Page 1

Lukulampun valossa Voimaa kokemuksellisuudesta ja osallistumisesta

Luk u lampun valossa


Turun kaupunginkirjasto

Lukulampun valossa Lukulampun valossa -hanke lisää hyvinvointia • lukemisen ja kirjoittamisen • musiikin kuuntelun • keskustelemisen ja • muun kirjaston sisältöjä avaavan ohjelman avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa kirjastoissa toteutetaan esimerkiksi lukupiirejä ja elämyksellisiä pienryhmätapahtumia. Kaikki toiminta ammentaa sisältönsä kirjaston runsaista aineistoista.

Rentouttavaa ja aktivoivaa ”On kiinnostavaa nähdä, mitä kaikkea runo meissä erilaisissa ihmisissä herättää ja miten sen kukin koemme. Yhdessäolo on samanaikaisesti rentouttavaa ja aktivoivaa. Voi rehellisesti sanoa oman mielipiteensä, poikkeavankin.” Riitta, erikoissairaanhoitaja, runojen lukupiirin jäsen


Kirjasto tulee luo Lukulampun valo ulottuu myös niihin ihmisiin, jotka eivät käytä itsenäisesti kirjaston palveluja. Kohderyhminä on mm. vanhainkotien, palvelutalojen ja vastaanottokeskuksen asiakkaita sekä työttömiä ja mielenterveyskuntoutujia. Vetäjän roolissa ”Haluan kirjastoammattilaisena välittää lukukokemuksen rikastuttavaa ja voimaannuttavaa vaikutusta uudessa ympäristössä. Sairaus jää taustalle, kun yhdessä uppoudumme erilaisiin teksteihin ja keskustelemme niiden synnyttämistä tunnelmista ja ajatuksista.” Tarja, informaatikko, yhteistyössä Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen kanssa

Lukulampun valo syttyi syksyllä 2011 Turun kaupunginkirjastossa osana Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa. Tutustu toimintaan ja blogiin: www.lukulampunvalossa.fi


Valoa kaamokseen Hankkeen vuosittainen huipennus on marraskuussa järjestettävä Kaamostapahtuma. Valomerkit syyspimeästä johdattavat ihmisiä kirjastoon nauttimaan tarinoista, kirjailijoista, performansseista ja musiikista illasta yömyöhään. Turussa kehitetty valtakunnallinen tapahtumakonsepti on kaikkien Suomen kirjastojen käytettävissä. Seuraavaa kaamosta odotellessa ”Jag hoppas verkligen detta blir en tradition att se framemot till varje höst! Jag älskade kontrasten mellan den vanliga biblioteksuppfattningen och att stå och lyssna på en rockband på läktaren. Det var helt enkelt fantastiskt.” ”Nuorison edustajana voin sanoa, miten loistava vaihtoehto Kaamosviikonloppu oli tavanomaiselle nuorten viikonlopulle! Oisipa jo seuraava kaamos.” Asiakaspalautteita Kaamosviikonlopusta 2011 Seuraava Kaamosyö Turussa 9.11.2012.

Lukulampun loistetta välittävät kirjastot ympäri maan.


Åbo stadsbibliotek

I läslampans sken – att dela med sig ger kraft Projektet “I läslampans sken” har som mål att öka medborgarnas välmående genom att läsa, diskutera och öppna bibliotekets omfattande samlingar för allmänheten. Läslampan tändes för första gången år 2011 som en del av det europeiska kulturhuvudstadsårets program. Fr.o.m. år 2012 finansieras projektet av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet innefattar läsecirklar och andra smågruppsaktiviteter. All verksamhet baserar sig på det innehåll som biblioteken erbjuder. Läslampan finns också till för de människor som p.g.a. olika förhinder inte kan använda biblioteket självständigt. Vi samarbetar med skyddshem, rehabiliteringscentra m.m. Läslampans sken når sin kulmen i Kamosevenemanget i november. Då är alla inbjudna till bibliotek för att uppleva ett kreativt tillstånd avgränsat av mörker. Nästa Kamosnatt i Åbo 9.11.2012.


Turku City Library

Under the Reading Lamp – strength in sharing The project “Under the Reading Lamp” works to increase citizens’ sense of well-being by means of reading, discussing and opening the vast materials of the library. The Reading Lamp was switched on in 2011 as part of the European Capital of Culture programme. From 2012 on, the project is financed by the Ministry of Education and Culture in Finland. It involves reading circles and other small group activities. All action is based on the contents libraries offer. The Reading Lamp is also for people who are not using library services independently due to various obstacles. We collaborate with sheltered homes, rehabilitation associations etc. The light of the Reading Lamp culminates in Polar Night Event on November when people are invited to libraries to experience creativity bordered by darkness. Next Polar Night Event in Turku 9.11.2012.


§

|Tur un kaupunginkirjasto |Åbo stadsbibliotek |Turku City Library

Yhteystiedot / Information Projektipäällikkö Taina Ratia taina.ratia@turku.fi / +358 44 907 2940 Projektikoordinaattori Dunja Myllylä dunja.myllyla@turku.fi / +358 44 907 2821

www.lukulampunvalossa.fi

Kuvat: Dunja Myllylä ja Viljami Schleutker

www.turku.fi/kirjasto

Lukulampun valossa  

Voimaa kokemuksellisuudesta ja osallistumisesta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you