Page 1

MAALLA

MERELLÄ

ILMASSA

4 /2019

PUHTAAMPI UUSI SUKUPOLVI Scanian vaihtoehtoisten polttoaineiden mallisto on markkinoiden laajin. Kaikki dieselmoottorimme ovat HVO-yhteensopivia. Lisäksi saatavilla ovat Biokaasu-, Bioetanoli- ja Biodieselvaihtoehdot.

www.scania.fi

WWW.KULJETUSLEHTI.FI


Turun Satama kumppaneineen tarjoaa kilpailukykyisen logistiikkakokonaisuuden luotettavuutta ja kustannustehokkuutta hakeville yrityksille. Sataman laivaliikenteelle tuottamia palveluja täydentävät nykyaikaiset varastointi- ja terminaalipalvelut, jotka vastaavat sekä pitkäaikaisen varastoinnin että nopearytmisen jakelutoiminnan tarpeisiin. Sataman läheisyyden ansiosta tuotteet saadaan aluksista nopeasti varastoon, mikä ajan lisäksi säästää myös kustannuksia. Logistista palvelutarjontaa täydentävät monipuoliset lisäarvopalvelut, jotka oikaisevat materiaalivirtoja sekä nopeuttavat tuotteiden kulkua joko jälleenmyyjille tai suoraan kuluttajille.

WWW.PORTOFTURKU.FI 2


MAAL LA

MERE LLÄ

ILMAS SA 4 /2019

TÄSSÄ LEHDESSÄ:

WWW .KULJ

ETUS LEHT

I.FI

PUHTA UUSI S AMPI UKUP OLVI

Scanian vaihtoehtois Kaikki ten poltto diese aineiden Biokaasu-, lmoottorimm mallis e ovat BioetanoliHVO-yhteen to on markk ja Biodie selvaihtoeh sopivia. Lisäksinoiden laajin. i saata dot. villa ovat

www.scani

a.fi

Raskaan liikenteen onnettomuudet kasaantuvat kokemattomille kuskeille........ 6

Kuljetusliike Helokivi aloitti ajot uudella etanolikäyttöisellä säiliöautolla............................30

Kuljetusrinki kasvaa kiertotalouden aallonharjalla...........................8

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus droonilla toteutettiin onnistuneesti... 34

Suomalaiset tiekarhut lähtevät maailmalle Kiteeltä.................................. 10

Vain 9 % autoilijoista valmis luopumaan autosta – nämä kokonaiskustannukset voivat yllättää....................... 36

Nostetta liiketoimintaan.......................12

Mika Salosta ja Sami Saikkosesta Atolin lentävät brändilähettiläät..... 42

Laserhäirintää tapahtuu usein lennon kriittisimmissä vaiheissa.................................20

Kyytiä Suomelle.................... 50

Pyöreitä 70-vuosia juhliva kuljetusyritys laajentaa toimintaansarakentamalla oman terminaalin..................24

Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa on kuljetusalalla nykyään erittäin tärkeää...... 54

YHTEYSTIEDOT Päätoimittaja M-T Toivola lehti@kuljetuslehti.fi +358 40 7175686 22. vsk

OSOITE Kuljetus&Logistiikka Artturinkatu 2, BOX 29 FI 20200 Turku

TOIMITUKSEN YHTEYSTIEDOT Vaihde +358 40 717 5686 E-mail toimitus@kuljetuslehti.fi Kotisivut www.kuljetuslehti.fi Printti: ISSN 1458-1086 Verkko: ISSN 1798-7962


Pääkirjoitus kenteen osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on 20 %, vaatii päästöjen puolittaminen merkittäviä toimia liikenteen saralla. Nykykuntoiset väylät ja liikennejärjestelyt aiheuttavat painorajoituksia ja kiertoreittejä. Vähähiilisen liikenteen infran saavuttamiseksi, korjaamiseen ja rakentamiseen tarvitaan toimia nyt, että päästöt saadaan alemmaksi tulevaisuudessa. Jokaista liikennemuotoa tarvitaan mutta huomio on keskitettävä sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Kaikki toimet ovat tarpeellisia, eikä vähiten se, että kuljetuksia saadaan siirrettyä raiteille, joilla kapasiteetti on kunnossa. Isojen infrahankkeiden osalta Turun tunnin junan ja Suomi-radan nopeiden raideyhteyksien suunnittelun toteuttaminen sai konkretiaa lukujen muodossa. Pohjolan Rautateiden pääomitus 15,7 miljoonalla eurolla ja valtion varautuminen suunnittelun rahoittamiseen yhteensä 115 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan. Nyt tarvitaan tekoja, että suunnittelu käynnistetään nopeasti ja hankkeet saadaan liikkeelle. 12-vuotisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa tulisi huomioida myös rahoituksen näkökulmasta eri vuosille ajoittuvat toimet, niin että jatkuvuus ja ennakoitavuus niin perusväylänpidon kuin hankkeidenkin rahoituksen osalta taataan. Kuva: Liisa Takala.

Väyläverkosto on Suomen vientiteollisuuden selkäranka Kiitos

hallitukselle, että infran korjausvelan pysäyttämiseen on suhtauduttu vakavasti ja tilanteen korjaamiseen osoitettiin määrärahaa. Infrahankkeisiin perusväylänpidon rahoituksen 300 miljoonan euron vuosittainen tasokorotus on välttämätön toimenpide korjausvelan pysäyttämiseksi. Hallitusohjelmassa sitouduttiin puolittamaan päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kun ottaa huomioon, että lii4

Isoja hankkeita tulisi tarvittaessa pystyä pilkkomaan osiin. Näin mahdollistetaan EU-rahoituksen maksimaalinen hyödyntäminen. Meneillään olevan EU-budjettikauden puitteissa on avautumassa vielä kaksi liikennehankkeille suunnattua hakua, ns. ylijäämät käyttämättä jääneistä tuista, joita voidaan käyttää vuoden 2023 loppuun saakka. Sen jälkeen on aloitettava työ EU-rahoituksen saannon varmistamiseksi tulevasta EU-budjetista. Siitä huolimatta, että budjettiriihen luvut otettiin ilolla vastaan, on tärkeää jatkaa vastuullista keskustelua siitä, kuinka oikea suunta taataan myös tulevaisuudessa. Aiempien Liikenne- ja viestintäministeriön laskelmien mukaan ratojen ja teiden korjausvelan kuittaamiseen tarvittaisiin 2,5 miljardia euroa. Siihen päälle lisätään 15 miljardin investointivelka. Tämän yhtälön ratkaisemisessa tarvitaan yli budjetti- ja hallituskausien ulottuvaa näkemystä liikenteen rahoitusmallista. Tämän hallituksen aikana määritellään, millaisella väyläverkostolla suomalaista liikennepolitiikka toteutetaan tulevaisuudessa. Päivi Wood Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Keskuskauppakamari


ILMOITUS

LNG kuljettaa ekologisemmin HELSINGIN JA JYVÄSKYLÄN välillä on tänä vuonna voinut nähdä Suomen ensimmäisen kolmiakselisen, nesteytetyllä maakaasulla (LNG) kulkevan Iveco-rekkaveturin. Vähälä Yhtiöiden uusi Iveco Stralis NP 460 6X2 vetää perässään viisiakselista puoliperävaunua. Kokonaispainoa yhdistelmällä on 62 tonnia, pituutta 23 metriä. – Haluamme pysyä alan kehityksen kärjessä ja tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden vähäpäästöiseen, kustannustehokkaaseen logistiikkaan, perustelee Vähälä Yhtiöiden hankintapäällikkö Ari Karjalainen investointia. LNG-rekkaveturilla ajetaan noin 230 000 kilometriä vuosittain. Sen avulla yritys voi vähentää hiilidioksidipäästöjään noin 50 tonnilla vuodessa dieselkäyttöiseen rekkaveturiin verrattuna. Lisäksi vähenevät lähi- ja pienhiukkaspäästöt, mikä parantaa ilmanlaatua. – Vastuullisuus on meille tärkein arvo, ja näemme vaihtoehtoiset polttoaineet merkittävänä ratkaisuna maantieliikenteen päästöjen vähentämiseen, Karjalainen tiivistää. Nesteytetty biokaasu (LBG) ja nesteytetty maakaasu (LNG) ovat vähäpäästöisiä ja kilpailukykyisiä polttoaineita raskaalle liikenteelle. Kaasukäyttöisyys auttaa vähentämään päästöjä ja polttoainekustannuksia. Gasumin raskaan liikenteen tankkausasemat palvelevat kuljetusyrittäjiä Suomessa, Ruotsissa ja pian myös Norjassa. Kysy lisää: www.gasum.fi.

5


RASKAAN LIIKENTEEN ONNETTOMUUDET KASAANTUVAT KOKEMATTOMILLE KUSKEILLE Pohjola Vakuutuksen tekemän ammattiliikenteen haastattelututkimuksen mukaan kuskin vähäinen ajokokemus ja keskittymisen herpaantuminen ovat suurimpia syitä raskaan liikenteen suistumisiin. Teksti: Ari Rantamaa, Riskipäällikkö, Pohjola Vakuutus Oy – Alle 21-vuotiaat kuskit, joilla oli tapahtumahetkellä alle kaksi vuotta ajokokemusta, korostuvat tuloksissa. Tämä ei tarkoita, että nuoremmat kuskit olisivat huonoja kuskeja, mutta kokemuksesta on suuri apu tilanteiden ennakoimisessa, kertoo Pohjola Vakuutuksen yritysasiakkaiden liiketoimintajohtaja Antti Huhtala.

Kokemus raskaan kaluston ratin takana näkyy ennen kaikkea ennakoinnissa. Kun takana on suurempi määrä kilometrejä, osaa yllättäviin tilanteisiin varautua paremmin. Tämän lisäksi kuskin on Huhtalan mukaan kriittisen tärkeää keskittyä nimenomaan ajamiseen.

Tutkimuksen mukaan ajoneuvoyhdistelmiä suistui teiltä liki yhtä paljon suoralla tieosuudella kuin mutkissa. Useimmin tieltä suistumisessa kyse on ollut siitä, että kus-

6

kin huomio on herpaantunut itse ajosta johonkin muuhun. Muutamat vastaajat kertoivat avoimesti, etteivät olleet keskittyneet tarpeeksi, ja tilanne johti suistumiseen. – Pitkän, kymmenen tunnin työvuoron väsyttämänä keskittyminen herpaantui, ja yhdistelmä ajautui liiaksi tienreunaan, eikä sitä saanut enää oikaistua tielle, kertoi yksi vastaajista.

Huonot keliolosuhteet eivät näytä yksin aiheuttavan tieltä suistumisia, mutta yhdessä keskittymisen herpaantumisen kanssa osoittautuivat kohtalokkaiksi. –

Suistuminen tapahtui suoralla tiellä, joka oli huonosti aurattu ja liukas. Yhdistelmä ajautui liiaksi oikealle ja kellahti ojaan. Keskittyminen herpaantui, myöntää myös toinen kyselyyn vastannut.

Raskaan liikenteen ajoista suurin osa tapahtuu samaan aikaan kun teillä liikkuu runsaasti muutakin liikennettä. Henkilöliikenne oli yhtensä osallisena useassa tieltä suistumisessa. Liikennesääntöjen noudattaminen on tärkeää myös raskaan liikenteen näkökulmasta.

– Ajoin jonossa ja edessä ollut auto jarrutti voimakkaasti ja kääntyi vasemmalle. Yritin jarruttaa, mutta tie oli liukas ja olin törmätä auton perään. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi ohjata oma ajoneuvo tieltä pois, eräs vastaajista kuvailee.

Pohjola Vakuutus haastatteli ajalla 1.4.2018-31.3.2019 kuljetusyrittäjiä ja heidän kuljettajiaan, jotka ovat olleet osallisina sattuneessa 37 vahingossa. Haastattelut tehtiin puhelimitse siten, etteivät haastateltavat ja onnettomuudet ole tunnistettavissa.


7


Kuljetusrinki kasvaa kiertotalouden aallonharjalla Kuljetusrinki hankki Toyotalta trukin, joka lastaa kaksi miljoonaa kiloa pahvipaaleja kierrätykseen vuosittain. Helsingin Tattarisuolla Malmin historiallisen lentokentän kupeessa sijaitsee laaja pienteollisuusalue. Kiertotalouden kuljetuksiin ja materiaalien käsittelyyn erikoistunut Kuljetusrinki on yksi alueen suurimmista toimijoista. Sen 40 työntekijää käsittelee tänä vuonna 20 miljoonaa kiloa pääasiassa kaupan, teollisuuden ja rakentamisen tuottamaa jätettä kierrätykseen. Tästä määrästä saadaan muun muassa kaksi miljoonaa kiloa kierrätyskelpoista pahvia. Aamupäivänä kuljetusringin pihamaalla on vilskettä. Tavaraa tuovia ja sitä noutavia autoja tulee portista solkenaan. Materiaalia tulee erikokoisilla keräilyautoilla. Trukki lastaa pitkään puoliperävaunuun paalattua pahvia toimi8

tettavaksi Kymenlaakson kartonkitehtaalle uudelleenkäyttöä varten. Reilu yrittäjähenki

Kuljetusringin menestys on rakennettu vahvan perheyrittäjyyden päälle. Isä aloitti vuonna 1989 mies ja paku -tyylillä toiminimellä keräämällä pahvia ympäri pääkaupunkiseutua ja toimittamalla sitä kartonkiteollisuuteen. – Aluksi kasvoimme ihan kädes-

tä suuhun. Kaikki tulot laitettiin yrityksen kasvuun, Kuljetusringin kierrätyspalveluista vastaava Sami Aro sanoo. Laajempi yritystoiminta alkoi vuonna 1996. Sittemmin kasvua on tullut vuosittain, kun asiakas-, työntekijä- ja kuljetuskaluston määrät ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain. Kuljetusrinki vastaanottaa sekalaista materiaalia, josta rakennusjätteen osuus on suurin. Kun kuormalava saapuu, se kipataan suu-


ressa hallissa olevaan kasaan, josta eri materiaaleja aletaan erotella. Samassa lastissa voi olla betonia, metalleja, puuta, kipsiä, pahvia ja muoveja. Erottelu tehdään pääasiassa kahdella kaivinkoneella. Kaikesta ja kaikista näkee, että yrityksessä vallitsee hyvä ja reilu henki. – Työntekijöillä on iso vapaus tehdä omia päätöksiä. Porukka viihtyy, vaikka välillä on todella kova kiire. Silloin nipistetään vaikka ruokatunnista. Talvella kun on väljempää voi pitää pidempää taukoa. Asiakkaat kiittävät

Nopeasti kasvavalla kierrätysalalla pärjääminen on taitolaji. Kuljetusrinki on saavuttanut alati kasvavassa asiakaskunnassaan vahvan aseman. Siitä kertoo asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPSmittari, joka antaa Kuljetusringille huiman arvosanan 95. Miten näin korkea luku on mahdollinen? – Olemme erittäin joustavia. Pystymme mukauttamaan toimintamme asiakkaidemme toiveiden mukaan. Olemme myös saaneet hyvää palautetta nopeasta toiminnasta. Jos asiakas soittaa, että auto pitää saada, kyllä se aina jotenkin järjestyy.

Luottamukselle rakennettu kumppanuus Kuljetusringin ja Toyotan yhteinen taival alkoi kesällä 2018, kun Kuljetusringin vanha vastapainotrukki alkoi olla käyttöikänsä päässä. Vaikka se vielä toimi, ikä alkoi painaa kovassa käytössä olevaa konetta. Kuljetusrinki valitsi Toyotan kumppaniksi, koska yhteyshenkilöiden ammattitaito, hyvin laadittu tarjous sekä rivakka palvelu miellyttivät alusta alkaen. – Toyotan asiantuntijat olivat vakuuttavia ja myyntimiehet poikkeuksellisen rehellisiä. Heihin luotimme heti. Alusta saakka puhuttiin asiaa. Hintakin asettui niihin raameihin, joita olimme ajatelleet, Aro muistellee. Toyotan asiantuntijatiimi perehtyi kesäloma-aikaan Kuljetusringin tarpeisiin pariinkin kertaan. He tutkivat käyttöpaikan, mihin konetta käytetään ja kuinka paljon. He selvittivät muun muassa, kuinka korkealta paaleja nostetaan ja minne niitä viedään. Tärkeintä oli koko ajan se, että mukana oli konetta käyttävä työntekijä, joka kertoi jokapäiväisestä työstä. – He tulivat tutustumaan meidän olosuhteisiimme ja keskustelemaan laitosjätkiemme kanssa heidän työstään ja siitä, mitä trukil-

ta vaaditaan. Homma eteni todella hyvällä tahdilla eteenpäin ja valmis ehdotus tuli nopeasti. Olosuhteisiin tuunattu trukki

Valittu trukki on dieselkäyttöinen kompakti 3500 kiloa nostava trukki, joka pystyy operoimaan ketterästi ahtaissakin paikoissa. Toimintavarmaan ja kustannustehokkaaseen dieselkoneeseen päädyttiin, koska trukki operoi joko ulkona tai hyvin tuulettuvassa isossa hallissa. Tavallisesta trukista poikkeaa muun muassa ylös käyristyvä pakoputki. Näin pakokaasut eivät nosta pölyisessä hallissa pölyä ilmaan. Isompi erikoisuus ovat koneen puristusvoimaiset pihdit. – Kun lastaamme rekkaan kolmekin paalia päällekkäin, taakalla on helposti 1500 kiloa painoa. Silloin pitää trukin pihdeissä olla reilusti puristusvoimaa. Koska kyseessä oli hieman tavallisuudesta poikkeava malli, sillä oli hieman tavallista pidempi toimitusaika. – Oleellista oli se, että kone tuli juuri silloin, kun olimme sopineet. Kaikki pelaa

Lopputuloksena tuli sellainen trukki, joka oli sovittu. Pieni säätö paaleja puristaviin pihteihin tarvittiin ja senkin Toyotan asentaja tuli tuunaamaan pika pikaa. Kokemukset uudesta koneesta ovat hyvät. Kovissa olosuhteissa korostuu hyvä näkyvyys ja se, että uuden koneen tekniikka pelaa moitteetta. – Kone on hieman korkeampi kuin vanha ja sekin parantaa näkyvyyttä. Oleellista on kuitenkin varmuus ja luottamus siihen, että kone pelittää kaikissa olosuhteissa. Iso asia on myös se, että koneella on riittävästi tehoa niin, että 1500 kilon paalinippua voi pihtien kärjillä huoletta työntää rekan lavalla eteenpäin. 9


Kuva: Jarno Artika

Suomalaiset tiekarhut lähtevät maailmalle Kiteeltä – Toimitusjohtaja: ”Tuskin ruotsalaiset tilaisivat näitä itänaapurin itärajalta, elleivät olisi tyytyväisiä” Teksti: Tuovi Mäkipere

Näitä tiekarhuiksikin kutsuttuja laitteita valmistetaan edelleen Suomessa. Rakkaalla työkoneella on monta nimeä: ainakin tiehöylä, tiekarhu ja maantiekarhu. Polanteisilla teillä ajavat kuskit ovat jälleen kyselleet niiden perään, sillä koneen terät pureutuvat jopa kynnöspeltoa muistuttavaan, kivikovaan jäähän. Suomalaisten tiekarhujen kotipesä sijaitsee Kiteellä PohjoisKarjalassa. Niitä valmistava Veekmas Oy on perheyritys, jota pyörittää Halttusen perhe. Veekmas Oy:n toimitusjohtaja Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana vuonna 1974. Sitä en10

nen hän työskenteli kuorma-autoyrittäjänä. – Kaikki tiehöyliin liittyvä sai alkunsa kahvipöytäkeskustelusta. Kahvipöydän toiselta puolen sain kuulla, että Suomessakin valmistetaan tiehöyliä. 1980–1990-luvuilla Veekmas peruskorjasi satoja Ruotsin tiehallinnon myymiä Nord-Verk-tiehöyliä. Myös yrityksen nimi on länsinaapurin innoittama, sillä ruotsin kielen sana vägmaskin tarkoittaa tiekonetta. Ensimmäinen höylä Egyptiin

Jotain lainattua, jotakin uutta. Niin

voisi sanoa Veekmas-tiehöylien historiasta, sillä korjattujen ruotsalaishöylien jalostusaste nousi vuosien mittaan. Lopulta yhtiö valmisti ensimmäisen täysin uuden tiehöylänsä. Kyseinen Veekmas-tiehöylä lähti maailmalle vuonna 1993, tarkemmin sanottuna egyptiläiseen kaivokseen. Nykyään Veekmas on ainoa kotimainen tiehöylien valmistaja, sillä vuonna 2007 Veekmas Oy osti kilpailijansa, sastamalalaisen Patria Vammas Oy:n tiehöyläliiketoiminnan. Seuraavana vuonna Veekmas saavutti ennätyksellisen 10 mil-


on työkone, jonka teriä ohjataan hydrauliikan avulla. Tiehöylässä voi olla 1–3 terää. Talvisin tiehöylä pureutuu kovaan jäähän ja lumeen, ja kesällä se sopii sorateiden hoitoon. – Tiehöylä ottaa huomioon myös tien kallistukset, eivätkä esimerkiksi murskeet pääse leviämään ojiin. Kuski hallitsee sitä, mitä tekee. Kuski on siis oikeasti kuski, Halttunen kuvailee. Suomen tiekarhukanta elpymässä

joonan euron liikevaihdon. Sinä vuonna alkoi myös lama. Lama ei kuitenkaan hyydyttänyt Veekmasia. Yhtiön valmistamat tiehöylät menevät nykyään lähinnä vientiin, ja ostajia on ollut Australiaa myöten. Erityisen paljon tiehöyliä tilataan Ruotsiin. – Tuskin ruotsalaiset tilaisivat näitä itänaapurinsa itärajalta, elleivät olisi tyytyväisiä, Halttunen pohtii.

Halttunen harmittelee, miten pieneksi Suomen tiehöyläkanta on päässyt. Hänen laskujensa mukaan Suomessa on käytössä noin 50 tiehöylää, vaikka Ruotsissa määrä on kymmenkertainen. Nykyään lumisateen jälkeen töissä näkee todennäköisemmin lanoilla ja alaterillä varustellun

kuorma-auton kuin tiehöylän. Kyse on kuntien tekemistä valinnoista, sillä kuorma-auto on hankintahinnaltaan edullisempi kuin tiehöylä. Halttusen mukaan ei kuitenkaan vaikuta siltä, että tiekarhu olisi kuolemassa sukupuuttoon Suomessa. Vuodesta 2005 alkaen Veekmasilta tilattiin yleensä vain yksi tai kaksi tiehöylää vuodessa kotimaahan, mutta viime vuosina kotimaisia tilauksia on tullut enemmän. Koska tiehöylät ovat päässeet välillä harvinaistumaan, nykyiset tiehöylien kuljettajat alkavat olla iäkkäitä. Siinä piilee Halttusen mukaan ongelma, joka täytyy pian ratkaista. – Kuljettajakoulutuksille on tarvetta, jotta taito saadaan siirrettyä nuoremmille.

Tilaustyö asiakkaan toiveiden mukaisesti

Veekmasin tiehöylillä on pituutta vajaat 10 metriä ja painoa yli 20 tonnia. Tiehöylät rakennetaan tilaustyönä, ja yhden koneen rakentamiseen menee kuukausia. Tiehöylän hinta pyörii 350 000 euron tuntumassa, mutta jos ostaja haluaa laitteensa kaikilla herkuilla, hinta kohoaa. Ruotsiin on tilattu jopa yli puolen miljoonan euron tiehöyliä. Tiehöylä ei nimestään huolimatta ole pelkkä höylä, joka kiinnitetään muuhun laitteeseen. Tiehöylä

Kuva: Eija Hiltunen

Esa Halttunen aloitti tiehöyläurakoitsijana vuonna 1974. Kuvassa on myös tiehöylä Veekmas FG 2428.

11


NOSTETTA LIIKETOIMINTAAN

Vasemmalla Miska Joensuu ja oikealla Simerin perustaja Pekka Kolehmainen.

Henkilönostin nousee parhaimmillaan usean kymmenen metrin korkeuteen. Silloin kyydissä olevien on hyvä tietää, että laite on huollettu säännöllisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla. Teksti: Timo Mansikka-aho

Hyvin todennäköistä on, että laitteen on huoltanut Simeri Oy:n ammattilainen. – Meillä on palveluksessamme Suomen suurin henkilönostinten huoltohenkilökunta – yli 50 rautaista alan osaajaa, toteaa Simeri Oy:n myyntijohtaja Miska Joensuu.

– He palvelevat asiakkaita kaik12

kialla Suomessa.

Simerillä on Suomessa seitsemän ja Virossa kaksi toimipistettä. Yritys aloitti toimintansa 25 vuotta sitten nimenomaan huoltopalvelujen tarjoajana. Sittemmin mukaan on tullut myös laitteiden oma maahantuonti. Toiminnan pääpaino on kuitenkin

edelleen huollossa. Suuri osa tehtävistä huoltotoimenpiteistä on lakisääteisiä 10-vuotistarkastuksia, mutta suurin volyymi huoltotöistä tapahtuu työmaaolosuhteissa asiakkaiden luona. Suomi ja Australia ovat ainoat maat, joissa tämä on lakisääteinen velvoite jokaiselle henkilönostimelle. Hyvin pidetty laite kestää käyttöä toki huomattavastikin pidempään, mutta var-


sin tyypillisesti lakisääteisen huoltotarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi hankitaan tilalle uusi. Henkilönostinten huolto on luottamusbisnestä

Laadukkaan työn lisäksi Simeri on saanut kiitosta siitä, että se pystyy pitämään lupauksensa huollon aikatauluista. Tällä on erityinen merkitys silloin, kun henkilönostimen huollon aiheuttama toimintakatkos saattaa pysäyttää tai hidastuttaa työmaan muita toimenpiteitä. Kerrannaisvaikutuksena tästä saattaa olla koko projektin myöhästyminen.

– Toiminnan sujuvuuden kannalta on ratkaisevaa, että työmaalla tiedetään koska henkilönostin on poissa toiminnasta huollon vuok-

si, Miska Joensuu painottaa.

– Me varmistamme tämän toisaalta antamalla realistiset vasteajat, toisaalta venymällä tarvittaessa silloin, kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää.

Joustavaa toimintamallia edesauttavat Simerin ympärivuorokautinen huoltopäivystys pääkaupunkiseudulla, toisaalta asiansa osaavan huoltohenkilökunnan löytyminen useammalta paikkakunnalta. Läsnäolo lähellä asiakkaita on henkilönostinalallakin tulosta tuottava palvelulupaus. Henkilökohtaista vastuuta onnistumisesta

Jotta tämä lupaus saataisiin toteutumaan kaikissa kohtaamisissa, on

henkilökunnan osattava asiansa ja sitouduttava tekemään parhaansa yhteisen onnistumisen eteen. Miska Joensuu korostaa, että nimenomaan tämä on se osa-alue, jossa Simeri on pystynyt ylittämään niin asiakkaiden kuin omatkin odotuksensa.

– Porukkamme ammattiylpeys on aivan esimerkillistä, Miska Joensuu korostaa.

– Asenne on tälläkin alalla hyvin usein se asia, joka ratkaisee asiakaskokemuksen. Meidän jengimme lähtee aina siitä, että asia hoidetaan kuntoon asiakkaan ehdoilla, hänelle parhaiten sopivalla tavalla. Vastaavasti Simeri pyrkii huoleh-

SImerin toiminta alkoi henkilönostinvalmistaja Genie Industries virallisena huoltoyhtiönä.

13


timaan siitä, että henkilöstöllä on hyvät edellytykset työnsä tekemiseen. Perheyrityksessä ajatellaan ja suunnitellaan asioita pitkällä aikavälillä, ja ihmisten merkitys organisaation tärkeimpänä voimavarana ymmärretään.

Huoltajien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä koulutuksilla, joita järjestetään sekä Simerin että laitevalmistajien toimesta. Simeri onkin tänä päivänä aito henkilönostinten monimerkkihuoltaja, joka huoltaa kaikkia nostinmerkkejä. Yritys on myös useimpien valmistajien valtuuttama takuuhuoltaja. Simeri on myös alan ainoa toimija, jolle on myönnetty kansainväliset ISO9001- ja ISO14001-laatusertifikaatit.

Varaosat kätevästi verkosta Varaosat ovat niinikään tärkeä osa henkilönostinten jälkimarkkinointipalveluita. Helpottaakseen asiointia ja nopeuttaakseen toimitusaikoja entisestään Simeri on hiljattain lanseerannut verkkokaupan, josta asiakkaat pääsevät tilaamaan osia suoraan. Vieläpä niin, että verkkokauppa tarjoaa sekä merkkikohtaista varaosaa että samanlaista, edullisempaa vaihtoehtoa. Kun standardivaraosat pystytään toimittamaan ympäri Suomen jo seuraavan työpäivän aikana, helpotus työmailla on merkittävä. Yllättäen sattuvat rikkoontumiset eivät pääse häiritsemään projektin etenemistä kohtuuttomasti. Alan johtava ammattitaito ja tinkimätön sitoutuminen jokaiseen työ-

Simerillä on toimintaa kymmenellä eri paikkakunnalla Suomessa ja Virossa.

14

tehtävään ovat olleet Simerin menestyksen avaintekijöitä jo neljännesvuosisadan ajan. Henkilönostimet ovat kehittyneet ja monipuolistuneet tuona aikana huomattavasti, mutta onnistumisen avaimet ovat säilyneet hyvin samanlaisina. Miska Joensuu uskoo, että perheyrityksen luotettavien, asiakaslähtöisten toimintaperiaatteiden varaan on hyvä rakentaa myös jatkossa. – Vahva osaaminen on tekemisemme kivijalka, mutta asenne auttaa meitä erottumaan eduksemme. Me haluamme olla asiakkaalle se kumppani, kenen haltuun hän rohkenee antaa henkilönostinten vaativat huoltotoimenpiteet. Jättäen samalla itsellensä yhden asian vähemmän huolehdittavaksi.


Pekka Kolehmainen edustamassa Snorkel henkiönostimen edessä. Snorkel on tänä vuonna täyttänyt 60 vuotta!

Miten Simerin tarina syntyi? Mistä kaikki lähti ja miten olemme päässeet tähän pisteeseen. Haastattelimme yrityksen perustajaa Pekka Kolehmaista.

Läheisten tuella ja luotolla on yrittäjän elämässä suuri merkitys. He antavat henkistä tukea ja voimaa matkan varrella.

Idea Simerin perustamisesta lähti, kun Pekan edellisellä työnantajalla oli tarve lasinhuoltolaitteille sekä henkilönostimia maahantuovan yrityksen jälkimarkkinoinnille. Pekka katsoi parhaaksi lähteä yrittäjän polulle ja perustaa oman yrityksen. Nimeen Simeri päädyttiin, kun Pekka asteli asianajajan toimistoon, laittoi silmät kiinni ja osoitti sormella valmiiseen yritysten nimilistaan.

Illat valuivat töiden parissa ja välillä myös paperihommissa. Simeri pääsi kunnolla vauhtiin, kun Suomen talous lähti nousuun. Työmäärä kasvoi ja Simeri pääsi palkkaamaan uusia taidokkaita työntekijöitä, jotka omalla ammattitaidollaan auttoivat yritystä kehittymään.

Läheisten tuen avulla yritys näki päivän valon. Pekan isä antoi pojalleen noin 16 000 markan pääomalainan, jonka jälkeen Simeri pääsi vauhtiin. Ensimmäiset vuodet ovat olleet työntäyteisiä ja menestyksellisiä. ”Iso kiitos Leksalle, Simerin ensimmäiselle työntekijälle, alun mukanaolosta ja luottamisesta”, kommentoi Pekka Kolehmainen.

Vuosien jälkeen kova työ vihdoinkin palkittiin, kun Simeri aloitti itsenäisesti toimimaan henkilönostimien parissa. Asiakkaiden tarpeita kuunneltiin ja vahvistettiin huoltoa sekä toiminnallisesti että alueellisesti. Simeri aloitti myös käytettyjen henkilönostimien myynnin ja löysi sattumalta luotettavan kumppanin putoamissuojajärjestelmiin. Siitä lähtien Simerin liikevaihto on noussut hyvään tahtiin, uusia ammattilaisia on palkattu ja toimintaa on kehitetty jatkuvasti.

Yrittäjyys voi olla hankalaa, mutta myös antoisaa. ”Suomessa yrittäminen on yrittämistä siinä missä muuallakin, se on asennekysymys, vastuun- ja riskinkantoa, hyvällä hetkellä antoisaa ja tuottoisaa mutta huonoilla hetkillä raskasta, selkeän epäselvästi säännösteltyä sekä lain että verottajan puolesta, mutta rehtiä. Oleellista lienee, että asioita voi itse kehitellä ja vaikuttaa”, sanoo Pekka Kolehmainen. Simeri on kulkenut pitkän matkan ja ehtinyt palvella montaa tyytyväistä asiakasta. Me teemme tätä meidän asiakkaitamme varten ja olemme nauttineet joka hetkestä! Kaikille Suomen yrittäjille ja niille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä, Pekka haluaa lähettää toivotuksen: ”Luottakaa omaan tekemiseen, tehkää asiat kerralla ja kunnolla ja muistakaa että kaikki rahat siellä tilillä ei todellakaan ole sinun.” 15


Vain noin kolmannes suomalaisista huollattaa autonsa ostoliikkeessä

Globaalin autoteollisuuden ohjelmistotoimittajan CDK:n teettämästä kuluttajakyselystä käy ilmi, että vain noin kolmannes huollattaa autonsa samassa liikkeessä, mistä on sen ostanut.

Suomalaisista autonomistajista jo enemmistö huollattaa autonsa jossain muualla kuin ostopaikassa. Päätöstä ohjaa usein hinta, jonka mainitsi valintaperusteeksi 38 % vastaajista.

– Suomalaiset ovat auton huoltopalvelujen suhteen erittäin hintaherkkiä. Huomattavaa kuitenkin on, että autonsa ostopaikassa huollattavista 76 % on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa palveluun, maajohtaja Sanna Andersson CDK:lta kertoo. 16

Muita esiin nousseita syitä auton huollattamiseen muualla ovat ostopaikan kaukainen sijainti ja aiemmat palvelukokemukset. Myös hinta-arvion ylitykset ja varauksen teon vaikeus nousevat esiin. Osa liikkeistä ei myöskään tarjoa huoltopalveluja. – Joka kymmenes vastaajista mainitsi, että huollon varauspalvelut eivät toimi tai he eivät saa mitään viestintää autoliikkeestään huoltoon liittyen. Nykyteknologian aikana nämä asiat olisi autoliikkeiden helppo ottaa haltuun, Andersson toteaa.

Andersson vinkkaa lisäksi, että huoltoa tarjoavien merkkiliikkeiden tulisi yhä enemmän pohtia, kuinka uusilla palveluilla voitai-

siin tehdä pesäeroa halvinta hintaa tarjoaviin.

– Nykytekniikka tuo uusia mahdollisuuksia autoliikkeille. Esimerkiksi vikadiagnostiikkaa ja yksinkertaisia huoltopalveluja voidaan tarjota etänä, mikä kyselyn perusteella tuntui kiinnostavat autonostajia. Uudet palvelut helpottavat autonkäyttäjän arkea ja säästävät molempien osapuolten aikaa, Andersson sanoo. CDK:n teettämään kyselyyn vastasi 1 000 kuluttajaa kesäkuussa. Kyselyn teki SynoInt internet-paneelina, ja otos oli väestöä demografisesti edustava. Clas von Bell


AKTIIVISEEN ELÄMÄNTYYLIIN l Korotettu

alusta, helmasuojaus, alleajosuojat edessä ja takana sekä 17” kevytmetallivanteet tekevät uudesta Corolla TREK -erikoismallista aktiivisen liikkujan valinnan l Saatavilla 1,8- ja 2,0-litraisilla itselataavilla hybridivoimalinjoilla l Uutuus saapuu Suomeen vuoden 2020 alussa

Toyota Corolla TREK -erikoismalli vastaa aktiivista elämäntyyliä harrastavien perheiden tarpeisiin. Sen 20 mm korkeampi alusta tarjoaa suuremman maavaran kautta mahdollisuuden viedä näyttävän näköisen erikoismallin normaalia haastavampiin paikkoihin.

sisältäen PCS-järjestelmän jalankulkijatunnistuksella sekä päiväaikaisen pyöräilijätunnistuksen, täyden nopeusalueen adaptiivisen vakionopeussäätimen, kaistallapitoavustimen, liikennemerkkien tunnistuksen sekä älykkäät automaattiset kaukovalot. Sekä mittariston monitoiminäyttö että mediakeskuksen näytöt ovat seitsemäntuumaisia.

Toyota Corolla TREK on Toyotan ja Trek Bicycle -yrityksen välisen yhteistyön tulos. Yhteistyössä yhdistyy kahden yrityksen yhteiset ympäristöarvot ja halukkuus tarjota laadukkaita liikkuvuuspalveluita kaikille. Yhteistyön kunniaksi Toyota on toimittanut Trek-Segafredo -pyöräilyjoukkueille yhteensä 16 Corolla TREK 2.0 Hybrid Touring Sports -mallia.

Ulkodesign on crossover-tyylin mukainen: helmojen muotoilu sekä materiaali, alleajosuojat edessä ja takana, hunajakennomaski, 17” kevytmetallivanteet, tummennetut takalasit sekä LED-ajovalot alleviivaavat auton aktiivista luonnetta.

Corolla TREK -erikoismalli on saatavilla vain Touring Sports -korimalliin ja valittavissa on joko 1,8tai 2,0-litraiseen moottoriin perustuva itselataava hybridivoimalinja. Sisätiloissa erikoismallin erottaa muista Corolla-malleista kaksivärisen kangasverhoilun sekä kojelaudan näyttävien puusomisteiden avulla. Sekä kynnyslistoissa että takaluukussa on TREK-logo.

Uuden Corolla TREK -erikoismallin varustelu on erittäin kattava: uusimman sukupolven Toyota Safety Sense -turvallisuusvarustelu

17


Enemmän irti renkaista digitaalisesti Oli alla maantie tai työmaa, digitaalisuus on yhä suuremmassa roolissa ajoneuvoissamme – kalustonhallinnasta ja etänä hoituvasta diagnostiikasta aina dataan pohjautuvaan logistiikkaan, autonomisiin ajoneuvoihin ja IoTratkaisuihin saakka. Mutta vaikka renkaiden merkitys turvallisessa ja tehokkaassa työssä on kriittisen tärkeä, ne ovat tähän saakka olleet reaaliaikaisen tiedonkeruun kannalta lähestulkoon näkymättömiä. Uusi Nokian Tyres Intuitu on ratkaisu, joka tekee rengastiedon keräämisestä helppoa ja vaivatonta. Sen avulla renkaista on enemmän hyötyä ja vähemmän murheita. Erikoisrenkaiden edelläkävijänä Nokian Renkaat on ottamassa askeleita kohti digitaalista, reaaliaikaista renkaiden hallintaa. Nokian Tyres Intuitu on konsepti, jossa sensoreilla varustetut renkaat yhdistyvät dataa keräävään mobiilisovellukseen. Näin käyttäjä pysyy ajan tasalla tärkeän paine- ja lämpötilatiedon suhteen. ”Tavoitteenamme oli tehdä järjestelmästä mahdollisimman ’plug & play’ -käyttövalmis”, kertoo Nokian Renkaiden myynti- ja markkinointijohtaja Toni Silfverberg. ”Osta renkaat, asenna sovellus ja siinä kaikki.” Järjestelmä on tarjolla ensin maatalous- ja urakointirenkaisiin, mutta Nokian Renkaat aikoo ulottaa digitalisaation kattamaan suurimman osan rengasvalikoimastaan.

Langatonta tiedonsiirtoa

Miksi älyrenkaat?

Internet of Things (IoT) eli teollinen Internet on jo mullistanut monia teollisuudenaloja kokoonpanotyöstä mittareiden etälukuun. IoT:n perusajatuksena ovat pienet, vähän virtaa kuluttavat itsenäiset anturit, jotka lähettävät tunnisteja sensoridataa edelleen tallennettavaksi ja käsiteltäväksi. Nokian Tyres Intuitu perustuu renkaiden sisään asennettuihin IoT-sensoreihin. Järjestelmän ensimmäisessä versiossa renkaat lähettävät paine- ja lämpötilatietoa, jota voidaan lukea mobiililaitteessa toimivalla sovelluksella ja joka tallentuu pilvipalveluun. Nokian Tyres Intuitu ei vaadi ajoneuvoon mitään muutoksia – vain sensoreilla varustetut renkaat ja mobiililaitteen.

Reaaliaikainen tiedonkeruu hyödyttää ammattiajon monia osaalueita. ”Ilmeisin hyötyjä on tietysti loppukäyttäjän työpäivä”, antaa Silfverberg esimerkin. ”Sovellus tarjoaa kuljettajalle mielenrauhaa pitämällä renkaiden paineet ja lämpötilan tiedossa, mikä auttaa rengasvaurioiden välttämisessä ja varoittaa ajoissa poikkeavuuksista. Renkaiden hyvä kunto pitää koneet toiminnassa ja minimoi käyttökatkokset sekä rengasvaurioista aiheutuvat kulut.”


Liikkeenjohdon tasolla Nokian Tyres Intuitu tarjoaa dataa päätöksenteon tueksi ja koko konekannan tehokkuuden tarkasteluun. ”Kalustopäällikkö haluaa pitää pyörät pyörimässä mahdollisimman vähillä yllätyksillä ja niin tehokkaasti ja tuottavasti kuin mahdollista”, muistuttaa Silfverberg. Heille Nokian Tyres Intuitu tuo mielenrauhaa näyttämällä selkeää tietoa ennakoivan huollon tarpeisiin. Pidennetty takuu

Koska Nokian Tyres Intuitu auttaa rengasvaurioiden välttämisessä varmistamalla renkaiden optimaaliset toimintaolosuhteet, tarjoaa Nokian Renkaat pidennetyn takuun renkaansa rekisteröineille mobiilisovelluksen käyttäjille. ”Jos rekisteröit renkaasi Nokian Tyres Intuitu -sovelluksessa, saat vuoden lisää takuuta – ei mikään pikkujuttu”, muistuttaa Toni Silfverberg.

Tieto auttaa ympäristöä

Taivas on rajana

Viljelyn ja kuljetuksen tehokkuuden kasvattaminen ei ole vain hyvää liiketoimintaa. Maailmanlaajuisesti kasvavan väestön ruokkiminen samalla määrällä viljelysmaata ja CO2-päästöjen vähennystarve ovat haasteita, joiden ratkaisemisessa jokaisella edistysaskeleella on merkitystä. ”Optimaalinen rengaspaine estää maaperän vaurioita, mikä voi parantaa satoisuutta”, sanoo Silfverberg. ”Se vaikuttaa myös renkaan vierintävastukseen, jolla on suora vaikutus polttoaineenkulutukseen.”

Kuten ohjelmistomaailmassa on tapana, on nytkin laadittu tiekartta kohti lisäominaisuuksia ja laajempaa toiminnallisuutta. Esimerkiksi renkaan kulumisen mittaus ja Nokian Tyres Intuitu -ratkaisun integroiminen koneen omaan hallintaohjelmistoon ovat erittäin tärkeä osa visiota. ”Tulevaisuudessa traktorin tai metsäkoneen näytössä voi olla oma rengasosionsa, joka tarjoaa tärkeää tietoa niin käyttäjälle kuin kalustopäälliköllekin”, Silfverberg visioi.

Visiosta todeksi

Nokian Tyres Intuitu esitellään Agritechnica-messuilla Saksassa marraskuussa 2019, ja tuote on kaupallisesti saatavilla vuonna 2020. ”Ensimmäiset Nokian Tyres Intuitu -sensoreilla varustetut renkaat tehdään maatalouskäyttöön”, Toni Silfverberg paljastaa. ”Niinpä ensimmäiset käyttäjäryhmät ovat luultavasti pieniä ja keskisuuria urakointi- ja maatalousyrityksiä.”

Uudenlaista ajattelua

Vaikka Nokian Tyres Intuitu ottaa vasta ensiaskeliaan kohti suurempia mahdollisuuksia, on sen tuottamasta tiedosta jo paljon hyötyä konekannan ylläpidossa, päätöksenteossa ja parhaan ajotuloksen varmistamisessa rengasinvestoinneista. Mutta suurin ero on ajattelutavan muutoksessa. “Monet näkevät renkaat edelleen ‘vain’ renkaina – kuminpalasena koneen ja maaston välissä”, Silfverberg huomauttaa. ”Nokian Tyres Intuitu muuttaa renkaat unohdetuista kuminpalasista älykkäiksi, aktiivisiksi komponenteiksi, jota niiden nykypäivänä pitäisikin olla.”


Laserhäirintää tapahtuu usein lennon kriittisimmissä vaiheissa - Suomessakin tuomittu laserhäirinnästä sakkoja Laserhäirinnän seuraukset ilma-aluksen miehistön kannalta Lennon kriittisimpiä vaiheita ovat lähestyminen, lasku sekä lentoonlähtö, jolloin toimitaan matalissa korkeuksissa. Valitettavasti myös laserhäirintä, eli laserosoittimen suuntaaminen ilma-alukseen, tapahtuu usein näissä tilanteissa.

Suomessa hyväksyttävien laserosoittimien maksimiteho on 1mW. Lisäksi joissain audiovisuaalisissa laitteistoissa mukana olevissa laserosoittimissa maksimiteho voi 20

olla 5mW. Vaikka tällaisen laitteen säde vaikuttaa pieneltä ja vaarattomalta, sekin voi häiritä lentäjiä vielä pitkän matkan päästä. Lasersäteen halkaisija kasvaa etäisyyden myötä ja kauempana sen häiritsevä vaikutus on jo merkittävä. Osuessaan ilma-aluksen ohjaamon ikkunaan säde tyypillisesti vielä siroaa, jolloin se saattaa häikäistä koko ohjaamon. Vaikka lasersäteistä aiheutuneet silmävauriot ovat harvinaisia, ne vaikeuttavat lentäjän keskittymistä ja voivat aiheuttaa näköhäiriöitä ja toimintakyvyn osoittaisen menetyksen. Kriittisessä lennon vaiheessa

tällainen voi pahimmillaan johtaa onnettomuuteen.

Käsikäyttöiset laserosoittimet ovat edullisia ja helposti saatavilla, joten monet pitävät niitä virheellisesti leluina. Vanhempien tulisikin valvoa käyttöä ja opastaa lapsiaan laserosoittimien oikeasta käsittelystä sekä niiden väärinkäytöstä aiheutuvasta vaarasta. Ajattelemattomalla toiminnalla voi olla odottamattoman vakavat seuraukset. On syytä muistaa, että ulkomailta on mahdollista hankkia laserosoittimia, jotka roimasti ylittävät


suomalaiset maksimitehorajoitukset. Säteilyturvakeskuksen sivuilta on saatavissa lisätietoa mm. laserluokista, ulkomailta hankittavista laserlaitteista sekä laserien aiheuttamista vahingoista. Laserhäirintätapausten määrän kehitys

Laserhäirintätapausten määrä alkoi kasvaa reilut kymmenen vuotta sitten, kun markkinoille alkoi ilmestyi halpoja ja tehokkaita laserosoittimia. Monet näistä myös lähettivät vihreää valoa, joka häikäisee silmiä paljon herkemmin kuin punainen valo. Viranomaiset ja lentoyhtiöt ympäri maailman ovat kampanjoineet laserhäirintää vastaan. Vahvojen laserosoittimien käyttöä ja maahantuontia rajoitetaan ja niiden väärinkäytöstä rangaistaan. Suomessa Traficom, Suomen lentäjäliitto ja Säteilyturva-

keskus ovat tiedottaneet laserhäirinnän vaaroista.

Viime vuosina onkin ympäri maailmaa ollut havaittavissa pientä laskua huippuvuosien laserhäirintätapauksien määrissä. Jokainen tapaus on kuitenkin liikaa, ja tiedotusta ja muita toimenpiteitä onkin syytä jatkaa. Laserhäirintä on rikos

Laserosoittimien käyttö ilma-aluksen ohjaamomiehistöä kohtaan on rangaistavaa jo sellaisenaan, vaikka mitään todellista vahinkoa eikä konkreettista vaaraa ilma-alukselle, sen miehistölle tai matkustajille seuraisi. Jos laserosoittimen käytön katsotaan vaarantaneen liikenteen turvallisuuden, sovellettavaksi tulevat mm. kaikki ne rikoslain säädökset, joilla turvataan ihmisten henkeä ja terveyttä, kuten ruu-

miinvamman tuottamusta ja kuolemantuottamusta koskevat säännökset. Vahingon aiheuttaja voi joutua vastuuseen myös huomattavista taloudellisista kustannuksista. Suomessakin on annettu ensimmäiset oikeustuomiot laserhäirinnästä. Viimeisimmässä tapauksessa henkilö oli osoittanut lääkärihelikopteria voimakkaalla laserosoittimella, minkä seurauksena helikopterin ohjaaja oli hetkellisesti menettänyt näkökykynsä. Käräjäoikeus katsoi antamassaan tuomiossa, että mies syyllistyi törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, josta teon vahingollisuus ja vaarallisuus huomioon ottaen olisi voinut seurata vankeusrangaistus. Asiaa soviteltiin ja seuraamukseksi tuli tuntuva sakkorangaistus.

21


VINKIT BENSIINIAUTOILIJALLE:

miten vaikuttaa päästöjen määrään Bensiiniautolla ajavakin voi vaikuttaa oman autoilunsa päästöihin. Auton ikä, tekniikka ja kuskin kaasujalka ovat keskeisimmät tekijät päästöjen määrässä. Myös auton kunnossapidolla on vaikutusta.

Polttomoottoriautojen päästöissä on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen auto on ja millaista tekniikkaa siinä on käytetty päästöjen vähentämiseksi.

Autojen päästökeskustelu painottuu etupäässä käyttövoimien vertailuun. Polttomoottoriautollakin ajava voi vaikuttaa autonsa päästöihin ajotavallaan.

- Auton turha tyhjäkäynti ja paikoillaan olevan auton nopea liikkeelle lähtö ja kiihdyttäminen hörppäävät polttoainetta. Maanteilläkin raskas kaasujalka vie polttoainetta, tasainen ajaminen taas vähemmän. Turha kiire ja kiiruhtaminen tarkoittavat käytännössä enemmän päästöjä. Maltti on siis autoilijan ekovaltti. Myös lisävarusteiden, kuten lämmittimien ja puhaltimien harkinnanvaraisella käytöllä voi säästää polttoaineen kulutuksen myötä päästöjä, samoin kuin auton kunnosta huolehtimisella ja esimerkiksi renkai22

den riittävällä ilmanpaineella, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki toteaa. Auton päivityksellä voi vaikuttaa päästöihin

- Polttomoottoriautojen päästöissä on suuria eroja sen mukaan, minkäikäinen auto on ja millaista tekniikkaa siinä on käytetty päästöjen vähentämiseksi. Siksi autoja ei voi niputtaa samaan kategoriaan pelkästään niiden käyttövoiman mukaan, toteaa Iiskonmäki. Iiskonmäki ottaa esimerkiksi autojen keskimääräisen iän ja sitä uudempien autojen hiilidioksidipäästöjen vähenemisen. Autokannan keski-ikään ehtineet, 12 vuoden ikäiset autot rekisteröitiin uu-

sina vuonna 2007, ja silloin autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt olivat noin 178 g/km. Vuodesta 2007 lähtien uusien bensiini- ja dieselautojen päästöt ovat vähitellen vähentyneet, ja viime vuonna vastaavat päästöt olivat noin 118 g/km. - Tällä hetkellä liikennekäytössä olevien autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat 157,6 g/ km. Jos oman auton päästöt ovat suuremmat, voisi miettiä seuraavan auton hankinnan kohdalla päivitystä autoon, jonka päästöt olisivat keskimääräistä lukua pienemmät. Näin jokainen voi osallistua päästövähennystalkoisiin omien mahdollisuuksiensa mukaan, kannustaa Tommi Iiskonmäki.


Käyttövoiman valinta käyttötarpeen mukaan - Käytettyä autoa hankittaessa bensiiniauto on käytännöllinen ja edullinen vaihtoehto niille, jotka asuvat tai työskentelevät haja-asutusalueille tai joiden matkojen pituudet vaihtelevat lyhyestä pidempään ulottuen myös haja-asutusalueille. Bensiinikäyttöinen auto puoltaa myös paikkaansa, jos kilometrejä kertyy keskimäärin alle 1 600-1 700 kuukausitasolla. Bensiinillä matkaa taittava auto on myös koettu luotettavaksi kaikissa olosuhteissa. Kaikille ei esimerkiksi sähköautoihin siirtyminen ei tunnu ajankohtaiselta tai edes mahdolliselta, mutta valitsemalla mahdollisimman vähäpäästöisen bensiiniauton, voi matkaa tehdä hyvillä mielin, huomauttaa Tommi Iiskonmäki. Perheen kakkosautoksi Iiskonmä-

ki suosittelee bensiiniautoa, jos autolla ajetaan harvakseltaan ja vain lyhyempää matkaa.

- Jos kakkosauton kilometrit ovat vuositasolla muutamasta tuhannesta 10 000 kilometriin, kannattaa laskea, minkä hintaluokan auto kannattaa hankkia. Ei ehkä ole järkevää pitää suhteellisen kallista sähköautoa tai hybridiä parkissa, vaan vähäpäästöinen, pienempimoottorinen bensavehje voisi olla se oikea ratkaisu, Iiskonmäki jatkaa.

- Isommalla autolla ajavalle diesel tuo paremman hyötysuhteen verrattuna bensiiniin, eli samanlainen auto kuluttaa vähemmän polttoainetta ja näin dieselin päästöt ovat myös vähäisemmät. Toisaalta bensiiniautot ovat yleensä pienempiä ja niillä ajetaan keskimäärin vähemmän kuin dieselautoilla, vertailee Iiskonmäki.

Continental teollisuusrenkaat vaativaan ammattikäyttöön.

RT20 Kestävä valinta.

Euro 6d TEMP tiukentaa päästörajoja Hiilidioksidin lisäksi autoissa halutaan rajoittaa myös muita päästöjä: l

Europäästöluokituksilla säädetään eri päästöjen enimmäisrajoista, ja ne koskevat muun muassa typpioksideja (NOx), hiukkaspäästöjä (PM), häkä eli hiilimonoksideja (CO) sekä hiilivetyä (HC). l Syyskuun alussa voimaan tullut, päästörajoituksiltaan entistä tiukempi Euro 6d-TEMP -normi koskee kaikkia uutena rekisteröityjä automalleja. l Käytännössä tämä tarkoittaa suoraruiskutteisiin bensiiniautoihin esimerkiksi hiukkassuodattimia, joilla saadaan vähennettyä hiukkaspäästöjä.

Tuplaa renkaittesi tuntisuorite hankkimalla trukkiisi Continental RT20 -vyörenkaat* *) verrattuna ristikudosrenkaisiin

Continental RT20 > Erinomainen kulumismuoto ja vahva rakenne

Continental tarjoaa käyttöösi markkinoiden kattavimman valikoiman teollisuusrenkaita.

Lisätietoja: Myyntipäällikkö Petri Enges / petri.enges@conti.de

> Kiistaton laatujohtaja > Vahvuutena saksalainen teknologia 23

www.continental-tires.com/specialty


Kuljetusliike Kinnunen otti hiljattain käyttöön HCT-rekan, joka kuljettaa kaksi 40-jalkaista konttia yhdellä kertaa.

Pyöreitä 70-vuosia juhliva kuljetusyritys laajentaa toimintaansa rakentamalla oman terminaalin

J

ärjestyksessään kolmas yrittäjä Hanna Kinnunen on kiitollinen saadessaan jatkaa isänsä Sakari Kinnusen ja isoisänsä Eino Kinnusen aiemmin luotsaaman yrityksen toimintaa seuraavillekin vuosikymmenille. "Tämä on yritykseltä kunnioitettava saavutus. Tarkoituksena on, että juhlimme tulevaisuudessa vielä satavuotisjuhlia." Hanna Kinnunen on uudistanut yrityksen toimintaa rohkeasti. Vuosi sitten hän jakoi yrityksen liiketoiminnan kahteen yhtiöön: Kuljetusliike Kinnunen hoitaa kuljetukset ja Transport Kinnunen myynnin ja markkinoinnin. Uusin laajennussuunnitelma Kinnusella on oman terminaalin rakentaminen Oritkariin. Tonttivaraus hallille on jo tehty. Tulevaisuuteen tähtäävänä yrityksenä Kuljetusliike Kinnunen ke24

hittää jatkuvasti ympäristösuunnitelmaansa. "Haluamme pienentää ympäristövaikutustamme ja hiilijalanjälkeämme. Hiljattain otimme käyttöön HCT-rekan, joka osaltaan vähentää päästöjä. Sillä voidaan kuljettaa esimerkiksi kaksi 40-jalkais-

ta konttia yhdellä kertaa", Hanna Kinnunen kertoo. Erikoiskuljetukset ja kansainvälisyys ovat palvelunlaadun lisäksi jatkossakin Kuljetusliike Kinnusen vahvuuksia. www.kuljetuskinnunen.fi

Eino Kinnunen perusti yrityksen Kuljetusliike Kinnusen 1949. 1970-luvulla yritys aloitti ylipitkät kuljetukset Ruotsiin ja Norjaan ja myöhemmin Keski-Eurooppaan. Sakari Kinnunen aloitti johdossa 1982. Sakarin aikana yhtiömuoto muuttui toiminimestä kommandiittiyhtiöksi ja myöhemmin osakeyhtiöksi. Sakari myös palkkasi ensimmäiset vakituiset työntekijät ja aloitti kuljetukset Venäjälle. Hanna Kinnunen aloitti toimitusjohtajana 2006. Hanna on tehnyt töitä yhtiön kansainvälistymisen eteen, ja uusia asiakkaita on hankittu niin Keski-Euroopasta kuin Pohjoismaista.


TRUKIT NOPEAAN TOIMITUKSEEN HETI VARASTOSTA

Hyundai 8 ton MESSUHINTAAN Kompakti koko ja huippuvarustelut vakiona PYYDÄ MESSUTARJOUS!

TAKUU JOPA 3 V / 6000H KYSY LISÄÄ! VARASTOSSAMME ON SUURI MÄÄRÄ KÄYTETTYJÄ KONEITA, KYSY LISÄÄ!

HETI VARASTOSTA

Hyundai 5 ton Tehokas dieseltrukki pieniin ja suuriin töihin PYYDÄ MESSUTARJOUS!

Toyota 1000kg sähkö vm. 2015 14.500 €

Cat DP50N diesel vm. 2012 34.900 €

Hyundai 25D-9E diesel vm. 2015 26.900 €

Toyota 2500kg vm 2018 esittelytrukki 28.900 €

Kalmar 10Ton diesel vm. 1997 29.500 €

Kalmar DC3-500 diesel vm 1994 5.900 €

Hyundai 15EP lavansiirto vm. 2019 3.950 €

Hyundai 30D-9 diesel Hyundai 35B-9 sähkö vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS vm. 2019 PYYDÄ TARJOUS

Toyota 02-8FDF diesel vm. 2008 15.900 €

Finnsiirto Oy Lieto | Vakiotie 11, 21420 Tampere | Keskuojankatu 30, 33900

SMV 16-900B diesel vm 2012 105.900 €

SMV SL16-1200 diesel vm 2000 54.900 €

ABT 3500kg diesel vm 2010 12.900 €

Hyundai 50DA-9 diesel vm. 2018 PYYDÄ TARJOUS

Myynti 0207 351 601 Huolto 0207 351 607 Vuokraus 0207 351 606

myynti@finnsiirto.fi huolto@finnsiirto.fi 25 vuokraus@finnsiirto.fi


Nosturikoulutusta ympäri Suomen Suomen Nosturikoulutus on vuonna 2011 perustettu nostoalan koulutusyritys. Vuoden 2019 alusta se siirtyi osaksi Turun Aikuiskoulutussäätiön liiketoimintaa. Näin Turun AKK:n koulutustarjonta laajeni entisestään kokonaan uudelle alalle.

”Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvällä volyymilla ja samalla valtakunnallisella konseptilla kuin aikaisemminkin. Nosturikoulutustarjonnan lisääminen esimerkiksi rakennusalan eri tutkintoihin Turun AKK:ssa parantaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään”, toteaa nosturikoulutusten koulutuspäällikkö Matti Keskinen. ”Tarjoamme kaikki nostoalan koulutukset ja tutkinnot sekä lisäksi lastinkäsittelyalan koulutuksia”. Pääasiassa nosturikoulutukset järjestetään aina yhteistyössä paikallisten nostoyritysten kanssa. Alkuvuoden aikana ajoneuvonosturikoulutuksia on järjestetty Turun lisäksi Espoossa, Tampereella, Porissa ja viimeisimpänä Porvoossa. Koulutukset on toteutettu sekä omaehtoisina, oppisopimuksina että työvoimakoulutuksina. Räätälöityjä koulutuksia yrityksille Koska koulutuksessa on usein mukana nostoalan yritys, voidaan sisältöjä räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan niin haluttaessa. ”Jokainen koulutus ja tutkinto suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkinnot vastaanotetaan yrityksissä, joissa on tarvittavat nosturit ja laitteet”, Keskinen kertoo. Lisäksi tarjonnasta löytyy myös asiantuntijapalveluita mm. nostokaluston ja nostoturvallisuuden auditointiin, nostotyönvalvontaan ja suunnitteluun sekä projektijohtamiseen ja konsultointiin. Lue lisää www.nosturikoulutus.fi sekä www.turunakk.fi 26


NOPEASTI AMMATTIIN

Työvo koulut imauksem me

bit.ly/

Joustavasti ja käytännönläheisesti AUTOALA Autoalan pt, ajoneuvoasentaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA Koneasennuksen ja kunnossapidon at . . 30 .9 .19–29 .9 .20 /jatkuva haku Kone- ja tuotantotekniikan pt . . . . . . . 30 .9 .19–29 .9 .21 /jatkuva haku Teknisen suunnittelun pt, suunnitteluaassistentti . . .30 .9 .19–31 .3 .21

LIIKETOIMINTA, KAUPPA JA HALLINTO Isännöinnin at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Johtamisen ja yritysjohtamisen eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Liiketoiminnan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Lähiesimiestyön at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Lähiesimiestyön at puhtausalalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

NOSTURIKOULUTUKSET Rekrykoulutus: portaalinosturinkuljettaja (Pernotrans Oy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .10 .–9 .12 .

RAKENTAMINEN JA LVI- JA KIINTEISTÖTEKNIIKKA Pintakäsittelyalan pt/at/eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt, kiinteistönhoitaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .10 .19–8 .10 .20 Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt/at, kiinteistönhoitaja jatkuva haku Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Talonrakennusalan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Talotekniikan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaja /ilmanvaihtoasentaja /kylmäasentaja/ putkiasentaja /rakennuspeltiseppä Talotekniikan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtoasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppämestari

Lisätietoja ja haku

tyovoim

ak

Talotekniikan pt, iv-asentaja/rakennuspeltiseppä/tekninen eristäjä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .10 .19–30 .9 .20 Talotekniikan pt, putkiasentaja . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .10 .19–30 .9 .20 Talotekniikan pt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku • ilmanvaihtoasentaja / kylmäasentaja / putkiasentaja / rakennuspeltiseppä / tekninen eristäjä Tuotannon esimiestyön eat, työnjohtaja . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Laivasähköasennukset, sähköasentajan at:n osia . . . . . . VIELÄ EHDIT! Sähkö- ja automaatiotekniikan pt . . . 21 .10 .19–22 .10 .21/jatkuva haku Sähköasentajan at / eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

TURVALLISUUSALA Turvallisuusalan at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Turvallisuusalan pt, turvallisuusvalvoja . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku Turvallisuusvalvojan eat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jatkuva haku

TYÖELÄMÄN LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET • Anniskelupassi

• Telinetyökortti

• Ensiapu EA1

• Tieturva 1

• Henkilönostinkortti

• Tieturva 2

• Hätäensiapu

• Trukkikortti

• Hätäensiapu sähköalalla

• Tulityökortti

• Hygieniapassi, koulutus ja/ tai testi

• Työturvallisuuskortti

• Kuljettajan ammattipätevyys, direktiivikoulutukset

• Vesityökortti

pt = perustutkinto ▪ at = ammattitutkinto ▪ eat = erikoisammattitutkinto

www.turunakk.fi/koulutukset

ORGANISATION CERTIFIED BY

ISO 9001

27


Teksti: Vilja Sorsa Kuvat: Puolustusvoimat

Renkaat alle armeijan leivissä – ”Olemme Suomen suurin autokoulu” Sotilaan perustaitojen lisäksi armeijasta voi saada eväät kuljetusalalle. Varusmiespalveluksen aikana voi suorittaa kuorma-autokortin ja tavaraliikenteen kuljettajan ammattipätevyyden. Yksi asia oli Juuso Ervelälle selvää jo ennen varusmiespalvelukseen astumista: kuljettajakoulutukseen on päästävä.

– Aluksi tuntui hurjalta lähteä Poriin ajamaan isolla rekalla, mutta onneksi oli hyvät opettajat. Jonkin aikaa ajeltuaan siihen alkoi tottua, ja sen jälkeen oma auto tuntui ihan pikkuautolta, sanoo 19-vuotias jääkäri. Ervelä suorittaa palvelustaan Porin prikaatissa, Niinisalon varuskunnassa. Varusmiespalveluksessa Ervelä ajoi ensin puolustusvoimien C28

kortin eli kuorma-autokortin. Tämän jälkeen hän suoritti CE-korttikoulutuksen eli yhdistelmäkortin, ja niin Ervelästä tuli yhdistelmäajoneuvon kuljettaja. Ervelän käsityksen mukaan työnantajat arvostavat armeijassa kuljettajakoulutuksen suorittaneita. – Armeijassa kortin ajaneet osaavat katsoa kelloa. Koska palveluksessa eletään tarkan aikataulun mukaan, ajankäytöstä huolehtiminen jää selkärankaan, eikä sitten myöhästele työelämässäkään, hän sanoo. Suomen suurin autokoulu

EU:n ammattipätevyysdirektiivi tuli voimaan vuonna 2009. Siitä lähtien puolustusvoimat on järjestänyt kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta, mikä tarkoittaa sitä, että varusmiehillä on mahdolli-

suus saada koulutus ja sen mukana tullut ajokortti käyttöön siviiliin.

– Lähtökohtaisesti kuljettajat koulutetaan armeijan omiin tarpeisiin. Varusmiehen henkilökohtainen hyöty tulee koulutuksen kylkiäisenä, sanoo kuljetusalan toimialapäällikkö, everstiluutnantti Arto Purkunen Pääesikunnan logistiikkaosastolta. Purkusen mukaan sotilaskuljettaja on haluttu palvelustehtävä.

– Olemme Suomen suurin autokoulu, sillä koulutamme vuodessa noin 3000 kuljettajaa. Kolme neljästä kuljettajiksi valituista ovat itse halukkaita tehtäviin, vaikka tuolloin palvelusaika on pisin eli vähän vajaan vuoden, Purkunen sanoo. Sotilaskuljettajakurssi pitää sisällään ajokorttikoulutuksen ja am-


mattipätevyyskoulutuksen. Ajokorttikoulutus kestää noin viisi viikkoa, minkä jälkeen varusmies suorittaa kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksen. Ajokortti- sekä tutkintokoe ovat sisällöltään samat kuin siviilissä. Armeijassa kuorma-autoluokan (C+C1E) suorittaville ammattipätevyys annetaan niin sanotusti nopeutettuna eli opetusta on 140 tuntia. Kuljettaja voi siviilissä täydentää koulutuksen täysimääräiseksi täytettyään 21 vuotta. CE- eli niin sanotun rekkakortin suorittavat opiskelevat ammattipätevyyden täysimääräisenä eli yhteensä 280 tuntia. Suomessa on kymmenen puolustusvoimien kuljettajakoulutuskeskusta. Eteläisin on ruotsinkielinen Uudenmaan prikaati Raaseporissa ja pohjoisin on Sodankylässä ja Rovaniemellä toimiva Jääkäriprikaati.

Ovet auki useammalle uralle

Kuljetusalalla on tällä hetkellä ko-

va työvoimapula. Suomen kuljetus ja logistiikka ry SKAL:n arvion mukaan noin kolmasosa koulutetuista hakeutuu suoraan varusmiespalveluksen jälkeen kuljetusalalle töihin. Purkunen tietää, että puolustusvoimien ammattikuskit ovat haluttuja työelämässä:

– Työnantaja saa valmiiksi koulutetun, itsenäisesti toimivan kaverin, jolla on varusmiespalveluksen aikana kertynyt runsaasti ajokokemusta haastavissakin olosuhteissa. Kuljettajantehtävien lisäksi koulutus avaa mahdollisuuksia muille logistiikka-aloille. Purkusen mukaan palveluksen jälkeen moni laajentaa osaamistaan esimerkiksi logistiikkainsinöörin tai liikenneopettajan opinnoilla. Rekkakuskiksi Ruotsiin

Sotilaskuljettajakoulutuksessa opetusta on maanantaista perjantaihin joka päivä vähintään kahdeksan tuntia. Varusmies Ervelälle

tiivis tahti ei ole tuottanut ongelmia. Hänen mielestään tekemällä oppii parhaiten.

– Ammattipätevyyskoulutuksen ajo-opetuksessa kuskailin tavaraa ympäri Suomea ja tein lastaus- ja purkuharjoituksia. Lisäksi osallistuin maastoajoleireille, joilla opeteltiin ajoneuvon käyttöä sekä huoltoa maastossa, hän kertoo. Ervelä arvioi, että hänen palveluksessaan saamat koulutukset maksaisivat siviilissä suoritettuna yhteensä yli 10 000 euroa. – On se aika hyvä palkka, kun täältä joulukuussa kotiutuu, hän myhäilee.

Nuori jääkäri kokee, että ammattilaiseksi tullaan työelämässä, ja armeijan kuljettajakoulutus antaa hyvän pohjan tuleviin haasteisiin. Kun Ervelä vuodenvaihteessa kotiutuu, hän haluaa jatkaa kuljetusalan töihin. op.media.fi

29


KULJETUSLIIKE HELOKIVI ALOITTI AJOT UUDELLA ETANOLIKÄYTTÖISELLÄ SÄILIÖAUTOLLA Suomen ensimmäinen uuden sukupolven bioetanolikäyttöinen säiliöauto lähti työmatkalleen elokuussa 2019. Taloudellista vääntöä Kuljetusliike Helokivi Oy:n tuliterä Scania sisälsi alan uusinta tekniikkaa, 410 hevosvoimaa ja vajaan tankillisen jätteistä valmistettua etanolidieseliä. Niiden turvin sen pitäisi suoriutua samasta reitistä, jonka sen perinteisellä dieselillä käyvä kollega aiemmin hoiti. Lahdesta ajettaisiin Haminaan, sieltä pääkaupunkiseudulle ja jälleen Lahteen. Etanolidieselillä matkaa pitäisi taittaa noin 1 000 kilometrin verran, mutta CO2-päästöt vähensivät noin 90 prosenttia entiseen verrattuna. Kaikkia kiinnosti, miten alkoholilla kulkeva auto selviäisi matkastaan - ja etenkin millä polttoainemäärällä. Kahden viikon kuluttua dieseliä, bensiiniä ja etanolia säiliössään kuljettanut Scania R410 ehtii pysähtymään kuvattavaksi Helokiven hallien eteen. Toimitusjohtaja Joni Helokivellä on hymy herkässä. "Odotimme, että auto vie täydessä lastissaan jotain 60 litraa sadalla kilometrillä. Parhaimmillaan pääsimme nelosella alkavaan lukuun! Keskiarvokulutus on 52 litraa sadalla, nyt kun on ajettu yhteensä 650 kilometriä. Tulos paranee vie-

Kuljetusliike Helokivellä on ajettu dieselillä vuodesta 1962 lähtien, mutta elokuussa 2019 Joni Helokiven hankkima etanolikäyttöinen Scania starttasi matkalleen neljän vuoden leasing-sopimuksella.

30


lä, kunhan uusi auto on asettunut paikoilleen", Helokivi kertoo.

Aiempaa taloudellisempi meno johtuu uudesta tekniikasta. Etanolimoottorin vääntö on täsmälleen sama kuin saman tehoisessa dieselkoneessa. Tuotekehityksen puolella Scanian Insinöörit ottivat käyttöön yhteispaineruiskutuksen (XPI) ja samalla suuttimia sovitettiin entistä paremmin toimivaksi etanolin kanssa. Muutoin bioetanoliauton puristussytytystekniikka toimii saman periaatteen mukaan kuin perinteisen dieselveturin. Tuhannen litran tankki RED95etanolidieseliä riitti mainiosti päivän ajoihin, vaikka paljon mentiin täydellä kuormalla. Helokiven mielestä tankillisella pystyisi kulkemaan hyvinkin yli 1 800 kilometriä. "Nykyisellä polttoainehinnoittelulla säästämme kuluissa noin 15 prosenttia dieseliin verrattuna", toimitusjohtaja arvioi. St1:n myyntipäällikkö Tuomas Tenkanen ei etanolidieselin tankkihintaa paljasta, mutta lupaa RED95pilottihinnan olevan kilpailukykyinen dieseliin nähden. Etanolin tulevaisuus

Taloudellisesta ajosta pitää myös kiittää Kuljetusliike Helokiven päteviä kuljettajia. Tommi Tanskanen ja Mika Sipura testasivat, miltä ajo käytännössä tuntuu. "Auto vetää todella hyvin, ei ajaessa huomaa eroa dieseliin. Paitsi siinä, että hytissä

Tommi Tanskanen (oik.) ja Mika Sipuran ajamassa etanolikäyttöisessä autossa on G-sarjan hytti, joka toimii hyvin tankkiautossa. Etanolidieselillä käyvää ajoneuvoa ei ulkoa päin juuri erota tavallisesta autosta muusta kuin pakoputken päästä, joka on kirkas verrattuna dieselin putkistoon.

on hiljaisempaa. Bioetanolikone ei lonksuta kuten diesel", kuljettajat toteavat. Entä miltä etanolidiesel tuoksuu - nalkuttaako vaimo, että mies haisee viinalle töistä kotiin tullessaan? "Sellaista palautetta ei ole tullut", Helokivi hymyilee. "Itse asiassa etanoli on vähemmän vaarallista hengittää kuin diesel tai bensiini, vaikkei kumpaakaan tietysti haistella kannata. Polttoainetankki on ns. tipaton tankkausjärjestelmä, jolloin polttoaineen pintaa ei tankatessa näe eikä se oikein haisekaan. Muuten tankkaamisessa ei ole mitään erikoista dieseliin verrattuna." Helokivi on tyytyväinen saadessaan ensimmäisten joukossa tietoa ja kokemusta uudesta tekniikasta Suomessa. "Säiliöau-

toliikennöitsijöinä meitä kiinnostaa palavien nesteiden tulevaisuus. Erittäin todennäköisesti öljy-yhtiöt tuovat myös vaihtoehtoisia polttoaineita markkinoille. Niiden volyymi kasvaa. Ei meillä ole huolta huomisesta", Helokivi toteaa.

Vaikka etanolidieselillä käyvä kuorma-auto edustaa Suomessa uutta tekniikka, Scanialla on kokemusta siitä Ruotsissa jo yli 20 vuoden ajan. Maailmalla etanolidiesel on suosituin biopolttoaine. ”Suomessa myytävä RED95 on kotimainen tuote. Se on iso juttu. Raakaainetta riittää niin kauan kuin jätettä syntyy eli sen puolesta etanolidieselillä käyvän ajoneuvon uskaltaa hankkia. St1:llä on Suomessa tavoitteena valmistaa sitä suurempiakin määriä, esimerkiksi Kajaanissa valmistamme etanolia sahanpurusta. Käytämme hyväksi teollisuuden sivuvirtoja, joten raaka-aineet on vastuullisesti valittu”, Tenkanen kertoo. Toistaiseksi Suomen ainut raskaan liikenteen etanolidieselin tankkauspiste löytyy Helsingistä. Jos yrittäjä hankkii useampia RED95:llä kulkevia ajoneuvoja, ei mahdotonta ole sekään, että tankkauspiste rakennettaisiin yrittäjän käyttöön.

31


IHMISET JA TAVARAT TULEVAT LIIKKUMAAN SÄHKÖLLÄ Teksti: Kari Heikkilä Kuvat: Olli Häkämies (STK:n kuvat)

Ilmakehään vapautuvan hiilidioksidin määrää voidaan vähentää ratkaisevasti ainoastaan siirtymällä hiilettömään energiatalouteen. Se on toteutettavissa kannattavasti ja maailmanlaajuisesti sähköllä. Teknologia on jo olemassa, ja uusia entistä parempia ratkaisuja kehitetään kaikkialla. Näin totesivat Hyvinvointia sähköllä -visioseminaarissa esiintyneet asiantuntijat, jotka edustivat ilmastonmuutoksen ja tulevaisuuden tutkimusta sekä energiajärjestelmän ja teknologiaratkaisujen kehittäjiä.

32

Jakeluautojen kautta rekkoihin Autovalmistajat tuovat ensi vuonna markkinoille ensimmäisen ison aallon uusia täyssähköautoja. Henkilöautoilijoille osalta tämä merkitsee läpimurtoa, joka johtaa myös latausverkoston laajenemiseen ja uusiin palveluihin. Linja-autojen osalta ollaan niin ikään siirtymässä kokeiluista arkiajoon. Esimerkiksi tänä kesänä Pohjolan Liikenteen käyttöön ottamista 30 täyssähköbussista vain viisi perustui tilaajan vaatimukseen. Loput

25 otettiin käyttöön taloudellisten laskelmien perusteella. Polttoaineen tankkaus loppuu, huoltokulut pienenevät ja toimintavarmuus on polttomoottoria parempi. Kaupan päälle kuljettaja saa paremmat ajo-ominaisuudet ja matkustajat mukavuuden. Seuraavana on edessä tavaraliikenteen sähköinen murros tuttujen jakeluautojen tullessa saataville vähintäänkin ladattavina versioina. Valmistajille on asetettu siihen paineita henkilöautoista tuttuun tapaan mallistojen päästörajoitusten muodossa.


Kuorma-autojen osalta suurimmat valmistajat kehittävät ja testaavat kiivaasti omia ratkaisujaan, mikä ennakoi raskaan tieliikenteen sähköistymistä. Hyvinvointia sähköllä -seminaarissa esiintynyt tulevaisuustutkija Risto Linturi ennakoi, että akkujen lisäksi raskaan liikenteen sähkövarastona voi toimia vedyn ja polttokennojen yhdistelmä. Ne tuottavat sähköä moottorin käyttöön. Tosin myös akkujen kehitys on nopeaa. Esimerkiksi litiumioniakkujen käyttöikä on kaksinkertaistunut ja hinta halventunut kymmenesosaan kymmenessä vuodessa. Linturi arvioi, että akuston tuotantokustannus tulee alittamaan sata dollaria kilowattitunnilta vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2025 mennessä päästään jopa alle 50 dollariin. Taksinne lensi juuri paikalle

Sähköllä lentäminen tulee näkymään kaupunkikuvassa jo ensi vuosikymmenellä – joka alkaa siis muutaman kuukauden kuluttua! Ensimmäinen Suomeen hankittu sähkölentokone teki ensilentonsa jo toissa kesänä. Alkuvaiheessa sähkökoneita käytetään lento-opetukseen, jossa ne ovat hyvin taloudellisia. Seuraavaksi niiden arvioidaan tulevan taksikäyttöön. Nousut ja laskut hiljenevät eikä lentäessä synny pienhiukkaspäästöjä. Siksi kaupunkilentokenttiä kannattaisi säästää, jotta ne voitaisiin ottaa helposti taksiasemiksi. Sähköisestä lentämisestä tulee ekologisinta. Sähkökone käyttää 15 kilowattia 100 kilometrillä, mikä on pienen sähköauton luokkaa. Matkat ovat lyhyitä, kun mennään linnuntietä. Lentäminen on myös yhteiskunnallisesti edullista, sillä se ei vaadi infraa niin paljon kuin maa- ja raideliikenne eikä sitä ei juurikaan tarvitse subventoida. 2020-luvun alussa tulee parikymmentäpaikkaisia yhden pilotin koneita, joilla tehdään noin tunnin lentoja. Sadan matkustajan koneet tulevat arviolta vuonna 2030. Tämä kehitys tulee muuttamaan paljon myös suomalaisten tapaa matkustaa.

Tulevaisuuden tutkija Risto Linturi

33


Hoivakodin henkilökunta vastaanottaa droonilla kuljetettua lääkelähetystä. / Kuvaaja Sami Heiskanen.

Suomen ensimmäinen lääkekuljetus droonilla toteutettiin onnistuneesti Suomen Apteekkariliitto ja Orion toteuttivat Suomen ensimmäisen lääkekuljetuksen robottilennokilla eli droonilla Helsingin Lauttasaaressa. Drooni kuljetti valikoiman itsehoitolääkkeitä Lauttiksen apteekilta Lauttasaaren Senioritalolle, jossa hoitohenkilökunta vastaanotti paketin. – Oli upeaa, että ensimmäinen lääkekuljetus droonilla onnistui hyvin! Suomalaiset apteekit haluavat olla edelläkävijöinä kehittämässä uusia, moderneja palveluja, kertoo Lauttiksen apteekin apteekkari Risto Holma. – Uusi palvelu hyödyttäisi esimerkiksi asiakkaita, joilla yllättävän avuntarpeen tai sairauden vuoksi on hankaluuksia päästä asioimaan apteekkiin. Erilaiset kuljetusratkaisut osana palvelua tuovat apteekin lähelle, Holma jatkaa. 34

Toimituksen toteutti AI-startup Third Space Auto. – Robottilennokit ovat nopeita. Kun niihin yhdistetään lentoautomaatiojärjestelmä, kuten AI.Pilotteknologiaan perustuvan ByDrone, apteekit ja sairaalat voivat toimittaa lääkkeitä hetkessä avun tarvitsijoille. Esimerkiksi meidän käyttämämme lennokki lentää kilometrin minuutissa. Lennokkien kantama vaihtelee 10 kilometristä jopa 110 kilometriin. Tällaiset esittelytilaisuudet ovat todella tarpeen, koska niiden avulla lääketeollisuus ja viranomaiset voivat kannustaa logistiikka-alaa muuttamaan toimintatapojaan. Uskon, että parin vuoden kuluessa tällai-

set järjestelmät otetaan käyttöön maaseudulla, saaristossa ja muilla vaikeapääsyisillä seuduilla, joilla niille on todella tarvetta, toteaa Third Space Auton perustaja Arshia Gratiot. Demolento on osa yhteishanketta, jossa selvitettiin droonikuljetusten käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä lääkkeiden toimituksessa. Hanke toteutettiin tutkimus- ja kehitysyhteistyönä Aalto-yliopistossa poikkitieteellisesti eri alojen opiskelijoiden kanssa. Aalto-yliopiston tutkimusryhmät kartoittivat muun muassa droonikuljetusten palvelumuotoilua ja lainsäädäntöä.


9 1 0 2 A D N O H

! T E D U U T UU

TRX500FPA IRS T3B sh. 11 690 € 225 €/kk *

TRX420FE T3B sh. 8 990 € 175 €/kk *

TRX500FPE T3B sh. 10 590 € 205 €/kk *

HONDA ATV -mallisto alkaen 7 990 € * Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Pidämme oikeuden hinnan muutoksiin. Tarkat rahoitusesimerkit ja -ehdot verkkosivuillamme.

Pyydä vaihto- ja rahoitustarjous:H OHNODNADMAÖMNÖKNI JKÄT. I J ÄFT.I F I

facebook.com/hondamonkijat

Hondabikes Finland

35


Vain 9 % autoilijoista valmis luopumaan autosta – nämä kokonaiskustannukset voivat yllättää Juuso Korhonen Monille meistä autoilu on välttämätön pakko, toisille taas luksusta arjen keskellä. Fakta on kuitenkin se, että autolla ajaminen, oli kyse mistä muodosta tahansa, aiheuttaa kustannuksia.

VertaaEnsin.fi:n toteuttamasta kyselytutkimuksesta selviää, että vain 9 prosenttia kyselyyn vastanneista autonomistajista olisi valmis luopumaan autosta ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna. Kyselytutkimuksen VertaaEnsin.fi:lle toteutti tutkimusyhtiö YouGov. Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa. Otos painotettiin iän, sukupuolen, maantieteellisen alueen mukaan vastaamaan 36

suomalaista aikuisväestöä valtakunnallisesti. Vastaajamäärä on 714 ja tutkimus toteutettiin 30.7 – 1.8.2019 välisenä aikana.

Naisista ainoastaan 7 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta ja vastaavasti miehistä 10 prosenttia. Maaseudulla asuvista 5 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta ja 10 000 – 49 999 asukkaan kaupungeissa asuvista 4 prosenttia. Kysymys

Odotetusti pienissä kaupungeissa ja maaseudulla auton tärkeys korostuu vähäisempien liikkumisyhteyksien vuoksi. Kuitenkin myös pääkaupunkiseudulla ainoastaan 15 prosenttia olisi valmis luopumaan autosta. Tässä analyysissa kysytäänkin siis, elävätkö autoilijat illuusiossa kustannuksista? Otimme vertailuun kahden autoilijan kustannukset, ja analysoimme autoilun kokonaiskustannuksia.

YouGov-tutkimus, auton käyttö palveluna

En olisi valmis luopumaan autostani ja ostamaan liikkumista palveluna

Vastausprosentti

Voisin harkita autostani luopumista ja siirtyä ostamaan liikkumista palveluna

Olisin valmis luopumaan autostani ja siirtymään ostamaan liikkumista palveluna En osaa sanoa

59 % 28 % 9% 4%


Mitä auton käyttö maksaa? Yksityisautoiluun liittyy yllättäviä kustannuksia, joita ei välttämättä osaa arvioida kun auton osto on käsillä. Useasti vertaillaan auton polttoaineenkulutusta, tai lainanlyhennyksen kuukausikustannuksia, mutta auton omistaminen sisältää paljon muitakin kulueriä.

Vuonna 2018 Santander Consumerin teettämän tutkimuksen mukaan, vain joka kuudes suomalainen arvioi auton kustannukset oikein(Vastaajina oli sekä auton omistavia että autottomia ihmisiä. Haastatteluvastauksia oli 1000). Tähän tutkimukseen vastanneet arvioivat auton kuukausikustannuksiksi noin 260 euroa, kun todelliset kustannukset ovat huomattavasti kalliimmat. Autoilun kustannuksiin liittyykin siis paljon väärinymmärryksiä, joita pyrimme avaamaan esimerkein. Karkeasti voidaan sanoa, että autoiluun liittyy kiinteitä kustannuksia, sekä muuttuvia kustannuksia, jotka vaihtelevat ajokilometrien, polttoaineen ja arvonaleneman mukaan. Vain joka kuudes suomalainen osaa arvioida auton pitämisen kustannuksen oikein. Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin tulee edellisten lisäksi sisällyttää muun muassa myös pysä-

köintimaksut, vakuutukset, huollot, sekä usein myös auton arvon alenema. Alle on lyhyesti eritelty autoilun kustannuksia.

Autoilun kuukausittaisiin kustannuksiin tulee edellisten lisäksi sisällyttää muun muassa myös pysäköintimaksut, vakuutukset, huollot, sekä usein myös auton arvon alenema. Alle on lyhyesti eritelty autoilun kustannuksia. Kustannusten jälkeen löydät vertailun tulokset. Auton kustannukset – erittely Polttoainekustannukset Auton vakuutukset Auton huoltokustannukset Pysäköintikustannukset Auton arvon alenema Polttoainekustannukset

Polttoainekustannus on yksi autoilun helpoimmin ennakoitavista kustannuksista. Bensiini- tai dieselkustannukset on helppo hahmottaa ja laskea, jopa etukäteen.

Jos tiedät esimerkiksi, että ajat 200 kilometriä viikossa, polttoainekustannuksesi ovat 18,06€ viikossa, ja 72,24 euroa kuukaudessa. Jos taas ajat 400 kilometriä viikossa, eli 1600 kilometriä kuukaudessa, polttoainekulut ovat 36,12 euroa viikossa ja 144,48 euroa kuukaudessa. Auton kulutus molemmissa esimerkeissä kuusi litraa sadalla kilometrillä, 95-polttoaineen hinta 1.505€/litra (3.9.2019 keskihinta). Alle on eritelty keskimääräiset ajokilometrit ja niistä aiheutuvat polttoainekustannukset kuukausitasolla.

Auton polttoainekustannukset kuukausitasolla

Ajetut kilometrit / kuukausi

Polttoainekulut / kuukausi

500 km

45,15 €

2000 km

180,60 €

1000 km

1500 km

2500 km

90,30 €

135,45 €

225,75 €

Auton polttoainekustannukset Keskimääräisellä autoilijalla polttoaineeseen kuluu vähintään 1200 € vuodessa. Auton vakuutukset

Auton kalliit vakuutusmaksut voivat tulla usealle uudella autoilijalle yllätyksenä. Jokaisessa autossa on oltava pakollinen liikennevakuutus, ja tämän lisäksi usein valitaan vähintäänkin osakasko. Uudemmassa autossa täyskasko on perusteltu, sen korvatessa esimerkiksi autolle aiheutuneet kolarivahingot. Autoa hankkiessa voi varautua vähintäänkin useiden satasien vakuutusmenoihin vuodessa. Vakuutuksen hinta vaihtelee vakuutusbonusten ja auton mallin mukaan. Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset hinnoittelumallit, joten vakuutusten vertailu kannattaa. Esimerkkilaskelmassamme olemme käyttäneet vakuutusten kohdalla 720 euron vuosittaista kulua. Auton vakuutukset

Vakuutuksiin kuluu vähintään 720 € vuodessa. Auton huoltokustannukset ja katsastus

Halusi tai ei, autoa tulee lähtökohtaisesti huoltaa vuosittain. Riippuen ajoneuvon iästä ja mallista, ainakin perushuolto olisi tehtävä kalenterivuosittain. Merkkiliikkeiden vuosihuollot sisältävät yleensä pintapuolisen tarkistuksen, sekä öljynvaihdon, ja hinnat vaihtelevat sadasta eurosta ylöspäin. Usein kuitenkin auto tarvitsee myös isompaa huoltoa.

Auton isot remontit eivät yleensä ole jokavuotisia, mutta voivat käydä lompakon päälle. Aiemmin mainitussa kyselytutkimuksessa kuluttajilta kysyttiin esimerkiksi arvioita vaihdelaatikkoremontin hinnasta. Vastaajien arviot osuivat reilusti alakanttiin, vastausten ol-

37


lessa 500 euron ja 3000 euron välillä. Todellisuudessa auton vaihdelaatikon vaihto maksaa keskimäärin 3000 – 5000 euroa.

Huoltokustannuksiin voidaan laskea myös auton renkaat, joita Suomen olosuhteissa tulee vaihtaa kohtuullisen usein. Jos ajatellaan, että yhdellä kesä- tai talvirenkassetillä ajelee 2-3 vuotta, tulee uuden rengassarjan osto ajankohtaiseksi noin joka toinen vuosi. Jos uudet renkaat maksavat vaikkapa 240€, tämän kulun voi jyvittää kahdelle vuodelle

Vaikka isoja huoltoja ei osuisikaan joka vuodelle, auto tulee katsastaa vuosittain. Halvimmat katsastushinnat alkavat vuonna 2019 noin viidestäkymmenestä eurosta, sisältäen päästömittaukset.

Auton huoltoihin voidaan laskea keskimäärin vuodessa kuluvan maltillisesti arvioiden noin 720 euroa, jos ajatellaan että tämä laskelma sisältää katsastuksen ja renkaiden vaihdon. Auton huolto ja katsastus

Auton huoltoon, katsastuksiin ja renkaisiin kuluu vähintään 720 € vuodessa.

Pysäköintikustannukset Pysäköintikustannukset muodostavat ison osan auton kuukausikustannuksista. Vaikka autolla ei ajaisi metriäkään, usein pysäköinti maksaa silti. Monissa kaupungeissa on mahdollisuus edulliseen asukaspysäköintiin, tai haja-asutusalueilla pysäköinti voi olla jopa ilmaista. Jos kuitenkin matkustaa paljon, joutuu autoa pysäköimään parkkitaloissa tai maksullisilla alueilla. – Esimerkiksi Helsingin alueella asukaspysäköintitunnus maksaa kuukaudessa 13-26€ vuonna 2019. Auton pysäköintikulut

Auton pysäköintiin kuluu vähintään 312 € vuodessa. Auton arvon alenema

Auton arvo alenee vuosittain. Se, kuinka paljon auton arvo putoaa, riippuu monesta tekijästä. Esimerkiksi auton ikä, merkki, ajetut kilometrit ja huoltohistoria vaikuttavat arvon alenemaan.

Auton arvo alenee ensimmäisenä vuotena nopeimmin, mutta hidastuu auton vanhetessa. Suomen Autoliitto käyttää laskelmissaan 1415 % arvonalenemaa vuosittain, mutta keskiarvona voidaan todeta auton hinnan putoavan ainakin noin 10 prosenttia vuodessa.

Alla olevaan taulukkoon on eritelty esimerkkiauton arvonalenema. Keskimääräinen uuden auton hinta Suomessa on 33 000 euroa, joten käytämme tätä lukua laskelmassa. Uusi auto, 33 000 euroa Ensimmäinen vuosi Toinen vuosi Kolmas vuosi Neljäs vuosi Viides vuosi Arvo viiden vuoden jälkeen

38

Auton arvonalenema Arvonalenema 14 % 10 % 10 % 10 % 10 % noin 11 % / 2876 € vuosi

Todellinen hinta 28 380 € 25 542 € 22 987 € 20 689 € 18 620 € 18 620 €

Kuten nähdään, auton arvo putoaa lähes puoleen viiden vuoden aikana. Taulukko ei kuitenkaan kerro koko totuutta, koska joissain automerkeissä arvonalenema on vieläkin suurempaa. Käytännössä auton arvosta häviää suurin osa ensimmäisten vuosien aikana, ja tämän jälkeen arvonalenema hidastuu.

Kuitenkin voidaan käytännössä sanoa, että auton arvo putoaa noin 10 % per vuosi. Auton arvonalenema

Auton arvo alenee noin 10 prosenttia vuodessa. Esimerkkiauton arvo alenee yli 2800 euroa vuodessa. Kuinka paljon autoilu siis maksaa?

Kuten havaitaan, autoilu on kallista. Autoiluun liittyy muuttuvia kuluja, sekä kiinteitä kuluja. Alla on eriteltynä tässä esimerkissä käytetyty kulut, josta saa hyvin suuntaa jos mietit auton hankintaa. Tässä laskelmassa on käytetty esimerkkikuluja, joita voit vertailla omaan tilanteeseesi jos mietit auton hankintaa. Kulu

Auton kulut

Vuositasolla kk

Huollot ja katsastus 720 €

60 €

Ajoneuvovero

20 €

Vakuutukset Pysäköinti Renkaat

720 € 312 € 240 €

(yksi rengassetti kahden vuoden välein) 150 €

Polttoaine Yhteensä

1620 € 3762 €

60 € 26 € 12,5 € 135 €

313,5 €

Auton kokonaiskulut Autoilun kokonaiskulut riippuvat käyttäjästä, mutta karkeasti voidaan sanoa että keskivertoautoilija kuluttaa noin 300 euroa kuukaudessa.


Continentalin kitkarengas jälleen ykkönen Tuulilasin kitkarengasvertailussa Continentalin VikingContactTM 7 -kitkarengas uusi viime vuotisen ykköstilan Tuulilasin tuoreessa vertailussa. Testissä oli mukana kahdeksan eri valmistajan kitkarenkaat.

Skuba-päivät 27.9.2019 klo 8.00-17.00 kaikissa toimipisteissä.

VikingContactTM 7 -renkaan vahvuutena on erinomainen kokonaisuus. Se toimii turvallisesti ja tasalaatuisesti kaikissa talviolosuhteissa ja esimerkillisen hyvin lumisilla ja jäisillä teillä.

Continental sai vertailun parhaat pisteet sekä jäällä että lumella.Se oli ykkönen kiihdytyksessä, jarrutuksessa ja ajettavuudessa jäällä. Lumella VikingContactTM 7 -ren-

kaan ylivoima tuli vielä enemmän esiin. Rengas oli helppo ajaa ääritilanteissa ja se taipui sujuvasti tiukkoihinkin kaarteisiin. Continental saikin lumella ajettavuudesta ja jarrutuksesta ainoana täydet kymmenen pistettä. Turvallisuus edellä

Rengastestillä pyritään ensisijaisesti mittaamaan turvallisuutta.

VikingContactTM 7 -renkaan älykäs kuviopintateknologia mahdollistaa täydellisen kontrollin isoillakin nopeuksilla. Suuri määrä erikokoisia 3D-saippauksia ja tehokkaat tartuntapinnat parantavat pitoa ja jarrutusominaisuuksia jäisillä ja lumisilla teillä.

39


BUDJETTIRIIHESTÄ KÄSITTÄMÄTÖN YMPÄRISTÖLINJAUS LIIKENTEELLE Ensi kesälle ehdotetun 250 miljoonan euron polttoaineveron korotuksen lisäksi hallitus on nostamassa parafiinisen dieselöljyn verotusta 120 miljoonalla eurolla tällä hallituskaudella, perustelunaan yritystuen poistaminen. Jotta asiasta voisi keskustella, on tehtävä peruskäsitteet selviksi ja hahmotettava esityksen kokonaisvaikutukset. Faktojen valossa esitys on käsittämätön.

D

ieselin verorakenne Suomessa perustuu ympäristövaikutuksiin, eikä siinä ole kyse yritystuesta. Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL ei näe perusteita sille, että parafiinisen dieselin verokanta on päätynyt yritystukilistalle. Suomessa polttoaineverotuksella kannustetaan käyttämään ympäristön kannalta parempia polttoaineita. Parafiinisen dieselin kohdalla etuna ovat pienemmät lähipäästöt liikenteessä.

Parafiininen dieselöljy on polttoainelaatu, joka on haitallisilta lähipäästöiltään perinteistä ns. aromaattista dieselöljyä puhtaampaa. Parafiinisissa dieselöljyissä on sekä fossiilisia laatuja että täysin uusiutuvista raaka-aineista kuten jätteistä ja tähteistä valmistettua dieseliä, jonka elinkaaripäästöt ovat lähellä nollaa. Ympäristösyistä parafiinisia laatuja verotetaan kevyemmin kuin aromaattisia diesellaatuja.

Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen kauemmaksi päästötavoitteista. 40

Lähes kaikki Suomessa myytävä uusiutuva diesel ovat laadultaan parafiinista. Jos parafiinisen dieselöljyn kevyempi verokohtelu poistetaan, se nostaa väistämättä myös uusiutuvan dieselin hintaa. Tämä vie maanteiden tavaraliikenteen kauemmaksi päästötavoitteista. Poiston kustannusvaikutus on hallituksen arvioiman 120 miljoonan euron asemesta 154 miljoonaa euroa vuodessa kuluttajille ja yrityksille. Kun otetaan huomioon sekä ensi kesälle ehdotettu 250 miljoonan euron polttoaineveron korotus että parafiinisen dieselin veronalennuksen poistaminen, ollaan liikenteelle tekemässä yli 400 miljoonan euron veronkorotusta. Tästä maanteiden tavaraliikenteelle kohdistuu 140 miljoonaa euroa vuodessa. Esitys on hyvin haitallinen Suomen kilpailukyvylle.

Budjettiriihen tiedotuksen mukaan parafiinista dieseliä ei enää tarvita entisessä määrin, koska autokanta on uusiutunut. Väite ei

voi pitää paikkaansa, sillä henkilöautokantamme on keski-iältään 12 vuotta. Ammattimaisessa tavaraliikenteessä käytetyn kuljetuskaluston keski-ikä on Suomessa 10 vuotta. – On käsittämätöntä, että yritystuen leikkaustavoite on johtanut linjaukseen, jonka lopputuloksena rangaistaan puhtaampia diesellaatuja. Lopputuloksena on vain veronkorotus, joka nakertaa myös työllisyystavoitetta, sanoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.


Kaksi vahvaa kuljettajakoulutusalan toimijaa yhdistivät voimansa Pohjoismaiden suurin kuljettajakoulutusketju CAP-Group Oy on ostanut enemmistöosuuden kuopiolaisesta raskaan liikenteen kuljettajakoulutuksiin erikoistuneesta Traffica Oy:sta. Valtakunnallisesti toimiva CAP toimii Suomessa sadalla paikkakunnalla. B-to b-puolella operoivalla Traffica Oy:lla on toimintaa eri puolilla Suomea, mutta yhdistyminen laajentaa molempien yritysten toimintamahdollisuuksia niin maantieteellisesti kuin myös palveluiden tarjonnan suhteen. CAP-Group Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kari perustelee kaupan syitä lukuisilla synergiaeduilla. Samalla se tukee CAP-Group Oy:n jo pitkään jatkunutta kasvua. - Yhdessä toimimalla löydämme paljon hyviä synergioita. Kasvun polun valinneina skannaamme jat-

kuvasti uusia kiinnostavia yrityksiä, jotka voivat tuoda lisää ulottuvuuksia toimintaamme, Kari kertoo. CAP on kehittänyt omaa henkilöautosimulaattoria autokoulun liiketoimintaan ja on laajentamassa samaa konseptia nyt raskaan luokan korttiluokkiin. - Traffican volyymi raskaan kaluston koulutuksissa on yksi hyvä konkreettinen esimerkki synergioista, Kari havainnollistaa. CAP on edelläkävijä kuljettajakoulutuksen digitalisoimisessa, uuden teknologian hyödyntämisessä sekä uusissa oppimisympä-

ristöissä. Traffica Oy:lta puolestaan löytyy vahvaa osaamista yrityskoulutuspuolella sekä laajat verkostot kuljetusyritysten keskuudessa. Traffica on Suomen ainoa yksityinen koulutusyritys, jolta löytyy logistiikan alan työvoimakoulutuksena tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämislupa. - Näen, että on muodostumassa yhdistelmä, jossa molemmat osapuolet vahvistavat toisiaan merkittävästi, Traffican toimitusjohtajana ja osakkaana jatkava Olli Sivonen sanoo. Trafficassa ollaan innostuneita kaupan myötä syntyneistä uusista mahdollisuuksista hyödyntää ristiin resursseja, kuten tiloja, henkilöstöä ja simulaattoreita. - Jatkossa voimme tarjota palvelujamme kaikilla niillä paikkakunnilla, joilta CAP:ilta löytyy liiketoimintaa, Traffica Oy:n osakas Ari Nousiainen kertoo. Myös henkilöstöresurssien käyttöä pystytään tehostamaan. - Traffica Oy:ssa toimitaan pitkälti samoilla sykleillä kuin koulumaailmassa, eli syksyllä aloitetaan ja keväällä lopetetaan. Autokoulussa puolestaan suurimmat kiireet ajoittuvat kesälle, Nousiainen selventää. Nyt henkilöstöä voidaan hyödyntää siellä missä sitä eniten tarvitaan. - Kyllä me olemme innoissamme. Näemme tässä aidosti paljon mahdollisuuksia vahvaan kasvuun. Asiakkaille tarjoamme joustavasti uutta osaamista entistä vahvemmilla resursseilla huomattavasti laajemmin, Sivonen iloitsee. Traffica Oy jatkaa toimintaa itsenäisenä yrityksenä entisellä nimellään. 41


Mika Salosta ja Sami Saikkosesta Atolin lentävät brändilähettiläät

Suomen ainoa lentokonevalmistaja, Rovaniemellä toimiva Atol Avion on saanut keulakuvikseen Mika Salon ja Sami Saikkosen. Lentämistä harrastava formulatähti Mika Salo hyppäsi yhteistyöhön Atolin kanssa nopeasti. – Lentäminen on rakas harrastukseni ja nyt se mullistuu uudella tavalla entistä monipuolisemmaksi. F1-kisojen tuomarina maailmaa 42

kiertävä Salo aikoo parkkeerata 2-paikkaisen Atol Aurora LSA -koneensa kotilaituriinsa Helsingissä heti kun kone valmistuu ensi vuoden puolella. – Atolilla voin laskeutua veteen, maahan ja lumeen. Tulen lentämään Formula 4 -sarjassa kilpai-

levan poikani Maxin kisareissuihin Atolilla ja samalla säästän paljon aikaa, koska minun ei tarvitse notkua lentokentillä enää niin paljon. Ja tietenkin teen mökkireissut Suomessa jatkossa omalla koneellani, yrityksen osakkaaksi tullut Salo suunnittelee.


kaan alusta saakka turvalliseen lentämiseen omalla koneellaan ja ohessahan saattaa tulla mukana muutama taide-esityskin, Atolin osakkaaksi tullut Saikkonen naurahtaa. Puurakentamisen taidonnäyte

Esa Kataisto, Mika Salo ja Sami Saikkonen.

Sami Saikkonen kouluttaa koneen ostajia Tanssija-koreografi, Keisari Aarnio ja Talent -tv-sarjoistakin tuttu Sami Saikkonen on myös lennonopettaja. Hänen mukaansa Atol tekee suomalaista ilmailuhistoriaa ansiokkaalla suunnittelullaan. Atol pesee kilpailjansa Saikkosen

mukaan etenkin kuormattavuuden ansiosta. – Haluan seikkailla Atolilla ympäri Järvi-Suomea erilaisissa tapahtumissa, kuten Savonlinnan oopperajuhlilla ja Pori Jazzeilla. Jatkossa Saikkonen toimii myös Atolin lennonopettajana. – Koneen voi ostaa, vaikka ei olisi lupakirjaa. Minä koulutan asiak-

Atolin hallituksen puheenjohtaja Esa Kataisto kertoo, että Salon ja Saikkosen yhteistyöllä on iso merkitys koko projektille ja sen työntekijöille. – Meillä on nyt koossa oikea jengi ja resurssit, jotka vievät tämän pitkän projektin isosti lentoon. Brändilähettiläidemme avulla saamme näkyvyyttä kotimaassa ja ulkomailla. Koneen suurin kohderyhmä löytyy Pohjois-Amerikasta. Noin 200 000 euron hinta on hyvinkin kohtuullinen lentokoneenostajalle. – Kansainvälisillä markkinoilla on nyt otollinen tilaisuus tyylikkäälle amfibiokoneelle. Neuvotteluja käydään pääasiassa Amerikassa, Kanadassa ja muun muassa Argentiinassa. Drone-tyyppisestä Atol-koneesta käydään neuvotteluja Lähi-idässä, Kataisto sanoo. Potentiaalisin asiakas on Kataiston mukaan hyvin toimeentuleva, noin 35–60-vuotias henkilö, joka on kiinnostunut seikkailusta ja urheilusta. Kone on rakennettu suomalaisesta puusta, männystä ja koivuvanerista, mikä tekee siitä kilpailijoita kevyemmän ja ekologisemman. Kone onkin varsinainen puurakentamisen taidonnäyte! – Atol Aurora LSA on moderni ja helppo lentokone. Kone tarjoaa keveän rakenteensa vuoksi asiakkaalle parhaan hyötykuorman. Vesille laskeutuminen, käytettävä E5-polttoaine ja esimerkiksi taitettavat siivet tarjoavat uudenlaisen vapauden liikkumiseen, Kataisto selvittää. Yhtiön tavoitteena on tehdä alkuvaiheessa 10–12 konetta ja sen jälkeen vuosittain yli 30 konetta uudessa tehtaassa. 43


Auto vaihtoi omistajaa Espoosta Rovaniemelle ilman koeajoa

Välivuottaan viettävä Sara Tiuraniemi löysi makuunsa sopivan auton netistä ja teki kaupat ilman koeajoa, sillä välimatka myyjän kanssa oli niin suuri. Auto on vastannut odotuksia ja helpottaa nyt kulkemista esimerkiksi töihin. Kuva: Kaisa Sirén

Sähköiset palvelut helpottavat erityisesti yksityisten välistä autokauppaa. Tarvittaessa kaupat voi tehdä kokonaan etänä. Rovaniemeläinen Sara Tiuraniemi osti kesällä ensimmäisen autonsa netistä näkemättä sitä kertaakaan. Espoolainen myyjä sopi kaupat sohvalta. Sähköisten palvelujen avulla voi jo hoitaa autokaupan eri vaiheet myynti-ilmoituksesta kauppakirjaan. Tämä helpottaa erityisesti yksityisten ihmisten välistä kaupankäyntiä. Ajoneuvo voi vaihtaa omistajaa onnistuneesti jopa täysin etänä. Alkukesästä Espoossa asuva Kim Westerlund päätti laittaa BMW:nsä myyntiin Nettiautoon. Parin viikon päästä autolla oli rovaniemeläinen ostajakandidaatti, mutta kumpikaan osapuoli ei halunnut matkustaa autokaupan perässä yli 800 kilometriä. – Päätin kokeilla kauppojen tekemistä sähköisesti. Kun saimme hinnan sovittua sähköpostilla, hoituivat Traficomin luovutusilmoitus, kauppakirjan tekeminen ja muut vaiheet sujuvasti, kertoo Westerlund. 44

Junan tuoma auto vastasi odotuksia Ostajana oli rovaniemeläinen Sara Tiuraniemi, 19, joka hankki ensimmäistä autoaan. Kun omaan makuun sopiva auto löytyi aivan Suomen toiselta puolelta, oli kaupanteko verkossa positiivinen yllätys. – Annoin myyjälle tietoni, jonka avulla hän täytti lomakkeen ja lähetti sen minulle sähköisesti allekirjoitettavaksi. Maksaminen tapahtui myös vaiheittain. Rahat siirtyivät myyjän tilille vasta, kun olin kuitannut netissä auton olevan minulla sovitusti. Kaupoista sopimisen jälkeen auto matkasi Espoosta Rovaniemelle junalla. – Olin saanut myyjältä autosta

tarkat tiedot, mutta tietenkin sen näkeminen ensimmäistä kertaa jännitti. Sain vielä tarkastaa auton sisältä ja ulkoa, mutta kaikki vastasi odotuksia ja auto on kulkenut hyvin, kertoo nyt auton omistava Tiuraniemi. Sähköinen kauppa vähentää riskejä

Autokaupassa liikkuu usein yksityishenkilölle suuria summia, eikä omistajanvaihdos onnistu ilman virallisia asiakirjoja. Nettiauton loppuvuodesta 2018 lanseeraama sähköinen kauppa tuo turvaa ja helpottaa eri vaiheita. Vaiheistettu maksu, tunnistautuminen, sähköinen kauppakirja sekä muiden asiakirjojen hoitaminen sähköisesti Nettiauton OmaNettix -palvelussa pienentävät ostajan ja myyjän riskejä. Henkilöpapereita tai kuitteja ei tarvitse kysellä, tehtiin kauppaa sitten etänä tai kasvotusten. – Ei tule heti mieleen, miten homman olisi voinut hoitaa muulla tavoin turvallisesti molemmille osapuolille. Mielelläni teen autokauppoja jatkossakin sohvalta käsin, toteaa kehitysjohtajana tietoturvaalalla toimiva Westerlund.


NÄISTÄ AUTOISTA SUOMALAISET TYKKÄÄVÄT Suomalaisten suosikkimerkki on jo pitkään ollut Škoda Octavia, ja se pitää edelleen rekisteröintitilastojen kärkipaikkaa hallussaan. Toisena oleva Nissan Qashqai on alkuvuoden osalta 534 autoa perässä. Octavia-malleja on vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana saatu rekisteriin 3 851, eli hieman enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kolmantena oleva Toyota Corolla on elokuussa selvästi suosituin automalli (558 rekisteröintiä), ja noussee vuoden loppuun mennessä ainakin kakkoseksi. Joulukuussa Corollan ja Octavian välillä voi vielä tulla tiukka kisa kärkipaikasta. Elokuussa Corollan eduksi oli 161 autoa, ja jos tahti jatkuu molempien merkkien osalta samanlaisena ollaan melko lähellä tasapeliä joulukuun lopussa. Neljänneksi suosituin automalli on Toyota Yaris, jonka rekisteröintimäärä on noussut hieman viime vuodesta. Viidenneksi on noussut Ford Focus. Viime vuonna Focus oli elokuun lopussa vasta sijalla 11. Volkswagen Golf on pudonnut sijalle 6, eikä elokuun rekisteröintimäärä ollut hääppöinen. Seitsemäntenä on Ford Fiesta, kahdeksantena VW Polo, yhdeksäntenä Toyota C-HR ja kymmenentenä Volvo V60. Vain 11 merkkiä 30 suosituimman joukossa

30 suosituimman mallin joukossa on edustettuna vain 11 merkkiä. Kolmella merkillä on viisi mallia mukana, Škodalla, Toyotalla ja Volkswagenilla. Volvoja on neljä ja Mersuja kolme. Kialla ja Fordilla on kaksi mallia ja yhden mallin merkkejä ovat Hyundai, Nissan, Opel ja Renault. Clas von Bell

45


Tarkista matkamittarilukema luotettavasta lähteestä ennen kaupantekoa Auton matkamittarilukeman muokkaaminen on osaavalle taholle verrattain helppo toteuttaa ja tavallisen kuluttajan on usein vaikea tunnistaa manipuloitua autoa. Matkamittarilukema kannattaa tarkistaa aina luotettavalta taholta ennen kaupantekoa. Suomessa matkamittarilukemien manipulointia tapahtuu vain harvoin, mutta ulkomailta käytettynä maahantuoduista ajoneuvoista 5 17 prosentissa on syytä epäillä, että matkamittarilukemaa on manipuloitu. Suomalaisen auton matkamittarilukeman voi tarkistaa Traficomista

Auton ostajan kannattaa aina var-

46

mistaa todellinen matkamittarilukema luotettavalta taholta ennen kauppasopimuksen tekemistä. Suomessa matkamittarilukemat kirjataan Traficomin ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin katsastusten yhteydessä ja ne ovat julkisesti nähtävissä Traficomin sähköisestä palvelusta. Viimeisin mittarilukematieto on nähtävissä kirjautuneille käyttäjille maksutta, mutta laajempi historiatieto on maksullista. Kansainvälisellä tiedonvaihdolla mittariväärennöksiä vastaan

Jos harkitset käytetyn tuontiauton ostoa, kannattaa auton mittarilukema- ja huoltohistoria selvittää tarkasti. Tiedot voi tarkistaa lähtömaan rekisteröintiviranomaisen tarjoamasta sähköisestä palvelusta tai vaatimalla selvitys auton myyjältä. Autokaupat ovat velvollisia

kertomaan kaikki tiedossa olevat asiat, jotka voivat vaikuttaa kaupan kohteena olevan ajoneuvon hintaan tai ostopäätöksen tekoon. Jos epäilet autokaupan yhteydessä rikosta, ole yhteydessä poliisiin esimerkiksi tekemällä sähköinen rikosilmoitus poliisi.fi-sivustolla.

Maiden rajat ylittävässä autokaupassa mittariväärennösten ennaltaehkäisy vaatii aktiivista kansainvälistä tiedonvaihtoa. Traficom selvittää mahdollisuutta hakea jatkossa myös auton lähtömaassa kirjatut matkamittarilukemat liikenneasioiden rekisteriin silloin, kun auto rekisteröidään Suomeen. Tällöin auton ostajalla on entistä paremmat mahdollisuudet selvittää auton taustatiedot luotettavasti ja mittariväärennösten tekijöiden kiinnijäämisriski kasvaa. Tällä pyritään vaikuttamaan väärennösten yleisyyteen ennaltaehkäisevästi.


Maailman tasolla harvinaista erikoisosaamista Lieksassa sijaitsee yksi harvoista polkupyörien nastarengastehtaista maailmassa. LieksaTyres Oy jatkaa Suomen Rengastehtaan kesällä päättynyttä toimintaa samoissa tuotantotiloissa ja saman henkilökunnan kanssa. Ensimmäisenä tavoitteena Suomi Tyres -renkailla on markkinajohtajan asema Skandinaviassa. - Me tunnemme talviolosuhteet parhaiten maailmassa. Sen lisäksi meiltä Lieksasta löytyy nastoituskapasiteetti ja -osaaminen, johon vain harva rengastehdas maailmassa pystyy, sanovat LieksaTy-

res Oy:n perustajat, yrittäjät Timo Väänänen ja Jani Turunen.

LieksaTyres omistaa käyttöoikeudet suomalaisten tuntemaan ja arvostamaan Suomi Tyres -rengas-

merkkiin. Ensimmäiset Lieksassa valmistetut Suomi Tyres -renkaat tulevat myyntiin lokakuussa. Pienen paikkakunnan erikoisosaamisella tavoitellaan markkinajohtajan asemaa ensin Skandinaviassa - sitten katse käännetään Keski-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. - Olemme todella iloisia, että pääsemme tekemään tätä juuri Lieksassa huippuammattitaitoisen, kokeneen henkilökunnan kanssa - eihän nastarengastehtaita ole maailmassa kuin kourallinen, sanovat itsekin lieksalaiset yrittäjät. Tavoitteena kasvattaa talvipyöräilybuumia

Talvipyöräilyn markkinat ovat kasvussa sekä meillä että maailmalla. LieksaTyres vastaa kysyntään 100 000 renkaan vuosikapasiteetilla. Tuotannossa on jo nyt toistakymmentä eri nastarengasmallia, ja tavoitteena on tuoda joka vuosi markkinoille 2-3 uutta mallia.

- Pyöräily on vahvassa kasvussa ja sitä tukee tällä hetkellä moni eri tekijä: Pyöräily nähdään ekologisena ja kustannustehokkaan liikkumistapana. Uudet sähköpyörät taas tuovat työmatkapyöräilyn yhä useamman ulottuville. Uskomme, että kotimaiset nastarenkaat lisäävät kiinnostusta myös talvipyöräilyyn, sanoo myynti -ja markkinointijohtaja Juho Huttunen Huntterilta, joka vastaa Suomi Tyres -renkaiden myynnistä ja markkinoinnista. LieksaTyres Oy:n yrittäjät Jani Turunen ja Timo Väänänen.

47


Pääsynhallinnan edelläkävijä Paristoton ratkaisu Vuonna 2007 suomalainen lukitusalan innovaattori iLOQ toi markkinoille maailman ensimmäisen, omavoimaisen digitaalisen lukitusjärjestelmän. iLOQin digitaalinen lukitusjärjestelmä S10 oli alallaan ensimmäinen lukitusjärjestelmä, joka pystyi ratkaisemaan mekaanisen lukitusjärjestelmän puutteet ja rajoitteet digitaalisesti ilman paristoja tai kaapeleita. Uuden iLOQ S5:n julkistuksen myötä yhtiö hyödyntää entistäkin enemmän digitalisaation ja esineiden internetin tarjoamia mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseen, hallinnoinnin vähentämiseen ja elinkaarikustannusten pienentämiseen. iLOQ S5 on saatavilla Suomessa lokakuussa. Digitaalisten ja mobiilipohjaisten lukitusjärjestelmien tapaan uusi iLOQ S5 ei tarvitse toimiakseen paristoja tai kaapeleita. Kulkuoikeuksien varmistamiseen ja lukon avaamiseen tarvittava sähkö saadaan työntämällä avain lukkoon. Mitä enemmän avaimia ja lukkoja kiinteistössä on, sitä enemmän 48

kustannukset pienenevät. Suurissa lukitusjärjestelmissä on mahdollista säästää miljoonia euroja järjestelmän elinkaaren aikaisissa hankinta- ja huoltokustannuksissa. Omavoimaiset ratkaisut ovat lisäksi ympäristöystävällisiä ja suunniteltu kestämään. Pelkästään vuonna 2019 ne säästävät 27 000 kg paristojätettä ja 7 000 kg metallijätettä verrattuna muihin lukitusratkaisuihin.

se asentaa kaapeleita tai paristoja.

Kuten muissakin iLOQin ratkaisuissa, pääsyoikeuksia voi luoda, muokata ja poistaa helposti ja turvallisesti etäyhteydellä pilvipohjaisen iLOQ Manager -ohjelmiston avulla. Muista ratkaisuista digitaalinen iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä eroaa kuitenkin siinä, että se mahdollistaa rakennuksen lukijoiden, avainten ja lukkojen välisen viestinnän. Aina ennen lukituksen avaamista järjestelmän tuotteet jakavat tietoa esimerkiksi pääsyoikeuksista, käyttötiedoista, aikarajoituksista ja avainten estolistoista. Oviin ei kuitenkaan tarvit-

Monipuolinen integraatio eri järjestelmien kanssa

Älykkäämpää ja vaivattomampaa pääsynhallintaa

Etäpääsynhallinta

iLOQ S5:ttä voidaan laajentaa iLOQ Onlinen avulla niin, että lukitusjärjestelmän etähallinta helpottuu ja nopeutuu. iLOQ Online voidaan ottaa käyttöön vaivattomasti yksittäiseen oveen tai johdotettuna usean oven ratkaisuna. Järjestelmään on mahdollista liittää myös etähallittavia lukkosylintereitä, lukijoita sekä aikaohjattuja sähköistettyjä ovia.

iLOQ S5:n standardi avoin ohjelmointirajapinta mahdollistaa integraation uudenaikaisten tiedonjako- ja varausjärjestelmien sekä asiakkaiden henkilötietokantojen kanssa. Tällä on monia hyödyllisiä käyttökohteita. Yhteistilojen varaus voidaan esimerkiksi päivittää tiloissa olevien kosketusnäyttöjen avulla tai mobiilisovelluksilla ja jakaa iLOQ S5 -avaimelle. iloq.com


Kuluneet tuulilasinpyyhkimet on turvallisuusriski ja korjauskehotuksen peruste katsastuksessa Tuulilasinpyyhkimien kunto on autojen vuosikatsastuksessa yksi tarkastuskohteista ja kuluneet pyyhkimet on korjauskehotuksen peruste. Myös tuulilasin pesulaitteen pitää toimia moitteettomasti ja pesunestettä pitää olla riittävästi säiliössä. Useampi yhtäaikainen korjauskehotusvika voi johtaa katsastuksen hylkäämiseen.

sien ollessa huoltoasennossa. Helpommalla pääseekin, kun vaihdattaa pyyhkimet auton huollon yhteydessä, toteaa Rehuttu.

Vuoden 2018 määräaikaiskatsastuksissa todettiin tuulilasiin tai sen puhdistuslaitteisiin kohdistu-

via vikoja tai puutteita yhteensä noin 162 000 kappaletta. Näistä noin 152 000 oli korjauskehotuksia ja 9 900 hylkäykseen johtavia vikoja. Tuulilasin ja sen pesulaitteiden puutteita tai vikoja ei eritellä tilastoissa erikseen.

Tuulilasinpyyhkimien suositeltu vaihtoväli on normaalikäytössä noin puoli vuotta, jonka jälkeen kumin kimmoisuus ja puhdistusominaisuudet heikkenevät. Suurin osa autoilijoista vaihdattaa pyyhkimensä kuitenkin harvemmin. – Huollettavissa autoissa näkee ikävän usein pyyhkimiä, jotka on käytetty loppuun. Elinkaarensa päätepistettä lähestyvät pyyhkimet jättävät raitoja ja vesikalvoa lasiin. Pyyhkimet kannattaa vaihtaa viimeistään tässä vaiheessa. Jos vanhuuttaan haurastunut sulka pääsee repeytymään, sen rungon metalliosa voi aiheuttaa vaurioita myös tuulilasiin, kertoo Atoy Autohuollon Pirkkalan toimipisteen työnjohtaja Jussi Rehuttu. Uusien autojen pyyhkimien vaihtaminen voi kysyä autoilijalta aikaa ja hermoja

– Kiinnitysmekanismit muuttuvat ja vanha koukkukiinnitys on jäämässä historiaan. Saman automerkin eri malleissa voi olla useita erilaisia kiinnitysmekanismeja. Osassa uusista autoista pyyhkimet on vaihdettavissa vain niiden var-

49


Kuljetus R. Stenvall Oy:n viettäessä 60 v. juhlavuottaan, julkaistiin kuljetusalan ”teräsmiehen”, 82 vuotta täyttäneen Raimo Stenvallin upea 230-sivuinen, A4-kokoinen vaakamuotoinen muistelmakirja KYYTIÄ SUOMELLE. Kirjan tekijä on Kalevi Karusuo. Kirjan sankari kuljetusyrittäjä, liikenneneuvos Raimo Stenvall, Kuljetus R. Stenvallin hallituksen puheenjohtaja helpotti valtavasti työtä muistelmiensa koostamisessa aukottoman ja terävän muistinsa sekä kokoamansa mittavan materiaaliarkistonsa avulla. Tärkeimmät virstanpylväät matkan varrelta – ja vähän enemmänkin ovat nyt tallennettu kansien väliin. Kirjan sivuilta huokuu voimakas autohenkisyys sekä tarinoissa että kuvituksessa läpi koko kirjan, mutta ei turhaan, sillä jo Raimon synnyinkodissa ja myöhemmin lähes koko oman perheen päivät ovat kulkeneet pitkälti kuorma-autoilun ja omien kuljetusyritysten parissa vuodesta 50

toiseen. Tämä kiteytyy hyvin tunnetuissa sloganeissa: ”Kyytiä Suomelle” ja ”Kaikea se Raimo kuljettaa”. Jos runsas autokuvakavalkadi tuntuu lukijasta liialliselta, täytyy muistaa jokaisen kuvan edustavan suurta tai pienempää roolia Raimon miljoonien kilometrien matkalta ja olevan hankittu kovalla työpanoksella. Kalustoa on tarvittu tämän yrittäjän harvinaisen monipuolisiin kuljetussuoritteisiin, kevyestä jakeluliikenteestä alkaen maa-aines-, kappaletavara-, muutto-, vilja-, autojen siirto-, ulkomaan kylmä-, teollisuuden koneiden- ja satamien irtoperä/konttikuljetuksiin sekä moniin vaativiin erikoiskuljetuksiin, kuten tietokone- ja raskaskuljetuk-

set. Raimon runsaslukuinen punavalkoinen Mercedes-Benz-laivasto on edelleen tuttu näky maamme teillä. Autoiluun liittyy vielä lisäksi oman automuseon ylläpito ja vahva kuorma-autohistoriallinen toiminta. Iso osa hänen kuorma- ja museoautokuvistaan on koottu omiin osioihinsa kirjan loppusivuille. Edelleen huippukuntoisen ja mielellään vielä työpaikalla viihtyvän monitoimimiehen energialatausta ja säteilyä kirjoittaja on purkanut ja jakanut kirjan sivuilla unohtamatta perhettä, varsinkin Kirsti Stenvallin voimakasta panosta, ystäviä, yritysten henkilöstöä, asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä ammatti-, harrastus-, Tuusulan kunnallispolitiikan ja urheilujärjestöjen ja -yhdistysten jäseniä. Muisteluja sivuilla on myös kovan kunnon taustasta, joka löytyy nuoruusvuosilta lapionvarresta. Nurkumatta tehtiin pitkää työpäivää Tuusulan sorakuopilla, joilla


hiekkaa kuormattiin lapiolla isän, autoilija Väinö Stenvallin ”Voortin” lavalle. Hiekkaa ja soraa tarvittiin rajattomasti 1950-luvun jälleenrakennuksille ja hätäaputietyömaille. Myöhemmin on kuultu Raimon muistelleen, että onneksi olin aikoinani saanut ”hyvän lahjan – työnteon lahjan”.

Eikä miehen kunto ole päässyt rapistumaan missään vaiheessa. Useat kestävyysurheilun vuosittaiset massatapahtumat, kymmenien kilometrien hiihto-, juoksu-, luistelu-, soutu- ja pyöräilymaratoonit eri puolilla Suomea ovat vaatineet ja pitäneet kunnon korkealla ja ovat olleet edelleen ykkösasioita Raimon

vuosiohjelmassa. Näistä on omat kuvauksensa kirjan sivuilla. Kirjaa myy: Kuljetus R.Stenvall Oy Teollisuustie 1, FI-04300 Tuusula P. 09 2744 4012

51


Ensimmäisenä maailmassa:

Automaattinen pysäköintipalvelu, joka toimii täysin ilman ihmisen apua

Bosch ja Daimler ovat saavuttaneet merkittävän etapin.

teellisesti rajatulla alueella. (SAE, Society of Automotive Engineers)

Ajamisen automaatioastetta kuvaavalla SAE-asteikolla järjestelmä on tasolla neljä, eli ajoneuvo voi liikkua ilman kuljettajaa maantie-

”Viranomaishyväksyntä tasoittaa tietä automatisoiduille pysäköintipalveluille kaikkialla maailmassa”, sanoo johtaja Michael Hafner, joka vastaa ajoteknologoista ja automaattisesta ajamisesta Daimler AG:lla.

Yritykset ovat saaneet viranomaisilta luvan automatisoidulle pysäköintijärjestelmälle Mercedes-Benzin museossa Stuttgartissa. Pysäköintipalvelua käytetään älypuhelinsovelluksella eikä se vaadi turvakuljettajaa. Tämä tekee siitä maailman ensimmäisen täysin ilman kuljettajaa toimivan pysäköintijärjestelmän, joka on hyväksytty virallisesti jokapäiväiseen käyttöön.

52

”Automatisoitu ajaminen ja pysäköinti ovat tulevaisuuden liikkumisen tärkeitä rakennuspalikoita. Pysäköintijärjestelmä näyttää miten pitkälle olemme jo päässeet tällä kehityspolulla”, sanoo Robert Bosch GmbH:n hallituksen jäsen Markus Heyn.

Tärkein yhteinen tavoite turvallisuus Koska automatisoidulle ajamiselle ei ole ollut virallista hyväksymisprosessia, paikalliset viranomaiset ovat valvoneet projektia yhdessä saksalaisen sertifiointilaitoksen TÜV:n kanssa. Heidän tavoitteensa oli arvioida pysäköintihallissa käytettävän teknologian käytön turvallisuutta.

Tuloksena on syntynyt kattava turvallisuuskonsepti, jonka testausja hyväksyntäkriteerejä voidaan hyödyntää tämän pilottiprojektin jälkeenkin. Konseptissa kehittäjät muun muassa määrittelivät, miten


automatisoitu ajoneuvo havaitsee jalankulkijat ja muut autot kulkureitillään ja pysähtyy luotettavasti kohdatessaan esteen. Teknologia automatisoidun ajamisen taustalla

Automatisoitu pysäköintipalvelu ei kaipaa kuljettajaa: Aja auto pysäköintihalliin, hyppää autosta ulos ja passita auto pysäköintipaikalle yhdellä älypuhelimen ruudun napautuksella. Kun kuljettaja on poistunut pysäköintihallista, auto ajaa omalle paikalleen ja pysäköi itsensä. Myöhemmin auto palaa samaan paikkaan samalla tavalla.

Tämä prosessi pohjautuu Boschin älykkään pysäköintihalli-infran ja Mercedes-Benzin autoteknologian yhteispeliin. Boschin sensorit valvovat ajoväylää ja sen ympäristöä ja tuottavat tiedon, jota ajoneuvon ohjaaminen vaatii. Autossa oleva teknologia muuttaa infrastruktuurin antamat käskyt ajotoimenpiteiksi. Näin autot voivat jopa ajaa itsenäisesti pysäköintihallissa ramppeja pitkin ylös ja alas kerrosten välillä. Jos sensorit havaitsevat esteen, ajoneuvo pysähtyy välittömästi. Huipennus vuosien työlle

Bosch ja Daimler ryhtyivät kehittämään täysin automatisoitua pysäköintiä vuonna 2015. Tämän tuloksena kesällä 2017 yritykset esittelivät Mercedes-Benzin museon pysäköintihallissa Stuttgartissa yleisölle pilottiratkaisunsa: automatisoidun, todellisissa olosuhteissa toimivan pysäköintipalvelun, joka toimi sekä ilman kuljettajaa että kuljettajan kanssa. Tätä ensi-iltaa seurasi intensiivinen testausvaihe. Vuodesta 2018 lähtien museon kävijät ovat voineet käyttää pysäköintipalvelua koulutetun turvallisuushenkilön ohjeistamana. Pilottiprojektin yksi osa-alue käsitti ajoneuvojen valaistuskonseptien testausta. Turkoosi valaistus tarkoittaa, että ajoneuvo on automatisoidun ajamisen tilassa ja informoi ohikulkijoita ja muita tienkäyttäjiä, että ajoneuvo ajaa itsenäisesti. Näiden testien tuloksia käsitellään hiljattain julkaistussa SAE-standardissa 3134. Virallisen ja lopullisen viranomaishyväksynnän saaminen on merkittävä virstanpylväs Boschille ja Daimlerille: Pian kiinnostuneet voivat kokea innovatiivisen pysäköintipalvelukokemuksen Mercedes-Benzin museon pysäköintihallissa kokonaan ilman turva-kuljettajan apua.

www.varova.fi  info@varova.fi  puh. 09 773 96 300

VAROVA TUO MAAILMAN LÄHELLE Ulkomaankaupan toimitusketjussa on useita vaiheita, joissa ammattitaito punnitaan. Harva yritys pystyy yksin hallitsemaan logistiikan eri osa-alueita – eikä tarvitsekaan! JÄTÄ KOKO PROSESSI KANSAINVÄLISEN LOGISTIIKAN ASIANTUNTIJALLE

- VAROVALLE

Autamme valitsemaan kustannustehokkaat ja optimaaliset ratkaisut siten, että tuotteet saapuvat oikeaan aikaan perille niin vientikuin tuontikuljetuksissakin. Varova on suomalainen perheyritys, jolla on MAAILMANLAAJUINEN LOGISTIIKKAVERKOSTO

Huolella valitut yhteistyökumppanit takaavat palvelun laadun sekä Suomessa että ulkomailla. VÄLITÄMME ASIAKKAISTA, TOISISTAMME JA YHTEISKUNNASTA. Välitämme myös kuljetuksia.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme ilahduttavan palvelukokemuksen huomioimisen, osaamisen ja joustavuuden kautta.


Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa on kuljetusalalla nykyään erittäin tärkeää l Polttoainevarkauden hälytin etäyhteydellä l Kaksipalkeiset tukiakselit parantavat kuorman käsiteltävyyttä pystysuunnassa l Yhdistetty päällirakenne tehostaa hallintaa

Kuorma-autoihin kohdistuvat polttoainevarkaudet ovat merkittävä ongelma monella alueella ja monelle kuljetusyritykselle. Varastettu polttoaine aiheuttaa kustannuksia jo itsessään. Suurempi ongelma on kuitenkin se, että kuorma-auto voi joutua odottamaan useita tunteja ennen kuin kuljetusta päästään jatkamaan. 54

"Autojen pitäminen jatkuvassa toimintakunnossa on kuljetusalalla nykyään erittäin tärkeää", sanoo Scanian kuorma-autotoimintojen varatoimitusjohtaja Alexander Vlaskamp. "Polttoainevarkauden hälyttimen ja muiden kehittämiemme älykkäiden etäyhteyspalvelujen avulla asiakkaamme voivat hallinnoida kuorma-autojaan

helpommin ja lisätä niiden käytettävyyttä."

Scanian uusi hälytysjärjestelmä toimii paikallisesti ja lähettää lisäksi tekstiviesti- ja sähköpostiilmoituksia ajoneuvojen hallintajärjestelmän kautta, jos asiakkaalla on käytössään Scanian Kontrollipaketti. Kun hälytysjärjestelmä


kytketään päälle, se valvoo polttoainetasoa jopa 65 tunnin ajan, kunhan kuorma-auton akun pääkytkin on päällä. Jos polttoainetaso laskee nopeasti 4-8 prosenttia (tankin koosta riippuen), hälytyssireeni laukeaa. "Jos joku peukaloi ajoneuvoa, käyttäjä saa hälytyksen ja polttoainevarkauden seuraukset voidaan välttää tai niitä voidaan ainakin lieventää", Vlaskamp toteaa. "Asiakkaamme saavat järjestelystä mielenrauhaa, koska järjestelmä auttaa välttämään odottamattomia käyttökatkoksia". Vahinkojen välttäminen lastauksen aikana

Scania esittelee parannetun kuormankäsittelytekniikan vaihtokorikuorma-autoille, jotka käsittelevät kontteja tai muita vaihdettavia päällirakenteita. Kun korin alla olevaa kuorma-autoa nostetaan tai lasketaan ilmajousituksen avulla, on äärimmäisen tärkeää, että lii-

kettä tapahtuu vain pystysuunnassa. Näin kuorma-auto on helpompi pitää oikealla paikalla, ja purkamisen aikaisen vaakasuoran liikkeen tukijaloille aiheuttamia vaurioita voidaan vähentää.

Tämä on erityisen tärkeää ohjaavalla tukiakselilla varustetuille kuorma-autoille, koska ne liikkuvat eri tavalla tukiakselin ilmapaljejärjestelmän vuoksi. Scania on poistanut tämän riskin ottamalla käyttöön uuden ominaisuuden, joka vapauttaa tukiakselin jarrut automaattisesti. Kun pyörät voivat pyöriä vapaasti, tukiakselista ei pääse siirtymään voimia, jotka voisivat siirtää kuorma-auton pois halutulta paikalta. Yhdistetty päällirakenne tehostaa hallintaa

Scanian huippuluokan BCI:tä (Bodybuilder Communication Interface, päällirakentajan tietoliikenneliittymä) voidaan nyt käyttää myös päällirakenteeseen liittyvien toi-

mintojen mittaukseen ja valvontaan. Liittymä kerää kuorma-auton antureista tietoja esimerkiksi painosta, lämpötilasta ja hälytyksistä.

Tiedot lähetetään sisäänrakennetun Scania C300 Communicatorin kautta asiakkaan FMS-järjestelmään (jos asiakkaalla on käytössä Scanian Kontrollipaketti-palvelu). Näin kaikki ajoneuvon ja päällirakenteen tärkeät tiedot sijaitsevat yhdessä helppokäyttöisessä paikassa. Samalla myös valvontatietojen hyödyntämiseen tarvittava alkuinvestointi pienenee.

"Etäyhteydellä kytketty päällirakenne lisää kuljetusyrityksen hallintamahdollisuuksia", sanoo Alexander Vlaskamp. "Erikoislasteja, kuten ruokapakasteita, voidaan valvoa ja dokumentoida koko kuljetuksen ajan. Näin voidaan varmistaa, että lasteja käsitellään oikein kuljetusketjun joka vaiheessa."

Käyttäjäystävälliset uuden sukupolven Dräger-alkolukot nyt saatavana!

Valmiina lähtöön. Dräger Interlock® 7000 ja 5000. Alkolukkojen edelläkävijän Drägerin uudet käyttäjäystävälliset Interlock® 7000 ja 5000 mallit ovat nyt saatavana Suomessa. Niissä Drägerin tunnetut tekniset huippuominaisuudet yhdistyvät nykyajoneuvoihin sopivaan tyylikkääseen ulkonäköön. • • • • • •

Nopeasti käyttövalmis lyhyen lämpenemisajan ansiosta. Pienikokoinen, tyylikkäästi muotoiltu käsiosa. Helppo ja luonteva käyttöergonomia. Laaja käyttölämpötila-alue -45°C...+85°C. Alhainen virrankulutus lepotilassa < 1 mA. Hyväksynnät uuden eurooppalaisen EN 50436 2014 -standardin mukaisesti. • Tunnettua ja arvostettua Dräger-huippulaatua.

Nopea. Tarkka. Luotettava. Dräger. Dräger-alkolukkojen markkinointi ja tukkumyynti: Oy KAHA Ab Katso jälleenmyyjät: www.kaha.fi/jm

www.drager.fi 55


Entistä kehittyneempiä turvatyynyjä, turvavöitä ja istuimia automatisoitujen autojen aikuis- ja lapsimatkustajille l Ohjauspyörä ja polkimet sisään-

vedettyinä automaattisessa ajotilassa l Etuturvatyyny integroitu kojelautaan ja sivuturvatyynyt etuistuinten kylkiin l Takaistuimen valaistut turvavyölukot ja lämmitettävä hihna kannustavat vyön käyttöön l Pre-Safe Child takaa ennakoivaa suojaa perheen pienimmille ja seuraa lapsen hyvinvointia

Automatisoiduissa ja autonomisissa ajoneuvoissa tarvitaan kokonaisvaltaista turvallisuuskonseptia ja uusia turvallisuusratkaisuja, sillä matkustajien istuma-asennot ja istumapaikat saattavat olla paljon monipuolisempia kuin tähän saakka. Mercedes-Benz esittelee autonomisen aikakauden matkustajaturvallisuutta monipuolisesti kokeellisessa turvallisuusteknisessä ESF 2019 -autossaan.

Ohjauspyörä ja polkimet: Kun ESF 2019 ajaa täysin autonomisesti, ohjauspyörä ja polkimet on vedetty lattian sisään eikä ohjauspyörä pyöri. Tämä pienentää loukkaantumisriskiä mahdollisessa törmäyksessä yhdessä tasaisen ja pehmustetun lattian kanssa. 56

Sähköiset ohjauskäskyt: ESF 2019:n Steer-by-wire-teknologia – ohjauskäskyjä ei välitetä mekaanisesti vaan sähköisesti – tukee uutta suorakulmaista ohjauspyörän geometriaa. Ohjauksen välitystä ohjataan nyt mukautuvasti, jolloin aiempaa selvästi pienempi liike riittää pyörien kääntämiseen. Siksi käsiä ei tarvitse laittaa ristiin edes suurta ohjausliikettä tehtäessä. Etuistuinten turvavyöt: Turvavyöt on integroitu etuistuimiin, jotta vyö kulkee mahdollisimman lähellä vartaloa myös aiempaa rennommassa istuma-asennossa. Turvavöissä on sähkömoottorikäyttöiset tehokiristimet, jotka kiristyvät Pre-Safe-tilanteissa. Ne voivat myös laueta ennakoivasti, kiristää turvavyön sopivalla tavalla ja vetää matkustajan taaksepäin edullisempaan pystysuoraan asentoon. Sähkötoimiset turvavöiden kiristimet ovat uudelleen käytettävissä kiristymisen jälkeen. Kuljettajan turvatyyny: ESF 2019:ssa kuljettajan turvatyyny on integroitu kojelautaan ohjauspyörän sijaan. Kolmiulotteinen 120 litran vetoinen tyyny levittäytyy lauetessaan yli kojelaudan ja yli

yläosastaan viistetyn ohjauspyörän, jolloin se peittää suojaavasti aiempaa suuremman alueen. Jos ESF ajaa kolarihetkellä kuljettajan ohjauksessa, ohjauspyörä liikkuu millisekunneissa 100 milliä sisäänpäin turvatyynyn lauetessa. Integroidut sivuturvatyynyt: Sivuturvatyynyt löytyvät nyt etuistuinten selkänojan sivuilta molemmin puolin. Tilavuudeltaan 40-litrainen, siipien mallinen turvatyyny ympäröi lauetessaan matkustajien hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi myös pään alueen. Istuimeen integroinnin ansiosta suojavaikutus ei enää riipu istuma-asennosta tai selkänojan säädöistä. Lisäksi tyyny suojaa matkustajaa myös keskeltä eli iskeytymiseltä toista matkustajaa vasten (ns. Far-Sidetörmäys), ei ainoastaan varsinaisen törmäyksen puolelta.

Turvallisuutta takaistuimella: Takatilan turvatyynyssä on uusi putkirakenne. Takaturvavyön käyttämisestä on tehty aikaisempaa helpompaa ja houkuttavampaa turvavyön ojentimien, valaistujen turvavyölukkojen, USB-turvavyölukkojen sekä lämmitettävän turvavyöhihnan avulla.


Pre-Safe Child takaa ennakoivaa suojaa perheen pienimmille ja seuraa lapsen hyvinvointia ESF 2019 -auton Pre-Safe Child -lastenistuin on verkotettu auton kanssa radiosignaaliyhteydellä. Vaaran havaitessaan tunnistimet lähettävät istuimelle signaalin, joka käynnistää suojatoimenpiteet millisekunneissa: lastenistuimen vyöt kiristyvät ja törmäyssuojaelementit tulevat esiin istuimen sivuilta. Kiristyneen turvavyön ansiosta lapsi pysyy paremmin paikoillaan ja häneen kohdistuva kuormitus laskee merkittävästi. Sivusuojaelementit ponnahtavat esiin aina oven puolelta, huolimatta lapsen istumasuunnasta. Pre-Safe-lastenistuin on kääntyvä, joten lapsi voidaan nostaa istuimeen ja sieltä pois katsesuunta oveen päin. Sen jälkeen istuinta käännetään 90 astetta (lapsen kasvot menosuuntaan tai taaksepäin), jolloin järjestelmä jännittyy jousen voimasta. Näin muodostunutta jousivoimaa hyödynnetään tarvittaessa siten, että istuimeen integroitu 5-pistevyö kiristyy, jos auto tunnistaa Pre-Safe-toimintojen laukaisun.

istuimelta ilman, että kuskin huomiokyky liikenteessä herpaantuu.

ESF 2019 -auton verkotettu lastenistuin valvoo lapsen lämpötilaa, pulssia, hengitystä ja nukkumistilaa. Lastenistuimeen on lisäksi asennettu kamera. Kuljettaja voi seurata lapsen hyvinvointia

ja tilaa medianäytön animaatioiden (”Kaikki hyvin” tai Lapsi herää”) sekä kameran välittämän live-videokuvan avulla. Lisäksi kaikki elintoimintotiedot voidaan ajon aikana siirtää Mercedes me -sovelluksella älypuhelimeen.

Kolmiulotteinen 120 litran vetoinen tyyny levittäytyy lauetessaan yli kojelaudan ja yli yläosastaan viistetyn ohjauspyörän, jolloin se peittää suojaavasti aiempaa suuremman alueen.

Turvaistuinkonseptiin on lisäksi integroitu asennusvalvonta istuimen käyttövirheiden estämiseksi. Istuimesta löytyvät kahdeksan symbolia sekä niitä vastaavat animaatiot auton MBUX-järjestelmän medianäytössä opastavat asennuksen kaikki vaiheet havainnollisesti. Animaatiot ilmaisevat myös, mikäli asennus onnistui. Turvallisuussuositusten mukaan pikkulasta olisi kuljetettava auton takaistuimella selkä menosuuntaan 15-kuukautiseksi saakka. Tähän tarkoitetut i-Size-lastenistuimet voidaan kiinnittää auton Isofix-kiinnikkeisiin selkä menosuuntaan. Haittana on, että tällöin lasta ei pysty tarkkailemaan kuljettajan

Tilavuudeltaan 40-litrainen, siipien mallinen turvatyyny ympäröi lauetessaan matkustajien hartioiden ja käsivarsien alueen lisäksi myös pään alueen.

57


Uusi teknologia: vähemmän pienhiukkasia, vähemmän jarrupölyä

S

ähköisen liikkuvuuden edelläkävijä Bosch on vuoden 2018 alun jälkeen kerännyt noin 13 miljardin edestä henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen akkuvoimansiirtoon liittyviä tilauksia. Uusien tilausten ja aktiivisen kehitystyön ansiosta yhtiö on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa: vuonna 2019 Mobility Solutions -liiketoimintaalue on jälleen kehittynyt globaalia autonvalmistusta nopeammin. Markkinoiden voimakkaasta laskusuhdanteesta huolimatta sektorin myynti yltänee lähes edellisvuoden tasolle. ”Liikkuvuuden muutokseen liittyy haasteita, mutta ehdottomasti myös mahdollisuuksia, joihin haluamme tarttua”, Boschin pääjohtaja Volkmar Denner kertoo. Bosch kehittää tavanomaisia voimansiirtoratkaisuja mutta panostaa samalla sähköistykseen. Sen tavoitteena on myös varmistaa liikkuvuuden automaatio, verkottuminen ja personointi. Elektroniikka ja ohjelmistot ovat keskeisiä tekijöitä tässä kehityksessä: ohjelmistoalan osaamiseen panostetaan vuosittain kolme miljardia euroa. Tavoitteena on varmistaa liikkumisen ekologi58

suus ja liikkuvuusratkaisujen saatavuus.

ratkaisuilla. Jos niitä ei löydy, ilmastotyö jää puolitiehen”, Denner toteaa.

Bosch näyttää tietä ilmastotoimissa muun muassa tekemällä kaikista toimipisteistään hiilineutraaleja ensi vuodesta lähtien. ”Lisäksi kehitämme liikkuvuusratkaisuja, jotka eivät lisää ilmaston lämpenemistä ja ilmanlaadun heikkenemistä”, Denner täydentää. Toiminta sähköisen liikkuvuuden alalla on huomattavasti muita yrityksiä laajempaa: sen aluevaltauksiin kuuluvat monenlaiset ratkaisut polkupyöristä hyötyajoneuvoihin ja 48 voltin hybrideistä täysin sähköisiin voimansiirtojärjestelmiin. Vuoden alussa Bosch ennusti henkilöautoissa ja kevyissä hyötyajoneuvoissa käytettävien sähköliikkuvuuskomponenttien myynnin kasvavan viiteen miljardiin euroon vuoteen 2025 mennessä. ”Päästöttömän liikkuvuuden teknologiaa kehitettäessä ensimmäisenä haasteena on saada markkinat hyväksymään uudet vaihtoehdot. Tämä onnistuu vain riittävän edullisilla

Vuonna 2030 kolme neljästä uudesta autosta tulee edelleen kulkemaan polttomoottorilla – osa kuitenkin 48 voltin akkujärjestelmän tai ladattavan hybridiratkaisun tukemana. Tästä syystä Bosch on panostanut myös diesel- ja bensamoottorin tehokkuuden parantamiseen. Uusimmissa moottorimuutoksia sekä nykyaikaista pakokaasun käsittelyä hyödyntävissä ratkaisuissa bensamoottoreiden pienhiukkaspäästöt on saatu nipistettyä jopa 70 % Euro 6d -standardin vaatimuksia alemmiksi myös aidoissa ajo-olosuhteissa. Bosch pyrkii myös minimoimaan jarrutuksen aiheuttamat hiukkaspäästöt. Yksi edistysaskeleista on iDisc, jonka hiukkaspäästöt jarrutuksen yhteydessä ovat vain 10 % tavallisen jarrulevyn vastaavista. Toinen uusista ratkaisuista on regeneroiva jarrujärjestelmä, joka voi vähentää sähköajoneuvojen muodostamaa jarrupölyä jopa yli 95 %.

Tehokas voimansiirto: polttomoottoreista polttokennoihin

Uusi teknologia: vähemmän pienhiukkasia, vähemmän jarrupölyä


Alkuperäis- ja tarvikevaraosat:

VOLVO | SCANIA | MB | RENAULT | IVECO | MAN | DAF | BPW | SAF | ROR

Meiltä saat raskaan kaluston varaosat merkkiin kuin merkkiin. Yhteisostot suoraan varaosavalmistajilta takaavat uusimmat osat ja laajimman valikoiman vaihtoehtoja.

Palvelemme sinua varaosa-asioissa ympäri Suomen: Vantaalla

Juhanilantie 4, 01740 Vantaa Puh. 010 229 3080

Tampereella

Kaskimäenkatu 2b, 33900 Tampere Puh. 010 229 3081

Lahdessa (uusi osoite 1.5 alkaen)

Laatukatu 3, 15680 Lahti Puh. 010 229 3086

Turussa

Orikedonkatu 21, 20380 Turku Puh. 010 229 3082

Lappeenrannassa

Höyläkatu 2, 53500 Lappeenranta Puh. 010 229 3090

Skuba-päivät 27.9.2019 klo 8.00-17.00 kaikissa toimipisteissä.

Kokkolassa

Indolantie 27, 67600 Kokkola Puh. 010 229 3098

Oulussa

Kiilletie 1, 90630 Oulu Puh. 010 229 3099

Seinäjoella (uusi osoite 1.5 alkaen)

Piirturinväylä 2, 60100 Seinäjoki Puh. 010 229 3088

Joensuussa

Avainkuja 3, 80100 Joensuu Puh. 010 229 3095

Rovaniemellä

Yhdysväylä 4, 96910 Rovaniemi Puh. 010 229 3087

www.skuba.fi

Soita ja tarkista päivän nettohinta! Nopeat toimitukset ympäri Suomen!


Aina sovitusti ehjänä perille – ilman välipurkuja!

TÄYDEN PALVELUN LOGISTIIKKATALO LUOTETTAVIN KUMPPANISI Tarjoamme asiakkaillemme täsmälliset ja luotettavat kuljetusratkaisut ja palvelukokonaisuuden, johon voidaan liittää tukipalveluita yksilöllisesti tarpeen mukaan. Kattava yhteistyöverkostomme mahdollistaa toimimisen laajalla operointialueella.

JOUSTAVAT VARASTOPALVELUT • • • • •

Lyhyt- ja pitkäaikainen varastointi Tavaran vastaanotto Keräily Lähettäminen Inventointi

TEHOKKAAT TERMINAALIPALVELUT • • • •

Kuormien purku Lastaus Lajittelu Välivarastointi

YHTEYSTIEDOT Kristian Lella p. 050 919 22 63 kristian.lella@gli.fi Tero Santaniemi p. 0400 184 247 tero.santaniemi@gli.fi Patamäenkatu 4, 33900 Tampere

www.gli.fi

Profile for Tommi Honkanen

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2019  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.

Kuljetus & Logistiikka 4 / 2019  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.