Page 1

2017 SYKSY | HÖST | AUTUMN


KAUSIESITE SYKSY 2017

SÄSONGSBROSCHYR HÖSTEN 2017 | SEASON BROCHURE AUTUMN 2017 VASTAAVA TOIMITTAJA | ANSVARIG REDAKTÖR | EDITOR-IN-CHIEF

Emilie Gardberg TOIMITTAJA | REDAKTÖR | EDITOR

Inka-Maria Pulkkinen KÄÄNNÖKSET | ÖVERSÄTTNINGAR | TRANSLATIONS

Sebastian Djupsjöbacka (RUOTSI | SVENSKA | SWEDISH) Jaakko Mäntyjärvi (ENGLANTI | ENGELSKA | ENGLISH) TAITTO | LAYOUT

turkuphilharmonic @TurkuPhil

Mainostoimisto Zeeland Family

turkuphilharmonic

KANNEN KUVA & ORKESTERIN KUVAT PÄRMBILD & BILDER PÅ ORKESTERN COVER PHOTO & ORCHESTRA PHOTOS

Turku Philharmonic Orchestra

Seilo Ristimäki • Iloinen Liftari PAINO | TRYCK | PRINT SpinPress PAINOS | UPPLAGA | PRINT RUN 27

000

Turun filharmoninen orkesteri | Åbo filharmoniska orkester | Turku Philharmonic Orchestra Sibeliuksenkatu 2, 20100 Turku | Sibeliusgatan 2, 20100 Åbo orchestra@turku.fi | www.tfo.fi Oikeudet ohjelmamuutoksiin pidätetään. Vi reserverar oss rätten till programändringar. All rights to programme changes reserved.

Turun kulttuuri- ja taidelaitoksia tukevat | Åbos kultur- och konstinstitutioner stöds av | Turku cultural and art institutes are supported by

Turku Philharmonic Turku Philharmonic Orchestra


8

Esipuhe Förord Preface

16

Kevään konsertit Vårens konserter Spring concerts

50

Change 2017

60

Lapset ja nuoret Barn och unga Children

SURULLINEN

22 LAULU

66

Kausi- ja sarjaliput Säsongskort och seriebiljetter Season tickets and serial tickets

76

Oheistapahtumat Sidoevenemang | Side events

82

34 LA DOLCE VITA

Turun konserttitalo Åbo konserthus | Turku Concert Hall

86

50

CHANGE 2017

Muusikot ja hallinto Musiker och administration Musicians and administration

90

Konserttikalenteri Konsertkalender | Concert calendar

60 LAPSET JA NUORET

5

Liput Biljetter Tickets

3


4


LIPUNMYYNTI MYYNTIPISTEET LIPPUPISTE • Myyntipisteet kautta maan, www.lippu.fi/myyntipisteet • Lippupisteen puhelinpalvelu: 0600 900 900 (1,98€ / min + pvm) avoinna ma–la klo 9–21, su klo 10–18 (poikkeukset mahdollisia esimerkiksi pyhinä) • www.lippu.fi

Lippupisteen kautta myytäviin lippuihin lisätään palvelumaksu. OVIMYYNTI Konsertti-iltoina lipunmyynti tapahtumapaikalla tuntia ennen tilaisuuden alkua, mikäli lippuja on jäljellä. TURUN KULTTUURIKAUPPA ARS MUSICA Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, avoinna ma–pe klo 11–17, puh. 02 233 3663 TIEDUSTELUT, VARAUKSET JA RYHMÄMYYNTI Turun konserttitalon myyntipalvelu puh. 02 262 0333 (ma–pe klo 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi

Syyskauden irtoliput tulevat myyntiin maanantaina 24.4.2017. Tutustu myös kausi- ja sarjalippuihin sivuilla 66–75, VIP-asiakkailla ja musiikkiasiamiehillä ennakko-osto-oikeus 18.–23.4.! Jätä sähköpostiosoitteesi lippuja ostaessasi ja saat tietoa konserteista ja eduista!

HINTARYHMÄT Lippujen hinnat on ilmoitettu muodossa normaali/eläkeläinen/alennus tai normaali/eläkeläinen ja alennus. Alennushinta koskee opiskelijoita, alle 16-vuotiaita, varus- ja siviilipalvelusmiehiä sekä työttömiä. Lipun ostajan on varauduttava esittämään eläkeläistodistus tai alennukseen oikeuttava kortti tapahtumapaikalla.

OPISKELIJALIPUT Opiskelijaliput etukäteen ostettuina alennushintaan (toinen tai kolmas ilmoitettu hintaryhmä). Opiskelijaliput saman päivän sinfoniakonsertteihin 3 €, jos paikkoja on jäljellä. Ei varauksia. Etu on henkilökohtainen ja se myönnetään voimassaolevaa opiskelijakorttia vastaan.

SAAVUTETTAVUUS Liikuntaesteisille on rajoitetusti paikkoja. Saattaja pääsee Turun filharmonisen orkesterin tilaisuuteen ilmaiseksi saattajakortilla (paikka varattava).

RYHMÄT Ryhmäalennus 10 % myönnetään vähintään 10 hengen ryhmille. Ryhmille järjestetään tilauksesta myös opastettuja kierroksia, VIP-tilaisuuksia sekä erilaisia ruokailuratkaisuja. Tutustu myös musiikkiasiamiestoimintaan (s. 104)! Lisätietoja ja varaukset: puh. 02 262 0333 (ma–pe klo 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi

5


BILJETTFÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNINGSPUNKTER LIPPUPISTE • Försäljningspunkter i hela landet, www.lippu.fi/myyntipisteet • Lippupistes telefonservice: 0600 900 900 (1,98€ / min + lna) öppet må–lö kl. 9–21, sö kl. 10–18 (avvikelser möjliga till exempel på helgdagar) • www.lippu.fi

En serviceavgift tillkommer på biljetter köpta via Lippupiste. FÖRSÄLJNING VID DÖRREN Biljettförsäljning under konsertkvällarna på konsertplatsen en timme före konsertens början, i fall det finns biljetter. ÅBO KULTURBUTIK ARS MUSICA Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, öppet må–fr kl. 11–17, tel. 02 233 3663 FÖRFRÅGNINGAR, BOKNINGAR OCH GRUPPFÖRSÄLJNING: Åbo konserthus försäljningtjänst tel. 02 262 0333 (må–fr kl. 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi

6

Höstens biljetter släpps måndagen den 24 april 2017. Bekanta dig med säsongskorten och seriebiljetterna på sidorna 66–75, VIP-kunder och musikombud har förköpsrätt 18–23.4! Om du lämnar dig e-postadress när du köper biljetter får du information om konserter och förmåner.

PRISGRUPPER Biljettpriserna anges i formen normal/pensionär/rabatt eller normal/pensionär och rabatt. Rabattpriset gäller studerande, personer under 16 år, värnpliktiga, civiltjänstgörare och arbetslösa. Pensionärsintyg eller kort som berättigar till rabatten bör kunna uppvisas vid dörren.

STUDERANDEBILJETTER Studerandebiljetter vid förköp till rabattpris (det andra eller tredje angivna priset). Biljetter för studeranden till samma dags symfonikonserter 3 € om det finns platser kvar. Kan inte reserveras. Förmånen är personlig och beviljas endast mot giltigt studiekort.

RÖRELSEHINDRADE Antalet platser för rörelsehindrade är begränsat. Följeslagaren kommer in gratis på Åbo filharmoniska orkesters tillställningar med följselagarkortet (plats måste bokas).

GRUPPER Grupprabatt 10 % beviljas grupper på minst 10 personer. Vid beställning arrangeras även guidade rundturer, VIP-tillställningar och varierande trakteringslösningar för grupper. Bekanta dig också med musikombudsverksamheten (s. 104)! Mera information och gruppbokningar: 02 262 0333 (må–fr kl. 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi


TICKETS POINTS OF SALE LIPPUPISTE • Lippupiste points of sale, www.lippu.fi/myyntipisteet • Lippupiste phone service tel. 0600 900 900 (EUR 1,98 / min + local charge) available Mon–Sat 9 am–9 pm, Sun 10 am–6 pm (exceptions possible on public holidays) • www.lippu.fi

Lippupiste adds a service fee per ticket, depending on the type of delivery. SALES AT THE DOOR On concert nights, tickets may be bought at the door from one hour before the concert. Events that are sold out in advance will not have ticket sales at the door.

Tickets for autumn season will be released Monday April 24th 2017. Read more about season tickets and serial tickets on pages 66–75; our VIP clients get to book tickets in advance 18.–23.4.!

PRICE GROUPS Ticket prices are listed in the following order: normal / pensioners / concessions. Pensioners and persons eligible for a concession must be prepared to present proof of eligibility at the concert venue. Concessions apply to students, children under 16, conscripts, non-military servicemen and unemployed persons.

STUDENTS Student tickets bought in advance are sold at the latter of the two quoted prices. Student tickets to symphony concerts may be bought on the day of the concert at EUR 3 each, subject to availability and by immediate purchase only (no reservations). This concession is personal and will be granted on presentation of a valid student card.

ACCESSIBILITY

TURKU CULTURAL SHOP ARS MUSICA Turku Concert Hall, Aninkaistenkatu 9 Mon to Fri 11.00–17.00 and before events at the Concert Hall, tel. +358-2-233 3663

Please note that there is only a limited number of places available for mobility-impaired concertgoers. Assistants may attend events of the Turku Philharmonic free of charge with an assistant card, but a seat must be booked.

TICKET INQUIRIES, BOOKINGS & GROUP TICKETS Turku Concert Hall Sales Service Tel. (02) 262 0333 (Mon to Fri 09.00–15.00) kulttuuri.myynti@turku.fi

GROUPS AND INQUIRIES A group discount of 10% will be granted to groups of 10 or more. Groups may also book guided tours, VIP events and various catering packages. For further information, please contact the Turku Concert Hall Sales Service.

7


Kun juhlavuoden intensiivinen ensimmäinen puolikas on kulunut ja erinomaisen PR-verkoston erinäiset kansainväliset lonkerot kotisivuillamme tfo.fi twiittavat ja facebookkaavat aina kun teemme jotain luovaa ja uutta, jatkamme samalla luovalla linjalla jolla teimme viime kevään Beethoven-levytyksiä ja -konsertteja. Meillä on nimittäin kunnia äänittää harvinaisia Beethoven-teoksia sekä Missa Solemnis Naxoslevymerkille jatkona suurelle Sibelius-satsaukselle joka täytti maailman toplistojen ykköspaikat Segerstamin ja Turun orkesterin tuotoksin. Jatkamme myös Brahms-levytyksiä, sillä yhdistelmä on osoittautunut hyväksi matchiksi ei pelkästään fotogeenisellä tavalla vaan myös siksi että suuri kontrasti vapaapulsatiivisesta Segerstamista hyvinkin akateemiseen ja sääntöjä noudattavaan, ihanaan Brahms-persoonallisuuteen sopii meille, olemmehan hyvin avoimia kaikissa tulkinnoissamme. Hiljaisuudesta vastasyntyneen ensirääkäisyyn, siinäpä rekisterimme! Sama siiveniskulonkeromme käy Mariinskissa jälleen tänä syksynä ja terästämme ohjelmiamme muun muassa Rautavaaralla. Pienenä yksityiskohtana mukana on Ett ensamt skidspår, joka kolmeminuuttisella näkökulmallaan taitaa johdatella meidät paikkaan, jossa Suomen leijona kaukaisessa

8

Karjalassa syntyi. Se on meillä sisääntulona Góreckin suurelle suruteokselle. Orkesterin omien fantastisten solistien sarjassa esiintyy huilisti Niamh McKenna Hatšaturjanin suurteoksessa joka on alun perin kirjoitettu viululle mutta huilulle se vasta onkin varsinainen maraton. Niamh, ykköshuilistimme, on oikea valonsäde, ei ainoastaan musikaalisesti vaan myös ihmisenä sisar- ja veljesjoukossamme. Perinteisessä itsenäisyyspäivän juhlassa haluamme tuoda esiin nuoren ja kansainvälisen sukupolven. Meillä ei ole rasismia tai ennakkoluuloja eri uskontoja kohtaan sillä musiikki kuuluu kaikille. Kukaan ei tiedä mikä voima on liikkeessä kun musiikin käänteet saavat mittasuhteet räjähtämään ja kuljettavat meidät sinne toiselle puolelle. Turun filharmonian muusikot ovat oppineet syöksymään ja sukeltamaan mihin tahansa valtamereen, palaten pintaan kuin delfiinit ja pitäen kiinni hienosta linjakkuudesta pienimmissäkin yksityiskohdissa – ei ole olemassa suoria linjoja, ainoastaan erikokoisia paraabeleja ja tämä koskee myös musiikin alkusolua! Ei tiedetä onko se superellipsi mutta kuutio se ei ainakaan ole.


”Det finns inga räta linjer utan bara parabler av olika storlekar och det gäller musikens urcell också!” – Leif Segerstam

9


Efter den intensiva första halvan av jubileumsåret med alla möjliga internationella tentakler via vårt ypperliga PR-nät på hemsidan tfo.fi där det twiitas och facebookas varje gång vi har nåt som är kreativt och nytt fortsätter vi att vara lika kreativa som vi varit i våras med Beethoveninspelningar och -konserter. Vi har nämligen äran att få göra ovanliga Beethoven och också Missa Solemnis för Naxos som fortsättning på den stora Sibeliussatsning som ju fick världsettslistor att fyllas av Segerstams och Åboorkesterns alster. Vi fortsätter Brahmsinspelningarna också, för det har ju visat sig att det är en bra matchning inte bara på fotogeniskt väg utan även den stora kontrasten från en fripulsativ Segerstam till den mycket akademiskt och reglerföljande härliga Brahmspersonligheten passar oss för vi är mycket öppna i alla våra tolkningar. Från tystnad till primalskrik, som ju är vårt register! Vi har den samma vingslagstentakeln i Mariinskij även denna höst och vi spetsar våra program med bl.a. Rautavaara. Som en liten detalj har vi Ett ensamt skidspår som med sitt treminutersperspektiv kanske för till stället där det finska lejonet föddes i Fjärrkarelen. Vi tar det som ingång i Góreckis stora sorgeverk.

10

I serien av fantastiska solister ur orkesterns eget led kommer flöjtisten Niamh McKenna med Chatjaturjans storverk som är original för violin men som är ett maraton för en flöjtist. Hon, vår första flöjtist, är en ljusstråle, inte bara musikaliskt utan också mänskligt i vårt syster- och brödraskap. På den traditionella självständighetsdagsfesten vill vi animera den unga och internationella generationen. Vi har ingen rasism, inte heller religionsförutfattade meningar för musiken är ju för alla. Man vet inte vad som är närvarande när de där musiska svängningarna går så att det känns som om dimensionerna skulle sprängas och man kommer över till andra sidan. Musikerna i Åbofilharmonin har lärt sig att störta in och dyka in i vilka oceaner som helst och komma upp som bubblande delfiner och med den fina strömlinjeheten i även de minsta funktioner – det finns inga räta linjer utan bara parabler av olika storlekar och det gäller musikens urcell också! Man vet inte om det är en superellips men kub är det inte.


Once the intense first half of the centenary year is behind us and the international tentacles of our excellent PR network on our website tfo.fi tweet and facebook whenever we do something creative and new, we will continue in the same creative vein in which we made our Beethoven recordings and gave concerts last spring. We have the honour of recording rare Beethoven works and his Missa Solemnis for the Naxos label, following our major Sibelius effort, which filled up the classical music charts worldwide with Segerstam and the Turku Philharmonic! We will also continue to record Brahms, because this combination has proved a good match, not just in the photogenic sense but also because the contrast between the free-pulsative Segerstam and the rigorously academic and rule-driven wonderful Brahms personality suits us down to the ground; after all, we are nothing if not open in our interpretations. From silence to the first shriek of a newborn infant, there’s our range! Our tentacles will also waft us to the Mariinsky again this autumn, with added spices such as Rautavaara. A tiny detail worth noting is Ett ensamt skidspår [A lonely ski trail], a three-minute Sibelius gem that introduces us to the birthplace of Finland’s lion in the backwoods of Karelia. It leads us into Górecki’s magnificent work of mourning.

We continue to showcase the excellent musicians of our orchestra as soloists. This time, it’s flautist Niamh McKenna in Khachaturian’s magnificent concerto that was originally written as a Violin Concerto but is a true test of virtuoso skill in its incarnation for flute. Niamh, our principal flute, is a real ray of light not just musically but also as a human being in our fraternity and sorority. At our traditional Independence Day gala, we will highlight Finland’s young and international generation. We have no racism or religious prejudice, because music belongs to everyone. No one truly knows the power of music unleashed that can explode our perspective and transport us to the other side. The musicians of the Turku Philharmonic have learned to dive into any ocean and return to the surface like dolphins, with superb grace down to the tiniest details. There are no straight lines, there are only parabolas of various sizes, and that applies to the original germ of music too! We do not know whether it is a super-ellipse, but it is certainly not a cube.

11


Viisi kultaista vuotta! FIN Tulin Turun filharmonisen orkesterin intendentiksi kesällä 2012. Viiden vuoden aikana olen saanut viettää musiikintäytteisiä hetkiä ja olen entistä vaikuttuneempi ja vakuuttuneempi musiikin tärkeydestä. Musiikki merkitsee, koskettaa, helpottaa ja vahvistaa. Se on läsnä surutyössä, seremonioissa, sodissa ja rauhassa, urheilussa ja elokuvissa, koulussa ja hammaslääkärissä – kaikkialla missä ihmiset ovat. Konsertit herättävät tunteita. Palaute voi olla ylitsevuotavaa, haltioitunutta, joskus vihaista ja pettynyttä mutta harvoin välinpitämätöntä. Olen onnellinen näistä vuosista ja kiitollinen musiikin tekijöille ja kuuntelijoille.

Syksyllä jatkuu Change-hanke, jossa musiikin yhteiskunnallista roolia tarkastellaan. Samalla juhlimme satavuotiasta itsenäisyyttämme ja reformaation 500-vuotismerkkivuotta. Suurissa yhteiskunnallisissa muutoksissa ja juhlissa musiikilla on keskeinen rooli ja niin sillä on myös elämän yksityisemmissä hetkissä. Kuultuaan Richard Wagnerin Parsifal-oopperan Gustav Mahler totesi: ”Kun tulin ulos esityksestä, täysin lumoutuneena, ymmärsin että suurin ja tuskallisin paljastus oli juuri tapahtunut minulle, ja että kantaisin tämän mukanani loppuelämäni.” Toivon, että konserteissa aina välillä teistäkin tuntuu tältä.

Musiikin lumoissa, Emilie

12


"Musiikki on läsnä surutyössä, seremonioissa, sodissa ja rauhassa, urheilussa ja elokuvissa, koulussa ja hammaslääkärissä”. – Emilie Gardberg

13


Fem gyllene år! SVE Jag började som intendent för Åbofilharmonikerna sommaren 2012. Under fem år har jag fått uppleva många musikfyllda ögonblick och jag är än mera övertygad och imponerad av musikens betydelse. Musik betyder, berör, underlättar och förstärker. Den är närvarande i sorgearbete, ceremonier, krig och fred, sport och film, i skolan och hos tandläkaren – överallt var människorna är. Konserterna väcker känslor. Responsen kan vara översvallande, extatisk, ibland argsint och besviken men sällan likgiltig. Jag är lycklig för dessa år och tacksam till alla de som jobbar för och med musiken samt till våra lyssnare.

På hösten fortsätter Change-serien där musikens samhälleliga roll granskas. Samtidigt firar vi självständighetens hundraårsjubileum och reformationens 500-årsjubileum. I stora samhälleliga förändringar och fester har musiken en central roll, liksom den också har det i livets mest privata stunder. Efter att ha hört Richards Wagners opera Parsifal lär Gustav Mahler ha sagt: ”När jag kom ut från föreställningen, fullkom-

14

ligt förtrollad, förstod jag att det största och mest smärtsamma hade skett mig, och att jag kommer att bära detta med mig till livets slut.” Jag hoppas att ni också ibland känner så på konserterna. Förtrollad av musik, Emilie


Five golden years! ENG I began my time as director of the Turku Philharmonic Orchestra in summer of 2012. During five years I have lived many musical moments and I’m more convinced than ever of the greatness of music. Music means, touches, comforts and strengthens. It exists in sorrow, ceremonies, war and peace, sports and movies, in school and at the dentist – everywhere where there are people. And our concerts evoke feelings. The feedback can be exuberant, ecstatic, sometimes angry or disappointed, but rarely indifferent. I’m happy for these years and thankful to all those who work and listen to music.

In the autumn our Change series continues to examine the role of music in society. At the same time we celebrate one hundred years of independence and the 500th anniversary of the reformation. In big societal changes and celebrations music has a central role. After hearing Richard Wagner’s opera Parsifal Gustav Mahler is told to have said: “When I came out of the Festspielhaus, completely spellbound, I understood that the greatest and most painful revelation had just been made to me, and that I would carry it unspoiled for the rest of my life." I hope you sometimes feel like this after the concerts. Spellbound by music, Emilie

15


7.9.

SYYSAURINKO HÖSTSOL | AUTUMN SUN TO | THU 7.9. | 19.00 PE | FR | FRI 8.9. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

16 2,5 h

Reetta Haavisto © Eero Kokko

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €


LEIF SEGERSTAM

kapellimestari | dirigent | conductor REETTA HAAVISTO

sopraano | sopran | soprano

UUNO KLAMI:

Kalevala-sarja Kalevalasviten Kalevala Suite

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

Primo amore Ah, perfido!

JEAN SIBELIUS:

Sinfonia nro 5 Symfoni nr 5 Symphony No. 5

FIN ”Syysaurinko paistaa. Luonto jäähyväisväreissä. Sydämeni laulaa surumielisesti – varjot pitenevät.” Näin kirjoitti Jean Sibelius päiväkirjaansa syksyllä 1914 aloitettuaan viidennen sinfonian sävellystyön. Uljas, laulava viides sinfonia kuuluu Sibeliuksen suosituimpiin teoksiin. Syyskauden avajaiskonsertissa se saa seurakseen Klamin kuvaelmanomaisen Kalevala-sarjan sekä kaksi Beethovenin virtuoottista aariaa. Konsertti kuullaan myös Pietarin Mariinsky Concert Hallissa osana Suomi 100 -juhlallisuuksia. SVE ”Höstsolen skiner. Naturen i avskedsfärger. Mitt hjärta sjunger vemodigt – skuggorna blir längre.” Detta skrev Jean Sibelius i sin dagbok hösten 1914 efter att han inlett arbetet med sin femte symfoni. Den ståtliga och sångbara femte symfonin hör till Sibelius populäraste verk. Vid höstsäsongens inledningskonsert får den sällskap av Klamis tablåliknande Kalevalasvit samt två virtuosa arior av Beethoven. Konserten framförs också i Marinskijteaterns konsertsal i S:t Petersburg som en del av Finland100-festårets program. ENG “The autumn sun shines. Nature in farewell colours. My heart sings mournfully – the shadows lengthen.” Jean Sibelius wrote this in his diary in autumn 1914, when he had begun work on his Fifth Symphony. This soaring, melodic work is one of Sibelius’s most popular. At this opening concert of the autumn season, it is coupled with Klami’s evocative Kalevala Suite and two virtuoso arias by Beethoven. This programme will also be performed at the Mariinsky Concert Hall in St Petersburg as part of the celebrations of the centenary of Finland’s independence.

17


SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

2,5 h

TOTTA VAI TARUA? SANT ELLER FALSKT? | TRUE OR FALSE? TO | THU 21.9. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

© Shutterstock


JAN SÖDERBLOM

kapellimestari | dirigent | conductor TIINA-MAIJA KOSKELA

sopraano | sopran | soprano

ROI RUOTTINEN

sello | cello

KEY ENSEMBLE

JEAN SIBELIUS:

Pelléas ja Mélisande -sarja Pelléas och Mélisande-sviten Pelléas et Mélisande Suite ULJAS PULKKIS:

Teos orkesterille ja sello- ja sopraanosolisteille, (kantaesitys) Verk för orkester och cello- och sopransolister, (uruppförande) Piece for orchestra and cello and soprano soloists, (première) EINOJUHANI RAUTAVAARA:

True & False Unicorn

FIN Suomalaisen musiikin juhlakonsertissa kantaesitetään Uljas Pulkkisin uusi teos. Konsertin huipentaa viime vuonna edesmenneen Einojuhani Rautavaaran James Broughtonin avantgardistiseen runoon kirjoittama teos True & False Unicorn. Huikean kekseliäässä ”Toden ja tarun yksisarvisessa” kuoro kuvailee yksisarvista, taiteilijan allegoriaa, sekä ihmisten että eläinten suulla, musiikin liikkuessa ennakkoluulottomasti tyylilajista toiseen. SVE Vid den finländska musikens festkonsert uruppförs Uljas Pulkkis nya verk. Konsertens höjdpunkt är verket True & False Unicorn, komponerat av den förra året bortgångne Einojuhani Rautavaara till en avantgardistisk dikt av James Broughton. I det hisnande uppfinningsrika verket ”Sann och falsk enhörning” beskriver kören enhörningen, en allegori för konstnären, såväl ur människornas som ur djurens perspektiv, medan musiken fördomsfritt rör sig från en genre till en annan. ENG A celebration of Finnish music featuring the world premiere of a new work by Uljas Pulkkis. The concert culminates in True & False Unicorn, a setting of James Broughton’s avantgarde poem by Einojuhani Rautavaara, who died last year. In this dazzlingly innovative piece, the choir describes the unicorn – allegory of an artist – by the mouths of animals and humans as the music moves kaleidoscopically from one style to another.

19


KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI KAMMARMUSIKKONSERT CHAMBER MUSIC CONCERT 21 | 16 | 9 € 25 | 20 | 13 € (konsertti ja opastettu kierros konsert och guidning | concert and guided tour)

MOBILE

LA | LÖ | SAT 23.9. | 19.00

WÄINÖ AALTOSEN MUSEO WÄINÖ AALTONENS MUSEUM WÄINÖ AALTONEN MUSEUM OF ART © Jacob Hashimoto Studio

1,5 h


TAKUYA TAKASHIMA

oboe

SACHIKO UCHIDA & QI LI

viulu | violin

JASMINE BEAMS

alttoviulu | viola

ANDREAS HELLING

sello | cello

BERNHARD HENRIK CRUSELL:

Divertimento C-duuri op. 9 oboelle ja jousikvartetille Divertimento i C-dur op. 9 för oboe och stråkkvartett Divertimento in C major op. 9 for oboe and string quartet

TŌRU TAKEMITSU:

Entre-temps

SAMUEL BARBER:

Adagio

PHILIP GLASS:

Jousikvartetto nro 3 "Mishima" Stråkkvartett nr 3 ”Mishima” String Quartet No. 3 ”Mishima”

FIN WAMin kamarimusiikkikonsertissa matkataan Suomesta Japanin kautta USA:han. Crusellin kaunislinjainen divertimento johdattaa japanilaissäveltäjä Takemitsun haaveilevaan ”intermezzoon”. Amerikkalaissäveltäjä Barberin tunnetuin teos on 1. jousikvarteton Adagio-osa, jota soitettiin muun muassa Grace Kellyn hautajaisissa. Konsertin päättää kuuluisan amerikkalaissäveltäjä Glassin helisevä Mishima-kvartetto. Musiikki kytkeytyy museossa nähtävään amerikkalais-japanilaisen Jacob Hashimoton näyttelyyn. Konserttia edeltää opastettu kierros klo 18. Koe näyttely ja konsertti yhteislipulla 25 | 20 | 13 €. SVE Vid kammarmusikkonserten i WAM reser vi från Finland via Japan till USA. Crusells divertimento med smäckra linjer leder vidare till den japanska tonsättaren Takemitsus drömska ”intermezzo”. Den amerikanske tonsättaren Barbers mest kända verk är satsen Adagio ur hans 1:e stråkkvartett. Satsen spelades bland annat vid Grace Kellys begravning. Konserten avslutas med den berömda amerikanske tonsättaren Glass skrällande Mishimakvartett. Musiken är förknippad med den amerikansk-japanske konstnären Jacob Hashimotos utställning i muséet. Före konserten ordnas en guidad rundtur på finska kl. 18. Upplev utställningen och konserten med en kombibiljett 25 | 20 | 13 €. ENG A chamber music concert at the WAM, featuring a trip from Finland via Japan to the USA. B.H. Crusell’s lovely Divertimento leads to a dreamy “intermezzo” by Japanese composer Toru Takemitsu. American composer Samuel Barber is best known for his Adagio, originally the slow movement of his String Quartet, which has been performed on a number of prominent occasions including Grace Kelly’s funeral. The concert ends with the scintillating Mishima Quartet by American composer Philip Glass. The concert is connected to the American-Japanese artist Jacob Hashimoto’s exhibition in the museum. A guided tour in Finnish is organized before the concert at 6 p.m. Combined tickets for the tour and concert: EUR 25 | 20 | 13.

21


28.9.

#

28.9.

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

1,5 h EI VÄLIAIKAA INGEN PAUS NO INTERMISSION

SURULLINEN LAULU SORGESÅNG | SORROWFUL SONG TO | THU 28.9. | 19.00

22

PE | | FR | FRI 29.9. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

© Shutterstock


LEIF SEGERSTAM

kapellimestari | dirigent | conductor JOANNA KOZŁOWSKA

sopraano | sopran | soprano

RALF LÅNGBACKA

lausuja | recitatör | reciter

JEAN SIBELIUS:

Ett ensamt skidspår

HENRYK GÓRECKI:

Sinfonia nro 3 ”Surullisten laulujen sinfonia” Symfoni nr 3 ”Symfoni av sorgesamma sånger” Symphony No. 3 ”Symphony of Sorrowful Songs”

CHANGE-LUENTO TI 26.9., ks.s. 52 CHANGE-FÖRELÄSNING TI 26.9, se s. 52 CHANGE LECTURE TUE 26.9., see p. 52

FIN Lapset erotetaan vanhemmistaan, vanhemmat lapsistaan. Sota ja kauhu ajavat ihmiset kodeistaan. Góreckin Surullisten laulujen sinfoniassa lapsensa menettäneen äidin suru tiivistyy riipaiseviin meodioihin ja sodan aiheuttama pohjaton suru kuvastuu yksinkertaisen voimakkaassa musiikissa. Solistina Turussa loistaa puolalaistähti Joanna Kozłowska. Tunnelmaan johdattaa Jean Sibeliuksen viimeisiin teoksiin kuuluva ”Yksinäinen latu”. SVE Barnen skiljs från sina föräldrar, föräldrarna från sina barn. Krig och skräck driver människorna från sina hem. I de hjärtskärande melodierna i Góreckis Symfoni av sorgesamma sånger förtätas sorgen hos en mor som förlorat sitt barn, och den bottenlösa sorgen efter kriget återspeglas i den enkla och starka musiken. Som solist i Åbo strålar den polska stjärnan Joanna Kozłowska. Jean Sibelius ”Ett ensamt skidspår”, ett av hans sista verk, leder in oss i rätt stämning. ENG Children are separated from their parents, parents from their children. War and terror drive people from their homes. In Górecki’s ‘Symphony of Sorrowful Songs’, the grief of a mother who has lost her child coalesces into aching melodies, and the boundless sorrow caused by war finds expression in simple yet powerful music. The soloist is Polish vocal star Joanna Kozłowska. Setting the mood is one of Jean Sibelius’s last works, ‘A lonely ski trail’.

23


SYS

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

2h

CHITARRA D’AMORE PE | FR | FRI 6.10. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

Rosso Fiorentino - Madonna dello Spedalingo


ALESSANDRO DE MARCHI

kapellimestari | dirigent | conductor PATRIK KLEEMOLA

kitara | gitarr | guitar

OTTORINO RESPIGHI

Trittico botticelliano

NINO ROTA:

Concerto per archi Concerto for strings

MARIO CASTELNUOVO-TEDESCO:

Concerto per chitarra e orchestra n. 1

GIUSEPPE MARTUCCI:

Notturno

OTTORINO RESPIGHI:

Antiikin aarioita ja tansseja, sarja nro 3 Antikens arior och danser, svit nr 3 Ancient Airs and Dances Suite No. 3

Alessandro de Marchi © Sandra Hastenteufel

FIN Turun kitarafestivaalin konsertissa keskitytään italialaiseen musiikkiin. Kansainvälisiin huippunimiimme lukeutuva Patrik Kleemola esiintyy solistina Mario Castelnuovo-Tedescon melodisessa kitarakonsertossa. Konsertin avaa Respighin romanttinen ”Botticelli-triptyykki”, jossa säveltäjä kuvailee muun muassa aalloista syntyvää Venusta. Romanttisiin tunnelmiin päästään myös elokuvasäveltäjänä tunnetun Rotan konsertossa jousille ja Martuccin tunnelmakappaleessa Notturno. Respighin sarjassa antiikin aarioita ja tansseja taas säveltäjä käyttää lähtökohtanaan 1500- ja 1600-lukujen luuttusävelmiä. SVE Åbo gitarrfestivals konsert fokuserar på italiensk musik. Patrik Kleemola, ett av våra internationella toppnamn, uppträder som solist i Mario Castelnuovo-Tedescos melodiska gitarrkonsert. Konserten inleds med Respighis romantiska ”Botticellitriptyk”, i vilken kompositören bland annat beskriver hur Venus föds ur havets vågor. Även i konserten för stråkar av Rota, även känd som kompositör av filmmusik, samt i Martuccis stämningsfyllda stycke Notturno får vi njuta av romantiska stämningar. I Respighis svit Antikens arior och danser använder kompositören lutmelodier från 1500- och 1600-talen som utgångsläge. ENG This concert forms part of the Turku Guitar Festival and focuses on Italian music. Patrik Kleemola, an internationally acknowledged Finnish guitar player, appears as soloist in the melodic Guitar Concerto of Mario Castelnuovo-Tedesco. The concert opens with Respighi’s Romantic ‘Botticelli Triptych’, where the composer depicts famous paintings such as The Birth of Venus. A similarly Romantic mood may be found in the Concerto for Strings by Nino Rota, best known as a film composer, and the mood piece Notturno by Giuseppe Martucci. Respighi’s Ancient Airs and Dances Suite is based on lute tunes from the 16th and 17th centuries.

25


KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI KAMMARMUSIKKONSERT CHAMBER MUSIC CONCERT 21 | 16 | 9 €

MYYTTEJÄ JA LEGENDOJA MYTER OCH LEGENDER MYTHS & LEGENDS LA | LÖ | SAT 21.10. | 15.00 HUS LINDMAN EI VÄLIAIKAA INGEN PAUS NO INTERMISSION

1h


MAIJA KONTUNEN

viulu | violin

ANNA-LIISA LINDBERG, ANNA-MAIJA LAIHO-IHEKWEAZU & HARRI MÄNTYNEN

pasuuna | trombon | trombone

NICOLAS INDERMÜHLE

tuuba & cimbasso | tuba & cimbasso

ANTON BRUCKNER:

Locus Iste

EUGÉNE BOZZA:

3 pièces

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

3 equali

HARRI MÄNTYNEN:

II Grave Pasuunakvartetosta II Grave ur Trombonkvartetten II Grave from Trombone Quartet

ERIC EWAZEN:

Myths and Legends

FIN Tarinat heräävät eloon idyllisen Hus Lindmanin kamarimusiikkikonsertissa, jossa vaskiyhtye esittää tuttuja ja tuntemattomia teoksia niin oopperan kuin kamarimusiikinkin saralta. Konsertissa kuullaan myös orkesterin omista riveistä tulevien säveltäjien, pasunisti Harri Mäntysen ja eläköityvän lyömäsoittajan Risto Pulkkisen, musiikkia. SVE Berättelserna väcks till liv under kammarmusikkonserten i det idylliska Hus Lindman, där en bleckblåsensemble framför kända och okända verk från såväl opera- och kammarmusikrepertoaren. Vid konserten hör vi även musik av kompositörer i orkesterns egna led, trombonisten Harri Mäntynen och slagverkaren Risto Pulkkinen, som snart går i pension. ENG At this chamber music consert at the idyllic Hus Lindman, stories come to life as a brass ensemble performs familiar and less familiar pieces from the opera and chamber music repertoires. The programme also features music by composers who are members of the orchestra, trombonist Harri Mäntynen and soon-to-retire percussionist Risto Pulkkinen.

HENRI TOMASI:

Être ou ne pas être

RICHARD WAGNER:

Kohtaus 4 Valkyyrian 2. näytöksestä Scen 4 ur 2:a akten i Valkyrian Scene 4 from Die Walküre, act 2

RISTO T.T. PULKKINEN:

Philharmonic Violinists for Solo Violin Op. 48

27


SYS

26.10. 27.10.

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

ÄÄRETTÖMYYKSIIN I OÄNDLIGHET | IN ETERNITY

TO | THU 26.10. | 19.00

PE | FR | FRI 27.10. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL Juho Pohjonen © Henry Fair

2h


CHRISTIAN KLUXEN

kapellimestari | dirigent | conductor JUHO POHJONEN

piano

ANTON WEBERN:

Passacaglia ESA-PEKKA SALONEN:

Pianokonsertto Pianokonsert Piano Concerto RICHARD STRAUSS:

Kuolema ja kirkastus Död och förklaring Death and Transfiguration

FIN Huippuorkestereissa ympäri maailmaa ”mahtavana viikinkinä” tunnettu Christian Kluxen palaa johtamaan Turun orkesteria konsertissa, jonka solistina nähdään vahvaa kansainvälistä uraa luova Juho Pohjonen. Pohjonen tulkitsee Salosen moniulotteisen pianokonserton, jonka ensiesitys New Yorkissa vuonna 2007 oli suuri menestys. Straussin kuuluisa sävelruno ”Tod und Verklärung” kuvailee kauniisti kuoleman hetkeä. Straussin kerrotaan juuri ennen kuolemaansa sanoneen, että kuoleminen tuntuu juuri siltä kuin hän teoksessa luonnehti. SVE Christian Kluxen är känd som ”den mäktige vikingen” i topporkestrar världen över. Han återvänder för att dirigera Åbo-orkestern i en konsert med den internationellt framgångsrike Juho Pohjonen som solist. Pohjonen tolkar Salonens mångfacetterade pianokonsert, vars uruppförande i New York år 2007 var en stor framgång. Strauss berömda tondikt ”Tod und Verklärung” beskriver vackert dödsögonblicket. Det sägs att Strauss precis innan han dog sade att döden kändes just som han beskrivit den i sitt verk. ENG Christian Kluxen, known by top orchestras around the world as the ‘Mighty Viking’, returns to conduct the Turku Philharmonic in a concert whose soloist is Juho Pohjonen, a pianist whose international career is on the ascendant. Pohjonen performs EsaPekka Salonen’s prolific Piano Concerto, whose world premiere in New York in 2007 was a huge success. Strauss’s celebrated tone poem Tod und Verklärung paints a lovely image of the moment of death. Strauss is said to have remarked immediately before his death that dying felt exactly like he described it in this piece.

29


LASTENKONSERTTI | BARNKONSERT CHILDREN'S CONCERT | 9 €

LASTEN MUSIIKKISALONKI BARNENS MUSIKSALONG CHILDREN'S MUSICAL SALON SU | SÖ | SUN 29.10. | 15.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL EI VÄLIAIKAA

PAUS 30INGEN NO INTERMISSION

45 min

© Shutterstock


ILANA GOTHÓNI

viulu | violin

TANJA NISONEN

käyrätorvi | valthorn | horn

NICOLAS INDERMÜHLE

tuuba | tuba

PASI HELIN & JAANA LUUPPALA

piano

MARJA SPRINGFELDT

laulu ja varjoteatteri | sång och skuggspel | vocals and shadow puppetry

JATTAMARIE RAUHALUOTO

afrotanssi | afrodans | afro dance

FIN Leijonat karjuvat ja norsut tömistelevät kuuman auringon paahtaessa. Vaan miten käy kilpikonnille, kaloille ja joutsenille Afrikan savannilla? Saint-Saënsin rakastettu Eläinten karnevaali sekä muita eläinaiheisia lastenlauluja esitetään Konserttitalon lavalla afrikkalaisilla soittimilla ja afrotanssilla maustettuna. Yleisökin pääsee istumaan lavalle ja seuraamaan tapahtumia lähietäisyydeltä. Konserttia suositellaan 3-vuotiaista ylöspäin. SVE Lejonen ryter och elefanterna klampar i det heta solgasset. Men hur går det för sköldpaddorna, fiskarna och svanarna på den afrikanska savannen? Saint-Saëns omtyckte Djurens karneval och andra barnsånger med djurmotiv framförs på Konserthusets scen, kryddade med afrikanska instrument och afrodans. Även publiken får sitta på scenen och följa med händelserna på nära håll. Konserten rekommenderas från 3 år uppåt. ENG Lions roar and elephants thunder under the hot sun. But what happens to tortoises, fish and swans on the African savannah? Saint-Saëns’s beloved Carnival of the Animals and other animal-themed children’s songs are paired with African instruments and dancing at the Concert Hall. The audience is invited to sit on stage, in the thick of the action. Recommended for children aged 3 and up.

Turun filharmonisen orkesterin lastentoimintaa tukee OP Turun Seutu. Åbo filharmoniska orkesters barnverksamhet stöds av OP Åbonejden. The children's activities of Turku Philharmonic Orchestra are sponsored by OP Turun Seutu, OP Financial Group member bank.

31


2.11.

KIRKKOKONSERTTI KYRKOKONSERT CHURCH CONCERT 21 | 16 | 9 €

JUHLAKONSERTTI:

REFORMAATIO!

FESTKONSERT: REFORMATION! FESTIVE CONCERT: REFORMATION! TO | THU 2.11. | 19.00 PE | FR | FRI 3.11. | 19.00

TUOMIOKIRKKO | DOMKYRKAN | CATHEDRAL EI VÄLIAIKAA

PAUS 32INGEN NO INTERMISSION

1h

Turun tuomiokirkko © Timo Jakonen


RUUT KIISKI

kapellimestari | dirigent | conductor KAISA RANTA

sopraano | sopran | soprano

JAAKKO KORTEKANGAS

baritoni | baryton | baritone

CHORUS CATHEDRALIS ABOENSIS

PAULIINA ISOMÄKI:

Vuorisaarna (kantaesitys) Bergspredikan (uruppförande) Sermon on the Mount (world première)

CHANGE-LUENTO MA 30.10., ks.s. 53 CHANGE-FÖRELÄSNING MÅ 30.10, se s. 53 CHANGE LECTURE MON 30.10., see p. 53

Ruut Kiiski © Bo Söderström

FIN Reformaation 500-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Turun filharmoninen orkesteri on tilannut Pauliina Isomäeltä juhlavan oratorion. Sen kantaesitys Turun tuomiokirkossa onkin yksi vuoden merkittävimmistä kantaesityksistä. ”Vuorisaarna loi pohjan uudelle käsitykselle moraalista, suhteesta Jumalaan ja toinen toisiimme. Miten me vastasimme siihen menneinä vuosisatoina, miten me vastaamme siihen nyt? Ympäristö muuttuu, mutta ihminen on kovin samanlainen kuin 2000 vuotta sitten”, kuvailee Isomäki teoksen lähtökohtia. SVE Reformationens 500-årsjubileum till ära har Åbo filharmoniska orkester beställt ett festligt oratorium av Pauliina Isomäki. Dess uruppförande i Åbo domkyrka hör till ett av årets viktigaste uruppföranden. ”Bergspredikan utgjorde grunden för en ny moraluppfattning, ett nytt förhållande till Gud och till varandra. Hur har vi svarat på den under de gångna seklen och hur svarar vi på den nu? Omgivningen förändras, men människan är mycket lik hur hon var för 2000 år sedan”, säger Isomäki om utgångspunkten för verket. ENG To mark the Jubilee Year celebrating 500 years since the Reformation, the Turku Philharmonic commissioned Pauliina Isomäki to write a festive oratorio. Its world premiere at Turku Cathedral is one of the most significant world premieres of the year. “The Sermon on the Mount laid the foundation for a new conception of morality, our relationship to God and to one another. How did we respond to it in centuries past, and how do we respond to it now? The environment is changing, but people are pretty much the same as they were 2,000 years ago,” says Isomäki, explaining the genesis of the work.

33


9.11. 10.11.

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

2h

LA DOLCE VITA TO | THU 9.11. | 19.00 PE | FR | FRI 10.11. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL Sarah McElravy © Lisa-Marie Mazzuco


JULIAN RACHLIN

kapellimestari | dirigent | conductor SARAH McELRAVY

alttoviulu | viola

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

Coriolanus-alkusoitto Coriolanusuvertyr Coriolan Overture

WOLFGANG AMADEUS MOZART:

Sinfonia Concertante

FELIX MENDELSSOHN:

Sinfonia nro 4 ”Italialainen” Symfoni nr 4 ”Den italienska” Symphony No. 4 ”Italian”

FIN TFO:n uuden päävierailijan Julian Rachlinin konsertti kuplii iloa, kauniita melodioita ja romantiikkaa. Beethovenin dramaattinen alkusoitto on kirjoitettu näytelmään roomalaisesta Coriolanus-ylimyksestä, joka lähtee epätoivoiseen hyökkäykseen kaupunkiaan vastaan. Mozartin Sinfonia Concertantessa solisteina loistavat viulu ja alttoviulu – Rachlin sekä Sarah McElravy – joiden sointuvat melodiat vuorottelevat sekä kaihoisissa että riemukkaissa tunnelmissa. Mendelssohnin ”Italialainen” sinfonia johdattaa matkalle Välimeren aurinkoon, jossa taivas loistaa sinisenä, taide ja arkkitehtuuri kukoistavat ja maaseudulla tanssitaan saltarellon rytmissä. SVE Konserten med ÅFO:s nya förste gästdirigent Julian Rachlin bubblar av glädje, vackra melodier och romantik. Beethovens dramatiska uvertyr är komponerad till ett skådespel om den romerska adelsmannen Coriolanus, som gör ett desperat anfall mot sin egen stad. I Mozarts Sinfonia concertante strålar violinen och violan som solister – Rachlin och Sarah McElravy – och deras harmoniska melodier alternerar i såväl nostalgiska som glädjefyllda stämningar. Mendelssohns ”Italienska” symfoni för oss på en resa till Medelhavets sol, där himlen lyser blå, där konsten och arkitekturen florerar och där man på landet dansar saltarello. ENG Conducted by Julian Rachlin, the new Principal Guest Conductor of the Turku Philharmonic, this concert is a programme bubbling with joy, lovely melodies and romance. Beethoven’s dramatic Coriolanus Overture was written for the eponymous play about a Roman nobleman who mounts a desperate attack against his own city. Mozart’s Sinfonia concertante is a brilliant showcase for violin and viola, here performed by Rachlin himself and Sarah McElravy, with turns both wistful and buoyant. Mendelssohn’s ‘Italian’ Symphony transports us to the Mediterranean, where the sun shines in a blue sky, art and architecture flourish and a sprightly saltarello is danced in the countryside.

Julian Rachlin © K. Miura

35


KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI KAMMARMUSIKKONSERT CHAMBER MUSIC CONCERT 21 | 16 | 9 €

NAAMIAISET MASKERAD | MASQUERADE SU | SÖ | SUN 12.11. | 14.00 & 16.00 DONNER-INSTITUUTTI | DONNERSKA INSTITUTET DONNER INSTITUTE EI VÄLIAIKAA INGEN PAUS NO INTERMISSION

1h

Humanisticum © Björn Dahla


MARJAANA HOLVA & JONNI HÄMÄLÄINEN

viulu | violin

JASMINE BEAMS

alttoviulu | viola

KATJA KOLEHMAINEN

sello | cello

PÄIVI SEVEREIDE

harppu | harpa | harp

REINO KOTAVIITA

lausuja | recitatör | reciter

THOMAS RAJNA:

Sarja viululle ja harpulle Svit för violin och harpa Suite for violin and harp

GABRIEL FAURÉ:

Impromptu pour harpe op. 86

EDGAR ALLAN POE:

Punaisen kuoleman naamio (novelli) Röda dödens mask (novell, reciteras på finska) The Masque of the Red Death (short story recited in Finnish)

FIN Humanisticuminakin tunnetussa kauniissa Donner-instituutin rakennuksessa Piispankadulla kuullaan musiikkia jousikvartetille ja harpulle. Konsertin päänumerona on Caplet’n dramaattinen, Edgar Allan Poen novelliin perustuva teos Conte Fantastique, joka kuvailee ”Punaista surmaa” pelkäävän kreivin yritystä paeta kuolemaa. SVE I Donnerska institutets byggnad på Biskopsgatan, även känd som Humanisticum, hör vi musik för stråkkvartett och harpa. Konsertens huvudnummer är Caplets dramatiska verk Conte Fantastique, som bygger på Edgar Allan Poes novell och beskriver hur en greve som är rädd för ”den röda döden” försöker undvika döden. ENG The Donner Institute, also known as Humanisticum, is a beautiful building on Piispankatu that on this occasion hosts a concert with music for string quartet and harp. The main number on the programme is the dramatic work Conte Fantastique by André Caplet, based on the short story ‘The Masque of the Red Death’ by Edgar Allan Poe, where a nobleman fearing the Red Death attempts in vain to avoid his fate.

ANDRÉ CAPLET:

Conte Fantastique ("Le Masque de la Mort Rouge")

37


SYS

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

POHJOLAN TYTÄR POHJOLAS DOTTER POHJOLA’S DAUGHTER TO | THU 16.11. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

2h


LEIF SEGERSTAM

kapellimestari | dirigent | conductor NIAMH MCKENNA

huilu | flöjt | flute

JEAN SIBELIUS:

Pohjolan tytär Pohjolas dotter Pohjola’s Daughter

ARAM HATŠATURJAN:

Huilukonsertto Flöjtkonsert Flute Concerto

EINOJUHANI RAUTAVAARA:

Sinfonia nro 8 “The Journey” Symfoni nr 8 ”The Journey” Symphony No. 8 ”The Journey”

FIN Orkesterin soolohuilisti Niamh McKenna pääsee esittelemään taitojaan Hatšaturjanin konsertossa, joka on kuuluisasta viulukonsertosta tehty virtuoottinen huilusovitus. Armenialaisesta kansanmusiikista ammentavaa energistä konserttoa ympäröi kotimainen musiikki. Sibeliuksen suositussa sinfonisessa runossa Pohjolan tytär kehrää taivaalla kultalankaa, kun taas Rautavaaran 8. sinfoniassa matkataan mystisistä maisemista voitokkaan värikkääseen finaaliin. SVE Orkesterns soloflöjtist Niamh McKenna får presentera sitt kunnande i Chatjaturjans konsert, som är ett virtuost arrangemang för flöjt av den berömda violinkonserten. Den energiska konserten med sina intryck av armenisk folkmusik är omgiven av finländsk musik. I Sibelius populära symfoniska dikt spinner Pohjolas dotter guldtråd på himlen, medan Rautavaaras åttonde symfoni reser från mystiska landskap till en segerrikt färgsprakande final. ENG Niamh McKenna, who plays principal flute with the Turku Philharmonic, takes centre stage here in Khatchaturian’s Flute Concerto, a virtuoso adaptation of his Violin Concerto. The energetic concerto, drawing on Armenian folk music, is surrounded by Finnish music. Sibelius’s popular tone poem Pohjola’s Daughter depicts the title character spinning golden thread in the skies, while Rautavaara’s Eighth Symphony is a journey from a mystical landscape to a triumphant, colourful finale.

39


SYS

1.12. 1.12.

SINFONIAKONSERTTI SYMFONIKONSERT SYMPHONY CONCERT 21 | 16 | 9 €

FANTASTIQUE!

TO | THU 30.11. | 19.00

PE | FR 1.12. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL EI VÄLIAIKAA INGEN PAUS NO INTERMISSION

40 1h

LASTEN JA NUORTEN KONSERTIT PÄIVISIN 28.–30.11., katso s. 60–61 KONSERTER FÖR BARN OCH UNGA DAGTID 28–30.11, se s. 60–61 CONCERTS FOR CHILDREN AND YOUTH DAYTIME 28.–30.11., see p. 60–61


ALBERTO HOLD-GARRIDO

kapellimestari | dirigent | conductor TIMO OLLILA

valosuunnittelu | ljusdesign | lighting design

TANSSITEATTERI ERI DANSTEATER ERI DANCE THEATRE ERI HECTOR BERLIOZ:

Fantastinen sinfonia Symphonie fantastique

FIN Berlioz’n Fantastisen sinfonian alaotsikko on ”Episodi erään taiteilijan elämästä”. Yksipuolisen rakkauden riuduttama säveltäjä kirjoitti ohjelmalliseen sinfoniaansa tarinan nuoresta rakastuneesta taiteilijasta. Sinfonia tekeekin vaikutuksen mestausmusiikillaan ja sapattivuoren noitien karkeloilla. Nyt klassikkoteoksen tulkintaan yhtyvät valosuunnittelija Timo Ollila ja tanssiteatteri ERI. SVE Underrubriken för Berlioz Fantastiska symfoni är ”En episod ur en konstnärs liv”. Tonsättaren, som försmäktade av obesvarad kärlek, skrev i sin programmatiska symfoni en berättelse om en ung och förälskad konstnär. Symfonin gör intryck med sin avrättningsmusik och häxsabbat. Denna gång bidrar även ljusplaneraren Timo Ollila och dansteatern ERI till tolkningen av det klassiska verket. ENG Berlioz’s Symphonie fantastique is sub-titled ‘An episode in the life of an artist’. Languishing in unrequited love, the composer wrote this programmatic symphony about an artist in love. The work contains powerful moments such as the March to the Scaffold and the Witches’ Sabbath. This classic work is visualised by lighting designer Timo Ollila and Dance Theatre ERI.

Turun filharmonisen orkesterin lastentoimintaa tukee OP Turun Seutu. Åbo filharmoniska orkesters barnverksamhet stöds av OP Åbonejden. The children's activities of Turku Philharmonic Orchestra are sponsored by OP Turun Seutu, OP Financial Group member bank.

41


15

TEEMAKONSERTTI TEMAKONSERT THEME CONCERT Vapaalippuja jaetaan 17.11. alkaen Fribiljetter delas ut fr.o.m. 17.11. Free tickets handed out from 17.11.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN

JUHLAKONSERTTI

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT INDEPENDENCE DAY GALA CONCERT KE | ONS | WED 6.12. | 12.00 & 15.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL EI VÄLIAIKAA

PAUS 42INGEN NO INTERMISSION

1h


LEIF SEGERSTAM

kapellimestari | dirigent | conductor

OHJELMASSA MUUN MUASSA PÅ PROGRAMMET BLAND ANNAT PROGRAMME AMONG OTHERS JEAN SIBELIUS:

Myrsky (osia) Stormen (utdrag) The Tempest (excerpts)

FINLANDIA FREDRIK PACIUS:

Maamme Vårt land

FIN Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa! Satavuotiasta isänmaata juhlitaan komealla kotimaisella ohjelmalla. Leif Segerstamin johtamassa konsertissa esiintyy orkesterin lisäksi niin nuorista kuin vanhoistakin laulajista koottu jättikuoro, joka esittää suuria suomalaisia teoksia kuorolle ja orkesterille. SVE O Finland, se, din morgonljusning randas! Det hundraåriga fosterlandet firas med ett ståtligt finländskt program. Konserten, som dirigeras av Leif Segerstam, bjuder förutom på orkestern även på en jättelik kör med såväl unga som äldre sångare som framför stora finländska verk för kör och orkester. ENG A handsome programme of Finnish music to celebrate the centenary of Finland’s independence. Leif Segerstam conducts the Turku Philharmonic with a huge choir of singers young and old, performing Finnish major works for choir and orchestra.

43


KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI KAMMARMUSIKKONSERT CHAMBER MUSIC CONCERT 21 | 16 | 9 €

KALEIDOSKOOPPI KALEJDOSKOP | CALEIDOSCOPE SU | SÖ | SUN 10.12. | 15.00 TURUN LINNA | ÅBO SLOTT | TURKU CASTLE

44 2h


ILANA GOTHÓNI & MARJAANA HOLVA

viulu | violin

HELINÄ NISSI

alttoviulu | viola

KATJA KOLEHMAINEN

sello | cello

MATTI KARILUOTO

FIN Schubertin oktetto on yksi teoksista, jonka ansiosta säveltäjä on jäänyt historiankirjoihin. Lennokkaasti väreilevä teos on kamarimusiikin taidonnäyte, jossa sointivärit säteilevät kaleidoskoopin tavoin. Saksalainen nykysäveltäjä Jörg Widmann on pitänyt Schubertin oktettoa lähtökohtana säveltäessään oman oktettonsa, joka pitää kuulijan otteessaan loppuun saakka.

kontrabasso | kontrabas | double bass

OLLI LEPPÄNIEMI

klarinetti | klarinett | clarinet

ETIENNE BOUDREAULT

fagotti | fagott | bassoon

TANJA NISONEN

käyrätorvi | valthorn | horn

FRANZ SCHUBERT:

Oktetto F-duuri Oktett F-dur Octet in F Major

JÖRG WIDMANN:

SVE Schuberts oktett är ett av de verk som befäst tonsättarens position i historien. Det fartfyllt böljande verket är ett kammarmusikens mästerprov, med klangfärger som strålar likt ett kalejdoskop. Den tyska nutida kompositören Jörg Widmann har haft Schuberts oktett som utgångspunkt när han komponerat sin egen oktett som håller lyssnaren i sitt grepp ända till slutet. ENG Schubert’s Octet is one of the many works that has earned him a place in the history of music. This vivacious, vibrant work is a chamber music tour de force with colours sparkling like a kaleidoscope. German contemporary composer Jörg Widmann based his Octet on Schubert’s.

Oktetto Oktett Octet

45


TEEMAKONSERTTI TEMAKONSERT THEME CONCERT 21 | 16 | 9 €

CHRISTMAS AROUND THE WORLD KE | ONS | WED 13.12. | 19.00

PE | FR | FRI 15.12. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

46 2h

Annimaria Rinne © Maarit Kytöharju


ANTTI RISSANEN

kapellimestari | dirigent | conductor

JUKI VÄLIPAKKA & ANNIMARIA RINNE

laulu | sång | vocals

FIN Christmas, Noël, Weihnachten – Antti Rissasen johtamassa hyväntuulisessa joulukonsertissa kuullaan joulusävelmiä muun muassa Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Englannista, USA:sta, Ranskasta, Tšekistä ja Irlannista! Hurmaavat solistit Juki Välipakka ja Annimaria Rinne takaavat svengaavan joulutunnelman. SVE Christmas, Noël, Weihnachten – vid den glada julkonserten under ledning av Antti Rissanen hör vi julmelodier från bland annat Finland, Sverige, Tyskland, England, USA, Frankrike, Tjeckien och Irland! De förtjusande solisterna Juki Välipakka och Annimaria Rinne garanterar en svängande julstämning. ENG Christmas, Noël, Weihnachten – Antti Rissanen conducts an upbeat holiday concert with Christmas tunes from Finland, Sweden, Germany, England, the USA, France, Bohemia and Ireland! Charming soloists Juki Välipakka and Annimaria Rinne bring a swinging Christmas mood.

Antti Rissanen © Teemu Salminen Juki Välipakka © Pette Rissanen

47


MUITA TAPAHTUMIA TURUN KONSERTTITALOSSA SYKSYLLÄ 2017 ANDRA EVENEMANG I ÅBO KONSERTHUS HÖSTEN 2017 OTHER EVENTS IN TURKU CONCERT HALL AUTUMN 2017

4.10. 7.10.

Sinitaivas-konsertti (Gramofoni Oy)

14.10.

Kivikasvot (Kivikasvot Oy)

18.10.

Gzhel-tanssiryhmä (Suomi-Venäjä-Seuran Turun piirijärjestö)

21.10.

Sinun omasi – Suomi 100-vuotta -konsertti (Liljak Oy)

28.10.

Suvi Teräsniska (Warner Music Finland)

31.10.

Korsuorkesteri – Suomi 100 -konsertti (Polarartistit Oy)

4.11.

Suomen Onni -konsertti (Gramofoni Oy)

11.11.

Mustalaisruhtinatar -operetit (Operart Jyrki Anttila Oy)

18.11.

TTY:n Naiskuoro Föriflikat: 110-vuotisjuhlakonsertti

24.11.

Laivaston soittokunnan vuosipäivän konsertti

25.11. 8.12.

48

Elämä kantaa -hyväntekeväisyyskonsertti (Magnum Live Oy)

Pikkujoulushow (Bluesland Productions Oy) Kuninkaallinen joulukonsertti (Gramofoni Oy)

9.12.

Stand Up Show (Stand Up Club)

14.12.

Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot -joulukonsertti (Liljak Oy)

16.12.

Tuliset Tenorit ja Suloiset Sopraanot -joulukonsertti (Liljak Oy)

31.12.

Uudenvuodenaaton Sointu-konsertti (Turun Tähtituotanto Oy)


KEVÄTKAUDEN 2018 OHJELMA JULKAISTAAN MARRASKUUSSA! PROGRAMMET FÖR VÅREN 2018 PUBLICERAS I NOVEMBER! THE PROGRAMME FOR SPRING 2018 WILL BE PUBLISHED IN NOVEMBER!

www.tfo.fi

49


50

tfo.fi/change2017


8.8. | 17–18.30 Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjaston tietotori Åbo stadsbibliotek, infotorget Turku City Library, tietotori

TI | TUE

Selig im Glauben! – Pyhä ja pyhittyminen Wagnerin Parsifalissa Selig im Glauben! – Det heliga och helgandet i Wagners Parsifal Selig im Glauben! – Sacred and sanctification in Wagner´s Parsifal ANNE KAUPPALA , musiikintutkija, professori | musikforskare, professor | music researcher, professor TURUN MUSIIKKIJUHLAT ÅBO MUSIKFESTSPEL TURKU MUSIC FESTIVAL

PARSIFAL

TO | THU 10.8. | 18:00

LA | SA | SAT 12.8. | 14:00

KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL VILLE MATVEJEFF, kapellimestari | dirigent | conductor KARITA MATTILA , sopraano | sopran | soprano KLAUS FLORIAN VOGT, tenori | tenor WALTTERI TORIKKA , baritoni | baryton | baritone JUHA KOTILAINEN , baritoni | baryton | baritone MATTI SALMINEN , basso | bas | bass TAPANI PLATHAN , basso | bas | bass CHORUS CATHEDRALIS ABOENSIS , kuoro | kör | choir RICHARD WAGNER:

Parsifal (konserttiversio | konsertversion | concertante)

Lisätietoja | Mera information | More information www.tmj.fi

PYHYYS JA IHMINEN HELIGHET OCH MÄNNISKAN | SACREDNESS AND HUMANITY

51


26.9. | 17–18.30 Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjaston tietotori Åbo stadsbibliotek, infotorget Turku City Library, tietotori

TI | TUE

Trauma, muisti ja taide – kohtaamisen tiloja Trauma, minne och konst – utrymmen för möten Trauma, memory and art – spaces of encounter AKHLAD AL-MUDHAFAR , runoilija | poet | poet AZIZA HOSSAINI , ohjaaja-käsikirjoittaja | regissör-manusförfattare

director and scriptwriter PÄIVI KOSONEN , kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti docent i litteraturvetenskap, litteraturterapeut docent of comparative literature, bibliotherapist MAARIT LESKELÄ-KÄRKI , kulttuurihistorioitsija, dosentti kulturhistoriker, docent | cultural historian, docent HANNA MERETOJA , yleisen kirjallisuustieteen professori professor i litteraturvetenskap | professor of comparative literature LAURA SILLANPÄÄ , nukketeatteritaiteilija, sanataiteilija marionettartist, litteraturartist | marionette artist, literary artist

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

TO | THU 28.9. | 19.00

PE | FR | FRI 29.9. | 19.00

KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL LEIF SEGERSTAM , kapellimestari | dirigent | conductor JOANNA KOZŁOWSKA , sopraano | sopran | soprano RALF LÅNGBACKA , lausuja | recitatör | reciter

SATYAGRAHA 52

JEAN SIBELIUS:

Ett ensamt skidspår

HENRYK GÓRECKI:

Sinfonia nro 3 op. 36 ”Surullisten laulujen sinfonia” Symfoni nr 3 op. 36 ”Symfoni av sorgesamma sånger” Symphony No. 3 op. 36 ”Symphony of Sorrowful Songs” Lisätietoja s. 22 | Mera information s. 22 | More information p. 22


30.10. | 17–18.30 Turun kaupunginkirjasto, Pääkirjaston tietotori Åbo stadsbibliotek, infotorget Turku City Library, tietotori

MA | MÅ | MON

Reformaatio 500 vuotta: Mitä Turussa ja Suomessa tuolloin tapahtui ja entä nyt? Reformationen 500 år: Vad hände då i Åbo och i Finland och vad händer nu? Reformation 500 years: What happened in Turku and in Finland then and now? JYRI KOMULAINEN , piispainkokouksen pääsihteeri, dosentti | biskopsmötets generalsekreterare, docent | general secretary to the Bishop´s Conference, docent KIRSI SALONEN , historioitsija, apulaisprofessori | historiker, assisterande professor | historian, assistant professor RUTH ILLMAN , uskontotieteen dosentti, Donner-instituutin johtaja | docent i religionsvetenskap, föreståndare vid Donnerska institutet | docent of comparative religion, director of the Donner Institute

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO!

FESTKONSERT: REFORMATION! | FESTIVE CONCERT: REFORMATION! TO | THU 2.11. | 19.00

PE | FR | FRI 3.11. | 19.00 TUOMIOKIRKKO | DOMKYRKAN | CATHEDRAL KAISA RANTA

sopraano | sopran | soprano

JAAKKO KORTEKANGAS

baritoni | baryton | baritone

CHORUS CATHEDRALIS ABOENSIS

PAULIINA ISOMÄKI:

Vuorisaarna (kantaesitys) Bergspredikan (uruppförande) Sermon on the Mount (world première)

PAREMPI MAAILMA BÄTTRE VÄRLD | BETTER WORLD

53 Lisätietoja s. 32 | mera information s. 32 | more information p. 32


54


55


9,5

LOUNASBUFFET ark 11-15

14

BRUNSSI LA-SU 12-18

RAVINTOLA VÄNÄK

PERSIALAINEN 56

Ravintola Vänäk on uusi Persialainen ravintola Turussa. Menu sisältää alkuperäisiä persialaisia ruokia. Tervetuloa herkuttelemaan!

Online Tilaus: vanak.fi/tilaa


57


SING ALONG @ HANSA LA | LÖ 20.5. | 13.00 | HANSATORI ILMAINEN | GRATIS LEIF SEGERSTAM, kapellimestari | dirigent Tule mukaan laulamaan! Kevätkonsertin ohjelmassa mm. Beethovenin Oodi ilolle ja Sibeliuksen Finlandia. Kom och sjung med oss! På programmet bland annat Beethovens Till glädjen och Sibelius Finlandia.


Upeat puitteet yritystapahtumille, kokouksille ja juhlille TURUN LINNA VANHA SUURTORI WÄINÖ AALTOSEN MUSEO

Tutustu vuokrattaviin tiloihin turku.fi/museo 59 Tiedustelut ja varaukset puh. 02 2620 961 tai kulttuuri.tilat@turku.fi


Turun filharmonisen orkesterin lastentoimintaa tukee OP Turun Seutu. Åbo filharmoniska orkesters barnverksamhet stöds av OP Åbonejden. The children's activities of Turku Philharmonic Orchestra are sponsored by OP Turun Seutu, OP Financial Group member bank.

LAPSET JA NUORET BARN OCH UNGA | CHILDREN

60


SUOSITELLAAN 12-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE. REKOMMENDERAS FÖR UNGA FRÅN 12 ÅR UPPÅT. RECOMMENDED FOR CHILDREN AND YOUTH AGED 12 AND OLDER.

FANTASTIQUE! TI | TUE 28.11. | 10.00 KE | ON | WED 29.11. | 10.30 TO | THU 30.11. | 11.00

KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL

Liput 3 €. Varaukset puhelimitse 02 262 0333 (ma–pe klo 9–15) tai sähköpostilla kulttuuri.myynti@turku.fi. Päiväkonsertit vain ryhmille. Biljetter 3 €. Bokningar per telefon 02 262 0333 (må–fr kl. 9–15) eller per e-post kulttuuri.myynti@turku.fi. Dagskonserterna endast för grupper. Tickets EUR 3. Bookings tel. 02 262 0333 (Mon–Fri 9 am – 3 pm) or kulttuuri.myynti@turku.fi. Daytime concerts only for groups. LUE LISÄÄ S. 40–41 LÄS MERA PÅ S. 40–41 READ MORE ON P. 40–41

KOULULAISKONSERTIT SKOLKONSERTER CONCERTS FOR SCHOOLS 61


SUOSITELLAAN KOKO PERHEELLE 3-VUOTIAISTA YLÖSPÄIN. REKOMMENDERAS FÖR HELA FAMILJEN FRÅN 3 ÅR UPPÅT. RECOMMENDED FOR THE WHOLE FAMILY WITH CHILDREN AGED 3 YEARS AND OLDER.

LASTEN MUSIIKKISALONKI BARNENS MUSIKSALONG | CHILDREN’S MUSICAL SALON

23,50 | 18,50 | 9,50 € SU | SÖ 29.10. | 15.00 | 9 € KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL LUE LISÄÄ S. 30–31 LÄS MERA PÅ S. 30–31 READ MORE ON P. 30–31

LASTENKONSERTIT SYKSYLLÄ 2017 BARNKONSERTERNA HÖSTEN 2017 CHILDREN’S CONCERTS IN AUTUMN 2017

SUOSITELLAAN 12-VUOTIAILLE JA SITÄ VANHEMMILLE. REKOMMENDERAS FÖR UNGA FRÅN 12 ÅR UPPÅT. RECOMMENDED FOR CHILDREN AND YOUTH AGED 12 AND OLDER.

FANTASTIQUE! 21 | 16 | 9 € TO | THU 30.11. | 19.00

PE | FR 1.12. | 19.00 KONSERTTITALO | KONSERTHUSET | CONCERT HALL LUE LISÄÄ S. 40–41 LÄS MERA PÅ S. 40–41 READ MORE ON P. 40–41


FIN Turun filharmoninen orkesteri tarjoaa koululais- ja päiväkotiryhmille mahdollisuuden tulla tutustumaan orkesterisoiton salaisuuksiin filharmonikoiden kenraaliharjoitukseen, jossa harjoitellaan kuluvan viikon konserttiohjelmistoa. Vierailuun on mahdollista valmistautua etukäteen lähetettävän ennakkomateriaalin avulla.

Kenraaliharjoituksen seuraaminen on maksutonta ja sisältää lyhyen esittelyn Konserttitalossa puoli tuntia ennen harjoituksen alkua. Esittelyt alkavat klo 10.30. Tilaisuus päättyy noin klo 12. Lisätietoja ja varaukset: 02 262 0805

SVE Åbo filharmoniska orkester erbjuder skol- och daghemsgrupper chansen att komma och bekanta sig med orkesterverksamhetens hemligheter till filharmonikernas generalrepetition. Under repetitioner övar de veckans konsertprogram. Man kan förbereda sig inför besöket med förhandsmaterial som skickas ut.

Det är gratis att följa med generalrepetitionen. Besöket inleds med en presentation av orkestern och Konserthuset en halv timme före övningen. Presentationerna börjar kl. 10.30. Tillställningen slutar ca kl. 12. Ytterligare information och bokningar: 02 262 0805

ENG School and daycare groups are welcome to attend rehearsals on concert days to see what goes on in an orchestra’s daily work. We send out materials to schools and daycare centres to help prepare for the visit.

Admission to the public final rehearsals is free and includes a brief introductory presentation at the Concert Hall 30 minutes before the rehearsal begins. The presentation begins at 10.30, and the rehearsal ends at about 12. More information and bookings: 02 262 0805

AVOIMET KENRAALIHARJOITUKSET KOULULAIS- JA PÄIVÄKOTIRYHMILLE ÖPPNA GENERALREPETITIONER FÖR SKOL- OCH DAGHEMSGRUPPER PUBLIC FINAL REHEARSALS FOR SCHOOL AND DAY- 63 CARE GROUPS


FILHARMONINEN JUNIORIKLUBI FIHARMONISKA JUNIORKLUBBEN PHILHARMONIC 64 JUNIOR CLUB


FIN Innostu sinfoniasta, seikkaile sävelmissä, tapaa taiteilijoita, testaa soittimia ja opi Filharmonisessa Junioriklubissa!

SVE I filharmoniska juniorklubben kan du bli inspirerad av symfonier, gå på melodiäventyr, träffa artister, testa instrument och lära dig nya saker!

ENG Sample a symphony, make a melody, meet musicians, get intimate with instruments and learn stuff in the Philharmonic Junior Club!

Millainen mestari on kapellimestari? Entä konserttimestari? Mitä tapahtuu kun konserttimestari antaa A:n tai kun kapellimestari lyö? Mikä on guiro, millainen on harppu ja miksi patarummut ovat erikokoisia? Asia selviää parhaiten klubi-illoissa, joissa klubilaisena pääset esittämään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä muusikkovieraille.

En hurdan mästare är konsertmästaren? Och vad gör en dirigent? Vad händer när konsertmästaren ger ett A eller när dirigent slår? Vad är en guiro, hur ser en harpa ut och varför är pukorna olika stora?

What does a conductor conduct? What is the leader’s job in an orchestra? Who gives an A and why? What happens when the conductor beats? What is a güiro or a harp, and why do timpani come in different sizes?

Svar på frågorna får du bäst på klubbkvällarna, där du som klubbmedlem kan ställa frågor du funderar på till musikergästerna. Juniorklubben är tänkt för 6-12-åringar. Klubben samlas under konsertsäsongen ungefär en gång i månaden. Juniorklubbens språk är finska.

Find out at club nights with visiting musicians where club members can ask stuff. The Junior Club is for children aged 6 to 12. There are meetings about once a month during the concert season. Invitation to club meetings will be sent by email to those, who have given their contact information beforehand. The language for the Philharmonic Junior Club is Finnish.

Junioriklubi on suunnattu 6–12-vuotiaille lapsille ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Tule mukaan sinfonisille seikkailuille, liittyminen on ilmaista! Ilmoittautumiset ja tiedustelut: junioriklubi.orkesteri@turku.fi

Kom med, det kostar ingenting att bli klubbmedlem! Anmälningar och förfrågningar: junioriklubi.orkesteri@turku.fi

Come on along, it costs nothing to join! Enrollments and enquiries: junioriklubi.orkesteri@turku.fi

65


KAUSIKORTIT ABONNEMANG | SEASON TICKETS

VIP-ASIAKKAAT VIP-KUNDER | VIP CLIENTS FI Turun filharmonisen orkesterin VIP-asiakkaita ovat kaikki kausi kausikorttiasiakkaat sekä ne, jotka ostavat vähintään 7 konsertin SOSsarjan. VIP-edut saa VIP-korttia näyttämällä. Kortti lunastetaan lipunoston yhteydessä. VIP-edut • Kausikorttilaisena saat varata oman konsertista toiseen säilyvän pai paikan ensimmäisten joukossa. • Ostaessasi Deluxe-sarjalipun säästät hinnasta 25 % irtolippuihin ver verrattuna. SOS-VIP-, torstai-, perjantai- ja kaikki sinfoniat -sarjalipun hintaetu on 20 %. Kausikortti on aina edullisempi kuin yksittäiset konserttiliput. • Saat 15 % alennusta sarjaan kuulumattomien TFO:n konserttien irto irtolipuista. • Pääset tutustumaan taiteilijoihin ja muuhun orkesteriväkeen kaksi kertaa vuodessa järjestettävässä VIP-illassa. VIP-iltojen ajankohdista tiedotetaan kausikorttilaisille erikseen. • Normaalihintaisen tai eläkeläiskausikortin haltija voi hankkia alle 16-vuotiaan kausikortin puoleen hintaan. • Vaihtuvia etuja Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta ja Konserttitalo Cateringista. Kausikortit ovat myynnissä 18.4.–8.9.2017. Oman vanhan paikan voi lunastaa 20.8.2017 mennessä.

66

7 KONSERTTIA = -20 % Voit myös muodostaa omista suosikkikonserteistasi täysin oman kausikorttisarjan itsellesi. VIP-edut saat, jos SOS-sarjaasi kuuluu vähintään 7 orkesterikonserttia kevään konserttivalikoimasta. Saat tällöin kokonaissummasta 20 % alennusta.


SVE Till Åbo filharmoniska orkesters VIP-kunder hör samtliga säsongskortsinnehavare samt de som köper en SOS-serie på minst 7 konserter. VIP-förmåner gäller mot uppvisandet av VIP-kortet. Kortet löses ut vid biljettköpet.

ENG You are a VIP client of the Turku Philharmonic if you are a season ticket holder or if you have purchased a SOS Series ticket for at least 7 concerts. You will be able to obtain your VIP card when buying tickets, and you must show your VIP card to claim VIP benefits.

VIP-förmåner • Säsongskortsinnehavarens egna, gamla plats bokas innan lösbiljetterna släpps till salu. • 25 % förmånligare pris än med lösbiljetter med deluxe-abonnemang och 20 % förmånligare pris än med lösbiljetter på alla symfonier-, torsdags- eller fredagsabonnemang eller med en SOS-serie på minst 8 konserter. Ett abonnemang är alltid förmånligare än lösbiljetterna! • Du får 15 % rabatt på lösbiljetter till ÅFO:s konserter utanför abonnemanget. • Du blir bjuden till VIP-tillställningar där du får bekanta dig med artister och orkesterns personal. Det ordnas två VIP-tillställningar om året och VIP-kunderna får personlig inbjudan till dessa. • Innehavare av normal- eller pensionärsabonnemangskort får köpa ett barnabonnemangskort för halva priset. • Varierande förmåner hos Åbo kulturbutik Ars Musica och restaurang Konserttitalo Catering.

VIP benefits • As a season ticket holder, you will have priority access to book the seat you want for all concerts in the season. • As a Deluxe Series ticket holder, you save 25% on ticket prices compared to individual tickets. SOS-VIP, Thursday, Friday and All Symphony Series ticket holders receive a discount of 20%. A season ticket always costs less than the corresponding individual tickets combined. • You can also buy individual tickets to Turku Philharmonic concerts not belonging to your series at a discount of 15%. • VIP receptions are held twice per season to allow VIP benefits recipients to meet performers and other orchestra personnel. Receptions are announced separately to season ticket holders. • Normal-price or pensioner-price season ticket holders may buy a season ticket for a child under 16 at half price. • Varying benefits at Turku Cultural Shop Ars Musica and at the café Konserttitalo Catering

Säsongskort säljs 18.4.–8.9.2017. Den egna gamla platsen kan lösas ut t.o.m. 20.8.2017.

Season tickets will be on sale 18.4.–8.9.2017. You may redeem your previous seat until Aug 20th 2017.

7 KONSERTER = -20 % Du kan också bilda en helt egen säsongsserie för dig själv genom att plocka de konserter som just du är intresserad av. Du får alla VIPförmåner om din serie består av minst 7 konserter ur vårens konsertutbud. Då får du 20 % rabatt på totalsumman.

7 CONCERTS = -20% If none of the preset season tickets appeal to you, make up your own! Select at least 7 orchestral concerts in the spring for your SOS Series season ticket, and you will gain our VIP benefits and a 20% discount on the total cost of your tickets.

67


DELUXE-SARJA DELUXE-SERIEN | DELUXE SERIES 158 / 120 / 68 € 7.–8.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

21.9.

TOTTA VAI TARUA? | SANT ELLER FALSKT? | TRUE OR FALSE?

s. 16 18

28.–29.9.

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

22

6.10.

CHITARRA D’AMORE

24

26.–27.10. ÄÄRETTÖMYYKSIIN / I OÄNDLIGHET / IN ETERNITY

68

28

2.11.

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO! / FESTKONSERT: REFORMATION! FESTIVE CONCERT: REFORMATION!

32

9.–10.11.

LA DOLCE VITA

34

16.11.

POHJOLAN TYTÄR | POHJOLAS DOTTER | POHJOLA’S DAUGHTER

38

30.11–1.12. FANTASTIQUE!

40

13.12. & 15.12.

46

CHRISTMAS AROUND THE WORLD

FI Deluxe-kausikortilla koet syksyn aikana kaikki kymmenen orkesterikonserttia juhlavasta avajaiskonsertista hyväntuuliseen joulukonserttiin.

SVE Med Deluxe-abonnemanget upplever du höstens alla tio orkesterkonserter från den festliga inledningskonserten till den gemytliga julkonserten.

ENG Buy a Deluxe season ticket and hear all ten orchestra concerts in the autumn, from the festive opening to the atmospheric Christmas concert.

Sarjaan kuuluvat myös vaikuttavat Change-konsertit syyskuussa ja marraskuussa. Kahteen kertaan esitettävistä konserteista saat deluxe-sarjalaisena valita sinulle sopivamman päivämäärän.

Till serien hör även de imponerande Change-konserterna i september och november. Av de konserter som framförs två gånger får du som har deluxeabonnemang välja det datum som passar dig bättre.

The series also includes the impressive Change concerts in September and November. For concerts that are given twice, Deluxe ticket holder may choose either date.


KAIKKI SINFONIAT -SARJA ALLA SYMFONIER -SERIEN | ALL SYMPHONIES SERIES 134 / 102 / 58 € 7.–8.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

21.9.

TOTTA VAI TARUA? | SANT ELLER FALSKT? | TRUE OR FALSE?

s. 16 18

28.–29.9.

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

22

6.10.

CHITARRA D’AMORE

24

26.–27.10. ÄÄRETTÖMYYKSIIN / I OÄNDLIGHET / IN ETERNITY

28

9.–10.11.

LA DOLCE VITA

34

16.11.

POHJOLAN TYTÄR | POHJOLAS DOTTER | POHJOLA’S DAUGHTER

38

30.11–1.12. FANTASTIQUE!

40

FI Sinfonian ystävälle on tarjolla syksyllä kahdeksan konsertin monipuolinen kattaus uudempaa ja vanhempaa musiikkia.

SVE För vänner av symfonin bjuder vi under hösten på en mångsidig dukning med åtta konserter med ny och äldre musik.

Kaikki sinfoniat -sarjassa kuullaan muun muassa Uljas Pulkkiksen uusi teos, Góreckin vaikuttava 3. sinfonia, klassikoita Mozartilta ja Beethovenilta sekä kotimaisten säveltäjämestareiden säveliä. Kahteen kertaan esitettävistä konserteista voit valita itsellesi sopivamman vaihtoehdon.

I Alla symfonier-serien hör vi bland annat Uljas Pulkkis nya verk, Góreckis talande tredje symfoni, klassiker av Mozart och Beethoven samt toner av våra finländska mästarkompositörer. Av de konserter som framförs två gånger får du välja det datum som passar dig bättre.

ENG Symphony lovers are offered eight concerts of music from various ears in the autumn. The ‘All Symphonies’ series includes a new work by Uljas Pulkkis, Górecki’s monumental Third Symphony, classic works by Mozart and Beethoven and works by Finnish composers. For concerts that are given twice, choose the date that suits you best.

69


TORSTAISARJA TORSDAGSSERIEN | THURSDAY SERIES 134 / 102 / 58 €

70

7.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

21.9.

TOTTA VAI TARUA? | SANT ELLER FALSKT? | TRUE OR FALSE?

s. 16 18

28.9.

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

22

26.10.

ÄÄRETTÖMYYKSIIN | I OÄNDLIGHET | IN ETERNITY

28

2.11.

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO! | FESTKONSERT: REFORMATION! FESTIVE CONCERT: REFORMATION!

32

9.11.

LA DOLCE VITA

34

16.11.

POHJOLAN TYTÄR | POHJOLAS DOTTER | POHJOLA’S DAUGHTER

38

30.11.

FANTASTIQUE!

40

FI Syksyn torstaisarja kattaa kahdeksan konserttia.

SVE Höstens torsdagsserie omfattar åtta konserter.

ENG The autumn Thursday series includes eight concerts.

Torstaisarjan lipulla koet niin vaikuttavat Change-konsertit kuin 100-vuotiaan Suomen säveltäjämestareiden musiikkiakin, klassikoita unohtamatta. Solisteina torstaisarjassa kuullaan laulua, pianoa, jousisoittimia ja huilua.

Med torsdagsseriens biljett upplever du både de imponerande Change-konserterna och musik av det hundraåriga Finlands mästarkompositörer, utan att förglömma klassikerna. Som solister i torsdagsserien hör vi sång, piano, stråkinstrument och flöjt.

The Thursday season ticket includes the impressive Change concerts, music by Finnish master composers, and a selection from the classics. The solo instruments in the Thursday series are voice, piano, strings and flute.


PERJANTAISARJA FREDAGSSERIEN | FRIDAY SERIES 118 / 90 / 50 € 8.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

29.9.

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

s. 16 22

6.10.

CHITARRA D’AMORE

24

27.10.

ÄÄRETTÖMYYKSIIN / I OÄNDLIGHET / IN ETERNITY

28

3.11.

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO! / FESTKONSERT: REFORMATION! FESTIVE CONCERT: REFORMATION!

32

10.11.

LA DOLCE VITA

34

1.12.

FANTASTIQUE!

40

FI Syksyn perjantaisarjan seitsemässä konsertissa kuulet monipuolisia solisteja kitarasta pianoon ja laulusta jousisoittimiin.

SVE Under höstens fredagsseries sju konserter hör du mångsidigt solister från gitarr till piano och sång till stråkinstrument.

Sarja kattaa vaikuttavat Change-konsertit sekä musiikkia monipuolisesti eri aikakausilta.

Serien omfattar de imponerande Change-konserterna samt mångsidig musik från olika epoker.

ENG The autumn Friday series includes seven concerts with a wide variety of solo instruments, from guitar to piano and from voice to strings. The Friday season ticket includes the impressive Change concerts and a selection of music from various eras.

71


KONSERTTISARJAT KONSERTSERIER | CONCERT SERIES

SÄVELLÄ OMA SARJA KOMPONERA DIN EGEN SERIE PICK AND MIX YOUR OWN SERIES FI SOS – sävellä oma sarja – on erinomainen vaihtoehto, jos kausikortti tuntuu liian sitovalta mutta käyt useasti konserteissa. Voit muodostaa SOS-sarjan vähintään neljästä itsevalitsemastasi konsertista – niin sinfonia-, kamarimusiikki-, teema- kuin lastenkonsertistakin. Saat kokonaishinnasta 15 % alennusta, kun konsertteja on 4–6. Jos sarjaan kuuluu 7 konserttia tai enemmän, saat kokonaishinnasta 20 % alennusta sekä kaikki orkesterin VIP-asiakkaan edut (ks. s. 66). SVE Du som tycker att säsongkortet känns för bindande men som gärna går på konserter kan komponera en egen konsertserie. En SOS-serie består av minst fyra konserter som du får välja själv – bland alla symfoni-, kammarmusik-, tema- och barnkonserter. Du får 15 % rabatt på totalpriset när konserterna är 4–6 till antalet. Ansluter du över 7 konserter till serien får du 20 % rabatt på totalpriset samt alla orkesterns VIP-förmåner (se s. 66).

72

ENG SOS, or Pick & Mix, is an excellent alternative if you go to concerts often but buying a season ticket feels like too much of a commitment. For your SOS Series season ticket, pick at least four concerts – any concerts at all, whether symphony, chamber music, theme or children’s concerts. For 4 to 6 concerts, you will receive a 15% discount on the full price; for 7 or more concerts, you will receive a 20% discount on the full price and also all VIP benefits (see p. 66).


KAMARIMUSIIKKISARJA KAMMARMUSIKSERIEN | CHAMBER MUSIC SERIES 89 / 68 / 38 € 23.9.

MOBILE

21.10.

MYYTTEJÄ JA LEGENDOJA | MYTER OCH LEGENDER | MYTHS & LEGENDS

s. 20

12.11.

NAAMIAISET | MASKERAD | MASQUERADE

36

10.12.

KALEIDOSKOOPPI | KALEJDOSKOP | CALEIDOSCOPE

44

26

FI Sarjalipulla varaat paikkasi edullisesti kaikkiin syksyn neljään kamarimusiikkikonserttiin.

SVE Med seriebiljett reserverar du förmånligt plats på höstens alla fyra kammarmusikkonserter.

ENG Buy a serial ticket to secure affordable seats at all four chamber music recitals of the autumn.

Orkesterin muusikot esittävät vaihtelevaa ohjelmistoa eri aikakausilta ja konsertteja pidetään viehättävissä tiloissa eri puolilla kaupunkia.

Orkesterns musiker framför ett omväxlande program från olika epoker och konserterna arrangeras i förtjusande lokaler runt om i staden.

Members of the orchestra perform varied repertoire from across the history of music at a range of attractive venues around the city.

73


UTELIAAT ALOITTELIJAT NYFIKNA NYBORJARE | CURIOUS EXPLORERS 85 / 65 / 35 €

74

6.10.

CHITARRA D’AMORE

27.10.

ÄÄRETTÖMYYKSIIN | I OÄNDLIGHET | IN ETERNITY

s. 24

10.11.

LA DOLCE VITA

34

1.12.

FANTASTIQUE!

40

28

FI Oletko kiinnostunut klassisesta musiikista? Tuntuuko siltä, että kaikki muut konserttivieraat tietävät musiikista paljon enemmän kuin sinä? Uteliaat aloittelijat -sarja on sinua varten!

SVE Är du intresserad av klassisk musik? Tror du att alla andra konsertbesökare vet mycket mera om musik än du? Då är Nyfikna nybörjare-serien något för dig!

Uteliaat aloittelijat -sarjaan kuuluu neljä konserttia kevään 2017 aikana. Ennen konserttia tutustutaan klassisen musiikin maailmaan, eri instrumentteihin, Turun orkesteriin, taiteilijoihin ja teoksiin Turun AMK:n musiikin koulutusohjelman päällikön Eero Linjaman johdolla. Sarja soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita musiikista – mitään ennakko-osaamista ei vaadita.

Nyfikna nybörjare-gruppen samlas på fyra konserter under våren 2017. Före konserten bekantar vi oss med den klassiska musikens värld, de olika instrumenten, orkestern i Åbo, konstnärerna och musikstyckena under ledning av Eero Linjama, chef för musikens utbildningslinje vid Åbo YH. Serien lämpar sig för alla som är intresserade av musik – inga förhandskunskaper krävs.

Kokoontuminen Turun konserttitalolla konsertti-iltana klo 17.30. Varaa paikkasi ostamalla Uteliaat aloittelijat -sarjalippu, erillistä ilmoittautumista ei vaadita. Paikkoja rajoitettu määrä!

Samling i Åbo konserthus på konsertkvällen kl. 17.30. Boka din plats genom att köpa en Nyfikna nybörjare-seriebiljett, ingen separat anmälning behövs. Begränsat antal platser!

ENG Explore the fascinating world of classical music and its concert practices in the Curious Explorers Series! Before each of the concerts in this series, there will be a briefing about the works on the programme, instruments, performers and the orchestra. Eero Linjama, head of the music programme at the Turku University of Applied Sciences, will be giving introductions to classical music. The series is suitable for anyone interested in music – no prior knowledge necessary. Meetings at the Turku Concert Hall on concert nights at 17.30. Buy the Curious Explorers Series ticket to secure a seat – no further bookings are necessary. But availability is limited!


SYÖTÄVÄT SÄVELET

6.10.

CHITARRA D’AMORE

26.10.

ÄÄRETTÖMYYKSIIN | I OÄNDLIGHET | IN ETERNITY

KLANGSMAKER | TASTY TONES 140 / 124 / 120 €

16.11.

POHJOLAN TYTÄR | POHJOLAS DOTTER | POHJOLA’S DAUGHTER

38

1.12.

FANTASTIQUE!

40

FI Syksyn uutuussarjassa yhdistyvät kaikki aistit! Millä Berlioz mahtoi herkutella säveltäessään Fantastista sinfoniaa? Mitä oli italialaissäveltäjien lautasilla, entäpä mikä maistui Sibeliukselle? Musiikintutkija Susanna Välimäen johdolla perehdytään ennen jokaista sarjan konserttia illan säveltäjien ruokatottumuksiin ja maistellaan ohjelmaan liittyviä herkkupaloja. Syötävät sävelet -sarjalaiset kokoontuvat Konserttitalon yläaulassa konserttiiltoina klo 17.30. Paikan päällä on mahdollista ostaa illan maisteluun soveltuva viinipaketti. Ilmoitathan allergioista ja muista ruokavaliorajoitteista lipun oston yhteydessä tai osoitteeseen info@ konserttitalocatering.fi ennen konserttisarjan alkua. Varaa paikkasi ostamalla Syötävät sävelet -sarjalippu, erillistä ilmoittautumista ei vaadita. Paikkoja rajoitettu määrä!

s. 24 28

SVE I höstens nyhetsserie förenas alla sinnen! Vad månne Berlioz smörjde kråset med när han komponerade sin Fantastiska symfoni? Vad fanns på de italienska tonsättarnas tallrikar, och vad gillade Sibelius? Före varje konsert i serien bekantar vi oss under ledning av musikforskaren Susanna Välimäki med kompositörernas matvanor och smakar på delikatesser som anknyter till programmet.

ENG Our autumn novelty series is an essay in taste! What did Berlioz eat while writing his Symphonie fantastique? What would you have found on the plates of Italian composers? And which foods did Sibelius enjoy? Music scholar Susanna Välimäki explores composers’ culinary preferences at a talk before each concert in the series, with a chance to sample delicacies related to the night’s programme.

Klangsmaker-gruppen samlas i Konserthusets övre foajé på konsertkvällarna kl. 17.30. På plats finns det möjlighet att köpa ett vinpaket som passar till kvällens smakbitar. Du meddelar väl om allergier och andra dieter i samband med biljettköpet eller på adressen info@konserttitalocatering.fi innan konsertserien inleds. Reservera din plats genom att köpa en Klangsmaker-seriebiljett, det behövs ingen separat anmälan. Begränsat antal platser!

Tasty Tones season ticket holders meet in the upper foyer of the Concert Hall on concert evenings at 17.30. You may purchase a themed wine package on site. Please declare any allergies or other dietary restrictions when you buy your ticket, or notify info@konserttitalocatering.fi before the concert series begins. Purchasing a Tasty Tones season ticket will guarantee you a seat, no separate reservations are necessary. Limited number of tickets available!

75


VARASLÄHDÖT TJUVSTARTER | HEAD STARTS FI Varaslähtö on konserttivieraille avoin tilaisuus, jossa tutustutaan tarkemmin konsertin ohjelmaan. Usein orkesterin intendentin haastateltavana on illan kapellimestari, solisti tai säveltäjä. Varaslähdöt järjestetään alaaulan kahviossa tuntia ennen konsertin alkua.

76

7.–8.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

21.9.

TOTTA VAI TARUA? | SANT ELLER FALSKT? | TRUE OR FALSE?

s. 16 18

26.–27.10. ÄÄRETTÖMYYKSIIN / I OÄNDLIGHET / IN ETERNITY

28

16.11.

38

POHJOLAN TYTÄR | POHJOLAS DOTTER | POHJOLA’S DAUGHTER

SVE På tjuvstarten får konsertpubliken fördjupa sig i konsertprogrammet. Ofta intervjuar orkesterns intendent kvällens dirigent, solist eller kompositör. Tjuvstarterna är öppna för alla konsertbesökare och arrangeras i nedre caféet en timme före konsertens början.

ENG A Head Start is an introduction to the programme of a concert that is open to all concertgoers. The introduction usually involves the orchestra manager interviewing the conductor, soloist or composer featured on the night. Head Starts are held in the café in the lower foyer one hour before each concert.


VERKKOKONSERTIT NÄTKONSERTER | ONLINE CONCERTS FI Turun filharmoninen orkesteri lähettää konsertteja suorana verkkosivujensa www.tfo.fi kautta.

7.–8.9.

SYYSAURINKO | HÖSTSOL | AUTUMN SUN

28.–29.9.

SURULLINEN LAULU | SORGESÅNG | SORROWFUL SONG

2.11.

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO! | FESTKONSERT: REFORMATION!

s. 16 22

FESTIVE CONCERT: REFORMATION!

32

9.11.

LA DOLCE VITA

34

9.–10.11.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI | SJÄVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT | INDEPENDENCE DAY GALA CONCERT

SVE Åbo filharmoniska orkester sänder konserter direkt på webben på orkesterns hemsida www.tfo.fi.

42

ENG The Turku Philharmonic streams its concerts live through its website, www.tfo.fi.

LIVETWEET-KONSERTIT LIVETWEET-KONSERTER | LIVETWEET CONCERTS

28.9.

SURULLINEN LAULU | SORGSÅNG | SORROWFUL SONG

s. 22

FI Kesken konsertin ei saa supattaa – mutta twiitata saa!

SVE Under konserten får man inte viska – men man får tweeta!

ENG You shouldn’t talk in the middle of a concert – but feel free to tweet!

Mitä takarivi oli mieltä tempovalinnoista? Livetwiittauskonserteissa tietyiltä paikoilta salista voi kommentoida konserttia reaaliajassa Twitterissä ja muussa sosiaalisessa mediassa. Osta twitter-lippu ja jaa konserttikokemus sosiaalisessa mediassa!

Vad anser bakre raden om valen av tempon? Under livetweetkonserterna kan man på vissa platser i salen kommentera konserten i realtid på Twitter och övriga sociala media. Köp en twitterbiljett och dela din konsertupplevelse på sociala media!

What did the back row think of tonight’s tempos? At our LiveTweet concerts, certain seats include the opportunity to comment on the concert in real time on Twitter and other social media. Buy a Twitter ticket and share your concert experience as it happens!

77


AVOIMET KENRAALIHARJOITUKSET ÖPPNA GENERALREPETITIONER | PUBLIC DRESS REHEARSALS 11–14

6.10.

11–14

24–25

26.10. 11–14

28–29

16.11.

38–39

11–14

s. 18–19

FI Kulttuurikortilla pääset kuuntelemaan Turun filharmonisen orkesterin kenraaliharjoituksia maksutta.

SVE Med Kulturkortet kan du komma och lyssna på Åbo filharmoniska orkesters generalrepetitioner gratis.

ENG The Turku Culture Card provides you access to the dress rehearsals of the Turku Philharmonic free of charge.

Kenraaliharjoitusten kesto vaihtelee. Kenraaliharjoituksissa soitetaan illan konsertin ohjelma yleensä esitysjärjestyksessä. Kenraalin tarkoituksena on harjoitella läpimenonomaisesti koko konsertti. Kapellimestarista ja ohjelmistosta riippuen kenraaleissa harjoitellaan joskus myös osia tai stemmoja, tai osa ohjelmistosta jätetään pois tai soitetaan kevyemmin.

Generalrepetitionernas längd varierar. På generalrepetitionen spelas kvällens konsertprogram vanligtvis i konsertordning. Syftet med repetitionen är att spela genom hela konserten. Beroende på dirigenten och programmet övas ibland också enskilda satser eller stämmor, alternativt kan delar av programmet lämnas bort eller spelas lättare.

These rehearsals vary in duration; generally, at a dress rehearsal the programme of the evening’s concert is played straight through in the order of performance. However, depending on the conductor and the repertoire, a dress rehearsal may also involve rehearsing certain movements or certain instrument sections; also, some of the evening’s programme may be omitted or performed in a cursory manner.

Kenraaliharjoitukset pidetään Turun konserttitalolla, Aninkaistenkatu 9, jollei toisin mainita. Konserttitalon ovet avataan noin klo 10.30, salin ovet vasta muutamaa minuuttia ennen harjoituksen alkua. Konserttitalon kahvila ei ole avoinna harjoitusten yhteydessä.

78

21.9.

Lue lisää Kulttuurikortista: turku.fi/kulttuurikortti

Generalrepetitionerna hålls i Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, om inte annat anges. Konserthusets dörrar öppnas ca kl. 10.30, dörrarna till salen några minuter före repetitionens början. Konserthusets café har inte öppet i samband med repetitionerna. Läs mera om Kulturkortet: turku.fi/kulturkort

Dress rehearsals are held at Turku Concert hall, Aninkaistenkatu 9, unless otherwise specified. The front doors are opened at about 10.30, but access to the hall is only allowed a few minutes before the rehearsal begins. The café is not open during dress rehearsals. Further information on the Culture Card: turku.fi/culturecard


VAIHDA KUVA

APHILA AMICI PHILHARMONIAE ABOENSIS FI Aphila – Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry on kirjava joukko musiikin ystäviä.

SVE Aphila – Åbo filharmoniska orkesters vänner rf är en brokig skara musikvänner.

Tutustu toimintaan ja tule mukaan osoitteessa www.aphila.fi tai liity Facebook-ryhmään Aphila – Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry. Aphila järjestää jäsenilleen muun muassa soitinesittelyjä, taiteilijatapaamisia sekä musiikkija oopperamatkoja.

Bekanta dig med verksamheten och kom med på adressen www.aphila.fi eller anslut dig till Facebook-gruppen Aphila – Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry. Aphila ordnar bland annat instrumentpresentationer och träffar med artister samt musik- och operaresor för sina medlemmar.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi Aphilalle osoitteeseen tfo.aphila@gmail.com, niin jäsenenä saat jatkossa jäsenkirjeen sekä muistutuksia tulevista tapahtumista ja eduista – jopa pikatarjouksia!

Genom att sända din epostadress till adressen tfo.aphila@gmail.com kommer du att som medlem få medlemsbrev samt annan information, påminnelser och snabbförmåner angående kommande händelser.

ENG Aphila, the association of friends of the Turku Philharmonic, is a motley crowd of music lovers. Visit our website at www.aphila.fi or join our Facebook group, Aphila – Turun filharmonisen orkesterin ystävät ry. Aphila organises instrument demonstrations, artist meetings and music-oriented tours for its members. Send your e-mail address to Aphila at tfo.aphila@gmail.com to receive a newsletter and reminders of future events and benefits – including quick-reaction offers!

79


RYHDY MUSIIKKIASIAMIEHEKSI! BLI MUSIKOMBUD! | BECOME A MUSIC AGENT!

FI Ryhdy musiikkiasiamieheksi – saat ennakkotietoja ja kiehtovia etuja!

SVE Bli musikombud – du får förhandsinformation och fascinerande förmåner!

ENG Become a music agent and gain advance information and fascinating benefits!

Voit päästä musiikkiasiamieheksi tuomalla erilaisia ryhmiä orkesterin konsertteihin. Musiikkiasiamiehille järjestetään vuosittain asiamiesiltoja, joissa voit kuulla ennakkotietoa tulevasta ohjelmistosta sekä tehdä ennakkovarauksia ryhmillesi etuhintaan. Etuja tarjoavat Turun filharmonisen orkesterin lisäksi Turun musiikkijuhlat, Naantalin Musiikkijuhlat ja Turun museokeskus.

Du kommer med genom att arrangera utflykter till orkesterns konserter för olika grupper. Som musikombud får du årligen inbjudningar till ombudskvällar där du kan få höra förhandsinformation om kommande program och göra förhandsbokningar för dina grupper till rabattpris. Utöver Åbo filharmoniska orkester är det också Åbo musikfestspel, Nådendals Musikfestspel och Åbo museicentral som erbjuder förmåner.

You can become a music agent by bringing groups to orchestra concerts. Briefings are held annually for music agents to inform them of upcoming repertoire and to allow them to book for groups in advance at a discounted price. Benefits are available not only from the Turku Philharmonic but also from the Turku Music Festival, the Naantali Music Festival and the Turku Museum Centre.

Lisätietoja Turun konserttitalon myyntipalvelusta, 02 262 0333 kulttuuri.myynti@turku.fi

För mera information Kontakta Åbo konserthus försäljningstjänst, 02 262 0333 kulttuuri.myynti@turku.fi

Further information Turku Concert Hall Sales Services 02 262 0333 kulttuuri.myynti@turku.fi

80


Yritysyhteistyömahdollisuudet Företagssamarbete Kuukauden konsertti-isännyys

Månadens konsertvärd

Concert Partner of the Month

Turun Kulttuurikumppani

Åbo Kulturpartner (Turun Kulttuurikumppani)

Cultural Partner of City of Turku (Turun Kulttuurikumppani)

Ytterligare information och förfrågningar:

Additional information and inquiries:

• Ainutlaatuista kumppaninäkyvyyttä konserttitalolla, verkossa, katukuvassa ja TFO:n mainoksissa • Vapaalippuja konsertteihin

• Koko vuoden yhteistyö Turun kaupungin kulttuurin kumppanina • Laajaa kumppaninäkyvyyttä eri medioissa • Yrityslahjakortteja ja vapaalippuja käyttöön • Verkostoitumista Kohtaamisia-tapahtumissa

Lisätiedot ja tiedustelut:

Vapaa-aikatoimialan markkinointipäällikkö Kirsi Storckovius 040 480 3521 | kirsi.storckovius@turku.fi

• Unik synlighet i Konserthuset, på webben, i stadsbilden och i ÅFO:s annonser • Fribiljetter till Filharmoniska orkesterns konserter

• • • •

Samarbete med Åbokulturen i ett år Omfattande synlighet i olika medier Presentkort och fribiljetter till förfogande Träffa och nätverka med andra kulturpartner i Möten-evenemang

Fritidssektorns marknadsföringschef Kirsi Storckovius 040 480 3521 | kirsi.storckovius@turku.fi

• Unique visibility in the Concert Hall, online, outdoors and in the media • Complimentary tickets to the concerts of Turku Philharmonic Orchestra

• Visibility in different media • Company gift cards and complimentary tickets • Meet and network with other Cultural partners in Encounters-events

Marketing Manager for Recreation Division Kirsi Storckovius 040 480 3521 | kirsi.storckovius@turku.fi

81


TURUN KONSERTTITALO ÅBO KONSERTHUS | TURKU CONCERT HALL

FI Turun konserttitalo sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, Puutorin laidalla osoitteessa Aninkaistenkatu 9. Kaikki keskustan palvelut ovat Konserttitalon välittömässä läheisyydessä.

SVE Åbo konserthus är beläget i centr-

Kauppatorilta on noin viiden minuutin kävelymatka Konserttitalolle. Paikallisbussilla nro 1 pääsee suoraan Konserttitalolle sekä sataman suunnasta (Konserttitalon pysäkki) että lentokentältä (linja-autoaseman pysäkki). Konserttitalolta on noin 200 metrin kävelymatka Turun linja-autoasemalle. Rautatieasema sijaitsee vajaan kilometrin päässä.

Från Salutorget är det ca fem minuters promenad till Konserthuset. Med den lokala bussen nr. 1 kommer du direkt till Konserthuset både från hamnen (hållplats vid Konserthuset) och från flygfältet (hållplats vid busstationen). Från busstationen är det ett par hundra meter till Konserthuset. Järnvägsstationen ligger knappt en kilometer från Konserthuset.

Konserttitalolla ei ole omaa paikoitusaluetta, mutta lähikatujen varsilta löytyy tilaa henkilöautoille ja Puutorin parkkitalo tarjoaa maksullista pysäköintitilaa.

Konserthuset har inga parkeringsplatser, men på gatorna i närheten finns det plats för personbilar och Trätorgets parkering erbjuder parkeringsplatser mot avgift.

82

um, invid Trätorget på adressen Aningaisgatan 9. All service i Åbo centrum finns i Konserthusets omedelbara närhet.

Käyntiosoite | Besöksadress | Visit address Aninkaistenkatu | Aningaisgatan 9 Postiosoite | Postadress | Postal address Sibeliuksenkatu | Sibeliusgatan 2, 20100 Turku

ENG Turku Concert Hall is in the heart of the city, at Aninkaistenkatu 9 along Puutori square. All city centre services are within easy reach of the building.

The Market Square is about a five-minute walk away. Access by public transport is provided by local bus no. 1 from the harbour (Concert Hall stop) and the airport (Bus Station stop). The bus station is 200 m from the Concert Hall, and the railway station is just under 1 km away. The Concert Hall does not have a car park of its own, but there are parking spaces along nearby streets and a parking garage along Puutori square.


SALI

LAVA SCEN STAGE 1 2

SALEN | HALL

3

1

43

88

89

44

90

2

3

45

4

5

46

47

6

48

7

8

9

10

11

12

13

34 33

35

36

37

38

40

39

83

41

84

1

42

85

2

87

86

33

3

82 14 21 2 81 15 1 13 31 3 6 17 80 31 29 30 18 19 2 79 01 0 21 22 23 24 25 2 6 27 28 78 13 77 54 29 13 69 76 55 81 41 5 2 7 7 5 1 6 57 98 35 74 176 99 127 58 59 13 2 73 100 61 175 60 61 62 126 0 71 7 177 37 101 63 64 65 66 67 68 69 7 125 174 138 102 178 124 173 2 103 139 1 23 22 179 172 104 1 122 140 05 10 171 221 0 121 180 2 0 1 141 6 107 1 7 9 1 1 22 9 220 08 109 110 118 1 181 142 32 111 11211113 114 115 116 117 8 16 143 219 182 24 7 16 271 144 225 218 183 66 16 1 1 7 70 4 1 5 5 2 2 184 146 1 226 164 16 47 148 216 269 185 227 162 163 149 150 1 215 272 186 268 51 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 228 214 187 67 3 2 1 273 2 229 188 2 321 266 189 1 274 1 21 230 10 21 90 19 265 320 275 231 209 2 1 192 264 319 232 7 208 276 193 194 263 322 233 05 206 20 195 196 197 198 318 277 234 199 200 201 202 203 204 2 1 262 17 32 6 3 2 2 235 78 33 260 316 372 236 2 279 24 8 259 315 37 23 371 280 325 57 25 8 239 314 281 370 5 256 2 240 241 326 313 373 282 242 243 244 53 254 25 369 312 327 283 245 246 247 248 249 250 251 252 2 374 368 284 28 328 0 311 375 424 367 5 286 309 31 329 8 6 3 6 30 2 376 3 2 330 4 87 288 306 307 365 377 289 290 331 422 364 3 304 305 291 292 29 332 378 421 3 294 295 296 297 298 299 300 301 302 30 333 2 363 379 420 334 61 36 425 380 335 3 419 360 3 8 9 36 33 381 1 5 426 3 4 7 338 382 474 7 358 417 427 339 340 356 35 383 416 473 341 342 343 354 355 428 384 415 475 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 472 385 429 3 414 386 38 471 476 430 12 41 7 388 470 527 411 4 477 431 389 39 9 410 469 432 478 526 0 391 39 68 408 40 5 4 7 0 4 2 433 6 479 7 5 40 2 393 394 46 434 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 480 524 466 435 43 528 23 465 481 6 437 529 22 5 482 3 464 5 46 43 1 8 439 530 483 580 52 461 462 440 441 484 520 531 579 459 460 442 443 485 519 532 578 6 457 458 444 445 446 447 486 7 518 77 448 449 450 451 452 453 454 455 45 533 487 4 581 65 16 51 88 48 534 515 5 5 57 4 9 490 582 535 51 57 3 51 491 492 633 536 574 583 511 512 493 494 537 573 632 584 8 509 510 495 496 497 538 572 631 585 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 50 539 0 571 540 5 586 630 69 57 41 542 587 629 568 5 7 8 5 56 2 43 588 6 544 545 566 589 627 564 565 546 547 590 562 563 548 549 550 5 626 591 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 4 62 592 5 623 62 93 59 4 595 1 622 596 59 620 62 7 598 59 618 619 17 6 16 9 600 601 602 603 604 605 606 60 6 609 610 611 612 613 614 615 6 7 08

91 9

4

29

39

49

49

50

51

59

52 53

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10 11 12 13

VASEN VÄNSTER LEFT

10 11

14

665 666

15

700 701 702

16

737 738 739

17 18 19

805 806 807

21

878 910 91 1 941 94 2

24

22

23

14

699 698

15

6 735 73 734

16

3 772 77 771

17

943 94 4 945 67 968 946 947 5 966 9 948 949 950 9 51 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 96

OIKEA HÖGER RIGHT

0 839 84 838 4 873 87

21

912 91 8 3 914 937 93 915 916 917 918 919 92 935 936 0 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934

13

18 19

20

20

841 84 2 84 3

876 87 7

634 6 64 35 636 663 6 637 638 661 662 639 64 659 660 0 641 64 2 643 644 64 6 657 658 5 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 65 667 6 97 68 669 696 6 670 67 95 6 4 69 1 672 67 692 693 3 674 675 9 690 691 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 68 703 7 04 70 733 5 706 1 732 73 707 70 30 8 709 7 729 7 10 711 712 727 728 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 740 74 0 1 742 769 77 743 744 767 768 745 746 747 748 749 4 765 766 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 76 774 775 04 776 777 803 8 02 8 778 779 01 780 781 78 9 800 8 2 783 784 785 78 797 798 79 6 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 808 8 37 09 810 836 8 811 812 834 835 813 814 81 31 832 833 8 5 816 817 818 30 8 29 8 28 819 820 821 822 823 824 825 826 827 8 844 8 45 846 872 0 871 847 848 87 9 8 86 849 850 8 51 852 853 854 855 866 867 86 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 879 8 80 881 6 905 90 882 883 884 885 886 903 904 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902

12

22

23

971 97 1002 2 973 97 0 1001 4 975 97 6 977 978 8 999 100 96 997 99 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 9

875

8 909 907 90 0 939 94 0 969 97

24

83


VÄLIAIKATARJOILU PAUSSERVERING | INTERVAL REFRESHMENTS FI Tilaa väliaikatarjoilut jonottamatta nettikaupasta: konserttitalocatering.webink.fi. Varauksia voi tehdä konserttipäivänä klo 12 asti ja viikonlopun varauksia perjantaina klo 12 mennessä. Konsertin aikana tilauksen voi tehdä Yonoton-matkapuhelinsovelluksella ja noutaa tarjoilut jonottomalta pikatiskiltä. Hae palvelu Appstoresta tai Google play:stä. Varauksia voi tehdä edelleen myös sähköisellä lomakkeella www.konserttitalocatering. fi-sivuston kautta tai arkisin klo 9–15 numerosta 010 324 8877.

Sähköisellä lomakkeella ja puhelimitse varatut tarjoilut maksetaan paikan päällä 1. kerroksen varauspisteeseen ennen konsertin alkua. Varauspiste avataan tuntia ennen esityksen alkua. Lunastamattomia pöytävarauksia ei kateta.

84

SVE Boka pausserveringen på förhand per e-post info@konserttitalocatering.fi eller per telefon 0400 449 948 (vardagar kl. 9–15). Bokningar tas emot fram till kl. 12 på konsertdagen eller, om konserten ordnas på veckoslutet, fram till kl. 12 på föregående fredag. Förhandsbokade pausserveringar betalas i bokningspunkt på 1:a våningen. Bokningspunkten öppnar en timme före tillställningens början. Outlösta bokningar dukas ej.

ENG To book interval refreshments in advance, send e-mail to info@konserttitalocatering.fi or phone 0400 449 948 on weekdays between 09.00 and 15.00. Bookings may be made until 12.00 on the day of the concert, or until 12.00 on Friday for weekend events. Advance bookings for interval refreshments must be paid at the reservation desk on the 1st floor at the Concert Hall on the night. The reservation desk will open one hour before the concert. Unpaid reservations will not be served.


TURUN KULTTUURIKAUPPA ARS MUSICA ÅBO KULTURBUTIK ARS MUSICA | TURKU CULTURAL SHOP ARS MUSICA FI Turun kulttuurikauppa Ars Musicasta voi ostaa konserttilippuja ja musiikkitallenteita. Avoinna ma–pe klo 11–17. Lisäksi kulttuurikauppa on auki aina tilaisuuksien yhteydessä alkaen tuntia ennen tilaisuuden alkua viimeisen väliajan loppuun saakka.

SVE I Åbo kulturbutik Ars Musica kan man köpa konsertbiljetter och musikinspelningar. Öppet mån–pe kl. 11–17. Därtill har kulturbutiken öppet i samband med evenemang i Konserthuset fr.o.m. en timme före evenemangets början t.o.m. slutet av den sista pausen.

Konserttien yhteydessä lippuja myydään Konserttitalon lippukassan kautta. Kulttuurikauppa ei vastaanota lippuvarauksia puhelimitse. Kulttuurikaupasta ostetuista Turun konserttitalon tapahtumien lipuista ei veloiteta palvelumaksua. Kulttuurikaupasta voi ostaa lippuja myös Turun ja Naantalin musiikkijuhlien tapahtumiin (palvelumaksu veloitetaan).

I samband med konserter säljs biljetter via biljettkassan. Kulturbutiken tar inte emot biljettbokningar per telefon. Ingen serviceavgift debiteras för biljetter till Åbo konserthusets evenemang köpta i kulturbutiken. I butiken kan man även köpa biljetter till konserter på Åbo och Nådendals festspel (serviceavgift debiteras).

ENG The Turku Cultural Shop Ars Musica is located at the box office of the Turku Concert Hall (Aninkaistenkatu 9) and is open Mon to Fri 11.00–17.00. The Cultural Shop is also always open whenever there is an event at the Concert Hall, from one hour before the event to the end of the last interval. The Cultural Shop does not, however, sell tickets during events (when tickets are sold at the door at the Concert Hall) and does not accept ticket reservations by phone. A service fee will not be charged for tickets to events at Turku Concert Hall bought at the Cultural Shop. Tickets to concerts at Turku and Naantali Music Festivals can also be bought at the shop (service fee will be charged).

85


MUUSIKOT MUSIKER | MUSICIANS YLIKAPELLIMESTARI CHEFSDIRIGENT | CHIEF CONDUCTOR Leif Segerstam PÄÄVIERAILIJA | FÖRSTA GÄSTDIRIGENT PRINCIPAL GUEST CONDUCTOR Julian Rachlin I VIULU | I VIOLIN Juha-Pekka Vikman, 1. konserttimestari 1:a konsertmästare 1st Leader avoinna | vakant | vacant vuorotteleva 1. konserttimestari alternerande 1:a konsertmästare Alternating 1st Leader Sachiko Uchida 2. konserttimestari 2:a konsertmästare Alternating 2nd Leader Maija Kontunen * Kerim Gribajcevic Lauri Haapanen Marjaana Holva Jonni Hämäläinen Annika Pongracz György Pongracz Jaana Sippola Katariina Taipale Nobu Takizawa Ian Taylor

86


* **

äänenjohtaja | stämledare | section principal varaäänenjohtaja | vice stämledare | sub-principal

II VIULU | II VIOLIN Marleena Olli * Ilana Gothóni * Juha Viljanen ** Riitta Hammarberg Christina Huurre Pirjo Klemola Qi Li Riitta Liukkonen Jukka-Pekka Olli Susanna Suorttanen Petri Tulonen ALTTOVIULU | VIOLA Jasmine Beams sooloaltisti • soloaltviolinist • Principal Violist Ulla Perksalo * Juhani Forsman ** Sauli Kulmala Helinä Nissi Noora Pelto-Aho Jouni Rissanen Ramona Wolin-Takala SELLO | CELLO Roi Ruottinen soolosellisti • solocellist • Principal Cellist Andreas Helling * Katja Kolehmainen ** Eija Huhtala

Pekka Laamanen Larimatti Punelpuro Risto Vartiainen

Tilanne | Läget | Situation 20.3.2017

KÄYRÄTORVI | VALTHORN | HORN Annu Salminen * Markku Kolehmainen ** Tanja Nisonen ** Mervi Huttunen Hannes Kaukoranta

KONTRABASSO | KONTRABAS DOUBLE BASS Mikko Multamäki * Tomi Laitamäki ** Iikka Järvi Matti Kariluoto avoinna | vakant | vacant

TRUMPETTI | TRUMPET Vesa-Pekka Kopakkala * Antti Räty ** Jaakko Satomaa

HUILU | FLÖJT | FLUTE Niamh McKenna * Anne Eirola ** Anu Honkanen

PASUUNA | TROMBON | TROMBONE Anna-Liisa Lindberg * Anna-Maija Laiho-Ihekweazu ** Harri Mäntynen

OBOE Takuya Takashima * Satu Ala ** Jun Saotome

TUUBA | TUBA Nicolas Indermühle *

KLARINETTI | KLARINETT CLARINET Olli Leppäniemi * Henna Jämsä ** Tapio Liukkonen FAGOTTI | FAGOTT | BASSOON Etienne Boudreault * Jukka Pylkkänen ** Jarmo Korhonen

PATARUMMUT | PUKOR | TIMPANI Ari-Pekka Mäenpää * Mads Büchert ** LYÖMÄSOITTIMET | SLAGVERK PERCUSSION Tuomas Tainio * Risto Pulkkinen ** HARPPU | HARPA | HARP Päivi Severeide *

87


HALLINTO

Tilanne | Läget | Situation 20.3.2017 ADMINISTRATION

INTENDENTTI | INTENDENT | CHIEF EXECUTIVE Emilie Gardberg APULAISINTENDENTTI | BITRÄDANDE INTENDENT | MANAGER Niina Helander TUOTTAJA | PRODUCENT | PRODUCER Heidi Pulkkinen, Pekka Haapanen TIEDOTTAJA | INFORMATÖR | PUBLICITY MANAGER Inka-Maria Pulkkinen PROJEKTISIHTEERI | PROJEKTSEKRETERARE | PROJECT SECRETARY Paula Kahtola KANSLISTI | KANSLIST | OFFICE CLERK Auli Kvarnberg LIPUNMYYNTI & ASIAKASPALVELU | BILJETTFÖRSÄLJNING & KUNDSERVICE TICKET SALES & CUSTOMER SERVICE Susanna Lehtonen, Sanna Wolstenholme TILA- JA TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ | FASTIGHETS- OCH SÄKERHETSCHEF SAFETY AND SECURITY MANAGER Janne Sundqvist VALO- JA ÄÄNIMESTARI | LJUS- OCH LJUDMÄSTARE | LIGHT AND SOUND TECHNICIAN Eerik Hovi JÄRJESTÄJÄT | SCENMÄSTARE | STAGE MANAGER Ari Kankare, Hannu Suvanto NUOTISTONHOITAJA | NOTBIBLIOTEKARIE | MUSIC LIBRARIAN György Pongracz VAHTIMESTARI | VAKTMÄSTARE | CARETAKER Ari Nurminen

88


89


KONSERTTIKALENTERI

KONSERTKALENDER CONCERT CALENDAR

SYYSKUU | SEPTEMBER SYYSAURINKO HÖSTSOL AUTUMN SUN

s. 16

TO | THU PE | FR | FRI

8.9.

19.00

TOTTA VAI TARUA? SANT ELLER FALSKT? TRUE OR FALSE?

s. 18

TO | THU

21.9.

19.00

MOBILE

s. 20

SURULLINEN LAULU SORGESÅNG SORROWFUL SONG

s. 22

LA | LÖ | SAT

7.9.

23.9.

19.00

19.00

TO | THU

28.9.

19.00

PE | FR | FRI

29.9.

19.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL WÄINÖ AALTOSEN MUSEO WÄINÖ AALTONENS MUSEUM WÄINÖ AALTONEN MUSEUM OF ART KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

CHANGE-SARJA CHANGE-SERIEN CHANGE SERIES DELUXE-SARJA DELUXE-SERIEN DELUXE SERIES KAIKKI SINFONIAT -SARJA ALLA SYMFONIER -SERIEN ALL SYMPHONIES SERIES TORSTAISARJA TORSDAGSSERIEN THURSDAY SERIES PERJANTAISARJA FREDAGSSERIEN FRIDAY SERIES KAMARIMUSIIKKISARJA KAMMARMUSIKSERIEN CHAMBER MUSIC SERIES SYÖTÄVÄT SÄVELET KLANGSMAKER TASTY TONES

LOKAKUU | OKTOBER | OCTOBER CHITARRA D'AMORE

s. 24

PE | FR | FRI

6.10.

19.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

MYYTTEJÄ JA LEGENDOJA MYTER OCH LEGENDER MYTHS & LEGENDS

s. 26

LA | LÖ | SAT

21.10.

15.00

HUS LINDMAN

ÄÄRETTÖMYYKSIIN I OÄNDLIGHET IN ETERNITY

s. 28

TO | THU

26.10.

19.00

PE | FR | FRI

27.10.

19.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

90

UTELIAAT ALOITTELIJAT NYFIKNA NYBÖRJARE CURIOUS EXPLORERS VARASLÄHTÖ TJUVSTART HEAD STARTS VERKKOKONSERTTI NÄTKONSERT ONLINE CONCERTS LIVETWEET-KONSERTTI LIVETWEET-KONSERT LIVETWEET CONCERT


MARRASKUU |

NOVEMBER

JUHLAKONSERTTI: REFORMAATIO! FESTKONSERT: REFORMATION! FESTIVE CONSERT: REFORMATION!

s. 32

LA DOLCE VITA

s. 34

NAAMIAISET MASKERAD MASQUERADE

s. 36

POHJOLAN TYTÄR POHJOLAS DOTTER POHJOLA'S DAUGHTER

s. 38

FILHARMONIAN PÄIVÄ FILHARMONINS DAG PHILHARMONIC DAY FANTASTIQUE!

s.40

TO | THU

2.11.

19.00

TUOMIOKIRKKO DOMKYRKAN CATHEDRAL

PE | FR | FRI

3.11.

19.00

TO | THU

9.11.

19.00

PE | FR | FRI

10.11.

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

SU | SÖ | SUN

12.11.

14.00 16.00

DONNER-INSTITUUTTI DONNERSKA INSTITUTET DONNER INSTITUTE

s. 42

KALEIDOSKOOPPI KALEIJDOSKOP CALEIDOSCOPE

s. 44

CHRISTMAS AROUND THE WORLD

s. 46

DELUXE-SARJA DELUXE-SERIEN DELUXE SERIES KAIKKI SINFONIAT -SARJA ALLA SYMFONIER -SERIEN ALL SYMPHONIES SERIES

TO | THU

16.11.

19.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

TORSTAISARJA TORSDAGSSERIEN THURSDAY SERIES

PE | FR | FRI

17.11.

12.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

PERJANTAISARJA FREDAGSSERIEN FRIDAY SERIES

TO | THU

30.11.

19.00

PE | FR | FRI

1.12.

19.00

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

KE | ONS | WED 6.12.

SU | SÖ | SUN

KAMARIMUSIIKKISARJA KAMMARMUSIKSERIEN CHAMBER MUSIC SERIES SYÖTÄVÄT SÄVELET KLANGSMAKER TASTY TONES

JOULUKUU | DECEMBER ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAKONSERTTI SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT INDEPENDENCE DAY GALA CONSERT

CHANGE-SARJA CHANGE-SERIEN CHANGE SERIES

10.12.

12.00 15.00

15.00

KE | ONS | WED 13.12.

19.00

PE | FR | FRI

19.00

15.12.

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

TURUN LINNA ÅBO SLOTT TURKU CASTLE

UTELIAAT ALOITTELIJAT NYFIKNA NYBÖRJARE CURIOUS EXPLORERS VARASLÄHTÖ TJUVSTART HEAD STARTS VERKKOKONSERTTI NÄTKONSERT ONLINE CONCERTS LIVETWEET-KONSERTTI LIVETWEET-KONSERT LIVETWEET CONCERT

KONSERTTITALO KONSERTHUSET CONCERT HALL

91


WWW.TFO.FI 92

LIPUT

BILJETTER

TICKETS

TURUN KONSERTTITALON MYYNTIPALVELU puh. 02 262 0333 (ma–pe klo 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi

ÅBO KONSERTHUS FÖRSÄLJNINGSTJÄNST tel. 02 262 0333 (må–fr kl. 9–15) kulttuuri.myynti@turku.fi

TURKU CONCERT HALL SALES SERVICE Tel. 02 262 0333 (Mon to Fri 9 am–3 pm) kulttuuri.myynti@turku.fi

TURUN KULTTUURIKAUPPA ARS MUSICA Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, avoinna ma–pe klo 11–17

ÅBO KULTURBUTIK ARS MUSICA Åbo konserthus, Aningaisgatan 9, öppet må–fr kl. 11–17

LIPPUPISTE • Myyntipisteet kautta maan, www.lippu.fi/myyntipisteet • Lippupisteen puhelinpalvelu: 0600 900 900 (1,98€ / min + pvm) avoinna ma–la klo 9–21, su klo 10–18 • www.lippu.fi

LIPPUPISTE • Försäljningspunkter i hela landet, www.lippu.fi/myyntipisteet • Lippupistes telefonservice: 0600 900 900 (1,98€ / min + lna) öppet må–lö kl. 9–21, sö kl. 10–18 • www.lippu.fi

OVIMYYNTI konsertti-iltoina tuntia ennen tilaisuuden alkua, mikäli lippuja on jäljellä.

FÖRSÄLJNING VID DÖRREN en timme före konsertens början, i fall det finns biljetter.

TURKU CULTURAL SHOP ARS MUSICA Turku Concert Hall, Aninkaistenkatu 9, open Mon to Fri 11 am–5 pm. LIPPUPISTE • Lippupiste points of sale • Lippupiste phone service tel. 0600 900 900 (EUR 1.98 per min + local charge), available Mon–Sat 9 am–9 pm, Sun 10 am–6 pm. • www.lippu.fi SALES AT THE DOOR one hour before the concert.

Turun filharmoninen orkesteri syksy 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you