Eva D. Bahovec: Deleuzova samota (odlomek spremne besede)

Page 1

Eva D. Bahovec

DELEUZOVA SAMOTA Nove zahteve, ki so se izoblikovale v študentskem gibanju leta 1968 na raznih koncih Evrope, so v Parizu privedle do ustanovitve nove univerze, na kateri je vse življenje predaval Gilles Deleuze. To je bila Univerza Pariz VIII – Vincennes, kjer je za študij filozofije najprej poskrbel Deleuzov filozofski prijatelj Michel Foucault, ki pa je, še preden je zares začel poučevati na vincennski univerzi, dobil mesto na najuglednejši francoski univerzitetni instituciji, na pariškem Collège de France. Prav tu je lahko Foucault postal upornik v srcu sistema, kjer je ravnal v skladu s svojim geslom Kjer je oblast, tam je odpor in na svojih seminarjih slušateljem polagal v roke zemljevide o tem, kje je treba udariti in kako izumljati nove taktike za spopad. Deleuze, ki je v nasprotju s Foucaultom za vedno ostal na uni­verzitetnem robu vincennskega gozda, pa je pou­čeval tako tradicionalno filozofsko disciplino, kot je njena zgodovina, in predaval mešani publiki filozofov in nefilozofov, psihopatov in džankijev, reformatorjev in teroristov, moških in žensk.1

1 V času branja Deleuzovega Nietzscheja sem se pogovarjala, dopisovala ali kako drugače sodelovala z Izidorjem Baršijem, Gregorjem Bido, Pio Brezavšček, Robinom Dolarjem, Jernejem Kalužo, Vorancem Kumarjem, Matijo Janom, Aljo Lobnik, Leo Madarasi, Alešem Mendiževcem, Polonco Mesec, Gašperjem Mlakarjem, Majo Pan, Rastkom Pečarjem, Gašperjem Štrukljem, Mariso Žele, skupino za branje Anti-Ojdipa idr.; drugimi; vsem bi se želela najlepše zahvaliti za nenehno inspiracijo, še posebej pa se zahvaljujem Jelki Kernev Štrajn, Kaji Dolar in Anžetu Okornu. 117

Niertzsche Text.indd 117

06/10/14 16:13