Page 1

o 6

3

.u

Bg.; F?.9

'! cE) e e : ,E H f E TE NI .-:: Ij 3' E -c-E .= .6 9 o !5 r t i*q:tE.c E$ :; .nl:3 ;Fq(X.3 E :EHsE $ €:;E:E.E E9 o za i[!c

r

s

it

qi5"-5k!,doi

I *;i;g.qsE 6...E'd€4:'9': s-:'r.3:{€ N i:q:93

5F:g

:ii*5€3

Er"pE"EE

E,gEi

i::lsE


.E

E

.E" c-60

.q t4 !E

X-,.r !rd!

,ia>ea

q

E,": Ei' €. 6E .ZS o-: - ,ge ^ ;Eo ' .A '-'*.: Hc '3; >6 c J d A= ii tr: e*-9

€ A > !.-;r o ;.! ^ F ,94 ?;!: =, ea,o 6{€=odbii=

E! d 9.-i:9d;.! .' ..Et o a PEt P-p 9

:- ^ a,i " ! sEt :E .!€14! :. i B€*'_e!;- N $:-A Id.9 i;,9g r E ?-s,H ,s

p !.Eo

E€*r

gE d _j!,*i " ^4 o= E F r': ; o E !j :s o o o o o c) .ft 9:9 p;l rl4 tj N E!*; J'l r,= ------rtj # E .= .s .= r € ; .8 .= F.=.e.:.E.E.E.E.g f.E

ii

: r


F

.=

\)

i F" I ier_

c i'i -!.: E 2=149=

E3*

;i''i,=F

Z i-":ii

Et

ci; :i:o5e

B?. Ett?!Ei*

!LE.6=*:-E!1;:!!lI

I k 9+

'' "e2 ii.r'3i-:5!^' a,a::--o.6cG

;i:P';ig*;rtlq

.t

-ir

.:>ArY-N\<r-Y>F

:i.2 2I

?.a!

15,,", 2 ^ :.:.: r^ " q

z'+:"2"

q::

5;

-a! o L l rF '

-=r-r,:=>r= L:: /.4-

J a ' ."e

ri

.!c

:: X-. '* t d.c a - -E

c

:i

!o ) ;

':i t.: !'u,a

;i-?Ib -.?= i.': t) ! |.'

-\.c=:; i.t.: !:!i ;,i-,.

l\1,+Et2:i3rii,=Fi,'g;

a '5

io:6

!.u = +N t - !

I ' -r: ='1


! = .,. .s.3P

zai.

:E-:aE .,-'i_9C:1 .q a ) >

fri .t!

E.a, c._;s i

i6odr

EE

c

:9 l:r !

;.9 .al'ii .-i e .-, :j: !t,ar:,: t a,7 - = !{1 -!

I.

:

d

.== L6l.c E; E:

i tr

:! i: Ldt PE =:_?:6.3 -i r;E,".'=\ Tc!.q ? r.. *.'i 9?E=.9 i q ! ;' -- = ! z i : T" i o -. o- oH= o'-" 7,:: a iI!'i"" gai 3i 3 = I i.:E:,7: I r ; e'

i! iE;?it:'aI! ar* ii ir ai2i:-:ii:" ij rzr ;a, ': F;-' lEiz t I f :F >F =,: -E ?: a.:<:> 1. ,: =E H

E.

N

:

:'g

.

! ?'i=-;;=,iiie" : E E= .9 c ; E Eeii.e !!i e" $i: :i :, i;E.+ $"'9.9--;u T ir.a?l1i1;i:zi?:z jE;:: *: i : i',!li;s!; r ?iiii:il t3 !: i i2E = ti.i= : ;F.; FEE sg3E..s .E

3:!

='sFi

"


I

?^ ;E 5i

t'

q

_ ;

J,E

':s !.

,

|

- P

'-

6 eo c I

:

;.j

oF!

=

"z :4

F

-V ft

4i

.i.-r;";

-

",'.i"8 aLad2L

::ezel:=4ey, -.

-l

:.i:i.. :oxoi

-

?

d.J

j iL

q!9! :; ql- i

I,r' 5 n

ev9 . EFT xL -3

.qlf o;

- ^ i ; ,,tF. vr>d : -

r19.1 .:i;

o;.:Eio;i:

aj

F

E a a

a"E g: ; 6

"i E:5si6:;tEE;;,E

e:i€E.:.::;

g Sr ru-od!o=--

.:---.: .: .:-o!oao-9:o ! o a d j Z Y 6, a

rEYEs.si,,"ES!s p.--.-N:-ir _;LAL

'o -o .: .: ,: : : .: .: :

99.";;-E_!r, / /.-,-'trJ!x -.t.t

F

=

Saša Vegri: Zajtrkujem v urejenem naročju (odlomek)  
Saša Vegri: Zajtrkujem v urejenem naročju (odlomek)  

Saša Vegri: Zajtrkujem v urejenem naročju. Koper: Lipa, 1967. Str. 53–61.

Advertisement