Page 1

MAALLA • MERELLÄ • ILMASSA

vuosikerta MA A L L1/2013 A •• 16.MER EL•Lwww.kuljetusjalogistiikka.com Ä • ILMASSA

Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen

TIETOTEKNIIKKA

säästää kuljetuskuluissa

TYÖTERVEYS &hyvinvointi Työterveyshuolto kahvin hinnalla

TRUKKITEEMA

Trukkihuolto paranee ja valikoima laajenee

KOULUTUS

Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä

ABU DHABISTA portti Lähi-itään


Täydellisten osiensa summa LOGISTICS 13 on toimivien logistiikkaratkaisujen ideapäivä alan päättäjille ja asiantuntijoille. Tule kohtaamaan kaikki tärkeimmät kumppanit ja kuulemaan, kuinka kaikki palaset loksahtavat kohdalleen. AIKA:

Tiistai 9.4.2013 klo 8:30 - 17:00 PAIKKA: Wanha Satama LISÄTIETOJA: www.logistics-tapahtuma.fi


Tässä lehdessä: Asiakkaat määräävät AEO-SERTIFIKAATIN TARPEEN...................................

6

TIETOTEKNIIKKA säästää kuljetuskuluissa..............

8

Perheyhtiö Porista kansainvälistyi HACKLIN KULJETTAA MAALLA, MERELLÄ JA ILMASSA............................

10

Suomi arvostettu logistiikan osaajana KULJETUSTEN KILPAILUKYKY VAATII ENNAKOIVAA EDUNVALVONTAA...................

12

KUORMALAVALOGISTIIKAN KUSTANNUKSIA tunnetaan huonosti................

14

ABU DHABISTA PORTTI LÄHI-ITÄÄN............................

18

Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa............

22

TYÖTERVEYS & hyvinvointi s. 26-31 - Henkilöriskit haltuun - Terveystalo tuo ratkaisuja - Työterveyshuolto kahvin hinnalla TRUKKIteema s. 34-41 - Trukkihuolto paranee - Vastapainotrukkeja Järvenpäästä - Uusi vastapainotrukki

Koulutus s. 45–57 Kuntec jyrää keltaisella kalustollaan ........................................... 46 KAO liikenneopettajan oppimisympäristönä.................................48 METSÄALA kaipaa kipeästi uusia tekijöitä..................50

| pääkirjoitus | 

Kaasuhanat auki Satakunnasta kuului hyviä uutisia. Maakunnassa on niin paljon potentiaalista kysyntää nesteytetylle maakaasulle, että sen tuonti kannattaisi aloittaa. Tähän päätelmään olivat tulleet tutkijat Minna Alhosalo ja Ari Karppinen. Asiasta kerrottiin Turun yliopiston tiedotteessa. Se mitä tiedotteessa ei kerrottu, oli, että tutkimuksen yksi rahoittajista on Gasum Oy. LNG-kauppiaalle markkinoiden synty olisi tervetullutta. Haastattelujen perusteella käyttöpotentiaali olisi Satakunnassa enintään 166.000 tonnia vuodessa. Aivan läpihuutojuttu nesteytetyt maakaasumarkkinat eivät kuitenkaan ole. Osa tutkijoiden kyselyyn vastanneista yrittäjistä laski, ettei LNG:n volyymi riitä, jos sen käyttö perustuu vain laivaliikenteeseen. Osa epäili, että LNG on väliaikainen ratkaisu. Heidän mielestään vuoden 2015 jälkeen Itämerellä alukset kulkevat Marine Gas Oililla. Yrittäjiä mietityttää myös LNG:n todellinen käyttäjähinta ja miten varmaa sen saanti on. Kaukolämmön ja muun energian tuotannossa LNG ei välttämättä olisi hinnaltaan kilpailukykyistä verrattuna biopolttoaineisiin. Yrittäjät pohtivat myös investointien kannattavuutta. Kuka ne rahoittaa? Milloin ne kannattaisi tehdä? Uusia LNG-aluksia ei ilmesty horisonttiin kovin nopeaa tahtia, sillä prosessi on hidas. Toisaalta nesteytetty maakaasu tarjoaa uusia mahdollisuuksia, etenkin Pohjoisen kaivosmetallien jalostusklusterille. Se osa pk-sektorista, joka käyttää öljyä energiatuotannossaan, voi kiinnostua LNG:stä. Vaihtoehtoiset biopolttoaineisiin perustuvat investoinnit ovat kalliita. Nesteytetty maakaasu voi korvata hiiltä, turvetta ja öljyä teollisuuden prosesseissa. LNG:n tuonti ja varastointi merkitsisivät töitä. Alhosalon ja Karppisen esiselvitys on ensimmäinen maa-alueen LNG:n käyttöä selvittävä julkisesti saatavilla oleva tutkimus Suomessa. Hienoa, että se tehtiin. Tutkijoiden mielestä asiaa pitäisi tutkia muuallakin Suomessa myös terminaalien ja infran sijoittamisen näkökulmasta. Ruotsissa ja Puolassa sen sijaan ollaan jo selvityksiä pidemmällä. Itämeren ensimmäinen LNG-terminaali avattiin Nynäshalmniin pian kaksi vuotta sitten. Puolaan suunnitellaan isoa terminaalia. Göteborgissa 1 biljoonan kruunun (n. 117 832 miljoonan euron) LNG-terminaalin pitäisi olla valmis kahden vuoden kuluttua. Ympäristölupien saamisen jälkeen työjärjestykseen kuuluu LNG-markkinoiden luominen. Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla kuinka ruotsalaiset sen tekevät.

Videokonsultoinnin avulla työnhaun sudenkuopat haltuun................53 LIIKENNETURVA kouluttaa REAK® -kouluttajia ................................ 54 UUDELLEENKOULUTUS turvasi työllistymisen................................56 Logistiikan tietopankki pilottikäytössä Kymenlaaksossa................ 57

TOIMITUS Artturinkatu 2, BOX 29, 20200 Turku. Puh. +358 2 2444 110. Email: lehti@pp.inet.fi PÄÄTOIMITTAJA M-T. Toivola, puh. + 358 40 717 5686, lehti@kuljetusjalogistiikka.com TOIMITUSSIHTEERI Tiina Isomäki, puh. + 358 40 9125 983, tiina.isomaki@luukku.com LEHDEN ULKOASU JA LADONTA M&T Grafidee, puh. +358 44 514 6789, aineistot@grafidee.fi JAKELU Itella Oyj •

ISSN 1458-1086


Asiakkaat määräävät AEO-sertifikaatin tarpeen AEO-sertifikaatin (Authorised Economic Operator) hankinta ei ole yritykselle välttämätöntä viennissä, jos asiakkaat eivät sitä vaadi. Näin toteavat pääjohtaja Antti Hartikainen sekä asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista. Teksti: Tero Tuisku Kuvat: Tulli/Risto Silvola

4

Kuljetus & Logistiikka

T

ullauksessa tapahtui melkoinen muutos vuodenvaihteessa. Nimityksestä Tullilaitos luovuttiin ja käyttöön otettiin uusi ytimekäs nimitys Tulli. Samassa yhteydessä lakkautettiin entiset tullipiirit, mikä keventää hallintokuluja. - Tietysti toivomme, että uudistuksen myötä palvelut paranevat. Jatkossa nimittäin samat Tullin toimipisteet palvelevat asiakkaita entiseen tapaan. Olemme lisäksi panostaneet henkilöstömme koulutukseen. Tavoitteena on, että pystyisimme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin, Tullin tuore pääjohtaja Antti Hartikainen kuvailee. Yksi iso asia Tullin koulutusohjelmassa on henkilöstön perehdytys AEO-sertifiointitodistuksiin ja niiden myöntämisperusteisiin. AEO (Authorised Economic Operator) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen

turvallisuutta. Suomessa runsaat 50 yritystä on toistaiseksi hankkinut AEO-sertifioinnin. EU-maissa vastaavan sertifioinnin on hankkinut noin 12 000 yritystä, joista puolet eli noin 6 000 on saksalaisyrityksiä.

Kolmenlaisia todistuksia AEO-todistuksia on kolmenlaisia. AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut menettelyt), joita Suomessa on hankittu hyvin vähän. - Tämä johtuu siitä, että meillä on useita kumppanuusasiakkaita, jotka saavat samat edut kuin mitä AEOC-todistus tarjoaa, Hartikainen sanoo. Saksan korkea AEO-todistusten määrä johtuu osin siitä, että noin puolet niistä on AEOC-todistuksia. Toinen todistustyyppi on turvallisuuden kannalta tärkeä AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus) ja kolmas AEOF (Full, yksinkertaistetut menettelyt


Tullihallitus ja viisi tullipiiriä lakkasivat vuoden lopulla ja tilalle tuli yksi Tulliniminen viranomainen. Muutos mahdollistaa tehtävien järjestämisen joustavasti valtakunnallisissa yksiköissä koko maan alueella. Uudistus mahdollistaa myös resurssien tehokkaamman ja joustavamman käytön sekä varmistaa toimintamallien ja palvelujen yhdenmukaisuuden.

sekä vaarattomuus ja turvallisuus). Tämä siis käsittää sekä ensimmäisen että toisen todistustyypin sisällön. Suomessa lähes kaikki edellä mainituista runsaasta 50 yrityksestä on hankkinut AEOF-sertifiointitodistuksen. - AEO-sertifioinnin hankinta ei ole välttämätön ehto viennille Yhdysvaltoihin tai muihinkaan maihin. Sen avulla kuitenkin on mahdollista saada joissain tapauksissa helpotusta vientiprosessiin. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun vastapuoli eli lähetyksen vastaanottaja on hankkinut todistuksen. Silloin vastaanottaja voi vaatia, että lähettäjällä on vastaavanlainen turvallisuustodistus. Takaahan molemminpuolinen AEOS-tunnistus sen, että kumppaniyritys on turvallisen toimijan maineessa.

maailmalla. - Molemminpuolinen AEO-tunnistus on laajentunut. Samalla on käyty neuvotteluja uusien maiden mukaan tulosta AEO-järjestelmään. Avauksia on tehty muun muassa Kiinaan ja Venäjälle. Mikäli laajeneminen jatkuu, suomalaisyrityksissäkin lisääntyy kiinnostus molemminpuoliseen AEO-tunnistukseen, Ferm toteaa. Tulli hallinnoi Suomessa AEO-järjestelmää. AEO-sertifioinnin hakeminen sopii Fermin mukaan vientiyrityksille, joiden liiketoiminta vaatii turvallisuuden osoittamista. - Lisäksi edellytämme esimerkiksi, että hakijayritys on vakavarainen. Näin varmistuu, että se ei mene konkurssiin heti suorittamamme turvallisuusarvioinnin jälkeen. Lisäksi yritys ei saa esimerkiksi syyllistyä vakaviin laittomuuksiin. Myös osakeyhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan toimia seurataan tarkasti laittomuuksien osalta. Hakuprosessissa yrityksen edustajien pitää täyttää laaja itsearviointikysely, jossa tiedustellaan tulli- ja AEO-vaatimuksia käytännönläheisesti. - Haluamme kyselyn avulla varmistaa, että yritys näkee valmiutensa hakea AEO-todistusta. Meille on eduksi, että yrityksille ei tule pettymyksiä AEO:n tuomista hyödyistä. Saatavat edut ovat nimittäin tässä vaiheessa enimmäkseen välillisiä. Vain harvat yritykset saavat todistuksesta heti alussa välittömiä etuja. Tulli tekee sertifioinnin hakuvaiheessa yrityskohtaisen turvallisuusarvioinnin ensisijaisesti pöytäkirjatutkimuksena. Yrityksellä pitää olla selkeästi dokumentoituna Tullin asettamat turvallisuusvaatimukset. Myöhemmin Tullin arvioijat tulevat vielä paikan päälle varmistamaan, että dokumenteissa mainitut asiat on oikeasti toteutettu käytännössä. - Käynneistä sovitaan aina etukäteen yritysten edustajien kanssa, Ferm korostaa.

vallisuuden osa-alueita. - Turvallisuusjohtamisen ohella on tärkeää, että ulkopuolisten pääsy vientitavaroihin sekä niitä koskeviin asiakirjoihin ja muihin tietoihin estetään. Pitkässäkään toimitusketjussa, joka ulottuu Suomesta vaikkapa Japaniin, ulkopuoliset eivät saa päästä käyttämään missään vaiheessa hyväksi vientitavaroita tai niitä koskevia dokumentteja. AEO ulottuu myös tietoturvallisuuteen. Ulkopuoliset eivät saa päästä tietoverkoissa käsiksi vientiasiakirjoihin. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden osalta vaaditaan, että kiinteistön ulkorajat suojataan esimerkiksi pitävillä aidoilla ja kameravalvonnalla, Ferm toteaa. Turvallisuusvaatimukset ulottuvat myös yrityksen ulkoistamiin palveluihin kuten siivoukseen. - Siivoojien henkilöllisyys pitää varmentaa. Lisäksi heidät täytyy kouluttaa ymmärtämään, mitä AEO-vaatimukset edellyttävät siivouskohteelta. Kohdeyritys ja siivousfirma sopivat keskenään, kumpi koulutuksen antaa. Tietysti AEO-firman täytyy kouluttaa myös oma henkilöstönsä. Jokaisen pitää tietää, mitä korkeat turvallisuusvaatimukset tarkoittavat kunkin omissa työtehtävissä. Avainasemassa ovat tietenkin ne henkilöt, jotka käsittelevät vientiin menevää tavaraa ja sitä koskevaa tietoa.

Uhkana kolmen vuoden panna Mikäli yrityksen toimet eivät käytännössä täytä AEO-sertifiointitodistuksen vaatimuksia, todistus voidaan ottaa pois eikä sitä saa takaisin ennen kuin vasta kolmen vuoden kuluttua.

Panostusta turvallisuusjohtamiseen Ferm korostaa, että turvallisuusjohtaminen on avainasemassa AEO-sertifioinnin hakuprosessissa. Jos sitä ei ole, on turvallisuustodistuksen hakeminen heikolla pohjalla. Haettava sertifiointi koskee monia yritystur-

AEO-tunnistus laajenemassa Asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista on perehtynyt AEO:n etenemiseen Kuljetus & Logistiikka

5


- Turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin tekniikkakysymys, asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm Tullista sanoo.

- Ei kolmen vuoden panna ole yritykselle välttämättä haitallinen, jos sen liiketoiminta ei vaadi AEO-todistusta ja jos asiakkaatkaan eivät sitä edellytä, Ferm toteaa. Entä hennovatko tai uskaltavatko tulliviranomaiset ottaa pois AEO-statuksen, mikäli yritys näyttää sitä tarvitsevan? - Meitä säätelee laki. Syyllistymme virkavirheeseen, jos emme ota pois statusta kun siihen on aihetta. Suomalaisten AEO-yritysten kokemuksia on selvitetty tutkielmissa. Avaintulos oli, että AEO-statusta ei pidetä kalliina. - Toki eräs yritys oli käyttänyt peräti 100 000 euroa turvallisuuden parantamiseen. Halvemmallakin pääsee, sillä turvallisuus on enemmän asennekysymys kuin tekniikkakysymys. Avainasemassa on turvallisuusjohtaminen, Ferm toteaa. Mikäli yritysten kiinnostus AEO:n hankintaan kasvaa merkittävästi, Tulli joutuu palkkaamaan lisää henkilöstöä neuvontaja arviointitehtäviin. - Roima kiinnostuksen lisääntyminen kuitenkin edellyttää, että AEO:sta saa välitöntä etua. Tällaista aikaa ei ole toistaiseksi näköpiirissä. Mutta jos AEO:n avulla saadaan tulevaisuudessa esimerkiksi vihreä kaista Venäjälle menevään liikenteeseen, kiinnostus lisääntynee merkittävästi, Hartikainen visioi.

Yhdysvallat luottaa C-TPAT:iin Yhdysvalloissa käytetään omaa turvallisuusohjelmaa nimeltä C-TPAT (CustomsTrade Partnership Against Terrorism). - Yhdysvaltain turvallisuussertifioinnit

kohdistuvat toimitusketjuihin. Myös suomalaiskonsernin Yhdysvaltain tytäryhtiöt voivat päästä mukaan C-TPAT-järjestelmään eli sikäläiseen AEO-järjestelmään, Ferm sanoo. C-TPAT-järjestelmässä on kolme tasoa eli Tier1, Tier2 ja Tier3. - Yhdysvaltain tytäryritys pääsee ensimmäiselle tasolle lähettämällä hakemuksen tarvittavine dokumentteineen. Mikäli hakemus hyväksytään, yritys pääsee Tier1turvallisuustasolle. Tier2:ssa sikäläiset tulliviranomaiset tulevat paikan päälle yritykseen arvioimaan turvallisuustilanteen. Samalla he tarkastavat koko toimitusketjun turvallisuuden myös Suomen osalta tehtaalta satamaan tai lentokentälle asti. Tier3-tasolle pääsee täyttämällä erittäin korkeat turvallisuusvaatimukset. Tier3yrityksiä on vain muutamia kymmeniä maailmanlaajuisesti, Ferm korostaa. Mikäli suomalaisyritys on jo hankkinut AEO-sertifiointitodistuksen, yhdysvaltalaiset tulliviranomaiset eivät todennäköisesti tule tänne arviointikäynnille C-TPAT-todistusta arvioitaessa. - Mutta jos yrityksellä ei ole AEO:ta, sikäläiset tulliviranomaiset tulevat vierailulle täkäläiseen yritykseen. Pyrimme siihen, että meidän edustajamme pääsevät mukaan käynnille. Tietysti haluamme hyödyntää Yhdysvaltain tullin toimintatapoja koulutuksena omalle henkilöstöllemme. Kun vastavuoroinen tunnistusohjelma etenee käytännön tasolle, siihen kuuluu koulutuksen vaihtoa. Avainasiana on eri maiden tulliviranomaisten välinen yhteis-

työ, Antti Hartikainen sanoo.

Tulli siirtyi sotilasjohtoon Vuonna 1963 syntynyt Antti Hartikainen nimitettiin Tullin pääjohtajaksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.5.2012 alkaen. Hän on koulutukseltaan yleisesikuntaupseeri ja sotilasarvoltaan eversti. Hartikainen työskenteli aikaisemmin 20 vuoden ajan Rajavartiolaitoksen palveluksessa; viimeksi kansainvälisen yhteistyöyksikön päällikkönä. Työpaikat ovat olleet itäisen Euroopan maissa kuten Bosnia-Hertsegovinassa, Georgiassa, Ukrainassa, Moldovassa ja Armeniassa. - Olen ollut näissä maissa tekemisissä rajaylityksiin ja tullaukseen liittyvissä asioissa, Antti Hartikainen kuvailee. Pääjohtajan perheeseen kuuluu puoliso ja 19-vuotias poika nimeltään Eetu-Antti. Harrastuksina ovat kuntoliikunta; erityisesti lenkkeily ja hiihto sekä metsästys ja kalastus. Henkisempiä harrastuksia ovat venäjän kieli sekä historia. 

Tullin tarkastamissa ulkomaan liikenteen rekoissa edelleen vakavia puutteita Tulli tarkasti viime vuonna yli 40 000 ulkomaan liikenteessä olevaa suomalaista ja ulkomaista rekkaa. Joka kymmenennessä eli 4 000 rekassa oli liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Vuonna 2011 Tulli tarkasti lähes 47 000 rekkaa, joissa puutteita oli 3 500 ajoneuvossa. Eniten vikoja oli ajoneuvojen teknisessä kunnossa jarruissa, alustassa, perävaunun kytkennässä, valoissa ja lastin sidonnassa. Viat ja puutteet oli korjattava ennen kuin rekat saivat tulla maahan tai jatkaa matkaansa. – Pahimmat tapaukset olivat lähes hengenvaarallisia, tulliylitarkastaja Ari

Peltonen Helsingin tullista kertoo. – Yksi vakavimmista tapauksista oli muutamalla rispaantuneella kuormaliinalla sidottu 22 000 kilon betonielementtikuorma, joka saapui Vuosaaren satamaan lähes jarruttomalla rekalla. Vuosaaren sataman tehotarkastuksissa joka kolmannen tarkastetun rekan jarrut oli korjattava.

Itärekkojen kunto on 2000-luvulla parantunut

Tullin tarkastuksista tehtiin noin 70 prosenttia (27 000) Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla. – Venäjältä saapuvan rekkakaluston kunto on kohentunut vuosituhannen vaihteesta, mutta vikoja löytyy edelleen sekä ajoneuvosta että kuormauksista, tulliylitarkastaja Jouni Väkevä Nuijamaan tullista sanoo. Ammattikuljettajat syyllistyvät harvoin rattijuopumukseen, mutta ajo- ja lepoajat ovat kesto-ongelma. – Kuljettajat väärentävät ajopiirtureiden kiekkoja tai heillä ei ole maahan saapuessaan mukana vaadittavaa määrää edellisiä

piirturikiekkoja, Peltonen täsmentää.

Vaarallisia aineita ja laitonta polttoainetta

Laittomia vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) eli puutteellisin asiakirjoin ja varustuksin liikkeellä olevia rekkoja paljastui kaikkialla maassa. Näätämössä Lapissa Tulli pysäytti Norjaan matkalla olleen kuljetuksen, josta löytyi lastin sekaan piilotettuja kaasupulloja. Tulli teki viime vuonna parituhatta polttoainetarkastusta. – Naantalin satamassa paljastui juttu, jossa ammattiliikenteessä käytettiin säännöllisesti dieselin sijasta halvemmin verotettua polttoöljyä. Juttua tutkitaan törkeänä veropetoksena, tulliylitarkastaja Jarkko Fagerström Porin tullista sanoo. Laittomia kabotaasikuljetuksia Tulli paljasti kolme, kaikki pääkaupunkiseudulla. Kabotaasikuljetus on laiton, jos ulkomainen EU- tai Eta-alueelta saapuva rekka ajaa Suomessa yli kolme kotimaan kuljetusta viikossa.  Kuva: Tehotarkastus © Tullin kuva-arkisto


Ketter채채 Logistiikkaa

Puh. +358 9 618 750 e-mail: salesfi@agilitylogistics.com

www.agilitylogistics.com


Tietotekniikka säästää kuljetuskuluissa Rahtihinnoissa on yllättäviä vaihteluita, joista tilaaja harvoin on selvillä. Tietotekniikka on kuitenkin kehittynyt niin, että ohjelmilla näkee hinnan jo kuljetustilausta tehdessä. Unifaun PriceAccess täsmentää rahtien hinnoittelua ja vähentää kuluja.

8

Kuljetus & Logistiikka

V

uosi 2013 toi uuden lumen myötä mukanaan uuden käänteen suomalaisessa ohjelmistokehityksessä. Rahtipaja Oy ja Unifaun Oy toivat julkisuuteen yhteistyönsä tuloksen. Unifaun PriceAccessin (Unifaun Online Plus) avulla kuljetuksen tilaaja näkee rahdin hinnan jo sähköistä kuljetustilausta tehdessään. Työn hoitaa huomaamattomasti Rahtipajan rahtihintalaskuri, joka tuo näytölle yrityksen rahtisopimusten mukaiset hinnat valituille reitille. - Ohjelma auttaa selvittämään edullisimman kuljetushinnan. Sen avulla näkee, mikä on rahdin hinta milläkin reitillä. Jokaisella

kuljetusliikkeellä on reittejä, joilla toiminta on tehokasta. Jos reitin varrella on paljon asiakkaita, sitä ajetaan usein ja se näkyy hinnassa. Ohjelman avulla voidaan saada säästöä 10 – 15 prosenttia kuljetuskuluista, Rahtipajan Partner Risto Metso kertoo. Ohjelma antaa myös mahdollisuuden lisätä katetta prosentteina tai summana rahtikulun päälle. Tilauksen jälkeen toteutunut kuljetushinta tallentuu automaattisesti Unifaun Onlinen lähetyshistoriaan. Työaikaa säästyy, sillä Plus-versiossa hintaraporttien luonti ja vienti onnistuu yrityksen pääjärjestelmään, Exceliin, tekstitiedostoon tai raportointi-


Risto Metso (vas.) kehottaa Kim Frimania hankkimaan uuden roll-upin, sillä yritys on kasvanut niin nopeasti, että 200.000 lähetyksen kohdalle pitäisi kirjata jo 300.000.

palvelimelle jatkojalostusta, analysointia ja tarkistusta varten.

Nopeampi, varmempi, läpinäkyvämpi Käyttäjälle Unifaun Online näyttäytyy helppona käyttää, mutta matka sen kehittämiseksi oli pitkä. Unifaunin tuleva Suomen maajohtaja Kim Friman tutustui sähköiseen kuljetushallintaan ja Unifauniin, kun hän aikaisemmin työskenteli nykyisessä PostNord konsernissa. Tällöin Frimanille tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähköisiin toimintatapoihin Pohjoismaissa ja varsinkin Ruotsissa. Ruotsalaiset olivat kehittäneet kuljetusliikkeiden ja tavarantoimittajien välisiä sähköisiä toimintatapoja huomattavan paljon pidemmälle kuin suomalaiset. - Työskennellessäni Ruotsissa vuonna 2007 lähtökohtana oli jo silloin se, että tavarantoimittajana olit integroinut kuljetushallintajärjestelmän toiminnanohjausjärjestelmäsi taakse. Kun uutta kuljetusliikettä haluttiin lisätä, siihen ei välttämättä tarvittu yhtään it-resurssia, Friman muistelee. Vuonna 1996 alkaneen tuotekehitystyön tuloksena Unifaun perustettiin vuonna 2001 Ruotsissa. - Silloin ei pilvipalveluista ollut vielä tietoakaan, mutta Unifaunin perusidea oli silti pitkälti sama kuin tänään, Friman kertoo.

Atk-ohjelma yhdisti lukuisat ja erilaiset rahdinkuljettajien järjestelmät. Tiedonkulku kuljetusliikkeeseen hoitui suoraan ilman puheluita tai fakseja. Kuljettaja haki lähetyksen ohjelmalla tehdyn tilauksen perusteella. Ohjelman avulla tarrat voi tulostaa itse. Nykyään ruotsalaisista kuljetustilauksista yli 95 prosenttia tehdään sähköisesti, kun vastaava osuus Suomessa on noin 40 – 50 prosenttia. Suomen kuljetusala on kuitenkin sähköistymässä vauhdilla. - Suomessa etenemme ripeästi, kun jostain on päätetty, Friman lisää.

Kuljetusala jäi jälkeen Friman ehdotti ruotsalaisille jo vuonna 2008 Unifaunin viemistä Suomeen. Ruotsalaiset epäröivät. - Ei Nokialandiaan kannata lähteä. Siellä on jo kaikki keksitty, Friman muistelee silloista reaktiota. Turkulainen kuitenkin tunsi Suomen markkinat. Vaikka verkkolaskutuksessa Suomi saattoi olla edelläkävijä, jostain syystä kuljetusala oli jäänyt jälkeen. - Tämä on iso asia yrityksille. Järjestelmällä on mahdollista parantaa kilpailukykyä, asiakaspalvelua, säästää kustannuksissa ja sitä kautta nostaa yleistä profiilia. Vuonna 2010 Unifaun aloitti Suomessa.

Uranuurtajalle alku oli työlästä, mutta parin vuoden aikana luotiin kasvukelpoinen pohja. Kaikki suurimmat kuljetusyritykset lähtivät Unifaunin järjestelmään mukaan. Asiakkaat alkoivat ymmärtää, millaisesta edusta oli kyse. - Ennen tavarantoimittajayrityksessä saattoi olla neljä – viisi erilaista järjestelmää rahtiasiakirjoille. Toimintatapoja ei ollut harmonisoitu ja niitä oli pahimmillaan yhtä monta kuin kuljetuskumppaneita. Nyt pystytään hoitamaan kaikkien kuljetusliikkeiden toiminnat yhden järjestelmän kautta. Rajapinta on yhtenäinen rahdinkuljettajasta riippumatta, Friman kertoo.

Rahtipaja takoo säästöä Samana vuonna, kun Friman käynnisti Unifaunia Suomessa, Risto Metso loi täyttä vauhtia suomalaista Rahtipajaa. Idea oli yksinkertainen, mutta nerokas. Syöttämällä yrityksen kuljetussopimukset atkohjelmaan saatiin nopeasti parempi selvyys rahtikuluista ennen kuljetustilausta. - Rahtihintoja on vaikea vertailla, sillä kuljetusyrittäjillä on omat hinnastorakenteensa. Ohjelmaan saa myös mukaan esimerkiksi polttoainelisät, tieverot ja satamamaksut, Metso kertoo.  www.unifaun.fi ja www.rahtipaja.fi

Kuinka kaikki  toimii? ???@myyn:yritys@com

Asiakas

TA-­‐järjestelmä InteIraa:o ERPConnect

Tilaus Statuskysely

Tilaus -­‐  Maksu Varasto  –  Toimitus Vahvistus  -­‐  Ennakkoilmoitus Hallinta  –  Seuranta

Webbservice Unifaun Online

Palautus? Raportoin: toiminnanohjaukseen                  SähkQpos:ennakkoilmoitus

Statukset, Track  &  Trace

Kirjautuminen vierasprofiilissa Rink  to  Print                    Rah:asiakirjat  sähkQpos:lla,  ak:voiSaan  linkin  kauTa  UURRV EDI  +  hintakysely Toimitus  B2B

Status +  Hinta

[outo:laus

Toimitus noutopisteeseen B2C Ennakkoilmoitus: matkapuhelinvies:,  sähkQpos:  tai  kirje@

Kuljetus & Logistiikka 9


Perheyhtiö Porista kansainvälistyi

Hacklin kuljettaa maalla, merellä ja ilmassa Porin sataman pääoperaattorina tunnettu Hacklin on viime vuosina panostanut kansainvälisiin kuljetuksiin. Konserni on saavuttanut jalansijaa niin Kiinassa kuin Venäjällä. Teksti: Virpi Adamsson

Klenoden-alus liikennöi Hacklinin omaa laivalinjaa Mäntyluodon ja Hampurin välillä.

H

acklin-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Porissa, jossa on konsernin suurin yksikkö. Yhtiön 260 hengen henkilökunnasta 160 työskentelee Mäntyluodossa. Hacklin pääsi viime vuonna tavoitteeseensa ja nosti liikevaihtonsa 60 miljoonaan euroon. Toimitusjohtaja Björn Palm sanoo yrityksen olevan oikealla tiellä, mutta toimintaa pitää edelleen tehostaa ja muuttuviin markkinatilanteisiin on pakko reagoida nopeasti. – Tämä on volyymiriippuvainen bisnes. Ala on suurien haasteiden edessä. Jos ei ole volyymiä, on hankala saada voittoa, Björn Palm kuvailee. Kilpailukykyä hakiessaan Hacklinkonsernista on tullut maailmanlaajuinen toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa, bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa. Konsernilla on toimintaa Suomessa seitsemällä paikkakunnalla. Ul-

komailla tytäryhtiöitä on Moskovan ja Pietarin lisäksi Hampurissa, Hong Kongissa ja Shanghaissa. – Vaikka olemme suomalainen yhtiö, hoidamme paljon kuljetuksia myös kolmansien maiden välillä. Meillä on esimerkiksi kuljetustoimintaa Venäjän ja Ranskan välillä, kertoo Palm. – Suomen tuotantoa on ulkoistettu paljon Kaukoitään ja siellä on lisääntynyt tarve kuljetuksille. Suomalaisen yrityksen on helpompi toimia kotimaisen tahon kanssa.

Mukana Aasian markkinoilla Venäjä on tärkeä Hacklinin liiketoiminnoille. Yrityksellä on Pietarissa tullausasioihin erikoistunut tytäryhtiö. Tämän vuoden alussa konserni palkkasi lisää väkeä Moskovan rautatielogistiikan tiimiin, johon kuuluu seitsemän alan ammattilaista. Hacklinin


palveluksessa työskentelee Venäjällä yhteensä 15 alan asiantuntijaa, ja kasvuvauhti on kova. Viime vuonna yhtiö laajensi Aasian markkinoille ja perusti Kiinaan tytäryhtiön, joka tukee projektikuljetuksia Kaukoitään ja sieltä muualle maailmaan. Yhtiöllä on toimipisteet Hong Kongissa ja Shanghaissa. – Asiakkaille pystytään nyt tarjoamaan Aasiassa samat palvelut, joita he ovat tottuneet saamaan meiltä Suomessa. – Kiinassa teollisuus on siirtymässä rannikkoseuduilta sisämaahan päin. Ei ole aina järkevää lähteä viemään tavaraa ensin satamaan ja sieltä laivakuljetuksena Eurooppaan. Suora rautatiekuljetus Venäjälle ja sieltä edelleen Eurooppaan on monesti varteenotettava vaihtoehto.

Luovaa projektilogistiikkaa Hacklin hakee kasvua projektilogistiikasta. Toimitusjohtaja Björn Palm kuvailee kokemuksen ja luovuuden olevan alalla valttia. Kokenut henkilöstö on konsernin tärkein voimavara. – Pyrimme yhdessä asiakkaiden kanssa ratkaisemaan kuljetusten haasteita. Räätälöimme ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Projektipuolella suuri osa kuljetuksista liikkuu Euroopasta Kaukoitään ja Venäjälle sekä toisin päin. Hong Kongin ja Shanghain toimistot perustettiin nimenomaan projektilogistiikan tarpeisiin. – Sen lisäksi pitää olla hyvä agenttiverkosto ja yhteistyöpartnereita ympäri maailmaa. Porin yksikkö palvelee perinteisen ahta-

uksen ja varastoinnin lisäksi myös projektilogistiikan tarpeita. Oma laivalinja hoitaa konttiliikennettä ja projektikuljetuksia Hampuriin viikoittain. – Meillä on Mäntyluodossa todella hyvä infra ja tietotaito vuosikymmenten ajalta. Täällä on tarvittavat koneet ja nosturit suurien ja raskaiden kappaleiden käsittelyyn. – Tämän kautta voi lähteä esimerkiksi tehdaskokonaisuus merikuljetuksena perille asti.

Läsnä useissa satamissa Hacklin käsittelee ja varastoi bulklasteja Porin lisäksi myös Kokkolassa ja Kotkassa. Lisäksi yritys toimii Haminan satamassa, jossa sillä on muun muassa varastointipalveluja vain 35 kilometrin päässä Venäjän rajalta. – Hamina on erikoistunut Venäjän ja IVY-maiden logistiikkaan. Vientiä ja tuontia harjoittavien yritysten lisäksi palvelemme kansainvälistä transitoliikennettä. Hacklinin projektihuolintaa johdetaan Helsingistä ja siellä on myös tulliterminaali lentorahtikuljetuksille. Yritys on IATAn ja Ilmailuhallinnon hyväksymä lentorahtihuolitsija ja sillä on toimipisteet myös Turussa ja Tampereella.

Luotettava AEO-toimija Hacklin on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen. Viime vuonna saatu AEO-toimijan todistus oikeuttaa etuihin koko EU:n alueella. – Saamme nopeammin tietyt Tullin myöntämät luvat ja helpotuksia tullivalvonnan tarkastuksiin EU:n alueella. AEO eli Authorised Economic Operator

on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO on edellyttänyt uudenlaisen turvallisuuskulttuurin luomista. Riskit ja uhat kartoitetaan tarkemmin sekä kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota sataman alueella liikkumiseen ja varastoinnin turvallisuuteen. Hacklinin pääkonttorissa Porissa ei esimerkiksi yksikään vieras saa enää liikkua ilman saattajaa. Myös alihankkijoille asetetaan entistä suuremmat vaatimukset turvallisuuden ja luotettavuuden suhteen. – Tärkeää on, että AEO:ssa mukana oleminen tuo yritykselle hyvän maineen. Se on lupaus luotettavasta palvelusta, kertoo Hacklinin AEO-vastaavana toimiva Jouko Rosendahl. 

Toimitusjohtaja Björn Palmin luotsaamasta Hacklin-konsernista on tullut maailmanlaajuinen toimija, jolla on erityisosaamista projektilogistiikassa, bulkin käsittelyssä ja transitokuljetuksissa.

Hacklin on erikoistunut suurien ja raskaiden kappaleiden kuljetuksiin.

Kuljetus & Logistiikka 11


Suomi arvostettu logistiikan osaajana

Kuljetusten kilpailukyky vaatii ennakoivaa edunvalvontaa Maailmanpankin viime kesänä julkaisema Logistics Performance Index listasi Suomen maailman kolmanneksi logistiikkaystävällisimmäksi maaksi. Raportin kehittäjiin ja tekijöihin kuuluva Turun yliopiston logistiikan professori Lauri Ojala näkee, että nyt vaaditaan työtä areenoilla, jotka päättävät logistisen kilpailukykymme säilymisestä. Ja ne eivät enää yleensä löydy Suomesta.

E

ri maiden logistiikan toimivuutta ja luotettavuutta käsittelevään LPI-kyselyyn osallistui maailmanlaajuisesti noin tuhat logistiikka-alan yritystä ja ammattilaista. Kyselyn arvioinnit kohdistuivat kunkin vastaajan tärkeimpiin vientimaihin, ei omaan valtioon. Turun kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojala ei kuitenkaan ylikorosta Suomen pronssimitalia, vaikka hän on ollut itse mukana kehittämässä kyseistä mittaristoa. – Kuten kaikki gallupit, kyselyaineisto tuottaa enemmänkin tilastollisia vaihteluvälejä kuin täysin tarkkoja tuloksia. Erot kärkimaiden välillä ovat varsin pienet. Tosiasiassa vaikka Suomen tarkka sijoitus oli kolmas, olennaisempaa on, että maamme on säilynyt parhaan kymmenyksen joukossa eri maiden kesken. Lauri Ojala kuitenkin toteaa, että kyselynkin valossa Suomea pidetään logistisessa toimivuudessa verraten ennakoitavana ja luotettavana. Tulli- ja muut rajamuodollisuudet, liikenteen ja viestinnän infrastruktuuri, toimitusten jäljitettävyys sekä aikataulujen pitävyys ovat hyvällä tasolla. – Suomen vahvuuksia on myös, että kuljetusten ja logistiikan yleinen osaamisen taso on hyvä sekä alan yrityksissä että viranomaisten puolella. Palvelujen luotet-

Professori Lauri Ojalan kehittämä LPI-indeksi osoittaa, että Suomi on kauppakumppaneille tunnettu logistiikkaystävällisyydestään.

tavuus, laatu ja kapasiteetti ovat korkeatasoisia, Ojala kertoo. Ojala huomauttaa, että Suomessa on varsin ohuet tavaravirrat, pitkät etäisyydet ja ajoittain vaikeat sääolot. Tietyllä tavalla tämäkin on pakottanut yrityksiä etsimään tehokkaita ja taloudellisesti kannattavia toimintatapoja.

Haasteena vaikeasti ennakoitavat maksut ja määräykset Lauri Ojala näkee Suomen logistiikka-alan kilpailukyvyssä myös paljon haasteita ja kehittämisen mahdollisuuksia. Ongelmallisia ovat esimerkiksi vaikeasti ennakoita-

vat maksut, alan lisääntyvä sääntely sekä ajoittain alaa vaivaavat laittomat lakot. – Kustannusten, verojen ja erilaisten viranomaismaksujen taso on korkea ja niiden muutoksia on vaikea ennakoida edes muutaman vuoden päähän. Toki kaikki kustannukset eivät muodostu viranomaispäätöksillä, esimerkkinä öljyn hinnan kehitys. Kuljetus- ja logistiikka-alaa koskettaa sadat kansainväliset säädökset. Kuljetusmuodosta riippuen omassa kansallisessa päätösvallassa on enää melko pieni osa toimialan säätelystä. Esimerkiksi lentoliikenteen päätöksistä jo noin 90 prosenttia tehdään muualla kuin Suomessa. Ojala peräänkuuluttaakin sääntely-ympäristön parempaa seurantaa ja tiedonkulkua sekä ennakoivan edunvalvonnan tehostamista kansainvälisissä päätöspöydissä. Kuljetusalan kansainvälisten päätösten vaikutukset voivat olla Suomelle selkeästi merkittävämpiä kuin vaikka jollekin Keski-Euroopan maalle. – Logistiikka-alan omista kansallisista eduista pitäisi huolehtia paremmin vaikka hyvääkin työtä tehdään. Pitäisi olla valveilla ja seurata tarkemmin, mitä esimerkik-


Turun yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori Lauri Ojalan haluaa vahvistaa ennakoivaa edunvalvontaa logistiikkaa koskevassa päätöksenteossa.

si alan kansainvälisissä järjestöissä ja EUtasolla tapahtuu. Esimerkiksi rikkidirektiivi on tehty jo kauan sitten, mutta nyt vasta kun säädösten voimaantulo lähestyy, tilanteeseen on havahduttu.

Logistiikan korkeakoulutus valmentaa toimitusketjujen hallintaan Logistiikan kilpailukyvyn turvaamiselle on tärkeää, että alan osaamistaso säilyy korkeana ja pysyy kehityksessä mukana myös tulevaisuudessa. Ojala näkee, että kuljetus- ja logistiikkaalan koulutus on kokonaisuutena hyvällä tasolla, vaikka ala kehittyy ja joskus voi olla vaikea määritellä, mitä kaikkea logistiikka pitää nykyään sisällään. – Alan perustehtävissäkin vaatimustaso on noussut ja työn luonne muuttunut. Esimerkiksi varastoissa pelkkä trukinajotaito ei nykyisin enää riitä, tarvitaan yhä enemmän myös muuta osaamista, kuten tietojärjestelmien hallintaa. Monet maamme korkeakoulut ja yliopistot tarjoavat runsaasti laadukkaita logistiikkaan liittyviä opintokokonaisuuksia. Samoin tutkimustoiminta on maamme kokoon nähden

vilkasta ja kansainvälisesti vertailukelpoista. Logistiikan korkeakoulutetut työllistyvät hyvin, mutta ei välttämättä suoraan alan yrityksiin. Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa logistiikan oppiaineen nimi muuttui syksyllä Toimitusketjujen johtamiseksi. Ojala näkee tämän kuvastavan myös alan korkeakoulutuksen suuntaa. – Meiltä kymmenestä valmistuvasta opiskelijasta noin seitsemän menee joko valmistavan teollisuuden tai kaupan toimitusketjujen ja tavaravirtojen hallinnan tehtäviin. Vain noin yksi kymmenestä rekrytoituu suoraan kuljetus- ja logistiikka alan yritykseen. 

Lauri Ojalasta vuoden logistikko

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun toimitusketjujen johtamisen oppiaineessa professorina toimiva Lauri Ojala sai helmikuun alussa Suomen Logistiikkafoorumin myöntämän Vuoden Logistikko 2013 –palkinnon. Palkinto luovutettiin Helsingin Finlandia-talolla järjestetyssä Logistiikkaseminaarissa, johon osallistui noin 800 logistiikan ammattilaista. Ojala on saanut kansainvälistä arvostetusta logistiikan tutkija. Hän on toiminut myös muun muassa Suomen hallituksen selvitysmiehenä ja Maailmanpankin asiantuntijana. Samassa tilaisuudessa Vuoden Logistiikkayrityksenä 2013 palkittiin Valmet Automotive. Valmet Automotive on maailman pohjoisin autotehdas, joka hyödyntää määrätietoisesti innovatiivisia logistiikan ratkaisuja.

VOIMMEKO AUTTAA?

Eurowatch Ajoneuvoseuranta

TAPA Kuljetusturvallisuus

Hälytyskeskustoiminta

Direktiivikoulutukset Tunnettu lähettäjä Valvottu edustaja

AEO Yritysturvallisuus

C-TPAT Yritysturvallisuus

KATAKRI -Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö

Korttikoulutukset

ISO 31000 Riskien arviointi

ISO 28000 Turvallisuuden johtamisjärjestelmä

Kuljetus & Logistiikka

13


Kuormalavalogistiikan kustannuksia tunnetaan huonosti Kuormalavojen käytön kustannukset jäävät suomalaisyrityksissä hämärän peittoon. Erityisesti vaihtolavajärjestelmästä aiheutuvia kustannuksia tunnetaan huonosti. Monet yrityksistä eivät seuraa kuormalavojen kustannuksia lainkaan ja puolet seuraa vain harvoin.

”Y

rityksissä ei aina muisteta, että vaihtolavajärjestelmässä kustannuksia syntyy muulloinkin kuin lavoja ostettaessa”, toteaa CHEP Suomen myyntijohtaja Mia Frölander-Ulf.

Missä lavat kulkevat? Lavojen seurannassa on paljon parannettavaa. Vain joka kolmannella yrityksellä on käytössään lavojen seurantaan tarkoitettu ohjelmisto, tosin ohjelmistot yleistyvät lavamäärien kasvaessa. Yli 30 000 lavaa vuodessa käyttävistä yrityksistä jo lähes joka toisella on käytössään lavojen liikkeitä seuraava ohjelmisto. Silti joka viidennessä yrityksessä lavojen seuranta jää edelleen kuljettajan vastuulle tai lavasaldo on muistiinpanojen varassa. Yhdeksässä prosentissa yrityksistä lavojen määrästä ja liikkeistä ei pidetä lainkaan kirjaa. (Taulukko: Miten pidätte kirjaa lavojen määrästä ja liikkeistä?) Logistiikan johtajat käyttävät lavojen seurantaan tyypillisesti alle kymmenen tuntia viikossa, mutta vuodessa lavojen seurantaan kuluu helposti usean viikon työpanos. ”Onko tämä järkevää ajankäyttöä, kun on olemassa ulkoistettu lavapalvelu, joka huolehtii myös lavojen seurannasta”, Frölander-Ulf kysyy. (Taulukko: 14

Kuljetus & Logistiikka


Kuinka monta tuntia viikossa käytät lavojen seurantaan?)

Kustannus tuntematon Tutkimukseen vastanneista 70 prosenttia kertoo, että vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia lasketaan ”harvemmin” (46 %) tai ”ei koskaan” (24 %). Vähintään puolivuosittain vaihtolavojen kustannuksia laskee vajaa kolmannes yrityksistä. Elintarvikealan yritykset ovat kustannusten seurannassa selvästi teollisuusyritysten edellä, sillä vain kahdeksan prosenttia elintarvikealan yrityksistä ei koskaan laske vaihtolavoista aiheutuvia kustannuksia. Vastaava luku teollisuusyrityksissä on 43 prosenttia. (Taulukko: Kuinka usein yritys laskee vaihtolavoista aiheutuvia todellisia kustannuksia?) Kuormalavojen ja kustannusten seuranta on tärkeää myös kirjanpidollisista syistä. ”Yritysten on tiedettävä kuinka paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä lavavelkana”, Frölander-Ulf kertoo. ”Uskonkin, että vuokralavapalveluiden kysyntä tulee kasvamaan, sillä palvelu tekee kuormalavojen kustannukset läpinäkyviksi. Asiakas maksaa vain lavan käytöstä, ja palveluntarjoaja huolehtii esimerkiksi lavojen seurannasta ja korjauksista”, hän jatkaa.

FIN ja EUR yleisimmät Ylivoimaisesti yleisimmät Suomessa käytettävät lavatyypit ovat EUR- ja FIN-lavat. Tutkimuksen mukaan varttilavoja käytetään Suomessa edelleen vain vähän, vaikka ne ovat tavanomainen näky esimerkiksi saksalaiskauppojen myymälöissä. ”Kiinnostus varttilavojamme kohtaan on kuitenkin kasvussa. Ne ovat selvästi tehokkaampia myymäläkäytössä, koska niihin voi esimerkiksi yhdistää erilaisia mainosständejä. Muovinen varttilava kestää myös erittäin kovaa käyttöä,” FrölanderUlf kertoo. Ulkoistettuja vuokralavapalveluja tarjoava CHEP selvitti syksyllä 2012 miten suomalaisyritykset seuraavat kuormalavoista aiheutuvia kustannuksia. Tutkimukseen vastasi 47 logistiikan ja varastoinnin ammattilaista, joiden työtehtäviin kuuluu logistiikan sekä hankintaketjujen suunnittelu ja johtaminen. Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä. Vastaajien edustamista yrityksistä 62 prosenttia käyttää yli 15 000 ja 17 prosenttia käyttää yli 120 000 kuormalavaa vuodessa. Vastaajayritysten liikevaihto oli tyypillisesti 10–50 miljoonaa euroa, ja joka viidennen yrityksen liikevaihto oli yli 200 miljoonaa euroa. 

Yritysten on tiedettävä kuinka paljon pääomaa lavoihin on sidottuna ja paljonko rahaa istuu asiakkaiden tilillä lavavelkana. Kuljetus & Logistiikka

15


Hyvin toimiva logistiikka on täydellisten osiensa summa R & P Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Risto Leppälä ja LogiSec Oy:n toimitusjohtaja Petri Kelo ovat sopineet aloittavansa yhteistyön Eurowatch toiminnan osalta. R & P Kuljetus Oy on LogiSec Oy:n ensimmäinen Eurowatch asiakas. Sopimus astui voimaan tammikuussa 2013.

LogiSec ja Eurowatch yhteistyöhön Lo giSec Oy on tehnyt sopimuksen Eurowatch:n kanssa Suomen toimintojen haltuunottamisesta marraskuusta alkaen. Kaikki Suomessa tapahtuva Eurowatch toiminta tapahtuu LogiSec Oy:n toimesta. Valvonta käsittää myös muut EU maat silloin kun sopimus on tehty suomesta käsin, kuten R & P Kuljetus Oy:n toiminta. LogiSec Oy sai joulukuussa myös FK:n hyväksynnän omalle hälytyskeskustoiminnalleen uuden EN 50518 (1-3) standardin mukaisesti. Uuden standardin mukaisia hyväksyntöjä ei Suomessa ole tällä hetkellä kuin vain toinen vastaava.

Tiistaina 9. huhtikuuta logistiikan palaset loksahtavat kohdilleen kun Wanhassa Satamassa järjestetään vuoden tauon jälkeen foorumi logistiikka-alan päättäjille ja asiantuntijoille, jonne odotetaan noin tuhatkunta tapahtumavierasta. Wanhassa Satamassa törmäät enemminkin uusiin kontakteihin kuin kumipyöriin.

L

OGISTICS 13 on tarkoin kohdennettu kontaktipäivä, jossa etenkin korkeatasoisella seminaariohjelmalla on perinteisesti ollut keskeinen rooli. Tapahtuman ohjelma on rakentuu alalla toimivien asiantuntijaorganisaatioiden seminaareista, jotka ovat kaikille avoimia, eikä niihin osallistuakseen tarvita erillisiä ennakkovarauksia. Seminaareissa käsiteltävät ajankohtaiset teemat tarjoavat uusia näkökulmia ja keskustelun aiheita esimerkiksi siitä, kuinka digitaaliseen toimitusketjuun siirtymisellä voidaan lisätä tehokkuutta ja tuottaa parempaa palvelua sekä kuinka toimitusketjuista saadaan kilpailuetuja. Lisäksi Suomalais-Venäläinen kauppakamari järjestää seminaarin koskien vientiä Venäjälle ja siihen liittyviä uusimpia muutoksia sekä käytäntöjä muun muassa tullauksessa ja sertifioinnissa.

Haasteellisia keskusteluja Käsittelemättä ei myöskään jää alaa kuu-

Kuopion Kuljetus Kalusto Oy tuo maahan Eaton BV:n raskaankaluston kytkimiä

        Kuopion Kuljetus Kalusto Oy ja Eaton BV ovat solmineen yhteistyösopimuksen raskaankaluston kytkimien maahantuonnista. Eaton BV on yksi maailman johtavista raskaan kaluston kytkimien ja vaihteistojen/ voimansiirron komponenttien valmistajista. Eaton B.V. toimii Hollannissa ja on osa yhdysvaltalaista Eaton Corporation yritystä, joka on teollisuuden monialayritys ja globaali teknologiajohtaja monilla toimialoilla. Kuopion Kuljetus Kalusto Oy tarjoaa kattavan valikoiman raskaankaluston kytkinkomponentteja, sillä varasto-ohjelmaan sisältyvät kaikki yleisimmät raskaankaluston kytkimet. 16

Kuljetus & Logistiikka

mentava rikkidirektiivi, jossa puheenvuoro annetaan niin elinkeinoelämän, teollisuuden kuin ympäristönkin edustajille. Containershipsin toimitusjohtaja Kari-Pekka Laaksonen puolestaan nostaa puheenvuorossaan esille logistiikkaoperaattoreiden mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot. Niin tässä rikkiviisaiden aamussa, kuin monissa muissakin seminaarikokonaisuuksissa on perinteisten seminaaripuheenvuorojen ohella myös paneelikeskusteluja, joissa yleisö pääsee kysymään ja haastamaan muita alan toimijoita ja päätöksentekijöitä. Nyt kuudetta kertaa järjestettävässä tapahtumassa on mukana yli kaksikymmentä alan palveluita tarjoavaa kumppania. Wanhassa Satamassa esimerkiksi Ilvesvuoren uusi yritysalue, joka on yksi suurimmista suomalaisista yritysaluehankkeista, esittelee toimintaansa ja sen tuottamia logistisia ratkaisuja. Tapahtumassa aiemmin mukana olleiden kumppaneiden lisäksi LOGISTICS esittelee muun muassa Tallink Siljan, Digian ja Porin Sataman palvelutarjontaa. Uutena tuttavuuteen esittäytyy myös North European Logistics Institute. Tämä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima logistiikan kehitysohjelma tukee muita logistiikan toimijoita hakemalla konkreettisia tutkimus- ja kehitystuloksia elinkeinoelämää ja koulutusta varten. LOGISTICS 13 on suunnattu logistiikka-alan asiantuntijoille ja päättäjille. Tapahtuma on suunniteltu yhteistyössä LOGY ry:n, Logistiikkayritysten Liitto ry:n, SRV:n, Limowan sekä SVKK:n kanssa.

LOGISTICS 13 Helsingin Wanhassa Satamassa 9.4.2013 klo 8.30-17.00. Tapahtuma on kävijälle maksuton, mutta se vaatii ennakkorekisteröitymisen osoitteessa www.logistics-tapahtuma.fi


Asiantuntija rahoitusja vakuutusratkaisuissa

Kohdeturvavakuutus raskaan kaluston rahoituksen yhteydessä. 03 04 05 06, www.a-vakuutus.fi

Yhdessä hyvä tulee.


Abu Dhabista portti Lähi-itään Yhdistyneet Arabiemiraatit investoi miljardeja infrastruktuuriin ja logistiikkaan. Abu Dhabin ja Dubain kaksoissatamasta rakennetaan maailmankaupan solmukohtaa. Teksti: Juha Europaeus

18

Kuljetus & Logistiikka

K

halifa Portissa, Abu Dhabin uudessa satamassa on tiukat turvatoimet. Ilman passintarkastusta ja virallista kulkulupaa satamaan ei ole asiaa. Alueella saa kuvata rajoitetusti viranomaisten luvalla. Khalifa Portin omistaa Abu Dhabi Ports Company, joka on kokonaan Abu Dhabin emiirikunnan omistuksessa oleva yhtiö. Satama houkuttelee etenkin eteläaasialaisia työntekijöitä, joita on enemmistö Arabiemiraattien asukkaista. Joka aamu sadat vierastyöläiset jonottavat lupia päästäkseen satama-alueelle töihin. Uusi satama kykenee vastaanottamaan maailman suurimmatkin rahtilaivat. Satamanosturien nopeus ja teho ovat maailman huippua. Puoliautomaattisen kontinkäsittelyn ansiosta tavaroiden purkaminen ja lastaaminen nopeutuu, mikä lisää sataman ja sen asiakkaiden tuottavuutta. Lähi-idän ensimmäinen puoliautomaat-

tinen satama on otettu käyttöön nopealla aikataululla. Ensimmäiset ruoppaukset aloitettiin 2008. Konttiliikenne alkoi syyskuussa 2012. Khalifa Portin virallinen avajaisseremonia pidettiin 12.12.2012. Sataman avasi Yhdistyneiden Arabiemiraattien presidentti sheikki Khalifa, jonka mukaan satama nimettiin. Abu Dhabi investoi suuria summia infrastruktuurinsa kehittämiseen. Khalifa Portin hinta on toistaiseksi kuusi miljardia euroa. Rahasta ei ole pulaa, sillä Abu Dhabi on yksi maailman vauraimmista kaupungeista. Sen omistuksessa on muun muassa maailman arvokkain valtiollinen sijoitusrahasto. Emiirikunnan suurinvestointien tarkoituksena on vähentää riippuvuutta öljyn ja kaasun myynnistä. Öljysheikit päättelevät, että ilmastonmuutoksen uhka vähentää tulevaisuudessa öljyn kysyntää. Vuonna 2030 öljyn on tarkoitus tuoda enää kolmannes Abu Dhabin bruttokansantuotteesta, kun öljyn osuus on nyt yli 70 prosenttia. Abu Dhabin vanha satama Mina Zayed palveli lähinnä Arabiemiraatteja itseään. Sen sijaan Khalifa Portista ei tule päätesatamaa, vaan miltei kaikki tavarat jatkavat matkaansa muualle Aasiaan ja Afrikkaan. Aasian ja Afrikan elintason kohotessa Persianlahden strateginen merkitys kansainvälisessä kaupassa korostuu. Arabiemiraateista on tullut linkki maanosien välille - eräänlainen maailmankaupan logistinen keskus. Muutaman tunnin lentomatkan päässä asuu liki kolmannes maapallon väestöstä. Abu Dhabi odottaa Khalifa Port -sataman


Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä. palvelevan tulevaisuudessa etenkin lähialueita, joissa on ollut pitkään poliittisia kriisejä. Näihin kuuluvat muun muassa Irak, Iran, Pakistan ja Itä-Afrikka.

Kaksi suursatamaa vierekkäin Arabiemiraateissa suuret suunnitelmat on tavattu laittaa pikaisesti käytäntöön. Näin tapahtui myös Khalifa Portissa. Konttiliikenne siirtyi uutteen satamaan kolmisen kuukautta edellä alkuperäisestä aikataulusta. Alkuvaiheessa Khalifa Port kykenee vastaanottamaan tavaraa 2,5 miljoonaa TEUyksikköä vuodessa. Määrä ei ole paljon verrattuna maailman suurimpiin satamiin. Khalifa Portia on kuitenkin määrä laajentaa useissa eri vaiheessa. Vuonna 2015 satamaan avautuu rautatieyhteys. Viiden vuoden kuluttua sataman kapasiteetti tulee olemaan viisi miljoonaa ja vuoteen 2030 mennessä 15 miljoonaa TEU-yksikköä. Näin Khalifa Port nousisi maailman kymmenen suurimman sataman joukkoon. Arabiemiraattien into rakentaa uutta infrastruktuuria on joidenkin mielestä suuruudenhullua. Naapurissa 40 kilometrin päässä on jo massiivinen Jebel Ali, Dubain satama. Se on tällä hetkellä maailman yhdeksänneksi suurin: tavaraa Dubaissa liikkuu vuodessa 13 miljoonaa TEU-yksikköä. Myös naapurimaa Qatar suunnittelee

uutta satamaa vuoteen 2016 mennessä. Sen kapasiteetti olisi kuusi miljoonaa TEU-yksikköä vuodessa. Abu Dhabin ja Qatarin satamaprojekteja siivittää se, että Jebel Ali alkaa lähestyä kapasiteettinsa rajoja. Jebel Aliakin laajennetaan lähivuosina, mutta Lähi-idän kautta kulkevan tavaraliikenteen odotetaan kasvavan edelleen. Talouskasvu Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa jatkuu vahvana samaan aikaan kun Eurooppa ja Yhdysvallat kärsivät finanssikriisin jälkeisestä krapulasta.

Vapaakauppa-alue houkuttimena Dubain ja Abu Dhabin satamista tulee ainutlaatuinen parivaljakko maailmassa: Jebel Alin uusimmat investoinnit nostavat sen vuosittaisen rahtikapasiteetin 19 miljoonaan TEU-yksikköön. Kun Khalifa Portin laajennus on valmis, Dubain ja Abu Dhabin kaksoissataman kapasiteetti nousee suuremmaksi kuin Shanghain, Singaporen tai Hongkongin. Infrastruktuurin kehittyessä kaupankäyntivolyymit Persianlahden maista muualle maailmaan kasvavat voimakkaasti. Yksin Abu Dhabin bruttokansantuote kasvaa 6 – 7 prosentin vuosivauhtia. Konttiliikenne vanhan Mina Zayed –sataman kautta on kasvanut huomattavasti nopeammin. Abu Dhabin emiirikunta perusti sataman naapuriin massiivisen teollisuusalueen,

jonka odotetaan työllistävän muutaman vuoden kuluttua toistasataa ihmistä. Khalifa Industrial Zone –niminen vapaakauppaalue on valmistuttuaan 417 neliökilometrin laajuinen. Sinne odotetaan investointeja muun muassa teräs- ja alumiiniteollisuudesta sekä lääke- ja kemianteollisuudesta ympäri maailman. Houkuttimena ovat erinomaiset kuljetusyhteydet, halpa energia ja edulliset työvoimakustannukset. Neljä viidesosaa teollisuusalueen tuotteista odotetaan lähtevän vientiin Arabiemiraattien ulkopuolelle. Toistaiseksi Abu Dhabin teollisuusalue on lähinnä hiekka-aavikkoa. Sinne on muuttanut vasta viitisenkymmentä yritystä. Vertailun vuoksi: naapuri Dubain vapaakauppaalueella on 6800 ulkomaista yritystä. Yhdistyneissä Arabiemiraateissa on totuttu rakentamaan massiivisia projekteja tyhjästä. Dubain ja Abu Dhabin kaupungit olivat vielä 1960-luvulla pieniä helmenkalastajien kyliä. Sen jälkeen kun Arabiemiraateista löydettiin öljyä, kehityksen vauhti on ollut päätä huimaava. Khalifa Port on ennen kaikkea investointi Abu Dhabin tulevaisuuteen. Rikas emiirikunta haluaa osuutensa maailmankaupasta senkin jälkeen, kun fossiiliset polttoaineet alkavat ehtyä. 

Kuljetus & Logistiikka

19


// Teollisuuden ja logistiikan ohjelmistotalo

Helsingin Energian Mikko Karjalainen ja TEKE Oy:n Mikko Akkanen ovat voittaneet ensimmäisen Kunnossapidon kehittäjä -palkinnon (vuonna 2011) kilpailutyöllään "Sponge-Jet puhdistusmenetelmän kehitys ja soveltaminen kaasuturbiinin huollossa". (Kuvaaja Markku Ojala)

TAVATAAN OSASTOLLA

E16

Saisiko olla logistiikan mutkattomin ja kannattavin IT-investointi? // PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Poista hukkatyö ja tunnista lisäarvopalvelujen potentiaali // ÄLYKKÄÄT TIETOJÄRJESTELMÄT Laita varastonhallintajärjestelmä ohjaamaan ihmisiä, työtä ja automaatiota uudessa prosessissa // BUSINESS INTELLIGENCE -RATKAISUT Johda tiedolla - ennakoi ja korjaa epäkohdat ajoissa

Kunnossapidon Kehittäjä 2013 -kilpailu käynnistyi Tampereella 17.-18.4.2013 järjestettävän kunnossapidon ja tuotannon palveluiden päätapahtuman, Teolliset Palvelut 13 -messujen, yhteydessä julkistetaan vuoden 2013 Kunnossapidon Kehittäjä sekä luovutetaan kilpailun voittajalle 5000 €:n arvoinen palkintosumma.  Kilpailu on avoinna kaikille, joilla on idea tai ratkaisu parempaan kunnossapitoon.  Kunnossapidolla on erityisen suuri merkitys yhteiskunnan ja teollisuuden kilpailukyvyn ylläpidossa sekä parantamisessa. Alati kasvavat käytettävyys- ja tuotantovaatimukset edellyttävät toiminnan kaikkien osa-alueiden jatkuvaa kehittämistä. ”Kunnossapidon Kehittäjä 2013” on kilpailu, jonka avulla pyritään edistä-mään kotimaisen kunnossapidon edelläkävijyyttä. Kunnossapidon Kehittäjä 2013 -kilpailussa etsitään tekoa, menetelmää tai kehitystyötä, jossa kunnossapi-don keinoin on saavutettu merkittävää hyötyä tai kehitystä tuotannossa, turvallisuudessa, taloudellisuudessa, ekologisuudessa tai kustannustehokkuudessa. Kilpailu on tarkoitettu henkilöille, tiimeille, yrityksille ja yhteisöille. Ehdokkaana voi olla myös yrityksen ja heidän toimittajansa tekemä yhteistyö. Kilpailuun voi osallistua lähettämällä lyhyen kuvauksen ideasta kilpailun järjestäjälle Expomarkille. Kilpailu-vastaukset on oltava perillä 24.3.2013 mennessä. Kilpailun raatina toimii Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n hallitus. Raati arvioi kilpailuehdokkaita uutuusarvon, saavutetun tuotantohyödyn, mitattavuuden, turvallisuuden, ympäristöarvojen sekä yleistettävyyden perusteella. Kilpailun voittaja saa 5000 euron arvoisen palkintosumman, joka luovutetaan Teolliset Palvelut 13 -messuilla 17.4.2013 Tampereella. Kilpailun järjestävät Expomark Oy sekä Kunnossapitoyhdistys Promaint ry. Palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Teolliset Palvelut 13 -messut järjestetään 17.-18.4.2013 Tampereella. www.teollisetpalvelut.fi

www.leanware.fi

Software for Heavy-Duty Business

Kuva: Markku Ojala


Uuden ulkovartiolaivan kölinlasku STX Finlandin Rauman telakalla Rajavartiolaitoksen rakenteilla olevan ulkovartiolaivan köli laskettiin STX Finland Oy:n Rauman telakalla helmikuussa. Ulkovartiolaivahanke on Rajavartiolaitokselle tärkeä sekä rajaturvallisuuden että ympäristöturvallisuuden näkökulmasta. Meriliikenteen riskien hallinta ja hyvä meripelastusvalmius edellyttävät Rajavartiolaitoksen kaluston uudistamista. Valmistuessaan uusi alus parantaa Suomen meripelastuskykyä myös vaikeissa olosuhteissa sekä monialaonnettomuuksissa. Sen lisäksi että alus kykenee hätähinauskykynsä avulla suojaamaan muita aluksia vahingoilta, on aluksen oman toimintavarmuuden takaamiseksi vauriosietokyky ollut suunnittelussa tärkeässä asemassa. Suuri vauriosietokyky esimerkiksi karilleajo- ja konerikkotilanteissa on varmistettu kaksoispohjalla ja kahdennetulla konehuoneella. Nyt valmisteilla oleva alus täydentää Suomen kykyä avomeriöljyntorjunnassa merkittävästi. Alusta pystytään hyödyntämään Suomen meripelastusvastuualueella ja sen ulkopuolella erilaisissa tavanomaisissa ja suuronnettomuuksissa esimerkiksi toimimalla evakuointialustana, öljyntorjuntayksikkönä, onnettomuusalueen johtoyksikkönä tai jopa antamalla polttoainetta helikoptereille niiden toiminta-ajan kasvattamiseksi onnettomuusalueella. Kansainvälisesti useat rannikkovartiostojen alukset noudattavat kansallislipun väritystä. Rajavartiolaitoksen uusi sinivalkoinen ulkovartiolaiva noudattaa nyt tätä käytäntöä, mikä tukee työskentelyä merialueittemme kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Kestävän kehityksen edelläkävijä Yhdistämme Itämeren alueen liikekeskuksia kuudella reitillä ja päivittäin noin 30 kilometrillä rahtikapasiteettia.

Kilpailu laivan nimestä

Ulkovartiolaivan valmistumista voi seurata osoitteessa www.raja.fi/ uvl10. Laivan nimestä on käynnissä nimikilpailu. Oman ehdotuksensa voi jättää toukokuun loppuun mennessä osoitteessa www.raja.fi/ nimilaivalle.

MYO – Liikkeen tunnistusta ilman kameroita Liikeohjausta on koitettu tavanomaistaa jo useampaan otteeseen. Silti perinteiset sormet yleensä toimivat parhaiten tai ainakin kaikkein luonnollisimmin tiedon syöttämiseen. Liiketunnistus toimii normaalisti kameran tai vastaavan välikappaleen kautta. MYO lupaa parantaa tuloksia toimimalla ilman tällaisia laitteita. Kyseinen ohjainhärveli perustuu ranteeseen kiinnitettävään osaan, joka sitten tunnistaa lihasten sähköiset impulssit. Tämän lisäksi MYO toimii myös 6-akselisena liikkeentunnistimena. Härveli pystyy huomaamaan jopa yksittäisten sormien liikuttamisen. Tunnistuksen sanotaan kaiken lisäksi olevan, käytetyn tekniikan ansiosta, erittäin nopeaa. Sisältä löytyy ARM-prosessori ja Lithium-Ion -akku. Laite tukee Windows sekä Mac -tietokoneita ja sen mukana tulee mahdollisuus toiminnallisuuden liittämiseen myös Adroid ja iOS -järjestelmiin. Nykyiseen tapaan tiedonsiirto hoituu Bluetooth 4.0 -teknologialla. Rannelaitteen kerrotaan olevan tyyppiä “one-size-fitsall” eli sen pitäisi sopia lähes kaikkien käsiin. Esitilauksia voi laittaa menemään n.110 euron hintaan. Tuote luvataan toimittaa vuoden 2013 loppupuolella. • Sampo Kyyrö hilavitkutin.com

Tule tapaamaan meidät Logistics 13 kontaktipäivällä 9.4.2013 Wanha Satama, Helsinki TYKKÄÄ MEISTÄ FACEBOOKISSA! facebook.com/TallinkSiljaCargo

cargo.booking@tallinksilja.com cargo.booking@tallinksilja.com puh. +358 203 74266 puh. +358 203 74266 cargo.sales@tallinksilja.com cargo.sales@tallinksilja.com puh. +358 9 180 41 puh. +358 9 180 41

www.tallinksilja.com www.tallinksilja.com


Enemmän vai fiksummin? Näin saat palvelun laadun, nopeuden ja kannattavuuden kohtaamaan varastoissa ja logistiikkakeskuksissa.

S

Samalla, kun erilaiset lisäarvopalvelut yleistyvät maailman johtavissa logistiikkakeskuksissa, kotimaassa keskitytään edelleen yksisilmäisesti yksikkökustannusten karsimiseen. Pitäisikö meidänkin viimein keskittyä määrän sijasta palveluun?

Näe metsä puilta Kyllä, jos Leanwaren Business Unit Manager Anssi Tikkaa on uskominen. Hänen mukaan avain varastojen ja logistiikkakeskusten kannattavuuteen löytyy fiksuista prosesseista sekä nykyaikaisten tietojärjestelmien mahdollistamista lisäarvopalveluista. - Vasta kun varastoissa ja logistiikkakeskuksissa aletaan keskittyä määrän sijaan palveluun, alkaa syntyä todellisia menestystarinoita. Fokus pitää keskittää siihen, miten materiaalivirtojen ja prosessien avulla on mahdollista synnyttää uutta, kannattavampaa liiketoimintaa. Jos ei nähdä metsää puilta, kannetaan helposti vettä kaivosta toiseen, kuten hölmöläiset konsanaan,

Tikka väittää. Perinteisestä tavaran siirtämisestä pitää siis pystyä laajentamaan katteellisempiin tehtäviin. Tie ei ole pitkä saati kivikkoinen, kunhan yritykseltä löytyy riittävästi ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta tarkastella toimintaansa kriittisesti. - Otetaan esimerkiksi vaikka verkkokauppa, joka käytännössä tänä päivänä määrittää käyvän hinnan tuotteille. Pelkän yksikkökustannuksiin tuijottamisen sijaan tulisi miettiä, miten logistiikkakeskuksissa voidaan koota tietokone tai vaikkapa värjätä tai paketoida vaate asiakkaan toiveiden ja tilauksen mukaiseksi. Kun huomioidaan sekä kustannukset että tuotot, aletaan olla niin sanotusti bisneksen ytimessä.

Mukaudu muutoksiin Koska tehoton työ on kannattavuuden pahin vihollinen, tietojärjestelmät astuvat kuvaan ennen pitkää. Miten on mahdollista välttää se surullisen kuuluisa IT-projekti, joka venyy ja paukkuu aiheuttaen tuskaa niin tilaajalle kuin toimittajalle? - Tutkimusten mukaan jopa 84 % ohjelmistojen ominaisuuksia on sellaisia, joita käytetään harvoin tai pahimmassa tapauksessa ei koskaan. Jos järjestelmän ominaisuudet lyödään liian tiukasti lukkoon jo määrittelyvaiheessa, lopputulos harvoin vastaa sen enempää johdon kuin käyttäjienkään tarpeita. Myös virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista, ellei mahdotonta, Tikka taustoittaa.

Fokus pitää keskittää siihen, miten materiaalivirtojen ja prosessien avulla voidaan synnyttää uutta liiketoimintaa, Leanwaren Business Unit Manager Anssi Tikka haastaa. 22

Kuljetus & Logistiikka


Viime kädessä tärkeimmät päätökset ja säästö tehdään siellä, missä työkin tapahtuu. Jotta poikkeamiin oikeasti puututaan ja virheet korjataan välittömästi, koko organisaation on sitouduttava laadun kehittämiseen arjen tasolla. Leanwaren filosofian mukaan prosessi määrittää tietojärjestelmän - ei koskaan päinvastoin. Siksi yritys käyttää ohjelmistokehityksessä niin kutsuttuja ketteriä menetelmiä, joissa edetään nopeassa syklissä vaihe kerrallaan määrittelystä käyttöönottoon. - Yksi sprintti kestää noin 3-4 viikkoa, jonka aikana asiakkaalle tuotetaan pala valmista ratkaisua. Näin järjestelmä tuottaa arvoa heti ensimmäisestä päivästä alkaen ja muuttuneisiin tarpeisiin pystytään reagoimaan välittömästi. Kun loppukäyttäjät otetaan mukaan heti alusta alkaen, käyttöönotosta ei synny erillisiä koulutusja perehdyttämiskustannuksia.

Johda faktalla – älä mutulla Varastoissa ja logistiikkakeskuksissa tallentuu joka päivä valtavat määrät relevanttia tietoa, jota yritykset eivät vielä osaa riittävästi hyödyntää pullonkaulojen ja prosessien kehittämisessä saati uusien bisnesmahdollisuuksien tunnistamisessa. - Päätöksiä tehdään edelleen enemmän mutulla kuin faktalla. Tietoa on joko liikaa tai se on hajallaan Exceleissä eri puolilla organisaatiota. Ihmiset eivät yksinkertai-

Leanware Oy kokosi kotimaisen teollisuuden ja logistiikan johtotähdet Tampereelle Suomen johtava raskaan sarjan teollisuuden ja logistiikan ohjelmistoihin erikoistunut Leanware Oy järjesti alan asiantuntijapäivän keskiviikkona 23.1.2013. Tilaisuus kokosi yhteen kymmeniä alan kärkiyrityksiä eri puolilta Suomea. Päivän aikana vieraat pääsivät tutustumaan myös Suomen ja Baltian johtavan IT-, kulutus- ja viihde-elektroniikkatukkuri ALSO Finlandin uudistettuun varastologistiikkaan sekä AGCO Powerin moottoritehtaan kokoonpanonohjaukseen, joissa molemmissa on käytössä Leanwaren järjestelmät. Samassa yhteydessä juhlistettiin yrityksen uuden toimipisteen avajaisia. Toimitusjohtaja Janne Viinikkala uskoo, että kotimaisessa teollisuudessa ja logistiikassa piilee vielä valtava tehostamispotentiaali. - Suomi on korkean osaamisen maa, siksi meidän on erikoistuttava yhä yksilöllisempien tuotteiden valmistamiseen. On huomattavasti helpompaa laittaa asiat kuntoon kotimaassa tehostamalla prosesseja ja nostamalla automaatiotasoa kuin siirtää tehtaita yksisilmäisesti Kiinaan, Viinikkala toteaa.

sesti ehdi tai viitsi kahlata läpi metritolkulla taulukoita löytääkseen tietotulvasta tarvitsemansa luvut. Lisäksi suurten tietomassojen käsittely hidastaa etenkin operatiivisten järjestelmien toimintaa, Tikka huokaa. Kun eri järjestelmien tuottama data yhdenmukaistetaan, varastoidaan ja analysoidaan fiksusti, siitä voidaan napin painalluksella ajaa tarvittavat raportit niin operatiivisen kuin strategisen päätöksen teon tueksi. Useimmat tiedonhallintaan ja raportointiin tarkoitetut BI-ratkaisut toimivat turval-

Teollisuus ja logistiikka uuteen kukoistukseen Leanwarelaisten unelma on nostaa suomalainen teollisuus ja logistiikka uuteen kukoistukseen. Viimeisen vuoden aikana Leanware on voittanut useita merkittäviä järjestelmätoimituksia. Positiivisen kehityksen myötä liikevaihto kasvoi 60 ja työntekijämäärä 40 prosenttia. Kuluvalla tilikaudella tavoitellaan 55 % kasvua ja vähintään 25 uutta työntekijää. Vuoden alussa yritys nappasi kunniamaininnan Vuoden työnantaja -kilpailussa. - Toteuttamamme menestystarinat perustuvat ainutlaatuiseen yhdistelmään toimiala-, ohjelmisto- ja integrointiosaamista. Emme päästä itseämme tai asiakkaitamme helpolla, vaan haastamme molemmat ylittämään itsensä kerta toisensa jälkeen. Sen sijaan lupaamme, että projekti kanssamme on yrityksen historian mutkattomin ja kannattavin IT-investointi, Viinikkala kiteyttää.

lisesti myös verkon yli. Näin sama tieto on koko ajan saatavilla niin varastotyöntekijöillä Tampereella kuin ylimmän johdon kokouksessa Shanghaissa. - Viime kädessä tärkeimmät päätökset ja säästö tehdään siellä, missä työkin tapahtuu. Jotta poikkeamiin oikeasti puututaan ja virheet korjataan välittömästi, koko organisaation on sitouduttava laadun kehittämiseen arjen tasolla. Kun asioihin kerran voi vaikuttaa, miksi nukkua onnensa ohi ja jäädä odottamaan reklamaatiota, Tikka summaa. 

Kuljetus & Logistiikka

23


Ilvesvuoren yritysalue kehien keskellä.

Visualisoinnit: Arkkitehdit LSV Oy

Nurmijärvi kasvaa ja kehittyy vauhdilla N

urmijärven kunta sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Sijaintinsa vuoksi se on erinomainen paikka yrityksille –lähellä markkinoita, mutta ruuhkien ulkopuolella. Nurmijärven kunta on tehnyt jo vuosien ajan aktiivisesti työtä uusien maa-alueiden hankkimiseksi yritysalueiksi ja tästä näkyvin esimerkki on Ilvesvuoren yritysalue, jossa on tilaa yrityksille lähes 150 hehtaaria. Ilvesvuoren sijainti Helsinki- Tampere

moottoritien varrella, takaa hyvät edellytykset erilaisten tavaravirtojen liikuttamiseen. Kehä III:lle ajaa vartissa ja alle puolessa tunnissa pääsee Helsinki – Vantaan lentoasemalle ja Vuosaaren satamaan noin puolessa tunnissa.

Joustava ja nopea reagointi yritysten tarpeisiin Tarjoamme monipuolisia tontteja ja palveluita sekä toimiville että aloittaville yrityk-

sille. Liikkeelle pyritään lähtemään yrityksen tarpeista ja yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa oman toimintansa edellytyksiin tulemalla mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Tonttien luovutuksessa pyritään nopeaan ja joustavaan toimintaan. Yksi startegioistamme on, että palvelut yrittäjille löytyvät yhdeltä luukulta eikä yrityksiä pompoteta, toteaa Nurmijärven kunnan yrityskehityspäällikkö Pirjo Leino. Ilvesvuoren yritysalueella toimii tällä hetkellä 35 yritystä, jotka tarjoavat liki 400 työpaikkaa. Ilvevuori eteläisen laajennusalueen 47,5 hehtaarin asemakaava on hyväksytty ja kunnallistekniikka saadaan valmiiksi vuoteen 2015 mennessä. Tontit myydään esirakennettuna ja paalutusta tai maamassojen vaihtoa ei tarvita. Kunta rakentaa myös tarvittavan kunnallistekniikan.

Ilvesvuori kysyttyä aluetta Ilvesvuoren alueelta myytiin ensimmäinen tontti vuonna 2005 Nurmiprint Oy:lle. Nurmiprinti Oy:n toimitusjohtaja Raimo Niemelä toteaa, että alueen hyvä kasvukehitys on väistämätön sijainnin ja alueen laajenemismahdollisuuksien johdosta.

Esirakennustyöt käynnissä Ilvesvuoren yritysalueella keväällä 2012.

24

Kuljetus & Logistiikka


Heidän sijoittumisensa Ilvesvuoren yritysalueelle ratkaisi vahva usko alueen tulevaisuuteen ja alueen logistinen sijainti. Sten & Co Oy Ab ja Kimet Oy Teräpalvelukeskus ovat myös sijoittuneet Ilvesvuoreen, koska alueen peruskalliopohja soveltuu hyvin raskaan metallin käsittelyyn. Yritysten yhteinen tontti on kooltaan viisi hehtaaria, josta rakennettua alaa on noin 14 000 m2. Toimitusjohtaja Juha Sten Sten & Co Oy Ab:stä ja toimitusjohtaja Mikko Sten Kimet Oy:stä toteavat että kunnan virkamiesten myönteinen ja asiantunteva asenne vaikutti päätöksentekoon yrityksen sijoittumispaikkaa valitessa. Lisäksi logistisesti erinomaiset yhteydet tukivat sijoittumispäätöksen tekemistä. Suurimman yksittäisen tonttikaupan Nurmijärven kunta teki syksyllä 2011 Db Schenkerin kanssa. Logistiikkayrityksen noin 25 000 m2 suuruinen logistiikkakeskus valmistui Ilvesvuoreen syksyllä 2012. Yrityskehityspäällikkö Pirjo Leino toteaa, että Schenker on hyvä esimerkki siitä, kuinka myös kunta voi toimia joustavasti ja ripeästi yrityksen tarpeet huomioiden. Schenkerille räätälöitiin tontti yhdeksässä kuukaudessa, Leino kertoo. Suomen DB Schenker Oy:n kiinteistöjohtaja Marco Furu kiittelee kunnan lämmintä vastaanottoa. Rakennusaikainen yhteistyö kunnan kanssa sujui moitteettomasti ja aikataulut pitivät. Furun mukaan sijoittumiseen Ilvesvuoreen vaikutti myös Ilvesvuoren hyvä sijainti ja hyvät kulkuyhteydet.

Nurmiprint Oy

Sten & Co Oy ja Kimet Oy

Kunta panostaa Ilvesvuoren kehittämiseen Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen noin 60 ha nykyisen noin 90 ha lisäksi. Kaavan suunnittelutyö on käynnissä ja asemakaavoitus aloitetaan tämän vuoden aikana. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritykset tulevat mukaan suunnitteluun, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on mitoittaa tontit yrityksen erityistarpeet huomioiden, sanoo Nurmijärven kunnan suunnittelupäällikkö Juha Oksanen. Ilvesvuori sopii hyvin mm. tukkukaupalle, tuotannolle, varastointiin ja logistiikkayrityksille. Alueen sijainti ja erinomaiset kulkuyhteydet antavat hyvän mahdollisuuden yrityksille erilaisen liiketoiminnan harjoittamiseen, toteaa suunnittelupäällikkö Oksanen. Nurmijärven kunta panostaa yritysalueiden kehittämiseen. Kunnat kilpailevat yrityksistä ja joustava sekä nopea palvelun kehittäminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme, toteaa yrityskehityspäällikkö Leino.  Nurmijärven kunta on mukana Logistics 13 tapahtumassa Helsingissä Wanhassa satamassa 9.4.2013 osastolla B12 sekä tietoiskupuheenvuorolla Plaza salissa klo 11.30.

DB Schenker Oy, Nurmijärven logistiikkakeskus, näkymä moottoritieltä.

Ilvesvuoren yritysalue laajenee pohjoiseen noin 60 ha nykyisen noin 90 ha lisäksi. Kaavan suunnittelutyö on käynnissä ja asemakaavoitus aloitetaan tämän vuoden aikana.

Tervetuloa katsomaan yrityksenne tulevaisuuteen, www.ilvesvuori.fi

Kuljetus & Logistiikka 25


YÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE nvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin

Henkilöriskit haltuun! Tämä on Henkilöriskit haltuun! –artikkelisarjan kolmas osa. Käsittelemme kuljetusalan henkilöriskejä ja niiden tukitoimia eri näkökulmista. Asiantuntijana toimii henkilöriskipäällikkö Sirpa Arffman Pohjolasta. Sirpa on työskennellyt raskaiden toimialojen parissa terveyden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin asiantuntijana.

Sairauspoissaolot tulevat kalliiksi Sairauspoissaolot ja niiden seuranta ovat nyt kuuma puheen aihe. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot tulevat kalliiksi sekä yrityksille, vakuutuslaitoksille ja yhteiskunnalle, joten niiden ennaltaehkäisy ja seuranta on tärkeä osa yrityksen toimintaa. Kustannukset kertautuvat työpaikkatasolla, koska suorien kustannusten lisäksi joudutaan maksamaan työjärjestelyistä ja tuotannon menetyksistä. Nyrkki-sääntönä voidaan pitää, että poissaolojen kokonaiskustannukset ovat kolme kertaa suuremmat kuin sairausajalta maksetut palkat. Kuljetusalalla kuluja lisää seisova kalusto. Sairauspoissaolojen seuranta on sairausvakuutuslain mukaisen korotetun (60 %) työterveyshuoltoa koskevan Kelan korvauksen saamisen edellytys.

Sairauspoissaolot kuljetusalalla Poissaoloprosentit vaihtelevat toimialoittain ja työpaikoittain. Kuljetusalan sairauspoissaolot ovat keskimääräisesti n. 6 % luokkaa, mikä tarkoittaa n. 13 päivän poissaoloa työstä. Sairauspoissaolokustannukset riippuvat palkkatasosta, mutta keskimäärin 300 euron työpäivän hinnalla 20 hengen kuljetusyrityksen poissaolokustannukset nousevat n. 80 000 euroon vuodes-

sa. Poissaolon kokonaiskustannus työjärjestelyineen nousee vieläkin suuremmaksi. Jo yhden prosentin sairauspoissaolojen vähennys pienentää kustannuksia merkittävästi. Monet yritysesimerkit osoittavat, että sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan vähentää. Esimerkki: Sairauspoissaolokustannukset 20 työntekijän kuljetusyrityksessä, palkat keskimäärin n. 3000 €/kk Henkilöstön lukumäärä 20 hlöä Työpäiviä yhteensä/työntekijä/v 220 pv Työpäivän hinta sivukuluineen (lähde: EK) 300 € Sairauspoissaoloprosentti 6% Poissaolopäivät/työntekijä 13,2 pv Poissaolopäivät yhteensä 264 pv Poissaolokustannukset (työvoimakustannukset) yhteensä/v n. 80 000 €

Sairauspoissaolot ennustavat työkyvyttömyyttä Pitkittyessään sairauspoissaolo ennustaa työkyvyttömyyttä ja eläköitymistä. Vakava sairaus ja tapaturma voi johtaa eläkkeeseen nopeastikin. Sairauspoissaoloseuranta on apuväline työkykyongelmien tunnistamiseen. Esimiehen on syytä reagoida viimeistään silloin, kun ns. hälytysrajat on ylitetty. Hälytysrajoja kannattaa määritellä lyhyille, usein toistuville ja pitkille sairauspoissaoloille. Sairauspoissaolot eivät ole kuitenkaan ainoa keino tunnistaa työssä sujumisen ongelmia. Varhaisen tuen tarpeen tunnistamisessa huomio kannattaa kiinnittää muihinkin hälytysmerkkeihin kuin sairauspoissaoloihin, kuten esimerkiksi huonoon työilmapiiriin. Jokaisessa työyhteisössä on hyvä olla yhdenmukaiset ja tasa-arvoiset käytännöt siitä, sairauspoissaolot ilmoitetaan, miten niitä seurataan ja miten niihin puututaan. Myös yhteistyötavoista työterveyshuollon kanssa sairauspoissaoloissa pitää sopia. Kesäkuun 2012 alussa voimaan astunut sairausvakuutuslain muutos eli ns. 90 päivän sääntö edellyttää aiempaa tiiviimpää yhteistyötä työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon välillä saira26 Kuljetus & Logistiikka

uslomien pitkittyessä. Lakimuutos parantaa työkyvyttömyyden arviointiprosessia ja vähentää sairauspoissaoloja, mikäli yrityksissä voidaan sitoutua osatyökykyisten työntekijöiden mahdollisuuksiin jatkaa työssään. Työkyvyn ja sairauspoissaolojen seurantaan liittyvien toimintakäytäntöjen sopiminen tuli samassa lakimuutoksessa edellytykseksi ennakoivan toiminnan 60 % Kela korvauksille. Esimerkki: Yhteisesti sovittu käytäntö sairauspoissaolojen ilmoittamisesta ja seurannasta Työntekijä voi olla pois työstä 3 päivää esimiehen ilmoituksella. Pidemmistä sairauspoissaoloista vaaditaan työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin todistus. Kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan työterveyshuoltoon. Kun työntekijä on viimeisen kahdentoista kuukauden aikana ollut vähintään viisi kertaa tai vähintään 30 kalenteripäivää poissa työstä sairauden vuoksi, esimiehen tulee ottaa asia puheeksi työntekijän kanssa. Esimiehet seuraavat sairauspoissaoloja neljän kuukauden välein. Työntekijä ohjataan tarpeen mukaan työterveyshuoltoon. Puheeksiottojen määrää ja työterveyshuollon tukitoimia seurataan vuosittain.

Ansionmenetyskorvaukset Ansionmenetyskorvauksilla on suuri merkitys sairauspoissaoloissa. Sairausajan palkan ja muun määräaikaisen työkyvyttömyysturvan tarkoituksena on turvata sairastuneelle toimeentulo. Ehdotus Ruotsin mallin mukaisesta omavastuupäivästä muuttaisi tilannetta ensimmäisen sairauspäivän osalta ja vaikuttaisi ensisijaisesti lyhyiden sairauspoissaolojen määrään. Näillä ehdotuksilla ja työpaikan poissalojen hallinnalla halutaan vaikuttaa sekä sai-


ERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV nti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ rauspoissaolojen määrään ja että varmistaa, että jokainen saa asianmukaisesti, oikeilla perusteilla hänelle kuuluvan työkyvyttömyysajan turvan.

Sairaus ja työkyky Sairausajan palkkaan tai päivärahaan ei ole oikeutta ilman, että sairaus alentaa olennaisesti työkykyä. Sairaus ei ole kuitenkaan sama asia kuin työkyvyttömyys. Esimerkiksi kuuro voi työskennellä hänelle sopivassa työssä edelleen. Jäljellä olevan työkyvyn määritelmä tunnetaan melko huonosti. Tästä syntyy usein ongelmia sairauspoissaoloja selvitettäessä ja sosiaaliturvaetuuksia haettaessa. Mikäli sairaus ei merkittävästi heikennä työkykyä vaan sitä heikentävät muut syyt, henkilöllä ei ole oikeutta sairausperusteiseen sosiaaliturvaan. Sairauspoissaoloa haetaan usein mm. arkielämän ongelmiin. Runsaat perusteettomat sairauspoissaolot voivat johtaa työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja sen hylkäämiseen – koska riittävää sairausperustetta ei ole. Todistus työkyvyttömyydestä tulee perustua sairauteen ja se on osa sairauden hoitoa.

Hoitoketjua voi lyhentää

Esimerkki: Erkille tapahtuu työtapaturma ja hän saa polven eturistisidevamman Normaali työkyvyttömyysaika/sairauspoissaolon pituus olisi 118 vrk Erkki leikataan ja kuntoutetaan Omasairaalassa Omasairaalassa työkyvyttömyyden kesto lyhenee 30 vrk, sairausloma 88 päivää Erkin tulot 40 000€/v Pohjola korvaa ansiomenetystä päivärahana 111 €/pv Säästöt: Yritys säästää 9000 € Nopean hoitoketjun ansiosta Pohjola säästää 3300 € Käsittelemme seuraavassa artikkelissa (Kuljetus& Logistiikka 2/2013) kuljetusalan työturvallisuutta. Työturvallisuusasiantuntijana toimii Marko Visuri Pohjolasta.

Sairauspoissaolotodistus voidaan kirjoitta, kun - henkilöllä on työkykyyn olennaisesti vaikuttava sairaus - vaikea-asteinen sairaus estää työn tekemistä - hoito ei onnistu ilman työstä poissaoloa - työhön tulo tai työssä jatkaminen pahentaisi sairautta tai hidastaisi paranemista - työssäolo aiheuttaisi muille sairastumisvaaran

* Puhelun hinta lankaliittymästä 8,28 snt/puh + 5,95 snt/min, matkapuhelinliittymästä 8,28 snt/puh + 17,04 snt/min

Moniin pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin liittyy jonottaminen julkisen terveydenhuollon palveluiden piiriin. Varsinkin tuki- ja liikuntaelinten vammojen ja sairauksien osalta voi hoitotakuun toteutuminen olla joillakin paikkakunnilla haasteellista. Pohjolalla on sopimus n. 160 lääkäriase-

man ja sairaalan kanssa, joiden avulla hoitoketjuun saadaan nopeutta ja tehokkuutta. Pohjola panostanut nopeaan ja laadukkaaseen hoitoon perustamalla Helsinkiin Pikku-Huopalahteen Omasairaalan, joka tuo uudenlaisen ortopedisen sairaalakonseptin Suomeen. Omasairaalan palvelut ovat kaikkien vakuutusyhtiöiden ja yksityisasiakkaiden käytössä. Yhden tapaturman hoito- ja ansionmenetyskorvaukset ovat keskimäärin. 9000 euron luokkaa, joten pienissäkin yrityksissä hoitoketjun lyhentäminen, ts. nopeasti saatu hoito ja lyhyempi sairauspoissaolo työstä, tuo merkittäviä säästöjä.

Työterveys ja työhyvinvointi – tuottavuuden raaka-aineet Työntekijöiden terveys ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan yrityksen ja yhteisön tuottavuuteen. Suomen kattavimman toimipaikkaverkoston, joustavien ja monipuolisten palvelujen sekä työterveyden ammattilaistemme ansiosta jo noin 16 000 työnantajaa ja lähes 500 000 suomalaista työntekijää luottaa työterveyspalveluihimme. Ota yhteyttä yrityspalveluihin p. 030 63311* | www.terveystalo.com/yrityspalvelut Kuljetus & Logistiikka 27


TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖT vinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoi

Terveystalo tuo ratkaisuja henkilöstötuottavuuden johtamiseen Yrityksen tuottavuus rakentuu terveiden työntekijöiden ja hyvinvoivan työyhteisön pohjalta. Terveystalon uusi palvelukokonaisuus tuo yrityksille mitattua ja analysoitua tietoa henkilöstötuott avuudesta sekä työkaluja sen kehittämiseen työhyvinvoinnin keinoin, kuten Raskone Oy:n kanssa toteutettu pilottiprojekti hyvin osoittaa. Teksti: Kai Tikkunen ja Terveystalo Kuvat: Liina Isoaho

T

erveystalo pureutuu ainoana Suomessa laajamittaisesti tuottavuuden parantamiseen työhyvinvoinnin ja työterveyden näkökulmasta. Se paneutuu kokonaisvaltaisesti työn, terveyden, työyhteisön, johtamisen ja organisaation kehittämiseen. ”Haluamme osoittaa että henkilöstötuottavuutta on mahdollista johtaa ja parantaa”, Terveystalon työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ossi Aura toteaa. ”Johtamisesta tulee helpompaa ja systemaattisempaa, kun johdon käytössä on perusteelliset poikkitieteelliset analyysit”, hän jatkaa.

Tehokas työkalu henkilöstötuottavuuden kehittämiseen ja johtamiseen

Meille työhyvinvoinnin kehittäminen on tärkeä osa henkilöstöstrategiaa. Terveystalo Tuottavuusanalyysi antoi meille selkeän kuvan nykytilasta sekä toimenpide-ehdotukset ja mittarit jatkoa varten, kertoo Raskoneen Tapani Riihijärvi. 28

Kuljetus & Logistiikka

Tuottavuuden johtaminen vaatii selkeitä tavoitteita ja tarkkoja mittareita. Terveystalon Tuottavuus on uusi tehokas kokonaisuus tuottavuuden mittaamiseen, analysointiin, kehittämiseen ja johtamiseen. Sen osa-alueita ovat Tuottavuusanalyysi ja Tuottavuusohjelma. Tuottavuusanalyysi yhdistää mm. työterveyden ja henkilöstötutkimuksen tulokset ja auttaa tunnistamaan henkilöstön tuottavuutta tukevat tekijät ja analysoimaan investointeja. Se paljastaa, miksi jotkut yksiköt ovat taloudellisesti tehokkaampia ja miksi joissain on motivoituneempaa henkilöstöä tai enemmän sairauspoissaoloja. Tuottavuusohjelma tuo konkreettisia työkaluja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Näiden uusien työvälineiden avulla yrityksen toiminnasta tulee järjestelmällisempää ja kustannustehokkaampaa. Myös vastuut selkiytyvät, liikevaihto ja kannattavuus kasvavat ja sairauspoissaolojen kustannukset vähenevät.


TERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV inti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TY Valtava määrä taustamateriaalia selkeäksi kokonaisuudeksi Tuottavuusanalyysin pilottiprojekti toteutettiin Raskoneessa, joka on valtakunnallinen korjaamoalan yritys. Lähtökohtana oli Raskoneen akuutti tarve kehittää työhyvinvointia ja tuottavuutta. ”Halusimme vähentää tuntuvasti sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä”, Raskoneen kenttäjohtaja Tapani Riihijärvi kertoo. ”Lisäksi oli tärkeää selvittää, kuinka esimiehet kokevat työhyvinvoinnin vastuut, ja miten työhyvinvointia olisi paras johtaa.” Projekti alkoi laajamittaisella tiedonkeruulla. Johdon, korjaamopäälliköiden ja pääluottamusmiesten haastattelut toivat oleellista tietoa työhyvinvoinnin tarpeista. Henkilöstön terveys ja työkyky kartoitettiin Terveyskyselyn, työterveyden raporttien ja henkilöstökyselyn kautta. Lopuksi liiketoiminnan ja asiakasrajapinnan tunnusluvut linkitettiin näihin muuttujiin. Terveystalo kokosi ja analysoi tämän massiivisen tietomäärän selkeään pakettiin, jonka vuoksi myös tuloksia on helpompi tulkita yhtenäisenä kokonaisuutena.

Hyvä esimiestyö elintärkeää tuottavuuden kannalta Projektin aikana tuli konkreettisesti esille hyvän esimiestyön merkitys. Kun johtamisen vastuut olivat epäselvät, tuottavuus oli selkeästi heikompi. Lisäksi työn hallinnan tunteella, tavoitteiden tuntemisella sekä hyvinvointia ja työkykyä tukevalla esimiestyöllä oli yhteyttä alhaisiin sairauspoissaoloihin. Tuottavuusanalyysin tulokset esitettiin yksikkökohtaisesti, jolloin oli helppo selvittää, miksi yksi yksikkö teki parempaa tulosta kuin toinen. Yksikköjä verratessa havaittiin, että yksiköissä, joissa esimiehen ja alaisen välinen luottamus oli parempi, myös tehokkuus oli parempi.

Kiteytetyt tulokset johdon työvälineeksi Projektin tulokset esiteltiin johtoryhmälle ja henkilöstön edustajille joulukuun alun workshopissa. Siellä Raskoneelle laadittiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden johtamismatriisi sekä tuottavuuden tuloskortti, joiden avulla johto voi helposti kartoittaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä. Johtamismatriisissa määriteltiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisalueet seuraaville 2–3 vuodelle sekä eri osa-alueiden vastuuhenkilöt. Tuloskortin avulla on helppo selvittää, miten esimiestyön muutokset selittävät työhalua ja -kykyä. Näin työhyvinvointia opitaan kehittämään tuottavuutta tukevaksi. Tuottavuuden parantamiseksi esimiesja alaissuhteet tullaan määrittelemään paremmin ja työnhallintaa kehitetään. Jatkossa otetaan myös aktiivisempi ote tapaturmien hoidon johtamiseen. Sairauspoissaolojen karsimisessa tullaan hyödyntämään niin kutsuttua varhaisen puuttumisen mallia sekä esimiesvalmennusta. Sairauslomien seurannan helpottamiseksi Raskone otti käyttöön Terveystalo Sirius HR työkyvyn ohjausjärjestelmän, joka kokoaa kaikki lääkärikäynnit samaan paikkaan. Samalla yhteistyö organisaation vastuulääkärin kanssa tehostuu.

Henkilöstötuottavuuden kehittymiseen vaikuttaa vahvasti työn kokonaisvaltainen hallinta ja esimiestyön laatu. Hyvinvointia ja johtamista tehostamalla on saavutettavissa jopa 7 %:n vaikutus liikevaihtoon, sanoo Ossi Aura Terveystalosta.

Hedelmällinen yhteistyö jatkuu projektin jälkeenkin Raskone oli erittäin tyytyväinen pilottiprojektiin. ”Tuottavuusanalyysi toteutettiin hämmästyttävän hyvin todella tiukassa aikataulussa”, Riihijärvi toteaa. ”Menimme hiukan epäilevin mielin workshopiin, mutta yllätyimme iloisesti, kuinka tehokkaasti Terveystalo oli osannut tiivistää näin valtavan määrän tietoa. Selkeä yhteenveto näytti tuottavuuden

kehittämisalueet työhyvinvoinnin näkökulmasta. Niiden kautta oli helppo lähteä kehittämään toimintaamme.” Tavoitteet on nyt määritelty, mutta varsinainen tuottavuusohjelma on alkamassa. ”Onneksi hyvin viitoitettua polkua on helppo seurata. Yhteistyö Terveystalon kanssa jatkuu projektissa havaittujen kehitysalueiden osalta tiiviisti”, Riihijärvi kiteyttää. 

Kuljetus & Logistiikka

29


YÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTE nvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvoin

Työterveyshuolto kahvin hinnalla Työterveyshuolto maksoi pirkanmaalaiselle yrittäjälle saman verran kuin työpaikan vuoden kahvit. Silti joka kymmenes yritys laiminlyö työntekijöidensä lainmukaisen työterveyshuollon. Menoerän sijaan se on parhaimmillaan kannattava investointi, joka ehkäisee sairauspoissaoloja, ennenaikaista eläkkeelle jäämistä ja tukee työntekijöiden työkykyä sekä yrityksen kilpailukykyä.

T

yöntekijän päivän poissaolo maksaa yrittäjälle keskimäärin 300 – 400 euroa, joten kannattavaa olisi pitää hänet terveenä ja hyväkuntoisena. Tampereen Työterveys ry laski työterveyshuoltonsa maksavan 168 – 210 euroa / henkilö vuodessa. Luvuista on vähennetty Kelan 50 – 60 prosentin korvaus. Tällöin työterveyshuolto maksaa itsensä takaisin jo, kun sen avulla on ehkäisty yksi sairauspäivä työntekijää kohti vuodessa. - Eräs työnantaja laski työterveyshuol-

30 Kuljetus & Logistiikka

lon maksaneen Kelan korvauksen jälkeen hänelle yhtä paljon kuin työpaikan vuotuiset kahvit, Tampereen Työterveys ry:n toimitusjohtaja ja johtava lääkäri Mauri Jussila sanoo. Silti kymmenen prosenttia yrityksistä jättää lainmukaisen työterveyshuollon toteuttamatta. Tampereella osataan perustella, miksi se ei kannata.

Huomioi varhain Tampereen Työterveys kuten myös Suomen Työterveys ry:n muut jäsent ovat

pystyneet pitämään palvelunsa edullisina, sillä se on voittoa tavoittelematon organisaatio. Omistajina ovat palveluja käyttävät yritykset. He itse vaikuttavat ja päättävät palveluiden sisällöstä, laadusta ja hinnasta. - Työkyvyn hallinnassa on tärkeää, että mukana ovat yritys, sen johto, henkilöstöhallinto, esimiehet, työntekijät ja työterveyshuolto. Toiminnan perusta on näiden kolmen aito kumppanuus ja tiivis yhteistyö. Työterveyshuolto ei yksin riitä, Suomen Työterveyshuolto ry:n toimitusjohtaja Carita Borgenström kertoo. Vaikka suomalaisen miehen terveys on parantunut, ongelmia on edelleen. Jäädään ennenaikaisesti eläkkeelle etenkin selkävaivojen ja masennuksen takia. - Työpaikoilla on parantamisen varaa. Havaittuihin ongelmiin pitäisi puuttua varhain. Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu katsella vierestä, vaikka moni ongelma olisi helpompi ehkäistä varhaisella puuttumisella, Jussila toteaa. Varhaisia hälytysmerkkejä ovat työn-


ERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERV nti TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖTERVEYS & hyvinvointi TYÖ

Suomen Työterveyden yhteistyökumppanit laativat toiminnastaan raportit asiakkaille. Työterveyshuollon lääkärit seuraavat alojen kehittymistä, kuten ajokorttiuudistusta. tekijän toistuvat poissaolot ja huonontunut työsuoritus.

Yksi vanhimmista Tampereen Työterveys ry sai alkunsa, kun diplomi-insinööri Asko Brax teki aloitteen Tampereen Nuorkauppakamarille vuonna 1972. Hän toivoi tutkimusta lääkäripalvelujen tarpeesta, sillä töistä oltiin poissa usein. Lääkäreiltä oli vaikea saada lausuntoja poissaolojen perusteeksi. Samoihin aikoihin työterveyslainsäädäntö ja kansanterveyslaki laajenivat Suomessa. - Vuonna 1973 perustettu Tampereen Työterveys ry on yksi Suomen vanhimmista. Ensimmäisenä vuonna siihen liittyi 60 yritystä, Jussila kertoo. Nyt kun vietetään yhdistyksen 40-vuotisjuhlaa, jäsenyrityksiä on 962. Tampereen Työterveyden palveluja käyttää noin 33.400 työntekijää. Mukana on suuria yrityksiä kuten Pirkanmaan Osuuskauppa, Patria Oyj, Nokian Renkaat Oyj ja AGCO Sisu Power Oy. - Isojen lisäksi jäseninä on myös kahden miehen yrityksiä ja maanviljelijöitä. Kaikkia palvellaan, Jussila sanoo. Eläkeikään ehtinyt vireä urheilija Braxkin on yhä kuvioissa: hän avaa Tampereen Työterveyden 40-vuotisjuhlaseminaarin 4.10.2013.

Carita Borgenström kertoo, että työterveyshuoltopalvelusopimuksia laajuuksineen on mahdollista räätälöidä yritysten tarpeita vastaaviksi.

Erikoistuminen tuo varmuutta Tampereen Työterveys ry tuottaa vain työterveyshuollon palveluita, kuin työterveyshuollon erikoistavaratalo. Pitkän toiminta-aikansa vuoksi se on pystynyt syventämään osaamistaan ja perehtymään syvällisesti alaan. - Terveydenhuollon osaajamme ovat erikoistuneet työterveyshoitajiksi. Osaaminen on karttunut myös tekemällä yhteistyötä alan yhdistysten ja toimijoiden kanssa kuten terveydenhuollon ammattiliittojen, Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen kanssa, Jussila toteaa. Tampereen Työterveys ry:llä on kouluttajaoikeudet. Tampereen yliopiston työterveyshuoltoon erikoistuvia lääkäreitä suorittaa erikoistumisjakson opintojaan siellä. - Tulevaisuudessa yritysten työterveyshuolto menee enemmän lomittain yrityksen oman henkilöstöhallinnon kanssa. Työterveys koordinoi enemmän palveluja ja yhteistyökumppanien määrä kasvaa, Jussila pohtii. 

Suomen Työterveys ry

Suomen Työterveys ry kokoaa yhteen 22 työterveysyhteisöä, jotka toimivat yli 30 paikkakunnalla. Sen verkoston piiriin kuuluu 4.400 yritystä ja niiden 97.000 työntekijää. Ne kaikki ovat asiakasorganisaatioiden omistamia ja tuottavat työterveyspalveluja voittoa tavoittelematta. Kela tilastoi ne kustannus-edullisimmaksi. www.suomentyoterveys.fi

Yhteistyöverkosto:

Dalsbruk: Dalmed Oy Ab Espoo: Metropol Työterveys Oy Iisalmen Työterveysasema Oy Imatran Työterveys ry Jyväskylän Työterveys ry Kokkola: Keskipohjanmaan Työterveyshuolto ry Kotkan Työterveys Oy (Kotka ja Hamina) Kuopion Työterveys ry Lahden Seudun Yritysterveys ry Lahti: Okeroisten Työterveysosuuskunta Lappeenrannan Työterveys ry Lohjan Työterveys ry Loimaan Työterveys ry Oulu: Pohjois-Suomen Työterveys ry Pietarsaaren Työterveysyhdistys ry, Jakobstads Arbetshälsovårdsförening rf Riihimäen Työterveys ry Rovaniemen Työterveys ry Savonlinnan Seudun Työterveys ry Tampereen Työterveys ry,(Tampere, Hämeenlinna, Kangasala, Kyröskoski, Lempäälä (Ideapark), Mänttä, Nokia, Valkeakoski) Turun Työterveys ry,Turku ja Paimio Vaasa: Promedi Oy Ylihärmä: Härmämedi Oy

Kuljetus & Logistiikka 31


Toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan kansainvälisyys haastaa Materiaalinkäsittelyn sekä logistiikan alalla eräs menestyksen avain on kyky kansainväliseen yhteistyöhön. Näin uskoo Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

P

asi Nieminen on esimerkki siitä, kuinka monipuolinen työhistoria antaa myös monipuolisen ymmärryksen tuotannon, myynnin, jälkimarkkinoinnin ja johtamisen yhteistyön tarpeeseen. Miehellä itsellään on kosketuspintaa muun muassa laboratoriolaite- ja metsäkonealojen käytännöntason työskentelystä ja johtotehtävistä.

- On valtava rikkaus, että olen erilaisten työtehtävien myötä päässyt näkemään eri alojen arkea monesta näkökulmasta. Olen toiminut aikanaan huolto-, tuotekehitysja myyntityössä, mikä antaa käsitystä siitä, kuinka yhteistyö eri tahojen välillä on oleellista saada toimivaksi, miettii toimitusjohtaja Pasi Nieminen. Yhteistyö bisneksen eri tahojen välillä

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy

Täyden palvelun trukkitalo, toiminut jo vuodesta 1973

Palveluihimme kuuluvat:

• trukkikauppa, uudet ja käytetyt koneet • varaosat tunnetuimpiin trukkimerkkeihin • huoltopalvelut, Mitsubishi-trukkien sopimushuollot Varsinais-Suomen alueella

• nostokoritarkastukset • kiinteistönhuoltokoneiden korjaukset ja huollot • nostopalvelu • rengastyöt • luvanvaraiset kaasuasennukset • Woikosken teollisuuskaasujen ja kaasutarvikkeiden myyntipiste

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy

Hiiskanaukeantie 4-6 / PL 30, 20781 Kaarina (02) 276 1700 info@trukkitalo.com

www.trukkitalo.com 32

Kuljetus & Logistiikka

Tutustu myös lehden nettiversioon www.kuljetusjalogistiikka.com


on oleellista saada toimivaksi. Nykyisessä asemassaan Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtajana hän ollut vuoden päivät. Metsäkonealan kokemus on Niemisen mukaan tuonut mukanaan osaamista myös nykyiseen tehtävään. - Konebisneksestähän molemmissa on kyse, eli haasteet kummassakin ovat hyvin samanlaiset.

Kokonaisvaltainen konsepti Ajankohtainen trendi materiaalinkäsittelyn, sisälogistiikan ja yleisestikin logistiikan osalta kulminoituu kustannussäästöihin. - Saattaa olla, että aikaisemmin yrityksissä ei olla oltu tarkasti tietoisia materiaalinkäsittelyn ja sisälogistiikan kustannuksista, mutta nykyisen kovan kilpailun ja taloudellisesti kovien aikojen myötä yritykset ovat ryhtyneet kiinnittämään suurempaa huomiota näidenkin asioiden kustannuskysymyksiin, Pasi Nieminen kertoo. - Nyt yritykset etsivät materiaalinkäsittelyn ja sisälogistiikan kustannusten optimaalisia säästöjä. Tämä vaatii entistäkin vahvempaa yhteistyötä kalustontoimittajan ja asiakkaan välillä. Kaluston myyminen on vain yksi osa alan valmistajien ja toimittajien toiminnasta. - Pelkkä kaluston myyminen on vain yksi osa alan valmistajien ja toimittajien toiminnasta. Tämän vuoksi on tarvetta luoda kokonaisvaltaiset konseptit sille, että kaluston huolto-, varaosasaatavuus- ja vuokrausmahdollisuudet toimivat, Pasi Nieminen tietää. Menestyminen edellyttää tänä päivänä resursseja vastata kansainvälisen bisneksen kysyntään.

- Maailma on nykyisin pieni. Yritykset toimivat usein Eroopan tai jopa globaalilla tasolla, joten kaluston huolto- ja vuokrauspalvelut tulee voida taata eri puolilla maailmaa.

Messut on ammattilaisten foorumi Messutoimikunnan puheenjohtajana toimiva Pasi Nieminen on todella tyytyväinen alansa erikoismessuihin Tampereella. Nyt huhtikuussa toiseen kertaan järjestettävät Logistiikka-messut saavat häneltä kehuja. - Yrityksemme oli mukana viime kerrallakin, joten tiedämme, että messut kokoavat juuri oikeat henkilöt paikalle, Nieminen arvioi. - Logistiikka-messut on maamme ainoa foorumi, jossa on mahdollista kartoittaa alan tuoteskaala ja saada tuorein tieto. Uskon, että tästä messutapahtumasta voi kasvaa perinteinen instituutio, joka herättää mielenkiintoa myös kansainvälisesti. Jo nyt osallistujia saapuu ulkomailta, Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen summaa tyytyväisenä.

- Maailma on nykyisin pieni. Yritykset toimivat usein Eroopan tai jopa globaalilla tasolla, joten kaluston huolto- ja vuokrauspalvelut tulee voida taata eri puolilla maailmaa, Toyota Material Handling Finland Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Logistiikka 2013 Materiaalinkäsittelyn ja logistiikan ammattilaisille suunnatut Logistiikka-messut toteutetaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 17.–19.4.2013. Samaan aikaan 17.–18.4.2013 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetään Teolliset Palvelut -messut. www.logistiikkamessut.fi 

Laadukkaat BT-haarukkavaunut nyt tarjoushintaan! ! stosta a r a v Heti

BT-haarukkavaunut pikanostolla BT LHM230BQ

5 kpl

Etu 510,-

1990,-

alv 0%

(tarjoushinta 398,-/kpl alv 0%) (norm. 500,-/kpl alv 0%)

otan lle Toy n pää tti! Kaupivaaatepake talv 75,-)

Katso lisää www.toyota-forklifts.fi tai soita 010 575 700 Kampanja voimassa uusissa 5 kpl tilauksissa 31.3.2013 asti.

1 (Arvo

Tiesitkö, että - myönnämme BT-haarukkavaunujen rungoille 99 vuoden takuun - varaosat saapuvat viimeistään 24 tunnin kuluttua tilauksesta - kaikki BT-haarukkavaunut on valmistettu Ruotsissa alusta loppuun

Myynti 010 575 700 www.toyota-forklifts.fi

Kuljetus & Logistiikka

33


Trukkihuolto paranee ja valikoima laajenee Kun Sigma Trukit Oy ja AP-Trukit Oy yhdistyivät, syntyi yksi Suomen laajimmista omavaraisista trukkihuoltoverkostoista. Myös tuotevalikoima kasvaa vuonna 2013, sillä Yalen valmistaja Nacco Materials Handling Limited Industry halusi Sigman suomalaiseksi yhteistyökumppanikseen myös kolmanteen brändiinsä Utileviin.

S

igma Trukit Oy on esimerkki yrityksestä, jossa ei ole taloudellisen tyvenen aikana jääty kellumaan Tuonelan virran vietäväksi. Päinvastoin: toimitusjohtaja Jani Murtolehto allekirjoitti AP Trukit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Toivasen kanssa sopimuksen yritysten liiketoimintojen yhdistämisestä. Se merkitsee omavaraisen huoltoverkon laajenemista Helsingistä, Turusta, Vaasasta, Lahdesta, Tampereelta ja Kotkasta AP-Trukkien alueille Kuopioon, Iisalmeen, Suolah-

teen ja Jyväskylään. Lisäksi Keravalla toimii Marjeta Oy sekä Oulussa ja Rovaniemellä AT Powerteam Oy. Verkko on kooltaan yksi Suomen laajimmista. Samalla paranee varaosien saatavuus etenkin Itä- ja Keski-Suomessa. - Pystymme tarjoamaan AP-Trukkien alueelle tehokkaampaa varaosalogistiikkaa sekä maanlaajuisen maahantuonti-, myynti- ja huoltotoimintaan räätälöidyn toiminnanohjauksen, Murtolehto sanoo.

Nopeampaa huoltoa Sigma Trukkien palvelukseen siirtyi kokeneen AP Trukit Oy:n 11 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä 1.1.2013. Samalla parani yrityksen työvoiman liikkuvuus, joka lisää palvelun luotettavuutta. - Pystymme jakamaan työkuormaa alueittain ja siirtämään sitä sinne, missä on kiireisintä. Jos asentajat tai huoltomiehet ovat esimerkiksi Kuopion alueella kiireisiä, voimme lähettää alueen rajapinnalle kuten Mikkeliin tekijän Helsingistä, Murtolehto kertoo. AP-Trukit on ollut Sigma Trukkien osaomistaja jo sen perustamisvuodesta 2004 lähtien. Liiketoimintojen yhdistymisen jälkeen AP-Trukit jää edelleen Sigma Trukkien osaomistajaksi. Kuopion kiinteistöjen omistus säilyy 40-vuotiaalla AP-Trukeilla.

Maahantuojasta trukkitaloksi Sigma maanlaajuinen toiminta ja huolto noteerattiin myös kansainvälisesti. Yalen valmistaja Nacco Materials Handling Limited Industry tarjosi sille Suomen edustusta

DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD wlan DLD gprs

DLD etälatauslaite

TIS-Web ohjelmisto

Nyt myös paikannus!

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossaoleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

34

Kuljetus & Logistiikka

Lisätietoja: www.kaha.


kolmanteen brändiinsä Utileviin. Yrityksen strategiaan kuuluu toimia näin: tarjota tuotteen edustusta ensisijaisesti parhaimmalle katsomalleen jälleenmyyjälle maakohtaisesti. Parhaillaan Utilevia lanseerataan Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Kuukauden neuvottelujen jälkeen sopimus syntyi 15.10.2012. Sen lisäksi sen vanhat merkit Yale, Hubtex, Terberg ja Tergerg Kinglifter säilyvät. - Sigmasta on kasvamassa trukkitalo, samantapaisesti kuin on autotaloja. Tavoittelemme Utilevin edustuksen myötä uusia asiakkaita matalan käyttöasteen trukeilla. Utilev poikkeaa muista saman luokan trukeista vahvan jälkimarkkinoinnin tuen kaut-

ta. Sen varaosakeskus sijaitsee Hollannissa samassa paikassa kuin Yalen, joten Sigma pystyy toimittamaan varaosia hyvin. Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin Turkuun Mika Havumäki. 

ILLBYPLAST plast - muovi - plastics

Yrityskaupan myötä huoltomiehet pystyvät tulemaan entistä nopeammin paikalle.

Vuokrataan kylmää tasovarastotilaa 4350 m2 Vainikkalassa os. Rajamiehentie 8, 54270 VAINIKKALA Maantie- ja rautatieyhteys. Lähellä rautatieasemaa.

Paperileikkuri, turvaleikkuri, kalvoleikkuri... Pakkauskartonkien, pussien, ristisiteiden, erilaisten pakettien ja postituksien avaaminen on työläistä, aikaavievää ja lopulta kallista puuhaa. Leikkurilla leikkaat nopeasti ristisiteet poikki, avaat paketit ja kirjeet vaivatta. Tästä syystä monet ammattilaiset ovat jo ottaneet leikkurin käyttöönsä! Leikkuri sopii niin ikään kalvojen ja filmien leikkaamiseen, testaa vaikka! Lue lisää leikkurista ja tulosta itsellesi esitteen

Tiedustelut Aluepäällikkö Timo Pihkala puhelin: 0400-553 598 e-mail: timo.pihkala@suomenviljava.fi www.suomenviljava.fi

www.illbyplast.com

tai tilaa ja ota yhteyttä puh: +358 19 656 905 email: boije@illbyplast.com Kuljetus & Logistiikka

35


Vastapainotrukkeja Järvenpäästä Viime vuonna 70-vuotiasjuhliaan viettänyt Rocla alkaa valmistaa historiansa ensimmäistä kertaa myös vastapainotrukkeja. Järvenpäästä käsin tehdään sähköisiä vastapainotrukkeja jo tänä keväänä.

M

itsubishi Heavy Industries lopettaa tehtaansa Hollannissa ja siirtää sähköisten vastapainotrukkien tuotannon Roclalle. Tämä lisää Roclan vuosittaista tuotantomäärää noin 2500 trukilla. Roclan tuotekehitys on jo vuodesta 2011 alkaen suunnitellut sähköisiä vastapainotrukkeja, joten tuotannon siirtyminen on lisätodiste MHI:n luottamuksesta suomalaisyritykseen.

Vahvaa tuotekehitysosaamista Yksi syy siihen, miksi Rocla menestyy kansainvälisen Mitsubishi Heavy Industriesin muiden tehtaiden joukossa, on yrityksen vahva tuotekehitysosaaminen. Rocla oli ensimmäinen trukkivalmistaja, joka tajusi muotoilun merkityksen tuotteen käytettävyydessä sekä tuotteen kilpailukyvyn parantamisessa. Roclan tuotteiden korkealaatuinen tuotekehittely on palkittu moneen otteeseen kansainvälisissä kilpailuissa. MHI myös vakuuttui tuotekehityksen

Faktaa: Rocla on aiemmin suunnitellut ja valmistanut sekä varastotrukkeja että automaattitrukkeja. Rocla on vuodesta 2002 alkaen toiminut Cat® Lift Trucks – vastapainotrukkien maahantuojana ja edustajana Suomessa. Vastapainotrukit ovat maailman yleisimmin käytössä oleva trukkityyppi. Niitä käytetään sekä sisällä että ulkona mm. tavaroiden varastointiin, purkuun ja lastaukseen. Vastapainotrukkien valikoima on laaja ja niitä löytyy sähkö-, nestekaasu- ja diesel-käyttöisinä.

36

Kuljetus & Logistiikka

tavasta suunnitella uusi tuote yhteistyössä tuotannon kanssa. Roclalaiset käyttävät termiä ”concurrent engineering”, mikä tarkoittaa sitä, että tuotekehitys on limittäistä muiden toimintojen kanssa. Tämän ansiosta uuden tuotteen suunnittelussa otetaan alusta alkaen huomioon myös valmistusnäkökulmat.

Synergiaetuja eri tuotteiden välillä Roclan tarkoituksena on jatkossa hakea entistä enemmän synergiaetuja eri trukkimallien välillä. Tavoitteena on, että lähitulevaisuudessa teknologia-alusta olisi mahdollisimman yhtenäinen varastotrukeissa ja sähköisissä vastapainotrukeissa. Tällä hetkellä Roclassa on menossa iso laajentumisprojekti, kun tehtaalla valmistaudutaan uuden tuotteen valmistamiseen. Yritys myös rekrytoi kymmeniä henkilöitä lisää sekä tuotekehitykseen että tuotantoon. Osana tilajärjestelyjä Roclan kotimaan myynti ja huolto muuttivat uusiin tiloihin Vantaalle.

Innovaatiot nopeasti markkinoille Jo se, että näillä leveysasteilla kootaan kustannustehokkaasti maailman parhaimmaksi palkittuja nostolaitteita, on pienoinen ihme. Suuret eurooppalaiset logistiikkatalot ovat kooltaan suurempia pelureita kuin Rocla. Roclan vahvuuksia ovat joustavuus ja nopeus. Yritys pystyy reagoimaan asiakastarpeisiin ja tuottamaan innovaatiot nopeasti markkinoille. Muotoilun tärkeys trukkien suunnittelussa johtuu kahdesta asiasta: Trukki on sekä työpaikka että työkalu. Sen pitää tarjota hyvä ajettavuus kuskille ja toimia tehokkaasti työympäristössään. Trukin pitää olla myös kustannustehokas ja hintansa arvoinen. Täytyy siis suunnitella ihmiselle aina vaan ”inhimillisempiä” koneita ilman, että laitteen suorituskyky heikkenee. 


Parketti Romanoff luotti jälleen Roclaan

Uusi vastapainotrukki tuli aiemman työpariksi Parketti Romanoffin varastossa Vantaan Piispankylässä käy aikamoinen vilske. Hyväntuuliset varastomiehet kuljettavat trukeilla parkettipaketteja varaston hyllyille ja ulkona odottaviin pakettiautoihin. Vuodesta 1979 toiminut perheyritys työllistää nyt noin 50 henkilöä. Varasto, myyntinäyttely ja konttori löytyvät kaikki saman katon alta.

T

änä päivänä Parketti Romanoffin tuote- portfolio koostuu parketeista, laminaateista, vinyyleistä ja korkeista. Edustuksessa on oman ELLETT-malliston lisäksi laaja valikoima eri tuotemerkkejä. Parketti Romanoffin toimintafilosofiaan kuuluu nopea toimitus, joten varastossa on oltava jatkuvasti hyvä valikoima tuotteita. Piispankylän parin tuhannen neliön varastoon tuleekin kahden kolmen viikon aikana sata uutta tavaralavaa. Kaikkiaan varaston läpi kulkee vuosit-

tain 250 000 neliötä parkettia ja laminaattia. Trukkeja tarvitaan, jotta toimitukset ja varastointi sujuisivat. - Aivan ensimmäisen, Halla-merkkisen trukin jälkeen varastoomme hankittiin vuonna 2003 Cat® Lift Trucks -vastapainotrukki Roclasta. Se on yhä käytössä ja toimii erittäin hyvin, Vesa Kröger Parketti Romanoffilta kertoo. Kesäkuun alussa 2012 vanha trukki sai rinnalleen ”isoveljen”, upouuden Cat® Lift Trucks 48V -malliston sähkökäyttöisen vastapainotrukin.

Parketti Romanoffille toimitettu kone oli ensimmäinen laatuaan Suomessa. - Halusimme mahdollisimman samanlaisen trukin kuin aiempikin. Se johtui siitä, että tarpeemme olivat samat kuin aiemmin, ja käytössä ollut Roclan valmistama trukki oli havaittu hyväksi ja mittasuhteiltaan varastoomme sopivaksi. Roclan trukkivalikoima kattaa niin varasto- kuin vastapainotrukit. Kerrallaan voi tilata vaikka vain yhden trukin – kuten teki Parketti Romanoff. – Vertailimme 3-4 merkkiä ja päädyimme jälleen Roclaan. Hintakin näytteli valinnassa isoa osaa. Ja onhan sekin totta, että Rocla on alalla tunnettu tekijä ja myös sen verran iso toimija, että voimme luottaa siihen, että yritys on ja pysyy. Varastomiehet ovat jo liimanneet uuden trukin kylkeen Roclan huollon puhelinnumerot sisältävän tarran. Apu on puhelinsoiton päässä, jos pulmia tulee.

Yhdellä latauksella koko työvuoro – Olemme ulkoistaneet varastopalvelumme Kuljetus & Logistiikka 37


”Kun saisi tähän vielä lentokonekellon, joka näyttäisi, milloin sakarat ovat suorassa. Ja toinen toive olisi se, että trukilla saisi painettua myös alaspäin voimalla.” eli täällä työskentelee kolme ”vuokramiestä”, jotka kaikki ovat käyneet Roclan trukinajokurssin, Vesa Kröger kertoo. – Varastomiehet tekevät päivän aikana toki monenlaista muutakin kuin ajavat trukeilla. Kumpikin Cat® Lift Trucks –vastapainotrukki on ahkerassa käytössä. Parketti Romanoffilla tavaraa liikutellaan sekä sisällä varastossa että ulkona. Trukeilla myös puretaan rekat. Sähkökäyttöisten laitteiden kertalataus riittää 1-2 päiväksi. Koneilla ajetaan kello 7-17 välisenä aikana, mutta ne eivät ole jatkuvasti käytössä. Kröger kertoo panneensa merkille vastapainotrukin uudet ominaisuudet, kuten esimerkiksi mäkijarrun. – Siitä on varmasti hyötyä niille, jotka tekevät työtä vinoilla pinnoilla. 17 vuotta varastossa työskennelleellä Mika Autiollakin on upouudesta trukista jo selvä käsitys: – Tässä on aiempaa herkempi ohjaus. Kallistukset toimivat hyvin ja tämä kääntyy keskiakselinsa ympäri, mikä on hyvä ominaisuus kapeissa hyllyväleissä. Hyvää on myös se, että lasikatto suojaa sateelta, kun liikkuu ulkona. Kekseliäs ja kokenut kuski heittää haasteen myös tulevien trukkien suunnittelijoille:

– Kun saisi tähän vielä lentokonekellon, joka näyttäisi, milloin sakarat ovat suorassa. Ja toinen toive olisi se, että trukilla saisi painettua myös alaspäin voimalla. 

Cat® Lift Trucks 48v –vastapainotrukkien uudet ominaisuudet • Sähköinen ohjausjärjestelmä • DIN-mitoitetut käyttöakut • Akun sivuvaihtojärjestelmä (lisävaruste) • Märkälevyjarrut • LED-valot • Turvajärjestelmä (PDS+) sisältää mm. kuljettajatunnistuksen, automaattisen sähköisen pysäköintijarrun ja mäkijarrun • Monitoiminäyttö • 1 000 tunnin huoltoväli • Uusi design • Mukava ja ergonominen kuljettajantila Lisätietoja: www.rocla.com

Pidätämme oikeudet aikataulumuutoksiin.


Utilevit Suomeen Ensimmäiset siniset Utilevin esittelytrukit saapuivat Suomeen alkuvuonna 2013. Aluksi tulivat 1,5 – 3,5 tonnin nostokapasiteetin polttomoottoritrukit. Saman vuoden aikana valikoima laajenee 7 tonnin nostokapasiteetin polttomoottoreihin ja pienempiin sähkövastapainotrukkeihin. Hinnaltaan edulliset trukit ovat varteenotettava vaihtoehto käytetyn kaluston ostajalle tai matalan käyttöasteen kohteeseen. Utilev poikkeaa muista saman luokan trukeista vahvan jälkimarkkinoinnin tuen kautta. Sigma Trukit Oy tuo Utilevin trukkien lisäksi maahan niiden varaosia. Niiden saatavuus on taattu,

sillä keskusvarasto sijaitsee Yalen yhteydessä Alankomaissa Nijmegenissä. Utilevin Suomen tuotepäälliköksi nimitettiin Turkuun Sigma Trukit Oy:n Mika Havumäki. Jälleenmyyjinä toimivat Sigma Trukkien lisäksi AT Powerteam Oy ja Trukkihuolto Marjeta Oy. 

Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy ja Berner Koneet yhteistyöhön  

Berner Koneet ja Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy ovat solmineet sopimuksen valtuutetun sopimushuollon aloittamisesta Varsinais-Suomen alueella. Aloitetulla yhteistyöllä haetaan parempaa ja laajempaa palvelua Varsinais-Suomen trukki-ja koneasiakkaille.   Molemmilla yrityksillä on pitkät perinteet ja osaaminen trukkiasioissa sekä tulevaisuuden tavoitteena asiakaspalvelun kehittäminen.  Trukkitalo Veikka Ståhlberg Oy on vuonna 1973 perustettu monipuolinen trukkitalo, jolla on vahva kokemus ja laaja osaaminen trukkien kunnossapidosta ja huollosta.   Berner on toiminut Mitsubishi trukkien maahantuojana jo vuodesta 1976 alkaen. Vuosituhannen alussa edustukseen tulivat Combilift monitietrukit sekä Dantruck vastapainotrukit. 2013 alussa perustettu Berner Koneet vastaa trukkien lisäksi myös Comac ja Wetroc siivouskoneiden sekä Dulevo lakaisukoneiden maahantuonnista ja jälkimarkkinoinnista.

Kuljetus & Logistiikka 33


Uudet Linde EVO -polttomoottoritrukit:

Lisäarvoa vakiovarusteena Uudet Linden H20 – H50 EVO polttomoottoritrukit ovat puhtaampia, turvallisempia ja taloudellisempia kuin koskaan aiemmin.

L

inde Material Handling on esitellyt uuden malliston nostokykyluokkaan 2 - 5-tonnia. Mallisto käsittää diesel- ja kaasukäyttöiset vastapainotrukit. Uusien mallien toimitukset aloitetaan alkuvuodesta 2013 - samaan aikaan kun päästömääräykset tiukentuvat varsinkin dieseltrukkien osalta huomattavasti Euroopassa ja USA:ssa. Linde EVO mallit täyttävät vuoden alusta voimaan astuvan Eurooppalaisen direktiivin 2004/26/EY vai-heen 3b määräykset moottoriteholuokassa 37 – 56 kW. Uudet mallit vastaavat myös USA:n -EPA TIER 4 final (40 CFR 89, 40 CFR 1039, 40 CFR 1068) vaatimuksia. Uuden malliston - EVO nimitys viittaa kehityksen kärkeen. EVO malliston käyttäjä tietää että hänellä on käytettävissään trukkitekniikan huipputuote, puhdas, turvallinen, taloudellinen ja tehokas.

Puhtaampia kuin koskaan Linden H25 – H50 Evo mallit ovat erittäin vähäpäästöisiä – puhtaampia kuin yksikään Linden aiemmin valmistama dieseltrukki. Puhtauden takana on viimeisintä moottoritekniikkaa, common-rail TDI dieselmoottorit ja partikkelisuodatin joka

on vakiovaruste. Tarkoituksena ei ole ollut vain saavuttaa päästömääräysten vaatimukset vaan kehittää ehdottoman puhdas dieseltrukki. Direktiivin vaatimukset alitetaankin keskimäärin 69%:lla. Partikkelisuodatin toimii käytön aikana automaattisesti eli käyttöä ei tarvitse keskeyttää suodattimen puhdistamista varten. Puhdistamista varten trukki ei näin ollen myöskään tarvitse mitään erillistä tilaa ja trukkia voidaan käyttää suljetuissa tiloissa.

Pienempi polttoaineenkulutus, vähemmän melua Uusien moottorien lisäksi uusi mallisto käsittää paljon muitakin uudistuksia. Kaikki uudet Linde H20 - H50 EVO diesel- ja kaasutrukit varustetaan muuttuvatilavuuksisella työhydrauliikan pumpulla, jonka ansiosta öljyä pumpataan mastolle ja työlaitteelle vain kulloisenkin tarpeen mukainen määrä. Pumppu on vieläpä ylikokoinen, jotta maksimi nostonopeus saavutetaan matalalla moottorin käyntinopeudella. Tämä taas tarkoittaa, että päästöt vähentyvät ja polttoaineenkulutus alenee jopa 28%. Moottoria ei todellakaan tarvitse huudattaa nostotyössä. Uudet trukit ovat myös huomattavan paljon hiljaisempia.

Uutta ohjaamossa Kuljettajan näkökulmasta tärkeimpiä uudistuksia ovat uuden sukupolven istuimet. Istuimia on valittavissa alkuperäisvarusteena useita erilaisia versiota. Uusia istuimia kehitettäessä tärkein lähtökohta on ollut kuljettajan mukavuuden lisääminen ja suurella valikoimalla halutaan tarjota erityyppisiä versioita vastaamaan erilai-

siin kuljettajamieltymyksiin. Perusmallista lähtien istuimet ovat korkealuokkaisia, monipuolisin säädöin ja mekaanisella tai ilmajousituksella varustettuja. Malliston huipulta löytyy jopa ilmastoitu active versio. Lisäksi istuimiin on liitettävissä lisäominaisuuksia kuten kääntöominaisuus. Käsinoja sekä hydrauliikan hallintavivut ovat uudistuneet myös. Käsinoja on muotoiltu entistä ergonomisemmaksi ja säätöjä parannettu. Käsinojaan on nyt integroitu myös kätevä hansikaslokero, jossa on tilaa esimerkiksi kännykälle.

Lisäturvallisuutta vakiovarusteena Uuden malliston myötä Linde esittelee maailman ensimmäisenä automaattisen kaar-reajonopeuden rajoittimen polttomoottoritrukkiin. Vakiovarustukseen sisältyvä kaarreajoassistentti vähentää automaattisesti trukin ajonopeutta käännyttäessä, riippuen käännöksen jyrkkyydestä. Ominaisuus on säädettävissä ajoympäristön vaatimusten mukaiseksi. Uusissa malleissa vakiovarusteena myös monipuolinen moottorin suojaus- ja valvontajärjestelmä LEPS (Linde Engine Protection System). Järjestelmä sisältää mm. moottoriöljyn ja jäähdytinnesteen tasovahdin joka varoittaa sekä tarvittaessa hidastaa ja pysäyttää toiminnan liian vähäisellä nestemäärällä. Lisäksi järjestelmä valvoo ja varoittaa hyvin monipuolisesti muistakin moottorin keskeisistä toiminnoista.

Suorituskyky käyttötarpeen mukaisesti Aiemmista malleista tuttuun tapaan uudessa mallistossa voidaan koneen suorituskyky valita koneen käyttötarpeen mukaisesti. Valittavissa on kolme erilaista käyttötilaa; economy, efficiency ja performance. Economy on nimensä mukainen ekoversio jossa trukin suorituskyky on säädetty taloudellisuuden ehdoilla kuitenkin siten että tuottavuudeltaan kone on tässäkin tilassa luokkansa kärjessä. Performance taasen on käyttötila jossa trukki on säädetty erittäin suorituskykyiseksi kuitenkin siten, että polttoaineenkulutus on edelleen pieni verrattuna kilpailijoihin. Efficiency käyttötila on kahden edellisen kompromissi jossa on haettu sopivaa keskitietä äärimmäisen suorituskyvyn ja polttoainetaloudellisuuden välimaastosta.

Laaja mallisto Uudistuneet trukkisarjat kattavat dieselja kaasukäyttöiset versiot jotka nostavat 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 kiloa. Mallista riippuen nimellisnostoteho ilmoitetaan joko 500 mm tai 600 mm painopiste-etäisyydellä. Nostokorkeudet ja muut ominaisuu-det on valittavissa yksilöllisen tarpeen mukaisesti.  40

Kuljetus & Logistiikka


Magni-kurottajat saapuivat Suomeen ja Baltiaan Alkuvuodesta 2013 saapuivat ensimmäiset Magni-kurottajat Suomeen. Magni tarjoaa kattavan malliston markkinoiden tehokkaimpia ja edistyksellisimpiä ympäripyöriviä RTH-kurottajia 18-30m luokkiin. Magnin uuden sukupolven kurottajissa on mm. paineistettu ja ilmastoitu hytti, jossa myös tulevan ilman hiilisuodatus, 24V sähköjärjestelmä sekä R.F.I.D.-järjestelmä. Konekesko Oy ja italialainen Magni Telescopic Handlers s.r.l. allekirjoittivat joulukuussa 2012 Suomea ja Baltiaa koskevan edustussopimuksen. Magni-kurottajat täydentävät Konekeskon jo ennestään kattavaa

konevalikoimaa. ”Magni kurottajien tulo on todella hyvä lisä nostolaitevalikoimaan. Lyhyen tauon jälkeen pystymme täyttämään yhä laajemman asiakaskuntamme tarpeet  ja tarjoamaan uuden sukupolven kurottajia. Kiinnostus on ollut hyvä, uudelle edistykselliselle merkille on tilaa markkinoilla.”, kertoo aluemyyntipäällikkö Pasi Virta Konekesko Oy:stä.

Magnin uuden sukupolven kurottajissa on mm:

- Paineistettu ja ilmastoitu hytti, josta on ylivoimaisen hyvä näkyvyys ja tämän päivän vaatimusten mukainen tulevan ilman hiilisuodatus. Hytin rakenne ja muotoilu ovat patenttisuojattuja. Hytti on FOPS/ ROPS hyväksytty ja ISO10263 mukainen. - Vanhanaikaisen, näkyvyyttä estävän, kojelaudan korvaa moderni LCD-näyttö. Näytön laadusta kertoo luokitus, joka täyttää kaikki laivan kansiolosuhteissa vaadittavat sään ja mekaanisen rasituksen vaatimukset. Kosketusnäytön lisäksi valikkoa voidaan käyttää myös joystickilla. - Mercedes Tier4 moottorit. Hydrauliikassa ja ohjausjärjestelmässä Bosch Rexroth ja Sauer Danfoss komponentit. - 24V-sähköjärjestelmä. - R.F.I.D.-järjestelmä, jossa puomi tunnistaa automaattisesti käytettävän työkalun ja näyttää kuljettajalle sitä koskevan nostokaavion, tukijalkojen asetukset huomioiden. - CAN BUS -tekniikan avulla koneen hienosäätäminen ja vianetsintä on helppoa ja nopeaa. Magni Telescopic Handlers s.r.l. on perheyritys, joka on erikoistunut ympäripyörivien RTH-kurottajien valmistukseen. Lisäksi mallistosta löytyvät raskaan sarjan HTH 3012 ja HTH 25- 11 –kurottajat, HTH mallisto laajenee lähitulevaisuudessa. Veneiden käsittelyyn Magni on suunnitellut Boat Eagle 509 ja 512 mallit. Magni tarjoaa kattavan malliston markkinoiden tehokkaimpia ja edistyksellisimpiä ympäripyöriviä RTH-kurottajia 18-30m luokkiin. 

AMMATTILAISTEN AUTOKOULU !! - A-, B-, BC ja CE-luokan kurssit - II-vaiheen ja pimeänajon koulutus - EcoDriving – kurssit sopimuksen mukaan - Ammattipätevyyskoulutukset kuorma- ja linja-auton kuljettajille - Ammattipätevyys jatkokoulutukset

JOS HALUAT OPPIA AJAMAAN SUJUVASTI JA TURVALLISESTI, NIIN TULE MEILLE.

Piispansilta 11 A, 4.krs. Iso Omena. puh/fax: (09) 803 2107, gsm: 050 5564 604

www.makenautokoulu.fi

AJONEUVOPC erikoisliike

www.ajoneuvopc.fi Kuljetus & Logistiikka

41


Toyotalta uudet ympäristöystävälliset dieselmoottorit Tonero -mallistoon Tonero -malliston uudistetut dieselmoottorit mahdollistavat jopa 15%* pienemmän polttoaineen kulutuksen ja alentuneet CO2-päästöt.

AKKUKELLARI OY AB

www.akkukellari.com

Kestävä, kuumasinkitty

JATSI®

astinvetokoukku turvalliseen lastaukseen

Auto-Kirmola Oy Kartanontie 45, PORI Puh. 634 3400, 044 344 1514

www.kirmola.com

Yli 1000 turvakilpeä hintoineen Tilaa uusin kuvastomme tai tutustu kauppapaikassa turvakilvet.fi Suomen Turvakilvet Oy Savenvalajantie 2, 85500 Nivala, puh. 08-442 131, fax 08-443 061, myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi

Tutustu myös lehden nettiversioon www.kuljetusjalogistiikka.com 42 Kuljetus & Logistiikka

Toyotan toiminnan kulmakivi on maailmankuulu Toyota Way. Yksi tärkeä osa Toyotan toimintaa on ympäristöystävällisyyden ja kestävän kehityksen edistäminen. Täten Toyota on sitoutunut hiilidioksidipäästöjen alentamiseen tuotantoketjussa ja lopputuotteissa. Toyotan moottorien jatkuva kehittäminen vähentämällä päästöjä on osa tätä kestävää kehitystä. Alhainen polttoaineenkulutus ja vähentyneet CO2-päästöt ovat saavutettu uudistamalla erittäin luotettava Toyota 1DZIII-moottori. Tämän 36 kW dieselmoottorin polttoaineensyöttöjärjestelmää on muutettu parhaan mahdollisen hyötysuhteen saavuttamiseksi. Tämä moottori täyttää viimeisimmät 97/68/EC määräykset**. Toyotan moottorit ovat erityisesti trukkikäyttöön suunniteltuja teollisuusmoottoreita. Ne ovat matalaviritteisiä moottoreita, jotka ovat tunnettuja luotettavuudestaan ja matalista elinkaarikustannuksista. Tässä yhteydessä on hienoa, että uusien moottoreiden myötä sama tunnettu luotettavuus säilyy vaikka polttoaineen kulutus ja päästöt laskevat radikaalisti. Toyotan 1DZIII-moottoriin ei tule teknisiä lisäratkaisuja tai lisävarusteita kuten suodattimia tms. jotka lisäävät asiakkaan investointi- ja käyttökustannuksia. Uusi Toyota 1DZIII-moottori on nyt

saatavilla kaikkiin Toyota Tonero -malleihin nostokykyluokissa 1,5-3,5 tonnia. TMHFi:n vastapainotrukkien tuotepäällikkö Janne Huttunen kertoo: “Kuuntelemalla asiakkaitamme ymmärrämme heidän tarpeensa toiminnan tehostamisesta, käyttökustannusten alentamisesta ja kestävään kehitykseen pyrkimisestä. Käytännössä tämä uudistus tarkoittaa asiakkaalle käyttökustannuksien pienentymistä alhaisemman polttoaineen kulutuksen johdosta. Lisäksi hiilijalanjälki pienenee asiakkaan toiminnoissa alhaisemmilla CO2-päästöillä.” Toyotan moottorit ovat elinkaarikustannuksiltaan edullisia. Niissä ei vaadita jakohihnan vaihtoa missään vaiheessa elinkaaren aikana ja vesipumppukin vaihdetaan vain ja ainoastaan jos se vuotaa. Moottoreissa voidaan käyttää perusmoottoriöljyä erikoisöljyjen sijasta. Luotettavuutta ja käyttökustannuksia parantaa myös ahtamattomuus, jolloin turbon käyttöön liittyvät epäluotettavuus- ja kustannusriskit loistavat poissaolollaan. Moottorin säätämisessä ei tarvita erillisiä tietokoneohjelmia. Toyota on toimittanut historiansa aikana Suomeen noin 10 000 diesel- ja kaasukäyttöistä vastapainotrukkia ja tänä aikana ei ole ollut tarvetta vaihtaa yhtään moottoria kulumisen takia edes käytettyyn trukkiin. Kestävä kehitys on yksi Toyotan perusarvoista. Toyota Tonero -trukit on suunniteltu ja valmistettu niin, että niiden materiaaleista voidaan kierrättää 99 % elinkaarensa lopussa. Toyotan Tonero-tuotteiden tehdas Ranskan Ancenissa ja Suomen myyntiyhtiömme ovat ISO 14001-sertifioituja. 


AUTOKALUSTEET.FI

kaikella on paikkansa

Autokalustuksessa tärkeintä olet sinä, kalusteiden käyttäjä System Edström tarjoaa autokalustusratkaisuja kaikille, joille pakettiauto on myös työpaikka. Hyvä järjestys säästää aikaa, lisää turvallisuutta ja parantaa työn jälkeä. Asennuspisteessä asennettujen kalusteiden takuu on 5 vuotta.

myynti - suunnittelu - asennus www.autokalusteet.fi

Maahantuonti: Ja-Tools Ja-Elektro Oy www.jaoy.com, puh. (03) 2836 600

Panasonicilta kovaa käyttöä kestävä Toughpad-tabletti Panasonicin uusi Toughpad FZ-A1 on hankaliin olosuhteisiin tarkoitettu Android-pohjainen taulutietokone. Laite on suojattu vedeltä ja pölyltä, ja se kestää pudottamisen jopa 120 sentin korkeudelta. Lisäksi Toughpad sietää sekä kuumuutta että pakkasta. Uutuuslaitteessa on myös yrityskäyttöön suunniteltu erittäin korkeatasoinen tietoturva, hyvät yhteydet ja liitännät sekä runsas lisävarustevalikoima.

T

oughpad FZ-A1 soveltuu erinomaisesti muun muassa viranomaiskäyttöön sekä muille ammattilaisille turvallisuusalalla, rakennuksilla, kuljetusalalla ja kenttähuollossa. Laitteen iskunkestävyys täyttää MIL-STD-810G-sotilasstandardin vaatimukset, ja sen vesi- ja pölysuojaus on IP65-standardin mukainen. Uudessa tablet-laitteessa on XGA-tarkkuuteen (1024x768) yltävä 10 tuuman kosketusnäyttö. Näyttö on erittäin kirkas ja heijasta-

maton, joten Toughpadilla voi työskennellä auringonpaisteessakin. Aktiivista multi touch -näyttöä voi sormien lisäksi käyttää laitteen mukana tulevalla osoitinkynällä. Näyttö tunnistaa kynän paineen, suunnan ja nopeuden. Kynän avulla tarkka kohdistaminen on vaivatonta esimerkiksi piirrettäessä ja karttasovelluksissa, ja allekirjoitusten käyttö on sujuvampaa. Toughpad FZ-A1 sisältää edistyneen tietoturvaprosessorin, joka vapauttaa varsinaisen

KUORMA-AUTOIHIN - kaapistot - pöydät - verhot - Ym. GSM 050 363 4366

www.trucker.fi

www.vuokra-auto.fi KUORMA- JA PAKETTIAUTOJEN MYYNTI JA VUOKRAUS

Rydöntie 24, 20360 TURKU 0400 440 171, 0400 583 033 (02) 210 5000, fax. (02) 210 5050 www.mattila.com

Kuljetus & Logistiikka

43


suorittimen muihin tehtäviin. Erillinen tietoturvaprosessori on vastuussa ohjelmisto- ja laitepohjaisesta tiedon salauksesta, VPN-yhteydestä, käynnistämisestä ja laitehallinnasta. Laitteen vakiovarustukseen kuuluvat Bluetooth- ja WLAN-yhteydet sekä GPSpaikannin. Lisävarusteena on saatavana 3G-laajakaistamodeemi (HSPA+), jonka kykenee parhaimmillaan 21 Mbps:n tiedonsiirtonopeuteen. Toughpad-tabletin akku mahdollistaa 10 tunnin yhtäjaksoisen käytön. Toisin kuin monissa muissa taulutietokoneissa, Toughpadin akku on vaihdettavissa. Laitteen lisävarustelistalla on runsas valikoima erilaisia käytettävyyttä parantavia tuotteita, kuten telineitä ajoneuvoasennuksiin, telakoita, monen laitteen yhtäaikaiseen lataamiseen tarkoitettuja lataustelineitä sekä laitteen kantamista ja yhden käden käyttöä helpottavia vyölaukkuja ja hihnoja. Toughpadin maahantuoja Kaukomarkkinat Oy tarjoaa monenlaisia palveluita projektin hallintaan, ohjelmistoasennuksiin ja laitteiden asennusratkaisuihin. ”Toughpadin suunnittelussa on hyödynnetty Panasonicin yli 15 vuoden kokemusta kestävien Toughbook-tietokoneiden valmistamisesta”, sanoo osastopäällikkö Kyösti Ollila Kaukomarkkinat Oy:stä. ”Taulutietokoneet ovat erittäin suosittuja, mutta ne eivät ole aiemmin soveltuneet kovissa olosuhteissa käytettäviksi, eikä kuluttajalaitteiden tietoturva vastaa yritysten vaatimuksia. Toughpad sopii ammattikäyttöön ja poikkeuksellisen vaativiin olosuhteisiin.” 

44

Kuljetus & Logistiikka

Panasonic Toughpad FZ-A1 Tärkeimmät ominaisuudet ja tekniset tiedot: Käyttöjärjestelmä: Android 4.0 Suoritin: Marvell 1.2GHz dual core Massamuisti: 16 Gt Lisämuisti (optio): Micro SD 32GB RAM 1Gt SDRAM Näyttö: 500 nit, päivänvalossa luettava, 10,1-tuumainen XGA (1024x768 4:3), kapasitiivinen multi-touch, jossa on heijastamaton pintakäsittely ja sisäänrakennettu valaistuksen tunnistussensori Akkujen: toiminta-aika 10 tuntia (akku on vaihdettavissa) Paino: 970 g Pudotuskestävyys: 120 cm Pöly- ja vesitiiveys: IP65

Käyttölämpötilat: -10 °C – 50 °C (toiminnassa) Liitännät: micro-USB, micro-SD, microHDMI Kamerat: 5MP takana, 2MP edessä Liitettävyys ja yhteydet: 3G, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth v2.1 + EDR, GPS Tietoturvaominaisuudet: Laitetasoinen tietoturva, FIPS 140-2 Taso 2 (as SoC family), kaapelilukituspaikka Mitat: 266, 3 mm x 17, 0 mm x 212,0 mm,

Hinta ja saatavuus

Toughpad FZ-A1 maksaa verottomana noin 1 000 euroa. Toughpadilla on kolmen vuoden takuu.


koulutus S TIE A R A P N O TUTKINTO ! AMMATTIIN Oppisopimus on joustava tapa suorittaa tutkinto; voit hankkia joko uuden ammatin tai vahvistaa olemassa olevaa ammattitaitoasi. Oppisopimuskoulutukseen osallistuminen edellyttää alan työpaikkaa, jonka kanssa oppisopimus voidaan solmia. Poimintoja tarjonnastamme: Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja 28.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta Varastoalan ammattitutkinto 29.8.2013 alkaen, kesto 1 - 3 vuotta Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 2.9.2013 alkaen Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto elokuussa 2013 alkaen, kesto 1,5 – 2 vuotta TÄYDENNYSKOULUTUSTA ADR yhdistetty peruskoulutus, 4 pv 18.3. - 21.3.2013 Hinta 560 euroa ADR yhdistetty täydennyskoulutus, 2 pv 25. - 26.3.2013 Hinta 360 euroa ADR säiliökoulutus, 2 pv 27. - 28.3.2013 Hinta 300 euroa Tieturva 1, 1 pv 4.4.2013 Hinta 100 euroa ADR- ja tieturvakoulutuksiin on ilmoittauduttava viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäistä koulutuspäivää. ADR-koulutuksista on mahdollista saada merkinnän (yhden jatkokoulutuspäivän) Ajoneuvohallinon ammattipätevyysrekisteriin. Voimme räätälöidä koulutuksia myös yrityksille.

LISÄTIETOJA Kaikille tutkinnon suorittajille tulee maksettavaksi OPH:n tutkintomaksu 58 euroa. Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme www.aikuiskoulutus.fi » koulutukset. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen oppisopimustoimiston kautta. Voit myös ottaa yhteyttä: Asiakaspalvelusihteeri puh. (02) 2633 4777 tai aikuiskoulutus@turku.fi l

www.aikuiskoulutus.fi

l

Kuljetus & Logistiikka

45


koulutus

Kuntec jyrää keltaisella kalustollaan… Samaan aikaan kun media pursuu uutisia työntekijöiden pakollisista koulutuspäivistä, on Turun seudun kuntatekniikka Kuntec vahvasti tukenut oman henkilöstönsä lisäkouluttamista Turun ammattiinstituutin tarjoamissa ammattipätevyyskoulutuksissa. Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus on tehnyt yritysten kanssa yhdessä kuljettajien ammattipätevyys jatkokoulutusta vuodesta 2008. Räätälöidyt koulutukset on suunniteltu yhdessä yritysten kanssa. Lisäksi uusien kuljettajien koulutus niin tavara- kuin henkilöliikenteeseen on ollut ohjelmassa viimeiset 20 vuotta. Teksti: Matti Haapanen, matti.haapanen@turku.fi Kuvat: Nana Simelius

46

Kuljetus & Logistiikka

V

asta viime vuonna yhtiöitetty Turun kaupungin kunnallistekniikan ja viherpalvelutoimintojen yritys ei ole alallaan mikään pieni tekijä. Toimialaan kuuluu perinteisten kunnan teknisten palvelujen lisäksi teiden kunnossapito-, kuljetusta, maa- vesi- ja viherrakentamista ja niihin liittyvää suunnittelua ja konsultointia. Talviaikana apuna on kymmenkunta kaupungin reuna-alueilla toimivaa urakoitsijaa. Lisäksi kaivinkonepalvelut ostetaan alihankintana, mutta kuljetus- ja ylläpitotehtävissä työskentelevien joukkoa on


Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi toimia pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta. Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä ja täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan ja koko ajan.

puolentoistasadan henkilön verran, joista kuorma-autonkuljettajia kuutisenkymmentä. Koneiden korjaamo on vielä erikseen. Kaiken kaikkiaan Kuntecin käytössä on satoja yli 15 000 €:n laitteita. - Näin laaja-alaisessa yrityksessä koulutustarpeita on riittämiin, toteaa ylläpitoyksikön tuotantojohtaja Mikko Kunttu. Yleensä koulutukseen on ollut pääsy, jos sellaiseen on selkeää tarvetta, mutta pyrimme ennakoimaan tilanteita kehityskeskustelujen ja aloitetoiminnan kautta. Lakien ja EU-määräysten ennakointi on pitkien siirtymäaikojen vuoksi onneksi helppoa.

Totta kai meilläkin on suunnittelussa otettu huomioon kuljettajien ammattipätevyysmääräysten muuttuminen. Tämä jo v. 2007 voimaan tullut laki on hyvin tiedossamme. Nykymaailmassa ammattiliikenne ei voi toimia pelkällä ajokorttikoulutuksella tai alan tutkintotavoitteisen koulutuksen kautta. Kyllä tässä tarvitaan tietojen päivittämistä ja täsmäosaamisen lisäämistä kautta linjan ja koko ajan. Monet yksinkertaisiltakin kuulostavat asiat on saatu koulutusten avulla istumaan osaksi arkea. Näin on käynyt mm. ajopiirturikäytäntöjen opettamisessa, vaikka itse asia on kuljettajien tiedossa ollutkin.

- Itse asiassa uuden yrityksen koko kilpailukyky perustuu toimintaympäristön muutosten jatkuvaan seurantaan ja niihin reagointiin. Siinä tilanteessa henkilöstön osaamisen kehittäminen on yritykselle yksi tärkeimmistä menestyksen avaimista. Mikko Kunttu korostaa, että asioiden hoito ei kuitenkaan ole täysin suoraviivaista. ”Koulutuksiin lähteminen tai edes juuri sen sopivimman koulutettavan valinta ei ole helppoa, sillä koko porukkaa ei näin suuressa organisaatiossa voi pitää tasaarvoisena kohderyhmänä. Koulutustarpeet vaihtelevat tasan tarkasti kohderyhmän mukaan.” Kuntecissa koulutuksiin ohjataan erityisesti ne, joille se on tarpeen ammatin työnkuvasta muuttumisesta johtuen, mutta myös erilaiset ikäryhmät on otettu huomioon. ”Olemme pitäneet mielessä myös uuden väen rekrytoinnin ja sen koulutustarpeet. Tälläkin hetkellä näköpiirissä on 12 henkilön eläkkeelle siirtyminen. Tilanteeseen valmistautumisessa on käytetty oppisopimuspohjaista koulutusmallia. Keskeistä on myös kouluttajien kanssa tapahtuva suunnitteluyhteistyö, joka hyödyttää molempia osapuolia. Tässä olemmekin hyvin kiitollisia Turun ammatti-instituutin aktiivisesta kehittämisotteesta.” Kuorma -autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutuksien hankintaan Kuntec on tarttunut määrätietoisesti ja koulutuksessa on juuri nytkin lähes sadan henkilön joukko. Heidän kohdallaan tarvittavasta viidestä koulutuspäivästä onkin jo kolme hankittuna, ja aikaa viimeisten kahden suorittamiseen on vielä vuoden 2014 syyskuun loppuun saakka. Tämä jatkokoulutushan koskee kaikkia kuorma-autonkuljettajia, joiden ajo-oikeus on alkanut ennen syksyä 2009. Se, että ammattipätevyyden säilyttämiseksi on hankittava viiden vuoden jaksoissa tietty tuntimäärä, se tekee asiasta vähintäänkin haastavan. ”On hienoa, että Kuntecissa luotetaan paikalliseen kouluttajaan. Syytä olisi myös pienemmillä yrityksillä, sillä kohta alkaa olla näiden ammattipätevyysasioiden kanssa sellainen kiire, että joudumme hoitamaan ne massaluentoina. Tarkoitus ei suinkaan ole, että tarjoaisimme laadukkaita täsmäpalveluita vain vakioasiakkaillemme”, toteaa asiasta Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen kouluttaja Teppo Kaunela. ”Vaikka mieli tekisi ruuhkan takia asiakkaille sanoa, että ei hätää, asia järjestyy, niin sitä emme voi kouluttajina kuitenkaan tehdä. Määräaika ensimmäisen viisivuotisjakson mukaisten koulutusten hankkimiseen on umpeutumassa syksyllä 2014, ja monet alan pienyrittäjät edelleenkin pohdiskelevat asian toteuttamista. Kuntecilla asiat ovat hyvässä mallissa.” 

Kuljetus & Logistiikka

47


koulutus

KAO liikenneopettajan oppimisympäristönä Työssä oppiminen on nykyaikana keskeinen koulutuksen opiskelumenetelmä, jossa osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävissä. Työssä oppimisella tarkoitetaan työpaikalla työtehtävien yhteydessä järjestettyä tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua.

K

ainuun ammattiopisto (KAO) järjestää kuljettajakoulutuksia ja toimii myös alan työssäoppimispaikkana. Liikenneopettajan opintoja suorittava Johanna Sirviö valikoi työssäoppimispaikakseen Kainuun ammattiopiston. Sirviön työssä oppimisen tavoitteena on oppia työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta ja saada yleisiä valmiuksia työelämää varten. Jo lukioaikana, istuessaan autokoulun teoriatunneilla, 17-vuotias Johanna Sir-

48 Kuljetus & Logistiikka

viö alkoi miettiä ammattia autokoulunopettajana. Ajatus jäi hautumaan, sillä liikenneopettajakoulutukseen hakemisen pääsyvaatimuksena on muun muassa muutaman vuoden ajokokemus. Lukion jälkeen Sirviö opiskeli itselleen vaatetusalan ammatin. Koulutusta vastaavaa työtä hän ei ehtinyt tehdä valmistumisen jälkeen päivääkään, kun sattumusten kautta ajautui asfalttitöihin. Asfalttityömailla eri puolilla Suomea vierähti muutama kesä, mutta ajatus liikenneopettajaksi opiskelemisesta palasi vähän väliä mieleen.

Keväällä 2011 Sirviö haki Jyväskylän liikenneopettajaopistoon, jonne hän tuli valituksi 19 opintoja aloittavien opiskelijoiden joukkoon. Opetusharjoittelu liikenneopettajana toimimiseen suoritetaan autokouluissa. Puolen vuoden opetusharjoittelujaksolla kotikaupungissaan Kajaanissa Sirviö opetti oppilaita ajamaan henkilöautolla. Töistä oli mukava päästä kotiin ja kesällä ehti vihdoin myös moottoripyöräillä! Syksyllä oli aika suorittaa opintoihin kuuluvat kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Sirviö oli valinnut ensimmäiseksi valinnaisekseen kuorma-autonkuljettajien opetuksen toteuttamisen, jota hän pääsi harjoittelemaan Kainuun ammattiopistolle (KAO). Kainuun ammattiopistolla Sirviö sai ohjaavaksi opettajakseen Pekka Komulaisen, joka perehdytti hänet opetustyöhön ja samalla talon käytäntöihin. Harjoittelupaikka oli Sirviön mieleen.


Johanna Sirviön ohjaavana opettajana toimii Pekka Komulainen.

Työyhteisössä on hyvä ilmapiiri ja minut otettiin ennakkoluulottomasti vastaan. Kaikilta olen voinut tarvittaessa kysyä neuvoja ja aina olen niitä saanut. Sirviö on antanut ajo- ja teoriaopetusta sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoille. Opettajan roolissa työskentelevän Sirviön vastaanotto opiskelijoiden ja työntekijöiden keskuudessa on ollut hyvä.

Harjoitteluaika muutti opintosuunnitelmia Positiivisesti yllättäneen harjoittelun jälkeen Sirviö päätti vaihtaa viimeiseksi valinnaisekseen yrittäjyyden sijaan ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät. Valinnainen pitää sisällään ammattikoulun opettajan tehtäviä laidasta laitaan, muun muassa opetuksen suunnittelua, ammatillisena opettajana toimimista, arviointien tekemistä, työssä oppijan ohjaamista sekä ajo-opetusta. Työntäyteisestä keväästä huolimatta Sirviö katsoo eteenpäin iloisin mielin. Paljon on tekemistä, mutta on mukavaa, kun saa oppia koko ajan uusia asioita. Tavoitteena on valmistua liikenneopettajaksi

toukokuussa. Ammatillisen oppilaitoksen opettajana toimiminen houkuttelee Sirviötä myös jatkossa. Ehdottomasti haluaisin jatkossakin opettaa

Kainuun ammattiopiston logistiikka-alalla. Täällä on ammattitaitoinen henkilökunta ja yhteistyö toimii! 

Kuljetus & Logistiikka

49


koulutus

Metsäala kaipaa kipeästi uusia tekijöitä – ammattikoulutuksesta ei ole valmistunut työelämän tarvetta vastaavaa metsäammattilaisia Metsäalalle on valmistunut vuosittain noin 700 ammatillisen perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä, kun uusien työntekijöiden tarpeeksi on laskettu yli tuhat työntekijää vuodessa.

50 Kuljetus & Logistiikka

A

lan kolmivuotisesta perustutkinnosta valmistui yhteensä 2123 nuorta ammattilaista vuosina 2005–2009. Vuodessa valmistuneiden määrä oli keskimäärin 425 henkilöä, joista oli metsuri-metsäpalvelutuottajia 88, metsäkoneenkuljettajia 300 ja metsäenergiatuottajia 37. Näyttötutkintona perustutkinto -opinnot suoritti vuosina 2006 - 2010 keskimäärin 110 opiskelijaa, mikä nostaa perustutkinnosta valmistuneiden kokonaismäärän 535 henkilöön vuodessa. Perustutkinnon lisäksi vuosina 2006–2010 ammattitutkinnon suorittaneita puutavara-autokuljettajia valmistui 35 ja metsäkoneenkuljettajia 68 vuodessa. Bioenergia-alan ammattitutkintoja suoritettiin ainoastaan 11. Metsätehon vuonna 2007 tekemien Savotta 2015 -työvoimatarvelaskelmien mukaan alalle tarvitaan vuosittain 1 100 uutta työntekijää, joista 280 tulisi olla metsureita, 530 metsäkoneenkuljettajia ja 290 puutavara-autonkuljettajia. Savotta-laskelmassa käytetty vuotuinen hakkuumäärä oli 54 miljoonaa kuutiometriä, kun markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin 52 miljoonan kuutiometrin tasolla. Metsäalan perustutkintokoulutusta järjesti elokuussa 2012 yhteensä 21 koulutuksen järjes-


www.tts.fi

ONKO AMMATTIPÄTEVYYTESI AJAN TASALLA? Alla muutamia esimerkkejä direktiivikoulutustarjonnastamme: - ADR-peruskurssi - ADR-säiliökurssi - ADR-täydennyskurssi - Asiakaspalvelu kuljetusalalle - Ensiapu, EA1 ja EA2 - Taloudellinen ajotapa - Tieturva 1 - Turvallinen ja taloudellinen ajotapa - Työhyvinvointi - Työturvallisuuskortti - Vaaratilannekoulutus (toteutetaan simulaattorilla) Räätälöimme koulutuksia yritysten tarpeisiin sopiviksi. Tiedustele meiltä ryhmäkohtaisia koulutusratkaisuja! täjää. Kahdeksalla niistä oli metsäkoneenkuljettajakoulutuslupa. Metsäkoneoppilaitosten kanssa yhteistyössä konealan koulutusta järjestäviä ns. satelliittioppilaitoksia oli kymmenen. Metsäalalle valmistuneiden määrä ei ole vastannut työelämän tarpeita. Alalle tulee koulutusta käymättömiä työntekijöitä, mutta myös osa koulutuksen suorittaneista hakeutuu valmistuttuaan muille aloille. Työvoimapulasta kärsivät etenkin metsäkone- ja kuljetusala, joissa niukkuus osaavista kuljettajista rajoittaa yritysten kasvumahdollisuuksia. Valmistuneiden ja koulutusta järjestävien oppilaitosten määrää selvitettiin TTS:ssä Metsämiesten säätön rahoittamassa Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja tekee yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset -tutkimuksen kanssa. Hankkeen tulosten avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi. Hankkeessa on kesäkuun 2012 jälkeen kerätty kyselytutkimusaineisto vuosina 2005–2009 valmistuneilta metsuri-metsäpalvelutuottajilta, metsuriyrittäjiltä, metsäkoneenkuljettajilta ja koneyrittäjiltä, puutavara-autonkuljettajilta sekä puutavara-autoyrittäjiltä heidän näkemyksestään alan substanssivaatimuksista ja tulevaisuusnäkymistä. Vastaava aineistohankinta on parhaillaan menossa metsäenergiantuottajien ja metsäenergiayrittäjien osalta. Vuoden 2013 aikana selvitystyö kohdentuu metsänhoitajien ja metsä-talousinsinöörien tämän päivän ja vuoden 2020 ammattitaitovaatimuksiin. 

Koulutamme henkilö- ja tavaraliikenteen sekä varastoalan tutkintoihin, myös oppisopimuskoulutuksena. Lisätietoja: TTS (09) 2904 1200 www.tts.fi - www.direktiivikoulutus.fi Rajamäki - Vantaa - Helsinki - Kouvola

TTS kouluttaa kuljetus- ja logistiikka-alan ammattilaiset www.tts.fi www.direktiivikoulutus.fi Kuljetus & Logistiikka

51


koulutus

Kaivosalan koulutusohjelmasta…kaivinkoneen…pyöräkuormaajan…dumpperin…murskelaitoksen…poralaitteen …puskutraktorin käyttäjän ammattiin

Kaivosalan perustutkinto, kaivosalan koulutusohjelma, kaivosmies Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivos- ja kaivannaisalalla. Erityisesti koulutuksessa painotamme työmenetelmien, työvälineiden ja työkoneiden hallintaa sekä myös murskelaitoksen automaatiotekniikan valvontaa ja ylläpitoa. Opiskelussa korostuu kallion poraus-, panostus-räjäytys- ja louhintatyöt. Lisäksi painotetaan kalliorakentamista, louheen lastausta ja kuljetusta sekä karkea- ja hienomurskausta ja murskejakeiden seulontaa ja muuta materiaalien käsittelyä. Kaivannaisalan koulutus OSAO Taivalkosken yksikkö perustaa elokuussa 2013 alkavaan kivi- ja kaivosalan koulutukseen louhinta- ja murskaustyöpisteen, jonka peruskaluston muodostavat kallionporaus- ja räjäytyslaitteisto, kivenmurskausjärjestelmä (karkeamurskain, hienomurskain, seulontayksikkö kuljettimineen) sekä tarvittavat syöttö- ja ajokoneet. Murskausjärjestelmä varustetaan puoliautomaattisella ohjausyksiköllä, jolla voidaan optimoida ja tutkia murskausprosessia. Opiskelija voi muuttaa nopeasti murskausparametreja ja nähdä muutoksen vaikutukset tuotannon lopputulokseen. Lisäksi langaton etäohjaus monitoreineen tehostaa yksikön toimivuutta ja lisää työturvallisuutta. Puoliautomaattista laiteyksikköä voidaan ohjata kaivinkoneen hytistä. Kuljettaja valvoo murskausyksiköiden toimintaa visuaalisen näkymän (täyttöasteen optimoinnin) avulla. Valvontakontin laboratoriolaitteilla analysoidaan kiviainekset ja luokitellaan raekokojen mukaan. Tavoitteena on myös saada myöhemmin CE- luokitusoikeudet murskatuille kivituotteille.

Murskeasema koulutus ja tutkimusvälineenä Uudenaikainen murskausasema ajanmukaisine ohjausyksikköineen palvelee laaja-alaisesti koulutusta. Muutkin kuin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset kuten yliopisto ja ammattikorkeakoulu voivat hyödyntää ammattiopiston murskausasemaa tuotantomittakaavaisena tutkimuskohteena, louhinta- ja murskauskoulutusten pitokohteena sekä louhosalan opinnäytetyökohteena. Tutkinnon muodostuminen Ensimmäisenä vuonna opiskelet koulutusohjelman mukaiset kaikille yhteiset ammatilliset perusopinnot sekä pääosan yhteisistä yleissivistävistä opinnoista. Toisena vuonna syvennät ammatillista osaamistasi opiskellen ammattiaineita ja osallistut harjoitteluun louhintatyömailla. Kolmantena vuonna ovat työssäoppimisjaksot kaivoksissa. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV PAKOLLISET OSAT Kaivosalalla toimiminen Louhinta VALINNAISET OSAT Kaivoskoneet ja kunnossapito Mittaus Maa-ainesten kuljetus

Simulaattorit osana opetusta Kaivannaisalan koulutusta tehostetaan varsinaisten työkoneiden lisäksi simulaattoriopetuksella. Hankinnassa on AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT kaivinkone- ja pyöräkuormain simulaatTUTKINNON OSAT, 20 OV torit liikealustaisina ja poralaite sekä VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINdumpperi simulaattorit. SimulaattoreiNON OSAT, 10 OV den avulla opitaan oikeat työmenetelmät ja tavat kuljettaa tai käyttää konetta taloudellisesti ja turvallisesti. Murs- Kaivannaisala keasemien simulaattorissa opitaan val- Kivi- ja kaivosalan louhintatyö on konevaltaista, joten osa koulutuksen sisälvonta ja tehonsäätö laitosten välillä. löstä liittyy työkoneiden rakenteeseen ja huoltoon. Tutkinnon suorittaneen työ52

Kuljetus & Logistiikka

tehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Työtä tehdään erityisillä kaivoskoneilla. Suomessa kaivostoimintaa tehdään maanalaisissa ja avolouhoskaivoksissa. Kaivokset jakautuvat eri puolelle maata, Suomen etelärannikolta Pohjois- Suomeen. Uusia kaivoksia on avattu ja lähivuosina tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Nykyaikainen kaivostyö on turvallista ja tehokasta ja perustuu tieto- ja automaatiotekniikkaan. Kaivosalan pitkäjänteinen tutkimustoiminta Suomessa on tuonut tulosta, kaivostoiminnassa on paljon myös kansainvälisiä. Ammatin vaatimukset Ammatti vaatii tekijältään luotettavuutta, laatutietoisuutta, oma-aloitteisuutta sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisyyttä. Kaivosalan ammattilainen osaa soveltaa oppimiaan tietoja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään. Kaivosalan osaaja tekee työnsä kaivosalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee koneita ja laitteita huolellisesti ja taloudellisesti. Kaivosalan koulutusohjelma Osmo Pyykkönen,koulutuspäällikkö


Uranus Oy lanseeraa uuden palvelun työnhakijoille;

Videokonsultoinnin avulla työnhaun sudenkuopat haltuun Uranus Oy on ensimmäisenä rekrytointialan yrityksenä Suomessa ottanut käyttöön työnhakija-asiakkailleen suunnatun videokonsultointipalvelun.

T

yönhaku on viime kädessä raakaa matematiikkaa: pääsääntöisesti vain yksi hakija saa työpaikan ja muut epäonnistuvat. Asiaa ei helpota laisinkaan se, että työnhakuprosessissa onnistumiseen liittyy työnhakijan kannalta katsottuna monia avoimia kysymyksiä. Niitä voivat olla esimerkiksi, miten hän todennäköisimmin pääsee haastatteluun ja onnistuu siinä, tai ellei hän tule valituksi, niin miten suoritusta olisi mahdollista parantaa seuraavaa kertaa varten. Toisaalta erityisesti haastattelun sujumista koskevaa palautetta on usein työnantajilta vaikeaa saada, ja siksi oppiminen ja työnhaussa kehittyminen tapahtuvat hitaasti yrityksen ja erehdyksen kautta.

- Haluamme videokonsultointipalvelumme kautta olla työnhakijan apuna tässä prosessissa vastaamassa hänen mieltään ennen haastattelua ja sen jälkeen askarruttaviin kysymyksiin ja tasoittamassa siten tietä kohti onnistunutta työnhakua, sanoo Uranus Oy:n toimitusjohtaja Hannu Solanne. Videot perustuvat Solanteen noin 40 vuoden pituiseen kokemukseen rekrytointialalta: hän on uransa aikana ollut palkkaamassa satoja henkilöitä sekä haastatellut tai konsultoinut tuhansia hakijoita. - Ottamalla videoidemme vinkeistä vaarin työnhakija voi merkittävästi parantaa onnistumismahdollisuuksiaan työpaikan saamisessa, olipa hän sitten opiskelija, työtön työn-

hakija tai nykyisestä työpaikastaan toiseen vaihtava henkilö, Solanne toteaa. Tämän on omakohtaisesti kokenut myös Sirpa Elomaa, yksi Uranuksen videokonsultointipalvelun käyttäjistä: - Edellisestä työnhaustani on aikaa yli 30 vuotta. Silloin oli mahdollista valita monista tarjolla olleista työpaikoista itselle mieluisin: nyt asia on päinvastoin. Olen nyt katsonut Uranuksen www-sivuilta kaikki työnhakuun liittyvät videot. Sain sieltä monta todella hyvää neuvoa, joita aion käyttää hyödykseni seuraavassa työhaastattelussa, Elomaa kertoo Uranuksen asiakaspalvelun lähettämässään sähköpostiviestissä. Kaikki videot on katsottavissa yrityksen omilla nettisivuilla www.uranus.fi. Lisäksi työnhakijoilla on mahdollisuus myös jättää maksutta oma CV Uranuksen sivustolle työnantajien katsottavaksi, ja parantaa myös tällä tavoin työnsaantimahdollisuuksiaan. 

ADR-koulutukset • ADR-täydennyskoulutukset • AMMATTIPÄTEVYYS-koulutukset OSAOsta ammattiin

kaivosalan ammattilaiseksi Oulun seudun ammattiopiston Taivalkosken yksikössä aloitetaan syksyllä 2013 uutena koulutuksena kaivosalan ammatillinen perustutkinto (kaivosmies) Kaivosmiehen tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Opiskelussa korostuu kallion poraus-, panostus-, räjäytys- ja louhintatyöt. Kaivosala on voimakkaassa nousuvaiheessa sekä Suomessa että muualla maailmassa ja uusille ammattilaisille on tilaa työmarkkinoilla. Hae koulutukseen kevään 2013 yhteishaussa 25.2.−15.3.2013. lisätietoa opinto-ohjaaja Seija Pekkala p. 010 27 23731, koulutuspäällikkö Osmo Pyykkönen p. 010 27 23734.

Oulun seudun ammattiopisto / www.osao.fi

MAALISKUUSSA: 9.3. Työhyvinvointi- koulutus, Virrat 9-10.3. Ensiapu SPR Ea1, Ylöjärvi 10.3. Trukkikortti- koulutus, Tampere 11.3. Tieturva 1, Ylöjärvi 14-15.3. ADR täydennyskurssi (kaikki luokat+säiliö), Ylöjärvi 16.3. Työturvallisuus- korttikoulutus, Keuruu 16.3. Työhyvinvointi- koulutus, Ylöjärvi 23.3. Ennakoiva ajaminen, Alajärvi 25.3. Työturvallisuus- korttikoulutus, Virrat HUHTIKUUSSA: 2-5.4. ADR peruskurssi (kaikki luokat, Ylöjärvi 6.4. Työturvallisuus- korttikoulutus, Ylöjärvi

Pasi Saine Oy Teollisuustie 1, 33470 YLÖJÄRVI

11.4. Tieturva 1, Virrat 12.4. Tieturva 2- päivitys, Ylöjärvi 13.4. Ensiapu 1A SPR, Alavus 13.4. Ennakoiva ajaminen, Keuruu 19.4. Tieturva 1- korttikoulutus, Alajärvi 20.4. Ennakoiva ajaminen, Virrat 21.4. Tieturva 1, Ylöjärvi 22.4. Työturvallisuus- korttikoulutus, Tampere 24-25.4. ADR säiliökurssi, Ylöjärvi 24-25.4. Tieturva 2, Ylöjärvi 26-27.4. ADR täydennyskurssi 2pv (kaikki luokat+säiliö), Ylöjärvi 27.4. Ensiapu 1B SPR, Alavus 27.4. Työhyvinvointi- koulutus, Tampere Lisää tulevista kevään koulutuksista tietoa seuraavassa numerossa sekä nettisivuilla.

Puh. 0400 732916 Email: posti@pasisaine.fi

www.pasisaine.fi Kuljetus & Logistiikka 53


koulutus

Liikenneturva kouluttaa ® REAK - kouluttajia Samaan aikaan kun kuljettajia patistetaan osallistumaan ammattipätevyyskoulutuksiin ajoissa, niin myös kouluttajia koulutetaan ja kouluttajien osaamista syvennetään säännönmukaisesti, esimerkiksi Liikenneturvan toimesta. Liikenneturva on kouluttanut kouluttajia raskaan kaluston ennakoivan ajon kouluttajiksi jo kohta kolme vuosikymmentä ja edelleen kurssit tulevat täyteen hyvin varhaisessa vaiheessa.

K

uten tiedämme, niin ennakoivan ajon koulutus on se ainoa pakollinen ammattipätevyysmerkintään oikeuttava koulutus. Ennakoivaa ajoa koulutetaan hyvin usein hyväksyttynä 7tunnin luokka-opetus pakettina mutta Liikenneturva on jo alusta alkaen lähtenyt siitä että koulutuksen pitää olla erittäin laadukas ja perusteellinen. REAK®- koulutuksen kesto on kolme päivää ja se sisältää sekä luokkaopetusta että ajorataharjoittelua. REAK®koulutusta suosittelen kaikille ammattiliikenteessä toimiville kuljettajille ja itse asiassa kaikille autoilijoille. Kevyempien ajoneuvojen kuljettajillekin on tehty omia räätälöityjä koulutuspaketteja. Suosittelen lämpimästi! Liikenneturvan REAK®- kouluttajakurssille, ei pääse sillä verukkeella että on vain asiasta kiinnostunut kouluttaja tai että koulutusyritys tarvitsisi jotain uutta myytävää. Tähän viikon kestävään,

54

Kuljetus & Logistiikka

erittäin tiiviiseen ja pitkien päivien värittämään, koulutukseen pääsee vain jos koulutettavalla on itsellään jo ennestään raskaan kaluston kokemusta ja aitoa tietämystä miten iso ajoneuvo tienpäällä käyttäytyy. REAK®- koulutus syventää niin liikenneopettajien kuin muidenkin kouluttajien osaamista ja antaa eväitä kentällä tehtävää koulutustyöhön. REAK®- kouluttajakurssi koostuu todellakin viidestä erittäin tiiviistä päivästä. Koulutuksessa keskitytään neljään aihekokonaisuuteen ja moni asia todennetaan ulkona tarkoin harkittujen havainnollistamisten avulla. Aiheina ennakoiva ajaminen, ajovalmius, liikenteessä ajaminen ja hätätilanteessa toimiminen saavat jokainen osa-alue osaltaan syventää kouluttajien vanhaa osaamista pitkänlinjan kouluttajien toimesta. Liikenneturva on jo useita vuosi pitänyt nämä koulutukset Rovaniemellä, jossa autenttinen ulkoharjoittelu ei ole pettänyt koskaan näin talvella.

Mukana yhteistyössä on jo pitkään ollut myös Lapin Ammattiopisto ja Puolustusvoimat joiden avulla kenttäharjoittelua on pitkälti toteutettu. Myös Poliisin edustaja on ollut usein mukana jotta laillisuuden ja lain näkökulma tulisi huomioitua. Tällä kertaa mukana oli Sodankylän liikkuvasta poliisista, raskaaseen kalustoon erikoistunut Jarkko Rytilahti. Tämän vuoden ensimmäisen koulutuksen avasi Liikenneturvan Oulun Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi ja kurssinjohtajana toimi niin ikään Liikenneturvasta Rovaniemen koulutusohjaaja Pentti Tervo. Heidän lisäkseen mukana oli useita erilaisissa raskaan kaluston koulutustehtävissä toimivia ammattilaisia. Mielenkiintoisen viikon päätteeksi Liikenneturvan koulutuspäällikkö Antero Lammi herätti esityksellään kouluttajille kysymyksiä ja ajatuksia ”hyvänä kouluttajana toimimisesta” ja ”eväitä hyvän koulutuksen järjestämiseen”. Koulutustilaisuuden onnistuminen vaatii osaamista, kouluttajan jatkuvaa kehittymistä ja ajan tasalla pysymistä jotta ammattipätevyyskouluttautumiselle saadaan aitoa vastinetta. Usein liikenteenharjoittajat kokevat kolmen päivän koulutuksen kalliina mutta siitä saatavan hyödyn uskoisin ylittävän kulut. Kaikki kouluttaminen on tärkeää ja maksaa mutta liian usein edelleen valitaan sellaisia koulutuksia joista ei hyöty ole maksimaalinen juuri siihen työtehtävään. Jotkut päättävät myös menevänsä minimivaivalla eli käyvät samoissa koulu-


tuksissa montakin kertaa saaden ammattipätevyysmerkintöjä ”määräpäivään” mennessä kerätyksi. Kaikkia työyhteisöjä koulutetaan, niin miksei kuljettajiakin?! Siksi toivonkin hartaasti että jokainen kuljettaja vaatisi itselleen laadukkaita ja työhön sopivia koulutuspaketteja. Oli kyseessä kesä tai talvikeli niin kuljettajien on ennakoitava liikenteessä taukoamatta. Ammatti-kuljettajilta edellytetään keskimääräistä suurempaa ymmärtämystä, osaamista ja pidempää pinnaa tavanomaisiin liikenteessä liikkujiin verrattuna ja sitä toivottavasti ammattipätevyyskouluttamisten kautta sitä osaamista saadaan lisää. Koko liikennekulttuurimme perustuu siihen että kuljettaja voi havaita ratin takaa mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Kokemus, tietämys, ajoneuvojen erilaiset ominaisuudet ja asennekysymykset teettävät päivittäin läheltä piti tilanteita liikenteessä ja Liikenneturvan tavoitteellinen työ, nolla visio, vaatii ponnisteluja onnistuakseen. Sinnikkäällä ja tavoitteellisella työllä on saatu jo tilastoja siistittyä kauniimmiksi mutta tilastojen takana inhimillistä kärsimystä ja turhaa tuskaa on vielä liikaa jäljellä. Tilastojen ja tutkimusten perustella on voitu tunnistaa esimerkiksi ikäryhmiä, joiden asenteisiin vaikuttamalla, koulutuksella tai muuten, voitaisiin saada suuriakin parannuksia aikaan. Tulevaisuus näyttää miten tehtävässä onnistutaan. Henkilö- ja tavaraliikenteen kuljettajien ja pätevien koulutustahojen rakentava vuo-

rovaikutus on avain moneen hyvään lopputulokseen. Parhaimmillaan asenteiden, polttoainesäästöjen, liikenne- ja työturvallisuuden kehittyessä myös kuljettajien työssä jaksaminen ja oman työn arvostus paranee. Nyt on hyvä mahdollisuus ja oikea aika rakentaa parempaa kuljettajien tulevaisuutta nopeastikin juuri ammattipätevyyskoulutusten avulla. 5,5 vuoden aikana on koulutettu nyt noin 250 000 ammattipätevyyskoulutuspäivää. Seuraavien 1,5 vuoden aikana on koulutettava minimissään toiset 250 000 päivää jotta yhteiskunnan kantavat rattaat jatkavat pyörimistään.

Liikenneturva Liikenneturva on vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö, jolla on 57 eri aloja edustavaa jäsenyhteisöä. Se toimii läheisessä yhteistyössä näiden ja alan

viranomaisten kanssa. Liikenneturvan toiminnasta säädetään lailla ja toimintaa valvoo liikenne- ja viestintäministeriö. Liikenneturva on tieliikenneturvallisuuden valistusorganisaatio. Sen tehtävänä on vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ihmisten liikennekäyttäytymiseen tiedottamalla, kampanjoimalla, tukemalla eri ikä- ja tienkäyttäjäryhmien liikennekasvatusta sekä jatkokouluttamalla kuljettajia. Tutkimustoiminnalla hankitaan taustatietoja oman työn tukemiseksi. Liikenneturvan toiminta ulottuu koko maahan 12 aluetoimiston kautta. Liikenneturvan palveluksessa on 47 työntekijää sekä lähes sata vapaaehtoista kouluttajaa, jotka toimivat aluetoimistojen alaisuudessa. REAK® on Liikenneturvan rekisteröimä tuotemerkki, jonka käyttämiseen kouluttajakurssin käyneillä on oikeus. 

LOGISTIIKKA-ALAN KOULUTUSTA

Ammattipätevyyden jatkokoulutusta • Tieturva 1 • Työturvallisuus • Kuljettajan hätäensiapu • Trukkikorttikoulutus • Työssä jaksaminen ja liikunta • Ennakoiva ajo • ADR-koulutukset

VAR M

AM IS PÄT MAT TA EVY TIYTE SI

Räätälöimme kuljettajadirektiivin vaatimaa ammattipätevyyden jatkokoulutusta yritysten tarpeisiin!

Tutustu myös muihin logistiikka-alan koulutuksiimme:

www.kvlakk.fi

Lisätietoja koulutuksista

Tutustu myös lehden nettiversioon www.kuljetusjalogistiikka.com

koulutussihteeri Krista Knutti, puh. 020 7879 263 tai krista.knutti@kvlakk.fi

Taitajantie 2, 45100 Kouvola puh. 020 7879 200

Kuljetus & Logistiikka

55


koulutus

Uudelleenkoulutus turvasi työllistymisen Vuosi 2013 alkoi ilmajokelaisen Mika Renkolan kannalta mukavissa merkeissä. Sitkeys palkittiin ja pätkätöitä tehnyt Renkola on saanut vakinaisen työpaikan. Renkola työskentelee varastomiehenä EteläPohjanmaan Sairaanhoitopiirin keskusvarastossa Seinäjoella ja viihtyy työssään hyvin.

Varastoalalle mutkien kautta Ennen varastossa työskentelyä Renkola on ehtinyt olla monenlaisissa työpaikoissa. Peruskoulun jälkeen Renkola suoritti puupuolen artesaanitutkinnon. Puusepän töitä Renkola ehti tehdä noin kolme vuotta, kunnes uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Renkola oli kuullut huhuja, että Uudessakaupungissa olisi autoteollisuudessa kova tarve työvoimalle. Renkola tarttui tilaisuuteen ja muutti työnperässä rannikolle. Työtilanne tehtaassa muuttui kuitenkin nopeasti Renkolan saapumisen jälkeen. Tilauksia ei ollut enää entiseen malliin ja työjohto alkoi varoitella lyhennetystä työviikosta. Puolen vuoden jälkeen Renkola pakkasi tavaransa ja palasi juurilleen Etelä-Pohjanmaalle. Palattuaan Etelä-Pohjanmaalle Renkola löysi töitä Viki Sauna –nimisestä yrityksestä. Yritys valmisti kiukaita ja Renkola siirtyi ilman koulutusta metallialalle. Koulutuksen puute ei haitannut, sillä työ opetti

tekijäänsä. Työhön kuului myös varastonhoitoa ja varastoala tuli tutuksi Renkolalle jo tässä toimessa. Viki Sauna Oy sulautui yrityskauppojen myötä osaksi isompaa kiuasvalmistajaa. Pian pieni toimipiste Etelä-Pohjanmaalla katsottiin kannattamattomaksi ja työt siirrettiin Riihimäelle isompaan yksikköön. Renkolalle ja muille työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta työllistyä Riihimäellä. Renkolalle se ei kuitenkaan ollut perhesyistä mahdollista. Vaimon työt olivat EteläPohjanmaalla ja myös juuri omaksi ostettu asunto sitoi Renkolaa. Edessä oli uuden työpaikan etsiminen.

Aikuiskoulutuksesta uusi ammatti Tehtyään 11 vuotta metallialan töitä, Renkolaa alkoi vähitellen kiinnostaa alan vaihto. Alan vaihto voisi taata myös paremmat työllistymismahdollisuudet, Renkola ajatteli. TE-toimiston kautta Renkola pääsi uudelleen koulutukseen. Varstoalan perustut-

kinnon koulutus alkoi alkuvuodesta 2009 ja koulutuksen toteutti Sedu Aikuiskoulutus. Koulutus oli kestoltaan 10 kuukautta. Koulutukseen kuuluvat työharjoittelut Renkola on suorittanut nykyisessä työpaikassaan. Renkola valitsi työharjoittelupaikkansa työllistymismahdollisuuksien perusteella. Valmistumisen jälkeen Renkola ehti tehdä kaksi vuotta sijaisuuksia ja nyt hän sai vakinaisen työpaikan. Renkola kertoo kuitenkin olleensa onnekas, koska on saanut tehdä sijaisuuksia koko kahden vuoden ajan ilman taukoja.

Vanha koirakin oppii uusia temppuja Renkola on hyvin tyytyväinen alan vaihtoon. Työ on Renkolan mukaan vaihtelevaa, sillä työt on keskusvarastolla jaksotettu siten, etteivät työntekijät pääse leipääntymään yhteen työvaiheeseen. Työ on myös palkitsevaa ja oman työn jälki näkyy nopeasti. Työtehtäviinsä Renkola on saanut hyvän perehdytyksen. Mika Renkola kehuu myös työpaikalla vallitsevaa hyvää henkeä. Miettiessään uudelleen kouluttuatumista, Renkolaa arvelutti uuden oppiminen varttuneemmalla iällä. Huomasin kuitenkin, että vanha koirakin oppii vielä uusia temppuja. Alan vaihtoon kannattaa tarttua rohkeasti. Itse sain myös muutosturvan myötä korkeampaa päivärahaa koulutuksen ajalta, joten se toimi myös hyvänä kannustimena, Renkola summaa lopuksi kokemuksiaan. 

Muutosturva Muutosturvan tarkoituksena on parantaa irtisanottujen, irtisanomisuhanalaisten ja lomautettujen henkilöiden asemaa työmarkkinoilla. Muutosturva koskee myös määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Kuulut muutosturvan piiriin, jos täytät jonkin seuraavista ehdoista: - olet vaarassa tulla irtisanotuksi - sinut on irtisanottu tuotannollisista tai taloudellisista syistä - olet paraillaan tai olet ollut aikaisemmin vähintään 180 päivää lomautettuna

Muutosturva pitää sisällään seuraavat seikat: - irtisanotulle työntekijälle mahdollisuus etsiä uutta työtä palkallisen vapaan aikana - työllistymistä edistäviin koulutuksiin ja kursseihin osallistuville maksetaan korotettua työttömyyspäivärahaa - TE-toimistossa tehtävän työllistymissuunnitelman Lisätietoa muutosturvasta saat paikallisesta TE-toimistostasi.

56

Kuljetus & Logistiikka


Logistiikan tietopankki pilottikäytössä Kymenlaaksossa

L

ogistiikka-ala on suuri työllistäjä ja alalla on paljon toimijoita. Logistiikkaa koskevaa tietoa tuotetaan runsaasti eri viranomaisten, organisaatioiden ja yritysten toimesta, mutta haasteena on ollut, että tieto on pirstaleista ja kokonaiskuvaa on vaikea hahmottaa. Tilanteeseen saatiin parannusta helmikuussa 2013, kun LOGINFO -portaali avautui. Portaaliin on koottu mm. logistiikkaa koskevaa viranomaistietoa, strategioita, ennusteita, uutisia, tilastoja ja tutkimuksia. Kymenlaakso logistiikkamaakuntana on pilotoinut aluekohtaiset sivut, joilta löytyy maakuntaa koskevaa tarkemman tason tietoa mm. yrityksille, aluekehittäjille ja logistiikan opetukselle. Ensikommentit portaalin käyttäjiltä ovat olleet positiivisia. ”Hienoa, kun logistiikan tieto saadaan yksiin kansiin ja toivottavasti pysymään ajantasaisena. Vaikka portaali on nyt lähtenyt pilottina Kymenlaakson alueelta, toivotaan sen laajenevan koko Suomeen ja palvelevan erityisesti kansainvälisiä asiak-

kaita”, sanoo Straightwayn toiminnanjohtaja Elina Multanen.

Portaali syntyi useiden toimijoiden yhteistyönä LOGINFO-portaalin toteutuksessa ovat olleet mukana Kymenlaakson liitto, Straightway Finland ry, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu sekä sen alaisuudessa toimiva NELI – North European Logistics Insitute, joka hallinnoi hanketta. Portaalin tekninen toteutus on tehty yhteistyössä Proactum Oy:n kanssa. ”Kohteen toteutus oli meille mielenkiintoinen logistiikka-alan portaalihanke, jossa käytettiin uusia, innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Lähtökohtana oli laajennettavuus muille alueille sekä tekninen toimivuus päätelaiteriippumattomasti. Avoimen lähdekoodin tuoteratkaisut yhdistettynä ketteriin kehitysmenetelmiin

ja tilaajan selkeään tarvekuvaukseen mahdollistivat joustavan ja kustannustehokkaan yhteistyömallin puolin ja toisin”, kertoo Mika Rahkolin Proactumista. Tavoitteena on pilottivaiheen jälkeen laajentaa portaalin tietosisältöä kattamaan myös muiden maakuntien sivut, jotta siitä saadaan kansallisen tason tietolähde logistiikan parissa työskenteleville tai siitä kiinnostuneille tahoille. Käy tutustumassa: www.loginfo.fi.

LOGISTIIKAN OPINTOJA KORKEA-ASTEELLA Auto- ja kuljetustekniikan koulutusohjelmassa Turussa voit erikoistua autotekniikkaan tai logistiikkaan sekä niitä palveleviin tietojärjestelmiin ja valmistut INSINÖÖRIKSI.

Lisätietoja koulutuksesta: Päivi Viinikkala, puh. 050 5985 903, paivi.viinikkala@turkuamk.fi Kari Lindström, puh. 050 5985 652, kari.lindstrom@turkuamk.fi

Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelmassa Turussa voit erikoistua hankintoihin, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin tai logistisiin tietojärjestelmiin ja valmistut TRADENOMIKSI. Tartu tilaisuuteen ja hae opiskelemaan Turun ammattikorkeakouluun ammattikorkeakoulujen yhteishaussa! www.turkuamk.fi


Liukkauden tunnistin varoittaa etukäteen kuljettajaa VTT on kehittänyt autoihin automaattisen liukkauden tunnistusjärjestelmän, jonka avulla voidaan välttää liukkailla keleillä aiheutuvia henkilövahinkoja ja peltivaurioita. Järjestelmän ansiosta ajoneuvot saavat hyvinkin nopeasti etukäteen tiedon tien todellisesta liukkaustasosta. Järjestelmä varoittaa välittömästi liukkaasta ajotiestä myös muita alueelle saapuvia autoja, joissa on tunnistin.

väylään, paikannustieto ja yhteysmahdollisuus taustajärjestelmään. Kuljettajalle tieto liukkaustasosta välittyy päätelaitteen mukaan esimerkiksi varoitusvaloilla, äänenä, tekstinä tai symboleina. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää useiden tiedotuskanavien, kuten älypuhelimien, median, säätietojen tai tieopasteiden kautta.

Sopii kaikkiin autoihin

A

iemmin autoihin välitettäviä liukkaustietoja on esimerkiksi testattu kännykkäviestein, ja varoitukset ovat perustuneet mm. säätietoihin pohjautuviin arvioihin. Uuden järjestelmän ansiosta saadaan reaaliaikaisia, suoria havaintoja liukkaudesta. Liukkaudentunnistus perustuu VTT:n kehittämään ja patentoimaan menetelmään, jossa reaaliaikaiset liukkaustason muutokset tunnistetaan auton omien anturien mittaamien tietojen pohjalta. ”Menetelmä arvioi vetoakselin ja vapaasti pyörivien akselien nopeuseroja erilaisissa ajotilanteissa ja päättelee kitkatason”, kertoo erikoistutkija Kimmo Erkkilä. Järjestelmä pystyy määrittelemään tien

liukkaustason muutaman kilometrin ajon perusteella ja välittää tiedon kuljettajalle, usein ennen kuin kuljettaja edes huomaa liukkaustason muutosta. Kaikista autoista kerätyt havainnot ja niiden koordinaatit välitetään langattomasti taustajärjestelmään, joka ylläpitää reaaliaikaista liukkauskartastoa ja muodostaa teiden liukkaushistorian. Taustajärjestelmä tuottaa kullekin järjestelmään liittyvälle autolle liukkaustietopaketin, joka lähetetään autoihin. Näin kuljettajat voivat etukäteen varautua liukkaisiin tieosuuksiin. Järjestelmään voi liittyä erilaisilla ajoneuvopäätelaitteilla, joissa on riittävät ominaisuudet liukkaudentunnistuslaskennan tekemiseen, liittymä ajoneuvon tieto-

Uusi, pieni valkopohjainen rekisterikilpi autoihin Suomessa otettiin helmikuussa käyttöön uusi rekisterikilpityyppi, pieni valkopohjainen rekisterikilpi, jonka mitat ovat 113 x 301 mm (korkeus/leveys). Uudessa kilpityypissä on kolmen kirjaimen ja kolmen numeron sarja. Se tulee korvaamaan aikaisemman auton lyhyen valkopohjaisen kilpityypin (118 x 338 mm), kolmen kirjaimen ja kahden numeron sarjan, joka on käytetty loppuun. Uudessa rekisterikilvessä ei ole EU-tunnusta. Uutta rekisterikilpeä voidaan myöntää sellaisille autoille, joiden kilpitilaan ei mahdu muita rekisterikilpiä. Rekisterikilvet valmistetaan ilman kiinnitysreikiä. Rekisterikilven saa muiden kilpien tapaan katsastustoimipaikalta. 58

Kuljetus & Logistiikka

VTT:n kehittämä järjestelmä sopii kaikkiin autoihin merkistä riippumatta. Toistaiseksi järjestelmää on sovellettu kuorma-autoihin, mutta se sopii suoraan myös muihin raskaisiin ajoneuvoihin sekä henkilöautoihin. Tulevaisuudessa järjestelmää voidaan laajentaa hyödyntämään myös henkilöautoista kerättäviä liukkaushavaintoja. Menetelmän toimivuutta on testattu kenttäolosuhteissa Itella Logistiikan (aiemmin VR Transpoint -kappaletavaraliiketoiminta) ja EC-Tools Oy:n sekä Nokian Renkaiden kanssa. Järjestelmän laajamittainen käyttöönotto tuottaisi mittavia säästöjä liikennöitsijöille, muille tienkäyttäjille sekä koko yhteiskunnalle.  Lisätietoja: www.transeco.fi

Corvette loistaa New Yorkissa 60 vuotta sitten katsojat asettuivat pitkin yläluokkaista Park Avenueta New Yorkissa nähdäkseen vilauksen uraauurtavasta Chevrolet Corvettesta, joka esitettiin General Motorsin Motorama näyttelyssä. Corvette on palannut New Yorkiin, juhlistaen historiallista virstanpylvästä täysin uudella 2014 Chevrolet Corvette Stingrayllä.


Kuljetus & Logistiikka 1 / 2013  

Kuljetus&Logistiikka -lehti on logistiikka-alan ammattilaisille kohdennettu tiedottaja.