Michelle Perrot: Ženske ali molčanja zgodovine (kazalo)

Page 1

Kazalo SPLOŠNI UVOD 5 I. SLEDOVI 25 Prakse ženske memorije 29 Hčerke Karla Marxa: neizdana pisma 40 Znova najdena Caroline 82 Caroline, dekle iz predmestja Saint-Germain, med drugim cesarstvom 86 »Moja hči Marie« 140 II. ŽENSKE NA DELU 149 Ženske stavke 156 Hvalnica gospodinje v diskurzu francoskih delavcev v 19. stoletju 171 Uporna ljudska ženska 196 Ženske in stroji v 19. stoletju 222 Od dojilje do uslužbenke … 237 Kaj je poklic za žensko? 247 III. ŽENSKE V DRŽAVLJANSKEM PROSTORU 255 Oblast moških, moč žensk? Zgled 19. stoletja 259 Izstopiti 274 Javna beseda žensk 313 Ženske in državljanstvo v Franciji 323 Družbeni spol mesta 340 IV. DVA LIKA 357 Flora Tristan, raziskovalka 361 Sand: ženska v politiki 377 V. DEBATE 423 Na fronti spolov: dvomljiv boj 433 Zasužnjena telesa 444 Ženske in njihove podobe ali pogled žensk 452 Javno, zasebno in odnosi med spoloma 458 Identiteta, enakost, razlika. Pogled zgodovine 469 Zgodovina brez spopadov 486 Michel Foucault in zgodovina žensk 493 SPREMNA BESEDA 507 Taja Kramberger, Drago Rotar: Dekodiranje molčanja in utišanih glasov zgodovine 509 Izbor temeljne bibliografije del Michelle Perrot o zgodovini žensk Indeks imen O avtorici O prevajalki

Perrot Zenske.indd 555

536 542 554 554

3/18/2016 11:22:08 AM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.