Page 1

Muzeum w Tykocinie Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Jego Magnificencja Prof. dr hab. Alojzy Szymański Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z a p r a s z aj ą n a wystawę "Godziny szczęścia" - artystyczna pasja Księdza Jana Grochowskiego Dom Talmudyczny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ks. Kan.Jan Grochowski urodził się w 1934r. w Płonce-Strumiance (par. Płonka Kościelna). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W 1958r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Czesława Falkowskiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: Jeleniewie, Bargłowie, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Kadzidle. W 1974r. objął probostwo w Kuziach, a w latach 1989-2006 pełnił tę funkcję w Radziłowie. Obecnie mieszka w Łomży. Od kilku lat pasją Księdza jest tworzenie oryginalnych, artystycznych zegarów, które były prezentowane na wystawach: w Łomży, Białymstoku, Warszawie, Łapach i Otwocku. Sylwetka Księdza oraz Jego niezwykła sztuka ukazane są w książce: "Anioły pamięci. Rzecz o Księdzu Kanoniku Janie Grochowskim" autorstwa Teresy Zaniewskiej (wyd.SGGW, Warszawa 2009) oraz albumie "Oblicza czasu. Zegary Księdza Jana Grochowskiego", (Wyd.SGGW, Warszawa 2010). Wystawa czynna od 5 lutego do 15 marca 2012 r.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest Instytucją Kultury Województwa Podlaskiego

zegary  

zegary muzeum

zegary  

zegary muzeum

Advertisement