orden får strömma fritt. Programmet framförs i tidsenliga kläder och bjuder på visa, jazz och schlagers, varvat med poesi och enkel dialog. Musiken framförs på dragspel, gitarr, piano, vispar och finstämd sång. Ensemble Yria turnerar med många musik­ produktioner i hela landet. Medlemmarna har mångårig erfarenhet av konstnärlig och pedagogisk verksamhet och är utbildade bland annat vid Kungliga Musikhögskolan.

Fakta Programmets längd: 30–35 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Tre karmlösa stolar. KONTAKT Britta Forslund 073-652 45 71 info@ensembleyria.se www.ensembleyria.se


53

Ernst Rolf – I glädje och sorg Revy om Ernst Rolfs spektakulära liv Med sin fantastiska scenutstrålning och omättliga aptit på livet tog sig Ernst Rolf från bondkomik till tronen som Sveriges oomtvistade schlager- och revykung. Med medryckande sånger och färgstarka berättelser gör Anders ett unikt porträtt av den store estradören. Anders Björk är en rutinerad sångare som

jobbar med underhållning sedan flera år tillbaka. Tillsammans med pianisten och dragspelaren Mikael Dahlqvist har han framfört Ernst Rolfföreställningen på flera spelplatser i Mellansverige, dels i Riksteaterns regi på olika teaterscener och dels inom äldre­vården.

Fakta Programmets längd: 35 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljud­anläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Anders Björk 073-063 15 33 brevtillanders@gmail.com


54

Folkton Visor och musik från världens alla hörn Välj bland följande program: Visor och världsmusik från Mora till Mongoliet Kända och okända sånger och låtar med bekanta och obekanta instrument. Ett finstämt och fartfyllt program framfört med en stor och varm publikkontakt. Jul & kul Stämningsfull julmusik. Bondkomiska låtar Musiken framförd med glimten i ögat.

Fakta Programmens längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Tre karmlösa stolar. KONTAKT Kaj Magnusson 073-637 80 20 kajmagnusson@hotmail.com

Folkton har även program som passar vid speciella tillfällen som Alla hjärtans dag, midsommar eller nationaldagen, då Maria gärna bär nationaldräkt. Maria Hulthén – riksspelman på fiol och sång Kaj Magnusson – trixspelman på gitarr, bouzouki, mandolin, domra och sång Stellan Sagvik – multiriskspelman på flöjter, klarinetter, keltisk harpa och sång


55

Folkvisor, låtar och berättelser Vackra folkvisor på fiol, sång och piano Följ med på en folkmusikodyssé från då till nu med svindlande polskor på fiol, vackra folkvisor som sjungs a cappella och berättelser om gamla spelmän och vissångerskor från Hälsingland. Välj mellan följande program: Blandad folkmusik Vemod, kärlek, mystik och spelglädje med bland annat visor av Delsbostintan, den mytomspunna Hårgalåten och den moderna klassikern Av längtan till dig. Folkmusik vid juletid Ett blandat, vackert och varmt program med kända och mindre kända julsånger i folkton såsom Bereden väg för Herran, Klang min vackra bjällra och Koppången. Susanne Ericsson – sång och fiol. Hon har sina

rötter i Järvsö och har frilansat i 15 år, bland annat turnerat i USA. Sanna Rogberg – piano och sång. Hon är utbildad musikpedagog, har frilansat i 20 år, undervisar i musik och leder ett flertal körer i Stockholm. Fakta Programmens längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Susanne Ericsson 070-972 08 20 sekristallklart@hotmail.com


56

Ge mig en kaka till kaffet En musikalisk energikick Välj mellan följande program: Svenska melodier vi minns Följ med och dröm dig tillbaka till tonerna av Siw Malmkvist, Lill-Babs och Towa Carson. Skratta åt Mys galna upptåg och låt själen beröras av en sång du trodde att du hade glömt. Det vackraste från julen I programmet lyssnar du både till traditionella julsånger och de senaste årens mest kända melodier.

My Olsberg har en mängd musikaler, farser och föreställ­ ningar bakom sig. Förutom att stå på scenen så föreläser hon om självkänsla och arbetar med bok- och musikproduktion för barn.

Pianisten Magnus Ludwigsson har spelat tillsammans med de flesta stora artisterna i Sverige.

Fakta Programmens längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT My Olsberg 070-883 11 89 my@olsberg.se www.myolsberg.se


57

Ginger & Freds påtvingade möte Dans- och sångföreställning med snärtig dialog En musikalisk, humoristisk och dansant historia om att hitta tillbaka. Med en rapp dialog, sånger från en svunnen tid och dans i Fred Astaires och Ginger Rogers anda berättas historien om ett danspar som återförenas efter ett dramatiskt uppbrott. Välkända melodier som Cheek to cheek, The Continental och Let’s call the whole thing off blandas med en dialog där starka viljor och temperament möts. Elin Kortesalmi och Victor Molino Sanchez är

två rutinerade musikalartister som medverkat i flertal succéuppsättningar runt om i Sverige, bland annat Singin’ in the Rain, My fair lady, West Side story, Spamalot och Victor Victoria.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. CD-spelare behövs på plats. KONTAKT Victor Molino Sanchez 073-650 53 34 gingerochfred@gmail.com www.gingerochfred.n.nu


58

Glädjeverkstan Clownbesök med humor och glädje Besöken är improviserade och clownerna anpassar sig efter individens dagsform och situation. De kan erbjuda såväl en stunds avkoppling som skratt, gemenskap och fysisk aktivitet. Med sina tydliga attribut, smittande glädje och förmåga att känna in dem de möter kan de locka fram det friska som finns inom varje person. Clownerna går runt och möter var och en, enskilt eller i mindre grupper. De får ofta igång aktiviteter som de allra flesta kan ta del av.

Clownerna arbetar två och två. I samråd med personal bestäms upplägget för dagen som är beroende på hur situatio­ nen ser ut på enheten just då. Glädjeverkstan vill gärna ha feedback efter programmets genomförande. Glädjeverkstan har bedrivit clownverksamhet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus sedan 1998. Gruppen består i dag av 14 artister med lång och varierad erfarenhet av att möta både barn och vuxna. I detta projekt alternerar sju av gruppens artister.

Fakta Programmets längd: Cirka 120 minuter per tillfälle, går att fördela på mer än en avdelning. Tekniska upplysningar: Ett enskilt rum med bord för ombyte/sminkning och två stolar samt närhet till handfat. KONTAKT Anne-Marie Möller 070-583 17 71 gladjeverkstan@karolinska.se www.gladjeverkstan.se


59

Götheborgs Matrosorkester Kärlek och steppklackarna i taket Välj bland följande program: Svensk sjömansshow Anders, Freppe och Magnus är tre glada sjömatroser med blå­ jackor och mössan käckt på svaj. De bjuder in till allsång och dans på bryggan. I denna fartfyllda sjömansshow får vi höra välkända svenska sjömansvisor. Föreställningen har dragit fram genom svenska farvatten sedan 2005 och lämnat spår av eufori och brustna hjärtan bakom sig. Svea Rikes Beredskapsorkester Välkända melodier, glädje och minnesvärd koreografi blandas med kärlek, kyssar och sjungande sergeanter.

Fakta Programmens längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Anders Lindahl 073-366 57 71 matros@halsoverhuvud.com www.matrosorkestern.se

Lasse Dahlquists grammofonorkester De glada pojkarna hyllar sin husgud Lars Erik Dahlquist. Glatt och fartfyllt och med hjärtat på rätta stället – i hals­ gropen med andra ord. Fredrik Arvidsson trakterar dragklaver, banjo och mandolin. Magnus Bergström spelar kontrabas så att det svänger

om det. Anders Lindahl sjunger, spelar ukulele och steppar.

Tre killar som spelar och sjunger med en sjuhimmelens fart – som en popkonsert för en lite mer mogen publik.


60

Happy Tape Kända låtar och små överraskningar med en ton av jazz och blues Temat är blandband genom tiderna. Med sång och gitarr framförs en spännande vilsam, uppiggande och ibland överraskande repertoar med finstämda toner i annorlunda tappning. Här erbjuds ett musikaliskt potpurri med låtar från 1940-tal till nutid med musik av artister från Nina Simone och Big Mama Thornton till Michael Jackson, Dolly Parton, Louise Hoffsten, Sting och Lisa Ekdahl. Programmet präglas av musikglädje, allvar, humor, musikaliska anekdoter samt gruppens nära kontakt med publiken. Innehållet anpassas efter åldersgrupp och den som vill får gärna sjunga med, knäppa med fingrarna eller kanske ta sig en liten svängom. Angela Heitmann – sång Leif Berglund – gitarr

Båda är musikutbildade och har många års erfarenhet av liveframträdanden. Angela är i grunden en klas­ siskt skolad sångerska och Leif arbetar heltid som musikproducent och frilansgitarrist med uppdrag både live och i studio. Fakta Programmets längd: 30–50 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Leif Berglund 076-578 93 53 info@happytape.se www.happytape.se


61

Hawaiian Novelty Duo med David Ritschard Svängig och mjuk hawaiiboom Den här avslappnade svängiga musiken passar utmärkt till mingel, kaffebjudningar och på uteterasser där man lugnt lutar sig tillbaka och känner hawaiivindens ljuva fläkt. Vi tas med på en resa tillbaka i tiden. Vintage Hawaiian music, oldtime och evergreens är grunden för gruppens svängande alohaism. 1920-talets Hawaiiboom i USA förde med sig många hawaiigitarr­ mästare. På våra breddgrader kan nämnas Sveriges egen Yngve Stoor. Gruppen är förmodligen en av nordens få Hawaii-trios. De vill med ett brinnande intresse underhålla med ljuv musik, blänkande instrument, roliga historier och ett leende på läpparna. David Ritschard – sångare med stor kärlek för Ameri­

kansk folkmusik. Frontfigur i bandet Spinning Jennies. Roland Junell – finlandssvensk gitarrist, producent, kompositör och musikpedagog. En hejare på hawaiigitarr. Jim Herlin – gitarrist och oldtime-musikant från

Saltsjöbaden som kör buss.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Roland Junell 070-914 49 31 roljunell@gmail.com www.facebook.com/HawaiianNoveltyDuo


62

Hus-trion Stämsång med svängigt komp En samspelt trio som bjuder på en musikalisk anrättning med sång, gitarr, piano, bas och cajun. Trion plockar pärlor ur olika genrer och bjuder på en njutbar stund med såväl medryckande fartiga låtar som berörande stämsång. Hög igenkänningsfak­ tor och omsorgsfullt urval är ledstjärnor i repertoaren. Gruppen vänder sig till geriatrik och psykiatri samt vård- och omsorgsboenden. Repertoaren anpassas efter publiken. Helena Olsson – sång, gitarr och cajun Ulla Olsson – sång, gitarr och bas Sara Larsson – sång, gitarr, piano och cajun

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Ulla Olsson 070-990 53 85 voxvocalis@spray.se www.hustrion-se.webnode.se

Helena och Ulla har tidigare medverkat i Kultur i vården i olika konstellationer, senast som Systrarna Olsson. Med ny­tillskottet Sara har gruppen spelat på bygdegårdar, visklubbar, i folkparker och kyrkor. Gruppen har sina rötter i Värmland och Dalsland.


63

Hörberg och Höglund Svenska sånger med känsla En musikalisk föreställning med melodier signerade Barbro Hörberg och Kjell Höglund. Texterna är teatrala och rymmer mycket skratt, vackra melodier och tokiga infall. Några av Barbro Hörbergs melodier kan exempelvis vara Med ögon känsliga för grönt, Hejsan Britta eller Jag älskar en kille som ingen annan tycker om. Från Kjell Höglunds melodier kan man få höra Sommarön, Håll ut eller Man vänjer sig. Annas sång och mjuka framtoning fylld av underfundig humor, kantas av mellansnack där Mats tajming skapar en härlig varm stämning. Pianisten Hansa är motorn i musiken. Anna Ploby – sång Mats Rendér – sång, gitarr, ukulele och munspel Hansa Berg – piano

Fakta Programmets längd: 30–60 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT Anna Ploby 070-851 03 62 anna.ploby@gmail.com


64

I huvudet på H.C. Andersen Berättarteater Ingen kan väl, som H.C. Andersen, se in i livets allra mest gåtfulla skrymslen. Med sin aldrig sinande fantasi berättar han om oss människor, om vår storhet såväl som våra till­ kortakommanden. Med sin humor och samtidigt stora allvar väjer han inte ens för sentimentalitet. Tillsammans med publiken gestaltar Per Holmberg några av H.C. Andersens figurer och tränger längre in bland de bakomliggande insikterna hos Andersen. I en resa genom några av hans mest älskade äventyr får man möta allt från Kejsare till Bladlöss. Per Holmberg är en skådespelare som har spelat allt från

stort drama till sprudlande fars på såväl Dramaten som på andra teatrar. Han har också gjort ett stort antal film- och TV-roller, i exempelvis Cleo, Jönssonligan, Beck, Svensson Svensson och 5 år i Rederiet som Henrik Bjurhed.

Fakta Programmets längd: 35–40 minuter KONTAKT Per Holmberg 070-317 71 92 per.e.holmberg@telia.com


65

Jazzmachine Hyllning till Frank Sinatra Här bjuds vi på godbitar ur Frank Sinatras älskade repertoar som exempelvis My Way, New York, New York och Fly Me to the Moon. Gruppen leker med tanken att Herr Sinatra bodde i Sverige och sjunger låtar med svensk text signerade Monica Z och HasseåTage. Programmet innehållet kuriosa om Frank och en rejäl portion spelglädje. Martin Pålsson – sång och trombon Carl-Fredrik Orrje – piano Robert Erlandsson – kontrabas Kristian Fredmark – trummor

Jazzmachine består av fyra heltidsmusiker som har utbildning från Musikhögskolan. De har en stor instrument­ kännedom samt lång erfarenhet av att framträda inför publik.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Robert Erlandsson 070-683 44 24 roberterlandsson@hotmail.com www.jazzmachine.se


66

jubilarerna En kavalkad av teaterminnen Berit Carlberg och Kent Malte Malmström berättar med hjälp av sång, musik och humoristiska inslag om sina 50 år vid teatern. Möt Tage Danielsson, Karl Gerhard, Jarl Kulle, Zarah Leander, Vilhelm Moberg, Edith Piaf, Nils Poppe och många fler. Ni får höra personliga minnen och berättelser om dessa storheters liv. DÅ – Berit och Kent Malte – två unga elevkamrater på scen­ skolan i Malmö. NU – två veteraner som jubilerar. Berit Carlberg har varit primadonna hos bland andra Nils Poppe och Hagge Geigert. Sedan 2002 är Berit teaterdirektör i Södertälje. Kent Malte Malmström är

skådespelare och har spelat på de flesta teatrar i Sverige. Bjarne Löwdin är en

allround pianist och dragspelsvirtuos.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Golvyta 3x4 meter. KONTAKT Kent Malte Malmström 08-36 15 83 070-637 59 25 kent.malte@swipnet.se


67

KonserthusetPlay.se Upplev ditt konserthus via internet Nu finns möjlighet att uppleva Konserthusets utbud via webbTV-kanalen www.KonserthusetPlay.se. Där presente­ ras inspelade konserter med Kungliga Filharmonikerna men även annat ur Konserthusets breda utbud som jazz, kammarmusik och konserter för barn. KonserthusetPlay kan upplevas med hjälp av dator, surfplatta eller smart­ phone. Upplevelsen blir bäst med dator kopplad till projek­ tor eller TV-skärm samt högtalare. Stockholms Konserthus är en plats för musikupplevelser i världsklass. I centrum för verksamheten finns den egna orkestern, Kungliga Filharmonikerna. Med över 100 kon­ serter årligen och en kreativ programsättning är det en

orkester i ständig utveckling med ett starkt internationellt renommé. Chefdirigent och konstnärlig ledare är den fin­ ländske världsdirigenten Sakari Oramo. Hjälp med storbild och teknik För att få en riktig konsertkänsla kan du beställa att en tekniker kommer ut med storbildsduk och hjälper till att visa musiken från KonserthusetPlay. Se pris i prislistan. Att själv ta del av musik från KonserthusetPlay kostar inget. KONTAKT FÖR VISNING MED STORBILDsduk Erik Fernström 070-458 27 67 bio-dax@hotmail.com


68

Köp inte en Zebra Pärlor eller rock med mustig instrumentmix Välj mellan följande program: Pärlor ur det musikaliska skafferiet Repertoaren är en härlig blandning av jazz, pop, folkmusik och tango i roliga arrangemang med udda instrumentkombinatio­ ner. En musikalisk kvartett som bjuder på sig själva och sprit­ ter av spelglädje så det rycker i dansskorna – man får lust att bjuda upp. Det spelas på allt från tvättbrädor och ringklockor till saxofoner, gitarrer, banjo och flygel, ingenting är för enkelt eller för svårt. De lovar dessutom att aldrig bli långrandiga.

Zebras rockklassiker Följ med på en musikalisk tidsresa genom 1950- och 60-talen. Vi får höra låtar av bland andra Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis och Chuck Berry. Musik som förändrade världen – en svängig nostalgitripp för alla musikälskare. Günter Görres – sång, saxofon, banjo, dragspel och fiol Göran Almås – sång, gitarr, mandolin, banjo och kontrabas Oscar Görres – sång, piano, dragspel, gitarr, tvättbräda

med mera Jörgen Aggeklint – sång, ukulele, banjo och gitarr

Fakta Programmens längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Göran Almås 070-764 47 71 guranalmas@hotmail.com www.zebranu.se


69

Lindbom, Lago och Naess Tre veteraner som framför egna hits och andra(s) topplåtar Tala om vart du ska resa, Tänd ett ljus och Ännu doftar kärlek är exempel på låtar vars upphovsmän är med i trion. Värme, igenkännande och att sjunga med är några av ingredienserna i det här programmet. Lasse Lindbom – artist, låtskrivare, producent och musiker Tove Naess – sång Anders Lago – musiker och underhållare

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Anders Lago 08-39 02 15 073-181 27 88 lago@mac.se


70

Lisa & Klara Lugna radiohits i nytt sound Lisa & Klara är en systerduo som vill ge en stunds sinnesro i vardagens stress. Programmet andas musikalisk kvalitet, känslomässigt djup och hög igenkänningsfaktor. Med endast kontrabas och sång tar de sig an radiohits och ger dem ett nytt och unikt sound. Lisa & Klara passar lika bra till eftermiddagsfikat som på den stora scenen. De riktar sig till alla åldrar. Lisa Stenfelt – sång och percussion Klara Stenfelt – kontrabas och sång

Fakta Programmets längd: 35–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Lisa Stenfelt 073-329 67 67 info@lisaochklara.se www.lisaochklara.se


71

Louise Raeder och Sven Idar Pärlor från film, musikal och kabaré samt ur den svenska visskatten Välj bland följande program, alla som vill får sjunga med: På en liten smutsig bakgård Om Ulf Peder Olrog och hans underfundiga visor. I Duvemåla hage Ur Björn och Bennys musikal om Kristina. Älskade Judy Oförglömliga sånger från Judy Garlands karriär. Toner hjärtat minns Visor, musikal och operett. Exempelvis Jag ska måla hela världen lilla mamma och On the Sunny Side of the Street. Strålande jul Julprogram med alla de käraste örhängena, såväl En jul när mor var liten som White Christmas och Ave Maria. Louise Raeder är en sjungande skådespelerska

som gjort stora roller i flera musikaler exem­ pelvis Kristina i Kristina från Duvemåla. Sven Idar är en sjungande pianist som

ackompanjerat de flesta av våra äldre artister på teatrar, TV och annorstädes.

Fakta Programmens längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Sven Idar 08-783 78 73 sven.idar@telia.com


72

Ludwigsson & Bredhammar Elvis och musikal Väck minnen till liv med Elvis eller dröm dig bort i musikaler­ nas värld. Till jul kan du njuta av stämningsfulla julsånger.

Per Bredhammar har under sina 12 år som heltidsmusiker

Välj bland följande program:

Magnus Ludwigsson har under 26 år jobbat heltid som pianist och kapellmästare.

Elvis största hits Autentiskt framförda Elvis-låtar. Från Duvemåla till Broadway Välkända sånger ur världens största musikaler framförda på svenska och inlindade i små historier om de svenska uppsättningarna. Svensk jul Jussi Björlings paradnummer blandas med klassiska julsånger som Stilla natt, Bella Notte med flera.

hunnit med över 1 700 föreställningar. En röst värd att höras.

Fakta Programmens längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT Per Bredhammar 070-495 16 79 info@bredhammar.com www.bredhammar.com


73

Mair & Söderblom Melodiös finstämd stämsång Amanda Mair släppte sitt debutalbum 2012. Här får vi höra hennes musik i en mer akustisk tappning tillsammans med multimusikanten Tom Söderblom. Den vackra musiken beskrivs som melodiös och dynamisk med ett starkt uttryck som passar alla åldrar. Amanda Mair är en sångerska och pianist som har turne­

rat i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Hon har jäm­ förts med artister som Dusty Springfield och Kate Bush. Tom Söderblom är musiker,

kompositör och producent. Han har spelat världen runt med artister som Shirley Clamp, Sonja Aldén, The Boppers, A-Teens, Arash, Christer Björkman och Anne-Lie Rydé.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano tas alltid med. Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Tom Söderblom 070-355 68 72 tom.soderblom@gmail.com


74

Mar Flamenca Flamenco som berör Texter, svängiga melodier och explosiva rytmer blandas med latin, pop och andra genrer som ligger gruppen varmt om hjärtat. Mar Flamenca framför sina program med gitarr, sång och dans. Ur artisternas intensiva samspel uppstår en skörhet och gnista. Publiken bjuds in att delta utifrån egna förutsättningar. Programmet kan presenteras på spanska. Johan Moberg, gitarr, har studerat för olika flamenco­

legender. Han har också flera soloplattor i bakfickan. Nicolas Lazo Zubieta, sång, sjunger såväl flamenco som svenska visor. Han är dessutom multiinstrumentalist. Josefine Chiacchiero, dans och sång, är non-stop

virvel­v inden som dansar sjunger och entusiasmerar. Mar Flamenca är tre lekfulla och karismatiska artister med scenisk och pedagogisk erfarenhet från en mängd sammanhang världen över.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Två karmlösa stolar. Golvyta 3x3 meter. KONTAKT Josefine Chiacchiero 070-210 43 07 info@compasoflamenco.com www.mmmarflamenca.blogspot.se


75

Margareta Bengtson & Mathias Algotsson Kupletter från nu och då Margareta och Mathias serverar kupletter i gammal god Ernst Rolf-anda samt melodier som Månskens­ promenad och Nu tändas åter ljusen i vår lilla stad. Margareta Bengtson har tidigare varit medlem i The Real Group och är en av Sveriges skickligaste sångerskor. Mathias Algotsson är pianist och kompositör samt

en av Sveriges bästa jazzpianister.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Per Sjöberg 070-538 03 66 per@musikochutveckling.se www.mathiasalgotsson.com www.margaretabengtson.com


76

Mats, Petter och en Knutas Svenska visor och lite till Mats Granberg, Petter Gunnarsson och Mattias Knutas tar er med på en känslosam, svängig och färgstark musikalisk resa genom framförallt den svenska visskatten.

Här blandas musik av bland andra Evert Taube, Cornelis Vreeswijk, Olle Adolphson och Lille Bror Söderlundh med en och annan Elvis. Med hjälp av trions breda musikaliska erfarenhet tillgodoses eventuella önskemål från publiken. Sättningen gitarr, kontrabas, cajun och sång skapar en varm och intim ljudbild. Gruppens målsättning är att väcka gömda och glömda minnen till liv samt skapa en känsla av närhet och glädje för den som lyssnar.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Mats Granberg 070-683 19 01 matsgranberg@brevet.nu


77

Mattias Enn Estradör och sångare med musik och revykupletter från förr Mattias Enn är oftast iklädd frack och har en fantastisk förmåga att artikulera väl, i såväl sång som text.

Ett sekel av revyer 100 år av svenska revyer

Välj bland följande program:

Brita Borg Povel Ramels primadonna

Melodier från Wien Ur operetter, revyer och musikaler Den förste turisten i Europa Om revyer i Paris, London och Berlin

Zarah Leander Om vår svenska stjärna Vykort från Paris Franska visor och chansoner Sommarprogram Visor och allsånger Julprogram Psalmer och traditionella julsånger Olika program erbjuds även vid andra högtider och säsonger. Mattias Enn har varit engagerad inom Kultur i vården sedan

1996 och är uppmärksammad i TV, radio och press samt på turnéer med Riksteatern. Carina E Nilsson, piano, är en flitigt engagerad ackompanjatör

och kapellmästare till många sångare i Sverige.

Fakta Programmens längd: 35 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Mattias Enn 076-235 06 59 mattiasenn@hotmail.com www.mattiasenn.se


78

Modern Magdans En mix av magdans, swing och kjoldans Lunaria Bellydance bjuder på en glittrande före­ ställning där de i sina koreografier friskt blandar magdansens rullande magar med 1930-talets swing, kjoldans från Balkan och mer därtill. Välj mellan följande program eller en mix av båda: Orientaliska showen Klassisk magdans till smattrande trumsolon. Electro cabaret Vågar ni så välj den nyskapande showen. Om golv- och takytan räcker till kan de vackra isisvingarna förgylla stunden likt en dans med stora guldvingar. Dansen varvas med berättande om dess influenser och historik. Gruppen består av fyra väninnor vars hjärtan klappar för dansens värld av rytm, samspel och underhållning. De skapar sina egna danser och scenkläder. Gruppen har hållit workshops, under­ visat samt uppträtt tillsammans på stora och små tillställningar runt om i Sverige och Europa.

Fakta Programmens längd: 30 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: CD-spelare behövs på plats. Golvyta 3x4 meter. KONTAKT Jenny Sundberg 073-906 22 96 lunaria.bellydance@gmail.com www.lunariabellydance.com


79

Musikalfröjd med Lisa & Sandra Sånger ur våra mest älskade musikaler Sandra & Lisa bjuder på en njutbar musikupplevelse med sånger från kända musikaler som Kristina från Duvemåla, Chess, Sound of music och West Side story. Sandra Caménisch är en sång- och musikalartist som har jobbat i många av de stora musikalerna. I Chess alternerade hon i huvudrollen som Florence. Lisa Bengter är musiker med många års erfarenhet som pianist, sångerska och musiklärare.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Sandra Caménisch 070-467 32 93 camenisch1000@gmail.com


80

Musikalisk salong En tidsresa i Sverige Sångaren Johan Wållberg bjuder in till musikalisk salong. Med sig har han cellisten Magdalena Mårding och pianisten Therese Helgesson. Finstämda sånger och komiska kupletter varvas med instrumentala inslag och anekdoter. Trion bjuder på sånger ur den svenska sångskatten med allt från Roman – den svenske musikens fader – via Bellman, Ålström, Peterson-Berger och Alfvén till Evert Taube, Ernst Rolf, Povel Ramel och HasseåTage. I repertoaren finns exempelvis Träd fram du nattens gud, Sång efter skördeanden, Saa tag mit hjerte, Min älskling du är som en ros eller Stetsonhatt.

Johan Wållberg, Magdalena Mårding och Therese Helgesson har högskoleutbildning inom musik, opera och

kammarmusik. Alla är flitigt engagerade för konserter och uppsättningar; allt från opera och tidig musik till schlager och show. Fakta Programmets längd: 40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Johan Wållberg 08-612 22 28 jswallberg@hotmail.com www.wallbergmusik.se


81

My och Magnus show Sång, musik och stepp med en okonstlad publikkontakt Njut av My Olsbergs och Magnus Sjögrens vackra stämsång. Njut av käpp och hatt, av vackra melodier ni känner igen eller av smattrande steppskor. Olika musikstilar blandas, mycket skratt och energi ges till publiken. Gruppen kan också framföra traditionella julsånger att njuta av och sjunga med i. My Olsberg är en uppskattad artist med en mängd musikaler, uppsättningar, CDskivor, barnböcker och turnéer bakom sig. Magnus Sjögren, en Guldmasknominerad

musikalartist som bland annat medverkat i uppsättningar som Kristina från Duve­ måla, Trollkarlen från Oz och Jesus Christ Superstar. Pianisten Magnus Ludwigsson har spelat tillsammans med de flesta stora artisterna i Sverige.

Fakta Programmens längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT My Olsberg 070-883 11 89 my@olsberg.se www.myolsberg.se


82

Målarverkstan En plats för lust, samvaro och kreativitet Målarverkstan erbjuder bildarbete med fokus på trivsel och skapande utan krav på tidigare erfarenhet. Genom möjligheten att fritt få uttrycka sig i form och färg kan deltagarna få en positiv upplevelse under sin sjukhusvistelse. Kreativt arbete stärker jaget och positiva minnesbilder skapas inför kom­ mande besök. Även motorisk träning kan stimuleras genom aktiviteten.

Verksamheten vänder sig till hela familjen. Jeanette Omra leder verksamheten och arbetar tillsam-

mans med Anna Bäckström, Joakim Lindgren och Esma Lempinen.

Verksamheten har funnits sedan 1997 och bedrivs idag på flera sjukhus och hospices för barn och vuxna.

Fakta Programmets längd: Cirka 120 minuter Tekniska upplysningar: Ljud­­ anläggning tas alltid med. KONTAKT Jeanette Omra 070-717 60 73 jeanette.malarverkstan@gmail.com www.målarverkstan.nu


83

Människor, möten och saxofon En musikalisk resa genom världen Johan Stengård har under en stor del av sitt yrkesverksamma liv som saxofonist spelat i många delar av världen. Denna musikaliska resa har resulterat i ett stort antal möten med bland andra kungaparet, Sammy Davis, Desmond Tutu, ABBA och Thailands kung Bhumibol Adulyadej. På ett personligt sätt berättar Johan om dessa möten. Musiken som Johan och hans pianist, Magnus Ludwigsson, framför, spänner över ett stort antal genrer från exempelvis musi­ kaler, visa och jazz till psalmer i ny skrud. Johan Stengård och Magnus Ludwigsson

inledde sitt samarbete 2010 med en turné i USA för Center for International Health. Behållningen gick till Läkare utan gränser för att stödja återuppbyggnaden av Haiti. På ett antal sjukhus både i Sverige och USA används Johans inspelade musik vid reha­ bilitering av neurologiska skador.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano tas alltid med. Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Magnus Ludwigsson 070-877 53 30 jmmusik1@gmail.com www.stengard.com www.jmmusik.se


84

Nya vårdrockarna Nordisk mix med en massa rock Om man lånar en sångare från vårt grannland Danmark och för ihop honom med delar av pop­ banden Shanes och Blåblus får man en skön blandning av ballader, pop- och rockmusik från 1950-, 60- och 70-talen. Luta er tillbaka och njut. Mads Clausen – sång och gitarr Brian Marston – sång, bas och gitarr Michael Areklew – sång och gitarr Peter Klaxman – sång och keyboards

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Michael Areklew 08-750 99 97 070-570 56 15 micke.areklew@comhem.se


85

Odissi dansproduktion Speglingar av Indien En kvartett ledd av en odissidansare och en världskänd tablamästarinna öppnar dörren till Indiens främsta skatter; dansen, musiken och berättelserna. Tillsammans skapas en dansens och rytmens poesi i mötet mellan östindisk tempel­ dans, nordindiska tablatrummor, svenskt dragspel och det melodiösa stränginstrumentet sitar. Medryckande intrikata rytmer, uttrycksfull dans och musikalisk innovation bjuds i detta indisk-svenska möte. Speglingar av Indien har skapats särskilt för vården. Ulrika Larsen – odissidans Suranjana Ghosh – tabla Jonas Landahl – dragspel och manjira Stian Grimstad – sitar

Gruppens medlemmar är välutbildade i Indien och har världen som sitt arbetsfält. De ingår även i många andra solooch grupprojekt i såväl nutida som klassiska sammanhang. Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran av beställaren. Två karmlösa stolar. Golvyta 3x5 meter men kan anpassas till mindre yta. KONTAKT Ulrika Larsen 070-485 30 08 info@odissi.se www.odissi.se


86

Ordkonstnäring Musik och sång i ord och tanke Mats ”Gaffa” Karlsson vill dela med sig av den välgörande näring som ord och toner kan förmedla. Han utgår från melodier som berört honom och bjuder på skratt och minnen via musik av Povel Ramel, Stefan Demert, Evert Taube, Ted Gärdestad, Siw Malmkvist med flera. Programmets innehåll kan sättas ihop efter beställarens önskemål, även allsångshäften och gitarr kan tas med.

Mats ”Gaffa” Karlsson har arbetat som musiker sedan 1986 och spelar med bland andra The Boppers. Under åren har han hunnit med att vara kapellmästare på Nalenrevyer, tolka dik­ ter med Kenny Håkansson, turnera i Japan, spela blues på Svalbard samt underhålla inom äldrevården. Han är dessutom utbildad mindfulnessinstruktör.

Fakta Programmets längd: 35 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudan­läggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Mats Karlsson 070-676 88 95 gaffa.art@gmail.com http://ordkonstnaring.webnode.se/


87

Per och Liv Skareng Musik för två gitarrer Den italienska och spanska gitarrrepertoaren är fylld av mästerverk med sprudlande vackra melodier, virtuosa passager och dramatiska klanger. Per och Liv Skareng levandegör den sydeuropeiska musiken i kompositioner av bland andra Vivaldi, Scarlatti och Albéniz. Birger Sjöbergs vackra visa Jag längtar till Italien har förstås en given plats i programmet. Duon bjuder på stor musik i intim form; vackert och virtuost. De plockar fram välkända melodier som pas­ sar utifrån sammanhang och årstid. Per och Liv Skareng är

utbildade och diplomerade vid Kungliga Musikhög­ skolan. De har belönats med stipendier och priser både nationellt och internatio­ nellt. Sedan 2003 har de spelat som duo bland annat i kyrkor, åt kammarmusik­ föreningar och inom vården.

Fakta Programmets längd: 30 minuter Tekniska upplysningar: Två karmlösa stolar. KONTAKT Per Skareng 070–539 36 00 per.skareng@telia.com www.skareng.se


88

Pettersson & Ström Sång och underhållning med humor och värme Två eleganta herrar i sina bästa år minns gångna tiders äventyr och tillkortakommanden. Torbjörn och Erik tar sig an livets många skiftningar med kända sånger av bland andra Maurice Chevalier, HasseåTage, Evert Taube och Duke Ellington. Pianisten Jan-Erik tyglar efter bästa förmåga herrarnas musikaliska krum­bukter. Ni serveras ett glädjebudskap på rent allvar med perspektiv på livets tillgångar och överraskningar. Torbjörn Pettersson och Erik Ström har arbetat vid de flesta av Stockholms musikdramatiska scener. De har var för sig och tillsammans turnerat i hela Sverige, Europa samt i USA och Canada. De är båda sångpedagoger och körledare. Erik har även en karriär som kyrkosångare samt som underhållare på kryss­ ningar. Under åren har det blivit en arbetsmix av opera, operett och musikal. Jan-Erik Sandvik har arbetat vid de flesta av Sveriges

teatrar. Han frilansar och är ofta anlitad som ackom­ panjatör och repetitör. Alla tre är utbildade vid musik-och operahögskolor.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Torbjörn Pettersson 070-754 34 47 operafantomen@live.se www.cantusfirmus.se


89

Pippi-inspelning Inger Nilsson sjunger och berättar På ett levande och personligt sätt sjunger och berättar Inger om sin relation till Astrid Lindgren. Vi får höra om Astrids liv, både som privatperson och som författare. Det blir minnen från inspelningarna av Pippi-filmerna, andra filmanekdoter och sånger med text av Astrid. Inger berättar även om hur det är att leva i skuggan av en av världens mest kända karaktärer. Vid pianot sitter Carina E Nilsson. Inger Nilsson började som barnskådespelerska vid 9-års ålder. Efter studier på Teaterhögskolan har det blivit roller såväl på scenen som på filmduken, både i Sverige och utomlands. Carina E Nilsson är en ofta anlitad ackompanjatör och

kapellmästare.

Fakta Programmets längd: 35–40 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Carina E Nilsson 070-862 01 50 carinaenilsson@hotmail.com


90

Polaren Per och Jag Humor och allvar för såväl det lilla som stora rummet Det är alltid publiken som avgör om tyngdpunkten hamnar på visor av exempelvis Evert Taube, Cornelis Vreeswijk och Sven-Olof Sandberg eller rockigare tongångar av Chuck Berry och Elvis Presley. Programmets igenkänningsfaktor är hög varför det inbjuder till allsång. Erik ”Kire” Ljung – sång och gitarr Per Fjällström – sång och kontrabas

Både Per och Kire har jobbat som musiker i 20 år.

Fakta Programmets längd: 20–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Erik Ljung 070-866 05 50 kireljung@hotmail.com


91

Pysselbyrån Ett skepp kommer lastat med inspiration Pysselbyrån erbjuder möjlighet att skapa, på sitt sätt. Det kan vara kul, pilligt, stort, spännande eller helt enkelt bara härligt. Med hjälp av olika material som lockar fantasin och skaparlusten kan man väcka sin kreativa sida och hitta det uttryck som känns bäst i stunden. Ledarna anpassar sig till deltagarnas förutsättningar och är lyhörda för speciella önskemål. Det blir en trevlig stund med varierande teman av pyssel allt från vattenfärg till lera och scrapbooking. Självklart krävs inga förkunskaper – här kan alla skapa. Lou Könik och Simon Lingmerth har flera års erfarenhet

av att jobba med kreativ verksamhet och brinner för skapandets välgörande effekt.

Fakta Programmets längd: Cirka 120 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Simon Lingmerth 073-919 14 67 info@pysselbyran.se www.pysselbyran.se


92

Rapp-Olofsson-Clarin bakar dansbands-mazarin Dansbandsmusik när den gungar som bäst På konditoriet Smörsmulan jobbar Dagny och bagaren Klas-Göran. Dagny har Sveriges största och bästa recept­ samling som många vill lägga vantarna på. Hon har receptet på kakan hela världen älskar. Följ det hektiska livet på konditoriet med ljuvliga och besvärliga kunder. Dagny vill ha hjälp att dryga ut sin receptsamling. Ta med era favoritrecept och var med i Kultur i vårdens egen Bröd-, bull- och kakbok. Recepten sammanställs och skickas ut till alla vårdenheter som bokat programmet. Linda Rapp, sång och saxofon, har medverkat i musikaler

på Göta Lejon och Oscarsteatern samt hörts som program­ ledare i Sveriges Radio P4. Linda har en nära publikkontakt. Stefan Clarin har medverkat som musikalartist exempel­

vis på Århus teater och i Oslo samt Göteborgs Stadsteater, Göta Lejon och Cirkus. De senaste åren har han varit anli­ tad i musikaler på privatteaterscenerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Maria Olofsson, piano och dragspel, är utbildad vid

Kungliga Musikhögskolan. Hon har arbetat både i Sverige och utomlands. På senare år har hon samarbetat med Improvisation & Co.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT Stefan Clarin 070-415 73 26 mail@stefanclarin.se www.scenpatrullen.se


93

Rebaz Kurdistan och Iran möter svensk folkmusik Rebaz blandar traditionell musik från Kurdistan, Iran och Sverige med melodier och klanger från hela världen. Musiken som framförs är präglad av både kärlek och sorg, såväl som av skratt och tårar. Den växlar mellan upptempo och mer lugnare toner. Pedram Shahlai är känd för sin improvisation och har presenterats som kammar­musikens svar på Zlatan för sitt humoristiska mellan­ snack. Programmet kan presenteras på kurdiska, persiska och engelska. Rebaz består av Pedram Shahlai på violin samt en slagverkare. Pedram föddes i den kurdiska delen av Iran men flyttade i tidig ålder till Sverige. Tretton år gammal började han ta fiollektioner och har idag en masterex­ amen från högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet, inriktning världs­ musik. I augusti 2013 uppträdde han under Polarprisgalan.

Fakta Programmets längd: 40–50 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Sabina Edrén 070-720 85 96 contact@rebazduo.se www.rebazduo.se


94

Ring Hals 2 Musik med energi som ger kraft åt själen Ring Hals 2 bjuder på musik av det glada och med­ ryckande slaget. Välj bland exempelvis visor, rock, evergreens, gamla schlager eller svensktopp-hits. Sensibiliteten och att greppa nuet samt att få inspira­ tion av publiken är ett signum för gruppen. Duon anpassar gärna programmet efter beställarens önskemål. Kjell-Åke Ring – sång och gitarr Martin Pålsson – sång, bas och trombon

Kjell-Åke och Martin har tidigare spelat tillsammans i Kultur i vården med gruppen Ring så spelar vi.

Fakta Programmets längd: 35–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Kjell-Åke Ring 070-774 20 70 ringsmusik@gmail.com


95

Rock around the clock En svängig och humoristisk föreställning på svenska Två kusiner söker lyckan i musik­ branschen. Ett beslut att delta i en talangtävling på Nalen blir startskot­ tet för ett rafflande showäventyr i 1950- och 60-tals anda fullproppat med härlig musik och många skratt. Christoffer Schoug har medverkat

som dansare i flertalet musikaler och shower som Grease och West Side story samt turnerat med Carola, Rhapsody In Rock med flera. Paral­ lellt med dansen har han gett ut en soloskiva med eget material. Christoffer jobbar även som musiker och låtskrivare. Stefan Clarin har medverkat som

musikalartist exempelvis på Århus teater och i Oslo samt Göteborgs Stadsteater, Göta Lejon och Cirkus. De senaste åren har han varit anlitad i musikaler på privatteaterscenerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Fakta Programmets längd: 30-40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Två karmlösa stolar. KONTAKT Christoffer Schoug 070-394 75 98 christoffer@schoug.se


96

Romeo & Julia Kören Scenisk renässansmusik – romantiskt, roligt och dramatiskt En musikalisk totalupplevelse med medlemmar ur Romeo & Julia Kören som med sin sång och vackra renässanskostymer förvandlar i stort sett vilket rum som helst till ett vackert klingande sagolandskap. Varje framträdande med kören är unikt och anpassas till tid och plats. I mer än 20 år har ensemblen turnerat världen runt. De är även kända från uppträdanden i samband med Nobelmiddagar och kungliga bröllop. Dramatens Romeo & Julia-kör bildades 1991. Ensemblen erövrar en ständigt växande publikskara på festivaler, teatrar och konserthus världen över. Hemma i Sverige underhåller de även på skolor, teatrar, konserthus och vårdinrättningar; kort sagt överallt. Programmet kan varieras från ett duettprogram med totalt tre personer (två sångare och lutenist) till ett kvartettprogram med fem personer (fyra sångare och lutenist).

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: En karmlös stol. KONTAKT Urban Wedin 08-665 61 71 070-239 30 23 romeo_julia@dramaten.se www.romeo-julia.se


97

Sam Paris En entertainer och sångare Sam Paris har ett scenspråk som är besläktat med artister som Sinatra, Nat King Cole, Marvin Gaye eller James Brown. Tillsammans med sina musiker framför han musik av bland andra ovanstående artister men även italienska schlagers och sånger från tidiga amerikanska musikaler. Programmet anpassas efter storlek på lokal och efter önskemål. Sam Paris har stått på stora scener över hela världen, till exempel casi­ non i Las Vegas, Lido i Paris samt sjungit duett med Gloria Gaynor i New York. Michael Vinsa, slagverk, och Leif Hultqvist, piano, har spelat i

olika sammanhang under många år. Alla tre har tidigare medverkat i Kultur i vårdens utbud.

Fakta Programmets längd: 35 minuter Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT Michael Vinsa 070-780 12 87 m.vinsa@gmail.com


98

Saxkvartetten

En del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

En resa med blandad och skön musik Fyra saxofoner som bjuder på en resa från den svenska folk­ musiktraditionen till härliga jazztoner och franska musika­ liska pärlor. Saxofonernas mjuka klang gör att kvartetten även passar bra i små lokaler.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Fyra karmlösa stolar. KONTAKT Nancy A Peters 08-545 703 00 nancy.andreassenpeters@musikaliska.com www.musikaliska.com

Saxkvartetten är en del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som verkar i Stockholms län på konsertscener, skolor, vård­ enheter, gator och torg. Orkestern delar in sig i mindre ensem­ bler för att göra sin musik mer tillgänglig för många smakrikt­ ningar och spelplatser. Stockholms läns landsting är deras huvudfinansiär.


99

Sextetten

En del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

Lyssna till en äkta brunnssextett Sextetten bjuder på blandad lätt­ lyssnad musik från 1900-talet. Programmet innehåller musik av Taube, Sylvain, Ellington, The Beatles, latinamerikanskt med mera. Om vädret tillåter spelar de gärna utomhus. Sextetten är en del av Stockholms Läns Blåsarsymfoniker som verkar i Stockholms län på konsertscener, skolor, vårdenheter, gator och torg. Orkestern delar in sig i mindre ensembler för att göra sin musik mer tillgänglig för många smakriktningar och spelplatser. Stockholms läns landsting är deras huvudfinansiär.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Sju karmlösa stolar. KONTAKT Nancy A Peters 08-545 703 00 nancy.andreassen-peters@musikaliska.com www.musikaliska.com


100

Shake rattle and roll 1950-tal med rock’n roll En svängande nostalgisk rockabillyresa tillbaka till 1950-talet och början på rock’n roll. En härlig mix av upptempolåtar, tryckare, boogie-woogie, twist och hjärtekrossande ballader. Ole Ornered – gitarr och sång Magnus Ludwigsson – piano och sång Henka Johansson – trumbatteri och sång Petter Gunnarsson – kontrabas och sång

Fakta Programmets längd: 30–50 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT Ole Ornered 070-415 55 86 ornered@gmail.com


101

Själens musik Klassisk musik med flöjt och harpa Musik som skänker ro och berör. Harpans varma klang och flöjtens vackra ton fyller lätt upp ett stort rum. Duo Cantabile har valt ut välkända, meditativa stycken av tonsättare som Mozart, Debussy och Bach. Programmet innehåller också musik ur filmer och musikaler eller något av Bellman, Taube eller Ramel. Erik och Maria berättar gärna om musiken och tar även emot önskemål om programmets utformning. Erik Sunnerstam, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, är

sedan 1988 flöjtist på Folkoperan. Han frilansar i Stockholm, spelar med Stockholms Ensemblen och gör kammarkonserter runt om i landet. Erik har varit solist i Bachs h-moll svit i Abidjan och spelat med artister som Rod Stewart, Nanne Grönwall och Markoolio. I S.O.S. – En Segelsällskapsresa medverkade han som musikerstatist.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål KONTAKT Erik Sunnerstam 070-482 09 56 esunnerstam@gmail.com

Maria Sidorova är född i St Petersburg där hon fick sin musik­

utbildning. Hon frilansar i Stockholm men gör även många solokonserter i norra Sverige varje sommar. Maria ingår i olika musikkonstellationer som konserterar i Bergslagen och i Stockholms län.


102

Soundflower Visor och sköna låtar för en kärleksfull stämning Anders är fenomenal på att härma Cornelis Vreeswijk och Camilla är proffs på ABBA. Repertoaren är blandad och består av musik som ligger dem varmt om hjärtat – från 1960- talet till idag. Publiken bjuds in att delta i sång och dans. Duon tar gärna i förväg emot önskemål om låtar. Camilla Dahlin, sång och rytminstrument, är en mångsidig artist som startade bandet Waterloo där hon fort­farande sjunger. De turnerar världen runt med The show - A tribute to ABBA. Anders Hedin, sång och gitarr, har under flera år spelat i

olika band och uppträtt som soloartist. Han är en allsidig musiker som spelar det mesta av visor och moderna låtar.

Fakta Programmets längd: 30–60 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Camilla Dahlin 070-467 68 66 camilla@soundflower.se www.soundflower.se


103

Stockholm i mitt hjärta Musik förknippad med Stockholm Trion Hjärter 3 framför musik som på ett eller annat sätt förknippas med Stockholm. Det kan röra sig om melodier som handlar om Stockholm eller skrivits av kompositörer och artister som bor eller har bott i Stockholm. Gruppen täcker därför in allt från Evert Taube via Monica Zetterlund, Ted Gärdestad och Lasse Berghagen till Tomas Ledin och Benny Anderssons Orkester. Hjärter 3 har över 300 låtar på repertoaren och gör sina låtval med utgångspunkt från publiken. De försöker att tillgodose alla önskemål. Trions motto är att varje tillställning ska bli både lyckad och oförglömlig.

Fakta Programmets längd: 35–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Pierre Breidensjö 08-659 13 30 070-715 69 00 boka@underhallning.nu www.underhallning.nu/hjarter3

Thomas Vikström – gitarr och sång. Han har en röst som

berör. Linnéa Vikström – sång. Hon började sin karriär i musikalen

Annie redan som 7-åring. Pierre Breidensjö – gitarr. Han har bland annat skrivit låtar till Melodifestivalen och turnerat i mer än 30 år.


104

Stockholm – i ord och bild Upplev ett spännande och annorlunda Stockholm Eliane Högberg tar med sig dator och projektor, berättar och visar bilder från okända Gamla stan, de spännande Katarinakvarteren på Södermalm, vackra Riddarholmen, fängslande Långholmen eller Finnboda varfs industrihistoria. Hon berättar, på ett målande och lättsamt sätt, om stadens kloster, gränder, torg, palats, träkåkar och kolonilotter samt om några av de fantastiska kvinnor som bott eller verkat i staden under mer än 700 år. Eliane Högberg är stockholmsguide sedan många år.

Hennes presentationer är anpassade efter målgruppen för att så många som möjligt ska kunna ta del av pro­ grammet. Eliane är också informatör med erfarenhet av arbete inom verksamheter för personer med särskilda behov.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Eliane Högberg 08-765 81 10 070-564 79 40 stockholmspromender@telia.com www.stockholmspromenader.se


105

Stockholms improvisationsteater Improviserade livshistorier för äldre Stockholms Improvisationsteater intervjuar under en förmid­ dag några av de boende och låter dem berätta om händelser och erfarenheter från sina liv. På eftermiddagen bjuds hela enheten på den helt improviserade föreställningen Vad var det jag sa? där de boendes historier gestaltas med värme och humor. Kanske får vi se hur det gick till när Greta mötte sin man på dansbanan, när Knut fick sitt första jobb eller återuppleva känslorna och dofterna av Elsies somrar hos mormor och morfar.

Fakta Programmets längd: Intervjuer, 4–6 boende à 20–25 minuter. Föreställningens längd, 30–35 minuter. Tekniska upplysningar: Gruppen planerar intervjuerna tillsammans med en kontaktperson på boendet. Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Janne Berg 08-30 62 42 070-733 97 61 info@impro.a.se www.impro.a.se

Varje föreställning får ett unikt innehåll men präglas av Stockholms Improvisationsteaters förmåga att hitta den mänskliga kärnan och dramatiken i både små och stora händelser. Stockholms Improvisationsteater är landets mest erfarna improvisationsteater som i över 20 år har underhållit privat­ personer, företag och organisationer med helt improviserade föreställningar, skräddarsydda utifrån publikens verklighet. Skicklighet, humor och värme är gruppens signum.


106

Stråf Svängigt, sjungande stråkar med unika klanger Gruppen Stråf passar utmärkt som mingelmusik och underhållning på festliga tillställningar. Den sjungande stråkkvartetten är unik, naturlig och fulländad när stråk­ klangen vävs ihop med vacker stämsång. Välj mellan följande program: Hide and Seek Föreställningen vänder sig till ungdomar och ger en musik­ upplevelse som innehåller både klassisk repertoar och nya hits, allt i en sinnrik väv. Bach blandas med Eva Dahlgren, tidlösa kanonslingor skymtar hos Imogen Heep, Robyn kombineras med Coldplay och Laleh och Kent framförs i ny tappning. Änglatango Med påtaglig musikglädje och ett finstämt tilltal presenterar gruppen ett spännande, innerligt och varmt program. Det blir klassiskt, visor, folk och pop samt även någon schlager i nya arrangemang för stråkar och sång. Sanna Källman – sopran och violoncell Åsa Johansson – alt och violin Tobias Edvardson – tenor och viola Francis Shaughnessy – bas och violin

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran av beställaren. Fyra karmlösa stolar. KONTAKT Åsa Johansson 070-478 32 32 aasa@ravaillac.se www.ravaillac.se/straf.html


107

Svenska vislegender med Petra och Magnus Sång, fiol och piano Svenska visor från Bellman via Dan Andersson, Taube, Olle Adolphson och Cornelis fram till Ted Gärdestad. Gruppen framför också låtar av Lars Winnerbäck och Jocke Berg samt resonerar kring vilka texter som kan bli traditionella i framtiden.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol.

Programmet är helt på svenska.

KONTAKT Magnus Ludwigsson 070-877 53 30 jmmusik1@gmail.com

Den unga sångerskan, violinisten och låtskrivaren Petra Wahlgren tolkar och framför programmet tillsammans med sångaren och pianisten Magnus Ludwigsson.


108

Svenssons Treooo med Monika Bring Önska låtar av världens minsta storband Svenssons Treooo och Monika Bring med den vita saxofonen är som ett levande grammofonarkiv. De spelar nästan vad som helst: storband, schlager, rock, disco, visor, swinglåtar, psalmer, julmusik med mera. Ni anar inte vad som går att spela på saxofon, gitarr och bas – allt framförs med stor värme och glimten i ögat. Publiken får gärna önska sina favoritmelodier om de vill. Svenssons Treooo håller ner ljudnivån och kan på begäran spela helt akustiskt. Svarta kläder, vita hattar, svartvita skor och vita instrument. Till jul blir det röd gitarr och röd bas. Monika Bring – saxofon, mellansnack och lite sång. Hon har turnerat med bland andra Robert Wells, Robert Broberg, Cotton Club och Carola. Sven-Erik Larsson – gitarr och sång. Han gör ibland ett litet steppsolo. Christian Veltman – bas. Han har

spelat med så många att det inte går att räkna upp.

Fakta Programmets längd: 45 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Monika Bring 070-523 53 88 monika@saxofun.se www.saxofun.se


109

Süperstar Orkestar Medryckande blåsmusik från forna Jugoslavien Det blir glad dansmusik och vackra sång­ melodier. Süperstar Orkestar spelar blås­ musik som är ny och spännande för de flesta, men de som har rötter i forna Jugoslavien känner igen många av låtarna. Musikerna spelar och berättar lättsamt om musiken, sina resor, möten med människor och musiker främst från Makedonien och Serbien. Süperstar Orkestar är energi och känns i hela kroppen! Medlemmarna är alla musiker eller musik­ pedagoger. Gruppen har gjort såväl egna turnéer i Sverige som tillsammans med stjärnmusiker från Balkan som Ferus Mustafov. Ibland har turnéerna gått utomlands. Vid flera resor till Balkan har de mött musiken och människorna bakom den.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Göran Christensen 070-373 19 20 goran@superstarorkestar.com www.superstarorkestar.com


110

Tess in Toulouse Energispridare med råsväng I en akustisk sättning tar gruppen sina mest populära svenska sånger och blandar med Sveriges mest hyllade textförfattare och musiker som Povel Ramel, Owe Törnqvist och Hasse­ åTage. Fyndiga visor att känna igen sig i, sjunga med i och inte minst skratta med i. Med Tess träffsäkra texter, Markus medryckande gitarriff, Klaras kontrabasistiska klarhet och Davids dunkande dunderkomp spelar och sjunger de alla för allt vad tygen håller. Humor och gemenskap är ledstjärnor. Gruppen har en uppskattad scennärvaro och bäddar för en medryckande stund av lekfull och glädjande sång och musik. Tess in Toulouse har sedan 2009 fyllt visfestivaler och jazzklubbar, vardagsrum och sjukhus samt parker och hjärtan med värme, fart och allsång.

Fakta Programmets längd: 45 minuter, enligt önskemål KONTAKT Therese Mellberg 076-374 63 13 info@tessintoulouse.com www.tessintoulouse.com


111

Tess önskepärlor 1950- och 60-talsschlager Tess Trio bjuder på välkända schlagers som väcker ljuva minnen till liv och inspirerar till allsång och dans. Tidsepoken speglas både genom musiken och kläderna. Therese Mercedes Myrhed har levt med musiken sedan barnsben. Pappa Åke Gerhard skrev många 1950- och 60-talshits, bland annat Augustine, Sol och vår och Tunna skivor, vilka också ingår i repertoa­ ren. Bert Östlund och Bo Grönwall har sedan 1960-talet turnerat med många kända artister.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Therese Myrhed 070-274 70 40 therese.myrhed@gmail.com


112

The Fantastic Four Elegant 1950-talsshow i Las Vegas-stil The Fantastic Four framför en medryckande och publikfriande föreställning där vi får höra det bästa från 1950- och 60-talen. Med de största klassikerna, dansstegen och de traditionella kostymerna tar kvartetten publiken med storm var de än uppträder. En show full av glädje. Niklas Lamby, Robert Haglund, Jonas Fritzon och Daniel Yngwe är alla rutinerade underhållare med lång erfarenhet. Gruppen fick sitt nationella genombrott i TV-programmet Talang 2007 och har sedan dess turnerat flitigt i hela Norden. Gruppen vann 2012 världens största talangtävling i Holly­

wood (WCOPA). De turnerar med krogshowen Why do fools fall in love. Kvartetten har sjungit in Jag är din nu som skrevs till Daniels och Victorias bröllop. Fakta Programmets längd: 35–40 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning behövs på plats. Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Robert Haglund 073-941 61 11 robert@fantasticfour.se www.thefantasticfour.se


113

Thyra Musik för själ och hjärta Den akustiska duon Thyra bjuder på en blandad repertoar som sträcker sig från 1960-talet fram till eget nyskrivet material, svängigt och själfullt. Musiken både berör och förför tillsammans med berättelser ur livet. Karin Thyr är frilansande sångerska med

mångårig erfarenhet både som solist och körsångerska. Göran Eriksson, en gitarrist och sångare

som medverkat i många olika sammanhang. Sedan många år tillbaka är han kapellmäs­ tare i Jill Johnsons band.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol. KONTAKT Karin Thyr Eriksson 070-720 08 80 karin@blacklakemusic.se www.thyraofficial.com


114

Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson Sånger som väcker både glädje och minnen till liv Mötet med människor är viktigt för Titti och Ehrling. Sångerna anpassas alltid till publiken och alla är välkomna att sjunga med. Välj bland följande program: Om Alice Babs – Idol och mamma Tonårsmusik för de som var unga mellan 1930- och 70-talen – musik från Alice breda repertoar. Visa, schlager, barnsånger, jazz och swing. Sånger och berättelser från samarbetet med Povel Ramel, Vårat Gäng, Charlie Norman, SweDanes och Duke Ellington. Låtar som Regntunga Skyar, Käre John, In a Mellow Tone, Swing it magistern och många fler. Mina favoriter, ni önskar – vi levererar Visor, schlager, jazz och pop. Allt mellan himmel och jord Lasse Dahlquist, ABBA, The Beatles, Adolphson, Taube, Cornelis med flera. När julen står för dörren Låt julens härliga sånger skapa julstämning med tradition, glada sånger och anekdoter. Titti Sjöblom är en aktiv, mångsidig sångerska som gjort TV, radio och skivor ända sedan debuten med mamma Alice Babs på 1950-talet. Ehrling Eliasson är gitarrist och sångare. Han har en bred

musikrepertoar och älskar att få sin publik att skratta.

Fakta Programmens längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Titti Sjöblom 070-372 94 04 info@seaflowermusic.se www.seaflowermusic.se


115

Tuesday Night Trion med tre starka röster Musiken består delvis av historiens största hits men också en hel del bortglömda alster. Ni önskar – Tuesday Night spelar, helst så blandat som möjligt, exempel­ vis Elvis till Lady Gaga, Lionel Richie till Evert Taube eller Cornelis till The Beatles. Pop, rock, visor, dansmusik, jazz, svenska klassiker med mera, det är bara att välja. Tuesday Night har en uppfriskande dialog med publiken och en förmåga att kunna tillgodose publikens önskemål. Emil Landström tar alla chanser till en

boogie woogie. Han spelar piano, dragspel, munspel och sjunger. Andreas Björkman sjunger, spelar akustiska

och elektriska gitarrer samt percussion. David Nilsson sjunger, spelar slagverk, flöjt och annat skoj.

Gruppen har funnits sedan 2003.

Fakta Programmets längd: 30–45 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Andreas Björkman 073-619 71 74 andreas@tuesdaynightmusic.com www.tuesdaynightmusic.com


116

Two o’clock Hyenas Jamaicanskt sväng Two o’clock Hyenas spelar jamaicansk musik i form av reggae och ska. Låtarna är såväl egna kompositioner som klassiker i genren. Bandet bjuder på avslappnad spelglädje med en dynamik som tillåter både ösigt sväng och innerliga kärleksballader. Ofta uppstår spontan dans i publiken. Kristin Amparo – sång Daniel Svensson – gitarr Lisa Bodelius – trombon Johan Norin – trumpet Clas Lassbo – kontrabas Gustav Nahlin – trummor

Samtliga medlemmar arbetar som musiker inom en rad olika genrer. Alla är utbildade på Kungliga Musik­ högskolan och spelar till vardags med artister som Miss Li, Amanda Jenssen, Combo de la musica, Cleo, Kwaai, Club Killers och Bohuslän Big Band.

Fakta Programmets längd: 40 minuter Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Gustav Nahlin 073-268 96 91 gustav.nahlin@gmail.com


117

Upptäck konsten på plats Samtal, associationer och eget skapande Finns det målningar, grafiska blad, skulpturer eller annan form av konst hos er? En konstpedagog visar och berättar om konsten på plats. Tillsammans går eller rullar vi på konstvandring. Samtal om färg, form och uttryck uppstår när vi tittar på konsten på väg­ garna och skulpturerna i rummen. Stor vikt i samtalet läggs vid deltagarnas associationer och upplevelse av konsten. Aktiviteten kan också förenas med skapande i form av lera eller måleri som sedan avslutas med en vernissage.

Fakta Programmets längd: Visning med samtal: 60 minuter. Visning med samtal och skapande: 120 minuter. Går att dela upp på två tillfällen. Grupp: 10–12 deltagare samt personal. Tekniska upplysningar: Stolar och bord, material ingår för skapande aktivitet. KONTAKT Rebecka Walan 08-586 194 44 rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se


118

Waterloo Världens bästa ABBA sedan ABBA Konserthallar världen över fylls för att män­ niskor vill njuta och glädjas av ABBA:s unika och härliga musik. Med en lite mindre och mer personlig show kommer Katja och Camilla tillsammans med musikerna Lisa och Anders och uppträder som ABBA-tjejerna. Kläderna, soundet och musiken – allt finns där. Katja Nord och Camilla Dahlin startade

bandet Waterloo 1996. Katja och Camilla är både artister och producenter. De turnerar världen runt med The show – A tribute to ABBA och spelar på arenor som exempelvis Royal Albert Hall och Hollywood Bowl i Los Angeles. Lisa Bengter är utbildad vid musikhögskolan och arbetar som musiklärare och frilanserande musiker. Anders Hedin är en allsidig musiker som

under flera år har spelat i band och som soloartist. Fakta Programmets längd: 40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Camilla Dahlin 070-467 68 66 camilla@soundflower.se www.waterloo.nu


119

Veckans avbrott Teater- och musikprogram med revykänsla Sketcher, sånger och komik varvas med nostalgi och efter­ tänksamhet. Repertoaren vilar på monologer och sångtexter av Povel Ramel, Barbro Hörberg, HasseåTage, Gunnar Wiklund, Frank Sinatra, hederlig schlager, ja till och med operett blandat med egenhändigt skrivna sketcher. Vi får även höra nyskrivna sångtexter till kända melodier. Programmet går att skräddarsy efter målgruppen. Anna Ploby – sångerska, skådespelerska och showproducent. Nicke Wagemyr – skådespelare, sångare och musikalartist

sedan 40 år. Han är också verksam i teaterbranschen. Mats ”Gaffa” Karlsson – musiker som spelat med många namnkunniga artister, exempelvis The Boppers.

Fakta Programmets längd: 30–60 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. En karmlös stol. KONTAKT Anna Ploby 070-851 03 62 anna.ploby@gmail.com


120

Vigos vidunderliga varieté Cirkuskonster, komik, musik och värme Vackra poetiska stunder blandas med galna idéer och hejdlösa nummer. I slut­ändan blir det en solovarieté utan dess like. Det kommer att balanseras på en hand, snurras käppar på fötterna, hattar kommer flyga i luften och munspel kommer att spelas ståendes upp och ned samtidigt som steppskor klapprar och tutor tutas. Jenny Soddu har en kandidat­examen i nycirkus samt en magisterexamen i

clown. Hon har med sin akrobatiska skicklighet en balans utöver det normala. Med clownens naiva språk har hon mött publiken på alla möjliga och omöjliga platser och sammanhang runt om i världen.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. CD-spelare behövs på plats. Golvyta 4x4 meter. Önskad takhöjd 3 meter. Föreställningen kan anpassas efter annan takhöjd, kontakta i sådana fall artisten. KONTAKT Jenny Soddu 073-031 08 38 jennysoddu@hotmail.com http://jenny.soddu.se


121

Visor och berättelser Taube, Dan Andersson och Leonard Cohen Med sång, gitarr och bas har Mats och Hasse ett nära samspel både med varandra och publiken. Ett samtal som svänger, klingar och berör. Våra svenska visor innehåller vackert fångade livserfarenheter, både glada och sorgsna. Mats och Hasse känner en glädje att få dela dessa sånger med sin publik – igen­kännandets glädje. Mats Klingström, sång och gitarr, har turne­

rat med olika konstellationer, inte minst med bandet FJK. Han är utbildad på Stockholms Musikpedagogiska Institut. Genom åren har Mats spelat in 12 skivor. Hasse Larsson, bas, är utbildad på Svenska

Dalcrozeseminariet. Han har jobbat som frilansande musiker i 30 år.

Fakta Programmens längd: 30-40 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Mats Klingström 070-322 88 14 mats.klingstrom@comhem.se


122

Vocalettes Tre vokalister med ös Gruppen har en bred repertoar fylld av tät stämsång. Den innehåller allt från gamla 1940-talspärlor till nutidens hitlåtar.

Disco En fartfylld show.

Välj bland följande program eller mixa:

Julprogram En svängig blandning av amerikansk jul à la Andrew Sisters och traditionella julsånger.

In the Spirit of Andrew Sisters En musikalisk resa med doft av 1940-tal. En blandning av systrarna Andrews repertoar och svenska örhängen, hämtade från bland andra Alice Babs, Siw Malmkvists och Ulla Billquists repertoarer. ABBA Ett program helt baserad på musik från ABBA och Björn och Benny. Schlager Vi får följa med till schlagerns värld och bjuds på pärlor från förr och nu. Film – Show – Musikal I programmet finns musik som Over the Rainbow, Mein Herr, Sound of music, Kristina från Duvemåla och New York, New York.

Fakta Programmens längd: 30–60 minuter, enligt önskemål Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Maria Wells 070-717 12 48 maria@wellsmusic.se www.vocalettes.se

Gruppen startades till Rhapsody In Rock 2002. När Vocalettes inte turnerar med Robert Wells arbetar de på egen hand med skräddarsydd underhållning. Vocalettes består av Maria Wells, Hanna Wanngård och antingen Pernilla Cowan eller Caroline Jönsson.


123

bildappendix Här listas de fotografer som tagit bilderna i katalogen

s 1 Ann-Katrine Almqvist s 4 Christel Åslund/Maskot s 6 Anna Ulfstrand s 6 Anna Molander s 7 Erja Lempinen s 7 Anna Molander s 8 Anna Molander s 9 Marcus Linder s 9 Urban Wedin s 10 Erja Lempinen s 11 Saga Axberg Svensson s 12 Erja Lempinen s 13 Erja Lempinen s 14 Stanislaw Przybylski s 15 Anette Andersson s 15 Anette Andersson s 15 Anna Molander s 16 Anna Molander s 16 Anette Andersson s 16 Anette Andersson s 17 Erja Lempinen

s 18 Annika Falkuggla s 19 Erja Lempinen s 20 Erja Lempinen s 21 Erja Lempinen s 22 Erja Lempinen s 23 Arturo Hernandez s 24 Håkan Larsson s 25 Anna Molander s 26 Anna Molander s 27 Anna Molander s 28 Anna Molander s 29 Anna Molander s 30 Erik Fernström s 31 Thron Ullberg s 32 Anna Molander s 33 Karin Törnblom s 34 Anna Molander s 35 Matton s 35 Anna Molander s 36 Anna Molander s 37 Anna Molander s 38 Privat bild s 39 Privat bild s 40 Britta Pautz s 41 Ann Björling s 42 Magnus Selander s 43 Anette Andersson s 44 Anna Molander s 45 Anna Molander s 46 Björn Olsberg s 47 Anna Molander s 48 Anna Selander s 49 Anette Andersson s 50 Anna Molander s 51 Anna Molander s 52 Anna Molander s 53 Anna Molander s 54 Anna Molander s 55 Anna Molander s 56 Anna Molander s 57 Anna Molander s 58 Anne-Marie Möller s 59 Daniel Rubarth s 60 Frida Berglund s 61 Anna Molander

s 62 Victor Etsby s 63 Ola Högberg s 64 Anna Molander s 65 Anna Molander s 66 Anna Molander s 66 Privat bild s 67 Dan Hansson s 68 Tom Martinssen s 69 Lasse Åsgård s 70 Kim Metso s 71 Anna Molander s 72 Solveig Fjällborg Ludwigsson s 72 Ma Korenivski s 73 Jonatan Larsson s 74 Kiana Moberg s 75 Annika Falkuggla s 76 Anette Andersson s 76 Ulrika Knutas s 77 Carl Thorborg s 78 Anna Molander s 79 Simone Björk s 80 Anna Molander s 81 Tony Sandin s 82 Jeanette Omra s 83 Anna Molander s 84 Anette Andersson s 85 Jonas Landahl s 86 Christian Veltman s 87 Pia Ohlsson s 88 Edition Allegro Musik HB s 89 Anna Molander s 90 Anna Molander s 91 Simon Lingmerth s 91 Lou Könik s 92 Anna Molander s 93 Privat bild s 94 Anna Molander s 95 Sabina Donzér s 96 Urban Wedin s 97 Christer Blum s 98 Anette Andersson s 99 Privat bild s 100 Anna-Lena Björklund s 101 Anna Molander

s 102 Frida Berglund s 103 Anna Molander s 104 Anna Molander s 105 Göran G Johansson /TelgeFoto s 106 Kristin Lidell s 107 Anna Molander s 108 Stig Almqvist s 109 Anna Molander s 110 Marcus Linder s 111 Anette Andersson s 112 Anna Molander s 113 Anndee Söderberg s 114 Ulrika Olsson s 115 Anette Andersson s 116 Anette Andersson s 117 Erja Lempinen s 118 Herbert Schulze s 119 Christian Veltman s 119 Ola Högberg s 119 Privat bild s 120 Peter Åberg s 121 Anna Molander s 122 Maria Lindvall s 123 Anna Molander s 124 Sophia Genitz s 125 Erja Lempinen


124


125


126

Stockholms läns landsting Kulturförvaltningen Box 38204, 100 64 Stockholm Telefon 08-690 51 00, Fax 08-690 51 99 www.kultur.sll.se

Kulturupplevelser Vuxna 2014-15  

Kultur i vårdens programkatalog 2014 - 2015 Ungdomar och vuxna

Kulturupplevelser Vuxna 2014-15  

Kultur i vårdens programkatalog 2014 - 2015 Ungdomar och vuxna

Advertisement