Page 1

S E R V I C E PA R T N E R O F F S H O R E , I N D U S T R I & E I E N D O M


2


Innhold SIDE 3

Selskapet

SIDE 4

Spesialister på tankrengjøring

SIDE 10

Rørspyling, rørinspeksjon & rørfornying

SIDE 12

Overflatebehandling

SIDE 14

Tilkomstteknikk

SIDE 16

BES

SIDE 18

Ventilasjon

SIDE 20

Kombinert spyle- og vakuumsugebil

SIDE 22

Brøyting

Selskapet

KTV Group er en ISO-sertifisert servicepartner for offshoreindustrien, landbasert industri, eiendom og bygninger. Siden 1992 har KTV Group spesialisert seg på SIDE 6 Industri profesjonell høytrykkspyling og overflatebehandling, og vår erfaring gjør oss svært allsidig og tilpasningsdyktig. SIDE 8 Eiendom, bygg & fasade

SIDE 24 Konsulenttjenester & Prosjektansvar SIDE 24

Ny teknologi

SIDE 26

Referanser

SIDE 28

ISO 9001 & OHSAS 18001 sertifikater

SIDE 30

Achilles JQS

SIDE 32

Kontaktinformasjon

Det faktum at vi er tilpasningsdyktige og har dyktige og erfarne medarbeidere gjør at våre forretningsområder i dag omfavner mange flere områder enn det de gjorde i de første årene. Hovedområdene i dag er industrirengjøring, tankrengjøring, overflatebehandling, rørspyling, rørinspeksjon, rørfornying, tilkomstteknikk, høytrykksspyling, fasadevask, grafittifjerning, ventilasjon, avfallshåndtering & spesialavfall og brøyting og strøing. Kvalitetssystem KTV Group kvalitets-og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og OHSAS 18001:2007. Sertifiseringen er gjort av DNV - Det Norske Veritas. Vårt nettbaserte system for kvalitetsstyring er skreddersydd for vårt bruk. Systemet fungerer i det virkelige liv, ikke bare på papiret. All firmainformasjon, prosedyrer, kundeinformasjon og prosjektinformasjon er arkivert og lagret elektronisk. Denne informasjonen er alltid tilgjengelig for alle ansatte via mobile enheter med nettilgang. Dette betyr at vi har et levende kvalitetssikringssystem som alltid er oppdatert og alltid tilgjengelig uansett hvor vi er lokalisert i verden. Våre kunder kan følge sine prosjekter i nåtid gjennom sin egen unike weblink som opprettes automatisk for hvert prosjekt som utføres av KTV Group. Prosjektinformasjon, daglige rapporter med bilder og/eller video, personell, informasjon om utstyr, sjekklister, kvalitetskontroller og mer er tilgjengelig gjennom samme weblinken. KTV Group fokusere sterkt på forskning og utvikling I mange år har vi utviklet nye systemer og utstyr for å gjøre hver arbeidsdag tryggere for våre ansatte, uten at det påvirker deres effektivitet. Friskluftmasken Freshcom, fjernstyrte industrielle rengjøringsroboter og nye metoder for gassmåling og NDT, er gode eksempler på at vi er langt fremme når det gjelder innovasjon, sikkerhet og effektivitet.

Achilles JQS

Våre ansatte og arbeidsmiljø Et godt, stabilt og sikkert arbeidsmiljø er svært viktig for oss, og alle våre ansatte er høyt verdsatt av selskapet. Et godt arbeidsmiljø sikrer også god arbeidsmoral og en god servicefaktor. Våre ansatte har et høyt kvalitets- og erfaringsnivå. Alle er spesialtrent og utdannet innenfor våre forretningsområder. Erfaringsoverføring og kunnskap er nøkkelfaktorer for oss.

Qualified

TUA SERTIFISERT

Vårt slagord Quality on time er KTV Group sitt slagord. Dette er oss! Vi lever og arbeider i henhold til ordtaket “The Yes People. Vi er og skal være imøtekommende i alle situasjoner. Vi har den unike evnen at vi ikke ser problemer. Vi ser kun utfordringer, og vi elsker utfordringer. Vi er “The Yes People”. Vi jobber over hele verden Vårt hovedkontor er på Askøy like utenfor Bergen. Vårt arbeidsområde er både inn og utland.

3


Robot ‘No Entry System’ KTV Group ønsker å ta bort behovet og faren ved at personell skal måtte entre tanker. Vi vet at fremtiden innen tankrengjøring kommer til å bli utført uten entring av personell. Vi har stort fokus på videre utvikling av No-Entry roboter i tiden fremover. - Roboten kan fjernstyres uten entring av tanker - Løser jobben uten stillas - Kan brukes både på vertikale og horisontale flater - Selve gjennomføringsprosessen reduseres med 35% - Besparelse på vannforbruk med 15-20% Ved hjelp av spylerobot kan vi utføre spyling på alt av stål uten bruk av stillas eller lift. Roboten klatrer på stål ved hjelp av magneter, og kan operere høytrykk opp til 2500 bar. Bruk av roboten løser også faren ved at personell opererer utstyr over 800 bar. Roboten brukes også til fjerning av overflatebehandling. Roboten kan fjernstyres via internett. I praksis og kort fortalt betyr dette at vi kan sitte i vårt kontrollsenter og utføre rengjøringsoppgaver i hele verden både onhore og offshore.

Spesialister på tankrengjøring

onshore og offshore. Tankvask krever stort fokus på sikkerhet, men

Tankrengjøring er et av våre kjerneområder med generell tankvask og

utførelse av denne type arbeid, og vi er i dag ledende innen dette

rengjøring av seperatortanker som vårt spesialfelt. Vi rengjør dieseltanker, vanntanker, ballasttanker, drillvann, kjettingkasser og produktanker - tørre og våte, truster/pumpe rom, mudpumperom, maskinrom, generatorrom

feltet. Alle ansatte har blått eller rødt tanksertifikat, i tillegg til lovpålagte sertifiseringer og kurs. Vi har også egen utdanning for utførende personell. Vi har helt siden 2001

og fjerning av marin groe.

hatt som krav til alle ansatte om å bruke friskluft i alle tanker uavhengig

Vi har alt utstyr tilgjengelig for å gjøre en kvalitetsmessig riktig og god

arbeid.

jobb. Vi stiller på kort varsel med kvalitet og kunde alltid i første rekke. Vårt høytrykksutstyr strekker seg fra 100 til 2500 bar, og vi har vakuumpumper for å suge både vått og tørt. Vi har også en spylerobot (No Entry system) som gjør at vi kan utføre spyling på alt av stål uten bruk av stillas eller lift. Roboten klatrer på stål ved hjelp av magneter, og kan operere høytrykk

4

også effektivitet. KTV Group har personell som har lang erfaring med

av innhold. Dette har vært med på å bidra til 0 skader på denne type

KTV Group AS tilbyr tankrengjøring av alle typer tanker på skip, oljerigger og landbaserte anlegg overalt, men med hovedfokus på Norge. Sikkert, effektivt og kostnadsbesparende

opp til 2500 bar.

Spesialutdannet personell og samarbeidspartnere med godkjente

KTV Group har siden 1992 utført oppdrag for oljeindustrien både

kostnadseffektiv måte. Arbeidet utføres til avtalt tid og sted.

tankanlegg/avfallsmottak, sikrer deg at arbeidet utføres på en trygg og


For skip kan våre tjenester også utføres ved ISPS-godkjente kaianlegg

Vi ufører blant annet:

på Hanøytangen på Askøy utenfor Bergen, eller hvor våre samarbeids-

• Prosjektering, prosjektledelse.

partnere har sine respektive kaianlegg.

• Gassmåling, utstedelse av entringssertifikat med personell som har

Onshore og offshore

• Inspeksjon av tankene med personell som har bred erfaring, og

alle nødvendige sertifiseringer. KTV Group utfører rengjøring av tanker både onshore og offshore. Her er ofte høyder en utfordring, men også rengjøringsmetode kan være en utfordring. Vi har rengjort dieseltanker, vanntanker, ballasttanker,

blått tanksertifikat (tankkontrollør). • Rengjøring ved høytrykkspyling/ steam med trykk fra 100 til 2500 bar, og kaldt og/eller varmt vann.

drillvann, kjettingkasser og produktanker - tørre og våte. Vi har blant annet

• Montering av stillas.

utført tankvask i forbindelse med klassing på Scarabeo5, Trancocean

• Tørking etter behov. Mekanisk eller manuell.

Artic, Songa Dee, Songa Delta, Polar Pioneer, Deepsea Atlantic, Bideford

• Tømming og rengjøring av tørrbulktanker.

Dolphin, Borgeland Dolphin, West Navigator, Transocean Winner,

• Fjerning og rensing av avfallsvann i samarbeid med våre

Transocean Searcher, Regalia, Transocean Leader, Safe Caledonia og mange flere.

godkjente leverandører. • Spyling av liner med krypedyse/ eventuelt videoinspeksjon. • Spyling med robot - No Entry system.

5


Industri

Vårt personell har også erfaring fra decantering (behandling) av avfall og

Rigg

for Shell, Esso, Statoil Mongstad, Kollsnes og Sture. Våre operatører har

KTV Group utfører rengjøring av tanker både onshore og offshore.

alle blått eller rødt tanksertifikat.

rengjøring med robot - ‘No entry’ system. Vi har blant annet utført jobber

Her er ofte høyder en utfordring, men også rengjøringsmetode. Vi har rengjort dieseltanker, vanntanker, ballasttanker, drillvann, kjettingkasser

Bensin- og dieseltanker

og produktanker - tørre og våte. Vi har blant annet utført tankvask i

KTV Group utfører rengjøring på bensin og diesel-tanker. Vi har erfaring

forbindelse med klassing på Scarabeo5, Trancocean Artic, Songa Dee,

fra store tanker på land, men også fra en rekke skip og oljerigger. Vi har

Songa Delta, Polar Pioneer, Deepsea Atlantic, Bideford Dolphin, Borgeland

erfaring fra rengjøring av tanker i forbindelse med dieseldyr og klassing

Dolphin, West Navigator, Transocean Winner, Transocean Searcher,

av tanker. Her er det viktig med planlegging i forhold til å kunne jobbe

Regalia, Transocean Leader, Safe Caledonia og mange flere. Vi har også

sikkert og effektivt.

bred erfaring fra rengjøring av truster/pumpe rom, mudpumperom, maskinrom, generatorrom og fjerning av marin groe. Avfallsbehandling

6

Tank og tankanlegg

Avfallsbehandling er en viktig del av alt arbeid vi utfører. Helse, og miljø

KTV Group har lang erfaring fra rengjøring av landbaserte tankanlegg. Vi

ivaretas spesielt, og metodevalg spiller en viktig rolle.KTV Group har

har tidligere utført rengjøring av tanker med diameter fra 3 til 48 meter.

kompetansen og erfaringen som løser dine utfordringer.


Gjennom mange år har vi ledet større prosjekter innen industriell

6000 containere hvert år. Vi har utviklet egne spyleteknikker som gjør

rengjøring og vi vet hvilke metoder som egner seg best for å skape minst

at tømming og rengjøring går mest mulig effektivt. I tillegg utfører vi

mulig avfall. Dette er også miljø- og kostnadsbesparende for våre kunder.

tømming av større skipper som ISO- containere.

Vi prøver alltid å fremskaffe den rimeligste metoden for destruksjon av

For større anlegg hvor vi utfører fast rengjøring, utvikler vi og bygger eget

avfall med høyeste mulig gjenvinningsfaktor.

utstyr. Dette har vi for eksempel gjort på Franzefoss sitt anlegg på Eide.

Når det kommer til selve leveringen av avfallet samarbeider vi med de største avfallsleverandørene på markedet; Franzefoss, Veolia/Norsk Gjenvinning og SAR. Våre kunder skal føle trygghet når KTV Group håndterer avfallet, enten det gjelder restavfall eller spesialavfall. Containerspyling KTV Group utfører rengjøring av containere(SKFA, SKFB, FMC, BK), Scomitanker og spesielt containere fra oljeproduksjon som har inneholdt borrekaks. Ved Franzefoss sitt anlegg på Eide utfører vi spyling av mellom 40007


Løvåsen Borettslag

Eiendom

Vår erfaring er nøkkelen til å gjøre de rette metodevalgene.

KTV Group har over lengre tid utviklet vedlikeholdsprogram som ivaretar

og for at resultatene blir gode.

Metodevalgene er avgjørende for at fasaden skal få en riktig behandling

bygninger, og som også tar hensyn til miljøet rundt. KTV Group tilbyr helt unike vedlikeholdsavtaler for utvendige fasader. Vi vet det er viktig å tenke langsiktig!

Disse har blitt veldig godt mottatt av flere store og små borettslag. I løpet av de siste to årene har vi allerede laget avtaler på over 100.000m2

Våre vedlikeholdsprogram gir våre kunder en forutsigbarhet i forhold til

fasader. Hvorfor? Jo, avtalene sparer penger for byggeier/borettslaget og

kostnader, men også kvalitet. Vår kompetanse på dette området er med

sørger for at fasadene alltid fremstår tiltalende.

på å gi våre kunder en helt ny opplevelse av utvendig vedlikehold. I de fleste tilfeller løser vi våre kunders utfordringer med jevnlig vedlikehold,

KTV Group er den eneste leverandøren som tilbyr slike avtaler i Norge.

samtidig som vi sparer kunden for store kostnader.

Er du opptatt av å lage og holde gode vedlikeholdsrutiner og samtidig spare kostnader stiller vi gjerne med mer informasjon.

Det er klare fordeler med å kunne dokumentere utvendig vedlikehold, for eksempel når et bygg skifter eier, ved refinansieringer eller ved inngåelse av forsikringsavtaler. 8


Illustrasjon

Våre tjenester TILKOMSTTEKNIKK

RØRFORNYING

HØYTRYKKSSPYLING

TØRRISBLÅSING

TANKRENGJØRING

SANDVASKING

TANKINSPEKSJON

KALKVASKING

FASADEVASK

VÅTBLÅSING

OVERFLATEBEHANDLING

SANDBLÅSING

MALING

AVFALLSHÅNDTERING

GRAFITTIFJERNING

SPESIALAVFALL

VENTILASJONRENGJØRING

TØMMING & SPYLING AV SANDFANG

INSPEKSJON AV VENTILASJON

VAKUUMSUGEBIL

RØRSPYLING RØRINSPEKSJON 9


Rørspyling, rørinspeksjon, rørfornying & røravtalen Rørfornying

Rørinspeksjon

Rørfornying er et samlebegrep for å rehabilitere avløpsrør både inne i

KTV Group har utstyr for å kunne utføre inspeksjon av alle typer rør, og vi

bygg og boliger, og i det kommunale rørnettet - fra hus til renseanlegg. I

har også utstyr for å finne/lokalisere rør under bakken.

mange land benevnes dette ofte som “Relining”. Prinsippet er å reparere de gamle, skadede rørene ved å lage nye rørvegger på innsiden av det

Vi utfører følgende:

gamle røret. En stor fordel med rørfornying er at man i de fleste tilfeller

- Generell inspeksjon.

unngår å grave opp uteareal/hage, kjeller/baderom eller rive ned vegger.

- Nøyaktig lokalisering av brudd i rør. - Videodokumentasjon (opptak).

Utvendig rørfornying på kommunale vann og avløpsledninger er svært

- Vi kan gå inn inntil 66 meter.

ofte brukt og har en historikk tilbake til 1977 (Oslo) der den erstattet

- Passer til rør ned til 5”.

utskifting av eldre og sprukne rør. Innendørs rørfornying (inne i og under bygninger)er er relativt nytt i Norge. Årlig rehabiliteres rørene i tusenvis av boenheter og bygg i Norge. Antallet er sterkt stigende, mye på grunn av dårlige rør installert tidlig på 1900-tallet og frem til 70-tallet.

Rørspyling

Bakgrunn for økning i bruk av rørfornyingsmetoder er :

Vi har alt nødvendig utstyr for rørspyling og inspeksjon av alle typer rør.

- Lavere kostnader enn tradisjonelt rørbytte

Vi har flere mobile spyleenheter som kan spyle med både varmt og kaldt

- Kundetilpasset rehabilitering. Lite/ingen støy, støv og annet ubehag.

vann med trykk fra 300-800 bar.

- Miljøvennlig (tar vare på de ressurser som er i bruk ) - Mange av de store utbyggingene på 30,40,50,60 og 70 tallet har rør som er i ferd med å gå ut på dato (designet for 40-60 års levetid)

Vi utfører også inspeksjon med robot, og kvalitetsikrer alt arbeidet med video og bilder.

- Rørfornying beskytter mot stadig økende vannskader (økt med 330% siden midten av 70-tallet)

Vårt personell som jobber med rør og rørspyling har lang erfaring fra arbeids med tette rør i alle størrelser, og vi har blant annet eget

Røravtalen

skreddersydd utstyr for tining av frosne vann/avløpsledninger. Innen industri og offshore har vi løst kompliserte rørspylejobber der

Enkelt og greit. Røravtalen gir deg som kunde alltid rene rør. I tillegg

erfaring har vært en nødvendighet for å kunne løse kunden behov.

inkluderer den utrykkning om det er behov for oppstaking av tette rør uten ekstra kostnader. Ved inngåelse av avtalen blir alle avløpsrør

Vi vil alltid gi våre kunder den beste oppfølgningen, også på spesielle og

rengjort og inspisert for skader. Jobbene dokumenteres med bilder /

utfordrene prosjekter. En av utfordringene vi jobber med er en maskin

video og utførlig rapport på en egen nettside og er tilgjengelig uansett

som fjerner stivnet mud i ventilasjonsrør offshore. Aquamilling er også

hvor du måtte befinne deg i verden. Årlig taes det stikkprøver for å

en av teknologiene som benyttes, og har vist seg særdeles effektiv

unngå oppbygging av smuss som fører til tette rør. I avtale perioden er

spesielt på scale i rør.

rengjøring inkludert ved behov. Tining av frosne vann/kloakkrør Avtalen kvalitetsikrer avløpsrør og forebygger tette rør, samt reduserer

KTV Group har meget effektivt utstyr for tining av frosne vann og

slitasjen og forlenger levetiden på rørene. Avtalen gir deg som kunde

kloakkrør. De senere årene har vi tint tusenvis av rør til private og

en unik dokumentasjon opp mot forsikringselskaper og banker. Husk at

bedrifter. Her handler alt om riktig utstyr, og det er her vi har spesialisert

dokumentasjonen alltid vil være tilgjengelig og vil aldri bli slettet i våre

oss på å bruke høytrykk i kombinasjon med krypedyser og varmt vann.

systemer. KTV Group er sertifisert og godkjent etter ISO 9001 og OHSAS18001 standardene. Vårt personell har opplæring i service og kvalitet og vi anser dette som særdeles viktig når man skal utføre denne type arbeid for eksempel innvendig i private hjem.

10


11 15


Overflatebehandling KTV Group utfører: - Maling/sprøytemaling - Vannjetting/høytrykkspyling - Sandblåsing - Vakuumblåsing - Fasaderehabilitering - Tørrisblåsing - Mur og pussarbeider - Inspeksjon - Prosjektansvar - Tilkomstteknikk KTV Group har lang erfaring innen overflatebehandling, og vi har kompetanse på alle typer overflater. Vi har fokus på personell med høy kompetanse og vi har egne inspektører. Kvalitetsystemet vårt er tilpasset alle typer jobber enten det er overflatebehandling av en høyblokk eller på en offshoreinstallasjon. 12

Maling Vi har tett samarbeid med kjente malingsleverandører, med fokus på å alltid tilby de beste løsningene for våre kunder. Vår eiendomsavdeling har lang erfaring med rehabilitering av bygårder, fasader, rekkehus, trappeoppganger og blokker. Vi har de siste årene gjennomført store arbeider hos flere borettslag og sameier i Bergen. Vi bistår gjerne våre kunder i borettslag eller sameier med rådgivning og informasjon til beboerne. Vi har et godt utviklet og velfungerende system for HMS/ internkontroll og kvalitetskontroll av utførte fagarbeider. Vi produserer fremdriftsplan for prosjektet og er i aktiv dialog med kundens representant gjennom hele prosjektet. KTV Group tilbyr også vedlikeholdsavtaler for fasader utvendig på 10-20 år. Industri og offshore Vi overflatebehandler konstruksjoner og utstyr beregnet for offshore, energiforsyning og prosessanlegg. Vi har gode løsninger for inndekking, og der hvor tilkomst er en utfordring benyttes tilkomstteknikk. God planlegging i forhold til metode og valg av produkter er en nødvendighet for å oppnå god korrosjonsbeskyttelse.


KTV Group har spisskompetanse innen alle metoder som er på markedet. Alt arbeid kvalitetsikres med målinger og bilder slik at våre kunder kan føle trygghet med arbeidet som utføres.

KTV Group har også metoder for å bruke vakuumblåsing, og dermed gjenvinne all sanden som blir brukt. Dette gjør at det i teorien er mulig og sandblåse innvendig i byggninger eller i støvsensitive områder.

Tørrisblåsing Tørrisblåsing er en meget effektiv og skånsom metode som også er meget miljøvennlig. Tørrisblåsing er en revolusjonerende rengjørings-/ blåsemetode hvor man i stedet for tradisjonelle blåsemidler bruker myk tørris formet som riskorn. Prosessen etterlater seg ikke sekundært avfall. Tørrisblåsing sørger for rask, effektiv og skånsom fjerning av sot, olje, diesel, fett, groe, bunnstoff, mose, alger, sopp, tyggegummi, maling/ grafitti og mye annet. Kan blant annet brukes til rengjøring av turbiner, generatorer, elektrisk utstyr og innen næringsmiddelindustrien.

Sandvasking Vi bruker maskiner på 4-500 bar med spesielle dyser som muliggjør injeksering av sand. Metoden brukes svært ofte på fasader der man skal fjerne dårlig overflatebehandling men også for bearbeidelse for heft til underlaget. Metoden erstatter ikke våtblåsing, men er et alternativ hvor overflaten ikke skal bearbeides så grundig, eller all overflatebehandling skal fjernes.

Våtblåsing/Sandblåsing Våtblåsing er en videreutvikling av sandblåsing, men har den klare fordelen av at det ikke støver. Metoden er meget effektiv for fjerning av gammel overflatebehandling både på mur og stål.

Kalkvasking Her brukes en høytrykkspyler på 3-500 bar med spesielle dyser for injeksering av kalk. Metoden brukes til rengjøring av spesielle overflater som Mineralittpuss kobber, eller andre overflater som ikke tåler kjemikalier, eller der hvor sandvasking/blåsing blir for kraftig. Metoden brukes spesielt på eldre murfasader og skulpturer/ornamenter. 13


14


Tilkomstteknikk KTV Group er tilknyttet Soft (samarbeidsorganet for tilkomstteknikk) og har egen Sikringsleder klasse A. Vi deltar gjerne i planlegging for å kvalitetsikre arbeid som skal utføres. Våre klatrere har rikholdig erfaring fra offshore, bygg, anlegg og industri og kan utføre en rekke oppgaver raskt og effektivt. KTV Group har et eget team med klatrere som alle har godkjente TT (Tilkomstteknikk) kurs. Vi har det aller siste innen moderne tilkomstteknologi, og dette sammen med godkjente klatrere sikrer at våre kunder får utført en sikker og kvalitetsmessig jobb på optimal tid og til riktig pris. Vi bruker for eksempel elektriske taumopeder for raskere å kunne forflytte oss opp og nedover. På denne måten beveger vi oss raskt over store områder. Vi kan stort sett klatre på alt, og våre oppdrag er både offshore og på land. På land har klatring i mange år blitt sett på som farlig og uforsvarlig, mens det offshore daglig jobber flere hundre klatrere som utfører oppgaver som inspeksjoner, mekanisk arbeid, overflatebehandling, rengjøring og annet. KTV Group har spesialkompetanse og lang erfaring på klatring på bygninger. Mange bedrifter og byggeiere kan spare tid og penger ved å bruke tilkomstteknikk for utførelse av forskjellige vedlikeholdsoppgaver inspeksjoner. Eksempler hvor tilkomstteknikk brukes; inspeksjoner, fasadevask, overflatebehandling, maling av vinduer, montering av utstyr, reperasjoner med mer. Vårt spesialfelt er tilkomstteknikk i kombinasjon med høytrykkspyling og overflatebehandling. Her har vi utviklet eget utstyr og teknikker som gjør at vi jobber raskt og effektivt. KTV Group setter stort fokus på helse, miljø og sikkerhet på alle oppdrag. Vi utfører følgende onshore & offshore: - Industrirengjøring - Maling - Inspeksjon - Montering - Overflatebehandling - Mekanisk arbeid

15


BES KTV Group har utdannet personell for brann-, entrings- og sikkerhetsvakt oppdrag. Alle har BES-kurs og erfaring fra rigg og skip. Vi har også egne koordinatorer som kan styre større prosjekter. Vi har bred erfaring fra arbeid i tanker, og mange av våre vakter har selv utført arbeid i tank, noe som styrker vår kompetanse på vakthold og sikkerheten rundt slik arbeid. Vi leverer personell på kort varsel, uavhengig av antall vakter.

Sertifikatutstedere KTV Group har utdannet personell til å kunne gass-sertifisere alle type tanker. Vårt personale har mangeårig erfaring fra arbeid i tanker og er utdannet med autorisasjonsbevis klasse A. Sikkerhetsansvarlig/Sertifikatutsteder er registrert som sertifikatutstedere i Direktoratet for Arbeidstilsynet. Kravene er spesifisert i: - Forskrift for Arbeid i Tanker § 28 - Forskrift om nøytralgass Vi leverer sertifikatutsteder i hele landet, og påtar oss større prosjekter som for eksempel ved klassing av rigger.

Tankkontrollører KTV Group har personell som er spesielt utdannet og sertifisert for å kunne godkjenne tanker. Vårt personell har høy kompetanse og mangeårig erfaring innen dette området. Alle tanker skal regelmessig kontrolleres og godkjennes. Kontakt oss gjerne for avtaler som tar for seg rengjøring og godkjenning i en og samme operasjon. Vi tilbyr denne tjenesten i inn- og utland. Vårt personell har alle dokumentert relevant praksis i minst 1 år, har tatt Kurs B, inklusiv avlagt eksamen. Kravene er dokumentert i: - KLIF: Forskrift for å hindre lekkasje fra oljetanker - DSB: Forskrift om farlig stoff.

16


17


Ventilasjon Ventilasjon Rengjøring av avventilasjonsanlegg ventilasjonsanleggerernøkkelen nøkkelen til frisk ventilasjonsanlegg Rengjøring til frisk luft.luft. Alle Alle ventilasjonsanlegg bør bør minimum rengjøres hvert år. Grunnen rørene dannergrobunn grobunnforformikromikrominimum rengjøres hvert 6 år.6 Grunnen er er at at rørene danner organismer som som sopp, sopp, mugg mugg og og andre andre bakterier. bakterier. organismer De fleste fleste blir blir veldig veldig overrasket overrasket av av åå se se hvordan hvordan deres deres rør rør egentlig egentlig ser ser ut ut etter etter bare bare så så De lite som som 66 år. år. Har Har rørene rørene ikke ikke vært vært rengjort rengjort på på 10-15 10-15 år år eller eller lengre, lengre, jaja da da kan kan og og bør bør lite

Utdrag fra fraByggforsk) Byggforsk) (Utdrag Undersøkelser har har vist vist atat forurensede forurensede ventilasjonsanlegg ventilasjonsanlegg kan kan Undersøkelser

man for for eksempel eksempel undersøke undersøke arbeidstedets arbeidstedets sykefravær. sykefravær. Med Med stor stor sannsynlighet sannsynlighet ligger ligger man mye av av problemet problemet ii ventilasjonen. ventilasjonen. Andre Andre indikasjoner indikasjoner er er store store utslag utslag på på radon radon eller eller mye

utgjøreen enhygienisk hygieniskrisiko, risiko, gi redusert luftkvalitet for utgjøre og og gi redusert luftkvalitet og forogsmå små luftmengder. Akkumulering av smuss på komponenter luftmengder. Akkumulering av smuss på komponenter som

soppspor ii luften. luften. soppspor

som vifter, varme-/kjølebatterier varmegjenvinnerekan kan gigi vifter, varme-/kjølebatterier og og varmegjenvinnere dårligereenergiøkonomi. energiøkonomi.Tilsmussede Tilsmussede kanaler medføre dårligere kanaler kan kan medføre økt

KTV Group Group sine sine metoder metoder gir gir 100% 100% rene rene rør. rør. Vår Vår utstyrsleverandør utstyrsleverandør sier sier det det slik; slik; KTV “De fleste flestesom som lager lager utstyr utstyr for rengjøring selgerutstyr utstyrsom som gir gir kunden kunden "De rengjøring av ventilasjonsrør ventilasjonsrør selger

økt for fare brann for brann og brannspredning. er dokumentert fare og brannspredning. Det Det er dokumentert at at rengjøring av kanaler og aggregatkomponenter rengjøring av kanaler og aggregatkomponenter kan føre kan til

god samvittighet. samvittighet.Vi Vi derimot derimot har har utviklet utstyr som som gir kunden god samvittighet, samvittighet, men men god utviklet utstyr kunden god også 100% 100%rene renerør". rør”. også

føre til forbedret av og inneklimaet og redusert forbedret opplevelse opplevelse av inneklimaet redusert forekomst av forekomst av sykdomssymptomer til dårlig inneklima. sykdomssymptomer knyttet til dårligknyttet inneklima. Ventilasjonsan-

KTV Group Groupjobber jobberalltid alltidforfor å kvalitetsikre kunder. Derfor bruker vi markedets KTV å kvalitetsikre vårevåre kunder. Derfor bruker vi markedets mest mest effektive og moderne hvorminste hver minste blir dokumentert. Vi også tilbyr effektive og moderne utstyr,utstyr, hvor hver metermeter blir dokumentert. Vi tilbyr også vedlikeholdsavtaler hvor vi kvalitetskontrollerer dinehvert rør hvert 3 år,rengjør og rengjør vedlikeholdsavtaler hvor vi kvalitetskontrollerer dine rør 3 år, og ved ved behov. Kontrollene og arbeidet blir dokumentert for alle kunder video behov. Kontrollene og arbeidet blir dokumentert for alle vårevåre kunder medmed video og og bilder. bilder. Vi utfører: Vi utfører: Rengjøring av ventilasjonsanlegg/rør Rengjøring av ventilasjonsanlegg/rør Inspeksjon Inspeksjon Tetting av lekkasjer Tetting av lekkasjer Desinfeksjon Desinfeksjon

1818

Ventilasjonsanlegg kan ha et innvendig overflateareal på legg kan ha et innvendig overflateareal på nærmere 10 % av nærmere 10 % bygning, av golvarealet i enen bygning, og og utgjør stor, golvarealet i en og utgjør stor, skjult ofteen glemt skjult og Anlegget ofte glemtskal overflate. Anlegget skalmengder tilføre tilstrekkelige overflate. tilføre tilstrekkelige ren luft til mengderog renfjerne luft til lokalene, fjerne forurenset luft. Kanaler ogi lokalene, forurensetogluft. Kanaler og komponenter komponenter i ventilasjonsanlegg vil bli forurenset bruk, ventilasjonsanlegg vil bli forurenset under bruk, under og krever og kreverrengjøring ettersyn, rengjøring og vedlikehold. ettersyn, og vedlikehold.


19


20


Kombinert spyle - og vakuumsugebiler Ved hjelp av sugebiler som er utstyrt med det beste utstyret for rørspyling, har vi mulighet for å kunne spyle to rør samtidig med forskjellige trykklasser og vannmengde. Bilene er bygget spesielt med tanke på borettslag og kommunale oppgaver, men selvsagt også til industrielle formål. At vi har det beste utstyret på markedet, gir naturlig nok også gevinst til våre kunder.

Vi utfører: - Tømming / spyling av sandfang - Tømming og kontroll av olje/fettutskiller - Tømming/rengjøring av septikktank/pumpekum - Rengjøring av rør - Generell tankrengjøring - Tømming av vaskehaller (bensinstasjoner) - Tømming / rengjøring av fyringstanker( bensinstasjoner)

21


22


En unik strø- og brøyteavtale KTV Group tilbyr unike brøyte- og strøavtaler av høyeste kvalitet. Det

Vi utfører også salting

unike med denne brøyteavtalen er at hver enkelt av våre biler kun

Brøyting av fortau er også en del av det vi utfører. Her brukes skreddersydde

kjører innen et avtaleområde på max 4 km. Dette gjør at vi alltid klarer å

profesjonelle ATV kjøretøy som sikrer kvalitet og fremkommelighet.

holde våre avtalekunder sine veier fri for snø. Vi gjør det enkelt! Når det

Vil du unngå å måtte ringe etter brøytebil hver gang det snør? Er du

begynner å snø begynner våre biler å kjøre, og de stopper ikke før snøen

lei av at brøytemannskapene kommer for seint? Er svaret ja på disse

slutter å lave ned. Enkelt og greit. Her jobbes det 24 timer i døgnet. På

spørsmålene, bør du vurdere en brøyteavtale med KTV Group.

denne måten vil du for eksempel ikke oppleve at det danner seg is i veien før brøytebilen kommer. Vi tilbyr: Videologging Denne unike avtale gir også våre kunder en mulighet til å se hva vi gjør

- Brøyting av vei

eller har gjort. Alle våre kunder får en internettadresse hvor de kan se video av alle brøytinger vi utfører for akkurat den kunden. Alt vårt

- Brøyting av fortau

brøyteutstyr er utstyrt med videokamera. Dette kan være greit i de tilfeller hvor det oppstår skader eller ved spørsmål om når og hvor det er brøytet.

- Salting

Høy kvalitet

- Skreddersydde strø - og brøyteavtaler

KTV Group bruker kun nyere driftsikre biler og brøyteutstyr. Høy standard og markedets beste kvalitet på ustyret gjør også sitt til at vi klarer å levere avtaletjenestene som avtalt.

23


Konsulenttjenester og prosjektansvar KTV Group har siden 1992 ledet en rekke prosjekter innen vår bransje. Vår erfaring og kompetanse innen planlegging, logistikk og praktisk gjennomføring er høy.

Vi har personell innen følgende områder: • HMS

Planlegging er en nøkkelfaktor for å begrense kostnader og ivareta kvalitet og HMS. Vår

• LOGISTIKK

organisasjon har den kompetansen som er nødvendig for å klare disse utfordringene, enten

• LEDELSE/PROSJEKTLEDELSE

det er et lite prosjekt eller en borerigg som er inne til klassing. Tid er ofte en avgjørende faktor, og det er kanskje her vi har vår største kompetanse. Dette kommer av at alle våre konsulenter

• KVALITETSKONTROLL

har lang erfaring innen vår bransje, og da spesielt kan løse utfordringer som innebærer

• UTVIKLING

tidspress.

• METODEVALG/PLANLEGGING

Ny teknologi KTV Group har lenge vært i front når det kommer til forskning og utvikling av ny teknologi som kan bedre sikkerheten til personell som jobber innen våre fagområder, men som selvsagt også kan benyttes av tilstøtende fagområder. Nyutvikling er et område det også vil satses mye på i tiden fremover. Eksempler på fremtidsteknologier er friskluftmasken Freshcom som du kan lese om under her, spyleroboten som gir oss et No Entry system og nye metoder og utstyr for gassmåling og NDT.

Spylerobot - No Entry System KTV Group ønsker å ta bort behovet for at personell skal måtte entre tanker, og vi vet at fremtiden innen tankrengjøring kommer til å bli utført uten entring av personell. Ved hjelp av spylerobot kan vi utføre spyling på alt av stål uten bruk av stillas eller lift. Roboten klatrer på stål ved hjelp av magneter, og kan operere høytrykk opp til 2500 bar. Bruk av roboten løser også skadefaren ved at personell slipper å operere utstyr over 800 bar. Roboten er et resultat av mange års utvikling og egner seg særdeles godt til arbeid som tankvask og rengjøring av skip og rigger. Roboten brukes også til fjerning av overflatebehandling. For tankarbeid er det mulig å kontrollere maskinen fra utsiden, med andre ord et ‘No Entry System’. For landbaserte tankanlegg løser roboten kompliserte rengjøringsoppgaver uten behov for stillas, og reduserer behovet for entring med personell med ca 65%. Roboten fjernstyres, den er effektiv og rask og kan gå rundt kurver og fungerer like godt opp ned. Ved hjelp av autoprogrammer kan maks effektivitet oppnås, noe som reduserer gjenomføringsprosessen med ca 35%. Det er også en miljømessig gevinst med en besparelse på ca 15-20% vannforbruk.

Gassmåling i tanker / lukkede rom Dette en en tjeneste KTV Group har levert i mange år. I 2013 gjelder et nytt regelverk som setter enda strengere krav til sertifikatutsteder. KTV Group har utdannet 15 sertifikatutstedere og vi innehar høy kompetanse innen dette feltet. Vår seksjon for utvikling og ny teknologi har i lengre tid jobbet med en ny metode for gassmåling. Den nye metoden tilfredstiller det nye regelverket og gir en mye bedre måling enn dagens metoder. HMS er kraftig forbedret og kostnaden er redusert.

NDT NDT er et område seksjon for utvikling og ny teknologi jobber mye med og vi har allerede gjort stor fremgang. Vårt mål er å kunne overvåke og måle stålkvalitet i tanker /konstruksjoner daglig, selv med avfall i tanken. En slik løsning vil bety store besparelser for kunder med

Freshcom I mange tiår har personell vært utsatt for stor risiko i forbindelse med arbeid i tank. Heldigvis har det den siste tiden blitt mer og mer vanlig å bruke friskluft og filtermasker under arbeid i slike miljøer. KTV Group har de siste årene drevet utvikling av en friskluftmaske som løser alle utfordringene - friskluft, videooverføring, kommunikasjon, integrert lys og øyebeskyttelse. Vår kompetanse på arbeid i tank har spilt en viktig rolle i utviklingen av Freshcom. Masken vil bli lansert for det åpne marked og er rettet mot alle miljøer som i dag har behov for friskluftsmasker og har behov for synlig vakthold. Ikke bare løser dette problemer i forhold til HMS, men er også meget praktisk da personell som jobber i støyende omgivelser kan kommunisere direkte med vakt og få hjelp om nødvendig. Liveoverføringen av maske-/videobilde og opptak av oppdraget kan i tillegg brukes til dokumentasjon hvor det er nødvendig. 24

konstruksjoner innen offshore/industri som har krav til godkjenning regelmessig.


25


26


Et utvalg av våre prosjekter & kunder

Onshore & offshore

Eiendom og fasade

Kunder

Deepsea Bergen

Scarabeo 5

Yara

Franzefoss

Deepsea Atlantic

Bredford Dolphin

DNS - Den Nationale Scene

Norsk Gjenvinning/Veolia

Ocean Vanguard

Borgland Dolphin

Bergens Tidende

SAR

Ocean King

Olympic Poseidon

Clarion Hotel Flesland

YARA

Seadrill West Phoenix

Olympic Promotor

Havnekontoret

Framo Engineering

Kvitebjørn

Havila Mars

Bergen Fengsel

Wilhelmsen Technical solution

Songa Dee

Havila Flavour

UIB - Universitetet i Bergen

AF Gruppen

Songa Delta

Havila Crusader

YIT

Scomi Oiltools

Songa Trym

Havila Foresight

NCC

Bergen Group

Transocean Winner

Havila Venus

Bybanen

Coast Senter Base (CCB)

Transocean Artic

Far Saranade

Fløybanen

Mesta

Transocean Searcher

Far Star

Helse Vest - HS

IRM

Transocean Leader

Far Sagaris

Frydenbø Eiendom

Pipetech

Safe Regalia

Far Saracen

Kjøttbasaren

Dolphin drilling AS

Safe Scandinavia

Stril Herkules

Rick`s bygget

Safeport AS

Stena Don

Stril Odin

Fantoft Studentby

Oceaneering AS

Bourbon Orca,

Stril Hercules

Biltema

Transocean offshore

Bourbon Surf

Stril Borg

Løvåsen Borettslag

Semco Maritime

Bourbon Topaz

Troms Castor

Toppe Borettslag

JM Norge AS

Maersk Leader

Troms Pollux

Vestlund borettslag

NCC

Maersk Lancer

Normand Flipper

Lyderhorn Borettslag

Obas

Island Frontier

Normand Skipper

Strimmelen Borettslag

Vitek

Island Vanguard

Normand Carrier

Bohus Nordås

DVS Norge AS

Viking Energy

Normand Skarven

Sartor Senter

Tiller Vimek AS

Loke Viking

Normand Eurora

Sameiet Sandviksveien 94

Bergen Agent

Rem Provider

Normand Ferking

Sameie Rieber Mohn vei

Sotra Fiskeindustrier

Rem Spirit

Edda Frigg

IKEA

Frydenbø Eiendomsdrift

Rem Fortune

Dina Supplier

Lerøy Vest

Biomega

Rem Mist

Maria Soltin

Statsarkivet

Askøy Bygg & Betong

Rem Star

Sical Torino

Bergen Arkitektskole

Brødrene Steine AS

Skandi Admiral

Hurtigruten Nordlys

Åsegården

Lerøy Vest

Skandi Flora

KL Brisfjord

Norscrap West

Finnmark Gjenvinning

Skandi Stolmen

Eide Baffen

Strandgaten 198

Biomega

Skandi Møgster

Annelise Theresa

Sandviken Brygge

Askøy Kommune

Skandi Flora

Birthe Theresa

Jægers Brygge Breiviken

Bergen Kommune

Polar Pioner

Christian Radich

Amalie Skramsvei borettslag

North Traveller

Kystvakten Harstad

Austevoll Kraftlag

Siem Pearl

Kystvakten Nornen

Northern Commander

27


KTV Group AS er meget stolt over våre sertifikater for vårt kvalitets- og miljøledelsessystem i henhold til standardene ISO 9001:2008 og OHSAS 18001:2007.

28


KTV Group AS er meget stolt over våre sertifikater for vårt kvalitets- og miljøledelsessystem i henhold til standardene ISO 9001:2008 og OHSAS 18001:2007.

29


30 30


S E R V I C E PA R T N E R O F F S H O R E , I N D U S T R I & E I E N D O M

31 31


KTV GROUP AS Hanøytangen 111 N5310 Hauglandshella

Tel: (+47) 55 20 71 90 Fax: (+47) 55 20 71 99

24 TIMER/HOUR: (+47) 48 000 777

post@ktvgroup.no www.ktvgroup.no

Facebook: www.facebook.com/ktvgroup

E LAGET AV BERGEN REKLAME - www.bergenreklame.no

Alle KTV Group ansatte lever etter ordtaket “The yes people“. Vi er og skal være imøtekommende i alle situasjoner, og vi har den unike egenskapen at vi ikke ser problemer. Vi ser kun utfordringer, og utfordringer sier vi ja til. Vi er “The yes people”.

Brosjyre KTV Group  

Brosjyre KTV Group 2013 Norsk

Brosjyre KTV Group  

Brosjyre KTV Group 2013 Norsk

Advertisement