Konst av Christoffer Paues på Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge

Page 1

MAMMA FLAMINGO OCH DE HUNDRA ÖARNA

Christoffer PauesKONSTNÄREN CHRISTOFFER PAUES har skapat en platsspecifik installation för avdelningen Albatrossen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, ett verk som kombinerar unika bronsskulpturer med spretande färgrika väggmålningar tryckta på glas.

Det går inte att undgå Paues storskaliga bilder. 51 stora glasskivor har arrangerats längs väggarna på avdelningen, och skapar en enda lång bruten fris som böljar fram från rum till rum. Bilderna skiftar karaktär och tonar in och ut ur varandra där korridorerna möter väntrum, eller i utrymmet mellan en vägg och en annan. Tomrummen mellan bilderna skapar en viss rytm i kompositionen, som ett partitur för ett lekfullt trumslag. Konstnären tar oss med på en resa genom fantastiska landskap, över oceaner av flytande färg, genom glittrande moln mot fjärran konstellationer. Vi flyger högt över skogar och berg, genom glödheta öknar, ibland i sällskap med flockar av tropiska fåglar.

Ibland avbryter vi vår flygning för att landa på små öar utspridda längs resans väg, där vi möter ruinerna av något uråldrigt tempel, ett månlandskap där märkliga djur strövar bland kratrarna, en oas med pyramider, palmträd och statyer, eller en enkel liten koja byggt av lekande barn. Christoffer Paues verk erbjuder betraktaren att kika ut genom olika fönster på en värld där den egna fantasin tar kommandot. Betraktaren uppmanas att måla klart bilden för sig själv, att hjälpa konstnären befolka de drömlika land­skapen, att berätta sagor om vad som kan tänkas hända bortom horisonten. När Christoffer Paues presenterade sitt förslag till konstnärlig gestaltning för Albatrossen skrev han: ”Jag har i min gestaltning inspirerats av Astrid Lindgrens vilja att ge utsatta barn extra mod och styrka och skapa sina egna drömvärldar som i Nangijala, Sunnanäng eller Mattisskogen. i


Fantasin kan många gånger vara första hjälpen och ibland t o m räddningen för vissa barn. Min förhoppning är att min konstnärliga gestaltning av Albatrossen ska skapa lite av samma hopp och lugn för dess patienter och besökare, men framför allt att deras nyfikenhet och fascination ska väckas för denna fantasi­fulla drömvärld och att den ska berika verksamheten upplevelsemässigt”. Vi på konstenheten vid Stockholms Läns land­stings kulturförvaltning vill tacka Christoffer Paues för hans djupgående engagemang och outtömliga entusiasm för det konstnärliga uppdraget han tilldelades. Med en noggrann och känslig blick har han skapat en ny visuell sfär som öppnar upp avdelningens olika rum och släpper in ljus från fjärran platser. Finbar Krook Rosato, projektledare. Hans Åkerlund, konstkonsult.


Ekon. Ljus och färgfenomen. Bubblor.       Motiv och mönster återkommer och vävs samman. Bergsformationer och himmelsskyar.       Lager på lager av materiella olikheter.    Slöjor. Brus. Förtätningar.      Mjuka övergångar. Kontrasterna suddas ut.    Mamma Flamingo ropar att nu är vi bara väder och vind.          Vattnet skummar. Fiskstim rör sig under oss.    Fåglarna skränar över våra huvuden.       ”Små öar av utopiska fantasier.”                           Motstånd och flykt.

Långt borta: Ljudet av trumpeter, trumslag och folk som ropar.     Maskiner dunkar. Dunk dunk dunk.    Palmer. Romerska skulpturer. Välta piedestaler. Kojor. Vi lossar repen från bryggan. Seglena fylls med vind och plötsligt rör vi oss sakta framåt,   bort från bryggan, bort från land.        Jag ser länge på hur folkskarorna vinkar efter oss,    hur de blir mindre och mindre    tills jag inte kan se dem alls.   Saker rivs ner och byggs upp, delas och sprids.   Saker ger vika och antar ny form. Humlor, syrsor och kolibris.     Flyktvägar. Svärmar. Vi blir konstant något annat. Vi går på en sommaräng. Solen i ögonen. Genom stormögat till de hundra öarna.Barn- och ungdomsmottagningen Albatross innehåller merparten av all öppenvård på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge. Här samarbetar olika yrkeskategorier i patientnära team, i gemensamma och moderna lokaler, för att skapa den bästa vården för varje patient. Barn och ungdomar som har flera diagnoser får vård på ett och samma ställe under ett besök istället för att besöka olika mottagningar vid olika tillfällen. Verk: Mamma Flamingo och De hundra öarna, Konstnärlig gestaltning: Christoffer Paues, Projektledare: Finbar Rosato, kulturförvaltningen, Konstkonsult: Hans Åkerlund, Foto: Anna Molander, ©Christoffer Paues/Bildupphovsrätt2016. Form: Fidelity Stockholm AB, 2016. Tack till: Bronsgjuteri Pogany Art: Adrian Andreescu, Ovidiu Loanid, Print Glas: Kalle Rodrigo, Layout & Dekor Sweden AB, Ryds Glas: Pelle Lergin, T.I. Smide, Locum: Aswad Betweni, Blenard Saraci, Karolinska Universitetsjukhuset: Carina Nilbrink, Stefan Perdahl och Anders Nordkvist.


Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting arbetar för att främja ett fritt och till­ gängligt kulturliv av hög kvalitet i hela Stockholms län. Stöd till kultur- och förenings­livet, projekt­ledning av konstnärlig gestaltning i vårdmiljö och kultur i vården är våra tre huvudverksamheter. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av Kulturnämnden. www.kultur.sll.se