Page 1

Program 2018


SADRŽAJ RC30 KS RC30 SG RC29 HGVP RC29 DS RC28 KS RC27 SGVP RC27 KS RC27 SKM RC26 TM RC26 SGVP RC24 KS RC24 SKM RC24 TM

str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 03 str. 04 str. 04 str. 04 str. 04

RC23 KS RC23 SGVP RC22 SGHP RC21 TM RC21 KS RC21 SKM RC19 SGVP RC19 SG RC19 KS RC18 SMVP RC18 TM RC17 SGVP RC17 CSS

str. 04 str. 04 str. 04 str. 04 str. 04 str. 05 str. 05 str. 05 str. 05 str. 05 str. 05 str. 05 str. 05

RC14 KS RC14 SGVP RC14 CSS RC D16 KS RC D15 KS RC D13 KS RC D10 KS RC31 KS RC31 SGVP RC25 KS RC25 SGVP RC25 SKM

str. 05 str. 06 str. 06 str. 06 str. 06 str. 06 str. 06 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11

B39 HGM B39 FGVP B38 SGVP B38 SG B37 DS B37 KSVP B36 KSB B36 HS B35 TM B35 SMVP B34 SGVP B34 SKM B33 KS

str. 02 str. 02 str. 06 str. 06 str. 06 str. 06 str. 07 str. 07 str. 07 str. 07 str. 07 str. 07 str. 07

B33 SGVP B32 KS B32 HGVP B32 SKM B31 KS B31 SGVP B30 HGVP B30 KS B29 SGVP B29 SKM B28 SGHP B28 SGVP B28 CSS

str. 07 str. 07 str. 08 str. 08 str. 08 str. 08 str. 08 str. 08 str. 08 str. 08 str. 09 str. 09 str. 09

B27 SGVP B27 HGVP B27 CSS B26 SMVP B26 SGVP B26 TMVP B25 CSS B25 SGVP B24 SG B24 SGVP B23 SMVP B21 SMVP B21 CSS

str. 09 str. 09 str. 09 str. 09 str. 09 str. 09 str. 10 str. 10 str. 10 str. 10 str. 10 str. 10 str. 10

B39 FGVP 7,0x17 1.643,50 kn 7,5x18 2.361,70 kn 7,5x19 2.840,50 kn

B39 HGM 7,0x17 1.470,60 kn 7,5x18 2.095,70 kn 7,5x19 2.574,50 kn

2

www.brockfelge.hr NAVEDENE CIJENE U KATALOGU SU MALOPRODAJNE S IZRAŽENIM PDV-OM


RC30 KS 5,0x14 845,50 kn 6,0x15 885,91 kn 6,0x16 978,50 kn 6,5x16 964,42 kn 7,0x16 991,80 kn 7,0x17 1.153,08 kn 7,0x17T 1.430,70 kn 7,5x18 1.430,70 kn

RC30 SG 5,0x14 6,0x15 6,0x16 6,5x16 7,0x16 7,0x17 7,0x17T 7,5x18

862,50 kn 918,75 kn 1.018,40 kn 1.031,25 kn 1.031,70 kn 1.237,50 kn 1.497,20 kn 1.497,20 kn

RC29 HGVP 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.563,70 kn 1.909,50 kn 2.441,50 kn 3.026,70 kn

RC28 KS 6,5x15 925,30 kn 7x16 1.005,10 kn 7,5x17 1.204,60 kn

RC27 KS 6x15 6,5x16 6,5x17 7x17 7,5x17 7x18 8x18 7x19 8x19

912,00 kn 991,80 kn 1.204,60 kn 1.204,60 kn 1.231,20 kn 1.470,60 kn 1.470,60 kn 1.896,00 kn 1.896,00 kn

RC29 DS 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.377,50 kn 1.643,50 kn 2.175,50 kn 2.760,70 kn

RC27 SKM 6x15 6,5x16 6,5x17 7x17 7,5x17 7x18 8x18 7x19 8x19

938,60 kn 1.005,10 kn 1.244,50 kn 1.244,50 kn 1.271,11 kn 1.537,10 kn 1.537,10 kn 1.962,70 kn 1.962,70 kn

RC27 SGVP 6x15 6,5x16 7x17 7,5x17 7x18 8x18 7x19 8x19

1.164,70 kn 1.297,70 kn 1.430,70 kn 1.470,60 kn 1.670,10 kn 1.670,10 kn 2.082,40 kn 2.082,40 kn

RC26 TM 6,5x15 978,50 kn 7x16 1.111,50 kn 7,5x17 1.297,70 kn 7,5x17 M 1.377,50 kn 7,5x18 1.563,70 kn 7,5x18 M 1.643,50 kn

www.rcfelge.hr

3


RC24 KS 6x15 858,80 kn 6,5x16 951,90 kn 7x16 965,20 kn 7,5x17 1.138,10 kn

RC26 SGVP 6,5x15 1.164,70 kn 7x16 1.297,70 kn 7,5x17 1.430,70 kn 7,5x17 M 1.510,50 kn 7,5x18 1.776,50 kn 7,5x18 M 1.909,50 kn

RC24 TM 6x15 938,60 kn 6,5x16 1.018,40 kn 7x16 1.031,70 kn 7,5x17 1.231,20 kn

RC24 SKM 6x15 885,40 kn 6,5x16 965,20 kn 7x16 991,80 kn 7,5x17 1.231,20 kn

RC22 SGHP 6,5x15 6,5x16 7x16 7,5x17 8x18

1.204,60 kn 1.417,40 kn 1.430,70 kn 1.683,40 kn 2.109,00 kn

RC23 KS 7,5x16 978,50 kn 7,5x17 1.204,60 kn 8x18 1.630,20 kn

RC21 TM 7x16 7,5x17 8x17 8x18

1.031,70 kn 1.244,50 kn 1.271,10 kn 1.643,50 kn

RC23 SGVP 7,5x16 1.430,70 kn 7,5x17 1.683,40 kn 8x18 2.109,00 kn

RC21 KS 7x16 951,90 kn 7,5x17 1.138,10 kn 8x17 1.164,70 kn 8x18 1.430,70 kn

4

www.rcfelge.hr


RC19 SG samo za smart

5x15 5,5x15

965,20 kn 965,20 kn

6,5x15 6,5x16 7x16 7x17 7,5x17

951,90 kn 1.031,70 kn 5 1.045,00 kn 1.257,80 kn 1.257,80 kn

RC21 SKM 7x16 7,5x17 8x17 8x18

1.005,10 kn 1.178,00 kn 1.204,60 kn 1.497,20 kn

RC19 SGVP samo za smart

5x15 1.164,70 kn 5,5x15 1.164,70 kn 6,5x15 6,5x16 7x16 7x17 7,5x17

1.164,70 kn 1.297,70 kn 1.297,70 kn 1.430,70 kn 1.430,70 kn

RC19 KS

RC18 TM

5

6,5x15 7,0x16 7,0x17 7,5x17 7,5x18 8,0x18

1.018,40 kn 1.164,70 kn 1.337,60 kn 1.377,50 kn 1.696,70 kn 1.749,90 kn

samo za smart

5x15 5,5x15

898,70 kn 898,70 kn

6,5x15 885,40 kn 6,5x16 978,50 kn 7x16 991,80 kn 7x17 1.178,00 kn 7,5x17 1.204,60 kn

RC18 SMVP 6,5x15 7x16 7x17 7,5x17 7,5x18 8x18

1.178,00 kn 1.311,00 kn 1.470,60 kn 1.550,40 kn 1.962,70 kn 1.962,70 kn

RC17 CSS 7x16 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.217,90 kn 1.404,10 kn 1.789,80 kn 5 2.268,60 kn 2.986,80 kn

RC17 SGVP 7x16 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.390,80 kn 1.683,40 kn 2.135,60 kn 2.561,20 kn 3.359,20 kn

RC14 KS 6x14 818,90 kn 6,5x15 845,50 kn 7x16 912,00 kn 7,5x17 1.098,20 kn SUV

6,5x17 1.430,70 kn 7,5x17 1.563,70 kn NAVEDENE CIJENE U KATALOGU SU MALOPRODAJNE S IZRAŽENIM PDV-OM

5


RC14 CSS

RC14 SGVP

7,5x17 1.696,70 kn 8,5x19 2.361,70 kn

6x14 6,5x15 7x16 7,5x17

RC D16 KS

B38 SGVP

6,5x16 978,50 kn 7x17 1.191,30 kn

8,0x18 2.106,72 kn 8,0x19 2.607,94 kn 8,0x20 3.059,19 kn

1.084,90 kn 1.138,10 kn 1.284,40 kn 1.430,70 kn

RC D15 KS 6,5x15 6,5x16

925,30 kn 978,50 kn

B38 SG

RC D13 KS

8,0x18 1.855,92 kn 8,0x19 2.357,33 kn 8,0x20 2.808,39 kn

7x16 912,00 kn 7,5x17 1.111,50 kn

B37 KSVP

RCD10 KS

8,0x18 8,5x19 9,0x20 9,5x20

2.288,93 kn 2.921,25 kn 3.485,17 kn 3.735,78 kn

5,5x14 845,50 kn 6x15 885,40 kn 6x16 951,90 kn 6,5x16 951,90 kn 7x17 1.111,50 kn

B37 DS 8,0x18 8,5x19 9,0x20 9,5x20

6

1.981,32 kn 2.733,34 kn 3.234,56 kn 3.485,17 kn

www.brockfelge.hr


B36 HS 7,5x17 1.617,89 kn 8x18 2.181,85 kn 8,5x19 2.808,47 kn

B36 KSB 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.432,49 kn 8,5x19 3.059,11 kn

B35 SMVP 7,5x17 8x18 8,5x19 9x20

1.680,55 kn 2.231,98 kn 2.858,60 kn 3.485,22 kn

B35 TM 7,5x17 8x18 8,5x19 9x20

1.517,63 kn 1.981,33 kn 2.607,95 kn 3.109,24 kn

B34 SKM 7,5x17 1.555,23 kn 8x18 2.106,65 kn 8,5x19 2.733,27 kn

B34 SGVP 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

B32 KS B33 KS 8x17 8x18 8,5x18 8,5x19

1.467,50 kn 1.918,67 kn 1.968,80 kn 2.607,95 kn

7,5x18 1.730,68 kn 8,5x18 2.056,52 kn 7,5x19 2.414,90 kn 8,5x19 2.344,77 kn 9,5x19 2.607,95 kn 11x19 3.234,57 kn 8,5x20 2.858,60 kn 9,5x20 3.109,24 kn 10,5x20 3.485,22 kn 11x20 3.735,86 kn 9x21 4.755,70 kn 10x22 5.287,70 kn 11x22 5.952,70 kn

B33 SGVP 8x17 8x18 8,5x18 8,5x19

1.668,02 kn 2.106,65 kn 2.169,31 kn 2.795,93 kn

NAVEDENE CIJENE U KATALOGU SU MALOPRODAJNE S IZRAŽENIM PDV-OM

7


B32 HGVP 7,5x18 8,5x18 7,5x19 8,5x19 9,5x19 11x19 8,5x20 9,5x20 10,5x20 11x20 9x21 10x22 11x22

1.981,33 kn 2.307,17 kn 2.827,20 kn 2.733,27 kn 2.983,92 kn 3.610,54 kn 3.234,57 kn 3.485,22 kn 3.861,19 kn 4.111,84 kn 5.154,70 kn 5.686,70 kn 6.351,70 kn

B32 SKM 7,5x18 8,5x18 7,5x19 8,5x19 9,5x19 11x19 8,5x20 9,5x20 10,5x20 11x20 9x21 10x22 11x22

1.780,81 kn 2.106,65 kn 2.494,70 kn 2.419,96 kn 2.733,27 kn 3.359,89 kn 2.921,26 kn 3.109,24 kn 3.610,54 kn 3.861,19 kn 4.888,70 kn 5.420,70 kn 6.085,70 kn

samo za smart

B31 KS 4,5x15 5,5x15

916,07 kn 916,07 kn

B30 KS 7,5x17 1.480,03 kn 8x18 2.056,52 kn 8x19 2.683,14 kn

samo za smart

B31 SGVP 4,5x15 1.141,66 kn 5,5x15 1.141,66 kn

B30 HGVP 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2,357,30 kn 8x19 2.983,92 kn

B29 SGVP 7,5x17 1.605,36 kn 8x18 2.106,65 kn 8x19 2.733,27 kn

B29 SKM 7,5x17 1.429,90 kn 8x18 1.931,20 kn 8,0x19 2.557,82 kn

8

www.brockfelge.hr


B28 SGHP 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

B27 SGVP 7,5x17 1.605,36 kn 8x18 2.106,65 kn 8,5x19 2.733,27 kn

B28 SGVP 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

B28 CSS 7,5x17 1.480,03 kn 8x18 2.056,52 kn 8,5x19 2.683,14 kn

B27 CSS 7,5x17 1.354,71 kn 8x18 1.730,68 kn 8,5x19 2.482,62 kn

B27 HGVP 7,5x17 1.605,36 kn 8x18 2.106,65 kn 8,5x19 2.733,27 kn

B26 TMVP

B26 SMVP

7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

B26 SGVP 7,5x17 1.730,68 kn 8x18 2.357,30 kn 8,5x19 2.983,92 kn

www.rcfelge.hr

9


B25 CSS B25 SGVP 6,5x15 7x16 7,5x17 8x18

1.154,19 kn 1.342,18 kn 1.567,76 kn 1.981,33 kn

6,5x15 7x16 7,5x17 8x18

1.041,40 kn 1.166,72 kn 1.354,71 kn 1.730,68 kn

B24 SGVP

B24 SG 7x16 7,5x16 7x17 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.266,98 kn 1.304,58 kn 1.392,30 kn 1.555,23 kn 1.981,33 kn 2.557,82 kn 3.059,11 kn

7x16 7,5x16 7x17 7,5x17 8x18 8x19 8,5x20

1.429,90 kn 1.454,97 kn 1.555,23 kn 1.680,55 kn 2.231,98 kn 2.858,60 kn 3.309,76 kn

B21 SMVP B23 SMVP 7x17 8x17 8x18 8,5x19 9,5x19 8,5x20 9,5x20

1.590,30 kn 1.683,40 kn 2.295,20 kn 2.733,27 kn 2.983,92 kn 3.309,76 kn 3.435,09 kn

7x16 7,5x17 8x18 8x19 9x20 10x22

1.354,71 kn 1.705,61 kn 2.457,56 kn 3.021,52 kn 3.710,80 kn 5.239,75 kn

B21 CSS 7x16 7,5x17 8x18 9x18 8x19 9x20

10

1.204,32 kn 1.454,97 kn 2.081,59 kn 2.457,56 kn 2.457,56 kn 3.334,83 kn

www.brockfelge.hr


RC25 SGVP

RC25 SKM 6,5x16 T 7,5x17 7,5x18 T 8x18 8,5x19

6,5x16T 7,5x17 7,5x18T 8x18 8,5x19

SUV

SUV

1.643,50 kn 1.776,50 kn 2.361,70 kn 1.962,70 kn 2.627,70 kn

1.510,50 kn 1.563,70 kn 2.228,70 kn 1.829,70 kn 2.361,70 kn

RC25 KS 6,5x16 7,5x17 7,5x18 T 8x18 8,5x19

SUV

1.377,50 kn 1.430,70 kn 2.095,70 kn 1.696,70 kn 2.228,70 kn

RC31 SGVP RC31 KS 7,0x16 7,0x17 8,0x18

SUV

1.377,50 kn 1.696,70 kn 2.095,70 kn

7,0x16 7,0x17 8,0x18

SUV

1.643,50 kn 1.962,70 kn 2.361,70 kn

RDKS Brock od 189,00 kn/set

sustav za nadzor tlaka u gumama (TPMS - tire pressure monitoring system) Cijene po upitu - ovisno o vozilu.

Vijci

Centralni prsteni

standard 11,59 kn/kom do 40 mm 21,96 kn/kom do 55 mm 26,84 kn/kom

serijski od 30,50 kn

Sigurnosni vijci

11


• Sa ABE standardom i mogućnosti montaže lanaca za snijeg

• Za Run-Flat gume optimizirane felge sa EH2+ rubom

• Najbolja antikorozivna zaštita sa Acril lakom

• Serijske dimenzije i ET-eva

• Velik izbor za SUV, laka teretna i sportska vozila

• Velik izbor felgi za serijsku ugradnju

• Mogućnost ugradnje RDK-sistema ventila

• Sve felge su visoko kvalitetan proizvod, 100% ”Made in EU”

www.gume.hr

• 3 godine jamstva

Izaberite felge za Vaše vozilo na "konfiguratoru" www.gume.hr

Rad Centar Zagreb katalog 2018  
Rad Centar Zagreb katalog 2018