Sunjeev Sahota: Leto ubežnikov (kazalo)

Page 1

Kazalo ZIMA ........................................................... 5 1. Prihodi ...................................................... 7 2. Toči: voznik rikše ...................................... 37 3. Namestitev ............................................ 119 4. Avtar in Randip: dva fanta ..................... 131 POMLAD ................................................ 281 5. Redni obiski .......................................... 283 6. Narinder: dekle od Boga ......................... 315 7. Ohranjanje delovnih mest ..................... 380 POLETJE ................................................. 407 8. Grožnje in obljube ................................ 409 9. Pod isto streho ...................................... 439 10. Gledati od znotraj navzven .................. 469 JESEN ...................................................... 481 11. Svoboda za kakšno ceno ...................... 483 12. Kontejnerska vročica ........................... 519 13. Druga stran neba ................................. 535 14. Spet skupaj .......................................... 551 Epilog ....................................................... 579 Slovarček ................................................... 595


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.