Iztok Osojnik: Newyorška trilogija (kazalo)

Page 1

Kazalo Prvi popravki .................................................................. 7 Obradek ........................................................................... 8 Paberkovanje o pripovedni umetnosti ..................... 11 Mučno zajebavanje ...................................................... 16 Za vraga, od kod zdaj fašizem .................................... 22 Ščurek: ptič ali žuželka ................................................ 29 Anafora ........................................................................... 31 Naredimo krajšo pavzo. Rečeno, storjeno. Več spanja, manj trapanja ........................................... 37 Se spomniš, se spomniš Mavretanije? ...................... 44 Rdeči ............................................................................... 48 Modri ali o razdrobljenosti ........................................ 49 Barney (trganje se nadaljuje) ..................................... 59 Umetnost miru ............................................................. 67 Sylvia .............................................................................. 68 Kaplar Slovenija ........................................................... 80 Kafkov vratar v New Yorku ......................................... 87 Postprodukcija .............................................................. 92 Kdo je Sophie Fanshawe ............................................. 96 Rahljanje teksta .......................................................... 105 Die Kehre .................................................................... 109 Kordelija ...................................................................... 116 Naknadni opis stanovanja ........................................ 119 In the footsteps of Mr. Black .................................... 126 Stalker .......................................................................... 130 Malaka .......................................................................... 144 Korporacijski povezovalec v rumenih bermuda hlačah (De corporis in pantalona orangea corta non disputandum fuit, Brutus) .......................................... 151


Christmas time ......................................................... 154 Retro ............................................................................ 157 Lajza, šrink .................................................................. 166 Le Grainne Cafe ......................................................... 173 San Francisco .............................................................. 183 Mesto in psice ............................................................. 192 Memorial Ground Zero ........................................... 202 Jack Daniels ................................................................. 206 New York, New York ................................................. 212 Soočenje z avtorico ................................................... 213 Columbia University ................................................. 220 Terorizem terorja ....................................................... 235 Jedem das Seine ........................................................ 245 William James ............................................................. 247 Walking the High Line ............................................. 251 Poroka dame in algoritma ........................................ 253 Pretipkavanje dveh odstavkov iz romana Newyorška trilogija s fotografije, nekega novembrskega dne posnete z mobilnim telefonom Huawei 10 light na 374 Manhattan Ave v Brooklynu ob 12.53 po lokalnem času ...................................... 263 Lincoln Center ........................................................... 272 Metanoia ..................................................................... 283 Poskus pesnjenja v New Yorku ............................... 286 Hokejska tekma med New Jersey Devils in Vancouver Canucks ................................................... 295 Oda za Peta Townshenda in Jima Morrisona ....... 302 Še-oda .......................................................................... 305 Bard College ............................................................... 307 Moč ženske ................................................................. 309 Smrt kokota Robina .................................................. 340


Orografski stavki 4 ..................................................... 346 Lopata za sneg ............................................................ 349 Orografski stavki 3 ..................................................... 352 Orografski stavki 2 ..................................................... 355 Copate za skvoĹĄ ........................................................... 356 Orografski stavki 1 ..................................................... 360 and now the bycicle ................................................... 363 Konec etike ................................................................. 370 the kitchen .................................................................. 374 Duchamp ..................................................................... 381 Back in the USSR ....................................................... 390


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.