__MAIN_TEXT__

Page 1

Spis treści

97


98


DZIŚ JESTEM PO PROSTU ZAKRĘCONY ................................................ 7 D. P. HUP. ................................................................................................... 9 GWIAZDY ................................................................................................. 11 LUBLAŃSKIE ZWADY ............................................................................. 13 OPUŚCIĆ LUBLANĘ ................................................................................. 14 PREMIERA ............................................................................................... 17 SPODNIE NA NIEBIE ............................................................................... 20 SUPERMARKET ....................................................................................... 22 ZAŁOŻENIE PAŃSTWOWEGO ZBĘDNEGO TEATRU SŁOWEŃSKIEGO .................. 26 FANESCA .................................................................................................. 33 MEIN IRISCH KIND, WO WEILEST DU? ............................................... 38 NIEBO NAD BERLINEM ......................................................................... 40 PEWNEGO DNIA W PRADZE ................................................................. 48 SALISBURY HOTEL ................................................................................. 52 SPECJALNIE NA TĘ OKAZJĘ ................................................................. 56 DEPRESJE PARYSKIE ............................................................................. 63 EDWARD SAID WPADŁ DO WANNY ..................................................... 68 NOWY DZIEŃ .......................................................................................... 70 ODA DO ŁANI .......................................................................................... 72 PODCZAS CZYTANIA ESEJÓW JUREGO DETELI ................................ 74 W OCZEKIWANIU NA DESZCZ ............................................................... 77 VICTORIA DANCE ................................................................................... 80

99

Profile for KUD Police Dubove

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie (spis tresci)  

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie. Przekład: Marcin Warmuz. Posłowie: Alenka Jovanovski, Jelka Kernev Štrajn, Darja Pavlič. Mikołów: Instytut...

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie (spis tresci)  

Iztok Osojnik: Spodnie na niebie. Przekład: Marcin Warmuz. Posłowie: Alenka Jovanovski, Jelka Kernev Štrajn, Darja Pavlič. Mikołów: Instytut...

Advertisement