__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tillbaka till innehรฅllsfรถrteckningen

Programkatalog 2015 barn

t u K L uR upPl evelSer


Utgiven av Stockholms läns landsting 2014 © Stockholms läns landsting Redaktörer: Lina Magnusson, Lisbeth Olsson, Susann Wase, Karolina Wikander. Grafisk form: Fidelity


3

Kultur som kan läka och stärka

K

ulturlivet i vårt län har mycket att erbjuda sin publik. Och många invånare är en del av den aktiva och hängivna publik och känner kulturskapandets kraft. Vi mår bra av mötet med konstens olika uttryckssätt.

Ibland kan vi inte själva söka oss till kulturen när hälsan säger stopp. Då måste kulturen kunna komma till oss. Även den som är sjuk behöver få tillgång till kulturlivet. Det är detta kultur i vården handlar om. Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller fördjupning. Att få ta del av kulturarrangemang eller genom att själv få vara delaktig i en skapande process, kanske i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den friska människan och lite mindre som patienten. Med olika konstnärliga uttryck bidrar kultur i vården till att göra sjukhusmiljön mer mänsklig. Det gagnar patienterna men kan också bidra till den goda arbetsmiljön för med­ arbetarna. Allt detta kräver förstås att kulturutbudet väljs med omsorg. I den här katalogen presenteras det utbud som erbjuds inom ramen för Kultur i vården. Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att kulturutbudet i vårt län håller en sådan hög nivå och har så mycket intressant att bjuda på. Min förhoppning är att programutbudet kommer att passa i många sammanhang och bidra till fina kulturupplevelser inom vården.

Anna Starbrink Kulturlandstingsråd


4

tillbaka till innehĂĽllsfĂśrteckningen


5

Kulturupplevelser för barn, men även ungdomar och vuxna

E

tt av kulturförvaltningens uppdrag är att erbjuda kultur till de långvarigt sjuka i länet. Fokus ligger särskilt på barnsjukvård, äldreomsorg, hospice och psykiatri. Den här katalogen presenterar utbudet för barn och beskriver hur du beställer kultur. Titta även gärna i vår katalog för ungdomar och vuxna. Där finns program som också kan passa för barn. Personalen fyller en viktig funktion när kulturen kommer på besök. Dels är det positivt för personal och vårdtagare att göra något roligt tillsammans och dels är det viktigt att perso­ nalen får vara med när det friska hos vårdtagaren stimuleras. Att uppleva kultur tillsammans kan öppna för nya sätt att mötas, även efter besöket. Beställer gör du via oss på landstingets kulturförvaltning. Lands­tingsenheter kan beställa 12 program per år kostnads­ fritt och kommuner och privata vårdgivare betalar halva priset. Vissa program kan dessutom bokas utöver de 12 grundprogrammen, kontakta kulturförvaltningen för mer information.

Läs mer om Stockholms läns landstings kulturuppdrag på www.kultur.sll.se

Stöd till kulturprojekt i vården Landstingets kulturnämnd fördelar även projektstöd till kultur i vården. Dessa vänder sig till landstingets vård­ enheter, som kan söka pengar för en återkommande verk ­samhet, exempelvis skapande verksamhet med bild och form, musikverkstäder eller musikterapi. Kontakta kulturförvaltningen om du har du idéer om projekt. Konstnärlig gestaltning i vårdmiljö Kulturförvaltningen arbetar också med konstnärlig gestalt­ ning av landstingets lokaler. Att berika det offentliga rummet med konst är en medveten satsning från landstingets sida för att ge vårdtagare, anhöriga och personal en stimulerande och läkande miljö. Upp till två procent av kostnaden vid omfattande om- och nybyggnation avsätts för konst.


6

Så här går det till Beställning

information

Genomförande

Välj program och tid

Förankra programmet hos personalen

Programansvarig

Hör av dig till kontaktpersonen för programmet och kom överens om upplägg och preliminära tider. Använd beställningsblanketten som finns på kulturförvaltningens webbplats www.kultur.sll.se. Fyll i och sänd in den till Kultur i vår­ den som sedan sköter bokningen. Ange datum, tid och plats. Uppge programmets namn. Bokningen är definitiv när du fått en bekräftelse från Kultur i vården. Kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskad grupp, dag och tid.

Du som beställer programmet ska se till att det är väl förankrat hos personalen, eftersom programmen är beroende av personalens när­varo.

Affischera och informera personalen Till hjälp att annonsera kultur­ upplevelserna finns affischer på vår webb: www.kultur.sll.se. Affischerna går att skriva ut både i A3 och A4 samt i färg och svartvitt. De har en ifyllnadsbar ruta där du kan skriva egen text, till exempel tid och plats.

Nya beställare ska kontakta Kultur i vården för registrering.

Var ute i god tid!

Det ska finnas en ansvarig person på plats. Läs mer om förberedelse under tekniska upplysningar vid respektive program.

Utvärdera Det är av stort värde för oss att få veta vad ni tycker om programmen. Fyll därför i utvärderingsblanketten och skicka till oss. Den finns på www.kultur.sll.se.


7

betalning Kostnad

Återbud

• Landstingets vårdenheter kan beställa programmen helt utan debitering. • Kommuner och övriga huvudmän kan beställa programmen till en reducerad kostnad som är 50% av programmets pris. • Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där landstinget köper platser får man betala enligt propor­ tionella procentsatser.

Om ni lämnar återbud till inbokade program senare än tre vardagar före bekräftat datum debiteras ni enligt prislistan. Landstingets vårdenheter debiteras 50% av priset i prislistan.

Kultur i vården skickar månadsvis fakturor till er som är betalande beställare.

Kontakta Kultur i vården om prislista på samtliga program i katalogen samt vid oklarheter vad gäller betalning. Om ni ändrar fakturauppgifter, kontakta Kultur i vården så fort som möjligt.

Välkommen med dina beställningar! Kultur i vården – Lisbeth Olsson: 08-690 51 08, Susann Wase: 08-690 51 42 eller Karolina Wikander: 070-484 22 87. kiv@kultur.sll.se, www.kultur.sll.se Det finns även en katalog för ungdomar och vuxna. Titta gärna i den,

där finns program som också kan passa för barn. Katalogen finns på förvaltningens webb www.kultur.sll.se. Ny beställare. Nya beställare med kommunal eller privat huvudman ska vid första beställningen kontakta Kultur i vården för registrering.

Program kan inte beställas till personalkonferenser, fester eller liknande.


8

innehåll sid 10 75 öre

sid 24 Musikraketen Bravissimo

sid 11 Ankensteins monster

sid 25 Målarverkstan

sid 12 Babajaga

sid 26 Nöjesorkestern

sid 13 Cafez – lek för ändring

sid 27 OMGe

sid 14 Curry, kompis och den

sid 28 Pysselbyrån

sid 29 Romeo & Julia Kören

försvunna sagan

sid 15 Drömmar

sid 30 Röra Dans

sid 16 Du è du & Jag è jag

sid 31 Sinnenas spektakel

sid 17 Friends & Stranger

sid 32 Speldosan

sid 18 Jo-Jo-Li-Sa

sid 33 Stormsteg

sid 19 Khala Uma

sid 34 Titti & Ehrling

sid 20 Klara färdiga Skrammel

sid 35 Vattenmannen

sid 21 Krakel Spektakel

sid 22 Längre än Längst sid 23 Lässtunder

och Speed


tillbaka till innehĂĽllsfĂśrteckningen

9


10

tillbaka till innehållsförteckningen

75öre Svanen – en musikalisk clownföreställning där allt kan hända Den världsberömda cellisten Cellina ska framföra sitt paradstycke Svanen men mitt under konserten kommer vakt­mästaren in för att städa scenen. Ska konserten kunna genomföras? Ska golvet bli sopat? Kan en sopborste bli ett instrument? Föreställningen levereras med skratt och värme. Duon 75öre utgörs av Hanna Monthan och Ivan Monthan. Båda är utbildade vid Kungliga Musikhögskolan. Tillsammans skapar de musik och föreställningar som inte lämnar någon oberörd.

Fakta Programmets längd: 35–40 minuter. Tekniska upplysningar: En karmlös stol. KONTAKT Hanna Monthan 073-991 73 48 hannsten@gmail.com www.75ore.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Ankensteins monster Musikteater, skratt och viktiga frågor Doktor Ankenstein och publiken har tillsammans byggt ett snällt och ganska störigt monster, men när blixtenergin tar slut måste Monstret kopplas med en sladd till väggen. Ingenting kommer någonsin att bli som förut, inte för någon av dem. Halsöverhuvud är en turnerande musikteatergrupp som skriver musik och föreställningar för barn och vuxna.

Tomas Strömberg kallas för Totten och är kompositör

och musikalartist. Anders Lindahl kallas för Ankan och är skådespelare,

textförfattare och barnprogramledare. Fakta Programmets längd: 45 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Anders Lindahl 073-366 57 71 ankenstein@halsoverhuvud.com www.halsoverhuvud.com

11


12

tillbaka till innehållsförteckningen

Babajaga Jag var en gång – en föreställning i ord och ton Föreställningen som berättar om behovet av att få visa vad man känner. Babajaga beskriver skräcken man kan känna när isen rämnar under ens fötter, lyckan att få äta så många glassbåtar man vill eller stoltheten över att vara en isprinsessa i grön overall. Med bland annat säckpipa, nyckelharpa, saxofon och cello får vi ta del av de sanna berättelserna ur musikernas barndom. Åhörarna får följa med på en resa som väcker frågor om känslor och deras betydelse för oss som människor. Målgrupp: 6–13 år. Babajaga är en grupp med fyra musiker. De delar en passion för berättande och musik. När Babajaga står på scenen kan allt hända.

Fakta Programmets längd: 35 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Fyra karmlösa stolar. KONTAKT Hanna Monthan 073-991 73 48 hannsten@gmail.com www.babajaga.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Cafez – lek för ändring Interaktiv berättarföreställning En vingklippt sjöfågel och en ensam matros leder publiken in i gamla sagor och sägner från havets botten. Havsgudar, sirener och sjunkna skepp ackompanjeras akustiskt på dragspel, gitarr och klockspel. I mötet med publiken skapas dialogen som för historierna framåt och broderar sidospår till nya äventyr. Via leken och delaktigheten öppnas dörrar för nya tankar och förståelse för varandra och livet. Cafez – lek för ändring är en fri musik- och teatergrupp som turnerar runt i Sverige med interaktiva föreställningar. I gruppen ingår Petra-Eleonora Näslund, Amanda Fritzén och Erik Glaad.

Fakta Programmets längd: Cirka 40 minuter. Tekniska upplysningar: Digitalpiano och ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Petra-Eleonora Näslund 073-083 57 88 petra@cafezlek.se www.cafezlek.se

13


14

tillbaka till innehållsförteckningen

Curry, kompis och den försvunna sagan Barnteater med sång och musik

Curry och Kompis är bästa vänner och gör allt tillsammans. De skrattar, retas, leker och kittlas. En dag händer något förskräckligt. Curry har tappat bort sin saga och hittar den inte någonstans. Hon saknar den så mycket att det gör ont i magen. Curry och Kompis ger sig ut i världen för att leta. Det är många platser att leta på, från den djupaste djungeln till den kallaste platsen på jorden. De träffar människor och djur som hjälper dem i sökandet. Det luktar, blåser, plaskar och låter. Teatergruppen Svea Sträng/Ung utan pung har spelat för barn och unga i mer än 30 år.

Fakta Programmets längd: Cirka 40 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Lisa Hu Yu 08-99 71 24 073-586 98 54 info@ungutanpung.se www.ungutanpung.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Drömmar En dansföreställning Iförda pyjamas och med kuddar i högsta hugg tar dansarna oss igenom drömmar om djur, yrken, sporter och kuddkrig. Vad vill man bli när man blir stor? Vad gör man när man inte kan somna? Vad händer när mardrömmen blir verklig och hur beter man sig när man går i sömnen? Dansarna möttes under sin utbildning på Balettakademien. De har dansat tillsammans sedan 2011 och turnerat runt om i landet.

Fakta Programmets längd: 30 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning behövs på plats. Golvyta 7x7 meter. KONTAKT Elina Elestrand 073-534 18 10 aliendancecompany@gmail.com www.aliendancecompany.se

15


16

tillbaka till innehållsförteckningen

Du è du & Jag è jag Lekfull berättelse om olikheter Varför har jag så små öron? Tycker du att blått är finare än orange? I Du è du & Jag è jag möter vi kaninerna Färg och Fläck. Den ena är fläckig och den andra enfärgad, olika men ändå lika. Trots deras vänskap och påhittighet uppstår fun­de­ ringar och rädslor. Mitt i alltihop dyker en nattflygare upp. Med lekfullhet, nyskriven musik och traditionella barnvisor berättas en engagerande historia som visar att olikheter berikar och att omtanke om andra inte är svårt men stort. Målgrupp: 4–7 år. Ida Leden och Annie Risberg är utbildade vid Skara Skolscen. De grundade teater Som Vi 2010 och har turnerat landet runt med olika barn- och ungdomsföreställningar.

Fakta Programmets längd: 30 minuter. Tekniska upplysningar: Golvyta, gärna 5x4 meter men kan anpassas. KONTAKT Ida Leden 076-853 98 42 ida@teatersomvi.se www.teatersomvi.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Friends & Stranger Dansande grodor Danskollektivet Blauba bjuder in till den skruvade dans- och musik­ föreställningen Friends & Stranger. Föreställningen undersöker temat grupp och individ med hjälp av ett par grodor som iklädda kostym fogat sig till samhällets tidspressade vardag och dess bestyr. Bakom den för stora kavajen finns leken, djuret, känslorna, musiken och dansen. I deras värld möter vi musikaliska Gaia och Norbert, tillsammans gör de en resa genom vardag, vänskap, osämja och modet som krävs för att säga förlåt. Föreställningen Friends & Stranger uttrycker sig genom popmusik och streetdance i spännande koreografi. Blauba bjuder in till ett interaktivt möte med barnen och anpassar upplevelsen efter förutsättningarna. Koreografi, komposition samt medverkande artister i Friends & Stranger är: Anna Axiotis – dansare Sofia Harryson – dansare Gaianeh Pilossian – musiker Norbert Lukacs – musiker

Fakta Programmets längd: 20–45 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Golvyta 4x3 meter. KONTAKT Sofia Harrysson 076-835 86 53 sofia.harryson@blauba.com www.blauba.com

17


18

tillbaka till innehållsförteckningen

Jo-Jo-Li-Sa Musikalisk lek Föreställningen består av akustiska och interaktiva inslag från klassiska barnvisor till de senaste hitsen på radio. Allt ackom­ panjerat av gitarr och vad som helst annat som går att spela på. Barnen uppmuntras att låta fantasin leka och själva börja trumma, spela eller sjunga. Med hjälp av frågor som ställs i samband med låtarna kommer vi så småningom att ha löst en kod och då framträder en hemlig person. Programmet kan anpassas efter publik och lokal. Jo-Jo-Li-Sa består av fyra artister som genom ton och tanke vill främja lekande och framför allt musikglädje. Jonas Wåhlin och Johanna J:son Lindh har båda medverkat i flera musikaler. Sara Larsson och Liza Sandberg har lång erfarenhet som showartister.

Fakta Programmets längd: 30–60 minuter, enligt önskemål. KONTAKT Johanna J:son Lindh 070-450 06 37 johanna.s.eriksson@gmail.com


tillbaka till innehållsförteckningen

Khala Uma Mallku och Lulli – en boliviansk folkmusiksaga Den lilla kolibrin Lulli ger sig ut på äventyr för att utmana den stora kondoren Mallku i en tävling om vem som kommer först till solen. De befinner sig vid Titikakasjön som ligger mellan Bolivia och Peru i närheten av de höga bergen Anderna. Följ den musikaliska föreställningen som berättar en saga suggestivt ackompanjerad med andinsk folkmusik. Barnen får skapa egna bilder och i sin fantasi gestalta sagan. De kan vara med och sjunga enkla sånger, röra sig och dansa till indianska rytmer. Föreställningen anpassas efter förutsättningarna och barnen.

Gitte Pålsson, sång, gitarr och charango, är utbildad musik­

terapeut och rytmikpedagog. Cesar Salazar, sång, trumma och flöjter. Tania Pålsson Salazar, sång, fiol och dans.

Fakta Programmets längd: 40–50 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Tre karmlösa stolar. KONTAKT Gitte Pålsson 073-935 46 89 epost@gitte.nu www.gitte.nu

19


20

tillbaka till innehållsförteckningen

Klara färdiga Skrammel En magisk resväska fylld av överraskningar Klara är en nyfiken och uppfinningsrik tjej som kan göra ballongfigurer, hitta på historier och tokiga lekar. Klara och hennes kompis apan Skrammel har hittat en magisk resväska full med mystiska mojänger. De ger sig iväg på ett äventyr och kul musik uppstår. Skrammel har alltid med sig sin trumma och guitalele. Klara sjunger och spelar. De barn som vill får vara med i orkestern.

Susanna Ringblom är musikalartist och skådespelare.

Hon har arbetat i många år med teater för barn bland annat på Junibacken. David Ringblom är artist och musiker. Han arbetar i musikaler, shower och spelar med olika band.

Fakta Programmets längd: 20–40 minuter, enligt önskemål. KONTAKT David Ringblom 073-255 90 55 070-776 60 70 david@thevibes.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Krakel Spektakel Från klassiska barnvisor till senaste radiohitsen Gruppen Carroco har en bred repertoar av låtar som anpassas efter barnens ålder. Med hjälp av rytminstrument får barnen vara med i sång, musik och lek. Caroline och Peter berättar minnen och anekdoter från skiv- och TV-inspelningar. Carroco har spelat och sjungit tillsammans under flera år. Caroline Jönsson har under flera år varit med i Melodi­ festivalens huskör samt turnerat med artister som Carola, Lena PH och Orup. Peter Ståhlgren har under flera år spelat med Ladies Night och artister som Linda Bengtzing, Brolle och Markoolio.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Två karmlösa stolar. KONTAKT Caroline Jönsson 070-935 22 91 caroline75jonsson@yahoo.se www.carolinejonsson.net

21


22

tillbaka till innehållsförteckningen

Längre än Längst Ett rymdäventyr Vad är en evighet? Hur många stjärnor finns det egentligen? Med utgångspunkt i barns frågor om rymden får vi vara med i en musikalisk fantasi med sånger, rytm och rörelse som sträcker sig ända in i oändligheten. I en sammanflätning av astronomi och poesi skapas en föreställning där stora frågor och många sinnen berörs. Målgrupp: 3–9 år.

Fakta Programmets längd: 25–35 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren. Golvyta 4x4 meter. KONTAKT Britta Forslund 073-652 45 71 info@ensembleyria.se www.ensembleyria.se

Sången och rörelsen står i centrum men publiken får också höra piano, gitarr och slagverk. Musiken är skriven av Ensemble Yria. Ensemble Yria består av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg, Madeleine Wittmark, Emil Westberg, Cecilia Olsson och Ivonne Contardo. Alla alternerar i föreställningen. Medlemmarna är utbildade konstnärer och musiklärare med rytmik profil.


tillbaka till innehållsförteckningen

LÄSSTUNDER Liselott Höjman Liselott läser sagor och berättelser för barn och unga, enskilt på sängkanten eller i en liten grupp. Det finns utrymme för drömmar och tankar utifrån texten. Liselott har förslag på litteratur men läser även utifrån önskemål. Liselott är skådespelerska sedan tjugofem år och har

företrädelsevis spelat barn- och ungdomsteater.

KONTAKT Liselott Höjman 08-640 03 73 073-814 45 31 isabell.hojman@hotmail.com

23


24

tillbaka till innehållsförteckningen

Musikraketen Bravissimo Stråktrio och berättande Det magiska musikskrinet har gått i lås. Vi kan bara lyckas få upp det igen genom att tillsammans lyssna på musiken. Barnen får hjälpa oss. För varje nytt sätt vi upplever musiken på kommer vi närmare och närmare målet och får veta vad som egentligen finns gömt i skrinet. Stråktrion framför kända stycken av Mozart, Haydn, Beethoven, Vivaldi och Bach. Berättaren vägleder oss genom konserten, hon visar hur vi kan lyssna och röra oss till musiken. Vi sjunger och spelar tillsammans och använder vår fantasi. Susanne Francett – fiol Thomas Ringqvist – altfiol Adina Sabin – cello Camilla Olsson – berättare/kulturpedagog

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Fyra karmlösa stolar. KONTAKT Adina Sabin 070-747 27 67 info@musikraketen.se www.musikraketen.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Målarverkstan En plats för lust, samvaro och kreativitet Målarverkstan erbjuder en stund för skapande utan krav på prestation eller förkunskaper. Med trivsel och lugn musik får dagrummet en gemytlig atmosfär. Njut av skapandets lugnande effekt och frigörande kraft. Man kan komma och gå efter behov. Målarverkstan erbjuder möjlighet till teckning och måleri med olika tekniker men arbetar även med keramik. Eftersom deltagarnas förutsättningar varierar är utgångspunkten flexibilitet och individuella lösningar. Man kan även få arbeta med material i sitt eget rum. Verksamheten vänder sig till både barn och vuxna. Jeanette Omra leder verksamheten i

samarbete med Joakim Lindgren. Målarverkstan har funnits sedan 1997. Verksamheten bedrivs idag på flera sjukhus och hospice för barn och vuxna.

Fakta Programmets längd: Cirka 120 minuter. KONTAKT Jeanette Omra 070-717 60 73 jeanette@malarverkstan.nu www.målarverkstan.nu

25


26

tillbaka till innehållsförteckningen

Nöjesorkestern Musik-quiz En musikfrågesport där Nöjesorkestern spelar låtar som barn och ungdomar känner igen. Barnklassiker varvas med de senaste låtarna. Det finns sånger för de yngsta barnen i Bolibompa­ åldern, de något äldre barnen som till exempel intresserar sig för Melodifestivalen men också något för tonåringarna som lyssnar till de senaste hitsen. Frågorna kan gälla sångtexter, artisternas hårfärg eller annan rolig kuriosa. Nöjesorkestern blandar och ger för att få ett lekfullt musikmöte där alla kan vara med utifrån sina förutsättningar. Nöjesorkestern har mångårig erfarenhet av att spela och musicera tillsammans. Deras vana vid barn och ungdomar är stor då de bland annat undervisar på kulturskolor i Stockholms län. Ola Sandström – sång och gitarr Maja Stenram – bas och kör Helene Norrman – gitarr och kör Catrin Adfors – slagverk och kör

Fakta Programmets längd: 45 minuter. KONTAKT Maja Stenram 070-717 98 98 maja_stenram@yahoo.com www.nojesorkestern.com


tillbaka till innehållsförteckningen

OMGe Spontana ljud och former med hjälp av Ipad OMGe är en upplevelse av ljud, former, färger och rörelser utan ord, text eller handling. Publiken omges av liveinstrument och elektro­ niska ljud som skapar ett ambient ljudlandskap och visuell upplevelse som barnen själva kan påverka med rörelse, spelande, viskande, pratande eller sjungande. Andrea Fantuzzi och Ola Hjelmberg frilansar som musiker, kompositörer, producenter och scenartister. De har tillsammans skapat musiken till YOUYOUYOU på Stockholms Stadsteater.

Fakta Programmets längd: 40 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. Två karmlösa stolar. KONTAKT Andrea Fantuzzi 076-237 85 36 orcaandrea@gmail.com

27


28

tillbaka till innehållsförteckningen

Pysselbyrån Skapande verksamhet Pysselbyrån erbjuder möjlighet att skapa på sitt eget sätt. Det kan vara kul, pilligt, stort, spännande eller helt enkelt bara härligt. Med hjälp av olika material som lockar fantasin och skaparlusten, kan man väcka sin kreativa sida och hitta det uttryck som passar bäst i stunden. Ledarna anpassar sig till deltagarnas förutsättningar och är lyhörda för speciella önskemål. Det blir en trevlig stund med varierande teman kring pyssel. Allt från vattenfärg till lera och scrapbooking. Inga förkunskaper krävs – här kan alla skapa. Pysselbyrån består av Lou Könik, Simon Lingmerth, Mia Lundell och Anna Bäckström. Tillsammans har de många års erfarenhet av kreativ verksamhet och god vana av att möta patienter på deras nivå.

Fakta Programmets längd: 120 minuter. KONTAKT Simon Lingmerth 073-919 14 67 info@pysselbyran.se www.pysselbyran.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Romeo & Julia Kören En musikalisk lek med glädje, luta och sång Den spröda tonen från en luta hörs och med hjälp av fantasin förvandlas rummet. Plötsligt befinner vi oss i ett slott för länge sedan. Tiden är renässans och platsen är någonstans i närhe­ ten av Medelhavet. Sångarna från Romeo & Julia Kören har sina vackra kläder från Dramatens kostymateljé och till det tidstypiska frisyrer. Kanske är de prinsar och prinsessor från förr? Med 500 år gamla sånger skapas en finstämd stund som har plats för lek, bus och skratt. Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: En karmlös stol. KONTAKT Urban Wedin 08-665 61 71 070-239 30 23 romeo_julia@dramaten.se www.romeo-julia.se

Storleken på ensemblen kan variera mellan 3–5 personer. Romeo & Julia Kören har sedan 1991 underhållit unga och gamla över hela världen. Med musik som aldrig blir omodern och sånger som inte bryr sig om språkbarriärer möter de alltid sin publik på samma sätt; med värme, skönhet och humor.

29


30

tillbaka till innehållsförteckningen

Röra Dans Fantasi möter verklighet Röra Dans besöker er med en spännande dansföreställning. Välj mellan följande program: Vatten Publiken får möta två dansare som utforskar vatten och vad som händer en regnig dag när solen plötsligt skiner. Det hängs tvätt, samlas regnvatten, badas och dansas paraplydans. Röra Föreställningen bjuder in barn och vuxna till en magisk värld. Låt er inspireras av röjig musik och rockiga rörelser när dansarna rör sig i rummet och i sina rör. Rör er och låt er beröras. Röra Dans startade 2011 och drivs av Anna-Klara Gustafsson och Ege Özdogan. De turnerar i hela landet med dansföreställningar för barn och vuxna.

Fakta Programmens längd: 30–45 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. Ej betonggolv. KONTAKT Ege Özdogan 076-881 26 25 rora.dans@gmail.com www.roradans.wordpress.com


tillbaka till innehållsförteckningen

Sinnenas Spektakel Sång – rytmik – rörelse Vännerna Sinsabell och Keniso skapar feststämning med sång, rytm och rörelse. Tillsammans smakar vi på både fantasi och verklighet. Häng med! Med hjälp av nyskrivna sånger och de två förtjusande karaktärerna Sinsabell och Keniso, medvetandegörs våra sinnen i ett färgglatt, musikaliskt och sympatiskt Sinnenas Spektakel. Målgrupp: 3–8 år. Karaktärerna framförs av två medlemmar ur Ensemble Yria som utöver sin sång bjuder på musik framförda på instrumenten kalimba, boomwackers, cajun, melodica och piano. I föreställningen alternerar Britta Forslund, Sara Ohlzon, Karin Westberg, Madeleine Wittmark, Emil Westberg, Cecilia Olsson och Ivonne Contardo. Medlemmarna är utbildade konstnärer och musik­lärare med rytmikprofil.

Fakta Programmets längd: 25–35 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Digitalpiano tas alltid med. Golvyta 4x4 meter. KONTAKT Britta Forslund 073-652 45 71 info@ensembleyria.se www.ensembleyria.se

31


32

tillbaka till innehållsförteckningen

Speldosan Musikprogram med vev och sång I musikprogrammet Speldosan får barnen träffa Micaela och hennes stora speldosa. Barnen får hjälpa till att dra upp den stora speldosan med en vev och när musiken kommer igång följer en rad lekfulla små scener. Micaela dyker upp likt gubben i lådan genom speldosans tak. För varje låt presen­ teras en ny karaktär som berättar sin historia. Mellan låtarna får barnen hjälpa till att veva. Speldosan baseras på barnlåtar från Micaelas CD. Det är en samling sånger med kluriga texter som handlar om otursförföljda djur och insekter eller om olika väder och vindar. Man får bland annat träffa en vindögd krokodil, en busig prin­ sessa och en ko som tycker att sommaren är all­ deles för varm. Micaela Gustafsson arbetar med både barnteater och barnmusikprojekt.

Fakta Programmets längd: 30 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Micaela Gustafsson 070-278 51 95 mail@micaela.se www.micaela.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Stormsteg Nutida folkmusik Trion Stormsteg förenar tradition, förnyelse, humor och allvar. Följ med över böljande hav och höga fjäll till tonerna av två fioler och en gitarr. En och annan välkänd barnvisa kan dyka upp på vägen. Allt i en konsert där eget material blandas med traditionella låtar ur den nordiska folkmusikskatten. Med underfundiga arrangemang, intensivt samspel och stark känsla för tradition bjuder Stormsteg in sin publik till en personlig och unik musikupplevelse.

Fakta Programmets längd: 30 minuter. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Bridget Marsden 076-273 68 40 info@stormsteg.nu www.stormsteg.nu

Med sitt nära samspel är Stormsteg en eftertraktad grupp på folkmusikscener både i Sverige och utomlands. Bridget Marsden – fiol Sandra Marteleur – fiol och altfiol Erik Ronström – gitarr

33


34

tillbaka till innehållsförteckningen

Titti & Ehrling Önska sånger och sjung med Titti och Ehrling bjuder på de mest kända barnvisorna, en poplåt eller kanske en julvisa. Ibland bjuder paret på sånger som Trumman eller Droppen dripp vilket får barnen att skratta. Med sång och musik kan man, för en stund, glömma att man har ont och få möjlighet att känna sig gladare i kropp och själ. Välj mellan följande program: Barnens bästa visor Barnens bästa visor är ibland 100 år gamla och ibland helt nya. Ibland skrivna av Alice Tegnér, ibland av Astrid Lindgren och ibland hittar Titti och Ehrling på dem själva. Barnen både önskar och sjunger med i sånger som Bä, bä, vita lamm och Imse vimse spindel eller i några av Emils, Idas och Pippis sånger. Allt till ackompanjemang av Ehrlings rytmiska gitarrspel.

Julprogram I december blir det julvisor för de som önskar. Titti Sjöblom har sjungit barnvisor med sin mamma Alice Babs

sedan två års ålder. Ehrling Eliasson spelar gitarr och sjunger. De två har sedan många år spelat tillsammans för barn. Fakta Programmens längd: 30–40 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på begäran från beställaren. KONTAKT Titti Sjöblom 070-372 94 04 info@seaflowermusic.se www.seaflowermusic.se


tillbaka till innehållsförteckningen

Vattenmannen och Speed Sång och prat om vatten och hav När Vattenmannen och Speed dyker upp med sin vagn eller med den unika Vattmobilen kan vad som helst hända. De skapar ljudvågor som jazz, pop och reggae med låtar som H2O, Samma Vatten och Dykare. De har en maskin som kan göra vatten men framförallt musik. Barnen kan vara med och sjunga, dansa och diskutera om vatten och hav. Frågor som kan tas upp är hur sjöarna mår, om det finns hajar i Sverige eller hur vattnets kretslopp fungerar. På ett lekfullt sätt och med musikens hjälp berättar och diskuterar Vattenmannen och Speed olika vattenfrågor. Med sitt tilltal, musik och rekvisita har de skapat ett unikt koncept och en alldeles egen genre inom under­ hållning för barn. Programmet innehåller också kända melodier från TV-programmet Vattenmannen och Speed. Vattenmannen: Robert Cronsioe – synt, gitarr, dragspel, trummaskin med mera. Speed: Tomas Hirdman – sång, gitarr med mera.

Fakta Programmets längd: 30–40 minuter, enligt önskemål. Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med. KONTAKT Tomas Hirdman 070-789 17 69 tomashirdman@gmail.com http://vattenmannenochspeed.se

35


36

tillbaka till innehållsförteckningen

bildappendix Här listas de fotografer som tagit bilderna i katalogen SID 3

Ann-Katrine Almquist

SID 4

Jeanette Omra

SID 6

Anna Ulfstrand, Anna Molander

SID 7

Anna Molander

SID 8

Anna Molander

SID 9

Anna Molander

SID 10

Anna Molander

SID 11

Magnus Bergström

SID 12

Anna Molander

SID 13

Anna Molander

SID 14

Anna Molander

SID 15

Anders J Larsson

SID 16

Annas Molander

SID 17

Anna Molander

SID 18

Anna Molander

SID 19

Max Telwing

SID 20

Anna Molander

SID 21

Anna Molander

SID 22

Daniel Rudholm

SID 23

Anna Molander

SID 24

Anna Molander

SID 25

Anna Molander

SID 26

Anna Molander

SID 27

Anna Molander

SID 28

Simon Lingmerth, Lou Könik

SID 29

Anna Molander

SID 30

Anna Molander

SID 31

Jonas Lundberg

SID 32

Anna Molander

SID 33

Amanda Reventlid

SID 34

Anette Andersson

SID 35

Jeanette Andersson

SID 36

Magnus Bergström


tillbaka till innehållsförteckningen

Stöd till kompletterande kulturprojekt i vården

U

töver kulturupplevelserna i programkatalogerna för barn och vuxna stödjer Stockholms läns landsting andra verksamheter genom Projektstöd kultur i vården. Senast har clowner, filmskapande och gestaltning av väntrum för barn fått stöd.

Glädjeverkstan bedriver sedan 1998 clownverksamhet på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Syftet med clownbesöken är att underlätta sjukhusvistelsen för de sjuka barnen, deras syskon och föräldrar, så att en tung tid på sjukhuset inte blir så svår. Sedan 2011 har projektet ”Filmverkstad”, eget skapande med rörlig bild, inom lekterapin Astrid Lindgrens barnsjukhus fått stöd. Målsättningen med Filmverkstan är att ge långtids­sjuka barn och ungdomar möjlighet att själva uttrycka sig med hjälp av rörlig bild. Barnen och ungdomarna erbjuds att skapa egna animerade filmer. Kulturföreningen twochange med projektet ”En annan rörelse – video-konst i vårdmiljö ” har gjort en gestaltning av ett väntrum/lekrum på Sachsska barnsjukhuset. Projektet vill bidra till en stimulerande och mer sammanhållen miljö med inslag av samtidskonst. Därutöver erbjuder man två videolådor som inbjuder till både stimulans, reflektion och eget skapande som en del i tillfrisknandeprocessen. Landstinget fördelar cirka 1,5 miljoner per år som ”Projektstöd kultur i vården”. Projekten som får stöd kompletterar programkatalogens utbud med aktiviteter som avviker från ordinarie program eller är försöksverksamhet. Fokus läggs på projekt som stimulerar till aktivt deltagande hos vårdtagarna. Stöd ges endast till projekt inom landstingsfinansierad vård. Projekt inom barn- och ungdomsverksamhet är prioriterad. För mer information om Projektstöd Kultur i vården, se vår webb www.kultur.sll.se

37


tillbaka till innehållsförteckningen

Stockholms läns landsting Kulturförvaltningen Box 38204, 100 64 Stockholm Telefon 08-690 51 00, Fax 08-690 51 99 www.kultur.sll.se

Profile for Kulturförvaltningen Region Stockholm

PROGRAMKATALOG 2015 BARN  

PROGRAMKATALOG 2015 BARN  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded