__MAIN_TEXT__

Page 1

Kazalo I. Prvi tren: Bujni jedilni list ...................................7 Drugi tren: Starikava lisica .................................14 Tretji tren: Pravilni stavki ..................................25 Četrti tren: Sočni čas .........................................36 Peti tren: Oluščena koža ....................................41 Šesti tren: Pepel kraljice noči .............................57 Sedmi tren: Večerja v pečici ...............................61 Osmi tren: Skok za potapljači ............................64 Deveti tren: Potreba po orožju ...........................74 Deseti tren: Potreba gnezditi ..............................80 Enajsti tren: Čaj ob petih ..................................84 Dvanajsti tren: Prepihalo vas bo ........................93 Trinajsti tren: Ledene rože na oknih .................101 II. Štirinajsti tren: Degustacija ..............................105 Petnajsti tren: Črke za v juho ...........................118 Šestnajsti tren: Glasovi .....................................129 Sedemnajsti tren: Vodna deklica ......................139 Osemnajsti tren: Spodobna zavist ....................143 Devetnajsti tren: Noge v betonu ......................147 Dvajseti tren: Dihaj, dihaj ...............................155 Enaindvajseti tren: Knjiga ...............................162 Dvaindvajseti tren: Razbito zrcalo ...................163 Triindvajseti tren: Debela meča .......................173 Štiriindvajseti tren: Spalna hiba .......................179


III. Petindvajseti tren: Hoja po Ä?repinjah ...............187 Ĺ estindvajseti tren: Politi Ä?aj ............................196 Sedemindvajseti tren: Bratje ............................202 Osemindvajseti tren: Pred ciljem .....................203 Devetindvajseti tren: Premalo prostora ............211 Trideseti tren: Biserna svetloba ........................214

Profile for KUD Police Dubove

Radka Denemarková: Spalne hibe (kazalo)  

Črna komedija Radke Denemarkove ima groteskno pretirano fabulo: Virginija Woolf, Silvija Plath in Ivana Trump so obtičale v vmesnem nadstrop...

Radka Denemarková: Spalne hibe (kazalo)  

Črna komedija Radke Denemarkove ima groteskno pretirano fabulo: Virginija Woolf, Silvija Plath in Ivana Trump so obtičale v vmesnem nadstrop...

Advertisement