Iztok Osojnik: Symposia (kazalo)

Page 1

Kazalo Kosovel in Kramberger, med avantgardno in sodobno slovensko politično poezijo................................................................................................... 5 Ekologija skozi poezijo Jureta Detele..........................................................50 Nekoherenten prispevek o slovenski eksperimentalni poeziji .........76 Neoliberalna paradigma v luči eksperimentalne poezije................. 107 Vprašanje akcije, vprašanje biti ................................................................. 162 Darja Pavlič: Literatura kot politično dejanje......................................... 210 O avtorju............................................................................................................. 212

Syposia Iztok Osojnik Text.indd 211

27.Jan.2016 16:02